Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Milevské muzeum

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: muzea, expozice
lokalita: písecko
GPS: 49°27'21.309"N, 14°22'5.473"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Na severním okraji Milevska, v prvním nádvoří zdejšího premonstrátského kláštera, sídlí v budově barokní prelatury už více než padesát let Milevské muzeum. Muzejní sbírky, které jsou nyní instalovány cca na 750 metrech čtverečních, dokumentují především dějiny města a kláštera. Prohlídka muzea chronologicky začíná ve sklepních prostorách, kde je nově instalována stálá výstava představující nejstarší historii širšího okolí města Milevska a regionu, nazvaná Zastavení v pravěké krajině. V přízemí je přístupna expozice věnovaná středověku. Návštěvník se zde může seznámit s archeologickými nálezy, které dokumentují život ve středověkém městě a klášteře (keramické nádoby, dřevěné gotické plastiky, kachle, atd.). Zajímavý je například soubor keramiky z milevské krčmy, vypálené husity v dubnu roku 1420. V prvním patře muzea je v pěti sálech instalována expozice dějin města od 16. století až do poloviny 20. století. V prvním sále dokumentují rozvoj knihtisku dvě renesanční bible z první poloviny 16. století, v barokním sále zase rychtářské právo dokládá přísnost tehdejší justice. V dalších místnostech pak návštěvník může spatřit měšťanský salónek ve stylu tzv. druhého rokoka, malou kolekci zbraní z 18. a 19. století nebo dvojité šaty z růžového hedvábí, které patřily srostlým dvojčatům, sestrám Blažkovým. Poslední sál připomíná léta I. světové války, legionáře, čs. piloty, bojující v době II. světové války v řadách RAF, ale jsou zde i dokumenty k bombovému útoku na tehdejší Okresní sekretariát KSČ, k němuž došlo v květnu 1950. V dalších prostorách muzea je vystaven například fungující stroj věžních hodin z roku 1699 a jsou zde i staré maškarní kostýmy, pocházející z tradičních masopustních průvodů. V podkroví muzejní budovy je pak upravena malá expozice lidového nábytku a nádobí z venkovských domácností z okolních vesnic. Za první impuls k založení Milevského muzea můžeme pokládat provolání Okresního sdružení dorostu čsl. venkova z roku 1913. Tento dokument, pod nímž je podepsán učitel Josef Gottwald, referent muzejní komise, vybízel občany ke sbírání starých předmětů a dokumentů pro budoucí muzeum. Skutečně se nějaké množství darů sešlo, ale v průběhu první světové války se většina ztratila. Pak se nad chystaným muzeem na nějaký čas zavřela voda. Až teprve roku 1926 vznikl v Milevsku muzejní spolek a po deseti letech bylo konečně Milevské muzeum dne 29. srpna 1937 slavnostně otevřeno ve čtyřech přízemních místnostech nové radnice. Leč sláva nového muzea netrvala dlouho. Už v listopadu 1939 musely být muzejní expozice na příkaz protektorátních úřadů sestěhovány do dvou místností, takže namísto muzea se jednalo spíše jen o skladiště. Až roku 1947 bylo opět Milevské muzeum na radnici otevřeno v původních prostorách. I tak však bylo zřejmé, že se stále jedná o pouhé provizorium. Zásadní změna nastala až roku 1949, kdy se muzeum nastěhovalo do barokní prelatury premonstrátského kláštera na prvním nádvoří. Po zrušení muzejního spolku převzal sbírky roku 1951 MNV a později Okresní národní výbor v Milevsku. Roku 1960 se pak muzeum opět stalo městským muzeem.     V sedmdesátých letech bylo muzeum po několik let dlouhodobě uzavřeno a teprve v květnu 1975 po nutných adaptacích a rozšíření výstavních prostor bylo zpřístupněno veřejnosti. Na počátku roku 2013 skončila jedna kapitola dosavadního života muzea, to když se Milevské muzeum muselo vystěhovat z dosavadních prostor prelatury na prvním nádvoří kláštera. Nově je nyní vymístěno na druhé nádvoří, do opravené budovy z roku 1768, kde kdysi bývaly byty úředníků klášterní správy. Zde vznikly nové expozice, které byly slavnostně zpřístupněny dne 1. června 2013.

odkaz: Milevské muzeum

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Zkažená krev, Vladimír Šindelář

batoh
Zkažená krev, Vladimír Šindelář
Šumava A-Z: literatura
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Historické panoptikum jihočeského zločin...

batoh
Historické panoptikum jihočeského zločinu, Vladimír Šindelář
Šumava A-Z: literatura
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Šindelář Vladimír

batoh
Šindelář Vladimír
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

klášterní lípa Milevsko

batoh
klášterní lípa Milevsko
Šumava A-Z: památné strom...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 0 km
Historické panoptikum jihočeského ... 0 km
Šindelář Vladimír 0 km
klášterní lípa Milevsko 0.07 km
klášter premonstrátů Milevsko 0.07 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 0.09 km
kašna klášterní Milevsko 0.1 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 0.1 km
Klášterní most, Milevsko 0.12 km
děkanství Milevsko 0.13 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 0.19 km
lípa u hřbitova, Milevsko 0.2 km
hřbitov Milevsko 0.22 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 0.31 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 0.58 km
synagoga (nová) Milevsko 0.59 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 0.6 km
Stehlík Karel 0.6 km
Občanská záložna, Milevsko 0.64 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 0.64 km
infocentrum Milevsko 0.64 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 0.64 km
synagoga (stará) Milevsko 0.65 km
Stará radnice Milevsko 0.79 km
fara stará Milevsko 0.83 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 0.85 km
Spořitelna Milevsko 0.87 km
Milevsko 0.89 km
Milevské maškary 0.9 km
Nová radnice Milevsko 0.9 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 0.91 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 0.91 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 0.91 km
pamětní deska František Koláček, M... 0.91 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 0.91 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 0.91 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 0.93 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 0.96 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 0.98 km
Sokolovna Milevsko 0.98 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 1.04 km
židovský hřbitov Milevsko 1.19 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 1.67 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 3.81 km
Benda Břetislav 3.81 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 4.17 km
hotel Pecka, Sepekov 4.17 km
Sepekov 4.7 km
Petr ze Sepekova 4.7 km
SDH Velká 6.04 km
Velká 6.05 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 6.07 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 6.09 km
fara Bernartice 9.66 km
kostel sv. Martina, Bernartice 9.67 km
Hrubec Rudolf 9.71 km
pomník padlých WWI, Bernartice 9.71 km
Bernartice 9.72 km
pomník padlých WWII, Bernartice 9.72 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 9.72 km
paraskupina Intransitive 9.73 km
kašna Bernartice 9.74 km
Husova kaple Bernartice 9.75 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 9.77 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 9.77 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 9.77 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 9.77 km
Krzák Rudolf 9.77 km
hřbitov Bernartice 9.85 km
SDH Křenovice 9.85 km
památník popravených Bernartice 9.86 km
Zvíkovský Vltavský most 10.83 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 10.83 km
Jistebnický kancionál 11.95 km
Katz Leopold 12 km
Simone André 12 km
Třicet případů majora Zemana - Bes... 12 km
rybník Dejmov 12.31 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 12.54 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 12.54 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 12.55 km
Zvíkovské Podhradí 12.55 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 12.65 km
Cernan Eugene Andrew 12.83 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 12.83 km
hrad Zvíkov 12.86 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 12.93 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 12.93 km
řeka Otava 12.94 km
Zvíkovský Otavský most 12.94 km
Oslov 12.96 km
kostel sv. Linharta, Oslov 12.96 km
Podolský most, Vltava 12.97 km
pomník padlých WWI, Oslov 12.98 km
fara Oslov 12.98 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 13.01 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 13.02 km
hřbitov Oslov 13.1 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 13.1 km
památník obětí fašismu, Oslov 13.13 km
Výlet 13.14 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 13.39 km
Svatá Anna 13.63 km
kaple sv. Anny, Oslov 13.63 km
Plavecký mariáš 13.89 km
Štědronín - Plazy 14.13 km
Skalička 14.38 km
Orličtí vrazi, Žďákovský most... 14.39 km
silniční Žďákovský most, Vltava... 14.39 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 14.47 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 14.57 km
hřbitov Chřešťovice 14.57 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 14.57 km
Ohnivé léto 14.57 km
hadiště Chřešťovice 14.62 km
keltské oppidum Nevězice 14.68 km
kaple sv. Václava, Vlastec 15.08 km
pomník padlých WWI, Vlastec 15.14 km
Vlastec 15.18 km
Ohnivé léto 15.2 km
pomník padlých WWI, Staré Sedlo, O... 15.36 km
hrob Henry Valduseau, Orlík nad Vl... 15.36 km
hřbitov Staré Sedlo, Orlík nad Vlt... 15.36 km
kostel sv. Prokopa, Staré Sedlo, O... 15.39 km
fara Staré Sedlo, Orlík nad Vltavo... 15.42 km
sv. Prokop, Staré Sedlo, Orlík nad... 15.44 km
pomník padlých WWII, Staré Sedlo, ... 15.44 km
Staré Sedlo 15.52 km
Nahá pastýřka 15.63 km
kašna zámecká nádvorní, zámek Orlí... 15.63 km
zámek Orlík nad Vltavou 15.64 km
kaple výklenková Nevězice 15.74 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 15.75 km
Nevězice 15.75 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 15.76 km
Orlík nad Vltavou 15.78 km
kaple výklenková sv. Jana Nepomuck... 15.81 km
Nevězická bílá paní 15.81 km
SDH Chřešťovice 15.85 km
Husová Anna Regina 15.92 km
Chřešťovice 15.92 km
zámek Chřešťovice 15.97 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 15.97 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 15.97 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 16.01 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 16.06 km
zámecký park Orlík nad Vltavou 16.06 km
kaple výklenková Nanebevzetí Panny... 16.1 km
pamětní deska Karel Kramer 16.12 km
kaple výklenková, vyhlídkové místo... 16.21 km
kaple Radětice 16.31 km
hřbitov Varvažov 16.4 km
Varvažov 16.41 km
rybník Mičan 16.41 km
fara Schwarzenberská hrobka Orlík ... 16.43 km
Střílej oběma rukama 16.44 km
Stříbrná paruka 16.44 km
Je třeba zabít Sekala 16.44 km
Proč nevěřit na zázraky 16.44 km
O zatoulané princezně 16.44 km
kaple hřbitovní Varvažov 16.44 km
Schwarzenberská hrobka Orlík nad V... 16.45 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 16.46 km
zámek Varvažov 16.47 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 16.48 km
řeka Skalice 16.51 km
hrob Ruděnko Semjon Pavlovič, Prob... 16.54 km
Probulov 16.63 km
hřbitov Horní Záhoří 16.77 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 16.79 km
fara Horní Záhoří 16.81 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 16.81 km
nádraží Záhoří 17.29 km
kamenný most Skalice, Varvažov 17.51 km
Svatonice 17.64 km
kaple Svatonice 17.64 km
SDH Vojníkov 17.81 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 17.84 km
Vojníkov 17.85 km
pomník František Rakovan, Kluky 17.91 km
kaple Kluky 17.91 km
pomník padlých WWI, Kluky 17.91 km
Kluky 17.91 km
Probulov 17.99 km
Jehnědno 18.04 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 18.14 km
kaple Chrastiny 18.14 km
Chrastiny 18.17 km
SDH Malšice 18.32 km
rybník Podhorák 18.38 km
pomník padlých WWI, Malšice 18.38 km
hrob Saprikin Petr 18.38 km
Malšice 18.42 km
fara Malšice 18.44 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 18.48 km
koupaliště Bechyně 18.55 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 18.59 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 18.59 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 18.67 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 18.67 km
památník obětem romského holocaust... 18.67 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 18.67 km
Vrcovice 18.67 km
Hessoun Josef, Msgre. 18.67 km
Dolní Ostrovec 18.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 18.68 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 18.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 18.73 km
SDH Vrcovice 18.76 km
Dolní Novosedly 18.8 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 18.8 km
kaple Dolní Novosedly 18.81 km
SDH Dolní Novosedly 18.85 km
Gutfreud Otto 18.89 km
pamětní deska Otto Gutfreund 18.89 km
Kryl Karel 18.89 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 18.94 km
SDH Bechyně 18.97 km
hřbitov Bechyně 19 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 19.01 km
hrob Rudolf Krajc 19.03 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 19.03 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 19.04 km
kostel sv. Michala, Bechyně 19.04 km
nádraží Bechyně 19.07 km
židovský hřbitov Bechyně 19.07 km
busta František Křižík, Bechyně... 19.08 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 19.15 km
Králova Lhota 19.15 km
synagoga Bechyně 19.18 km
muzeum turistiky Bechyně 19.18 km
lázně Bechyně 19.18 km
Nová a Stará Vráž u Písku 19.21 km
vlaková zastávka Vrcovice 19.23 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 19.25 km
Krajc Rudolf 19.27 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 19.28 km
Bechyně 19.29 km
pamětní deska kněz František Sláma... 19.3 km
fara Bechyně 19.3 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 19.3 km
dětské hřiště Králova Lhota 19.31 km
rodný dům Václava Pichla 19.34 km
pamětní deska Václav Pichl 19.34 km
infocentrum Bechyně 19.35 km
městské muzeum Bechyně 19.35 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 19.35 km
kašna keramická Bechyně 19.38 km
zámek Vráž 19.39 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 19.39 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 19.4 km
pamětní deska letců, Bechyně 19.41 km
radnice Bechyně 19.41 km
horní mlýn Bechyně 19.43 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 19.45 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 19.46 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 19.51 km
Bechyňský most Duha 19.51 km
Preclík Vladimír 19.53 km
muzeum Vladimíra Preclíka 19.53 km
Kavkovna 19.53 km
věžový vodojem Vráž 19.54 km
kaple Slapy 19.56 km
zámek Bechyně 19.64 km
Peterka František 19.67 km
Údražský rybník 19.77 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 19.8 km
pomník padlých WWI, Údraž 19.81 km
mlýn Bechyně 19.82 km
Údraž 19.84 km
SDH Údraž 19.89 km
pomník padlých WWI, Slapy 19.92 km
kasárna Prokopa Holého, Tábor 19.96 km
tvrz Údraž 19.98 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • městské muzeum Bechyně - otevírací doba...

  batoh
  městské muzeum Bechyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba...

  batoh
  Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Poštovní spořitelna 0.81 km
Bankomat Komerční banka 0.89 km
Bankomat Česká spořitelna 0.9 km
Bankomat GE Money Bank 0.9 km
CENTRUM Milevsko 0.9 km
Bankomat ČSOB 0.99 km
Bankomat Česká spořitelna 1.25 km
Bankomat ČSOB 1.27 km
Bankomat Komerční banka 1.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.34 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 1.78 km
Bankomat ČSOB 2.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.17 km
Jednota Zbelítov 2.87 km
Jednota Sepekov 4.8 km
Jednota Božetice 5.74 km
Jednota Hrejkovice 6.09 km
Jednota Pechova Lhota 7.26 km
Jednota Květov 7.62 km
Jednota Chyšky 8.69 km
Jednota Kučeř 9.16 km
Jednota Kovářov 9.46 km
Jednota Jetětice 9.51 km
Jednota Bernartice 9.62 km
Jednota Přílepov 9.84 km
Jednota Opařany 10.4 km
Jednota Podolí 11.26 km
Jednota Jistebnice 11.97 km
Jednota Kostelec 12.23 km
Jednota Stádlec 12.52 km
Jednota Borovany 12.65 km
Jednota Slabčice 14.64 km
Jednota Orlík nad Vltavou 15.52 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 16 km
Jednota Radětice 16.05 km
Jednota Varvažov 16.35 km
Jednota Probulov 16.65 km
Jednota Záhoří 16.88 km
Jednota Radkov 17.57 km
Jednota Kluky 17.88 km
Jednota Malšice 18.35 km
Jednota Borotín 18.49 km
Supermarket Malšice 18.55 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 18.67 km
Bankomat Komerční banka 18.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.99 km
Jednota Bechyně 19 km
Bankomat ČSOB 19.01 km
Jednota Vráž 19.06 km
Jednota Bechyně 19.08 km
Supermarket Zuzana Bechyně 19.13 km
Bankomat Česká spořitelna 19.37 km
Jednota Slapy 19.89 km

mohlo by Vás zajímat

rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice

batoh
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník Adolfa Heyduka

batoh
památník Adolfa Heyduka
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Mohutnější rozvoj a kolonizace území Šumavy a jejího hvozdu nastal až tempo po roce 1550, kdy jsou zakládány nebo obnovovány i sklárny a hutě na severním okraji hvozdu. Třicetiletá válka však kolonizaci opět na dlouhou dobu zastavuje, stejně jako dříve husitské nepokoje. Po válce osídlování postupuje dále, v oblasti Horní Plané až k rakouské hranici, v oblasti Železnorudska k hranici bavorské. Centrální Šumava je však převážně nepřístupná a pokrytá souvislými lesy. Po roce 1700 pokračuje majetkové drobení původně královského hvozdu a s ním spojená kolonizace. Neosídlen zůstává jen pohraniční hvozd až po Modravu a Kvildu, rovněž celý hraniční hřeben. Někteří majitelé větších panství se kolonizaci regulovat. Do roku 1800 již vznikají dnes všechna známá sídla, která přetrvala až do dnešní doby. Řada zanikla po 2. světové válce po odsunu německého obyvatelstva a vzniku pohraničního pásma. Teprve v této době dochází k masivnímu odlesňování a vzniká typický „šumavský“ dům, ovlivněný bavorským domem alpského původu a středočeským roubeným domem. Nové vsi a osady vznikají ještě do roku 1850. Z tohoto období se zachovalo větší množství staveb lidové architektury, ze kterých můžeme projektovat principy zažitého venkovského stavebního stylu Šumavy. Současné stáří těchto objektů se pohybuje v maximech kolem 300 let. V prostoru centrální Šumavy v tomto období také vznikala hlavní cestní síť a členění pozemků. Při objevování historie využijte možností ubytování na Šumavě, které zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotely. Vhodný hotel, chatu a chalupu, penzion, zámek, kemp naleznete podle potřeb na samotách v přírodě nebo blíže k civilizaci v jednotlivých šumavských obcích či větších městech. O stavu běžeckých stop informuje Bílá stopa, o počasí na Šumavě se můžete informovat na netu prostřednictvím sítě web kamer. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy, navštívit místa, kde pašoval zboží a převáděl osoby Král Šumavy, nebo místa z románů spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Oblíbeným místem tohoto autora byl vrch Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdo je tu?" ptal se dušným hlasem.

„Nu, kdo by tu byl ?" ozval se šeptem hlas Vojtův. „Já jsem to, ty hloupý! Lež a nehýbej sebou. Sedlák přichází; možná, že sem vejde. Až ulehne, půjdeme na sad a já ti povím..."

S tím zmizel, odplíživ se k svému lůžku, leza po čtyřech. Václav nezaslechl nejmenšího šelestu.

Ticho. Jen koně chrupali seno, frkali, a přešlapovali a mouchy bzučely. Uběhlo několik minut, jež Václavovi se zdály bez konce dlouhými. Pak hoch zaslechl zvuk šouravých kroků po kamenné dlažbě před maštalí a dvéře do ní vedoucí se otevřely. Proud světla z rozžaté lucerny vnikl a Václav spatřil svého otce, an stoje na prahu a pozvedaje lucernu se rozhlížel po maštali. Shledav všecko v pořádku a přesvědčiv se, že jak syn, tak i pacholek a hříbek leží na svých postelích, vyšel zase a zavřel za sebou dveře do maštale.

Po pěti minutách Vojta byl zase u Václava.

„Pojď teď," zašeptal mu na ucho; „dvéře do světnice cvakly už před hodnou chvílí a sedlák už dozajista ulehl."

„Bojím se... kdyby nás přistihl..."

„Tys hloupý! Když ti povídám, že ulehl! Já slyším všecko, na to můžeš spoléhat! Apolena je jiný kos než ty, ta vyklouzla už před chvílí z domu a bude už asi v sadě. Ta měla být mužským a tobě patří zástěra."

„Jakpak ses tam dostal? Dveřmis nevešel..."

„Klíčovou derou do komory na trávu jsem vklouzl, ty bačkoro jedna!" odpověděl Vojta, směje se zticha, ale posupně.

„Dej pokoj..."

„Nu, nevěř, nechceš-li, a pojď, ale pěkně zticha, abys nevzbudil celý dům! Dej se komorou na trávu, už jsem ti ji pootevřel do dvora, abys byl hned za rohem u dvířek do sadu a zbytečně se mnoho neukazoval."

Václav vjel do režných kalhot visících na hambálku a vydal se do komory, do níž vedla dvířka bezprostředně podle jeho lůžka; z komory vyšel na dvůr, přeběhl podle zdi asi tři kroky a zahnul vlevo za roh, jejž tvořila konírna s malou uličkou mezi touto a malým kouskem levého křídla kravínu, jenž svým průčelím byl obrácen proti vratům statku; ulička tato, jedva tři kroky široká a deset kroků dlouhá, byla uzavřena laťovými dvířky, vedoucími do sadu dosti rozložitého, zděnou hradbou obehnaného; za ním rozkládaly se polní lány. Tato dvířka Václav otevřel a octnul se v sadě.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky