Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Borovany

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: budějovicko
GPS: 48°53'54.151"N, 14°38'31.285"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Trojkřídlý barokní zámek Borovany, stojící v jižní části borovanského náměstí, sloužil většinu své existence jako klášter. Teprve na sklonku 18. století se dostal do šlechtických rukou a sloužil jako zámek. Samotná ves Borovany má starou historii – poprvé se připomíná roku 1186, kdy ji český kníže Bedřich daroval klášteru ve Zwettlu. Později náležela Vítkovcům a různým vladyckým rodům Roku 1455 věnoval budějovický měšťan Petr z Lindy borovanský statek na založení augustiniánského kláštera. Ten byl založen jako první pohusitský v Čechách. Za probošta Augustina Dubenského (1738 – 1774) byla v letech 1760 – 1770 vystavěna v sousedství dosavadního malého obydlí kanovníků nová budova prelatury - honosná budova prelatury ve stylu pozdního baroka. Po zrušení kláštera josefínskými reformami roku 1785 získal majetky klášterů třeboňského, borovanského a zlatokorunského kníže Jan Schwarzenberk, jehož rod pak užíval borovanskou prelaturu jako zámek. Schwarzenberkové drželi Borovany do roku 1932, po nich do roku 1945 Rosenaurové. Po druhé světové válce až do roku 1997 zde sídlila škola, po jejímž přestěhování do nového komplexu zůstal objekt prázdný a nevyužitý. V roce 2005 proběhla nákladná. V prvním patře východního křídla sídlí od roku 2008 městská knihovna - zámek patří městu. Zámek Borovany je trojkřídlá patrová pozdně barokní budova stojící na jižní straně borovanského náměstí. Její severní, do náměstí obrácené průčelí má v ose dvoupatrový trojosý rizalit členěný plochými pilastry. Okna mají rovně zalomené římsy se štíty. Nad prostředním oknem v poschodí je zasazen kamenný schwarzenberský znak. Obdobným rizalitem jako na severu se zámek obrací i do svého nádvoří. Uprostřed obdélníkového dvora zámku stojí osmiboká barokní kašna. K zámku přiléhá zahrada a gotický kostel s hodnotnou výzdobou. Interiéry zámku byly do značné míry přizpůsobeny novodobým účelům. Klenba vstupního vestibulu ne nesena čtyřmi hranatými sloupy. Do obou postranních křídel vedou schodiště lemovaná balustrádou. V patře se nachází sál, jehož strop zdobí freska s výjevy ze života sv. Augustina.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

infocentrum Borovany

batoh
infocentrum Borovany
Šumava A-Z: infocentra
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kašna Borovany

batoh
kašna Borovany
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

fara Borovany

batoh
fara Borovany
Šumava A-Z: fary
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel Navštívení P. Marie, Borovany

batoh
kostel Navštívení P. Marie, Borovany
Šumava A-Z: kostely
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
infocentrum Borovany 0.01 km
kašna Borovany 0.03 km
fara Borovany 0.05 km
kostel Navštívení P. Marie, Borova... 0.06 km
kaple Panny Marie Karmelské, Borov... 0.06 km
pomník Jana Žižky, Borovany 0.09 km
Borovany 0.09 km
Barokní srdce Evropy - Města 0.09 km
pranýř, Borovany 0.12 km
zámecká zahrada Borovany 0.14 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Boro... 0.14 km
radnice Borovany 0.18 km
bazén Borovany 0.19 km
věžový vodojem Borovany 0.51 km
nádraží Borovany 0.77 km
bunkr (řopík) X.a/15/C 0.99 km
lípa u Stropnice 1.31 km
socha sv. Jana Nepomuckého, u most... 1.31 km
kamenný most Stropnice, Borovany 1.37 km
rybník Pražan, Borovany 1.59 km
Votrubů rybník, Borovany 2 km
půda plná pohádek, mlýn Borovany... 2.04 km
Borovanský mlýn 2.05 km
vlaková zastávka Radostice 2.25 km
kaple Dvorec 2.43 km
Dvorec u Borovan 2.44 km
Radostice u Borovan 2.48 km
kaple sv. Anny, Vrcov 2.54 km
Vrcov 2.57 km
studna u Mikšova statku 2.59 km
rybník Horní a Dolní Trocnov 2.6 km
SDH Vrcov 2.64 km
rybník Grandlový 2.65 km
dětské hřiště Vrcov 2.69 km
pomník padlých WWI, Vrcov 2.69 km
muzeum husitského hnutí a Jana Žiž... 2.7 km
rybník Žižkovec 2.84 km
ZOO Dvorec 2.97 km
Žižka Jan 3.01 km
památník Jana Žižky z Trocnova 3.01 km
Paměť stromů - 7. díl - Trocnov, M... 3.01 km
Trocnov 3.5 km
Ostrolovský Újezd 3.61 km
nádraží Trocnov 4.02 km
pomník padlých WWI i II, Ledenice... 4.22 km
Ledenice 4.23 km
Rostropovič Mstislav Leopoldovič 4.23 km
Sládek Ferdinand Rudolf 4.23 km
Hajšman Vlastimil 4.23 km
kašna Ledenice 4.24 km
radnice Ledenice 4.25 km
Kroiher František Jan 4.28 km
kostel sv. Vavřince, Ledenice 4.28 km
fara Ledenice 4.28 km
kaple Lhota u Mladošovic 4.64 km
Lhota u Mladošovic 4.65 km
hřbitov Ledenice 4.72 km
Hadač Václav Antonín 4.87 km
Petrovice u Mladošovic 4.87 km
bunkr (řopík) 182/33/A-140Z 4.93 km
Strážkovice 5.21 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 6.19 km
hřbitov bývalý Trhové Sviny 6.25 km
Mladošovice 6.28 km
Třebízský Václav Beneš 6.28 km
kostel sv. Bartoloměje, Mladošovic... 6.29 km
přenesený kostel sv. Bartoloměje, ... 6.3 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tr... 6.31 km
pamětní deska Ladislav Stráský 6.36 km
SDH Mladošovice 6.39 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Trhové... 6.44 km
kašna Trhové Sviny 6.45 km
pomník padlých WWI i II, Trhové Sv... 6.46 km
infocentrum Trhové Sviny 6.46 km
Festival dechových hudeb Karel Val... 6.47 km
Valdauf Karel 6.47 km
Trhové Sviny 6.47 km
radnice Trhové Sviny 6.47 km
fara Jednoty českobratrské, Trhové... 6.48 km
Řevňovice 6.53 km
Krvavá léta - Tragický osud prezid... 6.53 km
Hácha Emil 6.53 km
pamětní deska Emil Hácha, Trhové S... 6.53 km
rodný dům Emila Háchy, Trhové Svin... 6.53 km
NS Trhosvinensko 6.64 km
kostel Československé církve husit... 6.69 km
milník do Nových Hradů, Trhové Svi... 6.69 km
muzeu užitkových vozidel, Trhové S... 6.91 km
milník do Krumlova u Buškůva Hamru... 6.99 km
Buškův hamr 7.21 km
Malé muzeum piva Slavošovice 7.37 km
SDH Komařice 7.39 km
Komařice 7.4 km
socha Immaculaty, Komařice 7.41 km
fara Komařice 7.43 km
kaple Slavošovice 7.44 km
Slavošovice u Ledenice 7.44 km
zámek Komařice 7.44 km
zeravy Komařice 7.44 km
jilm ve Slavošovicích 7.46 km
dětské hřiště Kojákovice 7.82 km
infocentrum Kojákovice 7.85 km
Venkovské ekomuzeum růže, Kojákovi... 7.86 km
Svatá Trojice 7.91 km
kovárna Kojákovice 7.97 km
pomník padlých WWI, Kojákovice 8.03 km
Kojákovice 8.04 km
Svinenský potok 8.05 km
kaple sv. Jiří, Kojákovice 8.05 km
Nový Mlýn, Pašinovice 8.1 km
SDH Kojákovice 8.22 km
pomník padlých WWII, Trhové Sviny... 8.25 km
fara U Svaté Trojice, Trhové Sviny... 8.26 km
Náš venkov - Kráva/Prase/Slepice... 8.29 km
kaple U Svaté Trojice, Trhové Svin... 8.29 km
modřín opadavý u Svaté Trojice 8.29 km
kostel Nejsvětější Trojice, Trhové... 8.33 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 8.33 km
Kojan Jan 8.34 km
SDH Libín 8.49 km
Libín u Třeboně 8.5 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 8.51 km
pomník padlých WWI, Pašinovice 8.57 km
Pašinovice 8.58 km
Srubec 9.07 km
letecký souboj Fw 190 vs. Lightnin... 9.14 km
Plavecký mariáš 9.35 km
Šalmanovice 9.81 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 9.85 km
Spolí 9.96 km
kaple Spolí 9.97 km
Vávra František 10.15 km
památník Lt Robert W. Whitehead 10.41 km
Kubitschek de Oliveira Juscelino 10.73 km
Domanín 10.83 km
pamětní deska Juscelino Kubitschek... 10.84 km
kaple sv. Václava, Domanín 10.84 km
dětské hřiště Domanín 10.84 km
pomník padlých WWI, Domanín 10.86 km
dub Hamr, Římov 11.07 km
mlýn Hamr, Římov 11.07 km
hřbitov Dobrá Voda (třebotovický) ... 11.13 km
hrob Lt Robert W. Whitehead 11.15 km
Plav 11.22 km
SDH Žár u Nových Hradů 11.23 km
kaple, Dobrá Voda u Českých Budějo... 11.25 km
Žár u Nových Hradů 11.28 km
kostel Panny Marie Bolestné, Dobrá... 11.29 km
Barokní srdce Evropy - Mistři 11.29 km
křížová cesta, Dobrá Voda u Českýc... 11.3 km
Štolbová Renata Klogner 11.31 km
Křížová cesta, Renáta Štolbová... 11.31 km
kamenný most Malše, Římov 11.31 km
kaple nad pramenem, Dobrá Voda u Č... 11.31 km
fara nová Dobrá Voda u Českých Bud... 11.33 km
fara stará Dobrá Voda u Českých Bu... 11.33 km
socha Mistra Jana Husa, Dobrá Voda... 11.35 km
Dobrá Voda u Českých Budějovic 11.38 km
hřbitov Žumberk 11.51 km
Štěpánovice u Třeboně 11.55 km
slovanské hradiště Branišovice 11.62 km
Žumberský jilm 11.63 km
hřbitov Dobrá Voda u Českých Buděj... 11.64 km
NS Paměti Slepičích hor 11.65 km
minipivovar Žumberk 11.71 km
Žumberk 11.78 km
kostel Všech svatých, Žumberk 11.81 km
žlaby tvrz Žumberk 11.82 km
tvrz Žumberk 11.84 km
expozici lidového nábytku, tvrz Žu... 11.84 km
kašna nádvoří tvrz Žumberk 11.85 km
mezinárodní dřevosochařské sympozi... 11.89 km
rybník pod tvrzí Žumberk 11.91 km
Žárský rybník 11.92 km
hřbitov Římov 11.92 km
Gerstner František Antonín 12.09 km
zámek Římov 12.09 km
Jiříkovo Údolí 12.12 km
infocentrum Římov 12.16 km
sv. Jan Nepomucký, Římov 12.16 km
křížová cesta Římov, Římovské paši... 12.16 km
kostel Jiříkovo Údolí 12.19 km
Paměť stromů - 12. díl - Římov... 12.2 km
lípa Jana Gurreho, Římov 12.2 km
Římov 12.21 km
kostel sv. Ducha, loretánská kaple... 12.21 km
muzeum vláčků, Římovská roubenka... 12.22 km
kaple Panny Marie, Kladiny 12.22 km
Kladiny 12.23 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 12.37 km
dětské hřiště Římov 12.44 km
Šporcl Pavel 12.45 km
přehrada Římov 12.68 km
Barokní srdce Evropy - Města 12.8 km
Lišov 13.24 km
Vančura Josef, prof. JUDr. 13.24 km
Křížek Milan 13.24 km
Schuster Jan Rafael 13.24 km
kostel sv. Václava, Lišov 13.29 km
koupaliště Ostende, rybník Svět... 13.65 km
Opatovický rybník 13.69 km
rybník Svět 13.71 km
hřbitov Domanín 13.72 km
kostel sv. Jiljí, Domanín 13.73 km
hrob Jiřího Hanzelky 13.74 km
Pan Tau a zlatý kufr 13.91 km
Schwarzenberská hrobka Domanín, Tř... 13.94 km
vlaková jižní zastávka České Buděj... 13.94 km
fara, Schwarzenberská hrobka, Doma... 13.99 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 14.04 km
Včelná 14.04 km
bombardování nádraží České Budějov... 14.05 km
Anglický krajinářský park, Třeboň... 14.05 km
Peníze nebo život 14.17 km
Boží muka u Schwarzenberské hrobky... 14.22 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 14.23 km
pláž U Světa, rybník Svět, Třeboň... 14.3 km
nádraží Včelná 14.34 km
hrob Ota Jan Hrbek 14.49 km
Jakulský rybník 14.49 km
hřbitov Třeboň 14.49 km
pomník padlých WWII, rodina Slavíč... 14.51 km
správcovský dům, Třeboň 14.52 km
kaple výklenková Třeboň 14.53 km
kostel sv. Alžběty, Třeboň 14.54 km
pomník padlých WWI, Byňov 14.58 km
Jihočeské muzeum (historická budov... 14.62 km
socha rybáře, Třeboň 14.63 km
Byňov 14.64 km
Jihočeský kraj 14.64 km
kaple Byňov 14.67 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 14.68 km
Tereziánská kasárna, 531. rtr, Tře... 14.69 km
Třeboňská nocturna 14.69 km
plavba po rybníku Svět, Třeboň 14.82 km
NS Rožmberk 14.82 km
nádraží Nové Hrady 14.83 km
pomník Josefu Šustovi 14.83 km
NS Okolo Třeboně 14.83 km
NS kolem Světa 14.83 km
Šusta Josef 14.83 km
nádraží Boršov nad Vltavou 14.84 km
Krčín Jakub z Jelčan a Sedlčan 14.84 km
lidové pověsti o Krčínovi z Jelčan... 14.84 km
socha Jakuba Krčína na hrázi rybní... 14.84 km
kaplička Poříčí 14.85 km
městské opevnění Třeboň 14.85 km
CHKO Třeboňsko 14.86 km
zámecký park Třeboň 14.87 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 14.87 km
zámecká kašna s hlavami Turků, Tře... 14.89 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.89 km
Lomský Bohumír, armádní generál... 14.89 km
Valter Karel 14.89 km
Kohout Eduard 14.89 km
Kubišová Marta 14.89 km
Roden Karel 14.89 km
Fořt Karel, Mons. 14.89 km
Hrubín František 14.89 km
Nedorost Josef 14.89 km
Kolář Petr 14.89 km
Bílý Josef, armádní generál 14.89 km
Kerles Jaroslav 14.89 km
kašna v zámeckém parku, Třeboň... 14.89 km
Novohradská brána, Třeboň 14.89 km
Poslušně hlásím 14.9 km
Hašek Jaroslav 14.9 km
Schwarzenberský seník, Třeboň 14.9 km
zámek Třeboň 14.91 km
Českobudějovická diecéze 14.92 km
Pan Vok odchází 14.92 km
synagoga Třeboň 14.93 km
pomník padlých WWII, pivovar Regen... 14.93 km
Svinenská brána, Třeboň 14.94 km
pomník padlých WWI i II, Třeboň... 14.96 km
pivní kašna, pivovar Regent Třeboň... 14.96 km
pivovar Regent, Třeboň 14.97 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 14.97 km
sv. Jan Nepomucký, Třeboň 14.98 km
Holkov 14.99 km
pamětní deska Josef Šusta 14.99 km
Šusta Josef Prof. Ph.Dr. 14.99 km
pamětní deska Mikuláš Rutard z Mal... 14.99 km
Stříbrná paruka 14.99 km
obětem heydrichiády, Boršov nad Vl... 15 km
Budějovická brána, Třeboň 15.01 km
Mariánský sloup, Třeboň 15.04 km
pamětní deska Stanislav Muž 15.05 km
kašna na náměstí Třeboň 15.05 km
infocentrum Třeboň 15.05 km
divadlo J. K. Tyla, Třeboň 15.07 km
Třeboň 15.07 km
Volf František 15.07 km
Na cestě po Třeboňsku 15.07 km
Všichni moji blízcí 15.07 km
Rybářské slavnosti Třeboň 15.07 km
Stará radnice, Třeboň 15.07 km
pomník padlých WWI, Třeboň 15.08 km
Sokol Boršov nad Vltavou 15.08 km
augustiniánský klášter a kostel Pa... 15.08 km
kaple Poříčí 15.08 km
věž radnice Třeboň 15.08 km
kostel Panny Marie Královny a sv. ... 15.09 km
Prsten třeboňské madoně, Jaroslav ... 15.09 km
nádraží Holkov 15.1 km
Spořitelna Třeboň 15.11 km
Pyšná princezná 15.13 km
pamětní deska Jan Pernikář 15.14 km
NS zdraví Třeboň - Hradeček 15.14 km
Heřmánek František 15.14 km
pamětní deska František Heřmánek... 15.14 km
Povídky a zajímavosti Třeboňska, L... 15.14 km
Vejvoda Ladislav 15.14 km
Pernikář Jan, generál, pilot 245 S... 15.14 km
Hradecká brána, Třeboň 15.15 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 15.16 km
SDH Velešín 15.17 km
pozůstatky koňské dráhy Holkov - V... 15.18 km
SDH Břilice 15.2 km
pamětní deska J.K. Tyl, Třeboň 15.21 km
pomník padlých WWI, Břilice 15.22 km
Břilice 15.22 km
Bertiny lázně Třeboň 15.22 km
kaple Panny Marie, Břilice 15.23 km
kaple Třeboň 15.25 km
silniční most Otava, Boršov nad Vl... 15.27 km
železniční most Otava, Boršov nad ... 15.27 km
Boršov nad Vltavou 15.4 km
kostel sv. Jakuba Většího, Boršov ... 15.43 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 15.44 km
hřbitov Boršov nad Vltavou 15.46 km
Pacovští zastřelili tři muže 15.49 km
fara Boršov nad Vltavou 15.49 km
Údolí u Nových Hradů 15.51 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 15.52 km
Buquoy Karel Bonaventura 15.56 km
Buquoyové 15.56 km
Oppolzer Johann 15.56 km
hrad Nové Hrady 15.56 km
hradní studna Nové Hrady 15.58 km
historická kovárna Nové Hrady 15.61 km
radnice Nové Hrady 15.62 km
infocentrum Nové Hrady 15.62 km
nádraží Třeboň 15.62 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 15.63 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 15.63 km
NS Buquoyská krajina 15.63 km
NS Paměti Novohradska 15.63 km
vlaková zastávka Třeboň lázně... 15.65 km
kašna Nové Hrady 15.66 km
SDH Nové Hrady 15.67 km
Švestka Jaroslav Borský 15.67 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 15.67 km
Nové Hrady 15.67 km
barokní lékárna Nové Hrady 15.68 km
studna na náměstí Nové Hrady 15.68 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 15.68 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 15.75 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 15.77 km
zámek Nové Hrady 15.77 km
Novohradský jinan 15.78 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 15.78 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 15.79 km
NS Terčino údolí 15.79 km
Terčino údolí, Nové Hrady 15.79 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 15.8 km
Královský slib 15.84 km
tvrz Cuknštejn 15.84 km
Ať žijí rytíři! 15.84 km
NS Pamětí Vitorazska 15.85 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 15.98 km
SDH Prostřední Svince 15.98 km
Prostřední Svince 15.98 km
HSZ Jihočeského kraje - Požární st... 16 km
kaple nad Novými Hrady 16.06 km
Třeboňské seníky 16.07 km
Pyšná princezna 16.07 km
pivovar Budějovický Budvar 16.08 km
prohlídka pivovaru Budějovický Bud... 16.08 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 16.08 km
Březí u Boršova nad Vltavou 16.13 km
hrob Jaroslav Švestka 16.24 km
Homole 16.28 km
hřbitov Nové Hrady 16.28 km
kaple Pod Kopečkem, Třeboň 16.29 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 16.34 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 16.36 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 16.37 km
Kosov 16.38 km
Kotěrova vodárenská věž, Třeboň... 16.49 km
Světví 16.55 km
kaple výklenková Světví 16.55 km
letecký souboj P-51 Mustang vs. M... 16.57 km
dvůr Filipíny, Světví 16.62 km
umělý válcový mlýn Josefa Jindry, ... 16.69 km
památník Capt. Raymond F. Reuter 16.7 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 16.72 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 16.72 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 16.72 km
Horní Stropnice 16.72 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 16.74 km
Mlýnský rybník, Třeboň 16.74 km
fara Horní Stropnice 16.75 km
Stupský rybník, Třeboň 16.82 km
mlýn u svatého Víta, Třeboň 16.88 km
kaple sv. Víta, Třeboň 16.99 km
Kluci v akci, Domácí ryba z Třebon... 16.99 km
hříšná Pergolína - Josef Nálepa, r... 17.02 km
rybník Káňov 17.03 km
rybník Zadní Kouty 17.09 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 17.1 km
Jílek Josef, páter 17.19 km
vlaková zastávka Majdalena 17.4 km
Majdalena 17.42 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 17.44 km
pomník padlých WWI i II, Majdalena... 17.46 km
hřbitov Majdalena 17.48 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 17.49 km
Suchdol nad Lužnicí 17.49 km
nádraží Majdalena 17.52 km
Vesnicopis - Kouty 17.53 km
dětské hřiště Dolní Třebonín... 17.59 km
Dolní Třebonín 17.62 km
pomník padlých WWI, Dolní Třebonín... 17.63 km
SDH Dolní Třebonín 17.63 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 17.64 km
židovský hřbitov Třeboň 17.66 km
Horní Třebonín 17.66 km
kaple Horní Třebonín 17.68 km
kostel sv. Máří Magdalény, Majdale... 17.88 km
pískovna Cep 18.02 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 18.08 km
Nakolice 18.11 km
Tušť 18.11 km
Pilař 18.13 km
SDH Netřebice 18.14 km
Koštěnický potok 18.16 km
zvonička Netřebice 18.16 km
pomník padlých WWI, Netřebice 18.18 km
Netřebice 18.21 km
Pavelcův rybník 18.24 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 18.3 km
společný hrob obětí transportu u N... 18.37 km
pomník obětí WWII, Netřebice 18.38 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 18.45 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 18.46 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 18.5 km
úkryt Karla Čurdy, Nová Hlína 18.64 km
Čurda Karel 18.67 km
Krvavá léta - Zrádce Karel Čurda... 18.67 km
nádraží Kaplice - nádraží 18.69 km
Nová Hlína 18.69 km
dětské hřiště Nová Hlína 18.71 km
Čertyně 18.72 km
Kluci v akci, Vánoční ryba z Třebo... 18.77 km
Nepřímá výprava vlaků 18.8 km
Kaplice - nádraží 18.8 km
Náš venkov - Obecní obývák 18.85 km
Kosky 18.85 km
Svatby pana Voka 18.88 km
rožmberská bašta a bobrovna, rybní... 18.96 km
rybník Rožmberk 18.97 km
vlaková zastávka Lužnice 18.99 km
Byl jednou jeden král... 19.15 km
kamenný most přes rybník Vítek 19.15 km
Z pekla štěstí 19.15 km
Parafly Service 19.23 km
rybník Vítek 19.26 km
Záluží u Dolního Třebonína 19.33 km
památník Lt William R. Preddy 19.37 km
kaple Záluží 19.37 km
návesní rybník, Štěkře 19.58 km
Štěkře 19.6 km
tvrz Štěkře 19.63 km
PR Výtopa u Rožmberka 19.65 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 19.72 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 19.72 km
SDH Blansko 19.73 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 19.74 km
pomník František Binder 19.76 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 19.76 km
fara Hojná Voda 19.77 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 19.78 km
dub letní, Blansko 19.78 km
Blansko 19.8 km
Hojná Voda 19.82 km
Winter Zikmund 19.82 km
Pohořský potok 19.83 km
kostel sv. Jiří, Blansko 19.86 km
fara Blansko 19.87 km
hřbitov Blansko 19.88 km
kamenný most Lužnice, Stará Hlína... 19.93 km
Pan Vok odchází 19.94 km
rybník po Štěkří 19.99 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Borovany

  batoh
  Jednota Borovany
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Ledenice

  batoh
  Jednota Ledenice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Trhové Sviny

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Trhové Sviny
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: krumlovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Bankomat Česká spořitelna 0.3 km
Jednota Borovany 1.25 km
Jednota Ledenice 4.26 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 5.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 6 km
Bankomat Česká spořitelna 6.46 km
Bankomat GE Money Bank 6.47 km
Bankomat Komerční banka 6.48 km
Jednota Trhové Sviny 6.5 km
Jednota Adamov 12.58 km
Bankomat Česká spořitelna 12.91 km
TREFA České Budějovice 12.96 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 13.15 km
Bankomat Česká spořitelna 13.26 km
Bankomat GE Money Bank 13.29 km
Jednota Lišov 13.29 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 13.56 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 13.76 km
Jednota-potraviny Besednice 13.77 km
Bankomat GE Money Bank 13.98 km
Bankomat ČSOB 14.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.02 km
Bankomat Česká spořitelna 14.02 km
Vesna České Budějovice 14.02 km
Bankomat ČSOB 14.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.06 km
Bankomat Komerční banka 14.11 km
Rožnov České Budějovice 14.12 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 14.17 km
Bankomat UniCredit Bank 14.17 km
Jednota Kamenný Újezd 14.17 km
TREFA Ćeské Budějovice 14.2 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 14.22 km
Bankomat Česká spořitelna 14.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.28 km
Bankomat ČSOB 14.3 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 14.31 km
Prior České Budějovice 14.32 km
Bankomat ČSOB 14.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.39 km
Bankomat Raiffeisenbank 14.4 km
Bankomat Česká spořitelna 14.43 km
Bankomat GE Money Bank 14.45 km
Bankomat Komerční banka 14.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.49 km
Bankomat Česká spořitelna 14.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.59 km
Bankomat ČSOB 14.59 km
Bankomat UniCredit Bank 14.61 km
Bankomat Komerční banka 14.62 km
Bankomat ČSOB 14.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.68 km
Bankomat ČSOB 14.68 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 14.74 km
Bankomat GE Money Bank 14.76 km
Bankomat ČSOB 14.8 km
Bankomat Sberbank CZ 14.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.8 km
Bankomat UniCredit Bank 14.85 km
Bankomat Fio banka 14.85 km
Bankomat ČSOB 14.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.87 km
Bankomat Česká spořitelna 14.88 km
Bankomat Česká spořitelna 14.88 km
Bankomat ČSOB 14.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.9 km
Bankomat GE Money Bank 14.94 km
Bankomat Raiffeisenbank 14.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.96 km
Bankomat Oberbank AG 14.96 km
Bankomat Česká spořitelna 15.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.04 km
Bankomat ČSOB 15.04 km
Bankomat Česká spořitelna 15.1 km
Bankomat GE Money Bank 15.19 km
Bankomat Česká spořitelna 15.22 km
Tempo market Třeboň 15.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.26 km
Bankomat ČSOB 15.26 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 15.28 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 15.29 km
Jednota-potraviny Velešín 15.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.54 km
Bankomat Česká spořitelna 15.55 km
Jednota-potraviny Velešín 15.56 km
Jednota Nové Hrady 15.62 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 15.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 15.64 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 15.65 km
Družba České Budějovice 15.75 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 15.94 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 16.12 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 16.43 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 16.49 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 16.53 km
Jednota Horní Stropnice 16.68 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 16.76 km
Vltava České Budějovice 17.04 km
Bankomat Česká spořitelna 17.08 km
Bankomat GE Money Bank 17.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 17.33 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 17.48 km
Lužnice České Budějovice 17.58 km
Jednota-potraviny Velešín 18.15 km
Jednota-potraviny Střítež 18.81 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 18.89 km

mohlo by Vás zajímat

zámek Hluboká nad Vltavou

batoh
zámek Hluboká nad Vltavou
Šumava A-Z: zámky
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou

batoh
zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou
Šumava A-Z: zámky
Šumava: budějovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Osidlování území Šumavy v posledním tisíciletí postupovalo velmi pozvolna. V prvním století druhého tisíciletí vedly příčně Šumavou jen zemské stezky, přičemž zcela nová vznikla iniciativou mnicha Vintíře (Günther). Na stezkách ležely osady s nutnými službami soumarům, celniště (Březnice - dnešní Dobrá Voda, Prenet, Volary apod.) a ozbrojená posádka. Trvalé osídlení bylo pouze v oblasti Sušice v okolí Otavy, na Prenetu, v oblasti Nýrska a Svaté Kateřiny. Většina lesů byla neosídlena, stejně jako okolní oblasti. Vnitrozemské osídlení málokdy zašlo do nadmořské výšky 500 m. Po roku 1100 jsou již známy vesnice na vnějším okraji hvozdu, vesměs blízko zemských stezek a v údolí Otavy a Úhlavy. K silnějšímu rozvoji sídel uvnitř hvozdu dochází ve 13. století, kdy vznikají i zlatokopecké osady a primitivní hutní střediska (oblast Kašperských Hor a Rejštejna, Železné Rudy, Hamrů a Špičáku). Na ochranu zemských stezek a osad jsou stavěny hrady a tvrze. Ve 14. století vrcholí těžba zlata na Kašperskohorsku a rozšiřuje se až do prostoru kolem Horské Kvildy. Také sílí osídlení kolem Čachrova, Zdíkova, Hartmanic, mezi Horní Vltavicí a Vimperkem. Na Zlaté stezce je založen hrad Hus. V následujícím století kolonizaci brzdí husitské války, a rozbíhá se opět až koncem 15. a začátkem 16. století s rozvojem skláren. Z tohoto období se nezachovaly žádné zbytky lidové architektury, pouze zbytky staveb a fragmenty opevnění, hradů, kostelů, staveb, cestní sítě, mezí a dispozice stavebních ploch v urbanistické koncepci sídel. To vše můžete objevovat pěšky, pokud máte rádi turistiku, na kole pokud jsem milovníky cykloturistiky v kombinaci s autem nebo hromadnou dopravou a využít rozsáhlé sítě železniční dopravy nebo autobusové dopravy, zejména cyklobusů. K dispozici jsou Vám levné ale i dražší kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, zařízení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, k netu připojení WiFi signálem. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím a v tichu nebo při poslechu Rock Radio Šumava nebo Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

O některých tuto uvedených věcech, najmě o sázce Lochmoutově s mysliveckými a o jeho rozmluvě s knížetem Václav i z jiných úst slyšel vypravovat; povídalo se o tom všeobecně a báby při draní peří často to přiváděly na paměť. Tyť zajisté tvrdily dokonce, že Lochmout čaruje, že se umí udělat neviditelným a proměnit se v pařez; také přivolává neodolatelně zvěř v lese a ryby v rybníce a na pouhý jeho rozkaz rozskočí a otevrou se třeba na tři zámky zamknutá vrata; naučil prý se těmto příšerným, ale jemu užitečným věcem z kterési staré, černé knihy, již zdědil po svém dědovi po matčině straně, kouzelníku zrovna tak na slovo branému, jakovým je on sám. Toho však Vojta popíral; čarovat prý Lochmout právě tak málo uměl jako kdo jiný; černou knihu prý viděl sám, Lochmout mu ji ukázal; není v ní nic jiného než starodávné recepty na připravování prachu, na vnadění zvěře, ptáků a ryb, na podávání léků nemocným dobytčatům, na jedy myším, krysám, liškám a tchořům, dále jsou tam vytištěna pravidla, jak třeba se zachovati a čeho činiti, uřkne-li nás kdo, jak se zaříkávají krtice, hlízy, bradavice, zimnice, ječná zrna, loupání v kostech, úbytě, svatojanský oheň, prašiviny atd. Také o planetách je tam mnoho psáno, kde a kdy se na nebi objevují a jaký mají účinek na lidi, dobytek a úrodu.

Lochmout mu z té knihy něco přečetl, protože on sám číst neumí, ale to jen tak pro „legraci", neboť sám tomu žvastu nevěří a směje se mu. Ba, zná ho dobře Lochmout a často už jej pochválil a prorokoval mu, že jednou z něho něco bude. On pak, Vojta, už dávno se s ním stýká, poslíčkuje mu a přiučuje se od něho.

Šikovný je Lochmout, to je všecko, tuze šikovný a bdělý; než on, Vojta, se přičiní, aby byl ještě šikovnějším, a pak ho zastíní, přinutí, aby šel na výminek a jemu své působiště postoupil. Pak on opanuje lesy a rybníky a bude v nich a při nich vládnouti a budou také o něm říkati a pevně věřiti, že čaruje, a toho je třeba, aby každý z něho měl strach a přede všemi ženské, které pak sdílejí svou vlastní hrůzu mužským. A potom bude veselý život!... Velký, malý, knížecí, neknížecí, každý se bude před ním třásti, kupovati si jeho přízeň, a běda tomu, kdo by se mu opřel nebo jej chtěl zraditi! — Ba, běda! Václav nepochyboval ani okamžik o tom, co by se takovému nešťastníku stalo. Vojta nehrozil naplano, toť bylo zřejmo z jeho pohledu; však se ještě nyní hrůzou chvěl, když, několik neděl tomu, Vojta, ukazuje mu pod drnem uschovanou mrtvou srnu, kterou byl chytil do oka, s hrozivým, jedovatým pohledem k němu promluvil: „Kdyby ti napadlo něco vyzvánit, zabil bych tě a stojím ti za to, že by do skonání světa nikdo nenašel tvou mrtvolu; nadto bych vám ještě zapálil statek." — Nebylo ani třeba té hrozby, Václav by ničeho neřekl, i kdyby ho na skřipec brali... Různé do oka polapené zvěře a čerstvě nachytaných ryb — nikoli z potoka, ale kaprů z rybníků — ukázal mu Vojta z té doby už mnoho, ale jak, kde a kdy té kořisti ulovil, nepověděl mu a právě tak málo mu řekl, kam ji zašantročil; ale jisto bylo, že ji prodal, neboť peněz hoch měl dost...

Och, není pochyby, že Vojta bude nad Lochmouta a že lidé se ho budou báti mnohem více nežli tohoto; Lochmout nikomu neublížil, nikomu nešel na život, ani knížecím, a v nejhorším případě leda by se byl bránil, ale Vojta byl stokrát horší: Vojta prohlásil, že až přijde jeho čas, ze světa sprovodí a zahladí každého, kdo by se opovážil mu překážeti nebo plésti se mu do řemesla.

Při vší hrůze, která jej obcházela při těchto řečech a hrozbách mladého hříbka a která neustávala lomcovati jeho nitrem, nemohl se přece ubrániti obdivu, ba i jakémusi druhu závisti, když přemýšlel o báječné, téměř nadpřirozené dovednosti a hbitosti tohoto chlapce a o smělosti, s jakou tento se pouštěl do boje s celým aparátem knížecího lesního a rybničného personálu, se zákonem a s jeho strážci, četníky, soudy, se vším, proti čemuž on sám ani oči pozvednouti si netroufal. Připadal si neskonale malým, ba nicotným vedle něho...

Tohle všecko vířilo Václavovi hlavou, když, leže na svém lůžku, očekával návrat Vojtův. Pojednou ucítil na svých plecech něčí ruku. Ulekl se, neboť, ač by byl přísahal, že bděl a že měl oči otevřené, neviděl ani neslyšel koho vcházeti.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky