Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°22'48.967"N, 13°30'54.498"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Kostel sv. Jana Křtitele je stavba z lámaného kamene, omítnutá, původně románská, s apsidou a původním okénkem, bez výraznějších architektonických, a dekorativních prvků tohoto slohu. Kostel byl založen přibližně roku 1200, ale přesná doba založení není známa. Jedinými prameny jsou legendy o založení obce. V 18. století byla přestavěna v barokním slohu (klenby a štuková výzdoba), opravena a obnovena r. 1778. Kostel se skládá 2 okrouhlé lodi, pravoúhlého presbyteria, nad nímž se zvedá barokní věž a polokruhové apsidy. Loď bez soklu má podobu románské rotundy, avšak bez zděné lucerny. Nad barokní římsou se pne stanová, původně šindelem krytá mansarda, hlavní vchod je v západní ose. Z každé strany je barokní okno, pod severním pozdější kobka, s postláním vchodem. Presbyterium je osvětleno jediným barokním oknem na jihu, nad ním, se zvedá věž přistavěná v 17. nebo 18. století. Ta je na hranách zaoblena a přikryta špičatou mansardou. Nízká sakristie je přistavěna k severnímu bloku. Apsida, jejíž římsa je stejná jako věžní, se podstatně -liší od lodní římsy.. Nemá okna a její zdi jsou hladké, nejsou stopy ani po zazděných oknech. Vnitřek je prostý a chudý, cihloví dlažba má všude stejnou výšku. Okrouhlí loď měří v průmětů 710 cm, nad ní se zvedá kopulové klenutí z lámaného kamene do výšky 840 cm. Triumfální polokruhový oblouk se otvírá do presbyteria, které je klenuto plackou. Vlevo jsou dveře do sakristie, vpravo barokní okno. Stavbu zakončuje 220 cm hluboká apsis sklenutá nepravidelnou konchou. Zděná mensa oltáře v presbytáře je barokní , na zdi apsidy je primitivní malba sv. Jana Křtitele z novější doby. Uvnitř kostela jsou lavice a velmi skromný oltář, na kterém sou pouze svíce. Kostel byl bohužel v nedávné době vykraden a tak asi nenávratně zmizelo několik obrazů a soška sv. Jana Křtitele, která byla umístěna na oltáři. Legenda první - na sklonku 11. století vzniklo v Evropě náboženské hnutí, jehož cílem bylo vysvobození Svaté země z rukou Mohamedánů. Papež svolal sněm, na němž byla vyhlášena křižácká výprava a tak roku 1095 byla vyzvána šlechta, aby šla vysvobodit Boží hrob a Jerusalem z moci nevěřících. Mnozí rytíři všech evropských zemí se vydali do boje. V té době žil ve zdejší krajině v dřevěné tvrzi na vrchu Hrádku rytíř Hošek z Borov. Žil jen se svým věrným služebníkem daleko od příbytků lidských v náboženském rozjímaní. Když se dověděl o křižácké výpravě do Svaté země, rozhodl se jiti také do boje. Věrný sluha neopustil svého pána. Hned v prvních bojích byl rytíř i se svým sluhou zajat a uvězněn. Později,byl sluha propuštěn, aby přinesl za svého pána vysoké výkupné. Dlouhá však byla sluhova pouť do vlasti a předlouhé čekání v zajetí. Rytíř Hošek poznal marnost čekání a v modlitbách se obrátil k sv. Janu o pomoc. Slíbil, že vrátí-li se domů, postaví kostelík blízko Hrádku. Té noci ho vyvedl sv. Jan z vězení a rytíř po dlouhém putování došel konečně do vlasti. Hned splnil svůj slib a dal zbudovati kostelík ke Jana nedaleko své tvrzi. Kolem kostelíka si lidé začali budovati stavení a tak vznikla osada, jež dostala jméno po rytíři z Borov - Zborovy. Legenda druhá vypravuje, že kostelík založil Jaroslav ze Šternberka na památku svého vysvobození z bojů s Tatary. Slavný hostýnský vítěz se totiž sám ocitl mezi Tatary, kteří zle na něho dotírali,takže již svou duši poroučel Bohu a považoval se za ztraceného. Tu však náhle vyšší mocí byl zachráněn. Z vděčnosti postavil kostelík, na jehož zdi dal vymaloval obraz bojů s Tatary. Tato pověst se však nezakládá na pravdě, neboť Planíce nebyla ve 12. stol. majetkem Šternberků.
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

hřbitov Zborovy

batoh
hřbitov Zborovy
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

SDH Zborovy

batoh
SDH Zborovy
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník padlých WWI, Zborovy

batoh
pomník padlých WWI, Zborovy
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Zborovy

batoh
Zborovy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
hřbitov Zborovy 0.01 km
SDH Zborovy 0.06 km
pomník padlých WWI, Zborovy 0.08 km
Zborovy 0.1 km
památník manželé Burešovi 1.06 km
lípa Nicov u Plánice 1.07 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 1.08 km
hřbitov Nicov u Plánice 1.09 km
fara Nicov u Plánice 1.1 km
památník páter Antonín Šesták... 1.1 km
Nicov u Plánice 1.16 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 1.55 km
pramen Nicov u Plánice 1.55 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 2.63 km
kaplička Hnačov 2.73 km
kaple Ždár 2.95 km
Žďár u Nalžovských Hor 2.96 km
kaple Hnačov 2.98 km
SDH Ždár 3 km
koupání Hnačov 3 km
Mariánský sloup, Plánice 3.04 km
pamětní deska Vladimír Helfert 3.04 km
radnice Plánice 3.1 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 3.13 km
Sokolovna Plánice 3.18 km
SDH Hnačov 3.24 km
pamětní deska Václav Přerost 3.29 km
Hnačov 3.3 km
Přerost Václav, plukovník RAF 3.3 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 3.3 km
rybník Hnačov 3.36 km
Plánice 3.36 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 3.36 km
zámek Lovčice 3.4 km
pomník padlých WWI, Lovčice 3.44 km
Lovčice 3.49 km
fara Plánice 3.54 km
kaple Lovčice 3.58 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 3.58 km
SDH Plánice 3.66 km
pamětní deska František Křižík... 3.78 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 3.78 km
Křižík František 3.78 km
hřbitov Plánice 3.79 km
Oukropec Petr 4.3 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 4.3 km
SDH Skránčice 4.45 km
lípa Skránčice 4.47 km
kaple sv. Anny, Skránčice 4.5 km
Skránčice 4.51 km
Kněz Karel 4.52 km
památník Rudolf Mayer 4.69 km
kaple Nová Hospoda 4.83 km
škola Bližanovy 4.83 km
Mayer Rudolf 4.88 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 5.05 km
Bližanovy 5.06 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 5.06 km
SDH Zavlekov 5.06 km
rybníky Zavlekov 5.07 km
hřbitov Zavlekov 5.1 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 5.12 km
SDH Bližanovy 5.12 km
zřícenina tvrze Zavlekov 5.13 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 5.14 km
Zavlekov 5.16 km
lípy Bližanovy 5.36 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 5.36 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 5.37 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 5.57 km
kaple Mladice 5.68 km
Stříbrné Hory 5.71 km
Mladice 5.72 km
Handschuh Antonín pplk. 5.73 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 5.75 km
kaple Neurazy 5.87 km
Taaffe Eduard hrabě 5.88 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 5.88 km
Nalžovské Hory 5.9 km
SDH Nalžovské Hory 5.96 km
hřbitov Nalžovské Hory 6.09 km
Strážovice 6.15 km
Suchá 6.17 km
Hlaváčová Jana 6.17 km
dětské hřiště Strážovice 6.18 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 6.18 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 6.19 km
kaple Strážovice 6.19 km
rybník Valcha 6.21 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 6.23 km
Valcha 6.38 km
Letovy 6.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 6.58 km
SDH Letovy 6.58 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 6.67 km
lidová architektura Neurazy 6.68 km
Neurazy 6.74 km
kaple Vítkovice 6.76 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 6.78 km
Vítkovice 6.81 km
SDH Neurazy 6.88 km
hřbitov Neurazy 6.97 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 6.97 km
Šimek Miloslav 7.17 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 7.19 km
památník Miloslav Šimek 7.2 km
Ústaleč 7.21 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 7.22 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 7.24 km
Zbyslav 7.65 km
SDH Zbyslav 7.73 km
nádraží Pačejov 7.75 km
kaple Brod 7.82 km
SDH Brod 7.83 km
Krutěnice 7.88 km
Habartice 7.96 km
koně Habartice 7.97 km
fara Habartice 8.02 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 8.03 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 8.03 km
Sedlečský rybník 8.15 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 8.16 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 8.24 km
Sedlečko 8.25 km
hřbitov Hradešice 8.56 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 8.56 km
Radochovy 8.59 km
přírodní park Plánický hřeben... 8.59 km
Hradešice 8.6 km
fara Hradešice 8.62 km
škola Hradešice 8.62 km
Barák 706 m n. m. 8.66 km
Vidhošť 759 m n. m. 8.67 km
kaple Hradešice 8.67 km
tvrz Němčice 8.79 km
SDH Němčice 8.79 km
SDH Hradešice 8.84 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 8.88 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 8.89 km
kaple Kroměždice 8.9 km
Kroměždice 8.92 km
fara Němčice 8.94 km
roubenka Kroměždice 8.95 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 9.03 km
hřbitov Němčice 9.04 km
rybník Kroměždice 9.09 km
SDH Partoltice 9.17 km
usedlost Černíč 10 9.2 km
kaple Partoltice 9.23 km
kaple Černíč 9.26 km
pomník padlých WWI, Černíč 9.26 km
Partoltice 9.26 km
Černíč 9.28 km
pomník padlých WWI, Vojovice 9.36 km
kaple Vojovice 9.38 km
Vojovice 9.39 km
SDH Myslovice 9.42 km
kaple Myslovice 9.49 km
skiareál Kocourov 9.55 km
Myslovice 9.6 km
Třebíšovský rybník 9.63 km
Trebíšov 9.64 km
Lukoviště 9.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 9.79 km
Kocourov 9.81 km
koupaliště Petrovice u Měčína 9.91 km
Čepinec 9.97 km
Pozorka u Měčína 9.97 km
koupaliště Kocourov 9.97 km
Čejkovy 10.01 km
pomník padlých WWI, Obytce 10.25 km
statek Vlkonice 9 10.25 km
Vlkonice u Budětic 10.26 km
kaple návesní Vlkonice 10.26 km
kaple Vlkonice 10.3 km
Obytce 10.31 km
SDH Hoštičky u Mochtína 10.31 km
zámek Obytce 10.31 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 10.32 km
Hoštičky u Mochtína 10.33 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 10.34 km
Petrovice u Měčína 10.35 km
Zbynice 10.36 km
studánka Kolinec 10.39 km
brány statků Petrovice u Měčína... 10.4 km
fara Kolinec 10.4 km
SDH Kolinec 10.4 km
studánka Filipínka, Kolinec 10.41 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 10.42 km
SDH Petrovice u Měčína 10.43 km
NS park Kolinec 10.44 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 10.45 km
Žinkovský rybník 10.45 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 10.46 km
hřbitov Kolinec 10.47 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 10.48 km
zámek Kolinec 10.48 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 10.49 km
fara Zbynice 10.53 km
židovský hřbitov Kolinec 10.54 km
pohádková chalupa Mlázovy 10.56 km
hřbitov Mlázovy 10.57 km
Kolinec 10.59 km
koně Mlázovy 10.6 km
Kalný potok 10.68 km
Domažličky 10.68 km
Mlázovy 10.74 km
Petrovičky 10.75 km
Čermná u Hrádku 10.75 km
roubenka Mlázovy 10.77 km
SDH Petrovičky 10.77 km
kaple Petrovičky 10.8 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 10.82 km
zámek Mlázovy 10.83 km
fara Mlázovy 10.84 km
zámek Nový Čestín 10.84 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 10.85 km
U Hradišťské hospody 10.86 km
lipová alej Žinkovy 10.86 km
Puchverk 10.88 km
tvrz Boříkovy 10.93 km
traktoriáda Mlázovy 10.93 km
Hoštice u Mochtína 10.95 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 10.96 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 10.96 km
Pramen života - Der Lebensborn 10.96 km
Otčina - Fatherland 10.96 km
zámek Žinkovy 10.96 km
Jestřáb kontra hrdlička 10.96 km
Neberte nám princeznu 10.96 km
koupaliště Čejkovy 10.96 km
Boříkovy 10.97 km
zámecká studna Žinkovy 10.98 km
Nový rybník, Petrovičky 10.98 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 10.99 km
nádraží Kolinec 11.07 km
Vrásky z lásky 11.07 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 11.15 km
hřbitov Malý Bor 11.15 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 11.16 km
mlýn Podhora 11.16 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 11.17 km
Hradiště u Kolince 11.17 km
bitva u Panského Boru 11.17 km
fara Malý Bor 11.17 km
Potštejn u Žinkov 11.24 km
SDH Malý Bor 11.26 km
rybník Labuť 11.29 km
Dvorský rybník Žinkovy 11.31 km
koupaliště Kolinec 11.34 km
Malý Bor 11.35 km
rybník Kydliny 11.35 km
dětské hřiště Kolinec 11.36 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 11.4 km
koupaliště Bernartice 11.45 km
kaple Těšetiny 11.46 km
tvrz Těšetiny 11.51 km
kaple Bolešiny 11.52 km
SDH Bolešiny 11.55 km
Kydliny 11.58 km
SDH Bernartice u Kolince 11.58 km
SDH Kydliny 11.59 km
roubenka Kydliny 11.59 km
Těšetiny 11.6 km
kostel sv. Václava, Kydliny 11.63 km
Žinkovy 11.67 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 11.67 km
mlýn papírna Kolinec 11.67 km
Bolešiny 11.68 km
Bernartice u Kolince 11.69 km
zámek Mochtín 11.7 km
sloup Immaculata, Žinkovy 11.7 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 11.72 km
SDH Mochtín 11.72 km
infocentrum Žinkovy 11.72 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 11.73 km
mlýn Žinkovy 11.74 km
fara Budětice 11.75 km
Nový rybník, Nepomuk 11.77 km
kaple Žinkovy 11.78 km
hřbitov Budětice 11.8 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 11.8 km
kaple Panny Marie, Budětice 11.8 km
pamětní deska Josef Jungmann 11.81 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 11.82 km
Mileč 11.83 km
Mochtín 11.84 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 11.86 km
Újezdec u Bolešin 11.86 km
Pinkas Jakub 11.86 km
Budětice 11.86 km
přírodní park Buděticko 11.88 km
rybník Mochtín 11.91 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 11.92 km
fara Mileč 11.93 km
dětské hřiště Mochtín 11.94 km
památník E. a V. Doubek 11.94 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 11.95 km
zřícenina Kašovice 11.96 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 11.97 km
pamětní deska Jan Šilingr 11.97 km
Defurovy Lažany 11.97 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 11.99 km
Kašovice 12 km
hřbitov Žinkovy 12.02 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 12.04 km
SDH Kašovice 12.06 km
zámek Defurovy Lažany 12.08 km
Sluhov 12.09 km
Vesnický rybník, Měcholupy 12.1 km
Sluhovská lípa 12.1 km
Mlýnský rybník, Ujčín 12.11 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 12.11 km
památník K. I. Těrentěvič 12.15 km
Špitálský rybník, Nepomuk 12.17 km
vlaková zastávka Mokrosuky 12.18 km
hřbitov Nepomuk 12.21 km
SDH Nepomuk 12.27 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 12.27 km
kaple u Jindřichovic 12.31 km
Měcholupy 12.32 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 12.33 km
zámek Měcholupy 12.33 km
SDH Měcholupy 12.33 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 12.34 km
židovský hřbitov Chlistov 12.35 km
dům U České lípy, Nepomuk 12.36 km
zábavní park Nepomuk 12.36 km
Sad národní svobody, Měcholupy 12.36 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 12.36 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 12.38 km
arciděkanství Nepomuk 12.38 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 12.4 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 12.4 km
zámek Mokrosuky 12.43 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 12.43 km
kaple Mokrosuky 12.45 km
sýpka Měcholupy 12.45 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 12.46 km
Mokrosuky 12.46 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 12.48 km
SDH Ujčín 12.48 km
Kosmáčov 12.53 km
Ujčín 12.56 km
roubenka Jindřichovice 12.58 km
Spořitelna Nepomuk 12.59 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 12.6 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 12.6 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 12.6 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 12.62 km
Nepomucký Jan sv. 12.62 km
kaple u Srbic 12.62 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 12.63 km
kaple Ujčín 12.64 km
Jindřichovice 12.65 km
návesní rybník Jindřichovice 12.68 km
SDH Jindřichovice 12.69 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 12.69 km
mlýn Ujčín 12.69 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 12.69 km
Nepomuk 12.7 km
kašna Nepomuk 12.71 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 12.72 km
radnice Nepomuk 12.73 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 12.73 km
zámek (starý) Jindřichovice 12.74 km
Piaristická kolej, Nepomuk 12.74 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 12.74 km
Cyklotoulky - Nepomuk 12.74 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 12.74 km
zámek Ujčín 12.75 km
zámek (nový) Jindřichovice 12.76 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 12.76 km
pamětní deska Augustin Němejc 12.76 km
Němejc Augustin 12.76 km
František Palacký, Nepomuk 12.76 km
sochy na náměstí v Nepomuku 12.76 km
Zámecký rybník Jindřichovice 12.77 km
infocentrum Nepomuk 12.78 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 12.78 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 12.78 km
koupaliště Chlistov 12.81 km
Galušková Karolína 12.82 km
Tedražice 12.82 km
Habsburský Rudolf 12.84 km
tvrz Srbice 12.86 km
roubenka se stodolou, Chlístov 12.88 km
židovský kupecký dům, Chlistov 12.95 km
přírodní rezervace Čepičná 12.98 km
Srbice u Mochtína 12.98 km
roubenka Chlistov 12.99 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 13 km
expozice historické techniky, Nepo... 13 km
SDH Chlistov 13 km
Chlistov 13.01 km
SDH Srbice 13.01 km
Čepičná 671 m n. m. 13.02 km
kaple na okraji Ostřetice 13.03 km
fara Chlistov 13.04 km
SDH Ostřetice 13.06 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 13.06 km
Sokolovna Nepomuk 13.06 km
dětské hřiště Ostřetice 13.06 km
kaple Ostřetice 13.08 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 13.09 km
horní rybník Chlistov 13.09 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 13.1 km
Ostřetice 13.11 km
Bojanovice 13.13 km
lípy Zdouň 13.17 km
kaple sv. Floriána, Měčín 13.18 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 13.18 km
hřbitov Zdouň 13.18 km
Dobrá Voda u Chlistova 13.19 km
kaple Rabí 13.2 km
Lešišovský rybník 13.22 km
SDH Hrádek u Sušice 13.22 km
hřbitov Chlistov 13.24 km
nádraží Hrádek u Sušice 13.25 km
Copak je to za vojáka 13.26 km
Hrádecký dub 13.26 km
lípa Hrádek u Sušice 13.27 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 13.27 km
Střítež 13.29 km
Hrádek u Sušice 13.29 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 13.3 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 13.3 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 13.32 km
Pravda František 13.32 km
zámek Hrádek u Sušice 13.32 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 13.32 km
hřbitov Křištín 13.34 km
mlýn Hrádek u Sušice 13.35 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 13.35 km
Rabí 13.37 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 13.37 km
židovský hřbitov Rabí 13.38 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 13.38 km
pomník padlých WWI, Rabí 13.38 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 13.39 km
hřbitov Rabí 13.39 km
návesní rybník, Měčín 13.4 km
SDH Měčín 13.4 km
kašna Rabí 13.4 km
SDH Slavošovice 13.41 km
studna Rabí 13.41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 13.42 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 13.42 km
pamětní deska František Pravda 13.44 km
Slavošovice 13.45 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 13.47 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 13.48 km
SDH Nedanice 13.49 km
dobití Rábí 13.49 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 13.49 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 13.49 km
Nedanice 13.49 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 13.5 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 13.5 km
Lažánky 13.5 km
zřícenina hradu Rabí 13.52 km
Štíty království českého, Hrady do... 13.52 km
Štíty království českého, Co všech... 13.52 km
Štíty království českého, Jak rost... 13.52 km
kaple Újezd u Chanovic 13.52 km
Červený barokní most, Nepomuk 13.53 km
SDH Újezd u Chanovic 13.53 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 13.55 km
Újezdec u Mochtína 13.57 km
NS pod Zelenou Horou 13.58 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 13.6 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 13.61 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 13.61 km
kasárna Zelená Hora 13.61 km
zámek Újezdec u Mochtína 13.62 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 13.62 km
rybník Předslav 13.63 km
Dobršín 13.64 km
kaple sv. Martina, Lešišov 13.64 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 13.64 km
Lešišov 13.64 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 13.64 km
Pihovice 13.64 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 13.65 km
Konín 13.66 km
Měčín 13.66 km
radnice Měčín 13.67 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 13.68 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 13.68 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 13.69 km
hřbitov Hory Matky Boží 13.7 km
stavení Křištín 13.7 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 13.71 km
kaple Čepice 13.71 km
mlýn Tajanov 13.71 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 13.71 km
NS Hory Matky Boží 13.72 km
kostel sv. Matouše, Křištín 13.72 km
SDH Předslav 13.72 km
fara Měčín 13.72 km
Krnka Sylvestr 13.73 km
Velký Bor 13.73 km
Říha Olda 13.73 km
lom Rabí 13.73 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 13.73 km
dětské hřiště Předslav 13.74 km
Křištín 13.74 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 13.74 km
Švandrlík Miloslav 13.75 km
koně Měčín 13.75 km
pomník padlých WWII, Předslav 13.76 km
Brabec Lubomír 13.76 km
Předslav 13.77 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 13.77 km
Čínov 13.77 km
Malé Hydčice 13.77 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 13.77 km
Černí baroni 13.77 km
Velkoborský rybník 13.78 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 13.78 km
Nedaničky 13.79 km
koupaliště Hory Matky Boží 13.79 km
zimní splouvání Otavy 13.79 km
most Otava, Čepice 13.79 km
SDH Čepice 13.79 km
Čepice 13.79 km
Hory Matky Boží 13.8 km
zámek Zelená Hora 13.8 km
kaple výklenková Předslav 13.8 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 13.8 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 13.81 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 13.82 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 13.82 km
hřbitov Předslav 13.84 km
hřbitov Měčín 13.85 km
SDH Velký Bor 13.85 km
hrob Leopold Eugen Měchura 13.86 km
lípa Lešišov 13.88 km
SDH Hory Matky Boží 13.89 km
Sokolovna Předslav 13.9 km
cyklo most Otava, Hydčice 13.94 km
Tyršův dub, Předslav 13.95 km
koupaliště Velké Hydčice 13.96 km
NS Velké Hydčice 13.97 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 14 km
zřícenina Prácheň 14 km
Klášterský rybník 14.02 km
koupaliště Měčín 14.03 km
lípa Malonice 14.03 km
nádraží Malonice 14.03 km
roubenka Tržek 14.04 km
Střeziměř 14.04 km
návesní rybník Tržek 14.05 km
most Otava, Žichovice 14.05 km
Tržek 14.06 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 14.08 km
kaple výklenková Makalovy 14.09 km
hřbitov Prácheň 14.09 km
Makalovy 14.11 km
nádraží Velké Hydčice 14.11 km
SDH Velké Hydčice 14.12 km
Boryně František 14.13 km
zámek Malonice 14.13 km
přírodní rezervace Prácheň 14.15 km
Babí hora 606 m n. m. 14.15 km
mlýn Klášter 14.15 km
dětské hřiště Klášter 14.17 km
javor pod Zelenou Horou 14.17 km
kaple Malonice 14.19 km
Klášter 14.2 km
Drouhaveč 14.2 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 14.23 km
sejpy Hory Matky Boží 14.24 km
pomník padlých WWI, Klášter 14.25 km
Velké Hydčice 14.25 km
pomník padlých WWI, Malonice 14.25 km
řeka Ostružná 14.26 km
Malonice 14.26 km
Pozorka u Lešišova 14.28 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 14.28 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 14.29 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 14.29 km
kaple Sobětice 14.3 km
Sobětice 14.3 km
kostel sv. Markéty, Klášter 14.3 km
lípa na návsi Malonice 14.35 km
palebné postavení Boudovka 14.39 km
Boudovka 729 m n. m. 14.4 km
lípa nad Sušicí 14.43 km
Chlum 608 m n. m. 14.46 km
památník Spálený les 14.47 km
SDH Malonice 14.5 km
akvapark Horažďovice 14.51 km
nádraží Žichovice 14.58 km
letiště Klatovy 14.61 km
Kavale Jan 14.62 km
Rábí - Josef Váchal 14.63 km
Hejno 14.65 km
pomník Franty Šraita 14.67 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 14.68 km
lipová alej Otín - Předslav 14.7 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.71 km
NS Chanovice 14.72 km
NS Velhartice 14.72 km
kaple sv. Anny, Chanovice 14.73 km
podzámecký mlýn Horažďovice 14.73 km
skanzen Chanovice 14.74 km
zámek Chanovice 14.74 km
kašna zámecká Chanovice 14.75 km
Nezdický potok 14.77 km
rybník Ohrada, Chanovice 14.78 km
hřbitov Chanovice 14.79 km
infocentrum Chanovice 14.79 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 14.79 km
SDH Žichovice 14.8 km
Spálený les 14.81 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 14.82 km
pamětní deska Matěj Vaice 14.82 km
Vaice Matěj 14.82 km
Kladivo na čarodějnice 14.83 km
židovský hřbitov Horažďovice 14.83 km
Chaloupky 14.83 km
kašna zámek Horažďovice 14.84 km
Werich Jan 14.84 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 14.84 km
Klepš Bedřich 14.85 km
pamětní deska Bedřich Klepš 14.85 km
pomník padlých WWI, Chanovice 14.85 km
skatepark Klatovy 14.85 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 14.85 km
kaple Chanovice 14.86 km
fara Horažďovice 14.86 km
Břetětice 14.86 km
sýpka Chanovice 14.87 km
lípa Břetětice 14.88 km
Chanovice 14.89 km
zámecký park Žichovice 14.89 km
zámek Horažďovice 14.89 km
městské muzeum Horažďovice 14.89 km
barokní dolní most, Žichovice 14.9 km
kaple sv. Anny, Otín 14.9 km
zámek Žichovice 14.91 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 14.91 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 14.91 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 14.93 km
Heřmánková Hana 14.94 km
Pražská brána, Horažďovice 14.94 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 14.94 km
BMX dráha Klatovy 14.95 km
lípa zámek Žichovice 14.95 km
Podolí u Kolince 14.96 km
hřbitov starý Horažďovice 14.96 km
zámek Podolí 14.96 km
Fiala Václav 14.97 km
pivovar Žichovice 14.97 km
oslavy osvobození Horažďovice 14.97 km
barokní horní most, Žichovice 14.97 km
morový sloup, Horažďovice 14.98 km
kašna Horažďovice 14.98 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 14.98 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 15 km
Žichovice 15 km
nádraží Sušice 15.01 km
Horažďovice 15.01 km
Ševčík Otakar 15.01 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 15.01 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 15.02 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 15.02 km
empírová sýpka, Žichovice 15.02 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 15.04 km
ranč Podolí 15.04 km
pomník padlých WWI, Žichovice 15.05 km
zámek Otín 15.06 km
Palacký František 15.06 km
Měchura Leopold Eugen 15.06 km
kaple Otín 15.07 km
Vích Josef 15.08 km
Třebýcina 15.09 km
vodáctví Sušice 15.11 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 15.14 km
Otín 15.14 km
sýpka a špýchar, Žichovice 15.15 km
Žďár u Velhartic 15.15 km
infocentrum Horažďovice 15.17 km
Velká Chmelná 15.21 km
nádraží Luby u Klatov 15.25 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 15.26 km
kasárna u tanku, Klatovy 15.26 km
Ďurinda Maťo 15.26 km
SDH Chanovice 15.27 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 15.28 km
Skašovská lípa 15.28 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 15.28 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 15.31 km
Krásné údolí Ostružná 15.33 km
Copak je to za vojáka 15.35 km
Švankmajer Jan 15.36 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 15.37 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 15.37 km
Schreiner Gustav 15.37 km
zámek Horní Staňkov 15.37 km
tvrz Luby 15.37 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 15.38 km
Horní Staňkov 15.38 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 15.39 km
Fikáčková Marie 15.39 km
Svatý Mikuláš 15.39 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 15.39 km
Odolenov 15.39 km
kašna zámecká Horní Staňkov 15.39 km
SDH Životice 15.4 km
dětské hřiště Luby 15.41 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 15.43 km
skanzen Velhartice 15.43 km
most Drnový potok, Luby 15.44 km
Javoří u Běšin 15.45 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 15.45 km
lípa Javoří u Běšin 15.46 km
pomník padlých WWI, Malinec 15.46 km
fara Velhartice 15.48 km
Malinec 15.49 km
pítko u hradu Velhartice 15.5 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 15.51 km
Bušek z Velhartic 15.51 km
Tři chlapi na cestách 15.51 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 15.51 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 15.51 km
hrad Velhartice 15.51 km
Velhartice - Josef Váchal 15.51 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 15.51 km
Štíty království českého, Hrady ne... 15.51 km
hřbitov Luby 15.51 km
obětem května 1945, Luby 15.51 km
7. brigáda PS, Sušice 15.52 km
roubenka Velhartice 15.52 km
kašna Velhartice 15.53 km
skašovská výroba hraček 15.53 km
pramen pod Borkem 15.53 km
Velhartice 15.54 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 15.54 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 15.54 km
pouť s kulturním programem a řemes... 15.55 km
pomník padlých WWII, Velhartice 15.55 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 15.55 km
Luby u Klatov 15.56 km
nádraží Horažďovice 15.56 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 15.57 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 15.57 km
Luby 15.59 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 15.59 km
Kolonáda v parku, Klatovy 15.59 km
vila se zdobným štítem, Luby 15.6 km
Makov u Javoří (rozcestí) 15.6 km
historická kovárna, Velhartice 15.6 km
Lindner Richard 15.62 km
klatovské Gestapo 15.62 km
Winkelhofer Heinrich 15.62 km
vila továrníka Singera, Klatovy 15.62 km
Masarykova základní škola Klatovy... 15.62 km
roubenka Velhartice 52 15.63 km
kašna v městském parku, Klatovy 15.63 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 15.65 km
SDH Točník 15.65 km
památník obětí WWII, Klatovy 15.66 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 15.66 km
Pazderna Javoří u Běšin 15.67 km
Skašov 15.67 km
židovský dům Velhartice 15.68 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 15.69 km
štola Velhartice 15.69 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 15.69 km
Cihelna 15.7 km
SDH Velhartice 15.7 km
synagoga Velhartice 15.7 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 15.72 km
Točník 15.72 km
koupaliště Skašov 15.73 km
továrna SOLO 15.73 km
SDH Skašov 15.74 km
starý mlýn Velhartice 15.74 km
bytové domy SOLO, Sušice 15.74 km
rybník s ostrovem v městském parku... 15.75 km
Velhartický betlém 15.75 km
Odolenka 15.77 km
mlýn Velhartice 15.77 km
kaple Panny Marie, Odolenka 15.77 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 15.78 km
Šmilovský Alois Vojtěch 15.79 km
kaple Boubín u Horažďovic 15.81 km
vila A. Salzmanna s ordinací 15.83 km
Kocíkův statek, Svojšice 15.83 km
přírodní rezervace Borek 15.83 km
Boubín u Horažďovic 15.83 km
SDH Svojšice 15.83 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 15.84 km
Bílé dny - Alena Holá 15.84 km
Podzim - Alena Holá 15.84 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 15.84 km
Odolenka - Peter Balhar 15.84 km
vlaková zastávka Točník 15.84 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 15.85 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 15.85 km
hřbitov Svojšice 15.86 km
pamětní deska J. Vančura 15.86 km
kaple Točník 15.86 km
lípa Svojšice 15.86 km
První sníh - Peter Balhar 15.86 km
židovský hřbitov Klatovy 15.87 km
tvrz Svojšice 15.9 km
Zápotocký Antonín 15.9 km
Barunka, Antonín Zápotocký 15.9 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 15.9 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 15.92 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 15.92 km
okrouhlice Klatovy 15.92 km
Svojšice 15.92 km
štola Horní Staňkov 15.94 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 15.94 km
Pawlík Karel, MUDr. 15.95 km
památník Crhova silnice 15.95 km
Arcibiskupský dům Klatovy 15.95 km
stavení Cihelna 15.96 km
Vrchlický Jaroslav 15.96 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 15.96 km
Talich Václav 15.96 km
Halíř Jan 15.96 km
Vrba Karel PhDr. 15.96 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 15.96 km
vila Daliborka, Sušice 15.96 km
vlaková zastávka Vrhaveč 15.96 km
kaple hřbitovní Klatovy 15.96 km
památník Dr. Jan Krejčí 15.97 km
Krejčí Jan Dr. 15.97 km
krematorium Klatovy 15.97 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 15.97 km
Historic Vltava Rallye 15.97 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 15.97 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 15.97 km
pomník padlých WWI, Klatovy 15.98 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 15.99 km
studna před klášterem, Klatovy 15.99 km
ocelový most Otava, Sušice 16 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 16 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 16 km
Zimní nebe - Peter Balhar 16 km
Odešlá - Peter Balhar 16 km
fara Klatovy 16 km
vlaková zastávka Klatovy město 16 km
rybník Svojšice 16.01 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 16.01 km
Bílá věž, Klatovy 16.01 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 16.01 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 16.01 km
Modrý tygr 16.01 km
Kramerius Václav Matěj 16.02 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 16.02 km
Klatovy 16.02 km
Kočičková Ester 16.02 km
Landovský Pavel 16.02 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.02 km
Wiendl František 16.02 km
Suchý Jiří 16.02 km
Belfín František 16.02 km
Šesták Antonín, páter 16.02 km
Cyklotoulky - Klatovy 16.02 km
Vlachův dům, Klatovy 16.02 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 16.03 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 16.03 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 16.03 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 16.03 km
dub Chrástov 16.04 km
studánka U Scheinostovo zátiší 16.04 km
SDH Radinovy 16.05 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 16.05 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 16.06 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 16.07 km
hřbitov Klatovy 16.07 km
pamětní deska Lubor Niederle 16.08 km
Radinovy 16.09 km
Policie Modrava 16.09 km
Malá Víska 16.1 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 16.1 km
Jak ukrást Dagmaru 16.12 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 16.12 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 16.12 km
Vočadlo Otakar 16.12 km
folklórní festival Klatovy 16.13 km
AccuWeather - Klatovy 16.13 km
Burian Vlasta 16.13 km
Klička Josef 16.13 km
kašna Klatovy 16.13 km
kostel sv. Michala, Klatovy 16.13 km
hrob Otakara Vočadla 16.13 km
Hubenov 16.13 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 16.13 km
infocentrum Klatovy 16.14 km
vila manželů Skálových, Sušice... 16.15 km
Sázka na třináctku 16.16 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 16.16 km
radnice Klatovy 16.16 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 16.16 km
pamětní deska osvobození Klatov 16.16 km
oslavy osvobození Klatovy 16.16 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 16.16 km
pamětní deska okupace Klatov 16.16 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 16.16 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 16.16 km
Chrástov 16.16 km
Šumná města - Klatovy 16.17 km
Z meze (2) - Alena Holá 16.17 km
Z meze (1) - Alena Holá 16.17 km
pamětní deska Josef Klička 16.17 km
Černá věž, Klatovy 16.17 km
Lomecký mlýn 16.18 km
křížová cesta, Sušice 16.18 km
zámek Hubenov 16.18 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 16.18 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 16.18 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 16.18 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 16.2 km
jezuitská kolej, Klatovy 16.2 km
Bárta Dan 16.2 km
Katakomby Klatovy 16.2 km
gymnázium Sušice 16.2 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 16.21 km
NS Klatovský vycházkový okruh 16.21 km
památník Pod Valy 16.22 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 16.23 km
Svatobor 845 m n. m. 16.23 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 16.23 km
monogram LK ze stromořadí 16.23 km
prampouch, Klatovy 16.23 km
studna pod Valy, Klatovy 16.24 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 16.24 km
kaple sv. Antonína, Sušice 16.24 km
Stébel gotika - Alena Holá 16.24 km
Pampelišky - Alena Holá 16.24 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 16.24 km
Za deště - Alena Holá 16.24 km
kaple sv. Anny, Svéradice 16.25 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 16.25 km
Svéradice 16.27 km
Balbín Bohuslav 16.27 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 16.27 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 16.27 km
pamětní deska Eduard Formánek 16.27 km
pomník padlých WWI, Svéradice 16.27 km
Formánek Eduard 16.27 km
Nový rybník u Točníka 16.28 km
synagoga Klatovy 16.29 km
Sokolovna Sušice 16.29 km
pamětní deska Vaníčkové 16.29 km
Vrhaveč 16.3 km
rybník Velký Šibeňák 16.31 km
nádraží Nemilkov 16.31 km
kaple Vrhaveč 16.32 km
Tři chlapi na cestách 16.33 km
SDH Svéradice 16.35 km
Vrásky z lásky 16.35 km
hotel Svatobor, Sušice 16.35 km
Borek 859 m n. m. 16.36 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 16.37 km
Dragounská kasárna, Klatovy 16.37 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 16.37 km
Sokolovna Klatovy 16.38 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 16.38 km
Balhar Kopřivák Peter 16.39 km
Přestanice 16.39 km
Brandl Petr Jan 16.39 km
Zahrádka - Alena Holá 16.39 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 16.39 km
Panský nezamyslický rybník 16.44 km
studánka Klatovka, Klatovy 16.44 km
vila Františka Sládka, Sušice 16.44 km
hřbitov Velhartice 16.44 km
stavení Částkov 16.45 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 16.46 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 16.46 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 16.46 km
rybník Přestanice 16.46 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 16.47 km
fontána pěší zóna, Klatovy 16.49 km
Maršovice 16.49 km
Částkov 16.5 km
Spořitelna Sušice 16.5 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 16.5 km
Šumná Šumava - Sušice 16.5 km
V Jamách 16.5 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 16.51 km
Fifka Gustav 16.51 km
rekreační středisko Letiny 16.51 km
cykloinfocentrum Klatovy 16.51 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 16.52 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 16.53 km
kaple Neznašovy 16.53 km
galerie Branka 16.53 km
PAP Sušice 16.54 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 16.54 km
pamětní deska F. Stupka 16.54 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 16.55 km
hřiště pro seniory, Sušice 16.55 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 16.56 km
Úhoři mají nabito 16.56 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 16.57 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 16.58 km
radnice Sušice 16.58 km
pamětní deska M. Pirner 16.58 km
Pirner Maxmilián 16.58 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 16.58 km
kašna u školy, Sušice 16.58 km
kostel Všech svatých, Kbel 16.59 km
NS Sušická pavučina 16.59 km
Slatina u Horažďovic 16.59 km
galerie Sirkus 16.6 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.6 km
Josef Ambrož Gabriel 16.6 km
Rush Daniella 16.6 km
Čech Přemysl PhDr. 16.6 km
Hledání ztraceného času - americké... 16.6 km
Faltus Petr 16.6 km
Cyklotoulky - Sušice 16.6 km
infocentrum Sušice 16.6 km
památník nábřeží Karla Houry 16.6 km
Scheinost Jan 16.6 km
Scheinost Vojtěch 16.6 km
AccuWeather - Sušice 16.6 km
Holý Roman 16.6 km
Čelakovský Miloslav 16.6 km
Houra Karel 16.6 km
Pojar Břetislav 16.6 km
Polanka Jakub 16.6 km
Sušice 16.6 km
SDH Slatina u Horažďovic 16.6 km
SDH Neznašovy 16.61 km
Růžičková Helena 16.61 km
koně Slatina u Horažďovic 16.61 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 16.61 km
lípa Svobody Sušice 16.61 km
Seitz Jan 16.61 km
kostel Československé církve husit... 16.62 km
oslavy osvobození Sušice 16.62 km
pomník padlých WWI, Kbel 16.62 km
Lízátko - Petr Faltus 16.63 km
kašna Sušice 16.63 km
Kámen neštěstí 16.63 km
fara Kbel 16.64 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 16.64 km
muzeum Šumavy, Sušice 16.64 km
Úloh 16.64 km
socha Spravedlnost, Klatovy 16.65 km
synagoga Slatina u Horažďovic 16.65 km
Neznašovy 16.66 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 16.66 km
Vzteklina, díl 2. 16.66 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 16.66 km
Voprchovský dům, Sušice 16.67 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 16.67 km
SDH Kbel 16.67 km
budova soudu Klatovy 16.67 km
pamětní deska J. Holík 16.68 km
pamětní deska osvobození Sušice... 16.68 km
židovský hřbitov Slatina 16.68 km
kaple Úloh 16.68 km
mlýn Jámy 16.69 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 16.69 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 16.69 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 16.69 km
SDH Úloh 16.7 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 16.72 km
Vzteklina, díl 5. 16.72 km
Babí hněv - Petr Faltus 16.72 km
Vzteklina, díl 6. 16.73 km
vikariát Sušice 16.73 km
pamětní deska Tomáš Beránek 16.73 km
Černé Krávy 16.73 km
silniční most Otava, Sušice 16.76 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 16.76 km
kostel sv. Václava, Sušice 16.76 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 16.77 km
řeka Volšovka 16.77 km
Bezděkov u Kasejovic 16.77 km
bytový dům "aeroplán&... 16.78 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 16.79 km
tvrz Kouskova Lhotka 16.79 km
židovský hřbitov Velhartice 16.79 km
památník umučeným, Klatovy 16.8 km
pamětní deska páter František Ferd... 16.81 km
Ferda František, páter 16.81 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 16.82 km
SDH Sušice 16.82 km
Svatoš Michal nstržm. 16.82 km
pomník padlých WWI, Nemilkov 16.82 km
Nemilkov 16.82 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 16.82 km
kostel Panny Marie, Sušice 16.83 km
pivovar u Švelchů, Sušice 16.83 km
pstruhová líheň Sušice 16.83 km
SDH Klatovy 16.84 km
SDH Nemilkov 16.84 km
mlýn Pelant, Sušice 16.84 km
kaple Nemilkov 16.84 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 16.84 km
památník Červený František, pplk. ... 16.86 km
hřbitov Běšiny 16.86 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 16.86 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 16.86 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 16.86 km
sportoviště Sušice 16.86 km
Offpark Sušice 16.86 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 16.86 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 16.87 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 16.87 km
hrob vězeň Plocienník 16.88 km
rybník Bušek 16.88 km
Gabrielův dům 16.88 km
bruslení Sušice 16.88 km
bombardování nádraží Klatovy 16.89 km
Sokolovna Běšiny 16.92 km
bazén Sušice 16.92 km
Dohaličky 16.93 km
pamětní střepina bombardování Klat... 16.93 km
dub u Dvora, Nemilkov 16.93 km
kašna u hřbitova, Sušice 16.96 km
kaple Dohaličky 16.97 km
Zimní - Alena Holá 16.99 km
Tvrdoslav 16.99 km
dětské hřiště Běšiny 16.99 km
roubenka Sládečků, Běšiny 17 km
infocentrum Běšiny 17 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 17 km
koupaliště Běšiny 17 km
Jara příslib - Alena Holá 17 km
Žíkovy 17.02 km
štola Loreta 17.03 km
zámek Žíkovy 17.04 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 17.04 km
kašna Nemilkov 17.05 km
fara Běšiny 17.05 km
zámek Nemilkov 17.05 km
hřbitov Sušice 17.07 km
pomník padlých WWI, Běšiny 17.07 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 17.08 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 17.09 km
Loreta 17.1 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 17.1 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 17.1 km
Sejdeme se v Eurocampu 17.1 km
SDH Běšiny 17.11 km
Běšiny 17.11 km
hájovna Loreta 17.12 km
hřbitov Nezamyslice 17.12 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 17.14 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 17.15 km
kaple Karlů, Sušice 17.16 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17.17 km
zámek Běšiny 17.17 km
mlýn Nemilkov 17.18 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 17.19 km
Letinská lípa 17.19 km
Husův pomník, Běšiny 17.2 km
Lázně Letiny 17.2 km
zámek lázně Letiny 17.2 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 17.2 km
synagoga Podmokly 17.22 km
rybník Strašil 17.23 km
studánka Podmokly 17.23 km
Vajce Josef 17.24 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 17.25 km
Ostrovský rybník Běšiny 17.25 km
SDH Vícenice 17.25 km
Šálený mlýn, Běšiny 17.25 km
Vícenice 17.26 km
bruslení Klatovy 17.26 km
kaple Vícenice 17.26 km
Dvořák Antonín 17.28 km
Kopta Václav 17.28 km
Nový rybník Běšiny 17.28 km
skatepark Sušice 17.31 km
kaple Podmokly 17.33 km
dětské hřiště Santos, Sušice 17.33 km
koupaliště Sušice 17.33 km
kašna Podmokly 17.34 km
Podmokly 17.35 km
lávka na ostrov Santos, Otava 17.35 km
SDH Podmokly 17.36 km
pomník padlých WWI, Podmokly 17.36 km
památník umučeným, Sušice 17.37 km
dětské hřiště Podmokly 17.37 km
Libětice 17.37 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 17.38 km
Milfort Martin 17.41 km
Štěpánovice 17.45 km
rybník Žíkovy 17.46 km
Odpověď vody - Peter Balhar 17.46 km
koupaliště Lázně Letiny 17.46 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 17.47 km
nádraží Běšiny 17.47 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 17.48 km
Copak je to za vojáka 17.48 km
Nezamyslice 17.5 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 17.51 km
rybníček Rajské 17.54 km
Rajské 17.54 km
Z aleje (1) - Alena Holá 17.55 km
Z aleje (2) - Alena Holá 17.55 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 17.56 km
Veřechov 17.57 km
kaple nad Sušicí 17.58 km
kaple Veřechov 17.59 km
SDH Veřechov 17.59 km
SDH Štěpánovice 17.59 km
alej Hlavňovice 17.59 km
Posobice 17.6 km
nádraží Klatovy 17.61 km
Horní Lhota 17.63 km
osvobození Běšiny 17.63 km
kaple Horní Lhota 17.63 km
Strunkov 17.63 km
SDH Horní Lhota 17.63 km
kaple Posobice 17.64 km
pamětní deska František Kubeš 17.65 km
Žižkův kalich 17.66 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 17.69 km
Radostice u Hlavňovic 17.7 km
rybníček Štěpánovice 17.71 km
roubenka Štěpánovice 17.73 km
tvrz Štepánovice 17.76 km
hřbitov Štěpánovice 17.77 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 17.79 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 17.8 km
Osamělý - Alena Holá 17.82 km
kaple Milínov 17.83 km
kruhový dům Štěpánovice 17.84 km
usedlost Dolní Staňkov 7 17.86 km
kaple Dolní Staňkov 17.87 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 17.87 km
Dolní Staňkov 17.88 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 17.88 km
Pích 17.88 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 17.89 km
Františkova Ves 17.9 km
pomník padlých WWI, Kozí 17.91 km
Braníčkov 17.92 km
SDH Stojanovice 17.92 km
kaple Kozí 17.92 km
Chotěšov u Velhartic 17.94 km
Kozí 17.95 km
dřevěnice Hlavňovice 17.97 km
Rajský mlýn 17.97 km
fara Hůrka 17.97 km
Stojanovice 17.97 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 17.97 km
hřbitov Hůrka 17.98 km
mlýn Milínov 17.98 km
rybník Braníčkov 17.98 km
kostel sv. Martina, Hůrka 17.98 km
SDH Hlavňovice 17.99 km
SDH Chotešov 18 km
kaple Hlavňovice 18.02 km
roubenka Milínov 18.03 km
stavení Braníčkov 18.04 km
Hlavňovice 18.05 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 18.05 km
fara Hlavňovice 18.07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 18.09 km
NS Hůrka, Klatovy 18.12 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 18.12 km
koupaliště Kozí 18.13 km
fara Letiny 18.14 km
hřbitov Letiny 18.14 km
rybník Chotěšov 18.15 km
Kuzovská lávka 18.15 km
Dehtín 18.16 km
hřbitov Hlavňovice 18.17 km
Lambl Vilém Dušan 18.17 km
zámek Hlavňovice 18.17 km
SDH Dehtín 18.19 km
hrob Marušky Klímové 18.2 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 18.2 km
bazén Klatovy 18.23 km
Beňovská lípa 18.25 km
vlaková zastávka Dehtín 18.25 km
koupaliště Klatovy 18.25 km
Bílenice 18.25 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 18.26 km
NS Čertovo břemeno 18.26 km
studna Letiny 18.27 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 18.28 km
Letiny 18.28 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 18.28 km
SDH Letiny 18.3 km
Beňovy 18.32 km
SDH Bílenice 18.32 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 18.33 km
Podolí u Bílenice 18.35 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 18.36 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 18.38 km
roubenka Letiny 18.4 km
pomník padlých WWI, Letiny 18.41 km
tvrz Beňovy 18.44 km
pomník padlých WWI, Vlčí 18.44 km
Volšovská lípa 18.45 km
zámek Kněžice 18.45 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 18.45 km
akce Let 18.45 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 18.45 km
Červený mlýn pod Hůrkou 18.46 km
Červené Dvorce 18.46 km
mlýn Beňovy 18.48 km
zámek Volšovy 18.48 km
SDH Volšovy 18.49 km
pamětní deska obce Dražovice 18.49 km
Trsice 18.49 km
Volšovy 18.5 km
Podhrázský dražovický rybník 18.51 km
kaple sv. Václava, Dražovice 18.51 km
lípa Trsice 18.51 km
Vrabcov 18.55 km
zámek Týnec 18.55 km
hřbitov Petrovice u Sušice 18.57 km
Týnec 18.59 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 18.59 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 18.6 km
Dražovice 18.61 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 18.66 km
U Soušků 18.67 km
Petrovice ART 18.68 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 18.69 km
pomník padlých WWI, Dražovice 18.7 km
SDH Petrovice u Sušice 18.7 km
fara Petrovice u Sušice 18.72 km
Ailův mlýn, Úhlava 18.73 km
Týnecký Josef Hais 18.73 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 18.74 km
roubenka Týnec 18.74 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 18.75 km
hřbitov Kadov 18.75 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 18.76 km
Petrovice u Sušice 18.76 km
SDH Tajanov 18.77 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 18.77 km
Kasejovice 18.77 km
hřbitov Týnec 18.77 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 18.77 km
roubenka, Petrovice u Sušice 18.77 km
NS Rýžování zlata 18.78 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 18.78 km
kaple Lnářský Málkov 18.78 km
lávka Otava, na Pátečku 18.79 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 18.8 km
Lnářský Málkov 18.8 km
Vojetice 18.8 km
koupaliště Petrovice u Sušice 18.81 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 18.81 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 18.81 km
Bílá paní 18.81 km
dětské hřiště na Pátečku 18.82 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 18.83 km
Javoříčko 18.83 km
Ruda Štěpán 18.84 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 18.84 km
Štíty království českého, Bůh za h... 18.86 km
Vzteklina, díl 2. 18.88 km
NS Vlčí jámy 18.89 km
Hořákov 18.91 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 18.91 km
kaple sv. Anny, Čachrov 18.91 km
tvrz Kadov 18.93 km
chudobinec Kadov 18.93 km
pomník padlých WWI, Kadov 18.95 km
fara Kadov 18.95 km
kostel sv. Václava, Kadov 18.96 km
dětské hřiště Tajanov 18.97 km
Tajanov 18.97 km
stavení Častonice 18.98 km
pomník padlých WWI, Kalenice 18.98 km
Kadov 18.98 km
zámek Hořákov 18.99 km
Častonice 19 km
Sokolovna Kalenice 19 km
Kalenice 19.01 km
kaple sv. Františka, Kalenice 19.02 km
Spiro Ignaz 19.03 km
rybník pod Hořákovem 19.04 km
koně Divišov u Sušice 19.04 km
koupaliště Beňovy 19.05 km
Staré Volšovy 19.07 km
kaple Vacovy 19.08 km
lípy Staré Volšovy 19.08 km
Sekrýt 19.11 km
Dobřemilice 19.11 km
Drnový potok 19.14 km
lípa Chamutice 19.14 km
kaple pod Hořákovem 19.14 km
Vacovy 19.15 km
kaple Lukavice 19.15 km
Kadovský viklan 19.16 km
SDH Lukavice 19.16 km
kaple Kalenice 19.19 km
Zbraslav 19.2 km
Záluží u Sušice 19.21 km
les Husín 19.21 km
rybník Chamutice 19.22 km
nádraží Švihov 19.29 km
Lukavice 19.3 km
Toman Josef 19.3 km
lom Svrčovec 19.31 km
lípy Dobřemilice 19.32 km
kaple Dobřemilice 19.32 km
Chamutice 19.34 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 19.34 km
zámek Chamutice 19.41 km
hrobka rodiny Kordíků 19.42 km
židovský hřbitov Švihov 19.42 km
Radvanice 19.43 km
zámek Pole 19.47 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 19.52 km
SDH Pole 19.53 km
hřbitov Švihov 19.54 km
pomník padlých WWI, Pole 19.55 km
kaple Pole 19.55 km
Malá Strana 19.6 km
mlýn Malá Strana 19.62 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 19.63 km
Poborovice 19.64 km
zřícenina Kokšínský hrádek 19.67 km
zámek Střelské Hoštice 19.7 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 19.7 km
U Adamců 19.72 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 19.73 km
Penc Bořivoj 19.73 km
Zámyšl 19.75 km
stavení Kunkovice 19.76 km
Lehom 19.8 km
Stará Úhlava 19.81 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 19.82 km
MVE Střelské Hoštice 19.84 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 19.85 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 19.86 km
hřbitov Čachrov 19.86 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 19.87 km
roubenka Kunkovice 19.88 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 19.88 km
kostel sv. Václava, Čachrov 19.89 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 19.89 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 19.9 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 19.9 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 19.9 km
Bláhovec František 19.9 km
fara Čachrov 19.9 km
Moravec Alois 19.91 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 19.91 km
letní kulturní festival České hrad... 19.91 km
hřbitov Střelské Hoštice 19.91 km
Kunkovice 19.92 km
tvrz Svrčovec 19.92 km
kaple Kunkovice 19.93 km
Tři životy 19.93 km
Šašek a královna 19.93 km
Tři oříšky pro Popelku 19.93 km
studna válec Švihov 19.94 km
zámek Kunkovice 19.96 km
Pařezí 19.97 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 19.97 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 19.97 km
studna kužel Švihov 19.98 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 19.98 km
Švihov 19.98 km
hrad Švihov 19.99 km
mlýn Švihov 19.99 km
NS Švihov 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Zborovy

  batoh
  Konzum Zborovy
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Plánice

  batoh
  Konzum Plánice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Velenovy

  batoh
  Konzum Velenovy
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Zborovy 0.39 km
Bankomat Česká spořitelna 3.11 km
Konzum Plánice 3.12 km
Konzum Velenovy 3.5 km
Konzum Zavlekov 5.15 km
Konzum Nalžovské Hory 5.93 km
Konzum Myslív 5.93 km
Konzum Ústaleč 7.37 km
Konzum Pačejov 7.81 km
Konzum Břežany 8.2 km
Konzum Pačejov 8.59 km
Konzum Hradešice 8.71 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 9.44 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 9.47 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 9.85 km
Konzum Čejkovy 9.88 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 10.22 km
Konzum Kolinec 10.52 km
Konzum Malý Bor 11.15 km
Konzum Bolešiny 11.5 km
Konzum Třebomyslice 11.72 km
Konzum Mochtín 11.92 km
Konzum Budětice 11.93 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 12.39 km
Bankomat Česká spořitelna 12.58 km
Bankomat Komerční banka 12.64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.67 km
Konzum Ujčín 12.68 km
Bankomat ČSOB 12.74 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.79 km
Konzum Hrádek 13.36 km
Konzum Rabí 13.39 km
Konzum Měčín 13.72 km
Konzum Velký Bor 13.72 km
Konzum Předslav 13.73 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 13.9 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 13.92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.03 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.08 km
Konzum Velké Hydčice 14.15 km
Konzum Malonice 14.25 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 14.27 km
Konzum Sobětice 14.33 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.77 km
Konzum Žichovice 14.78 km
Bankomat GE Money Bank 14.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.94 km
Konzum Horažďovice 14.94 km
Bankomat ČSOB 14.94 km
Bankomat Komerční banka 15.02 km
Bankomat Česká spořitelna 15.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 15.13 km
Konzum Sušice 15.15 km
Konzum Chanovice 15.16 km
Konzum Horažďovice 15.23 km
Bankomat Česká spořitelna 15.49 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 15.5 km
Konzum Velhartice 15.67 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 15.7 km
čerpací stanice Shell, Sušice 15.7 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 15.73 km
Bankomat Česká spořitelna 15.8 km
Bankomat Česká spořitelna 15.83 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 15.84 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 15.95 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 15.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.97 km
Bankomat ČSOB 15.97 km
Bankomat GE Money Bank 16 km
Bankomat Komerční banka 16.07 km
Bankomat GE Money Bank 16.09 km
Bankomat ČSOB 16.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.12 km
Konzum Klatovy 16.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.13 km
Bankomat Česká spořitelna 16.15 km
Bankomat UniCredit Bank 16.25 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 16.3 km
Konzum Svéradice 16.3 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 16.34 km
Bankomat UniCredit Bank 16.35 km
Bankomat Česká spořitelna 16.41 km
Bankomat GE Money Bank 16.49 km
Bankomat Česká spořitelna 16.5 km
Bankomat ČSOB 16.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.58 km
Bankomat Komerční banka 16.59 km
Bankomat Komerční banka 16.6 km
Konzum Sušice 16.63 km
Bankomat Česká spořitelna 16.63 km
Bankomat Fio banka 16.66 km
Konzum Sušice 16.71 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 16.76 km
Bankomat ČSOB 16.95 km
Bankomat Česká spořitelna 17.18 km
Konzum Běšiny 17.23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 17.34 km
Konzum Nezamyslice 17.47 km
Konzum Chotěšov 18.01 km
Konzum Hlavňovice 18.02 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 18.19 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 18.59 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 18.63 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 18.69 km
Bankomat Česká spořitelna 18.71 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.72 km
Konzum Petrovice u Sušice 18.79 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 18.92 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.3 km
Jednota Střelské Hoštice 19.83 km

mohlo by Vás zajímat

kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hory

batoh
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hory
Šumava A-Z: kostely
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel Proměnění Páně, Hradešice

batoh
kostel Proměnění Páně, Hradešice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Josef Váchal v Šumava umírající a romantická z roku 1931 píše: Ultima Thule Bohemiae jest Šumava, onen náhorní kraj hvozdy a slatěmi se nám projevující v tom stavu, jaký byl zde již před věky; v těchto posledních končinách země naší, v černých lesních hlubinách s volným průběhem živlů vody a vichru příroda dosud mnohotvárnou bizarností svou se nám dále ukazuje. V odlehlých těchto místech spatřujeme poslední tvářnost prastarého zápasení vegetace a stromů zvlášť; vyvstávají obrazy tytéž, jaké pradědům našim ráz jich povah a duševních sklonů určovaly v míře nemalé. Ještě tu poslední divoká romantika vládne uprostřed prostopádných stěn a srázů, slatin a vrchů černým lesem smrků, jedlí, bučin a kosodřeviny porostlých. Přátelé tohoto kraje vyhledávati vždy budou krás dobám jejim nejvíce odpovídajících. Za dnů slunných potěší se jinde lépe, než v samotném charakterem svým melancholickém kraji. Někteří schválně sem jezdí, jen aby spatřili z některé vyhlídky v oblacích zjevivší se Alpy; jiní milují plné hukotu a šumu bouřících vod Povydří; druzí touží procházeti se poslední nádherou pravěkých hvozdů a opět jiní pouze ze slatí a plání se těší; ti však, z nemnohých nejopravdovějších přátel, kteří šumavskou krajinu s jejími hvozdy a slatěmi v celé její nádheře horské již poznali, zatouží spatřiti jí znovu, v pravé tvářnosti její, totiž uprostřed mlh, příšeří a mračen, s výšinami plnými par a s hvozdy dešti bičovanými. Hory šumavské, všecky divoké, přírodou i lidmi! A jak malebné! Boky široké lesnatých velikánů, s vrcholy černajícími se proti obloze: čela horská jakoby výše ještě vynášela klenutí nesmírná balvanitých mračen, podpírajících nad to tyrkysově modrou, ve výši téměř temnající oblohu. Předhoří dalekých lánů lidmi obdělávaných v dolině zvlněným mořím se podobají, pěnami kypícím v svítivosti stavení a osad. Nejznamenitějšími dojmy z šumavského ráje bývali ony při slunce východu prožité, zejména na výšinách. Této vzácné podívané doporučiti mohu zvláště s vrcholu Boubína, Kletě, Lysé hory (druhého to vrcholu od Knížecího Stolce) a s Roklanu; tato jest nejmalebnější.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky