Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zaniklé pašijové divadlo i kaple P. Marie Bolestné, Hořice na Šumavě

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: pamětihodnosti
lokalita: lipensko
GPS: 48°45'33.585"N, 14°10'21.840"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Jednou z nejvýznamnějších akcí obnovených místních tradic v Hořicích na Šumavě jsou bezesporu pašijové hry jejichž počátek sahá až do 13. století. Hořický tkadlec Paul Gröllhesel s pomocí faráře sepsal text pašijového příběhu nazvaný "Utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista - truchlohra o pěti jednáních s předehrou" a spolu s patnácti hořickými měšťany jej nacvičil a sehrál. Hra byla hrána mimo kostel, bez kostýmů, pouze s rekvizitami. Hry získali tolik na oblibě, že bylo postaveno poutní místo – kostelík a pašijové divadlo. Kaple Panny Marie Bolestné byla postavena na místě dřevěné kaple jako zmenšená kopie kostela ve Svérazu. Základní kámen byl položen roku 1780, vysvěcena byla 1. září 1782. Stavba byla jednolodní, obdélná, s elipticky ukončeným presbytářem, k jehož jižní stěně přiléhala malá sakristie. V polovině 19. století byla ke kapli přistavěna pseudogotická předsíň. Loď měla falešnou dřevěnou klenbu, presbytář klenbu zděnou. Stavba byla kryta šindelem, barokní věžička nad průčelím plechem. Kazatelnu měla kaple rokokovou s klasicistními prvky. Hlavní oltář byl do kaple přenesen ze zrušené jezuitské koleje v Českém Krumlově. Oltářní obraz Piety Teferlské byl malovaný na měděném plechu a pravděpodobně pocházel z původní kaple. V kapli byly barokní boční oltáře svaté Anny a svatého Josefa, malé varhany pocházely z roku 1881. Kaple byla opravena roku 1904. Roku 1966 byla odstřelena, přestože měla v té době pouze poškozenou krytinu. Zachovány zůstaly základy zdí do výše 0,5 metru a podlaha. Boží hrob byl vytesán v přírodní skalce, opraven byl obcí roku 2011. Komunisté se ale snažili o úplnou likvidaci pašijové tradice - divadelní budova sloužila nejdříve jako ovčín a sklad slámy. Potom byla dřevěná stavba rozebrána a v roce 1966 byly zděné části budovy spolu se zmíněným blízkým poutním kostelíkem zničeny trhavinou. Nápad znovu obnovit jednu z nejstarších tradicí Pašijí v Evropě vzešel z hořické radnice v roce 1990. V témže roce vznikla „Společnost pro obnovu pašijových her v Hořicích na Šumavě“. Budovu divadla vystřídal malebný přírodní amfiteátr s pěti sty krytými sedadly. Současné Pašijové hry navázaly na slavnou a bohatou tradici dřívějších her a bez nadsázky se zapsaly mezi kulturní pořady regionu s vysokou uměleckou hodnotou. Pašijové hry v Hořicích na Šumavě mají hluboko zakořeněnou tradici. Toto divadelní představení Kristova života předváděli místní občané již od roku 1816. Lidové hry s duchovní tématikou měly v historii na mnoha místech, nejen na Šumavě, velký význam pro životy prostých lidí a byly velmi rozšířené. Zachování hořických pašijových her bylo ohrožováno válkami, po Husitských válkách v 15. století a třicetileté válce v 17. století se v Hořicích dařilo hry oživovat. V 19. století velká tradice zdejších her a jejich stoupající kvalita, zajistila jejich proslavení. Hořické pašijové hry se od té doby staly pojmem, lákaly šlechtice, vysoké církevní hodnostáře, členy císařského rodu i další významné osobnosti. V prvních letech se konaly každoročně (1893, 1894, 1895, 1896). Představení navštívilo v prvních dvou letech 80 tisíc návštěvníků. Hlediště divadla bylo po prvním ročníku dostavěno na nevídanou celkovou kapacitu 2 000 míst. Mezi hosty pašijových her byli i členové císařské rodiny, členové předních šlechtických rodů, vysocí církevní hodnostáři a další významné osobnosti. V roce 1897 zde američtí filmaři natočili první celovečerní film. Do první světové války se hry ještě konaly v letech 1898, 1903, 1908 a 1912. Dalších představení se Hořice dočkaly až v roce 1923 a potom v letech 1927, 1930, 1933 a 1936. Všechna představení byla hrána německy. V roce 1923 byl text přeložen do češtiny a celkem šestkrát knižně vydán. Jejich obliba přerušená na čas 1. světovou válkou trvala až do nástupu nacistů. V roce 1939 byly hořické pašijové hry zrušeny. Po skončení 2. světové války se kvůli nástupu komunismu nepodařilo jejich obnovení…Díky neúnavné iniciativě prvního svobodně zvoleného starosty obce ing. Miroslava Čuňáta a řady dalších nadšených lidí, z nichž jmenujme alespoň ing. Karla Filu a Růženu Hotovou, vznikla na sklonku roku 1990 Společnost pro obnovu pašijových her v Hořicích na Šumavě - Pašije. Premiéra jedinečných novodobých pašijových her v Hořicích se uskutečnila 23. června 1993. Nechyběli ani představitelé církevních kruhů: papežský nuncius v České republice Giovanni Coppa, arcibiskup pražský kardinál Miroslav Vlk, českobudějovický biskup Antonín Liška, generální vikář českobudějovické diecéze Ladislav Dvořák a další. Dnešní pašijové hry se odehrávají na venkovní přírodní scéně v sousedství bývalé divadelní budovy a každoročně přivádějí do Hořic na Šumavě diváky. Před amfiteátrem naleznete volně přístupnou stálou expozici o předválečné historii obce a místních pašíjových her. S historií pašijových her se můžete seznámit v Muzeu pašíjových her. Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud u krále Herodese a Piláta Pontského, Odsouzení a Křížovou cestu, ukončenou Ukřižováním Ježíše Krista.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska Johann Josef Ammann

batoh
pamětní deska Johann Josef Ammann
Šumava A-Z: památníky
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Ammann Johann Josef

batoh
Ammann Johann Josef
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pašijové divadlo - přírodní amfiteátr, H...

batoh
pašijové divadlo - přírodní amfiteátr, Hořice na Šumavě
Šumava A-Z: divadla
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Pohádková rezervace, Hořice na Šumavě...

batoh
Pohádková rezervace, Hořice na Šumavě
Šumava A-Z: děti
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pamětní deska Johann Josef Ammann... 0.03 km
Ammann Johann Josef 0.03 km
pašijové divadlo - přírodní amfite... 0.07 km
Pohádková rezervace, Hořice na Šum... 0.22 km
muzeum pašijových her Hořice na Šu... 0.69 km
muzeum radiopřijímačů Hořice na Šu... 0.69 km
pranýř, Hořice na Šumavě 0.75 km
naučná stezka, Hořice na Šumavě... 0.75 km
fara Hořice na Šumavě 0.76 km
památník pašijových her, Hořice na... 0.78 km
sv. Jan Nepomucký, Hořice na Šumav... 0.78 km
sedm kamenných kašen, Hořice na Šu... 0.78 km
kostel sv. Kateřiny, Hořice na Šum... 0.8 km
Hořice na Šumavě 0.84 km
Mýtina 0.98 km
nádraží Hořice na Šumavě 1.55 km
Muckov 2.88 km
Mokrá 2.99 km
Jámy 3.92 km
rybník Světlík 4.01 km
Světlík 4.16 km
kaple u Světlíku 4.17 km
kašna Světlík 4.18 km
pamětní deska Dr. Edvard Beneš, Sv... 4.19 km
Pláničský rybník (Velký Kozí)... 4.26 km
přírodní rezervace Pláničský rybní... 4.26 km
kostel sv. Jakuba Většího, Světlík... 4.27 km
fara Světlík 4.27 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Světlí... 4.28 km
hřbitov Světlík 4.28 km
Pasovary 4.44 km
tvrz Pasovary 4.45 km
Bedřichov 4.69 km
Kotlina pod Pláničským rybníkem... 5.01 km
SDH Černá v Pošumaví 5.06 km
pomník padlých WWI, Černá v Pošuma... 5.12 km
kostel Neposkvrněného početí Panny... 5.12 km
sv. Jan Nepomucký, Černá v Pošumav... 5.13 km
Rašeliniště Bobovec 5.13 km
Černá v Pošumaví 5.14 km
Schimann Adolf 5.14 km
Kladenské Rovné 5.14 km
kaple Černá v Pošumaví 5.17 km
Slavkov 5.18 km
fara Slavkov 5.2 km
kostel sv. Bartoloměje, Slavkov 5.2 km
pomník republiky, Slavkov 5.21 km
tvrz Slavkov 5.21 km
SDH Slavkov 5.21 km
Slavkovská lípa 5.21 km
U Bugenů 5.24 km
infocentrum Černá v Pošumaví 5.29 km
Olšina v Novolhotském lese 5.37 km
vlaková zastávka Hodňov 5.47 km
expozice rybářská bašta Olšina... 5.61 km
Lesní Domky 5.71 km
Mezipotočí 5.73 km
Cyklotoulky - Olšina 5.77 km
rybník Olšina 5.77 km
kaple výklenková Slavkov 5.78 km
vlaková zastávka Mezipotočí 5.94 km
Olšina 5.97 km
kaple výklenková Kaliště 6.24 km
koupání Černá v Pošumaví 6.45 km
cyklistika Černá v Pošumaví 6.45 km
vodáctví Černá v Pošumaví 6.45 km
nádraží Černá v Pošumaví 6.57 km
Kaliště 6.71 km
kaple nad Olšinou 6.76 km
letiště Frymburk 6.95 km
Bližná 7 km
Hůrka u Horní Plané 7.09 km
Blatná u Frymburku 7.32 km
Milná 7.34 km
Hůrka 7.35 km
památník zemřelých 1946, Hodňov... 7.46 km
Hop nebo trop 7.52 km
kostel Nejsvětější Trojice, Hodňov... 7.63 km
pamětní deska renovace kostela Hod... 7.64 km
pomník padlých WWI i II, Hodňov 7.66 km
fara Hodňov 7.67 km
Hodňov 7.69 km
hřbitov Hodňov 7.89 km
Boletice 7.99 km
sousoší sv. Tadeáš, Josef a Ant. P... 8.23 km
hřbitov Kájov 8.33 km
kaple sv. Terezie, Kájov 8.36 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ká... 8.38 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov... 8.39 km
fara s hospicem Kájov 8.4 km
kostel Zesnutí Panny Marie, Kájov... 8.41 km
Karlovy Dvory 8.41 km
pomník padlých WWI, Kájov 8.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Větřní... 8.5 km
fara Větřní 8.5 km
Kájov 8.51 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Větřn... 8.53 km
Náš venkov - Větřní super jednička... 8.8 km
motokáry Horní Planá 8.82 km
Stifterův smrk 8.87 km
kaple u Stifterova smrku, Horní Pl... 8.88 km
nádraží Kájov 9.05 km
SDH Větřní 9.09 km
bunkr (řopík) 197/76/A-160Z 9.17 km
bunkr (řopík) 197/73/A-180Z 9.21 km
městský dům Větřní 9.32 km
bunkr (řopík) 197/71/A-180Z 9.41 km
bunkr (řopík) 197/75/B2-100 9.45 km
Větřní 9.45 km
bunkr (řopík) 197/72/A-160Z 9.49 km
papírna Větřní 9.57 km
Spiro Ignác 9.57 km
vlaková zastávka Kladné 9.59 km
muzeum lehkého opěvnění Křenov... 9.62 km
bunkr (řopík) 197/69/A-180Z 9.62 km
rezervoár Horní Planá 9.68 km
bunkr (řopík) 197/70/A-140Z 9.71 km
Dolní Vltavice 9.78 km
bunkr (řopík) 197/67/A-180 9.8 km
Svéráz 9.83 km
kaple Křenov 9.87 km
silniční most Vltava, Větřní 9.92 km
rodný dům Adalberta Stiftera, Horn... 10.12 km
NS Stifterova stezka 10.12 km
pamětní deska Adalbert Stifter, ro... 10.13 km
hřbitov Horní Planá 10.26 km
kulturní informační centrum Horní ... 10.28 km
fara Horní Planá 10.3 km
pamětní deska Adalbert Stifter, šk... 10.31 km
Na cestě po Lipensku 10.31 km
Horní Planá 10.31 km
kostel sv. Markéty, Horní Planá 10.32 km
náhrobní deska Magdalena Friepesso... 10.33 km
pomník padlých WWI, Horní Planá... 10.34 km
památník obětí pochodu smrti, Horn... 10.34 km
horní kašna Horní Planá 10.34 km
dolní kašna Horní Planá 10.35 km
žlab Horní Planá 10.35 km
pranýř, Horní Planá 10.36 km
Na cestě po Lipensku 10.36 km
přehrada Lipno 10.36 km
SDH Frymburk 10.4 km
kaple Panny Marie Bolestné, Dobrá ... 10.43 km
Papouščí skála, Nové Spolí 10.43 km
Adalbert Stifter - Karel Wilfert, ... 10.48 km
zámek Červený Dvůr 10.52 km
dětské hřiště Frymburk 10.56 km
koupání Frymburk 10.58 km
cyklistika Horní Planá 10.7 km
nádraží Horní Planá 10.74 km
VÚ Boletice 10.81 km
muzeum Schwarzenberského plavebníh... 10.84 km
Rosenauer Josef 10.84 km
muzeum Frymburk 10.86 km
infocentrum Frymburk 10.87 km
chrlící žába, Frymburk 10.87 km
pranýř, Frymburk 10.9 km
Chvalšiny 10.9 km
kašna Frymburk 10.91 km
Niva - Nenajdete ve světě sýry jak... 10.92 km
kostel sv. Maří Magdalény, Chvalši... 10.92 km
Mariánský sloup, Frymburk 10.93 km
běžecké lyžování Frymburk 10.96 km
Frymburk 10.96 km
hřbitov Chvalšiny 10.96 km
vyhlídkové plavby Frymburk 10.96 km
náměstní potok Frymburk 10.97 km
památník osvobození Frymburk 10.97 km
wakeboarding a vodní lyžování, Fry... 10.98 km
pomník Adalberta Stiftera, Frymbur... 11 km
skiareál Frymburk 11.03 km
Activity Park Médi Kubíka, Frymbur... 11.06 km
fara Frymburk 11.09 km
pamětní deska Michal Tkáč 11.09 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk... 11.1 km
kostel sv. Bartoloměje, Frymburk 11.11 km
bruslení Lipno 11.32 km
rechle Český Krumlov 11.34 km
Poslušně hlásím 11.34 km
kaple Panny Marie Bolestné, Frymbu... 11.37 km
Račínská prameniště 11.49 km
kaskádová fontána, zámek Český Kru... 11.57 km
Barokní srdce Evropy - Zahrady a k... 11.59 km
Alpská vyhlídka 960 m n. m. 11.59 km
Zadní Hamry 11.6 km
silniční most Vltava, Zátoňské Dvo... 11.61 km
koupání Horní Planá 11.63 km
Pihlov 11.67 km
Bližší Lhota 11.68 km
Pan Tau a cesta kolem světa 11.74 km
Schiele Egon 11.78 km
Egon Schiele Art Centrum, Český Kr... 11.78 km
wax museum Český Krumlov 11.79 km
kašna zámecké divadlo Český Krumlo... 11.81 km
Mrázkův mlýn, Český Krumlov 11.85 km
legendy o v českokrumlovském mlýně... 11.85 km
Krumlovský mlýn, Český Krumlov 11.85 km
muzeum historických motocyklů, Čes... 11.85 km
bazén Český Krumlov 11.86 km
muzeum fotoatelier Seidel 11.86 km
Seidel Josef 11.86 km
lípa městský park, Český Krumlov... 11.87 km
kašna u Morového sloupu, Český Kru... 11.87 km
Pan Tau a cesta kolem 11.87 km
Hop, a je tu lidoop 11.87 km
morový sloup, Český Krumlov 11.88 km
morový sloup s kašnou, Český Kruml... 11.88 km
muzeum vltavínů, Český Krumlov 11.89 km
synagoga Český Krumlov 11.9 km
kaple výklenková Český Krumlov 11.9 km
Slavnosti pětilisté růže, Český Kr... 11.92 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 11.92 km
Chromy Anna 11.92 km
Toulavá kamera ČT - vory, Český Kr... 11.92 km
Vok Petr z Rožmberka 11.92 km
Český Krumlov 11.92 km
Ze šumavy, Eliška Krásnohorská 11.92 km
infocentrum Český Krumlov 11.92 km
kostel sv. Víta, Český Krumlov 11.94 km
kaplanka, Český Krumlov 11.94 km
zámek Český Krumlov, UNESCO 11.94 km
kaple sv. Martina, Český Krumlov 11.96 km
Vydrýsek - O cizí řece 11.96 km
sousoší kalvárie, Český Krumlov... 11.97 km
pamětní deska Jiří Bílek z Bílenbe... 11.98 km
Jen ho nechte, ať se bojí 11.98 km
prelatura Český Krumlov 11.99 km
sv. Jan Nepomucký, Lazebnický most... 12 km
hudební pavilon, Český Krumlov 12.01 km
městský park, Český Krumlov 12.01 km
dětské hřiště, městský park, Český... 12.02 km
kašna II. nádvoří zámek Český Krum... 12.02 km
památník Friedricha Ludwiga Jahna,... 12.03 km
kašna v jezuitské zahradě, Český K... 12.03 km
památník bojů a vítězství nad faši... 12.03 km
kostel sv. Jošta, Český Krumlov 12.03 km
muzeum Marionet, Český Krumlov 12.03 km
jezuitská zahrada, Český Krumlov... 12.04 km
Pyšná princezna 12.04 km
kaple Panny Marie Bolestné a sv. K... 12.04 km
CHKO Blanský les 12.06 km
kašna Latrán, Český Krumlov 12.06 km
Wolf Josef 12.06 km
regionální muzeum Český Krumlov... 12.07 km
kašna I. nádvoří zámek Český Kruml... 12.1 km
mlýn na parkánu, Český Krumlov 12.1 km
pamětní deska Josef Rosenauer 12.18 km
Budějovická brána, Český Krumlov... 12.25 km
minoritský klášter, Český Krumlov... 12.26 km
kaple na mostě u Budějovické brány... 12.26 km
Vošahlíkův mlýn, Český Krumlov... 12.31 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 12.33 km
roubenka Malšín 12.39 km
kostel Srdce Ježíšova, Malšín 12.48 km
Hop nebo trop 12.49 km
silniční most Vltava, Zátoň 12.56 km
horská služba Kramolín 12.59 km
Holidayinfo - Lipno, Kramolín 12.61 km
Zátoň u Českého Krumlova 12.65 km
hřbitov Zátoň 12.66 km
Holidayinfo - Lipno, Březovice 12.67 km
informační a servisní centrum Česk... 12.67 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zátoň 12.68 km
nádraží Český Krumlov 12.68 km
fara Zátoň 12.71 km
kaple Neposkvrněného početí Panny ... 12.76 km
sedačkové lanovky Lipno 12.78 km
golf Lipno nad Vltavou 12.78 km
Ostrov 12.84 km
Přední Zvonková 12.89 km
bobová dráha Lipno nad Vltavou 12.98 km
lanové centrum Lipno nad Vltavou 13.18 km
Házlův Kříž 13.2 km
Holidayinfo - Lipno, Foxpark 13.23 km
skiareál Lipno - Kramolín 13.27 km
běžecké lyžování Lipno - Kramolín... 13.27 km
Pernek 13.36 km
Náhořany u Větřní 13.38 km
Přídolí 13.39 km
Rafťáci 13.41 km
kaple Pernek 13.43 km
Náš venkov - Vesnická Beverly Hill... 13.43 km
dětské hřiště Lipno nad Vltavou... 13.5 km
14. rota PS, Přední Zvonková 13.55 km
NS Lipno nad Vltavou 13.62 km
Turistické Centrum Lipenska 13.65 km
Vodní záchranná služba Lipno 13.67 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 13.7 km
zřícenina Vítkův kámen 13.7 km
akvapark Lipno 13.71 km
Větrná 13.76 km
NS Svatý Tomáš 13.77 km
infocentrum Lipno nad Vltavou 13.83 km
yacht Lipno nad Vltavou 13.94 km
běžecké lyžování Lipno nad Vltavou... 13.98 km
AccuWeather - Lipno nad Vltavou 13.98 km
Lipno nad Vltavou 13.98 km
532. RT rota, Svatý Tomáš 14 km
hřbitov Svatý Tomáš 14.01 km
pamětní deska Johann Bertlwieser 14.01 km
kostel Božího těla, Svatý Tomáš... 14.02 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Přední... 14.05 km
Prameniště Hamerského potoka 14.14 km
Svatý Tomáš 14.18 km
zámek Schwarzenberská myslivna 14.21 km
hvězdárna Kleť 14.23 km
trasy pro vozíčkáře, Lipno 14.25 km
parkoviště Lája 14.25 km
Přední Výtoň 14.27 km
koloběžky Kleť 14.31 km
sluneční hodiny Kleť 14.31 km
Kleť 1084 m n. m. 14.31 km
památník obětem totalit, Kleť 14.32 km
Urzidil Johannes 14.36 km
Zadní Zvonková 14.42 km
pamětní deska obnovy kostela sv. J... 14.46 km
hřbitov Zadní Zvonková 14.46 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Zadní... 14.46 km
Unzeitig sv. Engelmar Hubert 14.46 km
Novéna s Engelmarem Unzeitigem, an... 14.46 km
pametní deska P. Engelmar Unzeitig... 14.47 km
fara Zadní Zvonková 14.49 km
muzeum J. Urzidila, Zadní Zvonková... 14.49 km
expozice vodní elektrárny Lipno na... 14.8 km
vlaková zastávka Lipno nad Vltavou... 14.86 km
francisova turbína Lipno 14.97 km
SDH Přísečná 14.99 km
Böhmová Božena 15.02 km
Přísečná 15.02 km
pomník padlých WWI i II, Přísečná... 15.03 km
kaple Přísečná 15.22 km
hraniční přechod Ježová - Iglbach... 15.32 km
Chabičovice 15.48 km
ptačí oblast, Zadní Zvonková 15.53 km
Srnín 15.68 km
kaple Srnín 15.7 km
pivovar Glokner 15.88 km
Bělá 15.95 km
Golf Club Český Krumlov 15.96 km
Výprava za českými čerty - Čert ni... 16.04 km
Čertova stěna, Eliška Krásnohorská... 16.04 km
Čertova Stěna - Luč 16.04 km
Moldaublick (A) 1022 m n. m. 16.06 km
Nové Chalupy u Nové Pece 16.1 km
SDH Želnava 16.11 km
Bärenstein (A) 1077 m n. m. 16.21 km
hraniční přechod Zadní Zvonková - ... 16.22 km
parkoviště lanová dráha Krasetín -... 16.22 km
mlýn Čertova stěna 16.23 km
sedačková lanovka Kleť 16.26 km
Medvědí hora 16.3 km
Želnava 16.31 km
fara Želnava 16.31 km
cyklistika Nová Pec 16.33 km
historický vodojem Želnava 16.36 km
kostel sv. Jakuba Apoštola, Želnav... 16.41 km
pomník padlých WWI, Želnava 16.41 km
hřbitov Želnava 16.43 km
vodní elektrárna Vyšší Brod 16.44 km
kostel sv. Prokopa, Loučovice 16.44 km
Nová Pec 16.44 km
nádraží Nová Pec 16.45 km
kostel sv. Oldřicha, Loučovice 16.45 km
vila Eugena Poráka, Loučovice 16.45 km
Méďové II - Medvědí expres 16.46 km
fara Loučovice 16.46 km
Slunečná 16.54 km
nádraží Zlatá Koruna 16.59 km
nádraží Loučovice 16.62 km
Loučovice 16.68 km
NS Vltava od Nové Pece 16.69 km
SDH Loučovice 16.73 km
infocentrum Nová Pec 16.75 km
Vltavský mlýn Loučovice 16.75 km
Čertova stěna a proudy - Jiří Genz... 16.78 km
Böhmerwaldkirche, Schöneben (A) 16.79 km
pozorovací místo Jelení Vrchy 16.81 km
pítko u Böhmerwaldkirche, Schönebe... 16.81 km
Oberhaag (A) 16.82 km
přehrada Lipno II 16.93 km
skiareál Loučovice 16.93 km
SDH Rájov 17.01 km
Nová Koruna 17.02 km
Rájov 17.04 km
trasy pro vozíčkáře, Nová Pec 17.05 km
pomník padlých WWI i II, Rájov 17.06 km
Rožmitál na Šumavě 17.08 km
koupaliště Zlatá Koruna 17.08 km
pomník padlých WWII, Krasetín 17.17 km
Rafťáci 17.19 km
Krasetín 17.19 km
Tisovka 17.32 km
mlýn Zlatá Koruna 17.34 km
in-line Nová Pec 17.36 km
lanové centrum Schöneben (A) 17.43 km
hřbitov Zlatá Koruna 17.47 km
kostel sv. Máří Magdalény, Černice... 17.56 km
pomník vystěhování, Schöneben (A)... 17.6 km
Böhmerwaldarena, Schöneben (A) 17.6 km
běžecké lyžování Schöneben (A)... 17.6 km
pomník rodáků, Schöneben (A) 17.6 km
hřbitov Ktiš 17.6 km
Schöneben (A) 17.64 km
židovský hřbitov Rožmberk nad Vlta... 17.66 km
fara Ktiš 17.67 km
Černice 17.7 km
kostel sv. Bartoloměje, Ktiš 17.72 km
Ktiš 17.76 km
pomník padlých WWI, Ktiš 17.77 km
SDH Zlatá Koruna 17.79 km
kašna Ktiš 17.8 km
hraniční přechod Koranda - St. Osw... 17.83 km
silniční most Vltava, Zlatá Koruna... 17.85 km
Zlatá Koruna 17.9 km
bunkr (řopík) 195/15/A-140Z 17.91 km
Cisterciácká lípa na návsi, Zlatá ... 17.92 km
vlaková zastávka Ovesná 17.92 km
horská služba Nová Pec 17.95 km
pamětní deska Antonín Borový 17.96 km
lávka Vltava, Vyšší Brod 18 km
Vyklestilka 887 m n. m. 18.01 km
Paměť stromů - 7. díl - Zlatá Koru... 18.03 km
cisterciácký klášter Zlatá Koruna... 18.03 km
lípa Kapucínka, Zlatá Koruna 18.09 km
Záhvozdí 18.09 km
běžecké lyžování Nová Pec 18.09 km
nádraží Vyšší Brod 18.11 km
vodáctví Vyšší Brod 18.11 km
Holubov 18.15 km
kašna hradní Rožmberk nad Vltavou... 18.19 km
sv. Jan Nepomucký, Vyšší Brod 18.2 km
hrad Rožmberk nad Vltavou 18.21 km
Březan Václav 18.22 km
hrob Petra Voka, klášter Vyšší Bro... 18.27 km
kašna klášterní nádvoří Vyšší Brod... 18.29 km
Vyšebrodský cyklus - Mistr vyšebro... 18.3 km
poštovní muzeum Vyšší Brod 18.3 km
cisterciácký klášter Vyšší Brod... 18.3 km
Hop nebo trop 18.31 km
Rafťáci 18.31 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 18.33 km
Rožmberk nad Vltavou 18.33 km
Pavučina 18.33 km
renesanční dům, Rožmberk nad Vltav... 18.34 km
Vltavský luh 18.35 km
silniční most Vltava, Rožmberk nad... 18.35 km
kašna malá Rožmberk nad Vltavou 18.35 km
vodopád sv. Wolfganga 18.36 km
sv. Jan Nepomucký, Rožmberk nad Vl... 18.36 km
sv. Jan Nepomucký na sloupu, Rožmb... 18.37 km
kašna na náměstí Rožmberk nad Vlta... 18.37 km
klášterní rybník Vyšší Brod 18.38 km
kostel sv. Mikuláše, Rožmberk nad ... 18.39 km
Hop nebo trop 18.39 km
fara Rožmberk nad Vltavou 18.43 km
Rafťáci 18.43 km
Alpenblick (A) 1027 m n. m. 18.44 km
kaple sv. Josefa, Vyšší Brod 18.44 km
dětské hřiště Rožmberk nad Vltavou... 18.45 km
kašna Rožmberk nad Vltavou 18.47 km
infocentrum Holubov 18.51 km
hřbitov Rožmberk nad Vltavou 18.52 km
dětské hřiště Holubov 18.54 km
SDH Rožmberk nad Vltavou 18.55 km
památník Karel Kovařovic 18.55 km
nádraží Holubov 18.58 km
SDH Vyšší Brod 18.58 km
Smrčina - Hochficht 1338 m n. m. 18.6 km
železniční most Kremžský potok, Ho... 18.65 km
Hop nebo trop 18.65 km
zavražděný muž u Schwarzenberského... 18.66 km
hraniční přechod Přední Výtoň - Gu... 18.69 km
Bílý mlýn, Vyšší Brod 18.72 km
Cvrčkův mlýn 18.74 km
návesní rybník, Třísov 18.76 km
SDH Třísov 18.77 km
Třísov 18.79 km
Svatojánský věneček 18.81 km
Holubovský dub letní 18.83 km
Křemže 18.86 km
Smil Jan z Křemže 18.86 km
pomník padlých WWI, Křemže 18.86 km
vlaková zastávka Třísov 18.87 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Kř... 18.87 km
rybník po Štěkří 18.89 km
parkoviště Třísov 18.9 km
křížová cesta na Maria Rast, Vyšší... 18.9 km
kostel sv. Michaela, Křemže 18.91 km
pomník Jana Smila, Křemže 18.91 km
fara Křemže 18.92 km
Vyšší Brod 18.93 km
golf Neuschönau (D) 18.97 km
kaplička Panny Marie, Třísov 18.98 km
památník města Vyšší Brod 18.98 km
lípa Třísov 18.98 km
pranýř, Vyšší Brod 18.99 km
zřícenina hradu Kuglvajt 19.01 km
železniční most Vltava, Vyšší Brod... 19.02 km
SDH Křemže 19.02 km
infocentrum Vyšší Brod 19.05 km
radnice Vyšší Brod 19.05 km
kaple spočinutí Panny Marie, Maria... 19.06 km
kašna na náměstí Vyšší Brod 19.09 km
fara Vyšší Brod 19.1 km
pomník padlých WWI i II, Vyšší Bro... 19.12 km
hřbitov Křemže 19.14 km
tvrz Štěkře 19.14 km
kaple sv. Voršily, Křemže 19.14 km
kostel sv. Bartoloměje, Vyšší Brod... 19.15 km
Štěkře 19.15 km
kostel Československé církve husit... 19.16 km
návesní rybník, Štěkře 19.17 km
naučná stezka Brložsko 19.17 km
hřbitov Vyšší Brod 19.18 km
keltské oppidum Třísov 19.18 km
Kopecký Miloš 19.18 km
Kuklov 19.2 km
památník I. S. Kutčerenko 19.2 km
Kuklwaitská lípa 19.21 km
Kuklovský dub 19.22 km
pomník padlých WWI, Kuklov 19.23 km
Brloh 19.23 km
Malá farma 19.23 km
pomník padlých WWI i II, Brloh 19.25 km
Údolí včel 19.25 km
zřícenina kláštera Kuklov 19.25 km
hřbitov Brloh 19.26 km
fara Brloh 19.27 km
kostel sv. Šimona a Judy, Brloh 19.28 km
kaple výklenková Kuklov 19.34 km
Hamry u Křemže 19.44 km
bunkr (řopík) 195/22/A-160 19.69 km
NS Schwarzenberský plavební kanál... 19.73 km
Smědeč 19.74 km
obelisk Friedricha Nietsche 19.75 km
památník 63 obětí pochodu smrti, O... 19.77 km
Chlumeček 19.77 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 19.77 km
zřícenina hradu Dívčí kámen 19.77 km
tvrz Chlumeček 19.78 km
Svatojánský věneček 19.85 km
SDH Bujanov 19.85 km
památník dosídlení Omleničky 19.86 km
Křišťanov-Vyšný 19.86 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Omlen... 19.86 km
Omlenička 19.88 km
Bujanov 19.89 km
Záluží u Dolního Třebonína 19.92 km
Křemžský potok 19.93 km
kaple Záluží 19.96 km
Arnoštov 19.97 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota-potraviny Světlík

  batoh
  Jednota-potraviny Světlík
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Černá v Pošumaví

  batoh
  Jednota-potraviny Černá v Pošumaví
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Kájov

  batoh
  Jednota-potraviny Kájov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: krumlovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Větřní

  batoh
  Jednota-potraviny Větřní
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: krumlovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota-potraviny Světlík 4.21 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 4.8 km
Jednota-potraviny Kájov 8.69 km
Jednota-potraviny Větřní 8.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.78 km
Bankomat ČSOB 8.78 km
Jednota-potraviny Horní Planá 10.35 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 10.52 km
Jednota-potraviny Frymburk 10.82 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 11.02 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 11.15 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 11.38 km
Bankomat Komerční banka 11.79 km
Bankomat Citibank 11.86 km
Bankomat Citibank 11.86 km
Bankomat Raiffeisenbank 11.88 km
Bankomat Česká spořitelna 11.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.91 km
Bankomat Oberbank AG 11.91 km
Bankomat ČSOB 12.12 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 12.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.18 km
Bankomat UniCredit Bank 12.19 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 12.19 km
Bankomat ČSOB 12.22 km
Bankomat Citibank 12.23 km
Bankomat Citibank 12.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.24 km
Bankomat GE Money Bank 12.31 km
Bankomat Komerční banka 12.54 km
Bankomat Komerční banka 12.54 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 12.72 km
Bankomat Česká spořitelna 13.33 km
Jednota-potraviny Lipno 13.35 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 13.39 km
Bankomat Komerční banka 13.71 km
Bankomat ČSOB 13.73 km
Bankomat GE Money Bank 13.76 km
Bankomat Česká spořitelna 13.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.84 km
Bankomat ČSOB 13.84 km
Bankomat GE Money Bank 13.86 km
Bankomat GE Money Bank 13.86 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 13.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.9 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 13.93 km
Bankomat Citibank 13.94 km
Bankomat Komerční banka 13.95 km
Supermarket Český Krumlov 13.95 km
Jednota-potraviny Frymburk 14.25 km
COOP TUTY Nová Pec 16.38 km
Jednota-potraviny Loučovice 16.43 km
Jednota-potraviny Loučovice 16.55 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 17.07 km
Jednota Nová Pec 17.76 km
Jednota Ktiš 17.9 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 18.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 18.63 km
Bankomat Česká spořitelna 18.82 km
Jednota-potraviny Křemže 18.86 km
Bankomat Komerční banka 18.91 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 19.08 km
Bankomat GE Money Bank 19.14 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 19.17 km
Jednota-potraviny Brloh 19.21 km
Jednota-potraviny Bujanov 19.87 km
Jednota-potraviny Kaplice 19.89 km

mohlo by Vás zajímat

pranýř, Horní Planá

batoh
pranýř, Horní Planá
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pranýř, Frymburk

batoh
pranýř, Frymburk
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava (německy Böhmerwald, keltsky Gabreta) je se svými rozsáhlými horskými lesy především útočištěm mnoha původních středoevropských lesních živočichů. V minulosti zde byly vyhubeny větší šelmy medvěd a vlk a velcí kopytníci zubr a los. Los evropský (Alces alces) se již ale postupně do šumavské přírody opět navrací. V 80. letech 20. století byla na Šumavu vysazena i původní šelma rys ostrovid (Lynx lynx). Rys dnes patří k nejchráněnějším živočichům celé Šumavy a jeho stavy jsou pečlivě monitorovány. Šumava je typická i výskytem druhů ptáků běžných pro severskou tajgu. Patří k nim např. tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). V řece Blanice žije v nejbohatší evropské populaci chráněná perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). K poznávání Šumavy Vám poslouží rozmanité, levné, pohodlné ubytování na Šumavě - ubytování v chalupách, rodinných penzionech, apartmánech, farmách a dalších objektech na Šumavě. K relaxaci se Vám nabízí pěší turistika – Šumava nabízí pro pěší turisty více než 500 km značených tras. Na Šumavě je zpřístupněna celá řada naučných stezek, včetně několika venkovních geologických expozic. Cykloturistika – Šumava je vysoce vyhledávanou cykloturistickou oblastí. Je zde vyznačeno více než 350 km cyklotras, vedoucích převážně po zpevněných komunikacích. Vodácká turistika – Na Šumavě jsou pro vodáckou turistiku vymezeny úseky vodních toků Vltavy, Otavy a Vydry, v celkové délce asi 59 km. Na ostatních tocích není podle návštěvního řádu národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Šumava splouvání povoleno. Nejvýznamnější vodní plochou vhodnou pro rekreační a sportovní účely na Šumavě je přehradní nádrž Lipno. Bežkařská lyžařská turistika – pro zimní rekreaci jsou nejvyhledávanější tzv. Šumavské pláně v centrální části Šumavy. Šumavské pláně leží v nadmořských výškách 1000 až 1300 metrů a většina místních lyžařských tras tak má minimální převýšení. Trasy jsou vhodné nejen pro špičkové lyžaře, ale i pro menší děti a začátečníky. Na Šumavě je vyznačena síť lyžařských tras o celkové délce 450 km, rolbou se udržuje přibližně 320 km.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Tohle je svatá pravda!" ozval se Krušnej, jenž stál vedle Potužáka, drže se ho za rameno, aby davem nebyl od něho odtržen. „Nejvíc křičí Karhounové; však víme proč..."

„Jsou tu ještě horší," pravil baštýř, „většinou kluci, sotva škole odrostlí. Až z Budějovic je sem čert zanesl. Ostatně vody již nepřibývá a tudy jí odtéká sdostatek. Ani pomyšlení, aby bylo třeba pustit stavidla."

Tohle bylo s pravdou: vody nejen nepřibývalo, ale vyčištěním a částečným vytrháním brlení tou měrou se jejímu tlaku uvolnilo, že hladina rybniční o několik centimetrů klesla. Přesto zástup, jenž se zatím zase úplně sběhl na hrázi, neustával křičet, že je třeba pustit stavidla.

Vtom jedna z loděk tou měrou se naplnila vodou, že nalézající se v ní mládkové byli nuceni přistati k hrázi, vytáhnouti ji a převrátiti, aby vodu vylili.

„Hleďte, už utíkají!" vykřikl kdosi z davu.

„Alou! Srazte je nazpátek do vody!" zařval jiný hlas.

Přihnala se celá smečka, chystali se uchvátit předek loďky a shoditi je do vody. Mládek, jenž třímal tyč, jíž člun řídil, napřáhl tuto, hroze, že prvního, kdo by se loďky dotknul, vší silou uhodí do hlavy. Povstala nevýslovná vřava. Četníci podnikli útok bodákem. Několik osob bylo povaleno na zem; kterýs výrostek, do něhož někdo odzadu strčil, skočil jednomu z četníků přímo do bodáku a byl krvavě zraněn. Strašný řev otřásl vzduchem.

„Vraždí nás! Nedejme se!" voláno z několika stran.

Kamení lítalo...

„Pozor! Dám do vás vystřelit, budete-li házet kamením!" zvolal strážmistr a velel zároveň svému mužstvu přiložit zbraň.

Divoký útěk nastal. Vše horempádem se rozprchlo; někteří seskočili s hráze přímo k místu, kde stáli správec, porybí a baštýři...

Vtom přiletěl ještě kámen, jenž zasáhl mládka Petra Radonického do pravé ruky, ve které držel tyč, jíž řídil člun na vodě pozůstalý. Napjaté šlachy povolily, tyč vypadla raněnému z hrsti, loďka se zakymácela a mládek, ztrativ rovnováhu náhlým otřesem, zavrávoral a střemhlav spadl přes okraj člunu do vířícího rmutného proudu, v jehož vlnách zmizel. Jeho soudruh, znamenaje nebezpečí a věda, že by byl neodvratně ztracen, kdyby proud jej strhl s loďkou do splavu, jímž vody se hnaly v úžině ječících v špinavou pěnu roztříštěných peřejích a slapech, vyskočil sám z loďky a mocnými vzmachy překonávaje proud, ploval k hrázi. Neviditelnými silami hnána, loďka přejela mžikem víry, tvořící se nad brlením, přes něž vody kataraktem se hnaly, zapadla do slapů splavu a zmizela v rozpěněných, rozčeřených vlnách. Zatím Petr Radonický se vynořil opět z vody, však že blíže brlení spadl do rybníka, nežli do něho skočil jeho druh, že snad i byl méně dovedný plavec nežli tento, neodolal proudu a byl jím stržen vzápětí za loďkou. Přesto v nejkritičtějším okamžiku, kdy všichni jej pokládali ztraceným, poštěstilo se mu zachytiti se oběma rukama o hořejší část brlení a tak se udržeti, aby nebyl stržen do splavu. Byl všecek pod vodou, která se hnala proudem přes jeho plece; kolenoma se opíral o tyče brlení, jedině hlava vyčnívala nad tříštící se o jeho zátylí pěny...

Výkřiky hrůzy ozvaly se z davu.

„Pomozte mu!" zvolali někteří, vzdálenější.

,,E, nechte ho tam! Ať ho čert vezme!" odpověděl jeden hlas.

A který druhý:

„Pravda! Nechte ho! Ještě před chvílí se nám posmíval, abychom si došli požádal Svatého Petra, aby ucpal nebesa, potom že nám voda nezatopí pole. Teď ať si ho požádá ale on, aby neodplaval splavem..."

Ale vtom seskočil s hráze Potužák, uchopil tyč, jíž mládek byl řídil člun a kterou voda byla přihnala v jeho dosah, a podávaje jižjiž sil pozbývajícímu druhý její konec:

„Chyťte se!" zvolal.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky