nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
nejdelší železniční tunel v České republice - Železná Ruda zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách - Kleť zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
nejstarší lyžařská škola založena 1975 - sportovní areál Špičák zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
nejkratší mezinárodní železnice na světě 105 m - Nové Údolí zajímavosti ze Šumavy

Nepomuk

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'9.095"N, 13°34'55.345"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Nepomuk je město známé především jako rodiště velmi známého svatého Jana Nepomuckého. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů. Sv. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem. Se stovkami svatojánských soch a kostelů se setkáváme nejen v Česku, ale i za hranicemi. Díky řadě historických památek patří k vyhledávaným turistickým cílům. Nepomuk vznikl sloučením dvou původně samostatných osad Pomuk a Přesanice na důležité obchodní stezce. Jeho rozvoj souvisel především se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144 a s následným rozvojem řemesel a obchodu. Ve 13. století bylo uděleno Nepomuku dokonce hrdelní právo. Velký zdroj bohatství představovala také těžba stříbra a rýžování zlata. Pozůstatky po těžbě jsou v okolní krajině dodnes patrné. Původní trhová ves byla roku 1413 povýšena na městečko, které bylo hospodářským a správním centrem klášterního panství. V roce 1420 došlo k vypálení kláštera a jeho majetek přešel do rukou Švamberků, tehdejších držitelů zelenohorského panství (Zelená Hora). Město dále získalo rozsáhlé právo várečné a právo konání výročních trhů. Roku 1730 povýšil císař Karel VI. Nepomuk na město. Od poloviny 19. století byl Nepomuk téměř sto let soudním okresním městem. K velkému rozvoji města došlo zejména v 17. - 19. století v souvislosti se svatojánskými poutěmi. Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. Stal se veřejným notářem a generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl ve středu tehdejších sporů mezi církví a světskou mocí. V roce 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. Teprve v roce 1729 jej papež Benedikt XIII. prohlásil za svatého. V Nepomuku je řada historických památek - kostel sv. Jana Nepomuckého, arciděkanství a stará Zelenohorská pošta, postavené podle plánů slavného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ale i řada dalších dochovaných budov. Zámek Zelená Hora, Městské muzeum a galerie Expozice muzea, kostel sv. Jakuba, Dům U české lípy a další zachovalé domy z 17.-19.stol. (U Černého orla, U Zeleného stromu, rodný dům A. Němejce, atd.), téměř desítka kaplí a kapliček i několik cenných převážně barokních soch a božích muk.

doplňující info

odkaz: http://www.nepomuk.cz/

Nepomuk na mapě

místa v okolí

kašna Nepomuk

kašna Nepomuk

kategorie: kultura a památky / kašny, studny
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'9.712"N, 13°34'54.171"E

zobrazit více
památník T. G. Masaryka, Nepomuk

památník T. G. Masaryka, Nepomuk

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'9.620"N, 13°34'56.597"E

zobrazit více

další místa v okolí