Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel Narození Panny Marie, Loučim

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: domažlicko
GPS: 49°21'59.452"N, 13°6'37.088"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Poutní kostel Narození Panny Marie v Loučimi byl postaven patrně v letech 1325 - 1350. Stavba je tzv. zkrácená dvoulodní (švábská) gotika XIV. století s jediným středním pilířem. Stavivo je lomový kámen, nároží a opěráky jsou osazeny kvádry. Od roku 1357 se kostel uvádí jako poutní kostel „dolních“ Chodů a stává se součástí pohraniční linie s dalšími dvěmi poutními místy, Kájovem v jižních Čechách a Chlumem sv. Máří na Sokolovsku. Mohutná kostelní věž byla patrně přistavěna v 16. století. Původní podobu střechy věže, kterou v roce 1843 strhla vichřice neznáme. Dočasnou střechu 5. října 1905 zapálil blesk. Při požáru shořela střecha na věži i na kostele, vnitřní zařízení věže bylo zničeno až do základu, staré zvony spadly a rozbily se. Také varhany na kůru byly značně poškozeny. Vnitřek kostela byl od požáru uchráněn. Oprava byla provedena od dubna do listopadu roku 1908. Byly pořízeny tři nové zvony o hmotnosti 13 q, které ulil zvonař Herold v Chomutově a také věžní hodiny, které vyrobil J. Štefek, hodinář z Újezda u Domažlic. Pro válečné účely byly roku 1916 odebrány dva zvony a roku 1942 také dva zvony. Loď má klenbou zvýrazněnou pískovcovými žebry klínového profilu. Žebra se svažují z volných středů polygonálních do osmibokého vprostřed lodi vztyčeného pilíře s nízkou patkou. V západní polovici lodi je pravidelná křížová klenba. Šíři západní stěny vyplňuje kůr s varhanami. Vítězným obloukem podmíněná kombinace klenby křížové s klenbou hvězdicovou je v polovici východní. Do presbytáře se otvírá lomený triumfální oblouk. V oblouku stojí za pozornost ve věnci zavěšená baroková socha Panny Marie Růžencové renovované v březnu 1990. Na pažení oblouku je dobře řezaný krucifix z počátku 18. století. V podlaze lodi je zasazeno několik náhrobků. Dva závěrové svorníky gotické klenby presbyteria jsou vyzdobené vytesaným plastickým beránkem a křížem s pětilistou růžicí. Z původního gotické vybavení se nic nedochovalo, vnitřní zařízení kostela pochází většinou z doby barokizace (1760 - 1770) pravděpodobně od lidových řezbářů z Klatovska. Oba postranní oltáře v barokovém provedení jsou též dřevěné a podobají se hlavnímu. Pozornost zasluhuje tak zvaná "Černá madona" s mečem v hlavě umístěná na levém oltáři. Jde o repliku známé gotické sošky Panny Marie Loučimské, dnes umístěné v Bavorsku (Neukirchen b. Hl. Blut). Renovována byla v roce 1911 a v roce 1997. Nechal ji zhotovitroku 1760 loučimský farář Ferdinand Gerl. Podle pověsti ukryly ženy mariánské družiny před husitskými nájezdníky sošku v hustém šumavském hvozdu na bavorské straně hranice v dutém kmeni staré lípy. Tam ji objevil husitský vůdce Ctibor Krčma, rychtář z Votavy (Otova) a mečem jí rozťal hlavu. Z rány dřevěné sochy vytryskla čerstvá krev a násilník začal okamžitě svého činu litovat. Na místě nálezu zázračné sošky postavili bavorští věřící kapli, kterou později nahradil františkánský klášter s kostelem nazývaný dnes spolu s městečkem Neukirchen bei heiligen Blut. V tomto klášteře je stará mariánská soška uložená dodnes. Stavební úpravy kostela byly prováděny v letech 1760 - 1770 za pátera Ferdinanda Gerla (výměna gotických oken s kružbami za tabulková barokní, zvýšení věže, úpravy podlah, proražení dvou postranních vchodů - na sever a na jih). Další rekonstrukční práce byly prováděny při opravě roku 1908. S opravou interiérů kostela (a také střechy) se začalo koncem září roku 1944. Nejprve se v sakristii při otloukání omítky přišlo na zazděné gotické okno menších rozměrů. Potom následovaly práce v oltářní (presbyterní) kopuli, kde se při oklepávání omítky přišlo na původní hvězdicové malby mezi žebry klenby, které byly obnoveny v původním provedení. Později se pracovalo na chrámové lodi. Své původní gotické podobě byl kostel vrácen při generální opravě v letech 1968 - 1972 páterem Václavem Cyrilem Kaňákem CFSsS.
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

o obrech v Loučimi

batoh
o obrech v Loučimi
Šumava A-Z: báje, legendy...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hřbitov Loučim

batoh
hřbitov Loučim
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hrob Rudolfa Mayera

batoh
hrob Rudolfa Mayera
Šumava A-Z: památníky
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

fara Loučim

batoh
fara Loučim
Šumava A-Z: fary
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
o obrech v Loučimi 0 km
hřbitov Loučim 0.01 km
hrob Rudolfa Mayera 0.01 km
fara Loučim 0.06 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 0.06 km
lípy Loučim 0.06 km
SDH Loučim 0.15 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 0.16 km
dětské hřiště Loučim 0.18 km
Loučim 0.2 km
vlaková zastávka Loučim 0.38 km
Maškův mlýn 0.94 km
Nové Chalupy u Kdyně 1.03 km
Nový mlýn, Pocinovice 1.17 km
židovský hřbitov Loučim 1.38 km
roubenka Libkov 1.71 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 1.8 km
Libkov 1.81 km
SDH Libkov 1.83 km
rybník Libkov 2.15 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 2.27 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 2.3 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 2.3 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 2.32 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 2.35 km
koupaliště Pocinovice 2.37 km
Chodská Lhota 2.39 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 2.56 km
Sokol Chodská Lhota 2.6 km
SDH Chodská Lhota 2.63 km
Nevděk 2.87 km
SDH Hluboká 2.93 km
dětské hřiště Pocinovice 3.01 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 3.03 km
fara Pocinovice 3.04 km
SDH Pocinovice 3.04 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 3.05 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 3.06 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 3.07 km
Pocinovice 3.08 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 3.08 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 3.09 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 3.09 km
Hluboká u Kdyně 3.12 km
Prostřední rybník 3.13 km
roubenka Pocinovice 47 3.13 km
Nová Víska 3.14 km
kaple Hluboká 3.16 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 3.22 km
hřbitov Pocinovice 3.35 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 3.38 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 3.38 km
SDH Slavíkovice 3.57 km
Úsilov 3.68 km
Na Šteflích 3.74 km
Slavíkovice 3.75 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 3.75 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 3.78 km
hřbitov Slavíkovice 3.89 km
hřbitov Dlažov 3.99 km
lidové stavení Dlažov 4.01 km
fara Dlažov 4.04 km
Dlažov 4.05 km
pamětní deska Alois Menza 4.07 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 4.07 km
SDH Dlažov 4.09 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 4.1 km
hřbitov Běhařov 4.12 km
Orlovice 4.13 km
jilm v Mileticích 4.21 km
SDH Běhařov 4.24 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 4.25 km
Miletice 4.27 km
SDH Miletice 4.28 km
Vráž 4.3 km
pítko Běhařov 4.33 km
Běhařov 4.35 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 4.35 km
hasičské muzeum Běhařov 4.35 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 4.36 km
zámek Běhařov 4.37 km
Kalvoda Alois 4.37 km
Buková 4.38 km
Vílov 4.39 km
rybník Běhařov 4.39 km
Rittstein Michael 4.67 km
Orlovická hora 4.76 km
návesní rybník, Brnířov 4.76 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 4.78 km
SDH Brnířov 4.8 km
kaple sv. Martina, Brnířov 4.81 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 4.82 km
Brnířov 4.83 km
SDH Mezholezy 4.96 km
kaple Mezholezy 5.03 km
památník selských mučedníků Mezhol... 5.03 km
Mezholezy 5.06 km
Nová Ves u Kdyně 5.17 km
lípy Úborsko 5.18 km
kaple Nová Ves 5.19 km
SDH Nová Ves 5.2 km
Úborsko 5.21 km
dětské hřiště Nová Ves 5.21 km
fara Kdyně 5.45 km
vlaková zastávka Úborsko 5.54 km
hrob Josefa Wrbaty 5.61 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 5.62 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 5.63 km
kaple u kostela, Kdyně 5.66 km
hřbitov Kdyně 5.66 km
Jezvinec 5.72 km
radnice Kdyně 5.74 km
muzeum Příhraničí Kdyně 5.78 km
infocentrum Kdyně 5.78 km
pomník padlých WWI, Kdyně 5.78 km
Kdyně 5.78 km
památník Lidé bděte 5.82 km
kašna Kdyně 5.85 km
synagoga Kdyně 5.94 km
památník Emil Tšída, Ráj 5.96 km
nádraží Kdyně 5.99 km
Sokolovna Kdyně 6 km
SDH Kdyně 6.13 km
Petrovický mlýn 6.39 km
roubenka, Prapořiště 6.49 km
Prapořiště 6.49 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 6.51 km
Liščí hájovna 6.52 km
pomník Vojtěchu Rettovi 6.53 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 6.92 km
rybník Veselí 6.95 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 6.97 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 7.01 km
lípy na Tanaberku 7.12 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 7.15 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 7.15 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 7.16 km
altán na Tanaberku 7.17 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 7.23 km
bitva u Brůdku 7.27 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 7.28 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 7.28 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 7.28 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 7.29 km
Petrovice nad Úhlavou 7.3 km
Brůdek 7.31 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 7.32 km
Consuela, George Sandová 7.32 km
zřícenina Rýzmberk 7.32 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 7.35 km
Bystřice nad Úhlavou 7.36 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 7.37 km
Osina 7.38 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 7.42 km
PP Svatý Bernard 7.43 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 7.44 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 7.45 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 7.49 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 7.49 km
říčka Jelenka 7.59 km
Liščí 7.62 km
kostel sv. Václava, Brůdek 7.65 km
Pláně 7.66 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 7.69 km
zámek Tětětice 7.71 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 7.71 km
Tětětice 7.71 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 7.85 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 7.86 km
Starý Láz 7.88 km
nádraží Kout na Šumavě 7.88 km
památník Kašpar Bosák 7.9 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 7.93 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 7.96 km
Rohozno 7.97 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 7.99 km
pomník padlých WWI, Rohozno 8 km
kaple Rohozno 8.01 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 8.01 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 8.06 km
radnice Janovice nad Úhlavou 8.07 km
SDH Poleň 8.07 km
pamětní deska osvobození Janovice... 8.08 km
Pacner Karel 8.08 km
silniční most Úhlava, Rohozno 8.09 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 8.12 km
mlýn Rohozno 8.14 km
zřícenina Pušperk 8.16 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 8.16 km
Janovice nad Úhlavou 8.16 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 8.16 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 8.16 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 8.16 km
Hvízdalka 8.17 km
SDH Janovice nad Úhlavou 8.19 km
fara Poleň 8.19 km
VÚ Poleň 8.2 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 8.22 km
kostel Všech Svatých, Poleň 8.22 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 8.23 km
lípa Poleň 8.23 km
pamětní deska Karel Hostaš 8.23 km
Poleň 8.25 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 8.25 km
pomník padlých WWI, Poleň 8.26 km
kaple Nýrsko 8.28 km
kaple Pušperk 8.28 km
nádraží Nýrsko 8.3 km
Starý Dvůr 8.31 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 8.33 km
hřbitov Poleň 8.33 km
kaple Panny Marie, Chudenín 8.36 km
radnice Nýrsko 8.42 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 8.42 km
SDH Nýrsko 8.42 km
Cyklotoulky - Nýrsko 8.43 km
Holub Josef 8.43 km
Nýrsko 8.43 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 8.43 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 8.45 km
Multerer Hans 8.45 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 8.47 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 8.47 km
zámek Bezděkov 8.47 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 8.53 km
hospodářské budovy Bezděkov 8.55 km
Čech Svatopluk 8.58 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 8.61 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 8.61 km
Vlach Oldřich 8.64 km
Bezděkov 8.64 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 8.65 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 8.67 km
hřbitov Bezděkov 8.67 km
památník Melichar Tomáš, por. 8.68 km
Spiess Christian Heinrich 8.68 km
roubenka, Kout na Šumavě 8.69 km
Nutrie říční 8.69 km
infocentrum Nýrsko 8.73 km
Okula Nýrsko 8.79 km
fara Kout na Šumavě 8.8 km
Kout na Šumavě 8.8 km
památník Františka Šambergera 8.8 km
pivovar Kout na Šumavě 8.81 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 8.81 km
Šamberger František 8.81 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 8.84 km
Ondřejovice 8.86 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 8.94 km
SDH Hodousice 8.94 km
kašna Nýrsko 8.95 km
stavení Nýrsko 8.97 km
fara Nýrsko 8.98 km
Novodvorský rybník 9 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 9 km
Blau Josef 9.01 km
kaple Hodousice 9.02 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 9.02 km
hřbitov Nýrsko (starý) 9.03 km
Šumavský Josef Franta 9.03 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 9.03 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 9.03 km
Hodousice 9.05 km
dětské hřiště Hodousice 9.05 km
SDH Bezděkov 9.07 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 9.08 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 9.11 km
zámek Kout na Šumavě 9.11 km
hřbitov Nýrsko (nový) 9.11 km
kašna Kout na Šumavě 9.12 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 9.16 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 9.16 km
Červené Dřevo 9.17 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 9.2 km
vlaková zastávka Bezděkov 9.23 km
hřbitov Červené Dřevo 9.25 km
kaple sv. Felixe, Klenová 9.3 km
koupaliště Nýrsko 9.31 km
mlýn Poborovice 9.33 km
kaple Dolní Lhota 9.33 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 9.38 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 9.38 km
Šumná města - Klenová 9.39 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 9.39 km
galerie Klenová 9.39 km
zámek a hrad Klenová 9.39 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 9.39 km
rybníky Skelná Huť 9.4 km
Bezpravovice 9.42 km
NS poznávací okruh Nýrsko 9.42 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 9.44 km
Kotrbová Vilma Vrbová 9.44 km
vila Paula, manželů Kotrbových 9.44 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 9.45 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 9.46 km
dětské hřiště Všeruby 9.47 km
Kámen doteku Uhliště 9.48 km
fara Uhliště 9.48 km
Tupadelské skály 9.5 km
Tupadly 9.52 km
Skelná Huť 9.52 km
Chudenická bažantnice 9.52 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 9.53 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 9.54 km
kaple Blata 9.54 km
židovský hřbitov Nýrsko 9.55 km
SDH Skelná Huť 9.56 km
Blata 9.57 km
Rameno 9.57 km
pomník padlých WWI, Uhliště 9.58 km
Schott Anton 9.59 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 9.59 km
SDH Tupadly 9.61 km
Všeruby 9.65 km
Swingtime 9.65 km
povídky, Božena Němcová 9.65 km
Němcová Božena 9.65 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 9.65 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 9.66 km
Přední Fleky 9.72 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 9.73 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 9.73 km
památník Boženy Němcové 9.73 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 9.74 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 9.74 km
fara, Všeruby 9.74 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 9.75 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 9.75 km
hřbitov Všeruby 9.76 km
studánka u Blat 9.76 km
pomník padlých WWI, Všeruby 9.76 km
lesní divadlo Nýrsko 9.78 km
pomník padlých WWII, Všeruby 9.78 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 9.79 km
SDH Všeruby 9.8 km
Pastýřova hruška Únějovice 9.81 km
Klenová 9.83 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 9.84 km
Poborovice 9.85 km
Doubrava 727 m n. m. 9.89 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 9.91 km
15. rota PS, Všeruby 9.98 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 10.05 km
Dvorecký Mlýn 10.06 km
vyhlídka Pajrek 10.12 km
bitva u Nýrska 10.14 km
zřícenina Pajrek 10.14 km
Lučice 10.16 km
SDH Lučice 10.18 km
rybník Lučice 10.24 km
dub v Lučici 10.3 km
rybník Lotrov 10.33 km
Vacovy 10.33 km
Pajrek 10.34 km
SDH Žiznětice 10.37 km
studna Žiznětice 10.37 km
Flor Jack Jakub 10.37 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 10.37 km
Stanětice 10.37 km
Šamberk František Ferdinand 10.37 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 10.37 km
kaple Žiznětice 10.38 km
Žiznětice 10.39 km
kaple Vacovy 10.41 km
V Rybníce 10.42 km
Myslív 10.44 km
kaplička Žiznětice 10.45 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 10.47 km
Suchý Kámen 10.51 km
Slatina u Klatov 10.52 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 10.57 km
koupaliště Beňovy 10.59 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 10.61 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 10.63 km
tvrz Únějovice 10.64 km
Únějovice 10.67 km
pomník padlých WWI, Únějovice 10.67 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 10.68 km
Horní Polánky 10.76 km
Ailův mlýn, Úhlava 10.76 km
Vrásky z lásky 10.78 km
zámek Lázeň, Chudenice 10.78 km
kaple Rovná u Strážova 10.78 km
SDH Milence 10.79 km
Myslívský rybník 10.79 km
Rovná u Strážova 10.8 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 10.8 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 10.8 km
Kámen, Václava Jandečková 10.8 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 10.8 km
kaple Milence 10.81 km
památník dosídlení Milenců 10.82 km
Milence 10.84 km
Řakom 10.84 km
kaple hřbitovní Dešenice 10.85 km
Svatá Kateřina 10.87 km
koupaliště Slatina u Klatov 10.87 km
hřbitov Dešenice 10.89 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 10.91 km
vlaková zastávka Dešenice 10.94 km
hřbitov Svatá Kateřina 10.95 km
Palackého skála 10.99 km
zřícenina hradu Netřeb 11.02 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 11.02 km
kaplička Milence 11.02 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 11.02 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 11.03 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 11.04 km
přírodní rezervace Netřeb 11.07 km
tisy červené, Netřeb 11.07 km
kaple sv. Anny, Opálka 11.08 km
fara Dešenice 11.09 km
tvrz Opálka 11.09 km
Dešenice 11.1 km
Chocomyšlský rybník 11.1 km
rybník Dešenice 11.1 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 11.11 km
zámek Chocomyšl 11.12 km
pomník padlých WWI, Dešenice 11.13 km
Opálka 11.15 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 11.15 km
Kámen doteku Dešenice 11.15 km
Rybniční potok 11.16 km
kašna Dešenice 11.17 km
dětské hřiště v Chocomyšl 11.18 km
Americká zahrada Chudenice 11.18 km
zámek Dešenice 11.18 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 11.18 km
mlýn Beňovy 11.2 km
hřbitov Týnec 11.2 km
tvrz Beňovy 11.21 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 11.21 km
rybníky Dešenice 11.21 km
SDH Chocomyšl 11.22 km
roubenka Týnec 11.22 km
pítko Dešenice 11.23 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 11.23 km
Týnecký Josef Hais 11.23 km
Tajanov 11.24 km
kaple nad Chocomyšlí 11.24 km
les Husín 11.24 km
dětské hřiště Dešenice 11.25 km
Chocomyšl 11.27 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 11.28 km
dětské hřiště Tajanov 11.28 km
kaple Stará Lhota 11.29 km
stavení Chocomyšl 11.3 km
roubenka Chocomyšl 11.31 km
Týnec 11.31 km
Beňovy 11.36 km
zámek Týnec 11.36 km
SDH Tajanov 11.4 km
Červený mlýn pod Hůrkou 11.42 km
Beňovská lípa 11.42 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 11.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 11.45 km
Stará Lhota 11.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 11.47 km
kaple U Kryštofů 11.5 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 11.56 km
Chudenická lípa 11.58 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 11.61 km
Starý Klíčov 11.64 km
roubenka Svrčovec 11.65 km
U Kryštofů 11.65 km
Balkovy 11.68 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 11.68 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 11.69 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 11.69 km
NS Hůrka, Klatovy 11.71 km
Svrčovec 11.71 km
SDH Chudenice 11.76 km
kostel sv. Martina, Hůrka 11.85 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 11.85 km
hřbitov Hůrka 11.85 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 11.86 km
fara Hůrka 11.86 km
SDH Svrčovec 11.86 km
strážní domek sv. Jan 11.89 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 11.91 km
bazén Klatovy 11.93 km
koupaliště Klatovy 11.93 km
tvrz Svrčovec 11.97 km
Drnový potok 11.97 km
stavení Strážov na Šumavě 185 11.99 km
stavení Strážov na Šumavě 21 11.99 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 12 km
Roubal Jan, prof. 12 km
Lehom 12.02 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 12.05 km
Chudenice 12.06 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 12.06 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 12.07 km
fara Strážov na Šumavě 12.09 km
Kvapil Jaroslav 12.12 km
Dešeníčky 12.13 km
fara Chudenice 12.14 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 12.14 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 12.14 km
Mrákov 12.15 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 12.16 km
pivovar hraběcí Chudenice 12.17 km
kaple sv. Jana, Dešenice 12.17 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 12.17 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 12.18 km
pamětní deska Václav Soušek 12.2 km
Strážov na Šumavě 12.21 km
radnice Strážov na Šumavě 12.21 km
kaple Dešeníčky 12.22 km
železniční most u Smolova 12.23 km
památný domek u Bílků, Mrákov 12.24 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 12.24 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 12.24 km
kašna Strážov na Šumavě 12.24 km
hřbitov Strážov na Šumavě 12.24 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 12.25 km
Karla, Božena Němcová 12.27 km
zámecká lípa Chudenice 12.27 km
SDH Strážov na Šumavě 12.3 km
mlýn Malá Strana 12.31 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 12.32 km
návesní rybník dolní Chudenice 12.32 km
Malá Strana 12.32 km
Na Lesní Louce 12.34 km
roubenka Kanice 12.34 km
lom Svrčovec 12.36 km
Kanice 12.36 km
chalupa Kanice 66 12.36 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 12.37 km
Loreta 12.4 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 12.4 km
zámek Kanice 12.43 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 12.43 km
Krotějov 12.43 km
hájovna Loreta 12.45 km
lípa Krotějov 12.45 km
Mariánský dům Chudenice 12.46 km
Sokol Kanice 12.46 km
chalupa Kanice 15 12.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 12.47 km
Sokolovna Chudenice 12.47 km
nádraží Klatovy 12.47 km
Horní Lhota 12.5 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 12.52 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 12.52 km
Milfort Martin 12.52 km
štola Loreta 12.52 km
SDH Horní Lhota 12.53 km
bruslení Klatovy 12.53 km
kaple Horní Lhota 12.55 km
Dolanský mlýn 12.64 km
kaple Matějovice 12.82 km
SDH Klatovy 12.83 km
Matějovice 12.83 km
přehrada Nýrsko 12.87 km
pamětní střepina bombardování Klat... 13.01 km
SDH Dolany 13.04 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 13.06 km
Spirker 13.08 km
Špirkův Dvorec 13.08 km
koupaliště Dolany 13.08 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 13.08 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 13.11 km
kaple Na Špirku 13.11 km
Maxov 13.11 km
Dolany u Klatov 13.12 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 13.12 km
pomník padlých WWI, Dolany 13.12 km
bombardování nádraží Klatovy 13.14 km
fara Dolany 13.15 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 13.15 km
Sekrýt 13.21 km
tvrz Dolany 13.22 km
Patraska 13.22 km
památník umučeným, Klatovy 13.23 km
Zadní Chalupy 13.26 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 13.28 km
Lukavice 13.3 km
Toman Josef 13.3 km
bytový dům "aeroplán&... 13.3 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 13.3 km
Staňkův mlýn, Domažlice 13.3 km
Dragounská kasárna, Klatovy 13.32 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 13.33 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 13.33 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 13.33 km
kaple Lukavice 13.34 km
hřbitov Dolany 13.34 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 13.35 km
budova soudu Klatovy 13.36 km
SDH Lukavice 13.37 km
socha Spravedlnost, Klatovy 13.37 km
kostel Československé církve husit... 13.37 km
fontána pěší zóna, Klatovy 13.37 km
Zichov 13.38 km
muzeum řemesel Koloveč 13.4 km
cykloinfocentrum Klatovy 13.42 km
Sokolovna Klatovy 13.42 km
Gubrův Dvorec 13.43 km
Tři chlapi na cestách 13.43 km
kaple Gubrův Dvorec 13.44 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 13.45 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 13.45 km
studna pod Valy, Klatovy 13.49 km
Balbín Bohuslav 13.49 km
hřbitov Lštění u Blížejova 13.49 km
Fifka Gustav 13.49 km
památník Pod Valy 13.51 km
vlaková zastávka Klatovy město 13.51 km
pamětní deska Eduard Formánek 13.53 km
Formánek Eduard 13.53 km
prampouch, Klatovy 13.53 km
NS Klatovský vycházkový okruh 13.53 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 13.55 km
synagoga Klatovy 13.55 km
jezuitská kolej, Klatovy 13.56 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 13.56 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 13.56 km
Malá Víska 13.57 km
Katakomby Klatovy 13.57 km
Černá věž, Klatovy 13.58 km
Šumná města - Klatovy 13.59 km
radnice Klatovy 13.6 km
pamětní deska osvobození Klatov 13.6 km
pamětní deska okupace Klatov 13.6 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 13.6 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 13.6 km
oslavy osvobození Klatovy 13.6 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 13.6 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 13.6 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 13.6 km
infocentrum Klatovy 13.61 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 13.61 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 13.61 km
Sázka na třináctku 13.61 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 13.61 km
Hanger (D) 13.62 km
pamětní deska Josef Klička 13.62 km
studánka Klatovka, Klatovy 13.64 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 13.64 km
AccuWeather - Klatovy 13.64 km
Klička Josef 13.64 km
folklórní festival Klatovy 13.64 km
Burian Vlasta 13.64 km
kašna Klatovy 13.64 km
Jak ukrást Dagmaru 13.66 km
kaple Vrhaveč 13.67 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 13.67 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 13.67 km
Vočadlo Otakar 13.67 km
Splž 13.68 km
Modrý tygr 13.69 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 13.69 km
Barunka, Antonín Zápotocký 13.69 km
Zápotocký Antonín 13.69 km
Policie Modrava 13.69 km
Vrhaveč 13.7 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 13.71 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 13.71 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 13.73 km
Tlumačov 13.73 km
tvrz Kouskova Lhotka 13.73 km
Vlachův dům, Klatovy 13.73 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 13.74 km
Kramerius Václav Matěj 13.74 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 13.75 km
pamětní deska Lubor Niederle 13.75 km
památník Dr. Jan Krejčí 13.76 km
Krejčí Jan Dr. 13.76 km
vila se zdobným štítem, Luby 13.76 km
Suchý Jiří 13.76 km
Šesták Antonín, páter 13.76 km
Cyklotoulky - Klatovy 13.76 km
Kočičková Ester 13.76 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 13.76 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.76 km
Belfín František 13.76 km
Landovský Pavel 13.76 km
Wiendl František 13.76 km
Klatovy 13.76 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 13.77 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 13.77 km
Bílá věž, Klatovy 13.77 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 13.78 km
Luby 13.79 km
Hájek 13.79 km
Halíř Jan 13.79 km
Vrba Karel PhDr. 13.79 km
Talich Václav 13.79 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 13.79 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 13.79 km
Vrchlický Jaroslav 13.79 km
Černé Krávy 13.79 km
fara Klatovy 13.8 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 13.8 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 13.8 km
Luby u Klatov 13.8 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 13.81 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 13.81 km
tvrz Lštění 13.81 km
rybník s ostrovem v městském parku... 13.82 km
okrouhlice Klatovy 13.82 km
studna před klášterem, Klatovy 13.83 km
Pawlík Karel, MUDr. 13.84 km
Víteň 13.84 km
fara Děpoltice 13.84 km
Děpoltice 13.84 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 13.85 km
Arcibiskupský dům Klatovy 13.85 km
obětem května 1945, Luby 13.86 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 13.86 km
hřbitov Luby 13.86 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 13.86 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 13.86 km
vlaková zastávka Vrhaveč 13.87 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 13.87 km
pamětní deska J. Vančura 13.87 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 13.87 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 13.88 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 13.88 km
Historic Vltava Rallye 13.88 km
vila A. Salzmanna s ordinací 13.9 km
kašna v městském parku, Klatovy 13.9 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 13.9 km
kostel sv. Michala, Klatovy 13.91 km
most Drnový potok, Luby 13.92 km
Lštění u Blížejova 13.92 km
SDH Víteň 13.92 km
nádraží Zelená Lhota 13.92 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 13.93 km
hrob Otakara Vočadla 13.93 km
pomník padlých WWI, Lštění 13.93 km
Kolonáda v parku, Klatovy 13.93 km
Šmilovský Alois Vojtěch 13.93 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 13.95 km
dětské hřiště Luby 13.95 km
hřbitov Klatovy 13.97 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 13.97 km
Rittsteig (D) 13.97 km
Křížový vrch 13.97 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 13.97 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 13.97 km
Masarykova základní škola Klatovy... 13.98 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 13.98 km
památník obětí WWII, Klatovy 13.98 km
Švehlík Alois 13.99 km
tvrz Luby 13.99 km
kruhový dům Štěpánovice 14.01 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 14.02 km
Winkelhofer Heinrich 14.03 km
vila továrníka Singera, Klatovy 14.03 km
klatovské Gestapo 14.03 km
Lindner Richard 14.03 km
pomník padlých WWI, Klatovy 14.04 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 14.06 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 14.07 km
hřbitov Zelená Lhota 14.07 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 14.08 km
kaple hřbitovní Klatovy 14.08 km
cihelna Malechov 14.1 km
krematorium Klatovy 14.11 km
rybníček Štěpánovice 14.15 km
nádraží Luby u Klatov 14.16 km
tvrz Štepánovice 14.17 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 14.17 km
kaple Chlumská 14.18 km
židovský hřbitov Klatovy 14.18 km
hřbitov Štěpánovice 14.19 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 14.2 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 14.21 km
pomník padlých WWI, Nevolice 14.22 km
Nevolice 14.22 km
Chlumská 14.22 km
SDH Štěpánovice 14.22 km
kaple sv. Martina, Nevolice 14.23 km
Röderova pila 14.24 km
Röderovský Dvorec 14.24 km
roubenka Štěpánovice 14.26 km
lom Krušec 14.27 km
nádraží Domažlice 14.31 km
Divišovice 14.32 km
kaple Divišovice 14.33 km
Svinský potok 14.36 km
Božtěšice 14.37 km
Zelená Lhota 14.38 km
Copak je to za vojáka 14.42 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 14.42 km
Neznašovy 14.43 km
Štěpánovice 14.43 km
kaple Božtěšice 14.46 km
Hamerský Dvůr 14.5 km
SDH Zelená Lhota 14.5 km
SDH Neznašovy 14.5 km
Váchal Josef 14.51 km
Hořejší rybník Trnčí 14.54 km
kasárna u tanku, Klatovy 14.54 km
Ďurinda Maťo 14.54 km
Malechov 14.57 km
kaple Neznašovy 14.58 km
Javoříčko 14.59 km
Stachesried (D) 14.61 km
Trnčí 14.61 km
kaple Trnčí 14.62 km
SDH Malechov 14.63 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 14.66 km
hřbitov Domažlice 14.66 km
Spálený les 14.69 km
FFW Grossaign (D) 14.7 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 14.7 km
Na Drahách 14.72 km
BMX dráha Klatovy 14.75 km
FFW Atzlern (D) 14.82 km
pomník padlých WWI, Kozí 14.83 km
kaple Kozí 14.84 km
skatepark Klatovy 14.85 km
Fiala Václav 14.86 km
kostel U Svatých, Domažlice 14.86 km
Mladotice u Strážova 14.86 km
Grossaign (D) 14.9 km
Kozí 14.93 km
památník Spálený les 14.96 km
kaple Grossaign (D) 15.05 km
kaple Stachesried (D) 15.05 km
Hejno 15.05 km
Sobětice 15.06 km
kaple Sobětice 15.06 km
Radinovy 15.07 km
Pavilon umění Stachesried 15.08 km
koupaliště Kozí 15.09 km
Kuzovská lávka 15.1 km
pomník Svobody, Domažlice 15.14 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 15.16 km
Šálený mlýn, Běšiny 15.17 km
SDH Radinovy 15.17 km
SDH Domažlice 15.17 km
U Soušků 15.19 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 15.24 km
Stráž 15.27 km
Dolejší brána, Domažlice 15.28 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 15.28 km
SDH Stráž 15.29 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 15.29 km
roubenka Stráž 15.31 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 15.32 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 15.33 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 15.33 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 15.34 km
Na Sedle 15.35 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 15.36 km
pamětní deska páter Václav Antony... 15.37 km
fara Domažlice 15.37 km
infocentrum Domažlice 15.37 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 15.39 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 15.39 km
radnice Domažlice 15.4 km
Cyklotoulky - Domažlice 15.4 km
Fastr Petr 15.41 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 15.41 km
kašna Domažlice 15.42 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 15.42 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 15.44 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 15.44 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 15.44 km
Tři chlapi na cestách 15.45 km
Horní Němčice 15.45 km
pamětní deska Max Duffek 15.45 km
památník obětem komunismu, Domažli... 15.45 km
SDH Horní Němčice 15.47 km
vlaková zastávka Domažlice město... 15.47 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 15.47 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 15.48 km
kaple Horní Němčice 15.49 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 15.5 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 15.5 km
hrad Domažlice 15.5 km
muzeum Chodska Domažlice 15.5 km
tématický okruh Chodský květ 15.5 km
pamětní deska Alois Jirásek 15.5 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 15.51 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 15.51 km
Halík Tomáš, Mons. 15.52 km
Steidl Antonín, MUDr. 15.52 km
Klíma Ladislav 15.52 km
Boček Zdeněk 15.52 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 15.52 km
Domažlice 15.52 km
Chodské slavnosti, Domažlice 15.52 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 15.52 km
roubenka Datelov 15.52 km
kaple Datelov 15.53 km
galerie Dorka 15.54 km
pamětní deska Josef Pelnář 15.54 km
Pelnář Josef 15.54 km
pamětní deska Božena Němcová 15.54 km
památník Jakuba Royta 15.54 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 15.56 km
Šumná města - Domažlice 15.56 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 15.56 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 15.56 km
SDH Dehtín 15.57 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 15.57 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 15.57 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 15.57 km
Kámen doteku Hamry 15.57 km
Datelov 15.59 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 15.6 km
nádraží Běšiny 15.6 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 15.6 km
Dehtín 15.62 km
kaple sv. Anny, Domažlice 15.62 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 15.63 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 15.64 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 15.64 km
fara Hamry 15.65 km
památník Antonín Příhoda 15.65 km
NS Úhlavským luhem 15.66 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 15.66 km
pomník padlých WWI, Hamry 15.66 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 15.67 km
pivovar Domažlice 15.68 km
Dolní Špátův dvůr 15.7 km
hřbitov Hamry 15.71 km
památník Společná cesta 15.73 km
kaple Dolní Špátův dvůr 15.73 km
Jara příslib - Alena Holá 15.73 km
Čapek-Chod Karel Matěj 15.73 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 15.74 km
Datelovský mlýn 15.75 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 15.75 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 15.75 km
Größl Wenzel 15.76 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 15.76 km
Lamberg (D) 15.77 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 15.77 km
židovský hřbitov Domažlice 15.78 km
Nový Spálenec 15.78 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 15.78 km
vlaková zastávka Dehtín 15.79 km
Copak je to za vojáka 15.81 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 15.87 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 15.88 km
zámek Hubenov 15.88 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 15.89 km
Čínov 15.89 km
dětské hřiště Domažlice 15.91 km
Schmidt Maximilian (D) 15.92 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 15.92 km
Hubenov 15.92 km
Lažánky 15.92 km
kašna Eschlkam 15.92 km
Eschlkam (D) 15.96 km
osvobození Běšiny 15.97 km
pomník Petra Hany 15.98 km
zámek Újezdec u Mochtína 15.99 km
FFW Eschlkam (D) 15.99 km
bazén Domažlice 15.99 km
modelová železnice Domažlice 16 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 16 km
Františkov u Blížejova 16.01 km
hřbitov Eschlkam 16.01 km
Újezdec u Mochtína 16.02 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 16.02 km
vlaková zastávka Točník 16.03 km
kaple Eschlkam (D) 16.04 km
Pasečnice 16.05 km
Kámen 16.06 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 16.06 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 16.07 km
kaple Kámen 16.09 km
U Mužíku 16.11 km
studánka V lipách, Hamry 16.11 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 16.12 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 16.15 km
kaple Městiště 16.15 km
Městiště 16.16 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 16.17 km
Nový rybník Běšiny 16.18 km
Babí hora 606 m n. m. 16.19 km
Pasečnický rybník 16.25 km
zámek Běšiny 16.28 km
Ostrovský rybník Běšiny 16.29 km
fara Běšiny 16.3 km
Chaloupky 16.3 km
kaple Hamry 16.3 km
pomník padlých WWI, Běšiny 16.31 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 16.31 km
Ježovy 16.31 km
Prenet 1071 m n. m. 16.32 km
roubenka Sládečků, Běšiny 16.32 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 16.32 km
kaple Vícenice 16.32 km
Husův pomník, Běšiny 16.33 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 16.33 km
Vícenice 16.34 km
pomník padlých WWI, Ježovy 16.36 km
Sokolovna Běšiny 16.36 km
letiště Klatovy 16.37 km
Smrt stopařek 16.37 km
Běšiny 16.37 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 16.38 km
Stará Úhlava 16.38 km
Vajce Josef 16.38 km
zámek Ježovy 16.4 km
hřbitov Běšiny 16.41 km
památník Červený František, pplk. ... 16.41 km
hrob vězeň Plocienník 16.41 km
SDH Běšiny 16.42 km
Sejdeme se v Eurocampu 16.42 km
Spáleneček 16.43 km
Hořákov 16.43 km
Územní vojenská správa Domažlice... 16.43 km
zámek Hořákov 16.44 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 16.45 km
přírodní park Zelenov 16.45 km
kaple Březí 16.48 km
Křenice 16.49 km
zřícenina Kokšínský hrádek 16.5 km
SDH Vícenice 16.5 km
pomník padlých WWI, Křenice 16.52 km
kasárna Domažlice 16.56 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 16.57 km
Pihovice 16.57 km
Točník 16.58 km
kaple Točník 16.58 km
kaple Panny Marie, Křenice 16.59 km
Přívozec 16.59 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 16.59 km
Březí 16.59 km
Slavošovice 16.59 km
dětské hřiště Chotiměř 16.61 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 16.61 km
SDH Chotiměř 16.62 km
SDH Točník 16.62 km
Fučík Julius 16.62 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 16.62 km
kaple Panny Marie, Přívozec 16.63 km
zámek Přívozec 16.64 km
SDH Ježovy 16.64 km
SDH Slavošovice 16.64 km
Chotiměř 16.65 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 16.66 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 16.66 km
rybník pod Hořákovem 16.67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 16.69 km
stavení Ježovy 16.7 km
SDH Přívozec 16.74 km
zámek Chotiměř 16.76 km
Křištín 16.78 km
Nový rybník u Točníka 16.78 km
mlýn Chotiměř 16.78 km
kostel sv. Matouše, Křištín 16.79 km
kaple pod Hořákovem 16.79 km
mlýn Přívozec 16.8 km
Zderaz 16.8 km
SDH Srbice 16.81 km
stavení Křištín 16.82 km
Střeziměř 16.82 km
Denkův Dvůr 16.82 km
Kosmáčov 16.84 km
Srbice u Mochtína 16.84 km
kaple Lambach (D) 16.88 km
U Bradenského křížku 16.89 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 16.92 km
tvrz Srbice 16.94 km
Lambach (D) 17 km
žlab Lambach (D) 17.03 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 17.03 km
památník Franz von Baader, Lambach... 17.03 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 17.03 km
hrobka rodiny Kordíků 17.05 km
přírodní rezervace Chřepice 17.05 km
kaple Mezihoří 17.07 km
katr Lambach (D) 17.08 km
NS Holzweg, Lambach (D) 17.09 km
dětské hřiště Běšiny 17.11 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 17.11 km
hamr Městiště 17.12 km
Tři oříšky pro Popelku 17.13 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 17.13 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 17.13 km
koupaliště Běšiny 17.13 km
infocentrum Běšiny 17.13 km
kaple u Srbic 17.14 km
Chřepice 17.15 km
hřbitov Křištín 17.16 km
fara Blížejov 17.19 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 17.19 km
nádraží Blížejov 17.2 km
Hamry 17.21 km
kostel sv. Martina, Blížejov 17.21 km
Budka Andy 17.22 km
Tři oříšky pro Popelku 17.22 km
Blížejov 17.24 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 17.24 km
Štefanův Dvůr, Hamry 17.26 km
Mally Leo Hans 17.26 km
Bílý potok 17.27 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 17.32 km
MVE Bílý potok 17.32 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 17.33 km
kaple sv. Anny, Čachrov 17.33 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 17.33 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 17.35 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 17.39 km
Bradné 17.39 km
SDH Blížejov 17.4 km
kaplička Bradné 17.42 km
SDH Havlovice 17.45 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 17.47 km
Knížecí Dvůr 17.47 km
Hamerský buk 17.47 km
Nemanský mlýn, Havlovice 17.49 km
pomník padlých WWI, Havlovice 17.52 km
Havlovice 17.53 km
kaple Knížecí Dvůr 17.54 km
pamětní deska František Šperl 17.55 km
památník E. a V. Doubek 17.57 km
dětské hřiště Švihov 17.57 km
SDH Švihov 17.57 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 17.59 km
bitva u Domažlic 17.6 km
Baldovské návrší 17.6 km
Hora u Ptenína 17.6 km
akvadukt Hadrovec 17.63 km
Boudovka 729 m n. m. 17.64 km
skiareál Hohen Bogen (D) 17.64 km
rybník Mochtín 17.66 km
dětské hřiště Mochtín 17.66 km
nádraží Švihov 17.68 km
Mochtín 17.7 km
hrad Švihov 17.72 km
Pangerlhof 17.74 km
palebné postavení Boudovka 17.74 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 17.76 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 17.76 km
Tři oříšky pro Popelku 17.78 km
Tři životy 17.78 km
Šašek a královna 17.78 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 17.8 km
tvrz Čachrov 17.82 km
SDH Mochtín 17.83 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 17.83 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 17.83 km
Bláhovec František 17.83 km
fara Čachrov 17.83 km
mlýn Švihov 17.84 km
letní kulturní festival České hrad... 17.84 km
zámek Mochtín 17.86 km
NS Švihov 17.86 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 17.86 km
Cyklotoulky - Hamry 17.86 km
kostel sv. Václava, Čachrov 17.86 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 17.87 km
hřbitov Čachrov 17.87 km
vlaková zastávka Babylon 17.87 km
SDH Čachrov 17.87 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 17.88 km
kostel sv. Václava, Kydliny 17.88 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 17.88 km
roubenka Kydliny 17.89 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 17.9 km
SDH Kydliny 17.91 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 17.91 km
Újezdec u Křenice 17.92 km
kaple Újezdec u Křenice 17.92 km
Kydliny 17.92 km
studna kužel Švihov 17.93 km
vlaková zastávka Havlovice 17.93 km
studna polokoule Švihov 17.94 km
radnice Švihov 17.94 km
pamětní deska Antonín Špelda 17.95 km
infocentrum Švihov 17.95 km
Švihov 17.96 km
Čachrov 17.96 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 17.96 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 17.96 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 17.97 km
studna válec Švihov 18.01 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 18.01 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 18.02 km
Dobrá Voda u Chlistova 18.02 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 18.02 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 18.02 km
Jižní Stráň 18.04 km
monogram LK ze stromořadí 18.04 km
kaple Jižní Stráň 18.06 km
pomník Franty Šraita 18.06 km
kostel sv. Václava, Švihov 18.07 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 18.09 km
fara Švihov 18.09 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 18.12 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 18.13 km
rybník Kydliny 18.14 km
Stuiberova vila, Hamry 18.14 km
Česká Kubice 18.18 km
lanové centrum Lam (D) 18.18 km
Ostřetice 18.18 km
kaple Úloh 18.18 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 18.19 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 18.19 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 18.19 km
dětské hřiště Ostřetice 18.19 km
kaple Ostřetice 18.19 km
SDH Babylon 18.19 km
Úloh 18.2 km
horská služba Osser (D) 18.21 km
židovský hřbitov Švihov 18.23 km
SDH Ostřetice 18.23 km
pomník padlých WWI, Babylon 18.24 km
kaple Babylon 18.28 km
stavení č.p. 5, Babylon 18.28 km
Künische Kapelle, Osser (D) 18.29 km
Kámen doteku Osser (D) 18.29 km
hraniční kámen 123 18.29 km
pamětní deska Matěj Blacký 18.29 km
Babylon 18.3 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 18.3 km
stavení č.p. 12, Babylon 18.3 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 18.31 km
pramen Na Sjezdovce 18.32 km
Makalovy 18.33 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 18.34 km
SDH Úloh 18.34 km
Koutek Stanislav JUDr. 18.34 km
továrna stará papírna Hamry 18.34 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 18.35 km
kaple výklenková Makalovy 18.35 km
kaple na okraji Ostřetice 18.35 km
hřbitov Švihov 18.37 km
rybník Babylon 18.37 km
Oslí studánka 18.38 km
kaple Čermná u Staňkova 18.38 km
Čermná u Staňkova 18.38 km
MVE Gustavsthal 18.39 km
Těšetiny 18.4 km
Hoštice u Mochtína 18.41 km
Hojsova Stráž 18.41 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 18.43 km
Drachensee (D) 18.43 km
skiareál Hojsova Stráž 18.43 km
tvrz Těšetiny 18.45 km
památník Karl Teischl 18.45 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 18.46 km
ranč Podolí 18.46 km
Stateček 18.48 km
Otín 18.48 km
Luženičky 18.5 km
hřbitov Luženičky 18.5 km
kaple Těšetiny 18.5 km
Na Sjezdovce 18.52 km
zámek Podolí 18.53 km
kaple Otín 18.54 km
PH 202, Hojsova Stráž 18.56 km
Podolí u Kolince 18.57 km
Palacký František 18.58 km
zámek Otín 18.58 km
Měchura Leopold Eugen 18.58 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 18.59 km
infocentrum Hojsova Stráž 18.59 km
roubenka se stodolou, Chlístov 18.61 km
SDH Hojsova Stráž 18.62 km
FFW Engelshütt (D) 18.62 km
památník první sklárny, Engelshütt... 18.63 km
kaple Engelshütt 18.63 km
lípa Engelshütt (D) 18.64 km
fara Hojsova Stráž 18.64 km
Rajské 18.65 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 18.65 km
naučná stezka Hojsova Stráž 18.66 km
stromy v Hojsově Stráži 18.66 km
hřbitov Hojsova Stráž 18.66 km
roubenka Tržek 18.68 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 18.69 km
židovský kupecký dům, Chlistov 18.69 km
rybníček Rajské 18.7 km
Onen Svět 18.71 km
zámek Nový Čestín 18.72 km
Bolešiny 18.72 km
Folmava 18.73 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 18.74 km
kaple sv. Anny, Otín 18.74 km
kaple Hojsova Stráž 18.75 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 18.76 km
vodní zámek Bílý potok 18.77 km
návesní rybník Tržek 18.77 km
tovární vila papírny, Hamry 18.77 km
Lazce 18.78 km
Kozina Jan Sladký 18.8 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 18.8 km
pivovar Hojsova Stráž 18.8 km
horní rybník Chlistov 18.8 km
Tržek 18.8 km
kaplička Fürth im Wald (D) 18.81 km
Chlistov 18.81 km
roubenka Chlistov 18.81 km
zámek Hojsova Stráž 18.82 km
Suché Studánky 18.86 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 18.87 km
SDH Bolešiny 18.87 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 18.88 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 18.89 km
kaple Bolešiny 18.9 km
fara Chlistov 18.91 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 18.92 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 18.93 km
Jesení 18.96 km
SDH Chlistov 18.97 km
akvapark Lam (D) 18.97 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 18.97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 18.98 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 18.98 km
židovský hřbitov Chlistov 18.99 km
Pazderna Javoří u Běšin 18.99 km
Rajský mlýn 19 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 19 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 19.01 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 19.01 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 19.01 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 19.02 km
lipová alej Otín - Předslav 19.02 km
Hoštičky u Mochtína 19.03 km
Újezd u Domažlic 19.03 km
hřbitov Chlistov 19.03 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 19.04 km
samoty Jižní Stráň 19.04 km
zámek Ptenín 19.05 km
dětské hřiště Ptenín 19.06 km
SDH Hoštičky u Mochtína 19.06 km
NS Ptenín - Újezdec 19.07 km
pomník padlých WWI, Ptenín 19.08 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 19.08 km
dětské hřiště Biřkov 19.09 km
Lhovice 19.09 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 19.09 km
Šašek Václav z Bířkova 19.09 km
muzeum minerálů, Lam (D) 19.09 km
Pila 19.1 km
Biřkov 19.1 km
Ptenín 19.11 km
návesní rybník, Biřkov 19.11 km
Tikal Václav 19.12 km
SDH Biřkov 19.17 km
V Jamách 19.17 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 19.18 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 19.18 km
Lam (D) 19.19 km
infocentrum Lam (D) 19.21 km
SDH Luženice 19.22 km
nádraží Nemilkov 19.24 km
Luženice 19.27 km
kaple sv. Anny, Luženice 19.31 km
Chodský pes, Hrádek 19.33 km
dětské hřiště Hrádek 19.33 km
zámek Obytce 19.34 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 19.34 km
roubenka Luženice 19.34 km
Tomášův Dvůr 19.35 km
Kozinova lípa, Hrádek 19.36 km
Obytce 19.36 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 19.37 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 19.37 km
fara Lam (D) 19.38 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 19.39 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 19.39 km
stavení Úhlavské údolí 19.39 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 19.39 km
mlýn Jesení 19.4 km
pomník padlých WWI, Obytce 19.41 km
hřbitov Lam (D) 19.43 km
lípa Javoří u Běšin 19.43 km
Javoří u Běšin 19.43 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 19.46 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 19.48 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 19.49 km
kaple Suché Studánky 19.5 km
Jirásek Alois 19.52 km
FFW Schafberg (D) 19.52 km
Úhlavské údolí 19.53 km
skiareál Šukačka 19.58 km
návesní rybník Draženov 19.63 km
horská služba Lam (D) 19.64 km
koupaliště Kocourov 19.64 km
koupaliště Chlistov 19.64 km
Šukačka 19.64 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 19.65 km
dvůr U Kryslů, Draženov 19.69 km
rybník Předslav 19.73 km
SDH Předslav 19.77 km
dětské hřiště Předslav 19.78 km
FFW Lam (D) 19.79 km
Chrástov 19.8 km
Kocourov 19.81 km
kaple Hamrlík 19.83 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 19.83 km
Hamrlík 19.84 km
Haibühl (D) 19.85 km
kaple Červené Poříčí 19.87 km
Sokolovna Předslav 19.87 km
Tvrdoslav 19.88 km
Tyršův dub, Předslav 19.88 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 19.89 km
hřbitov Předslav 19.89 km
hrob Leopold Eugen Měchura 19.9 km
Draženov 19.9 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 19.9 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 19.9 km
Můstek - rozcestí 19.9 km
kaple výklenková Předslav 19.91 km
nádraží Lam 19.92 km
kaple Panny Marie, Draženov 19.92 km
přírodní rezervace Bílá Strž 19.92 km
vodopád Bílá Strž 19.92 km
mlýn Podhora 19.93 km
Ostříž 19.93 km
Hradiště u Kolince 19.95 km
pomník padlých WWI, Draženov 19.95 km
SDH Draženov 19.96 km
Předslav 19.96 km
Červené Poříčí 19.97 km
pomník padlých WWII, Předslav 19.98 km
Fišerův Dvůr 19.98 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 19.98 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Královského hvozdu Nýrsko - oteví...

  batoh
  muzeum Královského hvozdu Nýrsko - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Katakomby Klatovy - otevírací doba

  batoh
  Katakomby Klatovy - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 5.78 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 8.47 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 13.57 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 13.87 km
Muzeum dětem Klatovy 13.88 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 15.5 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 15.75 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 15.92 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 20.29 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 20.37 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 20.9 km
Destillenmuseum, Arrach 20.9 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 20.94 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 21.32 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 23.46 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 23.88 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 24.29 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 24.7 km
environmentální (návštěvnické) cen... 26.84 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 26.86 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 27.37 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 27.67 km
muzeum lihovin Bärwurz, Bad Kötzti... 28.01 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 28.15 km
muzeum svatodušní jízdy, Bad Kötzt... 28.2 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 32.8 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 33.32 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 33.36 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 35.49 km
interaktivní muzem skla Rajský dvů... 35.51 km
Nostalgie Haus - otevírací doba 35.6 km
sklářské muzeum Annín - otevírací ... 36.33 km
muzeum SPUR, Cham - otevírací doba... 36.52 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk -... 36.69 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk -... 36.69 km
muzeum skla, zámek Theresienthal -... 38.43 km
muzeum paličkování Tiefenbach - ot... 38.59 km
firmy v okolí
Konzum Úsilov 3.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.75 km
Bankomat Komerční banka 5.76 km
Bankomat ČSOB 5.77 km
Konzum Kdyně 5.79 km
Bankomat Česká spořitelna 5.81 km
Bankomat GE Money Bank 5.83 km
Konzum Kdyně 5.88 km
Konzum Černíkov 6.42 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 6.55 km
Konzum Janovice 7.9 km
Bankomat ČSOB 8.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.21 km
COOP DISKONT - Nýrsko 8.29 km
Konzum Nýrsko 8.29 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 8.4 km
Bankomat ČSOB 8.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.49 km
Bankomat Komerční banka 8.61 km
Konzum Kout na Šumavě 8.63 km
Bankomat Česká spořitelna 8.68 km
Konzum Bezděkov 8.91 km
Konzum Nýrsko 9.08 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 10.64 km
Konzum Zahořany 10.82 km
Konzum Dešenice 11.2 km
Konzum Chocomyšl 11.28 km
Konzum Starý Klíčov 11.46 km
Konzum Chudenice 12.09 km
Konzum Mrákov 12.11 km
Konzum Strážov 12.17 km
Bankomat ČSOB 12.8 km
Bankomat Česká spořitelna 12.89 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 12.95 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 12.97 km
Bankomat Fio banka 13.04 km
Bankomat Česká spořitelna 13.08 km
Bankomat Komerční banka 13.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.14 km
Bankomat Česká spořitelna 13.4 km
Bankomat UniCredit Bank 13.54 km
Bankomat GE Money Bank 13.56 km
Bankomat ČSOB 13.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.59 km
Bankomat Česká spořitelna 13.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.62 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 13.63 km
Bankomat Česká spořitelna 13.65 km
Bankomat ČSOB 13.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.67 km
Konzum Tlumačov 13.7 km
Bankomat Komerční banka 13.71 km
Konzum Klatovy 13.73 km
Bankomat GE Money Bank 13.78 km
Konzum Víteň 13.96 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 14.06 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 14.12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 14.31 km
Konzum Milavče 14.48 km
Konzum Domažlice 14.89 km
Konzum Sobětice 15.03 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 15.1 km
Bankomat Raiffeisenbank 15.31 km
Bankomat Česká spořitelna 15.4 km
Bankomat ČSOB 15.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.42 km
Bankomat GE Money Bank 15.51 km
Bankomat Česká spořitelna 15.7 km
Bankomat ČSOB 15.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.76 km
Bankomat Česká spořitelna 15.76 km
Bankomat Komerční banka 15.76 km
Bankomat Komerční banka 15.76 km
Konzum Srbice 15.94 km
Konzum Domažlice 16.15 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 16.37 km
Konzum Běšiny 16.43 km
Konzum Blížejov 17.13 km
Konzum Osvračín 17.17 km
Konzum Hlohovčice 17.27 km
Konzum Mochtín 17.62 km
Konzum Švihov 17.95 km
Konzum Česká Kubice 18.19 km
Konzum Čermná u Staňkova 18.39 km
Konzum Hojsova Stráž 18.4 km
Konzum Folmava 18.78 km
Konzum Hlohová 18.84 km
Konzum Bolešiny 18.89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 18.97 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19.29 km
Konzum Draženov 19.7 km
Konzum Předslav 19.96 km

mohlo by Vás zajímat

kostel sv. Archanděla Michaela, Všeruby...

batoh
kostel sv. Archanděla Michaela, Všeruby
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Václava, Brůdek

batoh
kostel sv. Václava, Brůdek
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (německy Böhmerwald) nabízí svým návštěvníkům především svou téměř nedotčenou přírodu, ve které se mohou zotavit, načerpat nových sil a duševní pohody. Pro toulání krajem, poznávání přírody, jejích zákonitostí, ale i kulturních, technických památek Šumavy slouží síť značených turistických tras, cyklotras a vodáckých tras spojujících zajímavá místa. Zajímavá místa upřesňují a doplňují i tématické naučné okruhy nebo naučné stezky. V místě přítomné zastávky „Zelených autobusů“ lze zde odstavit svůj automobil a využít jejich služeb k dosažení vzdálenějších cílů a následně k opětovnému návratu. „Zelené autobusy“ zajišťují v letním období ekologickou hromadnou dopravu po území Národního parku Šumava s možným propojením na obdobný systém v sousedním Národním parku Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) . Zelené autobusy Vás dopraví i s kolem. Alternativní forma dopravy pro méně pohyblivé starší občany je „Dostupná Šumava“ - autobusové zájezdy s průvodcem mimo hlavní turistickou sezonu přiblíží místa, kam není vjezd osobním automobilem povolen. Síť označených tras celým územím národního parku nabízí návštěvu řady zajímavých míst jak pro náročnější turisty, tak i méně zdatné návštěvníky. Pomoc turistům, kteří prochází Šumavu především po páteřní, červené turisticky značené trase vedené v blízkosti státní hranice, nabízí také vyznačená nouzová nocoviště. Cyklotrasy vedou po zpevněných komunikacích a nabídnou zájemcům atraktivní terén i řadu okružních tras. V zimě je Šumava rájem hlavně pro běžecké lyžování s bohatou nabídkou udržovaných lyžařských stop – Bílá stopa na Šumavě. Program Národního parku Šumava nabízí možnost zaparkovat automobil na malém parkovišti a odtud, blíže k šumavské přírodě, vyrazit na pěší, cyklo, či lyžařský výlet do okolí. Malá parkoviště rozšiřují nabídku odstavných parkovišť v obcích. Pro poznávání Šumavy také využijte široké nabídky levného ubytování na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro dovolenou a relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Nu? Povídal jsem vám, že přijde!" chlubil se Polda Kar­houn, „tu ho máte! Ať žijete na sto let, pantáto!... Ale mordy-je, jsme o suchu! Ta pijavice nám už nechce nalít!"

Při těchto slovech mával ve vzduchu prázdným „tuplákem".

„Nalejte jim!" velel Potužák vcházejícímu hostinskému: „každému po tupláku a mně přineste sklenici. Pak mi udě­lejte účet! Pospíchám domů."

„Snad byste nám neutek — to by tak bylo!" vece Polda.

„Neuteku vám, Poldo, ale dlouho se pozdržet nemohu. Především vám děkuju, dobře to dopadlo..."

„Pustili..."

„Proč jste nám ho nepřived?"

„Nu — není mu do společnosti, tomu rozumíte." Řeči sem, řeči tam. Přinesli pivo. Všickni si zavdali s Potužákem, který si se všemi připil.

„Doufám, že jste taky něco snědli?" tázal se Potužák.

„To si myslím," odpověděl Honza Karhoun, „ale tolik toho nebylo, kolik obnáší ta šunka a to uzené, co mi ten chlap ukrad. Potom že je to bratr! Neřád je to..."

„Drž hubu, ty!" — následovala neomalená, kousavá pře­zdívka. „Styď se tuhle před pantátou! Co si o nás pomyslí!"

„Třicet dva cerbuláty snědli, všecky, co jsem jich tu měl," pravil hostinský, strkaje účet Potužákovi, „a padesát housek..."

„Poldo," Potužák se obrátil na tohoto, „Poldo, dáte něco na mé slovo ?"

„To dám, ať jsem setsakramentský, že dám!" odpověděl tento; „vy jste mužák, a viďte, já vám pomoh! Já mu dal, tomu správci! Jen jim ukázat zuby, pánům! To je má řeč! Já se nikoho nebojím!..."

„Dobře, Poldo, nebojte se! — Ale na mé slovo dáte, jste řekl..."

„Dám, mordyje, dám!" řval Polda, „ale na Krušnýho ne­dám, to je šmarhola. Škoda, že tu není..."

„Nechte Krušného, ten odešel domů..."

„Protože má strachu deset mandelů přede mnou — taky ví proč, škoda, že je sedlák — takovej škudla!... Ale na vás dám!"

Potužák mu podal ruku.

„Poldo," pravil, „hleďte, máte toho dnes dost. Člověk, který vykonal tak dobrý skutek jako vy dnes ráno, se neopije pod obraz boží! Dáte-li na moje slovo, jako jste řekl, dopijte teď a půjdete domů a druzí taky. Ne, že bych vám nepřál, Pánbůh uchovej! — ale, jak jsem pravil, dost budete mít. Uposlechnete-li, dám každému z vás po zlatém a zítra nebo kdy se vám zlíbí, sejdete se tu nebo kdekoliv jindy a zavdáte si ještě jednou. Co tomu říkáte?"

„Co tomu říkám?" — Polda Karhoun udeřil pěstí na stůl, až sklenice a okna řinčely — „že jste muž, jemuž se nikdo na světě nevyrovná, ani sám kníže pán! To říkám, a ať se propadnu, není-li to pravda! — Kamarádi!" — obrátil se ke svým soudruhům — „víte co! — Pojďme všichni, jak jsme tu, a vyprovoďme tuhle pantátu až do Plástovic! Jemu ke cti a slávě půjdeme, aby svět viděl, že vyhrál!"

Tato zamýšlená pocta se Potužákovi ovšem málo zamlou­vala; než, čím více odmítal, uváděje, že cesta je daleká a že tak okázalými a hlučnými projevy by se mu neposloužilo, tím úporněji Polda na svém stál, že vděčnost jej nutí, aby při svém úmyslu trval, a jeho kamarádi mu přizvukovali. Nezbý­valo tedy pantátovi než poseděti s nimi a vyčkati, že účinky nově nalitých tupláků jim beztak znemožní provedení jich úmyslu.

Bylo mu svrchovaně nevolno v této společnosti pěti zpitých chlapů, jichž divé, každou chvíli v hádku se přiostřující řeči jej naplňovaly hrůzou a odporem. Posléze hostinský mu po­mohl z nesnáze: znamenaje vhodný okamžik, poradil mu, aby se nepozorován vytratil, a slíbil, že v dané chvíli je, možno-li, po dobrém z hospody vyklidí, za kterýmžto účelem Potužák mu strčil připověděných jim pět zlatých, aby je, uposlechnou-li ho, mezi ně rozdělil.

Zosnovaný plán se také šťastně povedl. Když Potužák, použiv vhodného okamžiku, z hospody unikl, pětilístek byl pivem a kořalkou tou měrou zmožen, že jeho zmizení ani ne­postřehl. Hostinský je ponechal ještě asi půl hodiny, načež se mu podařilo příměti je k odchodu.

„To byl, mordyje, den!" liboval si Polda, strčiv do kapsy zlatku; „kdybych byl dvacet kaprů vytáhl pod Bezdreví, nebyl bych tolik peněz vydělal. Ať žije Potužák!" —

Odchod Potužákův s jeho synem a s Krušným z Hluboké podobal se opravdovému útěku, tou měrou měli naspěch, aby se dostali z dosahu bratří Karhounů a jich družiny. Brali se zase cestou, kterou ráno šli Potužák a Krušnej, šli opačným směrem, nemajíce těch chvil pilnější myšlenky a starosti než uniknouti Karhounům; zvláště Krušnej jevil se velmi roz­čileným a uháněl, že druzí mu jedva stačili.

Nepršelo již, ale pod mraky bylo neustále a soumrak večerní počínal padat. Když došli bezdrevské hráze a nikoho za sebou neviděli ani neslyšeli, pokládali se v bezpečí. Pusto bylo na hrázi, ohromná hladina rybníka ležela před nimi jako nesmír­ná rozlitina jakés šeré hmoty, bez nejmenšího lesku a pohybu. Mrtvo vůkol a ticho až příšerné jak na vodě, tak i ve stro­mech borku pod hrází, ledaže tu a tam zakrákoral havran, zakvílela čejka, zachechtal se lichý racek. Mlhy, jež ráno tvo­řily neprůhledný závoj, halící všechny předměty, prořídly značně, už jen v nesouvislých chuchvalech kroužily nad voda­mi...

Tu náhle vzplanula na západě ona rudá zář, již viděla Apolena, když vyběhla otci v ústrety, a která se jí zdála ohni­vou jako výheň samého pekla. Zář se sdělila vodám Bezdrevi, v roztok nachu je proměnila a ohnivé pruhy a paprsky, jež na nebi vzplály, i na nepřezírné hladině se vznítily, a žlutá, modrá i fialová světla po nich přebíhala...

Než, duši Potužákovu tato záplava ohnivých barev na nebi i na vodě nepoděsila, ani příšernou se mu nezdála býti jako téže chvíli jeho dceři na lánech blíže Volešku. Jemu naopak se podobala blahověstnou duhou nad vodami potopy. Vždyť slunko za ní stálo a hřálo, teplé slunko červencové, pod jehož požehnanými paprsky dozrává v zlatém klase boží obilíčko, teplé slunko, jež vyráží nadbytek vláhy, a co promoklo, vy­sušuje. I v největších mukách duše své, ve strachu o svého jediného syna, rva se s hrozící mu potupou a hanbou, ani na okamžik nezapomněl na plod celoroční své lopoty, na ohro­ženou úrodu na svých lánech; ač se již vzdával vší naděje na sklizeň, přece ještě myšlenky jeho zalétaly k Tomu, jenž řídí osudy všehomíra i lidstva i každého červíčka, a s oddanou v Jeho vůli prosbou se k Němu modlil, aby se slitoval nad dílem mozolných jeho rukou. A hle! Syn jeho, v předvečer mu vyrvaný, kráčel podle něho, s ním zavítá radost a útěcha v srdce mateřino; na západě, za modrými, dosud v mraky a mlhy zahalenými horami, zapadává na čistém již nebi zdroj všeho světla a tepla, a jeho krvavý západ věští nazejtří krásný den. Úroda snad přece nebude zcela zničena...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky