Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Pláničský rybník (Velký Kozí)

Šumava

kategorie: příroda
podkategorie: voda - rybníky
lokalita: lipensko
GPS: 48°43'21.249"N, 14°9'21.963"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pláničský rybník má výměru 15,17 ha a leží v nadmořské výšce 750 - 757 m. Je součástí přírodní rezervace vyhlášené roku 1996. Pláničský rybník je přírodní rezervace ev. č. 1844 poblíž obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Toto chráněné území tvoří Pláničský rybník (nazýván také Velký Kozí) a přilehlý Malý Kozí rybník. PR leží v horní části údolí Lukavického potoka. Pláničský rybník je menší, relativně hluboký průtočný, ležící v přirozené kotlině na soutoku tří pramenných potoků, je odvodňován směrem k jihu Lukavickým potokem do Lipenské přehradní nádrže. S a SZ přítok rybníka přitékají z oblasti hojného výskytu vložek krystalických vápenců v okolí Muckova. 5 metrů vysoká hráz rybníka je asi 300 m dlouhá. Pláničský rybník je využíván k extenzivnímu chovu ryb. Nasazuje se převážně jednoletý kapr, lín a maréna. V polovině 80-tých let však byla západní část rybníka poměrně razantně vyhrnuta a byla tak likvidována bohatá litorální vegetace. Vyhrnutý materiál byl zformován do tří mohutných deponií souběžných se SZ pobřežím rybníka, na nichž se vytvořila nežádoucí silně ruderální vegetace s převahou kopřivy. Po odbahnění zůstaly zachovány jen úzké lemy litorálních rákosin (Scirpetum lacustris, Typhetum latifoliae, Sparganietum erecti), téměř však vymizely původně rozsáhlé porosty přesličky poříční (Equisetetum fluviatilis), zcela byly zničeny porosty ostřice dvoumužné (Caricetum diandrae) v severozápadní části rybniční výtopy a zachovány zůstaly jen fragmenty běžnějšího společenstva s ostřicí zobánkatou (Caricetum rostratae). V hlubších částech rybníka dosud přetrvávají cenná společenstva vzplývavých vodních makrofyt svazu Nymphaeion albae. Nacházejí se zde roztroušené porosty leknínu bělostného (Nymphaea candida) v asociaci Potamo natantis-Nymphaeetum candidae a v severozápadní části rybníka je soustředěn výskyt stulíku malého (Nuphar pumila) v charakteristicky vyvinutém společenstvu Nupharetum pumilae. V pobřežní části se lokálně vyskytuje i ďáblík bahenní (Calla palustris), ve společenstvech ponořených velkolistých rdestů (Magnopotamion) rostou rdest světlý (Potamogeton lucens) a r. kadeřavý (P. crispus), v roztroušených porostech úzkolistých rdestů (Parvopotamion) roste rdest tupolistý (P. obtusifolius) a vzácně r. ostrolistý (P. acutifolius). Podél severozápadního přítoku je vyvinut menší porost potoční olšiny (Arunco-Alnetum glutinosae) s přechody ke smrkové olšině (Piceo-Alnetum). V horním malém rybníčku v severozápadní části území zůstala zachována společenstva vzplývavých rostlin mělkých stojatých vod (Batrachion aquatilis) s výskytem lakušníku vodního (Batrachium aquatile). Do chráněného území je zahrnuta i přirozená mezofytní louka na severovýchodním břehu rybníka s mozaikou společenstev svazů Polygono-Trisetion a Molinion, v nichž rostou např. starček potoční (Tephroseris crispa), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), pcháč různolistý (Cirsium helenioides), hadí kořen větší (Bistorta major), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), ostřice stinná (Carex umbrosa). Z hlediska fauny je zajímavý výskyt dosti vzácného příživnického mravence Formicoxenus nitidulus v hnízdech mravence lesního (Formica rufa). Žijí tu méně běžné vodní ploštice – hladinatka Microvelia reticulata a vodoměrka Hydrometra gracilenta. Významným prvkem fauny dvoukřídlých je poměrně nápadná hrbilka Spiniphora maculata. V rezervaci se rozmnožuje ropucha obecná (Bufo bufo) a čolek horský (Triturus alpestris). Hnízdí zde běžné druhy vodních ptáků, např. kachna divoká (Anas platyrhynchos) a polák chocholačka (Aythya fuligula). Lokalita je nejvýše položeným místem výskytu rozmnožování skokana zeleného (Rana esculenta synklepton) v ČR, vysoce pravděpodobné je též rozmnožování Ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana hnědého (Rana temporaria). Byl též zjištěn podzimní výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

přírodní rezervace Pláničský rybník...

batoh
přírodní rezervace Pláničský rybník
Šumava A-Z: ochrana příro...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Jámy

batoh
Jámy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Olšina v Novolhotském lese

batoh
Olšina v Novolhotském lese
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Kotlina pod Pláničským rybníkem

batoh
Kotlina pod Pláničským rybníkem
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
přírodní rezervace Pláničský rybní... 0 km
Jámy 0.93 km
Olšina v Novolhotském lese 1.21 km
Kotlina pod Pláničským rybníkem... 1.54 km
Muckov 1.65 km
Lesní Domky 2.03 km
Bedřichov 2.22 km
Milná 3.1 km
kaple Černá v Pošumaví 3.22 km
Hop nebo trop 3.26 km
Mýtina 3.32 km
Rašeliniště Bobovec 3.33 km
SDH Černá v Pošumaví 3.61 km
kaple u Světlíku 3.68 km
kostel Neposkvrněného početí Panny... 3.72 km
sv. Jan Nepomucký, Černá v Pošumav... 3.74 km
pomník padlých WWI, Černá v Pošuma... 3.74 km
Černá v Pošumaví 3.76 km
Schimann Adolf 3.76 km
infocentrum Černá v Pošumaví 3.97 km
hřbitov Světlík 4 km
kostel sv. Jakuba Většího, Světlík... 4.01 km
fara Světlík 4.02 km
pamětní deska Dr. Edvard Beneš, Sv... 4.06 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Světlí... 4.06 km
letiště Frymburk 4.06 km
Světlík 4.15 km
kašna Světlík 4.18 km
pašijové divadlo - přírodní amfite... 4.2 km
Blatná u Frymburku 4.23 km
pamětní deska Johann Josef Ammann... 4.23 km
Ammann Johann Josef 4.23 km
zaniklé pašijové divadlo i kaple P... 4.26 km
Pohádková rezervace, Hořice na Šum... 4.3 km
Mokrá 4.34 km
Bližná 4.43 km
rybník Světlík 4.43 km
muzeum pašijových her Hořice na Šu... 4.95 km
muzeum radiopřijímačů Hořice na Šu... 4.95 km
pranýř, Hořice na Šumavě 5 km
naučná stezka, Hořice na Šumavě... 5.01 km
fara Hořice na Šumavě 5.01 km
památník pašijových her, Hořice na... 5.03 km
sv. Jan Nepomucký, Hořice na Šumav... 5.04 km
sedm kamenných kašen, Hořice na Šu... 5.04 km
kostel sv. Kateřiny, Hořice na Šum... 5.05 km
Hořice na Šumavě 5.09 km
vodáctví Černá v Pošumaví 5.4 km
cyklistika Černá v Pošumaví 5.4 km
koupání Černá v Pošumaví 5.4 km
nádraží Černá v Pošumaví 5.56 km
nádraží Hořice na Šumavě 5.78 km
tvrz Pasovary 5.97 km
Pasovary 5.99 km
Hůrka 6.34 km
SDH Frymburk 6.34 km
Dolní Vltavice 6.42 km
Hůrka u Horní Plané 6.44 km
dětské hřiště Frymburk 6.49 km
koupání Frymburk 6.49 km
muzeum Frymburk 6.8 km
chrlící žába, Frymburk 6.81 km
infocentrum Frymburk 6.81 km
pranýř, Frymburk 6.84 km
kašna Frymburk 6.86 km
přehrada Lipno 6.88 km
Na cestě po Lipensku 6.88 km
Mariánský sloup, Frymburk 6.88 km
vyhlídkové plavby Frymburk 6.89 km
Frymburk 6.9 km
běžecké lyžování Frymburk 6.9 km
památník osvobození Frymburk 6.91 km
náměstní potok Frymburk 6.91 km
pomník Adalberta Stiftera, Frymbur... 6.95 km
wakeboarding a vodní lyžování, Fry... 7 km
pamětní deska Michal Tkáč 7.03 km
fara Frymburk 7.03 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk... 7.04 km
kostel sv. Bartoloměje, Frymburk 7.05 km
Activity Park Médi Kubíka, Frymbur... 7.07 km
skiareál Frymburk 7.07 km
bruslení Lipno 7.27 km
vlaková zastávka Hodňov 7.33 km
expozice rybářská bašta Olšina... 7.36 km
kaple Panny Marie Bolestné, Frymbu... 7.46 km
Olšina 7.49 km
Karlovy Dvory 7.79 km
rybník Olšina 7.86 km
Cyklotoulky - Olšina 7.86 km
Slavkov 7.88 km
pomník republiky, Slavkov 7.9 km
Slavkovská lípa 7.91 km
SDH Slavkov 7.91 km
kostel sv. Bartoloměje, Slavkov 7.91 km
fara Slavkov 7.92 km
tvrz Slavkov 7.93 km
kaple nad Olšinou 8.17 km
kaple výklenková Slavkov 8.29 km
Alpská vyhlídka 960 m n. m. 8.33 km
kaple výklenková Kaliště 8.72 km
kostel Nejsvětější Trojice, Hodňov... 8.95 km
fara Hodňov 8.97 km
pamětní deska renovace kostela Hod... 8.97 km
pomník padlých WWI i II, Hodňov 8.98 km
Hodňov 8.98 km
památník zemřelých 1946, Hodňov... 9.04 km
hřbitov Hodňov 9.11 km
Kladenské Rovné 9.16 km
U Bugenů 9.19 km
Kaliště 9.22 km
Mezipotočí 9.25 km
motokáry Horní Planá 9.25 km
Stifterův smrk 9.27 km
kaple u Stifterova smrku, Horní Pl... 9.28 km
golf Lipno nad Vltavou 9.28 km
Račínská prameniště 9.41 km
zřícenina Vítkův kámen 9.46 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 9.46 km
NS Svatý Tomáš 9.52 km
horská služba Kramolín 9.52 km
Holidayinfo - Lipno, Kramolín 9.55 km
vlaková zastávka Mezipotočí 9.6 km
bobová dráha Lipno nad Vltavou 9.68 km
sedačkové lanovky Lipno 9.75 km
hřbitov Svatý Tomáš 9.76 km
Holidayinfo - Lipno, Březovice 9.77 km
pamětní deska Johann Bertlwieser 9.77 km
kostel Božího těla, Svatý Tomáš... 9.78 km
532. RT rota, Svatý Tomáš 9.78 km
lanové centrum Lipno nad Vltavou 9.83 km
Holidayinfo - Lipno, Foxpark 9.91 km
Svatý Tomáš 9.93 km
skiareál Lipno - Kramolín 9.94 km
běžecké lyžování Lipno - Kramolín... 9.94 km
rezervoár Horní Planá 9.94 km
zámek Schwarzenberská myslivna 9.96 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Přední... 10.02 km
Náš venkov - Vesnická Beverly Hill... 10.04 km
Svéráz 10.07 km
NS Stifterova stezka 10.09 km
rodný dům Adalberta Stiftera, Horn... 10.09 km
pamětní deska Adalbert Stifter, ro... 10.09 km
Vodní záchranná služba Lipno 10.12 km
dětské hřiště Lipno nad Vltavou... 10.18 km
Přední Výtoň 10.2 km
kulturní informační centrum Horní ... 10.3 km
památník obětí pochodu smrti, Horn... 10.31 km
Turistické Centrum Lipenska 10.32 km
dolní kašna Horní Planá 10.33 km
Na cestě po Lipensku 10.34 km
Horní Planá 10.34 km
horní kašna Horní Planá 10.35 km
akvapark Lipno 10.36 km
fara Horní Planá 10.36 km
pamětní deska Adalbert Stifter, šk... 10.36 km
pomník padlých WWI, Horní Planá... 10.37 km
kostel sv. Markéty, Horní Planá 10.4 km
náhrobní deska Magdalena Friepesso... 10.4 km
žlab Horní Planá 10.41 km
parkoviště Lája 10.41 km
trasy pro vozíčkáře, Lipno 10.41 km
pranýř, Horní Planá 10.41 km
Zadní Hamry 10.43 km
hřbitov Horní Planá 10.43 km
NS Lipno nad Vltavou 10.5 km
infocentrum Lipno nad Vltavou 10.52 km
cyklistika Horní Planá 10.55 km
Adalbert Stifter - Karel Wilfert, ... 10.6 km
nádraží Horní Planá 10.62 km
kaple Panny Marie Bolestné, Dobrá ... 10.64 km
yacht Lipno nad Vltavou 10.69 km
AccuWeather - Lipno nad Vltavou 10.71 km
běžecké lyžování Lipno nad Vltavou... 10.71 km
Lipno nad Vltavou 10.71 km
roubenka Malšín 10.85 km
kostel Srdce Ježíšova, Malšín 10.94 km
Hop nebo trop 10.96 km
kaple Neposkvrněného početí Panny ... 11.09 km
Házlův Kříž 11.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Větřní... 11.15 km
Bližší Lhota 11.15 km
fara Větřní 11.16 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Větřn... 11.18 km
Přední Zvonková 11.19 km
Ostrov 11.22 km
Náš venkov - Větřní super jednička... 11.5 km
hraniční přechod Ježová - Iglbach... 11.56 km
expozice vodní elektrárny Lipno na... 11.59 km
francisova turbína Lipno 11.73 km
vlaková zastávka Lipno nad Vltavou... 11.75 km
koupání Horní Planá 11.77 km
SDH Větřní 11.82 km
14. rota PS, Přední Zvonková 11.9 km
Pihlov 12.01 km
sousoší sv. Tadeáš, Josef a Ant. P... 12.05 km
městský dům Větřní 12.08 km
hřbitov Kájov 12.15 km
Větřní 12.16 km
kaple sv. Terezie, Kájov 12.18 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ká... 12.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov... 12.21 km
silniční most Vltava, Větřní 12.21 km
fara s hospicem Kájov 12.22 km
kostel Zesnutí Panny Marie, Kájov... 12.23 km
Boletice 12.23 km
Prameniště Hamerského potoka 12.24 km
papírna Větřní 12.24 km
Spiro Ignác 12.24 km
pomník padlých WWI, Kájov 12.24 km
Kájov 12.36 km
Větrná 12.42 km
Urzidil Johannes 12.55 km
Zadní Zvonková 12.6 km
silniční most Vltava, Zátoňské Dvo... 12.67 km
Novéna s Engelmarem Unzeitigem, an... 12.69 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Zadní... 12.69 km
Unzeitig sv. Engelmar Hubert 12.69 km
pamětní deska obnovy kostela sv. J... 12.69 km
pametní deska P. Engelmar Unzeitig... 12.69 km
hřbitov Zadní Zvonková 12.69 km
muzeum J. Urzidila, Zadní Zvonková... 12.72 km
fara Zadní Zvonková 12.72 km
Medvědí hora 12.83 km
nádraží Kájov 12.86 km
vlaková zastávka Kladné 13.08 km
kostel sv. Oldřicha, Loučovice 13.19 km
fara Loučovice 13.2 km
kostel sv. Prokopa, Loučovice 13.21 km
silniční most Vltava, Zátoň 13.25 km
Oberhaag (A) 13.28 km
Čertova Stěna - Luč 13.28 km
Výprava za českými čerty - Čert ni... 13.28 km
Čertova stěna, Eliška Krásnohorská... 13.28 km
hřbitov Zátoň 13.33 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zátoň 13.35 km
Zátoň u Českého Krumlova 13.36 km
Bärenstein (A) 1077 m n. m. 13.36 km
vila Eugena Poráka, Loučovice 13.37 km
fara Zátoň 13.37 km
bunkr (řopík) 197/76/A-160Z 13.39 km
bunkr (řopík) 197/73/A-180Z 13.4 km
Papouščí skála, Nové Spolí 13.47 km
nádraží Loučovice 13.54 km
bunkr (řopík) 197/71/A-180Z 13.58 km
mlýn Čertova stěna 13.6 km
Loučovice 13.61 km
SDH Loučovice 13.64 km
ptačí oblast, Zadní Zvonková 13.65 km
bunkr (řopík) 197/75/B2-100 13.67 km
bunkr (řopík) 197/72/A-160Z 13.68 km
Náhořany u Větřní 13.7 km
Rafťáci 13.71 km
Vltavský mlýn Loučovice 13.73 km
Moldaublick (A) 1022 m n. m. 13.74 km
Čertova stěna a proudy - Jiří Genz... 13.74 km
bunkr (řopík) 197/69/A-180Z 13.76 km
muzeum lehkého opěvnění Křenov... 13.76 km
hraniční přechod Koranda - St. Osw... 13.85 km
bunkr (řopík) 197/70/A-140Z 13.86 km
skiareál Loučovice 13.9 km
bunkr (řopík) 197/67/A-180 13.92 km
VÚ Boletice 13.92 km
vodní elektrárna Vyšší Brod 13.93 km
Pernek 13.96 km
kaple Křenov 13.98 km
kaple Pernek 14.05 km
hraniční přechod Zadní Zvonková - ... 14.23 km
Niva - Nenajdete ve světě sýry jak... 14.3 km
rechle Český Krumlov 14.46 km
přehrada Lipno II 14.5 km
hraniční přechod Přední Výtoň - Gu... 14.67 km
zámek Červený Dvůr 14.76 km
Böhmerwaldkirche, Schöneben (A) 14.78 km
pítko u Böhmerwaldkirche, Schönebe... 14.79 km
kaskádová fontána, zámek Český Kru... 14.96 km
golf Neuschönau (D) 14.96 km
Barokní srdce Evropy - Zahrady a k... 14.97 km
Vyklestilka 887 m n. m. 15.05 km
Pan Tau a cesta kolem světa 15.05 km
muzeum Schwarzenberského plavebníh... 15.09 km
Rosenauer Josef 15.09 km
Schiele Egon 15.12 km
Egon Schiele Art Centrum, Český Kr... 15.12 km
wax museum Český Krumlov 15.13 km
Seidel Josef 15.14 km
muzeum fotoatelier Seidel 15.14 km
kaple Panny Marie Bolestné a sv. K... 15.15 km
synagoga Český Krumlov 15.15 km
Mrázkův mlýn, Český Krumlov 15.16 km
Chvalšiny 15.16 km
lípa městský park, Český Krumlov... 15.16 km
kaple výklenková Český Krumlov 15.17 km
kostel sv. Maří Magdalény, Chvalši... 15.18 km
kašna zámecké divadlo Český Krumlo... 15.19 km
Hop, a je tu lidoop 15.19 km
Pan Tau a cesta kolem 15.19 km
kašna u Morového sloupu, Český Kru... 15.2 km
morový sloup, Český Krumlov 15.2 km
morový sloup s kašnou, Český Kruml... 15.2 km
legendy o v českokrumlovském mlýně... 15.21 km
muzeum historických motocyklů, Čes... 15.21 km
Krumlovský mlýn, Český Krumlov 15.21 km
hřbitov Chvalšiny 15.22 km
kaple sv. Martina, Český Krumlov 15.22 km
muzeum vltavínů, Český Krumlov 15.24 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 15.25 km
Vok Petr z Rožmberka 15.25 km
Slavnosti pětilisté růže, Český Kr... 15.25 km
Český Krumlov 15.25 km
Ze šumavy, Eliška Krásnohorská 15.25 km
Chromy Anna 15.25 km
Toulavá kamera ČT - vory, Český Kr... 15.25 km
kostel sv. Víta, Český Krumlov 15.25 km
infocentrum Český Krumlov 15.25 km
kaplanka, Český Krumlov 15.26 km
dětské hřiště, městský park, Český... 15.28 km
sousoší kalvárie, Český Krumlov... 15.28 km
pamětní deska Jiří Bílek z Bílenbe... 15.28 km
městský park, Český Krumlov 15.29 km
Poslušně hlásím 15.29 km
hudební pavilon, Český Krumlov 15.3 km
prelatura Český Krumlov 15.3 km
lanové centrum Schöneben (A) 15.31 km
památník bojů a vítězství nad faši... 15.31 km
památník Friedricha Ludwiga Jahna,... 15.31 km
Vydrýsek - O cizí řece 15.32 km
zámek Český Krumlov, UNESCO 15.32 km
Jen ho nechte, ať se bojí 15.33 km
kašna v jezuitské zahradě, Český K... 15.34 km
sv. Jan Nepomucký, Lazebnický most... 15.34 km
jezuitská zahrada, Český Krumlov... 15.34 km
bazén Český Krumlov 15.35 km
regionální muzeum Český Krumlov... 15.37 km
muzeum Marionet, Český Krumlov 15.38 km
kostel sv. Jošta, Český Krumlov 15.38 km
Wolf Josef 15.38 km
kašna II. nádvoří zámek Český Krum... 15.38 km
Pyšná princezna 15.39 km
kašna Latrán, Český Krumlov 15.4 km
mlýn na parkánu, Český Krumlov 15.41 km
pomník vystěhování, Schöneben (A)... 15.43 km
pomník rodáků, Schöneben (A) 15.44 km
Böhmerwaldarena, Schöneben (A) 15.45 km
běžecké lyžování Schöneben (A)... 15.45 km
kašna I. nádvoří zámek Český Kruml... 15.45 km
Schöneben (A) 15.5 km
pamětní deska Josef Rosenauer 15.53 km
vodopád sv. Wolfganga 15.59 km
minoritský klášter, Český Krumlov... 15.6 km
Budějovická brána, Český Krumlov... 15.64 km
kaple na mostě u Budějovické brány... 15.65 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 15.65 km
vodáctví Vyšší Brod 15.69 km
Vošahlíkův mlýn, Český Krumlov... 15.7 km
nádraží Vyšší Brod 15.73 km
CHKO Blanský les 15.78 km
sv. Jan Nepomucký, Vyšší Brod 15.78 km
Přídolí 15.82 km
hrob Petra Voka, klášter Vyšší Bro... 15.83 km
Vyšebrodský cyklus - Mistr vyšebro... 15.85 km
poštovní muzeum Vyšší Brod 15.85 km
cisterciácký klášter Vyšší Brod... 15.85 km
kašna klášterní nádvoří Vyšší Brod... 15.85 km
klášterní rybník Vyšší Brod 15.95 km
Hop nebo trop 15.99 km
kaple sv. Josefa, Vyšší Brod 16.01 km
Alpenblick (A) 1027 m n. m. 16.09 km
SDH Vyšší Brod 16.13 km
informační a servisní centrum Česk... 16.18 km
nádraží Český Krumlov 16.19 km
křížová cesta na Maria Rast, Vyšší... 16.22 km
Nové Chalupy u Nové Pece 16.25 km
Hop nebo trop 16.28 km
kaple spočinutí Panny Marie, Maria... 16.31 km
Bílý mlýn, Vyšší Brod 16.33 km
Bělá 16.38 km
Vyšší Brod 16.47 km
památník města Vyšší Brod 16.52 km
pranýř, Vyšší Brod 16.53 km
cyklistika Nová Pec 16.55 km
infocentrum Vyšší Brod 16.58 km
radnice Vyšší Brod 16.58 km
Nová Pec 16.6 km
kašna na náměstí Vyšší Brod 16.61 km
fara Vyšší Brod 16.63 km
židovský hřbitov Rožmberk nad Vlta... 16.63 km
pomník padlých WWI i II, Vyšší Bro... 16.64 km
nádraží Nová Pec 16.66 km
kostel sv. Bartoloměje, Vyšší Brod... 16.67 km
Méďové II - Medvědí expres 16.67 km
železniční most Vltava, Vyšší Brod... 16.67 km
hřbitov Vyšší Brod 16.7 km
památník I. S. Kutčerenko 16.73 km
lávka Vltava, Vyšší Brod 16.89 km
Schlägl (A) 16.92 km
infocentrum Nová Pec 16.95 km
NS Vltava od Nové Pece 16.95 km
SDH Želnava 16.96 km
pozorovací místo Jelení Vrchy 17.03 km
kašna hradní Rožmberk nad Vltavou... 17.03 km
obelisk Friedricha Nietsche 17.04 km
hrad Rožmberk nad Vltavou 17.04 km
Březan Václav 17.06 km
Hop nebo trop 17.12 km
Rafťáci 17.12 km
Pavučina 17.13 km
Rožmberk nad Vltavou 17.13 km
kašna malá Rožmberk nad Vltavou 17.16 km
renesanční dům, Rožmberk nad Vltav... 17.17 km
Želnava 17.18 km
sv. Jan Nepomucký na sloupu, Rožmb... 17.18 km
fara Želnava 17.19 km
kašna na náměstí Rožmberk nad Vlta... 17.19 km
silniční most Vltava, Rožmberk nad... 17.2 km
Rožmitál na Šumavě 17.2 km
sv. Jan Nepomucký, Rožmberk nad Vl... 17.21 km
historický vodojem Želnava 17.22 km
kostel sv. Mikuláše, Rožmberk nad ... 17.23 km
Rafťáci 17.26 km
fara Rožmberk nad Vltavou 17.27 km
dětské hřiště Rožmberk nad Vltavou... 17.27 km
Smrčina - Hochficht 1338 m n. m. 17.28 km
kašna Rožmberk nad Vltavou 17.29 km
Rafťáci 17.3 km
pomník padlých WWI, Želnava 17.3 km
kostel sv. Jakuba Apoštola, Želnav... 17.3 km
trasy pro vozíčkáře, Nová Pec 17.32 km
hřbitov Rožmberk nad Vltavou 17.32 km
hřbitov Želnava 17.32 km
SDH Rožmberk nad Vltavou 17.36 km
Slunečná 17.64 km
in-line Nová Pec 17.68 km
horská služba Nová Pec 17.74 km
běžecké lyžování Nová Pec 17.8 km
Horní Mlýn 18.23 km
vlaková zastávka Herbertov 18.26 km
hvězdárna Kleť 18.32 km
zavražděný muž u Schwarzenberského... 18.4 km
koloběžky Kleť 18.41 km
sluneční hodiny Kleť 18.41 km
památník obětem totalit, Kleť 18.42 km
Kleť 1084 m n. m. 18.42 km
muzeum Haslach an der Mühl (A) 18.42 km
Haslach an der Mühl (A) 18.42 km
SDH Přísečná 18.45 km
vlaková zastávka Ovesná 18.46 km
Böhmová Božena 18.46 km
pomník padlých WWI i II, Přísečná... 18.47 km
Přísečná 18.48 km
Chabičovice 18.54 km
přírodní park Vyšebrodsko 18.57 km
kaple Přísečná 18.68 km
Ulrichsberg (A) 18.8 km
Rafťáci 18.82 km
pivovar Glokner 19.13 km
bunkr (řopík) 195/15/A-140Z 19.15 km
Golf Club Český Krumlov 19.22 km
Srnín 19.27 km
kaple Srnín 19.29 km
kaple Studánky 19.29 km
Vltavský luh 19.31 km
Záhvozdí 19.32 km
Studánky 19.4 km
NS Schwarzenberský plavební kanál... 19.45 km
skiareál Hochficht (A) 19.62 km
běžecké lyžování Holzschlag (D)... 19.62 km
Sternstein (A) 1122 m n. m. 19.91 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota-potraviny Černá v Pošumaví

  batoh
  Jednota-potraviny Černá v Pošumaví
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Světlík

  batoh
  Jednota-potraviny Světlík
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Frymburk

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Frymburk
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota-potraviny Frymburk

  batoh
  Jednota-potraviny Frymburk
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 3.6 km
Jednota-potraviny Světlík 4.18 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 6.49 km
Jednota-potraviny Frymburk 6.77 km
Jednota-potraviny Lipno 9.98 km
Bankomat Česká spořitelna 9.98 km
Jednota-potraviny Frymburk 10.18 km
Jednota-potraviny Horní Planá 10.3 km
Bankomat Komerční banka 10.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.52 km
Bankomat ČSOB 10.52 km
Jednota-potraviny Větřní 11.37 km
Bankomat ČSOB 11.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.44 km
Jednota-potraviny Kájov 12.57 km
Jednota-potraviny Loučovice 13.3 km
Jednota-potraviny Loučovice 13.49 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 14.35 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 14.61 km
Bankomat Komerční banka 15.14 km
Bankomat Citibank 15.18 km
Bankomat Citibank 15.18 km
Bankomat Česká spořitelna 15.22 km
Bankomat Raiffeisenbank 15.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.25 km
Bankomat Oberbank AG 15.25 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 15.28 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 15.44 km
Bankomat ČSOB 15.53 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 15.54 km
Bankomat UniCredit Bank 15.55 km
Bankomat Citibank 15.58 km
Bankomat Citibank 15.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.59 km
Bankomat ČSOB 15.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.61 km
Bankomat GE Money Bank 15.7 km
Bankomat Komerční banka 15.77 km
Bankomat Komerční banka 15.77 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 15.8 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 16.15 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 16.2 km
Bankomat Česká spořitelna 16.38 km
Bankomat Komerční banka 16.45 km
COOP TUTY Nová Pec 16.55 km
Bankomat GE Money Bank 16.65 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 16.9 km
Bankomat ČSOB 17.15 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 17.19 km
Bankomat GE Money Bank 17.2 km
Bankomat Česká spořitelna 17.22 km
Bankomat GE Money Bank 17.26 km
Bankomat GE Money Bank 17.26 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 17.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.33 km
Bankomat Citibank 17.34 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 17.34 km
Bankomat Komerční banka 17.39 km
Supermarket Český Krumlov 17.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 17.46 km
Jednota Nová Pec 17.55 km

mohlo by Vás zajímat

rybník Olšina

batoh
rybník Olšina
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

rybník Světlík

batoh
rybník Světlík
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) byl založen v roce 1969 jako vůbec první Národní park v Německu o velikosti 13.000 ha. Zahrnoval oblast Roklanu a Luzného s přilehlými lesy až k Finsterau. Návštěvnicky nejoblíbenější je zoologická zahrada a návštěvnické středisko Hanse Eisenmanna u Neuschönau spolu se Stezkou v korunách stromů. V roce 1997 byl Národní park rozšířen od Roklanu přes Falkenstein až po Bayerisch Eisenstein a zahrnul vlastně území původní lesní správy Zwiesel. Jeho rozloha vzrostla na dnešních 24.250 ha. V Národním parku Bavorský les je naplňován slogan "přírodu ponechat přírodě". Příroda se zde vyvíjí bez zásahů člověka podle přírodních zákonů tak, aby zde vzniklo území bez hospodářského využívání. V novém území Národního parku vzniklo také informační centrum severně od Ludwigsthalu zaměřené na prezentaci "divočiny" (Haus zur Wildnis). V jeho okolí je ZOO ve volné přírodě. Spolu s dalšími informačními centry místních obcí je tak k dispozici síť informací s různým zaměřením. K poznávání Šumavy a Bavorského lesa vyberte z rozsáhlé nabídky ubytování na Šumavě - naleznete zde hotely a penziony, priváty a apartmány, chaty a chalupy a také kempy. Ubytování na Šumavě je úžasné v každém ročním období. Šumava to je levné ubytování, ubytování na samotě, luxusní ubytování. Síť šumavských webových kamer Vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa. Pro oblast Bavorsko doporučujeme server o počasí wetteronline.de s radarovou mapou mraků. Renesanci obliby zažívá zejména Lipenská přehrada se svým skiareálem Lipno, kde došlo k prudkému rozvoji turistických služeb (Lipno servis). Turistické informace přináší náš nejstarší šumavský net http://www.sumava.cz/, nebo také šumavská rádia - Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Mluvil pevným hlasem, aby všichni mu porozuměli, oběma rukama chopil rameno svého starého druha. Z očí Krušného vytryskly slzy, jeho hlava sklesla na plece Potužákovy.

„Já... já... jsem ti rozuměl," zablábolil. „Ty se vracíš, ty... ty se nehněváš?... Buď Pánbůh pochválen! Už jsem myslil, že jsem... že jsem tě ztratil... a to bych byl nepřečkal.

A ty tu prosíš za odpuštění?... Copak se svět zvrátil?..." Potužák se obrátil k hospodyni, podávaje jí ruku. „A vy se taky nehněvejte, kmotra!'

Krušná, s vytřeštěnýma očima, svému sluchu nevěříc, stála němá, nevědouc, co by odpověděla; teprve po chvíli rozvázal se jí jazyk.

„Ale kdeže bych se hněvala? Jen líto mi bylo, tuze líto, kmotře. Vidíte sám, že náš Ferda tak zle to nemyslil. Byla to řeč, která se mluví, nic víc!... A copak si myslíte, že bych mu tu rybu byla opatřila? Ale kdepak! Tak vy se taky nehněvejte. Sedněte, kmotře, pobuďte u nás, aby se neřeklo..."

V tom to bylo. Potužák to dobře vycítil. Lidských řečí se bála, ale ze srdce nepřicházela její smířlivost. Ale buďsi! Kvůli ní se nevrátil, kvůli ní také nelitoval svého přenáhlení, jen o Jakuba mu běželo, kvůli tomuto také zůstal. Ferdy, jenž stál opodál, zpočátku všecek užaslý, pak zamračený jako noc, ani jediným pohledem si nepovšiml; ten po nějaké chvíli ostatně se vytratil ze světnice.

Ženské také šly po své práci; vycházely, zase se vracely, na hovoru mužů, znovu se rozpřádajícím, účasti nebraly. Potužák mluvil klidně, jako by nic se nebylo přihodilo; zato Krušnej nestačil přemoci svoje pohnutí. Jevil se zaraženým, co chvíle klesala mu hlava na prsa a oči vždy zase se zalévaly slzami.

„Ty ses nepohněval, Jouzo, ty ses opravdu nepohněval?" vydrala se mu několikrát otázka, když samotni seděli.

„Nech toho již! — Nemluvme již o tom! Vina byla u mne," odvětil posléze Potužák, když byl dříve toliko rukou máchl. „Věc je odbyta, myslím. Tvé viny nebylo ani v nejmenším. Ale to ti řeknu: s tvým Ferdou jsem domluvil. Jeho furiantství mě pobouřilo do té míry, že jsem se zapomněl a tobě ublížil. Ten chlapec nemá srdce ani k tobě, ani k rodu, z něhož vyšel. Doufám, že Jakub je z tvého fládra, aspoň se nic zlého o něm neproslýchá."

„Jakub je v pořádku, jenže se zlobívá na druhé."

„Tomu se nic nedivím."

„Jouzo, řekni mi: po tom, co se tu přihodilo, ty bys ještě... Víš, co jsi řeld před obědem?"

„Nu, copak?"

„Ty bys i teď ještě se nebál dáti mu svou dceru?"

„Což bych se bál? Dal bych mu ji, ale s tím, bude-li sám vládnout na statku, jak jsem ti už řekl. Tys — odpusť mi, že ti to řeknu beze všeho obalu, pustil z niky otěže, s tebou žena a děti dělají, co chtějí. Než bych svolil, aby moje dcera se sem provdala, musel by se udělat přesný pořádek, a to bych udělal já. Každý by dostal, co mu patří, aby později žádný se nemohl vytasit s nějakými nároky. Také děvčata by se musila vybavit a provdat, ani jedna z nich by tu nesměla zůstat. Pak byste musili, ty a tvá žena, se odstěhovat ze stavení, a výminku jinde užívat. Však mi rozumíš: o tebe tu nejde, ale o kmotru. Sám nahlédneš, že by svárů a štvanic nebylo konce v domě, protože by chtěla i dále vládnout, a syni a dcery, všecko by se sem táhlo."

Krušnej svěsil hlavu, slza za slzou stékala po jeho rozbrázděných, osmahlých tvářích.

„Máš pravdu, svatou pravdu, Jouzo! Musí se to tak udělat," pravil, „a moudrý jsi, že to takhle zamýšlíš zařídit. Nelze jinak — a přece, vidíš, člověku je těžko u srdce, když pomyslí, že mu není souzeno zemřít pod střechou, pod níž dědové žili a umírali od nepaměti. Ať hospodářem nebo výminkářem, ale do smrti být a umřít jsem chtěl pod střechou, pod níž jsem se narodil. Nemůže to být, jakáž pomoc! Statek především dlužno zachovat rodu."

„Tak, tak! Statek napřed, potom člověk," přisvědčil Potužák; „tak tomu chce Pánbůh."

„A že to takhle přichází, je trest za to, že jsem neuposlechl rodičů. Neplnil jsem jejich vůli, děti mou taky neplní. Nesmím si naříkat. Zaplať ti Pánbůh, Jouzo!"

Podali si ruce, rozuměli si. Seděli drahnou chvíli, slova ne-promluvivše. Zachovávajíce selské tradice, jež pokládají za největší neštěstí, připadne-li rodná půda cizím rukám, konali nevědomky velkou národní povinnost, již plnili dávno na věčnost odešlí jejich předkové, kteří zachránili přes zlobu věků a těžkou porobu svému rodu i veškerému národu svatou půdu, zúrodněnou svým potem a posvěcenou tuhou prací svých tvrdých, mozolných rukou.

Mluvili pak zase o rozdělení Blat a čeho bude třeba učinit, aby získali všecky sousedy pro tuto svoji myšlenku. Hodiny ubíhaly, mlhy venku prchly, slunce, schylující se k západu, k modrým horám šumavským, zvítězilo nad mraky a jeho jasný svit zalil dvůr a zdiva naproti oknům, jako by rázem boží ráno se bylo rozbřesklo.

Potužák vstal.

„Dlouho jsem se zdržel," pravil, „ale bylo třeba si povědět. Řekli jsme si, teď budeme jednat. Buď zdráv, Jakube, a měj se dobře! Neuvidíme se teď asi po nějakou dobu, bude mnoho práce, žně nám nastanou, jen dej Pánbůh pohodu. Promluv, až se ti nahodí, s tvým Jakubem. Spěchu není, ale bude dobře připravit ho. Josef se ti taky vrátí z Prahy, prázdniny nastávají. Promluv i s ním vážně, aby už jednou dostudoval; stůj pevně na svém a nedávej se zase balamutit a konejšit; však jsi nezapomněl, cos mi onehda řekl, že mu dáváš lhůtu do půl roku."

„Buď bez starosti: za půl roku musí být doktorem, nebo ho ponechám jeho osudu. Tentokrát se ohnout už nedám. Děkuji ti, Jouzo! Že ses vrátil, do smrti ti nezapomenu."

Potužák se rozloučil krátce také s hospodyní a odešel. Když byl ze vrat, Krušná přistoupil ke svému muži a pravila:

„To jste si toho napovídali! Ten ti nalil asi zas té své moudrosti do hlavy! Radši jsem ani neposlouchala. Evangelium zrovna není, co povídá, ouvej! — Pro tu rybu se rozčertil, blázen! Jako by ten náš chlapec nesměl promluvit doma, když přišel navštívit rodiče! Jako by si nesměl říci o rybu, když má na ni chuť! To se podívejme na starého fanfára takového! To toho je, když si sní rybu zítra k obědu! To nám nejspíš statek prodají, když tu rybu koupím! Co je mu do toho ? Ať si spravuje doma své a my si budem spravovat zase své u nás... Že sem chce dostat svou holku, tomu ráda věřím. Jak by nechtěl ? — Statek se mu líbí! Nu, já proti tomu nejsem, dá-li holce peněz tolik, co lidé mluví. Ale myslí-li si, že naše děti před tou žábou ustoupí, to se mýlí, to zas ne! Ona jde k nám, a ne my k ní... A co se ostatního týče, toho rozdělení, a co snad ještě jiného zamýšlí, z toho nebude nic. Páslo se na Blatech společně, co Blata stojí, a dobře tak bylo; proč by se to mělo změnit?... Tys taky Blaťák a zakládáš si na tom, že jím jsi, a naparuješ se, jako by jiní byli méně, a pořade Blata v hubě máš, a Kubáta že za ně hlavu dal, povídáš! Nu, dal za ně hlavu, uchoval je, ale celá, jak jsou; za kousky by byl hlavu nedal."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky