Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Katz Leopold

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: táborsko
GPS: 49°29'8.433"N, 14°31'39.559"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Leopold Katz (29.září 1854, Jistebnice - 19.ledna 1927, Praha) byl úspěšný český advokát, mecenáš umění, příznivec a podporovatel České akademie věd a umění (ČAVU), sběratel výtvarných děl, též nálezce cenného Jistebnického kancionálu. Strýc novináře, spisovatele, politického pracovníka, oběti v procesu s Rudolfem Slánským nevlastním jménem André Simone (vlastním jménem Otto Katz). Pocházel z poměrně chudých poměrů - narodil se v rodině jistebnického vlasteneckého poštmistra Hynka Katze. Nejprve absolvoval Gymnázium v Táboře a potom v Praze roku 1881 dokončil studium práv doktorátem. I když byl židovského původu, byl římsko-katolického vyznání a roku 1882 se v Praze u sv. Jindřicha oženil s Terezií (rozenou Meergans), ovšem manželství bylo roku 1901 rozvedeno. Po složení advokátních zkoušek si otevřel roku 1883 v Praze advokátní kancelář. Téhož roku se mu narodil jediný syn Jiří - rovněž vystudoval práva. Jako sedmnáctiletý gymnaziální student v létě roku 1872 sháněl pro školní úkol o dějinách Jistebnice podklady také na místní faře a tak objevil se starými spisy i latinský graduál. Ovšem hlavně objevil ve staré almaře částečně skrytou knihu (v dřevěných deskách, v černé poškozené kůži) vzácnou národní památku Jistebnický kancionál z 15. století. Přes profesora táborského gymnázia Hanka Mejsnera a faráře Schullera se rukopis dostal k Františku Palackému a následně do Národního muzea. V Praze s podobně vlastenecky smýšlejícími studenty založil roku 1876 Spolek českých akademiků židů (první česko-židovskou organizaci) a stal se jejím předsedou. Česko-židovské asimilační hnutí (dále jen Hnutí) se postupem doby rozrůstalo a prošly jím tisíce českých židů. Existence Hnutí umožnila, že se desetitisíce židovských obyvatel mohly stát neorganizovanými, spontánními Čechy. I když později Katz už nevyznával víru svých otců (stejně jako mnoho česko-židovských asimilantů), byly jeho zásluhy o Hnutí oceněny roku 1900 jmenováním čestným členem Spolku českých akademiků židů. Katz patřil k významným členům Jednoty právnické v Praze, kteří působili převážně v období do roku 1914. Je také autorem knihy Dějiny města Jistebnice. Kromě práce advokáta, kdy mnohdy zastupoval i známé umělce (např. Oskara Nedbala), věnoval svůj život nejen osobnímu obdivu k vědám a umění, ale také velkorysé podpoře. Z té ještě za jeho života se mohli těšit např. Vojtěch Hynais, Josef Václav Myslbek, Mikoláš Aleš, J. B. Foerster, později Max Švabinský, František Bílek, Josef Gočár, D. Jurkovič, Jakub Obrovský, Jaroslav Mařatka. Finanční úspěchy v advokátní praxi mu umožnily také nashromáždit rozsáhlou sbírku výtvarného umění, která byla závětí odkázána Moderní galerii v Praze. Po smrti svého jediného syna JUDr. Jiřího Katze, který v 31 letech (tři roky po svatbě) spáchal sebevraždu, Leopold založil ve prospěch ČAVU Nadaci Jiřího Katze. Z výtěžku vložených cenných papírů byla udělována Cena JUDr. Jiřího Katze, za zvlášť vynikající práce, původní české dílo, přispívající vynikající měrou k vědeckému nebo uměleckému poznání ve svém oboru. Její udělení vycházelo ze soutěže a byla každoročně oznamována v tisku na den sv. Jiří byla udělována až do konce třicátých let 20. stol. a byla považována za nejprestižnější ocenění čs. výtvarných umělců (k oceněným patřil například sochař Jakub Obrovský za sochu Odysseus). Akademii byla také svěřena Nadace Leopolda Katze pro výtvarné umělce, určena závětí a připisovala ČAVU třetinu z prodeje jeho majetku (v konečné hodnotě tehdy 1,6 milionu korun) a každoročně byla udělována v den úmrtí dárce Cena JUDr. Leopolda Katze (v hodnotě 50 tisíc korun) umělci, který v posledních třech letech „nevšední uměleckou zdatnost vynikajícím uměleckým dílem prokázal“. Např. architekt Dušan Jurkovič obdržel v roce 1932 cenu na rok 1933 za projekt mohyly J. R. Štefánika na Bradle. Cenou byli odměňováni také sochaři, například František Bílek a za plastiku Budoucí dobyvatelé (dřevo 1931–1937). V roce 1948 byla všem dříve oceněným umělcům, některým již in memoriam, udělena ve výroční den úmrtí Leopolda Katze medaile Otakara Španiela. Pochován je v rodinné hrobce na Olšanských hřbitovech v Praze, pro niž mu vytvořil sochu truchlící ženy Josef Mauder.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Třicet případů majora Zemana - Bestie...

batoh
Třicet případů majora Zemana - Bestie
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Simone André

batoh
Simone André
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Jistebnický kancionál

batoh
Jistebnický kancionál
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hotel Pecka, Sepekov

batoh
hotel Pecka, Sepekov
Šumava A-Z: architektura
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Třicet případů majora Zemana - Bes... 0 km
Simone André 0 km
Jistebnický kancionál 0.16 km
hotel Pecka, Sepekov 9.18 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 9.18 km
Petr ze Sepekova 10.17 km
Sepekov 10.17 km
kasárna Prokopa Holého, Tábor 10.82 km
židovský hřbitov Milevsko 10.87 km
dětské hřiště Pražské sídliště, Tá... 11.42 km
hřbitov Klokoty - Tábor 11.51 km
pomník padlých WWI, Klokoty 11.56 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kl... 11.61 km
pomník padlých WWII, Tábor 11.66 km
kasárna Jana Žižky, Tábor 11.71 km
hřbitov Milevsko 11.84 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 11.9 km
lípa u hřbitova, Milevsko 11.93 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 11.96 km
klášter premonstrátů Milevsko 11.97 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 11.99 km
Historické panoptikum jihočeského ... 12 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 12 km
Milevské muzeum 12 km
Šindelář Vladimír 12 km
děkanství Milevsko 12.01 km
klášterní lípa Milevsko 12.01 km
kašna klášterní Milevsko 12.02 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 12.05 km
Housův mlýn, Tábor 12.06 km
Klášterní most, Milevsko 12.07 km
Pevnosti - Tábor 12.16 km
židovský hřbitov Tábor (nový) 12.17 km
Husitské muzeum, Tábor 12.21 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 12.22 km
pamětní deska Jaroslav Vacek 12.23 km
klášter bosých augustiniánů s kost... 12.24 km
pamětní deska Václav Křižík 12.27 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 12.28 km
Stehlík Karel 12.28 km
fara Tábor 12.28 km
dětské hřiště hradby Tábor 12.32 km
kaple Svatého kříže, Tábor 12.32 km
muzeum Strašidelné podzemí, Tábor... 12.32 km
muzeum Kouzlo starých časů, Tábor... 12.32 km
kostel Proměnění Páně, Tábor 12.32 km
infocentrum Tábor 12.34 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 12.34 km
vodopád Jordán, Tábor 12.35 km
Husitské muzeum - stará táborská r... 12.35 km
Jan Žižka - Josef Strachovský, Táb... 12.36 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 12.36 km
Hanibal Jiří 12.37 km
Schmid Jan 12.37 km
Blázni, vodníci a podvodníci 12.37 km
Mareš Karel, bg., bombardovací pil... 12.37 km
To byla svatba, strýčku! 12.37 km
Petřík Theodor Prof. Dr. 12.37 km
Tábor 12.37 km
Hrzán Jiří 12.37 km
Vojta Hugo gen. 12.37 km
Koblasa Jan 12.37 km
Novotný Antonín 12.37 km
Kalousek Miroslav 12.37 km
Zenkl Petr PhDr. 12.37 km
Táborská setkání 12.38 km
renesanční kašna Tábor 12.38 km
vodárenská věž, Tábor 12.41 km
věž Kotnov 12.42 km
Táborský poklad, hrad Kotnov 12.44 km
Stárkův dům, Tábor 12.47 km
kaple sv. Filipa a Jakuba, Tábor 12.49 km
synagoga (nová) Milevsko 12.52 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 12.52 km
střelnice Tábor 12.52 km
infocentrum Milevsko 12.58 km
parking centrum Tábor 12.58 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 12.59 km
Benda Břetislav 12.59 km
synagoga (stará) Milevsko 12.59 km
Občanská záložna, Milevsko 12.6 km
Kolář Martin, prof. 12.6 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 12.6 km
Možná přijde i kouzelník 12.62 km
divadlo Oskara Nedbala, Tábor 12.62 km
pamětní deska budovatelů nových br... 12.62 km
Sokolovna Milevsko 12.63 km
pamětní deska rodný dům Oskar Nedb... 12.64 km
Nedbal Oskar 12.64 km
rodný dům Oskara Nedbala 12.64 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 12.64 km
kaple Slapy 12.69 km
Stará radnice Milevsko 12.7 km
fara stará Milevsko 12.72 km
pomník padlých WWI, Tábor 12.74 km
socha Brána času a Cesta, Tábor 12.74 km
Spořitelna Milevsko 12.76 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 12.76 km
Milevsko 12.78 km
Milevské maškary 12.79 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 12.8 km
Nová radnice Milevsko 12.81 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 12.81 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 12.81 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 12.81 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 12.81 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 12.81 km
pamětní deska František Koláček, M... 12.81 km
nádrž Jordán 12.82 km
Safariherna Tábor 12.82 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 12.82 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 12.82 km
pamětní deska Josef Šmaha, Tábor... 12.83 km
keramická fontána, Tábor 12.84 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 12.86 km
pomník padlých WWI, Slapy 12.91 km
meteorologický sloup, Tábor 12.92 km
Rudoarmějec - Luděk Varvažovský, T... 13 km
fontána na náměstí TGM, Tábor 13.02 km
vlaková zastávka Horky u Tábora 13.03 km
kostel Československé církve husit... 13.07 km
sokolovna Tábor 13.18 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 13.2 km
vlaková zastávka Slapy 13.37 km
nádraží Tábor 13.42 km
Hýlačka 525 m n. m. 13.65 km
ZOO Větrovy, Tábor 13.85 km
SDH Malšice 14.01 km
hrob Saprikin Petr 14.17 km
pomník padlých WWI, Malšice 14.17 km
fara Malšice 14.17 km
Malšice 14.18 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 14.21 km
hřbitov Tábor 15.1 km
hrob Anatolije Osipoviče Oskina 15.11 km
Peterka František 15.82 km
Kozský potok 15.85 km
Sezimovo Ústí 15.9 km
Němec František 15.9 km
pamětní deska Josef Švehla 15.93 km
pomník padlých WWI i II, Sezimovo ... 15.93 km
Švehla Josef 15.93 km
hrobka Dr. Edvarda Beneše, Sezimov... 15.95 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Sezimov... 15.95 km
Čapkova studánka, Sezimovo Ústí... 15.97 km
Památník dr. Edvarda Beneše, Sezim... 16 km
Hana Benešová, Petr Zídek 16.01 km
vila Hany a Edvarda Benešových, Se... 16.01 km
Mnichovské dny, Edvard Beneš 16.01 km
Benešová Hana 16.01 km
vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ús... 16.06 km
Strimpl Ludvík 16.06 km
Fierlinger Zdeněk 16.08 km
vila Zdeněka Fierlingera, Sezimovo... 16.08 km
hřbitov Bernartice 16.53 km
památník popravených Bernartice 16.53 km
Husova kaple Bernartice 16.55 km
Krzák Rudolf 16.63 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 16.63 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 16.63 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 16.66 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 16.66 km
pomník padlých WWII, Bernartice 16.69 km
kostel sv. Martina, Bernartice 16.73 km
fara Bernartice 16.76 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 16.76 km
Bernartice 16.79 km
paraskupina Intransitive 16.8 km
pomník padlých WWI, Bernartice 16.82 km
kašna Bernartice 16.83 km
Hrubec Rudolf 16.84 km
Blázni, vodníci a podvodníci 16.97 km
SDH Velká 17.94 km
Velká 17.95 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 17.97 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 17.99 km
SDH Křenovice 18.6 km
Cernan Eugene Andrew 18.7 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 19.52 km
kaple Radětice 19.61 km
Bechyňská Smoleč 19.61 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 19.63 km
kaple Bechyňská Smoleč 19.64 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 19.67 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Milevské muzeum - otevírací doba

  batoh
  Milevské muzeum - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba...

  batoh
  Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otev...

  batoh
  muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Jistebnice

  batoh
  Jednota Jistebnice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Radkov

  batoh
  Jednota Radkov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Borotín

  batoh
  Jednota Borotín
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Božetice

  batoh
  Jednota Božetice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: táborsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Jistebnice 0.08 km
Jednota Radkov 6.41 km
Jednota Borotín 6.51 km
Jednota Božetice 7.06 km
Jednota Chyšky 8.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 9.33 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 9.82 km
Jednota Sepekov 10.18 km
Jednota Opařany 10.46 km
Jednota Chotoviny 10.76 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 10.88 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 11.17 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 11.17 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 11.17 km
Jednota Tábor 11.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.5 km
Bankomat ČSOB 11.5 km
Bankomat ČSOB 11.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.56 km
Bankomat Česká spořitelna 11.58 km
Jednota Stádlec 12.19 km
Bankomat Česká spořitelna 12.36 km
Jednota Nemyšl 12.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.36 km
Bankomat ČSOB 12.37 km
Bankomat Komerční banka 12.37 km
Bankomat Oberbank AG 12.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.5 km
Bankomat GE Money Bank 12.67 km
Bankomat Fio banka 12.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.73 km
Bankomat ČSOB 12.73 km
Bankomat ČSOB 12.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.73 km
Bankomat GE Money Bank 12.76 km
CENTRUM Milevsko 12.76 km
Bankomat Česká spořitelna 12.81 km
Bankomat Komerční banka 12.81 km
Bankomat ČSOB 12.86 km
Jednota Slapy 12.86 km
Jednota Tábor 12.92 km
Bankomat Česká spořitelna 12.96 km
Bankomat Komerční banka 13.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.13 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 13.19 km
Bankomat UniCredit Bank 13.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.26 km
Bankomat ČSOB 13.27 km
Bankomat Komerční banka 13.31 km
Bankomat Česká spořitelna 13.31 km
Bankomat GE Money Bank 13.31 km
Bankomat Raiffeisenbank 13.36 km
Bankomat Raiffeisenbank 13.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.42 km
Jednota Tábor 13.46 km
Bankomat ČSOB 13.48 km
Bankomat Raiffeisenbank 13.5 km
čerpací stanice Shell, Tábor 14.01 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 14.03 km
Jednota Malšice 14.07 km
Supermarket Malšice 14.25 km
Bankomat Česká spořitelna 14.38 km
Jednota Zbelítov 14.74 km
Bankomat ČSOB 15.02 km
Bankomat GE Money Bank 15.02 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 15.08 km
McDonalds, Tábor 15.34 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 15.35 km
Jednota Tábor 15.39 km
Jednota Měšice 15.43 km
Bankomat GE Money Bank 15.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.54 km
Bankomat Komerční banka 15.62 km
Bankomat Česká spořitelna 15.7 km
Bankomat Česká spořitelna 16.12 km
Bankomat GE Money Bank 16.14 km
Jednota Bernartice 16.74 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 16.78 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 17.21 km
Bankomat Komerční banka 17.27 km
Jednota Hrejkovice 17.28 km
Bankomat ČSOB 17.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.36 km
Jednota Pechova Lhota 17.36 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 17.37 km
Jednota Sezimovo Ústí 17.65 km
Jednota Ratibořské Hory 17.68 km
Jednota Zárybničná Lhota 17.8 km
Jednota Oldřichov 18.18 km
Jednota Kovářov 18.33 km
Jednota Borovany 18.65 km
Jednota Radětice 19.51 km
Jednota Květov 19.54 km
Bankomat Česká spořitelna 19.69 km

mohlo by Vás zajímat

Petřík Theodor Prof. Dr.

batoh
Petřík Theodor Prof. Dr.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Gutfreud Otto

batoh
Gutfreud Otto
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (německý název Böhmerwald) je rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska. První historicky doložený název pro toto pohoří je keltský název Gabreta (přeloženo Pohoří kozorohů) a ve své mapě jej takto uvedl Klaudios Ptolemaios. V češtině bylo pohoří označováno Les či Bavorský les. Jméno Šumava patrně jako první použil Antonio Bonfini v roce 1565 ve svém díle Rerum Hungaricum a pochází od praslovanského slova šuma, což znamená hvozd nebo hustý les. Pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Německá jižní strana pohoří má ostřejší sklon než severní, česká. Z podunajské roviny se prudce zvedá a tato část je nazývána Bayerischer Wald (Bavorský les) - Hinterer Bayerischer Wald a Vorderer Bayerischer Wald (Přední a Zadní bavorský les), jehož součástí je křemenný val Pfahl, leží o něco jižněji v německém vnitrozemí, od Šumavy je oddělen údolím řeky Řezná (Regen). K ochraně přírody zde slouží Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald), Přírodní park Horní Bavorský les (Naturpark Oberer Bayerischer Wald), Chráněná krajinná oblast Šumava a Národní park Šumava. Na území Šumavy se nachází mimo jiné Lipenská přehrada, která je stále populárnější díky službám Lipno servis a skiareálu Lipno. K dispozici jsou Vám kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu Wi Fi signálem. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. O množství sněhu, o počasí na Šumavě se můžete informovat prostřednictvím netu pomocí šumavských web kamer. O upravenosti běžeckých tratí informuje Bílá stopa. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy a projít se po místech kudy chodil Král Šumavy, nebo spisovatel Šumavy Karel Klostermann, který miloval horu Javorník na Šumavě. Na našem nejstarším šumavském netu http://www.sumava.cz/ najdete řadu turistických informací, nejen nabídku levného ubytování.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

 „Hrom aby tu bandu zabil!" zaskuhral.

„Ba! Čert nám je byl dlužen," vece mládek. „Dnes v pravé poledne střelili za Vondrovem zcela nablízku Ohradského zámku po hajném. Rána ho sice minula, ale můžete si představit jeho leknutí. Jde to do živého, jak vidíte. Mne a Žemličku vyslal pan porybí semhle na Volešek, abychom tu hlídali. Včera nějací chlapi lovili ve Zvolenovu, dnes, jak se zdá, jsou zde při práci. Ještě v noci máme dát raport, viděli-li jsme co. Picinský hajný se k nám přidal a také baštýř z Vomáčky; jdou dolem po druhé straně a výhjavský baštýř s jedním pěšákem se drží na císařské silnici, aby je dopadl, kdyby snad tamtudy utéci chtěli. Nesmím se omeškat. Dobrou noc, pantáto!"

Kývnul hlavou, usmál se trochu, takže se zaleskly ve světle měsíce jeho pěkné bílé zuby, a již odcházel svým lehkým, rychlým a pružným krokem.

Krušnej stál jako přimražen, obličejem obrácen k rybníku, dívaje se upřeně ve stranu, kde byl spatřil plápolající ohně. Viděl je tam dosud. Napadlo ho, že loví-li tam bratři Karhounové, na něho číhat nebudou. Bůh jim naděl hojné kořisti! Aspoň nebudou mít pokdy s ním se obírati. Ještě lépe by bylo ovšem, kdyby se lajdáci dostali zase za pevnou závoru. Ale kdo ví, jsou-li to zrovna Karhounové, kteří loví; mohli by to být i jiní... Snad by se doporučovalo spustit se za mládkem a vrátiti se do Plástovic; čekají-li ho u Pašic, utrou hubu a s nepořízenou se vrátí... Již již se chtěl vydat za mládkem, který zatím už takový kus cesty urazil, že by jej sotva byl dohonil, a zahouknout naň, aby počkal, se mu přece jen příčilo, samotnému pak jiti se mu nechtělo: strach tou měrou mu vjel do těla, že pojednou vše ho děsilo, vše naň působilo příšerně, stíny, světlo, houštiny, stromy, hlasy ptactva, jichž si do té chvíle hrubě ani nebyl povšiml; připadalo mu též, že páry, jež obestíraly obzor na západě, houstnou v hrozivé mraky, a Blata na severu jako by se vlnila, jako by dlouhé, příšerné stíny, jimž fantazie jeho dodávala tvary nevídaných, nemožných oblud, němým rejem se přes ně převalovaly. Zachvěl se; pot, jenž stál na jeho čele, stydnul, zuby jektaly, rty šeptaly slova, zažehnávající zlé duchy noční, která rázem mu přišla na paměť, ač dávno, snad z útlého dětství, jich nevyslovil, ani vyšlo viti neslýchal. V Pašicích, jichž bílé omítěné domy viděl zcela blízko před sebou, ozval se ponocný: jedenáctkrát zazněl pronikavý zvuk jeho píšťaly. Jedenáct hodin! — Že se jen tak omeškal! — Vzpomněl si, že málo let tomu, jeho soused Matouškovský, bera se touže cestou, kterou on nyní šel, ošálen byv kterousi příšernou vidinou, zabloudil v těchto místech, a bezmála by se byl dostal do rybníka, ač znal jako on sám, každý keř, každý kámen, každou louži po celých Blatech, nadto u samých Pašic; tvrdilo se sice, že Matoušovský, bera se touže cestou, kterou on nyní šel, nechtěl přiznat, stoje na svém, že ho zničehonic šedá mlha obestřela a že jakási tajemná síla, jíž si uvědomiti nemohl, jej neustále vpravo popoháněla, až stál u samého rybníka. Píšťala ponocného, která v tom okamžiku k němu dozněla, zahnala mlhu i nečistou sílu, pohánějící ho vpřed, a zachránila jej. Dostal se domů bez nejmenších obtíží a z vděčnosti poslal nazejtří ponocnému pytel pšenice a zaplatil zaň deset mázů piva. On, Krušnej, nic jinak než celé Pašice a celá Blata se smál tehda Matoušovskému a nevěřil jeho vypravování, ale kdo ví, neměl-li přece pravdu. Vzpomněl si i na jiné, této podobné události, zřejmě tomu nasvědčující, že na Blatech se dějí někdy věci, jichž nelze vysvětliti přirozeným způsobem...

Uslyšev zvuk píšťaly a připomenuv sobě zachránění Matoušovského, Krušnej se poněkud vzpamatoval ze svého náhlého strachu, aspoň pokud tento mu byl nahnán nadpřirozenými příšerami. Neviděl již oblud, těkajících po Blatech, ale zato tím zřetelněji Pašice a v nich i střechu svého rodného domu a kus jeho bílého zdiva, měsícem jasně ozářeného, jiného ničeho nic než širokou rovinu, již daleko přehlédl a na níž rozpoznával každý keř, každou vyvýšenou mez i stříbrným světlem oblité cestičky; pouze kratičký úvoz, kudy se mu bylo brati, byl skryt před jeho zraky. Ale právě tam třeba číhali bratři Karhounové... Není možná... Nebylo jich tam, neboť mládek, jenž tudy přicházel, by je tam byl viděl. Vrátila se mu klidná rozvaha, zastyděl se přímo, že se tak dal postrašit, a pak mu přišla myšlenka, že si mládek třeba naschvál z něho šašky chtěl ztropit připomenuv mu návrat této zlodějské dvojice. Takový knížecí necamour je všeho schopen !...

„Počkej, kluku!" zabručel, „já ti tohle splatím, až se zase sejdeme! Na zloděje jdeš, bodejž ti vaz zakroutili!"

Opakuje si několikrát toto zbožné přání, Krušnej se dal zase v pochod a za dvě minuty dorazil k úvozu. Prošel jím skoro veskrz, když pojednou mu bylo, že slyší kroky a tlumený hovor. Stanul prudce a naslouchal. Co to jen bylo? Kroků více neslyšel, ale zato zcela zřetelně tlumené hlasy lidské, najmě jakýs hluboký mužský bas. Ulekl se, div nohy se mu nepodkosily. Skrčil, přitiskl se ke stěně úvozu, a pokud strach připouštěl vůbec nějakého uvažování, jal se přemýšleti, jak by hrozícím nástrahám unikl. Nejvhodnějším se mu zdálo vyjít z úvozu, dáti se k samému rybníku, obejiti cestu širokým polokruhem podél břehu a otevřenými drahami a dostati se takto zadem do Pašic. Tam byly ovšem bahnité louže a mokré, sítím a ostřicí porostlé plochy, ale lépe přece zmočiti si nohy nežli vběhnouti do rukou pomstylačných Karhounů...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky