celosvětově unikátní akt nespravedlnosti - Lex Schwarzenberg zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
první veřejné pouliční osvětlení v Čechách - Fr. Křižík, Písek zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
první rakousko-uherská továrna na kolečka k dětským kočárkům - Watzlawick Rejštejn zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy

Rychnov nad Malší

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: kapličsko
GPS: 48°40'5.987"N, 14°29'1.970"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Rychnov nad Malší  je původně samostatná obec, dnes součást obce Dolní Dvořiště. Nachází se v okrese Český Krumlov, 9 km jižně od Kaplice, na pravém břehu Malše v nadmořské výšce 575m. První písemná zmínka o Rychnově je v rožmberském urbáři a pochází z roku 1363 v souvislosti s ustavením kněze při zdejším kostele sv. Ondřeje, který byl již tehdy farním. Rychnov dle tohoto záznamu náležel k panství rožmberskému. Dnešní Rychnov nad Malší (původně Český Rychnov) vznikl jako tržní městečko velešínského panství na jedné z větví linecké cesty. Po připojení k rožmberskému dominiu jeho význam poklesl natolik, že se stal pouhou vsí. Nynější stavba kostela Sv. Ondřeje pochází z počátku 16. století a je postavena na starších základech. V roce 1502 Petr z Rožmberka daroval ves klášteru klarisek v Českém Krumlově výměnou za některé vesnice poblíž Nových Hradů. Za jejich vlády došlo k novému hospodářskému rozvoji – důkazem je povýšení na město a stavba kostela. Zároveň městečko obdrželo právo konat trhy a to pondělní týdenní trh a dva trhy výroční. Původní název vesničky, povýšené 10. května 1537 králem Ferdinandem I. na městečko, byl Český Rychnov. K úřední změně názvu na Rychnov nad Malší došlo až po mnoha letech v roce 1883. Pod správou klarisek zůstal Rychnov až do zrušení kláštera v roce 1782. Po celou dobu byl nejdůležitějším hospodářským střediskem kláštera. Od roku 1782 až do začátku 19. století patřil královské komoře. V roce 1802 koupil Rychnov kníže Josef Schwarzenberg a městečko se stalo součástí českokrumlovského panství. Ve 2. pol. 17. století žilo v Rychnově 58 obyvatel tzv. osedlých, schopných platit daně. Z těch patřilo 17 do kategorie měšťanů a sedláků. Náleželo jim 115 hektarů půdy. Druhou kategorií byli chalupníci, kterých bylo 7 a patřilo jim 27 ha půdy. Třetí majetkovou skupinou byli tzv. zahradníci, kterých bylo v městečku 33 a dělili se o 9,5 hektaru půdy. V městečku byli rovněž usazeni řemeslníci. Z celkového počtu 29 byli 2 kováři, 2 koláři, 1 truhlář, 2 hrnčíři, 2 zedníci, 1 koželuh, 1 přadlák, 5 tkalců, 2 krejčí, 2 ševci, 2 pekaři, 4 řezníci, 2 sládci a 1lazebník. V provozu byly 2 mlýny a pila, fungoval pivovar. Městečko postihly také dva veliké požáry. V roce 1618 bylo vypáleno buquoyskými žoldnéry a požár od blesku v roce 1812 zničil v Rychnově celou pravou stranu obce. Nevyhnuly se mu ani napoleonské války. V roce 1799 tudy prochází vojska rakouská, francouzská a ruská, roku 1805 musí obyvatelé zaplatit výpalné 170 zlatých a vědro dobrého vína vojsku francouzskému, následně v roce 1806 zde řádilo vojsko bavorské. Kostel spolu s celým městečkem (připojeným roku 1981 k Dolnímu Dvořišti) zchátral po II. světové válce. Nucený odchod většiny původního německojazyčného obyvatelstva umožnil demolici téměř poloviny domů, nahrazených zčásti podřadnými novostavbami. Německý název Reichenau an der Maltsch.

Rychnov nad Malší na mapě

Rychnov nad Malší na fotografiích

místa v okolí

kašny Rychnov nad Malší

kašny Rychnov nad Malší

kategorie: kultura a památky / kašny, studny
lokalita: kapličsko
GPS: 48°40'5.669"N, 14°29'1.361"E

zobrazit více
sv. Jan Nepomucký, Rychnov nad Malší

sv. Jan Nepomucký, Rychnov nad Malší

kategorie: kultura a památky / sochy
lokalita: kapličsko
GPS: 48°40'5.375"N, 14°29'0.638"E

zobrazit více

další místa v okolí