Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

přírodní rezervace Pláničský rybník

Šumava

kategorie: instituce
podkategorie: ochrana přírody
lokalita: lipensko
GPS: 48°43'21.249"N, 14°9'21.963"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pláničský rybník je přírodní rezervace ev. č. 1844 vyhlášená roku 1996 poblíž obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Toto chráněné území tvoří Pláničský rybník (nazýván také Velký Kozí - má výměru 15,17 ha a leží v nadmořské výšce 750 - 757 m.) a přilehlý Malý Kozí rybník. PR leží v horní části údolí Lukavického potoka. Pláničský rybník je menší, relativně hluboký průtočný, ležící v přirozené kotlině na soutoku tří pramenných potoků, je odvodňován směrem k jihu Lukavickým potokem do Lipenské přehradní nádrže. S a SZ přítok rybníka přitékají z oblasti hojného výskytu vložek krystalických vápenců v okolí Muckova. 5 metrů vysoká hráz rybníka je asi 300 m dlouhá. Pláničský rybník je využíván k extenzivnímu chovu ryb. Nasazuje se převážně jednoletý kapr, lín a maréna. V polovině 80-tých let však byla západní část rybníka poměrně razantně vyhrnuta a byla tak likvidována bohatá litorální vegetace. Vyhrnutý materiál byl zformován do tří mohutných deponií souběžných se SZ pobřežím rybníka, na nichž se vytvořila nežádoucí silně ruderální vegetace s převahou kopřivy. Po odbahnění zůstaly zachovány jen úzké lemy litorálních rákosin (Scirpetum lacustris, Typhetum latifoliae, Sparganietum erecti), téměř však vymizely původně rozsáhlé porosty přesličky poříční (Equisetetum fluviatilis), zcela byly zničeny porosty ostřice dvoumužné (Caricetum diandrae) v severozápadní části rybniční výtopy a zachovány zůstaly jen fragmenty běžnějšího společenstva s ostřicí zobánkatou (Caricetum rostratae). V hlubších částech rybníka dosud přetrvávají cenná společenstva vzplývavých vodních makrofyt svazu Nymphaeion albae. Nacházejí se zde roztroušené porosty leknínu bělostného (Nymphaea candida) v asociaci Potamo natantis-Nymphaeetum candidae a v severozápadní části rybníka je soustředěn výskyt stulíku malého (Nuphar pumila) v charakteristicky vyvinutém společenstvu Nupharetum pumilae. V pobřežní části se lokálně vyskytuje i ďáblík bahenní (Calla palustris), ve společenstvech ponořených velkolistých rdestů (Magnopotamion) rostou rdest světlý (Potamogeton lucens) a r. kadeřavý (P. crispus), v roztroušených porostech úzkolistých rdestů (Parvopotamion) roste rdest tupolistý (P. obtusifolius) a vzácně r. ostrolistý (P. acutifolius). Podél severozápadního přítoku je vyvinut menší porost potoční olšiny (Arunco-Alnetum glutinosae) s přechody ke smrkové olšině (Piceo-Alnetum). V horním malém rybníčku v severozápadní části území zůstala zachována společenstva vzplývavých rostlin mělkých stojatých vod (Batrachion aquatilis) s výskytem lakušníku vodního (Batrachium aquatile). Do chráněného území je zahrnuta i přirozená mezofytní louka na severovýchodním břehu rybníka s mozaikou společenstev svazů Polygono-Trisetion a Molinion, v nichž rostou např. starček potoční (Tephroseris crispa), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), pcháč různolistý (Cirsium helenioides), hadí kořen větší (Bistorta major), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), ostřice stinná (Carex umbrosa). Z hlediska fauny je zajímavý výskyt dosti vzácného příživnického mravence Formicoxenus nitidulus v hnízdech mravence lesního (Formica rufa). Žijí tu méně běžné vodní ploštice – hladinatka Microvelia reticulata a vodoměrka Hydrometra gracilenta. Významným prvkem fauny dvoukřídlých je poměrně nápadná hrbilka Spiniphora maculata. V rezervaci se rozmnožuje ropucha obecná (Bufo bufo) a čolek horský (Triturus alpestris). Hnízdí zde běžné druhy vodních ptáků, např. kachna divoká (Anas platyrhynchos) a polák chocholačka (Aythya fuligula). Lokalita je nejvýše položeným místem výskytu rozmnožování skokana zeleného (Rana esculenta synklepton) v ČR, vysoce pravděpodobné je též rozmnožování Ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria). Byl též zjištěn podzimní výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Pláničský rybník (Velký Kozí)

batoh
Pláničský rybník (Velký Kozí)
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Jámy

batoh
Jámy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Olšina v Novolhotském lese

batoh
Olšina v Novolhotském lese
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kotlina pod Pláničským rybníkem

batoh
Kotlina pod Pláničským rybníkem
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Pláničský rybník (Velký Kozí)... 0 km
Jámy 0.93 km
Olšina v Novolhotském lese 1.21 km
Kotlina pod Pláničským rybníkem... 1.54 km
Muckov 1.65 km
Lesní Domky 2.03 km
Bedřichov 2.22 km
Milná 3.1 km
kaple Černá v Pošumaví 3.22 km
Hop nebo trop 3.26 km
Mýtina 3.32 km
Rašeliniště Bobovec 3.33 km
SDH Černá v Pošumaví 3.61 km
kaple u Světlíku 3.68 km
kostel Neposkvrněného početí Panny... 3.72 km
sv. Jan Nepomucký, Černá v Pošumav... 3.74 km
pomník padlých WWI, Černá v Pošuma... 3.74 km
Černá v Pošumaví 3.76 km
Schimann Adolf 3.76 km
infocentrum Černá v Pošumaví 3.97 km
hřbitov Světlík 4 km
kostel sv. Jakuba Většího, Světlík... 4.01 km
fara Světlík 4.02 km
pamětní deska Dr. Edvard Beneš, Sv... 4.06 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Světlí... 4.06 km
letiště Frymburk 4.06 km
Světlík 4.15 km
kašna Světlík 4.18 km
pašijové divadlo - přírodní amfite... 4.2 km
Blatná u Frymburku 4.23 km
pamětní deska Johann Josef Ammann... 4.23 km
Ammann Johann Josef 4.23 km
zaniklé pašijové divadlo i kaple P... 4.26 km
Pohádková rezervace, Hořice na Šum... 4.3 km
Mokrá 4.34 km
Bližná 4.43 km
rybník Světlík 4.43 km
muzeum pašijových her Hořice na Šu... 4.95 km
muzeum radiopřijímačů Hořice na Šu... 4.95 km
pranýř, Hořice na Šumavě 5 km
naučná stezka, Hořice na Šumavě... 5.01 km
fara Hořice na Šumavě 5.01 km
památník pašijových her, Hořice na... 5.03 km
sv. Jan Nepomucký, Hořice na Šumav... 5.04 km
sedm kamenných kašen, Hořice na Šu... 5.04 km
kostel sv. Kateřiny, Hořice na Šum... 5.05 km
Hořice na Šumavě 5.09 km
vodáctví Černá v Pošumaví 5.4 km
cyklistika Černá v Pošumaví 5.4 km
koupání Černá v Pošumaví 5.4 km
nádraží Černá v Pošumaví 5.56 km
nádraží Hořice na Šumavě 5.78 km
tvrz Pasovary 5.97 km
Pasovary 5.99 km
Hůrka 6.34 km
SDH Frymburk 6.34 km
Dolní Vltavice 6.42 km
Hůrka u Horní Plané 6.44 km
dětské hřiště Frymburk 6.49 km
koupání Frymburk 6.49 km
muzeum Frymburk 6.8 km
chrlící žába, Frymburk 6.81 km
infocentrum Frymburk 6.81 km
pranýř, Frymburk 6.84 km
kašna Frymburk 6.86 km
přehrada Lipno 6.88 km
Na cestě po Lipensku 6.88 km
Mariánský sloup, Frymburk 6.88 km
vyhlídkové plavby Frymburk 6.89 km
Frymburk 6.9 km
běžecké lyžování Frymburk 6.9 km
památník osvobození Frymburk 6.91 km
náměstní potok Frymburk 6.91 km
pomník Adalberta Stiftera, Frymbur... 6.95 km
wakeboarding a vodní lyžování, Fry... 7 km
pamětní deska Michal Tkáč 7.03 km
fara Frymburk 7.03 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk... 7.04 km
kostel sv. Bartoloměje, Frymburk 7.05 km
Activity Park Médi Kubíka, Frymbur... 7.07 km
skiareál Frymburk 7.07 km
bruslení Lipno 7.27 km
vlaková zastávka Hodňov 7.33 km
expozice rybářská bašta Olšina... 7.36 km
kaple Panny Marie Bolestné, Frymbu... 7.46 km
Olšina 7.49 km
Karlovy Dvory 7.79 km
rybník Olšina 7.86 km
Cyklotoulky - Olšina 7.86 km
Slavkov 7.88 km
pomník republiky, Slavkov 7.9 km
Slavkovská lípa 7.91 km
SDH Slavkov 7.91 km
kostel sv. Bartoloměje, Slavkov 7.91 km
fara Slavkov 7.92 km
tvrz Slavkov 7.93 km
kaple nad Olšinou 8.17 km
kaple výklenková Slavkov 8.29 km
Alpská vyhlídka 960 m n. m. 8.33 km
kaple výklenková Kaliště 8.72 km
kostel Nejsvětější Trojice, Hodňov... 8.95 km
fara Hodňov 8.97 km
pamětní deska renovace kostela Hod... 8.97 km
pomník padlých WWI i II, Hodňov 8.98 km
Hodňov 8.98 km
památník zemřelých 1946, Hodňov... 9.04 km
hřbitov Hodňov 9.11 km
Kladenské Rovné 9.16 km
U Bugenů 9.19 km
Kaliště 9.22 km
Mezipotočí 9.25 km
motokáry Horní Planá 9.25 km
Stifterův smrk 9.27 km
kaple u Stifterova smrku, Horní Pl... 9.28 km
golf Lipno nad Vltavou 9.28 km
Račínská prameniště 9.41 km
zřícenina Vítkův kámen 9.46 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 9.46 km
NS Svatý Tomáš 9.52 km
horská služba Kramolín 9.52 km
Holidayinfo - Lipno, Kramolín 9.55 km
vlaková zastávka Mezipotočí 9.6 km
bobová dráha Lipno nad Vltavou 9.68 km
sedačkové lanovky Lipno 9.75 km
hřbitov Svatý Tomáš 9.76 km
Holidayinfo - Lipno, Březovice 9.77 km
pamětní deska Johann Bertlwieser 9.77 km
kostel Božího těla, Svatý Tomáš... 9.78 km
532. RT rota, Svatý Tomáš 9.78 km
lanové centrum Lipno nad Vltavou 9.83 km
Holidayinfo - Lipno, Foxpark 9.91 km
Svatý Tomáš 9.93 km
skiareál Lipno - Kramolín 9.94 km
běžecké lyžování Lipno - Kramolín... 9.94 km
rezervoár Horní Planá 9.94 km
zámek Schwarzenberská myslivna 9.96 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Přední... 10.02 km
Náš venkov - Vesnická Beverly Hill... 10.04 km
Svéráz 10.07 km
NS Stifterova stezka 10.09 km
rodný dům Adalberta Stiftera, Horn... 10.09 km
pamětní deska Adalbert Stifter, ro... 10.09 km
Vodní záchranná služba Lipno 10.12 km
dětské hřiště Lipno nad Vltavou... 10.18 km
Přední Výtoň 10.2 km
kulturní informační centrum Horní ... 10.3 km
památník obětí pochodu smrti, Horn... 10.31 km
Turistické Centrum Lipenska 10.32 km
dolní kašna Horní Planá 10.33 km
Na cestě po Lipensku 10.34 km
Horní Planá 10.34 km
horní kašna Horní Planá 10.35 km
akvapark Lipno 10.36 km
fara Horní Planá 10.36 km
pamětní deska Adalbert Stifter, šk... 10.36 km
pomník padlých WWI, Horní Planá... 10.37 km
kostel sv. Markéty, Horní Planá 10.4 km
náhrobní deska Magdalena Friepesso... 10.4 km
žlab Horní Planá 10.41 km
parkoviště Lája 10.41 km
trasy pro vozíčkáře, Lipno 10.41 km
pranýř, Horní Planá 10.41 km
Zadní Hamry 10.43 km
hřbitov Horní Planá 10.43 km
NS Lipno nad Vltavou 10.5 km
infocentrum Lipno nad Vltavou 10.52 km
cyklistika Horní Planá 10.55 km
Adalbert Stifter - Karel Wilfert, ... 10.6 km
nádraží Horní Planá 10.62 km
kaple Panny Marie Bolestné, Dobrá ... 10.64 km
yacht Lipno nad Vltavou 10.69 km
AccuWeather - Lipno nad Vltavou 10.71 km
běžecké lyžování Lipno nad Vltavou... 10.71 km
Lipno nad Vltavou 10.71 km
roubenka Malšín 10.85 km
kostel Srdce Ježíšova, Malšín 10.94 km
Hop nebo trop 10.96 km
kaple Neposkvrněného početí Panny ... 11.09 km
Házlův Kříž 11.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Větřní... 11.15 km
Bližší Lhota 11.15 km
fara Větřní 11.16 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Větřn... 11.18 km
Přední Zvonková 11.19 km
Ostrov 11.22 km
Náš venkov - Větřní super jednička... 11.5 km
hraniční přechod Ježová - Iglbach... 11.56 km
expozice vodní elektrárny Lipno na... 11.59 km
francisova turbína Lipno 11.73 km
vlaková zastávka Lipno nad Vltavou... 11.75 km
koupání Horní Planá 11.77 km
SDH Větřní 11.82 km
14. rota PS, Přední Zvonková 11.9 km
Pihlov 12.01 km
sousoší sv. Tadeáš, Josef a Ant. P... 12.05 km
městský dům Větřní 12.08 km
hřbitov Kájov 12.15 km
Větřní 12.16 km
kaple sv. Terezie, Kájov 12.18 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ká... 12.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov... 12.21 km
silniční most Vltava, Větřní 12.21 km
fara s hospicem Kájov 12.22 km
kostel Zesnutí Panny Marie, Kájov... 12.23 km
Boletice 12.23 km
Prameniště Hamerského potoka 12.24 km
papírna Větřní 12.24 km
Spiro Ignác 12.24 km
pomník padlých WWI, Kájov 12.24 km
Kájov 12.36 km
Větrná 12.42 km
Urzidil Johannes 12.55 km
Zadní Zvonková 12.6 km
silniční most Vltava, Zátoňské Dvo... 12.67 km
Novéna s Engelmarem Unzeitigem, an... 12.69 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Zadní... 12.69 km
Unzeitig sv. Engelmar Hubert 12.69 km
pamětní deska obnovy kostela sv. J... 12.69 km
pametní deska P. Engelmar Unzeitig... 12.69 km
hřbitov Zadní Zvonková 12.69 km
muzeum J. Urzidila, Zadní Zvonková... 12.72 km
fara Zadní Zvonková 12.72 km
Medvědí hora 12.83 km
nádraží Kájov 12.86 km
vlaková zastávka Kladné 13.08 km
kostel sv. Oldřicha, Loučovice 13.19 km
fara Loučovice 13.2 km
kostel sv. Prokopa, Loučovice 13.21 km
silniční most Vltava, Zátoň 13.25 km
Oberhaag (A) 13.28 km
Čertova Stěna - Luč 13.28 km
Výprava za českými čerty - Čert ni... 13.28 km
Čertova stěna, Eliška Krásnohorská... 13.28 km
hřbitov Zátoň 13.33 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zátoň 13.35 km
Zátoň u Českého Krumlova 13.36 km
Bärenstein (A) 1077 m n. m. 13.36 km
vila Eugena Poráka, Loučovice 13.37 km
fara Zátoň 13.37 km
bunkr (řopík) 197/76/A-160Z 13.39 km
bunkr (řopík) 197/73/A-180Z 13.4 km
Papouščí skála, Nové Spolí 13.47 km
nádraží Loučovice 13.54 km
bunkr (řopík) 197/71/A-180Z 13.58 km
mlýn Čertova stěna 13.6 km
Loučovice 13.61 km
SDH Loučovice 13.64 km
ptačí oblast, Zadní Zvonková 13.65 km
bunkr (řopík) 197/75/B2-100 13.67 km
bunkr (řopík) 197/72/A-160Z 13.68 km
Náhořany u Větřní 13.7 km
Rafťáci 13.71 km
Vltavský mlýn Loučovice 13.73 km
Moldaublick (A) 1022 m n. m. 13.74 km
Čertova stěna a proudy - Jiří Genz... 13.74 km
bunkr (řopík) 197/69/A-180Z 13.76 km
muzeum lehkého opěvnění Křenov... 13.76 km
hraniční přechod Koranda - St. Osw... 13.85 km
bunkr (řopík) 197/70/A-140Z 13.86 km
skiareál Loučovice 13.9 km
bunkr (řopík) 197/67/A-180 13.92 km
VÚ Boletice 13.92 km
vodní elektrárna Vyšší Brod 13.93 km
Pernek 13.96 km
kaple Křenov 13.98 km
kaple Pernek 14.05 km
hraniční přechod Zadní Zvonková - ... 14.23 km
Niva - Nenajdete ve světě sýry jak... 14.3 km
rechle Český Krumlov 14.46 km
přehrada Lipno II 14.5 km
hraniční přechod Přední Výtoň - Gu... 14.67 km
zámek Červený Dvůr 14.76 km
Böhmerwaldkirche, Schöneben (A) 14.78 km
pítko u Böhmerwaldkirche, Schönebe... 14.79 km
kaskádová fontána, zámek Český Kru... 14.96 km
golf Neuschönau (D) 14.96 km
Barokní srdce Evropy - Zahrady a k... 14.97 km
Vyklestilka 887 m n. m. 15.05 km
Pan Tau a cesta kolem světa 15.05 km
muzeum Schwarzenberského plavebníh... 15.09 km
Rosenauer Josef 15.09 km
Schiele Egon 15.12 km
Egon Schiele Art Centrum, Český Kr... 15.12 km
wax museum Český Krumlov 15.13 km
Seidel Josef 15.14 km
muzeum fotoatelier Seidel 15.14 km
kaple Panny Marie Bolestné a sv. K... 15.15 km
synagoga Český Krumlov 15.15 km
Mrázkův mlýn, Český Krumlov 15.16 km
Chvalšiny 15.16 km
lípa městský park, Český Krumlov... 15.16 km
kaple výklenková Český Krumlov 15.17 km
kostel sv. Maří Magdalény, Chvalši... 15.18 km
kašna zámecké divadlo Český Krumlo... 15.19 km
Hop, a je tu lidoop 15.19 km
Pan Tau a cesta kolem 15.19 km
kašna u Morového sloupu, Český Kru... 15.2 km
morový sloup, Český Krumlov 15.2 km
morový sloup s kašnou, Český Kruml... 15.2 km
legendy o v českokrumlovském mlýně... 15.21 km
muzeum historických motocyklů, Čes... 15.21 km
Krumlovský mlýn, Český Krumlov 15.21 km
hřbitov Chvalšiny 15.22 km
kaple sv. Martina, Český Krumlov 15.22 km
muzeum vltavínů, Český Krumlov 15.24 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 15.25 km
Vok Petr z Rožmberka 15.25 km
Slavnosti pětilisté růže, Český Kr... 15.25 km
Český Krumlov 15.25 km
Ze šumavy, Eliška Krásnohorská 15.25 km
Chromy Anna 15.25 km
Toulavá kamera ČT - vory, Český Kr... 15.25 km
kostel sv. Víta, Český Krumlov 15.25 km
infocentrum Český Krumlov 15.25 km
kaplanka, Český Krumlov 15.26 km
dětské hřiště, městský park, Český... 15.28 km
sousoší kalvárie, Český Krumlov... 15.28 km
pamětní deska Jiří Bílek z Bílenbe... 15.28 km
městský park, Český Krumlov 15.29 km
Poslušně hlásím 15.29 km
hudební pavilon, Český Krumlov 15.3 km
prelatura Český Krumlov 15.3 km
lanové centrum Schöneben (A) 15.31 km
památník bojů a vítězství nad faši... 15.31 km
památník Friedricha Ludwiga Jahna,... 15.31 km
Vydrýsek - O cizí řece 15.32 km
zámek Český Krumlov, UNESCO 15.32 km
Jen ho nechte, ať se bojí 15.33 km
kašna v jezuitské zahradě, Český K... 15.34 km
sv. Jan Nepomucký, Lazebnický most... 15.34 km
jezuitská zahrada, Český Krumlov... 15.34 km
bazén Český Krumlov 15.35 km
regionální muzeum Český Krumlov... 15.37 km
muzeum Marionet, Český Krumlov 15.38 km
kostel sv. Jošta, Český Krumlov 15.38 km
Wolf Josef 15.38 km
kašna II. nádvoří zámek Český Krum... 15.38 km
Pyšná princezna 15.39 km
kašna Latrán, Český Krumlov 15.4 km
mlýn na parkánu, Český Krumlov 15.41 km
pomník vystěhování, Schöneben (A)... 15.43 km
pomník rodáků, Schöneben (A) 15.44 km
Böhmerwaldarena, Schöneben (A) 15.45 km
běžecké lyžování Schöneben (A)... 15.45 km
kašna I. nádvoří zámek Český Kruml... 15.45 km
Schöneben (A) 15.5 km
pamětní deska Josef Rosenauer 15.53 km
vodopád sv. Wolfganga 15.59 km
minoritský klášter, Český Krumlov... 15.6 km
Budějovická brána, Český Krumlov... 15.64 km
kaple na mostě u Budějovické brány... 15.65 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 15.65 km
vodáctví Vyšší Brod 15.69 km
Vošahlíkův mlýn, Český Krumlov... 15.7 km
nádraží Vyšší Brod 15.73 km
CHKO Blanský les 15.78 km
sv. Jan Nepomucký, Vyšší Brod 15.78 km
Přídolí 15.82 km
hrob Petra Voka, klášter Vyšší Bro... 15.83 km
Vyšebrodský cyklus - Mistr vyšebro... 15.85 km
poštovní muzeum Vyšší Brod 15.85 km
cisterciácký klášter Vyšší Brod... 15.85 km
kašna klášterní nádvoří Vyšší Brod... 15.85 km
klášterní rybník Vyšší Brod 15.95 km
Hop nebo trop 15.99 km
kaple sv. Josefa, Vyšší Brod 16.01 km
Alpenblick (A) 1027 m n. m. 16.09 km
SDH Vyšší Brod 16.13 km
informační a servisní centrum Česk... 16.18 km
nádraží Český Krumlov 16.19 km
křížová cesta na Maria Rast, Vyšší... 16.22 km
Nové Chalupy u Nové Pece 16.25 km
Hop nebo trop 16.28 km
kaple spočinutí Panny Marie, Maria... 16.31 km
Bílý mlýn, Vyšší Brod 16.33 km
Bělá 16.38 km
Vyšší Brod 16.47 km
památník města Vyšší Brod 16.52 km
pranýř, Vyšší Brod 16.53 km
cyklistika Nová Pec 16.55 km
infocentrum Vyšší Brod 16.58 km
radnice Vyšší Brod 16.58 km
Nová Pec 16.6 km
kašna na náměstí Vyšší Brod 16.61 km
fara Vyšší Brod 16.63 km
židovský hřbitov Rožmberk nad Vlta... 16.63 km
pomník padlých WWI i II, Vyšší Bro... 16.64 km
nádraží Nová Pec 16.66 km
kostel sv. Bartoloměje, Vyšší Brod... 16.67 km
Méďové II - Medvědí expres 16.67 km
železniční most Vltava, Vyšší Brod... 16.67 km
hřbitov Vyšší Brod 16.7 km
památník I. S. Kutčerenko 16.73 km
lávka Vltava, Vyšší Brod 16.89 km
Schlägl (A) 16.92 km
infocentrum Nová Pec 16.95 km
NS Vltava od Nové Pece 16.95 km
SDH Želnava 16.96 km
pozorovací místo Jelení Vrchy 17.03 km
kašna hradní Rožmberk nad Vltavou... 17.03 km
obelisk Friedricha Nietsche 17.04 km
hrad Rožmberk nad Vltavou 17.04 km
Březan Václav 17.06 km
Hop nebo trop 17.12 km
Rafťáci 17.12 km
Pavučina 17.13 km
Rožmberk nad Vltavou 17.13 km
kašna malá Rožmberk nad Vltavou 17.16 km
renesanční dům, Rožmberk nad Vltav... 17.17 km
Želnava 17.18 km
sv. Jan Nepomucký na sloupu, Rožmb... 17.18 km
fara Želnava 17.19 km
kašna na náměstí Rožmberk nad Vlta... 17.19 km
silniční most Vltava, Rožmberk nad... 17.2 km
Rožmitál na Šumavě 17.2 km
sv. Jan Nepomucký, Rožmberk nad Vl... 17.21 km
historický vodojem Želnava 17.22 km
kostel sv. Mikuláše, Rožmberk nad ... 17.23 km
Rafťáci 17.26 km
fara Rožmberk nad Vltavou 17.27 km
dětské hřiště Rožmberk nad Vltavou... 17.27 km
Smrčina - Hochficht 1338 m n. m. 17.28 km
kašna Rožmberk nad Vltavou 17.29 km
Rafťáci 17.3 km
pomník padlých WWI, Želnava 17.3 km
kostel sv. Jakuba Apoštola, Želnav... 17.3 km
trasy pro vozíčkáře, Nová Pec 17.32 km
hřbitov Rožmberk nad Vltavou 17.32 km
hřbitov Želnava 17.32 km
SDH Rožmberk nad Vltavou 17.36 km
Slunečná 17.64 km
in-line Nová Pec 17.68 km
horská služba Nová Pec 17.74 km
běžecké lyžování Nová Pec 17.8 km
Horní Mlýn 18.23 km
vlaková zastávka Herbertov 18.26 km
hvězdárna Kleť 18.32 km
zavražděný muž u Schwarzenberského... 18.4 km
koloběžky Kleť 18.41 km
sluneční hodiny Kleť 18.41 km
památník obětem totalit, Kleť 18.42 km
Kleť 1084 m n. m. 18.42 km
muzeum Haslach an der Mühl (A) 18.42 km
Haslach an der Mühl (A) 18.42 km
SDH Přísečná 18.45 km
vlaková zastávka Ovesná 18.46 km
Böhmová Božena 18.46 km
pomník padlých WWI i II, Přísečná... 18.47 km
Přísečná 18.48 km
Chabičovice 18.54 km
přírodní park Vyšebrodsko 18.57 km
kaple Přísečná 18.68 km
Ulrichsberg (A) 18.8 km
Rafťáci 18.82 km
pivovar Glokner 19.13 km
bunkr (řopík) 195/15/A-140Z 19.15 km
Golf Club Český Krumlov 19.22 km
Srnín 19.27 km
kaple Srnín 19.29 km
kaple Studánky 19.29 km
Vltavský luh 19.31 km
Záhvozdí 19.32 km
Studánky 19.4 km
NS Schwarzenberský plavební kanál... 19.45 km
skiareál Hochficht (A) 19.62 km
běžecké lyžování Holzschlag (D)... 19.62 km
Sternstein (A) 1122 m n. m. 19.91 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota-potraviny Černá v Pošumaví

  batoh
  Jednota-potraviny Černá v Pošumaví
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Světlík

  batoh
  Jednota-potraviny Světlík
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Frymburk

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Frymburk
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota-potraviny Frymburk

  batoh
  Jednota-potraviny Frymburk
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 3.6 km
Jednota-potraviny Světlík 4.18 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 6.49 km
Jednota-potraviny Frymburk 6.77 km
Jednota-potraviny Lipno 9.98 km
Bankomat Česká spořitelna 9.98 km
Jednota-potraviny Frymburk 10.18 km
Jednota-potraviny Horní Planá 10.3 km
Bankomat Komerční banka 10.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.52 km
Bankomat ČSOB 10.52 km
Jednota-potraviny Větřní 11.37 km
Bankomat ČSOB 11.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.44 km
Jednota-potraviny Kájov 12.57 km
Jednota-potraviny Loučovice 13.3 km
Jednota-potraviny Loučovice 13.49 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 14.35 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 14.61 km
Bankomat Komerční banka 15.14 km
Bankomat Citibank 15.18 km
Bankomat Citibank 15.18 km
Bankomat Česká spořitelna 15.22 km
Bankomat Raiffeisenbank 15.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.25 km
Bankomat Oberbank AG 15.25 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 15.28 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 15.44 km
Bankomat ČSOB 15.53 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 15.54 km
Bankomat UniCredit Bank 15.55 km
Bankomat Citibank 15.58 km
Bankomat Citibank 15.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.59 km
Bankomat ČSOB 15.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.61 km
Bankomat GE Money Bank 15.7 km
Bankomat Komerční banka 15.77 km
Bankomat Komerční banka 15.77 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 15.8 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 16.15 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 16.2 km
Bankomat Česká spořitelna 16.38 km
Bankomat Komerční banka 16.45 km
COOP TUTY Nová Pec 16.55 km
Bankomat GE Money Bank 16.65 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 16.9 km
Bankomat ČSOB 17.15 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 17.19 km
Bankomat GE Money Bank 17.2 km
Bankomat Česká spořitelna 17.22 km
Bankomat GE Money Bank 17.26 km
Bankomat GE Money Bank 17.26 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 17.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.33 km
Bankomat Citibank 17.34 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 17.34 km
Bankomat Komerční banka 17.39 km
Supermarket Český Krumlov 17.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 17.46 km
Jednota Nová Pec 17.55 km

mohlo by Vás zajímat

zřícenina Vítkův kámen

batoh
zřícenina Vítkův kámen
Šumava A-Z: zřícenina
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Čertova Stěna - Luč

batoh
Čertova Stěna - Luč
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z Chráněné krajinné oblasti Šumava. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním parkem v ČR. Za svoji atraktivitu vděčí Národní park kromě jiného i dlouholeté existenci Pohraničního pásma nazývaného železnou oponou, která na několik desetiletí zastavila působení člověka v hraničních oblastech a dala tak prostor přirozenému vývoji krajiny. Uprostřed Evropy vznikl unikátní přírodní celek, jehož hodnoty si bezesporu zaslouží ochranu. Oblast Šumavy a Bavorského lesa tvoří společně jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Území NP leží v nadmořské výšce od 600 m n. m. (údolí Otavy u Rejštejna) do 1378 m n. m. (Plechý). Podle stupně ochrany přírody je NP rozdělen do tří zón: I. zóna - přísná přírodní (13% z celkové plochy), zahrnuje nejcennější části, území je ponecháno přirozenému vývoji bez vlivu člověka, platí zde zákaz vstupu mimo vyznačené trasy. II. zóna - řízená přírodní (83% z celkové plochy), člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy. III. zóna - okrajová (4% z celkové plochy), území značně pozměněné člověkem, osídlené nebo hospodářsky kultivované oblasti zejména obce, jejich okolí a zemědělské plochy. Vzácné lokality NP z hlediska ochrany rostlin a živočichů (15 000 ha) jsou navíc zahrnuty do šesti klidových území, ve kterých se lze pohybovat pouze po vyznačených turistických stezkách. Pro poznávání Šumavy, dovolenou, relaxaci, wellnes, sport, využijte nabídky ubytování pro každého. Od luxusních hotelů pro vyznavače pohodlí, přes moderní apartmány nebo stylové penziony pro milovníky romantiky. Prohlédněte si nabízené penziony, chalupy, chaty, horské chaty, hotely a vyberte si způsob ubytování, který vám nejvíce vyhovuje. I přesto, že se typu ubytování liší podle povahy, lokality, jedno mají společné - příjemné prostředí, kvalitní služby, příznivé ceny a ochotný personál. Vyberte si ze široké nabídky ubytování, v němž můžete vždy počítat s pohodlím, které vám zařízení poskytnou. Velké oblibě se těší na Šumavě zejména penziony, které tvoří páteř turistického zázemí a levného ubytování na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Krušnej nechal ženu mluvit, obíraje se svými myšlenkami. Věděl dobře, že odpor její by rostl a mohutněl každou jeho odpovědí. Když pak se ho přímo tázala, hodlá-li se opříti zamýšlenému dělení čili nic, odtušil klidně:

„Copak se mne ptáš? Dojde-li k dělení, bude děliti obec; s tou si to sprav." Rozzlobila se.

„Cože? — Obec, povídáš? — Jsem tak hloupá, že bych nevěděla, co je obec? Obec, toť jste vy, a vy dělit nebudete, o to se postarám."

Krušnej pokrčil ramenoma:

„Nač se rozčiluješ? Máš pravdu, obec jsme my všichni, ale žádný z nás pro sebe. Až obec řekne: Blata se rozdělí, postav se proti obci a řekni: ,Ne, vy necháte věc při starém, dělit se nebude.' — Uhlídáš, že obec se neopováží A opováží-li se přece, nezbude než se podrobit, kdybys křičela desetkrát víc a silněji."

„Na tvou pomoc arci nečekám, ty nimro! — Ale proto si s obcí promluvím přece, a rozděh-li Blata, ať mi potom vybaví holky. K císaři pánu kdybych měla dojít, najdu si právo. To jim řekni všem a nejdříve tomu moudrému mudrlantovi tam v Plástovicích."

„Buď bez starosti, vyřídím mu tvůj vzkaz. Je jisto, až uslyší, ulekne se a přidá věna Apoleně, abys našim holkám mohla koupit peřiny."

„Ty se mi směješ, ty hloupý Kubo           Nebo jste se snad

spolu umluvili, že našemu Jakubovi dceru nedá, jen za cenu rozdělení Blat?"

„To jsme zrovna neumluvili, ale možná dost, že Jouza to jinak neudělá. Ale to je tobě přece jedno: ty mu najdeš jinou nevěstu s osmi tisíci. U nás takových roste jako hřibů v lese po vlažičce."

„Nech si svoje úštěpky..."

„Zkrátka a moudře: Ty si i beztak pomůžeš a rozdělení

Blat zamezíš, ale na tvém místě bych prozatím nedělal zbytečného rámusu, aby se kmotr nezalekl ani nepohněval. Blata se nebudou dělit ani dnes, ani zítra, ale mohlo by se stát, že by Potužák našel pro svou dceru ženicha, který by se mu aspoň tak dobře hodil jako náš Jakub. Dělej si teď, co chceš." Krušná se poněkud zarazila.

„Nevídáno!" zabručela mnohem dušeněji, „tu je toho, Apolena Potužákovic! Na naší straně, v Podeřišti, ve Vítě-jicích, v Lažišti jsou taky bohaté nevěsty. Potom, což tu není ve Lhotě Kuchař..."

„Ano, má dvě dcery, každá dostane pět tisíc..."

„...VeZliviBlahout..."

„... Pravda, dá věna čtyři tisíce..."

„... A pár koňů k tomu. Možná že by dal i pět tisíc..."

„Ovšem, i jiní se ještě najdou. Ale zatím přece snad abychom zůstali při Potužákovi, když dá osm tisíc."

„Dobře, ale Blata se dělit nebudou."

„Nu, nebudou, když nechceš. Já jenom myslím, abys o tom zbytečně nemluvila." -

Krušná skutečně přestala mluvit o dělení Blat a jen na Potužáka si zatoužila.

„Je to kus mudrlanta, tenhle!" ulevila si, ukazujíc rukou směrem k Plástovicům. „Pořád ho vidím a slyším, jak se čertil na našeho Ferdu. Udělal by dobře, kdyby metl před svým prahem. Má taky dětí, má toho kluka Vaška, který mu třeba jednou vyvede něco horšího než to naše ubohé dítě, ten Ferda! To toho je, že chtěl zítra k obědu rybu, když přišel po dlouhém čase domů. To se přece rozumí, že se mu musí vyhovět, je třeba ho trochu uctít. Však se ví, jaký to je zlotřilec, ten Vojta, jeho hříbek! Ten snad chytá jen žáby v potoce, aj ? Knížecí není ten potok, ale jeho! Chtěla bych vědět, kolik štik už z něho vytáhl. Ty ovšem nejsou kradené jako ti kapři, jež člověk poctivě koupí od Pavlíčka..."

„No, už toho nech..."

Nemohla toho nechat tak hned, dlouho ještě mluvila, věc rozvláčela. —

Jedva Potužák přišel domů, přivalila se hanba za okolností, již krejčí vylíčil na statku jeho svaka ve Zbudově.

Když bral se cestou z Pašic domů, prchly mlhy, jasno bylo; když četník odváděl jeho syna, obviněného z těžkého zločinu, nové mlhy se hnaly od západu, hustší, dusivější těch, jež prchly, šedými perutěmi letěly za odváděným, za urvaným od krbu rodinného. Zahalily Blata i ves kraj ve chmurné stíny své a těžce lehly na srdce rodičů.

„Já jsem se ničím neprovinil," pravil Václav, opouštěje rodný práh; „já toho člověka neznám, jen jsem ho viděl, jak se sbíral a vlasy jeho byly krví slepené."

„To se ukáže," odvětil četník, „jen pojďte a nezdržujte mě! Kdyby vaše svědomí bylo čisté, nebyl byste před ním utíkal."

„Bůh suď!" pravil otec. „Jdi!" -

Asi hodinu po zatknutí Václava vrátil se Vojta z Blat. Když slyšel zvěst, trhl sebou. „Není možná," pravil, „Václav onoho člověka neuhodil, tím méně obral."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky