Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

památník obětem romského holocaustu, pietní místo Lety u Písku

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: památníky
lokalita: písecko
GPS: 49°30'25.662"N, 14°7'19.865"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pietní místo Lety u Písku - památník obětem romského holocaustu – stojí v místech, kde byl pracovní tábor Lety, internační tábor za druhé světové války zřízený na okraji stejnojmenné obce v dnešním okrese Písek, od 10. července 1942 byl určený internaci cikánů. Na jeho místě byl v padesátých letech 20. století vybudován velkokapacitní vepřín, v 90. letech pak pietní památník u zdi vepřína. Památník byl vystavěn v místě bývalého vězeňského hřbitova u cikánského tábora, do kterého byly za fašistické okupace násilně umístěny rodiny většiny českých Romů. Nařízením ministra vnitra protektorátní vlády Josefa Ježka ze dne 15. července 1940, které bylo vydáno na základě vládního nařízení č. 72 o kárných pracovních táborech ze dne 2. března 1939 (vydaného ještě před obsazením republiky). Stavba začala 17. července, 27. července dal ke zřízení tábora dodatečné svolení říšský protektor Konstantin von Neurath. Tábory podléhaly kriminálním ústřednám v Praze a v Brně, velitelem Letů byl jmenován četník Josef Janovský, personál sestával z českých četníků a úředníků a z dozorců rekrutovaných z přilehlých obcí, kteří práci v táboře dostali rozkazem. Vězni do tábora přicházeli z výkonu trestu. Pracovali na dopravních stavbách, na polích a v lese. Do konce roku 1940 prošlo táborem 233 osob. V roce 1941 fungoval tábor bez větších změn. Do tábora bylo přivezeno 537 osob, z nichž bylo 45 romského původu. Později k Letům přibyl tábor v Hodoníně (u Kunštátu). Zpočátku tu byl pracovní a později sběrný tábor, který byl v srpnu 1942 změněn na tábor pro Romy. V období 1942-1943 byl letský tábor vězením pro "Cikány, cikánské míšence a osoby žijící po cikánsku". V nelidských podmínkách zde čekala smrt na 326 mužů, žen a dětí. Dalších 540 vězňů bylo posláno za smrtí do vyhlazovacího tábora Auschwitz - Birkenau. Dne 24. června 1942 nařídil protektorátní ministr vnitra Richard Bienert provedení soupisu českých a moravských Cikánů (na základě soupisu potulných cikánů, provedeného již mezi 1. červencem 1928 a 15. srpnem 1929) a jejich deportaci do táborů v Letech a Hodoníně. Soupis a deportace proběhly počátkem srpna 1942. Zaměření tábora se tedy změnilo, ze 113 vězňů evidovaných v červenci 1942 v táboře zůstalo 20 vězňů, převážně romských mužů, kteří se okamžitě stali vězni cikánského tábora, aby byli nápomocni při rekonstrukci tábora pro nově příchozí z deportací. Táborem prošlo za dobu jeho existence od srpna 1942 do května 1943 více než 1300 Romů, z nichž více než čtvrtina nepřežila a je pochována v místech současného památníku a na hřbitově v Mirovicích. Vězni, kteří přežili, byli deportováni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. V prosinci 1942 rozhodla berlínská vláda postavit Cikány na stejnou úroveň s Židy a 16. prosince 1942 Heinrich Himmler nařídil jejich deportaci do vyhlazovacího tábora Osvětim - Březinka. Prvních 94 dospělých bylo deportováno do Osvětimi již 3. prosince, další deportace zdržela tyfová epidemie. Na zásah Jiřího Letova z protektorátního ministerstva vnitra a německých policejních orgánů byl Josef Janovský pro neudržitelnost poměrů v táboře odvolán a nahrazen Štefanem Blahynkou z tábora v Hodoníně. Další deportace do Osvětimi - Březinky proběhly v březnu až květnu 1943, kde byla většina deportovaných v noci z 2. na 3. srpna 1944 povražděna. Zbylých asi 200 osob bylo z Letů propuštěno či přemístěno do jiných zařízení. 6. srpna 1943 byl tábor Lety oficiálně uzavřen. Genocida českých a moravských Romů a Sinti byla pravděpodobně nejdůsledněji provedenou genocidou 2. světové války. Z internovaných v Letech ji přežilo asi 300 osob. Internací v Letech prošlo celkem 1 309 registrovaných osob, dalších více než 1300 osob prošlo táborem v Hodoníně u Kunštátu. V Letech zemřelo nejméně 326 osob, v Hodoníně 194, z toho část v důsledku tyfové epidemie. Ze 30 v táboře narozených dětí nepřežilo žádné. V 70. Letech minulého století byla v těsném sousedství a na části bývalého tábora zřízena velkovýkrmna vepřů, několikrát větší než byl tábor, přičemž pozemek velkovýkrmny zahrnuje většinu bývalého tábora a její budovy stojí na jeho menší části. Historii tábora náhodně objevil v roce 1992 americký genealog Paul Polansky a vyvolal bouřlivou diskusi. Po té došlo k odhalení památníku za účasti prezidenta Václava Havla dne 13. května 1995 a vyplacení malého odškodného dosud žijícím obětem. Památník byl v roce 1998 prohlášen kulturní památkou a v roce 2009 převzal správu památníku Památník Lidice. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce a rozšíření památníku - byly vybudovány přístupové cesty, parkoviště pro autobusy a osobní vozy, lavičky, infotabule, model tábora a dřevěné boudy dle původní technické fotodokumentace, ve kterých je umístěna stálá expozice. V červenci 2013 vyzval Výbor OSN pro lidská práva Českou republiku, aby uzavřela vepřín, který se v 70. letech postavil na místě bývalého sběrného tábora pro Romy.

odkaz: památník obětem romského holocaustu, pietní místo Lety u Písku

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Tíživé mlčení, Paul Polansky

batoh
Tíživé mlčení, Paul Polansky
Šumava A-Z: literatura
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

A nikdo vám nebude věřit, Markus Pape

batoh
A nikdo vám nebude věřit, Markus Pape
Šumava A-Z: literatura
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Krvavá léta - Koncentrační tábor Lety...

batoh
Krvavá léta - Koncentrační tábor Lety
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pítko, pietní místo Lety u Písku

batoh
pítko, pietní místo Lety u Písku
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Tíživé mlčení, Paul Polansky 0 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 0 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 0 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 0.09 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 1.44 km
Králova Lhota 1.46 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 1.52 km
dětské hřiště Králova Lhota 1.62 km
hrob Ruděnko Semjon Pavlovič, Prob... 2.24 km
Probulov 2.31 km
rybník Mičan 2.7 km
kaple výklenková Nanebevzetí Panny... 2.87 km
pamětní deska Karel Kramer 2.91 km
zámecký park Orlík nad Vltavou 2.98 km
Schwarzenberská hrobka Orlík nad V... 2.98 km
fara Schwarzenberská hrobka Orlík ... 3.04 km
kaple výklenková, vyhlídkové místo... 3.1 km
kaple výklenková sv. Jana Nepomuck... 3.15 km
Orlík nad Vltavou 3.17 km
Staré Sedlo 3.25 km
pomník padlých WWII, Staré Sedlo, ... 3.32 km
sv. Prokop, Staré Sedlo, Orlík nad... 3.33 km
fara Staré Sedlo, Orlík nad Vltavo... 3.34 km
Nový Dvůr 3.37 km
kostel sv. Prokopa, Staré Sedlo, O... 3.37 km
hřbitov Staré Sedlo, Orlík nad Vlt... 3.4 km
hrob Henry Valduseau, Orlík nad Vl... 3.4 km
pomník padlých WWI, Staré Sedlo, O... 3.4 km
Novodvorský rybník 3.47 km
zámek Orlík nad Vltavou 3.54 km
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlí... 3.55 km
Nahá pastýřka 3.56 km
kamenný most Skalice, Horní Nerest... 3.89 km
Ohnivé léto 3.89 km
dětské hřiště Nerestce 3.91 km
Nevězice 3.93 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 3.95 km
kaple výklenková Nevězice 3.96 km
Nevězická bílá paní 4.13 km
mlýn nový Nerestce 4.28 km
zámek Dolní Nerestce 4.35 km
Trápení 4.41 km
silniční Žďákovský most, Vltava... 4.44 km
Orličtí vrazi, Žďákovský most... 4.44 km
Rakovický mlýn 4.65 km
nádraží Čimelice 5.26 km
keltské oppidum Nevězice 5.27 km
Bisingrov 5.29 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 5.33 km
rybník Stejskal 5.48 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 5.64 km
Pivovarský rybník, Čimelice 5.91 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 5.93 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 5.95 km
rybník Kostelák, Čimelice 5.95 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 5.98 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 6 km
morový sloup, Čimelice 6.01 km
Hogo fogo Homolka 6.02 km
Čimelice 6.03 km
Paulik Franciszek Daniel 6.03 km
Dastich Josef 6.03 km
zámek Čimelice 6.04 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 6.04 km
strašení krutého čimelického majit... 6.04 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 6.04 km
pomník padlých WWI, Čimelice 6.07 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 6.08 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 6.08 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 6.28 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 6.39 km
hřbitov Čimelice 6.42 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 7.07 km
Koller Jan 7.09 km
Smetanova Lhota 7.09 km
kaple Smetanova Lhota 7.1 km
Spadla s měsíce 7.16 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 7.17 km
kaple hřbitovní Varvažov 7.42 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 7.43 km
hřbitov Varvažov 7.43 km
kamenný most Skalice, Varvažov 7.44 km
Varvažov 7.61 km
O zatoulané princezně 7.67 km
Stříbrná paruka 7.67 km
Proč nevěřit na zázraky 7.67 km
Střílej oběma rukama 7.67 km
Je třeba zabít Sekala 7.67 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 7.68 km
zámek Varvažov 7.73 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 8.52 km
Ohnivé léto 8.52 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 8.56 km
Karlovské duby 8.58 km
hrad Zvíkov 9.14 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 9.26 km
řeka Otava 9.34 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 9.52 km
Dolní Ostrovec 9.93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 9.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 10.19 km
most Lomnice, Mirotice 10.22 km
židovský hřbitov Mirotice 10.23 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 10.25 km
řeka Skalice 10.31 km
lávka Lomnice, Mirotice 10.35 km
Zvíkovský Otavský most 10.52 km
Štědronín - Plazy 10.53 km
Mirotice 10.53 km
radnice Mirotice 10.54 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 10.55 km
NS Alšova 10.55 km
pomník padlých WWI, Mirotice 10.58 km
Zvíkovské Podhradí 10.6 km
Aleš Mikoláš 10.63 km
Kopecký Matěj 10.63 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 10.63 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 10.63 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 10.64 km
pivovar Mirotice 10.64 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 10.65 km
fara Mirotice 10.65 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 10.66 km
Intimní osvětlení 10.67 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 10.68 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 10.7 km
pamětní deska Benedikt Žák 10.7 km
pomník padlých WWII, Mirotice 10.8 km
hřbitov Mirotice 10.81 km
Hořejší mlýn, Mirotice 10.81 km
Plavecký mariáš 10.82 km
Čtyři slunce 10.89 km
Svatá Anna 11.08 km
kaple sv. Anny, Oslov 11.12 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 11.27 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 11.53 km
Zvíkovský Vltavský most 11.53 km
vodní nádrž Orlík 11.78 km
rybník Dejmov 11.99 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 12.06 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 12.27 km
Radobytce 12.3 km
Venkovský učitel 12.33 km
SDH Strážovice 12.39 km
zámek Strážovice 12.68 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 13.2 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 13.21 km
Velká 13.23 km
SDH Velká 13.25 km
pomník padlých WWI, Oslov 13.52 km
kostel sv. Linharta, Oslov 13.56 km
Oslov 13.57 km
fara Oslov 13.58 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 13.65 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 13.65 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 13.82 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 13.83 km
Nová a Stará Vráž u Písku 13.86 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 13.95 km
zámek Vráž 14.21 km
památník obětí fašismu, Oslov 14.3 km
hřbitov Oslov 14.31 km
SDH Lom 14.36 km
věžový vodojem Vráž 14.42 km
Lom 14.42 km
Pevnost Fort Hary 14.72 km
Zlivice 16.56 km
SDH Zlivice 16.57 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 16.66 km
sýpka Čížová 16.82 km
šlechtický pivovar, Čížová 16.82 km
Čížová 16.83 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 16.85 km
zámek Čížová 16.87 km
infocentrum Čížová 16.87 km
pomník padlých WWI, Vlastec 16.99 km
zvonice Čížová 17.01 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 17.02 km
kaple sv. Václava, Vlastec 17.03 km
fara a špitál Čížová 17.04 km
studna krytá Čížová 17.04 km
hřbitov Čížová 17.04 km
Vlastec 17.04 km
kaple sv. Barbory, Čížová 17.06 km
Kavkovna 17.07 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 17.14 km
vlaková zastávka Čížová 17.16 km
Škvořetice 17.17 km
zámek Škvořetice 17.19 km
Pacelice 17.46 km
SDH Vojníkov 17.51 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 17.51 km
Vojníkov 17.53 km
Stehlík Ladislav 17.81 km
Nová radnice Milevsko 18.24 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 18.24 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 18.24 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 18.24 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 18.24 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 18.24 km
pamětní deska František Koláček, M... 18.24 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 18.27 km
Milevské maškary 18.27 km
Milevsko 18.28 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 18.29 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 18.3 km
Občanská záložna, Milevsko 18.3 km
Spořitelna Milevsko 18.31 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 18.31 km
Stará radnice Milevsko 18.31 km
fara stará Milevsko 18.32 km
synagoga (stará) Milevsko 18.33 km
infocentrum Milevsko 18.34 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 18.36 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 18.38 km
synagoga (nová) Milevsko 18.39 km
Hessoun Josef, Msgre. 18.42 km
Vrcovice 18.42 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 18.47 km
SDH Vrcovice 18.5 km
Klášterní most, Milevsko 18.55 km
děkanství Milevsko 18.58 km
kašna klášterní Milevsko 18.59 km
klášterní lípa Milevsko 18.62 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 18.62 km
lípa u hřbitova, Milevsko 18.62 km
Sokolovna Milevsko 18.62 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 18.65 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 18.65 km
klášter premonstrátů Milevsko 18.65 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 18.66 km
Milevské muzeum 18.67 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 18.67 km
Historické panoptikum jihočeského ... 18.67 km
Šindelář Vladimír 18.67 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 18.68 km
hřbitov Milevsko 18.7 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 18.71 km
Stehlík Karel 18.75 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 18.75 km
vlaková zastávka Vrcovice 18.91 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 18.92 km
Svatonice 19.14 km
nádraží Záhoří 19.17 km
kaple Svatonice 19.18 km
Podhajský Alois, armádní generál... 19.37 km
Generál Podhajský, Josef Fučík 19.37 km
Mandlová Adina 19.41 km
hřbitov Sedlice 19.43 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 19.43 km
hřbitov Horní Záhoří 19.44 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 19.44 km
fara Horní Záhoří 19.45 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 19.45 km
fara Sedlice 19.48 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 19.58 km
Drhovle Zámek 19.6 km
zámek Drhovle 19.6 km
Mariánský sloup, Blatná 19.6 km
infocentrum Sedlice 19.61 km
Sedlická krajka 19.61 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 19.62 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 19.62 km
Křišťálek meč 19.62 km
Sedlice 19.64 km
Blatenská věž 19.65 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 19.65 km
Městské muzeum Blatná 19.66 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 19.68 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bl... 19.69 km
fara Blatná 19.71 km
Sokol Blatná 19.77 km
pamětní deska osvobození Blatná... 19.77 km
pamětní deska obětem nacismu, Blat... 19.77 km
židovský hřbitov Milevsko 19.82 km
zámek Sedlice 19.84 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 19.84 km
zámek vodní Blatná 19.89 km
Purkyně Jan Evangelista 19.89 km
Výlet 19.9 km
rybník zámecký Blatná 19.91 km
Podolský most, Vltava 19.92 km
Šíleně smutná princezna 19.93 km
Bílá paní 19.93 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Probulov

  batoh
  Jednota Probulov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Orlík nad Vltav...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Orlík nad Vltavou
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota Lety

  batoh
  Jednota Lety
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Orlík nad Vltavou

  batoh
  Jednota Orlík nad Vltavou
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Probulov 2.29 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 2.68 km
Jednota Lety 2.85 km
Jednota Orlík nad Vltavou 3.26 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 4.04 km
Jednota Čimelice 6.05 km
Bankomat Česká spořitelna 6.06 km
Jednota Mirovice 6.33 km
Jednota Kostelec 6.61 km
Jednota Varvažov 7.55 km
Jednota Přílepov 9.21 km
Jednota Kovářov 11.37 km
Jednota Pechova Lhota 12.04 km
Jednota Kučeř 12.07 km
Jednota Hrejkovice 12.58 km
Bankomat GE Money Bank 13.48 km
Jednota Vráž 13.52 km
Bankomat Česká spořitelna 13.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.73 km
Bankomat ČSOB 13.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.73 km
Jednota Květov 14.24 km
Jednota Lom 14.38 km
Jednota Zbelítov 15.93 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 16.38 km
Jednota Škvořetice 17.15 km
Jednota Bělčice 17.83 km
Bankomat Komerční banka 18.21 km
Bankomat Česká spořitelna 18.24 km
Jednota Jetětice 18.25 km
Bankomat ČSOB 18.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.31 km
CENTRUM Milevsko 18.34 km
Bankomat GE Money Bank 18.34 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 18.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 18.97 km
Bankomat Česká spořitelna 19.13 km
Bankomat Komerční banka 19.13 km
Bankomat ČSOB 19.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.19 km
Bankomat Česká spořitelna 19.35 km
Jednota Záhoří 19.41 km
Bankomat GE Money Bank 19.45 km
Bankomat Komerční banka 19.52 km
Bankomat ČSOB 19.53 km
Jednota Blatná 19.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.54 km
Bankomat Česká spořitelna 19.58 km
Jednota Sedlice 19.7 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 19.73 km

mohlo by Vás zajímat

pamětní deska Fráňa Šrámek

batoh
pamětní deska Fráňa Šrámek
Šumava A-Z: památníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hrob Jan Cimbura

batoh
hrob Jan Cimbura
Šumava A-Z: památníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Několik let na Šumavě (německy Böhmerwald, keltsky Gabreta) panoval spor o postup proti kůrovcové kalamitě. Spor, ve kterém na jedné straně stál ministr životního prostředí ČR a vedení Národního parku Šumava, vědci, Hnutí DUHA i další ekologické organizace a mezinárodní pravidla pro národní parky – a na straně druhé někteří politici a řada lesníků. Problémem tedy není jen kůrovec, ale kombinace kůrovce a rozrůstajících se holin. Debata se navíc rozštěpila na dvě různá témata: kůrovci ve smrkových pralesích a kůrovci v umělých monokulturách. Podstatnou část lesů národního parku Šumava tvoří umělé smrkové monokultury. Přirozené mechanismy, které smrčiny chrání proti škůdcům a extrémnímu počasí, jsou zde oslabené. Tady je vhodný postup včasných cílených zásahů namísto rozsáhlého kácení plochy lesa. Holiny, otevírají cestu horským vichřicím, což způsobuje rozsáhlé polomy. Větrné kalamity, které způsobily špatně provedené zásahy proti kůrovci, už na Šumavě zničily větší plochy lesa než kůrovec samotný. Na hřebeni podél hranice s Německem nemá kácení vůbec smysl. Z bavorské části národního parku, kde se nezasahuje, totiž kůrovec do Čech znovu a znovu proniká. V extrémních klimatických podmínkách, které tu panují, je velmi obtížné holiny opět zalesnit. Proto by bylo výhodnější provést razantní zásah v nižších, méně náročných podmínkách, kde je snadnější regenerace lesa, a zdroj kůrovce tak izolovat. Jiná pravidla platí pro monokultury v pralesovitých smrčinách prvních zón národního parku, kde nejde o umělý porost, nýbrž o původní les – a kůrovec do něj přirozeně patří. Je součástí přirozených proměn pralesního ekosystému, stejně jako třeba lavina nebo vichřice. Podle mezinárodních pravidel pro národní parky se první zóny mají ponechávat přírodnímu vývoji, včetně působení kůrovce. Nezasahovat proti kůrovci v těchto územích je samozřejmostí nejen na bavorské straně hranice, ale také v dalších parcích Německa, Rakouska, Polska či dalších zemí. Šumava není žádnou zvláštní výjimkou. Na Šumavě nestojíme mezi volbou mezi suchým lesem a zdravým zeleným lesem. Máme na výběr mezi suchými stromy, kde vyrůstá nový mladý porost, a vykácenými holinami. Znovu vyrůstá zdravý les. Nepotvrdily se obavy o další osud lesa. Naopak, kůrovec nezahubil všechny stromy a především - pod uschlými smrky divoce vyrůstá nový, zdravý porost. Výzkum také ukázal, že dočasně "suchá smrčina" kypí životem, neboť domov zde má mnoho rostlin, hmyzu, ptáků i dalších zvířat. Podařilo se zachovat pestrý ekosystém lesa i jeho přirozený vývoj. Ubytujte se na Šumavě a poznejte problematiku zblízka!

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

A vtom i jiní přiskočili, také druhý mládek, který se zatím byl dostal šťastně z vody na hráz, chopili Potužáka okolo pasu, aby nebyl stržen do vody, a pomohli mu držet tyč. Petr Radonický pustil napřed jednou, pak i druhou rukou brlení, zachytil se za tyč, a opíraje se neustále o brlení, nechal se vytáhnouti. Octnuv se na hrázi, zapotácel se a omdlel.

Tento vzrušující výjev odehrál se během kratičké minuty, a přece tato nepatrná doba dostačila na úplný převrat ve smýšlení převážné většiny nahromaděného tuto davu.

„Sláva! Sláva!" zahoukl dav.

A rázem shledávali, že vody beztak ubývá, že nebezpečí minulo a že oni zbytečně tu stojí v dešti. Někteří ovšem hleděli i nadále působiti na dav, aby stál na svém, že stavidla třeba pustit, ale ti najednou už více si nezjednávali sluchu.

„Vy jste řádný muž, Potužáku," oslovil tohoto pan porybí podávaje mu ruku; „zachránil jste mu život. My vám toho nezabudeme."

Potužák odmítal; že nikoli on, že spíše druzí, kteří mu přispěli; že jen náhodou on prvý se chopil tyče, ježto stál nejblíže. — Ale nikoli, on že je v první řadě jeho zachráncem, pravili kdekdo, a pan správec, baštýři, strážmistr, všickni přišli mu stisknout ruku, a zachráněný sám, jenž se záhy zase vzpamatoval ze své mdloby, vřelými slovy se mu poděkoval.

„Dosvědčím vám váš skutek na úřadě," pravil strážmistr.

„Ba, zasluhuje toho," vece Krušnej; „bez něho by mládka už nebylo. Já jsem byl jako omráčen, rukou ani nohou jsem pohnout nemohl. Já bych ho byl nezachránil."

„Jdi zatím k nám," velel porybí Petrovi, „převlec se do suchých šatů a ohřej se drobet."

A Petr se jen usmíval.

„Ale nač, pane porybí ? To nic není. I to bych byl špatný pěšák, kdyby mě trochu zmoknutí vadilo..."

„Ba —" přisvědčil jeden z baštýřů, „trochu zmoknutí, co mu to udělá ? Byl beztoho už promočen deštěm jako my všichni. Ať se napije trochu kořalky a zahřeje se. Škoda jen té loďky..."

„Arci, arci," smál se mládek, sedaje na zem a chystaje se vyzout své vysoké boty, aby z nich vylil vodu. Než, jak chtěl užiti pravice, aby botu stáhl, shledal pojednou, že ruka mu neslouží.

„Pojď mi pomoci, Francku," požádal kamaráda, „ten kámen mi ňák pohmoždil ruku; ani jsem to necítil, až teprve teď."

Zadíval se na ruku, která počínala otékati; krev se mu prýštila zpod kůže nad kloubem prostředního prstu. Zamračil se, odplivl si.

„Zatracený chlap!" zabručel „vědět tak, který mi to udělal!..."

„Nevídáno, škrábnutí!" smál se baštýř; „než se oženíš, desetkrát se ti to zahojí!"

Spatřil vtom Krušného, jehož do té chvíle si nebyl všiml.

„Aj," zvolal, směje se hlučně, „koukej, Petře! — o tvém ženění mluvím a tu je tvůj nastávající tchán! — A vy, pantáto, kdepak se tu berete? Došel jste si taky na nás vynadat nám, že vám utápíme pole ?"

„Nu, došel jsem, jako došli jiní," odvětil Krušnej poněkud v rozpacích; „na pováženou to bylo, nechrne být..."

„Prozatím se nestalo nikomu nic než tuhle vašemu budoucímu zeťovi," přerušil ho baštýř; „nu, za to mu přidáte věna, viďte? Za ňákých pět nebo šest let už to bude, možná že i dříve, umrou-li dva z nás. Mne kupříkladu jste tam měli hodit, bylo by se vám posloužilo."

Přitočilo se podivné chlapisko. Malý, zavalitý mužík, promoklý, otrhaný, bahnem všecek potřísněný, i vlasy v týle měl slepené kusy zeleného žabince; byl bos, zato na hlavě měl Úžasně špinavou, původně bílou čepici, kterou bezpochyby uhodil nějaký cyklista; jeho žlutavé líce se ztrácely téměř ' hustých, černých, divě rozcuchaných vousech, spadajících i přes širokou hruď, nedostatečně zakrytou úryvky snad přes rok nevyprané košile, která by se dojista už byla rozsypala, kdyby ji nebyly držely provázky, spojující na způsob spon roztřápaně její cáry. Třepatý, na svém hřbetě jako přeražený nos i pichlavé, těkavé, hluboko pod husté obočí zapadlé oči dodávaly tomuto obličeji cosi odporného, skoro příšerného.

Chvilinku jeho jízlivý pohled utkvěl na Krušném, jenž, zočiv ho, sebou škubl a maně ustoupil, skrývaje se za Potužáka; než, ošusta se ihned od něho odvrátil, a přeměřiv zrakoma baštýře, děl k němu: „Jak je, baštýři? — Nikomu se nic nestalo, povídal jste?

— A což tomu chudákovi, jehož bodl četník? — Ten u vás neplatí nic ?"

Baštýř se zamračil.

„Hleďme, Polda Karhoun! — Co vy tu hledáte, člověče?

— Snad vaše pole voda zatopila?"

„Moje pole voda nezatopila, baštýři, protože knížecí si je přivlastnili už za mého děda!"

„Nač mi to tu povídáte? Táhněte sirky!"

„Jinak mě dáte zavřít, viďte ? — Jen pomalu s tou flintou, baštýři! — Půjdu hned beztoho, jen maličkost vám povím.

— Vy pěšáci a tuhle páni četníci, vy pokaždé chytíte nepravé. Chlapec, co ho četník pobodal, nemá na sobě nejmenší viny; je z Češňovic a šel na Hlubokou do práce, jen náhodou se dostal do vřavy. Živí starou chorobnou matku. Kdo jí teď dá kousek chleba ? — Vy dojista ne a tuhle pan správec taky ne. A kníže pán snad?"

„Jděte po svých, Karhoune," zakřikl jej správec, „a nekažte nám tu! Buďte rád, že vy jste si žádnou neodnesl..." Karhoun smekl čepici.

„Á, poníženě ruku líbám, milostpane!" spustil; „hned půjdu, hned, milostpane! Líbej jen dovolit, abych jim po¬věděl ještě slovíčko, aby poznali ty jejich pěšáky. Tuhle pantáta Potužák vytáhl z vody jejich mládka. Měl štěstí, ten mládek, že se tak trefilo a že pantáta Potužák nemohl dále, jak měl v úmyslu. Já na jeho místě bych ho tam byl nechal, ráčej odpustit, milostpane! Mládek jako mládek — tenhle není lepší než jeho kamarád, ten ze Dřítně, co včera večer udal pištínskému četníkovi, že ho přepadl na Blatech, u Vomáčky, syn tuhle pantáty Potužáka, že ho klackem uhodil do hlavy a omráčil a potom že ho obral o dva zlaté. — Veřej tomu, milostpane? — A není snad pravda, co povídám, pantáto Potužáku ? Řekněte sám!..."

„Cože? Co to povídáte?" tázal se správec, nevěře svému sluchu; „slyšel jsem včera, že byl přepaden jeden z našich mládků na Blatech a o peníze byl oloupen... Také povídali, že četník zbůjníka přivedl na Hlubokou a soudu odevzdal...

Ale to že byl váš syn, Potužáku ?"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky