Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

židovský hřbitov Slatina

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: hřbitovy
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°23'50.193"N, 13°44'38.427"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Slatinský židovský hřbitov leží jako většina vzdálený od obce na místě zvaném "na Hradcích", tento je 1km severně od slatinské návsi, v lese. Hřbitov byl založen někdy v druhé polovině 17. století. Původní hřbitov, podle zakládací listiny 8x8 sáhů (15x15 metrů), byl později rozšířen na dnešních 58x20 metrů a obestavěn kamennou zdí. Nad vchodem byla v minulosti umístěna deska s hebrejským nápisem: "BAIS MOUKVITS L'CHOLCHAI. KHI UFOR ATHU VAEL UFOR THOŠUF" (Dům shromáždění všech živých. Prach a země jsi a v prach a zemi se navrátíš). Na ploše přibližně 1.061 m2 se dochovalo cca 173 náhrobků barokního a klasicistního typu převážně z let 1755-1937, nejstarší ale údajně pochází z roku 1668. Žulové jsou vesměs prosté, bez ornamentiky, dnes již špatně čitelné. Druhou skupinou jsou vápencové stély, většinou završené obloukem zdobené stylizovanými květinovými motivy lidového charakteru. Od okolí je oddělen 2 metry vysokou kamennou zdí, již značně narušenou, dochoval se i žulový vstupní portál do hřbitova. Židovská obec v slatině byla zrušena na základě zákona z roku 1890. Správu hřbitova převzala před nacistickou okupací židovská obec v Horažďovicích. Zřízení židovského hřbitova, který povolil Václav Ferdinand Kunáš z Machovic, listinou vydanou roku 1723 a která zní: "Václav Ferdinand Kunáš z Machovic, listinou vydanou roku 1723 a která zní: "Já Václav Ferdinand Kunáš z Machovic, pán ve Slatině, oznamuji mocí tohoto listu za sebe, své dědice, nástupce a všecky jiné držitele budoucí tohoto statku, veřejně a před každým, zvláště kde je zapotřebí, jakož že moji slatinští chránění židé ve svém nejponíženějším suplicandu uvedli, čímž jim tamtéž místo, tak zvané Hradce k jejich pohřbívání privilegováno jest a k jejich dispozici, držení a užívání na věčné časy vykázáno, poněvadž již beztoho 12 židovských mrtvol pětapadesáte let tam leží pohřbeno. Jelikož již oni jmenovaní židé z místa toho Hradců, které se v délce 8 sáhů a v šířce též 8 sáhů rozkládá, jakož i pěší přístup s mrtvým tělem do mých slatinských důchodů padesát rýnských zlatých zaplatiti se zavázali a takovouto sumu padesáti zlatých již v dobré měně mým jmenovaným důchodům zaplatili: protož jsem jim také na slušnou prosbu neprodleně povolil a zavázal se pro sebe, své dědice a budoucí držitele  statku Slatiny, nejen všem nynějším, ale i budoucím slatinským židům takovouto milostí je prokázati a je oprávniti, aby tímtéž, nahoře jmenovaným místem na Hradcích dle vé libosti vládnuli a nakládali a ku svým pohřbům na věčné časy je používat směli. Avšak naléhavým požadavkem, aby předně ono místo na svůj náklad ohradili, za druhé aby z každého mrtvého těla 45 krejcarů, z cizího ale 1 zlatý, bylo-li by dítě jednoroční 25 z dítěte přes 1 rok do 3 roků nahoře určených 45 krejcarů do mých slatinských .nebo všech budoucích majitelů zaplatit i povinni byli, přičemž se jim lítostivé udělené privilegium, svoboda a milost uděluje, moje a mých dědiců silná ochrana, dále závazek v nejmenším nepřekáželi jim jak v pohřbívání těch osob anebo mrtvých těl, tak i výše vysazené oplatky jim nezvyšovati. Ku vetší poctivosti a potvrzeni všeho vlastnoručně jsem podepsal a svou šlechtickou pečet přivěsiti dal To na mém statku Slatině dne 9. března 1723. Wentzel Ferdinand Kunasch von Machowitz."
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

synagoga Slatina u Horažďovic

batoh
synagoga Slatina u Horažďovic
Šumava A-Z: církevní
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWI, Slatina u Horažďovic...

batoh
pomník padlých WWI, Slatina u Horažďovic
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kaple sv. Václava, Slatina u Horažďovic...

batoh
kaple sv. Václava, Slatina u Horažďovic
Šumava A-Z: kaple
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník prezidenta T.G.Masaryka, Slatina ...

batoh
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Slatina u Horažďovic
Šumava A-Z: památníky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
synagoga Slatina u Horažďovic 0.95 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 0.96 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 0.97 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 0.98 km
SDH Slatina u Horažďovic 1.03 km
Slatina u Horažďovic 1.06 km
Růžičková Helena 1.06 km
koně Slatina u Horažďovic 1.06 km
SDH Chanovice 1.86 km
Bezděkov u Kasejovic 2.02 km
Chanovice 2.1 km
hřbitov Kadov 2.11 km
kaple Chanovice 2.15 km
pomník padlých WWI, Chanovice 2.17 km
rybník Ohrada, Chanovice 2.18 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 2.19 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 2.22 km
sýpka Chanovice 2.23 km
kašna zámecká Chanovice 2.23 km
kaple Lnářský Málkov 2.24 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 2.25 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 2.26 km
Lnářský Málkov 2.26 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 2.26 km
infocentrum Chanovice 2.26 km
zámek Chanovice 2.27 km
tvrz Kadov 2.28 km
chudobinec Kadov 2.29 km
pomník padlých WWI, Kadov 2.3 km
fara Kadov 2.31 km
kostel sv. Václava, Kadov 2.31 km
NS Chanovice 2.31 km
Kadov 2.33 km
skanzen Chanovice 2.39 km
hřbitov Chanovice 2.44 km
kaple sv. Anny, Chanovice 2.48 km
Kadovský viklan 2.49 km
Chlum 608 m n. m. 2.63 km
rybník Strašil 2.86 km
SDH Svéradice 2.89 km
pomník padlých WWI, Svéradice 2.9 km
Svéradice 2.91 km
kaple sv. Anny, Svéradice 2.91 km
zámek Pole 3.19 km
SDH Újezd u Chanovic 3.26 km
kaple Újezd u Chanovic 3.27 km
SDH Pole 3.3 km
kaple Pole 3.31 km
pomník padlých WWI, Pole 3.31 km
pomník padlých WWI, Vrbno 4.66 km
kaple Vrbno 4.68 km
Velký Bor 4.76 km
Krnka Sylvestr 4.76 km
SDH Velký Bor 4.77 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 4.78 km
Velkoborský rybník 4.96 km
zámek Defurovy Lažany 4.97 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 5 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 5.03 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 5.11 km
Defurovy Lažany 5.14 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 5.17 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 5.37 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 5.38 km
Bílá paní 6.39 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 7.16 km
NS Okolím Lnář 7.2 km
barokní silniční most Lnáře 7.24 km
pomník generál A. A. Vlasov 7.33 km
infocentrum Lnáře 7.34 km
tvrz Lnáře 7.35 km
kašna kruhová parku Lnáře 7.36 km
Krvavá léta - Vlasovci 7.36 km
zámek Lnáře 7.36 km
Muzeum kočky, Lnáře 7.36 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 7.37 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 7.38 km
zámecký park Lnáře 7.41 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 7.41 km
rybník zámecký Lnáře 7.48 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 7.49 km
Kasejovice 7.5 km
Lnáře 7.54 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 7.55 km
Bílá paní 7.55 km
von Battaglia Christian svobodný p... 7.97 km
Baroni na kolech / Výstup na Eiger... 7.97 km
židovský hřbitov Horažďovice 8.15 km
Habsburský Rudolf 8.41 km
Slunéčková Karolína 8.43 km
SDH Životice 8.66 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 8.66 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 8.77 km
hřbitov starý Horažďovice 8.8 km
nádraží Horažďovice 8.82 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 8.86 km
nádraží Pačejov 8.94 km
infocentrum Horažďovice 8.95 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 8.96 km
Pražská brána, Horažďovice 8.96 km
podzámecký mlýn Horažďovice 8.99 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 9.01 km
městské muzeum Horažďovice 9.01 km
zámek Horažďovice 9.01 km
Kladivo na čarodějnice 9.02 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 9.03 km
kašna zámek Horažďovice 9.03 km
kašna Horažďovice 9.05 km
morový sloup, Horažďovice 9.05 km
oslavy osvobození Horažďovice 9.05 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 9.06 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 9.07 km
Ševčík Otakar 9.07 km
Horažďovice 9.07 km
fara Horažďovice 9.09 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 9.1 km
akvapark Horažďovice 9.27 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 9.36 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 9.36 km
zámecký park a obora Blatná 9.91 km
Malý Bor 9.98 km
zřícenina Prácheň 9.98 km
SDH Malý Bor 10 km
zámecký ovocný lihovar Blatná 10.06 km
Šíleně smutná princezna 10.17 km
Bílá paní 10.17 km
rybník zámecký Blatná 10.17 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 10.2 km
hřbitov Prácheň 10.2 km
zámek vodní Blatná 10.21 km
Purkyně Jan Evangelista 10.21 km
pamětní deska obětem nacismu, Blat... 10.22 km
pamětní deska osvobození Blatná... 10.22 km
Sokol Blatná 10.22 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 10.32 km
přírodní rezervace Prácheň 10.35 km
fara Blatná 10.36 km
fara Malý Bor 10.37 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bl... 10.38 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 10.39 km
Městské muzeum Blatná 10.41 km
bitva u Panského Boru 10.42 km
hřbitov Malý Bor 10.42 km
Blatenská věž 10.42 km
Křišťálek meč 10.46 km
Mariánský sloup, Blatná 10.48 km
kaple Strážovice 10.52 km
dětské hřiště Strážovice 10.53 km
Strážovice 10.56 km
Podhajský Alois, armádní generál... 10.61 km
Generál Podhajský, Josef Fučík 10.61 km
Mandlová Adina 10.72 km
rybník Velký Šibeňák 11.11 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 11.12 km
zámek Střelské Hoštice 11.12 km
Penc Bořivoj 11.12 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 11.13 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 11.25 km
kaple Boubín u Horažďovic 11.28 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 11.3 km
Boubín u Horažďovic 11.3 km
MVE Střelské Hoštice 11.3 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 11.31 km
Moravec Alois 11.31 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 11.32 km
hřbitov Střelské Hoštice 11.33 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 11.35 km
koupaliště Velké Hydčice 11.68 km
Malé Hydčice 12.11 km
SDH Velké Hydčice 12.18 km
Velké Hydčice 12.19 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 12.2 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 12.2 km
cyklo most Otava, Hydčice 12.24 km
NS Velké Hydčice 12.26 km
pamětní deska František Kubeš 12.26 km
Veřechov 12.39 km
kaple Veřechov 12.41 km
SDH Veřechov 12.44 km
nádraží Velké Hydčice 12.45 km
Handschuh Antonín pplk. 12.51 km
kaple Horní Poříčí 12.7 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 12.7 km
koupaliště Horní Poříčí 12.72 km
pamětní deska Josef Pacourek 12.72 km
pamětní deska František Hradský... 12.72 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 12.74 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 12.75 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 12.8 km
kaple Dolní Poříčí 12.84 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 12.88 km
Oukropec Petr 12.88 km
Mileč 12.91 km
fara Mileč 13.08 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 13.11 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 13.16 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 13.25 km
hřbitov Hradešice 13.27 km
škola Hradešice 13.28 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 13.29 km
Hradešice 13.33 km
fara Hradešice 13.36 km
kaple Hradešice 13.46 km
Kněz Karel 13.61 km
Žižkův most, Horní Poříčí 13.62 km
NS Kněží hora 13.63 km
SDH Hradešice 13.63 km
SDH Ždár 13.7 km
Žďár u Nalžovských Hor 13.75 km
Katovická hora, Kněží hora 13.75 km
kaple Ždár 13.76 km
přírodní rezervace Kněží hora... 13.77 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 13.77 km
Pacelice 13.88 km
Bojanovice 13.9 km
kaple Kalenice 14.11 km
Sokolovna Kalenice 14.11 km
pomník padlých WWI, Kalenice 14.14 km
Spiro Ignaz 14.15 km
Kalenice 14.15 km
kaple sv. Františka, Kalenice 14.16 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 14.21 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 14.22 km
památník Miloslav Šimek 14.23 km
Šimek Miloslav 14.26 km
infocentrum Sedlice 14.26 km
Sedlická krajka 14.26 km
Sedlice 14.31 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 14.33 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 14.34 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 14.34 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 14.39 km
fara Sedlice 14.4 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 14.45 km
hřbitov Sedlice 14.49 km
zámek Sedlice 14.5 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 14.57 km
zábavní park Nepomuk 14.57 km
kaple Černíč 14.67 km
pomník padlých WWI, Černíč 14.67 km
Černíč 14.69 km
zámek Škvořetice 14.69 km
usedlost Černíč 10 14.71 km
hřbitov Katovice 14.76 km
Škvořetice 14.8 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 14.83 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 14.83 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 14.84 km
fara Katovice 14.91 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 14.93 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 14.94 km
Katovice 14.98 km
pamětní deska osvobození Katovice... 15.05 km
pomník padlých WWI, Katovice 15.06 km
Stehlík Ladislav 15.08 km
mlýn Katovice 15.08 km
hřbitov Nepomuk 15.2 km
Němejc Augustin 15.26 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 15.26 km
pamětní deska Augustin Němejc 15.26 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 15.27 km
SDH Nepomuk 15.27 km
Sokolovna Nepomuk 15.29 km
Piaristická kolej, Nepomuk 15.29 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 15.29 km
Nepomuk 15.31 km
infocentrum Nepomuk 15.31 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 15.31 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 15.31 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 15.31 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 15.31 km
Cyklotoulky - Nepomuk 15.31 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 15.32 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 15.32 km
Spořitelna Nepomuk 15.32 km
sochy na náměstí v Nepomuku 15.33 km
kašna Nepomuk 15.33 km
Nepomucký Jan sv. 15.34 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 15.34 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 15.35 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 15.37 km
dům U České lípy, Nepomuk 15.37 km
radnice Nepomuk 15.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 15.38 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 15.39 km
Novosedly 15.41 km
pomník padlých WWI, Novosedly 15.42 km
expozice historické techniky, Nepo... 15.42 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 15.42 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 15.42 km
arciděkanství Nepomuk 15.43 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 15.45 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 15.46 km
hřbitov Rabí 15.46 km
Špitálský rybník, Nepomuk 15.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 15.47 km
František Palacký, Nepomuk 15.47 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 15.48 km
Rojice 15.52 km
Štěchovice 15.53 km
kaple Rojice 15.54 km
statek Vlkonice 9 15.58 km
Vlkonice u Budětic 15.59 km
kaple návesní Vlkonice 15.6 km
kaple Vlkonice 15.61 km
NS pod Zelenou Horou 15.62 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 15.64 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 15.66 km
památník obětí transportu smrti, V... 15.67 km
hřbitov Volenice 15.69 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 15.7 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 15.72 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 15.73 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 15.74 km
hřbitov Nezamyslice 15.74 km
Stříbrné Hory 15.76 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 15.77 km
Rabí 15.77 km
pomník padlých WWI, Rabí 15.78 km
Nezamyslice 15.79 km
kašna Rabí 15.79 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 15.8 km
SDH Nalžovské Hory 15.82 km
kasárna Zelená Hora 15.87 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 15.89 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 15.9 km
Taaffe Eduard hrabě 15.92 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 15.92 km
studna Rabí 15.93 km
Panský nezamyslický rybník 15.96 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 15.97 km
dobití Rábí 15.97 km
Štíty království českého, Jak rost... 16.01 km
Štíty království českého, Hrady do... 16.01 km
Štíty království českého, Co všech... 16.01 km
zřícenina hradu Rabí 16.01 km
židovský hřbitov Rabí 16.02 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 16.04 km
muzeum selského statku, Volenice 16.04 km
Hlaváčová Jana 16.04 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 16.06 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 16.08 km
fara Volenice 16.08 km
kostel sv. Petra a Pavla, Volenice 16.09 km
Černí baroni 16.12 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 16.12 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 16.12 km
kaple Rabí 16.12 km
zámek Zelená Hora 16.13 km
pamětní deska Dr. Jan Hromádka 16.13 km
pomník padlých WWI, Volenice 16.15 km
Hromádka Jan Prof. PhDr. 16.16 km
Volenice 16.16 km
Červený barokní most, Nepomuk 16.17 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 16.17 km
kašna Volenice 16.17 km
Švandrlík Miloslav 16.17 km
Nalžovské Hory 16.2 km
hřbitov Nalžovské Hory 16.26 km
dětské hřiště Volenice 16.26 km
infocentrum Radomyšl 16.26 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 16.26 km
Nezdický potok 16.27 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 16.29 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 16.3 km
Novotný Miloslav, PhDr. 16.3 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 16.31 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 16.32 km
pamětní deska Bohumír Lifka 16.32 km
Lifka Bohumír Dr. 16.32 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 16.32 km
pamětní deska Jan Matějka 16.32 km
fara Radomyšl 16.34 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 16.34 km
radnice Radomyšl 16.34 km
Radomyšl 16.34 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 16.34 km
SDH Radomyšl 16.35 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 16.39 km
SDH Volenice 16.39 km
Střela 16.4 km
kaple Střela 16.44 km
most Otava, Žichovice 16.44 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 16.45 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 16.45 km
pamětní deska Josef Kovář 16.45 km
empírová sýpka, Žichovice 16.5 km
zámek a hrad Střela 16.52 km
javor pod Zelenou Horou 16.53 km
rybník Vražda, Radomyšl 16.54 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 16.58 km
Zborovy 16.6 km
dětské hřiště Klášter 16.61 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 16.61 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 16.62 km
pomník padlých WWI, Zborovy 16.62 km
pomník padlých WWI, Žichovice 16.64 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 16.65 km
Klášterský rybník 16.65 km
Vích Josef 16.65 km
SDH Frymburk u Sušice 16.66 km
mlýn Klášter 16.67 km
hřbitov Zborovy 16.67 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 16.68 km
SDH Zborovy 16.7 km
sýpka a špýchar, Žichovice 16.7 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 16.71 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 16.72 km
tvrz Frymburk u Sušice 16.72 km
Frymburk u Sušice 16.73 km
barokní dolní most, Žichovice 16.73 km
křížová cesta, Radomyšl 16.74 km
Žichovice 16.74 km
Klášter 16.76 km
barokní horní most, Žichovice 16.77 km
Klepš Bedřich 16.78 km
pamětní deska Bedřich Klepš 16.78 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 16.8 km
pomník padlých WWI, Klášter 16.8 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 16.81 km
Domanice 16.83 km
kaple Domanice 16.84 km
lom Rabí 16.84 km
pivovar Žichovice 16.85 km
zámek Žichovice 16.85 km
kostel sv. Markéty, Klášter 16.86 km
lípa zámek Žichovice 16.87 km
pomník padlých WWI, Lovčice 16.87 km
Lovčice 16.88 km
kaple Lovčice 16.9 km
zámecký park Žichovice 16.93 km
zámek Lovčice 16.94 km
hřbitov Radomyšl 17.02 km
SDH Žichovice 17.05 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 17.06 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 17.06 km
Princezna ze mlejna 17.06 km
nádraží Žichovice 17.09 km
Kavale Jan 17.1 km
rybník Brůdek, Radomyšl 17.12 km
fara Budětice 17.12 km
přírodní park Buděticko 17.13 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 17.13 km
Pinkas Jakub 17.15 km
Budětice 17.15 km
hřbitov Budětice 17.15 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 17.17 km
kaple Panny Marie, Budětice 17.17 km
pamětní deska Josef Jungmann 17.19 km
Rábí - Josef Váchal 17.21 km
Neurazy 17.24 km
lidová architektura Neurazy 17.28 km
SDH Neurazy 17.29 km
Beran Rudolf 17.33 km
pamětní deska Matěj Vaice 17.37 km
Vaice Matěj 17.37 km
Dražejov 17.38 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 17.4 km
Letovy 17.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 17.43 km
kaple Neurazy 17.45 km
SDH Letovy 17.46 km
škola Bližanovy 17.49 km
hřbitov Neurazy 17.51 km
SDH Bližanovy 17.57 km
Bližanovy 17.64 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 17.65 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 17.65 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 17.67 km
lípy Bližanovy 17.67 km
lípa Nicov u Plánice 17.67 km
památník manželé Burešovi 17.68 km
fara Nicov u Plánice 17.69 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 17.7 km
hřbitov Nicov u Plánice 17.73 km
Nicov u Plánice 17.74 km
památník páter Antonín Šesták... 17.74 km
Lom 17.83 km
Nový rybník, Nepomuk 17.86 km
SDH Lom 17.89 km
přírodní rezervace Čepičná 17.9 km
Dolní řepický rybník 17.91 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 17.91 km
židovský hřbitov Radomyšl 17.94 km
SDH Čepice 17.95 km
Brabec Lubomír 17.97 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 17.97 km
kaple Čepice 17.98 km
Čepice 18.02 km
most Otava, Čepice 18.02 km
zimní splouvání Otavy 18.02 km
Ohrazenice 18.06 km
Tažovická Lhota 18.14 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 18.15 km
pramen Nicov u Plánice 18.15 km
kaple Osek 18.21 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 18.22 km
Čepičná 671 m n. m. 18.24 km
Pevnost Fort Hary 18.33 km
zámek Osek 18.41 km
Tažovický platan a jinan 18.41 km
zámek Tažovice 18.46 km
kaple před zámkem, Osek 18.46 km
mlýn Tažovice 18.5 km
kamenný barokní most, Tažovice 18.51 km
kaplička Hnačov 18.54 km
SDH Tažovice 18.55 km
kaple Tažovice 18.6 km
Sedlečský rybník 18.61 km
Tažovice 18.61 km
Pavel Pavel 18.61 km
dudácký festival Strakonice 18.67 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 18.71 km
Sedlečko 18.76 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 18.82 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 18.83 km
SDH Strakonice 18.87 km
židovský hřbitov Strakonice 18.88 km
hřbitov Lhota u Svaté Anny 18.88 km
roubenka Lhota u Svaté Anny 18.89 km
letiště Strakonice 18.93 km
pivovar Strakonice 18.94 km
koupání Hnačov 18.96 km
radnice bývalá Strakonice 18.97 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 18.98 km
Turek Roman 18.98 km
Kochan Valentin z Prachové 18.98 km
Horký František 18.98 km
Křížková Hana 18.98 km
Salák Alexander 18.98 km
Vachler Petr 18.98 km
Čelakovský František Ladislav 18.98 km
vodáctví Strakonice 18.98 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 18.98 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.98 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 18.99 km
pivovar (původní) Strakonice 18.99 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 19 km
pomník padlých WWI, Vojovice 19 km
Masné krámy, Strakonice 19.01 km
pamětní deska Josef Skupa 19.01 km
Skupa Josef 19.01 km
Šmidinger Josef 19.01 km
Spořitelna Strakonice 19.01 km
Vojovice 19.02 km
kaple Vojovice 19.02 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 19.02 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 19.02 km
NS Podskalí ve Strakonicích 19.03 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 19.04 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 19.06 km
pěší most Otava, Strakonice 19.06 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 19.12 km
kostel sv. Anny, Kraselov 19.12 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 19.13 km
kaple Hnačov 19.13 km
Bílenice 19.15 km
hrad Strakonice 19.2 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 19.2 km
Tři chlapi na cestách 19.22 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 19.22 km
morový sloup, Strakonice 19.23 km
Strakonice 19.24 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 19.24 km
rybník Hnačov 19.24 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 19.27 km
památník osovobození Kraselov 19.27 km
SDH Bílenice 19.29 km
kostel sv. Vavřince, Kraselov 19.3 km
fara Kraselov 19.3 km
řeka Volyňka 19.31 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 19.35 km
kaple Mladice 19.36 km
Kraselov 19.36 km
Rohozná (Osek) 19.37 km
Mladice 19.4 km
Lomecký mlýn 19.41 km
tvrz (zámek) Kraselov 19.41 km
SDH Hnačov 19.46 km
pamětní deska Vladimír Helfert 19.47 km
Mariánský sloup, Plánice 19.47 km
Potštejn u Žinkov 19.48 km
pamětní deska Václav Přerost 19.5 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 19.5 km
Přerost Václav, plukovník RAF 19.5 km
radnice Plánice 19.52 km
Hnačov 19.53 km
Sokolovna Plánice 19.54 km
Mačice 19.55 km
Žinkovský rybník 19.55 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 19.55 km
SDH Zavlekov 19.55 km
Dolíškův mlýn, Mačice 19.56 km
hřbitov Zavlekov 19.56 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 19.58 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 19.58 km
Zavlekov 19.59 km
Podolí u Bílenice 19.6 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 19.63 km
zámecká studna Žinkovy 19.63 km
zámek Mačice 19.63 km
Neberte nám princeznu 19.65 km
Jestřáb kontra hrdlička 19.65 km
Otčina - Fatherland 19.65 km
zámek Žinkovy 19.65 km
Pramen života - Der Lebensborn 19.65 km
kaple Mačice 19.66 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 19.66 km
zřícenina tvrze Zavlekov 19.71 km
Dvorský rybník Žinkovy 19.73 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 19.77 km
Plánice 19.77 km
rybníky Zavlekov 19.79 km
Valcha 19.86 km
rybník Valcha 19.88 km
zámek Strážovice 19.89 km
Ústaleč 19.91 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 19.92 km
Boží muka, Mačice 19.93 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 19.93 km
fara Plánice 19.94 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 19.99 km
lipová alej Žinkovy 20 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Lamberská stezka, Žihobce - oteví...

  batoh
  muzeum Lamberská stezka, Žihobce - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Chanovice

  batoh
  Konzum Chanovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Západočeské konz. družstvo Kasejovice...

  batoh
  Západočeské konz. družstvo Kasejovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: nepomucko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Svéradice

  batoh
  Konzum Svéradice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Čečelovice

  batoh
  Konzum Čečelovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Chanovice 1.89 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 2 km
Konzum Svéradice 2.91 km
Konzum Čečelovice 4.41 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 4.75 km
Konzum Velký Bor 4.78 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 6.93 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 7.19 km
Jednota Lnáře 7.25 km
Bankomat Česká spořitelna 7.28 km
Jednota Mečíchov 7.36 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 7.37 km
Konzum Třebomyslice 7.47 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 7.66 km
Konzum Horažďovice 8.44 km
Konzum Pačejov 8.5 km
Bankomat GE Money Bank 8.68 km
Konzum Pačejov 8.88 km
Bankomat Česká spořitelna 8.9 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 9.03 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 9.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.09 km
Bankomat Komerční banka 9.09 km
Konzum Horažďovice 9.1 km
Bankomat ČSOB 9.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 9.3 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 9.99 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 10.08 km
Konzum Malý Bor 10.13 km
Bankomat Česká spořitelna 10.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.52 km
Bankomat Komerční banka 10.52 km
Jednota Blatná 10.53 km
Bankomat ČSOB 10.53 km
Bankomat GE Money Bank 10.58 km
Konzum Břežany 10.64 km
Bankomat Česká spořitelna 10.7 km
Jednota Střelské Hoštice 11.23 km
Jednota Mnichov 12.16 km
Konzum Velké Hydčice 12.22 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.25 km
Konzum Hradešice 13.49 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.29 km
Jednota Sedlice 14.32 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 14.76 km
Jednota Škvořetice 14.8 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 14.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.97 km
Jednota Bělčice 15.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.08 km
Konzum Velenovy 15.12 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 15.22 km
Jednota Katovice 15.22 km
Bankomat Komerční banka 15.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.32 km
Bankomat ČSOB 15.33 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.33 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.33 km
Bankomat Česká spořitelna 15.33 km
Bankomat ČSOB 15.38 km
čerpací stanice OMV, Katovice 15.53 km
Jednota Štěchovice 15.78 km
Konzum Rabí 15.82 km
Konzum Nezamyslice 15.83 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.88 km
Konzum Nalžovské Hory 16.09 km
Konzum Myslív 16.09 km
Jednota Radomyšl 16.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.69 km
Jednota Velká Turná 16.77 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 16.85 km
Konzum Zborovy 16.85 km
Konzum Žichovice 17.03 km
Konzum Budětice 17.15 km
Jednota Lom 17.87 km
Bankomat GE Money Bank 18.09 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 18.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.3 km
Jednota Strakonice 18.37 km
Jednota Strakonice 18.4 km
Jednota Strakonice 18.68 km
Fortna Strakonice 18.79 km
Jednota Strakonice 18.89 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.93 km
Bankomat UniCredit Bank 18.93 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 18.96 km
Bankomat ČSOB 18.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.96 km
Bankomat Komerční banka 18.96 km
Bankomat Česká spořitelna 19.01 km
Bankomat Česká spořitelna 19.03 km
Jednota Strakonice 19.05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 19.07 km
Jednota Strakonice 19.07 km
Bankomat GE Money Bank 19.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.19 km
Jednota Strakonice 19.2 km
Bankomat Fio banka 19.21 km
Bankomat ČSOB 19.25 km
Bankomat Česká spořitelna 19.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.43 km
Bankomat ČSOB 19.45 km
Konzum Zavlekov 19.5 km
Bankomat Česká spořitelna 19.51 km
Konzum Plánice 19.52 km
Jednota Strakonice 19.72 km
Jednota Strakonice 19.79 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 19.85 km

mohlo by Vás zajímat

hřbitov Nalžovské Hory

batoh
hřbitov Nalžovské Hory
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hřbitov Hradešice

batoh
hřbitov Hradešice
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je vzácná oblast , v mnoha ohledech vyjímečná a člověkem zatím málo dotčená přírodní krajina . Díky svým přírodním a historickým památkám je jednou z turisticky nejatraktivnějších rekreačních oblastí ČR. Oblast skýtá množství historických a kulturních památek a pozoruhodných muzejních expozic . Šumava nabízí široké možnosti pro letní i zimní sporty, pěší turistiku, cykloturistiku i agroturistiku . Šumavský kraj byl až do poloviny 18. století téměř neobydlený a pokrývali ho neporušené, husté a neproniknutelné pralesy . Jedinou lidskou stopou na Šumavě byli důležité obchodní stezky , (nejznámější je tzv. Zlatá stezka z 11. století) a ve 14. století rýžování a dolování zlata. Z těchto časů se dochovali historické památky , jako např. hrad Kašperk, Velhartice, Vimperk nebo keltské hradiště Obří Hrad . Teprve v 18. století nastala postupná kolonizace Šumavy spojená s rozvojem sklářství, dřevařství a pastevectví . Také v té době vznikají pozoruhodné stavby, dnes technické památky - plavební kanály Schwarzenberský, Vchynicko-Tetovský a elektrárna na Čeňkově pile . Zachovala se také některá původní horská sídla - královácké dvorce, volarské domy, lidová architektura a dnes řada vyhlášených městských a vesnických památkových oblastí. Po druhé světové válce se po odsunu německého obyvatelstva a zřízení pohraničního pásma stala Šumava v podstatě nepřístupnou oblastí s minimálním zásahem člověka. Za oběť tehdy padlo množství pohraničních vesnic včetně řady historických, technických a církevních památek. Spolu s Bavorským lesem je Šumava jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje je Šumava často nazývána Zelená střecha Evropy . CHKO Šumava zahrnuje vlastní Šumavu a část jejího podhůří. NP Šumava zahrnuje nejhodnotnější a nejvzácnější místa CHKO Šumava . Pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Jižní strana pohoří je podstatně příkřejší než severní, česká. Charakteristickými pro českou stranu Šumavy jsou náhorní plošiny s četnými slatěmi , tzv. pláně . Na nich se nacházejí unikátní rašeliniště a prameniště mnohých řek jako např. Vltavy, Otavy, Úhlavy nebo Řezné (Regen) . Jednou z nejzajímavějších přírodních pozoruhodností Šumavy je osm ledovcových jezer , které vznikly v době poledové z horských ledovců. Věříme, že dovolená na Šumavě uspokojí každého jejího návštěvníka, ať už hledá odpočinek v klidu a samotě, nebo aktivní formu relaxace spojenou se sportem a náročnou turistikou.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky