Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Nepomuk

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'9.095"N, 13°34'55.345"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Nepomuk je město známé především jako rodiště velmi známého svatého Jana Nepomuckého. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů. Sv. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem. Se stovkami svatojánských soch a kostelů se setkáváme nejen v Česku, ale i za hranicemi. Díky řadě historických památek patří k vyhledávaným turistickým cílům. Nepomuk vznikl sloučením dvou původně samostatných osad Pomuk a Přesanice na důležité obchodní stezce. Jeho rozvoj souvisel především se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144 a s následným rozvojem řemesel a obchodu. Ve 13. století bylo uděleno Nepomuku dokonce hrdelní právo. Velký zdroj bohatství představovala také těžba stříbra a rýžování zlata. Pozůstatky po těžbě jsou v okolní krajině dodnes patrné. Původní trhová ves byla roku 1413 povýšena na městečko, které bylo hospodářským a správním centrem klášterního panství. V roce 1420 došlo k vypálení kláštera a jeho majetek přešel do rukou Švamberků, tehdejších držitelů zelenohorského panství (Zelená Hora). Město dále získalo rozsáhlé právo várečné a právo konání výročních trhů. Roku 1730 povýšil císař Karel VI. Nepomuk na město. Od poloviny 19. století byl Nepomuk téměř sto let soudním okresním městem. K velkému rozvoji města došlo zejména v 17. - 19. století v souvislosti se svatojánskými poutěmi. Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. Stal se veřejným notářem a generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl ve středu tehdejších sporů mezi církví a světskou mocí. V roce 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. Teprve v roce 1729 jej papež Benedikt XIII. prohlásil za svatého. V Nepomuku je řada historických památek - kostel sv. Jana Nepomuckého, arciděkanství a stará Zelenohorská pošta, postavené podle plánů slavného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, ale i řada dalších dochovaných budov. Zámek Zelená Hora, Městské muzeum a galerie Expozice muzea, kostel sv. Jakuba, Dům U české lípy a další zachovalé domy z 17.-19.stol. (U Černého orla, U Zeleného stromu, rodný dům A. Němejce, atd.), téměř desítka kaplí a kapliček i několik cenných převážně barokních soch a božích muk.

odkaz: Nepomuk

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kašna Nepomuk

batoh
kašna Nepomuk
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník T. G. Masaryka, Nepomuk

batoh
památník T. G. Masaryka, Nepomuk
Šumava A-Z: památníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

sv. Jan Nepomucký, Nepomuk

batoh
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk
Šumava A-Z: sochy
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska J. O. L. Rettig

batoh
pamětní deska J. O. L. Rettig
Šumava A-Z: památníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
kašna Nepomuk 0,02 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 0,03 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 0,04 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 0,04 km
Cyklotoulky - Nepomuk 0,04 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 0,04 km
Piaristická kolej, Nepomuk 0,05 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 0,06 km
sochy na náměstí v Nepomuku 0,06 km
radnice Nepomuk 0,06 km
infocentrum Nepomuk 0,08 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 0,08 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 0,08 km
pamětní deska Augustin Němejc 0,09 km
Němejc Augustin 0,09 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 0,09 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 0,09 km
Nepomucký Jan sv. 0,1 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 0,11 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 0,11 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 0,11 km
Spořitelna Nepomuk 0,13 km
František Palacký, Nepomuk 0,16 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 0,29 km
expozice historické techniky, Nepo... 0,29 km
Sokolovna Nepomuk 0,39 km
dům U České lípy, Nepomuk 0,39 km
arciděkanství Nepomuk 0,39 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 0,39 km
SDH Nepomuk 0,45 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 0,46 km
hřbitov Nepomuk 0,49 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 0,52 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 0,53 km
Špitálský rybník, Nepomuk 0,63 km
zábavní park Nepomuk 0,76 km
NS pod Zelenou Horou 0,88 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 0,9 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 0,9 km
kasárna Zelená Hora 0,95 km
Červený barokní most, Nepomuk 1,03 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 1,16 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 1,17 km
Černí baroni 1,17 km
Švandrlík Miloslav 1,17 km
zámek Zelená Hora 1,19 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 1,35 km
Klášterský rybník 1,61 km
javor pod Zelenou Horou 1,64 km
dětské hřiště Klášter 1,68 km
mlýn Klášter 1,7 km
Klášter 1,78 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 1,83 km
pomník padlých WWI, Klášter 1,83 km
kostel sv. Markéty, Klášter 1,9 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 2,22 km
fara Mileč 2,25 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 2,34 km
Mileč 2,43 km
Nový rybník, Nepomuk 3,23 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 3,98 km
Potštejn u Žinkov 5,4 km
Dvorský rybník Žinkovy 5,66 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 5,74 km
zámecká studna Žinkovy 5,75 km
Jestřáb kontra hrdlička 5,79 km
Pramen života - Der Lebensborn 5,79 km
zámek Žinkovy 5,79 km
Otčina - Fatherland 5,79 km
Neberte nám princeznu 5,79 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 5,82 km
rybník Labuť 5,99 km
Žinkovský rybník 6,03 km
Vojovice 6,25 km
pomník padlých WWI, Vojovice 6,26 km
kaple Vojovice 6,27 km
lipová alej Žinkovy 6,27 km
mlýn Žinkovy 6,29 km
sloup Immaculata, Žinkovy 6,43 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 6,47 km
kaple Žinkovy 6,47 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 6,47 km
hřbitov Žinkovy 6,52 km
infocentrum Žinkovy 6,53 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 6,57 km
pamětní deska Jan Šilingr 6,57 km
Žinkovy 6,59 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 6,85 km
SDH Neurazy 6,85 km
hřbitov Neurazy 6,94 km
Neurazy 6,95 km
lidová architektura Neurazy 7,03 km
Čepinec 7,33 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 7,72 km
SDH Životice 7,74 km
Handschuh Antonín pplk. 7,89 km
kaple Neurazy 7,9 km
Radochovy 8,38 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 8,54 km
lípy Bližanovy 8,54 km
Kněz Karel 8,59 km
SDH Bližanovy 8,68 km
Partoltice 8,74 km
kaple Partoltice 8,77 km
Bližanovy 8,79 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 8,8 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 8,81 km
SDH Partoltice 8,86 km
škola Bližanovy 8,89 km
kaple Lovčice 9,63 km
Lovčice 9,7 km
pomník padlých WWI, Lovčice 9,73 km
zámek Lovčice 9,82 km
zámek lázně Letiny 10,38 km
Letinská lípa 10,41 km
Lázně Letiny 10,43 km
Pozorka u Měčína 10,43 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 10,52 km
rekreační středisko Letiny 10,57 km
koupaliště Lázně Letiny 10,64 km
fara Letiny 10,86 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 10,88 km
nádraží Pačejov 10,88 km
Lambl Vilém Dušan 10,89 km
hřbitov Letiny 10,91 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 10,94 km
NS Čertovo břemeno 10,95 km
Defurovy Lažany 10,96 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 10,96 km
Skašovská lípa 10,96 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 10,96 km
Letiny 10,96 km
studna Letiny 10,97 km
SDH Letiny 10,98 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 11,01 km
koupaliště Petrovice u Měčína 11,02 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 11,05 km
skašovská výroba hraček 11,09 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 11,1 km
pomník padlých WWI, Letiny 11,12 km
roubenka Letiny 11,13 km
zámek Defurovy Lažany 11,15 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 11,23 km
Skašov 11,24 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 11,31 km
SDH Skašov 11,32 km
koupaliště Skašov 11,45 km
dětské hřiště Strážovice 11,58 km
kaple Strážovice 11,61 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 11,63 km
Strážovice 11,63 km
Kasejovice 11,65 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11,66 km
Bílá paní 11,66 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 11,66 km
SDH Petrovice u Měčína 11,75 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11,76 km
Petrovice u Měčína 11,81 km
SDH Ždár 11,81 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 11,81 km
brány statků Petrovice u Měčína... 11,82 km
kaple Ždár 11,92 km
Žďár u Nalžovských Hor 11,93 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 12,19 km
tvrz Němčice 12,49 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12,5 km
SDH Němčice 12,52 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 12,59 km
fara Němčice 12,59 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 12,6 km
hřbitov Měčín 12,61 km
Zborovy 12,61 km
pomník padlých WWI, Zborovy 12,62 km
návesní rybník, Měčín 12,63 km
SDH Zborovy 12,66 km
hřbitov Němčice 12,66 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 12,68 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 12,7 km
kaple Újezd u Chanovic 12,71 km
SDH Újezd u Chanovic 12,71 km
hřbitov Zborovy 12,71 km
SDH Měčín 12,71 km
Chlum 608 m n. m. 12,81 km
pověst o vzniku Čertova břemene 12,81 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12,81 km
Nicov u Plánice 12,84 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12,85 km
lípa Nicov u Plánice 12,86 km
fara Nicov u Plánice 12,86 km
Měčín 12,87 km
radnice Měčín 12,87 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12,88 km
kaple sv. Anny, Chanovice 12,88 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 12,9 km
hřbitov Chanovice 12,91 km
památník manželé Burešovi 12,91 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12,93 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12,93 km
koupaliště Měčín 12,95 km
koně Měčín 12,96 km
fara Měčín 12,96 km
hřbitov Nicov u Plánice 12,99 km
skanzen Chanovice 12,99 km
památník páter Antonín Šesták... 13,03 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 13,04 km
pramen Nicov u Plánice 13,04 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 13,07 km
Oukropec Petr 13,07 km
NS Chanovice 13,11 km
Sokolovna Plánice 13,13 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 13,14 km
infocentrum Chanovice 13,14 km
sýpka Chanovice 13,15 km
zámek Chanovice 13,16 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 13,19 km
kašna zámecká Chanovice 13,21 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13,22 km
pomník padlých WWI, Chanovice 13,23 km
Mariánský sloup, Plánice 13,23 km
radnice Plánice 13,25 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13,26 km
rybník Ohrada, Chanovice 13,26 km
kaple Chanovice 13,27 km
Chanovice 13,32 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 13,35 km
Plánice 13,35 km
fara Plánice 13,41 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 13,44 km
SDH Chanovice 13,47 km
SDH Plánice 13,48 km
pamětní deska František Křižík... 13,5 km
Křižík František 13,51 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 13,51 km
Zbyslav 13,61 km
SDH Zbyslav 13,61 km
Třebíšovský rybník 13,63 km
rybník Strašil 13,64 km
hřbitov Plánice 13,67 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 13,77 km
Trebíšov 13,82 km
Bezděkov u Kasejovic 13,89 km
kaple sv. Huberta, Hájek 13,91 km
Libákovice 13,91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 13,93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 14,28 km
Nedanice 14,3 km
SDH Nedanice 14,32 km
Vítkovice 14,37 km
kaple Vítkovice 14,5 km
kaple Petrovičky 14,69 km
SDH Petrovičky 14,73 km
Petrovičky 14,79 km
pomník padlých WWI, Malinec 14,81 km
Malinec 14,88 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 14,95 km
NS Okolím Lnář 14,95 km
barokní silniční most Lnáře 15,02 km
Nedaničky 15,06 km
Lnáře 15,07 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 15,07 km
Nový rybník, Petrovičky 15,08 km
tvrz Lnáře 15,1 km
infocentrum Lnáře 15,1 km
pomník generál A. A. Vlasov 15,11 km
Muzeum kočky, Lnáře 15,12 km
rybník zámecký Lnáře 15,16 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 15,16 km
Krvavá léta - Vlasovci 15,16 km
zámek Lnáře 15,16 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 15,18 km
kašna kruhová parku Lnáře 15,19 km
zámecký park Lnáře 15,3 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 15,31 km
židovský hřbitov Slatina 15,31 km
kaplička Hnačov 15,4 km
kaple Hnačov 15,48 km
koupání Hnačov 15,6 km
Vesnický rybník, Měcholupy 15,65 km
SDH Hnačov 15,66 km
pomník padlých WWI, Kbel 15,66 km
Hnačov 15,68 km
pamětní deska Václav Přerost 15,7 km
fara Kbel 15,71 km
Přerost Václav, plukovník RAF 15,71 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 15,71 km
kaple Kroměždice 15,74 km
SDH Kbel 15,75 km
kostel Všech svatých, Kbel 15,75 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 15,76 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 15,79 km
Sad národní svobody, Měcholupy 15,8 km
Kroměždice 15,8 km
Měcholupy 15,82 km
SDH Měcholupy 15,82 km
roubenka Kroměždice 15,87 km
zámek Měcholupy 15,87 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 15,91 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 15,91 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 15,91 km
rybník Hnačov 15,94 km
synagoga Slatina u Horažďovic 15,97 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 16 km
SDH Slatina u Horažďovic 16 km
sýpka Měcholupy 16,01 km
Slatina u Horažďovic 16,01 km
koně Slatina u Horažďovic 16,02 km
Růžičková Helena 16,02 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 16,02 km
Renče 16,02 km
rybník Kroměždice 16,07 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 16,09 km
Krnka Sylvestr 16,15 km
Velký Bor 16,15 km
Slunéčková Karolína 16,17 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 16,19 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 16,2 km
SDH Pole 16,24 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 16,25 km
pomník padlých WWI, Pole 16,27 km
kaple Pole 16,27 km
zámek Pole 16,27 km
SDH Velký Bor 16,29 km
pomník padlých WWI, Vlčí 16,3 km
SDH Myslovice 16,32 km
Domažličky 16,37 km
Velkoborský rybník 16,38 km
Třebýcina 16,39 km
kaple Myslovice 16,39 km
Myslovice 16,48 km
Habartice 16,53 km
hřbitov Kadov 16,54 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 16,55 km
Újezdec u Bolešin 16,58 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 16,58 km
fara Habartice 16,63 km
koně Habartice 16,64 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 16,65 km
chudobinec Kadov 16,66 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 16,67 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 16,67 km
fara Kadov 16,67 km
tvrz Kadov 16,67 km
kostel sv. Václava, Kadov 16,69 km
pomník padlých WWI, Kadov 16,71 km
Kadov 16,73 km
mlýn Podhora 16,8 km
SDH Skránčice 16,84 km
pomník padlých WWII, Předslav 16,86 km
lípa Skránčice 16,86 km
Předslav 16,88 km
kaple sv. Anny, Skránčice 16,88 km
Skránčice 16,9 km
Kadovský viklan 16,92 km
kaple výklenková Předslav 16,92 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 16,93 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 16,95 km
hřbitov Předslav 16,95 km
hrob Leopold Eugen Měchura 16,95 km
Sokolovna Předslav 16,98 km
Tyršův dub, Předslav 16,99 km
dětské hřiště Předslav 17,02 km
SDH Předslav 17,03 km
rybník Předslav 17,04 km
Stříbrné Hory 17,06 km
kaple sv. Anny, Svéradice 17,07 km
pomník padlých WWI, Svéradice 17,08 km
Svéradice 17,09 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 17,11 km
SDH Svéradice 17,13 km
památník Rudolf Mayer 17,22 km
Taaffe Eduard hrabě 17,28 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 17,28 km
SDH Nalžovské Hory 17,29 km
kaple Kucíny 17,33 km
kaple Nová Hospoda 17,34 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 17,35 km
kaple Lnářský Málkov 17,36 km
památník Miloslav Šimek 17,37 km
Šimek Miloslav 17,37 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 17,38 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 17,38 km
Lnářský Málkov 17,38 km
Mayer Rudolf 17,38 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 17,39 km
Nalžovské Hory 17,45 km
koupaliště Zálesí 17,48 km
koupaliště Kucíny 17,5 km
Zálesí 17,52 km
kaple Zálesí 17,58 km
Hlaváčová Jana 17,58 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17,61 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 17,61 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 17,62 km
hřbitov Nalžovské Hory 17,63 km
přírodní park Plánický hřeben... 17,66 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 17,69 km
Barák 706 m n. m. 17,74 km
SDH Zavlekov 17,77 km
rybníky Zavlekov 17,78 km
hřbitov Zavlekov 17,81 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 17,82 km
zřícenina tvrze Zavlekov 17,83 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 17,84 km
Zavlekov 17,86 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 17,88 km
hřbitov Hradešice 17,89 km
lipová alej Otín - Předslav 17,91 km
SDH Malý Bor 17,93 km
škola Hradešice 17,95 km
Hradešice 17,97 km
kaple Bolešiny 17,97 km
fara Hradešice 18 km
Malý Bor 18 km
SDH Bolešiny 18 km
kaple Vodokrty 18,07 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 18,07 km
kaple Hradešice 18,11 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 18,12 km
fara Malý Bor 18,12 km
pomník padlých WWI, Obytce 18,13 km
hřbitov Malý Bor 18,14 km
Bolešiny 18,15 km
Vodokrty 18,15 km
bitva u Panského Boru 18,16 km
Habsburský Rudolf 18,17 km
Obytce 18,18 km
kaple sv. Anny, Otín 18,2 km
zámek Obytce 18,22 km
kaple na okraji Ostřetice 18,27 km
Háje u Řenče 18,32 km
kaple Mladice 18,33 km
kaple výklenková Makalovy 18,34 km
SDH Hradešice 18,36 km
Makalovy 18,36 km
Mladice 18,37 km
Měchura Leopold Eugen 18,38 km
zámek Otín 18,38 km
Palacký František 18,38 km
SDH Ostřetice 18,39 km
Ticholovec 18,4 km
kaple Otín 18,41 km
kaple Ostřetice 18,44 km
dětské hřiště Ostřetice 18,44 km
Ostřetice 18,45 km
Otín 18,48 km
lípa pod Ticholovcem 18,49 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18,49 km
Letovy 18,53 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 18,54 km
Netunice 18,55 km
SDH Letovy 18,56 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 18,56 km
rybník Netunice 18,63 km
pomník padlých WWI, Vrbno 18,74 km
kaple Vrbno 18,75 km
Suchá 18,86 km
rybník Valcha 18,89 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 19 km
Valcha 19,04 km
usedlost Černíč 10 19,28 km
SDH Hoštičky u Mochtína 19,29 km
kaple Černíč 19,3 km
pomník padlých WWI, Černíč 19,3 km
Černíč 19,33 km
Hoštičky u Mochtína 19,34 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 19,36 km
kašna Nebílovy 19,37 km
zámek Nebílovy 19,39 km
SDH Nebílovy 19,39 km
fara Prusiny 19,42 km
zámek Příchovice 19,42 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 19,42 km
NS Nebílovy 19,42 km
studna Prusiny 19,43 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 19,43 km
kaple Nebílovy 19,43 km
židovský hřbitov Přeštice 19,45 km
Nebílovy 19,45 km
hřbitov Prusiny 19,46 km
SDH Příchovice 19,48 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 19,49 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 19,5 km
rybník Kydliny 19,5 km
Příchovice 19,54 km
židovský hřbitov Horažďovice 19,57 km
Kydliny 19,67 km
SDH Kydliny 19,69 km
kostel sv. Václava, Kydliny 19,7 km
roubenka Kydliny 19,76 km
Ústaleč 19,8 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 19,83 km
pomník padlých WWI, Nezdice 19,88 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 19,89 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 19,9 km
mlýn Nezdice 19,9 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 19,95 km
skiareál Kocourov 19,95 km
Štáhlavice 19,96 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat ČSOB 0,03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0,06 km
Bankomat Komerční banka 0,07 km
Bankomat Česká spořitelna 0,13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0,28 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 0,57 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 2,34 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 3,53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3,57 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3,67 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 5,11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6,09 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 6,12 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6,17 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7,12 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 7,9 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 8,18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 8,74 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10,88 km
Konzum Pačejov 10,95 km
Bankomat Česká spořitelna 11,04 km
Bankomat Komerční banka 11,08 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11,22 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11,26 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 11,54 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 11,66 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11,72 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11,73 km
Bankomat Česká spořitelna 11,74 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 12,24 km
Konzum Zborovy 12,48 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 12,74 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 12,8 km
Konzum Měčín 12,83 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12,84 km
Konzum Pačejov 13,18 km
Konzum Plánice 13,21 km
Bankomat Česká spořitelna 13,22 km
Konzum Chanovice 13,46 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13,61 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13,9 km
Bankomat Česká spořitelna 14,36 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14,37 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14,37 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14,45 km
Konzum Velenovy 14,72 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 14,85 km
Jednota Lnáře 14,94 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15,19 km
Konzum Břežany 15,46 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15,55 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 15,98 km
Konzum Velký Bor 16,16 km
Konzum Třebomyslice 16,37 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16,46 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16,53 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16,56 km
Konzum Předslav 16,87 km
Konzum Svéradice 17,11 km
Konzum Nalžovské Hory 17,41 km
Konzum Myslív 17,41 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 17,64 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17,68 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17,68 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 17,68 km
Konzum Zavlekov 17,85 km
Konzum Malý Bor 17,94 km
Konzum Bolešiny 17,99 km
Konzum Hradešice 18,16 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 18,5 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 19,35 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19,37 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 19,46 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19,48 km
Konzum Čečelovice 19,72 km
Konzum Nezdice u Přeštic 19,79 km
Bankomat GE Money Bank 19,91 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19,92 km
Konzum Ústaleč 19,95 km

mohlo by Vás zajímat

Bližanovy

batoh
Bližanovy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Neurazy

batoh
Neurazy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava, jako součást Českého masivu, vznikla v důsledku variských horotvorných pochodů v době mezi 380 až 310 miliony let kolizí dvou kontinentálních desek. A sice Gondwany z jihu a Laurusie ze severu. Je tvořena zejména žulami, rulami a svory. Vlivem alpinského vrásnění došlo k vyzdvižení okrajové části Českého masivu včetně dnešní Šumavy. Erozí a klimatickými změnami byla dále modifikována. Je to lesnaté pohoří s rozsáhlými náhorními plošinami (zvané pláně) s místy výrazněji vystupujícími vrcholy v centrální části a hlouběji vyerodovanými údolími vodních toků (Vydra, Křemelná) . Atraktivní jsou pozůstatky činnosti ledovců v podobě 8 ledovcových jezer (5 na české - Černé jezero, Čertovo jezero, Jezero Laka, Plešné jezero, Prášilské jezero a 3 na německé straně Großer Arbersee - Velké javorské jezero, Kleiner Arbersee - Malé javorské jezero, Rachelsee - Roklanské jezero) uzavřených čelními morénami s přibližně stejnou nadmořskou výškou 1000 – 1100 m. Jedná se o jediné úkazy tohoto typu v České republice. Šumava (Boehmerwald, Böhmerwald) je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako sjezdové a běžecké lyžování, snowboardování, cyklistiku, golf, plavání, relaxaci, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či hipoturistiku. Ubytování můžete vybírat z celé škály ubytovacích kapacit, jako jsou kempy, chatové osady, horské chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmánové byty a domy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Namouduši, Jouzo," ozval se Krušnej, „tohle je moudrá řeč! — Že jsme na tohle my sami hned nepřipadli! Neřekl jsem ti, že pan notář každému dobře poradí! Pojď, přeptáme se u sádek, kde bychom toho chlapa našli. Možná že není daleko..."

Mnul si ruce, zářil radostí. Než Potužák stál jako sloup, obličej jeho byl strnulý, jako z kamene vytesaný, jenom rty jeho se chvěly křečovitě, jako by chtěl promluviti a nemohl, ježto i jazyk se mu v kámen proměnil.

„Poděkuj se, Jouzo, a pojď!" opakoval Krušnej.

„Ne!" vydralo se posléze Potužákovi slovo; „ne! Takhle to neudělám! Můj chlapec je nevinen, ručím za něho jako za sebe, ale tímhle bych jeho nevinu neprokázal, a ta se prokázat musí a žádným uskokem, žádným šmejdem. Není-li na světě spra­vedlnosti, ať raděj umře. Žil u nás na Blatech Kubáta, hlavu dal za naše práva, ale práv nám uhájil. A tuhle chlapec je z jeho krve a tu nezradí-. Před takovým člověkem, jakým je ten, který ho nařknul, my se nesnížíme. Nedovoluje-li zákon, aby byl propuštěn, dobře, zůstane ve vězení, až se jeho na­prostá nevina dokáže, a potom se nůž obrátí proti těm, kteří ho zostudili. Spánembohem!"

Obrátil se, a neohlédnuv se více ani po notáři, ani po Kruš­ném, vyšel hrdě vzpřímen z pokojíku, prošel úřadovnou i tmavou předsíní, v níž tak dlouho byl trpělivě čekal, a po chvíli jeho pádné kroky duněly po dlouhé chodbě a po schodech; snad ani neznamenaje, že Krušnej nebyl po jeho boku, zamířil přímo k soudní budově.

Krušnej jej doběhl teprve asi na půl cestě k této.

„Copak jsi se zbláznil, Jouzo?" oslovil ho; „copak sršán ti dal žihadlo ? Rozhněvals toho pána — omlouval jsem tě..."

Potužák stanul.

„Jakube," pravil vážně, „mám tě rád, ale musím ti říci, že na tohles mě k tomu pánovi vodit nemusel. Rozhněval jsem ho, jakáž pomoc! Omlouvats mě nemusel; mohl jsi mu říci: Potužák jiný není! Má to v krvi. Ví-li že je v právu a že chce věc spravedlivou, neustoupí a nepodleze..."

„Ale kamaráde, vždyť pan notář ti dobře mínil. Chlapce doma potřebuješ; nemůže ti býti jedno, budou-li ho tahat třeba tři čtyři neděle po všech kriminálech, krásně ti ho potom pustí, protože mu nedokážou, že by byl vinen tím skutkem. A řekne-li ten člověk: Mohl jsem se mýlit, mohl to býti taky jiný, pustí ho hned a máš po starosti... a venkoncem neřekne lež, ten chlap."

„Takhle se na tu věc díváš ty," odpověděl rozhorleně Potužák, „já zas se na ni dívám jinak. Ten pěšák se — řekněme — zmýlil. Pak to bud přizná při výslechu, a chlapce mi musí pustit; anebo se k tomu nepřizná a bude stát na svém, že nikdo jiný to neudělal, pak se věc ovšem protáhne. Ale kupovat si proto jeho výpověď a tím jaksi doznat, že by můj chlapec přece se byl mohl dopustit loupežného přepadení, rozuměj: doznat to nikoli soudu, ale tomuto člověku a všem, jimž on to neomylně poví — toho se svět na mně nedočká. Jak jsem řekl: mám jen toho syna, ale raděj ať mi umře, než aby s touhle pohanou byl na světě. Pomyslím si, že v tom byla vůle boží a Krista Pána taky nevinně ukřižovali..."

„Ale Jouzo, pomysli přeci; cožpak lidé tak jako tak ne­budou říkat, že ho uplatil? Těm řečem se neubráníš..."

„Ale nebude to pravda, a proto je snesu."

„Na mne se nehněvej, Jouzo, já jsem dobře smýšlel s tebou..."

„Nech být, Jakube," odtušil Potužák, podávaje mu ruku a dobrácky se usmívaje, „jakž bych se na tebe hněval? Ty mluvíš, jak rozumíš a taky se na mne nehněváš, že jinak rozumím. Nepustí-li mi dnes nebo zítra chlapce, podrží-li si ho tam, dá Pánbůh, že to vydrží, a já a máma — nu, jakáž pomoc! — když to jinaké není, taky to snad nějak vydržíme."

Už se blížila čtvrtá hodina, když vcházeli do okresního soudu. Zašli do bytu úředního sluhy; nezastavše jej dali se nahoru do prvního patra a tam čekali na chodbě, přišel-li by; přímo vejiti do úřadovny pana sudího se neodvážili, pamětlivi jsouce jeho slibu, že je ohlásí.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky