Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Cehnice

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: strakonicko
GPS: 49°12'53.964"N, 14°1'44.531"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec Cehnice se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji. Je položena při okraji Putimské pánve, na Cehnickém potoce v povodí řeky Otavy. V letech 1342 - 1357 byla ves s tvrzí sídlem panského rodu Cehniců z Říčan, z nichž je uváděn především Rudolf z Říčan a z Cehnic. Dalšími majiteli Cehnice s tvrzí byli jeho čtyři synové - Oldřich, Svojše, Jan a Bohuslav Sestřínek. Ještě k roku1397 je uváděn Jan a patrně také ještě žil Bohuslav. Kromě toho měl zde svůj díl Mikuláš, který není blíže jmenován a který v roce 1396 zemřel. V letech 1416 - 1425 jsou doloženi Karel a Bušek, synové Bohuslavovi, z nichž Bušek se stal děkanem kapituly v Týně nad Vltavou. V roce 1419 prodali plat v Cehnicích k užívání faře v Radomyšli. Dále jsou v letech 1431 - 1465 jmenováni bratři Jan a Karel a později Mikuláš z Říčan, který (zřejmě před rokem 1475) připojil Cehnice ke zboží svých strýců ve Štěkni. V roce 1475 Zachař z Říčan a jeho syn Mikuláš přenesli plat z Cehnic, který byl od roku 1419 připojen k faře v Radomyšli na obec Nevčelice. Na žádost Heralta Kavky z Říčan král Ferdinand povýšil obec v roce 1540 na městečko s vlastním erbem, s týdenním trhem, dvěma trhy výročními a právem pečetit zeleným voskem. Po smrti Heralta Kavky z Říčan při dělení Štěkeňska a v roce 1563 dostal jeho syn Jan Kavka z Říčan tvrz, dvůr a městečko Cehnice s deseti vesnicemi. Zemřel v roce 1577 a Cehnice připadly jeho nezletilému synovi Janovi, který se vyrovnal se svou matkou Kateřinou o její věno a v roce 1601 na základě majestátu Rudolfa II. udělil svým poddaným některé výsady. Roku 1602 koupili od něho poručníci Zdeňka Jana Říčanského z Říčan Cehnice a připojili opět ke štěkeňskému panství. Cehnická tvrz, poplužní dvůr a jejich východní zázemí tvoří trojúhelníkový půdorys se silně zaoblenými rohy. Palácová budova tvrze tu vyrostla ve 14. století při okraji prudkého svahu nad údolím potoka s pozdějším rybníkem. Dochované feudální sídlo tvoří protáhlé jednopatrové stavení, dosud se strmou sedlovou střechou, které je rozšířeno k severnímu svahu o menší rizalit a ke dvoru na jižní straně o mělký komunikační trakt se schodištěm a chodbou s půlkruhovými arkádovými okny. Starší gotická fáze výstavby se výrazněji dochovala zřejmě ve sklepech pod střední částí budovy v nepravidelném srazu prostorů. Sestup do sklepů pod nádvorním komunikačním traktem ústí do středního ze tří sklepů vedle sebe s kamennými valenými klenbami, orientovanými kolmo k delší ose objektu. Úzký vstupní protáhlý sklep a podobný prostor po jeho východní straně s širokými pravoúhlými nikami v bocích, jsou patrně dílem až renesanční přestavby podob­ně jako podélně zaklenutý sklep v přilehlém severním rizalitu. Zřetelně starší je západní sklep, oddělený od vstupního sklepa stupňovitě se zalamujícím průchodem ve 3 m široké dělící zdi, jejíž původní užší jádro pravděpodobně narostlo z obou stran přizdívkami. Širší severní díl tohoto prostoru je pod kamennou valenou klenbou s téměř půlkruhovými čely a otisky šalovánÍ. Slepé okénko v boční nice překrývá kamenná deska. Menší díl sklepa při nádvoří je užší, překrytý u vrcholu lomeným valeným segmentem, rovněž se stopami šalování. Na západním boku je zřetelná zazdívka patrně staršího vstupního otvoru. Obdélné jádro tvrze bylo patrně dotvořeno v pozdní gotice a v 2. polovině 16. století prošlo postupně několika renesančními přestavbami. Ve starší fázi vznikl snad severní rizalit, upraveno přízemí se sledem valeně klenutých prostorů vedle sebe, jejichž klenby jsou z části vykrojeny trojúhelnými výsečemi a střední byla zřetelně do prostoru vložena dodateč­ně. Celek byl pokryt psaníčkovými sgrafity. V pozdější fázi - v poslední třetině 16. století - byl přistaven nádvorní komunikační trakt, který překryl starší sgrafitovou rustiku a opakoval ji na novém průčelí. Budova tvrze byla prodloužena směrem k západu, které je spolehlivě doloženo spárami a menším typem psaníčkových sgrafit s vnitřními obdélnými zrcátky. Tento poslední vzor se objevuje rovněž při východním čele dvorního komunikačního traktu. Plochostropé 1. patro je dnes architektonicky nezajímavé, stopy malovaných sup raport s figurálními a ornamentálními motivy ze 16. století, které byly spatřeny ještě kolem roku 1960 zejména v nárožní místnosti (tři ženy u hrobu Kristova s andělem) jsou dnes patrně zakryty nátěry. Nelze vyloučit, že některé klenby vznikly až ve století následujícím, při úpravě části objektu na sýpku. Součástí renesančního komplexu cehnické tvrze byl i menší nízký objekt u příjezdové cesty před západním čelem palácové budovy, jehož západní stěnu pokrývá sgrafito ze starší fáze přestavby tvrze. Pamětihodnosti: tvrz, most přes Cehnický potok, Špýchar usedlosti č.p. 104, Cehnické lípy. Místní části: Cehnice, Dunovice.

odkaz: Cehnice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kaple Nejsvětější trojice, Cehenice

batoh
kaple Nejsvětější trojice, Cehenice
Šumava A-Z: kaple
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

SDH Cehnice

batoh
SDH Cehnice
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer, u Su...

batoh
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer, u Sudoměře
Šumava A-Z: sochy
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kaple navštívení Panny Marie, Drahonice...

batoh
kaple navštívení Panny Marie, Drahonice
Šumava A-Z: kaple
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 0.06 km
SDH Cehnice 0.16 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 3.5 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 3.7 km
bitva u Sudoměře 3.92 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 3.92 km
památník bitvy u Sudoměře 3.94 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 4.11 km
Sudoměř 4.13 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 4.14 km
kaple Sudoměř 4.18 km
SDH Sudoměř 4.2 km
dětské hřiště Sudoměř 4.21 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 4.21 km
SDH Čejetice 4.22 km
Obecní rybník, Čejetice 4.32 km
vlaková zastávka Sudoměř 4.33 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 4.34 km
kaplička Sudoměř 4.39 km
duby Štěkeň 6.02 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 6.02 km
fara Štěkeň 6.03 km
Štěkeň 6.03 km
pomník padlých WWI, Ražice 6.04 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 6.04 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 6.04 km
Ražice 6.05 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 6.06 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 6.09 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 6.09 km
hřbitov Štěkeň 6.12 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 6.15 km
zámek Štěkeň 6.15 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 6.2 km
Lhota u Kestřan 6.23 km
křížová cesta, Štěkeň 6.24 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 6.28 km
hřbitov řádový Štěkeň 6.32 km
silniční most Otava, Kestřany 6.35 km
špejchar Ražice 6.38 km
jilm vaz Kestřany 6.43 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 6.43 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 6.43 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 6.56 km
nádraží Ražice 6.68 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 6.69 km
SDH Kestřany 6.72 km
Kestřany 6.87 km
pomník padlých WWI, Kestřany 6.88 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 6.91 km
zámek Kestřany 6.94 km
Horní tvrz Kestřany 6.98 km
Skočický hrad 7 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 7.01 km
hřbitov Podsrp 7.4 km
Krajníčko 7.52 km
fara Podsrp 7.54 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 7.57 km
Rafťáci 7.64 km
Tři chlapi na cestách 7.66 km
tvrz Čepřovice 7.66 km
Čepřovice 7.67 km
kaple Čepřovice 7.68 km
SDH Čepřovice 7.71 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 7.88 km
Heřmaň 7.89 km
hřbitov Heřmaň 7.9 km
hrob Jana Čarka 7.91 km
pamětní deska Jan Čarek 7.91 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 7.92 km
fara Heřmaň 7.94 km
SDH Heřmaň 7.96 km
dětské hřiště Heřmaň 7.97 km
kaple Přešťovice 7.97 km
rodný dům Jana Čarka 7.97 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 7.97 km
Smutný život, Jan Čarek 7.97 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 7.97 km
Čarek Jan 7.97 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 7.99 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 8 km
golf Kestřany 8.08 km
Neuslužice 8.24 km
silniční most Blanice, Putim 8.29 km
Tři chlapi na cestách 8.4 km
statek Jiřetice 4 8.41 km
Jiřetice 8.43 km
Roučků mlýn, Putim 8.43 km
Drahé tety a já 8.44 km
kamenný most Blanice, Putim 8.44 km
statek Jiřetice 12 8.44 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 8.46 km
dům Jana Cimbury, Putim 8.46 km
pamětní deska Jan Cimbura 8.47 km
náves Putim 8.48 km
Poslušně hlásím 8.49 km
filmová četnická stanice Putim 8.49 km
dětské hřiště Putim 8.51 km
pomník padlých WWI i II, Putim 8.58 km
hájovna pod Helfenburkem 8.59 km
fara Putim 8.59 km
hrob Jan Cimbura 8.61 km
Putim 8.61 km
SDH Putim 8.61 km
hřbitov Putim 8.63 km
Záhada putimské kostnice 8.63 km
kostel sv. Vavřince, Putim 8.63 km
parkoviště pod Helfenburkem 8.69 km
Princezna ze mlejna 8.75 km
ranč Šimona Pláničky, Hoštice u Vo... 8.78 km
kaple sv. Anny, Putim 8.81 km
pamětní deska J. Š. Baar 8.82 km
stavení s barokním štítem, Litocho... 8.88 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 8.88 km
Litochovice 8.88 km
Podkostelní rybník, Putim 8.95 km
Princezna ze mlejna 8.96 km
Arabela 8.96 km
Tři životy 8.96 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 8.96 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenbur... 8.96 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci ... 8.96 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavor... 8.96 km
Slunce, seno, jahody a pár facek, ... 8.98 km
Troška Zdeněk 8.98 km
fara Hoštice u Volyně 8.98 km
pomník padlých WWI, Hoštice u Voly... 9.02 km
Linka Tomáš 9.03 km
Lábus Jiří 9.03 km
Hoštice u Volyně 9.03 km
hřbitov Hoštice u Volyně 9.05 km
SDH Hoštice u Volyně 9.05 km
Tučný Michal 9.05 km
kostel Narození Panny Marie, Hošti... 9.06 km
Dobev (Stará a Nová) 9.06 km
hrob Michal Tučný 9.07 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 9.07 km
zámek Hoštice u Volyně 9.1 km
Drahé tety a já 9.11 km
dětské hřiště Hoštice u Volyně... 9.15 km
kaple Panny Marie, Koječín 9.16 km
Koječín 9.16 km
hřbitov Strakonice 9.17 km
nádraží Putim 9.23 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 9.26 km
Drahé tety a já 9.29 km
kostel sv. Václava, Strakonice 9.3 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 9.32 km
řeka Blanice 9.32 km
pomník padlých WWI, Strakonice 9.34 km
nádraží Strakonice 9.34 km
Hledání ztraceného času - americké... 9.35 km
soutok Otava - Blanice 9.39 km
Krška Václav 9.4 km
Benešovský mlýn 9.4 km
Svinětice 9.45 km
lípa u Putimské silnice 9.48 km
židovský hřbitov Hoštice u Volyně... 9.49 km
kaple Kbelnice 9.49 km
pomník padlých WWI, Kbelnice 9.5 km
Bohunice 10.05 km
kaple Bohunice 10.18 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 10.19 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 10.19 km
vodáctví Strakonice 10.21 km
Slunce, seno, jahody 10.24 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 10.28 km
morový sloup, Strakonice 10.29 km
řeka Volyňka 10.29 km
vlaková zastávka Strunkovice na Vo... 10.31 km
vlaková zastávka Hoštice u Volyně... 10.35 km
Strakonice 10.36 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 10.36 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 10.37 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 10.42 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 10.45 km
Tři chlapi na cestách 10.45 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 10.47 km
hrad Strakonice 10.47 km
kaple Všechlapy 10.48 km
Masné krámy, Strakonice 10.51 km
Všechlapy 10.51 km
pamětní deska Josef Skupa 10.52 km
Skupa Josef 10.52 km
Spořitelna Strakonice 10.53 km
Šmidinger Josef 10.53 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 10.54 km
SDH Strakonice 10.54 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 10.54 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 10.54 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 10.54 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 10.57 km
radnice bývalá Strakonice 10.57 km
Čelakovský František Ladislav 10.59 km
Horký František 10.59 km
Křížková Hana 10.59 km
Kochan Valentin z Prachové 10.59 km
Turek Roman 10.59 km
Vachler Petr 10.59 km
Salák Alexander 10.59 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 10.59 km
pivovar (původní) Strakonice 10.59 km
pěší most Otava, Strakonice 10.6 km
Javornice 10.6 km
Zátavský most 10.61 km
NS Podskalí ve Strakonicích 10.61 km
Na Vápenici 10.62 km
Rohozná (Osek) 10.69 km
Slunce, seno, erotika 10.72 km
pivovar Strakonice 10.72 km
kaple Anděla Strážce, Volyně 10.81 km
stavení Bavorov 10.82 km
Pavel Pavel 10.87 km
fara Bavorov 10.87 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ba... 10.89 km
dudácký festival Strakonice 10.91 km
Panský dům, Bavorov 10.93 km
morová deska Bavorov 10.95 km
Veselý Jindřich PhDr. 10.96 km
pamětní deska Jindřich Veselý 10.96 km
kašna Bavorov 10.98 km
Jakší Josef 10.99 km
Bavorov 10.99 km
SDH Bavorov 11.05 km
vlaková zastávka Pražák 11.07 km
Dolní řepický rybník 11.07 km
nádraží Volyně 11.09 km
pověstí o Čertově strouze 11.15 km
Čertova strouha 11.15 km
letiště Strakonice 11.24 km
NS Čertova stezka 11.26 km
pomník padlých WWI i II, Volyně 11.33 km
kaple Račí 11.33 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 11.38 km
Předslavice 11.4 km
horní mlýn Nišovice 11.41 km
synagoga Volyně 11.45 km
barokní brána u stavení Předslavic... 11.45 km
lidové stavení Předslavice 4 11.48 km
pomník padlých WWI, Předslavice 11.51 km
mlýn Černětice 11.53 km
kostel sv. Václava, Předslavice 11.53 km
hřbitov Předslavice 11.54 km
fara Předslavice 11.54 km
tvrz Klokočín 11.56 km
Sokol Volyně 11.56 km
SDH Předslavice 11.56 km
židovský hřbitov Strakonice 11.56 km
Markéta Lazarová 11.56 km
Klokočín 11.56 km
Maletice 11.61 km
Kaizl Josef 11.61 km
památník Josefa Kaizla 11.61 km
kaple Maletice 11.62 km
pomník padlých WWI, Maletice 11.62 km
kostel Všech Svatých, Volyně 11.64 km
městské muzeum Volyně 11.66 km
tvrz Volyně 11.66 km
kaple Černětice 11.69 km
fara Volyně 11.71 km
Klokočínský rybník 11.72 km
radnice Volyně 11.73 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 11.75 km
Mariánský sloup, Volyně 11.76 km
Volyně 11.76 km
Husův dům, Volyně 11.77 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 11.79 km
pamětní deska Edvard Turek 11.79 km
rodný dům a pamětní deska A.M. Píš... 11.8 km
kaple u Dubu 11.81 km
pamětní deska Josef Kárník 11.83 km
stavení s barokním štítem, Černěti... 11.9 km
SDH Černětice 11.91 km
Černětice 11.92 km
Dub u Prachatic 11.92 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 11.93 km
pomník padlých WWI, Dub 11.93 km
zámek Černětice 11.93 km
židovský hřbitov Volyně 11.95 km
kaple před zámkem, Osek 11.96 km
zámek Dub 11.98 km
Tiché vody, Bohumil Havlasa 11.98 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatic... 11.98 km
židovský hřbitov Radomyšl 12.01 km
památník osvobození Dub 12.02 km
hřbitov Dub 12.02 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 12.02 km
fara Dub 12.04 km
zámek Osek 12.05 km
rybník Velká Outrata 12.11 km
kaple Domanice 12.22 km
Domanice 12.22 km
Trápení 12.26 km
Rybářské muzeum, Vodňany 12.28 km
nádraží Písek 12.3 km
kostel Proměnění Páně, Volyně... 12.35 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 12.35 km
památník Theodor Mokrý 12.35 km
hrob Jan Vratislav Želízko 12.35 km
rybník Malá Podvinice 12.36 km
hřbitov Volyně 12.37 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 12.39 km
Podvinická lípa, Vodňany 12.4 km
kaple Osek 12.41 km
SDH Nihošovice 12.41 km
Discopříběh 12.42 km
studánka U Smetáka 12.43 km
galerie Na shledanou, Volyně 12.44 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 12.45 km
dětské hřiště Nihošovice 12.52 km
Nihošovice 12.53 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 12.54 km
Selibovský rybník 12.57 km
plovárna U sv. Václava, Písek 12.59 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 12.59 km
silniční most Blanice, Vodňany 12.59 km
MVE Písek 12.59 km
rybník Velká Podvinice 12.61 km
pohádková kovárna Selibov 12.63 km
kaple Selibov 12.63 km
Selibov 12.66 km
Princezna ze mlejna 12.68 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 12.68 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 12.68 km
pomník padlých WWI, Selibov 12.69 km
hřbitov Radomyšl 12.72 km
dětské dopravní hřiště Písek... 12.74 km
Sokol Vodňany 12.79 km
Hliněný mlýn, Vodňany 12.8 km
naučná stezka Vodňanská 12.82 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 12.83 km
hřbitov starý Písek 12.84 km
Poprask na silnici E 4 12.84 km
kostel sv. Václava, Písek 12.85 km
Kam čert nemůže 12.86 km
Dražejov 12.89 km
Jánský most, Vodňany 12.91 km
silniční most Blanice, Myšenec 12.92 km
rybník Brůdek, Radomyšl 12.93 km
dětské hřiště Písek 12.93 km
křížová cesta, Radomyšl 12.93 km
Beránek Tomáš, Mons. 12.94 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 12.95 km
Spořitelna Vodňany 12.97 km
Herites František PhMr. 12.98 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Li... 12.99 km
Mostecký mlýn, Vodňany 13 km
Vodňany 13.02 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 13.03 km
kašna Vodňany 13.03 km
hrázděná restaurace, Písek 13.04 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 13.05 km
infocentrum Vodňany 13.05 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 13.08 km
Blanice 13.08 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 13.09 km
hřbitov Blanice 13.09 km
pomník padlých WWI, Myšenec 13.09 km
Myšenec 13.09 km
tvrz Lipovice 13.1 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 13.1 km
městské opevnění Vodňany 13.1 km
jižní městská bašta Vodňany 13.1 km
Čtyři slunce 13.11 km
zřícenina hradu Myšenec 13.12 km
dětské hřiště Myšenec 13.12 km
Čáp František 13.13 km
kostel sv. Havla, Myšenec 13.13 km
pěší most Otava, Písek 13.14 km
dětské hřiště ostrov Písek 13.14 km
pamětní deska Josef Kovář 13.14 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 13.14 km
koupaliště Písek 13.14 km
hrob Otakara Ševčíka 13.16 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 13.16 km
rybník Vražda, Radomyšl 13.18 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 13.18 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 13.18 km
Zrzavý Jan 13.18 km
Zeyer Julius 13.18 km
zámeček Vodňany 13.19 km
hřbitov bývalý Písek 13.19 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 13.2 km
Už zase skáču přes kaluže 13.21 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 13.21 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 13.22 km
Lístek do památníku 13.23 km
Stříbrný vítr 13.23 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 13.24 km
Putimská brána 13.24 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 13.24 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 13.24 km
sochy sochařské sympozium Písek 13.25 km
hradby Písek 13.26 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 13.26 km
Ohnivé léto 13.26 km
Kluci na řece 13.26 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 13.27 km
Dům u koulí, Písek 13.27 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 13.27 km
Šrámek Fráňa 13.27 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 13.27 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 13.28 km
Radomyšl 13.28 km
radnice Radomyšl 13.28 km
Novotný Miloslav, PhDr. 13.28 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 13.28 km
pamětní deska Jan Matějka 13.28 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 13.28 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 13.29 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 13.3 km
hřbitov Myšenec 13.3 km
Trhák 13.3 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 13.31 km
Lifka Bohumír Dr. 13.31 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 13.31 km
pamětní deska Bohumír Lifka 13.31 km
pamětní kámen František Herites... 13.32 km
fara Radomyšl 13.32 km
SDH Radomyšl 13.33 km
židovský hřbitov Písek 13.33 km
mohyla z doby bronzové, Písek 13.33 km
park Jana Pavla II., Vodňany 13.33 km
Dům U Bílého beránka, Písek 13.34 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 13.34 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 13.35 km
pítko Písek 13.35 km
Měsíc nad řekou 13.35 km
Bakaláře, Písek 13.35 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 13.36 km
vlaková zastávka Písek 13.36 km
městská vodní elektrárna Písek... 13.36 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 13.37 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 13.37 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 13.37 km
Ježek Jaroslav 13.37 km
pamětní deska osvobození Písek 13.37 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 13.37 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 13.38 km
infocentrum Radomyšl 13.38 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 13.4 km
fara Písek 13.4 km
Husův sbor Vodňany 13.4 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 13.42 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 13.42 km
Rádl Alois 13.43 km
Útěk, Jiří Hejda 13.43 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 13.44 km
infocentrum Písek 13.44 km
Odcházeti s podzimem 13.44 km
nádraží Vodňany 13.45 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 13.46 km
fontána Sladovna, Písek 13.46 km
fontána u hotelu Otava, Písek 13.47 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 13.48 km
Kluci z bronzu 13.48 km
Žižkova kasárna, Písek 13.48 km
strom hrdina, akát Písek 13.48 km
morové sousoší Písek 13.48 km
Filip František 13.48 km
Putna Martin C. 13.48 km
Srnka Jiří 13.48 km
Pilař Radek 13.48 km
Prácheňské muzeum, Písek 13.48 km
hradní kašna Písek 13.49 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 13.5 km
pamětní deska českých králů 13.5 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 13.5 km
Festival nad řekou 13.5 km
Štíty království českého, Štíty Př... 13.5 km
hrad Písek 13.5 km
hotel Otava, Písek 13.5 km
Zemský hřebčín Písek 13.51 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 13.51 km
Cipískoviště, Písek 13.51 km
radnice Písek 13.51 km
festival Cool v Plotě 13.51 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 13.52 km
V peřině 13.52 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 13.52 km
kamenný most Otava, Písek 13.52 km
Brukner Petr 13.52 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.52 km
Písek 13.54 km
Dobré světlo 13.54 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 13.54 km
schwarzenberský Nový Dvůr 13.55 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 13.56 km
Jeremiáš Otakar 13.56 km
evangelická církev metodistická, P... 13.56 km
Kronbergerův altán, Písek 13.57 km
sýpka Protivín 13.57 km
Dům U slona, Písek 13.59 km
synagoga Písek 13.59 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 13.6 km
kaple sv. Anny, Protivín 13.6 km
památník letcům RAF, Písek 13.61 km
Čichtice 13.61 km
kaple Panny Marie, Písek 13.61 km
pamětní deska francouzským vojákům... 13.61 km
dětské hřiště park Písek 13.62 km
památník osovobození Čichtice 13.62 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 13.63 km
kaple Panny Marie, Protivín 13.63 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 13.63 km
Horáková Milada, JUDr. 13.64 km
kaplička Panny Marie, Protivín 13.64 km
kaple Panny Marie, Čichtice 13.64 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice... 13.64 km
Sokolovna Protivín 13.64 km
Schrenkův pavilon, Písek 13.66 km
platanová alej Protivín 13.66 km
hamr Malenice 13.66 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 13.67 km
Palackého sady, Písek 13.67 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 13.68 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 13.68 km
zámek Drhovle 13.69 km
Drhovle Zámek 13.69 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 13.71 km
pomník padlých WWII, Písek 13.71 km
rybník Bašta, Čichtice 13.73 km
Sokol Písek 13.73 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 13.74 km
pivovar Platan, Protivín 13.76 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 13.76 km
naučná stezka na břehu Blanice 13.79 km
Krokodýlí ZOO Protivín 13.79 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 13.8 km
děkanství Protivín 13.8 km
Protivín 13.82 km
platan javorolistý, Protivín 13.84 km
památník města Protivína 13.85 km
pamětní deska Václava Raba 13.85 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 13.85 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 13.85 km
Malenická jeskyně 13.85 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 13.86 km
Už zase skáču přes kaluže 13.87 km
zámek Protivín 13.87 km
památník Adolfa Heyduka 13.88 km
Heyduk Adolf 13.88 km
Beran Rudolf 13.91 km
Hluboký rybník 13.92 km
Princezna ze mlejna 13.92 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 13.93 km
Lhotovský rybník, Čichtice 13.94 km
zámek a hrad Střela 13.99 km
Úlehle 14 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 14.07 km
kaple Střela 14.12 km
Střela 14.12 km
pamětní deska Josef Bílý 14.15 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 14.15 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 14.16 km
hřbitov vojenský Písek 14.17 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 14.17 km
Tálínský rybník 14.19 km
pomník padlých WWI, Písek 14.22 km
SDH Malenice 14.29 km
dětské hřiště Logry, Písek 14.3 km
vila Adolfa Raaba, Písek 14.34 km
kaple Radkovice 14.39 km
Radkovice 14.42 km
NS Cesta drahokamů 14.47 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 14.47 km
Podskalský Zdeněk 14.5 km
pomník padlých WWI i II, Malenice... 14.52 km
Malenice 14.52 km
Jirásková Jiřina 14.52 km
Pleskot Jiří 14.52 km
Kühn Pavel 14.52 km
Jankovec Jaroslav 14.52 km
Chelčický Petr 14.54 km
pamětní deska osvobození Malenice... 14.55 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 14.55 km
pomník padlých WWI, Chelčice 14.57 km
kaple sv. Václava, Malenice 14.57 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 14.57 km
hřbitov Chelčice 14.58 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 14.58 km
kostel sv. Martina, Chelčice 14.58 km
Chelčice 14.58 km
fara Chelčice 14.58 km
vlaková zastávka Písek město 14.59 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 14.6 km
socha Panny Marie, Chelčice 14.61 km
Žďár u Protivína 14.61 km
kaple sv. Václava, Tálín 14.62 km
fara Strunkovice nad Blanicí 14.63 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 14.63 km
fara Malenice 14.65 km
kaple Malenice 14.68 km
Havlasa Bohumil 14.69 km
hřbitov Malenice 14.7 km
hrob Jaroslav Pešek 14.7 km
hrob Josef Zítek 14.71 km
kostel sv. Dominika, Strunkovice n... 14.71 km
hrob František Teplý 14.71 km
kostel sv. Jakuba, Malenice 14.71 km
hrob Jiří Pleskot 14.73 km
SDH Malenice (starý) 14.73 km
hrob Zdeněk Podskalský 14.73 km
pomník padlých WWI, Protivín 14.74 km
SDH Chelčice 14.75 km
hřbitov Protivín 14.75 km
židovský hřbitov Protivín 14.76 km
Dolní Nakvasovice 14.76 km
kaple Dolní Nakvasovice 14.79 km
Tálín 14.8 km
NS Lesní dřeviny 14.8 km
Šedivý Alois, plk. letec 311 Sqdn.... 14.87 km
Strunkovice nad Blanicí 14.87 km
pomník padlých WWI, Strunkovice na... 14.91 km
Bolestné kameny 14.92 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 14.93 km
rybník Rabyň 14.95 km
Na Lázni, Chelčice 15 km
koupaliště Zálezly 15.05 km
vlaková zastávka Strunkovice nad B... 15.05 km
hrob Otakara Jeremiáše 15.08 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 15.08 km
tvrz Doubravice u Volyně 15.13 km
SDH Doubravice 15.13 km
kaple Doubravice 15.16 km
Doubravice u Volyně 15.16 km
památník bernartickým hrdinům, les... 15.17 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 15.19 km
lesní hřbitov Písek 15.2 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 15.2 km
škola Zálezly 15.2 km
Dřemlinský rybník 15.21 km
Žíchovec 15.23 km
židovský hřbitov Vlachovo Březí... 15.25 km
javor Vlachovo Březí 15.26 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 15.35 km
pivovar (Schmiedův) Vlachovo Březí... 15.36 km
vyhlídka píseckých lesníků 15.36 km
Žďárské Chalupy 15.39 km
kaple Jana Křtitele, Záhorčice 15.39 km
Záhorčice 15.4 km
SDH Záhorčice 15.42 km
křížová cesta, Vlachovo Březí... 15.42 km
Zálezly 15.43 km
dětské hřiště Vlachovo Březí... 15.43 km
Šejna Karel 15.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Zálezl... 15.52 km
kaple sv. Ducha, Vlachovo Březí 15.58 km
tvrz Zálezly 15.58 km
pomník padlých WWI, Vlachovo Březí... 15.59 km
pivovar (panský) Vlachovo Březí 15.59 km
nádraží Číčenice 15.6 km
pomník padlých WWI, Truskovice 15.61 km
pamětní deska Jan Neruda 15.62 km
kaple Truskovice 15.62 km
hřbitov Vlachovo Březí 15.62 km
roubenka Lhota u Svaté Anny 15.62 km
zámek Vlachovo Březí 15.63 km
sv. Jan Nepomucký, Vlachovo Březí... 15.65 km
Velký vepřský rybník 15.66 km
pamětní deska Jakub Bursa 15.67 km
Bursa Jakub 15.67 km
pítko Vlachovo Březí 15.67 km
infocentrum Vlachovo Březí 15.68 km
kašna Vlachovo Březí 15.68 km
minerál písekit 15.71 km
fara Vlachovo Březí 15.72 km
Vlachovo Březí 15.72 km
Truskovice 15.74 km
socha Panny Marie, Vlachovo Březí... 15.74 km
rozhledna Jarník 15.74 km
kostel Zvěstování P. Marie, Vlacho... 15.74 km
kostel sv. Anny, Kraselov 15.75 km
hřbitov Lhota u Svaté Anny 15.75 km
Drahé tety a já 15.77 km
pamětní deska Václav Matoušek 15.78 km
rodný dům Václava Matouška 15.78 km
Matulka Jan 15.79 km
rodný dům Jana Matulky 15.79 km
Malý Bor u Strunkovic 15.8 km
pomník padlých WWI, Katovice 15.87 km
pamětní deska osvobození Katovice... 15.88 km
Maloborský rybník 15.9 km
Protivec 15.93 km
kaple Panny Marie, Protivec 15.97 km
Katovice 16 km
kaple Rojice 16.02 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 16.03 km
Hogo fogo Homolka 16.04 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 16.04 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 16.05 km
mlýn Katovice 16.05 km
zámek (nový) Libějovice 16.07 km
Rojice 16.07 km
fara Katovice 16.08 km
hřbitov Katovice 16.14 km
kaple sv. Barbory, Čížová 16.16 km
hřbitov Čížová 16.18 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 16.18 km
Číčenice 16.18 km
studna krytá Čížová 16.18 km
fara a špitál Čížová 16.19 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 16.2 km
zvonice Čížová 16.21 km
vlaková zastávka Čížová 16.21 km
dětské hřiště Libějovice 16.28 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 16.35 km
SDH Libějovice 16.36 km
památník osovobození Kraselov 16.37 km
kostel sv. Vavřince, Kraselov 16.4 km
Libějovice 16.41 km
pomník padlých WWI, Libějovice 16.42 km
zámek Čížová 16.42 km
fara Kraselov 16.43 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 16.44 km
infocentrum Čížová 16.45 km
Kraselov 16.45 km
Čížová 16.48 km
sýpka Čížová 16.49 km
Střídka 16.49 km
šlechtický pivovar, Čížová 16.51 km
tvrz (zámek) Kraselov 16.51 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 16.59 km
přírodní rezervace Libějovický par... 16.59 km
vlaková zastávka Lčovice 16.65 km
Princezna ze mlejna 16.69 km
Náhořany 16.69 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Náhoř... 16.69 km
kaple v parku zámku Lčovice 16.74 km
kaplička Němčice 16.78 km
zámek Lčovice 16.8 km
Zítek Josef 16.8 km
Němčice 16.83 km
hřbitov Náhořany 16.83 km
SDH Němčice 16.85 km
Němčický rybník 16.85 km
pamětní deska Josef Zítek 16.88 km
Žák František, generálmajor 16.89 km
pomník Františka Žáka 16.89 km
SDH Zlivice 16.89 km
Zlivice 16.89 km
zámek Němčice 16.9 km
Paseky 16.93 km
kaple Paseky 16.93 km
pomník padlých WWI, Paseky 16.93 km
Lčovice 16.96 km
SDH Lčovice 17.01 km
kaple Lčovice 17.12 km
slovanské mohyly, Lomec 17.12 km
zřícenině tvrze Čestice 17.17 km
kašna Čestice 17.19 km
zámek Čestice 17.21 km
Čestice 17.21 km
fara Čestice 17.3 km
kaple Čestice 17.31 km
vlaková zastávka Vrcovice 17.31 km
kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Če... 17.32 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 17.33 km
hrobka rodiny Dlouhoweský 17.33 km
hřbitov Čestice 17.34 km
pomník padlých WWI i II, Čestice... 17.34 km
přírodní rezervace Kněží hora... 17.49 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 17.49 km
Katovická hora, Kněží hora 17.5 km
SDH Dolní Novosedly 17.52 km
Zeyerova stezka 17.55 km
kaple Dolní Novosedly 17.56 km
fara Lomec 17.56 km
kaple Povýšení svatého Kříže a kal... 17.57 km
Dolní Novosedly 17.57 km
Nestanice 17.57 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 17.58 km
poustevna u kalvárie, Čestice 17.6 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 17.6 km
křížová cesta, Lomec 17.62 km
kaple Nestanice 17.62 km
poutní místo Lomec 17.62 km
kaple Těšovice 17.62 km
hřbitov Lomec 17.63 km
studna Lomec 17.64 km
lípa Naděje, Lomec 17.64 km
Černěves 17.65 km
Machův včelín Krušlov 17.66 km
SDH Černěves 17.66 km
Trhák 17.67 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 17.67 km
kaple Černěves 17.68 km
SDH Krušlov 17.69 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 17.69 km
pomník padlých WWI, Novosedly 17.69 km
Novosedly 17.71 km
dětské hřiště Černěves 17.71 km
dětské hřiště Krtely 17.75 km
kostel sv. Cyrila a Mětoděje, Husi... 17.75 km
Kavkovna 17.75 km
Krtely 17.76 km
NS Kněží hora 17.76 km
pomník padlých WWI, Krtely 17.76 km
kaple Krtely 17.77 km
stavení Libotyně 17.77 km
Libotyně 17.77 km
SDH Krtely 17.78 km
kaple Libotyně 17.78 km
hřbitov Husinec 17.78 km
Žižkův most, Horní Poříčí 17.79 km
Krušlov 17.8 km
památník čet. V. Rys a npor. M. Ry... 17.8 km
kaple Krušlov 17.8 km
SDH Vrcovice 17.81 km
statek U Dudáků, Libotyně 17.83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 17.85 km
Hessoun Josef, Msgre. 17.91 km
Vrcovice 17.91 km
studánka Husinec 17.96 km
rybník Podhorák 18.05 km
Husinec 18.06 km
Těšovice 18.09 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Husinec... 18.12 km
fara Husinec 18.13 km
pomník padlých WWI, Husinec 18.14 km
zámek Čkyně 18.15 km
rodný dům a ateliér Josefa Krejsy... 18.29 km
SDH Husinec 18.29 km
sv. Jan Nepomucký, Husinec 18.3 km
Chrastiny 18.3 km
Čkyně 18.31 km
Zucker Alois 18.31 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.31 km
pomník padlých WWI, Čkyně 18.31 km
židovský hřbitov Čkyně 18.32 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 18.33 km
kaple Chrastiny 18.33 km
studna rodný dům Jana Husa, Husine... 18.36 km
kostel Církve bratrské, Husinec 18.37 km
pamětní deska rodný dům Jan Hus... 18.38 km
SDH Čkyně 18.38 km
rodný dům Mistra Jana Husa, Husine... 18.38 km
Hus Jan 18.38 km
Mistr Jan Hus - Karel Lidický, Hus... 18.38 km
hvězdárna Husinec u Prachatic 18.45 km
Fučík Vít - Kudlička 18.45 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 18.45 km
synagoga Čkyně 18.46 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 18.47 km
Šebellův mlýn, Husinec 18.51 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 18.54 km
fara Čkyně 18.54 km
hřbitov Čkyně 18.55 km
nádraží Čkyně 18.56 km
lávka Blanice, Husinec 18.56 km
pamětní deska Jan Preisler 18.58 km
kostel sv. Máří Magdalény, Čkyně... 18.58 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 18.62 km
zámek Sedlice 18.73 km
kaple Svatonice 18.73 km
Svatonice 18.74 km
Probulov 18.8 km
Vojníkov 18.84 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 18.85 km
kaple Dolní Poříčí 18.87 km
SDH Vojníkov 18.88 km
Tažovická Lhota 18.92 km
Poprask na silnici E 4 18.98 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 19.03 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 19.05 km
nádraží Záhoří 19.08 km
Sedlice 19.13 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 19.13 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 19.16 km
včelín Hoslovice 19.17 km
hřbitov Sedlice 19.17 km
Tažovice 19.18 km
Kouzla Králů 19.18 km
Vodník a Karolínka 19.18 km
Toulavá kamera ČT - mlýn Hoslovice... 19.18 km
mlýn Hoslovice 19.18 km
Tři bratři 19.18 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 19.18 km
kaple Tažovice 19.19 km
koupaliště Horní Poříčí 19.2 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 19.2 km
fara Sedlice 19.21 km
infocentrum Sedlice 19.22 km
Sedlická krajka 19.22 km
SDH Tažovice 19.38 km
Dvorec 19.39 km
věžový vodojem Vráž 19.41 km
vlaková zastávka Malovice 19.42 km
Kluky 19.42 km
pomník padlých WWI, Kluky 19.42 km
kaple Kluky 19.43 km
pomník František Rakovan, Kluky 19.43 km
kamenný barokní most, Tažovice 19.44 km
pamětní deska Josef Pacourek 19.47 km
Páni Edisoni 19.48 km
kaple Panny Marie Klatovské, Lštěn... 19.48 km
pomník padlých WWI, Lštění 19.49 km
Rabín 19.49 km
hřbitov Lštění u Radhostice 19.49 km
pamětní deska František Hradský... 19.51 km
kaple Horní Poříčí 19.51 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 19.51 km
mlýn Tažovice 19.51 km
kostel sv. Vojtěcha, Lštění 19.51 km
Hoslovice 19.52 km
kaple sv. Václava, Hoslovice 19.54 km
SDH Hoslovice 19.54 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 19.55 km
fara Horní Záhoří 19.56 km
fara Lštění 19.57 km
kaple sv. Vojtěcha, Lštění 19.57 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Lšt... 19.57 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 19.58 km
hřbitov Horní Záhoří 19.6 km
Hanzal Josef 19.62 km
zámek Tažovice 19.63 km
zámek Vráž 19.63 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 19.65 km
Lštění u Radhostice 19.66 km
Malovice 19.71 km
SDH Lštění 19.73 km
kaple sv. Václava, Malovice 19.74 km
pomník padlých WWI, Malovice 19.74 km
SDH Malovice 19.75 km
vodáctví Blanice 19.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 19.77 km
Tažovický platan a jinan 19.8 km
přehrada Husinec 19.82 km
kaple Dolany 19.86 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 19.86 km
Hradiště u Malovic - keltské kulto... 19.88 km
Dolany u Čkyně 19.9 km
Nová a Stará Vráž u Písku 19.96 km
pomník padlých WWI, Dolany 19.98 km
roubenka Dolany 19.99 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • špejchar Ražice - otevírací doba

  batoh
  špejchar Ražice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Městské muzeum a galerie Vodňany - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Vodňany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: strakonicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Cehnice

  batoh
  Jednota Cehnice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Drahonice

  batoh
  Jednota Drahonice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Čejetice

  batoh
  Jednota Čejetice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Štěkeň

  batoh
  Jednota Štěkeň
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Cehnice 0.03 km
Jednota Drahonice 3.83 km
Jednota Čejetice 4.29 km
Jednota Štěkeň 6.06 km
Jednota Kestřany 6.78 km
Jednota Přeštovice 8.02 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 9.39 km
Bankomat Komerční banka 9.41 km
Bankomat Česká spořitelna 9.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.41 km
Supermarket Strakonice 9.43 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 9.59 km
Jednota Strakonice 9.73 km
Bankomat ČSOB 9.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.76 km
Jednota Strakonice 9.78 km
Bankomat ČSOB 10.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 10.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.15 km
Bankomat Česká spořitelna 10.2 km
Bankomat ČSOB 10.24 km
Jednota Strakonice 10.3 km
Bankomat Fio banka 10.3 km
Jednota Strakonice 10.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.34 km
Bankomat ČSOB 10.34 km
Bankomat Česká spořitelna 10.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.4 km
Bankomat GE Money Bank 10.42 km
Jednota Strakonice 10.48 km
Bankomat UniCredit Bank 10.51 km
Bankomat Česká spořitelna 10.52 km
Bankomat Komerční banka 10.56 km
Jednota Strakonice 10.68 km
Jednota Javornice 10.7 km
Fortna Strakonice 10.7 km
Jednota Strakonice 10.72 km
Jednota Strakonice 11 km
Jednota Bavorov 11 km
Jednota Strakonice 11.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.37 km
Jednota Volyně 11.37 km
Jednota Tvrzice 11.38 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 11.47 km
Bankomat GE Money Bank 11.48 km
Bankomat Komerční banka 11.56 km
Bankomat GE Money Bank 11.6 km
Jednota Volyně 11.7 km
Bankomat Česká spořitelna 11.8 km
Jednota Sousedovice 11.81 km
Jednota Dub 11.96 km
Jednota Volyně 12.02 km
Bankomat GE Money Bank 12.39 km
McDonalds, Písek 12.56 km
Bankomat Česká spořitelna 12.63 km
čerpací stanice Shell, Písek 12.65 km
Jednota Písek 12.87 km
Jednota Bušanovice 12.88 km
Bankomat Česká spořitelna 12.96 km
Jednota Vodňany 13.02 km
Bankomat Komerční banka 13.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 13.24 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 13.27 km
Bankomat GE Money Bank 13.31 km
Bankomat GE Money Bank 13.34 km
Bankomat Česká spořitelna 13.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.36 km
Bankomat Oberbank AG 13.36 km
Bankomat ČSOB 13.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.37 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 13.37 km
Bankomat Komerční banka 13.39 km
Jednota Radomyšl 13.42 km
Bankomat Komerční banka 13.43 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 13.44 km
Bankomat Komerční banka 13.47 km
Bankomat Česká spořitelna 13.47 km
Bankomat Raiffeisenbank 13.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.48 km
Jednota Vodňany 13.56 km
Bankomat ČSOB 13.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.57 km
Bankomat ČSOB 13.58 km
Bankomat GE Money Bank 13.59 km
Bankomat Fio banka 13.63 km
Jednota Písek 13.64 km
Bankomat UniCredit Bank 13.65 km
čerpací stanice Benzina, Písek 13.67 km
Jednota Písek 13.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.72 km
Bankomat ČSOB 13.73 km
Bankomat GE Money Bank 13.78 km
Bankomat Komerční banka 13.79 km
Jednota Písek 13.83 km
Bankomat Česká spořitelna 13.85 km
Jednota Písek 13.87 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 13.94 km
Bankomat Česká spořitelna 14.15 km
Jednota Písek 14.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 14.37 km
Jednota Malenice 14.65 km
Jednota Velká Turná 14.78 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 14.88 km
čerpací stanice OMV, Katovice 15.16 km
Jednota Zálezly 15.48 km
Jednota Vlachovo Březí 15.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.65 km
Bankomat ČSOB 15.69 km
Bankomat ČSOB 15.69 km
Jednota Vlachovo Březí 15.75 km
Jednota Katovice 15.77 km
Jednota Libějovice 15.92 km
Jednota Krč 16.11 km
Jednota Čičenice 16.14 km
Jednota Čestice 17.16 km
Jednota Mnichov 17.46 km
Jednota Hracholusky 17.87 km
Jednota Husinec 18.2 km
Jednota Čkyně 18.38 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 18.5 km
Jednota Sedlice 19.06 km
Jednota Vitějovice 19.08 km
Jednota Kluky 19.39 km
Jednota Záhoří 19.49 km
Jednota Štěchovice 19.68 km

mohlo by Vás zajímat

Hoštice u Volyně

batoh
Hoštice u Volyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Radomyšl

batoh
Radomyšl
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Centrální části Šumavy (Böhmerwald) a Bavorského lesa (Bayerischer Wald) jsou dnes chráněny jako národní parky a společně tak tvoří jeden z nejznámějších a s celkovou plochou více než 900 km2 jeden z nejrozsáhlejších národních parků Evropy. Na české straně pohoří byla v roce 1963 zřízena Chráněná krajinná oblast Šumava. Ovšem její nejvzácnější partie byl schválen v roce 1991 přísnější režim ochrany - Národní park Šumava o rozloze 69 030 ha. Ze zbytku původní CHKO se stalo ochranné pásmo tohoto nového národního parku s rozlohou 94 448 ha. Na německé straně byl roku 1970 vyhlášen Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) a Přírodní park Horní Bavorský les. Od roku 1990 je také území Šumavy o rozloze 167 000 ha chráněno jako Biosférická rezervace UNESCO. Nebojte se levně se ubytovat a navštivte Šumavu! Není to totiž na úkor kvality ubytování. Vždy zde naleznete levné a kvalitní ubytování. Ubytování za výhodné ceny na horách, u vody, ve vesničkách i ve velkých městech. Široká nabídka levných hotelů, chat a chalup či penzionů. Zcela nejlevnější způsob ubytování jsou levné ubytování v ubytovnách. Řada web kamer vás přes net přesvědčí o stavu sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa on-line zobrazí jejich upravenost. Velké oblibě se těší v létě Lipenská přehrada, v zimě skiareál Lipno. Možnost lyžování, kolo, golf, plavání, relaxace, inline bruslení, letání, rybolov či jízda na koních. Pobaví vás i místní rádia Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy i cestou internetového vysílání.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Nějakou chvíli dříve, než Potužák usedl večeřet s Krušným, jeho hříbek Vojta přihnal hříbata z pastvy na Blatech. Bylo jich sedm, mezi nimi dvouletá, roční i letošní, vesměs pěkná zvířata, zdravá, bujná, dobře krmená, svědomitě hleděná. Po této stránce hospodář neměl příčiny do nespokojenosti se svým čeledínem, a toť byl hlavní důvod, že ho podržel ve své službě, ač mnohdy proskakovaly řeči o tomto výrostku, jež naň vrhaly záhadné, ba povážlivé světlo. Potužák nadto, drže jej u sebe, dostával slovu danému matce hochově, když tato jej v smrtelných úzkostech proboha prosila, aby ji zbavil starostí o její dítě, bděl nad ním a k dobrému je vedl. Hoch, jak neopomenula doznat, prý má v sobě krev svého otce, dobrodružnou, těkavou, k zlému náchylnou; třeba ho přidržovat k tuhé práci, aby mu nezbývalo mnoho volného času; jinak by zvětřil, svým pudům se oddával a připravil by si třeba osud svého otce, jenž kdesi v daleké cizině zemřel v žaláři. Kmotrovství jest u jihočeského sedláka vůbec a u Blaťáka zvlášť velká věc, a povinnosti, jež kmotr na sebe bere, váží netoliko jeho, ale i jeho potomstvo. Umírající žena byla kmotřenkou matky Potužákovy; když tento slyšel její stesky a prosby, bylo mu, že jejími ústy k němu mluví zvěčnělá jeho rodička a že by se dopustil těžkého hříchu, kdyby jí nevyhověl. Přislíbil jí tedy, že hocha k sobě vezme, že bude nad ním bdíti, jako by jeho vlastní byl, a že i v budoucnosti o to pečovati bude, aby tento, až doroste a vyspěje v muže, pevně na svých nohou stál a vedle poměrů svých poctivě se uživiti mohl. Věřil, že prostředí, v němž mladá duše žije, a příklady, jež vůkol sebe vidí a které přímo na ni účinkují, vytvářejí její povahu a ji buď otravují nebo k dobrému vedou, a to mnohem lépe nežli kázání a poučování nejlepšími slovy; doufal, uvazuje se ve svůj slib, že jeho dosavadní zkušenost i v příčině Vojty ho nezklame a že najmě jeho syn, jeho Václav, jehož od dětství k poctivosti a zbožnosti vedl, svým příkladem a vlivem mu bude pomáhati, aby z Vojty se stal bezúhonný, hodný člověk a řádný, poctivý čeledín, později podruh, popřípadě i domkář; že by nároky a tužby Vojtovy mohly kdy zalétati výše, nebo že by mohly vybočiti vně tuto uvedeného kruhu, hospodářovi ani ve snách nepřišlo na mysl; jemu zajisté postačilo, že člověku, jehož vzal pod svou střechu v nejlepším úmyslu, bude se dostávati do smrti práce a tudíž i chleba a přístřeší; však jiného údělu očekávati nemohl, i kdyby jeho matka byla zůstala naživě. Naprostého štěstí není na světě, ale každému člověku lze dosíci jistého životního klidu a spojené s tímto spokojenosti, má-li svědomí čisté a zůstane-li zdráv a ku práci schopen, k čemuž ovšem může dopomoci jen Bůh sám. Třeba jen uskromniti se, nebažiti po marnostech a vystříhati se špatné společnosti. Jediná záruka klidu a spokojenosti je v práci; pracovati musí každý a každý ve vykázaném sobě kruhu; kdo má mnoho, má mnoho starostí. V tomto úzkém kruhu pohybovala se životní filosofie Potužákova. Hleděl si svého, kde mohl, tam i pomáhal, o cizí nestál, a tak dle něho i každý jiný jednati a se zachovati měl, měl-li býti pokládán za řádného člověka. V tomto duchu vychovával své děti, dávaje jim příklad a napomínaje je, a jeho žena činila totéž a těmitéž zásadami se řídila. Tento duch, tyto zásady vládly a vládnou, nehledíc k nepatrným výjimkám, v Plástovicích a mezi selským lidem v jižních Čechách vůbec, pokud hmotná bída se mezi ním neuhostila a nezvrátila podmínky jeho existence, a Bůh budiž za to pochválen! Lid tento byl takovým po všechny věky, přes všecky útrapy, jež poroba naň svalila; byl konzervativním, novotám málo přístupným, tvrdým a měkkým zároveň, silným v utrpení, naprosto neoblomným, neúmorným v práci a důvěřoval v Boha, jehož pomoc prose, sám si pomáhal. V těchto jeho vlastnostech byla a jest záruka jeho síly, jeho trvání, záruka existence našeho národa, jehož největším štěstím jest, že právě tento lid jiným nebyl a není. Lid ten mohl zrněni ti pána, když šlechta naše se zvrhla a po právu vepsí byla dána, avšak cizí pán jeho povahu nezvrátil ani nezměnil. Lid ten se nebouří, on se třeba přikrčí, ale jako že pevně tkví a koření ve své půdě, kterou potem svým zalévá a prací svou obdělává, nikomu a ničemu se dosud nepodařilo jej podlomiti, ani staleté porobě. Práci jeho svatou nikdo neujařmí, neboť jeho práce, toť on sám; bez ní by byly vyvráceny podmínky jeho bytí, on pak, vyrván z kořene, zmítal by se bez cíle, bez vůle, nemaje, kde by se zachytil, jako plove po hladině vodní kus rákosu vichřicí ulomeného. On miluje svou půdu, dar Boha samého, jemu svěřený, ze vší síly své, více než sebe sama, více než vlastní děti své, a bude ji tak milovat dotud, dokud jej uživí, byť sebeskromněji... V tomto ovzduší práce, v rodině, jejíž láska, tužby i myšlenky kotvily v půdě, kterou ona i předkové její od nepamětných věků vzdělávali a s níž srostli, bylo nyní žiti Vojtovi, dítku neznámého otce, jenž možná nikdy v půdě netkvěl, synu matky, již osud v mládí od půdy urval a která, když na ní pracovala, přece na výtěžku své práce žádného zájmu neměla; když pak zemřela, náhle, bez předchozí průpravy, octnul se v domě starousedlého sedláka, sedavého až do těch krajností, výrostek, který do té chvíle byl žil životem zcela jiným, poloviční kočovník, který, co uměl běhat, chodíval, kam se mu zachtívalo, nejméně pak do školy, tu a tam sice, musil-li zrovna nebo chtělo-li se mu, při práci vypomáhal, o pravidelné práci však a o právech vlastnictví jen zcela neurčitých pojmů měl, časem po celé dni a noci se potuloval, aniž se vědělo, co dělal a kde se zdržoval.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky