Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Myslívský rybník

Šumava

Obrázek
kategorie: příroda
podkategorie: voda - rybníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°20'17.539"N, 12°58'4.063"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Myslívský rybník se nachází asi 1,5 km jihovýchodně od zaniklé obce Myslív (nedaleko Všerubského průsmyku). Je zasazen do krásného údolí, kudy protéká Rybniční potok, kterým je napájen. Má protáhlý tvar a rozlohu 58,1 ha. Je to v této oblasti významný rekreační rybník, který slouží i k chovu ryb. Po dlouhá léta zde prováděli rybáři z Klatovského rybářství intenzivní chov kaprů. Od roku 2016 je na něm provozován sportovní rybolov. Rybník je bohatě zarybněn kaprem, línem, štikou, jeseterem a amurem. Na její hrázy probíhala jedna z akcí StB s názvem Kámen. Akce Kameny byl krycí název provokační metody využívané StB proti československým občanům, kteří se po únoru 1948 snažili odejít bez vědomí komunistických úřadů do zahraničí. Konkrétně proti těm, kteří se chystali použít cestu pěšky přes státní hranici do americké okupační zóny Německa. Tehdejší StB se inspirovala u sovětské NKVD, jejíž agenti v poválečném Berlíně, převlečení do amerických uniforem zpovídali vojáky Rudé armády, kteří hodlali zběhnout a utéct ze stalinského pekla. Uprchlíci, ve víře, že jsou již v bezpečí západního sektoru se často rozpovídali o tom, jaké názory mají jejich spolubojovníci či rodina a dodali tak další materiál pro paranoidní sovětské represivní orgány a často rovnou pro kata. Před nímž samozřejmě ve většině případů sami skončili. Akce, jejíž název byl odvozeninou od slova pohraniční kameny, začínala podstavením tajných spolupracovníků či kádrových příslušníků StB v roli převaděčů přes hranici za úplatu zájemcům o odchod z Československa. Zájemci byly dovezeny do pohraničí přímo z Prahy ve vozidlech StB nebo byly v oblasti vyzvednuty na smluveném místě a dovedeny na falešnou státní hranici, která byla ale jen inscenována v bezpečné vzdálenosti od skutečné hranice. Přitom StB využívala noční tmy a neznalosti terénu převáděných osob. Pro účely akce Kameny byla využívána například lokalita v okolí Všerub u Domažlic. Zde u falešné hranice došlo buď k předstíranému dopadení skupiny pohraniční hlídkou SNB, při němž se podařilo převaděčům jako uniknout do zahraničí, nebo akce pokračovala složitým divadlem. Uprchlíci, kteří jako překročili státní hranici, byli zastaveni údajnou hlídkou německé pohraniční policie a dovedeni do falešné úřadovny polního důstojníka americké vojenské kontrarozvědky (CIC). Obsazena byla pracovníky StB v amerických uniformách, vyzdobena byla americkými vlajkami, na zdi visely portréty presidentů, z rádia se linul černošský jazz a nic netušícím emigrantům byly nabízeny americké cigarety a čokoláda. Zde byli v aranžovaném prostředí údajné americké kanceláře podrobeni zpravodajskému výslechu, při němž vypověděli o své činnosti proti režimu, o spolupracovnících při této činnosti žijících dosud v ČSR, někdy i napsali pro tyto osoby dopisy doporučující doručitele a předali případné zbraně. Po výslechu na úřadovně CIC uprchlíci odcházeli do tábora, přitom ovšem zabloudili na území ČSR nebo byli na německém území přepadeni hlídkou SNB, byli zatčeni a uneseni do ČSR. Nebylo výjimkou, že bylo emigrantovi oznámeno, že se mu azyl neuděluje, nebo že je uveden na seznamu agentů komunistického Československa a pod pohrůžkou zastřelení byl předán pracovníkům StB. Poté byli uprchlíci vyšetřováni StB s využitím informací, které o sobě sami dobrovolně vypověděli na úřadovně CIC a odsuzováni k vysokým trestům vězení. Informace získané při akci pak StB dále využívala proti lidem dosud žíjícím v Československu. Příslušníci StB i jejich tajní spolupracovníci se při akcích Kameny obohacovali okrádáním zatčených, někdy na vlastní pěst organizovali i soukromé podniky tohto druhu, přičemž docházelo i k vraždám uprchlíků ze zištných důvodů. Podle dosavadních poznatků prováděly akce Kameny oblastní úřadovny StB v Karlových Varech, Plzni a Českých Budějovicích a 3. (výpadové) oddělení IV. sektoru skupiny BAa MV (velitelství StB) a snad řada dalších součástí StB. V roli amerického důstojníka často vystupoval schopný agent IV. sektoru Amon Tomašoff. StB při inscenování akcí vycházela z existence skutečných služeben CIC. Osoba asi nejpovolanější, proslulý estébák Miroslav Pich-Tůma, v roce 1956 uvedl, že akci vymyslel krátce po Únoru 1948 velitel oblastní úřadovny StB v Plzni JUDr. Josef Stehlík. Není známo, kolik přesně obětí má na svědomí akce Kameny. Dá se ale předpokládat, že se číslo bude pohybovat vysoko v řádu stovek. O mnohých z obětí se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Přesto ovšem se pár jmen dochovalo. Vůbec první obětí byl továrník Jan Prošvic. Během převratu přišel o továrnu, získal od veřejnosti nálepku vykořisťovatele a kolaboranta, byl zatčen a uvězněn státní bezpečností, ztýrán a bez jakéhokoliv vysvětlení propuštěn. Podlehl opakovanému naléhání provokatéra státní bezpečnosti a skončil i se ženou a dětmi u Všerub. Byl odsouzen k nuceným pracem, odkud se mu povedlo utéct do Anglie. Jeho rodinu nechali bolševici živořit bez prostředků. Veškerý majetek rodiny byl estébáky rozkraden a dům si v roce 1949 pro sebe koupil Antonín Zápotocký. Josef Hnátek, bývalý navigátor 311 bombardovací perutě RAF přistoupil na nabídku provokatéra StB a se svým bratrem a dalšími přáteli se ocitli na falešné strážnici u Všerub. Po výslechu byli označeni za nespolehlivé a vráceni zpět do Československa. Josef Hnátek si od soudu odnesl trest smrti, který mu po odvolání změnili na 15 let. Karel Janoušek, Air Marshal RAF, nejvyšší československý československý důstojník ve Velké Británii. Krátce po únorovém převratu i on skončil v rukách provokatérů s příslibem přechodu na západ. Nejprve dostal 18 let kriminálu, v roce 1950 mu byl kvůli smyšlenému obvinění trest zvýšen na doživotí. Odseděl si nakonec 12 let. Ironií osudu je, že se akce Kameny zasáhla i do vysokých stranických kruhů. Její obětí se stal Vlado Clementis, bývalý komunistický ministr zahraničí. Smyšlené protistátní spiknutí a pokus o útěk za hranice mu vynesly oprátku. Ne vždy se podařilo falešným američanům své oběti přesvědčit. Oldřich Maláč se svou ženou též skončili u Všerub. Všiml si, že vojáci okolo něj nemluví dobrou angličtinou, došlo mu i pár nedostatků ve vybavení strážnice, jako například že psací stroj je československé výroby a s přesvědčením, že jde o provokatéry odmítl spolupracovat a odpovídat na otázky. I přes to všechno ho ale čekalo 15 let nucených prací. Oběti do této zrůdnosti lákali Josef Janoušek a Milena Marková. Snad nikoho nepřekvapí, že Milenu Markovou získala komunistická bezpečnost vydíráním poté, co vyšla najevo její udavačská minulost z dob protektorátu. V roce 1949 už přestala být StB užitečná, byla zatčena a ve vazbě spáchala sebevraždu. Za představitele CIC se často vydával Amon Tomasoff, kterého v roce 1944 získala NKVD jako svého špiona. Pracoval jako námořník na lodích plujících do Murmanska. Zemřel v roce 1953 na následky zhoubného nádoru na mozku. Tomasoffův nadřízený Emil Orovan se v pozdějších letech stal recepčním v hotelu Alcron, kde i nadále provozoval výzvědnou činnost pro StB. V roce 1969 dostal i s rodinou víza do Izraele, kde se jeho stopy ztratily. Vzhledem k jeho minulosti u StB nemusí být spekulace o spionážní kariéře tak úplně vzdáleny pravdě. Ještě v roce 2010 byl na živu Evžen Abrahamovič, jeden z hlavních realizátorů celé akce Kameny. Spokojeného důchodu se dožil jako ředitel obchodního domu. Býval prý často vidět ve společnosti Karla Köchera, usvědčeného špiona sovětské KGB. Výskyt amerických uniforem u Všerub neunikl již v létě 1948 pozornosti USA. Zaslaly dokonce protestní nótu, ve které protestují proti využívání armádních uniforem a označení. S tím, že nechtějí jakkoliv zasahovat do metod, jaké Československo využívá k ochraně hranice. Československá odpověď samozřejmě popřela existenci něčeho takového, vyšetřování prý žádné stopy nenašlo a prý je americká strana paranoidní. Až ve chvíli, kdy několik z představitelů akce Kameny emigrovalo, a o celé akci začala informovat Svobodná Evropa, byla celá akce zrušena. Akce Kámen byla jednou z nejproradnějších provokací, jakou kdy StB podnikla. Lidé, kteří uvízli v její pasti, ublížili nejen sobě ale nechtěně i mnoha svým blízkým. Příslušníci StB i jejich tajní spolupracovníci se při akcích obohacovali okrádáním zatčených, přičemž docházelo v případě neočekávaného průběhu akce i k vraždám. Za operaci Kámen nebyl dosud nikdo potrestán.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen

batoh
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Falešné hranice: Akce Kámen, Václava Ja...

batoh
Falešné hranice: Akce Kámen, Václava Janečková
Šumava A-Z: literatura
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kámen, Václava Jandečková

batoh
Kámen, Václava Jandečková
Šumava A-Z: literatura
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Státní bezpečnost - akce Kameny

batoh
Státní bezpečnost - akce Kameny
Šumava A-Z: konspirace
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 0,15 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 0,15 km
Kámen, Václava Jandečková 0,15 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 0,15 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 0,61 km
Myslív 0,63 km
15. rota PS, Všeruby 0,84 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 1,01 km
SDH Všeruby 1,01 km
pomník padlých WWII, Všeruby 1,01 km
pomník padlých WWI, Všeruby 1,03 km
hřbitov Všeruby 1,04 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 1,05 km
fara, Všeruby 1,05 km
památník Boženy Němcové 1,07 km
Rybniční potok 1,08 km
povídky, Božena Němcová 1,15 km
Swingtime 1,15 km
Němcová Božena 1,15 km
Všeruby 1,15 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 1,15 km
dětské hřiště Všeruby 1,33 km
Maxov 3,17 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 3,21 km
altán na Tanaberku 3,8 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 3,8 km
lípy na Tanaberku 3,85 km
kostel sv. Václava, Brůdek 3,94 km
Brůdek 4,33 km
FFW Grossaign (D) 4,44 km
bitva u Brůdku 4,44 km
pomník Vojtěchu Rettovi 4,58 km
Grossaign (D) 4,6 km
kaple Grossaign (D) 4,72 km
Pláně 4,98 km
Stachesried (D) 5,32 km
památník Emil Tšída, Ráj 5,37 km
kaple Stachesried (D) 5,56 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 5,64 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 5,66 km
kašna Eschlkam 5,7 km
Eschlkam (D) 5,72 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 5,72 km
Schmidt Maximilian (D) 5,72 km
Pavilon umění Stachesried 5,79 km
Größl Wenzel 5,8 km
FFW Eschlkam (D) 5,87 km
dětské hřiště Nová Ves 5,91 km
hřbitov Eschlkam 5,92 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 5,93 km
Nový Spálenec 5,97 km
SDH Nová Ves 6,02 km
kaple Nová Ves 6,02 km
Nová Ves u Kdyně 6,03 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 6,13 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 6,14 km
kaple Eschlkam (D) 6,16 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 6,2 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 6,42 km
Liščí 6,42 km
Prapořiště 6,65 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 6,68 km
roubenka, Prapořiště 6,7 km
Spáleneček 6,82 km
nádraží Kdyně 6,89 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 6,9 km
Starý Klíčov 7 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 7,06 km
hřbitov Červené Dřevo 7,07 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 7,1 km
Červené Dřevo 7,16 km
Na Šteflích 7,23 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 7,27 km
nádraží Kout na Šumavě 7,31 km
Karla, Božena Němcová 7,33 km
památný domek u Bílků, Mrákov 7,33 km
Mrákov 7,39 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 7,44 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 7,44 km
roubenka, Kout na Šumavě 7,48 km
fara Kout na Šumavě 7,49 km
pivovar Kout na Šumavě 7,49 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 7,5 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 7,51 km
Liščí hájovna 7,54 km
Rittstein Michael 7,54 km
Kout na Šumavě 7,57 km
PP Svatý Bernard 7,58 km
památník Františka Šambergera 7,58 km
Šamberger František 7,59 km
Jezvinec 7,6 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 7,63 km
Drachensee (D) 7,63 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 7,64 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 7,65 km
návesní rybník, Brnířov 7,66 km
Sokolovna Kdyně 7,66 km
synagoga Kdyně 7,67 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 7,69 km
SDH Brnířov 7,69 km
kaple sv. Martina, Brnířov 7,7 km
infocentrum Kdyně 7,73 km
muzeum Příhraničí Kdyně 7,73 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 7,77 km
radnice Kdyně 7,77 km
kašna Kdyně 7,77 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 7,77 km
Přední Fleky 7,78 km
památník Lidé bděte 7,78 km
Brnířov 7,79 km
pomník padlých WWI, Kdyně 7,8 km
Tlumačov 7,81 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 7,83 km
Kdyně 7,83 km
SDH Kdyně 7,98 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 8 km
kaplička Fürth im Wald (D) 8,03 km
Prostřední rybník 8,08 km
kašna Kout na Šumavě 8,08 km
zámek Kout na Šumavě 8,08 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 8,09 km
kaple Hluboká 8,1 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 8,12 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 8,15 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 8,15 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 8,16 km
Hluboká u Kdyně 8,16 km
SDH Chodská Lhota 8,19 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 8,21 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 8,22 km
Sokol Chodská Lhota 8,22 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 8,26 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 8,29 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 8,32 km
SDH Hluboká 8,34 km
Pasečnice 8,36 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 8,4 km
kaple u kostela, Kdyně 8,4 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 8,42 km
hrob Josefa Wrbaty 8,42 km
Chodská Lhota 8,43 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 8,44 km
fara Kdyně 8,45 km
hřbitov Kdyně 8,46 km
Folmava 8,48 km
Pasečnický rybník 8,48 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 8,51 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 8,55 km
Orlovická hora 8,59 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 8,59 km
Česká Kubice 8,6 km
Novodvorský rybník 8,61 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 8,61 km
Starý Dvůr 8,65 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 8,79 km
FFW Schafberg (D) 8,85 km
železniční most u Smolova 8,87 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 8,89 km
Consuela, George Sandová 8,89 km
zřícenina Rýzmberk 8,89 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 8,89 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 8,9 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 8,9 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 8,9 km
FFW Atzlern (D) 8,91 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 8,91 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 8,92 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 8,96 km
Orlovice 8,99 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 8,99 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 9 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 9,3 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 9,3 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 9,3 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 9,31 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 9,31 km
SDH Stráž 9,39 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 9,4 km
Stráž 9,4 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 9,41 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 9,42 km
roubenka Stráž 9,42 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 9,46 km
Nevolice 9,48 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 9,49 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 9,51 km
horská služba Fürth im Wald (D) 9,51 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 9,51 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 9,51 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 9,51 km
pomník padlých WWI, Nevolice 9,52 km
kaple sv. Martina, Nevolice 9,52 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 9,53 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 9,54 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 9,55 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 9,56 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 9,57 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 9,57 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 9,58 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 9,65 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 9,69 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 9,75 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 9,75 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 9,76 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 9,85 km
Nové Chalupy u Kdyně 9,86 km
vlaková zastávka Babylon 9,87 km
přírodní park Zelenov 9,89 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 9,91 km
Fürth im Wald (D) 9,95 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 10,01 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 10,01 km
SDH Babylon 10,02 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 10,04 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 10,05 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 10,08 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 10,09 km
pomník padlých WWI, Babylon 10,13 km
Babylon 10,15 km
Svatá Kateřina 10,17 km
kaple Babylon 10,18 km
hamr Voithenberghütte (D) 10,18 km
hřbitov Svatá Kateřina 10,2 km
stavení č.p. 5, Babylon 10,2 km
stavení č.p. 12, Babylon 10,21 km
Hanger (D) 10,24 km
Maškův mlýn 10,25 km
Lamberg (D) 10,38 km
rybník Babylon 10,46 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 10,49 km
skiareál Hohen Bogen (D) 10,5 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 10,6 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 10,63 km
Staňkův mlýn, Domažlice 10,73 km
lípy Loučim 10,76 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 10,76 km
Nový mlýn, Pocinovice 10,77 km
hřbitov Loučim 10,79 km
o obrech v Loučimi 10,79 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 10,79 km
hrob Rudolfa Mayera 10,8 km
fara Loučim 10,8 km
akvadukt Hadrovec 10,8 km
Kámen doteku Uhliště 10,84 km
fara Uhliště 10,84 km
kaple sv. Anny, Domažlice 10,88 km
SDH Loučim 10,93 km
nádraží Domažlice 10,95 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 10,95 km
kaple Panny Marie, Chudenín 10,95 km
pomník padlých WWI, Uhliště 10,96 km
Schott Anton 10,96 km
dětské hřiště Loučim 10,97 km
Loučim 10,97 km
vlaková zastávka Havlovice 11,02 km
vlaková zastávka Loučim 11,12 km
vlaková zastávka Domažlice město... 11,29 km
golflcub Fürth im Wald (D) 11,39 km
koupaliště Pocinovice 11,45 km
kostel U Svatých, Domažlice 11,45 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 11,45 km
Pila 11,53 km
bazén Domažlice 11,53 km
SDH Domažlice 11,53 km
Rittsteig (D) 11,54 km
památník obětem komunismu, Domažli... 11,55 km
Nemanský mlýn, Havlovice 11,58 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 11,59 km
muzeum Chodska Domažlice 11,6 km
hrad Domažlice 11,6 km
pamětní deska Max Duffek 11,6 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 11,62 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 11,62 km
infocentrum Domažlice 11,64 km
radnice Domažlice 11,66 km
Tři chlapi na cestách 11,66 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 11,67 km
pomník Svobody, Domažlice 11,67 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 11,67 km
Dolejší brána, Domažlice 11,67 km
pamětní deska Alois Jirásek 11,68 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 11,68 km
Cyklotoulky - Domažlice 11,69 km
fara Domažlice 11,69 km
pamětní deska páter Václav Antony... 11,69 km
hřbitov Domažlice 11,69 km
kašna Domažlice 11,69 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 11,69 km
Domažlice 11,69 km
Halík Tomáš, Mons. 11,69 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 11,69 km
Boček Zdeněk 11,69 km
Klíma Ladislav 11,69 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 11,69 km
Chodské slavnosti, Domažlice 11,69 km
Steidl Antonín, MUDr. 11,69 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 11,69 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 11,69 km
Šumná města - Domažlice 11,69 km
tématický okruh Chodský květ 11,7 km
SDH Havlovice 11,7 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 11,7 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 11,71 km
pamětní deska Božena Němcová 11,71 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 11,72 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 11,73 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 11,73 km
Smrt stopařek 11,73 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 11,73 km
pomník padlých WWI, Havlovice 11,74 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 11,75 km
památník Antonín Příhoda 11,75 km
Havlovice 11,75 km
Fastr Petr 11,75 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 11,75 km
pamětní deska Josef Pelnář 11,77 km
Pelnář Josef 11,77 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 11,78 km
Baarová Lída 11,8 km
Nový Oldřich 11,8 km
SDH Pocinovice 11,8 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 11,82 km
galerie Dorka 11,82 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 11,83 km
dětské hřiště Pocinovice 11,83 km
památník Jakuba Royta 11,84 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 11,86 km
dětské hřiště Domažlice 11,87 km
pivovar Domažlice 11,9 km
pomník Petra Hany 11,92 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 11,92 km
SDH Pec pod Čerchovem 11,95 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 11,95 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 11,96 km
Hruška Jan František 11,98 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 11,98 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 11,98 km
Pec pod Čerchovem 11,98 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 11,98 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 11,98 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 11,98 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 11,99 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 11,99 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 12 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 12 km
roubenka Pec pod Čerchovem 12,03 km
fara Pocinovice 12,04 km
Pocinovice 12,04 km
Špillar Jaroslav 12,05 km
Špillarova vila 12,05 km
Na Štejfu 12,05 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 12,05 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 12,05 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 12,07 km
kasárna Domažlice 12,1 km
modelová železnice Domažlice 12,1 km
roubenka Pocinovice 47 12,12 km
židovský hřbitov Loučim 12,14 km
Územní vojenská správa Domažlice... 12,18 km
NS Špillarova stezka 12,22 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 12,26 km
Stanětice 12,26 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 12,26 km
Šamberk František Ferdinand 12,26 km
Flor Jack Jakub 12,26 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 12,36 km
roubenka Libkov 12,43 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 12,43 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 12,43 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 12,46 km
Čapek-Chod Karel Matěj 12,47 km
Skelná Huť 12,47 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 12,48 km
SDH Skelná Huť 12,49 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 12,51 km
SDH Libkov 12,51 km
Libkov 12,52 km
židovský hřbitov Domažlice 12,52 km
hřbitov Pocinovice 12,53 km
hřbitov Trhanov 12,58 km
hrob Thomayerové 12,58 km
rybníky Skelná Huť 12,66 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 12,67 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 12,67 km
návesní rybník, Trhanov 12,67 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 12,7 km
pomník padlých WWI, Trhanov 12,72 km
Trhanov 12,73 km
SDH Trhanov 12,74 km
dětské hřiště Trhanov 12,75 km
rybník Libkov 12,75 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 12,75 km
kaple Trhanov 12,75 km
zámek Trhanov 12,77 km
pamětní deska Josef Thomayer 12,77 km
chudobinec Trhanov 12,78 km
Thomayer Josef 12,78 km
Thomayer František Josef 12,78 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 12,79 km
Kozina Jan Sladký 12,79 km
SDH Mezholezy 12,79 km
Mezholezy 12,82 km
Trhanovská alej 12,83 km
Chodský pes, Hrádek 12,83 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 12,84 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 12,85 km
dětské hřiště Hrádek 12,85 km
Kozinova lípa, Hrádek 12,86 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 12,88 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 12,88 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 12,9 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 12,9 km
památník selských mučedníků Mezhol... 12,91 km
kaple Mezholezy 12,92 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 12,92 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 12,92 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 12,93 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 12,94 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 12,94 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 12,94 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 12,95 km
Újezd u Domažlic 12,96 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 12,97 km
vlaková zastávka Trhanov 13,01 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 13,21 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 13,3 km
pomník padlých WWI, Chodov 13,33 km
Chodov 13,33 km
lidová stavení, Chodov 13,35 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 13,35 km
Úsilov 13,35 km
Multerer Hans 13,39 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 13,4 km
kaple Nýrsko 13,41 km
SDH Nýrsko 13,45 km
infocentrum Nýrsko 13,51 km
Blau Josef 13,53 km
Nutrie říční 13,57 km
Okula Nýrsko 13,58 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 13,62 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 13,63 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 13,64 km
Nevděk 13,65 km
Suchý Kámen 13,66 km
Cyklotoulky - Nýrsko 13,66 km
Holub Josef 13,66 km
Nýrsko 13,66 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 13,68 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 13,68 km
kašna Nýrsko 13,69 km
stavení Nýrsko 13,69 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 13,71 km
fara Nýrsko 13,71 km
radnice Nýrsko 13,71 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 13,74 km
hřbitov Nýrsko (starý) 13,74 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 13,77 km
Zadní Chalupy 13,77 km
Nový Hamr 13,79 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 13,79 km
vlaková zastávka Úborsko 13,82 km
lípy Úborsko 13,83 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 13,83 km
hřbitov Běhařov 13,84 km
hřbitov Nýrsko (nový) 13,84 km
Úborsko 13,85 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 13,86 km
Bystřice nad Úhlavou 13,86 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 13,87 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 13,89 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 13,91 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 13,91 km
SDH Běhařov 13,92 km
Kalvoda Alois 13,92 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 13,92 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 13,93 km
zámek Běhařov 13,93 km
Nová Víska 13,93 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 13,94 km
Horní Polánky 13,94 km
pítko Běhařov 13,95 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 13,95 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 13,95 km
Běhařov 13,96 km
vyhlídka Pajrek 13,98 km
hasičské muzeum Běhařov 14 km
sklářská galerie a horský hostinec... 14,01 km
bitva u Nýrska 14,01 km
zřícenina Pajrek 14,01 km
NS poznávací okruh Nýrsko 14,1 km
Pajrek 14,12 km
koupaliště Nýrsko 14,13 km
rybník Běhařov 14,16 km
nádraží Nýrsko 14,18 km
SDH Slavíkovice 14,18 km
pamětní deska Matěj Blacký 14,19 km
Čerchov 1042 m n. m. 14,19 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 14,2 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 14,22 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 14,22 km
Baldovské návrší 14,24 km
bitva u Domažlic 14,24 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 14,24 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 14,31 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 14,31 km
lesní divadlo Nýrsko 14,32 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 14,32 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 14,33 km
Váchal Josef 14,33 km
Luženičky 14,34 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 14,35 km
Slavíkovice 14,36 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 14,38 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 14,4 km
Výhledy 700 m n. m. 14,42 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 14,42 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 14,44 km
hřbitov Slavíkovice 14,45 km
hřbitov Dlažov 14,52 km
návesní rybník Draženov 14,52 km
dvůr U Kryslů, Draženov 14,55 km
židovský hřbitov Nýrsko 14,56 km
pomník Josefa Svačiny 14,56 km
jilm v Mileticích 14,57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 14,57 km
Miletice 14,59 km
SDH Miletice 14,6 km
Vílov 14,61 km
fara Dlažov 14,61 km
lidové stavení Dlažov 14,62 km
hřbitov Luženičky 14,63 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 14,65 km
Dlažov 14,69 km
pamětní deska Alois Menza 14,71 km
SDH Dlažov 14,73 km
Draženov 14,78 km
pomník padlých WWI, Draženov 14,81 km
kaple Panny Marie, Draženov 14,82 km
SDH Draženov 14,85 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 14,91 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 14,92 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 14,99 km
hrob Chodských odbojářů 15,01 km
Petrovický mlýn 15,01 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 15,03 km
hrob Jan Šebek 15,03 km
hrob Josef Královec 15,03 km
kaple Stará Lhota 15,03 km
hrob Jindřich Jindřich 15,05 km
hrob Jindřich Šimon Baar 15,05 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 15,05 km
Vráž 15,08 km
SDH Luženice 15,13 km
Stará Lhota 15,16 km
Buková 15,16 km
Starý Láz 15,18 km
Luženice 15,22 km
Na Lesní Louce 15,22 km
kaple sv. Anny, Luženice 15,26 km
FFW Engelshütt (D) 15,26 km
památník první sklárny, Engelshütt... 15,29 km
roubenka Luženice 15,31 km
lípa Engelshütt (D) 15,31 km
Lambach (D) 15,31 km
kaple Engelshütt 15,31 km
kaple Lambach (D) 15,35 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 15,36 km
Klenečský rybník 15,39 km
SDH Hodousice 15,42 km
dětské hřiště Hodousice 15,42 km
Haibühl (D) 15,42 km
kaple Hodousice 15,43 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 15,43 km
SDH Milence 15,43 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 15,44 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 15,44 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 15,45 km
infocentrum Chodská liga 15,45 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 15,45 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 15,45 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 15,45 km
Baar Jindřich Šimon 15,46 km
Hodousice 15,46 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 15,46 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 15,46 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 15,47 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 15,48 km
Osina 15,48 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 15,48 km
Vrba Jan 15,49 km
Jindřich Jindřich 15,49 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 15,49 km
pamětní deska A. V. Suvorov 15,5 km
fara Klenčí pod Čerchovem 15,51 km
Klenčí pod Čerchovem 15,51 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 15,51 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 15,52 km
památník dosídlení Milenců 15,52 km
Milence 15,53 km
žlab Lambach (D) 15,54 km
kaple Milence 15,57 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 15,57 km
památník Franz von Baader, Lambach... 15,57 km
kaplička Milence 15,58 km
NS Holzweg, Lambach (D) 15,59 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 15,62 km
katr Lambach (D) 15,63 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 15,75 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 15,77 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 15,82 km
Petrovice nad Úhlavou 15,83 km
Gubrův Dvorec 15,9 km
kaple Gubrův Dvorec 15,92 km
Ždánov u Draženova 15,93 km
park na jezeře Arrach (D) 15,94 km
Veský rybník, Ždánov 15,94 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 15,95 km
Kámen doteku Arrach (D) 15,96 km
SDH Ždánov 15,98 km
zámek Ždánov 16 km
Spirker 16,04 km
Špirkův Dvorec 16,04 km
kaple Na Špirku 16,06 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 16,08 km
zřícenina hradu Netřeb 16,08 km
akvapark Lam (D) 16,08 km
přírodní rezervace Netřeb 16,09 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 16,13 km
tisy červené, Netřeb 16,16 km
rybníky Dešenice 16,24 km
lanové centrum Lam (D) 16,25 km
pítko Dešenice 16,27 km
dětské hřiště Dešenice 16,28 km
infocentrum Arrach (D) 16,31 km
kašna Arrach (D) 16,32 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 16,33 km
kaple hřbitovní Dešenice 16,34 km
strážní domek sv. Jan 16,35 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 16,35 km
hřbitov Dešenice 16,36 km
přehrada Nýrsko 16,36 km
pomník padlých WWI, Dešenice 16,37 km
fara Dešenice 16,37 km
Kámen doteku Dešenice 16,38 km
kašna Dešenice 16,39 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 16,39 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 16,39 km
Dešenice 16,43 km
kaple sv. Jana, Dešenice 16,44 km
hřbitov Lštění u Blížejova 16,44 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 16,45 km
vlaková zastávka Dešenice 16,45 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 16,47 km
muzeum zápalek Grafenwiesen (D) 16,48 km
zámek Dešenice 16,52 km
Lam (D) 16,64 km
infocentrum Lam (D) 16,64 km
skiareál Capartice - Na sádku 16,66 km
povrchový lom Ždánov 16,73 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 16,79 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 16,83 km
fara Lam (D) 16,83 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 16,84 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 16,85 km
hřbitov Lam (D) 16,9 km
Röderovský Dvorec 16,96 km
Röderova pila 16,96 km
horská služba Lam (D) 16,96 km
pomník padlých WWI, Lštění 16,96 km
Lštění u Blížejova 16,97 km
roubenka Kanice 16,97 km
kaplička Žiznětice 16,97 km
Švehlík Alois 16,99 km
Kanice 16,99 km
studna Žiznětice 17 km
kaple Žiznětice 17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 17 km
SDH Žiznětice 17,01 km
Žiznětice 17,02 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 17,03 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17,03 km
tvrz Lštění 17,03 km
muzeum minerálů, Lam (D) 17,04 km
rybník Dešenice 17,04 km
chalupa Kanice 15 17,04 km
Hvízdalka 17,05 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 17,07 km
zřícenina Pušperk 17,07 km
Sokol Kanice 17,08 km
chalupa Kanice 66 17,08 km
zámek Kanice 17,09 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17,09 km
kaple Blata 17,09 km
rybník Veselí 17,09 km
Blata 17,11 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 17,15 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 17,19 km
kaple Pušperk 17,2 km
rybník Pařezov 17,21 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 17,26 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 17,3 km
Pastýřova hruška Únějovice 17,34 km
nádraží Lam 17,34 km
Pařezov - Starý a Nový 17,36 km
vlaková zastávka Postřekov 17,38 km
studánka u Blat 17,41 km
Svinský potok 17,42 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 17,43 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 17,43 km
SDH Pařezov 17,44 km
Hamerský Dvůr 17,45 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 17,5 km
kaple Matějovice 17,5 km
FFW Lam (D) 17,54 km
Matějovice 17,55 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 17,57 km
Únějovice 17,58 km
pomník padlých WWI, Únějovice 17,59 km
pamětní deska Josef Buršík 17,61 km
říčka Jelenka 17,61 km
rodný dům Josef Buršík 17,62 km
Buršík Josef, armádní generál 17,62 km
Nepolapitelný Jan 17,63 km
Smudek Nepolapitelný Jan 17,63 km
Casablanca 17,63 km
tvrz Únějovice 17,64 km
kaple U Kryštofů 17,65 km
Bezpravovice 17,66 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 17,67 km
Ondřejovice 17,69 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 17,71 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 17,73 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 17,73 km
muzeum krojů Postřekov 17,73 km
SDH Díly 17,73 km
vyhlídka Díly 17,74 km
U Kryštofů 17,74 km
O zlém snu 17,75 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 17,75 km
Postřekov 17,75 km
Boček Bohumil, generál 17,75 km
Stašek Bohumil, Msgre. 17,75 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 17,75 km
Díly 17,79 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 17,79 km
Anderle Jiří 17,8 km
Královec Josef 17,8 km
pamětní deska čestní občané 17,8 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 17,8 km
Rumburská vzpoura 17,8 km
Kreuz Karel 17,8 km
pomník padlých WWI, Díly 17,8 km
Kreuz Jakub 17,8 km
přestřelka postřekovských s SS 17,81 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 17,82 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 17,83 km
pamětní deska osvobození Díly 17,83 km
hasičské muzeum Postřekov 17,85 km
památník Kašpar Bosák 17,89 km
roubenka Díly 17,89 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 17,92 km
hřbitov Zelená Lhota 17,93 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 17,94 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 17,95 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 17,96 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 17,97 km
SDH Poleň 17,98 km
Františkov u Blížejova 18,02 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 18,02 km
fara Poleň 18,04 km
radnice Janovice nad Úhlavou 18,05 km
Dešeníčky 18,05 km
Budka Andy 18,05 km
Poleň 18,06 km
pamětní deska Karel Hostaš 18,06 km
fara Blížejov 18,06 km
pamětní deska osvobození Janovice... 18,06 km
Blížejov 18,06 km
lípa Poleň 18,07 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 18,07 km
kostel Všech Svatých, Poleň 18,07 km
Pacner Karel 18,07 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 18,07 km
pomník padlých WWI, Poleň 18,08 km
kostel sv. Martina, Blížejov 18,08 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 18,08 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 18,09 km
hřbitov Poleň 18,1 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 18,1 km
zámek Přívozec 18,11 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 18,11 km
kaple Dešeníčky 18,12 km
SDH Janovice nad Úhlavou 18,14 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 18,16 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 18,16 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 18,16 km
Janovice nad Úhlavou 18,16 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 18,19 km
hraniční kámen 123 18,19 km
Künische Kapelle, Osser (D) 18,19 km
Kámen doteku Osser (D) 18,19 km
nádraží Zelená Lhota 18,2 km
kaple Panny Marie, Přívozec 18,2 km
Rameno 18,21 km
horská služba Osser (D) 18,22 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 18,22 km
SDH Blížejov 18,23 km
Přívozec 18,23 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 18,23 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 18,24 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 18,24 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 18,24 km
SDH Přívozec 18,26 km
mlýn Přívozec 18,28 km
nádraží Blížejov 18,28 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 18,29 km
Tětětice 18,3 km
SDH Zelená Lhota 18,3 km
zámek Tětětice 18,31 km
Zelená Lhota 18,36 km
zámek Chocomyšl 18,36 km
VÚ Poleň 18,37 km
Mittagstein 1034 m n. m. (D) 18,39 km
Kámen doteku Hamry 18,4 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 18,4 km
Chocomyšlský rybník 18,43 km
dětské hřiště v Chocomyšl 18,43 km
Rohozno 18,46 km
pomník padlých WWI, Hamry 18,47 km
fara Hamry 18,47 km
NS Úhlavským luhem 18,48 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 18,49 km
pomník padlých WWI, Rohozno 18,49 km
SDH Chocomyšl 18,5 km
kaple Rohozno 18,5 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 18,52 km
hřbitov Hamry 18,53 km
silniční most Úhlava, Rohozno 18,54 km
památník Společná cesta 18,54 km
Chudenická bažantnice 18,54 km
Chocomyšl 18,56 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 18,56 km
roubenka Chocomyšl 18,58 km
mlýn Rohozno 18,59 km
stavení Chocomyšl 18,59 km
Na Sedle 18,71 km
Lazce 18,72 km
akvapark Waldmünchen (D) 18,74 km
Šumavský Josef Franta 18,78 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 18,78 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 18,78 km
kaple nad Chocomyšlí 18,84 km
Dvorecký Mlýn 18,85 km
Dolní Špátův dvůr 18,86 km
studánka V lipách, Hamry 18,89 km
Lučice 18,89 km
SDH Chotiměř 18,9 km
dětské hřiště Chotiměř 18,9 km
kaple Hamry 18,91 km
Fučík Julius 18,91 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 18,91 km
U Mužíku 18,91 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 18,91 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 18,91 km
galerie Klenová 18,91 km
zámek a hrad Klenová 18,91 km
SDH Lučice 18,92 km
kaple Dolní Špátův dvůr 18,92 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 18,92 km
Chotiměř 18,93 km
Křížový vrch 18,93 km
kaple sv. Felixe, Klenová 18,95 km
rybník Lučice 18,96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 18,97 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 18,97 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 18,98 km
dub v Lučici 18,99 km
Šumná města - Klenová 19 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 19,01 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 19,01 km
Kotrbová Vilma Vrbová 19,01 km
vila Paula, manželů Kotrbových 19,01 km
V Rybníce 19,05 km
mlýn Chotiměř 19,05 km
zámek Chotiměř 19,06 km
vojenskohistorická sbírka, Bad Köt... 19,2 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 19,23 km
zámek Bezděkov 19,23 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 19,25 km
Pohraniční a Trenckovo muzeum, Wal... 19,26 km
hospodářské budovy Bezděkov 19,31 km
Čech Svatopluk 19,34 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 19,35 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 19,37 km
Štefanův Dvůr, Hamry 19,37 km
Mally Leo Hans 19,37 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 19,37 km
muzeum řemesel Koloveč 19,37 km
Vrásky z lásky 19,39 km
zámek Lázeň, Chudenice 19,39 km
Vlach Oldřich 19,4 km
Bezděkov 19,4 km
Oslí studánka 19,41 km
infocentrum Waldmünchen (D) 19,42 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 19,43 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 19,43 km
městská věž, Waldmünchen (D) 19,44 km
rybník Lotrov 19,44 km
Palackého skála 19,46 km
hřbitov Bezděkov 19,46 km
Spiess Christian Heinrich 19,47 km
památník Melichar Tomáš, por. 19,47 km
Klenová 19,47 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 19,47 km
Opálka 19,48 km
kaple sv. Anny, Opálka 19,49 km
Americká zahrada Chudenice 19,5 km
Eck (D) 19,51 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 19,52 km
tvrz Opálka 19,53 km
lanový park Waldmünchen (D) 19,53 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 19,54 km
Hamry 19,55 km
Bílý potok 19,57 km
kaple Rovná u Strážova 19,58 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 19,58 km
Rovná u Strážova 19,59 km
MVE Bílý potok 19,6 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 19,6 km
Stateček 19,64 km
lípa Krotějov 19,72 km
Krotějov 19,72 km
SDH Bezděkov 19,81 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 19,89 km
Bad Kötzting (D) 19,9 km
muzeum svatodušní jízdy, Bad Kötzt... 19,93 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 19,94 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 19,94 km
kostelní hrad, Bad Kötzting (D) 19,94 km
Doubrava 727 m n. m. 19,95 km
Tutter Kurt Werner (D) 19,96 km
Děpoltice 19,97 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 19,97 km
kaple Dolní Lhota 19,98 km
fara Děpoltice 19,99 km
vlaková zastávka Bezděkov 19,99 km
Slatina u Klatov 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - otevír...

  batoh
  Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Poutní muzeum, Neukirchen bei Heiligen B...

  batoh
  Poutní muzeum, Neukirchen bei Heiligen Blut - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 5,72 km
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 7,73 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 8,9 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 9,51 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 10,05 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 11,6 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 13,62 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 16,39 km
Destillenmuseum, Arrach 16,39 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 16,47 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 17,85 km
muzeum svatodušní jízdy, Bad Kötzt... 19,93 km
muzeum lihovin Bärwurz, Bad Kötzti... 20,1 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 20,68 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 24,36 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 24,64 km
Muzeum dětem Klatovy 24,65 km
muzeum SPUR, Cham - otevírací doba... 25,94 km
Nostalgie Haus - otevírací doba 29,13 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 29,29 km
environmentální (návštěvnické) cen... 29,3 km
muzeum paličkování Tiefenbach - ot... 29,58 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 29,78 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 30,19 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 31,91 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 32,39 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 33,68 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 35,28 km
školní muzeum Fronau, Roding - ote... 36,26 km
hasičské muzeum, Roding - otevírac... 36,42 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 36,75 km
muzeum skla, zámek Theresienthal -... 39,27 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 39,41 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 39,63 km
firmy v okolí
 • Konzum Starý Klíčov

  batoh
  Konzum Starý Klíčov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Mrákov

  batoh
  Konzum Mrákov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat GE Money Bank

  batoh
  Bankomat GE Money Bank
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Kdyně

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Kdyně
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Starý Klíčov 6,79 km
Konzum Mrákov 7,35 km
Bankomat GE Money Bank 7,44 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 7,45 km
Konzum Kout na Šumavě 7,5 km
Konzum Kdyně 7,73 km
Konzum Tlumačov 7,77 km
Bankomat Komerční banka 7,78 km
Bankomat Česká spořitelna 7,84 km
Bankomat ČSOB 7,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7,84 km
Konzum Kdyně 8,06 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 8,45 km
Konzum Česká Kubice 8,59 km
Konzum Folmava 8,61 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 10,16 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 10,17 km
Konzum Zahořany 10,83 km
Konzum Domažlice 11,18 km
Bankomat Raiffeisenbank 11,6 km
Bankomat ČSOB 11,65 km
Bankomat Česká spořitelna 11,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11,66 km
Bankomat Česká spořitelna 11,7 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 11,74 km
Konzum Domažlice 11,8 km
Bankomat GE Money Bank 11,83 km
Bankomat Komerční banka 11,86 km
Bankomat Komerční banka 11,86 km
Bankomat ČSOB 12,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,01 km
Bankomat Česká spořitelna 12,01 km
Konzum Trhanov 13,09 km
Konzum Úsilov 13,09 km
Bankomat Česká spořitelna 13,61 km
Konzum Nýrsko 13,61 km
Bankomat Komerční banka 13,61 km
Bankomat ČSOB 13,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,67 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 13,77 km
Konzum Nýrsko 13,94 km
COOP DISKONT - Nýrsko 13,94 km
Konzum Milavče 14,34 km
Konzum Draženov 14,6 km
čerpací stanice OMV, Draženov 14,92 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 15,02 km
Konzum Černíkov 15,06 km
Konzum Dešenice 16,36 km
Konzum Postřekov 17,81 km
Konzum Díly 17,85 km
Konzum Janovice 17,89 km
Konzum Blížejov 18,04 km
Bankomat ČSOB 18,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,11 km
Konzum Chocomyšl 18,55 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 19,31 km
Konzum Nový Kramolín 19,36 km
Konzum Bezděkov 19,67 km

mohlo by Vás zajímat

rybník Babylon

batoh
rybník Babylon
Šumava A-Z: koupaliště
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

rybník Libkov

batoh
rybník Libkov
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

V dobách komunistické totality byla značná část území Šumavy přeměněna na vojenské oblasti – újezdy, roty a především pohraniční pásmo. Nezamýšlenou odměnou za to byla ochráněná příroda na tomto území po dobu 40 let před urbanizací, lesním hospodářstvím a čerpáním půdy. V roce 1991 toto území získalo status Národního parku Šumava a bylo z části otevřeno veřejnosti. Park je z 80% pokryt lesem (byť bojujícím s kůrovcem), z 10% je zemědělskou půdou a zbylých 10% jsou silniční komunikace, vodní plochy, budovy. Na Šumavě nebo v sousedním Bavorsku najdete prvotřídní lyžařská střediska za příznivou cenu, např. Velký Javor, Silberberg, Mitterdorf - Philippsreut. Samozřejmostí jsou půjčovny lyží, lyžařské školy. Národní park Šumava nabízí stovky kilometrů značených cest turistických tras, které spojují všechna zajímavá místa. Vedení Národního parku Šumava věnovalo velkou pozornost péči o turisty. Na místech vyhrazených k parkování najdete informační tabule s přehledným popisem turistických cest v okolí. V parku zajišťují přepravu také Zelené autobusy s dopravou kol, které propojují všechna populární místa Šumavy. Především pro turisty a cykloturisty je to perfektní dopravní prostředek, protože nemusí vracet zpět na svůj výchozí bod. Region Šumava nabízí hodně možností tedy i pro každého cyklistu (horská, silniční, treková kola). Velmi známou cyklotrasou na několik dní je dlouhý úsek po Šumavě tzv. "Šumavská magistrála" místy využívaný i pro in-line bruslení. Trasa je asi 240 km dlouhá a vede od západní části Šumavy z Domažlic až na východ, přes Nýrsko, Železnou Rudu, Srní, Horní Planou a Frymburk do Dolního Dvořiště. Cyklotrasa se klikatí po zpevněných silničkách přímo přes Národní park Šumava, každému umožní mít lepší představu o tom, co Šumava skutečně nabízí… K poznávání Šumavy Vám poslouží ubytování na Šumavě - chalupy, rodinné penziony, apartmány, farmy, hotely, chaty, horské chaty, penziony a další. Většina nabízí ubytování za příznivé ceny a je vybavena pro pohodlný pobyt turistů, lyžařů, běžkařů, cyklistů, rodin s dětmi během rekreace, dovolené, víkendu. Projděte se po místech, kudy převáděl osoby a pašoval zboží Král Šumavy, nebo místa která popisuje spisovatel Šumavy Karel Klostermann. Ten si nejvíce ze Šumavy zamiloval horu Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Především chci pobyti s vámi, Apoleno," odpověděl; „byl bych se minul rozumem, abych odběhl od takového vzácného děvčete, s kterým mě svedla dobrá náhoda. Cožpak se vám tak protivuju, že stůj co stůj se mne chcete zbavit? Nejsem přece taky ledabylý; za rok budu konduktérem a zůstanu asi ve Vídni. Se mnou byste se nezahodila, panenko!"

Mluvil sebevědomě jako člověk, jenž je proniknut důležitostí svého společenského postavení a svých fyzických předností; také přidával hlasu, takže upozornil na sebe skupinu hrajících si dětí, které, zanechavše hry, přistoupily a počumovaly; dvojice oken domku, v jehož sousedství se byli zastavili, se otevřela a z každého se vynořila rozcuchaná ženská hlava. Bylo zřejmo, že se stali předmětem všeobecné pozornosti a zvědavosti.

Dívce to neušlo. Stála jako na trní v tomto ohni zevlujících pohledů a ruměnec hněvu polil její líčka. A on pořade svou: že aspoň, pokud bude ve Zlivi, se jí nespustí, a kam jde? opětně se jí ptal.

„A nač se mne ptáte? Co je vám po tom, kam jdu!" vyrazila ze sebe, odstupujíc od něho.

Tu on úsměšně:

„Aj? To patrně zacházíte, že se tak bráníte! Vy si nějak shůry se mnou vedete!"

Hněvem všecka vzplanula, přeměřila si ho zdrcujícím pohledem.

„Zacházím — nezacházím, co je vám do toho ? Po svých jdu a vy si jděte také po svých!"

Řekla, obrátila se prudce na podpatcích a odkvapila. On stál nanejvýše překvapen tímto rozhodným odbytím. Dvě ženské v oknech se zachechtaly, i počumující děti se daly do smíchu. Cítil se svrchovaně pokořeným. Poskočil o dva kroky, jako by se chtěl spustit za ní, dohnat ji, zjednat si zadostiučinění; rozmyslil si však věc přeci, spokojil se zatít za ní pěst.

„Počkej jen, ty m...." — ošklivé slovo přeskočilo ohradu zubů; „však tě najdu jinde, spravím si to s tebou!"

Zabroukal dušené tuto hrozbu, ale ženské a děti zaslechly ji přece a zachechtaly se znovu nad její malomocností. Hodil zuřivým pohledem po všech těchto smíšcích a odešel cestou, jíž Apolena přišla, zlivskou hrází a polní cestou k Pašicům.

Apolena, ráda jsouc, že se ho zbyla, došla do domku Pavlíčka košíkáře.

„Co nám nesete, mladá?" přivítala ji žena tohoto výtečníka.

„Pro košík si jdu, který maminka objednala."

„To bude asi pro Potužákovic z Plástovic, není-liž pravda ? — Košík jest hotov, můžete si ho vzít. Stojí dvacet pět krejcarů."

„Není možná! Toť strašně drahé — na Hluboké jsme platili dvacet a byl spíše větší než tenhle..."

Nastalo velké smlouvání. Už jsou takové, naše Blaťačky, jako vůbec jihočeské venkovské ženy. Která neumí smlouvat, není pokládána za hospodyni; proto kupují nejraději u žida, který počítá s touto jejich vlastností. Hledajíc očima košíkáře, s nímž přišla jednat o věci zcela jiné, Apolena nezapomněla této zásady a byla spokojena, když po dlouhém handrkování obdržela koš za dvacet dva krejcary; pak teprve se ptala po košíkáři. Jel prý někam za Vondrov pro proutí, řekla jí žena, a nevrátí se až k polednímu.

Zvěst byla velice nemilá; mělať naspěch; matka jí nařídila, aby se do poledne vrátila, a jí zatím ještě nastávala zacházka na Blata.

A cože mu chce ? tázala se Pavlíčková.

„Atak! — Mluvit s ním musím. Jakáž pomoc! Není-li ho tu, počkám, až se vrátí."

Usedla, klidně napohled jala se čekat. Pavlíčková, která ovšem věděla dobře o pokoutných obchodech svého muže, nechala ji a neptala se více, dohadujíc se, oč asi běží, ačkoliv se v svém nitru nemálo divila, že dcera Potužákova přicházela kupovat kradených ryb.

Dívka seděla, neprozrazujíc své netrpělivosti ani jediným slovem, ba, ani nejmenším pohybem. Líně se jí vlekly minuty; byla by odešla a později zase vrátila, aby čas jí rychleji ušel, ale nechtěla se ukazovat, obávajíc se, že by na sebe obrátila po-zornost. Co řekne matce na omluvu svého opoždění ? — E, ať už vznikne jakákoli mrzutost — není vyhnutí... Zajde z Blat ještě do Zbudova k bábě a vrátí se domů až večer; vymluví se na tuto návštěvu... A na Blatech bude čekat na ni Vojta, který jí také nebude povděčen za tohle omeškání. Bála se jeho nespokojenosti více než hněvu matčina. Odcházejíc ráno, umiňovala si, že ho překvapí pokud možno rychlým vyřízením svého poslání, a teď se jí to takhle zkazilo...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky