Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

klášter Chotěšov

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: církevní
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°39'11.302"N, 13°11'54.689"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Klášter Chotěšov se nachází v obci Chotěšov, která leží na silnici mezi Plzní a Stodem. Rozsáhlý komplex klášterních budov je zdálky viditelný a je na něm zřetelná péče komunisitcké lidové armády. Počátky ženského kláštera v Chotěšově jsou bezprostředně spjaty s premonstráty v Teplé a zakladatelem tamní kanonie blahoslaveným Hroznatou. Na žádost své sestry Vojslavy založil v letech 1202 - 1210 v Chotěšově ženský klášter. Osazen byl premonstrátkami z Doksan. Po pádu Přemysla Otakara II. roku 1278 byl klášter spolu s kostelem vypleněn, vzápětí však došlo k opravě a kostel byl nově vysvěcen roku 1282. Výrazný rozkvět klášterní komunity spadá do doby vlády císaře Karla IV., kdy došlo k velké renovaci konventu. Vzrostlo i majetkové držení kláštera, z někdejších asi 30 vesnic na 56 a tři města. Klášter, obsazený 18. ledna 1421 husitskými vojsky, byl posléze vypálen. Jeptišky se naštěstí uchýlily pod ochranu plzeňských hradeb. Císař Zikmund pak statky kláštera hned příštího roku zastavil, a přestože se podařilo ženskou komunitu obnovit, měla nadále jen omezené finanční prostředky. Lepší časy přišly až s vládou Ladislava Pohrobka, který premonstrátkám potvrdil roku 1455 dřívější výsady i majetek. Přílišná náboženská horlivost probošta Jiřího I. Plotnera, patrně vyvolala odvetu u krále Jiřího z Poděbrad, který snad proto zastavil v letech 1465-1472 mnohé majetky chotěšovského kláštera. V této politice pokračoval i Vladislav Jagellonský. Při všeobecném úpadku klášterního života v 16. století dolehly těžkosti i na chotěšovskou komunitu. V době třicetileté války žilo v klášteře jen 14 jeptišek a 8 dalších členek. Dekretem ze dne 6. srpna 1619, propadl konvent konfiskaci a byl roku 1620 prodán do dědičného držení Mansfeldů. Po porážce českých stavů se z nařízení Ferdinanda II. dostal majetek zpět do držení sester. Při následujících válečných událostech byl konvent těžce poškozen. Proto se probošt Pavel I. Herold odhodlal k výstavbě nového konventu, ale do své smrti stačil dílo dokončit jen v hrubé stavbě. Roku 1643 byla ještě postavena nová ohradní zeď kláštera po jižní straně. Své nejlepší časy klášter zažíval za probošta Norberta Kastla v letech 1666 - 1680, který nejen zvelebil chrám, opravil konventní budovy, do kterých zavedl vodu, ale dokonce odpustil velký dluh svým poddaným. A přesto si mohl ještě dovolit rozšířit klášterní panství o statek Přestavlky. Na základě reforem Josefa II. byl klášter 22. března 1782 zrušen. Tehdy v něm sídlících 44 řeholnic obdrželo rentu a po jejich vystěhování připadl majetek kláštera Náboženskému fondu. V lednu 1822 koupil chotěšovské panství kníže Karel Alexander Thurn-Taxis z Regensburgu za 1 080 000 zlatých. Klášterní kostel byl uzavřen a ponechán zkáze. Roku 1837 navíc vyhořely jeho dvě věže a posléze byl zbourán do základů. V roce 1878 byla konventní budova pronajata sestrám řádu Navštívení P. Marie. Tyto sestry obnovily klášterní komunitu a otevřely pensionát pro výchovu dívek. Tato rodinná škola byla navštěvována dívkami z bohatých rodin, které se zde vzdělávaly v cizích jazycích a dalších středoškolských předmětech. V roce 1925 na základě zákona o pozemkové reformě byl majetek Thurn-Taxisovi zkonfiskován. Dvory byly dílem prodány městu Plzni, dílem pachtýřům. Pouze historicky cenné klášterní budovy byly ponechány dosavadnímu majiteli. V roce 1937 koupily sestry za symbolickou cenu od Thurn-Taxise konvent s přilehlými budovami a zahradami. Činnost řádové školy byla ukončena válečnými událostmi v roce 1939. Za druhé světové války byl v klášteře zřízen ženský starobinec, který dostaly sestry na starost. V jednom křídle bylo ubytováno 200 totálně nasazených dívek, které pracovaly v okolních muničních továrnách. Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a v klášteře zůstaly jen české řádové sestry. V roce 1950 byl starobinec i sestry vystěhovány a do celého kláštera se nastěhovala Československá armáda. Armáda objekt opustila v roce 1973 přiznáním 10 milionové škody, která nebyla nikdy uhrazena. Od té doby byl klášter neobydlen a byl ve správě Výpočetní a kontrolní ústředny spojů Praha, později ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody. Dne 1.1.1991 přešel celý klášter do majetku obce Chotěšov, avšak podle restitučního zákona o navrácení majetku řádům a kongregacím byla 1.8.1991 vrácena sestrám řádu Navštívení Panny Marie ta část, kterou v roce 1937 od Thurn-Taxise odkoupily. Sestry, které žijí v Chlumci u Ústí nad Labem, pověřily správou svého majetku nejdříve a. s. Christiana Praha, po jejím zániku vykonávala správu řádového majetku obec Chotěšov. V roce 2002 darovaly sestry konvent obci Chotěšov a zahrady Biskupství plzeňskému.

odkaz: klášter Chotěšov

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

D´Artagnan a tři mušketýři

batoh
D´Artagnan a tři mušketýři
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Žert

batoh
Žert
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Magické stěstí, videoklip skupiny Highla...

batoh
Magické stěstí, videoklip skupiny Highland
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Česká spojka

batoh
Česká spojka
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
D´Artagnan a tři mušketýři 0.01 km
Žert 0.01 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 0.01 km
Česká spojka 0.01 km
Bez domova (Sans famille) 0.01 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 0.01 km
Muž, který se směje 0.01 km
Zjevení (Revelations) 0.01 km
Borgiové 0.01 km
Královská aféra 0.02 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 0.03 km
Andělská tvář 0.04 km
3 sezóny v pekle 0.05 km
kašna klášter Chotěšov 0.1 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 0.13 km
fara Chotěšov 0.16 km
Chotěšov u Stoda 0.24 km
hřbitov Chotěšov 0.6 km
radnice Zbůch 3.51 km
kaple sv. Josefa, Zbůch 3.53 km
Zbůch 3.54 km
SDH Zbůch 3.57 km
westernový areál Halter Valley 5.84 km
zámek Přestavlky 6.77 km
Přestavlky 6.92 km
hřbitov Dnešice 6.99 km
kostel sv. Petra a Pavla, Přestavl... 7.07 km
hřbitov Přestavlky 7.08 km
SDH Dnešice 7.12 km
fara Dnešice 7.13 km
kostel sv. Václava, Dnešice 7.14 km
Dnešice 7.17 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 7.2 km
pamětní deska František Noha (rumb... 7.29 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 7.52 km
nádraží Dobřany 7.54 km
Krvavá léta - Ženský nacistický lá... 8.89 km
Zastávka u Přeštic 9.16 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 9.29 km
vlaková zastávka Dobřany 9.54 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 9.77 km
fara Merklín 10.11 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 10.13 km
SDH Vejprnice 10.18 km
dětské hřiště Vejprnice 10.19 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 10.21 km
památník osovobození Vejprnice 10.24 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 10.26 km
fara Vejprnice 10.27 km
krytá lávka Vejprnice 10.3 km
Vejprnice 10.3 km
Husník Jakub 10.3 km
Merklín 10.31 km
zámek Merklín 10.31 km
výstava Bonsai Merklín 10.31 km
kaple Doubrava u Nýřan 10.31 km
Horní Lukavice 10.31 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 10.33 km
Doubrava u Nýřan 10.33 km
pomník padlých WWI, Doubrava u Nýř... 10.34 km
Sokolovna Merklín 10.44 km
hřbitov Vejprnice 10.49 km
nádraží Vejprnice 10.55 km
památník Suchý důl 10.71 km
Lhota u Merklína 11.69 km
hřbitov Dolní Lukavice 11.86 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 11.9 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 11.9 km
Koranda Václav starší 11.94 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 11.94 km
pomník T. G. Masaryka a pomník pad... 11.99 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 12 km
fara Dolní Lukavice 12 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 12.02 km
Dolní Lukavice 12.02 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 12.03 km
kaple Lišice 12.04 km
Lišice 12.05 km
zámek Dolní Lukavice 12.07 km
Haydnovy hudební slavnosti 12.08 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 12.08 km
Haydn Joseph 12.08 km
pivovar Dolní Lukavice 12.09 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 12.1 km
rozvodna Přeštice 12.13 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 12.17 km
tisovec Dolní Lukavice 12.19 km
SDH Lišice 12.22 km
Otěšice 12.25 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 12.43 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 12.45 km
U Zeleného Háje 12.46 km
nádraží Přeštice 12.46 km
Holubí hlava 12.49 km
židovský hřbitov Merklín 12.5 km
Skočice u Přeštic 12.51 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 12.87 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 12.88 km
Kozolupy 12.9 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 12.92 km
Preiss Jaroslav JUDr. 12.96 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 13 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 13.01 km
Přeštice 13.01 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 13.02 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 13.02 km
Ryba Jakub Jan 13.04 km
Mariánský sloup, Přeštice 13.04 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 13.05 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 13.05 km
sv. Kilián, Přeštice 13.06 km
infocentrum Přeštice 13.06 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 13.14 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 13.14 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 13.14 km
Hlávka Josef 13.14 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 13.15 km
Přeštické černostrakaté prase 13.16 km
Dům historie Přešticka 13.16 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 13.17 km
Bdeněves 13.18 km
fara Přeštice 13.19 km
hrobka Josefa Hlávky 13.2 km
kaple sv. Floriána, Bdeněves 13.21 km
SDH Přeštice 13.24 km
kaple Přeštice 13.24 km
kaple Roupov 13.26 km
hřbitov Přeštice 13.26 km
SDH Roupov 13.27 km
Roupov 13.3 km
barokní sýpka Roupov 13.42 km
zřícenina Roupov 13.45 km
Štíty království českého, Čas hojn... 13.45 km
Roupovský tis 13.46 km
kaple sv. Anny, Roupov 13.48 km
letiště Plešnice 13.51 km
Tikal Václav 13.59 km
Ptenín 13.61 km
pomník padlých WWI, Ptenín 13.65 km
dětské hřiště Ptenín 13.65 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 13.66 km
NS Ptenín - Újezdec 13.66 km
zámek Ptenín 13.68 km
SDH Město Touškov 13.84 km
Nová Jezná 13.84 km
hřbitov Staňkov 13.89 km
nádraží Plešnice 13.94 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 13.95 km
Wonka Pavel 13.95 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 13.95 km
Kácha Miroslav, generálmajor 13.95 km
Rašín Alois 13.95 km
Havel Václav 13.95 km
Neumann Stanislav Kostka 13.95 km
Modrý Bohumil, Ing. 13.95 km
Dienstbier Jiří 13.95 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 13.95 km
věznice Plzeň Bory 13.95 km
Jáchymov, Josef Haslinger 13.95 km
Zahrádka František 13.95 km
Píka Heliodor, generál 13.95 km
Cibulka Petr 13.95 km
Toussaint Rudolf 13.95 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 13.96 km
židovský hřbitov Přeštice 13.96 km
fara Město Touškov 13.99 km
Město Touškov 14.11 km
hřbitov Město Touškov 14.26 km
Borský park 14.28 km
Příchovice 14.28 km
kaple u Vřeskovic 14.29 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 14.31 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 14.32 km
kaple Město Touškov 14.34 km
SDH Příchovice 14.34 km
vlaková zastávka Lužany 14.37 km
NS Živé paměti krajin Lužan 14.39 km
zámek Příchovice 14.43 km
židovský hřbitov Město Touškov... 14.44 km
pomník padlých WWI i II, Staňkov... 14.47 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Boh... 14.54 km
Lužany 14.54 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 14.54 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 14.54 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 14.54 km
kaple sv. Diviše, Hracholusky 14.54 km
Předenice 14.55 km
SDH Předenice 14.57 km
zámek Štěnovice 14.57 km
Staňkov 14.58 km
kaple Předenice 14.58 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 14.59 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 14.59 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 14.59 km
pamětní deska Josef Kožíšek 14.6 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 14.6 km
Americké Dopisy 14.61 km
Rašín 14.61 km
zámek Lužany 14.61 km
Já, Mattoni 14.61 km
Kožíšek Josef 14.61 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 14.61 km
pamětní deska Václav Kalaš 14.61 km
studna v zámecké zahradě, Lužany... 14.62 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 14.63 km
mlýn Lužany 14.7 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 14.73 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 14.76 km
Čermná u Staňkova 14.77 km
kaple Čermná u Staňkova 14.79 km
Přírodní památka Lužany 14.8 km
hřbitov Doudlevce 14.87 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14.89 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 15.03 km
SDH Biřkov 15.07 km
Vřeskovice 15.07 km
památník Květnového povstání 1945,... 15.09 km
Biřkov 15.09 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 15.1 km
Šašek Václav z Bířkova 15.1 km
návesní rybník, Biřkov 15.11 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 15.11 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 15.12 km
Újezdec u Křenice 15.14 km
kaple Újezdec u Křenice 15.14 km
Ticholovec 15.14 km
hřbitov Vřeskovice 15.14 km
dětské hřiště Biřkov 15.15 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 15.15 km
Čvančara Jaroslav 15.16 km
fara Vřeskovice 15.17 km
židovský hřbitov Štěnovice 15.18 km
mlýn Radobyčice 15.18 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 15.19 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 15.21 km
lípa pod Ticholovcem 15.21 km
SDH Vřeskovice 15.22 km
Techmania Science Center 15.27 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 15.3 km
Entropa - David Černý, Techmania 15.31 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 15.33 km
Škoda Plzeň 15.33 km
Vodokrty 15.38 km
Hora u Ptenína 15.38 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 15.45 km
kaple Vodokrty 15.47 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 15.47 km
Památník obětem zla 15.48 km
Hruška Luboš, plk. 15.48 km
most Ivana Magora Jirouse 15.53 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 15.55 km
Vítr v kapse 15.59 km
řeka Úhlava 15.61 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 15.64 km
bunkr (řopík) 172/43/B2-90 15.73 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 15.75 km
vlaková zastávka Plzeň 15.75 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 15.76 km
Vejprnický potok 15.8 km
mlýn Nezdice 15.86 km
památník národního osvobození se s... 15.91 km
první protikomunistická demonstrac... 15.91 km
Hlavatý Josef 15.91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 15.93 km
pomník padlých WWI, Nezdice 15.95 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 15.95 km
Háje u Řenče 15.95 km
Borovy 15.95 km
koupaliště Kucíny 15.96 km
Archiv vůní v klášteře Kladruby... 15.97 km
Weinfurt Martin 15.99 km
klášter Kladruby 16.01 km
Borovská lípa 16.04 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 16.05 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 16.06 km
kraj Plzeňský 16.06 km
Rašínův dům, Plzeň 16.06 km
přehrada Hracholusky 16.07 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 16.08 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 16.1 km
památník 16. obrněné divize US arm... 16.11 km
hřbitov Prusiny 16.14 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 16.16 km
studna Prusiny 16.16 km
kaple Kucíny 16.18 km
památník pozemních jednotek na záp... 16.18 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 16.18 km
Jirásek Alois 16.2 km
fara Prusiny 16.22 km
Kreativní zóna DEPO2015 16.23 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 16.23 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 16.24 km
Větrovec Josef 16.24 km
synagoga (stará) Plzeň 16.24 km
zahrada Miroslava Horníčka 16.25 km
mlýn Prokop, Borovy 16.29 km
synagoga (velká) Plzeň 16.3 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 16.3 km
pomník generála George Pattona, Pl... 16.31 km
Polan Bohumil 16.35 km
pamětní deska Bohumil Polan 16.35 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 16.39 km
požární stanice Plzeň - střed 16.41 km
ZOO Plzeň 16.47 km
Dinopark Plzeň 16.49 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 16.5 km
muzeum loutek Plzeň 16.5 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 16.51 km
Západočeské muzeum v Plzni 16.51 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 16.57 km
Discopříběh 16.57 km
Patton Memorial Pilsen 16.57 km
Plzeňská diecéze 16.58 km
Slavnosti svobody, Plzeň 16.59 km
Barták Bedřich 16.59 km
Lindauer Gottfried 16.59 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 16.59 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 16.59 km
Zikmund Miroslav 16.59 km
Plzeň 16.59 km
Platzer Ignác František 16.59 km
Chovanec Milan 16.59 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 16.59 km
Roučka Zdeněk 16.59 km
Preissová Jana 16.59 km
Jančařík Michal 16.59 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 16.59 km
Stárek František Čuňas 16.59 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 16.59 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 16.6 km
pamětní deska Marie Uchytilová 16.6 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 16.61 km
kaple U Ježíška, Plzeň 16.62 km
morový sloup, Plzeň 16.63 km
kaple Panny Marie, Křenice 16.65 km
infocentrum Plzeň 16.65 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 16.66 km
radnice Plzeň 16.68 km
pomník padlých WWI, Křenice 16.7 km
Křenice 16.71 km
Masné krámy, Plzeň 16.77 km
Západočeská galerie v Plzni 16.79 km
vodárenská věž, Plzeň 16.82 km
Netunice 16.82 km
Nebílovy 16.83 km
Plzeňské historické podzemí 16.87 km
tvrz Puclice 16.88 km
pivovarské muzeum, Plzeň 16.88 km
NS Nebílovy 16.9 km
Zderaz 16.9 km
rybník Netunice 16.92 km
zámek Nebílovy 16.92 km
kaple Nebílovy 16.93 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 16.93 km
Puclice 16.94 km
kašna Nebílovy 16.94 km
návesní rybník Puclice 16.94 km
nádraží hlavní Plzeň 16.94 km
SDH Nebílovy 16.95 km
SDH Puclice 16.96 km
kostel sv. Jakuba, Kladruby 17.02 km
pomník padlých WWI, Puclice 17.03 km
kaple sv. Máří Magdalény, Puclice... 17.03 km
pomník padlých WWII, Puclice 17.04 km
kaple Zálesí 17.05 km
Regionální muzeum Kladrubska 17.06 km
Sokolovna Plzeň 17.11 km
Kladruby 17.11 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 17.11 km
Zálesí 17.12 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 17.14 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 17.17 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 17.18 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 17.18 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 17.18 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 17.18 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 17.19 km
koupaliště Zálesí 17.21 km
Nebílovský Borek 17.21 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 17.23 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 17.3 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 17.31 km
Pivní putování - 12. díl - Západní... 17.31 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 17.31 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 17.38 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 17.39 km
Lhovice 17.41 km
pomník rodiny Fürthových 17.44 km
Renče 17.51 km
kaple Kámen 17.64 km
Štybar Zdeněk 17.67 km
Kámen 17.68 km
Mže 17.7 km
Karl Pascher von Osserburg 17.74 km
řeka Radbuza 17.78 km
řeka Berounka 17.78 km
Koza Vladimír, MUDr. 17.84 km
stavení Ježovy 17.96 km
SDH Ježovy 18 km
kaple sv. Václava, Křenovy 18.01 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 18.03 km
zámek Ježovy 18.06 km
židovský hřbitov Puclice 18.07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 18.12 km
pomník padlých WWI, Ježovy 18.13 km
Ježovy 18.13 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 18.15 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 18.23 km
Červené Poříčí 18.26 km
Losiná 18.27 km
zámek Červené Poříčí 18.3 km
mlýn Červené Poříčí 18.32 km
kaple Červené Poříčí 18.34 km
Tři oříšky pro Popelku 18.39 km
kaple Božkov 18.49 km
Božkov 18.49 km
kaple Mezihoří 18.75 km
lom Koterov 18.9 km
Zichov 19.14 km
kaple Trnčí 19.25 km
Trnčí 19.27 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 19.33 km
Hořejší rybník Trnčí 19.37 km
Tři oříšky pro Popelku 19.4 km
studna jižní, Radyně 19.41 km
studna pod věží, Radyně 19.41 km
kaple sv. Huberta, Hájek 19.44 km
hrad Radyně 19.44 km
Štíty království českého, Můj hrad... 19.44 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 19.53 km
Libákovice 19.54 km
pomník padlých WWI, Vlčí 19.56 km
muzeum řemesel Koloveč 19.62 km
soutok Berounka - Úslava 19.66 km
řeka Úslava 19.67 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 19.69 km
památník umučeným, Plzeň 19.72 km
židovský hřbitov Plzeň 19.72 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 19.75 km
Vařečka rytíře Žumbery 19.75 km
hrob Stanko Vodička 19.77 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 19.78 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 19.8 km
centrální hřbitov Plzeň 19.85 km
fara Švihov 19.85 km
hrob generál Heliodor Píka 19.85 km
kostel sv. Václava, Švihov 19.88 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 19.89 km
hřbitov Starý Plzenec 19.93 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Dům historie Přešticka - otevírací doba...

  batoh
  Dům historie Přešticka - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Techmania Science Center - otevírací dob...

  batoh
  Techmania Science Center - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum loutek Plzeň - otevírací doba

  batoh
  muzeum loutek Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Západočeské konz. družstvo Chotěšov...

  batoh
  Západočeské konz. družstvo Chotěšov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Západočeské konz. družstvo Stod

  batoh
  Západočeské konz. družstvo Stod
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Stod

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Stod
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 0.43 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 1.6 km
čerpací stanice Benzina, Stod 2.48 km
Bankomat Česká spořitelna 2.73 km
Bankomat Komerční banka 2.9 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 2.9 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 2.9 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 3.8 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 3.8 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 5.75 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 6.02 km
Bankomat Česká spořitelna 6.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.6 km
Bankomat ČSOB 6.6 km
Bankomat GE Money Bank 6.61 km
Bankomat Česká spořitelna 6.69 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 6.7 km
Bankomat GE Money Bank 6.76 km
Bankomat Komerční banka 6.76 km
Jednota Nýřany 6.83 km
Bankomat Komerční banka 6.87 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 7.14 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 7.21 km
Konzum Dobřany 7.21 km
Bankomat Komerční banka 7.21 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 8.5 km
Bankomat ČSOB 9.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.21 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 9.46 km
Bankomat Česká spořitelna 9.7 km
Bankomat Komerční banka 9.78 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 9.88 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 9.92 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.94 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 9.95 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 10.05 km
Bankomat Česká spořitelna 10.2 km
Jednota Heřmanova Huť 10.25 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 10.28 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 10.28 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 10.35 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 10.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.16 km
Bankomat ČSOB 12.16 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 12.21 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.39 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 12.45 km
Jednota Úlice 12.53 km
Bankomat GE Money Bank 12.82 km
Bankomat Česká spořitelna 12.96 km
Jednota Kozolupy 12.99 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 13.1 km
Bankomat Komerční banka 13.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.13 km
Bankomat ČSOB 13.18 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 13.22 km
Bankomat GE Money Bank 13.24 km
Bankomat Fio banka 13.24 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 13.25 km
Bankomat Česká spořitelna 13.38 km
Bankomat Komerční banka 13.48 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 13.49 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 13.5 km
Bankomat ČSOB 13.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.57 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 13.66 km
Bankomat UniCredit Bank 13.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.76 km
Bankomat ČSOB 13.78 km
Bankomat Česká spořitelna 13.78 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 13.91 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 13.93 km
Jednota Město Touškov 14.1 km
Bankomat ČSOB 14.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.25 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 14.32 km
Bankomat Česká spořitelna 14.37 km
Konzum Staňkov 14.38 km
Bankomat Česká spořitelna 14.45 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 14.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.53 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 14.53 km
Bankomat GE Money Bank 14.56 km
Bankomat Česká spořitelna 14.57 km
Konzum Staňkov 14.58 km
Bankomat ČSOB 14.67 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 14.7 km
Bankomat ČSOB 14.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.73 km
Bankomat Komerční banka 14.75 km
Bankomat GE Money Bank 14.78 km
Bankomat Česká spořitelna 14.78 km
Konzum Čermná u Staňkova 14.8 km
Jednota Sytno 14.83 km
Jednota Pňovany 14.87 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 14.88 km
Konzum Vřeskovice 15.1 km
Jednota Radčice 15.24 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 15.36 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 15.54 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 15.8 km
Konzum Hlohovčice 15.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 15.87 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 15.93 km
Konzum Hlohová 15.95 km
Konzum Nezdice u Přeštic 16.02 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 16.07 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 16.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 16.24 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 16.3 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 16.43 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 16.45 km
Bankomat Česká spořitelna 16.52 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 16.56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 16.69 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 16.91 km
Konzum Srbice 16.94 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 16.97 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 17.02 km
Bankomat Fio banka 17.02 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 17.11 km
Jednota Kladruby 17.16 km
Bankomat Komerční banka 17.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.16 km
Bankomat ČSOB 17.22 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 17.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.42 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 17.46 km
Bankomat Česká spořitelna 17.47 km
Bankomat ČSOB 17.47 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 17.5 km
Bankomat Česká spořitelna 17.5 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 17.57 km
Bankomat Česká spořitelna 17.59 km
Bankomat GE Money Bank 17.59 km
Bankomat ČSOB 17.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.59 km
Bankomat ČSOB 17.59 km
Bankomat ČSOB 17.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.75 km
Bankomat Komerční banka 17.76 km
Jednota Chotíkov 17.76 km
Bankomat Komerční banka 17.76 km
Bankomat GE Money Bank 17.83 km
Bankomat GE Money Bank 17.85 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 17.85 km
Bankomat Česká spořitelna 17.89 km
Bankomat Česká spořitelna 17.9 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 17.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.95 km
Bankomat Česká spořitelna 17.96 km
Jednota Stříbro 18.14 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 18.19 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 18.19 km
Bankomat Česká spořitelna 18.27 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 18.29 km
Bankomat Česká spořitelna 18.31 km
Bankomat Komerční banka 18.31 km
Bankomat GE Money Bank 18.31 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 18.32 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 18.34 km
Jednota Stříbro 18.55 km
Bankomat Česká spořitelna 18.65 km
Konzum Osvračín 18.76 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 18.82 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 18.83 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 18.88 km
Jednota Stříbro 18.89 km
Bankomat ČSOB 18.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 19.1 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 19.11 km
Bankomat GE Money Bank 19.11 km
Bankomat Česká spořitelna 19.11 km
Bankomat Česká spořitelna 19.19 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.31 km
Bankomat ČSOB 19.33 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 19.67 km
Jednota Nevřeň 19.73 km
Jednota Líšťany 19.78 km
Bankomat Česká spořitelna 19.83 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 19.85 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 19.87 km
Bankomat Česká spořitelna 19.99 km

mohlo by Vás zajímat

Mariánský sloup, Přeštice

batoh
Mariánský sloup, Přeštice
Šumava A-Z: církevní
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Památník obětem zla

batoh
Památník obětem zla
Šumava A-Z: církevní
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumavou se rozumí rozsáhlé pásemné pohoří, které se táhne podél jižní hranice České republiky v prostoru mezi Vyšebrodským a Všerubským průsmykem. Je pramennou oblastí nejznámější české řeky Vltavy a pramení zde i její významný levostranný přítok Otava. Pohoří je asi 120 km dlouhé, rozložené po obou stranách státní hranice ČR se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem. Jeho šířka dosahuje i s podhůřím přibližně 45 km. Šumava sestává ze šesti geomorfologických podcelků. Nejrozsáhlejším jsou Šumavské pláně s mírně zvlněným povrchem. Šumava je mimořádně cenná a člověkem zatím málo dotčená přírodní krajina. Proto byla na jejím území vyhlášena celá řada přírodních rezervací, které od roku 1963 zahrnula do svého chráněného území nově vyhlášená CHKO Šumava. V její nejcennější části byl zřízen roku 1991 národní park Šumava. Šumava leží na území dvou krajů – Jihočeského a Plzeňského, a čtyř okresů: Českého Krumlova, Prachatic, Klatov a Domažlic. Zasahuje na území sousedního Rakouska a Spolkové republiky Německo, kde navazuje na Bavorský les. V Rakousku plynule přechází v oblast Mühlviertel. Charakteristická jsou pro Šumavu ledovcová jezera, jichž zde najdeme osm, z toho pět na české straně – Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské a jezero Laka a tři na německé straně – Velké Javorské, Malé Javorské a Roklanské. Původ názvu Šumava je odvozován od slova praslovanského původu "šuma", znamenající hvozd, hustý les. Toto označení se objevilo poprvé roku 1565. Ubytovat se můžete v široké škále zařízení za příznivé ceny. K dispozici Vám je: chata, chalupa, roubenka, penzion, rodinný dům, kemp, tábořiště, chatka, chatky, statek, farma, botel, hostel, ubytovna, motorest, konferenční centrum, apartmány, hotel, motel, rekreační zařízení, ubytování v soukromí... Ubytování na Šumavě, v jižních Čechách, na Chodsku a Tachovsku je spojené s: lyžování na horách, kongresové centrum, cyklistika, cyklotrasy, turistické trasy, výlety, výlety s dětmi, bazén, aquapark, agroturistika, koně, lázně, lázeňské pobyty, romantické ubytování, ubytování na samotě, ubytování na horách, firemní akce, silvestr, wellness, relaxační pobyty.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Co uděláme, uvidíme," odtušil Potužák s líčenou klidností; „přece žádný soud na zemi nemůže trestat nevinného člověka. Kdyby Václav se byl provinil, věděl bych, co třeba učinit. Kde je Jakub? S ním promluvit jsem přišel."

„Je někde v maštali nebo ve stodole," odpověděli. Potužák, že si ho najde.

„Počkejte trošku, kmotříčku — přec taky já bych s vámi ráda porozprávěla," zadržela ho selka. —

„Není času na rozprávění. Však vidíte, že mám naspěch..."

„Na Hlubokou nedojdete. Od Zlivi jsme odříznuti; voda v strouhách okolo Hořejšího rybníka a Bezdrevi se přelila a daleko široko všecko zatopila. Máme tam louku, je celá pod vodou a na bramborech před tou loukou jí stojí tolik, že ani brázd není vidět — jen tak nať že vyčouhává. Ta voda tak hned neodteče a shnije to asi všecko. Bude to velká svízel. Co tomu říkáte ? Nebude čím krmit vepře. Máme je všecky doma, ani na Blata vyhnat nebylo lze, aby se trošku napásli. A ovce taky ne! To aby člověk si zoufal zrovna! Můj Bože, cos to na nás seslal! Co si počnem!... A potom mluvíte o rozdělení Blat!.. Až je rozdělíte, každý bude mít kousek bahna, a s tím aby obstál! Nepůjde to s tímhle dělením, věřte mi   "

„Kmotra, o tom teď nebudeme mluvit...!"

„Ale jakpak ne? Musíme o tom mluvit. Teď to vidíte..."

„Provázej vás Pánbůh, kmotra! I Já se na Hlubokou musím dostat, i kdybych měl přeplovat přes Bezdrev..."

Vyrazil ze světnice, na zápraží se potkal s Jakubem Krušným, jenž mu podal mlčky ruku. Té chvíle vcházel zvenčí do dvora Jakub, nejstarší syn tohoto. Přistoupil k oběma mužům.

,,Rybníky přetékají," pravil, „i pole nám to zatopí, Zalužickým a Češnovickým ještě hůř než nám. Byl jsem až za zalužickou remízou, ale dále jsem nemohl, protože ve stoce je na sáh vody. Tak jsem se vrátil a půjdu teď do Pištína a tam odtud do Češňovic. Knížecí se vzpouzejí — nechtějí, aby se vytáhla stavidla na uvolnění vody. Nic naplat, musí povolit, ať jim třeba všecky ryby utekou. Přece si nedáme zničit pole a všecku úrodu. V Češňovicích je prý zrovna reberie. Poslali do Pištína, aby ti tam jim přišli na pomoc, a ti půjdou! A my půjdem taky a Zlivští taky a kdekdo! A povídám, všecky blatské osady by měly jít. Copak je v pořádku, aby kvůli knížecím kaprům sedlákům se zkazila pole, zničila úroda na několik roků? — Půjde se na pana fišmajstra pod bezdrevskou hrází a ten musí dát vytáhnout stavidla a vypustit vodu. Musí! — Bude-li se vzpírat, vykonáme to sami, ať je z toho potom cokoli."

„To taky uděláme!" — zvolal starý Krušný.

„Kam by se dělo, aby knížecí měli všecko právo, a my nic. Jdi svolat sousedy, Kubo! — Všichni tam půjdem! — Co tomu říkáš, Jouzo ?"

„Můj Bože, co já tomu říkám?" odvětil Potužák; „v pořádku je to, říkám! Ale myslím si, že se to snad vyjedná po dobrém, aby z toho nebyly soudy a opletačky..."

„V tom máš pravdu. Po zlém jenom, kdyby to po dobrém nijak nešlo. Pojď s námi do Pištína, jsi rozumný člověk a dají na tvou řeč..."

„Jakube, tys slyšel, co se mi přihodilo s Václavem. Musím na Hlubokou... přičinit se, aby ta věc se napravila..."

„Pravda, pravda," přisvědčil Krušnej, „však jsme slyšeli! Taková lotrovina! Takhle nařknout toho ubohého chlapce. Ale takovou ji máš, tu sebranku knížecí! A četník a soud a hejtmanství — kdekdo jim věří, a kdyby takový mládek byl největší lhář pod sluncem, u pánů mluví svatou pravdu a evangelium, a našinec kdyby byl stokrát v právu, je lhář a zloděj a násilník a kdeco nejhoršího na světě..."

Potužák pozatřásl hlavou.

„Nediv se, Jakube! To máš tak. Každý hájí své a každý myslí, že je v právu. Kdo je mocný, uhájí se, a slabý prohraje. Co svět světem stojí, jinak nebývalo. Člověku třeba se vynasnažit, aby svého práva dosáhl, a v poslední řadě rozhoduje vůle boží. Nemůže se přece říci, že by nebylo žádného práva a žádné spravedlnosti. Rozumí se arci, že kdo chytřejší a prozíravější, vyhraje proti hloupějšímu a méně rozvážnému..."

„A já povídám," ozval se mladý Krušnej, „že nikdo si nemá nechat vzít svého práva. Člověk nestudoval, a proto třeba neumí mluvit jako advokát, ale proto ještě není třeba, aby se cizou hubou dal utlouci. Kde jsem v právu a huba nepostačí na uhájení, mordyje, ať mluví ruka! Rozpárat břicho patří takovému holomkovi, který lží a uskokem myslí zvítězit! Nic si nedat líbit, když mám právo! Já na vašem místě, kmotře..."

„Pomalu, chlapče, pomalu! Říkáš: nic si nenechat líbit... břicho rozpárat! To se ti řekne. Kdyby k tomu došlo, však by sis to rozmyslil..."

„Nu, ovšem, těžko co dělat, když nestojíme k sobě, jak bychom měli. Kdybychom věci jak náleží rozuměli, kluka pěšáckého bychom utloukli, jak by se tu ukázal, a ať nás kdo usvědčí, kdybychom byli všichni za jednoho a jeden za všecky. Dvakrát, třikrát to udělat, však by zkrotli, chlapi, a jinak by si vedli!"

„Je to pravda, mělo by se takhle jednat," vece starý Krušnej, „ale což je plátno, když jsou mezi námi všelijací lidé..."

„My tu marně mluvíme," přerušil jej Potužák, „my to nespravíme mluvením. Přišel jsem, Jakube, poprosit tě, abys šel se mnou na Hlubokou poradit se s panem notářem, čeho třeba udělat. Vím, že mi přineseš velkou oběť v téhle nepohodě, kde by člověk psa ze světnice nevyhnal a kde se tu máš i vál o své, aby ses před škodou uchránil, ale doufám, že mě neopustíš v tomhle zarmoucení, jako bych já tebe neopustil. Je mi tak strašně smutno samotnému, a tobě se mohu se vším věřit. A potom, ty pana notáře znáš..." ,Ale toť se rozumí, že půjdu s tebou..."

„Taky že můžete jít, táto," vmísil se syn; „vás tam u hráze nepotřebujeme. S knížecími si to spravím já. Do Pištína a z Pištína do Češňovic půjdeme beztak všickni společně a z Češňovic ke hrázi taky; tamodtud pak se vydáte vy dva sami."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky