Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Malé Hydčice

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°18'7.848"N, 13°39'45.229"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Malé Hydčice jsou malá ves ležící na levém břehu řeky Otavy, dnes část obce Malý Bor. Nejstarší doložené osídlení poblíž Malých Hydčic je nad strání za dnešním č.p. 10, kde byly nalezeny střepy a dále na kamenném závětří "Na škálách" více kamenných sekyrek z mladší doby bronzové, uložené v muzeu v Písku. Jméno Hydčice znamená ves lidí Hýdkových a název se v průběhu času měnil – Hidchice (1045), Hinczicz Minor (1331), Hydczicz (1346), Hydczicze Minor (1406), Hyczicze stransky (1558), Maly Hycžicze (1654), Hyčice Malé (1884). Vůbec první zmínkou o Hydčicích je darovací dekret knížete Břetislava I. z 18. října 1045 při příležitosti úmrtí pošumavského poustevníka sv. Vintíře, jež byl pohřben v Břevnovském klášteře v Praze. Břevnovský klášter byl v této souvislosti obdarován územím na jihozápadě Čech. Pravá strana řeky, na níž se nacházejí Velké Hydčice, je příznivější místo pro běžné osídlení s povlovným svahem, na malohydčické straně je ostřejší břeh s vyvýšeným prahem, který je naopak vhodnější k obranným účelům. Ve 20 a 30. letech 14. stol. zřejmě na určitý čas přenechal král Jan Lucemburský Malé Hydčice Vilémovi z Landštejna. Ukazuje to moc české šlechty v té době, kdy manipulovala králem pro své zájmy. Dokládá to výnos z 19. srpna 1331, kdy král Jan Lucemburský potvrzuje mj. i ves Malé Hydčice ve vlastnictví Břevnovského kláštera a cit:"...pročež rušíme listiny, které jsme vystavili nepříliš prozřetelně našemu důvěrníkovi Vilému z Landštejna a jeho dědicům o těch zmíněných statcích...". Při břevnovském klášteře je ves uváděna ještě v soupisu roku 1346 a naposledy roku 1406. Ve vlastnictví Břevnovského kláštera byla vesnice do roku 1420, kdy přešla do vlastnictví pánů z Ryžemberka. Roku 1543 byly dědičně prodány a při prodeji panství rabského r. 1549 byly ponechány při panství horažďovickém. V roce 1558 je ves už uvedena jako součást horažďovického panství. Za vsí u lesa roste památný strom, tzv. Hydčická lípa.

odkaz: Malé Hydčice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

cyklo most Otava, Hydčice

batoh
cyklo most Otava, Hydčice
Šumava A-Z: technické
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

NS Velké Hydčice

batoh
NS Velké Hydčice
Šumava A-Z: pěší - naučné...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

SDH Velké Hydčice

batoh
SDH Velké Hydčice
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

nádraží Velké Hydčice

batoh
nádraží Velké Hydčice
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
cyklo most Otava, Hydčice 0.19 km
NS Velké Hydčice 0.23 km
SDH Velké Hydčice 0.35 km
nádraží Velké Hydčice 0.44 km
Velké Hydčice 0.48 km
koupaliště Velké Hydčice 0.5 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 0.51 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 0.51 km
přírodní rezervace Prácheň 1.87 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 1.99 km
hřbitov Prácheň 1.99 km
Bojanovice 2.07 km
zřícenina Prácheň 2.18 km
kaple Boubín u Horažďovic 2.43 km
Boubín u Horažďovic 2.44 km
rybník Velký Šibeňák 3.02 km
akvapark Horažďovice 3.04 km
bitva u Panského Boru 3.11 km
hřbitov Malý Bor 3.12 km
fara Malý Bor 3.14 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 3.15 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 3.19 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 3.21 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 3.21 km
Malý Bor 3.25 km
SDH Malý Bor 3.32 km
fara Horažďovice 3.36 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 3.38 km
podzámecký mlýn Horažďovice 3.4 km
kašna zámek Horažďovice 3.41 km
Kladivo na čarodějnice 3.41 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 3.41 km
zámek Horažďovice 3.45 km
městské muzeum Horažďovice 3.45 km
oslavy osvobození Horažďovice 3.46 km
Ševčík Otakar 3.46 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 3.46 km
Horažďovice 3.46 km
morový sloup, Horažďovice 3.46 km
kašna Horažďovice 3.46 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 3.49 km
Pražská brána, Horažďovice 3.52 km
hřbitov Rabí 3.58 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 3.61 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 3.62 km
infocentrum Horažďovice 3.66 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 3.66 km
hřbitov starý Horažďovice 3.68 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 3.7 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 3.72 km
Habsburský Rudolf 3.82 km
Veřechov 3.9 km
SDH Veřechov 3.91 km
kaple Veřechov 3.92 km
pomník padlých WWI, Rabí 3.92 km
Rabí 3.93 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 3.93 km
kašna Rabí 3.94 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 4.01 km
pamětní deska František Kubeš 4.02 km
nádraží Horažďovice 4.02 km
studna Rabí 4.08 km
dobití Rábí 4.09 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 4.09 km
Panský nezamyslický rybník 4.12 km
Štíty království českého, Co všech... 4.13 km
Štíty království českého, Jak rost... 4.13 km
zřícenina hradu Rabí 4.13 km
Štíty království českého, Hrady do... 4.13 km
Nezdický potok 4.17 km
židovský hřbitov Rabí 4.19 km
židovský hřbitov Horažďovice 4.21 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 4.25 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 4.26 km
hřbitov Nezamyslice 4.26 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 4.26 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 4.27 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 4.34 km
kaple Rabí 4.36 km
empírová sýpka, Žichovice 4.4 km
most Otava, Žichovice 4.45 km
Nezamyslice 4.5 km
pomník padlých WWI, Žichovice 4.53 km
Vích Josef 4.54 km
sýpka a špýchar, Žichovice 4.59 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 4.6 km
barokní dolní most, Žichovice 4.63 km
Žichovice 4.64 km
barokní horní most, Žichovice 4.67 km
pamětní deska Bedřich Klepš 4.69 km
Klepš Bedřich 4.69 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 4.69 km
pivovar Žichovice 4.75 km
zámek Žichovice 4.75 km
lípa zámek Žichovice 4.77 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 4.82 km
zámecký park Žichovice 4.84 km
lom Rabí 4.96 km
SDH Žichovice 4.97 km
nádraží Žichovice 5.04 km
Kavale Jan 5.05 km
Rábí - Josef Váchal 5.17 km
pomník padlých WWI, Kalenice 5.21 km
SDH Hradešice 5.23 km
Sokolovna Kalenice 5.23 km
Kalenice 5.23 km
kaple sv. Františka, Kalenice 5.25 km
Spiro Ignaz 5.26 km
škola Hradešice 5.3 km
pamětní deska Matěj Vaice 5.31 km
Vaice Matěj 5.31 km
kaple Hradešice 5.32 km
fara Hradešice 5.33 km
Hradešice 5.34 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 5.35 km
hřbitov Hradešice 5.35 km
kaple Kalenice 5.42 km
kaple Vlkonice 5.43 km
statek Vlkonice 9 5.44 km
Vlkonice u Budětic 5.44 km
kaple návesní Vlkonice 5.45 km
pomník padlých WWI, Černíč 5.45 km
kaple Černíč 5.45 km
Černíč 5.45 km
usedlost Černíč 10 5.53 km
přírodní park Buděticko 6.02 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 6.04 km
Pinkas Jakub 6.06 km
Budětice 6.06 km
fara Budětice 6.08 km
hřbitov Budětice 6.09 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 6.09 km
kaple Panny Marie, Budětice 6.11 km
pamětní deska Josef Jungmann 6.13 km
SDH Čepice 6.17 km
Brabec Lubomír 6.19 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 6.21 km
kaple Čepice 6.21 km
Čepice 6.24 km
zimní splouvání Otavy 6.24 km
most Otava, Čepice 6.24 km
přírodní rezervace Čepičná 6.38 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 6.59 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 6.6 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 6.63 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 6.68 km
SDH Frymburk u Sušice 6.69 km
tvrz Frymburk u Sušice 6.71 km
Frymburk u Sušice 6.73 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 6.75 km
Čepičná 671 m n. m. 6.75 km
zámek Střelské Hoštice 6.76 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 6.76 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 6.77 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 6.78 km
Penc Bořivoj 6.79 km
MVE Střelské Hoštice 6.84 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 6.89 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 6.9 km
hřbitov Střelské Hoštice 6.91 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 6.91 km
Moravec Alois 6.91 km
památník Miloslav Šimek 6.91 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 6.91 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 6.92 km
Šimek Miloslav 6.94 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 7 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 7.11 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 7.21 km
Velkoborský rybník 7.22 km
Bílenice 7.24 km
Lomecký mlýn 7.32 km
SDH Bílenice 7.38 km
SDH Velký Bor 7.41 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 7.42 km
Krnka Sylvestr 7.46 km
Velký Bor 7.46 km
Podolí u Bílenice 7.64 km
památník obětí transportu smrti, V... 7.93 km
hřbitov Volenice 7.93 km
fara Volenice 8.24 km
muzeum selského statku, Volenice 8.27 km
kostel sv. Petra a Pavla, Volenice 8.27 km
pamětní deska Dr. Jan Hromádka 8.31 km
pomník padlých WWI, Volenice 8.32 km
Hromádka Jan Prof. PhDr. 8.34 km
kašna Volenice 8.34 km
Volenice 8.35 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 8.44 km
Mačice 8.5 km
SDH Volenice 8.53 km
zámek Mačice 8.54 km
dětské hřiště Volenice 8.57 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 8.57 km
kaple Mačice 8.58 km
Dolíškův mlýn, Mačice 8.61 km
Dobršín 8.66 km
Štěchovice 8.67 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 8.67 km
Boží muka, Mačice 8.68 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 8.71 km
hřbitov Bukovník 8.73 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 8.75 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 8.77 km
kostel sv. Václava, Bukovník 8.79 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 8.79 km
Hlaváčová Jana 8.79 km
SDH Nalžovské Hory 8.8 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 8.8 km
sýpka Bukovník 8.8 km
řeka Ostružná 8.8 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 8.81 km
Bukovník 8.83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 8.84 km
Taaffe Eduard hrabě 8.92 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 8.92 km
pamětní deska František Hradský... 8.94 km
kaple Horní Poříčí 8.94 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 8.94 km
Stříbrné Hory 8.94 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 8.95 km
pamětní deska Josef Pacourek 8.98 km
hřbitov Nalžovské Hory 9.01 km
Velká Chmelná 9.1 km
Nalžovské Hory 9.11 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 9.28 km
koupaliště Horní Poříčí 9.29 km
pomník padlých WWI, Dražovice 9.46 km
pamětní deska obce Dražovice 9.47 km
kaple sv. Anny, Svéradice 9.47 km
Svéradice 9.49 km
kaple sv. Václava, Dražovice 9.49 km
pomník padlých WWI, Svéradice 9.5 km
Dražovice 9.53 km
SDH Svéradice 9.54 km
kaple Dolní Poříčí 9.64 km
Ohrazenice 9.65 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 9.68 km
Letovy 9.68 km
SDH Letovy 9.71 km
Sedlečský rybník 9.83 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 9.83 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 9.88 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 9.89 km
lípa svobody Žihobce 9.89 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 9.9 km
Oukropec Petr 9.9 km
pomník padlých WWI, Žihobce 9.91 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 9.91 km
dětské hřiště Žihobce 9.91 km
Žihobce 9.92 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 9.93 km
fara Žihobce 9.93 km
Doblba 9.93 km
Sedlečko 9.93 km
zámek Žihobce 9.94 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 9.95 km
pamětní deska František Procházka... 9.95 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 9.96 km
infocentrum Žihobce 9.96 km
Strážovice 9.97 km
kaple Strážovice 9.97 km
pamětní deska Karel Orlt 9.97 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 9.98 km
Podhrázský dražovický rybník 10 km
zámecký park Žihobce 10 km
synagoga Podmokly 10 km
dětské hřiště Strážovice 10 km
Kopta Václav 10.03 km
Dvořák Antonín 10.03 km
studánka Podmokly 10.03 km
Podmokly 10.07 km
kaple Podmokly 10.08 km
SDH Podmokly 10.08 km
kašna Podmokly 10.08 km
pomník padlých WWI, Podmokly 10.1 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 10.14 km
dětské hřiště Podmokly 10.15 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 10.15 km
hřbitov Žihobce 10.16 km
koupaliště Žihobce 10.24 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 10.33 km
nádraží Pačejov 10.37 km
Tažovický platan a jinan 10.42 km
zámek Tažovice 10.56 km
koupaliště Čejkovy 10.57 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 10.62 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 10.63 km
vodáctví Sušice 10.63 km
Čejkovy 10.64 km
Novosedly 10.65 km
mlýn Tažovice 10.66 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 10.66 km
pomník padlých WWI, Novosedly 10.66 km
Žižkův most, Horní Poříčí 10.68 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 10.69 km
NS Kněží hora 10.7 km
kamenný barokní most, Tažovice 10.72 km
nádraží Sušice 10.73 km
SDH Tažovice 10.78 km
Tažovická Lhota 10.81 km
kaple Tažovice 10.93 km
Tažovice 10.95 km
přírodní rezervace Kněží hora... 10.98 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 10.98 km
Katovická hora, Kněží hora 10.98 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 10.98 km
Galušková Karolína 11.1 km
Tedražice 11.1 km
Slatina u Horažďovic 11.2 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 11.21 km
koně Slatina u Horažďovic 11.21 km
Růžičková Helena 11.21 km
SDH Slatina u Horažďovic 11.22 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 11.26 km
kaple Újezd u Chanovic 11.28 km
SDH Újezd u Chanovic 11.28 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 11.31 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 11.31 km
synagoga Slatina u Horažďovic 11.32 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 11.35 km
SDH Rozsedly 11.46 km
Rozsedly 11.47 km
koupaliště Rozsedly 11.49 km
dětské hřiště Rozsedly 11.52 km
Žďár u Nalžovských Hor 11.6 km
kaple Ždár 11.62 km
SDH Ždár 11.66 km
zámek Defurovy Lažany 11.69 km
fara Zbynice 11.7 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 11.7 km
7. brigáda PS, Sušice 11.7 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 11.71 km
Zbynice 11.75 km
lípy Zdouň 11.76 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 11.77 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 11.78 km
hřbitov Zdouň 11.81 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 11.81 km
Defurovy Lažany 11.81 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 11.81 km
Ústaleč 11.97 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 11.99 km
rybník Ohrada, Chanovice 12.01 km
kašna zámecká Chanovice 12.02 km
Chanovice 12.06 km
zámek Chanovice 12.07 km
kaple Chanovice 12.09 km
NS Chanovice 12.1 km
židovský hřbitov Slatina 12.11 km
pomník padlých WWI, Chanovice 12.12 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 12.13 km
Chlum 608 m n. m. 12.14 km
infocentrum Chanovice 12.15 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 12.15 km
Krutěnice 12.19 km
bytové domy SOLO, Sušice 12.21 km
sýpka Chanovice 12.23 km
skanzen Chanovice 12.25 km
lípa nad Sušicí 12.28 km
továrna SOLO 12.28 km
hřbitov Katovice 12.3 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 12.32 km
mlýn Katovice 12.33 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 12.33 km
Fikáčková Marie 12.33 km
Svatý Mikuláš 12.33 km
fara Katovice 12.33 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 12.34 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 12.34 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 12.34 km
SDH Chanovice 12.35 km
kaple sv. Anny, Chanovice 12.35 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 12.36 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 12.37 km
ocelový most Otava, Sušice 12.39 km
hřbitov Chanovice 12.39 km
kaple Mladice 12.4 km
Katovice 12.41 km
kaple nad Sušicí 12.41 km
Mladice 12.42 km
křížová cesta, Sušice 12.44 km
přírodní rezervace Na Volešku 12.47 km
vila Daliborka, Sušice 12.47 km
Valcha 12.51 km
pamětní deska osvobození Katovice... 12.53 km
pomník padlých WWI, Katovice 12.54 km
vila manželů Skálových, Sušice... 12.55 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 12.65 km
rybník Valcha 12.66 km
Panské Mlýny 12.66 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 12.7 km
pamětní deska Vaníčkové 12.7 km
vila Františka Sládka, Sušice 12.7 km
Vzteklina, díl 6. 12.71 km
gymnázium Sušice 12.72 km
Sokolovna Sušice 12.72 km
SDH Hrádek u Sušice 12.72 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 12.74 km
lípa Hrádek u Sušice 12.74 km
Bárta Dan 12.74 km
Hrádek u Sušice 12.75 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 12.75 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 12.76 km
hotel Svatobor, Sušice 12.77 km
Vrásky z lásky 12.77 km
zámek Hrádek u Sušice 12.78 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 12.78 km
Pravda František 12.78 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 12.78 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 12.79 km
hřiště pro seniory, Sušice 12.79 km
kašna u školy, Sušice 12.8 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 12.8 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 12.81 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 12.81 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 12.81 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 12.82 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 12.85 km
Lnářský Málkov 12.85 km
kaple Lnářský Málkov 12.85 km
mlýn Hrádek u Sušice 12.87 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 12.87 km
galerie Branka 12.89 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 12.9 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 12.9 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 12.91 km
pivovar u Švelchů, Sušice 12.92 km
pamětní deska František Pravda 12.94 km
Parýzek 12.95 km
pamětní deska F. Stupka 12.95 km
Šumná Šumava - Sušice 12.95 km
Hrádecký dub 12.95 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 12.95 km
Zuklínský potok 12.96 km
Spořitelna Sušice 12.96 km
Pirner Maxmilián 12.97 km
pamětní deska M. Pirner 12.97 km
kostel Panny Marie, Sušice 12.97 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 13 km
radnice Sušice 13.01 km
NS Sušická pavučina 13.01 km
Faltus Petr 13.01 km
Holý Roman 13.01 km
Scheinost Vojtěch 13.01 km
památník nábřeží Karla Houry 13.01 km
Scheinost Jan 13.01 km
Josef Ambrož Gabriel 13.01 km
Čech Přemysl PhDr. 13.01 km
Cyklotoulky - Sušice 13.01 km
AccuWeather - Sušice 13.01 km
Pojar Břetislav 13.01 km
Polanka Jakub 13.01 km
infocentrum Sušice 13.01 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13.01 km
Rush Daniella 13.01 km
Hledání ztraceného času - americké... 13.01 km
Čelakovský Miloslav 13.01 km
Sušice 13.01 km
Gabrielův dům 13.01 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 13.02 km
Seitz Jan 13.03 km
muzeum Šumavy, Sušice 13.03 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 13.03 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 13.03 km
lípa Svobody Sušice 13.03 km
silniční most Otava, Sušice 13.04 km
hřbitov Sušice 13.04 km
oslavy osvobození Sušice 13.04 km
Kámen neštěstí 13.05 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 13.05 km
Voprchovský dům, Sušice 13.05 km
Lízátko - Petr Faltus 13.05 km
kašna Sušice 13.05 km
Ferda František, páter 13.05 km
pamětní deska páter František Ferd... 13.05 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 13.06 km
pamětní deska osvobození Sušice... 13.06 km
pamětní deska J. Holík 13.06 km
kašna u hřbitova, Sušice 13.08 km
řeka Volšovka 13.08 km
pstruhová líheň Sušice 13.08 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 13.09 km
Zavlekov 13.1 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 13.1 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 13.1 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 13.1 km
hřbitov Zavlekov 13.1 km
Vzteklina, díl 2. 13.11 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 13.12 km
SDH Zavlekov 13.13 km
pamětní deska Tomáš Beránek 13.14 km
fara Kraselov 13.14 km
tvrz (zámek) Kraselov 13.16 km
kostel sv. Václava, Sušice 13.16 km
kostel sv. Vavřince, Kraselov 13.16 km
památník osovobození Kraselov 13.16 km
Kraselov 13.16 km
mlýn Pelant, Sušice 13.18 km
galerie Sirkus 13.18 km
Albrechtice u Sušice 13.18 km
Vzteklina, díl 5. 13.19 km
nádraží Hrádek u Sušice 13.23 km
vikariát Sušice 13.24 km
Copak je to za vojáka 13.25 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 13.26 km
Offpark Sušice 13.26 km
sportoviště Sušice 13.26 km
Záluží u Sušice 13.27 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 13.27 km
zřícenina tvrze Zavlekov 13.28 km
kaple sv. Antonína, Sušice 13.29 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 13.29 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 13.33 km
bruslení Sušice 13.36 km
hřbitov Lhota u Svaté Anny 13.37 km
lípa Albrechtice 13.41 km
PAP Sušice 13.42 km
roubenka Víska 13.42 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 13.43 km
bazén Sušice 13.43 km
rybníky Zavlekov 13.44 km
hřbitov Albrechtice 13.44 km
roubenka Lhota u Svaté Anny 13.46 km
kostel sv. Anny, Kraselov 13.49 km
SDH Sušice 13.5 km
Svatoš Michal nstržm. 13.5 km
Strašínská jeskyně 13.52 km
Žižkův kalich 13.57 km
Babí hněv - Petr Faltus 13.58 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 13.58 km
SDH Nová Ves 13.61 km
pomník padlých WWI, Nová Ves 13.63 km
kašna Strašín 13.69 km
roubenka Strašín 13.69 km
Nová Ves u Soběšic 13.72 km
hřbitov Kadov 13.72 km
dětské hřiště Santos, Sušice 13.73 km
kaple Nová Ves 13.73 km
kaplička Hnačov 13.75 km
Zborovy 13.76 km
hřbitov Zborovy 13.76 km
lávka na ostrov Santos, Otava 13.76 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 13.77 km
kaple Karlů, Sušice 13.77 km
Strašín 13.78 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 13.78 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 13.78 km
pomník padlých WWI, Zborovy 13.78 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 13.78 km
Bezděkov u Kasejovic 13.79 km
SDH Zborovy 13.83 km
pomník padlých WWI, Kadov 13.83 km
tvrz Kadov 13.83 km
pomník padlých WWI, Strašín 13.84 km
Kadov 13.85 km
Suchá 13.85 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 13.85 km
koupaliště Sušice 13.85 km
chudobinec Kadov 13.85 km
kostel sv. Václava, Kadov 13.86 km
skatepark Sušice 13.87 km
fara Kadov 13.87 km
studánka U Scheinostovo zátiší 13.87 km
SDH Strašín 13.89 km
hřbitov Strašín 13.9 km
Čermná u Hrádku 13.9 km
Kadovský viklan 13.91 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 13.95 km
Kašovice 13.95 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 13.99 km
SDH Kašovice 14.01 km
kaple sv. Barbory, Strašín 14.06 km
Strašínský klen u kostela Narození... 14.06 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 14.06 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 14.06 km
Strašínská madona - Petr Faltus 14.06 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 14.06 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 14.06 km
Vidhošť 759 m n. m. 14.06 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 14.07 km
fara Strašín 14.08 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 14.08 km
Merth František Daniel, Msgre. 14.09 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 14.1 km
památník K. I. Těrentěvič 14.1 km
Vrabcov 14.11 km
koupání Hnačov 14.12 km
Handschuh Antonín pplk. 14.13 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 14.14 km
zřícenina Kašovice 14.14 km
památník umučeným, Sušice 14.17 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 14.18 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 14.18 km
zřícenina Sedlo 14.18 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 14.19 km
SDH Hoslovice 14.2 km
rybník Hnačov 14.2 km
Kněz Karel 14.26 km
kaple Střela 14.27 km
Střela 14.27 km
Štěpnička Jiří 14.32 km
kaple sv. Václava, Hoslovice 14.33 km
Hoslovice 14.33 km
Milčice 14.34 km
Beran Rudolf 14.4 km
zámek a hrad Střela 14.4 km
Lešišovský rybník 14.43 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 14.44 km
kaple Hnačov 14.44 km
roubenka Lazny 14.45 km
Lazny 14.49 km
stavení Nezdice na Šumavě 14.5 km
vlaková zastávka Mokrosuky 14.51 km
Mrazové srázy u Lazen 14.53 km
kaple Panny Marie, Odolenka 14.54 km
Vzteklina, díl 2. 14.55 km
Stále spolu 14.55 km
Odolenka 14.58 km
Odolenka - Peter Balhar 14.58 km
Bílá paní 14.65 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 14.66 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 14.66 km
rybník Strašil 14.67 km
Odolenov 14.67 km
památník Rudolf Mayer 14.68 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 14.72 km
Svatobor 845 m n. m. 14.72 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 14.72 km
SDH Hnačov 14.72 km
památník páter Antonín Šesták... 14.72 km
Přerost Václav, plukovník RAF 14.73 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 14.73 km
hřbitov Nicov u Plánice 14.73 km
pamětní deska Václav Přerost 14.74 km
památník manželé Burešovi 14.74 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 14.76 km
lípa Nicov u Plánice 14.77 km
stavení u Pretlů, Ostružno 14.79 km
kaple Nezdice na Šumavě 14.79 km
fara Nicov u Plánice 14.79 km
kaple Nová Hospoda 14.79 km
Hnačov 14.79 km
kaple Ostružno 14.8 km
Mayer Rudolf 14.82 km
SDH Ostružno 14.83 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 14.84 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 14.84 km
Ostružno 14.85 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 14.85 km
Nicov u Plánice 14.86 km
Baroni na kolech / Výstup na Eiger... 14.86 km
von Battaglia Christian svobodný p... 14.86 km
Nezdice na Šumavě 14.87 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 14.89 km
Puchverk 14.91 km
SDH Nezdice na Šumavě 14.92 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 14.97 km
včelín Hoslovice 15.04 km
Vodník a Karolínka 15.06 km
Toulavá kamera ČT - mlýn Hoslovice... 15.06 km
Kouzla Králů 15.06 km
Tři bratři 15.06 km
mlýn Hoslovice 15.06 km
lípa Skránčice 15.07 km
koně Divišov u Sušice 15.07 km
SDH Skránčice 15.08 km
zámek Pole 15.1 km
Skránčice 15.1 km
Červené Dvorce 15.1 km
kaple sv. Anny, Skránčice 15.11 km
skiareál Nezdice na Šumavě 15.13 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 15.14 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 15.16 km
Lešišov 15.16 km
kaple sv. Martina, Lešišov 15.18 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 15.19 km
pramen Nicov u Plánice 15.19 km
Platoř 15.2 km
lípa Platoř 15.21 km
kaple Platoř 15.21 km
SDH Pole 15.23 km
kaple Pole 15.23 km
pomník padlých WWI, Pole 15.23 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 15.24 km
SDH Záhorčice 15.25 km
lípa Lešišov 15.3 km
Záhorčice 15.3 km
kaple Jana Křtitele, Záhorčice 15.3 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 15.31 km
zámek Mokrosuky 15.33 km
Mokrosuky 15.34 km
kaple Mokrosuky 15.36 km
lávka Otava, na Pátečku 15.38 km
pomník padlých WWI, Vrbno 15.39 km
kaple Vrbno 15.4 km
dětské hřiště na Pátečku 15.42 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 15.47 km
Dražejov 15.49 km
kaplička Němčice 15.53 km
zámek Němčice 15.61 km
Břetětice 15.64 km
lípa Břetětice 15.65 km
SDH Němčice 15.73 km
Němčice 15.74 km
Pohorsko 15.75 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 15.76 km
Němčický rybník 15.8 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 15.8 km
Volšovy 15.81 km
Volšovská lípa 15.85 km
zámek Volšovy 15.86 km
rybník Dlouhá Ves 15.9 km
studánka Kolinec 15.9 km
židovský hřbitov Kolinec 15.91 km
studánka Filipínka, Kolinec 15.91 km
kaple Dlouhá Ves 15.92 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 15.94 km
NS park Kolinec 15.95 km
SDH Volšovy 15.97 km
Kalný potok 15.98 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 16 km
Hájek Petr 16 km
Zuklín 16 km
kašna Dlouhá Ves 16.02 km
zámek Dlouhá Ves 16.06 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 16.06 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 16.06 km
zámek Kolinec 16.06 km
SDH Kolinec 16.07 km
kaple Dolní Staňkov 16.07 km
Dolní Staňkov 16.07 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 16.08 km
usedlost Dolní Staňkov 7 16.08 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 16.1 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 16.12 km
fara Dlouhá Ves 16.14 km
Staré Volšovy 16.16 km
Pozorka u Lešišova 16.16 km
kaple Dohaličky 16.17 km
lípy Staré Volšovy 16.18 km
SDH Brod 16.19 km
kaple Brod 16.2 km
fara Kolinec 16.2 km
Kočandrle Vladimír 16.2 km
Fischer Ivo 16.2 km
Matuška Waldemar 16.2 km
Dohaličky 16.2 km
Dlouhá Ves 16.21 km
Kolinec 16.22 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 16.25 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 16.27 km
hřbitov Kolinec 16.29 km
hřbitov Dlouhá Ves 16.3 km
pomník padlých WWI, Lovčice 16.32 km
zámek Lovčice 16.33 km
Lovčice 16.35 km
kaple Lovčice 16.42 km
Podzuklín 16.48 km
nádraží Kolinec 16.48 km
Vrásky z lásky 16.48 km
Měsíční menhir, Javorník 16.48 km
SDH Dlouhá Ves 16.48 km
hájovna Podzuklín 16.49 km
lípa Svojšice 16.5 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 16.52 km
hřbitov Svojšice 16.54 km
Kocíkův statek, Svojšice 16.55 km
SDH Svojšice 16.59 km
Svojšice 16.63 km
koupaliště Hory Matky Boží 16.63 km
tvrz Svojšice 16.64 km
Františkova Ves 16.65 km
Mariánský sloup, Plánice 16.66 km
pamětní deska Vladimír Helfert 16.67 km
zřícenina Pustý hrádek 16.68 km
kaple Žlíbek 16.69 km
Žlíbek 16.71 km
koryto Žlíbek 16.72 km
radnice Plánice 16.72 km
rybník Svojšice 16.73 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 16.74 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 16.74 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 16.74 km
hrad Kašperk 16.74 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 16.75 km
židovský hřbitov Strakonice 16.76 km
zámek Žíkovy 16.81 km
Žíkovy 16.81 km
dětské hřiště Kolinec 16.82 km
hrušeň Dlouhá Ves 16.82 km
Anděl Páně 16.82 km
Sokolovna Plánice 16.84 km
koupaliště Kolinec 16.85 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 16.87 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 16.87 km
Úlehle 16.89 km
NS Hory Matky Boží 16.89 km
Hory Matky Boží 16.89 km
stavení Částkov 16.9 km
Říha Olda 16.91 km
kaple Bohdašice 16.92 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 16.93 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 16.93 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 16.94 km
Částkov 16.94 km
kaple u Bohdašic 16.94 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 16.96 km
Plánice 16.96 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 16.96 km
sejpy Hory Matky Boží 16.97 km
SDH Hory Matky Boží 16.98 km
Bohdašice 17 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 17.05 km
hřbitov Hory Matky Boží 17.05 km
letiště Strakonice 17.09 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 17.12 km
rybník Žíkovy 17.12 km
fara Plánice 17.13 km
Odpověď vody - Peter Balhar 17.13 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 17.14 km
MVE Dlouhá Ves 17.14 km
Radkovice 17.15 km
Žďár u Velhartic 17.15 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 17.15 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 17.17 km
kaple Radkovice 17.2 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 17.21 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 17.23 km
SDH Plánice 17.24 km
mlýn papírna Kolinec 17.28 km
menhiry Manželé / Dvojčata, Javorn... 17.3 km
Střídka 17.32 km
hřbitov Plánice 17.32 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 17.32 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 17.34 km
pamětní deska František Křižík... 17.36 km
Křižík František 17.36 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 17.36 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 17.37 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 17.44 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 17.44 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 17.44 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 17.48 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 17.49 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 17.5 km
Drouhaveč 17.52 km
Trsice 17.53 km
lípa Trsice 17.53 km
SDH Ujčín 17.58 km
Slunce, seno, jahody 17.6 km
most Otava, Dlouhá Ves 17.6 km
dudácký festival Strakonice 17.61 km
Posobice 17.62 km
Ujčín 17.62 km
škola Bližanovy 17.63 km
javory Ždánov 17.64 km
kaple Posobice 17.65 km
mlýn Ujčín 17.65 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 17.68 km
Vzteklina, díl 6. 17.7 km
kaple Ujčín 17.71 km
Nuzerov 17.71 km
Pavel Pavel 17.72 km
Vzteklina, díl 1. 17.73 km
zámek Ujčín 17.74 km
pivovar Strakonice 17.74 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 17.82 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 17.83 km
Konín 17.84 km
Maršovice 17.84 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 17.85 km
NS Podskalí ve Strakonicích 17.85 km
pěší most Otava, Strakonice 17.86 km
Bližanovy 17.86 km
Annín 17.86 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 17.86 km
SDH Bližanovy 17.87 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 17.87 km
sklářské muzeum Annín 17.9 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 17.9 km
pivovar (původní) Strakonice 17.91 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 17.91 km
kaple Čestice 17.91 km
Horký František 17.92 km
Kochan Valentin z Prachové 17.92 km
Salák Alexander 17.92 km
Turek Roman 17.92 km
Křížková Hana 17.92 km
Vachler Petr 17.92 km
Čelakovský František Ladislav 17.92 km
Stráž 755 m n. m. 17.92 km
Cihelna 17.92 km
Švehlova chata, Javorník 17.93 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 17.93 km
poustevna u kalvárie, Čestice 17.93 km
rybník Chamutice 17.94 km
kaple Povýšení svatého Kříže a kal... 17.94 km
radnice bývalá Strakonice 17.95 km
kaple Annín 17.96 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 17.97 km
hrad Strakonice 17.97 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 17.97 km
hřbitov Čestice 17.97 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 17.98 km
silniční most Otava, Annín 17.98 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17.98 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 17.98 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 17.99 km
Šmidinger Josef 17.99 km
Spořitelna Strakonice 17.99 km
Tři chlapi na cestách 17.99 km
pomník padlých WWI i II, Čestice... 17.99 km
Skupa Josef 18 km
pamětní deska Josef Skupa 18 km
hrobka rodiny Dlouhoweský 18 km
Masné krámy, Strakonice 18.02 km
Chamutice 18.02 km
stavení Cihelna 18.03 km
kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Če... 18.03 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 18.03 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 18.04 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 18.04 km
fara Čestice 18.06 km
SDH Strakonice 18.07 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 18.07 km
lávka Otava, kemp Annín 18.09 km
lípy Bližanovy 18.09 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 18.09 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 18.09 km
hřbitov Mlázovy 18.09 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 18.1 km
Karel Klostermann, Javorník 18.1 km
chata Baťovna, Javorník 18.11 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 18.11 km
Strakonice 18.11 km
zámek Chamutice 18.13 km
koupaliště Petrovice u Sušice 18.13 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 18.13 km
SDH Životice 18.13 km
Čestice 18.14 km
Tuškov 18.15 km
Mlýnský rybník, Ujčín 18.15 km
Strunkov 18.16 km
žlab Javorník 18.16 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 18.17 km
lípa Chamutice 18.17 km
řeka Volyňka 18.17 km
pomník padlých WWII, Javorník 18.17 km
naučná stezka Měsíční kámen, Javor... 18.17 km
Nové Městečko 18.18 km
Brzobohatý Ondřej 18.18 km
lávka Otava, Annín 18.18 km
pohádková chalupa Mlázovy 18.21 km
morový sloup, Strakonice 18.22 km
zámek Čestice 18.23 km
poklad na Javorníku 18.23 km
kašna Čestice 18.24 km
Javorník 1089 m n. m. 18.25 km
koně Mlázovy 18.26 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 18.28 km
zřícenině tvrze Čestice 18.28 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 18.29 km
kaple Neurazy 18.3 km
koupaliště Annín 18.31 km
pomník padlých WWI, Javorník 18.31 km
kaple Vrbice 18.31 km
Anděl Páně 18.32 km
kostel sv. Mořice, Mouřenec 18.32 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 18.32 km
Andraschko Franz 18.32 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 18.32 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Ja... 18.32 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 18.33 km
kaple Doubravice 18.34 km
SDH Doubravice 18.37 km
Doubravice u Volyně 18.37 km
Rajsko 18.38 km
Horní Staňkov 18.39 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 18.4 km
mlýn Tajanov 18.4 km
NS Radešovské skály 18.4 km
Švankmajer Jan 18.41 km
Javorník 18.41 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 18.41 km
Dolní řepický rybník 18.42 km
Schreiner Gustav 18.42 km
zámek Horní Staňkov 18.42 km
kašna zámecká Horní Staňkov 18.43 km
hřbitov Petrovice u Sušice 18.43 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 18.43 km
fara Petrovice u Sušice 18.44 km
skiareál Javorník 18.45 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 18.46 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 18.46 km
roubenka Javorník 18.46 km
tvrz Doubravice u Volyně 18.46 km
zámek Kněžice 18.47 km
roubenka, Petrovice u Sušice 18.48 km
bunkr (řopík) 194a/91/A-140Z 18.49 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 18.51 km
NS Rýžování zlata 18.52 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 18.52 km
Mlázovy 18.54 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 18.57 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 18.58 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 18.58 km
Petrovice ART 18.58 km
Petrovice u Sušice 18.59 km
vodáctví Strakonice 18.59 km
roubenka Mlázovy 18.6 km
Štíty království českého, Bůh za h... 18.61 km
SDH Petrovice u Sušice 18.61 km
NS Velhartice 18.62 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 18.64 km
fara Mlázovy 18.64 km
rybník Přestanice 18.65 km
Vzteklina, díl 4. 18.67 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 18.67 km
zámek Mlázovy 18.68 km
bunkr (řopík) 194a/90/A-140Z 18.69 km
Bošice 18.69 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 18.7 km
lidová architektura Neurazy 18.74 km
Domanice 18.74 km
Neurazy 18.76 km
kaple Domanice 18.76 km
Královský kámen 1045 m n. m. 18.78 km
Werich Jan 18.8 km
lípa Kojšice 18.84 km
Kojšice 18.85 km
zámek Kojšice 18.86 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 18.87 km
SDH Neurazy 18.88 km
Vojetice 18.9 km
lípy Dolejší Krušec 18.9 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 18.9 km
Heřmánková Hana 18.9 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 18.91 km
Ruda Štěpán 18.91 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 18.91 km
traktoriáda Mlázovy 18.91 km
Kasejovice 18.92 km
zámek Loučová 18.93 km
Loučová 18.93 km
První sníh - Peter Balhar 18.94 km
bunkr (řopík) 194a/89/A-140Z 18.96 km
fara Vacov 18.96 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 18.97 km
Bílá paní 18.97 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 18.97 km
Rohanov 18.98 km
Jiřičná 18.98 km
Hledání ztraceného času - americké... 18.99 km
pomník padlých WWI i II, Kašperské... 18.99 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 18.99 km
kostel sv. Mikuláše, Vacov 19 km
SDH Rohanov 19 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 19 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vacov 19 km
Vacov 19.01 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 19.02 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 19.02 km
Z meze (1) - Alena Holá 19.02 km
Z meze (2) - Alena Holá 19.02 km
koně Jiřičná 19.03 km
tvrz Jiřičná 19.03 km
Tejmlov 19.05 km
bunkr (řopík) 194a/88/A-200Z 19.05 km
hřbitov Neurazy 19.06 km
štola Horní Staňkov 19.06 km
Zahrádka - Alena Holá 19.06 km
Přestanice 19.06 km
Balhar Kopřivák Peter 19.06 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 19.06 km
Brandl Petr Jan 19.06 km
Stébel gotika - Alena Holá 19.06 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 19.06 km
Za deště - Alena Holá 19.06 km
Pampelišky - Alena Holá 19.06 km
Lukoviště 19.07 km
Bílé dny - Alena Holá 19.08 km
Podzim - Alena Holá 19.08 km
Libětice 19.08 km
Mileč 19.08 km
pomník padlých WWI, Strakonice 19.09 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 19.11 km
Odešlá - Peter Balhar 19.12 km
Zimní nebe - Peter Balhar 19.12 km
nádraží Strakonice 19.12 km
Prostřední Krušec 19.13 km
kostel sv. Václava, Strakonice 19.14 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 19.14 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 19.15 km
Dolejší Krušec 19.15 km
Švédské hroby, Hartmanice 19.16 km
zámek Dolejší Krušec 19.16 km
Řetenice 19.17 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 19.17 km
hřbitov Vacov 19.17 km
včelín Loučová 19.19 km
kaple Panny Marie, Řetenice 19.21 km
kašna Kašperské Hory 19.21 km
Nihošovice 19.21 km
Policie Modrava 19.21 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 19.22 km
NS Strážců hranice 19.22 km
Ano, šéfe! - 6. řada, 2. díl - hot... 19.22 km
NS Cesta zlatokopů 19.23 km
Peckov - žila 18 měsíců s mrtvolou... 19.24 km
Novák František, páter 19.24 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 19.24 km
Vůně vanilky 19.24 km
infocentrum NP Kašperské Hory 19.24 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 19.25 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 19.25 km
radnice Kašperské Hory 19.26 km
Kintzl Emil 19.26 km
fara Mileč 19.26 km
Již nikdy Mnichov 19.26 km
infocentrum Kašperské Hory 19.27 km
vlaková zastávka Strunkovice na Vo... 19.27 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 19.27 km
dětské hřiště Nihošovice 19.27 km
hřbitov Strakonice 19.27 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 19.28 km
NS Vlčí jámy 19.28 km
bunkr (řopík) 194a/87/A-180Z 19.29 km
NS Okolím Lnář 19.29 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 19.29 km
SDH Jindřichovice 19.29 km
Pích 19.31 km
Ruppert Matěj 19.33 km
Kašperské Hory 19.33 km
AccuWeather - Kašperské Hory 19.33 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 19.33 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 19.33 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 19.33 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 19.33 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 19.33 km
kaplička Prostřední Krušec 19.33 km
barokní silniční most Lnáře 19.33 km
pomník Karla Klostermanna 19.35 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 19.35 km
Krásné údolí Ostružná 19.37 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 19.38 km
Jindřichovice 19.39 km
skiareál Kašperské Hory 19.41 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 19.41 km
Holidayinfo - Kašperské Hory 19.41 km
roubenka Jindřichovice 19.41 km
SDH Nihošovice 19.41 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 19.43 km
pomník generál A. A. Vlasov 19.43 km
infocentrum Lnáře 19.43 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 19.44 km
Světlá 19.44 km
tvrz Lnáře 19.44 km
Muzeum kočky, Lnáře 19.45 km
zámek Lnáře 19.46 km
Krvavá léta - Vlasovci 19.46 km
kašna kruhová parku Lnáře 19.46 km
pramen pod Borkem 19.46 km
hřbitov Kašperské Hory 19.46 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 19.46 km
kaple u Jindřichovic 19.47 km
návesní rybník Jindřichovice 19.47 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 19.47 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 19.48 km
zámek (nový) Jindřichovice 19.5 km
zámecký park Lnáře 19.51 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 19.51 km
zámek (starý) Jindřichovice 19.51 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 19.51 km
Novotný Miloslav, PhDr. 19.52 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 19.52 km
kaple Miřetice 19.52 km
skanzen Velhartice 19.56 km
hrad Velhartice 19.57 km
Tři chlapi na cestách 19.57 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 19.57 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 19.57 km
Velhartice - Josef Váchal 19.57 km
Štíty království českého, Hrady ne... 19.57 km
Bušek z Velhartic 19.57 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 19.57 km
rybník zámecký Lnáře 19.57 km
pamětní deska Jan Matějka 19.58 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 19.58 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 19.58 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 19.58 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 19.58 km
bunkr (řopík) 194a/86/B1-80Z 19.59 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 19.6 km
Radomyšl 19.6 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 19.6 km
radnice Radomyšl 19.6 km
infocentrum Radomyšl 19.6 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 19.61 km
Lifka Bohumír Dr. 19.61 km
pamětní deska Bohumír Lifka 19.61 km
horské městské domy Kašperské Hory... 19.61 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 19.63 km
Lnáře 19.63 km
bunkr (řopík) 194a/85/A-140Z 19.63 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 19.65 km
pamětní deska Josef Kovář 19.65 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 19.66 km
fara Radomyšl 19.66 km
Zámecký rybník Jindřichovice 19.67 km
pítko u hradu Velhartice 19.67 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 19.68 km
pranýř, Kašperské Hory 19.69 km
SDH Radomyšl 19.69 km
Radešov 19.73 km
Zimní - Alena Holá 19.74 km
MVE Radešov 19.75 km
Radešovská lípa 19.78 km
stavení Miřetice 19.79 km
kaple nad Kašperskými Horami 19.8 km
Kohoutí kříž, Nicov 19.85 km
golf Zahrádky 19.86 km
kaple Nicov 19.86 km
roubenka Nicov 19.87 km
bunkr (řopík) 194a/84/B2-80Z 19.88 km
rybník Vražda, Radomyšl 19.88 km
kostel sv. Martina, Nicov 19.9 km
Nicov 19.9 km
hřbitov Nicov 19.9 km
SDH Nicov 19.91 km
Borek 859 m n. m. 19.92 km
štola Velhartice 19.92 km
fara Nicov 19.92 km
pomník padlých WWI, Nicov 19.92 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 19.92 km
Chlum u Hartmanic 19.94 km
křížová cesta, Radomyšl 19.95 km
pomník padlých WWI, Benešova Hora... 19.98 km
štola Naděje 20 km
ubytování v okolí

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail

chalupa 8801, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 20
cena ubytování: od 0 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Lamberská stezka, Žihobce - oteví...

  batoh
  muzeum Lamberská stezka, Žihobce - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • zámek Hrádek u Sušice - otevírací doba...

  batoh
  zámek Hrádek u Sušice - otevírací doba
  Šumava A-Z: zámky
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Prohlídky města Sušice

  batoh
  Prohlídky města Sušice
  Šumava A-Z: přednášky
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Velké Hydčice

  batoh
  Konzum Velké Hydčice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Horažďovice

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Horažďovice
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Malý Bor

  batoh
  Konzum Malý Bor
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Velké Hydčice 0.37 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 3.1 km
Konzum Malý Bor 3.31 km
Bankomat ČSOB 3.4 km
Konzum Horažďovice 3.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.41 km
Bankomat Komerční banka 3.45 km
Bankomat Česká spořitelna 3.63 km
Bankomat GE Money Bank 3.72 km
Konzum Rabí 3.97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 4.13 km
Konzum Horažďovice 4.14 km
Konzum Nezamyslice 4.51 km
Konzum Žichovice 4.96 km
Konzum Hradešice 5.29 km
Konzum Třebomyslice 5.39 km
Konzum Budětice 6.02 km
Konzum Břežany 6.13 km
Jednota Střelské Hoštice 6.86 km
Konzum Velký Bor 7.44 km
Konzum Pačejov 8.07 km
Konzum Nalžovské Hory 9.01 km
Konzum Myslív 9.01 km
Jednota Štěchovice 9.05 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 9.15 km
Konzum Svéradice 9.51 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 9.66 km
Konzum Žihobce 9.92 km
Konzum Pačejov 10.3 km
Konzum Velenovy 10.38 km
Konzum Čejkovy 10.69 km
Konzum Soběšice 10.74 km
Konzum Sušice 11.09 km
Jednota Mečíchov 11.88 km
Konzum Ústaleč 12.01 km
Jednota Mnichov 12.18 km
Konzum Chanovice 12.22 km
Bankomat Česká spořitelna 12.25 km
Konzum Čečelovice 12.35 km
čerpací stanice Shell, Sušice 12.45 km
Bankomat Česká spořitelna 12.48 km
Bankomat UniCredit Bank 12.55 km
Jednota Katovice 12.62 km
Bankomat ČSOB 12.68 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 12.78 km
Bankomat GE Money Bank 12.94 km
Bankomat Komerční banka 12.96 km
Bankomat Česká spořitelna 12.96 km
Konzum Zavlekov 12.98 km
Konzum Hrádek 13.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.08 km
Bankomat ČSOB 13.08 km
Konzum Sušice 13.09 km
čerpací stanice OMV, Katovice 13.26 km
Konzum Sušice 13.34 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.76 km
Konzum Strašín 13.83 km
Konzum Zborovy 14.15 km
Konzum Nezdice na Šumavě 14.84 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 15.27 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 15.9 km
Konzum Kolinec 16.12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 16.15 km
Konzum Dlouhá Ves 16.5 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.54 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 16.69 km
Bankomat Česká spořitelna 16.74 km
Konzum Plánice 16.75 km
Jednota Sousedovice 16.82 km
Bankomat GE Money Bank 16.91 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 17.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.14 km
Jednota Strakonice 17.37 km
Konzum Ujčín 17.64 km
Jednota Strakonice 17.7 km
Jednota Strakonice 17.77 km
Fortna Strakonice 17.86 km
Bankomat Komerční banka 17.96 km
Jednota Strakonice 17.99 km
Bankomat Česká spořitelna 18 km
Jednota Strakonice 18.02 km
Bankomat UniCredit Bank 18.06 km
Bankomat GE Money Bank 18.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.17 km
Jednota Strakonice 18.18 km
Jednota Čestice 18.18 km
Bankomat Fio banka 18.21 km
Bankomat Česká spořitelna 18.26 km
Bankomat Česká spořitelna 18.27 km
Bankomat ČSOB 18.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.32 km
Jednota Strakonice 18.34 km
Bankomat ČSOB 18.34 km
Bankomat ČSOB 18.45 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 18.53 km
Konzum Petrovice u Sušice 18.6 km
Bankomat ČSOB 18.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.61 km
Jednota Strakonice 18.66 km
Bankomat Česká spořitelna 18.72 km
Jednota Strakonice 18.78 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 18.79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 18.81 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 18.91 km
Supermarket Strakonice 18.94 km
Bankomat Česká spořitelna 18.96 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.05 km
Bankomat Komerční banka 19.07 km
Bankomat ČSOB 19.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.11 km
Jednota Vacov 19.11 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 19.28 km
Konzum Kašperské Hory 19.28 km
Bankomat Česká spořitelna 19.29 km
Jednota Lnáře 19.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 19.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 19.36 km
Jednota Radomyšl 19.46 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.63 km

mohlo by Vás zajímat

Horažďovice

batoh
Horažďovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Nalžovské Hory

batoh
Nalžovské Hory
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava (německy Böhmerwald) nabízí svým návštěvníkům především svou téměř nedotčenou přírodu, ve které se mohou zotavit, načerpat nových sil a duševní pohody. Pro toulání krajem, poznávání přírody, jejích zákonitostí, ale i kulturních, technických památek Šumavy slouží síť značených turistických tras, cyklotras a vodáckých tras spojujících zajímavá místa. Zajímavá místa upřesňují a doplňují i tématické naučné okruhy nebo naučné stezky. V místě přítomné zastávky „Zelených autobusů“ lze zde odstavit svůj automobil a využít jejich služeb k dosažení vzdálenějších cílů a následně k opětovnému návratu. „Zelené autobusy“ zajišťují v letním období ekologickou hromadnou dopravu po území Národního parku Šumava s možným propojením na obdobný systém v sousedním Národním parku Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) . Zelené autobusy Vás dopraví i s kolem. Alternativní forma dopravy pro méně pohyblivé starší občany je „Dostupná Šumava“ - autobusové zájezdy s průvodcem mimo hlavní turistickou sezonu přiblíží místa, kam není vjezd osobním automobilem povolen. Síť označených tras celým územím národního parku nabízí návštěvu řady zajímavých míst jak pro náročnější turisty, tak i méně zdatné návštěvníky. Pomoc turistům, kteří prochází Šumavu především po páteřní, červené turisticky značené trase vedené v blízkosti státní hranice, nabízí také vyznačená nouzová nocoviště. Cyklotrasy vedou po zpevněných komunikacích a nabídnou zájemcům atraktivní terén i řadu okružních tras. V zimě je Šumava rájem hlavně pro běžecké lyžování s bohatou nabídkou udržovaných lyžařských stop – Bílá stopa na Šumavě. Program Národního parku Šumava nabízí možnost zaparkovat automobil na malém parkovišti a odtud, blíže k šumavské přírodě, vyrazit na pěší, cyklo, či lyžařský výlet do okolí. Malá parkoviště rozšiřují nabídku odstavných parkovišť v obcích. Pro poznávání Šumavy také využijte široké nabídky levného ubytování na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro dovolenou a relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Nu? Povídal jsem vám, že přijde!" chlubil se Polda Kar­houn, „tu ho máte! Ať žijete na sto let, pantáto!... Ale mordy-je, jsme o suchu! Ta pijavice nám už nechce nalít!"

Při těchto slovech mával ve vzduchu prázdným „tuplákem".

„Nalejte jim!" velel Potužák vcházejícímu hostinskému: „každému po tupláku a mně přineste sklenici. Pak mi udě­lejte účet! Pospíchám domů."

„Snad byste nám neutek — to by tak bylo!" vece Polda.

„Neuteku vám, Poldo, ale dlouho se pozdržet nemohu. Především vám děkuju, dobře to dopadlo..."

„Pustili..."

„Proč jste nám ho nepřived?"

„Nu — není mu do společnosti, tomu rozumíte." Řeči sem, řeči tam. Přinesli pivo. Všickni si zavdali s Potužákem, který si se všemi připil.

„Doufám, že jste taky něco snědli?" tázal se Potužák.

„To si myslím," odpověděl Honza Karhoun, „ale tolik toho nebylo, kolik obnáší ta šunka a to uzené, co mi ten chlap ukrad. Potom že je to bratr! Neřád je to..."

„Drž hubu, ty!" — následovala neomalená, kousavá pře­zdívka. „Styď se tuhle před pantátou! Co si o nás pomyslí!"

„Třicet dva cerbuláty snědli, všecky, co jsem jich tu měl," pravil hostinský, strkaje účet Potužákovi, „a padesát housek..."

„Poldo," Potužák se obrátil na tohoto, „Poldo, dáte něco na mé slovo ?"

„To dám, ať jsem setsakramentský, že dám!" odpověděl tento; „vy jste mužák, a viďte, já vám pomoh! Já mu dal, tomu správci! Jen jim ukázat zuby, pánům! To je má řeč! Já se nikoho nebojím!..."

„Dobře, Poldo, nebojte se! — Ale na mé slovo dáte, jste řekl..."

„Dám, mordyje, dám!" řval Polda, „ale na Krušnýho ne­dám, to je šmarhola. Škoda, že tu není..."

„Nechte Krušného, ten odešel domů..."

„Protože má strachu deset mandelů přede mnou — taky ví proč, škoda, že je sedlák — takovej škudla!... Ale na vás dám!"

Potužák mu podal ruku.

„Poldo," pravil, „hleďte, máte toho dnes dost. Člověk, který vykonal tak dobrý skutek jako vy dnes ráno, se neopije pod obraz boží! Dáte-li na moje slovo, jako jste řekl, dopijte teď a půjdete domů a druzí taky. Ne, že bych vám nepřál, Pánbůh uchovej! — ale, jak jsem pravil, dost budete mít. Uposlechnete-li, dám každému z vás po zlatém a zítra nebo kdy se vám zlíbí, sejdete se tu nebo kdekoliv jindy a zavdáte si ještě jednou. Co tomu říkáte?"

„Co tomu říkám?" — Polda Karhoun udeřil pěstí na stůl, až sklenice a okna řinčely — „že jste muž, jemuž se nikdo na světě nevyrovná, ani sám kníže pán! To říkám, a ať se propadnu, není-li to pravda! — Kamarádi!" — obrátil se ke svým soudruhům — „víte co! — Pojďme všichni, jak jsme tu, a vyprovoďme tuhle pantátu až do Plástovic! Jemu ke cti a slávě půjdeme, aby svět viděl, že vyhrál!"

Tato zamýšlená pocta se Potužákovi ovšem málo zamlou­vala; než, čím více odmítal, uváděje, že cesta je daleká a že tak okázalými a hlučnými projevy by se mu neposloužilo, tím úporněji Polda na svém stál, že vděčnost jej nutí, aby při svém úmyslu trval, a jeho kamarádi mu přizvukovali. Nezbý­valo tedy pantátovi než poseděti s nimi a vyčkati, že účinky nově nalitých tupláků jim beztak znemožní provedení jich úmyslu.

Bylo mu svrchovaně nevolno v této společnosti pěti zpitých chlapů, jichž divé, každou chvíli v hádku se přiostřující řeči jej naplňovaly hrůzou a odporem. Posléze hostinský mu po­mohl z nesnáze: znamenaje vhodný okamžik, poradil mu, aby se nepozorován vytratil, a slíbil, že v dané chvíli je, možno-li, po dobrém z hospody vyklidí, za kterýmžto účelem Potužák mu strčil připověděných jim pět zlatých, aby je, uposlechnou-li ho, mezi ně rozdělil.

Zosnovaný plán se také šťastně povedl. Když Potužák, použiv vhodného okamžiku, z hospody unikl, pětilístek byl pivem a kořalkou tou měrou zmožen, že jeho zmizení ani ne­postřehl. Hostinský je ponechal ještě asi půl hodiny, načež se mu podařilo příměti je k odchodu.

„To byl, mordyje, den!" liboval si Polda, strčiv do kapsy zlatku; „kdybych byl dvacet kaprů vytáhl pod Bezdreví, nebyl bych tolik peněz vydělal. Ať žije Potužák!" —

Odchod Potužákův s jeho synem a s Krušným z Hluboké podobal se opravdovému útěku, tou měrou měli naspěch, aby se dostali z dosahu bratří Karhounů a jich družiny. Brali se zase cestou, kterou ráno šli Potužák a Krušnej, šli opačným směrem, nemajíce těch chvil pilnější myšlenky a starosti než uniknouti Karhounům; zvláště Krušnej jevil se velmi roz­čileným a uháněl, že druzí mu jedva stačili.

Nepršelo již, ale pod mraky bylo neustále a soumrak večerní počínal padat. Když došli bezdrevské hráze a nikoho za sebou neviděli ani neslyšeli, pokládali se v bezpečí. Pusto bylo na hrázi, ohromná hladina rybníka ležela před nimi jako nesmír­ná rozlitina jakés šeré hmoty, bez nejmenšího lesku a pohybu. Mrtvo vůkol a ticho až příšerné jak na vodě, tak i ve stro­mech borku pod hrází, ledaže tu a tam zakrákoral havran, zakvílela čejka, zachechtal se lichý racek. Mlhy, jež ráno tvo­řily neprůhledný závoj, halící všechny předměty, prořídly značně, už jen v nesouvislých chuchvalech kroužily nad voda­mi...

Tu náhle vzplanula na západě ona rudá zář, již viděla Apolena, když vyběhla otci v ústrety, a která se jí zdála ohni­vou jako výheň samého pekla. Zář se sdělila vodám Bezdrevi, v roztok nachu je proměnila a ohnivé pruhy a paprsky, jež na nebi vzplály, i na nepřezírné hladině se vznítily, a žlutá, modrá i fialová světla po nich přebíhala...

Než, duši Potužákovu tato záplava ohnivých barev na nebi i na vodě nepoděsila, ani příšernou se mu nezdála býti jako téže chvíli jeho dceři na lánech blíže Volešku. Jemu naopak se podobala blahověstnou duhou nad vodami potopy. Vždyť slunko za ní stálo a hřálo, teplé slunko červencové, pod jehož požehnanými paprsky dozrává v zlatém klase boží obilíčko, teplé slunko, jež vyráží nadbytek vláhy, a co promoklo, vy­sušuje. I v největších mukách duše své, ve strachu o svého jediného syna, rva se s hrozící mu potupou a hanbou, ani na okamžik nezapomněl na plod celoroční své lopoty, na ohro­ženou úrodu na svých lánech; ač se již vzdával vší naděje na sklizeň, přece ještě myšlenky jeho zalétaly k Tomu, jenž řídí osudy všehomíra i lidstva i každého červíčka, a s oddanou v Jeho vůli prosbou se k Němu modlil, aby se slitoval nad dílem mozolných jeho rukou. A hle! Syn jeho, v předvečer mu vyrvaný, kráčel podle něho, s ním zavítá radost a útěcha v srdce mateřino; na západě, za modrými, dosud v mraky a mlhy zahalenými horami, zapadává na čistém již nebi zdroj všeho světla a tepla, a jeho krvavý západ věští nazejtří krásný den. Úroda snad přece nebude zcela zničena...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky