Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Nová Bystřice

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: jindřichohradecko
GPS: 49°1'11.100"N, 15°6'15.978"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Za klasicistním průčelím domu na hlavním náměstí města Nová Bystřice, za ním se rozprostírá zámek - původně gotický hrad z 13. století, jenž byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek. Novobystřický zámek, původně tedy jako Bystřický hrad, je poprvé připomínán podobně jako město Bystřice v listině z roku 1341, avšak jeho existence se předpokládá již ve 13. století. Původně nejspíš býval ze všech čtyř stran obehnán hlubokým příkopem a valy či hradbami. Nejstarší, dodnes zachovalou částí zámku budou nejspíš spodní sklepy (dříve přízemí) na východní straně, jejichž zdi jsou 1,7 m široké a zbytky obranné věže na druhém nádvoří se dvěma okny z 15. století (je zde několik starobylých kamenných šneků), ostatek pochází až z konce 16. a počátku 17. století. Novobystřický zámek v přibližně dnešní podobě je renesanční stavbou z roku 1610 - 1611. Z náměstí je vidět pouze renesanční fasádu západního křídla zámku s balkónem v prvním poschodí. Z této strany byl zámek později přestavěn v raně klasicistním stylu a zvýšen o jedno poschodí. V letech 1602 - 1615 vlastnil panství Radslav Kinsky ze Vchynic a Tetova. Po velkém požáru z roku 1607, kdy město a zámek zčásti lehly popelem, nechal zámek od základu znovu obnovit. Povolal stavební mistry z Lombardie, kteří postavili na druhém nádvoří na zachovalé přízemí dokonce dvě poschodí v tehdejší pozdní renesanci. Po této obnově byl zámek popisován následovně: "Zámek Neubistritz byl postaven od základu znovu, má pěkné, přepychové, pohodlné komnaty s dvěmi otevřenými verandami nad sebou a dva velké ozdobné sály, přičemž z jednoho lze projít přímo do kostela na chór, kde se nachází pěkné ozdobné oratorium pro dvě osoby… V zámku se nachází velká klenutá kuchyň, studna, dále 4 významné klenuté sklepy, v nichž je možno skladovat až 700 beček vína, pekárna. ..V zámku je konírna pro 40 koní, velká zahrada, ohrazená vysokou zdí, v níž rostou na záhonech nejrůznější květiny.V blízkosti zámku se nacházejí pěkné lázně." (Kollmann, Kronika 1867). Nedaleko zámku v pivovaru se jednou, někdy i dvakrát týdně vařilo 40 sudů piva a v okolí se pěstoval chmel. Radslavu Kinskému se panství líbilo a staral se o ně. Při průchodu z předního zámeckého nádvoří branou na zadní nádvoří, spatříme zde také znaky Vchynských (vpravo) a Vřesovců (vlevo), které drží po obou stranách lvi. Pod štítem je vytesána lví hlava, držící kruh a v něm je zavěšena růže. Nad erby čteme nápis Sors mea ex manu dei, tj. Osud můj v rukou božích. Pod pravým znakem je napsáno: Radslav starší ze Vchynic a Tetova ma Teplici a ….a Nové Bystřici, J.M. Císařský rada a soudce zemský léta 1611, pod levým znakem Estera Vchynská rozená z Vřesovic na Teplici a….a Nové Bystřici. Také spojení zámku s oratoriem kostela sv. Petra a Pavla pochází již z této doby.  Nejozdobnější částí zámku se však stala na východní straně přízemní kolonáda a nad ní arkáda s štíhlými jónickými sloupy v prvním patře, obojí devět metrů dlouhé a skoro šest metrů široké, v 17. století se jim říkávalo altány. Na té straně zámku, kde jsou arkády, se též nachází přes 13 m dlouhý a 7 m široký sál, sklenut podobně jako je tomu i u vedlejší komnaty a předsíně valenou klenbou s lunetami. Křídla, stejně jako věž, byla ozdobena napodobenou rustikou. Proč Radslav Kinsky takto zvelebené panství prodal již roku 1615 Lucii Ottilii Slavatové z Hradce není známo. Rovněž po požáru roku 1651 nechal Adam Paul Slavata zámek znovu vystavět. Koncem 17. století byly stěny zámku pomalovány červenými, spirálně rýhovanými sloupy, spočívajícími žlutými patkami na vysokých modrých podstavcích a v zámku se kromě jiného nacházel archiv, knihovna, obsahující mj. vzácné starší přírodovědecké a zeměpisné spisy, pěkná sbírka nerostů, apotéka a zbrojnice. Z dalších zámeckých komnat lze zmínit například světnici Adamovu, Ferdinandovu a Leopoldovu, starou tabulnici, novou tabulnici, horní tabulnici panskou, horní tabulnici pro úředníky, kuchyň či spižírnu. Nacházela se zde však ještě řada dalších místností. V 17. století byl k bývalé věži přistavěn byt správce zámku. Také uvnitř byl zámek vyzdoben pěknými nástěnnými malbami. Za Jana Jiřího Jáchyma Slavaty býval zámek dokonce v tak krásném stavu a tak honosně zařízen z množstvím obrazů zámeckých pánů a jejich rodin, že by jím podle učeného Bohuslava Balbína nemohl opovrhnout ani kníže a spatřit ho by pokládal za štěstí. (Balbín hovoří ve spisech z roku 1681 např. o historických obrazech Dobývání Prahy a Bitva na Bílé hoře.) Dokonce i po požáru roku 1691 byl zámek znovu vystavěn, po dalším ničivém požáru roku 1774 však již hraběnka Terezie z Trautmannsdorfu z finančních důvodu dokázala zpustošený zámek obnovit pouze zčásti a na zimu raději jezdívala do Vídně. Druhé patro starší části zámku už od té doby zůstalo neobydleno. Roku 1810 nechal tehdejší majitel panství František Loubal z neobydleného patra vytrhat mnoho železa pro nově zřízené hamry, v důsledku čehož se zdivo počalo trhat a roku 1843 bylo patro sneseno úplně. V druhé polovině 19. století se v zámku nacházela též tkalcovská škola a byt jejího ředitele (ke škole byly na severní straně upraveny zvláštní schody), mateřská škola a hospodářské úřady. Posledním majitelem zámku byla od roku 1909 židovská rodina Bruno Kerna, majetek jim však byl v roce 1945 vyvlastněn. Od 2. října 1914 do 15. listopadu 1918 byl v prvním poschodí zámku umístěn vojenský lazaret. Také čsl. vojenská posádka, čítající 800 mužů, pobývala v prosinci a lednu 1918 - 1919 na zdejším zámku. Roku 1924 byl proveden československou státní památkovou péčí stručný popis zdejšího zámku, v němž se poukazuje zejména na jeho vnější vzhled, ozdobný sál ve východním zámeckém křídle a park s pěknými starými stromy a majitel je žádán, aby zámek, zámecký park i pozdně barokní letní zámeček v Terezíně nad Albeří udržoval v dobrém stavu a změny prováděl pouze se svolením státního úřadu. Roku 1929 byl zámek uznán památkovým úřadem za historickou památku a současně byly v zámeckém objektu provedeny některé drobnější úpravy jako položení parketových podlah či obnovení starých rokokových ornamentů. Od konce 2. světové války zámek postupně chátral. Po roce 1945 byl uzpůsoben na sklady textilu. Ani po roce 1989 nemělo město finance na udržování této památky a tak jej prodalo soukromému majiteli. Dnes je zámek opět v soukromých rukou a je přístupný jenom příležitostně.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kostel sv. Petra a Pavla, Nová Bystřice...

batoh
kostel sv. Petra a Pavla, Nová Bystřice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

fara Nová Bystřice

batoh
fara Nová Bystřice
Šumava A-Z: fary
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

morový sloup, Sousoší Nejsvětější Trojic...

batoh
morový sloup, Sousoší Nejsvětější Trojice, Nová Bystřice
Šumava A-Z: církevní
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pítko Nová Bystřice

batoh
pítko Nová Bystřice
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kostel sv. Petra a Pavla, Nová Bys... 0.06 km
fara Nová Bystřice 0.09 km
morový sloup, Sousoší Nejsvětější ... 0.1 km
pítko Nová Bystřice 0.13 km
Nová Bystřice 0.13 km
kašna se sochou sv. Lukáše, Nová B... 0.13 km
infocentrum Nová Bystřice 0.14 km
NS Graselova stezka – Nová Bystřic... 0.14 km
Grasel Johann Georg, Grasel Jan Ji... 0.14 km
muzeum veteránů Nová Bystřice 0.17 km
pomník padlých WWII, Nová Bystřice... 0.21 km
kostel sv. Kateřiny, Nová Bystřice... 0.25 km
hrob vojáků Rudé armády, hřbitov N... 0.6 km
kaple hřbitovní Nová Bystřice 0.63 km
hřbitov Nová Bystřice 0.63 km
NS Textilní stezka 0.77 km
golfový areál Mnich, Golfresort Mo... 1.2 km
židovský hřbitov Nová Bystřice... 1.31 km
golfový areál Mnich, Golfresort Mo... 1.7 km
Smrčná u Nové Bystřice 2.1 km
Nový Vojířov 4.14 km
kostel sv. Jiljí, Nový Vojířov 4.23 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Číměř... 4.98 km
kostel sv. Jiljí, Číměř 5.03 km
pamětní deska letců, Číměř 5.04 km
bitva nad Jindřichohradeckem 5.04 km
pomník padlých WWI, Číměř 5.05 km
fara Číměř 5.07 km
Číměř 5.09 km
pítko Číměř 5.09 km
kašna Číměř 5.09 km
dětské hřiště, Číměř 5.1 km
SDH Číměř 5.11 km
most do údolí lásky Rottal 5.68 km
14. rota PS, Nový Vojířov 5.73 km
Kámen republiky, Peršlák 5.74 km
dětské hřiště Sedlo u Číměři... 5.8 km
Hanzelka Jiří 5.82 km
Novomlýnský rybník, Peršlák 5.84 km
Sedlo u Číměři 5.84 km
kaple sv. Anny, Sedlo u Číměři 5.89 km
nejsevernější bod Rakouska 6.11 km
kaple Bílá 6.93 km
Bílá 6.95 km
přírodní park Homolka - Vojířov... 8.08 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 8.45 km
Novoveský dvůr 9.71 km
Chittussi Antonín 11.4 km
Lásenice 11.51 km
pomník padlých WWI, Lásenice 11.53 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 11.62 km
mlýn Lásenice 11.64 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Láseni... 11.67 km
Malá lásenická galerie 11.69 km
Hájek Karel 11.71 km
Tvrz, Václav Šorel 12.08 km
tvrz (zaniklá) Lásenice 12.08 km
pomník padlých WWI, Libořezy 12.59 km
Libořezy 12.66 km
kaple Libořezy 12.67 km
rybník Velká Černá 13.02 km
rybník Hejtman 13.64 km
pomník padlých WWI, Žíteč 13.84 km
kaple Žíteč 13.93 km
dětské hřiště Žíteč 13.94 km
Žíteč 13.94 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Chlum ... 14.14 km
socha sv. Anny, Chlum u Třeboně 14.14 km
křížová cesta, Chlum u Třeboně... 14.15 km
Srpnová neděle 14.15 km
sochy světců, Chlum u Třeboně 14.15 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ch... 14.16 km
kašna Chlum u Třeboně 14.17 km
Chlum u Třeboně 14.18 km
pomník padlých WWI i II, Chlum u T... 14.19 km
zámek Chlum u Třeboně 14.22 km
Ferdinand d´Este František Karel L... 14.22 km
SDH Chlum u Třeboně 14.28 km
pomník Theodor Havlis 14.43 km
pomník padlých WWI, Lutová 14.47 km
Pfaffenschlag 14.5 km
pověst o máslenici z vesnice Pfaff... 14.5 km
Bukač Luděk PhDr. 14.53 km
Lutová 14.53 km
rybník Starý Kanclíř 14.53 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lutová... 14.55 km
fara Lutová 14.6 km
kostel Všech svatých, Lutová 14.61 km
hřbitov Lutová 14.62 km
Grand - Generál Josef Kholl ve svě... 15.04 km
Kholl Josef, generálmajor 15.04 km
Destinnová Ema 15.19 km
muzeum Emy Destinnové, Stráž nad N... 15.19 km
výcvikové středisko 15. bPS, Stráž... 15.19 km
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou... 15.19 km
zámecká kašna Stráž nad Nežárkou... 15.22 km
busta Emy Destinnové, Stráž nad Ne... 15.23 km
zvonice a věž Stráž nad Nežárkou... 15.26 km
kostel sv. Petra a Pavla, Stráž na... 15.28 km
pomník padlých WWI i II, Stráž nad... 15.28 km
sv. Jan Nepomucký, Stráž nad Nežár... 15.3 km
pomník Emy Destinnové, Stráž nad N... 15.3 km
Stráž nad Nežárkou 15.3 km
pamětní deska osvobození, Stráž na... 15.3 km
radnice Stráž nad Nežárkou 15.31 km
mlýn Plavsko, Stráž nad Nežárkou... 15.34 km
příhradový silniční most Nežárka, ... 15.37 km
hrob neznámého vojáka Wehrmachtu, ... 15.37 km
kašna horní Stráž nad Nežárkou... 15.42 km
kašna dolní Stráž nad Nežárkou... 15.51 km
kašna Stráž nad Nežárkou 15.52 km
SDH Stráž nad Nežárkou 15.57 km
metodistická modlitebna a kaple, S... 15.61 km
pomník padlých WWI, Hamr u Chlumu ... 15.75 km
kaple Hamr u Chlumu u Třeboně 15.76 km
hřbitov Stráž nad Nežárkou 15.82 km
kaple hřbitovní Panny Marie Bolest... 15.85 km
Hamr u Chlumu u Třeboně 15.98 km
Pevnosti - Slavonice 16.2 km
kaple Plavsko 16.21 km
Plavsko 16.23 km
dětské hřiště Plavsko 16.25 km
SDH Plavsko 16.31 km
Plavecká kovárna, Plavsko 16.32 km
rybník Nový Kanclíř 16.35 km
Olbracht Ivan 16.54 km
Jindřichohradecká úzkokolejka - Ji... 16.64 km
nádraží Jindřichův Hradec 16.72 km
židovský hřbitov Stráž nad Nežárko... 16.81 km
Velký hatínský rybník 17 km
Paměť stromů - 9. díl - Hatínský j... 17.11 km
Hatínský klen - javor Marie Terezi... 17.11 km
památník osvobození Hatín 17.21 km
Hatín 17.22 km
pomník padlých WWI, Hatín 17.22 km
Kosky 17.61 km
Po strništi bos 18.08 km
hřbitov Slavonice 18.14 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Matná... 18.14 km
hrob podplukovník Stanislava Vojtí... 18.16 km
Vojtíková Stanislava, podplukovník... 18.16 km
Matná 18.17 km
kašna se sochou Panny Marie Immacu... 18.17 km
kaple hřbitovní sv. Kříže, Slavoni... 18.17 km
Slavonice 18.19 km
pomník padlých WWI i II, Slavonice... 18.2 km
Hitlerova inspekční cesta, Slavoni... 18.22 km
pomník vojákům Rudé armády, Slavon... 18.22 km
Koštěnický potok 18.22 km
Pavelcův rybník 18.22 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavon... 18.22 km
městské muzeum Slavonice 18.24 km
infocentrum Slavonice 18.24 km
radnice Slavonice 18.26 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sl... 18.27 km
věž městská kostela Nanebevzetí Pa... 18.29 km
hotel Besídka, Slavonice 18.31 km
kašna se sochou sv. Floriána, Slav... 18.33 km
Pilař 18.34 km
Jemnická brána, Slavonice 18.42 km
Roseč 18.52 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 18.52 km
pomník padlých WWI i II, Roseč 18.54 km
radnice Roseč 18.54 km
Houbový park, Roseč 18.6 km
fara Roseč 18.61 km
muzeum fosílií Roseč 18.61 km
kostel sv. Šimona a Judy, Roseč 18.63 km
pískovna Cep 18.87 km
nádraží Majdalena 18.87 km
hřbitov Majdalena 18.89 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 18.91 km
Majdalena 18.95 km
vlaková zastávka Majdalena 19.02 km
Hodův mlýn, Ratiboř 19.33 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 19.36 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 19.43 km
lípy Ratiboř 19.44 km
Ratiboř 19.48 km
Mláka 19.61 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent...

  batoh
  Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: třeboňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • půda plná pohádek, mlýn Borovany - oteví...

  batoh
  půda plná pohádek, mlýn Borovany - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • prohlídka pivovaru Budějovický Budvar - ...

  batoh
  prohlídka pivovaru Budějovický Budvar - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 14.22 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 15.43 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 21.29 km
Bankomat GE Money Bank 21.85 km
Bankomat Česká spořitelna 22.24 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 23.1 km
Bankomat ČSOB 24.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.19 km
Bankomat Česká spořitelna 24.3 km
Bankomat ČSOB 24.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.41 km
Bankomat ČSOB 24.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.77 km
Bankomat GE Money Bank 24.85 km
Bankomat Česká spořitelna 25.1 km
Bankomat Komerční banka 25.15 km
Tempo market Třeboň 25.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 25.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25.82 km
Bankomat ČSOB 25.84 km
Bankomat Česká spořitelna 25.97 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 26.11 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 28.82 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 29.32 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 29.71 km
Jednota Dírná 31.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 34.1 km
Jednota Řípec 34.41 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 34.45 km
Bankomat GE Money Bank 34.81 km
Bankomat ČSOB 34.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.82 km
Bankomat Komerční banka 34.86 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 34.86 km
Jednota Nové Hrady 34.88 km
Bankomat Česká spořitelna 34.91 km
Jednota Přehořov 35.85 km
Bankomat GE Money Bank 36.04 km
Jednota Lišov 36.04 km
Bankomat Česká spořitelna 36.13 km
Jednota Budislav 36.18 km
Bankomat Česká spořitelna 36.21 km
čerpací stanice OMV, Řípec 36.24 km
Jednota Ledenice 36.65 km
Jednota Borovany 36.72 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 37.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 37.28 km
Jednota Tučapy 37.32 km
Bankomat ČSOB 38.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.43 km
Bankomat GE Money Bank 38.5 km
Jednota Neplachov 38.59 km
Jednota Soběslav 38.62 km
Bankomat Česká spořitelna 38.69 km
Bankomat Komerční banka 38.75 km
Supermarket Renta Soběslav 38.77 km
Jednota Trhové Sviny 39.23 km
Bankomat Citibank 39.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 39.37 km
Bankomat GE Money Bank 39.44 km
Jednota Horní Stropnice 39.51 km
Jednota Borkovice 39.55 km
Bankomat Komerční banka 39.58 km
Bankomat Česká spořitelna 39.59 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 39.74 km
Bankomat Česká spořitelna 39.8 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 39.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 39.86 km
Jednota Choustník 39.87 km
Jednota Klenovice 40.42 km
Jednota Myslkovice 40.67 km
Jednota Adamov 41.19 km
Jednota Krtov 41.38 km
Jednota Dolní Bukovsko 41.63 km
Jednota Roudná 42.23 km
Jednota Košice 42.7 km
Bankomat Česká spořitelna 44.13 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 44.22 km
Bankomat UniCredit Bank 45.28 km
TREFA České Budějovice 45.29 km
Bankomat GE Money Bank 45.29 km
Bankomat Komerční banka 45.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.33 km
Bankomat ČSOB 45.33 km
Bankomat Česká spořitelna 45.33 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 45.37 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 45.55 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 45.56 km
Prior České Budějovice 45.61 km
Bankomat Raiffeisenbank 45.66 km
Bankomat Česká spořitelna 45.7 km
Bankomat GE Money Bank 45.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.77 km
Bankomat UniCredit Bank 45.81 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 45.81 km
Bankomat ČSOB 45.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 45.88 km
Bankomat Komerční banka 45.94 km
Vesna České Budějovice 45.96 km
Bankomat GE Money Bank 46.02 km
Bankomat ČSOB 46.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.16 km
Bankomat Sberbank CZ 46.16 km
Bankomat ČSOB 46.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.16 km
Bankomat Česká spořitelna 46.17 km
Bankomat Česká spořitelna 46.19 km
Bankomat ČSOB 46.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.25 km
Bankomat Raiffeisenbank 46.25 km
Bankomat Česká spořitelna 46.26 km
Bankomat UniCredit Bank 46.26 km
Bankomat Fio banka 46.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.33 km
Bankomat Oberbank AG 46.33 km
Bankomat ČSOB 46.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.36 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 46.38 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 46.44 km
Družba České Budějovice 46.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.46 km
Bankomat ČSOB 46.47 km
TREFA Ćeské Budějovice 46.5 km
Bankomat Česká spořitelna 46.55 km
Jednota Hlavatce 46.63 km
Bankomat ČSOB 46.76 km
Jednota Pořín 46.78 km
Jednota Želeč 46.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.86 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 46.87 km
Bankomat Česká spořitelna 46.95 km
Rožnov České Budějovice 47.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.07 km
Bankomat Česká spořitelna 47.11 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 47.2 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 47.21 km
Vltava České Budějovice 47.52 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 47.6 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 47.65 km
Lužnice České Budějovice 47.66 km
Jednota-potraviny Besednice 47.7 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 48 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 48.54 km
Jednota Chýnov 48.55 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 48.94 km
Bankomat ČSOB 48.97 km
Bankomat Česká spořitelna 49 km
Jednota Sezimovo Ústí 49.22 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 49.3 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 49.41 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 49.44 km
Bankomat ČSOB 49.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49.46 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 49.52 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 49.53 km
Bankomat Komerční banka 49.53 km
Jednota Dolní Hořice 49.8 km
Jednota Kamenný Újezd 49.84 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 49.98 km
Jednota Zárybničná Lhota 50.53 km
Bankomat GE Money Bank 50.73 km
Bankomat Česká spořitelna 50.74 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 50.94 km
Bankomat Česká spořitelna 51.11 km
Bankomat Komerční banka 51.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.37 km
Jednota Tábor 51.39 km
Bankomat GE Money Bank 51.44 km
Bankomat GE Money Bank 51.45 km
Bankomat Česká spořitelna 51.48 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 51.57 km
McDonalds, Tábor 51.58 km
Jednota-potraviny Velešín 51.73 km
Jednota-potraviny Velešín 51.77 km
Bankomat GE Money Bank 51.89 km
Jednota Měšice 51.91 km
Bankomat ČSOB 51.95 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 52.06 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 52.11 km
Bankomat Česká spořitelna 52.8 km
čerpací stanice Shell, Tábor 53.17 km
Bankomat Raiffeisenbank 53.19 km
Jednota-potraviny Malonty 53.51 km
Jednota Tábor 53.58 km
Bankomat ČSOB 53.67 km
Bankomat Raiffeisenbank 53.71 km
Bankomat Raiffeisenbank 53.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.73 km
Bankomat ČSOB 53.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.81 km
Bankomat Česká spořitelna 53.82 km
Bankomat Komerční banka 53.82 km
Bankomat GE Money Bank 53.82 km
Jednota-potraviny Velešín 53.83 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 53.86 km
Bankomat UniCredit Bank 53.86 km
Supermarket Malšice 53.88 km
Jednota Slapy 53.88 km
Bankomat Komerční banka 53.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.91 km
Bankomat Česká spořitelna 53.92 km
Jednota-potraviny Střítež 53.99 km
Bankomat Česká spořitelna 54.03 km
Jednota Zliv 54.06 km
Jednota Malšice 54.09 km
Jednota Pištín 54.12 km
Bankomat ČSOB 54.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.21 km
Bankomat ČSOB 54.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.21 km
Bankomat Fio banka 54.24 km
Bankomat GE Money Bank 54.27 km
Jednota-potraviny Kaplice 54.34 km
Jednota Týn nad Vltavou 54.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.42 km
Bankomat Oberbank AG 54.45 km
Bankomat Česká spořitelna 54.46 km
Jednota-potraviny Kaplice 54.5 km
Jednota-potraviny Kaplice 54.51 km
Jednota-potraviny Kaplice 54.51 km
Bankomat Česká spořitelna 54.53 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 54.53 km
Bankomat Komerční banka 54.57 km
Jednota Týn nad Vltavou 54.57 km
Jednota Tábor 54.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.64 km
Bankomat GE Money Bank 54.66 km
Jednota Olešník 54.68 km
Bankomat ČSOB 54.69 km
Bankomat Česká spořitelna 54.7 km
Bankomat GE Money Bank 54.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.75 km
Bety Týn nad Vltavou 54.77 km
Bankomat ČSOB 54.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.79 km
Bankomat ČSOB 54.79 km
Bankomat Komerční banka 54.86 km
Jednota-potraviny Kaplice 55.05 km
Jednota Ratibořské Hory 55.09 km
Jednota Bechyně 55.15 km
Bankomat Česká spořitelna 55.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 55.35 km
Bankomat Česká spořitelna 55.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.42 km
Bankomat ČSOB 55.42 km
Bankomat Komerční banka 55.48 km
Bankomat ČSOB 55.54 km
Jednota Bechyně 55.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.55 km
Jednota Tábor 55.58 km
Supermarket Zuzana Bechyně 55.59 km
Bankomat ČSOB 55.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 55.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.39 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 56.69 km
Jednota Dříteň 56.89 km
Jednota-potraviny Kaplice 57.87 km
Jednota Radětice 58.65 km
Jednota Chotoviny 59.51 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 59.67 km
Jednota Stádlec 59.69 km
Jednota-potraviny Křemže 59.79 km
Jednota Smilovy Hory 59.91 km
Jednota-potraviny Kaplice 60 km
Bankomat Citibank 60.25 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 60.29 km
Supermarket Český Krumlov 60.3 km
Bankomat Komerční banka 60.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.34 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 60.35 km
Bankomat GE Money Bank 60.35 km
Bankomat GE Money Bank 60.35 km
Bankomat Česká spořitelna 60.45 km
Bankomat GE Money Bank 60.48 km
Bankomat ČSOB 60.48 km
Jednota-potraviny Bujanov 60.73 km
Jednota Mladá Vožice 60.82 km
Supermarket Mladá Vožice 61.04 km
Jednota Mladá Vožice 61.04 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.04 km
Jednota Radkov 61.18 km
Bankomat Komerční banka 61.52 km
Bankomat Komerční banka 61.52 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.55 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 61.76 km
Jednota Opařany 61.81 km
Bankomat GE Money Bank 61.84 km
Bankomat Citibank 61.89 km
Bankomat Citibank 61.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.9 km
Bankomat ČSOB 61.91 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.91 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 61.93 km
Bankomat UniCredit Bank 61.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62 km
Bankomat ČSOB 62.05 km
Bankomat Oberbank AG 62.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62.2 km
Bankomat Česká spořitelna 62.2 km
Bankomat Raiffeisenbank 62.22 km
Bankomat Citibank 62.24 km
Bankomat Citibank 62.24 km
Bankomat Komerční banka 62.31 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 62.53 km
Jednota Nemyšl 62.56 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 62.68 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 62.89 km
Jednota-potraviny Brloh 63.04 km
Jednota Borovany 63.08 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 63.26 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 63.45 km
Jednota Albrechtice 63.66 km
Jednota Borotín 64.71 km
Jednota Oldřichov 65.07 km
Jednota Slabčice 65.29 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 65.3 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 65.3 km
Jednota Krč 65.3 km
Jednota-potraviny Brloh 65.32 km
Jednota Čičenice 65.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.46 km
Bankomat ČSOB 65.46 km
Jednota Bernartice 65.48 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 65.5 km
Jednota-potraviny Větřní 65.53 km
Jednota-potraviny Kájov 65.94 km
Bankomat Komerční banka 66.25 km
Jednota Netolice 66.28 km
Bankomat Česká spořitelna 66.38 km
Jednota Jistebnice 66.71 km
Jednota Sepekov 67.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 67.43 km
Bankomat Česká spořitelna 67.53 km
Bankomat Komerční banka 67.59 km
Jednota Božetice 67.59 km
Bankomat GE Money Bank 67.61 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 67.86 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 68 km
Jednota Libějovice 68.03 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 68.15 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 68.43 km
Jednota Vodňany 68.69 km
Bankomat GE Money Bank 68.78 km
Bankomat GE Money Bank 68.83 km
Bankomat ČSOB 68.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.85 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 68.96 km
Jednota Podolí 68.98 km
Bankomat Komerční banka 69.08 km
Jednota Vodňany 69.17 km
Bankomat Česká spořitelna 69.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.1 km
Bankomat ČSOB 70.12 km
Jednota Kluky 70.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.26 km
Bankomat Komerční banka 71.33 km
Bankomat ČSOB 71.33 km
Bankomat Česká spořitelna 71.34 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 71.64 km
Jednota Jetětice 71.71 km
Jednota Ktiš 71.97 km
Bankomat GE Money Bank 72.18 km
CENTRUM Milevsko 72.18 km
Bankomat ČSOB 72.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.24 km
Bankomat Česká spořitelna 72.29 km
Bankomat Komerční banka 72.32 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 72.43 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 72.56 km
Jednota-potraviny Světlík 72.76 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 73.29 km
Bankomat Česká spořitelna 73.32 km
Bankomat Komerční banka 73.36 km
Bankomat GE Money Bank 73.55 km
Jednota Záhoří 74.12 km
Jednota Hracholusky 74.29 km
Jednota Zbelítov 74.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 74.52 km
Jednota Chyšky 74.55 km
Jednota Vitějovice 75.07 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 75.11 km
Bankomat Česká spořitelna 75.26 km
Jednota Květov 75.34 km
Jednota Bavorov 75.56 km
Jednota Písek 75.65 km
Bankomat Komerční banka 75.83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 75.87 km
Jednota Chroboly 76.09 km
Bankomat Česká spořitelna 76.16 km
Jednota Písek 76.2 km
Jednota-potraviny Loučovice 76.22 km
Bankomat Česká spořitelna 76.32 km
Bankomat UniCredit Bank 76.34 km
Bankomat Oberbank AG 76.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.38 km
Bankomat ČSOB 76.38 km
Bankomat Fio banka 76.48 km
Bankomat GE Money Bank 76.51 km
Bankomat Česká spořitelna 76.54 km
Jednota-potraviny Loučovice 76.58 km
Bankomat Komerční banka 76.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.65 km
Bankomat Raiffeisenbank 76.67 km
Bankomat ČSOB 76.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.71 km
Jednota Písek 76.71 km
Bankomat GE Money Bank 76.73 km
Bankomat ČSOB 76.78 km
Bankomat Komerční banka 76.91 km
Bankomat Komerční banka 76.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.97 km
Bankomat ČSOB 76.97 km
Jednota Písek 76.98 km
Bankomat Česká spořitelna 77 km
čerpací stanice Shell, Písek 77.05 km
Jednota-potraviny Lipno 77.08 km
McDonalds, Písek 77.12 km
Jednota Písek 77.14 km
Jednota Písek 77.28 km
Jednota Drahonice 77.48 km
Jednota Kučeř 77.55 km
čerpací stanice Benzina, Písek 77.75 km
Jednota Hrejkovice 77.89 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 78.83 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 79.11 km
Jednota-potraviny Frymburk 79.39 km
Jednota Pechova Lhota 79.43 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 79.6 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 79.74 km
Jednota Kestřany 80.05 km
Jednota Dub 80.21 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 80.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.21 km
Bankomat ČSOB 80.26 km
Jednota Prachatice 80.37 km
Bankomat Komerční banka 80.39 km
Bankomat Komerční banka 80.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.51 km
Bankomat Česká spořitelna 80.52 km
Bankomat ČSOB 80.54 km
Jednota Prachatice 80.57 km
Bankomat GE Money Bank 80.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.61 km
Bankomat Česká spořitelna 80.7 km
Bankomat ČSOB 80.88 km
Jednota Javornice 81 km
Jednota-potraviny Frymburk 81.16 km
Jednota Cehnice 81.22 km
Jednota Husinec 81.59 km
Jednota Kovářov 81.62 km
Jednota Vráž 81.8 km
Jednota Přílepov 81.82 km
Jednota Čejetice 83.05 km
Jednota-potraviny Horní Planá 83.35 km
Jednota Vlachovo Březí 83.64 km
Jednota Tvrzice 83.65 km
Bankomat ČSOB 83.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.74 km
Jednota Vlachovo Březí 83.76 km
Jednota Kostelec 83.89 km
Jednota Varvažov 84.05 km
Jednota Štěkeň 84.51 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 84.87 km
Jednota Záblatí 85.55 km
Jednota Bušanovice 85.86 km
Jednota Orlík nad Vltavou 86.84 km
Jednota Přeštovice 87.09 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 87.15 km
Jednota Probulov 87.29 km
COOP TUTY Nová Pec 88 km
Jednota Zálezly 88.61 km
Bankomat GE Money Bank 89.35 km
Jednota Volary 89.38 km
Bankomat Komerční banka 89.4 km
Jednota Volary 89.48 km
Jednota Volary 89.71 km
Jednota Nová Pec 89.83 km
Jednota Volyně 89.91 km
Jednota Malenice 89.91 km
Bankomat GE Money Bank 90.01 km
Jednota Čimelice 90.02 km
Bankomat Česká spořitelna 90.02 km
Jednota Volyně 90.04 km
Bankomat Komerční banka 90.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 90.12 km
Bankomat Česká spořitelna 90.28 km
Jednota Volyně 90.39 km
Bankomat Komerční banka 90.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.42 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 90.47 km
Bankomat Česká spořitelna 90.51 km
Supermarket Strakonice 90.54 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 90.57 km
Jednota Velká Turná 90.64 km
Jednota Strakonice 90.7 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 90.74 km
Jednota Strakonice 90.81 km
čerpací stanice Benzina, Volary 90.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.87 km
Bankomat ČSOB 90.87 km
Bankomat ČSOB 91.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.16 km
Jednota Strakonice 91.16 km
Bankomat ČSOB 91.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.19 km
Bankomat ČSOB 91.19 km
Bankomat Česká spořitelna 91.22 km
Bankomat Česká spořitelna 91.22 km
Bankomat Fio banka 91.27 km
Jednota Strakonice 91.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91.39 km
Bankomat GE Money Bank 91.4 km
Bankomat UniCredit Bank 91.43 km
Jednota Strakonice 91.46 km
Bankomat Česká spořitelna 91.48 km
Bankomat Komerční banka 91.52 km
Jednota Strakonice 91.52 km
Jednota Radomyšl 91.58 km
Fortna Strakonice 91.62 km
Jednota Strakonice 91.71 km
Jednota Strakonice 91.81 km
Jednota Buk 91.88 km
Jednota Lom 91.9 km
Jednota Strakonice 92.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.34 km
Jednota Lety 92.34 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 92.46 km
Bankomat GE Money Bank 92.57 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 92.92 km
Jednota Vimperk 93.01 km
Jednota Sousedovice 93.01 km
Jednota Sedlice 93.51 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 93.53 km
Jednota Čkyně 93.61 km
Jednota Škvořetice 94.16 km
Jednota Bohumilice 94.32 km
Jednota Mirovice 95.18 km
Jednota Stožec 95.38 km
Jednota Vimperk 95.71 km
Jednota Lenora 96.02 km
Jednota Čestice 96.1 km
čerpací stanice OMV, Katovice 96.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 96.31 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 96.32 km
Jednota Vimperk 96.41 km
Bankomat GE Money Bank 96.42 km
Jednota Vimperk 96.42 km
Jednota Vimperk 96.49 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 96.55 km
Bankomat ČSOB 96.8 km
Bankomat Komerční banka 96.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.85 km
Bankomat ČSOB 96.85 km
Bankomat Česká spořitelna 96.86 km
Jednota Katovice 96.86 km
Jednota Vimperk 97.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.12 km
Bankomat ČSOB 97.18 km
Jednota Mnichov 97.89 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 98.19 km
Jednota Horní Vltavice 98.49 km
Bankomat Česká spořitelna 99.52 km
Jednota Blatná 99.58 km
Bankomat ČSOB 99.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.59 km
Bankomat Česká spořitelna 99.63 km
Bankomat Komerční banka 99.66 km
Bankomat GE Money Bank 99.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 100.62 km
Jednota Mečíchov 100.85 km
Jednota Štěchovice 100.92 km
Bankomat ČSOB 101.02 km
Jednota Vacov 101.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.02 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 101.08 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 101.37 km
Jednota Střelské Hoštice 102.75 km
Bankomat GE Money Bank 102.77 km
Jednota Zdíkov 102.86 km
Bankomat Česká spořitelna 102.92 km
Bankomat ČSOB 102.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102.99 km
Konzum Čečelovice 103.13 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 103.44 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 103.58 km
Jednota Bělčice 104.1 km
Jednota Stachy 105.1 km
Konzum Soběšice 105.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 106.45 km
Konzum Svéradice 106.61 km
Konzum Horažďovice 107.11 km
Bankomat Česká spořitelna 107.37 km
Bankomat Komerční banka 107.4 km
Bankomat ČSOB 107.48 km
Konzum Horažďovice 107.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.49 km
Konzum Nezamyslice 107.5 km
Jednota Lnáře 107.53 km
Bankomat GE Money Bank 107.54 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 107.6 km
Konzum Strašín 108.09 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 108.42 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 108.48 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 108.49 km
Konzum Velký Bor 108.83 km
Konzum Velké Hydčice 109.15 km
Konzum Chanovice 109.29 km
Konzum Žihobce 109.39 km
Konzum Nezdice na Šumavě 110.01 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 110.08 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 110.55 km
Konzum Třebomyslice 110.56 km
Bankomat Česká spořitelna 110.62 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 110.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111.23 km
Bankomat ČSOB 111.23 km
Konzum Malý Bor 111.35 km
Konzum Žichovice 111.38 km
Konzum Rabí 111.9 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.27 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.34 km
Bankomat Česká spořitelna 113.7 km
Konzum Kašperské Hory 113.71 km
Konzum Pačejov 113.9 km
Konzum Břežany 114.13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 114.21 km
Konzum Budětice 114.36 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 114.42 km
Konzum Hradešice 114.69 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.26 km
Konzum Pačejov 115.38 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 115.97 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 116.25 km
Konzum Sušice 116.74 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 116.97 km
Bankomat Komerční banka 117.13 km
Bankomat UniCredit Bank 117.36 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 117.37 km
Bankomat Komerční banka 117.62 km
Bankomat GE Money Bank 117.69 km
Bankomat Česká spořitelna 117.71 km
Konzum Sušice 117.74 km
Bankomat Česká spořitelna 117.76 km
Bankomat Česká spořitelna 117.76 km
Bankomat ČSOB 117.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.78 km
čerpací stanice Shell, Sušice 117.81 km
Konzum Sušice 117.98 km
Konzum Dlouhá Ves 117.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 117.99 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 118.17 km
Konzum Nalžovské Hory 118.45 km
Konzum Myslív 118.45 km
čerpací stanice Srní 118.5 km
Sluneční kavárna, Srní 118.56 km
Konzum Srní 118.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.62 km
Konzum Velenovy 119.35 km
Konzum Čejkovy 119.42 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 119.62 km
Konzum Hrádek 120.21 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 120.41 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 120.71 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120.77 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 120.89 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120.99 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 121.06 km
Konzum Hartmanice 121.3 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 121.3 km
Konzum Milčice 121.31 km
Konzum Ústaleč 121.34 km
Café 27, Hartmanice 121.35 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 121.35 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 121.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 121.82 km
Bankomat Komerční banka 122.06 km
Bankomat ČSOB 122.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 122.11 km
Bankomat Česká spořitelna 122.14 km
Konzum Zavlekov 122.45 km
Konzum Zborovy 122.57 km
Konzum Petrovice u Sušice 123.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 123.24 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 123.26 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 123.54 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 124.32 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 124.8 km
Konzum Kolinec 124.96 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 124.97 km
Bankomat Česká spořitelna 125.37 km
Konzum Plánice 125.39 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 125.7 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 125.76 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 125.89 km
Konzum Ujčín 125.95 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 126.01 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 126.33 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 126.84 km
Konzum Hlavňovice 126.92 km
Bankomat Česká spořitelna 127.24 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.41 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.41 km
Konzum Velhartice 127.76 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128.54 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 128.63 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128.73 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 129.07 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 129.08 km
Konzum Malonice 129.09 km
Edeka, Passau (D) 129.36 km
Bankomat Česká spořitelna 129.52 km
Bankomat Komerční banka 129.53 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 129.97 km
Konzum Chotěšov 130.02 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 130.45 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 130.48 km
Bankomat Česká spořitelna 130.57 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 130.62 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 130.63 km
Bankomat Česká spořitelna 130.96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 131.49 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 132.28 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 132.59 km
Konzum Mochtín 132.8 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.86 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 132.86 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 133.13 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 133.19 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 133.38 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 133.4 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 133.41 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 133.43 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 133.46 km
Konzum Měčín 133.63 km
Konzum Bolešiny 133.76 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.85 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.85 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 133.85 km
Konzum Běšiny 134.01 km
Real, Passau (D) 134.13 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 134.62 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 134.91 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 134.94 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 134.99 km
Bankomat ČSOB 135.11 km
Bankomat Rokycany 135.11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 135.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.13 km
Bankomat GE Money Bank 135.13 km
Bankomat Česká spořitelna 135.24 km
Netto, Zwiesel (D) 135.37 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 135.38 km
Bankomat Česká spořitelna 135.41 km
Bankomat ČSOB 135.53 km
Konzum Předslav 135.6 km
Bankomat GE Money Bank 135.66 km
Bankomat Komerční banka 135.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.72 km
Bankomat Česká spořitelna 135.74 km
Bankomat UniCredit Bank 135.75 km
Konzum Sobětice 135.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.77 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 136.29 km
Deichmann, Zwiesel (D) 136.3 km
Kik, Zwiesel (D) 136.3 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 136.3 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 136.3 km
Edeka, Zwiesel (D) 136.33 km
Intersport, Zwiesel (D) 136.5 km
NKD, Zwiesel (D) 136.61 km
Norma, Zwiesel (D) 136.64 km
TEDi, Zwiesel (D) 136.66 km
Rossmann, Zwiesel (D) 136.66 km
Bankomat Česká spořitelna 136.75 km
Müller, Zwiesel (D) 136.76 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 136.77 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 136.77 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 136.79 km
Bankomat ČSOB 136.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.88 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 136.96 km
Konzum Železná Ruda 137.09 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 137.12 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 137.13 km
Lidl, Zwiesel (D) 137.26 km
Penny Market, Zwiesel (D) 137.27 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 137.34 km
Bankomat Česká spořitelna 137.43 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 137.44 km
Konzum Víteň 137.45 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 137.49 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 137.53 km
REWE, Zwiesel (D) 137.54 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 137.59 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 137.6 km
Real, Zwiesel (D) 137.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.74 km
Bankomat ČSOB 137.74 km
Bankomat GE Money Bank 137.76 km
Bankomat Komerční banka 138.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.04 km
Bankomat ČSOB 138.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.06 km
Bankomat GE Money Bank 138.07 km
Bankomat Česká spořitelna 138.09 km
Konzum Klatovy 138.1 km
Bankomat UniCredit Bank 138.18 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 138.24 km
Jednota Osek u Rokycan 138.25 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 138.27 km
Bankomat Česká spořitelna 138.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.45 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 138.45 km
Bankomat Komerční banka 138.48 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 138.49 km
Bankomat Česká spořitelna 138.49 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 138.51 km
Bankomat Fio banka 138.52 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 138.57 km
Konzum Strážov 138.7 km
Bankomat ČSOB 138.81 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 138.88 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 139.02 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 139.14 km
Bankomat Česká spořitelna 139.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 139.38 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 139.55 km
Bankomat GE Money Bank 140.17 km
Bankomat Česká spořitelna 140.27 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 140.32 km
Konzum Hojsova Stráž 140.45 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 140.82 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 141.44 km
Konzum Nezdice u Přeštic 141.63 km
Konzum Švihov 141.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 141.8 km
Bankomat ČSOB 141.84 km
Konzum Bezděkov 141.88 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 142.01 km
Konzum Janovice 142.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 142.14 km
Jednota Stupno 142.28 km
Jednota Břasy 142.32 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 142.39 km
Bankomat Komerční banka 142.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.6 km
Bankomat ČSOB 142.69 km
Bankomat Česká spořitelna 142.72 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 142.87 km
Bankomat GE Money Bank 142.88 km
Bankomat Česká spořitelna 142.95 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 143.01 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 143.11 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 143.3 km
Konzum Dešenice 143.5 km
Takko Fashion, Regen (D) 143.62 km
Deichmann, Regen (D) 143.65 km
TEDi, Regen (D) 143.66 km
Aldi Süd, Regen (D) 143.66 km
Norma, Regen (D) 143.71 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 143.72 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 143.8 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 143.81 km
Netto, Regen (D) 143.84 km
NKD, Regen (D) 143.87 km
Esprit, Regen (D) 143.88 km
REWE, Regen (D) 143.88 km
Edeka center, Regen (D) 143.93 km
Konzum Vřeskovice 144.32 km
Edeka, Regen (D) 144.42 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 144.43 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 144.43 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 144.7 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 144.71 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.84 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 145.01 km
Konzum Újezd sv. Kříže 145.1 km
Bankomat Komerční banka 145.22 km
Bankomat Česká spořitelna 145.23 km
McDonalds, OC Plzeň 145.25 km
Bankomat GE Money Bank 145.25 km
Bankomat ČSOB 145.26 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.41 km
Konzum Nýrsko 145.51 km
COOP DISKONT - Nýrsko 145.51 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 145.56 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 145.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.86 km
Bankomat ČSOB 145.87 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 145.9 km
Bankomat Komerční banka 145.95 km
Bankomat Česká spořitelna 145.97 km
Konzum Nýrsko 146.08 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 146.37 km
NKD, Bodenmais (D) 146.44 km
Bankomat Komerční banka 146.46 km
Bankomat Česká spořitelna 146.6 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 146.61 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.61 km
REWE, Bodenmais (D) 146.63 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 146.64 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 146.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.88 km
Bankomat ČSOB 146.89 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.95 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.95 km
Bankomat Česká spořitelna 146.95 km
Bankomat GE Money Bank 146.95 km
Bankomat Česká spořitelna 146.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.97 km
Bankomat ČSOB 146.99 km
Jednota Dolany 147 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 147.1 km
Bankomat Česká spořitelna 147.52 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 147.52 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 147.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.54 km
Bankomat ČSOB 147.63 km
Jednota Druztová 147.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.75 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 147.76 km
Bankomat Česká spořitelna 147.8 km
Bankomat GE Money Bank 147.8 km
Bankomat Komerční banka 147.84 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 147.93 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 147.96 km
Bankomat Česká spořitelna 147.96 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 148.1 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 148.19 km
Bankomat ČSOB 148.38 km
Bankomat Česká spořitelna 148.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.38 km
Bankomat Komerční banka 148.42 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 148.47 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 148.58 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 148.67 km
Konzum Chudenice 148.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.71 km
Bankomat ČSOB 148.73 km
Bankomat Česká spořitelna 148.74 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.77 km
Bankomat GE Money Bank 148.79 km
Konzum Dobřany 148.84 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 148.84 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.95 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 148.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 149.02 km
Bankomat Komerční banka 149.11 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 149.14 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.2 km
Bankomat GE Money Bank 149.25 km
Bankomat ČSOB 149.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.26 km
Bankomat Česká spořitelna 149.31 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 149.35 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.66 km
Bankomat GE Money Bank 149.67 km
Konzum Úsilov 149.69 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 149.74 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 149.86 km
Bankomat Komerční banka 149.89 km
Bankomat GE Money Bank 149.89 km
Bankomat Fio banka 149.89 km
Market Zruč 149.89 km
Bankomat UniCredit Bank 149.93 km
Bankomat Česká spořitelna 149.94 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 149.95 km
Jednota Žichlice 150.04 km
Konzum Černíkov 150.26 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 150.29 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 150.49 km
Bankomat Fio banka 150.6 km
Bankomat Česká spořitelna 150.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 150.63 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 150.8 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 150.86 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 150.86 km
Bankomat ČSOB 150.97 km
Bankomat Česká spořitelna 150.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.03 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 151.17 km
Bankomat GE Money Bank 151.21 km
Bankomat Komerční banka 151.21 km
Bankomat Česká spořitelna 151.21 km
Bankomat Česká spořitelna 151.22 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 151.25 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 151.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.33 km
Bankomat ČSOB 151.33 km
Bankomat Česká spořitelna 151.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 151.4 km
Bankomat Česká spořitelna 151.72 km
Konzum Chocomyšl 151.72 km
Bankomat Česká spořitelna 151.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 151.83 km
Bankomat ČSOB 151.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 151.9 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 151.94 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 152 km
Jednota Česká Bříza 152.06 km
Bankomat Komerční banka 152.09 km
Market Třemošná 152.1 km
Jednota Třemošná 152.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 152.3 km
Jednota Dobříč 152.42 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 152.48 km
Bankomat Česká spořitelna 152.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.49 km
Bankomat GE Money Bank 152.49 km
Bankomat ČSOB 152.49 km
Bankomat ČSOB 152.49 km
Jednota Radčice 153.12 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 153.19 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 153.37 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 153.46 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 153.58 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 153.59 km
Konzum Srbice 154.03 km
Bankomat Česká spořitelna 154.14 km
Konzum Hlohovčice 154.92 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 155.13 km
Konzum Čermná u Staňkova 155.25 km
Jednota Chotíkov 155.28 km
Bankomat Komerční banka 155.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 155.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.58 km
Bankomat ČSOB 155.6 km
Bankomat Komerční banka 155.6 km
Bankomat Česká spořitelna 155.63 km
Konzum Kdyně 155.64 km
Konzum Kdyně 155.64 km
Bankomat GE Money Bank 155.73 km
Bankomat Česká spořitelna 155.85 km
Supermarket Horní Bříza 155.88 km
Jednota Horní Bříza 155.99 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 156.4 km
čerpací stanice Benzina, Stod 156.59 km
Bankomat Česká spořitelna 156.64 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 156.65 km
Bankomat Komerční banka 156.65 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 156.65 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 157.15 km
Norma, Deggendorf (D) 157.3 km
Bankomat Komerční banka 157.32 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 157.49 km
Bankomat GE Money Bank 157.59 km
Bankomat Česká spořitelna 157.61 km
Burger King, Deggendorf (D) 157.72 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 157.76 km
Jednota Kaznějov 157.8 km
Market Kaznějov 157.8 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 157.8 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 157.83 km
NKD, Deggendorf (D) 157.85 km
Lidl, Deggendorf (D) 157.86 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 157.89 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 157.9 km
Rossmann, Deggendorf (D) 157.91 km
TEDi, Deggendorf (D) 157.92 km
Müller, Deggendorf (D) 157.92 km
Esprit, Deggendorf (D) 157.94 km
C&A, Deggendorf (D) 157.94 km
New Yorker, Deggendorf (D) 157.96 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 157.98 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 158 km
Real, Deggendorf (D) 158 km
Konzum Hlohová 158.01 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 158.01 km
Jednota Kozolupy 158.03 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 158.12 km
Edeka, Deggendorf (D) 158.13 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 158.14 km
Market Kaznějov 158.15 km
Bankomat ČSOB 158.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.16 km
Kik, Deggendorf (D) 158.17 km
Bankomat Komerční banka 158.18 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 158.19 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 158.2 km
Bankomat ČSOB 158.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.28 km
Jednota Město Touškov 158.28 km
Jednota Kralovice 158.31 km
Supermarket Kralovice 158.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.37 km
Bankomat ČSOB 158.37 km
Jednota Nýřany 158.38 km
Jednota Babiná 158.39 km
Bankomat Česká spořitelna 158.41 km
Konzum Kout na Šumavě 158.42 km
Netto, Deggendorf (D) 158.48 km
Bankomat ČSOB 158.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.54 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 158.55 km
Jednota Kralovice 158.65 km
Bankomat Česká spořitelna 158.73 km
Jednota Kralovice 158.76 km
Konzum Staňkov 158.77 km
Jednota Hadačka 158.79 km
Bankomat Komerční banka 158.81 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 158.82 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 158.97 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 159 km
Bankomat Česká spořitelna 159.05 km
Konzum Osvračín 159.1 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 159.13 km
Konzum Staňkov 159.14 km
Konzum Zahořany 159.53 km
Jednota Nevřeň 159.67 km
Jednota Plasy 160 km
Jednota Plasy 160.33 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 160.38 km
Bankomat Česká spořitelna 160.39 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 160.85 km
Jednota Plasy 160.98 km
Konzum Starý Klíčov 161.42 km
Konzum Milavče 161.88 km
Konzum Mrákov 162.03 km
Jednota Mrtník 162.11 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 162.3 km
Konzum Blížejov 162.39 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 162.64 km
Jednota Loza 163.3 km
Jednota Všeruby 163.53 km
Konzum Tlumačov 163.66 km
Jednota Úlice 163.85 km
Jednota Dolní Bělá 164.26 km
Konzum Domažlice 164.26 km
Jednota Horní Bělá 164.43 km
Konzum Semošice 164.5 km
Bankomat Raiffeisenbank 164.62 km
Bankomat Česká spořitelna 164.7 km
Bankomat ČSOB 164.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 164.72 km
Bankomat GE Money Bank 164.77 km
Bankomat Česká spořitelna 165.01 km
Bankomat ČSOB 165.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 165.01 km
Bankomat Česká spořitelna 165.05 km
Jednota Heřmanova Huť 165.06 km
Bankomat Komerční banka 165.07 km
Bankomat Komerční banka 165.07 km
Jednota Mladotice 165.26 km
Konzum Domažlice 165.58 km
Jednota Líšťany 165.76 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 165.87 km
Bankomat GE Money Bank 166.29 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 166.36 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 166.39 km
Jednota Pňovany 166.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166.63 km
Bankomat ČSOB 166.64 km
Bankomat Česká spořitelna 166.75 km
Bankomat Komerční banka 166.76 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 167.12 km
Konzum Horšovský Týn 167.65 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 167.67 km
Konzum Česká Kubice 167.75 km
Jednota Hvozd 167.88 km
Konzum Folmava 167.94 km
Konzum Draženov 169.03 km
Jednota Sytno 169.45 km
čerpací stanice OMV, Draženov 169.51 km
Jednota Žihle 169.51 km
Konzum Trhanov 170.68 km
Jednota Úněšov 170.9 km
Jednota Pernarec 170.98 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 171.04 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 171.17 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 171.7 km
Jednota Kladruby 172.2 km
Bankomat ČSOB 172.39 km
Bankomat Komerční banka 172.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 172.43 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 172.5 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 172.5 km
Bankomat GE Money Bank 172.53 km
Bankomat Česká spořitelna 172.59 km
Jednota Stříbro 172.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 172.99 km
Bankomat ČSOB 172.99 km
Jednota-cukrárna Manětín 173.06 km
Jednota Stříbro 173.2 km
Konzum Miřkov 173.22 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 173.65 km
Jednota Stříbro 173.72 km
Konzum Postřekov 173.9 km
Konzum Nový Kramolín 174.39 km
Konzum Díly 174.92 km
Bankomat Česká spořitelna 175.76 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 175.79 km
Jednota Nečtiny 175.82 km
Konzum Poběžovice 175.92 km
Jednota Pláň 176.74 km
Konzum Vidice 177.26 km
Konzum Mnichov 177.95 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 178.64 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 178.67 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 178.68 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 178.75 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 178.83 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 178.83 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 178.99 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 179 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 179.23 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 179.25 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 179.25 km
Konzum Hostouň 179.63 km
Jednota Konstantinovy Lázně 180.95 km
Bankomat ČSOB 181.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 181.29 km
Bankomat ČSOB 182.1 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 182.54 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 182.72 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 182.73 km
Jednota Bezdružice 183.09 km
Jednota Bezdružice 183.12 km
Jednota Černošín 183.45 km
Jednota Stráž u Tachova 183.68 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 184.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 184.56 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 184.91 km
Bankomat GE Money Bank 185.41 km
Jednota Bor u Tachova 185.46 km
Bankomat Česká spořitelna 185.53 km
Jednota Bor u Tachova 185.59 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 185.6 km
Jednota Lestkov 187.83 km
Jednota Přimda 190.42 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 190.57 km
Bankomat ČSOB 191.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.73 km
Bankomat Česká spořitelna 191.76 km
Jednota Staré Sedliště 192.3 km
Jednota Staré Sedliště 194.06 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 195.2 km
Bankomat Česká spořitelna 195.28 km
Bankomat UniCredit Bank 195.28 km
Jednota Planá 195.29 km
Bankomat GE Money Bank 195.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 195.52 km
Bankomat ČSOB 195.52 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 195.53 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 195.72 km
Jednota Hošťka 196.49 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 197.11 km
Jednota Chodová Planá 197.32 km
Jednota Dlouhý Újezd 197.54 km
Jednota Tachov 197.83 km
Bankomat UniCredit Bank 198.07 km
COOP DISKONT - Tachov 198.24 km
Jednota Tachov 198.25 km
Jednota Rozvadov 198.35 km
Bankomat Česká spořitelna 198.43 km
Bankomat Česká spořitelna 198.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 198.48 km
Bankomat GE Money Bank 198.49 km
Bankomat ČSOB 198.53 km
Jednota Tachov 198.57 km
Jednota Tachov 198.57 km
Bankomat GE Money Bank 198.59 km
Jednota Tachov 198.65 km
Bankomat Komerční banka 198.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 198.72 km
Bankomat ČSOB 198.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 198.74 km
Bankomat ČSOB 198.74 km
Bankomat Česká spořitelna 198.78 km
Jednota Tachov 198.96 km
Jednota Tachov 199.21 km
Jednota Halže 203.66 km
Jednota Lázně Kynžvart 210.09 km
Burger King, Neutraubling (D) 212.75 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 215.66 km
NKD, Regensburg (D) 216.99 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 217.28 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 217.44 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 217.52 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 217.55 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 217.85 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 217.89 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 217.93 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 217.94 km
Kik, Regensburg (D) 217.95 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 217.99 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 218.02 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 218.03 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 218.03 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 218.07 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 218.18 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 218.2 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 218.48 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 218.79 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 218.81 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 219.11 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 219.13 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 219.13 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 219.21 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 219.24 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 219.26 km
C&A, Regensburg (D) 219.29 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 219.35 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 219.36 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 219.88 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 220.16 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 220.68 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 221.17 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 221.85 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 221.95 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 222.23 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 222.25 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 222.38 km

mohlo by Vás zajímat

zámek a hrad Stráž nad Nežárkou

batoh
zámek a hrad Stráž nad Nežárkou
Šumava A-Z: zámky
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Kardašova Řečice

batoh
zámek Kardašova Řečice
Šumava A-Z: zámky
Šumava: jindřichohradecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je jedním z nejstarších pohoří Evropy, tvoří ji horniny předprvohorního až prvohorního původu (žuly, ruly, svory, migmatity, granulity, vápence). Po plochých šumavských hřbetech probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Šumavské pohoří je prameništěm několika významných řek - Vltavy, Otavy, Úhlavy, Blanice, Volyňky odtékajících do Severního moře a Řezné, Ilzu, Grosse Mühl do Černého moře. Specifickým a atraktivním jevem jsou na Šumavě přirozená ledovcová jezera (5 na české straně a 3 na německé), která se vyskytují v nadmořské výšce kolem 1000 m. V oblasti Šumavy se průměrné roční teploty pohybují v závislosti na nadmořské výšce od 6 °C (v 750 m n. m.) do 3 °C (ve 1200 – 1300 m n. m.). Výjimku ovšem tvoří některé inverzní lokality - např. údolí Vltavy od Horní Vltavice až k Lipnu a lokality v oblasti Plání (Jezerní slať, Horská Kvilda, slatě jihozápadně od Modravy) . Průměrná roční teplota oblasti Jezerní slatě tak činí pouhé 2 °C! Absolutní šumavské teplotní minimum činí -41,6 °C (Jezerní slať roku 1987) a maximum činilo 36,8 °C (ve Vyšším Brodě v roce 1983). Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v průměru kolem 80 %. Po celý rok převládá západní až jihozápadní směr větru. V nejvíce exponovaných místech vrcholů hor na hraničním hřebenu (Březník) dosahují roční úhrny srážek až 1600 mm. Nejnižší úhrn srážek 800 - 900 mm mají severovýchodní okraje pohoří. Šumava je díky tomu jedním z nejoblíbenějších turistických a rekreačních cílů Čech. Její kouty jsou protkány více než pětisty kilometry značených turistických stezek a cyklotras. Pro milovníky vodních sportů je zde mnoho možností surfingu, raftingu a jachtingu a pro ty, které vyhledávají spíše zimní sporty, zase nespočet lyžařských středisek (Železná Ruda, Špičák, Velký Javor, Zadov, Churáňov, Nová Huť, Kvilda, Lipno) a tras pro běžecké lyžování (Bílá stopa). Na své si zde bez pochyby přijdou i vášniví houbaři či sportovní nadšenci. Ubytovat se můžete v celé škále ubytovacích kapacit podle potřeb a cenových rozsahů od kempů, privátů, apartmánů, penzionů, rodinných hotelů, pronájmu chat a chalup od levných po luxusní hotely.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„To jsem neřekla já, tatínku," obrátivši se k němu a spustivši ruce; „chraň mě Bůh, abych vám takovéhle slovo řekla..."

Viděl, že krev se jí řinula z úst a z nosu, i bílá košilka, jež kryla její ňadra, byla všecka krví potřísněná. Poranila se pádem.

„Ty nebo jiná!... Jste všecky stejné!..."

„Zapomněla jsem se, tatínku — spravedlivě mě trestáte! — Ale v tomhle mi křivdíte, to jsem neřekla."

Mluvila klidně, nezaškytla více a pevně se mu do očí dívala.

On přestal ji biti, stalo se mu jí najednou líto.

„Já jsem tě do obličeje neuhodil," pravil tónem naskrze změněným, jako by se omlouval, „to sis udělala, jaks padla. Žes mi jen tuhle hanbu připravila!"

Neodpověděla, odvrátila se od něho, a stírajíc si rukávem krev s obličeje, dala se v pochod pevnými, spěšnými kroky, takže jí v chůzi nestačil a za ní zůstal.

Došli vsi, ona napřed, dobrých sto kroků před ním. Pašice spaly tvrdým snem, nikde človíčka venku, žádné okno nebylo osvětleno. Ticho všude, nic se nehýbalo, leda četní netopýři, kteří, honíce za můrami, neslyšně vzduchem rejdili, a dvojice velkých sov, jež slídíce z výše, občas zahoukly, jako by na sebe volaly. Anka vklouzla dvířkami podle vrat do otcovského statku, přeběhla rychlým krokem dvůr a zmizela v obytném stavení. Když malou minutku po ní otec vkročil, neviděl ji více a jen velký žlutý pes přiběhl kňuče a radostnými skoky pána uvítal.

„Ty jediný mě máš tady rád, Vořechu!" pravil tento tlumeným hlasem, hladě mourovatou hlavu zvířete. „Buď tu a hlídej! Však ty bys ho sem nebyl pustil, toho knížecího lajdáka! Proto moje dítě za ním vyšlo!..."

Postál chvíli prostřed dvora a poohlédl se, jak byl zvyklý činit, kdykoli se v noci domů vrátil, načež šel zvolna k maštali, jejíž dvéře otevřel a dovnitř se podíval. Neviděl ničeho, v černou tmoucí tmu zaběhl pohled jeho, ale hříbata i koně, jeden po druhém, lehounce zaržáli, osmeronásobný řehot.

Zavřel zase dvéře a zamířil k stodole, jejíž vrata také pootevřel. Zavrzala, zaskřípěla těžká vrata, zapadla bouchajíc za ním, když vešel. Šáral se potmě prázdným mlatem, otevřel i zadní vrata, vedoucí na humna, kde stálo několik starých ovocných stromů. Zde stanul zase, zalomil rukama a usedl pak do trávy pod vetchou hruškou, jejíž koruna jej pokryla svým černým stínem... A starý člověk zaplakal...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky