Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Klášter

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: církevní
lokalita: nepomucko
GPS: 49°30'5.556"N, 13°34'35.664"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec Klášter patří k historicky nejstarším sídlům mikroregionu Nepomucko. Koncem léta roku 992 doprovázel poslední člen kdysi slavného rodu Slavníkovců sv. Vojtěch zdejším krajem 12 mnichů, aby se stali základem konventu břevnovského kláštera. Již tehdy při své pouti usilovali v kraji pod Zelenou Horou o vymícení pohanských zvyků a obrácení zdejších obyvatel v křesťanskou víru. K založení cisterciáckého kláštera dochází až v letech 1144-45 z rozkazu knížete Vladislava II., který věnoval cisterciáckému řádu rozsáhlá zdejší území (50000 hektarů, od Zdemyslic až ke Zdebořicím). Za tímto účelem sem bylo z Ebrachu posláno 12 mnichů spolu s opatem. Mniši spolu se stavbou kláštera započali s kolonizací kraje a výzkumem nerostného bohatství. Vystavěli rozsáhlý komplex klášterních budov s rajskou zahradou a několika, až 4 metry vysokými hradbami za sebou. V severním rohu stál "Chrám Svatého tajemství", dlouhý 14 metrů, nejvýznamnější zdejší stavba, údajně se zlatou střechou, který prý patřil k nejkrásnějším stavbám v Čechách. V okolí založili mniši mnoho přes sto vesnic, mnoho dvorců a vlastnili tři městečka - Nepomuk, Blovice, Plánice, dále spoustu zlatých dolů (zlato se rýžovalo v řece Bradavě, v Nepomuckých zlatých dolech i jinde). Klášter platil třetí nejvyšší královskou berni. Tento Pomucký klášter zakládal pak i sám jiné kláštery (Zlatá Koruna, Žďár nad Sázavou). Po dobách největšího rozmachu za vlády Karla IV., za kterých v klášteře sídlilo kromě jiného na 200 knězů, dochází k úpadku. Ten se projevuje programovým zastavování klášterního majetku a hotového jmění bylo postupně odváženo do bezpečného mateřského kláštera v Ebrachu. V Čechách narůstaly neshody věštící husitské války… Klášter byl v době husitských válek Žižkovým vojskem vypálen a mniši byli bez milosti upáleni. Při tomto hrozném masakru dne 25. dubna 1420 nezůstaly tehdy ušetřeny ženy ani děti, hlavní chrám i vše ostatní lehlo popelem. Žižka také se svým vojskem vypálil městečko Nepomuk spolu se zlatými doly. Počínal si krvavě, neboť obyvatelé byli veskrze německé národnosti a měli se tedy za dob vlády německého řádu nadmíru dobře. Za následné vlády krále Zikmunda v letech 1420-1437 docházelo k značná přeměna pozemkového vlastnictví - především rozklad církevních statků a vznik celých dominií panských rodů, kterým ochotně přidělil zástavní listiny klášterních majetků (např. klášteru v Nepomuku už tak vypleněném husity bylo odňato 5260 kop českých grošů), čímž si zajišťoval věrnost svých stoupenců. Později byl klášter zrušen a zachovaly se pouze jeho zbytky, které jsou dnes kulturní památkou. Románské, gotické i barokní prvky kláštera jsou patrné ještě nyní na budovách v obci, tvoří s vesnickými staveními zvláštní neopakovatelné spojení. Podél stavení č.p. 39, které bylo nejspíše klášterním špitálem, vede silnice a hned za stavením jsou vidět obloukovité podjezdy a románská okna. Nepatrné zbytky hlavního chrámu a ostatních klášterních budov jsou zřejmé i na ostatních staveních. Na návsi je též kaple sv. Markéty, postavená v roce 1861. Nad obcí na vrchu Zelená Hora lze spatřit stejnojmenný zámek, známý nálezem Rukopisu Zelenohorského v roce 1817, a z novější doby pobytem jednotek PTP - Černých baronů. Roku 1900 měla obec Klášter 82 popisných čísel a roku 1920 - 644 obyvatel, což znamená, že od roku 1789 počet obyvatel i domů vzrostl o polovinu.
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník Mistra Jana Husa, Klášter

batoh
pomník Mistra Jana Husa, Klášter
Šumava A-Z: památníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWI, Klášter

batoh
pomník padlých WWI, Klášter
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

mlýn Klášter

batoh
mlýn Klášter
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel sv. Markéty, Klášter

batoh
kostel sv. Markéty, Klášter
Šumava A-Z: kostely
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 0.05 km
pomník padlých WWI, Klášter 0.06 km
mlýn Klášter 0.09 km
kostel sv. Markéty, Klášter 0.12 km
dětské hřiště Klášter 0.16 km
Klášterský rybník 0.18 km
javor pod Zelenou Horou 0.25 km
Švandrlík Miloslav 0.63 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 0.63 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 0.64 km
zámek Zelená Hora 0.65 km
Černí baroni 0.66 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 0.66 km
Červený barokní most, Nepomuk 0.75 km
kasárna Zelená Hora 0.92 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 1.11 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 1.13 km
NS pod Zelenou Horou 1.15 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 1.26 km
expozice historické techniky, Nepo... 1.54 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 1.54 km
Sokolovna Nepomuk 1.6 km
František Palacký, Nepomuk 1.65 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 1.73 km
infocentrum Nepomuk 1.73 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 1.73 km
radnice Nepomuk 1.73 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 1.73 km
sochy na náměstí v Nepomuku 1.73 km
Cyklotoulky - Nepomuk 1.75 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 1.75 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 1.75 km
kašna Nepomuk 1.76 km
Piaristická kolej, Nepomuk 1.77 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 1.77 km
Němejc Augustin 1.78 km
pamětní deska Augustin Němejc 1.78 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 1.78 km
Nepomuk 1.78 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 1.81 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 1.81 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 1.82 km
Nepomucký Jan sv. 1.82 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 1.84 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 1.84 km
Spořitelna Nepomuk 1.85 km
arciděkanství Nepomuk 1.95 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 1.96 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 1.98 km
dům U České lípy, Nepomuk 1.99 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 2.02 km
SDH Nepomuk 2.11 km
Špitálský rybník, Nepomuk 2.12 km
hřbitov Nepomuk 2.19 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 2.3 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 2.37 km
zábavní park Nepomuk 2.48 km
Nový rybník, Nepomuk 3.37 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 3.87 km
fara Mileč 3.89 km
Mileč 4.08 km
Potštejn u Žinkov 5.47 km
Dvorský rybník Žinkovy 5.69 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 5.82 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 5.87 km
zámecká studna Žinkovy 5.88 km
Jestřáb kontra hrdlička 5.92 km
Neberte nám princeznu 5.92 km
Otčina - Fatherland 5.92 km
zámek Žinkovy 5.92 km
Pramen života - Der Lebensborn 5.92 km
rybník Labuť 6.01 km
mlýn Žinkovy 6.17 km
Žinkovský rybník 6.29 km
hřbitov Žinkovy 6.33 km
sloup Immaculata, Žinkovy 6.33 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 6.33 km
kaple Žinkovy 6.34 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 6.36 km
pamětní deska Jan Šilingr 6.39 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 6.39 km
lipová alej Žinkovy 6.4 km
infocentrum Žinkovy 6.42 km
Žinkovy 6.5 km
Vojovice 6.79 km
kaple Vojovice 6.8 km
pomník padlých WWI, Vojovice 6.8 km
Čepinec 7.64 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 7.93 km
SDH Neurazy 7.95 km
hřbitov Neurazy 8 km
Neurazy 8.07 km
lidová architektura Neurazy 8.14 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 8.76 km
SDH Životice 8.77 km
Radochovy 8.94 km
kaple Neurazy 9.05 km
Partoltice 9.16 km
kaple Partoltice 9.19 km
SDH Partoltice 9.3 km
zámek lázně Letiny 9.31 km
Letinská lípa 9.35 km
Lázně Letiny 9.37 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 9.47 km
koupaliště Lázně Letiny 9.55 km
Handschuh Antonín pplk. 9.6 km
rekreační středisko Letiny 9.67 km
fara Letiny 9.67 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 9.7 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 9.7 km
lípy Bližanovy 9.7 km
Lambl Vilém Dušan 9.7 km
hřbitov Letiny 9.73 km
NS Čertovo břemeno 9.75 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 9.76 km
Letiny 9.76 km
studna Letiny 9.77 km
SDH Letiny 9.78 km
SDH Bližanovy 9.87 km
pomník padlých WWI, Letiny 9.92 km
roubenka Letiny 9.93 km
Bližanovy 9.97 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 9.98 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 9.99 km
škola Bližanovy 10.1 km
Kněz Karel 10.23 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 10.32 km
Skašovská lípa 10.33 km
skašovská výroba hraček 10.42 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 10.56 km
Skašov 10.57 km
SDH Skašov 10.64 km
Pozorka u Měčína 10.74 km
koupaliště Skašov 10.79 km
kaple Lovčice 10.96 km
Lovčice 11.04 km
pomník padlých WWI, Lovčice 11.08 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 11.09 km
zámek Lovčice 11.16 km
pověst o vzniku Čertova břemene 11.31 km
koupaliště Petrovice u Měčína 11.35 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11.94 km
SDH Petrovice u Měčína 12.03 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 12.05 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 12.09 km
Petrovice u Měčína 12.1 km
brány statků Petrovice u Měčína... 12.11 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 12.33 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.37 km
hřbitov Měčín 12.38 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 12.47 km
návesní rybník, Měčín 12.48 km
Kasejovice 12.48 km
Bílá paní 12.49 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 12.49 km
Libákovice 12.55 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 12.56 km
SDH Měčín 12.57 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 12.57 km
Defurovy Lažany 12.59 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 12.62 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.64 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 12.64 km
nádraží Pačejov 12.66 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.67 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 12.68 km
Měčín 12.69 km
radnice Měčín 12.69 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.7 km
koupaliště Měčín 12.72 km
kaple sv. Huberta, Hájek 12.72 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 12.73 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12.75 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.76 km
koně Měčín 12.77 km
zámek Defurovy Lažany 12.78 km
fara Měčín 12.78 km
tvrz Němčice 13.03 km
SDH Němčice 13.07 km
fara Němčice 13.12 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 13.13 km
hřbitov Němčice 13.18 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 13.2 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 13.23 km
dětské hřiště Strážovice 13.35 km
kaple Strážovice 13.38 km
Strážovice 13.4 km
SDH Ždár 13.48 km
kaple Ždár 13.59 km
Žďár u Nalžovských Hor 13.6 km
Zborovy 14.11 km
pomník padlých WWI, Zborovy 14.12 km
Třebíšovský rybník 14.12 km
SDH Zborovy 14.15 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 14.2 km
hřbitov Zborovy 14.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 14.24 km
Nicov u Plánice 14.25 km
Nedanice 14.26 km
fara Nicov u Plánice 14.27 km
lípa Nicov u Plánice 14.27 km
SDH Nedanice 14.28 km
kaple Újezd u Chanovic 14.28 km
SDH Újezd u Chanovic 14.29 km
Trebíšov 14.31 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 14.31 km
Chlum 608 m n. m. 14.32 km
památník manželé Burešovi 14.33 km
SDH Zbyslav 14.34 km
Zbyslav 14.35 km
Sokolovna Plánice 14.35 km
kaple sv. Anny, Chanovice 14.37 km
hřbitov Chanovice 14.4 km
hřbitov Nicov u Plánice 14.4 km
pramen Nicov u Plánice 14.41 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 14.41 km
památník páter Antonín Šesták... 14.44 km
pamětní deska Vladimír Helfert 14.47 km
Mariánský sloup, Plánice 14.48 km
radnice Plánice 14.48 km
skanzen Chanovice 14.49 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 14.49 km
pomník padlých WWI, Malinec 14.52 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 14.57 km
Plánice 14.57 km
Malinec 14.58 km
fara Plánice 14.61 km
NS Chanovice 14.61 km
sýpka Chanovice 14.64 km
Renče 14.64 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 14.64 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 14.64 km
infocentrum Chanovice 14.64 km
zámek Chanovice 14.66 km
SDH Plánice 14.67 km
pamětní deska František Křižík... 14.68 km
Křižík František 14.68 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 14.68 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 14.69 km
kašna zámecká Chanovice 14.71 km
pomník padlých WWI, Chanovice 14.73 km
kaple Chanovice 14.76 km
rybník Ohrada, Chanovice 14.77 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 14.79 km
Oukropec Petr 14.79 km
Chanovice 14.82 km
hřbitov Plánice 14.85 km
rybník Strašil 14.92 km
SDH Chanovice 14.94 km
Nedaničky 15.04 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 15.06 km
kaple Petrovičky 15.08 km
SDH Petrovičky 15.12 km
Petrovičky 15.19 km
Bezděkov u Kasejovic 15.24 km
Vítkovice 15.25 km
pomník padlých WWI, Kbel 15.27 km
fara Kbel 15.32 km
SDH Kbel 15.35 km
kostel Všech svatých, Kbel 15.38 km
kaple Vítkovice 15.4 km
Nový rybník, Petrovičky 15.47 km
pomník padlých WWI, Vlčí 15.69 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 15.79 km
NS Okolím Lnář 15.79 km
barokní silniční most Lnáře 15.86 km
Lnáře 15.87 km
tvrz Lnáře 15.92 km
Vesnický rybník, Měcholupy 15.92 km
infocentrum Lnáře 15.92 km
pomník generál A. A. Vlasov 15.94 km
Muzeum kočky, Lnáře 15.94 km
rybník zámecký Lnáře 15.97 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 15.99 km
zámek Lnáře 15.99 km
Krvavá léta - Vlasovci 15.99 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 16.01 km
kašna kruhová parku Lnáře 16.01 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 16.03 km
Sad národní svobody, Měcholupy 16.05 km
Měcholupy 16.08 km
SDH Měcholupy 16.08 km
zámecký park Lnáře 16.12 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 16.13 km
zámek Měcholupy 16.14 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 16.16 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 16.17 km
kaple Kucíny 16.21 km
sýpka Měcholupy 16.26 km
Třebýcina 16.3 km
koupaliště Kucíny 16.37 km
kaple Kroměždice 16.45 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 16.47 km
Kroměždice 16.51 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 16.54 km
roubenka Kroměždice 16.58 km
koupaliště Zálesí 16.64 km
Zálesí 16.67 km
kaple Vodokrty 16.69 km
kaple Zálesí 16.72 km
židovský hřbitov Slatina 16.76 km
rybník Kroměždice 16.77 km
Vodokrty 16.78 km
Háje u Řenče 16.82 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 16.82 km
kaplička Hnačov 16.85 km
kaple Hnačov 16.89 km
Domažličky 16.89 km
Slunéčková Karolína 16.91 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 16.95 km
Netunice 16.95 km
Újezdec u Bolešin 16.97 km
pomník padlých WWII, Předslav 17 km
SDH Myslovice 17 km
rybník Netunice 17.02 km
Předslav 17.02 km
koupání Hnačov 17.03 km
SDH Hnačov 17.05 km
kaple výklenková Předslav 17.07 km
Hnačov 17.07 km
kaple Myslovice 17.08 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 17.08 km
hrob Leopold Eugen Měchura 17.09 km
hřbitov Předslav 17.09 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 17.09 km
pamětní deska Václav Přerost 17.09 km
Přerost Václav, plukovník RAF 17.1 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 17.1 km
Sokolovna Předslav 17.12 km
Tyršův dub, Předslav 17.12 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 17.13 km
Myslovice 17.15 km
dětské hřiště Předslav 17.18 km
SDH Předslav 17.19 km
rybník Předslav 17.22 km
Ticholovec 17.29 km
mlýn Podhora 17.3 km
rybník Hnačov 17.37 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 17.4 km
Habartice 17.41 km
lípa pod Ticholovcem 17.42 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 17.42 km
SDH Pole 17.46 km
synagoga Slatina u Horažďovic 17.46 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 17.49 km
pomník padlých WWI, Pole 17.49 km
kaple Pole 17.49 km
SDH Slatina u Horažďovic 17.5 km
zámek Pole 17.51 km
Slatina u Horažďovic 17.51 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 17.51 km
fara Habartice 17.52 km
koně Slatina u Horažďovic 17.52 km
Růžičková Helena 17.52 km
koně Habartice 17.53 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 17.55 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 17.55 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 17.7 km
kašna Nebílovy 17.72 km
zámek Nebílovy 17.75 km
SDH Nebílovy 17.75 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 17.78 km
NS Nebílovy 17.78 km
kaple Nebílovy 17.79 km
fara Prusiny 17.81 km
Nebílovy 17.81 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 17.83 km
Velký Bor 17.83 km
Krnka Sylvestr 17.83 km
studna Prusiny 17.83 km
hřbitov Prusiny 17.86 km
hřbitov Kadov 17.87 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 17.89 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 17.89 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 17.91 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 17.93 km
SDH Velký Bor 17.97 km
chudobinec Kadov 17.98 km
fara Kadov 17.99 km
tvrz Kadov 18 km
kostel sv. Václava, Kadov 18.01 km
lipová alej Otín - Předslav 18.02 km
pomník padlých WWI, Kadov 18.03 km
Kadov 18.06 km
Velkoborský rybník 18.06 km
Štáhlavice 18.18 km
SDH Skránčice 18.21 km
lípa Skránčice 18.23 km
Kadovský viklan 18.23 km
kaple sv. Anny, Skránčice 18.25 km
Skránčice 18.27 km
židovský hřbitov Přeštice 18.28 km
kaple sv. Anny, Otín 18.31 km
zámek Příchovice 18.37 km
SDH Příchovice 18.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 18.44 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 18.44 km
Příchovice 18.49 km
zámek Otín 18.49 km
Palacký František 18.49 km
Měchura Leopold Eugen 18.49 km
kaple Bolešiny 18.51 km
kaple Otín 18.52 km
SDH Bolešiny 18.55 km
přírodní park Plánický hřeben... 18.55 km
kaple výklenková Makalovy 18.58 km
Otín 18.58 km
Makalovy 18.6 km
památník Rudolf Mayer 18.62 km
Barák 706 m n. m. 18.64 km
kaple sv. Anny, Svéradice 18.65 km
kaple na okraji Ostřetice 18.65 km
pomník padlých WWI, Svéradice 18.66 km
Svéradice 18.66 km
Bolešiny 18.69 km
SDH Svéradice 18.7 km
kaple Nová Hospoda 18.73 km
Stříbrné Hory 18.73 km
kaple Lnářský Málkov 18.74 km
Lnářský Málkov 18.77 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 18.77 km
Lopatský rybník, Kozel 18.77 km
Mayer Rudolf 18.77 km
SDH Ostřetice 18.78 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 18.78 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 18.78 km
kaple Ostřetice 18.82 km
Ostřetice 18.83 km
dětské hřiště Ostřetice 18.83 km
pomník padlých WWI, Obytce 18.86 km
kaple Předenice 18.87 km
hřbitov Nezbavětice 18.89 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 18.89 km
SDH Předenice 18.89 km
Obytce 18.9 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 18.9 km
Předenice 18.92 km
zámek Obytce 18.95 km
Taaffe Eduard hrabě 18.95 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 18.95 km
SDH Nalžovské Hory 18.97 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 19.09 km
kašna zámek Kozel 19.09 km
Šimek Miloslav 19.1 km
památník Miloslav Šimek 19.1 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 19.11 km
Nalžovské Hory 19.11 km
zámek Kozel 19.12 km
pomník padlých WWI, Nezdice 19.12 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 19.13 km
mlýn Nezdice 19.13 km
Přírodní památka Lužany 19.15 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 19.19 km
rybníky Zavlekov 19.25 km
SDH Zavlekov 19.26 km
Hlaváčová Jana 19.26 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 19.28 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 19.28 km
hřbitov Zavlekov 19.3 km
hřbitov Nalžovské Hory 19.3 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 19.3 km
SDH Přeštice 19.3 km
zřícenina tvrze Zavlekov 19.31 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 19.31 km
mlýn Lužany 19.33 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 19.33 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 19.34 km
Zavlekov 19.35 km
Rašín 19.35 km
zámek Lužany 19.35 km
Americké Dopisy 19.35 km
Já, Mattoni 19.35 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 19.35 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 19.37 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 19.37 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 19.37 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 19.39 km
vlaková zastávka Šťáhlavy 19.41 km
Hlávka Josef 19.42 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 19.43 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 19.43 km
Dům historie Přešticka 19.43 km
fara Přeštice 19.44 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 19.45 km
infocentrum Přeštice 19.45 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 19.45 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 19.46 km
sv. Kilián, Přeštice 19.46 km
Kožíšek Josef 19.48 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 19.49 km
pamětní deska Josef Kožíšek 19.49 km
hřbitov Přeštice 19.49 km
Přeštické černostrakaté prase 19.5 km
kaple Přeštice 19.5 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 19.5 km
Mariánský sloup, Přeštice 19.5 km
Ryba Jakub Jan 19.5 km
Lužany 19.5 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 19.5 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 19.5 km
Přeštice 19.51 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 19.51 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 19.51 km
pamětní deska Václav Kalaš 19.51 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 19.52 km
hrobka Josefa Hlávky 19.52 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 19.52 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 19.52 km
Nebílovský Borek 19.53 km
Preiss Jaroslav JUDr. 19.54 km
NS Živé paměti krajin Lužan 19.59 km
vlaková zastávka Lužany 19.6 km
mlýn Prokop, Borovy 19.63 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 19.64 km
hřbitov Hradešice 19.65 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 19.69 km
škola Hradešice 19.71 km
SDH Malý Bor 19.71 km
Hradešice 19.72 km
fara Hradešice 19.76 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 19.77 km
Malý Bor 19.77 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 19.85 km
kaple Mladice 19.86 km
kaple Hradešice 19.86 km
tisovec Dolní Lukavice 19.89 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 19.89 km
Mladice 19.9 km
fara Malý Bor 19.9 km
hřbitov Malý Bor 19.92 km
Habsburský Rudolf 19.92 km
bitva u Panského Boru 19.94 km
pomník padlých WWI, Vrbno 19.97 km
rozvodna Přeštice 19.98 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 19.98 km
kaple Vrbno 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat ČSOB 1.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.79 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 1.8 km
Bankomat Komerční banka 1.84 km
Bankomat Česká spořitelna 1.85 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 1.88 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 2.28 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 2.32 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 2.68 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 3.08 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 3.7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 4.81 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 5.24 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 5.37 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 6.54 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6.63 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 7.86 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 8.16 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 9.2 km
Bankomat Česká spořitelna 9.27 km
Bankomat Komerční banka 9.3 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 9.69 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 9.76 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10.14 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10.53 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.08 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.4 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.42 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 11.62 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 12.51 km
Bankomat Česká spořitelna 12.61 km
Konzum Měčín 12.64 km
Bankomat Česká spořitelna 12.69 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 12.7 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 12.7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.72 km
Konzum Pačejov 12.73 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 12.97 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.13 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 13.5 km
Konzum Zborovy 13.95 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 14.44 km
Konzum Plánice 14.45 km
Bankomat Česká spořitelna 14.45 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 14.59 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 14.7 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 14.76 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 14.81 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.88 km
Konzum Chanovice 14.94 km
Konzum Pačejov 14.95 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 15.25 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 15.69 km
Jednota Lnáře 15.77 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.9 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.9 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.01 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 16.27 km
Konzum Velenovy 16.38 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 16.73 km
Konzum Předslav 17.02 km
Konzum Břežany 17.24 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 17.61 km
Konzum Velký Bor 17.84 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.84 km
Konzum Třebomyslice 18.12 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 18.15 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 18.29 km
Konzum Bolešiny 18.54 km
Konzum Svéradice 18.68 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 18.79 km
Konzum Nezdice u Přeštic 19.03 km
Konzum Myslív 19.08 km
Konzum Nalžovské Hory 19.08 km
Konzum Zavlekov 19.35 km
Bankomat Komerční banka 19.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.44 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 19.48 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 19.49 km
Bankomat ČSOB 19.54 km
Bankomat Česká spořitelna 19.55 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 19.7 km
Konzum Malý Bor 19.71 km
Bankomat GE Money Bank 19.71 km
Konzum Hradešice 19.92 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 19.95 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 19.98 km

mohlo by Vás zajímat

Bližanovy

batoh
Bližanovy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Neurazy

batoh
Neurazy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Fauna Šumavy se dotvářela do dnešní podoby během poledové doby a měla původně téměř výhradně lesní charakter. Většina druhů živočichů vázaných na les se udržela do dnešní doby až na výjimku velkých predátorů jako je medvěd, rys, vlk, kočka divoká… Čisté vodní toky jsou v horních částech nejvýznamnější oblastí výskytu vydry říční v České republice. Unikátní je také fauna bezobratlých, vázaná na rašeliništní společenstva, která zahrnuje řadu vzácných reliktních druhů severského původu. Jako velký lesní celek Šumava skýtá vhodné prostředí i pro větší druhy obratlovců. Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava zajišťuje také ochranu evropsky významných chráněných druhů prostřednictvím vyhlášené Ptačí oblasti NATURA 2000. Na Šumavě přežívají zde populace tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního, datlíka tříprstého, strakapouda bělohřbetého, datla černého, kulíška nejmenšího, sýce rousného i čápa černého. Z velkých predátorů žije dnes na Šumavě trvale pouze populace navráceného rysa ostrovida. Pro poznávání Šumavy (německy Böhmerwald) využijte široké nabídky levného ubytování na horách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a další. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody. Šumava je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako lyžování, snowboarding, cyklistiku, golf, plavání, relaxace, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či jízdu na koních. Šumava je ideálním místem pro sport, rekreaci, regeneraci, odpočinek, romantické a ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi, pro rodiny se psem, sportovce, lyžaře, běžkaře, cyklisty, pěší turisty. Ubytovat se můžete v široké škále zařízení za příznivé ceny.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Když jsme shledali, že plůdek je ještě malý, baštýř šel domů; já jsem ho doprovodil a vydal se pak na Blata podívat se, neloví-li pytláci v potoce. Byla mlha, počítali asi, že nikdo je neuvidí."

„Dobře. Potkal jste někoho na Blatech?"

Mládek se zarazil, váhal odpověděti.

„Nu? Koho jste potkal? Jen ven s pravdou!"

„Nevěděl bych... nepamatuju se... A přece!... Nějaké děvče — neznám je... selské děvče, neslo nový koš. "

„No a... promluvil jste s tím děvčetem?"

Mládek se usmál poněkud rozpačitě.

„Nu, pozdravil jsem, trochu zašpásoval, jak už bývá. Ale děvče se mne snad bálo, uteklo..."

„A vy jste je honil, co?"

„To prosím, milostpane, jsem je nehonil..." '

„A co bylo dál?"

„Najednou, jak tak jdu, přiskočil někdo odzadu a udeřil mě do hlavy. Zajiskřilo se mi před očima a víc nevím nic. Taky nevím, jak dlouho jsem tam ležel... A když jsem přišel, k sobě, byl jsem celý zkřehlý od chladu a hlava mi třeštila... ani povstat jsem hned nemohl, jen jsem si sáhl na hlavu, prsty samá krev. Vtom vidím asi na deset kroků člověka, který se ke mně kradl, měl hůl v ruce. Poznal jsem ho, byl to syn tuhle Potužáka z Plástovic, znám jej od vidění. Napadlo mi, že mě chce uhodit, zvednu se tedy, abych se popřípadě bránil, ale on, jak viděl, že vstávám, dal se do skoku a tentam byl."

„A z toho jste soudil, že on to byl, který vás udeřil ?"

„Nu, jak by ne, když přede mnou utekl."

„Ale přiznáváte, že to mohl býti také jiný?"

„Dostal jsem ránu odzadu, kdo mi ji dal, nemohu říci, ale venkoncem, jiný to mohl taky být." „A proč by vás byl uhodil ?"

„Prosím, oni nás mají v nenávisti, nás knížecí. Překážíme jim v lovení ryb..."

„Viděl jste snad, že by syn tuhle Potužáka byl kdy lo­vil?"

„To bych lhal, ale já žádnému nevěřím."

„A což když jste tam ležel omráčen, obrali vás prý taky. Mnoho-li peněz vám vzali?"

Tato otázka uvedla Martináka v zjevné rozpaky. Mlčel, mačkaje klobouk ještě více, a z místa na místo přešlapoval.

„Nu, povězte, mnoho-li vám vzali?"

„Ráčej odpustit, milostpane, v tom byla mýlka. Měl jsem v pravé kapse od kalhot dva zlaté, a ty byly pryč. Tak jsem se domníval, že mi je někdo vzal; to jsem taky řekl baštýřovi, když jsem se tam dovlekl, a ten nato poslal kluka do Pištína pro četníka. Ale později, až v noci, jsem ty peníze nalezl ve vestě. Přendal jsem je tam sám, ale v té své omráčenosti jsem na to zapomněl."

Všecky tyto své otázky a ještě některé jiné, jakož i od­povědi mládkovy soudce diktoval písaři do protokolu. Ke konci pravil:

„Tož bychom byli vlastně hotovi. Martináku, podepište ten protokol a pak jděte spánembohem domů a hleďte, aby se vám ta vaše rána zahojila. Rozumí se, že taky všecko další šetření odpadává, leda by vás, člověče, onen mladík zažaloval pro utrhání na cti. Neučiní-li toho, máte všecku příčinu pěkně se mu poděkovati. Vaše svědomí vám praví, že jste jednal přenáhleně a lehkovážně."

Potužák předstoupil, promluvil k mládkovi: „Jděte klidně domů, Martináku. My vás žalovati nebudeme. Odpusť vám Pánbůh, čím jste nám ublížil, jako my vám odpouštíme."

Mládek zakoktal cosi, že se to nestalo jeho vinou, že baštýř to všechno zosnoval, načež se měl k odchodu. Sudí ho za­držel.

„Počkejte jen chvilku," pravil, „zavoláme ještě toho mla­dika. — Nováku, přiveďte ho! — Aby se formě vyhovělo," dodal, obraceje se k správci a k Potužákovi.

Ubohý Václav vstoupil. Vypadal všecek zdrcen a chvěl se na celém těle; bázlivé jeho zraky těkaly s výrazem zoufalé hrůzy po všech přítomných, snad jim ani nevěřil, když spatřil svého otce, neboť rychle je sklopil.

„Znáte tohoto člověka?" tázal se soudce, ukazuje na Marti­náka.

„Myslím, že jsem už ho někde viděl,... ale, prosím... ne-pamatuju se..."

„Ale včera jste ho viděl na Blatech?"

„Může být, že to byl on, ale s jistotou nevím."

„Vždyť jste mu byl zcela nablízku, šel jste k němu, když ležel v trávě."

„Ležel tam člověk, to je pravda, a zakrvácený byl, ale byl-li to tenhle, nemohu říci. Když jsem viděl, že vstává, dal jsem se na útěk."

„A proč jste utíkal? Vždyť přece, když vidím raněného člověka, je mou povinností přispěti mu na pomoc. Či to ne­víte?"

Hoch mlčel, na celém těle se třesa.

„Mluvte přece!" domlouval soudce.

„Pověz pravdu panu soudci!" napomenul jej otec.

„Bál jsem se..."

„A čeho jste se bál? Tohoto člověka?"

„To ne — ale... že budu míti potahování..."

„Potahování? S kým?"

„S úřadem, prosím," odpověděl mladík jedva slyšitelně; „u nás každý se bojí úřadů..."

„Ale človíčku, proč se bojíte úřadů, když jste nic zlého neučinil? Či jste ho snad přece uhodil, povězte pravdu!"

„Jak tu stojím před živým Bohem, neuhodil jsem ho."

„To už jste nám řekl ráno při výslechu. Povězte nám ještě tohle! Tento člověk udává, že potkal na Blatech mladou dívku, která nesla nový koš. Vy pak jste udal, že vaše sestra šla do Zlivi pro takový nový koš, a z kteréhožto důvodu vás rodiče poslali ji hledat. Viděl jste ji snad na Blatech?"

„Neviděl jsem ji."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky