Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Rettig Josef Ondřej Liboslav

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'10.214"N, 13°34'56.114"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Josef Ondřej Liboslav Rettig, Sch.P. (8. března 1821, Ústí nad Orlicí – 30. června 1871, Nepomuk) byl český přírodovědec - botanik, pedagog, kněz - člen piaristického řádu, příležitostný spisovatel a syn Magdaleny Dobromily Rettigové. Josef se narodil jako poslední dítě manželů Jana Aloise Sudiprava Rettiga a Magdaleny Dobromily Rettigové. Patřil mezi vzorné žáky městské školy i piaristického gymnázia, které začal navštěvovat ještě v Rychnově nad Kněžnou. Vyšší gymnázium vystudoval v letech 1836-1838 v Litomyšli. V roce 1840 pak úspěšně ukončil také dvě třídy litomyšlské piaristické filozofie. Po ukončení filozofických studií vstoupil do piaristického řádu a rozhodl se pro učitelské povolání. Noviciát si mladý Rettig, který přijal řeholní jméno Ondřej, odbyl v Lipníku nad Bečvou. Po dvouletém studiu bohosloví a kreslení v Praze, byl poslán do učitelské praxe. První dvě léta (1843-1845) vyučoval na hlavní škole v Litomyšli. Poté učil rok v Hustopečích na Moravě a další rok v Bruntále ve Slezsku. Léta 1847-1848 trávil znovu v Praze jako student teologie. Vysvěcen za kněze byl v červenci 1848.  Jeho další životní dráhu určovala především řeholní kázeň. Byl poslán do Českých Budějovic, kde ve školním roce 1848-1949 učil druhou třídu hlavní školy a zároveň byl profesorem geometrie, krasopisu a kreslení na škole pro vzdělání učitelů (piaristický učitelský ústav). Od roku 1849 plných osmnáct let působil jako profesor na piaristické hlavní škole a následně na reálce v Kroměříži. Vyučoval kreslení, krasopis a přírodopis. Na rozdíl od domácí duchovědné a literární tradice ho jeho osobní zájmy vedly k přírodním vědám. Zabýval se zejména meteorologií, mineralogií a zoologií. Byl členem řady přírodovědeckých učených společností, jako byla Přírodovědná společnost Lotos v Praze a v Brně. Spolupracoval s vídeňským Geologickým ústavem a byl dopisovatelem Meteorologického ústavu ve Vídni aj. Mnohaletou soustavnou prací zpracoval podrobně zejména mineralogii a entomologii širokého okolí Kroměříže. Josef Ondřej L. Rettig rád cestoval a poznával cizí země. Dokud žila jeho sestra Jindřiška, prožíval vždy část svých prázdnin u ní v Mnichově, další týdny věnoval cestám po Bavorsku, několikrát byl v Itálii a jednou si dokonce zajel do Španělska. Všude pozoroval zvířenu a sbíral hmyz, zejména brouky, k doplňování svých rozsáhlých a cenných sbírek. Při jeho velkých odborných znalostech by bylo samozřejmostí, aby výsledky své badatelské práce otiskoval jako přírodovědné články, pojednání, studie i zprávy ve vědeckých časopisech a sbornících, ale dosud se nepodařilo jeho vědecké práce objevit. Známé je pouze jeho jediné literární dílo, divadelní hra „Sňatek ze žertu“, veselohra o třech jednáních. Hra vyšla tiskem v Jičíně v roce 1841 a její autorství bylo mylně připisováno jeho otci. Ačkoliv se osobně zabýval jenom přírodními vědami, byl už od roku 1850 členem Matice české při Národním muzeu, která vydávala jak staročeské literární památky tak také moderní vědeckou literaturu v češtině. Číslo jeho členské legitimace bylo 2.927. Stal se také členem Moravské národní jednoty. Ani jako pedagog nezapřel výchovu ve vlastenecky velmi angažované rodině. Českost neodkládal ani ve škole, žákům zdůrazňoval hodnotu české národní myšlenky, vštěpoval jim pevné národní vědomí a lásku k mateřštině, a to nejen proklamativně, ale i v praxi. Dbal na používání správné češtiny, požadoval, aby se např. studenti učili náboženství česky a aby také při zkoušení česky odpovídali. Jako vyučující rovněž vítal, když se studenti i jiným předmětům učili česky nikoliv německy. Od podzimu 1867 byl Josef Rettig jmenován rektorem nově zřízeného ústavu - piaristické koleje a nižší reálky v Nepomuku jižně od Plzně. Působil zároveň jako ředitel a katecheta nižší reálky a hlavní školy i obecné školy. Přes spousty práce s nově budovaným ústavem, vyučováním a inspektorskou činností, kterou byl pověřen i pro sousední klatovský okres, si i tady našel čas na pravidelná meteorologická pozorování a milovanou mineralogii. Dne 1. července 1871 Josef Ondřej Liboslav Rettig podlehl dlouhodobé srdeční chorobě. Byl jako první pohřben do společného hrobu členů piaristické koleje v Nepomuku.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska J. O. L. Rettig

batoh
pamětní deska J. O. L. Rettig
Šumava A-Z: památníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Cyklotoulky - Nepomuk

batoh
Cyklotoulky - Nepomuk
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

sochy na náměstí v Nepomuku

batoh
sochy na náměstí v Nepomuku
Šumava A-Z: sochy
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník T. G. Masaryka, Nepomuk

batoh
památník T. G. Masaryka, Nepomuk
Šumava A-Z: památníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pamětní deska J. O. L. Rettig 0 km
Cyklotoulky - Nepomuk 0 km
sochy na náměstí v Nepomuku 0.02 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 0.02 km
Piaristická kolej, Nepomuk 0.02 km
Nepomuk 0.04 km
infocentrum Nepomuk 0.04 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 0.04 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 0.04 km
kašna Nepomuk 0.05 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 0.06 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 0.06 km
radnice Nepomuk 0.07 km
Němejc Augustin 0.07 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 0.07 km
pamětní deska Augustin Němejc 0.07 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 0.13 km
Nepomucký Jan sv. 0.14 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 0.15 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 0.15 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 0.15 km
František Palacký, Nepomuk 0.16 km
Spořitelna Nepomuk 0.17 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 0.26 km
expozice historické techniky, Nepo... 0.26 km
Sokolovna Nepomuk 0.35 km
dům U České lípy, Nepomuk 0.42 km
arciděkanství Nepomuk 0.43 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 0.43 km
SDH Nepomuk 0.49 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 0.5 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 0.5 km
hřbitov Nepomuk 0.53 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 0.56 km
Špitálský rybník, Nepomuk 0.66 km
zábavní park Nepomuk 0.77 km
NS pod Zelenou Horou 0.84 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 0.86 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 0.87 km
kasárna Zelená Hora 0.91 km
Červený barokní most, Nepomuk 1 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 1.13 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 1.14 km
Černí baroni 1.14 km
Švandrlík Miloslav 1.14 km
zámek Zelená Hora 1.16 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 1.32 km
Klášterský rybník 1.58 km
javor pod Zelenou Horou 1.61 km
dětské hřiště Klášter 1.65 km
mlýn Klášter 1.67 km
Klášter 1.75 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 1.8 km
pomník padlých WWI, Klášter 1.81 km
kostel sv. Markéty, Klášter 1.87 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 2.23 km
fara Mileč 2.26 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 2.3 km
Mileč 2.44 km
Nový rybník, Nepomuk 3.25 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 3.96 km
Potštejn u Žinkov 5.43 km
Dvorský rybník Žinkovy 5.68 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 5.77 km
zámecká studna Žinkovy 5.78 km
Otčina - Fatherland 5.82 km
Neberte nám princeznu 5.82 km
Pramen života - Der Lebensborn 5.82 km
zámek Žinkovy 5.82 km
Jestřáb kontra hrdlička 5.82 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 5.85 km
rybník Labuť 6.02 km
Žinkovský rybník 6.06 km
Vojovice 6.29 km
pomník padlých WWI, Vojovice 6.29 km
lipová alej Žinkovy 6.29 km
kaple Vojovice 6.3 km
mlýn Žinkovy 6.31 km
sloup Immaculata, Žinkovy 6.46 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 6.49 km
kaple Žinkovy 6.49 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 6.49 km
hřbitov Žinkovy 6.54 km
infocentrum Žinkovy 6.56 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 6.59 km
pamětní deska Jan Šilingr 6.59 km
Žinkovy 6.62 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 6.89 km
SDH Neurazy 6.89 km
hřbitov Neurazy 6.98 km
Neurazy 6.99 km
lidová architektura Neurazy 7.06 km
Čepinec 7.36 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 7.71 km
SDH Životice 7.73 km
Handschuh Antonín pplk. 7.92 km
kaple Neurazy 7.94 km
Radochovy 8.42 km
lípy Bližanovy 8.58 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 8.58 km
Kněz Karel 8.63 km
SDH Bližanovy 8.72 km
Partoltice 8.77 km
kaple Partoltice 8.8 km
Bližanovy 8.83 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 8.84 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 8.85 km
SDH Partoltice 8.89 km
škola Bližanovy 8.93 km
kaple Lovčice 9.67 km
Lovčice 9.74 km
pomník padlých WWI, Lovčice 9.77 km
zámek Lovčice 9.86 km
zámek lázně Letiny 10.38 km
Letinská lípa 10.41 km
Lázně Letiny 10.43 km
Pozorka u Měčína 10.47 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 10.52 km
rekreační středisko Letiny 10.58 km
koupaliště Lázně Letiny 10.64 km
fara Letiny 10.86 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 10.88 km
Lambl Vilém Dušan 10.89 km
nádraží Pačejov 10.91 km
hřbitov Letiny 10.91 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 10.95 km
NS Čertovo břemeno 10.95 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 10.96 km
Letiny 10.96 km
Defurovy Lažany 10.97 km
studna Letiny 10.97 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 10.97 km
Skašovská lípa 10.98 km
SDH Letiny 10.98 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 11.02 km
koupaliště Petrovice u Měčína 11.05 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 11.07 km
skašovská výroba hraček 11.1 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 11.11 km
pomník padlých WWI, Letiny 11.12 km
roubenka Letiny 11.13 km
zámek Defurovy Lažany 11.16 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 11.24 km
Skašov 11.26 km
SDH Skašov 11.33 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 11.35 km
koupaliště Skašov 11.47 km
dětské hřiště Strážovice 11.61 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 11.61 km
Kasejovice 11.63 km
kaple Strážovice 11.64 km
Bílá paní 11.64 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 11.64 km
Strážovice 11.66 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11.69 km
SDH Petrovice u Měčína 11.78 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11.79 km
Petrovice u Měčína 11.84 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 11.84 km
SDH Ždár 11.85 km
brány statků Petrovice u Měčína... 11.85 km
kaple Ždár 11.96 km
Žďár u Nalžovských Hor 11.96 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 12.19 km
tvrz Němčice 12.52 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.52 km
SDH Němčice 12.55 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 12.63 km
fara Němčice 12.63 km
hřbitov Měčín 12.63 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 12.63 km
Zborovy 12.65 km
návesní rybník, Měčín 12.65 km
pomník padlých WWI, Zborovy 12.66 km
hřbitov Němčice 12.7 km
SDH Zborovy 12.7 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 12.71 km
kaple Újezd u Chanovic 12.72 km
SDH Újezd u Chanovic 12.72 km
SDH Měčín 12.74 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 12.74 km
hřbitov Zborovy 12.75 km
pověst o vzniku Čertova břemene 12.8 km
Chlum 608 m n. m. 12.81 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.83 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.87 km
Nicov u Plánice 12.88 km
Měčín 12.89 km
kaple sv. Anny, Chanovice 12.89 km
radnice Měčín 12.9 km
lípa Nicov u Plánice 12.9 km
fara Nicov u Plánice 12.9 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.9 km
hřbitov Chanovice 12.92 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 12.94 km
památník manželé Burešovi 12.95 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12.95 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.96 km
koupaliště Měčín 12.97 km
koně Měčín 12.98 km
fara Měčín 12.98 km
skanzen Chanovice 13 km
hřbitov Nicov u Plánice 13.03 km
památník páter Antonín Šesták... 13.07 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 13.08 km
pramen Nicov u Plánice 13.08 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 13.1 km
Oukropec Petr 13.1 km
NS Chanovice 13.12 km
infocentrum Chanovice 13.15 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 13.15 km
sýpka Chanovice 13.15 km
Sokolovna Plánice 13.17 km
zámek Chanovice 13.17 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 13.2 km
kašna zámecká Chanovice 13.22 km
pomník padlých WWI, Chanovice 13.24 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.26 km
rybník Ohrada, Chanovice 13.27 km
kaple Chanovice 13.27 km
Mariánský sloup, Plánice 13.27 km
radnice Plánice 13.28 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13.3 km
Chanovice 13.33 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 13.39 km
Plánice 13.39 km
fara Plánice 13.45 km
SDH Chanovice 13.47 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 13.48 km
SDH Plánice 13.52 km
pamětní deska František Křižík... 13.54 km
Křižík František 13.55 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 13.55 km
rybník Strašil 13.64 km
Zbyslav 13.64 km
SDH Zbyslav 13.65 km
Třebíšovský rybník 13.67 km
hřbitov Plánice 13.71 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 13.76 km
Trebíšov 13.85 km
Bezděkov u Kasejovic 13.89 km
Libákovice 13.91 km
kaple sv. Huberta, Hájek 13.91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 13.92 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 14.3 km
Nedanice 14.32 km
SDH Nedanice 14.34 km
Vítkovice 14.41 km
kaple Vítkovice 14.54 km
kaple Petrovičky 14.72 km
SDH Petrovičky 14.76 km
Petrovičky 14.82 km
pomník padlých WWI, Malinec 14.83 km
Malinec 14.9 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 14.93 km
NS Okolím Lnář 14.94 km
barokní silniční most Lnáře 15.01 km
Lnáře 15.05 km
tvrz Lnáře 15.08 km
infocentrum Lnáře 15.08 km
Nedaničky 15.09 km
pomník generál A. A. Vlasov 15.09 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 15.1 km
Muzeum kočky, Lnáře 15.1 km
Nový rybník, Petrovičky 15.11 km
rybník zámecký Lnáře 15.15 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 15.15 km
zámek Lnáře 15.15 km
Krvavá léta - Vlasovci 15.15 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 15.17 km
kašna kruhová parku Lnáře 15.17 km
zámecký park Lnáře 15.29 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 15.29 km
židovský hřbitov Slatina 15.31 km
kaplička Hnačov 15.43 km
kaple Hnačov 15.52 km
koupání Hnačov 15.64 km
Vesnický rybník, Měcholupy 15.68 km
pomník padlých WWI, Kbel 15.68 km
SDH Hnačov 15.7 km
Hnačov 15.72 km
fara Kbel 15.73 km
pamětní deska Václav Přerost 15.74 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 15.75 km
Přerost Václav, plukovník RAF 15.75 km
SDH Kbel 15.77 km
kostel Všech svatých, Kbel 15.77 km
kaple Kroměždice 15.78 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 15.79 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 15.82 km
Sad národní svobody, Měcholupy 15.83 km
Kroměždice 15.84 km
Měcholupy 15.85 km
SDH Měcholupy 15.85 km
roubenka Kroměždice 15.9 km
zámek Měcholupy 15.91 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 15.92 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 15.94 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 15.94 km
synagoga Slatina u Horažďovic 15.98 km
rybník Hnačov 15.98 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 16 km
SDH Slatina u Horažďovic 16.01 km
Slatina u Horažďovic 16.02 km
Renče 16.02 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 16.03 km
koně Slatina u Horažďovic 16.03 km
Růžičková Helena 16.03 km
sýpka Měcholupy 16.04 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 16.08 km
rybník Kroměždice 16.1 km
Slunéčková Karolína 16.16 km
Krnka Sylvestr 16.16 km
Velký Bor 16.16 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 16.22 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 16.23 km
SDH Pole 16.23 km
kaple Pole 16.26 km
pomník padlých WWI, Pole 16.26 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 16.27 km
zámek Pole 16.27 km
SDH Velký Bor 16.31 km
pomník padlých WWI, Vlčí 16.32 km
SDH Myslovice 16.36 km
Velkoborský rybník 16.39 km
Domažličky 16.4 km
Třebýcina 16.41 km
kaple Myslovice 16.43 km
Myslovice 16.52 km
hřbitov Kadov 16.54 km
Habartice 16.57 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 16.58 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 16.58 km
Újezdec u Bolešin 16.61 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 16.64 km
chudobinec Kadov 16.66 km
fara Habartice 16.67 km
fara Kadov 16.67 km
tvrz Kadov 16.67 km
koně Habartice 16.68 km
kostel sv. Václava, Kadov 16.69 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 16.7 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 16.71 km
pomník padlých WWI, Kadov 16.71 km
Kadov 16.73 km
mlýn Podhora 16.84 km
SDH Skránčice 16.88 km
pomník padlých WWII, Předslav 16.89 km
lípa Skránčice 16.9 km
Předslav 16.9 km
Kadovský viklan 16.92 km
kaple sv. Anny, Skránčice 16.92 km
Skránčice 16.94 km
kaple výklenková Předslav 16.95 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 16.96 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 16.98 km
hřbitov Předslav 16.98 km
hrob Leopold Eugen Měchura 16.98 km
Sokolovna Předslav 17.01 km
Tyršův dub, Předslav 17.02 km
dětské hřiště Předslav 17.05 km
SDH Předslav 17.06 km
rybník Předslav 17.07 km
kaple sv. Anny, Svéradice 17.08 km
pomník padlých WWI, Svéradice 17.09 km
Stříbrné Hory 17.1 km
Svéradice 17.1 km
SDH Svéradice 17.14 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 17.14 km
památník Rudolf Mayer 17.26 km
Taaffe Eduard hrabě 17.31 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 17.31 km
kaple Kucíny 17.33 km
SDH Nalžovské Hory 17.33 km
kaple Lnářský Málkov 17.36 km
kaple Nová Hospoda 17.38 km
Lnářský Málkov 17.38 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 17.38 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 17.39 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 17.39 km
památník Miloslav Šimek 17.4 km
Šimek Miloslav 17.4 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 17.41 km
Mayer Rudolf 17.42 km
Nalžovské Hory 17.48 km
koupaliště Zálesí 17.49 km
koupaliště Kucíny 17.51 km
Zálesí 17.53 km
kaple Zálesí 17.59 km
Hlaváčová Jana 17.62 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17.64 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 17.65 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 17.66 km
hřbitov Nalžovské Hory 17.67 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 17.69 km
přírodní park Plánický hřeben... 17.7 km
Barák 706 m n. m. 17.78 km
SDH Zavlekov 17.81 km
rybníky Zavlekov 17.81 km
hřbitov Zavlekov 17.84 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 17.86 km
zřícenina tvrze Zavlekov 17.87 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 17.88 km
Zavlekov 17.9 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 17.91 km
hřbitov Hradešice 17.92 km
lipová alej Otín - Předslav 17.94 km
SDH Malý Bor 17.96 km
škola Hradešice 17.98 km
Hradešice 18 km
kaple Bolešiny 18 km
Malý Bor 18.02 km
fara Hradešice 18.03 km
SDH Bolešiny 18.04 km
kaple Vodokrty 18.07 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 18.1 km
kaple Hradešice 18.14 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 18.14 km
Vodokrty 18.15 km
fara Malý Bor 18.15 km
hřbitov Malý Bor 18.17 km
pomník padlých WWI, Obytce 18.17 km
Bolešiny 18.18 km
bitva u Panského Boru 18.19 km
Habsburský Rudolf 18.19 km
Obytce 18.21 km
kaple sv. Anny, Otín 18.23 km
zámek Obytce 18.26 km
kaple na okraji Ostřetice 18.31 km
Háje u Řenče 18.31 km
kaple Mladice 18.37 km
kaple výklenková Makalovy 18.37 km
Makalovy 18.39 km
SDH Hradešice 18.39 km
Ticholovec 18.4 km
zámek Otín 18.41 km
Palacký František 18.41 km
Měchura Leopold Eugen 18.41 km
Mladice 18.41 km
SDH Ostřetice 18.43 km
kaple Otín 18.44 km
kaple Ostřetice 18.47 km
dětské hřiště Ostřetice 18.48 km
Ostřetice 18.48 km
lípa pod Ticholovcem 18.49 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.49 km
Otín 18.51 km
Netunice 18.54 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 18.54 km
Letovy 18.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 18.58 km
SDH Letovy 18.6 km
rybník Netunice 18.61 km
pomník padlých WWI, Vrbno 18.73 km
kaple Vrbno 18.75 km
Suchá 18.9 km
rybník Valcha 18.93 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 19.04 km
Valcha 19.08 km
usedlost Černíč 10 19.31 km
SDH Hoštičky u Mochtína 19.33 km
kaple Černíč 19.34 km
pomník padlých WWI, Černíč 19.34 km
kašna Nebílovy 19.35 km
Černíč 19.36 km
zámek Nebílovy 19.38 km
SDH Nebílovy 19.38 km
Hoštičky u Mochtína 19.38 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 19.4 km
fara Prusiny 19.4 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 19.41 km
NS Nebílovy 19.41 km
kaple Nebílovy 19.41 km
studna Prusiny 19.42 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 19.42 km
zámek Příchovice 19.42 km
Nebílovy 19.44 km
hřbitov Prusiny 19.45 km
židovský hřbitov Přeštice 19.46 km
SDH Příchovice 19.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 19.5 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 19.5 km
rybník Kydliny 19.53 km
Příchovice 19.54 km
židovský hřbitov Horažďovice 19.59 km
Kydliny 19.7 km
SDH Kydliny 19.73 km
kostel sv. Václava, Kydliny 19.73 km
roubenka Kydliny 19.79 km
Ústaleč 19.84 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 19.86 km
pomník padlých WWI, Nezdice 19.89 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 19.9 km
mlýn Nezdice 19.91 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 19.93 km
Štáhlavice 19.93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 19.96 km
skiareál Kocourov 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat ČSOB 0.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.08 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0.1 km
Bankomat Komerční banka 0.1 km
Bankomat Česká spořitelna 0.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0.27 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 0.59 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 2.3 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 3.49 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3.61 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3.67 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 5.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6.13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6.13 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 6.14 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 7.9 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 8.16 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 8.75 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10.88 km
Konzum Pačejov 10.98 km
Bankomat Česká spořitelna 11.02 km
Bankomat Komerční banka 11.05 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.23 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.24 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 11.51 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 11.65 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.69 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.7 km
Bankomat Česká spořitelna 11.73 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 12.23 km
Konzum Zborovy 12.52 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 12.7 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 12.78 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.8 km
Konzum Měčín 12.86 km
Konzum Pačejov 13.2 km
Konzum Plánice 13.25 km
Bankomat Česká spořitelna 13.26 km
Konzum Chanovice 13.47 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.6 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.9 km
Bankomat Česká spořitelna 14.32 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.33 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.33 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.41 km
Konzum Velenovy 14.76 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 14.84 km
Jednota Lnáře 14.93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.17 km
Konzum Břežany 15.49 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.55 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 15.98 km
Konzum Velký Bor 16.18 km
Konzum Třebomyslice 16.39 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.45 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.51 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.53 km
Konzum Předslav 16.9 km
Konzum Svéradice 17.12 km
Konzum Myslív 17.44 km
Konzum Nalžovské Hory 17.44 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 17.6 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 17.64 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.65 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.65 km
Konzum Zavlekov 17.89 km
Konzum Malý Bor 17.96 km
Konzum Bolešiny 18.03 km
Konzum Hradešice 18.19 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 18.47 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 19.33 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.38 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.46 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 19.48 km
Konzum Čečelovice 19.72 km
Konzum Nezdice u Přeštic 19.8 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.9 km
Bankomat GE Money Bank 19.93 km
Konzum Ústaleč 19.99 km

mohlo by Vás zajímat

Němejc Augustin

batoh
Němejc Augustin
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Švandrlík Miloslav

batoh
Švandrlík Miloslav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Ubytování na Šumavě nabízí širokou škálu a sortiment za příznivé ceny od prastarých šumavských chalup po nově vybudované chaty, malé rodinné penziony. To je to pravé ubytování pro milovníky klidu, pohody, romantiky, přírody, sportu a Šumavy. Šumava to je levné ubytování. Šumava, to jsou hluboké lesy, stinné silničky, cesty a pěšiny, horské pláně a slatě. Zajímavé je poznávání kdysi zakázaných míst Šumavy a také jejich porovnání s Bavorskou Šumavou, kde se čas na 40 let nezastavil… Ceny u chat, chalup a apartmánů platí pro celý objekt a je nutné je podělit počtem osob. Apartmány jsou převážně komfortně vybaveny – sociální zařízení, vybavená kuchyň či kuchyňský kout se vším co potřebujete k vaření včetně lednice, televize (obvykle SAT), možnost připojení k internetu do bezdrátové sítě WiFi vlastním PC, fen, osušky, ručníky atp. K dispozici je obvykle společenská místnost. Běžná je možnosti ubytování se psem či jiným domácím mazlíčkem. Pokud trávíte svůj volný čas aktivně – v přírodě, cyklistikou, lyžováním, turistikou, vodáctvím nebo třeba procházkami a houbařením, pak je pro Vás Šumava ideální volba za příznivou cenu. Nemůžeme ale opomenout ani hotely a hotelové komplexy pro návštěvníky milující společenský život a čilý ruch i uprostřed přírody. Pomocí šumavských webových kamer můžete prostřednictvím netu sledovat jednotlivé lokality, aktuální stav počasí, sněhu, sněhové podmínky pro lyžování, pro běžkaře. Upravenost bežeckých stop mapuje šumavský informační server Bílá stopa. Informace o kultuře, historii, sportu, zábavě, vojenské historii naleznete na http://www.sumava.cz/rozcestnik/.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Ba, bylo jí nazbyt! Černá, rašelinitá voda, bobtavé bahno; místy skoro po kolena se v tom brodila, zpočátku křovím, pak rákosím. On byl bos, v režných, úžasně špinavých spodkách, jež, brodě se, nijak nehrnul. Hrubá košile, taktéž vrstvou staré i čerstvé špíny pokrytá, na prsou otevřená a na rukávech rozedraná, jen neúplně a nedostatečně zakrývala jeho kůži, hnědou jako smola. Jiného neměl na těle ničeho, a zborcený slaměný klobouk se shrnutým, na několika místech polámaným krajem, jenž kryl jeho husté, trochu se kadeřící, tmavohnědé, skoro černé vlasy, přiléhal znamenitě ke zjevu člověka, žijícího životem polodivocha, nanejvýš otužilého, vydávajícího se bez nejmenšího rozmýšlení veškeré nepohodě i žhavému úpalu letního blatského slunce...

Když se prodrali houštinou a došli samého břehu potoka, Vojta pustil ruku Apoleninu, a vyzvav ji, aby chvilku sečkala, shodil klobouk a skočil rovnýma nohama do černě se vířící vody, jež mu sáhala až přes pas, načež postoupiv až k druhému břehu, kde vyčnívalo nad podrost hustého vrbí několik vysokých osik, pohroužil se pod hladinu třikrát po sobě a tři velké, těžké kameny vynesl a podle sebe na břehu uložil; potom, po opětném několikerém ponoření se vytáhl jakýs druh velké posady, sbité z děravých prken a z latí, v níž skrze mezery bylo vidět několik třepetajících se kaprů.

„To jsou moje sádky," vece Vojta, usmívaje se s jakousi hrdou okázalostí, přičemž jeho pěkné bílé zuby se leskly jako čistá slonovina; „v těchhle je sedm kluků. Mám ještě tři jiné na různých místech. Jak vidíš, voda volně protéká, ale ryba ven nemůže. Aby jich voda neodnesla, jsou připevněny lýkovými lany ke kořenům stromů a obtěžkány kamením. Jak vidíš tuhle truhlu, dvě velké vody už přečkala a z místa se nepohnula; jenom trochu neřádem byla zanesena, ale to se pak snadno vyčistí."

Došel pak pro nově přibylé dva kapry, přidal je k ostatním a umístil svoje „sádky" po předešlému.

Vykonav tuto práci, zavedl dívku zase na místo, kde dříve se byli usadili. Byl, rozumí se, veskrz promoklý, voda praménky stékala z jeho oděvu, syro bylo a chladno, ale on jako by toho necítil.

„Tak tu poseď chvíli," pravil, „a počkej. Vrátím se hnedle zase k tobě. Musím se převléci, aby ses o mne nezamáchala. Také třeba dohlédnouti na hříbata, aby nezaběhla daleko."

„Kdepak se převlečeš ?" tázala se.

„Tady hned — mívám tu vždycky dvojí oděv."

„Přijď brzy, prosím tě! Bojím se tu samotná..."

„Za chvíli jsem tu zase. Ale bát se nesmíš, to by ti neslušelo. Co je do děvčete, které se bojí!"

„Však jsi viděl, co se může stát..."

„To se ti podruhé nestane."

Zmizel jako stín, ani kroků jeho neslyšela. Samotná zůstala na tomto odlehlém opuštěném místě. Snažila se, seč byla, aby se zbavila tísnivé úzkosti, odevšad na ni dorážející, ale nepodařilo se jí. Útok, jehož předmětem se stala, hrůzný výjev, jenž následoval, nevycházel jí z mysli. Ticho vůkol ní, jen zdáli ržáli koně, kýhaly husy a chvílemi se ozval drsný hlas nějakého ptáka. Různé děsivé představy kroužily jí hlavou, mozkem vířily. Připadalo jí, že je bez pomoci vydána čemusi hroznému, neznámému. Zdálo se jí, že odloučenost, v níž byla, potrvá a nebude míti konce. Minuty se vlekly, dlouhé jako věčnost...

Mraky řídly, tu a tam vystupoval z nich kus modrého blankytu, ba, jasný paprsek sluneční prorazil si jimi cestu a mlhy se pod ním rozptylovaly jako kouzlem. Bylo patrno, že slunce již silně postoupilo v západní stranu, dojista už minula třetí hodina. Co říkají asi doma?... Nelze pochybovati, že se strachují o ni, nemohouce si vyložit, proč tak otálí. Budou se domnívat, že se jí něco přihodilo, budou ji hledat... Snad najdou na Blatech zabitého člověka... Snad ten člověk nebyl zabit, vzpamatoval se, došel domů a řekne, že ji viděl... I kdyby ji neznal, každý se dovtípí, kdo byla osoba, s níž se setkal; stačilo podotknouti, že měla zcela nový koš... Že na ni útočil, k tomu se nepřiznává, ba, spíše si vymyslí nějakou lež, kterou spojí se svým zraněním... Zachvěla se znovu hrůzou při tomto pomyšlení... Kéž Vojta se vrátil! Poprosí ho, aby ji bez odldadu dovedl domů... Poví otci, co se přihodilo, aby ztrestal hanebného zbůjníka... Ne, ne — není možná... Cítila, že by se studem zalkla, kdyby to řekla. A pak: Vojta nebude chtíti, aby se zmínila... Připravila by mu hrozné opletačky, kdyby pověděla dle pravdy, jak se věc udála... Musila by se také přiznati, proč se vydala do Blat a v jaké choulostivé věci měla ruce... A nač by otec usiloval o potrestání pěšákovo ?... Což nepotrestal jej už Vojta ?... Možná že trest byl horší viny... že ho zabil... Pomyšlení plné děsu a svrchované hrůzy!... Do své smrti nezažehná vidinu ubitého ... Nedej Bože, aby do těch konců bylo došlo!... Och, kéž se vrátí Vojta, kéž jí všechno ještě jednou vymluví... Je statný, zachránil ji... Co by se bylo stalo s ní, kdyby byl nepřišel !... Také jí poradí, co má říci matce na omluvu svého opoždění. Bude vůbec myslet, mluvit, jednat, jak Vojta uzná, jak jí uloží...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky