pramení nejdelší řeka v České republice - Vltava zajímavosti ze Šumavy
největší krytý hotelový bazén 25m dlouhý v Čechách - Srní zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy

NS Plasy

detailní info

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°55'57.509"N, 13°23'12.313"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Naučná stezka v Plasích byla vybudována studenty místního gymnázia v letech 1986 - 1988. Okružní naučná stezka je dlouhá 3,4 km, vede městem Plasy, má 9 informačních tabulí a seznamuje návštěvníky s nejzajímavějšími přírodními, kulturními i technickými památkami. Informace jsou mimo jiné o jednotlivých objektech klášterního areálu, o plaských železárnách z počátku 19. století, o rostlinstvu a památných stromech v okresu Plzeň – sever, o řece Střele a velké povodni v roce 1872, o živočišstvu okolní krajiny, o unikátní nivě Velká louka a stručně i o dalších historických lokalitách v okresu Plzeň - sever. Okruh má počátek i konec u turistického informačního místa Plasy. Trasa vede přes most nad řekou Střelou, dále parkem mezi objekty kláštera a konventu, mezi zástavbou nad levým břehem Střely, kolem letního tábora Vlaštovka ve čtvrti Peklo, dále přes most u říčního brodu, podél letního tábora Máj. Dále kolem historické kryté studánky zv. „Prelátka“, historickou alejí po pravém břehu Střely, kolem pamětního kamene bývalé demarkační čáry z druhé světové války, přes Velkou louku s amfiteátrem , kolem jezu u starého pivovaru, kolem rybích sádek a zpět do výchozího místa u rybníku. Přibližně v polovině trasy NS Plasy můžeme vidět krytou studánka s pramenitou vodou - tu objevili ve 12. století řeholníci zdejšího cisterciáckého řádu a pojmenovali ji „Klášterní studánka“. Protože si posílali se džbánem ke studánce všichni preláti plaského kláštera, vžil se časem název „Prelátka“. Stanoviště 1 - na tomto stanovišti je informace o historii Plas. Plasy jsou zde představeny jako nejvýznamnější kulturní, turistické a rekreační centrum celého regionu. Stanoviště 2 - podává informaci o bývalém kostele sv. Václava, nyní hrobce Metternichů, dále pak o konventu a sýpkách s královskou kaplí a vzácnými hodinami. Stanoviště 3 - informační tabule podává přehled o farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, dále pak o prelatuře - zámku a historicky velmi cenném hospodářském dvoru. Krátce je popsána historie lípy kongresovky a renovované plaské litiny. Stanoviště 4 - na tomto panelu je popsaná historie plaské huti a tradice průmyslové výroby ve městě. Stanoviště - návštěvníkům je předkládán popis rostlinstva v Plasích a celém regionu, obrazově jsou představeni i charakterističtí zástupci. Bližší informace jsou o lesních plochách regionu, vyhodnocuje se i přírodní potenciál krajiny. Stanoviště 6 - zde je předkládána informace o řece Střele a jejích přítocích, je zde charakterizováno i území ohrožené povodněmi a popisuje se historie povodní v povodí řeky Střely. Stanoviště 7 - tato informační tabule nabízí informaci o živočišstvu Plas a okolí, jsou zde představeni i charakterističtí zástupci živočišné říše. Stanoviště 8 - na tomto panelu je areál Velké louky a popisuje se zde vývoj parkové úpravy této velmi cenné nivní louky. Stanoviště 9 - na poslední zastávce nauční stezky se návštěvníci mohou seznámit s přírodními unikáty regionu a jsou zde i pozvánky k návštěvě historických objektů v Plasích a okolí… Prohlídku NS Plasy lze vycházkovým tempem zvládnout za 1,5 hodiny. Protože trasa vede po rovině, s minimálním převýšením pouze u mostu ve čtvrti Peklo, lze trasu doporučit rodinám s velmi malými dětmi i seniorům. Téměř celá naučná stezka, jako jedna z mála, vede po cestě s asfaltovým povrchem, je trasa vhodná i pro osoby se sníženou schopností pohybu, resp. vozíčkáře s průvodcem.

doplňující info

odkaz: http://www.plasy.cz/

NS Plasy na mapě

místa v okolí

infocentrum Plasy

infocentrum Plasy

kategorie: instituce / infocentra
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°55'55.557"N, 13°23'6.368"E

zobrazit více
radnice Plasy

radnice Plasy

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°55'55.429"N, 13°23'6.300"E

zobrazit více

další místa v okolí