Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

regionální muzeum Český Krumlov - otevírací doba

Šumava

Obrázek
kategorie: muzea a expozice
podkategorie: místní
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°48'38.452"N, 14°19'3.653"E

OTEVÍRACÍ DOBA

 

Úterý až Neděle9:00 - 12:00 12:30 - 17:00

Plné vstupné50 KčSlevy25 KčŠkolní výpravy20 KčRodinné vstupné100 Kč

 

 

STÁLÁ EXPOZICE

KERAMICKÝ MODEL ČESKÉHO KRUMLOVA

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model.

Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984.

Přípravné práce byly podloženy studiem archivních materiálů a pramenů, dobových plánů a vedut, historických grafických listů a fotografií i měřením přímo v terénu.
Autoři modelu, ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková, zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny.

Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

V celkové podobě byl model návštěvnické veřejnosti poprvé představen na počátku roku 1985 a dodnes patří mezi právem ceněné a obdivované muzejní exponáty.

HISTORICKÝ OBRAZ ČESKOKRUMLOVSKA OD PRAVĚKU DO KONCE 19. STOLETÍ

Stálá muzejní expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století návštěvníkům přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města. Českokrumlovský region byl osidlován již pravěkým obyvatelstvem v době kamenné, o čemž svědčí i archeologické naleziště v Dobrkovicích u Českého Krumlova.

Nálezy bronzových nástrojů dokladují existenci rozsáhlého hradiště u Dívčího Kamene. V době železné do tohoto regionu pronikly kmeny Keltů, které zde založily mohutné oppidum nedaleko Třísova.

Se slovanským obyvatelstvem z kmene Boleticů se setkáváme na slovanském sídlišti v Boleticích. Středověké osidlování této oblasti jižních Čech je spjato především s českým šlechtickým rodem Vítkovců, zejména s pány z Krumlova a s pány z Rožmberka, kteří zde postupně vytvořili rozsáhlé panství. Kolem poloviny 13. století zde založili hrady Rožmberk a Krumlov, roce 1259 byli do kláštera ve Vyšším Brodě povoláni cisterciáčtí mniši.

Proti rozpínavosti Vítkovců zasáhl český král Přemysl Otakar II., který v centru jejich panství založil roku 1263 cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně a o něco později i nedaleké město České Budějovice. Během této éry vznikla celá řada měst, městeček, osad a vsí, hradů, tvrzí i střediska církevního života s hustou sítí kostelů, kostelíků a klášterů.

Rožmberkové spravovali toto území po tři století a jeho největší rozvoj a rozmach byl spjat právě s jejich vládou. Doba raného novověku byla na Českokrumlovsku ve znamení nebývalého rozvoje a pro celou oblast byla „zlatým věkem“. V roce 1622 získal od císaře Ferdinanda II. českokrumlovské panství rod Eggenberků a na počátku 18. století rozsáhlé panství připadlo Schwarzenberkům a hrad Rožmberk s panstvím získali v roce 1620 Buquoyové.

V 19. století nepatřilo Českokrumlovsko k oblastem se silným zastoupením průmyslu, bylo spíše chudším podhorským regionem s převažující zemědělskou produkcí a řemeslnickou malovýrobou. Výroba zde vycházela především z místní surovinové nabídky, a proto převládala výroba domáckého charakteru a vznikaly zde pouze drobnější průmyslové podniky s nenáročným výrobním programem – zpracování dřeva, těžba rašeliny a grafitu, výroba papíru, sklářství a textilní výroba. Přesto na Českokrumlovsku vznikly dvě pozoruhodné technické památky – Schwarzenberský plavební kanál z konce 18. století a koněspřežná dráha z Českých Budějovic do Lince z 1. poloviny 19. století.

Až do poloviny 20. století patřila tato oblast tradičně k jazykově a národnostně smíšeným územím s obyvatelstvem české a německé národnosti.

BAROKNÍ JEZUITSKÁ LÉKÁRNA

Barokní jezuitská lékárna je ojediněle dochovaným souborem zařízení barokní oficíny a spolu s unikátním keramickým modelem historického jádra Českého Krumlova tvoří nepřehlédnutelný expoziční celek, který se dlouhodobě těší velkému zájmu tuzemských ale i zahraničních návštěvníků.

Základem jezuitské lékárny je zařízení barokní oficíny, které je tvořeno bohatě vyřezávanými, malovanými a zlacenými rohovými regály ze smrkového a borového dřeva s policemi a 70 zásuvkami s barokními krajinami a latinskými nápisy (signaturami). Barokní lékárna má také výraznou malířskou a řezbářkou výzdobu, nad regály jsou dva oválné obrazy světců – sv. Jana Nepomuckého a sv. Pantaleona v bohatě řezbovaných a zlacených rámech, centrálně umístěná plastika Panny Marie a vývěsní štít, který je připisován známému jihočeskému malíři Františku Jakubu Prokyšovi. Základní vybavení lékárny tvoří na dvě stě drobnějších exponátů – hmoždířů, kotlíků, naběraček, dřevěných krabic či skleněných, dřevěných, kameninových a porcelánových dóz, láhví a stojatek, které pochází ze 17. – 19. století. Některé z nádob dokonce ještě uchovávají původní obsah. Pozoruhodným předmětem je železná „oplatnice“, která sloužila k výrobě kulatých oplatek. Celý soubor barokní lékárny byl nákladně restaurován v 70. letech 20. století a dodnes tvoří integrální součást stálé expozice muzea.

Keramický model města

STÁLÁ EXPOZICE

KERAMICKÝ MODEL ČESKÉHO KRUMLOVA

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model.

Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila …

Figurální porcelán z Míšně, 1800-1860

STÁLÁ EXPOZICE

HISTORICKÝ OBRAZ ČESKOKRUMLOVSKA OD PRAVĚKU DO KONCE 19. STOLETÍ

Stálá muzejní expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století návštěvníkům přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města. Českokrumlovský region byl osidlován již pravěkým obyvatelstvem v době kamenné, …

BAROKNÍ JEZUITSKÁ LÉKÁRNA

Barokní jezuitská lékárna je ojediněle dochovaným souborem zařízení barokní oficíny a spolu s unikátním keramickým modelem historického jádra Českého Krumlova tvoří nepřehlédnutelný expoziční celek, který se dlouhodobě těší velkému …

Snímání obrazového kódu

STÁLÁ EXPOZICE

3D MUZEUM

Chcete si prohlédnout 3D poklad z doby bronzové?

Stáhněte si do vašeho chytrého telefonu nebo do tabletu podporu Google Play (dole na stránce)

Zvolte si v menu požadovaný typ 3D zobrazení

Fotoaparát telefonu nebo tabletu …

odkaz: regionální muzeum Český Krumlov - otevírací doba

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavě

otevírací doba

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

doplňující informace

Regionální muzeum v Českém Krumlově s knihovnou a terénní stanicí experimentální archeologie. Nabízí badatelské služby a odborné konzultace pro skupiny, školy i jednotlivce. Organizuje výstavy, přednášky, workshopy či semináře. Poskytuje krátkodobý pronájem prostor. K vidění gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města, představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů. Stálá muzejní expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století návštěvníkům přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města. Českokrumlovský region byl osidlován již pravěkým obyvatelstvem v době kamenné, o čemž svědčí i archeologické naleziště v Dobrkovicích u Českého Krumlova. Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984. Autoři modelu, ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková, kteří zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny. Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu. V celkové podobě byl model návštěvnické veřejnosti poprvé představen na počátku roku 1985 a dodnes patří mezi právem ceněné a obdivované muzejní exponáty.

mapa

akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

místa v okolí

regionální muzeum Český Krumlov

batoh
regionální muzeum Český Krumlov
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

jezuitská zahrada, Český Krumlov

batoh
jezuitská zahrada, Český Krumlov
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kašna v jezuitské zahradě, Český Krumlov...

batoh
kašna v jezuitské zahradě, Český Krumlov
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

mlýn na parkánu, Český Krumlov

batoh
mlýn na parkánu, Český Krumlov
Šumava A-Z: mlýny
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
regionální muzeum Český Krumlov 0 km
jezuitská zahrada, Český Krumlov 0.03 km
kašna v jezuitské zahradě, Český Kru... 0.04 km
mlýn na parkánu, Český Krumlov 0.04 km
Wolf Josef 0.04 km
prelatura Český Krumlov 0.07 km
pamětní deska Jiří Bílek z Bílenberk... 0.09 km
sousoší kalvárie, Český Krumlov 0.1 km
hudební pavilon, Český Krumlov 0.12 km
památník Friedricha Ludwiga Jahna, Č... 0.12 km
kaplanka, Český Krumlov 0.13 km
kostel sv. Víta, Český Krumlov 0.13 km
kašna Latrán, Český Krumlov 0.14 km
infocentrum Český Krumlov 0.17 km
městský park, Český Krumlov 0.17 km
muzeum Marionet, Český Krumlov 0.17 km
kostel sv. Jošta, Český Krumlov 0.17 km
památník bojů a vítězství nad fašism... 0.17 km
Slavnosti pětilisté růže, Český Krum... 0.18 km
Vok Petr z Rožmberka 0.18 km
Český Krumlov 0.18 km
Toulavá kamera ČT - vory, Český Krum... 0.18 km
Chromy Anna 0.18 km
příslušníci čs. letectva v RAF (1940... 0.18 km
Ze šumavy, Eliška Krásnohorská 0.18 km
Jen ho nechte, ať se bojí 0.19 km
sv. Jan Nepomucký, Lazebnický most, ... 0.19 km
Pan Tau a cesta kolem 0.2 km
Hop, a je tu lidoop 0.2 km
morový sloup, Český Krumlov 0.21 km
morový sloup s kašnou, Český Krumlov... 0.21 km
kašna u Morového sloupu, Český Kruml... 0.21 km
lípa městský park, Český Krumlov... 0.22 km
Mrázkův mlýn, Český Krumlov 0.22 km
Pyšná princezna 0.23 km
kašna I. nádvoří zámek Český Krumlov... 0.24 km
muzeum vltavínů, Český Krumlov 0.24 km
pamětní deska Josef Rosenauer 0.24 km
kaple sv. Martina, Český Krumlov 0.26 km
Vydrýsek - O cizí řece 0.26 km
kaple výklenková Český Krumlov 0.26 km
dětské hřiště, městský park, Český K... 0.27 km
muzeum fotoatelier Seidel 0.27 km
Seidel Josef 0.27 km
kašna II. nádvoří zámek Český Krumlo... 0.28 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Čech... 0.28 km
wax museum Český Krumlov 0.29 km
minoritský klášter, Český Krumlov... 0.3 km
Pan Tau a cesta kolem světa 0.32 km
Krumlovský mlýn, Český Krumlov 0.33 km
muzeum historických motocyklů, Český... 0.33 km
legendy o v českokrumlovském mlýně... 0.33 km
Egon Schiele Art Centrum, Český Krum... 0.33 km
Schiele Egon 0.33 km
synagoga Český Krumlov 0.34 km
zámek Český Krumlov, UNESCO 0.37 km
kašna zámecké divadlo Český Krumlov... 0.43 km
Budějovická brána, Český Krumlov... 0.46 km
kaple na mostě u Budějovické brány, ... 0.48 km
Vošahlíkův mlýn, Český Krumlov 0.53 km
Barokní srdce Evropy - Zahrady a kom... 0.61 km
kaskádová fontána, zámek Český Kruml... 0.62 km
bazén Český Krumlov 0.94 km
kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kří... 0.95 km
Niva - Nenajdete ve světě sýry jako ... 1.18 km
rechle Český Krumlov 1.18 km
informační a servisní centrum Český ... 1.28 km
nádraží Český Krumlov 1.29 km
Papouščí skála, Nové Spolí 2.15 km
CHKO Blanský les 2.38 km
vlaková zastávka Kladné 2.56 km
SDH Přísečná 3.13 km
Böhmová Božena 3.13 km
pomník padlých WWI i II, Přísečná... 3.14 km
Přísečná 3.15 km
kaple Přísečná 3.36 km
Chabičovice 3.55 km
městský dům Větřní 3.76 km
Větřní 3.8 km
pivovar Glokner 3.81 km
papírna Větřní 3.82 km
Spiro Ignác 3.82 km
nádraží Kájov 3.82 km
Golf Club Český Krumlov 3.89 km
SDH Větřní 4.03 km
Přídolí 4.09 km
Srnín 4.13 km
kaple Srnín 4.17 km
pomník padlých WWI, Kájov 4.29 km
kostel Zesnutí Panny Marie, Kájov 4.3 km
Náš venkov - Větřní super jednička... 4.32 km
fara s hospicem Kájov 4.32 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kájo... 4.32 km
Kájov 4.33 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov 4.33 km
kaple sv. Terezie, Kájov 4.34 km
hřbitov Kájov 4.36 km
sousoší sv. Tadeáš, Josef a Ant. Pad... 4.43 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Větřní... 4.62 km
fara Větřní 4.63 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Větřní... 4.66 km
silniční most Vltava, Větřní 4.76 km
nádraží Zlatá Koruna 5.09 km
SDH Rájov 5.19 km
Rájov 5.21 km
pomník padlých WWI i II, Rájov 5.24 km
Nová Koruna 5.48 km
kostel sv. Máří Magdalény, Černice... 5.52 km
kaple Křenov 5.54 km
koupaliště Zlatá Koruna 5.6 km
Černice 5.65 km
bunkr (řopík) 197/67/A-180 5.67 km
mlýn Zlatá Koruna 5.68 km
hřbitov Zlatá Koruna 5.7 km
bunkr (řopík) 197/69/A-180Z 5.85 km
muzeum lehkého opěvnění Křenov 5.85 km
bunkr (řopík) 197/70/A-140Z 6.03 km
SDH Zlatá Koruna 6.08 km
silniční most Vltava, Zlatá Koruna... 6.09 km
vlaková zastávka Mezipotočí 6.17 km
Zlatá Koruna 6.2 km
Cisterciácká lípa na návsi, Zlatá Ko... 6.21 km
bunkr (řopík) 197/71/A-180Z 6.22 km
pamětní deska Antonín Borový 6.26 km
cisterciácký klášter Zlatá Koruna... 6.31 km
Paměť stromů - 7. díl - Zlatá Koruna... 6.31 km
Mezipotočí 6.33 km
lípa Kapucínka, Zlatá Koruna 6.38 km
hvězdárna Kleť 6.39 km
Kaliště 6.41 km
bunkr (řopík) 197/72/A-160Z 6.5 km
památník obětem totalit, Kleť 6.55 km
koloběžky Kleť 6.55 km
sluneční hodiny Kleť 6.57 km
Kleť 1084 m n. m. 6.6 km
bunkr (řopík) 197/73/A-180Z 6.6 km
kaple výklenková Kaliště 6.86 km
bunkr (řopík) 197/76/A-160Z 7.06 km
bunkr (řopík) 197/75/B2-100 7.11 km
U Bugenů 7.17 km
kaple výklenková Slavkov 7.22 km
rybník po Štěkří 7.38 km
Kladenské Rovné 7.39 km
zámek Červený Dvůr 7.47 km
tvrz Slavkov 7.48 km
fara Slavkov 7.48 km
kostel sv. Bartoloměje, Slavkov 7.5 km
Slavkovská lípa 7.5 km
SDH Slavkov 7.5 km
pomník republiky, Slavkov 7.51 km
Boletice 7.52 km
Slavkov 7.52 km
Štěkře 7.53 km
tvrz Štěkře 7.53 km
návesní rybník, Štěkře 7.56 km
parkoviště lanová dráha Krasetín - K... 7.63 km
sedačková lanovka Kleť 7.69 km
Svatojánský věneček 7.77 km
pomník padlých WWII, Krasetín 7.9 km
Krasetín 7.92 km
kaple Horní Třebonín 8.17 km
Horní Třebonín 8.19 km
silniční most Vltava, Zátoňské Dvory... 8.23 km
SDH Třísov 8.33 km
návesní rybník, Třísov 8.34 km
Třísov 8.35 km
vlaková zastávka Třísov 8.39 km
pomník padlých WWI, Dolní Třebonín... 8.39 km
SDH Dolní Třebonín 8.4 km
Dolní Třebonín 8.4 km
parkoviště Třísov 8.41 km
kaplička Panny Marie, Třísov 8.48 km
lípa Třísov 8.49 km
Záluží u Dolního Třebonína 8.5 km
dětské hřiště Dolní Třebonín 8.56 km
kaple Záluží 8.58 km
památník Lt William R. Preddy 8.74 km
keltské oppidum Třísov 8.76 km
Holubov 8.82 km
infocentrum Holubov 9.11 km
památník Karel Kovařovic 9.14 km
dětské hřiště Holubov 9.15 km
kostel sv. Maří Magdalény, Chvalšiny... 9.16 km
Chvalšiny 9.17 km
nádraží Holubov 9.18 km
zřícenina hradu Dívčí kámen 9.19 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na Š... 9.19 km
Rosenauer Josef 9.22 km
muzeum Schwarzenberského plavebního ... 9.22 km
Křemžský potok 9.33 km
Svatojánský věneček 9.34 km
Podhradský 9.43 km
železniční most Kremžský potok, Holu... 9.44 km
Zátoň u Českého Krumlova 9.44 km
silniční most Vltava, Zátoň 9.45 km
hřbitov Zátoň 9.53 km
Čertyně 9.54 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zátoň 9.55 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na Š... 9.57 km
fara Zátoň 9.57 km
Holubovský dub letní 9.58 km
hřbitov Chvalšiny 9.62 km
Pasovary 9.67 km
tvrz Pasovary 9.7 km
Prostřední Svince 9.71 km
SDH Prostřední Svince 9.72 km
Svéráz 10.16 km
Vesnicopis - Kouty 10.3 km
pomník padlých WWI, Netřebice 10.33 km
Netřebice 10.35 km
SDH Netřebice 10.35 km
zvonička Netřebice 10.36 km
pomník padlých WWI, Křemže 10.49 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Křem... 10.51 km
Smil Jan z Křemže 10.51 km
Křemže 10.51 km
pozůstatky koňské dráhy Holkov - Vel... 10.55 km
pomník Jana Smila, Křemže 10.55 km
kostel sv. Michaela, Křemže 10.56 km
nádraží Holkov 10.59 km
fara Křemže 10.6 km
kostel Československé církve husitsk... 10.6 km
Kosov 10.66 km
SDH Křemže 10.68 km
Holkov 10.69 km
Náhořany u Větřní 10.76 km
nádraží Hořice na Šumavě 10.8 km
Rafťáci 10.83 km
hřbitov Křemže 10.85 km
SDH Velešín 10.86 km
kaple sv. Voršily, Křemže 10.87 km
pomník obětí WWII, Netřebice 11.22 km
společný hrob obětí transportu u Net... 11.23 km
u Mříče se srazily osobní vlaky, 14 ... 11.32 km
rybník Světlík 11.36 km
Hořice na Šumavě 11.36 km
kostel sv. Kateřiny, Hořice na Šumav... 11.42 km
sedm kamenných kašen, Hořice na Šuma... 11.45 km
sv. Jan Nepomucký, Hořice na Šumavě... 11.45 km
fara Hořice na Šumavě 11.46 km
památník pašijových her, Hořice na Š... 11.47 km
naučná stezka, Hořice na Šumavě 11.51 km
pranýř, Hořice na Šumavě 11.52 km
muzeum pašijových her Hořice na Šuma... 11.55 km
muzeum radiopřijímačů Hořice na Šuma... 11.55 km
Kaplice - nádraží 11.61 km
Nepřímá výprava vlaků 11.61 km
kašna Světlík 11.74 km
nádraží Kaplice - nádraží 11.76 km
Světlík 11.76 km
Jílek Josef, páter 11.78 km
tvrz Chlumeček 11.89 km
pamětní deska Dr. Edvard Beneš, Svět... 11.89 km
Pohádková rezervace, Hořice na Šumav... 11.89 km
Chlumeček 11.9 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Světlík... 11.95 km
fara Světlík 11.99 km
kostel sv. Jakuba Většího, Světlík... 11.99 km
hřbitov Světlík 12.02 km
zaniklé pašijové divadlo i kaple P. ... 12.07 km
Ammann Johann Josef 12.1 km
pamětní deska Johann Josef Ammann 12.1 km
pašijové divadlo - přírodní amfiteát... 12.13 km
kaple u Světlíku 12.29 km
Hamry u Křemže 12.3 km
památník dosídlení Omleničky 12.3 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Omlenič... 12.34 km
Omlenička 12.34 km
Kopecký Miloš 12.49 km
kaple Stupná 12.49 km
Stupná 12.49 km
památník 63 obětí pochodu smrti, Oml... 12.6 km
Mýtina 12.92 km
přehrada Římov 13.04 km
Rožmitál na Šumavě 13.21 km
dětské hřiště Římov 13.22 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 13.29 km
Rafťáci 13.33 km
muzeum vláčků, Římovská roubenka... 13.44 km
Bylo nás pět 13.45 km
kostel sv. Ducha, loretánská kaple, ... 13.45 km
Římov 13.45 km
lípa Jana Gurreho, Římov 13.46 km
Paměť stromů - 12. díl - Římov 13.46 km
nádraží Omlenice 13.48 km
Rašeliniště Bobovec 13.5 km
křížová cesta Římov, Římovské pašije... 13.5 km
infocentrum Římov 13.5 km
sv. Jan Nepomucký, Římov 13.5 km
Kladiny 13.53 km
kaple Panny Marie, Kladiny 13.54 km
Poslušně hlásím 13.56 km
zámek Římov 13.57 km
Gerstner František Antonín 13.57 km
hřbitov Římov 13.74 km
Březí u Boršova nad Vltavou 13.84 km
slovanské hradiště Branišovice 14.07 km
Barokní srdce Evropy - Města 14.1 km
pomník padlých WWI, Chmelná 14.12 km
památník Capt. Raymond F. Reuter 14.13 km
Chmelná 14.13 km
kaple Chmelná 14.14 km
Bedřichov 14.15 km
SDH Chmelná 14.15 km
kamenný most Malše, Římov 14.36 km
Bujanov 14.59 km
SDH Bujanov 14.6 km
Muckov 14.63 km
vlaková zastávka Bujanov 14.71 km
mlýn Hamr, Římov 14.74 km
minimuzeum koněspřežky Bujanov 14.74 km
dub Hamr, Římov 14.75 km
hřbitov Brloh 14.79 km
Mokrá 14.81 km
hřbitov Kaplice 14.93 km
naučná stezka Brložsko 14.94 km
fara Boršov nad Vltavou 14.94 km
hřbitov Boršov nad Vltavou 14.95 km
jilm habrolistý, Kaplice 14.95 km
pomník padlých WWII, Kaplice 14.95 km
kostel sv. Jakuba Většího, Boršov na... 14.96 km
kostel sv. Šimona a Judy, Brloh 14.98 km
Brloh 14.98 km
fara Brloh 14.99 km
roubenka Malšín 15 km
pomník padlých WWI i II, Brloh 15.01 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Kapl... 15.01 km
infocentrum Kaplice 15.01 km
Boršov nad Vltavou 15.03 km
Hop nebo trop 15.04 km
HZS Jihočeského kraje - požární stan... 15.04 km
kostel Srdce Ježíšova, Malšín 15.06 km
Kotlina pod Pláničským rybníkem 15.09 km
kašna Kaplice 15.15 km
silniční most Otava, Boršov nad Vlta... 15.16 km
letiště Frymburk 15.17 km
Městský pivovar Kaplice 15.18 km
radnice Kaplice 15.21 km
Cvrčkův mlýn 15.22 km
Větrná 15.23 km
Historická expozice Kaplicka 15.24 km
fara Kaplice 15.3 km
Kaplice 15.36 km
příslušníci čs. letectva v RAF (1940... 15.36 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 15.36 km
Pláničský rybník (Velký Kozí) 15.37 km
přírodní rezervace Pláničský rybník... 15.37 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 15.38 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 15.38 km
naučná stezka Řemeslo na řece 15.42 km
železniční most Otava, Boršov nad Vl... 15.43 km
Ostrov 15.43 km
kaple Neposkvrněného početí Panny Ma... 15.5 km
Jámy 15.5 km
Sokol Boršov nad Vltavou 15.6 km
Blatná u Frymburku 15.62 km
kaple Poříčí 15.7 km
obětem heydrichiády, Boršov nad Vlta... 15.75 km
kaplička Poříčí 15.79 km
nádraží Boršov nad Vltavou 15.85 km
nádraží Včelná 15.92 km
rybník Olšina 15.94 km
Cyklotoulky - Olšina 15.94 km
Včelná 16.04 km
vlaková zastávka Hodňov 16.04 km
Plav 16.07 km
Skoronice 16.08 km
pomník zavražděných amerických letců... 16.17 km
expozice rybářská bašta Olšina 16.22 km
Vávra František 16.32 km
Homole 16.43 km
Blansko 16.53 km
dub letní, Blansko 16.54 km
zřícenina hradu Kuglvajt 16.56 km
Olšina v Novolhotském lese 16.58 km
Olšina 16.69 km
Malá farma 16.72 km
fara Blansko 16.74 km
Kuklov 16.75 km
kostel sv. Jiří, Blansko 16.77 km
hřbitov Blansko 16.78 km
kaple výklenková Kuklov 16.78 km
SDH Blansko 16.79 km
židovský hřbitov Rožmberk nad Vltavo... 16.8 km
Údolí včel 16.81 km
zřícenina kláštera Kuklov 16.81 km
pomník padlých WWI, Kuklov 16.82 km
Šporcl Pavel 16.92 km
VÚ Boletice 16.94 km
Milda 17.04 km
Příběh komunisty, Miloš Jakeš 17.04 km
Jakeš Miloš 17.04 km
Pašinovice 17.11 km
pomník padlých WWI, Pašinovice 17.13 km
SDH Černá v Pošumaví 17.13 km
Kuklovský dub 17.16 km
Kuklwaitská lípa 17.18 km
pomník padlých WWI, Černá v Pošumaví... 17.18 km
kostel Neposkvrněného početí Panny M... 17.19 km
sv. Jan Nepomucký, Černá v Pošumaví... 17.2 km
Černá v Pošumaví 17.21 km
Schimann Adolf 17.21 km
dopravní nehoda autobusu u osady Naž... 17.21 km
kaple Černá v Pošumaví 17.21 km
letecký souboj P-51 Mustang vs. Me-... 17.26 km
lávka Vltava, Vyšší Brod 17.27 km
Lesní Domky 17.3 km
kaple nad Olšinou 17.35 km
infocentrum Černá v Pošumaví 17.36 km
kašna hradní Rožmberk nad Vltavou 17.51 km
Březan Václav 17.55 km
hrad Rožmberk nad Vltavou 17.56 km
Nový Mlýn, Pašinovice 17.59 km
Svinenský potok 17.61 km
silniční most Vltava, Rožmberk nad V... 17.62 km
sv. Jan Nepomucký, Rožmberk nad Vlta... 17.62 km
holašovické Stonehenge 17.66 km
památník zemřelých 1946, Hodňov 17.66 km
renesanční dům, Rožmberk nad Vltavou... 17.66 km
kostel sv. Mikuláše, Rožmberk nad Vl... 17.69 km
Hop nebo trop 17.7 km
Rafťáci 17.7 km
kašna na náměstí Rožmberk nad Vltavo... 17.71 km
fara Rožmberk nad Vltavou 17.71 km
sv. Jan Nepomucký na sloupu, Rožmber... 17.71 km
Rafťáci 17.73 km
Rožmberk nad Vltavou 17.74 km
Pavučina 17.74 km
kašna malá Rožmberk nad Vltavou 17.75 km
kašna Rožmberk nad Vltavou 17.77 km
dětské hřiště Rožmberk nad Vltavou... 17.77 km
Milná 17.81 km
SDH Rožmberk nad Vltavou 17.85 km
hřbitov Ktiš 17.87 km
fara Ktiš 17.88 km
hřbitov Rožmberk nad Vltavou 17.89 km
kostel sv. Bartoloměje, Ktiš 17.93 km
muzeum selský dvůr Holašovice 17.94 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na Š... 17.95 km
Prodaná nevěsta 17.95 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 17.95 km
Holašovice 17.95 km
návesní rybník, Holašovice 17.97 km
pomník padlých WWI, Ktiš 17.97 km
Ktiš 17.97 km
Už zase skáču přes kaluže 17.98 km
Vesnicopis - Holašovice 17.99 km
pamětní deska české školy, Holašovic... 18 km
Stříbrná paruka - 1.díl - Primadona... 18 km
kašna Ktiš 18 km
pamětní kámen UNESCO, Holašovice 18.02 km
vodní pumpa Holašovice 18.04 km
kaple Holašovice 18.05 km
kostel Nejsvětější Trojice, Hodňov... 18.06 km
pamětní deska renovace kostela Hodňo... 18.07 km
pomník padlých WWI i II, Hodňov 18.08 km
infocentrum Holašovice 18.1 km
parkoviště Holašovice 18.11 km
fara Hodňov 18.11 km
dětské hřiště Holašovice 18.13 km
Hodňov 18.14 km
Hop nebo trop 18.16 km
kaplička Holašovice 18.2 km
zeravy Komařice 18.24 km
zámek Komařice 18.25 km
fara Komařice 18.28 km
socha Immaculaty, Komařice 18.28 km
Komařice 18.3 km
Holidayinfo - Lipno, Březovice 18.3 km
SDH Komařice 18.3 km
hřbitov Hodňov 18.37 km
Květoňov 18.39 km
Alpská vyhlídka 960 m n. m. 18.41 km
Smědeč 18.41 km
vodáctví Černá v Pošumaví 18.43 km
cyklistika Černá v Pošumaví 18.43 km
koupání Černá v Pošumaví 18.43 km
nádraží Černá v Pošumaví 18.54 km
Holidayinfo - Lipno, Kramolín 18.66 km
horská služba Kramolín 18.66 km
sedačkové lanovky Lipno 18.69 km
Hůrka u Horní Plané 18.92 km
Bližná 19.03 km
Tisovka 19.15 km
Řevňovice 19.23 km
Hůrka 19.28 km
bobová dráha Lipno nad Vltavou 19.48 km
NS Lipno nad Vltavou 19.5 km
SDH Frymburk 19.61 km
hřbitov Dolní Dvořiště 19.66 km
Pacovští zastřelili tři muže 19.69 km
fara Dolní Dvořiště 19.72 km
Holidayinfo - Lipno, Foxpark 19.73 km
kostel sv. Jiljí, Dolní Dvořiště... 19.74 km
lanové centrum Lipno nad Vltavou 19.75 km
sv. Jan Nepomucký, Dolní Dvořiště... 19.77 km
nádraží Rybník 19.78 km
kašna Dolní Dvořiště 19.78 km
skiareál Frymburk 19.8 km
Stilzel, skřet šumavský, Hans Watzli... 19.8 km
Watzlik Hans 19.8 km
Dolní Dvořiště 19.8 km
skiareál Lipno - Kramolín 19.8 km
běžecké lyžování Lipno - Kramolín... 19.8 km
dětské hřiště Frymburk 19.8 km
wakeboarding a vodní lyžování, Frymb... 19.82 km
motokáry Horní Planá 19.83 km
koupání Frymburk 19.85 km
golf Lipno nad Vltavou 19.86 km
kaple Panny Marie Bolestné, Frymburk... 19.88 km
Stifterův smrk 19.9 km
Activity Park Médi Kubíka, Frymburk... 19.9 km
kaple u Stifterova smrku, Horní Plan... 19.9 km
vodní elektrárna Vyšší Brod 19.93 km
dětské hřiště Lipno nad Vltavou 19.94 km
muzeum Frymburk 19.94 km
infocentrum Frymburk 19.95 km
kostel sv. Ondřeje, Rychnov nad Malš... 19.96 km
chrlící žába, Frymburk 19.96 km
pomník padlých WWI, Rychnov nad Malš... 19.98 km
sv. Jan Nepomucký, Rychnov nad Malší... 19.98 km
kašny Rychnov nad Malší 19.99 km
Rychnov nad Malší 19.99 km
pranýř, Frymburk 19.99 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail

další informace

Plošná ochrana na Šumavě se v chráněném území Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava provádí prostřednictvím zonace. To znamená, že je území rozděleno do jednotlivých zón, ve kterých jsou pak následně uplatňovány rozdílné ochranné postupy. Národní park Šumava je rozdělen do 3 zón, chráněná krajinná oblast do 4 zón. Nejpřísnější ochranářská opatření jsou uplatňována v I. zónách, které zahrnují nejvzácnější území (rašeliniště, jezera, původní horské smrčiny, v CHKO zahrnují maloplošná chráněná území aj.), nejnižší opatření jsou v III. a IV. zónách. V nejcennějších územích, I. zónách ochrany přírody, je v národním parku volný pohyb návštěvníků omezen pouze na vyznačené turistické trasy. V CHKO Šumava je pohyb omezen na turistické značené trasy pouze v národních přírodních rezervacích a některých vybraných maloplošných chráněných územích. Není v nich povoleno sbírat lesní plody a houby, neboť i tyto jsou přirozenou součástí přírody a jejich sběr s sebou přináší poškozování přírodního prostředí, ať již přímo nebo druhotně rušením živočichů. V terénu je I. zóna Národního parku Šumava označena tabulkou s nápisem „I. zóna národního parku“. Hranice I. zóny je dále vyznačena dvěma červenými pruhy namalovanými na hraničních sloupcích nebo hraničních stromech. Spodní pruh je otevřený směrem do I. zóny. Šumava (německy Böhmerwald) nabízí svým návštěvníkům především svou téměř nedotčenou přírodu, ve které se mohou zotavit, sportovat, načerpat sil. Pro poznávání Šumavy využijte bohaté nabídky levného ubytování až po luxusní nejen na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné pro dovolenou, sportovní aktivity, společenské akce, oslavy konce roku, poznávání kraje, historie a přírody.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

A Potužák děkoval Bohu z té své duše...

Jen jedna myšlenka se mu neustále vtírala jako černá chmu­ra, nedopouštějíc, aby se cítil zplna šťastným: po tom, co u soudu řekl pěšák Martinák, nebylo mu lze pochybovati, že tento člověk se potkal na Blatech s jeho dcerou Apolenou. Co znamenalo ono „zašpásování", o němž se zmínil? — Však řekl úřední sluha Novák, že tenhle Martinák je záletný zhýralec... Snad někdo doprovázel Apolenu a ten pak za­kročil!... Však promluví s děvčetem, přinutí je, aby po­vědělo pravdu!... A výstrahu mu dá...

„Jen nepřijdeš-li pozdě se svou výstrahou!" ozval se po-supně hluboko v jeho nitru posměšný jakýs hlas, a rackové, kroužící opodál nad hladinou rybniční, zachechtali se jízli­vě... Rval se s těmito myšlenkami; vší mocí je zaháněl, ale marné bylo jeho úsilí zbavit se jich... Bez příčiny toho pěšáka přece nikdo neuhodil, a on snad naschvál vinil Václava, aby pravou příčinu zakryl...

Přiblížil se ke splavu. Hučely, šuměly dosud vody přes něj uhánějící, jak se Potužákovi zdálo, se stejným třeskem jako zrána, ale záhy se přesvědčil očima, že večerní ticho jej kla­malo a že ráno jich hukot byl překonáván hulákáním rozlíce­ného zástupu shromážděných tuto lidí. Maně oči jeho za­bloudily tentokráte vpravo, k brlení, jehož se držel tonoucí Petr Radonický... Tam, kousek opodál, stáli správec, po-rybí a baštýř... ba, tam správec mu přislíbil, že se ho ujme, že nedopustí, aby nevinný jeho syn byl dále vězněn... Dostál svému slovu pan správce, Bůh mu požehnej! — Bez jeho přispění by si hocha nevedl ještě domů... A on pochyboval, nedůvěřoval!... Bůh mu odpusť, ale když... když... tak zřídka páni v slovu stávají... I na Karhouna vzpomněl s vděčnou myslí, přes hnus a odpor, jímž ho naplnil, sotva hodina tomu... Nemohl jinak, i musel před ním v pravém toho slova smyslu utéci... Byl by své vážnosti příliš zadal, kdyby Hlubočtí jej byli viděli v ulicích města ve společnosti tohoto notorického zloděje a jeho namol opilé čtyřčlenné družiny... Však beztak se rozletí zvěst po Hluboké a po celém okrese, že on, vážený hospodář, seděl a popíjel za jedním stolem s touto chasou, jíž se každý bál a štítil... Stud ho pojal při tomto pomyšlení..., a přece nemohl jinak... do své smrti mu bude zavázán díky... Bůh ho jinak naprav a položiž na váhu svého soudu tento dobrý skutek hříšného syna lidského!...

Krušnej jako by byl četl v jeho myšlenkách.

„Tu to bylo, tu jsi vytáhl Petra, Jouzo — pomysli, že potom promluvil Polda Karhoun. Dá Pánbůh, že mu ujdeme. Kdyby byli šli s námi ti lajdáci, tu by nás byli asi přepadli. Však věděli, že máš u sebe mnoho peněz..."

Nedopověděl, také odpovědi se mu nedostalo, neboť v tomto okamžení, kde se vzal tu se vzal, vynořil se z háje podle cesty baštýř konající večerní hlídku. Krušnej ve svém strachu před Karhouny jej nepoznal hned a ulekl se, že div k zemi se ne­svalil.

„Aj, pantáta Potužák!" zvolal baštýř; „nu, dobře jste po­chodil,, syna si vedete domů. To mě těší..."

„Karhouni přijdou za námi," skočil mu do řeči Krušnej, který se vzpamatoval; „je jich pět, dejte si pozor!"

Potužák se neubránil smíchu.

„Kmotr je trochu u vidění," pravil, „pochybuji, že by ještě přišli, a přece-li, na lov sotva pomýšlejí." Baštýř máchl rukou.

„Pro mne ať jich přijde třeba deset," řekl, „dnes už tu nechytnou nic. Však nejsou tak hloupí. Ale dobře to provedl náš pan správec, co ? Pan soudce asi koukal! Kus kluka, tenhle Martinák!"

Potužák mu vylíčil stručně průběh věci, načež se roze­šli.

Rudá zář na nebi už neplanula nad rybníkem, jehož hladina se nyní rozlévala od nich k severu, nýbrž zhasínala, skomírala někde nad pičinskou remízou. Když došli do Češňovic, noc už zvítězila úplně nad soumrakem, hloubná, bezhvězdná noc, taková tma, že na dva kroky nebylo vidět. Než, kráčeli po císařské silnici, cestě dobré, zabloudit nemožno. V Pištíně se odloučil Krušnej, jenž zaměřil domů do Pašic. Zbyl tedy Potužák sám se svým synem.

Dobrá hodina cesty ještě; po silnici se dobře šlo, ale když odbočili vpravo na pěšinu, vedoucí k Plástovicům podle sa­mého kraje Volešku rybníka, nastal jim zápas s tmou. Vody bylo tolik, že se přelévala místy až přes pěšinu a každým téměř krokem nohy vázly v bahně a v rozmočené hlíně po­břežní. Nehybně rozprostírala se hladina, černo bylo vůkol, že ani ji rozeznat nebylo možno. Bylo jim jiti úplně po paměti, nerozhlížeti se, aby směr neztratili, a jedině kupředu tíhnouti, bez ohledu na to, kam nohy stoupaly. Ticho jako v hrobě; žádný větřík neševelil v sítí a v rákosí, vody nešplouchaly, žáby nekřehotaly, jen občas, nablízku nebo v dáli, zakvílel, zahoukl, zapískl vodní pták v té hloubné tmoucí tmě, která, než pohltila příšerný hlas, desateronásob jej zesilovala...

Došli domů propoceni, promoklí do těch nití, celí zabláceni, ale přece bez pohromy...

A ve světnici, v níž temně hořela začazená lampa, vyskočila na nohy matka, v radostném rozechvění vítala syna, za jehož návrat Boha na kolenou byla prosila, všecka zoufajíc ža­lem.

Hrnuly se otázky, stíhaly se. Jak bylo ? Co bylo ? A konec-li všemu ?

Potužák vypravoval klidným svým způsobem.

„Bůh všecko řídil, sám pomohl — buď jméno jeho po­chváleno!" zaplesala matka.

Snad stěny promluvily, jež dělily Apoleninu komůrku od světnice. Dívka přiběhla.

„Je tu Váša!" zvolala, objímajíc bratrovu šíji.

Ubohý hoch vším, co se přihodilo, byl tak poplašen, tou měrou ze své míry vyrván, že jedva promluviti mohl. Byl zemdlen k smrti, a přece se mu nechtělo jít spát, a večeře, již mu matka ustrojila, zůstala téměř netknuta. Půlnoc dávno minula, když otec jej vybídl, aby šel ulehnout. Neměl se k tomu, prosil, aby ho ještě nechali ve světnici, že by neusnul. Vpravdě se bál Vojty; předvídal, že tento se ho bude vyptáva-ti, snad i posmívati se mu; bylo mu, že uslyší z jeho úst řeči podobné těm, jež dorážely na jeho sluch v temné žalářní kobce, v níž byl právě strávil téměř dvacet čtyři nejděsnější hodiny svého života.

Rodiče i sestra dobře postřehli, že se hrozí promluvit o těchto ztracených hodinách, a žádný z nich se ho neptal, co tam dělal a jak mu tam bylo. Když pak otec jej opětně vyzval, aby se šel vyspat, že zítra bude třeba přivstat, zvedl se přece a šel, vrávoraje jako opilý. Když byl ze dveří, Apolena také se hotovila odejiti; než otec ji zadržel.

„Počkej ještě, zbývá mi promluviti s tebou," pravil přís­ným hlasem.

Dívka se zarazila, oči její utkvěly plaše na rtech otcových; jeho pohled se jí zdál pojednou strašlivým, zlověstným, všecka krev jí prchala z lící, nožky div se nepodkosily.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky