Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava

Slavnosti pětilisté růže 2015, Český Krumlov

Šumava A-Z: akce
lokalita: krumlovsko


informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavě
tato galerie je propojena s objektem

Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlovtato galerie je propojena s objektem

Český Krumlov


Informace o objektu Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov:

Slavnosti pětilisté růže ve městě Český Krumlov jsou městskou historickou slavností, situovanou do doby panování šlechtického rodu Rožmberků, převážně pak Posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Scénáře jednotlivých ročníků slavností vychází z významných výročí města Český Krumlov a konkrétních dějinných událostí spjatých s rodem Rožmberků a tímto městem. Hlavními body programu jsou historické průvody z období gotiky a renesance, ve kterých účinkuje přes 700 osob, rytířský turnaj „Turnaj růží“, připomínající legendu Dělení růží, Živé šachy s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů, historický trh na zámku Český Krumlov s více jak 130 stánky dobového tovaru a ukázkami historických řemesel, slavnostní ohňostroj nad městem, dobové hry pro děti i dospělé a další historické programy, hudba, divadlo, historický tanec, historický šerm, kejklíři a jokulátoři, fakíři a ohňové show. V průběhu tří dnů slavností proběhne téměř 150 vystoupení a programů na deseti scénách v historickém centru města. Slavnosti pětilisté růže každoročně navštíví více jak dvacet tisíc návštěvníků. Od roku 1990 do roku 2012 navštívilo slavnosti přes 348 tisíc návštěvníků. Slavnosti pětilisté růže byly oceněny cenou Akce roku 2010 v České republice v soutěži Kudy z nudy, pořádanou agenturou Czech Tourism. Slavnosti pořádá Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond.


Informace o objektu Český Krumlov:

Středověké město Český Krumlov se rozkládá v esovitých meandrech řeky. První zmínky o městě se datují z poloviny 13. století. Osídlení břehů Vltavy se ale datuje od doby kamenné, přes dobu bronzovou, Kelty až po Slovany. Obchodní trasy podél řeky Vltavy vedly přes území, které původně patřilo Slavníkovcům, později Přemyslovcům, od kterých jej dostali Vítkovci, kteří vlastnili Krumlov společně s nově založenými sídly Nové Hrady, Rožmberk a Třeboň a byl jejich již čtvrtým hradem. Samotné město vznikalo ve dvou stavebních etapách. První etapou vznikala spontánně část města pod hradem, které se nazývaná Latrán, kterou osídlili poddaní a zajišťovali hospodářský chod hradu. Druhá část města byla jako obchodní osada s obdélníkovým náměstím s uličkami vybíhajícími z rohů náměstí a směřujícími k hradbám města. Tato část města byla postavena na zelené louce a poprvé je o něm zmínka v roce 1274. Již od počátků města zde byly zastoupeny národnosti jak české, tak i německé. První písemné zmínky o městě jsou z listiny Jindřicha I. z Rožmberka z r. 1309. Po vymření krumlovské větve Vítkovů si Jindřich z Rožmberka vymohl na králi převedení krumlovského panství do držení Rožmberků. Za vlády Rožmberků doznaly hrad i město největšího rozmachu, jak v rozvoji řemesel a obchodu, ale i získáním různých městských práv, jako např. právem trhovým, mílovým nebo várečným, tak i ve výstavbě honosných měšťanských domů, masných krámů a konání jarmarků dvakrát ročně. Ke konci 15. století dostal Krumlov povolení ke konání pravidelných týdenních a výročních trhů.  V tomto období se zde také začíná těžit stříbro. Začátkem 17. století jej PetraVok z Rožmberka z důvodu svého zadlužení postoupil císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Po třicetileté válce jej císař Ferdinand II. Habsburský roku 1622 daroval rodu Eggenberků za jejich podporu v průběhu třicetileté války. Rod Eggenberků měl Krumlov v držení 3 generace a po jejich vymření počátkem 18. století dědí Krumlov rod Schwarzenberků. Až do 19. století nebyl Krumlov průmyslovým centrem a proto si z velké části zachoval svůj renesančně barokní charakter a kromě zboření městského opevnění a městských bran se jeho centra dotkly stavební úpravy pouze v malé míře. V roce 1963 byla v Českém Krumlově vyhlášena městská památková rezervace a od roku 1992 je centrum města zařazeno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hrad na skalnatém ostrohu je dominantou města, založen Vítkovci v 1. pol. 13. stol., druhý největší v Čechách po Pražském hradu. Na náměstí morový sloup obklopený sochami, renesanční kašna, radnice.


RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky