Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Nové Údolí

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zaniklé osady
lokalita: volarsko
GPS: 48°49'55.755"N, 13°47'46.693"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Nové Údolí je šumavská zaniklá osada na území obce Stožec v údolí Studené Vltavy na severním úpatí Třístoličníku u česko-bavorských hranic, v nadmořské výšce 815 - 855 m n. m. Osada byla jednou z posledních, které byly na Šumavě založeny. V roce 1767 byl ukončen spor o zemské hranice a kníže Schwarzenberk naproti bavorské osadě Haidmühle staví myslivnu a domy pro strážce hranice - stalo se tak roku 1795 v rámci kolonizace a využiti pralesního hvozdu pod Třístoličníkem. Dřevařská ves nesla původně název Spitzberg (dle blízké hory). V roce 1823 měla 22 stavení a všichni muži pracovali jako lesní dělníci (těžili dřevo a plavili ho po blízkém schwarzenberském plavebním kanálu). V roce 1844 byla na bavorské straně u Haidmühle zřízena celnice, ovšem hranice zde byla vnímána velice volné. Nové Údolí bylo zváno i Neuthal, Nová Ves či nářečně Najtál. V roce 1879 zde byl zastřelen pytláky lesník Böhm. Obec spadala do farního obvodu České Žleby. V roce 1910 sem od Černého Kříže došla železnice (dnes technická památka), která oživila kraj a přivedla sem i první turisty. Přes celnici v Haidmühle pokračovala do Pasova... V roce 1920 žilo v Novém Údolí 273 osob, během následujících 10 let přibylo dalších 25 obyvatel. Obec měla na čtyřicet stavení. Existovala tu stanice četnictva a finanční stráže, dva ubytovací hostince, schwarzenbergská lesovna, obecná škola, hasičská zbrojnice, obchod, taneční parket, byla tu zastávka a nákladiště dráhy. Druhá světová válka zamíchala s osudy všech obyvatel. Čeští zaměstnanci dráhy i polesí byli vyhnáni a Nové Údolí bylo spolu s českým pohraničím obsazeno hitlerovským Německem. Osvobozeno bylo 1 .května 1945 v 16:30 jednotkami americké armády, přičemž došlo ke krátkému boji s jednotkami SS. Nové Údolí bylo jednou z posledních německých únikových tras o čemž svědčí nález vagónu plného zlata odstaveného v sousedním Haidmühle dne 2.května 1945. Bylo také zjištěno, že zdejší lesní správce Hager donášel v kritickém období roku 1938 vojenské informace Gestapu, za což byl těsně po válce odsouzen k smrti. V říjnu 1947 bylo zdejší obyvatelstvo německé národnosti odsunuto (část zůstala na Krumlovsku), ovšem pokus o dosídlení reemigranty z Rumunska se nezdařil. Osud obce se definitivně naplnil po komunistickém .převratu v Československu v únoru 1918 a vzniku Spolkové republiky Německo o rok později. Nové Údolí se ocitlo na rozhraní dvou světů. Na české straně vzniklo široké a střežené hraniční pásmo, završené roku 1951 zbudováním neprostupné tzv. železné opony (zátarasy a ploty pod elektrickým proudem). Několik kilometrů široký pás podél hranice se na české straně stal zakázanou zónou, jejíž neprostupnost střežili vojáci Pohraniční stráže. Ti také fakticky vládli celému kraji. Roku 1953 bylo Nové Údolí srovnáno se zemí, o čtyři roky později pak vymazáno z mapy. Stržen byl i Smitkův hostinec dole u zastávky, později vzala za své i bývalá kasárna u cesty nad ním. Do dnešních dnů tak přežil z Nového Údolí jediný objekt: stodola s obytnou místností u bývalé lesovny. Po zániku obce se jméno Nového Údolí udržovalo při životě především díky železnici. I po zrušení osobní přepravy zde totiž nadále fungoval pravidelný provoz nákladních vlaků se dřevem pro německé odběratele. Trať do Bavorska byla fyzicky přerušena, když bylo několik desítek metrů kolejí na české straně vytrháno. Železniční trať z Černého Kříže zůstala sice zachována, ale osobní vlaky od 70. let končily jízdu nuceně ve Stožci, za nímž byla trať přehrazena vraty a zatarasena výkolejkou, a do Nového Údolí jezdily jen zmíněné kontrolované manipulační vlaky se dřevem. Proto byl na německé straně 18 km dlouhý úsek železnice z Haidmühle do Jandelsbrunnu v roce 1974 rozebrán. V 80. letech byla po přestěhování roty Pohraniční stráže do nových kasáren ve Stožci zbourána kamenná kasárenská budova, která byla v Novém Údolí původně postavena pro četnickou stanici. Dnes z původních budov se v Novém Údolí dochovala jediná stodola. Po převratu na podzim 1989 bylo nepřístupné hraniční pásmo zrušeno a nový čas nastal i pro tento půvabný lesní kout na Studené Vltavě vystavěny dvě nové celnice pro pěší a cykloturisty. Provoz osobních vlaků do Nového Údolí byl na české straně obnoven 30. června 1990 a v roce 1994 byl založen spolek Pošumavská jížní dráha, který symbolicky obnovil koleje až přímo na státní hranici (v délce 105 m což z ní činí světovou raritu - nejkratší mezinárodní železnici na světě) a v květnu 1997 zde otevřel minimuzeum šumavských lokálek umístěné v historickém železničním voze. Zdejší křižovatka cyklistických a pěších tras je nepřehlédnutelným bodem turistické Šumavy. Německý název Neuthal. Traumatologický bod A 108.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Tajemství železnic - S Cimrmanem do Kapr...

batoh
Tajemství železnic - S Cimrmanem do Kaprounu
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: volarsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

dráha Nové Údolí - Haidmuhle (D)

batoh
dráha Nové Údolí - Haidmuhle (D)
Šumava A-Z: technické
Šumava: volarsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

muzeum Pošumavských železnic Nové údolí...

batoh
muzeum Pošumavských železnic Nové údolí
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: volarsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

vlaková zastávka Nové Údolí

batoh
vlaková zastávka Nové Údolí
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: volarsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 0,04 km
dráha Nové Údolí - Haidmuhle (D)... 0,04 km
muzeum Pošumavských železnic Nové ... 0,34 km
vlaková zastávka Nové Údolí 0,37 km
jilm horský u Nového Údolí 0,38 km
nouzové nocoviště Nové Údolí 0,4 km
žlab Nové Údolí 0,41 km
Pošumavská jižní dráha, Nové údolí... 0,46 km
pamětní deska Krajina roku 0,48 km
hraniční přechod Stožec - Haidmühl... 0,48 km
parkoviště hraniční Haidmuhle (D)... 0,63 km
Spálený luh 0,92 km
pomník padlých WWI pro České Žleby... 1,12 km
FFW Haidmühle (D) 1,48 km
infocentrum Haidmühle (D) 1,5 km
kostel sv. Maximiliana, Haidmühle ... 1,53 km
fara Haidmühle (D) 1,54 km
hřbitov Haidmühle (D) 1,57 km
kašna Haidmühle (D) 1,62 km
pomník padlých WWI i II, Haidmühle... 1,67 km
Haidmühle (D) 1,83 km
zrušená železniční trať Haidmühle ... 2,04 km
12. rota PS, Stožec 2,57 km
Steinberg (Špičák) 1021 m n. m. 2,78 km
parkoviště Stožec 3,41 km
vlaková zastávka Stožec 3,42 km
Rosenauerova nádrž 3,46 km
běžecké lyžování Stožec 3,54 km
Cyklotoulky - Stožec 3,54 km
Stožec 3,54 km
infocentrum NP Stožec 3,62 km
žlab Stožec 3,63 km
geologická expozice Stožec 3,64 km
hraniční přechod České Žleby - Bis... 4,54 km
smrk pod Stožeckou kaplí 4,73 km
Stožecká skála 4,98 km
průzkumné pracoviště ČSLA, České Ž... 5,05 km
pramen Stožecká kaple 5,06 km
Stožecká kaple 5,1 km
Méďové II - Výlet do nemocného les... 5,1 km
Bischofsreut (D) 5,23 km
Frauenberg (D) 5,24 km
běžecké lyžování Frauenberg (D)... 5,24 km
Hochstein 1332 m n. m. 5,28 km
České Žleby 5,37 km
kašna České Žleby 5,42 km
hřbitov České Žleby 5,45 km
Medvědí kámen 5,45 km
kaple České Žleby 5,59 km
Třístoličník 1311 m n. m. 5,68 km
hraniční přechod Nové Údolí-Třísto... 5,7 km
nádraží Černý Kříž 5,71 km
NS Medvědí stezka 5,79 km
parkoviště Radvanovice 5,79 km
Stožec 1064 m n. m. 5,85 km
skiareál České Žleby 5,87 km
Jelení - vodní tunel 6,08 km
NS Stožecký prales a skála 6,1 km
Černý Kříž 6,15 km
lípa Radvanovice 6,27 km
ukázkou plavení dříví na Schwarzen... 6,27 km
Radvanovice 6,39 km
Schwarzenberský plavební kanál 6,49 km
muzeum Schwarzenberského plavebníh... 6,49 km
Trojmezná hora 6,59 km
Jelení 6,74 km
Rosenauerova kaple 6,92 km
parkoviště Dobrá 6,95 km
kaple Dobrá 7,21 km
Svědectví z poválečné Šumavy, Rosa... 7,22 km
Dobrá 7,23 km
Dobrá 7,24 km
Trojmezná 1361 m n. m. 7,25 km
Mrtvý luh 7,26 km
Trojmezí 7,44 km
Utajená obrana Šumavy, Jan Lakosil... 7,57 km
pamětní deska Václav Vágner 7,62 km
Stifterův památník 7,64 km
řeka Studená Vltava 7,68 km
bunkr (řopík) 195/52/A-160 7,7 km
řeka Vltava 7,71 km
řeka Teplá Vltava 7,71 km
bunkr (řopík) 195/53/A-160 7,74 km
bunkr (řopík) 195/54/A-160 7,76 km
bunkr (řopík) 195/51/A-140 7,77 km
bunkr (řopík) 195/50/A-120Z 7,8 km
bunkr (řopík) 195/55/A-120 7,95 km
fotopoint Plešné jezero 7,98 km
Plešné jezero (ledovcové) 7,98 km
Rakouská louka 7,99 km
Kamenné moře, Plešné jezero 7,99 km
Perník 1049 m n. m. 8,01 km
Jezerní královna - Seekönigin 8,03 km
Jezerní stěna 8,03 km
bunkr (řopík) 195/48/EZ 8,04 km
bunkr (řopík) 195/35/A-180Z 8,05 km
Plechý 1378 m n. m. 8,12 km
Volarské šance 8,17 km
bunkr (řopík) 195/59/A-160 8,19 km
bunkr (řopík) 195/33/A-140Z 8,19 km
bunkr (řopík) 195/37/A-140 8,22 km
bunkr (řopík) 195/34/A-140Z 8,22 km
bunkr (řopík) 195/38/A-160 8,24 km
rozhledna Soumarský most 8,26 km
bunkr (řopík) 195/39/A-120 8,27 km
bunkr (řopík) 195/60/A-180 8,29 km
bunkr (řopík) 195/36/B2-80 8,37 km
NS Naše rašeliniště 8,42 km
bunkr (řopík) 195/61/A-180Z 8,42 km
PP Splavské rašeliniště 8,44 km
bunkr (řopík) 195/31/A-140 8,44 km
bunkr (řopík) 195/32/A-120 8,46 km
bunkr (řopík) 195/40/E 8,46 km
Soumarské rašeliniště 8,54 km
vlaková zastávka Pěkná 8,54 km
hraniční přechod Strážný - Philipp... 8,61 km
bunkr (řopík) 195/30/A-160 8,71 km
Soumarský most 8,75 km
bitva o Soumarský most 8,75 km
vlaková zastávka Soumarský most 8,76 km
nouzové nocoviště Plešné jezero... 8,77 km
bunkr (řopík) 195/63/A-140Z 8,83 km
bunkr (řopík) 195/64/A-160Z 8,87 km
bunkr (řopík) 195/65/A-180Z 8,94 km
bunkr (řopík) 195/66/A-180Z 8,99 km
bunkr (řopík) 195/67/A-180Z 9,04 km
Chlum u Volar 9,06 km
kámen evropského rozvodí, Philipps... 9,06 km
kaple Chlum 9,09 km
bunkr (řopík) 195/68/A-160Z 9,1 km
bunkr (řopík) 195/29/A-140 9,17 km
Malá Niva 9,17 km
Řasnice 9,25 km
dětské hřiště Philippsreut (D)... 9,26 km
FFW Philippsreut (D) 9,31 km
památník zaniklé obce Obermoldau, ... 9,32 km
památník zaniklé obce Landstrassen... 9,33 km
památník odsunu obce Neugebäu, Phi... 9,34 km
kašna Philippsreut (D) 9,34 km
Stožecká kaple, Philippsreut (D) 9,34 km
hřbitov Philippsreut (D) 9,35 km
kaple Hliniště 9,37 km
Philippsreut (D) 9,37 km
Hliniště 9,38 km
bunkr (řopík) 195/27/A-140Z 9,44 km
bunkr (řopík) 195/28/B1-80 9,49 km
pomník padlých WWI i II, Philippsr... 9,52 km
žlab Philippsreut (D) 9,52 km
fara Philippsreut 9,52 km
kostel sv. Karl Borromäus, Philipp... 9,53 km
bunkr (řopík) 195/26/A-160Z 9,6 km
památník Charles Havlat 9,64 km
Silnice 9,69 km
bunkr (řopík) 195/25/A-160 9,7 km
nouzové nocoviště Strážný 9,81 km
Vlčí Jámy 9,88 km
bunkr (řopík) 191/11/A-200Z 9,9 km
NS Schwarzenberský plavební kanál... 9,91 km
bunkr (řopík) 195/24/A-160 9,92 km
rechle Lenora 9,94 km
hraniční přechod Plešné jezero - H... 9,95 km
bunkr (řopík) 191/1/A-120Z 9,96 km
pec Lenora 9,97 km
bunkr (řopík) 191/6/A-140Z 10,01 km
kašna Lenora 10,01 km
bunkr (řopík) 191/3/A-160Z 10,02 km
Lenora 10,02 km
dětské hřiště Lenora 10,03 km
dětské hřiště Lenora 10,03 km
zámek Lenora 10,04 km
kašna Strážný 10,04 km
infocentrum Lenora 10,06 km
sklářské muzeum Lenora 10,06 km
pomník padlých WWI, Lenora 10,06 km
vila Siegfrieda Kralika, Lenora 10,06 km
kašna Lenora 10,06 km
vlaková zastávka Lenora 10,14 km
ČT24 - Na Šumavě mapují obranu žel... 10,15 km
bunkr (řopík) 195/23/A-120 10,17 km
Strážný 10,17 km
Hledání ztraceného času - americké... 10,17 km
Cyklotoulky - Strážný 10,17 km
pietní místo s kamenným půdorysem ... 10,19 km
Velká Niva 10,21 km
bunkr (řopík) 191/10/A-160 10,21 km
Hartauer Andreas 10,24 km
pomník A. Hartauera, Lenora 10,24 km
bunkr (řopík) 191/8/A-140 10,25 km
hřbitov Pěkná 10,26 km
jasan ztepilý Stážný 10,28 km
dětské hřiště Strážný 10,28 km
kostel sv. Anny, Pěkná 10,28 km
pomník padlých WWI i II, Pěkná 10,29 km
bunkr (řopík) 191/5/A-140 10,29 km
historický vodojem Pěkná 10,3 km
bunkr (řopík) 191/4/A-120 10,33 km
bunkr (řopík) 191/7/B2-90 10,35 km
Pěkná 10,39 km
bunkr (řopík) 195/22/A-160 10,43 km
cyklistika Volary 10,43 km
nádraží Volary 10,48 km
skiareál Strážný 10,51 km
Houžná 10,53 km
dřevěnice Houžná 10,62 km
městský dům Lenora 10,63 km
kaple Panny Marie Pomocné, Strážný... 10,64 km
nádraží Lenora 10,69 km
javor klen Strážný 10,71 km
Vltavský luh 10,74 km
Kořenný 10,77 km
AccuWeather - Volary 10,78 km
Hledání ztraceného času - americké... 10,78 km
Kistlerová Polenová Věra 10,78 km
Volary 10,78 km
bunkr (řopík) 191/15/A-160Z 10,81 km
vlaková zastávka Ovesná 10,83 km
Altreichenau (D) 10,84 km
zavražděný muž u Schwarzenberského... 10,85 km
kapitulace 111. PzGrRgt generála v... 11,02 km
Boty plné vody 11,02 km
kasárna 7. bPS - 2. prPS, Volary 11,05 km
Herzogsreut (D) 11,13 km
Volarské muzeum, Volary 11,18 km
Toulavá kamera ČT - dřeváky, Volar... 11,18 km
šumavské dřeváky Volary 11,18 km
Grainet (D) 11,2 km
pamětní deska osvobození Volary 11,21 km
Volarské slavnosti dřeva 11,22 km
bazén Volary 11,22 km
kostel sv. Kateřiny, Volary 11,3 km
dřevěné sochy, Volary 11,35 km
alpské domy Volary 11,38 km
Volarské menhiry 11,41 km
in-line Nová Pec 11,43 km
Schwarzenberg am Böhmerwald (A) 11,44 km
SDH Volary 11,45 km
horská služba Nová Pec 11,45 km
Záhvozdí 11,46 km
běžecké lyžování Nová Pec 11,46 km
Nová Houžná 11,54 km
torzo ženy - Vojtěch Pařík, Volary... 11,56 km
památník 95 obětí pochodu smrti, V... 11,57 km
Přes Volary přešla smrt, Jaroslava... 11,59 km
židovský hřbitov pochodu smrti, Vo... 11,59 km
Krvavá léta - Stovky obětí Volarsk... 11,59 km
bunkr (řopík) 195/15/A-140Z 11,61 km
kaple sv. Floriána, Volary 11,64 km
hřbitov Volary 11,65 km
Zelené Dvory 11,69 km
pivovar Volary 11,69 km
zřícenina hradu Kunžvart 11,77 km
Toulavá kamera ČT - zřícenina Kunž... 11,77 km
trasy pro vozíčkáře, Nová Pec 11,77 km
PR Niva Kořenskho potoka 11,83 km
Volarské seníky 11,88 km
pozorovací místo Jelení Vrchy 12,05 km
infocentrum Nová Pec 12,12 km
hájovna Orlovka 12,12 km
NS Vltava od Nové Pece 12,14 km
Méďové II - Medvědí expres 12,4 km
nádraží Nová Pec 12,42 km
Kubin Alfred 12,43 km
hřbitov Želnava 12,45 km
Nová Pec 12,46 km
Žlíbský vrch 12,46 km
pomník padlých WWI, Želnava 12,48 km
kostel sv. Jakuba Apoštola, Želnav... 12,48 km
historický vodojem Želnava 12,51 km
Samoty 12,52 km
cyklistika Nová Pec 12,53 km
fara Želnava 12,55 km
Želnava 12,56 km
Zátoň u Lenory 12,58 km
Slunečná 12,58 km
Mitterfirmiansreut (D) 12,7 km
Zátoňská hora 12,72 km
SDH Želnava 12,73 km
křížová cesta, Volary 12,74 km
skiareál Mitterdorf - Philippsreut... 12,74 km
horská služba Frauenberg (D) 12,75 km
horská služba Wolfstein (D) 12,76 km
Bělá 12,81 km
Nové Chalupy u Nové Pece 12,82 km
Almberg (D) 1139 m n. m. 12,86 km
Kotlina Valné 12,9 km
běžecké lyžování Holzschlag (D)... 13,04 km
skiareál Hochficht (A) 13,04 km
rodinný dům Dubí 13,08 km
Jilmova skála 13,55 km
skiareál Horní Vltavice 13,76 km
stavení s obložením Horní Vltavice... 13,85 km
vrba Horní Vltavice 13,86 km
kaple sv. Jana Nepomuského, Horní ... 13,87 km
silniční most Teplá Vltava, Horní ... 13,87 km
hřbitov Horní Vltavice 14,01 km
kostel sv. rodiny a sv. Jana Nepom... 14,02 km
hrobka rodiny Kralik von Meyrswald... 14,02 km
svatba A. Vránová - V. Ráž 14,02 km
pomník padlých WWI, Horní Vltavice... 14,02 km
hrob Soni Štepánkové 14,04 km
Smrčina - Hochficht 1338 m n. m. 14,04 km
Štěpánek Zdeněk 14,05 km
fara Horní Vltavice 14,05 km
bunkr (řopík) 191/32/A-160Z 14,09 km
nejstarší hostinec Šumavy, Horní V... 14,09 km
parkoviště Polka 14,13 km
Horní Vltavice 14,15 km
jazzová dílna Račí Dvůr 14,55 km
bunkr (řopík) 191/37/A-160 14,68 km
fotopoint Idina pila 14,7 km
Mlynářovická myslivna 14,73 km
pamětní deska Josef John 14,75 km
infocentrum NP Idina Pila 14,75 km
Bobík 1264 m n. m. 14,93 km
parkoviště Březová Lada 14,95 km
bunkr (řopík) 191/39/A-180 15,01 km
kaple Pernek 15,31 km
bunkr (řopík) 191/41/A-140 15,33 km
Pernek 15,39 km
bunkr (řopík) 191/42/A-200 15,5 km
bunkr (řopík) 191/44/A-140 15,61 km
bunkr (řopík) 191/45/A-140 15,7 km
bunkr (řopík) 191/46/A-140 15,81 km
Boubínská jedle 15,83 km
Boubínské jezírko 15,85 km
NS Boubínský prales 15,87 km
Boubínský prales - Josef Váchal 15,89 km
Boubínský prales 15,89 km
bunkr (řopík) 191/47/A-120 15,97 km
Král smrků 15,99 km
Arnoštov 16,03 km
bunkr (řopík) 191/48/A-140Z 16,25 km
Cudrovice 16,28 km
bunkr (řopík) 191/49/A-160 16,33 km
Mlynářovice 16,34 km
kaple Mlynářovice 16,35 km
bunkr (řopík) 191/50/A-120 16,47 km
bunkr (řopík) H-41/27/A-120 16,48 km
skiareál Kubova Huť 16,58 km
Blaníce 16,62 km
Žďárecká slať 16,64 km
vydří dům Otterhaus, Mauth (D) 16,64 km
hřbitov Cudrovice 16,66 km
horská služba Kubova Huť 16,66 km
Mauth - Finsterau (D) 16,75 km
kostel sv. Leopolda, Mauth (D) 16,79 km
pomník padlých WWI i II, Mauth (D)... 16,79 km
hřbitov Mauth (D) 16,83 km
nádraží Kubova Huť 16,84 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 16,84 km
FFW Mauth (D) 16,84 km
kaple Kubova Huť 16,87 km
Kubova Huť 16,89 km
bunkr (řopík) H-41/25/B2-90 16,89 km
štoly Cudrovice 16,89 km
lávka Blanice, hrad Hus 16,9 km
zřícenina hradu Hus 16,96 km
bunkr (řopík) H-41/24/A-120 17 km
Křížová smrč 17,05 km
Zwölfhäuser (D) 17,07 km
schwarzenberská hájovna Kubova Huť... 17,1 km
bunkr (řopík) H-41/22/A-160 17,1 km
Pihlov 17,17 km
bunkr (řopík) 41/21/A-140 17,26 km
kaple Zwölfhäuser (D) 17,29 km
Blanický Mlýn 17,31 km
koupání Horní Planá 17,33 km
Milešický prales 17,38 km
jasan ztepilý Kubova Huť 17,39 km
Kreuzberg (D) 17,48 km
bunkr (řopík) H-41/20/D2 17,49 km
bunkr (řopík) H-41/19/D2 17,55 km
Johnův kámen 17,58 km
vlaková zastávka Zbytiny 17,63 km
pítko u Böhmerwaldkirche, Schönebe... 17,76 km
Böhmerwaldkirche, Schöneben (A) 17,76 km
Boubín 1362 m n. m. 17,76 km
Křišťanov-Vyšný 17,78 km
Blažejovice 17,78 km
Hohenröhren (D) 17,89 km
Heinrichsbrunn (D) 17,89 km
lanové centrum Schöneben (A) 17,89 km
Schöneben (A) 17,91 km
Böhmerwaldarena, Schöneben (A) 17,92 km
běžecké lyžování Schöneben (A)... 17,92 km
hraniční přechod Zadní Zvonková - ... 17,95 km
ptačí oblast, Zadní Zvonková 17,96 km
Bližší Lhota 17,96 km
pomník rodáků, Schöneben (A) 17,99 km
pomník vystěhování, Schöneben (A)... 18 km
Buková slať 18,07 km
Křišťanovské duby 18,08 km
Zbytiny 18,1 km
Křišťanovská lípa 18,15 km
kostel sv. Víta, Zbytiny 18,16 km
vyhlídková věž u Křišťanova 18,17 km
hřbitov Zbytiny 18,19 km
Krejčovice 18,24 km
Milešice 18,24 km
hřbitov Zadní Zvonková 18,26 km
fara Zadní Zvonková 18,26 km
muzeum J. Urzidila, Zadní Zvonková... 18,26 km
kaple sv. Josefa, Krejčovice 18,27 km
pamětní deska obnovy kostela sv. J... 18,27 km
pametní deska P. Engelmar Unzeitig... 18,27 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Zadní... 18,29 km
Novéna s Engelmarem Unzeitigem, an... 18,29 km
Unzeitig sv. Engelmar Hubert 18,29 km
Waldkirchen 18,32 km
Freyung (D) 18,34 km
Křišťanovice 18,4 km
obora praturů Křišťanov 18,43 km
hřbitov Křišťanov 18,44 km
nádraží Horní Planá 18,44 km
Urzidil Johannes 18,44 km
Zadní Zvonková 18,46 km
Křišťanov 18,46 km
kostel Maria Himmelfahrt, Freyung ... 18,46 km
nádraží Freyung (D) 18,47 km
infocentrum Waldkirchen (D) 18,47 km
kostel Jména Ježíš, Křišťanov... 18,5 km
kaple Panny Marie Bolestné, Dobrá ... 18,51 km
cyklistika Horní Planá 18,51 km
Křišťanovický rybník 18,51 km
bunkr (řopík) H-42/39/A-180 18,51 km
Adalbert Stifter - Karel Wilfert, ... 18,51 km
Alpenblick (A) 1027 m n. m. 18,54 km
infocentrum Freyung (D) 18,54 km
14. rota PS, Přední Zvonková 18,55 km
bunkr (řopík) H-42/38/A-160 18,63 km
Černý vlk 18,67 km
Knížecí Pláně 18,67 km
pranýř, Horní Planá 18,68 km
žlab Horní Planá 18,69 km
náhrobní deska Magdalena Friepesso... 18,7 km
hřbitov Horní Planá 18,71 km
kostel sv. Markéty, Horní Planá 18,71 km
pomník padlých WWI, Horní Planá... 18,72 km
pomník padlých WWI i II, Knížecí P... 18,72 km
horní kašna Horní Planá 18,73 km
pamětní deska Adalbert Stifter, šk... 18,74 km
fara Horní Planá 18,74 km
dolní kašna Horní Planá 18,75 km
zřícenina kostela sv. Jana Křtitel... 18,75 km
Horní Planá 18,75 km
památník obětí pochodu smrti, Horn... 18,77 km
kulturní informační centrum Horní ... 18,79 km
hřbitov Knížecí Pláně 18,81 km
Zmizelá Šumava, Pašeráci z Plání... 18,86 km
Prameniště Hamerského potoka 18,87 km
koupaliště Freyung (D) 18,96 km
bunkr (řopík) H-42/37/A-120Z 18,97 km
pamětní deska Adalbert Stifter, ro... 18,99 km
rodný dům Adalberta Stiftera, Horn... 18,99 km
NS Stifterova stezka 18,99 km
Zadní Hamry 19,06 km
jasan ztepilý u Arnoštky 19,06 km
Přední Zvonková 19,18 km
Vlčí kámen 19,18 km
bunkr (řopík) H-42/36/A-160 19,21 km
rezervoár Horní Planá 19,24 km
hřbitov Finsterau (D) 19,25 km
kaple Finsterau (D) 19,27 km
Moldaublick (A) 1022 m n. m. 19,28 km
pomník padlých WWI i II, Finsterau... 19,28 km
kostel Mater dolorosa, Finsterau ... 19,29 km
fara Finsterau (D) 19,31 km
bunkr (řopík) H-42/34/A-180 19,32 km
Ulrichsberg (A) 19,32 km
FFW Finsterau (D) 19,34 km
bunkr (řopík) H-42/35/C2 19,36 km
Furík 19,39 km
bunkr (řopík) H-42/33/A-180 19,4 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Bo... 19,44 km
Reschmühle (D) 19,49 km
bunkr (řopík) H-42/32/A-160 19,52 km
Finsterau (D) 19,52 km
skanzen Finsterau (D) 19,52 km
bunkr (řopík) H-42/31/A-140 19,64 km
bunkr (řopík) H-42/30/A-180 19,73 km
bunkr (řopík) H-42/29/D2 19,84 km
kaple Bierhütte (D) 19,85 km
bunkr (řopík) H-42/27/D2 19,87 km
rybník Bierhütte (D) 19,9 km
žlab Bierhütte (D) 19,91 km
Bierhütte (D) 19,92 km
Albrechtovice 19,93 km
bunkr (řopík) H-42/28/A-160 19,95 km
Čertova stráň 19,99 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • skanzen Finsterau - otevírací doba

  batoh
  skanzen Finsterau - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • expozice betlémů, Zábrdí u Husince

  batoh
  expozice betlémů, Zábrdí u Husince
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husovské unikáty ze sbírek Národního muz...

  batoh
  Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Stožec

  batoh
  Jednota Stožec
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: volarsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Lenora

  batoh
  Jednota Lenora
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: volarsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Volary

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Volary
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: volarsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • čerpací stanice RoBiN OIL, Volary

  batoh
  čerpací stanice RoBiN OIL, Volary
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: volarsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Stožec 3,54 km
Jednota Lenora 10,02 km
čerpací stanice Benzina, Volary 10,26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 10,76 km
Jednota Volary 10,81 km
Jednota Volary 11,07 km
Bankomat Komerční banka 11,13 km
Jednota Volary 11,18 km
Bankomat GE Money Bank 11,25 km
Jednota Nová Pec 11,63 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 11,68 km
COOP TUTY Nová Pec 12,52 km
Jednota Horní Vltavice 14,14 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 18,51 km
Jednota-potraviny Horní Planá 18,77 km
Jednota Záblatí 21,05 km
Jednota Buk 23,1 km
Jednota Chroboly 24,1 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 24,53 km
Bankomat ČSOB 24,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24,67 km
Bankomat ČSOB 24,68 km
Bankomat Komerční banka 24,69 km
Bankomat ČSOB 24,69 km
Bankomat Česká spořitelna 24,7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24,73 km
Bankomat Komerční banka 24,74 km
Jednota Vimperk 24,83 km
Jednota Vimperk 24,98 km
Bankomat GE Money Bank 25,11 km
Bankomat Česká spořitelna 25,13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25,14 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 25,18 km
Jednota Vimperk 25,2 km
Jednota Vimperk 25,2 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 25,2 km
Bankomat GE Money Bank 25,22 km
Bankomat Komerční banka 25,29 km
Jednota Prachatice 25,31 km
Bankomat ČSOB 25,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25,37 km
Bankomat ČSOB 25,46 km
Jednota Vimperk 25,47 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 25,49 km
Jednota Prachatice 25,49 km
Bankomat Česká spořitelna 25,51 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 25,91 km
Jednota Vimperk 25,91 km
Bankomat ČSOB 26,11 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 26,11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26,12 km
Jednota Ktiš 26,27 km
Jednota Husinec 28,29 km
Jednota Zdíkov 28,98 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 29,33 km
Jednota Bohumilice 29,43 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 29,82 km
Jednota Vlachovo Březí 30,13 km
Bankomat ČSOB 30,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,21 km
Jednota Vlachovo Březí 30,25 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 30,31 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 30,39 km
Bankomat Komerční banka 30,46 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 30,77 km
Jednota Vitějovice 31,36 km
Jednota Zálezly 31,36 km
Jednota Stachy 31,39 km
Jednota Čkyně 31,52 km
Jednota-potraviny Světlík 32,43 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 32,81 km
Jednota-potraviny Brloh 32,84 km
Jednota Hracholusky 32,98 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 33 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 33,04 km
Jednota-potraviny Frymburk 33,05 km
Jednota Malenice 33,22 km
Jednota Bušanovice 33,24 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 33,83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 33,85 km
Jednota-potraviny Kájov 33,94 km
Jednota Vacov 34,14 km
Bankomat ČSOB 34,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,14 km
Jednota Tvrzice 34,46 km
Jednota Dub 34,49 km
Jednota-potraviny Frymburk 35,15 km
Jednota-potraviny Brloh 35,43 km
Jednota Javornice 35,43 km
Sluneční kavárna, Srní 36,41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36,51 km
Konzum Srní 36,54 km
čerpací stanice Srní 36,59 km
Jednota-potraviny Větřní 36,65 km
Bankomat ČSOB 36,71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36,71 km
Jednota Čestice 37,3 km
Edeka, Passau (D) 37,45 km
Jednota Volyně 37,47 km
Jednota-potraviny Lipno 37,52 km
Jednota Volyně 37,53 km
Bankomat Česká spořitelna 37,56 km
Bankomat Česká spořitelna 37,68 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 37,8 km
Bankomat Komerční banka 37,82 km
Bankomat GE Money Bank 37,85 km
Bankomat Česká spořitelna 37,85 km
Jednota Volyně 37,89 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 37,9 km
Bankomat Komerční banka 37,93 km
Bankomat Komerční banka 37,93 km
Bankomat Komerční banka 37,97 km
Bankomat ČSOB 37,99 km
Jednota Netolice 37,99 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 38,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38,03 km
Bankomat Raiffeisenbank 38,03 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 38,05 km
Bankomat Oberbank AG 38,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38,05 km
Jednota-potraviny Křemže 38,05 km
Bankomat Citibank 38,06 km
Bankomat Citibank 38,06 km
Bankomat ČSOB 38,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38,07 km
Bankomat Česká spořitelna 38,08 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 38,09 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 38,18 km
Bankomat UniCredit Bank 38,2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38,2 km
Bankomat GE Money Bank 38,2 km
Bankomat ČSOB 38,21 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38,22 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38,24 km
Jednota Bavorov 38,25 km
Bankomat Citibank 38,27 km
Bankomat Citibank 38,27 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 38,42 km
Bankomat Česká spořitelna 38,85 km
Bankomat Komerční banka 38,86 km
Bankomat Komerční banka 38,86 km
Konzum Kašperské Hory 38,86 km
Bankomat GE Money Bank 39,2 km
Bankomat Česká spořitelna 39,24 km
Bankomat ČSOB 39,26 km
Supermarket Český Krumlov 39,32 km
Bankomat Komerční banka 39,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39,33 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 39,36 km
Bankomat GE Money Bank 39,38 km
Bankomat GE Money Bank 39,38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 39,4 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 39,43 km
Bankomat Citibank 39,51 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 39,76 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 39,77 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 39,96 km
Konzum Strašín 40,19 km
Konzum Nezdice na Šumavě 40,21 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 40,26 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 40,26 km
Real, Passau (D) 40,64 km
Jednota-potraviny Loučovice 40,84 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 40,9 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 41,12 km
Jednota-potraviny Loučovice 41,16 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 41,35 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 41,5 km
Jednota Libějovice 42 km
Konzum Soběšice 42,44 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 42,97 km
Konzum Žihobce 44,27 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 44,46 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 44,54 km
Jednota Vodňany 44,63 km
Jednota Vodňany 44,64 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 44,66 km
Bankomat ČSOB 44,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44,67 km
Bankomat Česká spořitelna 44,71 km
Bankomat Česká spořitelna 44,74 km
Bankomat Komerční banka 44,78 km
Bankomat Komerční banka 44,81 km
Bankomat GE Money Bank 44,86 km
Netto, Zwiesel (D) 44,86 km
Bankomat GE Money Bank 44,9 km
Jednota Sousedovice 44,9 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 44,92 km
Bankomat GE Money Bank 44,95 km
Café 27, Hartmanice 45,03 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 45,04 km
Konzum Hartmanice 45,05 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 45,15 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 45,33 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 45,43 km
Edeka, Zwiesel (D) 45,52 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 45,52 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 45,52 km
Deichmann, Zwiesel (D) 45,52 km
Kik, Zwiesel (D) 45,52 km
Konzum Dlouhá Ves 45,53 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 45,77 km
Jednota Drahonice 45,77 km
Jednota Cehnice 45,86 km
Intersport, Zwiesel (D) 45,88 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 45,88 km
NKD, Zwiesel (D) 45,93 km
Norma, Zwiesel (D) 45,94 km
TEDi, Zwiesel (D) 45,97 km
Rossmann, Zwiesel (D) 45,97 km
Müller, Zwiesel (D) 46,05 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 46,13 km
Lidl, Zwiesel (D) 46,14 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 46,22 km
REWE, Zwiesel (D) 46,27 km
Penny Market, Zwiesel (D) 46,32 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 46,51 km
Real, Zwiesel (D) 46,76 km
Jednota Pištín 46,99 km
Jednota Štěchovice 47,2 km
Supermarket Strakonice 47,38 km
Bankomat Česká spořitelna 47,4 km
Bankomat ČSOB 47,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47,42 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 47,48 km
Jednota Čičenice 47,55 km
Jednota Strakonice 47,85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47,87 km
Bankomat Komerční banka 47,95 km
Bankomat Česká spořitelna 48,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,03 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 48,05 km
Jednota Strakonice 48,11 km
Bankomat ČSOB 48,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,17 km
Bankomat GE Money Bank 48,2 km
Jednota Kamenný Újezd 48,23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,24 km
Jednota Strakonice 48,25 km
Jednota Strakonice 48,26 km
Bankomat Fio banka 48,26 km
Jednota Strakonice 48,26 km
Bankomat ČSOB 48,29 km
Bankomat Česká spořitelna 48,31 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 48,33 km
Bankomat Komerční banka 48,37 km
Jednota-potraviny Velešín 48,42 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 48,45 km
Jednota-potraviny Kaplice 48,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,49 km
Jednota-potraviny Velešín 48,52 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 48,53 km
Bankomat UniCredit Bank 48,53 km
Fortna Strakonice 48,54 km
Bankomat GE Money Bank 48,57 km
Jednota Strakonice 48,6 km
Jednota-potraviny Bujanov 48,61 km
Bankomat Česká spořitelna 48,66 km
Konzum Nezamyslice 48,67 km
Jednota Strakonice 48,68 km
Jednota-potraviny Velešín 48,69 km
Bankomat Komerční banka 48,71 km
Konzum Sušice 48,72 km
Bankomat GE Money Bank 48,76 km
Konzum Sušice 48,76 km
Bankomat Česká spořitelna 48,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,78 km
Bankomat ČSOB 48,78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48,79 km
Bankomat UniCredit Bank 48,81 km
Bankomat Česká spořitelna 48,82 km
Bankomat GE Money Bank 48,82 km
Bankomat ČSOB 48,83 km
Jednota Strakonice 48,85 km
Bankomat ČSOB 48,88 km
Jednota Zliv 48,93 km
Bankomat Česká spořitelna 49 km
Jednota Strakonice 49,01 km
Jednota Katovice 49,05 km
čerpací stanice OMV, Katovice 49,05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 49,23 km
Bankomat Česká spořitelna 49,42 km
čerpací stanice Shell, Sušice 49,53 km
Jednota-potraviny Střítež 49,58 km
Jednota Čejetice 49,59 km
Konzum Sušice 49,63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 49,65 km
Bankomat Česká spořitelna 49,68 km
Konzum Žichovice 50 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 50,03 km
Konzum Petrovice u Sušice 50,18 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 50,21 km
Aldi Süd, Regen (D) 50,43 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 50,44 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 50,53 km
Norma, Regen (D) 50,54 km
Netto, Regen (D) 50,62 km
Takko Fashion, Regen (D) 50,64 km
Deichmann, Regen (D) 50,65 km
TEDi, Regen (D) 50,66 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 50,75 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 50,76 km
REWE, Regen (D) 50,76 km
Jednota Štěkeň 50,77 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 50,77 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 50,78 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 50,8 km
Esprit, Regen (D) 50,83 km
NKD, Regen (D) 50,84 km
Edeka center, Regen (D) 50,89 km
Rožnov České Budějovice 50,92 km
Bankomat Komerční banka 51 km
Bankomat Česká spořitelna 51,01 km
Bankomat GE Money Bank 51,02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,19 km
Bankomat Česká spořitelna 51,2 km
Jednota Přeštovice 51,21 km
Vltava České Budějovice 51,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,24 km
Lužnice České Budějovice 51,27 km
Edeka, Regen (D) 51,29 km
Bankomat ČSOB 51,29 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 51,3 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 51,31 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 51,4 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 51,46 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 51,46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 51,48 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 51,52 km
Bankomat Česká spořitelna 51,52 km
Konzum Rabí 51,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,56 km
Bankomat ČSOB 51,56 km
TREFA Ćeské Budějovice 51,57 km
Jednota Olešník 51,63 km
Jednota-potraviny Kaplice 51,7 km
Bankomat ČSOB 51,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,73 km
Jednota Střelské Hoštice 51,74 km
Jednota-potraviny Kaplice 51,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,85 km
Bankomat ČSOB 51,87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,89 km
Bankomat ČSOB 51,9 km
Bankomat ČSOB 51,94 km
Bankomat GE Money Bank 51,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51,96 km
Bankomat Oberbank AG 51,96 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 51,98 km
Bankomat UniCredit Bank 52,02 km
Bankomat Fio banka 52,02 km
Bankomat Raiffeisenbank 52,06 km
Družba České Budějovice 52,07 km
Bankomat Česká spořitelna 52,08 km
Bankomat Komerční banka 52,09 km
Bankomat Česká spořitelna 52,11 km
Jednota-potraviny Kaplice 52,12 km
Jednota-potraviny Kaplice 52,12 km
Bankomat ČSOB 52,13 km
Bankomat Sberbank CZ 52,13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,13 km
Bankomat Česká spořitelna 52,13 km
Bankomat Česká spořitelna 52,15 km
Bankomat ČSOB 52,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,15 km
Vesna České Budějovice 52,16 km
Jednota Krč 52,16 km
Jednota-potraviny Kaplice 52,23 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 52,25 km
Bankomat Komerční banka 52,29 km
Bankomat GE Money Bank 52,33 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 52,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,4 km
Bankomat ČSOB 52,41 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 52,44 km
Konzum Budětice 52,48 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 52,48 km
Jednota Mnichov 52,49 km
Bankomat GE Money Bank 52,49 km
Bankomat UniCredit Bank 52,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,5 km
Konzum Hrádek 52,54 km
Bankomat Česká spořitelna 52,57 km
Jednota Kestřany 52,58 km
Bankomat Raiffeisenbank 52,61 km
Prior České Budějovice 52,64 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 52,65 km
Bankomat Česká spořitelna 52,65 km
Bankomat ČSOB 52,67 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 52,7 km
TREFA České Budějovice 52,72 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 52,74 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 52,81 km
Konzum Velké Hydčice 52,87 km
Bankomat Česká spořitelna 52,89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52,89 km
Bankomat ČSOB 52,89 km
Jednota Dříteň 52,91 km
Bankomat GE Money Bank 52,93 km
Bankomat Komerční banka 52,94 km
Bankomat UniCredit Bank 53 km
Bankomat Česká spořitelna 53,17 km
Bankomat ČSOB 53,24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53,24 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 53,29 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 53,32 km
Konzum Železná Ruda 53,47 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 53,5 km
Jednota-potraviny Kaplice 53,56 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 53,71 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 53,73 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 53,79 km
Konzum Hlavňovice 53,98 km
Bankomat Česká spořitelna 54,01 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 54,12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 54,42 km
Bankomat Komerční banka 54,75 km
Jednota Radomyšl 54,78 km
Bankomat ČSOB 54,79 km
Konzum Horažďovice 54,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54,8 km
Bankomat Česká spořitelna 54,92 km
Konzum Čejkovy 55,02 km
Bankomat GE Money Bank 55,2 km
Konzum Horažďovice 55,21 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 55,37 km
Jednota-potraviny Besednice 55,75 km
Konzum Malý Bor 56,47 km
Konzum Hradešice 56,48 km
Konzum Velhartice 56,63 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 56,71 km
Konzum Chotěšov 57,15 km
Konzum Ujčín 57,23 km
Jednota Adamov 57,26 km
Jednota Mečíchov 57,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57,34 km
NKD, Bodenmais (D) 57,49 km
Jednota Velká Turná 57,64 km
Bankomat GE Money Bank 57,64 km
REWE, Bodenmais (D) 57,69 km
Bankomat ČSOB 57,76 km
Bankomat Česká spořitelna 57,84 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 57,9 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 57,92 km
Konzum Ústaleč 57,93 km
McDonalds, Písek 57,98 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 58,01 km
čerpací stanice Shell, Písek 58,06 km
Konzum Kolinec 58,06 km
Jednota Písek 58,06 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 58,16 km
Bankomat Česká spořitelna 58,27 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 58,32 km
Konzum Třebomyslice 58,36 km
Konzum Nalžovské Hory 58,4 km
Konzum Myslív 58,4 km
Bankomat Komerční banka 58,54 km
Bankomat Oberbank AG 58,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58,63 km
Jednota Písek 58,71 km
Bankomat Komerční banka 58,72 km
Bankomat Česká spořitelna 58,78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58,82 km
Bankomat Raiffeisenbank 58,82 km
Bankomat Komerční banka 58,87 km
Konzum Břežany 58,92 km
Bankomat UniCredit Bank 58,92 km
Bankomat Fio banka 58,93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58,93 km
Bankomat ČSOB 58,93 km
Bankomat ČSOB 58,94 km
Bankomat GE Money Bank 58,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59 km
Bankomat ČSOB 59,01 km
Jednota Písek 59,14 km
Konzum Malonice 59,21 km
čerpací stanice Benzina, Písek 59,25 km
Jednota Písek 59,25 km
Jednota Písek 59,36 km
Bankomat Česká spořitelna 59,39 km
Konzum Velký Bor 59,51 km
Jednota-potraviny Malonty 59,54 km
Jednota Písek 59,54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 59,75 km
Jednota Albrechtice 60,04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 60,07 km
Konzum Svéradice 60,1 km
Konzum Čečelovice 60,23 km
Konzum Zavlekov 60,34 km
Norma, Deggendorf (D) 60,64 km
Konzum Hojsova Stráž 60,7 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 60,89 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 60,92 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 60,97 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 61,02 km
Konzum Velenovy 61,03 km
NKD, Deggendorf (D) 61,04 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 61,05 km
Müller, Deggendorf (D) 61,05 km
TEDi, Deggendorf (D) 61,05 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 61,05 km
Rossmann, Deggendorf (D) 61,05 km
Esprit, Deggendorf (D) 61,1 km
C&A, Deggendorf (D) 61,1 km
New Yorker, Deggendorf (D) 61,1 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 61,11 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 61,17 km
Edeka, Deggendorf (D) 61,21 km
Burger King, Deggendorf (D) 61,21 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 61,22 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 61,22 km
Konzum Pačejov 61,23 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 61,26 km
Lidl, Deggendorf (D) 61,26 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 61,27 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 61,28 km
Jednota Ledenice 61,28 km
Kik, Deggendorf (D) 61,32 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 61,33 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 61,33 km
Jednota Sedlice 61,37 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 61,39 km
Real, Deggendorf (D) 61,46 km
Bankomat Česká spořitelna 61,5 km
Bankomat Komerční banka 61,53 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 61,66 km
Bankomat GE Money Bank 61,69 km
Netto, Deggendorf (D) 61,77 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 61,89 km
Jednota Trhové Sviny 61,96 km
Jednota Borovany 62,32 km
Bankomat Česká spořitelna 62,39 km
Bankomat GE Money Bank 62,44 km
Jednota Týn nad Vltavou 62,45 km
Bankomat Česká spořitelna 62,48 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 62,58 km
Konzum Běšiny 62,81 km
Bankomat Česká spořitelna 62,82 km
Bankomat Komerční banka 62,9 km
Bankomat GE Money Bank 62,91 km
Jednota Lišov 62,91 km
Bety Týn nad Vltavou 62,97 km
Bankomat ČSOB 62,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 62,99 km
Bankomat Česká spořitelna 63,01 km
Jednota Kluky 63,03 km
Konzum Pačejov 63,43 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 63,49 km
Jednota Týn nad Vltavou 63,56 km
Konzum Víteň 63,97 km
Konzum Chanovice 63,98 km
Bankomat Česká spořitelna 64,02 km
Jednota Škvořetice 64,36 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 64,37 km
Jednota Záhoří 64,38 km
Konzum Zborovy 64,69 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 64,96 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 65,27 km
Jednota Lom 65,85 km
Konzum Strážov 65,92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 66,06 km
Jednota Vráž 66,12 km
Bankomat Česká spořitelna 66,28 km
Konzum Plánice 66,3 km
Bankomat Česká spořitelna 66,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66,32 km
Jednota Blatná 66,32 km
Bankomat ČSOB 66,32 km
Bankomat Komerční banka 66,42 km
Bankomat Česká spořitelna 66,47 km
Bankomat GE Money Bank 66,5 km
Konzum Dešenice 67,03 km
Konzum Mochtín 67,03 km
Jednota Neplachov 67,48 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 67,59 km
Jednota Slabčice 67,61 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 68,45 km
Jednota Dolní Bukovsko 68,51 km
Jednota Horní Stropnice 69,15 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 69,33 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 69,49 km
Jednota Lnáře 69,51 km
Konzum Nýrsko 69,7 km
Konzum Sobětice 69,7 km
Jednota Podolí 69,84 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 69,88 km
Bankomat Česká spořitelna 69,9 km
Konzum Nýrsko 69,93 km
COOP DISKONT - Nýrsko 69,93 km
Bankomat Komerční banka 69,93 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 69,95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69,96 km
Bankomat ČSOB 69,97 km
Bankomat Česká spořitelna 70,25 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 70,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,73 km
Bankomat ČSOB 70,75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 70,9 km
Bankomat Česká spořitelna 71,06 km
Konzum Janovice 71,09 km
Bankomat Česká spořitelna 71,17 km
Supermarket Zuzana Bechyně 71,2 km
Jednota Jetětice 71,41 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 71,44 km
Jednota Bechyně 71,48 km
Bankomat ČSOB 71,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,49 km
Jednota Borovany 71,5 km
Konzum Bolešiny 71,55 km
Bankomat Komerční banka 71,67 km
Jednota Radětice 71,74 km
Bankomat ČSOB 71,81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,82 km
Bankomat GE Money Bank 71,83 km
Jednota Bechyně 72,04 km
Jednota Nové Hrady 72,11 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 72,13 km
Jednota Varvažov 72,23 km
Bankomat ČSOB 72,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,33 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 72,37 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 72,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,48 km
Bankomat Komerční banka 72,52 km
Bankomat ČSOB 72,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,58 km
Bankomat Česká spořitelna 72,6 km
Bankomat Fio banka 72,6 km
Bankomat Česká spořitelna 72,6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,61 km
Bankomat UniCredit Bank 72,64 km
Bankomat Komerční banka 72,66 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 72,68 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 72,72 km
Konzum Klatovy 72,74 km
Bankomat GE Money Bank 72,75 km
Bankomat Česká spořitelna 72,77 km
Bankomat ČSOB 72,85 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 72,89 km
Bankomat Komerční banka 73,02 km
Bankomat Česká spořitelna 73,05 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 73,07 km
Bankomat Česká spořitelna 73,12 km
Jednota Čimelice 73,13 km
Tempo market Třeboň 73,15 km
Bankomat GE Money Bank 73,31 km
Jednota Bernartice 73,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73,4 km
Bankomat ČSOB 73,42 km
Konzum Bezděkov 73,51 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 73,54 km
Bankomat Česká spořitelna 73,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73,74 km
Bankomat ČSOB 73,76 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 73,8 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 73,81 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 73,83 km
Bankomat Česká spořitelna 73,84 km
Bankomat ČSOB 73,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73,97 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 74,22 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 74,28 km
Bankomat Česká spořitelna 74,3 km
Bankomat Komerční banka 74,3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 74,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,34 km
Bankomat ČSOB 74,39 km
Jednota Kučeř 74,54 km
Jednota Květov 74,57 km
Jednota Borkovice 74,65 km
Jednota Bělčice 74,73 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 75,19 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 75,22 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 75,38 km
Konzum Předslav 75,58 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 75,99 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 76,17 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 76,61 km
Bankomat Česká spořitelna 76,73 km
Bankomat GE Money Bank 76,73 km
Bankomat ČSOB 76,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76,74 km
Bankomat Komerční banka 76,79 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 77,04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 77,21 km
Konzum Měčín 77,53 km
Jednota Probulov 77,72 km
Jednota Mirovice 77,98 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 78,29 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 78,32 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 78,43 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 78,44 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 78,77 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 79,05 km
Jednota Lety 79,1 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 79,14 km
Jednota Stádlec 79,18 km
Jednota Hlavatce 79,18 km
Bankomat Česká spořitelna 79,19 km
Konzum Úsilov 79,37 km
Bankomat GE Money Bank 79,41 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 79,43 km
Jednota Orlík nad Vltavou 79,55 km
Jednota Zbelítov 79,55 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 79,69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79,79 km
Bankomat ČSOB 79,83 km
Bankomat Komerční banka 79,83 km
Bankomat Česká spořitelna 79,85 km
Bankomat ČSOB 79,93 km
Jednota Hrejkovice 79,96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79,97 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 79,97 km
Bankomat ČSOB 79,99 km
CENTRUM Milevsko 80 km
Bankomat GE Money Bank 80 km
Bankomat Česká spořitelna 80,03 km
Bankomat Komerční banka 80,05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80,1 km
Jednota Opařany 80,14 km
Jednota Kostelec 80,2 km
Jednota Sepekov 80,25 km
čerpací stanice OMV, Řípec 80,51 km
Jednota Řípec 80,72 km
Jednota Přílepov 81,13 km
Konzum Švihov 81,23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81,41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81,41 km
Bankomat ČSOB 81,41 km
Bankomat GE Money Bank 81,41 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 81,44 km
Bankomat Česká spořitelna 81,47 km
Konzum Černíkov 81,65 km
Jednota Pechova Lhota 81,93 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 82,05 km
Supermarket Malšice 82,07 km
Jednota Malšice 82,08 km
Jednota Želeč 82,08 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 82,22 km
Bankomat Citibank 82,29 km
Bankomat ČSOB 82,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 82,36 km
Bankomat GE Money Bank 82,37 km
Supermarket Renta Soběslav 82,4 km
Bankomat Komerční banka 82,41 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 82,45 km
Bankomat Česká spořitelna 82,45 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 82,57 km
Jednota Soběslav 82,74 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 82,81 km
Bankomat GE Money Bank 82,93 km
Bankomat Komerční banka 82,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83,01 km
Konzum Kdyně 83,01 km
Bankomat ČSOB 83,02 km
Bankomat Česká spořitelna 83,06 km
Konzum Kdyně 83,21 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 83,32 km
Jednota Klenovice 83,35 km
Jednota Božetice 83,44 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 83,53 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 83,66 km
Konzum Chudenice 83,85 km
Jednota Přehořov 83,91 km
Jednota Kovářov 83,96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 84,19 km
Bankomat Česká spořitelna 84,3 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 85,06 km
Konzum Nezdice u Přeštic 85,21 km
Jednota Roudná 85,23 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 85,35 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 85,38 km
Bankomat Česká spořitelna 85,38 km
Bankomat Komerční banka 85,42 km
Konzum Chocomyšl 85,63 km
Konzum Kout na Šumavě 85,65 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 85,87 km
Konzum Vřeskovice 86,06 km
Jednota Slapy 86,24 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 86,31 km
Bankomat Česká spořitelna 86,37 km
Jednota Myslkovice 86,42 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 86,82 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 86,83 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 86,92 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 87,04 km
Konzum Starý Klíčov 87,64 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 87,68 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 87,75 km
Bankomat Česká spořitelna 87,75 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 87,86 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 88,04 km
Bankomat Česká spořitelna 88,07 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 88,13 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 88,13 km
Konzum Mrákov 88,36 km
Konzum Zahořany 88,4 km
Jednota Košice 88,47 km
Bankomat ČSOB 88,72 km
Bankomat Raiffeisenbank 88,88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88,9 km
Bankomat Komerční banka 88,96 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 89 km
Jednota Dírná 89,03 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 89,08 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 89,09 km
Bankomat Česká spořitelna 89,12 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 89,13 km
Bankomat GE Money Bank 89,21 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 89,26 km
Jednota Tučapy 89,43 km
Jednota Tábor 89,45 km
Bankomat Komerční banka 89,49 km
Konzum Tlumačov 89,54 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 89,57 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 89,57 km
Jednota Chyšky 89,58 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 89,6 km
Bankomat Česká spořitelna 89,61 km
Bankomat Komerční banka 89,65 km
Bankomat ČSOB 89,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89,65 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 89,72 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 89,77 km
Jednota Sezimovo Ústí 89,87 km
Bankomat Česká spořitelna 89,88 km
Bankomat GE Money Bank 89,89 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 89,92 km
Konzum Srbice 90 km
Konzum Folmava 90,05 km
Bankomat GE Money Bank 90,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,09 km
Jednota Jistebnice 90,1 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 90,11 km
Bankomat GE Money Bank 90,16 km
Bankomat Česká spořitelna 90,16 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 90,17 km
McDonalds, Tábor 90,17 km
Bankomat Oberbank AG 90,21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,22 km
Bankomat ČSOB 90,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,28 km
Bankomat ČSOB 90,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,3 km
Bankomat ČSOB 90,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,3 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 90,31 km
Bankomat GE Money Bank 90,31 km
Bankomat Fio banka 90,34 km
Bankomat ČSOB 90,41 km
Bankomat Česká spořitelna 90,53 km
Bankomat Komerční banka 90,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,69 km
Konzum Česká Kubice 90,69 km
Jednota Tábor 90,71 km
Bankomat UniCredit Bank 90,73 km
Bankomat ČSOB 90,78 km
Bankomat Raiffeisenbank 90,8 km
Bankomat Raiffeisenbank 90,8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90,8 km
Jednota Tábor 90,82 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 90,89 km
Bankomat GE Money Bank 90,99 km
Bankomat Česká spořitelna 90,99 km
Bankomat Komerční banka 90,99 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 91,02 km
Bankomat ČSOB 91,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 91,06 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 91,09 km
Bankomat Česká spořitelna 91,15 km
čerpací stanice Shell, Tábor 91,17 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 91,3 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 91,32 km
Konzum Hlohovčice 91,38 km
Jednota Budislav 91,64 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 91,65 km
Jednota Měšice 91,66 km
Konzum Domažlice 91,91 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 91,98 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 91,98 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 92,03 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 92,03 km
Jednota Radkov 92,05 km
Jednota Tábor 92,1 km
Konzum Milavče 92,11 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 92,16 km
Konzum Čermná u Staňkova 92,28 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 92,29 km
Bankomat Raiffeisenbank 92,36 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 92,38 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 92,41 km
Bankomat ČSOB 92,44 km
Bankomat Česká spořitelna 92,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92,45 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 92,51 km
Bankomat GE Money Bank 92,58 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 92,63 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 92,65 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 92,66 km
Bankomat Česká spořitelna 92,66 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 92,68 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 92,74 km
Bankomat Komerční banka 92,77 km
Bankomat Komerční banka 92,77 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 92,82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92,82 km
Bankomat ČSOB 92,82 km
Bankomat Česká spořitelna 92,82 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 92,89 km
Konzum Domažlice 93,01 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 93,06 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 93,07 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 93,08 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 93,12 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 93,13 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 93,4 km
Konzum Osvračín 93,47 km
Jednota Zárybničná Lhota 94,02 km
Konzum Hlohová 94,08 km
Jednota Choustník 94,23 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 94,25 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 94,29 km
Konzum Blížejov 94,54 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 94,79 km
Jednota Krtov 94,9 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 95,29 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 95,35 km
Bankomat Komerční banka 95,41 km
Jednota Borotín 95,52 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 95,59 km
Konzum Trhanov 95,61 km
Konzum Staňkov 95,64 km
Jednota Chotoviny 96,01 km
Bankomat Česká spořitelna 96,04 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 96,09 km
Konzum Staňkov 96,13 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 96,28 km
Konzum Draženov 96,4 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 96,42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 96,42 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 96,48 km
čerpací stanice OMV, Draženov 96,8 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 96,93 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 97,49 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 97,63 km
Jednota Chýnov 98,01 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 98,07 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 98,16 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 98,29 km
Bankomat Česká spořitelna 98,37 km
Konzum Semošice 98,45 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 98,51 km
Bankomat Komerční banka 98,54 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 98,59 km
Bankomat GE Money Bank 98,6 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 98,61 km
Konzum Dobřany 98,61 km
Bankomat Česká spořitelna 98,63 km
Bankomat Komerční banka 98,66 km
Bankomat Česká spořitelna 98,69 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 98,72 km
Bankomat ČSOB 98,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98,74 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 98,78 km
Bankomat GE Money Bank 98,85 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 98,92 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 98,96 km
Bankomat Česká spořitelna 99,02 km
Bankomat GE Money Bank 99,03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99,06 km
Bankomat ČSOB 99,07 km
Bankomat Komerční banka 99,1 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 99,26 km
Bankomat Česká spořitelna 99,27 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 99,55 km
Jednota Ratibořské Hory 99,81 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 99,95 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 100 km
Konzum Horšovský Týn 100,01 km
Jednota Nemyšl 100,02 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 100,12 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 100,24 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 100,24 km
Konzum Postřekov 100,24 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 100,31 km
Konzum Díly 100,37 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 100,7 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 100,88 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 100,88 km
Bankomat Komerční banka 100,88 km
Bankomat Česká spořitelna 100,99 km
čerpací stanice Benzina, Stod 101,12 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 101,42 km
Bankomat Česká spořitelna 101,47 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 101,61 km
Konzum Nový Kramolín 101,62 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 101,67 km
Jednota Pořín 101,84 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 101,84 km
Bankomat GE Money Bank 101,85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101,85 km
Bankomat ČSOB 101,88 km
Bankomat Rokycany 101,88 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 101,89 km
Jednota Dolní Hořice 101,92 km
Bankomat Česká spořitelna 102,1 km
Bankomat Komerční banka 102,14 km
Bankomat ČSOB 102,24 km
Bankomat GE Money Bank 102,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,29 km
Bankomat UniCredit Bank 102,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102,3 km
Bankomat Česká spořitelna 102,31 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 102,34 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 103,33 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 103,56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 103,69 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 103,74 km
Bankomat Česká spořitelna 103,75 km
Bankomat GE Money Bank 103,75 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 103,77 km
Bankomat Komerční banka 104,06 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 104,14 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 104,16 km
Bankomat Česká spořitelna 104,22 km
Bankomat ČSOB 104,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104,33 km
Bankomat Komerční banka 104,39 km
Bankomat ČSOB 104,41 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 104,41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104,42 km
Bankomat Česká spořitelna 104,48 km
Bankomat Česká spořitelna 104,5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104,54 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 104,56 km
Konzum Poběžovice 104,6 km
Bankomat GE Money Bank 104,64 km
Bankomat ČSOB 104,65 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 104,73 km
Bankomat Fio banka 104,84 km
Bankomat GE Money Bank 104,84 km
Bankomat Komerční banka 104,86 km
Bankomat Česká spořitelna 104,86 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 104,89 km
Bankomat GE Money Bank 104,91 km
McDonalds, OC Plzeň 104,91 km
Bankomat Česká spořitelna 104,98 km
Bankomat ČSOB 104,99 km
Bankomat Komerční banka 105 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 105 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 105,02 km
Bankomat Česká spořitelna 105,04 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 105,07 km
Bankomat UniCredit Bank 105,17 km
Konzum Mnichov 105,32 km
Bankomat ČSOB 105,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,43 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 105,49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,51 km
Bankomat ČSOB 105,51 km
Bankomat Česká spořitelna 105,72 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 105,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,8 km
Bankomat ČSOB 105,8 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 105,84 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 105,85 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 105,86 km
Bankomat Česká spořitelna 105,88 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 105,99 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 106 km
Bankomat GE Money Bank 106 km
Bankomat Česká spořitelna 106 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 106,02 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 106,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106,17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 106,19 km
Bankomat ČSOB 106,2 km
Jednota Osek u Rokycan 106,26 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 106,42 km
Bankomat Česká spořitelna 106,52 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 106,53 km
Bankomat Česká spořitelna 106,54 km
Jednota Oldřichov 106,57 km
Bankomat Česká spořitelna 106,71 km
Bankomat Komerční banka 106,87 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 106,9 km
Bankomat Česká spořitelna 106,91 km
Bankomat Česká spořitelna 106,94 km
Bankomat GE Money Bank 106,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107,02 km
Bankomat ČSOB 107,04 km
Jednota Mladá Vožice 107,09 km
Bankomat ČSOB 107,12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107,12 km
Jednota Mladá Vožice 107,2 km
Supermarket Mladá Vožice 107,2 km
Konzum Miřkov 107,3 km
Jednota Nýřany 107,38 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 107,45 km
Bankomat GE Money Bank 107,75 km
Bankomat Fio banka 108,06 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 108,26 km
Bankomat Česká spořitelna 108,28 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 108,33 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 108,5 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 108,62 km
Bankomat Česká spořitelna 108,69 km
Bankomat ČSOB 108,69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108,71 km
Jednota Radčice 109,07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 109,17 km
Bankomat Česká spořitelna 109,45 km
Bankomat GE Money Bank 109,45 km
Bankomat Komerční banka 109,45 km
Bankomat Česká spořitelna 109,51 km
Bankomat Česká spořitelna 109,66 km
Bankomat Česká spořitelna 109,79 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 109,84 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 109,99 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 110,02 km
Konzum Hostouň 110,04 km
Bankomat ČSOB 110,06 km
Bankomat GE Money Bank 110,06 km
Bankomat ČSOB 110,06 km
Bankomat Česká spořitelna 110,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110,06 km
Jednota Druztová 110,25 km
Jednota Heřmanova Huť 110,48 km
Jednota Dolany 110,79 km
Jednota Smilovy Hory 111,2 km
Jednota Kozolupy 111,23 km
Market Zruč 111,35 km
Konzum Vidice 111,44 km
Jednota Stupno 111,62 km
Jednota Město Touškov 112,09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112,24 km
Bankomat ČSOB 112,24 km
Jednota Chotíkov 112,35 km
Jednota Břasy 112,35 km
Bankomat Komerční banka 112,35 km
Bankomat ČSOB 112,7 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 112,75 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 112,83 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 113,12 km
Bankomat Komerční banka 113,18 km
Jednota Třemošná 113,2 km
Market Třemošná 113,2 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 113,28 km
Jednota Úlice 113,49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 114,02 km
Jednota Kladruby 114,68 km
Jednota Žichlice 114,74 km
Bankomat Česká spořitelna 114,82 km
Jednota Česká Bříza 114,85 km
Jednota Sytno 114,85 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 115,24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115,32 km
Konzum Újezd sv. Kříže 115,52 km
Jednota Pňovany 115,94 km
Jednota Nevřeň 116,52 km
Jednota Horní Bříza 116,59 km
Bankomat Česká spořitelna 116,76 km
Supermarket Horní Bříza 116,81 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 117,13 km
Bankomat ČSOB 117,34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117,36 km
Bankomat Komerční banka 117,4 km
Bankomat Česká spořitelna 117,44 km
Bankomat GE Money Bank 117,45 km
Jednota Stříbro 117,93 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 117,94 km
Jednota Stříbro 118,02 km
Jednota Stříbro 118,14 km
Burger King, Neutraubling (D) 118,77 km
Jednota Stráž u Tachova 119,01 km
Jednota Dobříč 119,35 km
Jednota Všeruby 119,55 km
Jednota Líšťany 119,64 km
Jednota Kaznějov 121,7 km
Market Kaznějov 121,7 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 121,89 km
Bankomat Komerční banka 121,94 km
Market Kaznějov 122,06 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 122,21 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 122,38 km
Bankomat GE Money Bank 122,7 km
Jednota Pernarec 122,7 km
Jednota Bor u Tachova 122,73 km
Bankomat Česká spořitelna 122,8 km
Jednota Bor u Tachova 122,88 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 122,9 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 123,04 km
Jednota Mrtník 123,34 km
Jednota Loza 123,58 km
Jednota Horní Bělá 123,7 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 123,73 km
NKD, Regensburg (D) 123,85 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 123,98 km
Jednota Přimda 124,02 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 124,09 km
Jednota Dolní Bělá 124,11 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 124,15 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 124,18 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 124,19 km
Kik, Regensburg (D) 124,26 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 124,3 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 124,34 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 124,37 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 124,55 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 124,59 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 124,64 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 124,69 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 124,73 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 124,74 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 124,76 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 124,88 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 125,05 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 125,06 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 125,53 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 125,55 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 125,6 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 125,61 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 125,61 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 125,68 km
C&A, Regensburg (D) 125,69 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 125,76 km
Jednota Babiná 125,86 km
Jednota Plasy 125,89 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 125,89 km
Bankomat Česká spořitelna 125,93 km
Jednota Úněšov 125,93 km
Jednota Plasy 125,94 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 126,1 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 126,45 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 126,48 km
Jednota Plasy 126,71 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 126,88 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 127,35 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 127,74 km
Bankomat UniCredit Bank 127,81 km
Jednota Černošín 127,84 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 127,97 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 128,01 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 128,2 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 128,24 km
Jednota Hadačka 128,28 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 128,63 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 128,64 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 128,94 km
Jednota Hvozd 129,13 km
Jednota Staré Sedliště 129,22 km
Bankomat UniCredit Bank 129,41 km
Bankomat ČSOB 129,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 129,57 km
Jednota Hošťka 129,57 km
Jednota Rozvadov 129,61 km
Jednota Kralovice 129,68 km
Supermarket Kralovice 129,77 km
Bankomat Česká spořitelna 129,82 km
Jednota Kralovice 129,96 km
Jednota Kralovice 130,04 km
Jednota Pláň 130,41 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 130,75 km
Jednota Konstantinovy Lázně 130,76 km
Bankomat ČSOB 130,85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 130,86 km
Jednota Staré Sedliště 131,12 km
Jednota Mladotice 131,99 km
Jednota Bezdružice 133,69 km
Jednota Bezdružice 133,69 km
Jednota Dlouhý Újezd 134,08 km
Jednota Lestkov 134,63 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 135,02 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 135,02 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 135,03 km
Jednota Nečtiny 135,03 km
Bankomat ČSOB 135,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135,28 km
Jednota-cukrárna Manětín 135,28 km
Jednota Tachov 135,59 km
COOP DISKONT - Tachov 136,1 km
Bankomat Česká spořitelna 136,25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136,28 km
Bankomat ČSOB 136,31 km
Jednota Tachov 136,31 km
Jednota Tachov 136,31 km
Bankomat GE Money Bank 136,39 km
Jednota Tachov 136,45 km
Bankomat Komerční banka 136,57 km
Bankomat Česká spořitelna 136,6 km
Bankomat ČSOB 136,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136,61 km
Bankomat ČSOB 136,63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136,63 km
Jednota Tachov 136,65 km
Bankomat Česká spořitelna 136,69 km
Bankomat GE Money Bank 136,71 km
Jednota Tachov 136,9 km
Jednota Tachov 137,03 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 137,94 km
Bankomat Česká spořitelna 138,3 km
Jednota Planá 138,3 km
Jednota Žihle 138,44 km
Bankomat GE Money Bank 138,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138,52 km
Bankomat ČSOB 138,52 km
Jednota Chodová Planá 141,23 km
Jednota Halže 141,76 km
Bankomat ČSOB 148,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148,55 km
Bankomat Česká spořitelna 148,56 km
Jednota Lázně Kynžvart 155,88 km
Konzum Milčice 165,97 km

mohlo by Vás zajímat

Arnoštov

batoh
Arnoštov
Šumava A-Z: zaniklé osady...
Šumava: volarsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Dobrá

batoh
Dobrá
Šumava A-Z: zaniklé osady...
Šumava: volarsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Centrální části Šumavy (Böhmerwald) a Bavorského lesa (Bayerischer Wald) jsou dnes chráněny jako národní parky a společně tak tvoří jeden z nejznámějších a s celkovou plochou více než 900 km2 jeden z nejrozsáhlejších národních parků Evropy. Na české straně pohoří byla v roce 1963 zřízena Chráněná krajinná oblast Šumava. Ovšem její nejvzácnější partie byl schválen v roce 1991 přísnější režim ochrany - Národní park Šumava o rozloze 69 030 ha. Ze zbytku původní CHKO se stalo ochranné pásmo tohoto nového národního parku s rozlohou 94 448 ha. Na německé straně byl roku 1970 vyhlášen Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) a Přírodní park Horní Bavorský les. Od roku 1990 je také území Šumavy o rozloze 167 000 ha chráněno jako Biosférická rezervace UNESCO. Nebojte se levně se ubytovat a navštivte Šumavu! Není to totiž na úkor kvality ubytování. Vždy zde naleznete levné a kvalitní ubytování. Ubytování za výhodné ceny na horách, u vody, ve vesničkách i ve velkých městech. Široká nabídka levných hotelů, chat a chalup či penzionů. Zcela nejlevnější způsob ubytování jsou levné ubytování v ubytovnách. Řada web kamer vás přes net přesvědčí o stavu sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa on-line zobrazí jejich upravenost. Velké oblibě se těší v létě Lipenská přehrada, v zimě skiareál Lipno. Možnost lyžování, kolo, golf, plavání, relaxace, inline bruslení, letání, rybolov či jízda na koních. Pobaví vás i místní rádia Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy i cestou internetového vysílání.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Nějakou chvíli dříve, než Potužák usedl večeřet s Krušným, jeho hříbek Vojta přihnal hříbata z pastvy na Blatech. Bylo jich sedm, mezi nimi dvouletá, roční i letošní, vesměs pěkná zvířata, zdravá, bujná, dobře krmená, svědomitě hleděná. Po této stránce hospodář neměl příčiny do nespokojenosti se svým čeledínem, a toť byl hlavní důvod, že ho podržel ve své službě, ač mnohdy proskakovaly řeči o tomto výrostku, jež naň vrhaly záhadné, ba povážlivé světlo. Potužák nadto, drže jej u sebe, dostával slovu danému matce hochově, když tato jej v smrtelných úzkostech proboha prosila, aby ji zbavil starostí o její dítě, bděl nad ním a k dobrému je vedl. Hoch, jak neopomenula doznat, prý má v sobě krev svého otce, dobrodružnou, těkavou, k zlému náchylnou; třeba ho přidržovat k tuhé práci, aby mu nezbývalo mnoho volného času; jinak by zvětřil, svým pudům se oddával a připravil by si třeba osud svého otce, jenž kdesi v daleké cizině zemřel v žaláři. Kmotrovství jest u jihočeského sedláka vůbec a u Blaťáka zvlášť velká věc, a povinnosti, jež kmotr na sebe bere, váží netoliko jeho, ale i jeho potomstvo. Umírající žena byla kmotřenkou matky Potužákovy; když tento slyšel její stesky a prosby, bylo mu, že jejími ústy k němu mluví zvěčnělá jeho rodička a že by se dopustil těžkého hříchu, kdyby jí nevyhověl. Přislíbil jí tedy, že hocha k sobě vezme, že bude nad ním bdíti, jako by jeho vlastní byl, a že i v budoucnosti o to pečovati bude, aby tento, až doroste a vyspěje v muže, pevně na svých nohou stál a vedle poměrů svých poctivě se uživiti mohl. Věřil, že prostředí, v němž mladá duše žije, a příklady, jež vůkol sebe vidí a které přímo na ni účinkují, vytvářejí její povahu a ji buď otravují nebo k dobrému vedou, a to mnohem lépe nežli kázání a poučování nejlepšími slovy; doufal, uvazuje se ve svůj slib, že jeho dosavadní zkušenost i v příčině Vojty ho nezklame a že najmě jeho syn, jeho Václav, jehož od dětství k poctivosti a zbožnosti vedl, svým příkladem a vlivem mu bude pomáhati, aby z Vojty se stal bezúhonný, hodný člověk a řádný, poctivý čeledín, později podruh, popřípadě i domkář; že by nároky a tužby Vojtovy mohly kdy zalétati výše, nebo že by mohly vybočiti vně tuto uvedeného kruhu, hospodářovi ani ve snách nepřišlo na mysl; jemu zajisté postačilo, že člověku, jehož vzal pod svou střechu v nejlepším úmyslu, bude se dostávati do smrti práce a tudíž i chleba a přístřeší; však jiného údělu očekávati nemohl, i kdyby jeho matka byla zůstala naživě. Naprostého štěstí není na světě, ale každému člověku lze dosíci jistého životního klidu a spojené s tímto spokojenosti, má-li svědomí čisté a zůstane-li zdráv a ku práci schopen, k čemuž ovšem může dopomoci jen Bůh sám. Třeba jen uskromniti se, nebažiti po marnostech a vystříhati se špatné společnosti. Jediná záruka klidu a spokojenosti je v práci; pracovati musí každý a každý ve vykázaném sobě kruhu; kdo má mnoho, má mnoho starostí. V tomto úzkém kruhu pohybovala se životní filosofie Potužákova. Hleděl si svého, kde mohl, tam i pomáhal, o cizí nestál, a tak dle něho i každý jiný jednati a se zachovati měl, měl-li býti pokládán za řádného člověka. V tomto duchu vychovával své děti, dávaje jim příklad a napomínaje je, a jeho žena činila totéž a těmitéž zásadami se řídila. Tento duch, tyto zásady vládly a vládnou, nehledíc k nepatrným výjimkám, v Plástovicích a mezi selským lidem v jižních Čechách vůbec, pokud hmotná bída se mezi ním neuhostila a nezvrátila podmínky jeho existence, a Bůh budiž za to pochválen! Lid tento byl takovým po všechny věky, přes všecky útrapy, jež poroba naň svalila; byl konzervativním, novotám málo přístupným, tvrdým a měkkým zároveň, silným v utrpení, naprosto neoblomným, neúmorným v práci a důvěřoval v Boha, jehož pomoc prose, sám si pomáhal. V těchto jeho vlastnostech byla a jest záruka jeho síly, jeho trvání, záruka existence našeho národa, jehož největším štěstím jest, že právě tento lid jiným nebyl a není. Lid ten mohl zrněni ti pána, když šlechta naše se zvrhla a po právu vepsí byla dána, avšak cizí pán jeho povahu nezvrátil ani nezměnil. Lid ten se nebouří, on se třeba přikrčí, ale jako že pevně tkví a koření ve své půdě, kterou potem svým zalévá a prací svou obdělává, nikomu a ničemu se dosud nepodařilo jej podlomiti, ani staleté porobě. Práci jeho svatou nikdo neujařmí, neboť jeho práce, toť on sám; bez ní by byly vyvráceny podmínky jeho bytí, on pak, vyrván z kořene, zmítal by se bez cíle, bez vůle, nemaje, kde by se zachytil, jako plove po hladině vodní kus rákosu vichřicí ulomeného. On miluje svou půdu, dar Boha samého, jemu svěřený, ze vší síly své, více než sebe sama, více než vlastní děti své, a bude ji tak milovat dotud, dokud jej uživí, byť sebeskromněji... V tomto ovzduší práce, v rodině, jejíž láska, tužby i myšlenky kotvily v půdě, kterou ona i předkové její od nepamětných věků vzdělávali a s níž srostli, bylo nyní žiti Vojtovi, dítku neznámého otce, jenž možná nikdy v půdě netkvěl, synu matky, již osud v mládí od půdy urval a která, když na ní pracovala, přece na výtěžku své práce žádného zájmu neměla; když pak zemřela, náhle, bez předchozí průpravy, octnul se v domě starousedlého sedláka, sedavého až do těch krajností, výrostek, který do té chvíle byl žil životem zcela jiným, poloviční kočovník, který, co uměl běhat, chodíval, kam se mu zachtívalo, nejméně pak do školy, tu a tam sice, musil-li zrovna nebo chtělo-li se mu, při práci vypomáhal, o pravidelné práci však a o právech vlastnictví jen zcela neurčitých pojmů měl, časem po celé dni a noci se potuloval, aniž se vědělo, co dělal a kde se zdržoval.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky