Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

přírodní rezervace Prácheň

Šumava

Obrázek
kategorie: příroda
podkategorie: přírodní krásy, úkazy
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°18'49.270"N, 13°40'53.107"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Přírodní rezervace Prácheň - lesnaté natrží se vzácnou květenou kolem zříceny hradu Prácheň. Po opuštění hradu v 2. polovině 16. stol. se dnes nejcennější část rezervace - porosty na strmých skalnatých svazích nad řekou, vyvíjela prakticky bez lidských zásahů. Jsou zde zachovány přes 100 let staré smíšené pomsty s borovicí, lípou, jilmem, javorem klenem, habrem a dubem s bohatým bylinným patrem. Bylo zde nalezeno více než 100 druhů vyšších rostlin, z nichž řada je chráněna. Je zde doložen výskyt významných teplomilných druhů měkkýšů. Do území je vstup veřejnosti povolen jen po značené turistické stezce. Chráněné území o výměře 28,45 ha zaujímá západní až severozápadní svah vrchu Prácheň (512,4 m n.m.) v k.ú. Velké Hydčice. Předmětem ochrany je zbytek přirozených převážně listnatých porostů teplomilného charakteru ta na strmém svahu pod zříceninou někdejšího župního hradu, Podkladem chráněného území jsou krystalické horniny moldanubika. Byly zde zjištěny ruly, aplity, lamprofyry i granodiority, místy krystalické vápence. Převážnou část území pokrývá mezotrofní hnědozem, v místech s podkladem vápence pak vápeníte hnědozemě. Porosty v rezervaci tvoří suťový les s převahou lípy malolisté (Tilia cordata), lípy velkolisté (T. platyphyllos) a Javoru mléče (Acer platanoides), dubohabřina s převahou dubu letního (Quercus robur), dubu zimního (Q. petraea) a habru obecného (Carojnus betulus) a borový les na minerálním podkladu. V bylinném podrostu najdeme typické druhy hájové květeny jako např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), dymnivka dutá (Corydalis cava), bažanka vytrvalá (Mercurialis perenriis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), prvosenka jarní (Primula verís), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) kruštík širolistý (Epipactis helleborine) aj. V území bylo zjištěno 135 druhů živočichů, z chráněných např. čmelák zemni (Bombus terrestris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronelía austriaca), lejsek šedý (Muscícapa striata), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ťuhýk obecný (Lanius collúrio) či veverka obecná (Sciurus vulgaris). Zákonnou ochranu získalo toto území již v roce 1959 novelizovaná v roce 1988.
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

hřbitov Prácheň

batoh
hřbitov Prácheň
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel sv. Klimenta, Prácheň

batoh
kostel sv. Klimenta, Prácheň
Šumava A-Z: kostely
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zřícenina Prácheň

batoh
zřícenina Prácheň
Šumava A-Z: zřícenina
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

akvapark Horažďovice

batoh
akvapark Horažďovice
Šumava A-Z: akvaparky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
hřbitov Prácheň 0.15 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 0.16 km
zřícenina Prácheň 0.38 km
akvapark Horažďovice 1.17 km
koupaliště Velké Hydčice 1.38 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 1.4 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 1.4 km
fara Horažďovice 1.51 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 1.53 km
podzámecký mlýn Horažďovice 1.53 km
kašna zámek Horažďovice 1.55 km
Kladivo na čarodějnice 1.55 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 1.56 km
zámek Horažďovice 1.6 km
městské muzeum Horažďovice 1.6 km
oslavy osvobození Horažďovice 1.61 km
morový sloup, Horažďovice 1.62 km
kašna Horažďovice 1.62 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 1.62 km
Horažďovice 1.62 km
Ševčík Otakar 1.62 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 1.65 km
Pražská brána, Horažďovice 1.66 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 1.76 km
kaple Boubín u Horažďovic 1.78 km
Boubín u Horažďovic 1.81 km
hřbitov starý Horažďovice 1.82 km
infocentrum Horažďovice 1.83 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 1.84 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 1.84 km
Velké Hydčice 1.85 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 1.86 km
SDH Velké Hydčice 1.86 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 1.86 km
Malé Hydčice 1.87 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 1.9 km
cyklo most Otava, Hydčice 1.95 km
NS Velké Hydčice 1.97 km
nádraží Velké Hydčice 2.14 km
rybník Velký Šibeňák 2.19 km
nádraží Horažďovice 2.22 km
židovský hřbitov Horažďovice 2.34 km
Habsburský Rudolf 2.38 km
Malý Bor 2.85 km
SDH Malý Bor 2.94 km
bitva u Panského Boru 2.98 km
fara Malý Bor 2.98 km
hřbitov Malý Bor 2.99 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 3 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 3 km
Veřechov 3.61 km
kaple Veřechov 3.64 km
SDH Veřechov 3.65 km
pamětní deska František Kubeš 3.65 km
Bojanovice 3.9 km
pomník padlých WWI, Kalenice 5.36 km
Sokolovna Kalenice 5.36 km
Kalenice 5.38 km
kaple sv. Františka, Kalenice 5.39 km
Spiro Ignaz 5.39 km
hřbitov Rabí 5.45 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 5.47 km
kaple Kalenice 5.49 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 5.54 km
Velkoborský rybník 5.54 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 5.55 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 5.56 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 5.56 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 5.56 km
hřbitov Nezamyslice 5.57 km
Panský nezamyslický rybník 5.66 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 5.66 km
zámek Střelské Hoštice 5.66 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 5.69 km
Penc Bořivoj 5.7 km
Nezamyslice 5.7 km
SDH Velký Bor 5.73 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 5.74 km
pomník padlých WWI, Rabí 5.78 km
MVE Střelské Hoštice 5.78 km
Rabí 5.79 km
kašna Rabí 5.8 km
Krnka Sylvestr 5.8 km
Velký Bor 5.8 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 5.84 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 5.84 km
Moravec Alois 5.85 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 5.85 km
hřbitov Střelské Hoštice 5.85 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 5.87 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 5.93 km
studna Rabí 5.94 km
dobití Rábí 5.96 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 5.96 km
Štíty království českého, Co všech... 5.99 km
Štíty království českého, Hrady do... 5.99 km
Štíty království českého, Jak rost... 5.99 km
Na cestě po Plzeňsku 5.99 km
zřícenina hradu Rabí 5.99 km
Nezdický potok 6.01 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 6.04 km
židovský hřbitov Rabí 6.05 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 6.12 km
škola Hradešice 6.15 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 6.18 km
hřbitov Hradešice 6.19 km
Hradešice 6.2 km
fara Hradešice 6.2 km
SDH Hradešice 6.2 km
kaple Rabí 6.21 km
empírová sýpka, Žichovice 6.22 km
kaple Hradešice 6.22 km
most Otava, Žichovice 6.32 km
pomník padlých WWI, Žichovice 6.36 km
Vích Josef 6.36 km
sýpka a špýchar, Žichovice 6.4 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 6.43 km
barokní dolní most, Žichovice 6.47 km
Žichovice 6.47 km
barokní horní most, Žichovice 6.5 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 6.53 km
Klepš Bedřich 6.53 km
pamětní deska Bedřich Klepš 6.53 km
pivovar Žichovice 6.59 km
zámek Žichovice 6.59 km
lípa zámek Žichovice 6.61 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 6.68 km
zámecký park Žichovice 6.68 km
kaple Černíč 6.69 km
pomník padlých WWI, Černíč 6.69 km
Černíč 6.7 km
usedlost Černíč 10 6.77 km
SDH Žichovice 6.82 km
lom Rabí 6.83 km
nádraží Žichovice 6.9 km
Kavale Jan 6.91 km
statek Vlkonice 9 6.94 km
Vlkonice u Budětic 6.95 km
kaple Vlkonice 6.95 km
kaple návesní Vlkonice 6.95 km
Rábí - Josef Váchal 7.03 km
Vaice Matěj 7.17 km
pamětní deska Matěj Vaice 7.17 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 7.29 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 7.3 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 7.37 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 7.37 km
SDH Frymburk u Sušice 7.38 km
tvrz Frymburk u Sušice 7.42 km
Frymburk u Sušice 7.44 km
kaple sv. Anny, Svéradice 7.65 km
Svéradice 7.66 km
pomník padlých WWI, Svéradice 7.67 km
SDH Svéradice 7.71 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 7.74 km
památník Miloslav Šimek 7.76 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 7.77 km
přírodní park Buděticko 7.78 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 7.79 km
Šimek Miloslav 7.8 km
Pinkas Jakub 7.81 km
Budětice 7.81 km
fara Budětice 7.82 km
hřbitov Budětice 7.84 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 7.84 km
kaple Panny Marie, Budětice 7.86 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 7.86 km
pamětní deska Josef Jungmann 7.87 km
památník obětí transportu smrti, V... 7.92 km
hřbitov Volenice 7.93 km
kaple Horní Poříčí 8.01 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 8.01 km
pamětní deska František Hradský... 8.01 km
SDH Čepice 8.03 km
pamětní deska Josef Pacourek 8.05 km
Brabec Lubomír 8.05 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 8.07 km
kaple Čepice 8.08 km
Čepice 8.1 km
most Otava, Čepice 8.11 km
zimní splouvání Otavy 8.11 km
přírodní rezervace Čepičná 8.21 km
fara Volenice 8.29 km
muzeum selského statku, Volenice 8.3 km
kostel sv. Petra a Pavla, Volenice 8.32 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 8.32 km
koupaliště Horní Poříčí 8.33 km
pamětní deska Dr. Jan Hromádka 8.36 km
pomník padlých WWI, Volenice 8.38 km
Hromádka Jan Prof. PhDr. 8.39 km
Volenice 8.4 km
kašna Volenice 8.4 km
Štěchovice 8.47 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 8.56 km
Čepičná 671 m n. m. 8.59 km
dětské hřiště Volenice 8.6 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 8.6 km
SDH Volenice 8.61 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 8.62 km
kaple Dolní Poříčí 8.66 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 8.81 km
Bílenice 8.84 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 8.9 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 8.98 km
SDH Bílenice 8.98 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 9.1 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 9.13 km
Lomecký mlýn 9.15 km
Podolí u Bílenice 9.28 km
Slatina u Horažďovic 9.41 km
Růžičková Helena 9.41 km
koně Slatina u Horažďovic 9.41 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 9.43 km
SDH Slatina u Horažďovic 9.43 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 9.47 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 9.52 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 9.52 km
synagoga Slatina u Horažďovic 9.53 km
kaple Strážovice 9.61 km
Strážovice 9.62 km
dětské hřiště Strážovice 9.64 km
Mačice 9.69 km
nádraží Pačejov 9.69 km
SDH Nalžovské Hory 9.73 km
Žižkův most, Horní Poříčí 9.74 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 9.74 km
zámek Mačice 9.75 km
Dolíškův mlýn, Mačice 9.76 km
NS Kněží hora 9.76 km
kaple Újezd u Chanovic 9.77 km
SDH Újezd u Chanovic 9.77 km
Hlaváčová Jana 9.78 km
kaple Mačice 9.78 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 9.78 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 9.78 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 9.8 km
Stříbrné Hory 9.84 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 9.85 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 9.86 km
Taaffe Eduard hrabě 9.86 km
Boží muka, Mačice 9.96 km
Ohrazenice 9.96 km
hřbitov Nalžovské Hory 10.01 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 10.02 km
Oukropec Petr 10.02 km
Katovická hora, Kněží hora 10.03 km
přírodní rezervace Kněží hora... 10.03 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 10.03 km
hřbitov Bukovník 10.07 km
Novosedly 10.08 km
Nalžovské Hory 10.08 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 10.08 km
pomník padlých WWI, Novosedly 10.09 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 10.12 km
sýpka Bukovník 10.14 km
kostel sv. Václava, Bukovník 10.17 km
Bukovník 10.21 km
židovský hřbitov Slatina 10.35 km
zámek Defurovy Lažany 10.37 km
rybník Ohrada, Chanovice 10.39 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 10.4 km
kašna zámecká Chanovice 10.42 km
Náš venkov - Činorodé Chanovice... 10.44 km
Chanovice 10.44 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 10.46 km
zámek Chanovice 10.47 km
kaple Chanovice 10.47 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 10.49 km
Dobršín 10.5 km
NS Chanovice 10.5 km
pomník padlých WWI, Chanovice 10.5 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 10.51 km
Defurovy Lažany 10.51 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 10.51 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 10.52 km
infocentrum Chanovice 10.54 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 10.54 km
Chlum 608 m n. m. 10.57 km
sýpka Chanovice 10.62 km
Tažovický platan a jinan 10.64 km
skanzen Chanovice 10.65 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 10.65 km
řeka Ostružná 10.66 km
SDH Chanovice 10.7 km
zámek Tažovice 10.76 km
kaple sv. Anny, Chanovice 10.76 km
hřbitov Chanovice 10.8 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 10.82 km
Letovy 10.82 km
mlýn Tažovice 10.85 km
SDH Letovy 10.85 km
Tažovická Lhota 10.87 km
kamenný barokní most, Tažovice 10.9 km
SDH Tažovice 10.95 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 10.96 km
Velká Chmelná 10.97 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 11 km
Lnářský Málkov 11 km
kaple Lnářský Málkov 11.01 km
kaple Tažovice 11.08 km
Tažovice 11.1 km
Sedlečský rybník 11.2 km
pomník padlých WWI, Dražovice 11.2 km
pamětní deska obce Dražovice 11.23 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 11.25 km
kaple sv. Václava, Dražovice 11.25 km
Dražovice 11.28 km
Sedlečko 11.31 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 11.38 km
hřbitov Katovice 11.38 km
fara Katovice 11.44 km
mlýn Katovice 11.46 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 11.47 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 11.48 km
lípa svobody Žihobce 11.49 km
dětské hřiště Žihobce 11.5 km
pomník padlých WWI, Žihobce 11.51 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 11.51 km
Katovice 11.52 km
Žihobce 11.52 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 11.53 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 11.53 km
fara Žihobce 11.54 km
Doblba 11.54 km
zámek Žihobce 11.54 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 11.55 km
pamětní deska František Procházka... 11.55 km
infocentrum Žihobce 11.56 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 11.56 km
pamětní deska Karel Orlt 11.57 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 11.58 km
zámecký park Žihobce 11.59 km
pamětní deska osvobození Katovice... 11.64 km
pomník padlých WWI, Katovice 11.65 km
Žďár u Nalžovských Hor 11.7 km
kaple Ždár 11.72 km
SDH Ždár 11.74 km
hřbitov Žihobce 11.75 km
Podhrázský dražovický rybník 11.78 km
synagoga Podmokly 11.85 km
Dvořák Antonín 11.87 km
Kopta Václav 11.87 km
studánka Podmokly 11.87 km
koupaliště Žihobce 11.88 km
hřbitov Kadov 11.9 km
Podmokly 11.92 km
SDH Podmokly 11.93 km
kaple Podmokly 11.93 km
kašna Podmokly 11.93 km
pomník padlých WWI, Podmokly 11.95 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 11.96 km
dětské hřiště Podmokly 12 km
pomník padlých WWI, Kadov 12 km
tvrz Kadov 12 km
Kadov 12.02 km
chudobinec Kadov 12.02 km
kostel sv. Václava, Kadov 12.03 km
fara Kadov 12.04 km
Kadovský viklan 12.07 km
Bezděkov u Kasejovic 12.08 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 12.17 km
Čejkovy 12.2 km
koupaliště Čejkovy 12.21 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 12.48 km
vodáctví Sušice 12.48 km
nádraží Sušice 12.58 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 12.63 km
Bílá paní 12.8 km
Tedražice 12.86 km
Galušková Karolína 12.86 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 12.96 km
rybník Strašil 12.97 km
fara Kraselov 13.01 km
památník osovobození Kraselov 13.02 km
kostel sv. Vavřince, Kraselov 13.02 km
Kraselov 13.04 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 13.04 km
tvrz (zámek) Kraselov 13.05 km
Baroni na kolech / Výstup na Eiger... 13.06 km
von Battaglia Christian svobodný p... 13.06 km
hřbitov Lhota u Svaté Anny 13.1 km
SDH Rozsedly 13.16 km
Rozsedly 13.16 km
roubenka Lhota u Svaté Anny 13.18 km
koupaliště Rozsedly 13.19 km
dětské hřiště Rozsedly 13.22 km
Ústaleč 13.23 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 13.25 km
kostel sv. Anny, Kraselov 13.26 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 13.28 km
fara Zbynice 13.28 km
zámek Pole 13.28 km
Zbynice 13.32 km
Střela 13.39 km
kaple Střela 13.4 km
SDH Pole 13.41 km
kaple Pole 13.42 km
pomník padlých WWI, Pole 13.42 km
kaple Mladice 13.49 km
Mladice 13.51 km
Krutěnice 13.52 km
pomník padlých WWI, Vrbno 13.52 km
lípy Zdouň 13.53 km
zámek a hrad Střela 13.53 km
kaple Vrbno 13.54 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 13.55 km
7. brigáda PS, Sušice 13.55 km
hřbitov Zdouň 13.57 km
Panské Mlýny 13.57 km
Beran Rudolf 13.67 km
Valcha 13.68 km
Handschuh Antonín pplk. 13.74 km
rybník Valcha 13.81 km
přírodní rezervace Na Volešku 13.84 km
Kněz Karel 14.03 km
bytové domy SOLO, Sušice 14.07 km
lípa nad Sušicí 14.09 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 14.1 km
Parýzek 14.1 km
Zavlekov 14.11 km
hřbitov Zavlekov 14.12 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 14.12 km
Zborovy 14.12 km
SDH Zavlekov 14.13 km
hřbitov Zborovy 14.13 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 14.14 km
továrna SOLO 14.14 km
pomník padlých WWI, Zborovy 14.14 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 14.15 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 14.17 km
Svatý Mikuláš 14.17 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 14.17 km
Fikáčková Marie 14.17 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 14.19 km
SDH Zborovy 14.19 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 14.2 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 14.2 km
ocelový most Otava, Sušice 14.24 km
kaple nad Sušicí 14.28 km
roubenka Víska 14.28 km
zřícenina tvrze Zavlekov 14.3 km
křížová cesta, Sušice 14.3 km
vila Daliborka, Sušice 14.33 km
SDH Nová Ves 14.4 km
vila manželů Skálových, Sušice... 14.41 km
pomník padlých WWI, Nová Ves 14.43 km
rybníky Zavlekov 14.44 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 14.44 km
SDH Hrádek u Sušice 14.47 km
kaplička Hnačov 14.47 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 14.48 km
lípa Hrádek u Sušice 14.48 km
Hrádek u Sušice 14.49 km
Nová Ves u Soběšic 14.5 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 14.51 km
kaple Nová Ves 14.51 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 14.53 km
Pravda František 14.53 km
zámek Hrádek u Sušice 14.53 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 14.53 km
Zuklínský potok 14.54 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 14.56 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 14.56 km
pamětní deska Vaníčkové 14.56 km
vila Františka Sládka, Sušice 14.57 km
Vzteklina, díl 6. 14.57 km
gymnázium Sušice 14.57 km
Sokolovna Sušice 14.58 km
Bárta Dan 14.6 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 14.61 km
mlýn Hrádek u Sušice 14.62 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 14.62 km
Dražejov 14.63 km
hotel Svatobor, Sušice 14.63 km
Vrásky z lásky 14.63 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 14.65 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 14.65 km
hřiště pro seniory, Sušice 14.65 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 14.65 km
kašna u školy, Sušice 14.66 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 14.67 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 14.68 km
pamětní deska František Pravda 14.69 km
Hrádecký dub 14.69 km
SDH Hoslovice 14.71 km
Úhoři mají nabito 14.73 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 14.73 km
galerie Branka 14.75 km
pivovar u Švelchů, Sušice 14.78 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 14.8 km
pamětní deska F. Stupka 14.81 km
Šumná Šumava - Sušice 14.81 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 14.81 km
Spořitelna Sušice 14.82 km
Pirner Maxmilián 14.83 km
pamětní deska M. Pirner 14.83 km
kostel Panny Marie, Sušice 14.84 km
Hoslovice 14.85 km
kaple sv. Václava, Hoslovice 14.86 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 14.86 km
koupání Hnačov 14.87 km
radnice Sušice 14.87 km
NS Sušická pavučina 14.87 km
Pojar Břetislav 14.87 km
infocentrum Sušice 14.87 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.87 km
Rush Daniella 14.87 km
Čech Přemysl PhDr. 14.87 km
Houra Karel 14.87 km
Faltus Petr 14.87 km
Polanka Jakub 14.87 km
Cyklotoulky - Sušice 14.87 km
Scheinost Vojtěch 14.87 km
Holý Roman 14.87 km
památník nábřeží Karla Houry 14.87 km
Hledání ztraceného času - americké... 14.87 km
Čelakovský Miloslav 14.87 km
AccuWeather - Sušice 14.87 km
Josef Ambrož Gabriel 14.87 km
Scheinost Jan 14.87 km
Sušice 14.87 km
Gabrielův dům 14.88 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 14.88 km
Seitz Jan 14.89 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 14.89 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 14.89 km
muzeum Šumavy, Sušice 14.89 km
lípa Svobody Sušice 14.89 km
silniční most Otava, Sušice 14.9 km
oslavy osvobození Sušice 14.91 km
Kámen neštěstí 14.91 km
Voprchovský dům, Sušice 14.91 km
hřbitov Sušice 14.91 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 14.91 km
Lízátko - Petr Faltus 14.91 km
kašna Sušice 14.91 km
pamětní deska páter František Ferd... 14.92 km
Ferda František, páter 14.92 km
pamětní deska J. Holík 14.92 km
pamětní deska osvobození Sušice... 14.92 km
řeka Volšovka 14.94 km
kašna u hřbitova, Sušice 14.94 km
pstruhová líheň Sušice 14.95 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 14.95 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 14.96 km
nádraží Hrádek u Sušice 14.96 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 14.96 km
Suchá 14.96 km
Vzteklina, díl 2. 14.97 km
Copak je to za vojáka 14.98 km
rybník Hnačov 14.99 km
Albrechtice u Sušice 14.99 km
pamětní deska Tomáš Beránek 15 km
kostel sv. Václava, Sušice 15.02 km
galerie Sirkus 15.04 km
mlýn Pelant, Sušice 15.04 km
Vzteklina, díl 5. 15.05 km
Strašínská jeskyně 15.06 km
vikariát Sušice 15.1 km
Záluží u Sušice 15.12 km
sportoviště Sušice 15.13 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 15.13 km
Offpark Sušice 15.13 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 15.13 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 15.13 km
kaple sv. Antonína, Sušice 15.14 km
památník páter Antonín Šesták... 15.15 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 15.15 km
památník manželé Burešovi 15.16 km
kašna Strašín 15.16 km
hřbitov Nicov u Plánice 15.16 km
kaple Hnačov 15.17 km
roubenka Strašín 15.17 km
lípa Nicov u Plánice 15.18 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 15.18 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 15.19 km
fara Nicov u Plánice 15.21 km
lípa Albrechtice 15.22 km
bruslení Sušice 15.22 km
SDH Záhorčice 15.23 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 15.23 km
hřbitov Albrechtice 15.25 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 15.25 km
Strašín 15.25 km
Nicov u Plánice 15.27 km
PAP Sušice 15.27 km
Záhorčice 15.28 km
kaple Jana Křtitele, Záhorčice 15.28 km
bazén Sušice 15.29 km
pomník padlých WWI, Strašín 15.32 km
Svatoš Michal nstržm. 15.36 km
SDH Sušice 15.36 km
SDH Strašín 15.38 km
hřbitov Strašín 15.39 km
Vidhošť 759 m n. m. 15.42 km
Žižkův kalich 15.44 km
Babí hněv - Petr Faltus 15.44 km
Čermná u Hrádku 15.44 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 15.45 km
SDH Hnačov 15.46 km
Přerost Václav, plukovník RAF 15.48 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 15.48 km
pamětní deska Václav Přerost 15.49 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 15.49 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 15.52 km
Hnačov 15.54 km
včelín Hoslovice 15.54 km
Štěpnička Jiří 15.57 km
Toulavá kamera ČT - mlýn Hoslovice... 15.57 km
mlýn Hoslovice 15.57 km
Vodník a Karolínka 15.57 km
Kouzla Králů 15.57 km
Tři bratři 15.57 km
kaple sv. Barbory, Strašín 15.57 km
Strašínský klen u kostela Narození... 15.58 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 15.58 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 15.58 km
Strašínská madona - Petr Faltus 15.58 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 15.58 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 15.58 km
Kašovice 15.58 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 15.59 km
fara Strašín 15.59 km
dětské hřiště Santos, Sušice 15.59 km
památník Rudolf Mayer 15.6 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 15.6 km
Merth František Daniel, Msgre. 15.6 km
lávka na ostrov Santos, Otava 15.63 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 15.63 km
pramen Nicov u Plánice 15.63 km
kaple Karlů, Sušice 15.64 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 15.64 km
SDH Kašovice 15.64 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 15.64 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 15.69 km
studánka U Scheinostovo zátiší 15.71 km
koupaliště Sušice 15.71 km
kaple Nová Hospoda 15.72 km
skatepark Sušice 15.73 km
památník K. I. Těrentěvič 15.74 km
kaplička Němčice 15.74 km
Mayer Rudolf 15.75 km
zřícenina Kašovice 15.76 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 15.81 km
Stále spolu 15.84 km
zámek Němčice 15.85 km
lípa Skránčice 15.94 km
SDH Skránčice 15.95 km
roubenka Lazny 15.95 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 15.96 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 15.96 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 15.96 km
SDH Němčice 15.97 km
zřícenina Sedlo 15.97 km
židovský hřbitov Strakonice 15.97 km
Skránčice 15.98 km
Němčice 15.98 km
kaple sv. Anny, Skránčice 15.98 km
Lazny 15.98 km
Vrabcov 15.98 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 16 km
Mrazové srázy u Lazen 16 km
památník umučeným, Sušice 16.03 km
Němčický rybník 16.04 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 16.05 km
stavení Nezdice na Šumavě 16.1 km
Lešišovský rybník 16.12 km
vlaková zastávka Mokrosuky 16.14 km
Milčice 16.18 km
letiště Strakonice 16.27 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 16.27 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 16.27 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 16.3 km
kaple Panny Marie, Odolenka 16.36 km
pomník padlých WWI, Lovčice 16.38 km
Odolenka 16.39 km
Odolenka - Peter Balhar 16.4 km
kaple Nezdice na Šumavě 16.4 km
zámek Lovčice 16.4 km
Vzteklina, díl 2. 16.41 km
Lovčice 16.42 km
Puchverk 16.42 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 16.47 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 16.47 km
Odolenov 16.47 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 16.47 km
Nezdice na Šumavě 16.48 km
kaple Lovčice 16.48 km
stavení u Pretlů, Ostružno 16.48 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 16.49 km
kaple Ostružno 16.5 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 16.52 km
SDH Ostružno 16.52 km
SDH Nezdice na Šumavě 16.53 km
Ostružno 16.54 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 16.54 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 16.54 km
Svatobor 845 m n. m. 16.54 km
dudácký festival Strakonice 16.68 km
skiareál Nezdice na Šumavě 16.72 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 16.77 km
Pavel Pavel 16.77 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 16.78 km
SDH Životice 16.79 km
Úlehle 16.81 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 16.84 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 16.84 km
pivovar Strakonice 16.84 km
Lešišov 16.86 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 16.86 km
kaple sv. Martina, Lešišov 16.87 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 16.92 km
koně Divišov u Sušice 16.94 km
zámek Mokrosuky 16.95 km
NS Podskalí ve Strakonicích 16.95 km
Mokrosuky 16.95 km
pěší most Otava, Strakonice 16.96 km
Červené Dvorce 16.97 km
kaple Mokrosuky 16.97 km
pivovar (původní) Strakonice 16.99 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 16.99 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 17 km
Kochan Valentin z Prachové 17 km
Čelakovský František Ladislav 17 km
Salák Alexander 17 km
Horký František 17 km
Vachler Petr 17 km
Křížková Hana 17 km
Turek Roman 17 km
lípa Lešišov 17 km
radnice bývalá Strakonice 17.03 km
Platoř 17.05 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 17.06 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 17.06 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 17.06 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 17.06 km
lípa Platoř 17.06 km
Spořitelna Strakonice 17.06 km
Šmidinger Josef 17.06 km
kaple Platoř 17.07 km
pamětní deska Josef Skupa 17.07 km
Skupa Josef 17.07 km
hrad Strakonice 17.08 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 17.08 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 17.08 km
Masné krámy, Strakonice 17.1 km
Tři chlapi na cestách 17.1 km
SDH Strakonice 17.11 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 17.12 km
Mariánský sloup, Plánice 17.13 km
pamětní deska Vladimír Helfert 17.13 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 17.14 km
Radkovice 17.15 km
radnice Plánice 17.18 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 17.19 km
kaple Radkovice 17.2 km
Strakonice 17.21 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 17.21 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 17.22 km
Výprava za českými čerty - Čertovs... 17.22 km
lávka Otava, na Pátečku 17.25 km
Pohorsko 17.27 km
řeka Volyňka 17.27 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 17.27 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 17.28 km
Sokolovna Plánice 17.29 km
dětské hřiště na Pátečku 17.29 km
Dolní řepický rybník 17.29 km
morový sloup, Strakonice 17.3 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 17.3 km
Kasejovice 17.32 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 17.32 km
studánka Kolinec 17.33 km
studánka Filipínka, Kolinec 17.34 km
židovský hřbitov Kolinec 17.35 km
Bílá paní 17.37 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 17.37 km
SDH Brod 17.37 km
kaple Brod 17.37 km
NS park Kolinec 17.39 km
Břetětice 17.39 km
Zuklín 17.39 km
Hájek Petr 17.39 km
lípa Břetětice 17.4 km
Kalný potok 17.43 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 17.44 km
Plánice 17.44 km
Domanice 17.45 km
kaple Domanice 17.46 km
zámek Kolinec 17.49 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 17.49 km
SDH Kolinec 17.5 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 17.5 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 17.51 km
NS Okolím Lnář 17.54 km
barokní silniční most Lnáře 17.58 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 17.59 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 17.59 km
Střídka 17.59 km
vodáctví Strakonice 17.59 km
fara Plánice 17.61 km
fara Kolinec 17.61 km
škola Bližanovy 17.63 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 17.65 km
Kolinec 17.65 km
Volšovy 17.67 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 17.67 km
pomník generál A. A. Vlasov 17.68 km
infocentrum Lnáře 17.68 km
tvrz Lnáře 17.69 km
kašna kruhová parku Lnáře 17.7 km
zámek Lnáře 17.7 km
Krvavá léta - Vlasovci 17.7 km
Muzeum kočky, Lnáře 17.7 km
Volšovská lípa 17.71 km
hřbitov Kolinec 17.71 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 17.71 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 17.72 km
zámek Volšovy 17.72 km
SDH Plánice 17.73 km
zámecký park Lnáře 17.75 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 17.75 km
rybník Dlouhá Ves 17.76 km
kaple Dlouhá Ves 17.79 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 17.8 km
rybník zámecký Lnáře 17.82 km
hřbitov Plánice 17.82 km
Měsíční menhir, Javorník 17.83 km
SDH Volšovy 17.83 km
pamětní deska František Křižík... 17.84 km
SDH Bližanovy 17.85 km
Křižík František 17.85 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 17.85 km
Bližanovy 17.85 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 17.86 km
Pozorka u Lešišova 17.86 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 17.86 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 17.86 km
Lnáře 17.88 km
kašna Dlouhá Ves 17.88 km
Podzuklín 17.91 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 17.92 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 17.92 km
hájovna Podzuklín 17.92 km
kaple Dolní Staňkov 17.92 km
Dolní Staňkov 17.92 km
zámek Dlouhá Ves 17.92 km
usedlost Dolní Staňkov 7 17.93 km
nádraží Kolinec 17.94 km
Vrásky z lásky 17.94 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 17.96 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 17.99 km
kaple Dohaličky 17.99 km
fara Dlouhá Ves 18.01 km
Dohaličky 18.02 km
Staré Volšovy 18.02 km
Kočandrle Vladimír 18.04 km
Fischer Ivo 18.04 km
Matuška Waldemar 18.04 km
lípy Staré Volšovy 18.05 km
lípy Bližanovy 18.05 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 18.05 km
Dlouhá Ves 18.07 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 18.1 km
Novotný Miloslav, PhDr. 18.1 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 18.15 km
pamětní deska Jan Matějka 18.15 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 18.16 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 18.16 km
hřbitov Dlouhá Ves 18.16 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 18.16 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 18.17 km
Hledání ztraceného času - americké... 18.17 km
infocentrum Radomyšl 18.17 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 18.17 km
Radomyšl 18.17 km
radnice Radomyšl 18.17 km
pamětní deska Bohumír Lifka 18.18 km
Lifka Bohumír Dr. 18.18 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 18.18 km
kaple Neurazy 18.2 km
Mileč 18.21 km
pomník padlých WWI, Strakonice 18.21 km
nádraží Strakonice 18.23 km
pamětní deska Josef Kovář 18.23 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 18.23 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 18.23 km
fara Radomyšl 18.23 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 18.25 km
kostel sv. Václava, Strakonice 18.26 km
SDH Radomyšl 18.26 km
lípa Svojšice 18.27 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 18.28 km
dětské hřiště Kolinec 18.28 km
koupaliště Hory Matky Boží 18.29 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 18.29 km
kaple Čestice 18.3 km
hřbitov Svojšice 18.31 km
koupaliště Kolinec 18.31 km
Kocíkův statek, Svojšice 18.31 km
český rytíř na koni - šumavský Don... 18.35 km
Kocové z Dobrše 18.35 km
Slunce, seno, jahody 18.35 km
poustevna u kalvárie, Čestice 18.35 km
kaple Povýšení svatého Kříže a kal... 18.35 km
SDH Dlouhá Ves 18.35 km
SDH Svojšice 18.36 km
hřbitov Čestice 18.36 km
pomník padlých WWI i II, Čestice... 18.38 km
hrobka rodiny Dlouhoweský 18.39 km
hřbitov Strakonice 18.39 km
fara Mileč 18.39 km
Svojšice 18.39 km
kaple Žlíbek 18.4 km
tvrz Svojšice 18.4 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 18.41 km
kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Če... 18.41 km
zřícenina Pustý hrádek 18.41 km
Žlíbek 18.42 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 18.42 km
koryto Žlíbek 18.43 km
fara Čestice 18.45 km
rybník Vražda, Radomyšl 18.46 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 18.49 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 18.49 km
hrad Kašperk 18.49 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 18.49 km
Františkova Ves 18.49 km
rybník Svojšice 18.49 km
kaple Doubravice 18.5 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 18.51 km
Čestice 18.52 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 18.52 km
NS Hory Matky Boží 18.53 km
SDH Doubravice 18.53 km
Doubravice u Volyně 18.54 km
Hory Matky Boží 18.54 km
křížová cesta, Radomyšl 18.54 km
Říha Olda 18.55 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 18.55 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 18.55 km
lidová architektura Neurazy 18.56 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 18.56 km
Neurazy 18.57 km
Anděl Páně 18.58 km
zámecký ovocný lihovar Blatná 18.58 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 18.59 km
zámek Čestice 18.61 km
zámek Žíkovy 18.61 km
Žíkovy 18.62 km
kašna Čestice 18.62 km
SDH Hory Matky Boží 18.62 km
tvrz Doubravice u Volyně 18.63 km
sejpy Hory Matky Boží 18.64 km
zřícenině tvrze Čestice 18.66 km
zámecký park a obora Blatná 18.66 km
stavení Částkov 18.68 km
hřbitov Hory Matky Boží 18.68 km
SDH Neurazy 18.69 km
hrušeň Dlouhá Ves 18.69 km
menhiry Manželé / Dvojčata, Javorn... 18.72 km
Částkov 18.73 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 18.74 km
mlýn papírna Kolinec 18.75 km
Slunéčková Karolína 18.76 km
Šíleně smutná princezna 18.77 km
Bílá paní 18.77 km
kaple Bohdašice 18.77 km
rybník zámecký Blatná 18.79 km
zámek vodní Blatná 18.79 km
Purkyně Jan Evangelista 18.79 km
kaple u Bohdašic 18.8 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 18.81 km
hřbitov Radomyšl 18.82 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 18.84 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 18.85 km
Bohdašice 18.85 km
Princezna ze mlejna 18.85 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 18.85 km
Žďár u Velhartic 18.86 km
hřbitov Neurazy 18.88 km
vlaková zastávka Strunkovice na Vo... 18.88 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 18.88 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 18.92 km
rybník Žíkovy 18.94 km
Odpověď vody - Peter Balhar 18.95 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 18.96 km
fara Blatná 19 km
MVE Dlouhá Ves 19.01 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bl... 19.02 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 19.02 km
Na růžích ustláno 19.02 km
Na růžích ustláno 19.02 km
Böhm Jan 19.02 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 19.03 km
Městské muzeum Blatná 19.04 km
Blatenská věž 19.06 km
Sokol Blatná 19.07 km
Křišťálek meč 19.07 km
pamětní deska osvobození Blatná... 19.07 km
pamětní deska obětem nacismu, Blat... 19.07 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 19.08 km
Mariánský sloup, Blatná 19.08 km
SDH Ujčín 19.1 km
Nihošovice 19.12 km
Ujčín 19.15 km
Drouhaveč 19.16 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 19.17 km
mlýn Ujčín 19.18 km
dětské hřiště Nihošovice 19.18 km
rybník Brůdek, Radomyšl 19.23 km
Mandlová Adina 19.23 km
kaple Ujčín 19.23 km
Švehlova chata, Javorník 19.26 km
zámek Ujčín 19.27 km
javory Ždánov 19.28 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 19.29 km
SDH Nihošovice 19.32 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 19.32 km
kaple Vrbice 19.34 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 19.34 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 19.36 km
Trsice 19.37 km
lípa Trsice 19.37 km
Karel Klostermann, Javorník 19.42 km
hřbitov Mlázovy 19.42 km
chata Baťovna, Javorník 19.42 km
Posobice 19.43 km
Konín 19.43 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 19.45 km
kaple Posobice 19.45 km
most Otava, Dlouhá Ves 19.46 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 19.48 km
kaple Rojice 19.48 km
žlab Javorník 19.48 km
Podhajský Alois, armádní generál... 19.49 km
Generál Podhajský, Josef Fučík 19.49 km
Rojice 19.49 km
naučná stezka Měsíční kámen, Javor... 19.49 km
pomník padlých WWII, Javorník 19.49 km
pohádková chalupa Mlázovy 19.53 km
poklad na Javorníku 19.55 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 19.55 km
Vzteklina, díl 6. 19.57 km
Nuzerov 19.58 km
koně Mlázovy 19.58 km
Vzteklina, díl 1. 19.6 km
Maršovice 19.6 km
Mlýnský rybník, Ujčín 19.61 km
Javorník 1089 m n. m. 19.63 km
pomník padlých WWI, Javorník 19.63 km
Cihelna 19.64 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Ja... 19.66 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 19.7 km
Annín 19.71 km
židovský hřbitov Radomyšl 19.71 km
Javorník 19.73 km
sklářské muzeum Annín 19.74 km
zábavní park Nepomuk 19.74 km
stavení Cihelna 19.75 km
skiareál Javorník 19.78 km
Stráž 755 m n. m. 19.79 km
rybník Chamutice 19.79 km
roubenka Javorník 19.79 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 19.8 km
kaple Annín 19.81 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 19.81 km
silniční most Otava, Annín 19.82 km
Mlázovy 19.85 km
Chamutice 19.87 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 19.9 km
roubenka Mlázovy 19.91 km
fara Vacov 19.92 km
Bošice 19.92 km
zámek Sedlice 19.93 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 19.94 km
infocentrum Sedlice 19.94 km
Sedlická krajka 19.94 km
lávka Otava, kemp Annín 19.94 km
Tuškov 19.94 km
Sedlice 19.95 km
Strunkov 19.95 km
kostel sv. Mikuláše, Vacov 19.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vacov 19.96 km
koupaliště Petrovice u Sušice 19.96 km
fara Mlázovy 19.96 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 19.96 km
Vacov 19.97 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 19.97 km
mlýn Tajanov 19.97 km
zámek Chamutice 19.98 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 19.99 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 19.99 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 19.99 km
zámek Mlázovy 20 km
ubytování v okolí

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail

chalupa 8801, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 20
cena ubytování: od 0 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • čerpací stanice Benzina, Horažďovice

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Horažďovice
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Horažďovice

  batoh
  Konzum Horažďovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 1.32 km
Bankomat ČSOB 1.55 km
Konzum Horažďovice 1.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.56 km
Bankomat Komerční banka 1.61 km
Bankomat Česká spořitelna 1.77 km
Bankomat GE Money Bank 1.86 km
Konzum Velké Hydčice 1.9 km
Konzum Horažďovice 2.28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 2.41 km
Konzum Malý Bor 3.02 km
Konzum Třebomyslice 4.16 km
Konzum Nezamyslice 5.73 km
Konzum Velký Bor 5.77 km
Jednota Střelské Hoštice 5.79 km
Konzum Rabí 5.83 km
Konzum Břežany 6.06 km
Konzum Hradešice 6.21 km
Konzum Žichovice 6.81 km
Konzum Pačejov 7.39 km
Konzum Svéradice 7.68 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 7.73 km
Konzum Budětice 7.78 km
Jednota Štěchovice 8.84 km
Konzum Pačejov 9.61 km
Konzum Myslív 9.97 km
Konzum Nalžovské Hory 9.97 km
Jednota Mečíchov 10.12 km
Konzum Čečelovice 10.49 km
Konzum Chanovice 10.58 km
Jednota Mnichov 10.87 km
Konzum Velenovy 10.92 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 11.51 km
Konzum Žihobce 11.52 km
Jednota Katovice 11.74 km
Bankomat ČSOB 11.82 km
Konzum Soběšice 11.9 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 12.06 km
Konzum Čejkovy 12.24 km
čerpací stanice OMV, Katovice 12.36 km
Konzum Sušice 12.94 km
Konzum Ústaleč 13.28 km
Konzum Zavlekov 14 km
Bankomat Česká spořitelna 14.1 km
čerpací stanice Shell, Sušice 14.3 km
Bankomat Česká spořitelna 14.33 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 14.39 km
Bankomat UniCredit Bank 14.41 km
Konzum Zborovy 14.5 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 14.62 km
Konzum Hrádek 14.8 km
Bankomat GE Money Bank 14.8 km
Bankomat Komerční banka 14.82 km
Bankomat Česká spořitelna 14.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.94 km
Bankomat ČSOB 14.94 km
Konzum Sušice 14.95 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 14.98 km
Konzum Sušice 15.2 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.23 km
Konzum Strašín 15.31 km
Bankomat GE Money Bank 15.98 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 16.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.22 km
Jednota Sousedovice 16.29 km
Jednota Strakonice 16.43 km
Konzum Nezdice na Šumavě 16.45 km
Jednota Strakonice 16.72 km
Jednota Strakonice 16.85 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 16.9 km
Fortna Strakonice 16.92 km
Jednota Strakonice 17.02 km
Bankomat Komerční banka 17.04 km
Bankomat Česká spořitelna 17.08 km
Jednota Strakonice 17.1 km
Bankomat Česká spořitelna 17.12 km
Bankomat UniCredit Bank 17.12 km
Bankomat GE Money Bank 17.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.18 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 17.19 km
Bankomat Česká spořitelna 17.2 km
Konzum Plánice 17.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.25 km
Jednota Strakonice 17.26 km
Bankomat Fio banka 17.29 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 17.32 km
Bankomat Česká spořitelna 17.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.35 km
Bankomat Česká spořitelna 17.36 km
Bankomat ČSOB 17.36 km
Bankomat ČSOB 17.37 km
Jednota Strakonice 17.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.42 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 17.53 km
Bankomat ČSOB 17.53 km
Konzum Kolinec 17.55 km
Jednota Lnáře 17.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.76 km
Bankomat ČSOB 17.76 km
Jednota Strakonice 17.77 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 17.8 km
Jednota Strakonice 17.87 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 18.01 km
Jednota Radomyšl 18.03 km
Supermarket Strakonice 18.09 km
Bankomat Česká spořitelna 18.11 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 18.14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 18.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.16 km
Bankomat Komerční banka 18.17 km
Konzum Dlouhá Ves 18.37 km
Jednota Čestice 18.55 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.13 km
Bankomat Česká spořitelna 19.15 km
Konzum Ujčín 19.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.18 km
Jednota Blatná 19.18 km
Bankomat ČSOB 19.18 km
Bankomat Komerční banka 19.22 km
Bankomat GE Money Bank 19.3 km
Bankomat Česká spořitelna 19.38 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 19.9 km
Jednota Sedlice 19.92 km

mohlo by Vás zajímat

Kadovský viklan

batoh
Kadovský viklan
Šumava A-Z: přírodní krás...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumavské podhůří je rozsáhlou a značně členitou vrchovinou s průměrnou nadmořskou výškou 634 m, která obepíná od severu mnohem známější a vyšší Šumavu. Šumavské podhůří se rozkládá na celkové ploše 2 407 km2. Šumavské podhůří je geomorfologickým celkem Šumavské hornatiny. Na západě a na jihu sousedí s Šumavou, na severu s Blatenskou pahorkatinou a Švihovskou vrchovinou, na východě pak s Českobudějovickou pánví a Novohradským podhůřím. Nejvyšším vrcholem tohoto rozsáhlého horského celku je Libín (1 096 m n. m.). Dalšími významnými vrcholy Šumavského podhůří jsou Kleť (1 084 m n. m.), Plešivec (862 m n. m.), Buglata (832 m n. m.), Běleč (922 m n. m.), Svatobor (845 m n. m.), Sedlo (902 m n. m.), Borek (859 m n. m.) a řada dalších. Oblast Šumavského podhůří je odvodňována řekami Otava, Blanice, Vltava a Volyňka. Na řadě úseků těchto vodních toků vznikla hluboká kaňonovitá údolí, která se zaryla hluboko do podkladu tvořeného převážně rulami, svory a granulity. Na území Šumavského podhůří se velice zřetelně projevuje tzv. fénový efekt, jenž má podstatný vliv na místní klima. Šumavské podhůří stojící ve srážkovém stínu Šumavy má tak poměrně nízký roční úhrn vodních srážek a vyšší teplotu vzduchu. V důsledku toho se stálá sněhová pokrývka udržuje v zimním období jen ve výškách nad 800 - 900 m. Do Šumavského podhůří zasahují dvě velkoplošná chráněná území. Jsou to CHKO Blanský les ve východní části a CHKO Šumava v jižních okrajových částech pohoří. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici různí druhy ubytování jako kempy, horské chaty, romantické chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením a grilem, úschovny kol a lyží, parkoviště u objektů, vybavení pro děti jako vnější hřiště a dětské koutky. K vnitřnímu vybavení patří společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu Wi-Fi signálem.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Přestávala plakat, jeho slova se neminula účinkem. Četl jí to z očí, přestal se smáti; i pohled jeho očí nebyl už zdaleka tak divoký. Kráčeli drahnou chvíli mlčky druh podle druha.

„Slyš, Apoleno," ujal se pak zase slova, mluvě zcela změněným hlasem,  „tys přece rozumná holka a dobře víš, co mám před sebou. Ale nejde o mne tu běží, taky o tebe jde. Kdybys se prořekla, mho kdybych já tu věc na sebe vzal, vyšlo by najevo všecko. Kdekdo by zvěděl, že jsme se spolu scházeli, žes mi došla pro ryby do Zlivi, žes za mnou přišla na Blata a co ještě všecko! Pomysli si, co by řekla tvá matka! Zkrátka, byli bychom všichni nešťastni, a ty nejvíc."

„Ale Vojto, já nic neřeknu, já jsem taky ve Zbudově ničeho neřekla... A nevíš, nepomyslíš si, jak mi bylo, když ten krejčí přišel s novinou. Já bez tvé vůle ani nehlesnu... Mne jen srdce bolí, že já jsem všeho příčinou..."

„Nesmíš už na to myslet," vpadl jí do řeči, mluvě zase prudce, velitelsky; „nesmíš! — Václav se vrátí dojista brzy, o to se postará tvůj táta. Nechci vůbec, abys více o té věci mluvila. Mně je jen líto, že jsem toho pacholka nezabil. Dobít jsem ho měl, byl by teď pokoj."

Máchl pravicí, z očí mu vyšlehl příšerným plamenem pohled plný záští a zloby, takže dívka se zachvěla hrůzou. Než, v následujícím okamžiku se zase usmíval, přistoupil k ní těsně, objal ji v pasu, k sobě přivil a vášnivě se jal líbat její rty, oči, líce, krk, šíji...

„Nebudeš více myslet na Václava," šeptal, „nebudeš, viď?..."

Chvěla se všecka hrůzou i rozkoší, střed těch širých, rovných lánů obilních, v padajícím dešti, pod rouškou šedobílých mlh, jež zastíraly obzor, daleký i blízký, i rodnou dědinu, jedva pět set kroků vzdálenou...

„Nebudu, ach Vojto — nebudu," šeptaly chvějící se rty.

„...A má budeš, celá má! Musíš být má, víš, čemu se říká má..."

„Tvá budu, celá tvá... můj Vojto... kdy budeš chtít... ale měj smilování, můj miláčku... vždyť vidíš, že dělám, co poroučíš... ale slituj se... proboha..."

Líbal ji jako šílený, oběma rukama ji objal, k sobě tiskl. Nohy se jí podkosily, ztratila vládu, byla by upadla na rozmočenou zem, do polehlé pšenice, podle níž je vedla cesta; ale on ji pevně držel ve svých ramenech a jen líbal... líbal...

„...Už pusť, pro Matku božskou... můj Vojto... slituj se... abys mi neublížil."

Uprosila ho zas jako v předvečer na Blatech, v houštině u Soudného potoka. Pustil ji, jen za rameno ji podržel, aby neupadla. Přemohl svou divou vášeň, po těžkém boji zvítězil nad sebou. Všecek se třásl, dech jeho sipěl, hlas se v hrdle zajíkal, z očí šlehaly znojné plameny.

„Dobře... Pustím tě, Apoleno... Pustím tě, abys viděla, že tě... mám rád... že ti nechci ublížit... Ten tam včera, co jsem ho nedobil... já blázen... kvůli tobě nedobil, ten by tě byl nepustil. Nezapomeň! Ten by tě byl nepustil, a já jsem tě pustil, proto žes mě prosila." . Tulila se k němu, na jeho rámě se věsila.

„Můj zlatý! Můj miláčku..."

Tu on vážně, skoro otcovsky:

„Nevím, uprosíš-li mě podruhé, Apoleno. Třeba, abys taky ty měla rozum. Člověk není ze dřeva, víš! Neměla ses tak vykasat — z toho padne závrať na člověka..."

„Ale vždyť jsi sám tak nařídil," odpověděla s holubicí prostotou.

„Dobře, ale v takových věcech nemáš poslouchat! Co z toho, kdyby se ti byly sukně namočily! Jako bys už beztak nebyla promokla. Trochu více nebo méně, to už je jedno. Pamatuj si to!"

Nechápala — neodpověděla. A on svou dále:

„Dnes ještě to šlo — jsme oba promoklí do těch nití, zem mokrá, obilí jako hnůj, bláto — k tomu bílý den. Toho všeho nebýt, jakže bych se byl zdržel ? — A potom, jednou to bude, Apoleno! Nic naplat, jednou to bude. Ale ty se neboj, já tě neopustím. My jsme si souzeni."

„My jsme si souzeni," opakovala po něm šeptem.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky