Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Týnec

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: klatovsko
GPS: 49°20'50"N, 13°15'49.088"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec Týnec leží 507 m nad mořem a stojí v ní od 14. století farní kostel zasvěcený zpočátku Panně Marii, od druhé poloviny 17. století Nanebevzetí P. Marie. Obec měla svoji farní školu, později trojtřídní obecnou školu a do roku 1979 v ní byla dvojtřídní základní škola. První písemná zmínka o obci je z roku 1227, kdy je jmenována mezi vesnicemi kláštera benediktinek u sv. Jiří na hradě Pražském. Dále na stvrzovací listině papeže Řehoře IX. o velikosti majetku tohoto kláštera. Po založení královského města Klatov po roce 1260 Týnec postupně přestal plnit své původní funkce a téměř dvěstěleté klášterní panství na počátku 14. století skončilo. Dalších sto let vlastnil Týnec rod vladyků, po roce 1420 přešel do vlastnictví husitského hejtmana Přibíka z Klenové. Součástí panství Klenová zůstal až do roku 1554, kdy jej Jiří Harant z Polžic a Bezdružic postoupil svému švagrovi Bořivoji Rochce z Otova (z rodu Příchovských). Ten obnovil tvrz, dvůr, ves a během třiceti let vytvořil bohaté panství. Jeho dědičky roku 1584 panství prodaly Janu III. Vidršpergárovi z panského (mutěnínského) rodu Vidršpergárů z Vidršperka. Jan III. s manželkou Alenou, rozenou z Běšin malé týnecké panství (Týnec, část Horní Lhoty a Vacovy) rozšířili o vsi Chvalšovice, Předvojovice, Stojanovice a o novou ves Nevděk. Jejich nejmladší dcera Anna Eva se r. 1622 provdala za chudého šlechtice Viléma Albrechta Krakovského z Kolovrata ten vytvořil z Týnce středisko velikého panství s 15 panskými dvory a poddanými v 35 vších na Klatovsku. Jeho syn Jan František se stal prapředkem březnického rodu a dalších pokolení,, které dosud žijí. Mladší syn Maxmilián Norbert byl prapředkem týneckého rodu, který vymřel po měči rokju 1868 hrabětem Karlem Ludvíkem Krakovským z Kolovrat na Týnci. Po devatenáctiletém administrování týneckého fideikomisu kolovratský majetek zdědil hrabě Leopold Filip Krakovský z Kolowrat, který ze zanedbaného panství vytvořil na svou dobu moderní panství Týnec - Běšiny. Třistaleté kolovratské panství Týnec bylo pozemkovou reformou v letech 1922-26 rozparcelováno a v Týnci byly vytvořeny „Zemědelské podniky Týnec Jindřicha Kolowrata“ se dvory v Týnci a Lomci, s mnoha hektary lesů. Během druhé světové války byl kowratský majetek pod nacistickou správou, v dubnu 1948 byl znárodněn a od r. 1949 byl součástí Čs. státních statků. Z majetku soukromých zemědělců bylo v roce 1957 ustaveno JZD Týnec, které se později sloučilo s JZD Javor a poté integrovalo do JZD Janovice nad Úhlavou, které existuje dodnes. Kolowratský majetek restitucí získal původní vlastník Jindřich Kolowrat, který jej pronajal Statku Beňovy, spol. s r. o. Pod Týnec spadají sousední obce Horní Lhota, Loreta, Rozpárala, Týnec. Dominantou obce je 40 metrová věž z druhé poloviny 17. století gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na přiléhajícím hřbitově je hrobkou Kolowratů, na návrší stojí zámek zdevastovaný komunistickou správou.
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

zámek Týnec

batoh
zámek Týnec
Šumava A-Z: zámky
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Týnecký Josef Hais

batoh
Týnecký Josef Hais
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

roubenka Týnec

batoh
roubenka Týnec
Šumava A-Z: architektura
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hřbitov Týnec

batoh
hřbitov Týnec
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
zámek Týnec 0.06 km
Týnecký Josef Hais 0.2 km
roubenka Týnec 0.21 km
hřbitov Týnec 0.24 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 0.25 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 1.16 km
Horní Lhota 1.22 km
SDH Horní Lhota 1.27 km
kaple Horní Lhota 1.3 km
kaple Vacovy 1.58 km
Vacovy 1.61 km
hájovna Loreta 1.67 km
štola Loreta 1.77 km
Loreta 1.89 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 1.89 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 2.22 km
kaple Vrhaveč 2.37 km
Vrhaveč 2.4 km
Klenová 2.48 km
Malá Víska 2.5 km
tvrz Kouskova Lhotka 2.54 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 2.54 km
Černé Krávy 2.6 km
vlaková zastávka Vrhaveč 2.64 km
Barunka, Antonín Zápotocký 2.73 km
Zápotocký Antonín 2.73 km
rodný dům matky Antonína Zápotocké... 2.73 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 2.83 km
kaple sv. Felixe, Klenová 2.84 km
Šumná města - Klenová 2.84 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 2.9 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 2.9 km
Kotrbová Vilma Vrbová 2.91 km
vila Paula, manželů Kotrbových 2.91 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 2.99 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 3.04 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 3.04 km
zámek a hrad Klenová 3.04 km
galerie Klenová 3.04 km
kaple Dolní Lhota 3.2 km
Lehom 3.22 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 3.28 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 3.31 km
Janovice nad Úhlavou 3.31 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 3.31 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 3.31 km
mlýn Rohozno 3.31 km
SDH Janovice nad Úhlavou 3.33 km
silniční most Úhlava, Rohozno 3.35 km
Pacner Karel 3.39 km
pamětní deska osvobození Janovice... 3.4 km
radnice Janovice nad Úhlavou 3.41 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 3.44 km
Neznašovy 3.45 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 3.49 km
kaple Rohozno 3.5 km
pomník padlých WWI, Rohozno 3.5 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 3.51 km
Rohozno 3.52 km
SDH Neznašovy 3.52 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 3.54 km
památník Kašpar Bosák 3.57 km
kaple Neznašovy 3.58 km
nádraží Luby u Klatov 3.64 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 3.72 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 3.73 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 3.73 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 3.77 km
říčka Jelenka 3.85 km
Spálený les 3.85 km
mlýn Poborovice 3.88 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 3.89 km
Hejno 3.94 km
Radinovy 4.02 km
vila se zdobným štítem, Luby 4.04 km
Ailův mlýn, Úhlava 4.09 km
kaple Lukavice 4.11 km
SDH Radinovy 4.13 km
SDH Lukavice 4.15 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 4.16 km
most Drnový potok, Luby 4.18 km
SDH Bezděkov 4.18 km
Luby u Klatov 4.19 km
vlaková zastávka Bezděkov 4.2 km
Toman Josef 4.2 km
Lukavice 4.2 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 4.22 km
tvrz Luby 4.23 km
kaple Rovná u Strážova 4.23 km
dětské hřiště Luby 4.24 km
Rovná u Strážova 4.24 km
Poborovice 4.26 km
Luby 4.27 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 4.27 km
památník Spálený les 4.29 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 4.31 km
obětem května 1945, Luby 4.31 km
hřbitov Luby 4.32 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 4.35 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 4.36 km
rybník Veselí 4.41 km
Dvorecký Mlýn 4.42 km
Čech Svatopluk 4.46 km
hospodářské budovy Bezděkov 4.48 km
zámek Bezděkov 4.49 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 4.51 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 4.56 km
Bezděkov 4.56 km
Vlach Oldřich 4.56 km
hřbitov Strážov na Šumavě 4.67 km
V Rybníce 4.67 km
koupaliště Beňovy 4.73 km
tvrz Beňovy 4.74 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 4.74 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 4.81 km
Beňovská lípa 4.83 km
mlýn Beňovy 4.83 km
Šálený mlýn, Běšiny 4.85 km
Ondřejovice 4.86 km
Beňovy 4.86 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 4.87 km
Babí hora 606 m n. m. 4.88 km
pomník padlých WWI, Kozí 4.89 km
stavení Strážov na Šumavě 185 4.9 km
kaple Kozí 4.9 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 4.9 km
vlaková zastávka Klatovy město 4.9 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 4.91 km
Rameno 4.92 km
památník Melichar Tomáš, por. 4.94 km
Spiess Christian Heinrich 4.94 km
hřbitov Bezděkov 4.94 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 4.95 km
Sobětice 4.96 km
zámek Újezdec u Mochtína 4.97 km
kaple Sobětice 4.97 km
Strážov na Šumavě 5 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 5.01 km
radnice Strážov na Šumavě 5.01 km
pamětní deska Václav Soušek 5.01 km
Újezdec u Mochtína 5.02 km
tvrz Opálka 5.03 km
fara Strážov na Šumavě 5.03 km
Kozí 5.04 km
stavení Strážov na Šumavě 21 5.05 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 5.05 km
kaple sv. Anny, Opálka 5.09 km
kašna Strážov na Šumavě 5.12 km
SDH Strážov na Šumavě 5.13 km
zámek Hubenov 5.13 km
SDH Klatovy 5.14 km
Hubenov 5.14 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 5.17 km
Hvízdalka 5.17 km
kašna v městském parku, Klatovy 5.18 km
Kolonáda v parku, Klatovy 5.19 km
Opálka 5.25 km
rybník s ostrovem v městském parku... 5.27 km
Javoříčko 5.32 km
NS Hůrka, Klatovy 5.33 km
hřbitov Hůrka 5.36 km
fara Hůrka 5.36 km
kostel sv. Martina, Hůrka 5.37 km
koupaliště Kozí 5.38 km
Dragounská kasárna, Klatovy 5.38 km
Jara příslib - Alena Holá 5.4 km
Kuzovská lávka 5.4 km
bruslení Klatovy 5.4 km
památník Antonín Švehla, Klatovy... 5.43 km
Červený mlýn pod Hůrkou 5.43 km
Masarykova základní škola Klatovy... 5.44 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 5.44 km
Křištín 5.46 km
kostel sv. Matouše, Křištín 5.47 km
stavení Křištín 5.51 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbo... 5.52 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 5.53 km
nádraží Běšiny 5.53 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fi... 5.53 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, ... 5.53 km
Střeziměř 5.53 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatov... 5.55 km
studna pod Valy, Klatovy 5.57 km
památník obětí WWII, Klatovy 5.57 km
Modrý tygr 5.59 km
památník Pod Valy 5.6 km
Winkelhofer Heinrich 5.61 km
vila továrníka Singera, Klatovy 5.61 km
klatovské Gestapo 5.61 km
Lindner Richard 5.61 km
Tři chlapi na cestách 5.63 km
SDH Srbice 5.64 km
NS Klatovský vycházkový okruh 5.64 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha,... 5.65 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorc... 5.65 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 5.66 km
Balbín Bohuslav 5.67 km
Srbice u Mochtína 5.67 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 5.68 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 5.68 km
jezuitská kolej, Klatovy 5.68 km
prampouch, Klatovy 5.69 km
Černá věž, Klatovy 5.69 km
infocentrum Klatovy 5.69 km
radnice Klatovy 5.7 km
památník Dr. Jan Krejčí 5.7 km
Krejčí Jan Dr. 5.7 km
Šumná města - Klatovy 5.7 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klat... 5.71 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády,... 5.71 km
oslavy osvobození Klatovy 5.71 km
pamětní deska okupace Klatov 5.71 km
pamětní deska osvobození Klatov 5.71 km
kostel Neposk. početí P. Marie a s... 5.71 km
vila manželů Gregorových, Klatovy... 5.71 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 5.72 km
Katakomby Klatovy 5.72 km
Sokolovna Klatovy 5.73 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Kl... 5.73 km
Sázka na třináctku 5.73 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský... 5.74 km
pamětní deska J. Vančura 5.74 km
okrouhlice Klatovy 5.75 km
vila A. Salzmanna s ordinací 5.76 km
Milfort Martin 5.76 km
Vlachův dům, Klatovy 5.76 km
Burian Vlasta 5.76 km
folklórní festival Klatovy 5.76 km
kašna Klatovy 5.76 km
Klička Josef 5.76 km
AccuWeather - Klatovy 5.76 km
Kramerius Václav Matěj 5.76 km
galerie U bílého jednorožce Klatov... 5.76 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárn... 5.76 km
barokní lékárna U Bílého jednorožc... 5.76 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 5.76 km
Vrba Karel PhDr. 5.76 km
Vrchlický Jaroslav 5.76 km
Halíř Jan 5.76 km
Červánky mého mládí, Karel Kloster... 5.76 km
Talich Václav 5.76 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 5.77 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 5.77 km
pamětní deska Eduard Formánek 5.77 km
tvrz Srbice 5.78 km
Šmilovský Alois Vojtěch 5.78 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potok... 5.78 km
Formánek Eduard 5.78 km
Jak ukrást Dagmaru 5.79 km
Copak je to za vojáka 5.79 km
Policie Modrava 5.81 km
pamětní deska Josef Klička 5.81 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 5.81 km
Vočadlo Otakar 5.82 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 5.82 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchur... 5.84 km
Wiendl František 5.84 km
Šesták Antonín, páter 5.84 km
Kočičková Ester 5.84 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 5.84 km
Landovský Pavel 5.84 km
Klatovy 5.84 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 5.84 km
Suchý Jiří 5.84 km
Belfín František 5.84 km
Cyklotoulky - Klatovy 5.84 km
Bílá věž, Klatovy 5.85 km
hřbitov Křištín 5.85 km
Pawlík Karel, MUDr. 5.87 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 5.87 km
fontána pěší zóna, Klatovy 5.87 km
synagoga Klatovy 5.88 km
kostel Narození Panny Marie, Klato... 5.88 km
pamětní deska Ludevít Procházka... 5.88 km
U Soušků 5.89 km
fara Klatovy 5.9 km
pamětní střepina bombardování Klat... 5.91 km
pomník obětem holocaustu, Klatovec... 5.92 km
Arcibiskupský dům Klatovy 5.93 km
pamětní deska Kateřina Smetanová... 5.93 km
studna před klášterem, Klatovy 5.95 km
pamětní deska Lubor Niederle 5.96 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, K... 5.97 km
kaple u Srbic 6 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 6.01 km
cykloinfocentrum Klatovy 6.03 km
Historic Vltava Rallye 6.04 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 6.04 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy... 6.06 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 6.07 km
osvobození Běšiny 6.07 km
nádraží Klatovy 6.08 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatov... 6.08 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 6.08 km
SDH Tajanov 6.1 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 6.1 km
Nový rybník Běšiny 6.11 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 6.11 km
roubenka Sládečků, Běšiny 6.11 km
Copak je to za vojáka 6.11 km
fara Běšiny 6.12 km
Sokolovna Běšiny 6.12 km
bazén Klatovy 6.12 km
pomník padlých WWI, Běšiny 6.14 km
bombardování nádraží Klatovy 6.14 km
hřbitov Běšiny 6.14 km
památník Červený František, pplk. ... 6.14 km
kostel Československé církve husit... 6.15 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 6.15 km
hrob vězeň Plocienník 6.16 km
Lažánky 6.16 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 6.16 km
zámek Běšiny 6.17 km
BMX dráha Klatovy 6.17 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 6.17 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 6.17 km
Tajanov 6.18 km
památník umučeným, Klatovy 6.19 km
koupaliště Klatovy 6.19 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 6.19 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 6.19 km
socha Spravedlnost, Klatovy 6.2 km
Fifka Gustav 6.21 km
skatepark Klatovy 6.22 km
Ostrovský rybník Běšiny 6.23 km
budova soudu Klatovy 6.23 km
Husův pomník, Běšiny 6.24 km
Běšiny 6.24 km
dětské hřiště Tajanov 6.27 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 6.27 km
kasárna u tanku, Klatovy 6.28 km
Ďurinda Maťo 6.28 km
Sejdeme se v Eurocampu 6.29 km
bytový dům "aeroplán&... 6.29 km
SDH Běšiny 6.3 km
Vajce Josef 6.32 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 6.34 km
Petrovice nad Úhlavou 6.35 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 6.37 km
studánka Klatovka, Klatovy 6.41 km
Tupadelské skály 6.41 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 6.41 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovské... 6.41 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klato... 6.42 km
kostel sv. Michala, Klatovy 6.45 km
pomník padlých WWI, Klatovy 6.47 km
hřbitov Klatovy 6.48 km
Fiala Václav 6.49 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 6.5 km
hrob Otakara Vočadla 6.5 km
kaple hřbitovní Klatovy 6.53 km
pamětní deska padlých US Army, Kla... 6.55 km
Boudovka 729 m n. m. 6.57 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 6.57 km
židovský hřbitov Klatovy 6.6 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Kl... 6.6 km
krematorium Klatovy 6.6 km
Víteň 6.63 km
dětské hřiště Mochtín 6.65 km
památník E. a V. Doubek 6.66 km
Kosmáčov 6.66 km
les Husín 6.66 km
rybník Mochtín 6.68 km
SDH Víteň 6.68 km
palebné postavení Boudovka 6.68 km
Dobrá Voda u Chlistova 6.74 km
Mochtín 6.75 km
studánka u Blat 6.76 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 6.77 km
Čínov 6.8 km
SDH Tupadly 6.81 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, ... 6.82 km
Petrovický mlýn 6.86 km
SDH Mochtín 6.86 km
zámek Mochtín 6.89 km
Božtěšice 6.9 km
Tupadly 6.9 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín... 6.92 km
kaple Božtěšice 6.95 km
Osina 6.97 km
Blata 6.99 km
kaple Blata 7 km
dětské hřiště Běšiny 7.03 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 7.05 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 7.05 km
SDH Miletice 7.05 km
Miletice 7.06 km
infocentrum Běšiny 7.07 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 7.07 km
koupaliště Běšiny 7.07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 7.08 km
jilm v Mileticích 7.11 km
pomník Franty Šraita 7.15 km
Těšetiny 7.18 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 7.21 km
tvrz Těšetiny 7.25 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 7.27 km
SDH Dlažov 7.3 km
kaple Těšetiny 7.3 km
rybník Běhařov 7.3 km
fara Dlažov 7.31 km
pamětní deska Alois Menza 7.33 km
hřbitov Dlažov 7.34 km
Dlažov 7.34 km
lidové stavení Dlažov 7.35 km
roubenka se stodolou, Chlístov 7.35 km
Hořákov 7.39 km
Hájek 7.41 km
Splž 7.42 km
židovský kupecký dům, Chlistov 7.45 km
Krotějov 7.45 km
hasičské muzeum Běhařov 7.46 km
zámek Hořákov 7.46 km
Běhařov 7.5 km
lípa Krotějov 7.5 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 7.51 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 7.51 km
pítko Běhařov 7.51 km
zámek Běhařov 7.53 km
Kalvoda Alois 7.54 km
SDH Běhařov 7.54 km
Vráž 7.55 km
Chlistov 7.59 km
roubenka Chlistov 7.59 km
horní rybník Chlistov 7.6 km
hřbitov Běhařov 7.63 km
roubenka Tržek 7.67 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 7.67 km
židovský hřbitov Chlistov 7.7 km
fara Chlistov 7.7 km
monogram LK ze stromořadí 7.73 km
rybník pod Hořákovem 7.73 km
ranč Podolí 7.73 km
Drnový potok 7.74 km
zámek Nový Čestín 7.74 km
SDH Chlistov 7.76 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Če... 7.77 km
návesní rybník Tržek 7.77 km
zámek Podolí 7.79 km
Úborsko 7.8 km
lípy Úborsko 7.81 km
Tržek 7.82 km
Podolí u Kolince 7.83 km
Hoštice u Mochtína 7.87 km
Patraska 7.87 km
Buková 7.88 km
hřbitov Chlistov 7.88 km
kaple pod Hořákovem 7.91 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 7.93 km
Starý Láz 7.93 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 7.93 km
zámek Tětětice 7.95 km
Slavošovice 7.95 km
roubenka Kydliny 7.97 km
vlaková zastávka Úborsko 7.97 km
SDH Slavošovice 8 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 8.01 km
kostel sv. Václava, Kydliny 8.03 km
SDH Kydliny 8.04 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 8.04 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavoš... 8.05 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 8.05 km
Tětětice 8.05 km
Horní Němčice 8.06 km
Kydliny 8.06 km
SDH Horní Němčice 8.07 km
kaple Horní Němčice 8.07 km
kaple Úloh 8.08 km
Úloh 8.08 km
Mladotice u Strážova 8.08 km
kaple Březí 8.18 km
Pihovice 8.18 km
rybník Kydliny 8.23 km
SDH Úloh 8.26 km
Březí 8.26 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 8.33 km
kaple sv. Anny, Čachrov 8.33 km
hrobka rodiny Kordíků 8.34 km
SDH Žiznětice 8.39 km
Žiznětice 8.41 km
studna Žiznětice 8.41 km
kaple Žiznětice 8.42 km
koupaliště Chlistov 8.48 km
lom Svrčovec 8.51 km
Pazderna Javoří u Běšin 8.56 km
kaplička Žiznětice 8.56 km
Nová Víska 8.58 km
Hoštičky u Mochtína 8.59 km
koupaliště Kocourov 8.63 km
SDH Hoštičky u Mochtína 8.63 km
Hradiště u Kolince 8.63 km
tvrz Svrčovec 8.76 km
roubenka Svrčovec 8.77 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 8.78 km
Kocourov 8.79 km
SDH Svrčovec 8.79 km
Svrčovec 8.8 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 8.8 km
SDH Hodousice 8.81 km
Malá Strana 8.82 km
mlýn Malá Strana 8.83 km
Hodousice 8.88 km
kaple Hodousice 8.88 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 8.89 km
hřbitov Pocinovice 8.93 km
dětské hřiště Hodousice 8.94 km
Javoří u Běšin 8.96 km
lípa Javoří u Běšin 8.96 km
letiště Klatovy 8.96 km
Rajské 8.98 km
kruhový dům Štěpánovice 9.01 km
rybníček Rajské 9.03 km
SDH Štěpánovice 9.03 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 9.06 km
rybníček Štěpánovice 9.06 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 9.06 km
skiareál Kocourov 9.07 km
U Hradišťské hospody 9.08 km
nádraží Nemilkov 9.08 km
V Jamách 9.08 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 9.09 km
Chaloupky 9.1 km
Nevděk 9.11 km
tvrz Štepánovice 9.14 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 9.16 km
Štěpánovice 9.16 km
rybník Libkov 9.17 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 9.18 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 9.18 km
hřbitov Štěpánovice 9.19 km
kaple U Kryštofů 9.19 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 9.2 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 9.2 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 9.2 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 9.2 km
nádraží Malonice 9.22 km
roubenka Štěpánovice 9.23 km
Bernartice u Kolince 9.23 km
Divišovice 9.23 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 9.23 km
kaple Divišovice 9.24 km
Bystřice nad Úhlavou 9.24 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 9.25 km
koupaliště Bernartice 9.25 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 9.25 km
Slavíkovice 9.29 km
SDH Bernartice u Kolince 9.29 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 9.29 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 9.3 km
Boříkovy 9.31 km
U Kryštofů 9.32 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 9.33 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 9.33 km
tvrz Boříkovy 9.34 km
roubenka Pocinovice 47 9.34 km
SDH Slavíkovice 9.35 km
hřbitov Slavíkovice 9.36 km
Sekrýt 9.38 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 9.39 km
fara Čachrov 9.39 km
Bláhovec František 9.39 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 9.39 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 9.39 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 9.4 km
hřbitov Čachrov 9.4 km
kostel sv. Václava, Čachrov 9.41 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 9.41 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 9.41 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 9.41 km
Pocinovice 9.42 km
fara Pocinovice 9.42 km
tvrz Čachrov 9.45 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 9.46 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 9.47 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 9.47 km
rybník Dešenice 9.49 km
SDH Libkov 9.49 km
Střítež 9.5 km
zámek Obytce 9.51 km
SDH Čachrov 9.51 km
Libkov 9.52 km
Rajský mlýn 9.53 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 9.54 km
Obytce 9.55 km
U Bradenského křížku 9.58 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 9.59 km
pomník padlých WWI, Obytce 9.6 km
Chrástov 9.61 km
Čachrov 9.61 km
dětské hřiště Pocinovice 9.63 km
kaplička Bradné 9.63 km
roubenka Libkov 9.63 km
Dešeníčky 9.66 km
SDH Pocinovice 9.66 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 9.67 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 9.67 km
Bradné 9.69 km
kaple Dešeníčky 9.7 km
Makov u Javoří (rozcestí) 9.72 km
vlaková zastávka Točník 9.73 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 9.74 km
nádraží Nýrsko 9.75 km
Řakom 9.75 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 9.77 km
VÚ Poleň 9.78 km
dub Chrástov 9.78 km
Sluhovská lípa 9.78 km
fara Děpoltice 9.78 km
Sluhov 9.79 km
Děpoltice 9.82 km
Bolešiny 9.85 km
Dolanský mlýn 9.94 km
SDH Bolešiny 9.98 km
Tvrdoslav 10.01 km
kaple Bolešiny 10.01 km
koupaliště Pocinovice 10.04 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 10.07 km
Vílov 10.08 km
vlaková zastávka Dešenice 10.08 km
kaple hřbitovní Dešenice 10.1 km
hřbitov Dešenice 10.13 km
dětské hřiště Ostřetice 10.28 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 10.29 km
Lukoviště 10.29 km
židovský hřbitov Loučim 10.29 km
kaple Ostřetice 10.3 km
Ostřetice 10.31 km
přírodní rezervace Chřepice 10.31 km
Barák 706 m n. m. 10.32 km
Dešenice 10.33 km
SDH Ostřetice 10.34 km
SDH Točník 10.34 km
zámek Dešenice 10.35 km
Točník 10.36 km
SDH Malonice 10.4 km
Doubrava 727 m n. m. 10.4 km
přírodní park Plánický hřeben... 10.4 km
fara Dešenice 10.41 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 10.42 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 10.44 km
radnice Nýrsko 10.46 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 10.46 km
Boryně František 10.47 km
zámek Malonice 10.47 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 10.47 km
pomník padlých WWI, Dešenice 10.48 km
kaple Točník 10.48 km
kaple na okraji Ostřetice 10.48 km
Kámen doteku Dešenice 10.49 km
kašna Dešenice 10.51 km
lípa na návsi Malonice 10.52 km
pomník padlých WWI, Malonice 10.53 km
Cyklotoulky - Nýrsko 10.53 km
Nýrsko 10.53 km
Holub Josef 10.53 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 10.53 km
lípa Malonice 10.54 km
Malonice 10.54 km
kaple Malonice 10.54 km
SDH Poleň 10.57 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 10.62 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 10.63 km
Chřepice 10.64 km
tvrz Dolany 10.65 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 10.66 km
kaple Nýrsko 10.68 km
fara Dolany 10.69 km
traktoriáda Mlázovy 10.69 km
kaple u Jindřichovic 10.69 km
židovský hřbitov Nýrsko 10.7 km
pomník padlých WWI, Dolany 10.72 km
Na Drahách 10.73 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 10.73 km
Zámecký rybník Jindřichovice 10.73 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 10.74 km
Dolany u Klatov 10.74 km
fara Poleň 10.74 km
kostel Všech Svatých, Poleň 10.75 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 10.75 km
pítko Dešenice 10.75 km
dětské hřiště Dešenice 10.76 km
lípa Poleň 10.77 km
rybníky Dešenice 10.77 km
SDH Nýrsko 10.78 km
pamětní deska Karel Hostaš 10.79 km
SDH Dolany 10.82 km
pomník padlých WWI, Poleň 10.83 km
Poleň 10.84 km
Multerer Hans 10.88 km
Nový mlýn, Pocinovice 10.89 km
Nutrie říční 10.93 km
vlaková zastávka Loučim 10.93 km
zámek (starý) Jindřichovice 10.93 km
zámek Mlázovy 10.94 km
návesní rybník Jindřichovice 10.94 km
koupaliště Nýrsko 10.94 km
roubenka Jindřichovice 10.95 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 10.95 km
zámek (nový) Jindřichovice 10.96 km
Braníčkov 10.96 km
hřbitov Poleň 10.96 km
koupaliště Dolany 10.97 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 10.98 km
fara Mlázovy 10.98 km
roubenka Mlázovy 11.02 km
Okula Nýrsko 11.02 km
stavení Braníčkov 11.02 km
Jindřichovice 11.03 km
infocentrum Nýrsko 11.03 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 11.04 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 11.05 km
kašna Nýrsko 11.06 km
hřbitov Nýrsko (nový) 11.06 km
fara Nýrsko 11.07 km
stavení Nýrsko 11.08 km
kaple Milence 11.08 km
Mlázovy 11.08 km
Nový rybník u Točníka 11.08 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 11.08 km
rybník Braníčkov 11.08 km
hřbitov Nýrsko (starý) 11.09 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 11.09 km
Datelovský mlýn 11.1 km
NS poznávací okruh Nýrsko 11.11 km
památník dosídlení Milenců 11.13 km
dětské hřiště Loučim 11.15 km
Milence 11.15 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 11.16 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 11.16 km
Šumavský Josef Franta 11.16 km
Dobřemilice 11.18 km
Loučim 11.2 km
SDH Jindřichovice 11.2 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 11.2 km
hřbitov Dolany 11.21 km
SDH Loučim 11.22 km
SDH Milence 11.22 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 11.22 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 11.22 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 11.22 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 11.23 km
roubenka Datelov 11.23 km
kaple Datelov 11.24 km
kaple Městiště 11.26 km
SDH Dehtín 11.26 km
Myslovice 11.26 km
lesní divadlo Nýrsko 11.27 km
Městiště 11.27 km
Dehtín 11.29 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 11.29 km
Datelov 11.29 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 11.3 km
Úsilov 11.3 km
mlýn Podhora 11.31 km
hřbitov Loučim 11.31 km
mlýn Jesení 11.31 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 11.31 km
o obrech v Loučimi 11.31 km
hrob Rudolfa Mayera 11.31 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 11.32 km
lípy Loučim 11.32 km
Makalovy 11.32 km
Blau Josef 11.32 km
Balkovy 11.32 km
fara Habartice 11.32 km
kaple výklenková Makalovy 11.33 km
fara Loučim 11.33 km
koně Habartice 11.34 km
kaple Myslovice 11.34 km
kaple Vícenice 11.34 km
kaplička Milence 11.35 km
Vícenice 11.36 km
koně Mlázovy 11.37 km
pohádková chalupa Mlázovy 11.4 km
SDH Myslovice 11.42 km
Habartice 11.42 km
kaple Dobřemilice 11.44 km
lípy Dobřemilice 11.44 km
Nemilkov 11.44 km
Jesení 11.46 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 11.46 km
Maškův mlýn 11.51 km
SDH Nemilkov 11.53 km
Matějovice 11.53 km
pomník padlých WWI, Nemilkov 11.53 km
SDH Vícenice 11.54 km
hřbitov Mlázovy 11.56 km
vlaková zastávka Dehtín 11.56 km
kaple Matějovice 11.57 km
Křížový vrch 11.59 km
kaple Nemilkov 11.61 km
strážní domek sv. Jan 11.63 km
Domažličky 11.64 km
rybník Kroměždice 11.66 km
stavení Kunkovice 11.68 km
zámek Nemilkov 11.68 km
kašna Nemilkov 11.72 km
roubenka Kunkovice 11.73 km
mlýn Nemilkov 11.75 km
zámek Kunkovice 11.76 km
Kunkovice 11.77 km
kaple Kunkovice 11.78 km
dub u Dvora, Nemilkov 11.84 km
roubenka Kroměždice 11.86 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 11.9 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 11.91 km
Kroměždice 11.93 km
kaple sv. Jana, Dešenice 11.94 km
hamr Městiště 11.94 km
Újezdec u Bolešin 11.95 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 11.97 km
kaple Kroměždice 11.98 km
SDH Chotešov 11.99 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 12 km
Chotěšov u Velhartic 12.04 km
SDH Malechov 12.05 km
Malechov 12.05 km
cihelna Malechov 12.07 km
bitva u Nýrska 12.07 km
zřícenina Pajrek 12.07 km
pomník padlých WWI i II, Malechov... 12.08 km
vyhlídka Pajrek 12.08 km
Onen Svět 12.11 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 12.14 km
Pajrek 12.19 km
Otín 12.25 km
kaple Otín 12.27 km
Slatina u Klatov 12.28 km
Mlýnský rybník, Ujčín 12.3 km
Palacký František 12.3 km
zámek Otín 12.3 km
Měchura Leopold Eugen 12.3 km
Nové Chalupy u Kdyně 12.34 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 12.37 km
kaple Stará Lhota 12.38 km
kaple sv. Anny, Otín 12.38 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 12.38 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 12.4 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 12.43 km
Stará Lhota 12.47 km
nádraží Zelená Lhota 12.49 km
rybník Chotěšov 12.52 km
lipová alej Otín - Předslav 12.57 km
Orlovice 12.6 km
rybníky Skelná Huť 12.69 km
mlýn Jámy 12.69 km
Hamrlík 12.7 km
rybník Předslav 12.71 km
Zejbišský Dvůr 12.71 km
kaple Hamrlík 12.71 km
kaple Zejbišský Dvůr 12.73 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 12.73 km
zřícenina Pušperk 12.73 km
kaple Pušperk 12.74 km
koupaliště Slatina u Klatov 12.75 km
SDH Předslav 12.81 km
dětské hřiště Předslav 12.84 km
židovský hřbitov Velhartice 12.85 km
památník Crhova silnice 12.87 km
fara Velhartice 12.89 km
Chvalšovice 12.9 km
Chudenická bažantnice 12.92 km
Horní Polánky 12.92 km
Suchý Kámen 12.92 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 12.93 km
pomník padlých WWII, Velhartice 12.93 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 12.94 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 12.94 km
hřbitov Velhartice 12.94 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 12.94 km
Velhartice 12.95 km
roubenka Velhartice 52 12.95 km
roubenka Velhartice 12.96 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 12.97 km
pouť s kulturním programem a řemes... 12.97 km
historická kovárna, Velhartice 12.99 km
starý mlýn Velhartice 12.99 km
kašna Velhartice 12.99 km
synagoga Velhartice 13 km
SDH Velhartice 13 km
Prenet 1071 m n. m. 13 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 13.01 km
Skelná Huť 13.01 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 13.01 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 13.01 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 13.02 km
rybník Lotrov 13.02 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 13.02 km
kaple výklenková Předslav 13.03 km
hřbitov Předslav 13.03 km
Suché Studánky 13.04 km
židovský dům Velhartice 13.04 km
SDH Skelná Huť 13.04 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 13.04 km
hrob Leopold Eugen Měchura 13.05 km
Sokolovna Předslav 13.05 km
Předslav 13.06 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 13.06 km
Zelená Lhota 13.07 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 13.07 km
pomník padlých WWII, Předslav 13.08 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 13.08 km
hřbitov Zelená Lhota 13.08 km
Tyršův dub, Předslav 13.08 km
sýpka Měcholupy 13.09 km
přehrada Nýrsko 13.09 km
mlýn papírna Kolinec 13.13 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 13.13 km
Orlovická hora 13.14 km
kaple Brod 13.16 km
SDH Brod 13.16 km
zámek Měcholupy 13.17 km
rybník Bušek 13.19 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 13.19 km
Velhartický betlém 13.2 km
mlýn Velhartice 13.21 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 13.23 km
Měcholupy 13.23 km
SDH Měcholupy 13.24 km
mlýn Javorná 13.25 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 13.27 km
kaple Ujčín 13.27 km
Sad národní svobody, Měcholupy 13.28 km
Vesnický rybník, Měcholupy 13.29 km
mlýn Tajanov 13.29 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 13.31 km
Nový rybník, Petrovičky 13.31 km
SDH Ujčín 13.31 km
Ujčín 13.32 km
zámek Ujčín 13.32 km
kaple Panny Marie, Chudenín 13.32 km
SDH Zelená Lhota 13.33 km
štola Velhartice 13.34 km
Chodská Lhota 13.34 km
Stará Úhlava 13.34 km
zřícenina Kokšínský hrádek 13.36 km
Radvanice 13.36 km
přírodní rezervace Borek 13.37 km
mlýn Ujčín 13.39 km
kaple Vítkovice 13.4 km
SDH Stojanovice 13.4 km
Stojanovice 13.4 km
Prostřední rybník 13.43 km
pítko u hradu Velhartice 13.45 km
koupaliště Kolinec 13.45 km
kaple Mezholezy 13.47 km
památník selských mučedníků Mezhol... 13.48 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 13.49 km
Vítkovice 13.5 km
dětské hřiště Kolinec 13.5 km
Sokol Chodská Lhota 13.51 km
SDH Mezholezy 13.51 km
skanzen Velhartice 13.53 km
Petrovičky 13.54 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 13.55 km
SDH Chodská Lhota 13.56 km
kaple Nad Pilou 13.57 km
Mezholezy 13.61 km
Tři chlapi na cestách 13.61 km
Bušek z Velhartic 13.61 km
Štíty království českého, Hrady ne... 13.61 km
Velhartice - Josef Váchal 13.61 km
hrad Velhartice 13.61 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 13.61 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 13.61 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 13.61 km
Na Lesní Louce 13.63 km
SDH Petrovičky 13.63 km
Nad Pilou 13.64 km
hřbitov Kolinec 13.66 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 13.66 km
Fišerův Dvůr 13.67 km
kaple Petrovičky 13.69 km
skiareál Šukačka 13.69 km
Šukačka 13.69 km
Krásné údolí Ostružná 13.69 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 13.69 km
SDH Lučice 13.7 km
Lučice 13.7 km
fara Kolinec 13.74 km
Vrásky z lásky 13.74 km
nádraží Kolinec 13.74 km
rybník Lučice 13.75 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 13.76 km
Špirkův Dvorec 13.78 km
Spirker 13.78 km
Osamělý - Alena Holá 13.8 km
Kolinec 13.8 km
pramen pod Borkem 13.8 km
kaple Na Špirku 13.81 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 13.83 km
dub v Lučici 13.83 km
kaple Chlumská 13.85 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 13.85 km
Heřmánková Hana 13.88 km
SDH Kolinec 13.88 km
Chlumská 13.9 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 13.91 km
Werich Jan 13.91 km
kaple Eisnerův Dvůr 13.92 km
zámek Kolinec 13.93 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 13.93 km
stodola, Javorná 13.94 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 13.98 km
Konín 13.98 km
NS Velhartice 14.02 km
NS park Kolinec 14.04 km
studánka Kolinec 14.08 km
studánka Filipínka, Kolinec 14.08 km
Chudenická lípa 14.11 km
SDH Zbyslav 14.12 km
Zbyslav 14.12 km
Kalný potok 14.12 km
židovský hřbitov Kolinec 14.14 km
kaple Jarkovice 14.15 km
pramen Na Sjezdovce 14.16 km
Jarkovice 14.17 km
Svinský potok 14.17 km
zámek Lázeň, Chudenice 14.17 km
Vrásky z lásky 14.17 km
Borek 859 m n. m. 14.18 km
stavení Častonice 14.2 km
Trebíšov 14.2 km
Na Sjezdovce 14.21 km
nádraží Švihov 14.22 km
Bezpravovice 14.22 km
SDH Hluboká 14.24 km
Denkův Dvůr 14.24 km
památník Karl Teischl 14.24 km
Na Sedle 14.27 km
Častonice 14.27 km
lom Krušec 14.31 km
Na Šteflích 14.31 km
Jezvinec 14.31 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 14.33 km
kaple Milínov 14.36 km
Hamerský Dvůr 14.36 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 14.37 km
kaple Suché Studánky 14.38 km
Třebíšovský rybník 14.41 km
Buchar 14.42 km
Hluboká u Kdyně 14.43 km
kaple Gubrův Dvorec 14.45 km
Gubrův Dvorec 14.46 km
Jižní Stráň 14.47 km
kaple Hluboká 14.48 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 14.48 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 14.49 km
pomník padlých WWI, Uhliště 14.49 km
Kámen doteku Uhliště 14.5 km
fara Uhliště 14.5 km
Schott Anton 14.5 km
kaple Jižní Stráň 14.5 km
Palackého skála 14.51 km
Röderova pila 14.52 km
Röderovský Dvorec 14.52 km
Dolejší Svinná 14.53 km
hřbitov Javorná 14.53 km
kostel sv. Anny, Javorná 14.54 km
SDH Chudenice 14.55 km
Grossmann Jiří 14.59 km
Javorná 14.61 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 14.62 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 14.65 km
návesní rybník dolní Chudenice 14.66 km
kaple Dolní Špátův dvůr 14.66 km
kaple Lipplův Dvůr 14.67 km
Lipplův Dvůr 14.68 km
Dolní Špátův dvůr 14.68 km
Podzim - Alena Holá 14.69 km
Bílé dny - Alena Holá 14.69 km
hrad Švihov 14.71 km
Výprava za českými čerty - Únos pa... 14.71 km
Radostice u Hlavňovic 14.71 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 14.72 km
pamětní deska František Šperl 14.72 km
Tři životy 14.73 km
Tři oříšky pro Popelku 14.73 km
Šašek a královna 14.73 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 14.73 km
SDH Švihov 14.74 km
vápenka Svinná 14.74 km
Roubal Jan, prof. 14.75 km
Liščí hájovna 14.76 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 14.77 km
letní kulturní festival České hrad... 14.77 km
dětské hřiště Švihov 14.77 km
Chudenice 14.79 km
skiareál Javorná 14.8 km
roubenka Milínov 14.8 km
Svinná rozcestí 14.8 km
židovský hřbitov Švihov 14.81 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 14.81 km
kaple Svinná u Javorné 14.81 km
mlýn Švihov 14.82 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 14.82 km
mlýn Milínov 14.82 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 14.83 km
Odešlá - Peter Balhar 14.83 km
Zimní nebe - Peter Balhar 14.83 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 14.83 km
štola Horní Staňkov 14.84 km
NS Švihov 14.84 km
roubenka Čeletice 14.84 km
kaple Šimandlův Dvůr 14.85 km
Kvapil Jaroslav 14.85 km
Americká zahrada Chudenice 14.86 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 14.87 km
Sokolovna Chudenice 14.88 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 14.88 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 14.88 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 14.89 km
studna kužel Švihov 14.9 km
kostel špitální sv. Jana Evangelis... 14.9 km
První sníh - Peter Balhar 14.91 km
Mariánský dům Chudenice 14.91 km
pivovar hraběcí Chudenice 14.91 km
Skránčice 14.92 km
kaple sv. Anny, Skránčice 14.92 km
fara Chudenice 14.92 km
Švihov 14.93 km
stavení Čeletice 14.93 km
Drouhaveč 14.93 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 14.93 km
studna polokoule Švihov 14.93 km
radnice Švihov 14.93 km
pamětní deska Antonín Špelda 14.93 km
studna válec Švihov 14.94 km
kaple Čeletice 14.94 km
infocentrum Švihov 14.94 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 14.96 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 14.96 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 14.96 km
zámecká lípa Chudenice 14.96 km
lípa Skránčice 14.96 km
SDH Skránčice 14.96 km
Čeletice 14.97 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 14.97 km
Šimandlův Dvůr 14.98 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 14.98 km
Mayer Rudolf 14.98 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 15 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 15 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 15.01 km
Kámen doteku Hamry 15.01 km
zámek Horní Staňkov 15.02 km
Schreiner Gustav 15.02 km
hřbitov Švihov 15.02 km
kaple Nová Hospoda 15.02 km
hřbitov Hory Matky Boží 15.03 km
Švankmajer Jan 15.03 km
kašna zámecká Horní Staňkov 15.03 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 15.04 km
SDH Hlavňovice 15.05 km
fara Hamry 15.05 km
Horní Staňkov 15.07 km
NS Úhlavským luhem 15.07 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 15.07 km
pomník padlých WWI, Hamry 15.08 km
hřbitov Hamry 15.09 km
Třebýcina 15.1 km
památník Společná cesta 15.11 km
Hořejší rybník Trnčí 15.15 km
Z aleje (1) - Alena Holá 15.15 km
Z aleje (2) - Alena Holá 15.15 km
alej Hlavňovice 15.16 km
památník Rudolf Mayer 15.17 km
Z meze (2) - Alena Holá 15.17 km
Z meze (1) - Alena Holá 15.17 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 15.18 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 15.19 km
kostel sv. Václava, Švihov 15.2 km
Tři oříšky pro Popelku 15.2 km
Pampelišky - Alena Holá 15.21 km
Za deště - Alena Holá 15.21 km
Stébel gotika - Alena Holá 15.21 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 15.21 km
přírodní park Kochánov 15.22 km
dřevěnice Hlavňovice 15.23 km
fara Švihov 15.23 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 15.24 km
Říha Olda 15.24 km
NS Hory Matky Boží 15.24 km
Trnčí 15.25 km
Můstek - rozcestí 15.25 km
pomník Michal Růt 15.26 km
Gerlův Dvůr 15.26 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 15.26 km
kaple Hlavňovice 15.26 km
kaple Trnčí 15.26 km
Zimní - Alena Holá 15.26 km
hřbitov Němčice 15.28 km
Hlavňovice 15.28 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 15.28 km
samoty Jižní Stráň 15.29 km
Střední Svinná 15.3 km
PP Svatý Bernard 15.3 km
SDH Hory Matky Boží 15.3 km
hřbitov Plánice 15.31 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 15.31 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 15.32 km
Hory Matky Boží 15.32 km
U Mužíku 15.32 km
fara Němčice 15.33 km
hřbitov Hlavňovice 15.35 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 15.35 km
studánka V lipách, Hamry 15.35 km
hrob Marušky Klímové 15.36 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 15.36 km
fara Hlavňovice 15.37 km
SDH Němčice 15.37 km
Pastýřova hruška Únějovice 15.39 km
Brandl Petr Jan 15.4 km
Zahrádka - Alena Holá 15.4 km
Přestanice 15.4 km
Balhar Kopřivák Peter 15.4 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 15.4 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 15.4 km
tvrz Němčice 15.41 km
Křižík František 15.41 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 15.41 km
pamětní deska František Křižík... 15.42 km
Nedaničky 15.44 km
Puchverk 15.46 km
Vidhošť 759 m n. m. 15.5 km
SDH Plánice 15.5 km
Suchá 15.55 km
Zámyšl 15.55 km
Pangerlhof 15.55 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 15.57 km
pivovar Hojsova Stráž 15.57 km
kaple Hojsova Stráž 15.6 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 15.61 km
fara Plánice 15.62 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 15.63 km
koupaliště Hory Matky Boží 15.63 km
kaple Hamry 15.66 km
sejpy Hory Matky Boží 15.66 km
kaple Mezihoří 15.72 km
Hnačov 15.75 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 15.76 km
Plánice 15.76 km
zámek Hlavňovice 15.77 km
Přerost Václav, plukovník RAF 15.79 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 15.79 km
pamětní deska Václav Přerost 15.79 km
SDH Hnačov 15.83 km
U Adamců 15.85 km
Páteříková Huť 15.85 km
Hojsova Stráž 15.89 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 15.89 km
skiareál Hojsova Stráž 15.9 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 15.93 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 15.93 km
Rittstein Michael 15.95 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 15.96 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 15.97 km
kaple nad Chocomyšlí 15.98 km
zámek Hojsova Stráž 15.98 km
SDH Hojsova Stráž 15.99 km
dřevěná plastika Věční milenci... 15.99 km
infocentrum Hojsova Stráž 15.99 km
radnice Plánice 15.99 km
kaple Mokrosuky 16 km
zámek Mokrosuky 16.01 km
Sokolovna Plánice 16.02 km
návesní rybník, Brnířov 16.02 km
fara Hojsova Stráž 16.03 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 16.03 km
Mokrosuky 16.03 km
rybník Přestanice 16.04 km
Mariánský sloup, Plánice 16.04 km
pamětní deska Vladimír Helfert 16.04 km
Javoříčko 16.04 km
SDH Brnířov 16.04 km
Cihelna 16.04 km
kaple sv. Martina, Brnířov 16.05 km
stromy v Hojsově Stráži 16.05 km
naučná stezka Hojsova Stráž 16.05 km
Tři oříšky pro Popelku 16.05 km
Brnířov 16.06 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 16.06 km
SDH Nedanice 16.06 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 16.07 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 16.07 km
hřbitov Hojsova Stráž 16.07 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 16.07 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 16.08 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 16.08 km
Nedanice 16.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 16.1 km
rybník Hnačov 16.12 km
rybníky Zavlekov 16.14 km
kaple Hnačov 16.16 km
PH 202, Hojsova Stráž 16.16 km
Můstek 1234 m n. m. 16.19 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 16.19 km
Liščí 16.21 km
stavení Cihelna 16.22 km
U Obrázku 16.22 km
pomník padlých WWI, Ježovy 16.23 km
Ježovy 16.23 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy... 16.24 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 16.26 km
zřícenina tvrze Zavlekov 16.27 km
Chocomyšlský rybník 16.28 km
zámek Ježovy 16.3 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 16.32 km
SDH Ježovy 16.35 km
koupání Hnačov 16.37 km
Tomášův Dvůr 16.39 km
Zadní Chalupy 16.39 km
stavení Ježovy 16.39 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 16.39 km
Cyklotoulky - Hamry 16.39 km
Hamerský buk 16.39 km
Knížecí Dvůr 16.39 km
zámek Chocomyšl 16.39 km
Žďár u Velhartic 16.4 km
SDH Chocomyšl 16.4 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 16.4 km
dětské hřiště v Chocomyšl 16.41 km
Chocomyšl 16.41 km
Nová Ves u Kdyně 16.42 km
Zvíkov 16.42 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 16.43 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 16.43 km
kaple Nová Ves 16.43 km
dětské hřiště Nová Ves 16.43 km
stavení Chocomyšl 16.43 km
tvrz Únějovice 16.44 km
SDH Zavlekov 16.44 km
kaple Knížecí Dvůr 16.44 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 16.45 km
Zavlekov 16.45 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 16.45 km
SDH Nová Ves 16.45 km
hřbitov Zavlekov 16.45 km
roubenka Chocomyšl 16.46 km
Hamry 16.47 km
fara Kdyně 16.47 km
Čermná u Hrádku 16.5 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 16.51 km
Svatá Kateřina 16.52 km
kaple Panny Marie, Keple 16.54 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 16.56 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 16.56 km
pomník padlých WWI, Únějovice 16.56 km
Bílý potok 16.56 km
Únějovice 16.57 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 16.57 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 16.58 km
akce Let 16.58 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 16.58 km
hřbitov Svatá Kateřina 16.59 km
Stuiberova vila, Hamry 16.6 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 16.6 km
MVE Bílý potok 16.62 km
věštec Sepp Wudy 16.63 km
hrob Josefa Wrbaty 16.63 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 16.64 km
Libětice 16.66 km
hřbitov Kdyně 16.67 km
kaple u kostela, Kdyně 16.68 km
Pozorka u Lešišova 16.68 km
Petrovice u Měčína 16.68 km
brány statků Petrovice u Měčína... 16.69 km
rybník Valcha 16.71 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 16.72 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 16.74 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 16.74 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 16.75 km
vlaková zastávka Mokrosuky 16.76 km
Mally Leo Hans 16.77 km
Kámen 16.77 km
Štefanův Dvůr, Hamry 16.77 km
SDH Petrovice u Měčína 16.78 km
kaplička Hnačov 16.79 km
kaple Kámen 16.82 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 16.83 km
MVE Gustavsthal 16.84 km
Valcha 16.85 km
Koutek Stanislav JUDr. 16.85 km
továrna stará papírna Hamry 16.85 km
radnice Kdyně 16.89 km
tovární vila papírny, Hamry 16.89 km
Kdyně 16.93 km
pomník padlých WWI, Kdyně 16.93 km
infocentrum Kdyně 16.94 km
muzeum Příhraničí Kdyně 16.94 km
Červené Dřevo 16.94 km
památník Lidé bděte 16.97 km
Brčálnický buk 16.99 km
kašna Kdyně 17 km
Mladice 17.01 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 17.01 km
zřícenina Kašovice 17.01 km
kaple Mladice 17.03 km
Přední Fleky 17.04 km
Pích 17.05 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 17.06 km
hřbitov Červené Dřevo 17.07 km
Starý Brunst 17.09 km
Pláně 17.1 km
synagoga Kdyně 17.11 km
Maršovice 17.11 km
kaple Červené Poříčí 17.13 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 17.15 km
Sokolovna Kdyně 17.17 km
stavení Úhlavské údolí 17.17 km
Pohádkové země Brčálník 17.17 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 17.18 km
pramen Nicov u Plánice 17.18 km
památník K. I. Těrentěvič 17.19 km
mini ZOO Brčálník 17.19 km
památník Emil Tšída, Ráj 17.2 km
kaple sv. Martina, Lešišov 17.22 km
SDH Kdyně 17.22 km
Červené Poříčí 17.23 km
SDH Kašovice 17.23 km
Šmauzy 17.24 km
Úhlavské údolí 17.24 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 17.24 km
Lešišov 17.24 km
Kašovice 17.24 km
zámek Červené Poříčí 17.26 km
Krutěnice 17.26 km
nádraží Kdyně 17.27 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 17.27 km
mlýn Červené Poříčí 17.27 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 17.3 km
lípa Lešišov 17.3 km
koupaliště Petrovice u Měčína 17.31 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 17.31 km
Brčálnický jasan 17.32 km
Habr 1203 m n. m. 17.32 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova... 17.34 km
skiareál Brčálník 17.34 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 17.39 km
Lhovice 17.39 km
Ostříž 17.4 km
Ústaleč 17.41 km
dětské hřiště Brčálník 17.42 km
rybník Keply 17.45 km
Brčálnická lípa 17.45 km
Malinec 17.47 km
NS Brčálník 17.49 km
pomník padlých WWI, Malinec 17.52 km
Zderaz 17.52 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 17.52 km
památník páter Antonín Šesták... 17.55 km
Keply 17.56 km
hřbitov Nicov u Plánice 17.57 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 17.58 km
Nicov u Plánice 17.59 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 17.62 km
památník manželé Burešovi 17.62 km
fara Nicov u Plánice 17.63 km
lípa Nicov u Plánice 17.64 km
Kepelské mokřady 17.66 km
pomník Vojtěchu Rettovi 17.68 km
Lešišovský rybník 17.69 km
Úhlavský luh 17.69 km
Brčálnické údolí 17.7 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 17.72 km
kostel Všech svatých, Kbel 17.73 km
Zichov 17.75 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 17.75 km
pamětní deska Julius Hofmann 17.76 km
roubenka, Prapořiště 17.76 km
Prapořiště 17.77 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 17.78 km
kaple Brčálník 17.79 km
SDH Měčín 17.84 km
SDH Kbel 17.85 km
SDH Svojšice 17.85 km
Brčálník 17.86 km
fara Kbel 17.86 km
rybníček u Brčálníku 17.86 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 17.86 km
fara Měčín 17.86 km
Kepelská studánka 17.87 km
Bouřňák 17.88 km
tvrz Svojšice 17.88 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 17.88 km
kaple sv. Floriána, Měčín 17.88 km
koně Měčín 17.89 km
rybník Svojšice 17.89 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 17.89 km
vodní zámek Bílý potok 17.89 km
Břetětice 17.89 km
pomník padlých WWI, Kbel 17.9 km
Kocíkův statek, Svojšice 17.9 km
lípa Břetětice 17.9 km
Měčín 17.91 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 17.91 km
Svojšice 17.91 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 17.91 km
radnice Měčín 17.91 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 17.92 km
pomník padlých WWI, Křenice 17.93 km
Křenice 17.93 km
Pozorka u Měčína 17.93 km
návesní rybník, Měčín 17.93 km
hřbitov Svojšice 17.94 km
kaple Panny Marie, Křenice 17.95 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 17.96 km
Zbraslav 17.97 km
Brčálnické mokřady 17.98 km
Tomandlův křížek 17.99 km
lípa Svojšice 18 km
stavení Rovná 18.03 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 18.04 km
lípa Rovná 18.09 km
Rovná u Petrovic u Sušice 18.11 km
zřícenina Rýzmberk 18.14 km
Consuela, George Sandová 18.14 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.14 km
lípy na Tanaberku 18.15 km
koupaliště Měčín 18.16 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 18.19 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 18.19 km
Strunkov 18.19 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 18.2 km
altán na Tanaberku 18.21 km
stavení Částkov 18.22 km
Částkov 18.22 km
jasany na Brčálníku 18.24 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 18.24 km
Pařezí 18.32 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 18.34 km
Dolní Kochánov 18.34 km
hřbitov Měčín 18.38 km
Kochánov 18.38 km
lípy Kochánov 18.4 km
bitva u Brůdku 18.51 km
NS Vlčí jámy 18.52 km
Zbynice 18.53 km
Brůdek 18.54 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 18.54 km
Stateček 18.57 km
SDH Zborovy 18.58 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 18.59 km
hřbitov Zborovy 18.59 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 18.6 km
zřícenina hradu Netřeb 18.6 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.6 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 18.61 km
tisy červené, Netřeb 18.61 km
Rudolfovna 18.62 km
Oslí studánka 18.63 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 18.65 km
pomník padlých WWI, Zborovy 18.65 km
přírodní rezervace Netřeb 18.67 km
fara Zbynice 18.67 km
Zborovy 18.67 km
Pramen svobody, Špičák 18.69 km
Pláně - Alena Holá 18.8 km
Posobice 18.82 km
kaple Posobice 18.83 km
kostel sv. Václava, Brůdek 18.84 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 18.85 km
Pancíř 1214 m n. m. 18.86 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 18.86 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 18.87 km
Vojetice 18.89 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 18.91 km
zámek Kněžice 18.91 km
přírodní rezervace Prameniště 18.91 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 18.93 km
Ruda Štěpán 18.93 km
pramen Úhlavy 18.93 km
Sruby 18.95 km
Copak je to za vojáka 18.98 km
nádraží Hrádek u Sušice 19 km
Nový Brunst 19.02 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 19.02 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 19.02 km
Žíkovy 19.03 km
nádraží Kout na Šumavě 19.04 km
myslivna Bárta 19.07 km
zámek Žíkovy 19.07 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 19.07 km
1. rota PS, Černé jezero 19.08 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 19.09 km
SDH Petrovice u Sušice 19.1 km
přírodní rezervace Bílá Strž 19.11 km
vodopád Bílá Strž 19.11 km
Petrovice ART 19.12 km
hřbitov Petrovice u Sušice 19.15 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 19.16 km
SDH Partoltice 19.16 km
Starý Dvůr 19.2 km
dětské hřiště Biřkov 19.21 km
Odpověď vody - Peter Balhar 19.21 km
rybník Žíkovy 19.22 km
Petrovice u Sušice 19.22 km
Radkov 19.23 km
Rittsteig (D) 19.23 km
muzeum řemesel Koloveč 19.24 km
zámek Lovčice 19.24 km
návesní rybník, Biřkov 19.24 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 19.25 km
Šašek Václav z Bířkova 19.25 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 19.26 km
Biřkov 19.26 km
kaple Partoltice 19.27 km
SDH Biřkov 19.28 km
Hora u Ptenína 19.29 km
Hrádecký dub 19.3 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 19.3 km
Partoltice 19.31 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 19.31 km
NS Rýžování zlata 19.33 km
Štíty království českého, Bůh za h... 19.33 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 19.34 km
fara Petrovice u Sušice 19.34 km
Zhůří 19.34 km
pomník padlých WWI, Lovčice 19.34 km
Komárkova jedle 19.34 km
Lovčice 19.35 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 19.35 km
roubenka, Petrovice u Sušice 19.37 km
kaple Lovčice 19.37 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 19.42 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 19.43 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 19.44 km
Čejkovy 19.44 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 19.44 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 19.45 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 19.45 km
mlýn Hrádek u Sušice 19.45 km
Bližanovy 19.45 km
škola Bližanovy 19.46 km
kaple Újezdec u Křenice 19.46 km
Újezdec u Křenice 19.46 km
pamětní deska František Pravda 19.47 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 19.47 km
Radochovy 19.47 km
ekobus na Černé jezero 19.47 km
NS historie obce Špičák 19.49 km
SDH Hrádek u Sušice 19.5 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 19.52 km
Pravda František 19.52 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 19.52 km
zámek Hrádek u Sušice 19.52 km
lípa Hrádek u Sušice 19.52 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 19.52 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 19.53 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 19.53 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 19.53 km
Hrádek u Sušice 19.53 km
Sedlečko 19.54 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 19.54 km
Odolenov 19.55 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 19.55 km
SDH Bližanovy 19.56 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 19.56 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 19.56 km
bitva o Zhůří 19.56 km
pramen Řezné (Regen) 19.57 km
pohádková stezka Brčálník 19.57 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 19.57 km
Stará Huť 19.58 km
horská služba Osser (D) 19.59 km
pomník padlých WWI, Vlčí 19.59 km
Černé jezero (ledovcové) 19.59 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 19.59 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 19.59 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 19.59 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 19.59 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 19.59 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 19.59 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 19.59 km
Kříž smíření, Zhůří 19.59 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 19.6 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 19.61 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 19.61 km
lípy Bližanovy 19.61 km
Sedlečský rybník 19.62 km
žlab Zhůří 19.62 km
Dohaličky 19.63 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 19.64 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 19.66 km
javor mléč Zhůří 19.67 km
rozcestí Pod Švýcárnou 19.67 km
SDH Letovy 19.67 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 19.68 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 19.69 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 19.69 km
Letovy 19.7 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 19.7 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 19.71 km
kaple Dohaličky 19.71 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 19.71 km
SDH Vřeskovice 19.71 km
Hanger (D) 19.74 km
hraniční kámen 123 19.75 km
Kámen doteku Osser (D) 19.75 km
Künische Kapelle, Osser (D) 19.75 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 19.75 km
chalupa Kanice 66 19.75 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 19.76 km
rozhledna Špičák 19.78 km
Vajsova louka, Špičák 19.79 km
roubenka Kanice 19.8 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 19.8 km
Špičák 1202 m n. m. 19.8 km
roubenka, Kout na Šumavě 19.81 km
hraniční kámen 27 19.81 km
Kanice 19.81 km
Zhůřský potok 19.82 km
zámek Kanice 19.83 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 19.83 km
Hašek Dominik 19.84 km
hotel Rixi, Špičák 19.85 km
koupaliště Petrovice u Sušice 19.85 km
parkoviště Staré Hutě 19.85 km
Javoří u Hartmanic 19.87 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 19.87 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 19.88 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 19.88 km
evropské rozvodí 19.88 km
Borovská lípa 19.89 km
Sokol Kanice 19.9 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 19.91 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 19.91 km
Kout na Šumavě 19.91 km
památník Františka Šambergera 19.92 km
Novodvorský rybník 19.92 km
fara Kout na Šumavě 19.92 km
Šamberger František 19.93 km
chalupa Kanice 15 19.93 km
pivovar Kout na Šumavě 19.93 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 19.93 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 19.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 19.97 km
fara Vřeskovice 19.97 km
Vřeskovice 19.97 km
Hofmanky 19.97 km
koupaliště Čejkovy 19.98 km
mlýn Prokop, Borovy 19.99 km
Weinfurt Martin 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Bankomat Poštovní spořitelna

  batoh
  Bankomat Poštovní spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Janovice

  batoh
  Konzum Janovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Bezděkov

  batoh
  Konzum Bezděkov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: klatovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Bankomat Poštovní spořitelna 3.37 km
Bankomat ČSOB 3.4 km
Konzum Janovice 3.57 km
Konzum Bezděkov 4.32 km
Bankomat Česká spořitelna 4.55 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 4.82 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 4.82 km
Konzum Sobětice 4.96 km
Konzum Strážov 5.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 5.04 km
Bankomat ČSOB 5.08 km
Bankomat GE Money Bank 5.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.1 km
Bankomat Fio banka 5.33 km
Bankomat Česká spořitelna 5.36 km
Bankomat ČSOB 5.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.42 km
Bankomat Komerční banka 5.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.7 km
Bankomat Česká spořitelna 5.77 km
Bankomat UniCredit Bank 5.77 km
Bankomat Komerční banka 5.8 km
Bankomat Česká spořitelna 5.82 km
Bankomat ČSOB 5.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.83 km
Konzum Klatovy 6.01 km
Bankomat GE Money Bank 6.06 km
Bankomat Česká spořitelna 6.17 km
Konzum Běšiny 6.37 km
Konzum Víteň 6.67 km
Konzum Mochtín 6.67 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 7.14 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 7.19 km
Konzum Bolešiny 9.98 km
COOP DISKONT - Nýrsko 10.04 km
Konzum Nýrsko 10.04 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 10.38 km
Konzum Malonice 10.56 km
Konzum Dešenice 10.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.6 km
Bankomat ČSOB 10.6 km
Bankomat Komerční banka 10.79 km
Bankomat Česká spořitelna 10.86 km
Konzum Úsilov 11.29 km
Konzum Nýrsko 11.3 km
Konzum Chotěšov 12.04 km
Konzum Černíkov 12.81 km
Konzum Velhartice 12.84 km
Konzum Předslav 13.03 km
Konzum Ujčín 13.39 km
Konzum Kolinec 13.88 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 14 km
Konzum Chudenice 14.8 km
Konzum Švihov 14.99 km
Konzum Hlavňovice 15.24 km
Konzum Hojsova Stráž 15.87 km
Konzum Plánice 16 km
Bankomat Česká spořitelna 16 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 16.27 km
Konzum Chocomyšl 16.45 km
Konzum Zavlekov 16.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.9 km
Bankomat ČSOB 16.91 km
Bankomat Komerční banka 16.91 km
Bankomat Česká spořitelna 16.95 km
Konzum Kdyně 16.96 km
Konzum Kdyně 16.97 km
Bankomat GE Money Bank 17.04 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 17.17 km
Konzum Ústaleč 17.38 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 17.72 km
Konzum Měčín 18 km
Konzum Zborovy 18.45 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 18.56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 18.94 km
Konzum Petrovice u Sušice 19.24 km
Konzum Hrádek 19.27 km
Konzum Čejkovy 19.33 km
Konzum Kout na Šumavě 19.75 km
Konzum Vřeskovice 19.93 km

mohlo by Vás zajímat

Klatovy

batoh
Klatovy
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Strážov na Šumavě

batoh
Strážov na Šumavě
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Osidlování Šumavy je ve významnější míře datováno od 12 století, kdy zde začala být budována podél hranic Českého království obchodní Zlatá stezka. Od 17. století zde docházelo k rozvoji sklářství, dřevařství a pastevectví, které měly zásadní vliv formování zdejšího ekosystému. Šumava představuje pohoří, které bylo historicky vždy relativně řídce osídlené a po druhé světové válce byla zřízena dokonce železná opona (pohraniční pásmo). Absence lidských zásahů je jedním z faktorů, kterým vděčíme za dnešní jedinečnou a zachovalou podobu Šumavy. Kromě nedotčené přírody se Šumava pyšní také i množstvím zachovalých historických památek (technické, církevní, městské a vesnické památkové zóny) . Na Šumavě jsou Vám k ubytování k dispozici kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna: 

„Já tě mám taky ráda, Vojtíšku můj zlatý, tolik ráda, ani ti říci nemohu. Umřela bych za tebe, slast by byla umřít..."

„Nemluv o umírání. Má jsi, a má budeš! Jen počkej — kdo ví, čeho se dočkáš!... A co myslíš ? Sedlák se nebude vzpírat ?"

„Co by tatíček neudělal mamince k vůli! — Vždyť on se vlastně nevzpíral, on jen myslil, že to může ještě nějaký rok počkat. Ale já vím, že to počkat nemůže!"

„Tys holka! Tys holka! Do zlata tě zafasovat!... Škoda, že nejsi chlapcem! Svět by byl náš, kdybychom byli dva! — S Václavem není nic, do smrti se nevzmůže. Podívej se jen na něj, potácí se jako pitomý. Mrzí mě, že jsem mu něco řekl o svých zámyslech. Kdo ví, nevyzradí-li jednou něco a nezka-zí-li nám všecko. Pomýšlím-li na to, larev se mi žene k hlavě! Věř mi, jen tobě k vůli ho šetřím; nebýt tebe, uškrtil bych ho nebo utopil někde na Blatech jako štěně..."

Možná že postřehla i v panující tmě divoký, zlověstný pohled, jenž vyšlehnul z jeho očí, neboť vztáhla k němu obě ruce, jako by jej od sebe odstrčiti chtěla.

„Nemluv takhle," pravila všecka zděšena, „nechceš-li, abych se tě bála. Váša tě nezradí, třeba byl bázlivý. Jeho poděsilo tenkrát, jak ho zavřeli..."

„To právě mě tak mrzí! Tu je toho, pár hodin vězení! Tu bylo strachů kvůli němu! Řekni: mne kdyby byli zavřeli, pro mne by nikdo ani prstem nebyl hnul; nikdo by byl nezakročil, umřít by mě tam byli nechali! Nediv se proto, že nemám lidi rád! Lidem vládne, kdo má peníze; kdo jich nemá, chce-li s nimi obstát, musí jim nahnat strachu. A já jim strachu naženu, ha, ha, ha! — a marný nebude ten strach!"

„Já se tě také bojím, mluvíš-li takhle," vydrala se jí z hrdla řeč. „Z tebe jde hrůza..."

„Nebuď bláhová! Tys na světě jediný člověk, který se mne nemusí bát. Ty ne, moje zlatá! Tebe spíš já se bojím. Však víš, jak se přemáhám, abych ti neublížil. Každý ti bude závidět, jak tě povznesu."

Přisedl blíže k ní, sklonil se nad ní.

„Podívej se mi do očí!" pravil, „však vyčteš z nich, že pravdu mluvím. Tys všecko, tys celý svět... Kdybys ty nebyla, nebyl by svět..."

Snad viděla i v té tmoucí tmě jeho oči, snad čtla v jeho pohledu. Upokojila se; proud slzí, jenž mimoděk jí vytryskl z očí, ulevil stísněné hrudi, polekanému srdci. Objala jeho šíji, přitulila se k němu jako lichotící kočka.

„Vojto," pravila po chvíli, „máš-li mě opravdu rád, jedno k vůli mi učiň! Nestraš už bratra, buď k němu dobrý. Věř mi, jen strach před tebou tak mu padá na duši, že chodí jako omámený. Domluv mu laskavě a uvidíš, že se změní."

Vojta neodpovídal.

„Ty mě rád nemáš," jala se mu vyčítat; „ty mlčíš, když tě prosím! Co si mám myslit o tvých řečech, když nejednáš, jak mluvíš ? Radši mě zab, aby tomu byl konec!... Vidíš, domní­vala jsem se, že budeš mít radost, jak se všecko k dobrému obrátilo, a ty zatím se zlobíš a hrozíš a o uškrcení a utopení mluvíš... a Vášovi křivdíš. Dostál ti v slově, pořád tatíčka prosil stran toho rybníčku; nebylo jeho vinou, že tatíček odkládal. Až jsme potom oba řekli matce, vzalo to obrat. Tak se tedy zbytečně na něho zlobíš! A teď já tě prosím, abys ho nestrašil, dobré slovo mu dal, a ty mi neodpovídáš..."

Vojta, jenž dívku dotud v náručí držel, pustil ji, zase ji objal, jako šílený ji líbaje.

„Tys to provedla, ty!... Nikdo jiný!" šeptal; „Václav nemá v tom zásluhy, ty mu strkáš svoje!... Ale abys viděla... jak tě mám rád... slibuju ti, že ho nebudu strašit, že mu po dobrém domluvím... že se mu třeba poděkuju... všecko kvůli tobě... ale tolik ti říkám, že je to marné... on jiným nebude... v krvi má ten strach... nezbaví se ho do své smrti... Já si už bez něho pomohu... tobě k vůli, tobě k vůli... tys má!..."

Třpytily se na čistém nočním blankyte hvězdičky, tiše táhly věčnými kruhy svými, zamihlo se slabounké mrkavé světlo na bílých lících dívčiných, dotud slzami zvlhlých, na dvojici bílých ramen, jež střelhbitě se ovila okolo černé hlavy hochovy.

„Teď vidím, že mě máš přece rád, můj Vojtíšku!" zaplesala dívka; „a já tě mám za to, možno-li, ještě tisíckrát radši... zdá se mi, že jsem... ona královna, kterou jsi mě chtěl udělat..."

Ba, byla tou královnou! Moc lásky se znovu osvědčila, věčná moc lásky, bázeň silného před slabým, beroucí se stejně od­věkými kruhy jako velká tělesa všehomíra. Nezdolnými pouty obetkávala duši divocha, krotila jeho nezřízené pudy a chout­ky, ochočovala ho...

Poseděli ještě kratičko, rozloučili se; dva stíny přeletěly starým sadem, různými směry se rozběhly. —

Václav se povaloval na svém loži beze sna, rva se s úporně naň dorážejícími černými myšlenkami, chmurnými předsta­vami. Celá řada nocí takhle mu minula, bez konce dlouhých nocí, z nichž žádná mu nepřinesla odpočinku ani úlevy. Cosi neznámého, příšerného jej zaléhalo na způsob těžké můry. Cítil se ve vleku jakési tajemné síly, o níž věděl jen tolik, že nestačí, aby se jí vymknul. Co Vojta chtěl, muselo se stati, a jakmile se to stane, záhuba bude neodvratná, záhuba jich všech, otce, matky, sestry i jeho vlastní.

Peklu propadnou všickni, časné hanbě a věčnému zatracení. Utkvělo v něm přesvědčení, že Vojta je ďábel, jenž je všecky zapletl do svých hrůzných sítí. Každým dnem se ho bál více; bylo mu jasno, že marně by se mu stavěl na odpor, a také uniknouti mu není možno. Od těch dob, co k němu přistoupil tam na poli, nařizuje mu, aby otce přiměl k vyčištění rybníčku, Vojta na něho nepromluvil slovem, ale pohledy jeho mluvily řečí zlou, řečí tak strašnou, že se pokaždé zachvěl do nej­hlubších hlubin své duše, kdykoli se s ním potkal. Uposlechl jeho rozkazu, poprosil otce, aby dal sad upraviti, rybníček vyčistiti, bahno vyvážeti. „Nu, takový spěch tohle snad nemá," odpověděl otec, „nějaký rok to snad ještě počká." — Tajná radost mu projela duší nad touto odpovědí, ach, krátká, jedva mžik trvající radost, kterou vzápětí zakřikl v jeho nitru se ozvavší burácející hlas: „Nemůže to počkat, neprodleně se to musí vykonat!" A jiný hlas nato, bolestný, plný trpkých výčitek: „Co to žádáš od tvého dobrého, čestného otce, který tě miluje? — Jsi ďáblovým pomocníkem, pokoušíš ho, pekelná osidla mu strojíš: Prosíš ho, aby se stal spoluvinným zjevné krádeže, zlodějem sám!..." Mlčel proto, neopětoval prosby; ale Apolena přišla s touže bídnou mrzkou žádostí, naklonila k ní nejprve matku, a matka zas se jeho tázala, ovšem jeho sestrou naváděna. „Tak ty tedy chceš dát do pořádku sad, rybníček vypustit a vyčistit?" — Že chce, od­pověděl a hlas jeho se mu zajíkal. Tu Apolena se přitočila. „Vidíte, maminko, takový je netrouíalec! Už dávno má tohle v hlavě a neosmělil se říci tatínkovi." — Vždyť prý řekl, omlouval se, „otec odkládá, myslí, že je na to času dost." Nato Apolena spustila dlouhou řeč. „Vidíte, maminko, za něho musím promluvit. Je tak skleslý na mysli, že jazyk mu oněměl. Nemá jiného přání, ne-li toho, aby ten sad přišel do pořádku. Už několik neděl tomu, upozornil jej na to pištínský pan řídící a vykládal mu, že je to hanba pro naše hospodáře, že svých sadů tak málo dbají a ovocnářství si nehledí jako rolníci za Prahou, kteří těží velké peníze ze svých sadů. Netečnost a lenost prý je to. Nu, řekni, není to pravda?..." A bylo to pravda; pištínský pan řídící, jenž se náhodou kdysi v polích s ním sešel, dotkl se vskutku tohoto předmětu, ale více tak mimochodem, a on — Václav — se pak o tom před Apolenou zmínil, ale rovněž jen tak povrchně, a ona se toho nyní chytila! Nu ovšem, věděla proč! Trapně pomyslit, jak je ve spárech tohoto ďábla, a ke všemu: s radostí a s nadšením nosí pouta, do nichž ji ukoval. — A potom matka: „Věru, tys bláhový chlapec! Běží-li ti tolik o zvelebení sadu, proč jsi váhal se nám svěřit? Toť přece na dlani, že se ti bude po vůli; vždyť po nás, dá Pánbůh, budeš hospo­dařit na statku ty; těší-li tě sad a myslíš-li, že z něho docílíš jednou užitku, kdopak by ti bránil, chceš-li si jej upravit. Nestarej se, ještě dnes promluvím s tátou."... A matka do-jista už promluvila! Otec svolil, nelze pochybovat; nepřipadne mu na mysl, že jeho svolením se dostane v pohyb kolo osudu, jež je všecky zdrtí. On je nezadrží, nemá na to síly. Kéž Bůh sám ve svém milosrdenství se smiloval a odvrátil ďáblem strojený úklad!...

Jako hejno dravých ptáků dorážely naň tyto myšlenky, zaplašit jich nebylo lze; semkly se v děsivý kruh, srdce i mozek drásaly...

Kdyby Vojta aspoň uznával, jak strašnou oběť mu přináší, jak, jen aby plnil jeho rozkazy, svých milých čest a blaho všanc dává! Ale Vojta ke všemu a za vše ho ještě nenávidí. Číhá na vhodný okamžik, a jakmile tento nadejde, vrhne se na něho jako lítý vlk, aby ho časně i věčně zahubil. Snad ho živí jen kvůli jeho sestře, kterou už zhanobil...

Ucítil ruku na své pleci, horkou, tvrdou ruku. Zděsil se ještě více, vytřeštil oči do tmoucí tmy. Neviděl zpočátku ničeho; teprve po chvíli se zdálo, že z té černé, vše zastírající tmy vystupuje dvojice žlutě fosforeskujících očí, a dušený šepot se dotkl jeho sluchu.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky