Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Regensburg, Řezno (D)

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: Německo
GPS: 49°01'10.19"N 12°05'51.09"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Řezno (německy Regensburg, latinsky Castra Regina, Reginum, novolatinsky a v dalších románských jazycích Ratisbona, francouzsky Ratisbonne) je bavorské město na Dunaji. Historické centrum města je od roku 2006 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Řezno také leží na řece Dunaj, přímo v jejím nejsevernějším místě - v ohybu řeky, kde se do ní vlévají řeky Nába (Naab) a Řezná (německy Regen). Město se nachází na rozhraní čtyř oblastí: pohoří Bavorský les, oblast sprašové nížiny Gäuboden, oblast třetihorních kopců a pohoří Franská Alba. Řezno je sídlem městského okresu, správní středisko bavorského vládního obvodu Horní Falc a zemského okresu Řezno. Nacházelo se zde centrum diecéze, do které České země spadaly před vyhlášením pražského biskupství do roku 973. Keltské sídlo, které se zde nacházelo před vznikem germánského města, se nazývalo Radasbona nebo Ratispona. Kolem roku 70 zde Římané založili vojenský tábor pro kohortu, který císař Marcus Aurelius roku 179 rozšířil na tábor pro legii s názvem Castra Regina (tedy pevnost na řece Regen). Ve 4. století bylo toto opevněné místo zničeno Germány. Počátkem 6. století se na troskách římského tábora usídlili Agilolfingové, vévodové utvářejícího se kmene Bavorů, kteří v 7. století přijali křesťanství. V roce 739 zde sv. Bonifác ustanovil biskupství a vzniklo říšské opatství nad hrobem sv. Jimrama. Roku 788 ukončil vládu Agilolfingů Karel Veliký a Řezno se stalo jedním ze sídelních rezidencí Karlovců, později sídelním městem vládců východofranské říše. Řezno se stalo jedním z nejstarších německých městských sídlišť v Německu a ve 12. – 13. století největším a nejbohatším městem v jižním Německu. Město dosáhlo vrcholného rozkvětu - rozšiřovalo své obchodní vazby, spojení bylo přes Brennerský průsmyk navázáno mimo jiné s Benátkami. Ve městě byl ve 12. století postaven první kamenný most, jehož architekt postavil mimo jiné Juditin most v Praze. Pro Prahu představovalo Řezno bránu na západ. Město se postupně osvobozovalo z moci bavorských vévodů i řezenských biskupů, až se v roce 1245 stalo svobodným říšským městem. Ve 14. století je však zastínily tehdy se rychle rozvíjející Augšpurk a Norimberk. Roku 1542 přijala městská rada dočasně luterské vyznání. V letech 1663 – 1802 se Řezno stalo stálým sídlem říšského sněmu, který představoval jakýsi předstupeň německého parlamentu. V roce 1803 ztratilo status svobodného města a jako světské knížectví připadlo mohučskému arcibiskupovi Theodoru Karlovi von Dahlberg. Roku 1809 bylo dobyto Francouzi a roku 1810 připadlo Bavorsku. Řezno jako jedno z center franské, resp. východofranské říše mělo pro sousední Čechy význam již v 9. století. Roku 845 do něj přišlo 14 blíže neznámých českých knížat, aby zde společně se svými družiníky přijali křest. Izolovaný akt je významný tím, že 14 velmožů jednalo společně a současně nezávisle na velkomoravském Mojmírovi I. orientovanému na Pasov. Událost připomíná pamětní deska na kostele sv. Jana. Největší význam mělo Řezno v počátku budování českého státu, kdy Čechy spadaly pod správu řezenské diecéze. Bylo tomu od konce 9. století, kdy po smrti největšího velkomoravského panovníka, Svatopluka I., se pozvedá moc Přemyslovců a počíná christianizace Čech (budování kostelů na hradištích). Za knížete Václava se změnila politická orientace českého státu na Sasko, ale církevní příslušnost k řezenskému biskupství zůstala zachována. Roku 973 bylo v Praze přes odpor řezenské kapituly, ale se souhlasem biskupa Wolfganga založeno vlastní biskupství. Řezno nadále zůstávalo významným městem na obchodní stezce a blízkým říšským městem. V roce 1158 zde byl korunován Vladislav II. na druhého českého krále. Po vzoru nedávno tam postaveného Kamenného mostu nechal pak Vladislav v Praze postavit most Juditin. V řezenském mostě bývá hledán vzor i dalších středověkých mostů v Čechách, v Písku, v Roudnici nad Labem a Karlova mostu, který nahradil Juditin. Mezi nejvýznamnější památky města patří: Porta praetoria – římská brána z dob Marka Aurélia z roku 179. Kamenný most (Steinerne Brücke) z let 1135–1146 je nejstarším dochovaným a dodnes používaným mostem na sever od Alp, který se stal vzorem dalších mostů v Evropě (Londýn, Avignon) i v Čechách (Juditin most). Přes něj vedoucí obchodní cesta byla zdrojem bohatství města. Katedrála sv. Petra (Dom St. Peter) je dominantou města; představuje jedno z hlavních děl bavorské gotiky (2. polovina 13. století – 1525, věže 1859 – 1869). Římská věž (Römerturm), postavená kolem roku 1200, představuje pozůstatek vévodského dvorce Wittelsbachů, který vznikl na místě původní vévodské falce Agilolfingů, později využívané východofranskými králi a císaři. Stará kaple (Alte Kapelle), původně hradní kaple falce, dnes románská loď ze druhé poloviny 12. století s vnitřní rokokovou úpravou (1747). Bazilika svatého Jimrama (Basilika St. Emmeram) – z 8. století, o tisíc let později přestavěná v barokním slohu. Zámek Thurn-Taxisů (Thurn und Taxis Schloß), původně klášter sv. Jimrama, byl během 19. století přestavěn knížaty Thurn-Taxis na zámecké sídlo, které dodnes obývají (prohlídka možná). Kostel svatého Jana (Stiftskirche St. Johann) - na kostele je pamětní deska připomínající křest 14 českých knížat v roce 845.

odkaz: Regensburg, Řezno (D)

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska českých knížat, Regensburg...

batoh
pamětní deska českých knížat, Regensburg (D)
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: Německo
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Štíty království českého, Bůh za hradbam...

batoh
Štíty království českého, Bůh za hradbami
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: Německo
šumavská poloha: mapy.cz
detail

Štíty království českého, Štíty Přemyslo...

batoh
Štíty království českého, Štíty Přemyslovců
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: Německo
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska císaře Napoleona v Řezně (...

batoh
pamětní deska císaře Napoleona v Řezně (D)
Šumava A-Z: památníky
Šumava: Německo
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pamětní deska českých knížat, Rege... 0.02 km
Štíty království českého, Bůh za h... 0.02 km
Štíty království českého, Štíty Př... 0.02 km
pamětní deska císaře Napoleona v Ř... 0.02 km
orlí kašna, Regensburg (D) 0.03 km
kostel sv. Johanna, Regensburg (D) 0.03 km
Haus Heuport, Regensburg (D) 0.04 km
muzeum chrámových pokladů, Regensb... 0.06 km
katedrála sv. Petra, Regensburg (D... 0.06 km
biskupská kašna, Regensburg (D) 0.06 km
Biskupský dvůr, Regensburg (D) 0.07 km
socha Ludwig I., Regensburg (D) 0.09 km
Porta Praetoria, Regensburg (D) 0.12 km
Diecézní muzeum sv. Ulrich, Regens... 0.13 km
kostel sv. Ulricha, Regensburg (D) 0.13 km
hotel U bílého beránka, Regensburg... 0.14 km
pamětní deska Johann Wolfgang Goet... 0.14 km
Zlatá věž, Regensburg (D) 0.15 km
nový farní kostel, Regensburg (D)... 0.16 km
Římská věž, Regensburg (D) 0.16 km
historická Wurstkuchl, Regensburg ... 0.17 km
centrum světového dědictví Řezno (... 0.18 km
solnice, Regensburg (D) 0.18 km
studna na okov, Regensburg (D) 0.18 km
fara St. Ulrich, Regensburg (D) 0.18 km
solnice ambergská, Regensburg (D) 0.19 km
svobodná kašna, Regensburg (D) 0.19 km
mostní věž, Regensburg (D) 0.19 km
kaple (zaniklá) sv. Jiří, Regensbu... 0.2 km
Stará radnice, Regensburg (D) 0.21 km
kostel Naší milé Paní u Staré kapl... 0.21 km
muzeum Dunajské lodní plavby, Rege... 0.23 km
kašna Fischmarkt, Regensburg (D) 0.24 km
kostel Niedermünster, Regensburg (... 0.25 km
klášter sv. Josefa, Regensburg (D)... 0.26 km
patricijská věž Gesandtenstraße, R... 0.26 km
pamětní deska zaniklá synagoga, Re... 0.27 km
Nové Váhy, Regensburg (D) 0.29 km
kamenný most Dunaj, Regensburg (D)... 0.29 km
starý mlýn, Regensburg (D) 0.3 km
kaple sv. Erharda, Regensburg (D) 0.31 km
kašna spravedlnosti, Regensburg (D... 0.32 km
Kepler Johannes 0.35 km
klášter sv. Salvátora, Regensburg ... 0.37 km
historické muzeum, Regensburg (D) 0.38 km
vodní umělecká řemeslná dílna, Reg... 0.38 km
Diözesanmuseum Regensburg (D) 0.44 km
evangelický kostel St. Ignatius, R... 0.45 km
Sailer Johann Michael (D) 0.46 km
kostel sv. Osvalda, Regensburg (D) 0.53 km
klášter bývalý sv. Emmerama, Regen... 0.55 km
kostel St. Andrew a St Mang, Regen... 0.58 km
kostel sv. Emmerama, Regensburg (D... 0.58 km
bitva o Řezno za francouzsko-rakou... 0.6 km
Stadtamhof 0.6 km
zámek Thurn-Taxisů, Emmeram, Regen... 0.62 km
Keplerův památník, Regensburg (D)... 0.63 km
památník Walhallabahn, Regensburg ... 0.76 km
dětské hřiště ostrov Regensburg (D... 0.82 km
nádraží Regensburg (D) 0.83 km
řeka Řezná (Regen (D)) 0.86 km
kostel svaté Trojice, Regensburg (... 1.29 km
Dunaj (Donau (D)) 1.95 km
Povodí Dunaje (D) 1.95 km
kraj Oberpfalz (D) 2.21 km
Walhalla Donaustauf, Regensburg (D... 9.33 km
Bavarian Lucky Keks 12.31 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmán 2042, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmán
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou: 6
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 0.11 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 0.27 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 0.43 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 0.55 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 0.57 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 0.83 km
C&A, Regensburg (D) 0.95 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 0.98 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 1 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 1.01 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 1.15 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 1.46 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 1.52 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 1.52 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 1.53 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 1.55 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 1.56 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 1.78 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 1.87 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 1.91 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 1.95 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 1.99 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 2.06 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 2.06 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 2.07 km
Kik, Regensburg (D) 2.1 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 2.42 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 2.46 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 2.54 km
NKD, Regensburg (D) 2.71 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 2.73 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 2.84 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 2.97 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 2.97 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 2.98 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 3.04 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 3.07 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 3.09 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 4.3 km
Burger King, Neutraubling (D) 7.56 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 37.87 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 45.58 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 45.59 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 45.62 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 45.99 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 46.34 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 46.49 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 46.74 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 46.79 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 46.84 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 46.93 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 47.54 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 57.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 65.46 km
Real, Deggendorf (D) 65.56 km
Netto, Deggendorf (D) 65.58 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 65.68 km
Burger King, Deggendorf (D) 65.73 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 65.78 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 65.79 km
Lidl, Deggendorf (D) 65.83 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 65.97 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 66.06 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 66.15 km
Kik, Deggendorf (D) 66.29 km
Konzum Folmava 66.3 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 66.3 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 66.31 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 66.36 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 66.39 km
NKD, Deggendorf (D) 66.45 km
Esprit, Deggendorf (D) 66.47 km
C&A, Deggendorf (D) 66.48 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 66.51 km
New Yorker, Deggendorf (D) 66.51 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 66.51 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 66.54 km
Rossmann, Deggendorf (D) 66.54 km
Norma, Deggendorf (D) 66.54 km
Edeka, Deggendorf (D) 66.57 km
Müller, Deggendorf (D) 66.59 km
TEDi, Deggendorf (D) 66.59 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 66.97 km
Konzum Česká Kubice 67.66 km
Konzum Díly 69.03 km
Konzum Trhanov 69.6 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 70.7 km
Konzum Postřekov 70.96 km
Konzum Mnichov 71.8 km
Konzum Nový Kramolín 72.42 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 72.74 km
REWE, Bodenmais (D) 72.91 km
NKD, Bodenmais (D) 73.1 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 73.57 km
čerpací stanice OMV, Draženov 74.02 km
Konzum Tlumačov 74.05 km
Konzum Draženov 74.3 km
Konzum Poběžovice 74.75 km
Bankomat Česká spořitelna 74.85 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 74.94 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 75.23 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 75.31 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 75.31 km
Edeka, Regen (D) 75.32 km
Konzum Mrákov 75.43 km
Konzum Starý Klíčov 75.57 km
Konzum Domažlice 75.63 km
Edeka center, Regen (D) 75.78 km
NKD, Regen (D) 75.84 km
Esprit, Regen (D) 75.84 km
REWE, Regen (D) 75.87 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 75.91 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 75.91 km
Netto, Regen (D) 75.95 km
TEDi, Regen (D) 76.05 km
Deichmann, Regen (D) 76.05 km
Norma, Regen (D) 76.06 km
Takko Fashion, Regen (D) 76.08 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 76.1 km
Bankomat Česká spořitelna 76.12 km
Aldi Süd, Regen (D) 76.13 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 76.14 km
Bankomat Komerční banka 76.25 km
Bankomat Komerční banka 76.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.44 km
Bankomat ČSOB 76.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.45 km
Bankomat Česká spořitelna 76.45 km
Bankomat ČSOB 76.45 km
Bankomat Česká spořitelna 76.46 km
Konzum Domažlice 76.48 km
Bankomat Raiffeisenbank 76.49 km
Bankomat GE Money Bank 76.54 km
Konzum Hostouň 77.49 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 77.49 km
Bankomat ČSOB 77.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.79 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 77.84 km
Konzum Kout na Šumavě 78.37 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 79.36 km
Bankomat GE Money Bank 79.61 km
Jednota Rozvadov 79.61 km
Bankomat UniCredit Bank 79.75 km
Konzum Kdyně 79.86 km
Bankomat Komerční banka 79.92 km
Bankomat Česká spořitelna 79.96 km
Bankomat ČSOB 79.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.98 km
Konzum Kdyně 80.13 km
Konzum Zahořany 80.16 km
Konzum Milavče 81.29 km
Konzum Nýrsko 81.34 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 81.64 km
Real, Zwiesel (D) 81.67 km
Bankomat Česká spořitelna 81.7 km
Bankomat Komerční banka 81.76 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 81.82 km
REWE, Zwiesel (D) 81.85 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 81.86 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 81.91 km
Bankomat ČSOB 81.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.93 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 81.95 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 81.96 km
Penny Market, Zwiesel (D) 82.09 km
Lidl, Zwiesel (D) 82.12 km
Bankomat UniCredit Bank 82.12 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 82.14 km
COOP DISKONT - Nýrsko 82.46 km
Konzum Nýrsko 82.46 km
Müller, Zwiesel (D) 82.59 km
TEDi, Zwiesel (D) 82.69 km
Rossmann, Zwiesel (D) 82.69 km
Norma, Zwiesel (D) 82.7 km
NKD, Zwiesel (D) 82.74 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 82.81 km
Intersport, Zwiesel (D) 82.84 km
Konzum Hojsova Stráž 82.87 km
Edeka, Zwiesel (D) 83.03 km
Konzum Dešenice 83.04 km
Konzum Horšovský Týn 83.06 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 83.06 km
Deichmann, Zwiesel (D) 83.06 km
Kik, Zwiesel (D) 83.06 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 83.06 km
Bankomat Komerční banka 83.23 km
Bankomat ČSOB 83.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.41 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 83.43 km
Bankomat Česká spořitelna 83.54 km
Jednota Hošťka 83.55 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 83.62 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 83.62 km
Konzum Železná Ruda 83.66 km
Bankomat GE Money Bank 83.69 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 83.76 km
Bankomat ČSOB 83.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.83 km
Netto, Zwiesel (D) 83.97 km
Jednota Přimda 83.97 km
Bankomat Česká spořitelna 83.98 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 84.03 km
Konzum Blížejov 84.05 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 84.37 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 84.89 km
Konzum Vidice 84.98 km
Konzum Miřkov 85.14 km
Konzum Úsilov 85.62 km
Konzum Semošice 86.37 km
Jednota Stráž u Tachova 87.18 km
Konzum Černíkov 87.4 km
Konzum Osvračín 88.34 km
Konzum Janovice 88.92 km
Bankomat ČSOB 89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.02 km
Konzum Strážov 89.39 km
Konzum Víteň 89.64 km
Konzum Chocomyšl 90.03 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 90.07 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 90.34 km
Konzum Hlohová 91.14 km
Bankomat Česká spořitelna 91.27 km
Jednota Bor u Tachova 91.28 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 91.29 km
Bankomat GE Money Bank 91.31 km
Jednota Bor u Tachova 91.32 km
Jednota Staré Sedliště 91.44 km
Jednota Dlouhý Újezd 91.58 km
Konzum Bezděkov 91.66 km
Jednota Staré Sedliště 92.03 km
Konzum Srbice 92.06 km
Konzum Staňkov 92.16 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 92.25 km
Konzum Staňkov 92.27 km
Bankomat Česká spořitelna 92.3 km
Konzum Hlohovčice 92.49 km
Konzum Chudenice 92.69 km
Konzum Čermná u Staňkova 93.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 93.32 km
Konzum Běšiny 93.69 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 93.98 km
Jednota Tachov 94.36 km
Jednota Tachov 94.52 km
Jednota Tachov 94.52 km
Bankomat Česká spořitelna 94.56 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 94.57 km
Bankomat ČSOB 94.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.6 km
Bankomat GE Money Bank 94.65 km
COOP DISKONT - Tachov 94.7 km
Bankomat Česká spořitelna 94.74 km
Jednota Tachov 94.83 km
Bankomat ČSOB 94.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.83 km
Bankomat Komerční banka 94.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.93 km
Bankomat ČSOB 94.93 km
Jednota Tachov 95.06 km
Jednota Tachov 95.12 km
Konzum Chotěšov 95.21 km
Jednota Tachov 95.46 km
Bankomat GE Money Bank 95.57 km
Bankomat Česká spořitelna 95.62 km
Bankomat ČSOB 95.62 km
Bankomat Fio banka 95.82 km
Bankomat Česká spořitelna 95.85 km
Bankomat Česká spořitelna 95.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.93 km
Bankomat Komerční banka 95.93 km
Bankomat Česká spořitelna 96.02 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 96.07 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 96.13 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 96.14 km
Bankomat GE Money Bank 96.17 km
Bankomat ČSOB 96.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.2 km
Bankomat Česká spořitelna 96.23 km
Bankomat UniCredit Bank 96.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.4 km
Bankomat Česká spořitelna 96.45 km
Bankomat ČSOB 96.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.47 km
Bankomat Komerční banka 96.49 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 96.51 km
Konzum Klatovy 96.57 km
Bankomat GE Money Bank 96.62 km
Bankomat Komerční banka 96.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 96.7 km
Jednota Halže 96.71 km
Bankomat Česká spořitelna 96.76 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 97.07 km
Konzum Sobětice 97.07 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 97.11 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 97.13 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 97.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.26 km
Bankomat ČSOB 97.26 km
Konzum Hlavňovice 97.4 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.64 km
Konzum Malonice 97.84 km
Konzum Velhartice 97.9 km
Konzum Mochtín 98.86 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 99.62 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 99.68 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 99.94 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 99.94 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 100.07 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 100.18 km
Café 27, Hartmanice 100.18 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 100.18 km
Konzum Hartmanice 100.25 km
Konzum Petrovice u Sušice 100.26 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 100.28 km
Konzum Švihov 100.33 km
Jednota Kladruby 100.37 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 100.39 km
Konzum Ujčín 100.68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 100.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.06 km
Konzum Srní 101.1 km
Sluneční kavárna, Srní 101.12 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 101.14 km
čerpací stanice Srní 101.22 km
Konzum Bolešiny 101.64 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 101.69 km
Bankomat Komerční banka 102.19 km
Konzum Vřeskovice 102.27 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 102.35 km
Konzum Kolinec 102.51 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 102.79 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 102.79 km
Konzum Předslav 103.08 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 103.24 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 103.6 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 103.6 km
Bankomat Komerční banka 103.6 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 103.72 km
Jednota Stříbro 103.75 km
Bankomat Česká spořitelna 103.79 km
čerpací stanice Benzina, Stod 104.07 km
Konzum Dlouhá Ves 104.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 104.54 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 104.57 km
Bankomat Česká spořitelna 104.66 km
Bankomat GE Money Bank 104.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.79 km
Bankomat ČSOB 104.81 km
Bankomat Komerční banka 104.86 km
Jednota Stříbro 104.87 km
Konzum Hrádek 105.11 km
Jednota Planá 105.16 km
Bankomat Česká spořitelna 105.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105.18 km
Bankomat ČSOB 105.18 km
Bankomat GE Money Bank 105.21 km
Konzum Nezdice u Přeštic 105.23 km
Jednota Heřmanova Huť 105.23 km
Jednota Černošín 105.25 km
Jednota Stříbro 105.36 km
Jednota Sytno 105.39 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 105.56 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 105.57 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 105.6 km
Konzum Sušice 105.85 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 106.06 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 106.09 km
Bankomat ČSOB 106.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.11 km
Konzum Sušice 106.12 km
Bankomat Česká spořitelna 106.21 km
Bankomat GE Money Bank 106.22 km
Bankomat Komerční banka 106.26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 106.42 km
čerpací stanice Shell, Sušice 106.43 km
Bankomat Česká spořitelna 106.44 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 106.45 km
Bankomat Česká spořitelna 106.57 km
Bankomat UniCredit Bank 106.62 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 106.76 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 106.82 km
Konzum Ústaleč 107.04 km
Konzum Kašperské Hory 107.08 km
Bankomat Česká spořitelna 107.09 km
Konzum Zavlekov 107.32 km
Konzum Čejkovy 107.53 km
Real, Passau (D) 107.61 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 107.66 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 107.66 km
Jednota Chodová Planá 107.68 km
Konzum Sušice 107.76 km
Konzum Měčín 107.86 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 108.02 km
Bankomat ČSOB 108.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.1 km
Bankomat ČSOB 108.1 km
Konzum Plánice 108.22 km
Bankomat Česká spořitelna 108.22 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 108.27 km
Bankomat GE Money Bank 108.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.39 km
Bankomat Komerční banka 108.49 km
Bankomat Česká spořitelna 108.5 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 108.51 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 108.59 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 108.64 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 108.68 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 108.7 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 108.76 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 108.99 km
Bankomat Komerční banka 109.29 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 109.64 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 109.79 km
Konzum Zborovy 110.49 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 110.81 km
Bankomat ČSOB 110.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.84 km
Konzum Myslív 110.91 km
Konzum Nalžovské Hory 110.91 km
Jednota Nýřany 110.92 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 110.98 km
Jednota Lestkov 111 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 111.06 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 111.15 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 111.16 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 111.26 km
Bankomat Česká spořitelna 111.36 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 111.38 km
Bankomat GE Money Bank 111.46 km
Konzum Nezdice na Šumavě 111.62 km
Bankomat GE Money Bank 111.65 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 111.68 km
Bankomat Česká spořitelna 111.68 km
Konzum Velenovy 111.69 km
Bankomat Komerční banka 111.75 km
Bankomat Komerční banka 111.77 km
Konzum Budětice 112.11 km
Jednota Úlice 112.21 km
Jednota Pňovany 112.26 km
Konzum Dobřany 112.26 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 112.26 km
Edeka, Passau (D) 112.7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 112.75 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.52 km
Konzum Strašín 113.73 km
Konzum Žihobce 113.79 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 114.08 km
Konzum Hradešice 114.14 km
Konzum Žichovice 114.21 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 114.24 km
Konzum Rabí 114.43 km
Jednota Stachy 114.8 km
Bankomat ČSOB 114.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.84 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 115.11 km
Jednota Konstantinovy Lázně 115.22 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 115.56 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 115.8 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 116.09 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 116.29 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 116.31 km
Bankomat Česká spořitelna 116.31 km
Konzum Břežany 116.41 km
Jednota Lázně Kynžvart 116.44 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 116.48 km
Jednota Pernarec 116.67 km
Jednota Zdíkov 116.8 km
Jednota Bezdružice 117.2 km
Jednota Bezdružice 117.24 km
Konzum Soběšice 117.43 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 117.48 km
Jednota Kozolupy 117.5 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 117.56 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 117.75 km
Konzum Nezamyslice 117.88 km
Konzum Malý Bor 117.99 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 118.03 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 118.09 km
Konzum Pačejov 118.21 km
Konzum Velké Hydčice 118.28 km
Konzum Pačejov 118.3 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 118.39 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 118.43 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 118.44 km
Jednota Město Touškov 118.49 km
Bankomat ČSOB 118.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.59 km
Bankomat ČSOB 118.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.61 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 118.74 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 119.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 119.16 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 119.21 km
Bankomat Česká spořitelna 119.48 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 119.52 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 119.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119.55 km
Jednota Líšťany 119.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.57 km
Bankomat Komerční banka 119.57 km
Jednota Vacov 119.59 km
Bankomat ČSOB 119.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.59 km
Bankomat ČSOB 119.63 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 119.69 km
Bankomat GE Money Bank 119.69 km
Bankomat Fio banka 119.69 km
Bankomat Česká spořitelna 119.83 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 119.85 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 119.93 km
Bankomat Komerční banka 119.93 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 119.94 km
Bankomat ČSOB 119.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.98 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 119.99 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 120.02 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 120.03 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 120.05 km
Konzum Třebomyslice 120.11 km
Bankomat UniCredit Bank 120.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120.14 km
Bankomat ČSOB 120.15 km
Bankomat Česká spořitelna 120.17 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 120.49 km
Bankomat Česká spořitelna 120.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120.93 km
Bankomat Česká spořitelna 120.94 km
Bankomat GE Money Bank 120.97 km
Bankomat ČSOB 121.07 km
Bankomat Česká spořitelna 121.08 km
Bankomat GE Money Bank 121.08 km
Bankomat ČSOB 121.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.1 km
Bankomat Komerční banka 121.12 km
Bankomat ČSOB 121.25 km
Konzum Horažďovice 121.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.25 km
Bankomat Komerční banka 121.32 km
Jednota Radčice 121.38 km
Jednota Pláň 121.4 km
Jednota Horní Vltavice 121.42 km
Bankomat GE Money Bank 121.43 km
Bankomat Česká spořitelna 121.45 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 121.65 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 121.68 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 121.86 km
Bankomat Česká spořitelna 121.87 km
Bankomat Komerční banka 121.89 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 121.9 km
Konzum Horažďovice 121.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 121.98 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 122.04 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 122.13 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 122.15 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 122.2 km
Bankomat ČSOB 122.21 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 122.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.26 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 122.33 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 122.39 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 122.39 km
Jednota Vimperk 122.42 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 122.48 km
Jednota Úněšov 122.49 km
Bankomat Česká spořitelna 122.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.54 km
Bankomat ČSOB 122.54 km
Bankomat Komerční banka 122.56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 122.74 km
Jednota Všeruby 122.77 km
Konzum Velký Bor 122.81 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 122.86 km
Bankomat Česká spořitelna 122.89 km
Jednota Vimperk 122.91 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 122.92 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 122.94 km
Jednota Vimperk 122.99 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 122.99 km
Jednota Vimperk 123 km
Bankomat GE Money Bank 123 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 123.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 123.22 km
Bankomat Komerční banka 123.28 km
Jednota Chotíkov 123.28 km
Bankomat Komerční banka 123.38 km
Bankomat Fio banka 123.44 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 123.48 km
Jednota Nevřeň 123.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123.56 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 123.56 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 123.58 km
Bankomat ČSOB 123.6 km
Jednota Vimperk 123.68 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 123.7 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 123.7 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 123.76 km
Bankomat ČSOB 123.77 km
Bankomat GE Money Bank 123.77 km
Bankomat Česká spořitelna 123.77 km
Bankomat ČSOB 123.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123.8 km
Bankomat Česká spořitelna 123.85 km
Bankomat ČSOB 123.85 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 123.88 km
Bankomat Česká spořitelna 123.92 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 124.08 km
Jednota Štěchovice 124.19 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 124.2 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 124.2 km
Bankomat Česká spořitelna 124.25 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 124.28 km
Bankomat GE Money Bank 124.29 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 124.3 km
Bankomat Česká spořitelna 124.3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 124.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.35 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 124.5 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 124.54 km
Jednota Střelské Hoštice 124.57 km
Bankomat Česká spořitelna 124.58 km
Jednota Lenora 124.6 km
Bankomat Česká spořitelna 124.65 km
Bankomat Komerční banka 124.65 km
Bankomat GE Money Bank 124.65 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 124.72 km
Bankomat Česká spořitelna 124.78 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 124.89 km
Bankomat GE Money Bank 124.93 km
Bankomat Česká spořitelna 124.96 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 125.16 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 125.18 km
Bankomat ČSOB 125.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125.28 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 125.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 125.39 km
Jednota Čestice 125.4 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 125.48 km
Bankomat GE Money Bank 125.49 km
Bankomat Česká spořitelna 125.49 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 125.49 km
Konzum Chanovice 125.51 km
Jednota Bohumilice 125.52 km
Bankomat Česká spořitelna 125.56 km
Konzum Svéradice 125.62 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 125.64 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 125.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125.7 km
Bankomat ČSOB 125.72 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 126.04 km
Bankomat Česká spořitelna 126.19 km
Bankomat Komerční banka 126.2 km
Bankomat GE Money Bank 126.22 km
McDonalds, OC Plzeň 126.22 km
Bankomat Česká spořitelna 126.23 km
Bankomat ČSOB 126.33 km
Jednota Vimperk 126.45 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 126.52 km
Jednota Čkyně 126.55 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 127.16 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 127.21 km
Jednota Stožec 127.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 127.27 km
Jednota Buk 127.44 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.61 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.61 km
Bankomat Česká spořitelna 127.75 km
Jednota Horní Bělá 128.38 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 128.64 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 128.66 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 128.75 km
Jednota Horní Bříza 128.91 km
Bankomat Komerční banka 129.05 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 129.06 km
Jednota Třemošná 129.07 km
Market Třemošná 129.07 km
Bankomat Česká spořitelna 129.09 km
Bankomat ČSOB 129.17 km
Jednota Katovice 129.19 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 129.2 km
Market Zruč 129.3 km
Jednota Dolní Bělá 129.31 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 129.36 km
Bankomat Česká spořitelna 129.37 km
Konzum Čečelovice 129.37 km
Supermarket Horní Bříza 129.4 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 129.7 km
Jednota Mečíchov 129.8 km
Jednota Loza 129.82 km
čerpací stanice OMV, Katovice 129.82 km
Jednota Mnichov 129.95 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 130.08 km
čerpací stanice Benzina, Volary 130.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 130.43 km
Jednota Malenice 130.49 km
Jednota Druztová 130.56 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 130.61 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 130.82 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 130.82 km
Jednota Volyně 131.05 km
Jednota Sousedovice 131.09 km
Jednota Mrtník 131.11 km
Bankomat Česká spořitelna 131.21 km
Jednota Nečtiny 131.24 km
Jednota Volary 131.3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 131.32 km
Jednota Volyně 131.4 km
Jednota Zálezly 131.41 km
Bankomat Komerční banka 131.43 km
Jednota Volary 131.48 km
Bankomat GE Money Bank 131.52 km
Bankomat Komerční banka 131.56 km
Jednota Volary 131.56 km
Bankomat GE Money Bank 131.58 km
Jednota Volyně 131.63 km
Jednota Česká Bříza 131.64 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 131.69 km
Jednota Lnáře 131.78 km
Bankomat Česká spořitelna 132.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.2 km
Bankomat ČSOB 132.21 km
Jednota Dolany 132.35 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 132.4 km
Jednota Hvozd 132.58 km
Bankomat GE Money Bank 133.14 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 133.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.32 km
Jednota Strakonice 133.58 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 133.6 km
Jednota Strakonice 133.81 km
Jednota Záblatí 133.87 km
Fortna Strakonice 134.02 km
Bankomat Komerční banka 134.05 km
Bankomat Česká spořitelna 134.05 km
Jednota Strakonice 134.05 km
Jednota Strakonice 134.07 km
Bankomat GE Money Bank 134.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.08 km
Bankomat Česká spořitelna 134.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.18 km
Jednota Žichlice 134.19 km
Jednota Strakonice 134.19 km
Bankomat UniCredit Bank 134.21 km
Bankomat ČSOB 134.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.23 km
Bankomat Fio banka 134.23 km
Jednota Strakonice 134.27 km
Bankomat ČSOB 134.31 km
Bankomat Komerční banka 134.36 km
Jednota Bušanovice 134.37 km
Bankomat ČSOB 134.4 km
Bankomat Česká spořitelna 134.44 km
Bankomat Česká spořitelna 134.46 km
Jednota Strakonice 134.47 km
Jednota Kaznějov 134.5 km
Market Kaznějov 134.5 km
Supermarket Strakonice 134.52 km
Jednota Strakonice 134.53 km
Bankomat Česká spořitelna 134.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.56 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 134.56 km
Market Kaznějov 134.59 km
Bankomat ČSOB 134.6 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 134.62 km
Jednota Strakonice 134.7 km
Bankomat Komerční banka 134.76 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 134.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.89 km
Bankomat Komerční banka 134.9 km
Bankomat UniCredit Bank 134.91 km
Bankomat Česká spořitelna 134.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 134.94 km
Bankomat GE Money Bank 134.98 km
Bankomat Česká spořitelna 135.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.07 km
Bankomat GE Money Bank 135.07 km
Bankomat ČSOB 135.1 km
Bankomat ČSOB 135.15 km
Bankomat Rokycany 135.15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 135.19 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 135.32 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 135.46 km
Jednota-cukrárna Manětín 135.78 km
Bankomat ČSOB 135.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.88 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 135.89 km
Jednota Vlachovo Březí 135.89 km
Bankomat ČSOB 135.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.91 km
Jednota Vlachovo Březí 136 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 136.11 km
Bankomat Česká spořitelna 136.12 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 136.13 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 136.13 km
Jednota Tvrzice 136.68 km
Jednota Nová Pec 136.8 km
Jednota Osek u Rokycan 137.14 km
Bankomat Česká spořitelna 137.28 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 137.3 km
Jednota Radomyšl 137.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.32 km
Bankomat Komerční banka 137.33 km
Jednota Blatná 137.33 km
Bankomat ČSOB 137.33 km
Bankomat GE Money Bank 137.39 km
Bankomat Česká spořitelna 137.5 km
Bankomat Česká spořitelna 137.77 km
Jednota Husinec 137.8 km
Jednota Plasy 137.89 km
Jednota Dobříč 138.06 km
COOP TUTY Nová Pec 138.11 km
Jednota Plasy 138.24 km
Jednota Plasy 138.25 km
Bankomat ČSOB 138.44 km
Bankomat Česká spořitelna 138.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.73 km
Bankomat GE Money Bank 138.75 km
Jednota Prachatice 138.76 km
Bankomat ČSOB 138.82 km
Bankomat Česká spořitelna 138.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.85 km
Bankomat Komerční banka 138.89 km
Jednota Prachatice 138.97 km
Bankomat Komerční banka 138.98 km
Bankomat ČSOB 139.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.13 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 139.14 km
Jednota Javornice 139.33 km
Jednota Přeštovice 139.51 km
Jednota Sedlice 139.59 km
Jednota Stupno 139.61 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 139.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 139.74 km
Jednota Bělčice 139.77 km
Jednota Velká Turná 139.86 km
Jednota Dub 139.87 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 139.9 km
Jednota Babiná 140.39 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 140.5 km
Jednota Břasy 140.61 km
Jednota Škvořetice 141.05 km
Jednota Mladotice 141.16 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 141.55 km
Jednota Štěkeň 141.59 km
Konzum Újezd sv. Kříže 141.73 km
Jednota Cehnice 142.31 km
Jednota Čejetice 142.32 km
Bankomat Česká spořitelna 143.38 km
Jednota Hadačka 143.77 km
Jednota Chroboly 143.87 km
Jednota Lom 144.21 km
Jednota-potraviny Horní Planá 144.24 km
Jednota Vitějovice 144.29 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 144.4 km
Jednota Bavorov 144.84 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 145.12 km
Jednota Hracholusky 145.14 km
Jednota Drahonice 145.5 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 145.85 km
Bankomat Česká spořitelna 146.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 146.28 km
Jednota Kestřany 146.34 km
Jednota Žihle 146.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.54 km
Bankomat ČSOB 146.54 km
Jednota Kralovice 146.65 km
Jednota Kralovice 146.67 km
Jednota Kralovice 146.69 km
Bankomat Česká spořitelna 146.77 km
Supermarket Kralovice 146.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147 km
Bankomat ČSOB 147 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147 km
Bankomat Česká spořitelna 147.12 km
Bankomat GE Money Bank 147.22 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 147.29 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 147.5 km
Jednota Ktiš 148.9 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 150.77 km
Jednota Mirovice 151.09 km
Bankomat Česká spořitelna 151.49 km
Jednota Čimelice 151.5 km
McDonalds, Písek 151.64 km
čerpací stanice Shell, Písek 151.74 km
čerpací stanice Benzina, Písek 151.88 km
Bankomat GE Money Bank 151.94 km
Jednota Vodňany 152 km
Bankomat Česká spořitelna 152.01 km
Bankomat Komerční banka 152.13 km
Bankomat Česká spořitelna 152.21 km
Jednota Libějovice 152.23 km
Bankomat ČSOB 152.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.28 km
Jednota Písek 152.31 km
Jednota Písek 152.33 km
Bankomat Komerční banka 152.33 km
Bankomat GE Money Bank 152.36 km
Jednota Vodňany 152.41 km
Bankomat GE Money Bank 152.41 km
Jednota Písek 152.43 km
Bankomat ČSOB 152.48 km
Bankomat Komerční banka 152.48 km
Bankomat Raiffeisenbank 152.5 km
Jednota Písek 152.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.51 km
Bankomat GE Money Bank 152.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.53 km
Bankomat ČSOB 152.53 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 152.57 km
Bankomat Česká spořitelna 152.58 km
Bankomat Oberbank AG 152.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.62 km
Bankomat Fio banka 152.7 km
Bankomat UniCredit Bank 152.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.83 km
Bankomat ČSOB 152.83 km
Jednota Písek 152.89 km
Bankomat Česká spořitelna 153 km
Bankomat Komerční banka 153 km
Jednota Vráž 153.07 km
Jednota Netolice 153.11 km
Bankomat Komerční banka 153.13 km
Jednota Písek 153.23 km
Bankomat Česká spořitelna 153.24 km
Bankomat Česká spořitelna 153.29 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 153.44 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 153.67 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 153.86 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 153.87 km
Jednota Lety 154.6 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 155.09 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 155.19 km
Jednota-potraviny Brloh 155.31 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 155.42 km
Bankomat GE Money Bank 155.6 km
Bankomat Komerční banka 155.6 km
Bankomat Česká spořitelna 155.65 km
Jednota Varvažov 155.79 km
Jednota Čičenice 155.95 km
Jednota-potraviny Frymburk 156.53 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 156.6 km
Jednota-potraviny Brloh 157.15 km
Jednota-potraviny Frymburk 157.5 km
Jednota Probulov 157.67 km
Jednota Krč 157.85 km
Jednota-potraviny Světlík 157.93 km
Jednota Záhoří 157.93 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 158.95 km
Jednota Orlík nad Vltavou 159.64 km
Jednota-potraviny Kájov 159.64 km
Jednota Kluky 159.75 km
Jednota-potraviny Lipno 160.95 km
Bankomat Česká spořitelna 161 km
Bankomat Komerční banka 161.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 161.44 km
Bankomat ČSOB 161.44 km
Jednota-potraviny Křemže 161.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 161.73 km
Jednota-potraviny Větřní 162.53 km
Jednota Kostelec 162.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.59 km
Bankomat ČSOB 162.59 km
Jednota Kučeř 162.73 km
Jednota Albrechtice 162.93 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 163.56 km
Bankomat Komerční banka 163.61 km
Bankomat ČSOB 163.62 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 163.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 163.65 km
Bankomat Raiffeisenbank 163.7 km
Bankomat Oberbank AG 163.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 163.72 km
Bankomat Citibank 163.74 km
Bankomat Citibank 163.74 km
Bankomat Česká spořitelna 163.76 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 163.77 km
Bankomat GE Money Bank 163.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 163.84 km
Bankomat ČSOB 163.85 km
Bankomat UniCredit Bank 163.85 km
Jednota-potraviny Loučovice 163.86 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 163.89 km
Bankomat Citibank 163.92 km
Bankomat Citibank 163.92 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 164.1 km
Jednota-potraviny Loučovice 164.25 km
Jednota Dříteň 164.38 km
Jednota Květov 164.41 km
Bankomat Komerční banka 164.54 km
Bankomat Komerční banka 164.54 km
Jednota Jetětice 164.63 km
Bankomat GE Money Bank 164.7 km
Bankomat Česká spořitelna 164.73 km
Bankomat ČSOB 164.77 km
Supermarket Český Krumlov 164.8 km
Bankomat Komerční banka 164.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 164.82 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 164.85 km
Bankomat GE Money Bank 164.88 km
Bankomat GE Money Bank 164.88 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 164.93 km
Bankomat Citibank 165.01 km
Jednota Přílepov 165.03 km
Jednota Pištín 165.2 km
Jednota Podolí 165.43 km
Jednota Zliv 165.46 km
Bankomat Česká spořitelna 165.59 km
Jednota Olešník 165.6 km
Jednota Slabčice 166.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166.59 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 166.97 km
Jednota Hrejkovice 166.98 km
Bankomat ČSOB 167.31 km
Jednota Pechova Lhota 167.56 km
Jednota Kovářov 167.73 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 168.04 km
Bankomat Česká spořitelna 168.21 km
Bankomat Komerční banka 168.26 km
Bankomat GE Money Bank 168.32 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 169.07 km
Jednota Zbelítov 169.16 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 170.04 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 170.11 km
Bankomat GE Money Bank 170.33 km
Jednota Týn nad Vltavou 170.4 km
Jednota Bernartice 170.42 km
Bankomat Česká spořitelna 170.43 km
Bankomat ČSOB 170.45 km
Bankomat Komerční banka 170.45 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 170.48 km
Bankomat Česká spořitelna 170.48 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 170.49 km
Bety Týn nad Vltavou 170.55 km
Bankomat ČSOB 170.62 km
Bankomat Česká spořitelna 170.62 km
Jednota Borovany 170.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 170.65 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 170.79 km
Bankomat ČSOB 171.04 km
Bankomat Komerční banka 171.08 km
Bankomat Česká spořitelna 171.09 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 171.1 km
Bankomat GE Money Bank 171.14 km
CENTRUM Milevsko 171.14 km
Jednota Týn nad Vltavou 171.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 171.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 171.25 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 171.31 km
Bankomat ČSOB 171.59 km
Bankomat Komerční banka 171.59 km
Bankomat Česká spořitelna 171.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 171.61 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 171.62 km
Lužnice České Budějovice 171.81 km
Vltava České Budějovice 172.02 km
Jednota Kamenný Újezd 172.21 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 172.35 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 172.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 172.55 km
Bankomat ČSOB 172.56 km
Bankomat Česká spořitelna 172.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 172.7 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 172.92 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 173.04 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 173.06 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 173.11 km
Rožnov České Budějovice 173.16 km
Družba České Budějovice 173.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.19 km
Bankomat ČSOB 173.28 km
Bankomat ČSOB 173.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.43 km
Bankomat Oberbank AG 173.43 km
Bankomat Česká spořitelna 173.46 km
Bankomat Česká spořitelna 173.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.49 km
Bankomat Raiffeisenbank 173.5 km
Bankomat ČSOB 173.51 km
TREFA Ćeské Budějovice 173.52 km
Bankomat UniCredit Bank 173.52 km
Bankomat Fio banka 173.52 km
Bankomat Česká spořitelna 173.57 km
Bankomat Česká spořitelna 173.58 km
Bankomat ČSOB 173.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.62 km
Bankomat ČSOB 173.62 km
Bankomat Sberbank CZ 173.62 km
Jednota Radětice 173.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.68 km
Bankomat ČSOB 173.69 km
Bankomat GE Money Bank 173.69 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 173.74 km
Jednota-potraviny Velešín 173.74 km
Bankomat Komerční banka 173.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 173.89 km
Bankomat ČSOB 173.9 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 173.91 km
Bankomat UniCredit Bank 173.94 km
Vesna České Budějovice 173.97 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 173.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174 km
Bankomat GE Money Bank 174.01 km
Bankomat Česká spořitelna 174.07 km
Bankomat GE Money Bank 174.09 km
Jednota-potraviny Velešín 174.1 km
Bankomat Česká spořitelna 174.1 km
Bankomat Raiffeisenbank 174.11 km
Prior České Budějovice 174.17 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 174.21 km
Jednota-potraviny Bujanov 174.24 km
Jednota-potraviny Velešín 174.27 km
Jednota-potraviny Kaplice 174.34 km
Bankomat Komerční banka 174.46 km
Bankomat ČSOB 174.47 km
Bankomat Česká spořitelna 174.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.47 km
Bankomat UniCredit Bank 174.48 km
Bankomat GE Money Bank 174.51 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 174.55 km
Jednota Sepekov 174.61 km
TREFA České Budějovice 174.8 km
Supermarket Zuzana Bechyně 175.19 km
Bankomat Česká spořitelna 175.2 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 175.3 km
Jednota Bechyně 175.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.41 km
Jednota-potraviny Střítež 175.41 km
Bankomat ČSOB 175.41 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 175.45 km
Bankomat Komerční banka 175.58 km
Bankomat Česká spořitelna 175.71 km
Jednota Bechyně 176.04 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 177.09 km
Jednota Božetice 177.22 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 177.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 177.35 km
Bankomat ČSOB 177.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 177.44 km
Jednota-potraviny Kaplice 177.57 km
Jednota-potraviny Kaplice 177.68 km
Bankomat ČSOB 177.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 177.82 km
Bankomat GE Money Bank 177.82 km
Bankomat Komerční banka 177.96 km
Jednota-potraviny Kaplice 177.99 km
Jednota-potraviny Kaplice 177.99 km
Bankomat Česká spořitelna 178.02 km
Jednota-potraviny Kaplice 178.11 km
Jednota Opařany 178.12 km
Jednota Chyšky 178.15 km
Jednota Adamov 178.36 km
Jednota Stádlec 178.65 km
Jednota-potraviny Kaplice 178.93 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 180.06 km
Bankomat Česká spořitelna 180.59 km
Jednota-potraviny Besednice 181.46 km
Jednota Dolní Bukovsko 181.65 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 182.11 km
Jednota Neplachov 182.89 km
Bankomat Česká spořitelna 183.21 km
Bankomat GE Money Bank 183.3 km
Jednota Lišov 183.3 km
Jednota Jistebnice 183.86 km
Jednota Malšice 184.34 km
Jednota Ledenice 184.38 km
Supermarket Malšice 184.45 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 184.88 km
Jednota-potraviny Malonty 185.24 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 185.41 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 185.89 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 185.91 km
Jednota Hlavatce 186.12 km
Bankomat Česká spořitelna 186.32 km
Jednota Borovany 186.56 km
Jednota Borkovice 186.56 km
Bankomat Česká spořitelna 186.58 km
Bankomat Komerční banka 186.61 km
Bankomat GE Money Bank 186.77 km
Jednota Trhové Sviny 187.03 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 187.77 km
Jednota Slapy 188 km
Jednota Želeč 188.29 km
Jednota Radkov 189.11 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 190.25 km
Bankomat Česká spořitelna 190.31 km
Bankomat GE Money Bank 190.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 190.36 km
Bankomat ČSOB 190.36 km
Bankomat Komerční banka 190.37 km
Jednota Borotín 190.38 km
Bankomat Raiffeisenbank 190.73 km
Bankomat Česká spořitelna 190.74 km
Bankomat ČSOB 190.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 190.78 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 190.98 km
Jednota Tábor 191.19 km
Bankomat Oberbank AG 191.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.28 km
Bankomat GE Money Bank 191.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 191.48 km
Bankomat ČSOB 191.48 km
Bankomat ČSOB 191.48 km
Bankomat Fio banka 191.49 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 191.7 km
Bankomat Česká spořitelna 191.78 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 191.83 km
Bankomat Komerční banka 191.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 192 km
Bankomat UniCredit Bank 192.07 km
Bankomat ČSOB 192.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 192.16 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 192.17 km
Jednota Tábor 192.2 km
Bankomat Raiffeisenbank 192.21 km
Bankomat Raiffeisenbank 192.21 km
Jednota Tábor 192.23 km
Bankomat Citibank 192.27 km
Bankomat Komerční banka 192.33 km
Bankomat GE Money Bank 192.33 km
Bankomat Česká spořitelna 192.33 km
čerpací stanice OMV, Řípec 192.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 192.44 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 192.47 km
Bankomat ČSOB 192.47 km
Bankomat Komerční banka 192.51 km
Bankomat Česká spořitelna 192.52 km
Jednota Klenovice 192.56 km
Supermarket Renta Soběslav 192.6 km
Bankomat GE Money Bank 192.61 km
Bankomat Komerční banka 192.62 km
Bankomat Česká spořitelna 192.68 km
Bankomat GE Money Bank 192.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 192.74 km
Bankomat ČSOB 192.75 km
Bankomat GE Money Bank 192.77 km
McDonalds, Tábor 192.78 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 192.79 km
Bankomat ČSOB 192.8 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 192.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 192.83 km
čerpací stanice Shell, Tábor 192.85 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 192.9 km
Jednota Tábor 192.93 km
Jednota Soběslav 192.94 km
Bankomat Česká spořitelna 192.97 km
Bankomat GE Money Bank 192.98 km
Bankomat Česká spořitelna 193.03 km
Bankomat Česká spořitelna 193.04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 193.05 km
Jednota Roudná 193.23 km
Bankomat Komerční banka 193.26 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 193.29 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 193.31 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 193.37 km
Jednota Řípec 193.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 193.44 km
Bankomat ČSOB 193.44 km
Bankomat ČSOB 193.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 193.61 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 193.71 km
Jednota Sezimovo Ústí 193.76 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 193.87 km
Jednota Chotoviny 193.95 km
Jednota Měšice 193.99 km
Tempo market Třeboň 194.15 km
Bankomat Komerční banka 194.27 km
Bankomat Česká spořitelna 194.33 km
Bankomat GE Money Bank 194.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 194.64 km
Bankomat ČSOB 194.68 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 194.79 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 194.83 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 194.83 km
Jednota Horní Stropnice 194.92 km
Jednota Myslkovice 194.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 195.02 km
Bankomat ČSOB 195.05 km
Bankomat Česká spořitelna 195.13 km
Jednota Přehořov 195.17 km
Bankomat ČSOB 195.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 195.23 km
Jednota Košice 195.79 km
Jednota Nemyšl 196.25 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 196.26 km
Jednota Zárybničná Lhota 196.96 km
Jednota Nové Hrady 197.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 198.19 km
Jednota Tučapy 199.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 199.28 km
Jednota Ratibořské Hory 200.27 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 201.08 km
Bankomat Česká spořitelna 201.38 km
Jednota Dírná 201.45 km
Jednota Budislav 201.63 km
Jednota Oldřichov 201.76 km
Jednota Chýnov 201.88 km
Jednota Krtov 202.31 km
Jednota Choustník 202.37 km
Bankomat Česká spořitelna 203.39 km
Bankomat GE Money Bank 203.55 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 203.73 km
Jednota Mladá Vožice 204.82 km
Supermarket Mladá Vožice 204.82 km
Jednota Mladá Vožice 204.82 km
Jednota Dolní Hořice 205.24 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 206.27 km
Jednota Pořín 206.66 km
Bankomat Česká spořitelna 207.04 km
Jednota Smilovy Hory 209.94 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 210.99 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 212.49 km
Konzum Milčice 241.08 km

mohlo by Vás zajímat

Bayerisch Eisenstein (D)

batoh
Bayerisch Eisenstein (D)
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: Německo
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Zwiesel (D)

batoh
Zwiesel (D)
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: Německo
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Mohutnější rozvoj a kolonizace území Šumavy a jejího hvozdu nastal až tempo po roce 1550, kdy jsou zakládány nebo obnovovány i sklárny a hutě na severním okraji hvozdu. Třicetiletá válka však kolonizaci opět na dlouhou dobu zastavuje, stejně jako dříve husitské nepokoje. Po válce osídlování postupuje dále, v oblasti Horní Plané až k rakouské hranici, v oblasti Železnorudska k hranici bavorské. Centrální Šumava je však převážně nepřístupná a pokrytá souvislými lesy. Po roce 1700 pokračuje majetkové drobení původně královského hvozdu a s ním spojená kolonizace. Neosídlen zůstává jen pohraniční hvozd až po Modravu a Kvildu, rovněž celý hraniční hřeben. Někteří majitelé větších panství se kolonizaci regulovat. Do roku 1800 již vznikají dnes všechna známá sídla, která přetrvala až do dnešní doby. Řada zanikla po 2. světové válce po odsunu německého obyvatelstva a vzniku pohraničního pásma. Teprve v této době dochází k masivnímu odlesňování a vzniká typický „šumavský“ dům, ovlivněný bavorským domem alpského původu a středočeským roubeným domem. Nové vsi a osady vznikají ještě do roku 1850. Z tohoto období se zachovalo větší množství staveb lidové architektury, ze kterých můžeme projektovat principy zažitého venkovského stavebního stylu Šumavy. Současné stáří těchto objektů se pohybuje v maximech kolem 300 let. V prostoru centrální Šumavy v tomto období také vznikala hlavní cestní síť a členění pozemků. Při objevování historie využijte možností ubytování na Šumavě, které zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotely. Vhodný hotel, chatu a chalupu, penzion, zámek, kemp naleznete podle potřeb na samotách v přírodě nebo blíže k civilizaci v jednotlivých šumavských obcích či větších městech. O stavu běžeckých stop informuje Bílá stopa, o počasí na Šumavě se můžete informovat na netu prostřednictvím sítě web kamer. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy, navštívit místa, kde pašoval zboží a převáděl osoby Král Šumavy, nebo místa z románů spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Oblíbeným místem tohoto autora byl vrch Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdo je tu?" ptal se dušným hlasem.

„Nu, kdo by tu byl ?" ozval se šeptem hlas Vojtův. „Já jsem to, ty hloupý! Lež a nehýbej sebou. Sedlák přichází; možná, že sem vejde. Až ulehne, půjdeme na sad a já ti povím..."

S tím zmizel, odplíživ se k svému lůžku, leza po čtyřech. Václav nezaslechl nejmenšího šelestu.

Ticho. Jen koně chrupali seno, frkali, a přešlapovali a mouchy bzučely. Uběhlo několik minut, jež Václavovi se zdály bez konce dlouhými. Pak hoch zaslechl zvuk šouravých kroků po kamenné dlažbě před maštalí a dvéře do ní vedoucí se otevřely. Proud světla z rozžaté lucerny vnikl a Václav spatřil svého otce, an stoje na prahu a pozvedaje lucernu se rozhlížel po maštali. Shledav všecko v pořádku a přesvědčiv se, že jak syn, tak i pacholek a hříbek leží na svých postelích, vyšel zase a zavřel za sebou dveře do maštale.

Po pěti minutách Vojta byl zase u Václava.

„Pojď teď," zašeptal mu na ucho; „dvéře do světnice cvakly už před hodnou chvílí a sedlák už dozajista ulehl."

„Bojím se... kdyby nás přistihl..."

„Tys hloupý! Když ti povídám, že ulehl! Já slyším všecko, na to můžeš spoléhat! Apolena je jiný kos než ty, ta vyklouzla už před chvílí z domu a bude už asi v sadě. Ta měla být mužským a tobě patří zástěra."

„Jakpak ses tam dostal? Dveřmis nevešel..."

„Klíčovou derou do komory na trávu jsem vklouzl, ty bačkoro jedna!" odpověděl Vojta, směje se zticha, ale posupně.

„Dej pokoj..."

„Nu, nevěř, nechceš-li, a pojď, ale pěkně zticha, abys nevzbudil celý dům! Dej se komorou na trávu, už jsem ti ji pootevřel do dvora, abys byl hned za rohem u dvířek do sadu a zbytečně se mnoho neukazoval."

Václav vjel do režných kalhot visících na hambálku a vydal se do komory, do níž vedla dvířka bezprostředně podle jeho lůžka; z komory vyšel na dvůr, přeběhl podle zdi asi tři kroky a zahnul vlevo za roh, jejž tvořila konírna s malou uličkou mezi touto a malým kouskem levého křídla kravínu, jenž svým průčelím byl obrácen proti vratům statku; ulička tato, jedva tři kroky široká a deset kroků dlouhá, byla uzavřena laťovými dvířky, vedoucími do sadu dosti rozložitého, zděnou hradbou obehnaného; za ním rozkládaly se polní lány. Tato dvířka Václav otevřel a octnul se v sadě.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky