první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené gotické město v Čechách - Kašperské Hory zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejstarší lyžařská škola založena 1975 - sportovní areál Špičák zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy

high–tech drak, Fürth im Wald (D)

detailní info

kategorie: kultura a památky / technické
lokalita: Německo
GPS: 49°18'28.94"N 12°50'42.49"E Zobrazit na mapy.cz

popis

High–tech drak s úžasnými technickými efekty je pýchou města Fürth im Wald. Nejmodernější elektronikou řízený, 20 metrů dlouhý, 5 metrů vysoký a 9 tun těžký drak je skutečnou senzací, je to oheň chrlící technické umělecké dílo. Spatřit jej můžete celoročně v Dračím muzeu v Dračí hale a nebo každoročně v akci během historických slavností „Skolení draka“ v měsíci srpnu. Fürth im Wald každoročně zbrojí do „boje s drakem“ – stává se jevištěm pro nejstarší německou lidovou hru. Mezi 2. a 3. srpnovou nedělí se furthští měšťané promění ve válečníky, rytíře a prostý lid z doby 15. století. Po dva týdny město obléká sváteční šat a láká desetitisíce návštěvníků do obrovské arény na náměstí, kde se hra, trvající dobrou hodinu a půl, uvádí celkem osmkrát. Zabíjení draka má ve Furthu více než pětisetletou tradici. Její původ je v legendě o svatém Jiří. Od svého vzniku jako součást procesí Božího těla prošel „boj s drakem“ celou řadou podob. Dramatické ztvárnění látky uváděné od roku 1951 pochází z pera Josefa Martina Bauera, od roku 2006 probíhá také nová spektakulární hra dlouholetého režiséra Alexandra Etzel-Ragusy. Děj se odehrává druhou srpnovou neděli roku 1431, kdy bylo ve zničující bitvě u Domažlic na hlavu poraženo císařské vojsko, v době, kdy obyvatelé pohraničí trpěli nejvíce. Drak se stává ztělesněním zla obecně. Vítězství rytíře nad drakem tak symbolizuje vítězství dobra nad zlem. Hra je nesena příběhem o tajné lásce zámecké paní Marie k praporečníku Udovi, který vytáhl do bitvy. Vévodský poručník nutí Marii do svatby, aby se mohl zmocnit jejího majetku. Na dvoře se rozmáhá závist a nepřejícnost. Zlo v lidech se zhmotňuje a manifestuje v drakovi, který je hrozbou pro celý kraj. Lid nakonec hledá útočiště a ochranu před „drakem“ ve furthském zámku. Z rytířů navrátivších se z prohrané bitvy nemá žádný odvahu se drakovi postavit. Maria, v jazyce místních označovaná jako „rytířka“, chce drakovi obětovat sama sebe a tím spasit lidstvo. Tehdy se vrací do té doby nezvěstný Udo. Zabrání Mariinu sebeobětování a ozbrojen mečem a kopím vyjede do boje s netvorem. Ve spektakulárním souboji draka skolí. Každoročně tu historie furthského pohraničí ožívá ve velkolepém historickém průvodu, v němž kráčí přes 1400 postav v kostýmech a poklusává více než 200 koní, který doprovází kapely a slavnostně zdobené vozy. V rámci slavností probíhá také bohatý doprovodný program, např. středověké klání s mečem „cave gladium“s rytířským táborem a historickým jarmarkem. První německé dračí muzeum je unikátní muzeum prezentuje nejen historii furthských slavností „Skolení draka“, ale věnuje se též dračí mytologii ve východních a západních kulturách, obrazu draka v Bibli, v hrdinských pověstech a legendách o světcích. Ve své „jeskyni“ zde po celý rok odpočívá tento hrdina furthských historických slavností.

high–tech drak, Fürth im Wald (D) na mapě

high–tech drak, Fürth im Wald (D) na fotografiích

místa v okolí

muzea u městské věže, Fürth im Wald (D)

muzea u městské věže, Fürth im Wald (D)

kategorie: kultura a památky / muzea, expozice
lokalita: Německo
GPS: 49°18'28.62"N 12°50'42.64"E

zobrazit více
Stadtturm, Fürth im Wald (D)

Stadtturm, Fürth im Wald (D)

kategorie: kultura a památky / architektura
GPS: 49°18'28.58"N 12°50'41.65"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava

čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava

kategorie: obchody / čerpací stanice
lokalita: domažlicko
GPS: 49°20'28.722"N, 12°51'4.738"E

zobrazit více
Konzum Folmava

Konzum Folmava

kategorie: obchody / smíšené
lokalita: domažlicko
GPS: 49°21'16.412"N, 12°51'6.134"E

zobrazit více