Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Purkyně Jan Evangelista

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°25'22.202"N, 13°52'46.108"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Jan Evangelista Purkyně (18. prosince 1787, zámek Libochovice - 28. července 1869, Praha) byl český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof; otec malíře Karla Purkyně. Svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry (v Karolinu roku 1837) se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie. Otec byl správcem libochovického šlechtického panství, a když bylo Janu Evangelistovi šest let, tak zemřel. V jedenácti letech Purkyně odešel za vzděláním k piaristům (piaristické gymnázium v Mikulově), ve dvaceti však z řádu odešel. Živil se jako vychovatel v šlechtických rodinách a ještě jako student v letech 1810 - 1813 učil na zámku Blatná děti Františka Hildprandta, kde baron nasměroval Purkyňův zájem směrem k lékařství. Purkyně se vrátil do Prahy dostudovat. Baron ho stále finančně podporoval, ještě prý podporoval mnoho let i jeho výzkum. Purkyně si potom nechal udělat odlitek baronovy ruky jako známku štědrosti… Na zámku v Blatné se Jan Evangelista Purkyně dokonce zamiloval. Jeho vyvolenou byla komtesa Adelaida Desfoursová, která dojížděla návštěvou k rodině Hildprandtů ze svého sídla Hrádku u Sušice. Její rodiče si to však nepřáli. Dlouhá léta si psali, jejich dopisy vyšly tiskem. Ona jednou pečetila nějaký dopis, polila se trochu voskem a vzňaly se na ní od svíčky šaty a ona ve svých 26 letech uhořela. Když pobýval Purkyně o prázdninách u barona v Blatné, osnovali spolu plány ideálního vychovatelského ústavu - Purkyňovy akademie a baron vážně pomýšlel na to, zda by bylo možno uskutečnit toto pokusné učiliště pro tělesně i duševně zvlášť vynikající děti na blatenském zámku. Bylo to v roce 1816, dva roky před doktorátem Jana Evangelisty v roce 1818. Už v prvním ročníku pražského studia mu ve Vídni vyšla první báseň Orážení obrazu bez konce. Doktorskou práci O zření v ohledu subjektivním obhájil roku 1818 a stal se asistentem na pražské lékařské fakultě. Pro vlastenecké názory se ale marně ucházel o profesuru. Teprve na mocnou přímluvu několika osob (pruský ministr kultury a vzdělávání Karl vom Stein zum Altenstein (1770-1840), lékař Johann Nepomuk Rust (1775-1840), vedoucí pruského vysokoškolského oddělení Johannes Schulze (1786–1869), přírodovědec Karl Asmund Rudolphi (1771–1832)) a údajně i na přímluvu Goethovu, který také studoval proces vidění) byl angažován na univerzitu mimorakouskou, do tehdy pruské Vratislavi. Tam roku 1832 získal výkonný mikroskop. Svůj nejvýznamnější objev prezentoval Purkyně na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v pražském Karolinu roku 1837, kde mezi prvními na světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život. V roce 1827 se oženil s Julií Rudolphi (1800-1835), dcerou svého zastánce, v Berlíně působícího přírodovědce švédského původu Karla Asmunda Rudolphi (1771–1832). Měli spolu dvě dcery a dva syny. Ve Vratislavi mu na choleru zemřela manželka a obě dcery, zbyli mu dva synové. Starší syn Emanuel (1831-1882) se stal přírodovědcem, mladší syn Karel (1834-1868) vynikl jako malíř. Otec jej celý život finančně podporoval a nakonec i přežil. Ve Vratislavi získal roku 1832 výkonný mikroskop. Svůj nejvýznamnější objev prezentoval Purkyně na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v pražském Karolinu roku 1837, kde mezi prvními na světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život. Ve Vratislavi také odváděl tvrdou badatelskou práci: Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky (vnímání světla okem), Purkyňův jev (vnímání barev okem) a řada dalších po něm nazvaných útvarů a jevů. Purkyně zdůraznil osvěžující a léčivou funkci snů pro duševní rovnováhu. Předjímá tím budoucí Freudovy úvahy o snu, ale i Jungovu teorii kompenzační funkce snu. Ve stati Individuální duševní ústroj člověka (1864-1866) Purkyně rozlišil dvě hlavní metody zkoumání lidské psychiky - antropologickou, která zkoumá souvislost duševních zvláštností s tělesnými, a psychologickou, jež je založena na vlastní vnitřní zkušenosti, na sebepozorování. Třetí možností je fenomenologická metoda, která hledá souvislosti mezi výjevy duševního života. Jako jeden z mála českých vědců přijal ve své době Darwinovu evoluční teorii, což svědčí o jeho otevřenosti. Jan Evangelista Purkyně se celý život věnoval také básnické tvorbě. Byl ale i významným překladatelem poesie z němčiny a italštiny, mj. lyrických básní Friedricha Schillera. Roku 1850 se Purkyně vrátil na pražskou lékařskou fakultu. Založil fyziologický ústav, nad výzkumem už ale převládala činnost organizační a buditelská. Stal se členem londýnské Královské společnosti, vídeňské a pařížské akademie věd, poslancem zemského sněmu a nositelem Leopoldova rytířského řádu. Jen několik dní před smrtí byl rakouským císařem povýšen do rytířského stavu. Roku 1853 založil časopis Živa. Ve 40. letech 19. století Purkyně sestrojil kinesiskop, u něhož použil rotační závěrku používanou následně u kinematografů. Lze ho považovat i za průkopníka v oblasti animovaného filmu. V roce 1861 nechal podle svých nákresů vyrobit kotouč zobrazující animovanou sekvenci práce lidského srdce. Je to první známý případ užití této techniky (považované v té době za zábavnou hračku) pro výuku vědeckého oboru. Sám ale předpověděl, že se tento postup stane svébytným druhem v umění. Zapojil se také do vzniku tělovýchovné organizace Sokol v Praze. V Praze žil a zemřel ve Spálené ulici, což připomíná pamětní deska poblíž stanice metra Národní třída. Pochován je na vyšehradském hřbitově. Jeho pohřeb se stal velkou národní manifestací.

odkaz: Purkyně Jan Evangelista

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

zámek vodní Blatná

batoh
zámek vodní Blatná
Šumava A-Z: zámky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Bílá paní

batoh
Bílá paní
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Šíleně smutná princezna

batoh
Šíleně smutná princezna
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

rybník zámecký Blatná

batoh
rybník zámecký Blatná
Šumava A-Z: zámky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
zámek vodní Blatná 0 km
Bílá paní 0.04 km
Šíleně smutná princezna 0.04 km
rybník zámecký Blatná 0.09 km
fara Blatná 0.22 km
zámecký ovocný lihovar Blatná 0.23 km
Městské muzeum Blatná 0.25 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bl... 0.25 km
Blatenská věž 0.27 km
Křišťálek meč 0.28 km
Mariánský sloup, Blatná 0.29 km
zámecký park a obora Blatná 0.45 km
Mandlová Adina 0.52 km
Sokol Blatná 0.66 km
pamětní deska obětem nacismu, Blat... 0.69 km
pamětní deska osvobození Blatná... 0.69 km
Podhajský Alois, armádní generál... 0.93 km
Generál Podhajský, Josef Fučík 0.93 km
Pacelice 4.35 km
zámek Škvořetice 5.35 km
Škvořetice 5.5 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 5.53 km
kaple Vrbno 5.61 km
pomník padlých WWI, Vrbno 5.63 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 6.08 km
Bílá paní 6.2 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 6.59 km
infocentrum Sedlice 6.62 km
Sedlická krajka 6.62 km
fara Sedlice 6.68 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 6.69 km
Sedlice 6.7 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 6.71 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 6.72 km
hřbitov Sedlice 6.75 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 6.77 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 6.81 km
von Battaglia Christian svobodný p... 6.87 km
Baroni na kolech / Výstup na Eiger... 6.87 km
zámek Sedlice 7.07 km
Slunéčková Karolína 7.1 km
pomník padlých WWI, Pole 7.27 km
kaple Pole 7.27 km
SDH Pole 7.3 km
zámek Pole 7.34 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 7.57 km
zámecký park Lnáře 7.58 km
kašna kruhová parku Lnáře 7.68 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 7.69 km
Krvavá léta - Vlasovci 7.7 km
zámek Lnáře 7.7 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 7.71 km
Kadovský viklan 7.72 km
rybník zámecký Lnáře 7.74 km
Muzeum kočky, Lnáře 7.75 km
pomník generál A. A. Vlasov 7.75 km
infocentrum Lnáře 7.76 km
tvrz Lnáře 7.77 km
barokní silniční most Lnáře 7.81 km
Lnáře 7.86 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 7.87 km
NS Okolím Lnář 7.87 km
Kadov 7.88 km
kostel sv. Václava, Kadov 7.9 km
fara Kadov 7.9 km
pomník padlých WWI, Kadov 7.91 km
chudobinec Kadov 7.92 km
tvrz Kadov 7.93 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 8.02 km
Lom 8.08 km
hřbitov Kadov 8.1 km
SDH Lom 8.13 km
Lnářský Málkov 8.36 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 8.36 km
kaple Lnářský Málkov 8.37 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 8.39 km
Pevnost Fort Hary 8.8 km
Stehlík Ladislav 8.86 km
Rojice 9.51 km
kaple Rojice 9.55 km
rybník Strašil 9.81 km
zámek Strážovice 10.01 km
Bezděkov u Kasejovic 10.09 km
SDH Strážovice 10.12 km
židovský hřbitov Slatina 10.21 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 10.28 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 10.44 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 10.46 km
synagoga Slatina u Horažďovic 10.46 km
SDH Slatina u Horažďovic 10.54 km
koně Slatina u Horažďovic 10.54 km
Růžičková Helena 10.54 km
Slatina u Horažďovic 10.55 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 10.56 km
Hořejší mlýn, Mirotice 10.81 km
Venkovský učitel 11.01 km
Radobytce 11.09 km
Bílá paní 11.13 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 11.13 km
Kasejovice 11.13 km
hřbitov Mirotice 11.13 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 11.14 km
pomník padlých WWII, Mirotice 11.15 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 11.2 km
Kopecký Matěj 11.23 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 11.23 km
Aleš Mikoláš 11.23 km
fara Mirotice 11.24 km
pamětní deska Benedikt Žák 11.24 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 11.27 km
Intimní osvětlení 11.3 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 11.35 km
pivovar Mirotice 11.36 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 11.37 km
NS Alšova 11.38 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 11.38 km
pomník padlých WWI, Mirotice 11.39 km
Čtyři slunce 11.4 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 11.4 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 11.4 km
židovský hřbitov Mirotice 11.42 km
Mirotice 11.42 km
radnice Mirotice 11.46 km
SDH Chanovice 11.53 km
lávka Lomnice, Mirotice 11.54 km
SDH Svéradice 11.58 km
pomník padlých WWI, Svéradice 11.64 km
Svéradice 11.65 km
kaple sv. Anny, Svéradice 11.67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 11.74 km
most Lomnice, Mirotice 11.74 km
Chanovice 11.91 km
sýpka Chanovice 11.94 km
kaple Chanovice 11.94 km
pomník padlých WWI, Chanovice 11.95 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 11.98 km
infocentrum Chanovice 12.01 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 12.01 km
rybník Ohrada, Chanovice 12.01 km
hřbitov Chanovice 12.03 km
kašna zámecká Chanovice 12.05 km
zámek Chanovice 12.06 km
skanzen Chanovice 12.07 km
NS Chanovice 12.08 km
kaple sv. Anny, Chanovice 12.09 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 12.32 km
infocentrum Radomyšl 12.33 km
Chlum 608 m n. m. 12.34 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 12.36 km
SDH Radomyšl 12.37 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 12.38 km
fara Radomyšl 12.38 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 12.41 km
pamětní deska Bohumír Lifka 12.41 km
Lifka Bohumír Dr. 12.41 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 12.45 km
radnice Radomyšl 12.45 km
Radomyšl 12.45 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 12.45 km
pamětní deska Jan Matějka 12.46 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 12.47 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 12.47 km
Novotný Miloslav, PhDr. 12.47 km
rybník Vražda, Radomyšl 12.49 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 12.54 km
pamětní deska Josef Kovář 12.59 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 12.59 km
rybník Brůdek, Radomyšl 12.63 km
křížová cesta, Radomyšl 12.74 km
hřbitov Radomyšl 12.91 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 12.94 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 12.95 km
Princezna ze mlejna 12.95 km
kaple Osek 13.15 km
SDH Újezd u Chanovic 13.27 km
kaple Újezd u Chanovic 13.28 km
zámek Osek 13.5 km
židovský hřbitov Radomyšl 13.53 km
kaple před zámkem, Osek 13.58 km
kaple Domanice 14.05 km
Domanice 14.06 km
hřbitov Čimelice 14.24 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 14.28 km
SDH Velký Bor 14.31 km
strašení krutého čimelického majit... 14.31 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 14.31 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 14.31 km
zámek Čimelice 14.31 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 14.34 km
Krnka Sylvestr 14.36 km
Velký Bor 14.36 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 14.38 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 14.41 km
Pivovarský rybník, Čimelice 14.44 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 14.47 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 14.47 km
pomník padlých WWI, Čimelice 14.48 km
Velkoborský rybník 14.48 km
Paulik Franciszek Daniel 14.49 km
Dastich Josef 14.49 km
Čimelice 14.49 km
Hogo fogo Homolka 14.5 km
rybník Kostelák, Čimelice 14.5 km
morový sloup, Čimelice 14.5 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 14.52 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 14.53 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 14.63 km
Karlovské duby 14.64 km
Ohnivé léto 14.65 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 14.73 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 14.75 km
zámek Defurovy Lažany 14.77 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 14.81 km
Rohozná (Osek) 14.84 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 14.85 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 14.87 km
SDH Životice 14.89 km
Defurovy Lažany 14.89 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 14.9 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 14.91 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 14.92 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 15.03 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 15.12 km
Spadla s měsíce 15.15 km
nádraží Čimelice 15.19 km
Smetanova Lhota 15.21 km
Koller Jan 15.21 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 15.24 km
kaple Smetanova Lhota 15.25 km
zámek Drhovle 15.54 km
Drhovle Zámek 15.54 km
rybník Stejskal 15.56 km
Rakovický mlýn 15.57 km
Bisingrov 15.67 km
mlýn nový Nerestce 15.76 km
Trápení 15.78 km
zámek Dolní Nerestce 15.81 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 16.01 km
Dolní řepický rybník 16.02 km
dětské hřiště Nerestce 16.05 km
kamenný most Skalice, Horní Nerest... 16.06 km
Ohnivé léto 16.06 km
pomník padlých WWI, Kbelnice 16.09 km
kaple Kbelnice 16.1 km
kaple Dolní Poříčí 16.41 km
židovský hřbitov Horažďovice 16.46 km
Katovická hora, Kněží hora 16.49 km
koupaliště Horní Poříčí 16.51 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 16.51 km
přírodní rezervace Kněží hora... 16.51 km
NS Kněží hora 16.54 km
Penc Bořivoj 16.55 km
Žižkův most, Horní Poříčí 16.55 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 16.56 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 16.56 km
zvonice Čížová 16.57 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 16.57 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 16.57 km
zámek Střelské Hoštice 16.57 km
hřbitov Čížová 16.59 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 16.6 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 16.6 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 16.62 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 16.62 km
kaple sv. Barbory, Čížová 16.63 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 16.64 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 16.65 km
Moravec Alois 16.65 km
studna krytá Čížová 16.66 km
hřbitov Střelské Hoštice 16.67 km
fara a špitál Čížová 16.67 km
MVE Střelské Hoštice 16.69 km
nádraží Horažďovice 16.7 km
hřbitov Katovice 16.72 km
pamětní deska Josef Pacourek 16.73 km
kaple Horní Poříčí 16.74 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 16.74 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 16.74 km
pamětní deska František Hradský... 16.76 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 16.79 km
Novodvorský rybník 16.8 km
Nový Dvůr 16.87 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 16.89 km
fara Katovice 16.9 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 16.9 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 16.91 km
pamětní deska osvobození Katovice... 16.93 km
Katovice 16.93 km
pomník padlých WWI, Katovice 16.93 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 16.96 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 16.97 km
hřbitov starý Horažďovice 16.98 km
infocentrum Horažďovice 17.02 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 17.03 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 17.04 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 17.11 km
mlýn Katovice 17.12 km
zámek Čížová 17.13 km
Pražská brána, Horažďovice 17.14 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 17.15 km
Dolní Ostrovec 17.17 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 17.17 km
sýpka Čížová 17.17 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 17.18 km
morový sloup, Horažďovice 17.2 km
kašna Horažďovice 17.2 km
Čížová 17.21 km
zámek Horažďovice 17.21 km
městské muzeum Horažďovice 17.21 km
oslavy osvobození Horažďovice 17.21 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17.21 km
Horažďovice 17.21 km
Ševčík Otakar 17.21 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 17.25 km
Kladivo na čarodějnice 17.25 km
kašna zámek Horažďovice 17.25 km
podzámecký mlýn Horažďovice 17.26 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 17.28 km
infocentrum Čížová 17.29 km
fara Horažďovice 17.3 km
šlechtický pivovar, Čížová 17.32 km
Střela 17.35 km
kaple Střela 17.41 km
zámek a hrad Střela 17.42 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 17.48 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 17.48 km
vodáctví Strakonice 17.5 km
Habsburský Rudolf 17.55 km
vlaková zastávka Čížová 17.56 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 17.56 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 17.57 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 17.57 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 17.58 km
kaple Přešťovice 17.6 km
akvapark Horažďovice 17.62 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 17.63 km
Pavel Pavel 17.69 km
Dražejov 17.75 km
Zlivice 17.77 km
SDH Strakonice 17.79 km
SDH Zlivice 17.8 km
dudácký festival Strakonice 17.87 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 18.02 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 18.03 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.03 km
kamenný most Skalice, Varvažov 18.03 km
Masné krámy, Strakonice 18.03 km
radnice bývalá Strakonice 18.04 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 18.05 km
Skupa Josef 18.06 km
pamětní deska Josef Skupa 18.06 km
Spořitelna Strakonice 18.07 km
Šmidinger Josef 18.07 km
Vachler Petr 18.08 km
Salák Alexander 18.08 km
Čelakovský František Ladislav 18.08 km
Křížková Hana 18.08 km
Horký František 18.08 km
Kochan Valentin z Prachové 18.08 km
Turek Roman 18.08 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 18.1 km
pivovar (původní) Strakonice 18.11 km
pivovar Strakonice 18.17 km
morový sloup, Strakonice 18.2 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 18.21 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 18.21 km
NS Podskalí ve Strakonicích 18.21 km
pěší most Otava, Strakonice 18.26 km
Strakonice 18.31 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 18.31 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 18.35 km
řeka Volyňka 18.36 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 18.37 km
hrad Strakonice 18.37 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 18.37 km
Tři chlapi na cestách 18.39 km
dětské hřiště Králova Lhota 18.41 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 18.42 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 18.5 km
zřícenina Prácheň 18.5 km
pomník padlých WWI i II, Králova L... 18.51 km
Nová a Stará Vráž u Písku 18.52 km
mohyla Jan Jakub Ryba, Voltuš 18.54 km
Beran Rudolf 18.55 km
zámek Vráž 18.58 km
věžový vodojem Vráž 18.58 km
rybník Velký Šibeňák 18.58 km
Králova Lhota 18.6 km
kaple Panny Marie, Králova Lhota 18.62 km
hřbitov Prácheň 18.68 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 18.68 km
letiště Strakonice 18.69 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 18.72 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 18.74 km
Dobev (Stará a Nová) 18.76 km
pomník padlých WWI, Novosedly 18.76 km
Novosedly 18.76 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 18.79 km
přírodní rezervace Prácheň 18.79 km
nádraží Strakonice 18.81 km
židovský hřbitov Strakonice 18.9 km
pomník padlých WWI, Strakonice 18.94 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 18.95 km
kostel sv. Václava, Strakonice 18.96 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 18.97 km
hřbitov Strakonice 18.99 km
kaple Boubín u Horažďovic 19 km
Boubín u Horažďovic 19.01 km
nádraží Pačejov 19.05 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 19.06 km
zámek Varvažov 19.07 km
kaple hřbitovní Varvažov 19.1 km
Je třeba zabít Sekala 19.1 km
O zatoulané princezně 19.1 km
Stříbrná paruka 19.1 km
Střílej oběma rukama 19.1 km
Proč nevěřit na zázraky 19.1 km
pamětní deska František Kubeš 19.12 km
Varvažov 19.13 km
hřbitov Varvažov 19.14 km
hřbitov řádový Štěkeň 19.25 km
Veřechov 19.31 km
kaple Veřechov 19.32 km
křížová cesta, Štěkeň 19.35 km
SDH Veřechov 19.35 km
Malý Bor 19.41 km
zámek Štěkeň 19.45 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 19.45 km
SDH Malý Bor 19.46 km
hřbitov Štěkeň 19.46 km
řeka Skalice 19.47 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 19.48 km
Hledání ztraceného času - americké... 19.53 km
duby Štěkeň 19.55 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 19.56 km
fara Štěkeň 19.56 km
Štěkeň 19.59 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 19.63 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 19.76 km
fara Podsrp 19.77 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 19.77 km
fara Malý Bor 19.81 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 19.84 km
hřbitov Podsrp 19.85 km
bitva u Panského Boru 19.86 km
hřbitov Malý Bor 19.87 km
Krvavá léta - Koncentrační tábor L... 19.89 km
A nikdo vám nebude věřit, Markus P... 19.89 km
památník obětem romského holocaust... 19.89 km
Tíživé mlčení, Paul Polansky 19.89 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 19.93 km
pítko, pietní místo Lety u Písku... 19.98 km
ubytování v okolí

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail

chalupa 8801, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 20
cena ubytování: od 0 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Blatná

  batoh
  Jednota Blatná
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Bankomat Česká spořitelna 0.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.4 km
Bankomat ČSOB 0.41 km
Jednota Blatná 0.41 km
Bankomat Komerční banka 0.48 km
Bankomat GE Money Bank 0.56 km
Bankomat Česká spořitelna 0.6 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 1.02 km
Jednota Škvořetice 5.48 km
Jednota Sedlice 6.76 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 7.38 km
Jednota Lnáře 7.9 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 7.97 km
Jednota Lom 8.11 km
Konzum Čečelovice 8.31 km
Jednota Bělčice 8.83 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 9.11 km
Jednota Mečíchov 9.73 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 10.02 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 10.1 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 10.45 km
Jednota Velká Turná 10.86 km
Bankomat Česká spořitelna 10.99 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 11.08 km
Konzum Svéradice 11.62 km
Konzum Chanovice 11.64 km
Jednota Radomyšl 12.33 km
Jednota Mnichov 13.73 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 14.06 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.08 km
Konzum Velký Bor 14.38 km
Bankomat Česká spořitelna 14.49 km
Jednota Čimelice 14.5 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 15.02 km
Jednota Mirovice 15.29 km
Bankomat ČSOB 15.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.77 km
Bankomat GE Money Bank 15.82 km
Bankomat Česká spořitelna 15.85 km
Konzum Horažďovice 16.52 km
Jednota Střelské Hoštice 16.61 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 16.69 km
Bankomat GE Money Bank 16.94 km
čerpací stanice OMV, Katovice 16.99 km
Bankomat Česká spořitelna 17.04 km
Jednota Katovice 17.08 km
Konzum Třebomyslice 17.16 km
Bankomat Komerční banka 17.22 km
Bankomat ČSOB 17.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.26 km
Bankomat ČSOB 17.27 km
Konzum Horažďovice 17.27 km
Jednota Strakonice 17.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 17.45 km
Jednota Přeštovice 17.54 km
Jednota Strakonice 17.56 km
Bankomat GE Money Bank 17.6 km
Jednota Strakonice 17.66 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 17.67 km
Bankomat ČSOB 17.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.72 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 17.73 km
Jednota Strakonice 17.82 km
Bankomat Česká spořitelna 17.82 km
Fortna Strakonice 17.83 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 17.85 km
Bankomat UniCredit Bank 17.89 km
Bankomat Komerční banka 18.02 km
Jednota Strakonice 18.07 km
Bankomat Česká spořitelna 18.08 km
Jednota Strakonice 18.13 km
Bankomat ČSOB 18.18 km
Bankomat Fio banka 18.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.19 km
Jednota Strakonice 18.19 km
Bankomat GE Money Bank 18.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.23 km
Jednota Lety 18.29 km
Bankomat ČSOB 18.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.43 km
Bankomat Česká spořitelna 18.43 km
Jednota Vráž 18.46 km
Jednota Strakonice 18.48 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 18.58 km
Jednota Strakonice 18.69 km
Konzum Pačejov 18.7 km
Bankomat Komerční banka 18.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.79 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 18.84 km
Konzum Pačejov 18.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.07 km
Bankomat ČSOB 19.07 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 19.13 km
Jednota Varvažov 19.18 km
Bankomat Česká spořitelna 19.2 km
Supermarket Strakonice 19.21 km
Jednota Štěkeň 19.58 km
Konzum Malý Bor 19.6 km

mohlo by Vás zajímat

Růžičková Helena

batoh
Růžičková Helena
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Šimek Miloslav

batoh
Šimek Miloslav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Zelené srdce Evropy - tak se také nazývá Šumava - jeden z největších lesních porostů ve střední Evropě, Šumava. Rozlehlé náhorní planiny, rašeliniště, ledovcová jezera, hluboké lesy, divoké bystřiny, hrady, zaniklé obce, zříceniny, lidová architektura, kaplie, Vchynicko-tetovský a Schwarzenberský kanál, nejen to, ale mnohem víc je Šumava. To si uvědomovali již naši předkové a před sto lety v roce 1911 podali první žádost o vyhlášení národního parku na Šumavě. Až v roce 1991 se stala Šumava se svými 680 km2 největším národním parkem v ČR. Šumava jako typická lesní oblast středohorského charakteru je dodnes domovem původní středoevropské lesní zvěře. V lesích Šumavy se volně pohybuj losi a rysi, kteří byli do volné přírody vráceni v 80. letech. V potocích žije populace raka říčního. Na rašeliništích se vyskytuje vzácný tetřívek, v horských oblastech mohou návštěvníci zaslechnout tokání tetřeva a na otevřených mokřadech mohou pozorovat jeřábka lesního. Trasy pro pěší turistiku jsou doplněny i o trasy pro vozíčkáře a pro maminky s kočárky (více v této sekci Doprava – pro vozíčkáře). Rozsáhlá síť cyklotras láká pak na Šumavu každoročně tisíce turistů stejně tak, jako vodácký sport. Horní tok Vltavy, Otava a Vydra jsou splavné od jara do podzimu a sjet je může opravdu každý, kdo si půjčí loď. Lipno pak nabízí celoroční koupaní ať už v přímo v přehradě nebo v aqvaparku Lipno. Šumava díky vysoké nadmořské výšce a v zimě stabilní sněhové pokrývce má ideální podmínky pro zimní sporty. Většina běžeckých tratí je v poloze nad 1000 metrů nad mořem – více Bílá stopa. Běžecké stopy se upravují od poloviny prosince do konce března. Milovníci sjezdového lyžování jistě ocení vysokou kvalitu služeb, které poskytují ski areály Zadov-Churáňov, Lipno Kramolín, Špičák, Železná Ruda, bavorský Velký Javor nebo Mitterdorf - Philippsreut, rakouský Sternstein či Hochficht. K dovolené na Šumavě neoddělitelně patří návštěva historického města jako Prachatice, Sušice, Český Krumlov, hradu Velhartice, Rábí, Švihov, Kašperk, zámku Rožmberk, kláštera ve Vyšším Brodě a mnoha dalších. Rekreační střediska či odlehlá místa, apartmány, hotely, horské chaty a horské hotely, chaty a chalupy, pensiony jsou na Šumavě po celý rok připraveny vám nabídnout kvalitní a levné ubytování.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna: 

A na to zase Vojta: „Chci to zvědět, musím to zvědět, ale já se ptát nemohu, se mnou by se nerozpovídala. Ty se jí budeš vyptávat, ty, Apoleno! — Na všecko, na nic nezapomínej, rozumíš ? Já budu poslouchat. Vojska táhla po Blatech, pravíš, vojska táhla a vojny se vedly. Kdo byl silný a chytrý, vyhrál, ten nebo ten. A já ti povídám, zase se povedou vojny a zas vyhraje, kdo je silný a chytrý..."

Vmyslil, vmluvil se do vřavy bitevní, která, vynořujíc se ze šerých, omšených dob dávné minulosti, vyvstávala před jeho duševním zrakem. Z jeho očí jiskry sršely, pěsti se za­tínaly ...

Lány vpravo, lány vlevo — širé lány do nekonečna, holé, zorané, jen tu a tam ještě strniště, hnědožluté, hnijící traviny, mrkavě po nich běžely, hrály šikmé paprsky odpoledního slun­ce jesenního; na nízkém obzoru kupily se páry, tu bělavé, onde zahnědlé, podobné špinavému kouři; lehaly na dálné modré hory, jichž obrysy se stíraly v jejich kotoučích, a blankyt nebeský přibíral zelenavých odstínů. Před rychle vykračující mladou trojicí rozkládala se Blata, místy zelená ještě jako čerstvý brčál, jinde prohnědlá, šerá, žlutá, posetá většími i menšími loužemi, jichž tiché hladiny se leskly v slunci jako zrcadla, a vzduchem táhly dlouhé stříbrné pavučiny babího léta, váznoucí na drobných křích, na skupinách planých růžin, bodláků, hlohových houštin, otáčející se o všeliký předmět, o drobné rostlinky, po zemi se plazící, obetkávajíce je stříbřitým vyšíváním, přilípajíce se na oděv, na ruce, na tváře, na vlasy kráčejících jim v ústrety lidí. Apolena jich měla celé třásně na vlasech, na brvách, na řasách; lehtaly ji, v samém smíchu se s nimi rvala; a poletující nad jich hlavami čejky křičely, jako by se posmívaly jejím pokusům zbaviti se těchto dotěrných dítek posledních teplých dnů roku.

Blížili se křivolakému toku potoka Soudného, kynuly jim potroušené vysoké topoly a osiky, jež lemují jeho bahnité, rákosím zarostlé břehy, v samém srdci Blat se ocitli. Jako uhlí černá zem, z níž vyrůstaly trsy tlících skřípin, houpající se pod jejich kroky rašelina; půda rozbrázděna, rozryta všemi směry, památka, již zanechala stáda vepřů, kteří donedávna se tu pásli; díry, černou vodou naplněné, zbytky trávníku udupané kopyty hříbat, jež od nepamětných let se na těchto místech proháněla.

Když došli potoka, přes nějž vedla lávka — dvě prkna bez všelikého zábradlí, Vojta stanul,udo kalných vod se zadí­val.

„Pohlédni, Václave," pravil, „z dalekých hor přicházejí tyto vody, selskými grunty protékají, a přece prý jsou knížecí. Když sedláci chtějí zavlažit louky, brání se jim v tom, a sedláci mlčí. A ryby jsou knížecí a knížecí rybníky plní, ha, ha, ha! A to prý je právo!... A já ti zas povídám, že to právo není! Voda patří každému a ryba je toho, kdo ji chytne. Knížecí v těchhle vodách už nebudou dlouho lovit ani jiným bránit v lovení, a Horní rybník i Volešek i Bezdrev budou taky pro všecky, pro všecky, rozumíš, pro které já budu chtít, aby byly. Já, rozumíš, já, já!"

Václav přisvědčil; dle jeho rozumu ani jinak být nemohlo. Apoleniny líce hořely, její černé oči utkvěly na Vojtovi s vý­razem nadšeného obdivu. Toto sebevědomí hochovo jí impo­novalo ze všeho nejvíce. Nepřemítala o něm, neuvažovala, co v něm je klamného, fantastického. Trysklo z jeho síly a k síle žena lne...

Došli do Zbudova, prošli vraty statku Kubatovic. Na zá­praží stála babička, shrbená, maličká, svátečně oděná. Usmí­vala se, smály se sivé, staré oči, smál se z nich modrý blankyt nebeský, rozdováděly se sluneční paprsky po nesčíslných vráskách a rýhách vetchého, zvadlého obličeje, a bylo, jako by i všecky tyto vrásky a rýhy, jedna každá zvlášť a všecky dohromady, se smály a plesaly.

„Hněvat bych se měla, vnučko, opravdu hněvat," uvítala Apolenu; „tys mi tenkrát dala, jaks utekla, vjíš! Umřít mohla bába z toho strachu a soužení! To byl nápad, odpusť ti Pánbůh! A potom, ani přeptat se nepřišla, jak je bábě a jak přečkala leknutí... Vjída, vjída děti..."

„Babičko zlatá, vždyť jsme vám vzkázali, že všecko je dobře..."

„Dyť je dobře, dyť je dobře. Jen dyžs přišla, děvečko, potěšit bábu. Vjítám tě, vjítám a tebe taky, chlapče! Jak se máš ? To byly strachy o tebe! Nu, zaplať Pánbůh, že to nedo­padlo hůř. Však tvůj táta nám povjídal, a o tom panu správci taky, tam na Hlubokej, co se vás zastal. Nu, hodnej pán, dej mu Pánbůh štěstí za to! Ten na Vondrové tenkrát, ten takovej nebyl, dej mu Pánbůh nebe a odpusť mu jeho vjiny! Ten by se vás nebyl zastal. Nu, Němec byl tvrdý jako křesadlo, ani rozprávět s náma neuměl, jen nadávat a klít. Nu, už je na boží pravdě a doklel. Proklínali ho, ale já jsem ho neproklínala, vjíte! Odpouštět se má, děti, aby Pánbůh taky odpustil. Nu, pojďte děti, vejděte ke mně do komůrky, v sednici se sešla obec a muži se radí... A tenhle, kdo je ten ?"

Ukázala na Vojtu. Pověděli jí. Prohlédla si zkoumavým okem hříbka, vzpomněla si.

„Aj — už vím, to je ten tý Mariány, co šla do světa, co váš táta mu stál kmotrem. Nu, pojď taky, chlapče, pojď! Vítám tě."

„My potom přijdeme, bábo," ujal se slova Václav, „jen co trochu uslyšíme, jak se obec radí. Budete nám povídat, jak bývalo na Blatech, viďte? — A potom o Kubátovi, co dal hlavu za Blata."

„I budu povjídat, chlapče, budu — jenže paměť už se krátí. Už jsou tu léta, můj Bože, léta!"

Odvedla si vnučku do své komůrky a hoši zůstali v před­síni, kde kromě nich stálo ještě asi deset synků a chasníků. Dveře do světnice byly otevřeny dokořán.

Ve světnici mužů namačkáno — jedva místo stačilo. Sklenic dlouhé řady po stolech, dva tři mladí lidé pilně nosili pivo. Kotouče modrého dýmu tabákového se valily k dosti nízkému stropu, pod nímž se široce rozplývaly. Slovo sem, slovo tam, v temný šum splývaly hlasy.

Obec se radila. Forma porady nebyla nijak parlamentární; nikdo nepředsedal, nikdo neřídil debatu, a přece bylo, jako by každý slyšel, o čem ten který mluvil. Skupiny hlav se tvořily, skláněli se druh ke druhu, jak podle sebe a proti sobě seděli, pak některý vstal, k jiné skupině přistoupil, posedl k ní a mlu­vil, krátce, věcně, vážně; tu a tam ozvala se krátká, úsečná řeč a všichni vůkol ztichli a naslouchali chvíli, načež šumný hovor se rozpředl znovu. Nebylo stran, nebylo výkonů řečnických, nebylo napohled ani růzností v názorech, a přece tu běželo o řešení otázky, jež nadobro a navždy měla učinili konec od nepaměti panujícím poměrům. Cosi dojemného tryskalo z valné hromady těchto typických jihočeských tváří, těchto po valné většině statných, hřmotných, ba obrovitých postav, v nichž žil a byl a z nichž mluvil nezdolný a klidný ve svém konzervatismu duch celého národa, po dlouhé věky šlapaného, mučeného, porobeného, ale přes všeliká protivenství nezni­čeného a ve svém jádru nezměněného. Jakmile se přesvědčili, že poměry časové vyžadují změnu po tak dlouhou dobu platného zvyku a řádu, přistoupili také všichni, jednou myslí jsouce jati, ku provedení nutných změn. Na všechno pomyslili, o všech drobnostech důkladně a zrale již dříve byli uvažovali. Žádná z obcí, žádný z jednotlivých příslušníků obcí nesměl býti zkrácen, aniž komu křivda se měla stati. Dej jim do rukou řetěz odborného zeměměřiče, aby každému odměřil, co mu patřit bude; dej jim papír a inkoust, aby načrtli výměry ploch a vypočítali v cifrách, jak velký každého bude podíl: odmítnou a řeknou, toho že nedovedou.

Zato všichni vůbec a každý z nich zvlášť nosili v hlavě cosi jako jasně rozměřený plán celých širých Blat a dopodrobna a neomylně dovedli udat, které obci a kterému v ní žijícímu sedlákovi ten který díl připsati dlužno, a podivná věc, jak plán celku, tak i rozvrh dílů, jak si ho představovali, ve všech hlavách byl stejný, skoro totožný. A jedna řeč. „Žádná hádka, žádné spory, žádný advokát! My si to spravíme sami, geometr to rozměří, jak my to udáme, a tak se to pak zanese do katastru..."

Devět blatských obcí, devět dílů zprva. Ale průhony jsou do Blat pro dobytek také z jiných obcí. Na ty také třeba pomyslit, náhradu jim dát; kromě toho jsou jednotlivci z jiných obcí, kteří mají právo pastvy na Blatech a za to daň platí: i těm dlužno bud právo odkoupit nebo vykázat a vepsat jim do knih kus pozemku. Tohle se týče v prvé řadě obce Hlavatecké, pročež se této vykáže její celkový podíl na Blatech a ten ai si ona pak rozdělí na základě zvláštní porady. S tím Hlavatečtí souhlasí, proto se nedostavili k této všeobecné poradě.,.

Vojta podepřen o veřej naslouchal s vytřeštěnými zraky. Co slyšel a viděl, působilo naň přemocným dojmem. On zajisté znal na Blatech každý keř, každou strouhu a každou píd půdy, — v té příčině se nedoslechl ničeho, co by mu bylo novým; ale hovor o majetku a najmě o majetku jednotlivců přinášel mu nové pojmy. Blata náležela sedlákům — toť bylo vše, co o nich věděl; sedláci, co jich tu bylo, pasou tam svůj dobytek, a on pase koně jednoho z nich! Ale onen jeden je otec Apolenin. Apolena pak je jeho svět, jeho blaho, jeho pýcha; jí k nohám by složil vše, co vně sebe vidí; cítil zajisté už dávno, že se v něm dála ohromná změna: jeho divokým, nezřízeným žádostem, jež donedávna jako zhoubné plameny šlehaly maně a slepě po všem, co se mu stavilo do cesty a co jakýmkoli způsobem přicházelo jim v dosah, dostalo se pojednou určitého cíle a směru. Vše v něm už dávno vřelo, kvasilo. Pro ni, jí ke cti a slávě a aby jí dokázal, že je hoden její lásky, vidělo se mu vykonat něco velikého, něco, o čem všichni lidé, přítomní i budoucí, budou mluvit s obdivem a s uznáním, o čem se budou skládati pověsti a báje jako o Kubátovi... Kolem jeho skrání budoucí věky utkají zlatou zář, as takovou, jakou vídával na obrazech svatých a světic. Pak s jeho jménem se slije a sloučí navždy jméno Apolenino... Jeho srdce se vznítilo, jakýmsi milým, netušeným, necítěným dosud teplem se za­hřálo ... Cítil nyní pojednou, že otec té dívky, jenž tu seděl s ostatními, je blízkým i jemu, a ostatní, celé toto shromáždění, jež se radilo klidně, vážně, zachovávajíc navzájem dobrou vůli, jsou s Potužákem jedno, a on též je s nimi zajedno, ne­rozlučně s nimi spojen. Poprvé je viděl takto shromážděné, poprvé, co byl živ, vzbudil se v jeho nitru pocit příslušnosti k nim, jednoty s nimi. Tak mocně působil tento cit, že slzy ho zalily, první slzy jiného původu těch, jež kdy do té chvíle vytryskly z jeho očí, a volno a blaze bylo mu v duši. Oné chvíle kdyby Potužák, kdyby kterýkoli z těchto klidně a věcně se radících sedláků byl k němu přistoupil a řekl: „Vojto, podívej se na nás, jak tu jsme všichni zajedno! Tys taky náš, s námi jedno jsi, ale osvědčit se musíš, obětovat se třeba za všecky" — bez rozmyšlení i smrt by byl podstoupil...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky