největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
nejdelší železniční tunel v České republice - Železná Ruda zajímavosti ze Šumavy
největší krytý hotelový bazén 25m dlouhý v Čechách - Srní zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy

kostel sv. Václava, Radnice

detailní info

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°51'27.210"N, 13°36'26.564"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Kostel sv. Václava v Radnici je zděný jednolodní barokní kostel s věží v západním průčelí stojí na východním konci náměstí a jedná se o novostavbu z roku 1720, postavenou podle návrhu Jakuba Augustona ml. na místě staršího kostela. Objekt má původně středověkého založení - prvně zmíněn v roce 1385. Při kostele stála zvonice, byla situována v ohradní zdi hřbitova, severně od západního průčelí kostela. Kazatelna je barokní se sochou Ježíše Krista Vládce a Spasitele. Průčelí oživeno pilastry s římsovými hlavicemi. Nad vchodem výklenek se sochou sv. Václava, patrona kostela. K bokům presbytáře přiléhají jednopatrové přístavby obsahující sakristii a oratoře. V noci ze dne 1. na 2. ledna 1890 vznikl na hlavním oltáři oheň, který byl spatřen dvěma horníky, kteří šli do práce. Přes veškeré úsilí hasičů a místních občanů celý oltář shořel. Podařilo se zachránit monstranci a ciborium s Nejsvětější Svátostí. Nový oltář byl postaven v roce 1891. Na hlavním oltáři nacházejí se sochy sv. Ludmily a sv. Víta, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha, nad obrazem sv. Václava, který maloval akademický malíř Matěj Kuncl, se nachází socha Panny Marie. V lodi kostela stojí dva barokní oltáře, oltář vpravo s obrazem sv. Jana Nepomuckého, oltář vlevo s obrazem sv. Dominika. Kazatelna je barokní se sochou Ježíše Krista Vládce a Spasitele. Křtitelnice je z poloviny 18. století. V kostelní věži jsou prozatím dva zvony. Jeden z kostela sv. Markéty z Chomle ulitý v roce 1514 s nápisem: “ Tento zvon dělán je ke cti a chvále Pánu Bohu i Matičce Boží a svaté Markétě, léta od narození Syna Božího Tisícího Pětistého Čternáctého. Jan Konvář“. Druhý zvon je zasvěcen sv. Josefovi a patří kostelu na Kalvárii ulitý v roce 1747 o váze 57 kg. Tento zvon spolu se zvonem s Chomle navracen po II. světové válce. Celkem bylo odcizeno za II. světové války z farnosti Radnice 8 zvonů. Varhany byly zhotoveny firmou E.S. Petr z Prahy v roce 1904, byl to dar tehdejšího patrona kostela i farnosti hraběte Aloise ze Šternberka.

kostel sv. Václava, Radnice na mapě