Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

městské muzeum Prachatice - otevírací doba

Šumava

Obrázek
kategorie: muzea a expozice
podkategorie: místní
lokalita: prachaticko
GPS: 49°0'47.772"N, 13°59'53.75"E

24. a 25. březen 10 - 16

Duben – květen
úterý - neděle 10 - 16

Červen – září
pondělí 10 – 17
úterý – neděle 9 – 17

Říjen - prosinec
pondělí
zavřeno

Mimo tyto uvedené otevírací hodiny je možné po předchozí domluvě muzeum otevřít i v jiných časech a termínech.

Prachatické muzeum bude otevřeno o těchto státních svátcích:
1. a 8. 5., 5. a 6. 7., 28. 9., 28. 10.

Prachatické muzeum bude uzavřeno:
17.11., 24., 25., 26.,31. 12.

odkaz: městské muzeum Prachatice - otevírací doba

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavě

otevírací doba

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

doplňující informace

Muzeum Prachatice, zlatá stezka a archeologie, Prachaticko ve středověku, Prachatice v 19. století (velká sbírka střeleckých terčů, lidový nábytek, šumavské sklo), sakrální památky regionu. Prachatické muzeum bylo založeno roku 1904 z iniciativy muzejního spolku. Jeho počátky nebyly spjaty se stávající budovou. Muzeum bylo umístěno v přízemí budovy městské radnice. Teprve r.1946 získalo městské muzeum pro své potřeby dům Žďárských na Velkém náměstí, známý i pod názvem Sittrův dům. Jde o renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem, renesanční přestavba spadá do r.1604. Díky bohaté malířské výzdobě patří k nejkrásnějším domům v Prachaticích. Jejím autorem je prachatický rodák, malíř Šebestián Hájek. Velmi zajímavá je tématika manýristických maleb na fasádě. Vedle alegorických postav Ctností ve výplních mezi okny a pod okny je zde především portrétní galerie českých panovníků, umístěná pod lunetovou římsou. Po ukončení celkové rekonstrukce budovy muzea roku 1992 se přistoupilo k postupnému vytváření stálých expozic. Roku 1993 byly zpřístupněny expozice: \" Renesance- zlatý věk města\" a \"Prachaticko v zrcadle archeologie\" v mezipatře, \"Renesance – zlatý věk města\" v 1.patře a \"Městská kultura 19.století\" v 2.patře. V další etapě vznikla expozice \" Sakrální památky regionu\" v 1.patře.Na podzim roku 2003 jsme přistoupili k úpravám a k celkovému rozšíření stálé expozice v očekávání 100. výročí muzea. Expozice Renesance byla obohacena o figuríny, rovněž expozice Městská kultura 19. stol. byla v roce 2004   inovována. Po ukončení stěžejní výstavy k 100. výročí muzea -  Muzeum za Císaře Pána, bylo rozhodnuto ponechat její jádro  - dobovou rekonstrukci původního muzea - jako stálou expozici a výstavní místnost vytvořit v přízemí zadního traktu muzea. Tím se dosáhlo možnosti oddělení vstupného na krátkodobou výstavu od vstupného do stálých expozic a postupně přejít na bezbariérový přístup na výstavy.V letech 2006 - 2008 byla vedle expozice Zlaté stezky instalována doprovodná expozice Hrady na Zlaté stezce, jejímiž ústředními exponáty byly modely 4 hradů, střežících ve středověku tuto významnou obchodní cestu. V roce 2008 byla v souvislosti s významným výročím spisovatele Karla Klostermanna otevřena dlouhodobá výstava Karel Klostermann a svět pošumavských zámků, v které se návštěvníkům na základě dlouholetého výzkumu drobných šlechtických sídel v Pošumaví představuje úloha několika z těchto zámků v Klostermannově životě. Tato výstava bude zpřístupněna až do konce roku 2010. V roce 2009 byla dokončena postupná proměna expozice Renesance. Od této sezóny mohou návštěvníci shlédnout figurální výjev zasedání prachatické městské rady v roce 1609 a stát se tak svědky významné historické události povýšení Prachatic na královské město. V roce 2010 se v Prachaticích a v celé široké oblasti od bavorského Pasova až po severní pomezí Šumavy od Prachatic po Kašperské Hory chystají velkolepé oslavy millennia Zlaté stezky. Prachatické muzeum otevře k této příležitosti novou expozici Zlaté stezky, která představí výsledky dlouholetého výzkumu této známé středověké cesty a zároveň působivým způsobem přenese návštěvníky do dob její slávy a zprostředkuje jim její specifickou atmosféru. Stálé expozice - Pohled do historie města: Expozice má dvě části. První seznamuje návštěvníky s historií Prachatic do poloviny 19. století, druhá připomíná významné historické události do konce 20. století. V první části je řada artefaktů prachatické provenience (obraz Literátského bratrstva, bočnice renesančních lavic z kostela sv. Jakuba, terče prachatických ostrostřelců ), nechybí figurální výjev Vyplácení žoldu Pasovským Petrem Vokem. Zaujmou i předměty zapůjčené z Vyšehradské kapituly, která byla prvním majitelem Prachatic.V druhé části jsou na dvanácti panelech pojednány základní kapitoly z novodobé historie Prachatic, jeden figurální výjev připomíná zašlou slávu Lázní svaté Markéty, druhý je připomínkou existence českého gymnázia za první republiky. Ve vitrínách jsou pak předměty každodenní potřeby, ale i výrobky prachatických závodů z druhé poloviny minulého století. / Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna: Nová expozice je věnována nejslavnějšímu prachatickému rodáku Janu Neupomuku Neumannovi (1811 - 1860), který se stal ve Filadelfii biskupem a v roce 1977 byl svatořečen. Návštěvník expozice získá přehled o životě a díle tohoto významného muže a uvidí i předměty, které mají přímou vazbu k jeho osobě. / Zlatá stezka - cesta bílého zlata: Od roku 1990 probíhá ve spolupráci Prachatického muzea a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích systematický výzkum Zlaté stezky. V roce 2008 byl dokončen na českém území a od roku 2009 pokračuje ve spolupráci s univerzitou v Pasově v Německu. Tento výzkum a millennium Zlaté stezky v roce 2010 se staly podnětem k tomu, aby se Zlatá stezka v Prachatickém muzeu prezentovala nově a s využitím výsledků a nálezů tohoto výzkumu. Za uplynulá dvě desetiletí se také posunula pozice Zlaté stezky jako významného a v mnohém nejvýraznějšího historického fenoménu Prachaticka i celé Šumavy a nová společenská role tohoto fenoménu si také zaslouží nové prezentace. Zvláště když se Zlatá stezka stala i jedním ze symbolů nově navázané a úspěšně se rozvíjející spolupráce mezi sousedními oblastmi České republiky a Německa po obou stranách Šumavy. / Renesance – zlatý věk města: Šestnácté století se stalo pro Prachatice jako pro mnohá jiná města království zlatým věkem, v kterém se proměnily v kvetoucí a prosperující renesanční město. Po celých sto let byly součástí rožmberského dominia. Město získali Rožmberkové roku 1501 a drželi ho až do roku 1601, kdy ho Petr Vok prodal císaři Rudolfu II. v Rožmbercích našly Prachatice mocného ochránce a vrchnost podporující jejich všestranný rozvoj. Obchod a rozvíjející se řemesla dosud přinášely městu dostatečný zisk a to si mohlo dokonce v roce 1593 dovolit zakoupit od Petra Voka helfenburské panství s městečky Bavorov a Strunkovice a dalšími 15 vesnicemi. / Muzeum za císaře pána: V této části expozice se vrátil čas o století zpátky, na počátek 20. století.  Ovane Vás atmosféra sklonku rakousko-uherské monarchie, doby, v které v roce 1904 muzeum v Prachaticích vzniklo a až do vypuknutí první světové války působilo. Stojíte-li ve dveřích, spatříte v levé části sálu původní expozici tohoto muzea z prvních let jeho existence, tak jak je zachycena na dobových dokumentárních snímcích (jeden z nich vidíte pro srovnání hned vedle). Přebujelé až nepřehledné a nesystematické nakupení exponátů bylo typické pro menší muzea té doby a na návštěvníka působilo spíše svou celkovou malebností než jednotlivými vystavovanými předměty. Muzeum bylo původně umístěno v přízemí staré radnice v prostorách dnešního radničního sálu.

mapa

akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum české loutky a cirkusu Prachatice...

  batoh
  muzeum české loutky a cirkusu Prachatice - otevírací doba
  Šumava A-Z: historické
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husovské unikáty ze sbírek Národního muz...

  batoh
  Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • expozice betlémů, Zábrdí u Husince

  batoh
  expozice betlémů, Zábrdí u Husince
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
místa v okolí

městské muzeum Prachatice

batoh
městské muzeum Prachatice
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Sitrův dům Prachatice

batoh
Sitrův dům Prachatice
Šumava A-Z: architektura
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Heydlův dům Prachatice

batoh
Heydlův dům Prachatice
Šumava A-Z: architektura
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Klimeš Jeroným

batoh
Klimeš Jeroným
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
městské muzeum Prachatice 0 km
Sitrův dům Prachatice 0.01 km
Heydlův dům Prachatice 0.07 km
Klimeš Jeroným 0.07 km
Rumpálův dům Prachatice 0.07 km
galerie Dolní brána, Prachatice 0.07 km
Prachatice 0.07 km
příslušníci čs. letectva v RAF (1940... 0.07 km
Křišťan z Prachatic 0.07 km
AccuWeather - Prachatice 0.07 km
Urban Jan 0.07 km
Procházka Tomáš, rotný / štábní prap... 0.07 km
Toulavá kamera ČT - zlatá stezka, Pr... 0.07 km
Osada havranů 0.07 km
Cyklotoulky - Prachatice 0.07 km
Tři chlapi na cestách 0.07 km
kostel sv. Jakuba, Prachatice 0.07 km
Svatý Jan Nepomuk Neumann: Americký ... 0.08 km
Neumann sv. Jan Nepomuk 0.08 km
Dolní brána Prachatice 0.08 km
kašna Prachatice 0.08 km
Nová radnice Prachatice 0.09 km
Člověk - Otto Herbert Hájek, Prachat... 0.09 km
fara Prachatice 0.09 km
muzeum české loutky a cirkusu Pracha... 0.1 km
muzeum krajky Prachatice 0.1 km
Toulavá kamera ČT - muzeum loutky a ... 0.1 km
Chlapci a chlapi 0.1 km
Nejlepší člověk 0.11 km
infocentrum Prachatice 0.11 km
Stará radnice Prachatice 0.12 km
pamětní deska sv. Jan Napomuk Neuman... 0.12 km
kulturní centrum Otto Herberta Hajek... 0.12 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Prachati... 0.12 km
pamětní deska Gustav Adolf Lindner 0.13 km
památník obětem totalit Prachatice... 0.13 km
NS Prachatické hradby 0.13 km
NS Vyhlídková 0.14 km
NS Kolem Prachatic 0.14 km
pivovar Prachatice 0.16 km
břečťan popínavý Prachatice 0.17 km
městské opevnění Prachatice 0.18 km
kaple sv. Antonína a sv. Jana Nepomu... 0.25 km
Poprask na silnici E 4 0.48 km
bazén Prachatice 0.49 km
sportoviště Prachatice 0.49 km
Svatopetrská NS, Prachatice 0.76 km
dětská dílna Albatros, Prachatice 0.87 km
křížová cesta, Prachatice 0.9 km
kaple Panny Marie Loretánské, Pracha... 1.13 km
hřbitov Prachatice 1.19 km
pomník padlých WWI i WWII, Prachatic... 1.21 km
kostel sv. Petra a Pavla, Prachatice 1.26 km
Lázně Sv. Markéty 1.38 km
kaple sv. Markéty, Lázně sv. Markéty... 1.51 km
křížová cesta, Lázně sv. Markéty... 1.56 km
zookoutek Fefrovské rybníčky 2.2 km
přehrada Husinec 2.8 km
vodáctví Blanice 2.86 km
bunkr (řopík) H-33/16/B2-80 3.52 km
bunkr (řopík) H-33/18/B2-80 3.55 km
bunkr (řopík) H-33/19/E 3.67 km
bunkr (řopík) H-33/17/A-220 3.68 km
bunkr (řopík) H-33/14/B2-100 3.77 km
bunkr (řopík) H-33/20/D1Z 3.82 km
bunkr (řopík) H-33/15/B1-80 3.83 km
bunkr (řopík) H-33/12/A-140 3.87 km
bunkr (řopík) H-33/13/D2 3.93 km
bunkr (řopík) H-33/21/B2-100 3.95 km
lanový park Libín 3.96 km
Libín 1096 m n. m. 3.96 km
bunkr (řopík) H-33/11/A-120Z 3.98 km
Libínské Sedlo 4 km
fara Libínské Sedlo 4.01 km
kostel sv. Anny, Libínské Sedlo 4.03 km
běžecké lyžování Prachatice - Libíns... 4.04 km
bunkr (řopík) H-33/10/A-140 4.09 km
bunkr (řopík) H-33/21a/D2Z 4.11 km
hvězdárna Husinec u Prachatic 4.22 km
lávka Blanice, Husinec 4.23 km
Šebellův mlýn, Husinec 4.25 km
bunkr (řopík) H-33/22/A-220 4.28 km
pamětní deska rodný dům Jan Hus 4.42 km
rodný dům Mistra Jana Husa, Husinec... 4.42 km
Hus Jan 4.42 km
Mistr Jan Hus - Karel Lidický, Husin... 4.42 km
sv. Jan Nepomucký, Husinec 4.44 km
studna rodný dům Jana Husa, Husinec... 4.45 km
kostel Církve bratrské, Husinec 4.46 km
SDH Husinec 4.48 km
bunkr (řopík) H-33/23/A-180 4.49 km
rodný dům a ateliér Josefa Krejsy 4.5 km
hřbitov Libínské Sedlo 4.52 km
Písecká spojka Krále Šumavy, Jan Měš... 4.58 km
Návrat Krále Šumavy 1./na čáře, Kava... 4.58 km
Návrat Krále Šumavy 2./Agent-chodec,... 4.58 km
Hasil Josef, král Šumavy 4.58 km
Zpráva o Králi Šumavy 4.58 km
Návrat Krále Šumavy, David Jan Žák... 4.58 km
Krvavá léta - Král Šumavy - Josef Ha... 4.58 km
bunkr (řopík) H-42/24/B1-100 4.58 km
expozice betlémů, Zábrdí u Husince... 4.59 km
pomník padlých WWI, Husinec 4.62 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Husinec... 4.65 km
fara Husinec 4.65 km
Těšovice 4.68 km
Husinec 4.71 km
stavení Dvory 4.72 km
Dvory 4.78 km
kaple Dvory 4.79 km
SDH Dvory 4.79 km
studánka Husinec 4.83 km
bunkr (řopík) H-42/25/A-160Z 4.92 km
památník čet. V. Rys a npor. M. Rys... 4.98 km
hřbitov Husinec 5 km
bunkr (řopík) H-42/26/A-160Z 5.02 km
kostel sv. Cyrila a Mětoděje, Husine... 5.04 km
bunkr (řopík) H-42/28/A-160 5.05 km
Dobrá Voda u Záblatí 5.07 km
radnice Záblatí 5.1 km
Zablátí 5.1 km
Albrechtovice 5.13 km
kaple Těšovice 5.14 km
bunkr (řopík) H-42/29/D2 5.14 km
kostel Umučení sv. Jana Křtitele, Zá... 5.15 km
bunkr (řopík) H-42/27/D2 5.15 km
kašna Záblatí 5.16 km
Kratušín 5.16 km
kaple sv. Linharta, Kratušín 5.19 km
SDH Záblatí 5.21 km
bunkr (řopík) H-42/30/A-180 5.25 km
bunkr (řopík) H-42/31/A-140 5.33 km
bunkr (řopík) H-42/32/A-160 5.46 km
bunkr (řopík) H-42/33/A-180 5.57 km
bunkr (řopík) H-42/35/C2 5.65 km
bunkr (řopík) H-42/34/A-180 5.67 km
roubenka Drslavice 5.7 km
stavení Lažiště 5.78 km
bunkr (řopík) H-42/36/A-160 5.79 km
fara Lažiště 5.79 km
hřbitov Lažiště 5.79 km
kašna Lažiště 5.8 km
pomník padlých WWI, Lažiště 5.8 km
kostel sv. Mikuláše, Lažiště 5.8 km
Lažiště 5.8 km
Králíci ve vysoké trávě 5.8 km
roubenka Lažiště 5.81 km
roubené stavení Drslavice 5.82 km
Drslavice 5.83 km
SDH Lažiště 5.83 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na Š... 5.84 km
tvrz Drslavice 5.84 km
SDH Drslavice 5.85 km
bunkr (řopík) H-42/37/A-120Z 6.1 km
Paměť stromů - 9. díl - Husova lípa ... 6.2 km
bunkr (řopík) H-42/38/A-160 6.43 km
Křišťanovický rybník 6.48 km
bunkr (řopík) H-42/39/A-180 6.54 km
Křišťanovice 6.58 km
Blažejovice 7.34 km
Blanický Mlýn 7.68 km
kaple sv. Josefa, Krejčovice 7.68 km
Krejčovice 7.7 km
hřbitov Zbytiny 7.98 km
kostel sv. Víta, Zbytiny 7.99 km
Zbytiny 8 km
pamětní deska Franz Schacherl 8 km
kostel Narození Panny Marie, Chrobol... 8.01 km
hřbitov Chroboly 8.02 km
zřícenina hradu Hus 8.02 km
kašna Chroboly 8.03 km
sv. Jan Nepomucký, Chroboly 8.03 km
Žíchovec 8.03 km
Drahé tety a já 8.04 km
Chroboly 8.06 km
fara Vlachovo Březí 8.07 km
lávka Blanice, hrad Hus 8.09 km
Žárovná 8.09 km
socha Panny Marie, Vlachovo Březí 8.09 km
rodný dům Václava Matouška 8.09 km
pamětní deska Václav Matoušek 8.09 km
kostel Zvěstování P. Marie, Vlachovo... 8.09 km
štoly Cudrovice 8.1 km
infocentrum Vlachovo Březí 8.11 km
Vlachovo Březí 8.11 km
pamětní deska Jakub Bursa 8.12 km
Bursa Jakub 8.12 km
sv. Jan Nepomucký, Vlachovo Březí 8.15 km
kašna Vlachovo Březí 8.16 km
pítko Vlachovo Březí 8.16 km
zámek Vlachovo Březí 8.21 km
pamětní deska Jan Neruda 8.22 km
Matulka Jan 8.23 km
rodný dům Jana Matulky 8.23 km
pivovar (panský) Vlachovo Březí 8.28 km
hřbitov Cudrovice 8.32 km
pomník padlých WWI, Vlachovo Březí... 8.39 km
hřbitov Vlachovo Březí 8.42 km
dětské hřiště Vlachovo Březí 8.45 km
křížová cesta, Vlachovo Březí 8.46 km
kaple sv. Ducha, Vlachovo Březí 8.48 km
pivovar (Schmiedův) Vlachovo Březí... 8.53 km
javor Vlachovo Březí 8.55 km
židovský hřbitov Vlachovo Březí 8.57 km
vlaková zastávka Zbytiny 8.61 km
Cudrovice 8.73 km
Strunkovice nad Blanicí 8.79 km
Čertova stráň 8.82 km
pomník padlých WWI, Strunkovice nad ... 8.82 km
vlaková zastávka Strunkovice nad Bla... 8.84 km
Milešice 8.84 km
Blaníce 8.86 km
kostel sv. Dominika, Strunkovice nad... 8.88 km
Havlasa Bohumil 8.89 km
fara Strunkovice nad Blanicí 8.94 km
kaple Mlynářovice 9.21 km
Mlynářovice 9.21 km
Kosmo 9.24 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Šumavské... 9.57 km
kaple Panny Marie, Protivec 9.58 km
Zrzka ze šumavy, Paul Friedl 9.6 km
Protivec 9.61 km
tvrz Lipovice 9.65 km
Šumavské Hoštice 9.67 km
Gajer Václav 9.67 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Lipo... 9.7 km
Mlynářovická myslivna 10.5 km
fara Dub 10.51 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 10.52 km
hřbitov Dub 10.53 km
památník osvobození Dub 10.53 km
zámek Dub 10.57 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatice... 10.57 km
Tiché vody, Bohumil Havlasa 10.57 km
kaple Panny Marie Klatovské, Lštění... 10.6 km
fara Lštění 10.6 km
pomník padlých WWI, Lštění 10.6 km
hřbitov Lštění u Radhostice 10.61 km
pomník padlých WWI, Dub 10.62 km
kostel sv. Vojtěcha, Lštění 10.62 km
Dub u Prachatic 10.62 km
Hanzal Josef 10.63 km
Páni Edisoni 10.65 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Lštěn... 10.66 km
kaple sv. Vojtěcha, Lštění 10.66 km
Lštění u Radhostice 10.66 km
kaple Libotyně 10.71 km
SDH Lštění 10.72 km
Libotyně 10.72 km
stavení Libotyně 10.76 km
statek U Dudáků, Libotyně 10.85 km
Dolní Nakvasovice 10.86 km
kaple Dolní Nakvasovice 10.88 km
kaple u Dubu 10.93 km
Maloborský rybník 10.98 km
hřbitov Blanice 11.11 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 11.12 km
Dvorec 11.13 km
Blanice 11.15 km
Malý Bor u Strunkovic 11.15 km
renesanční panský dům Lhenice 11.18 km
obora praturů Křišťanov 11.22 km
kostel sv. Jakuba, Lhenice 11.23 km
pomník padlých WWI, Lhenice 11.24 km
kašna Karla IV., Lhenice 11.25 km
Lhenice 11.26 km
socha sv. Vojtěcha, Lhenice 11.27 km
pamětní deska osvobození Lhenice 11.28 km
radnice (bývalá) Lhenice 11.28 km
vyhlídková věž u Křišťanova 11.31 km
Křišťanovská lípa 11.32 km
SDH Lhenice 11.32 km
Křišťanovské duby 11.33 km
Sokolovna Lhenice 11.37 km
Bobík 1264 m n. m. 11.46 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice 11.53 km
kaple Panny Marie, Čichtice 11.53 km
dětské hřiště Lhenice 11.53 km
památník osovobození Čichtice 11.54 km
kaple Lhenice 11.54 km
Čichtice 11.55 km
Křišťanov 11.7 km
hřbitov Křišťanov 11.73 km
kostel Jména Ježíš, Křišťanov 11.74 km
rybník Bašta, Čichtice 11.79 km
Javornice 12 km
Milešický prales 12.04 km
kaple Hrbov 12.12 km
Hrbov 12.13 km
pomník padlých WWI, Hrbov 12.14 km
Hluboký rybník 12.16 km
Křišťanov-Vyšný 12.22 km
schwarzenberský Nový Dvůr 12.23 km
křížová cesta, Volary 12.28 km
Velký vepřský rybník 12.28 km
socha Míru pod Mářským vrchem 12.4 km
Lhotovský rybník, Čichtice 12.42 km
Princezna ze mlejna 12.44 km
koupaliště Zálezly 12.68 km
škola Zálezly 12.8 km
Tráva | klip Aneta Langerová 12.81 km
kaple sv. Václava s rozhlednou, Mářs... 12.81 km
Mářský vrch 907 m n. m. 12.81 km
křížová cesta, Mářský vrch 12.82 km
Kamenné moře, Mářský vrch 12.83 km
Křížová smrč 12.88 km
Zálezly 12.89 km
tvrz Zálezly 12.89 km
zaniklá Rožmberská obora 12.93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Zálezly... 12.95 km
Šejna Karel 13 km
Volarské seníky 13.11 km
Arnoštov 13.18 km
SDH Bavorov 13.2 km
kaple Bohunice 13.27 km
pivovar Volary 13.29 km
Zelené Dvory 13.34 km
hřbitov Volary 13.35 km
kaple sv. Floriána, Volary 13.35 km
Bohunice 13.36 km
Bavorov 13.39 km
Jakší Josef 13.39 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bavo... 13.39 km
kašna Bavorov 13.4 km
zámek Kratochvíle 13.4 km
morová deska Bavorov 13.4 km
Krvavá léta - Stovky obětí Volarskéh... 13.41 km
židovský hřbitov pochodu smrti, Vola... 13.41 km
Přes Volary přešla smrt, Jaroslava K... 13.41 km
kostel Narození Panny Marie, Kratoch... 13.42 km
Boubín 1362 m n. m. 13.42 km
fara Bavorov 13.42 km
pamětní deska Jindřich Veselý 13.42 km
Veselý Jindřich PhDr. 13.42 km
Panský dům, Bavorov 13.42 km
stavení Bavorov 13.42 km
památník 95 obětí pochodu smrti, Vol... 13.43 km
kašna zámecká Kratochvíle 13.43 km
torzo ženy - Vojtěch Pařík, Volary... 13.44 km
SDH Volary 13.55 km
Všechlapy 13.56 km
Volarské menhiry 13.56 km
kaple Všechlapy 13.59 km
alpské domy Volary 13.6 km
dřevěné sochy, Volary 13.63 km
Arabela 13.64 km
Tři životy 13.64 km
Princezna ze mlejna 13.64 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavorov... 13.65 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenburk... 13.65 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci če... 13.65 km
Krajinou příběhů českých hradů známý... 13.65 km
Koječín 13.65 km
kaple Panny Marie, Koječín 13.66 km
kostel sv. Kateřiny, Volary 13.69 km
infocentrum NP Idina Pila 13.72 km
pamětní deska Josef John 13.72 km
Drahé tety a já 13.73 km
NS Boubínský prales 13.73 km
fotopoint Idina pila 13.75 km
Boubínská jedle 13.76 km
Volarské slavnosti dřeva 13.77 km
Boubínské jezírko 13.78 km
pamětní deska osvobození Volary 13.78 km
Volarské muzeum, Volary 13.81 km
šumavské dřeváky Volary 13.81 km
Toulavá kamera ČT - dřeváky, Volary... 13.81 km
Petrův Dvůr 13.81 km
bazén Volary 13.82 km
Štítkov 13.85 km
VW Golf meeting Podroužek 13.86 km
parkoviště pod Helfenburkem 13.86 km
Princezna ze mlejna 13.86 km
rybník Podroužek 13.86 km
SDH Předslavice 13.89 km
Král smrků 13.9 km
kaple Štítkov 13.9 km
Peklo u Netolic 13.91 km
SDH Štítkov 13.92 km
hřbitov Předslavice 13.92 km
kasárna 7. bPS - 2. prPS, Volary 13.93 km
kostel sv. Václava, Předslavice 13.93 km
fara Předslavice 13.94 km
Tisovka 13.95 km
pomník padlých WWI, Předslavice 13.95 km
hájovna pod Helfenburkem 13.96 km
barokní brána u stavení Předslavice... 13.97 km
Boty plné vody 13.97 km
kapitulace 111. PzGrRgt generála von... 13.97 km
lidové stavení Předslavice 4 14 km
renesanční statek Grejnarov 14.01 km
Předslavice 14.03 km
Boubínský prales - Josef Váchal 14.14 km
Boubínský prales 14.14 km
Volary 14.2 km
Kistlerová Polenová Věra 14.2 km
Hledání ztraceného času - americké k... 14.2 km
AccuWeather - Volary 14.2 km
Smědeč 14.22 km
vlaková zastávka Lčovice 14.3 km
NS Lesnická 14.32 km
Pravětín 14.35 km
kaplička Netolice 14.49 km
nádraží Volary 14.49 km
kašna Ktiš 14.5 km
Ktiš 14.53 km
Zátoňská hora 14.53 km
pomník padlých WWI, Ktiš 14.53 km
cyklistika Volary 14.54 km
Johnův kámen 14.55 km
kostel sv. Bartoloměje, Ktiš 14.58 km
Babovřesky 14.59 km
kaple sv. Václava, Malenice 14.6 km
kaple Horní Chrášťany 14.61 km
Horní Chrášťany 14.62 km
fara Ktiš 14.62 km
hřbitov Ktiš 14.65 km
nádraží Netolice 14.68 km
rybník Mnich 14.7 km
Krtely 14.71 km
statek Jiřetice 12 14.71 km
SDH Krtely 14.74 km
statek Jiřetice 4 14.74 km
Jiřetice 14.75 km
dětské hřiště Krtely 14.75 km
Tři chlapi na cestách 14.76 km
Drahé tety a já 14.76 km
rodný dům Františka Gregora, Netolic... 14.77 km
Gregora František 14.77 km
pamětní deska František Gregora, Net... 14.77 km
Neuhausenův dům, Netolice 14.81 km
pomník padlých WWI, Krtely 14.82 km
Drahé tety a já 14.84 km
kaple Krtely 14.84 km
hotel Beseda 14.89 km
most se sochou sv. Jana, Netolice 14.9 km
sv. Jan Nepomucký, Netolice 14.9 km
hrob Josef Zítek 14.9 km
kostel sv. Jakuba, Malenice 14.91 km
hrob Zdeněk Podskalský 14.91 km
hrob Jaroslav Pešek 14.92 km
hrob Jiří Pleskot 14.92 km
hrob František Teplý 14.92 km
pamětní deska Štepánek Netolický... 14.93 km
hřbitov Malenice 14.93 km
muzeum JUDr.Otakara Kudrny - Netolic... 14.93 km
kamenný most, Netolice 14.93 km
pamětní deska JUDr. Otakar Kudrna, N... 14.94 km
infocentrum Netolice 14.95 km
fara Malenice 14.97 km
John Josef 14.97 km
Netolice 14.97 km
kašna Netolice 14.97 km
náměstní lípa Netolice 14.98 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Netoli... 14.99 km
radnice Netolice 15 km
Měšťanský pivovar, Netolice 15.01 km
NS Netolice 15.03 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neto... 15.06 km
solnice, Netolice 15.06 km
SDH Malenice 15.07 km
kaple Smrčná 15.08 km
Krajníčko 15.08 km
pamětní deska Ing. Antonín Hořínek... 15.09 km
Hořínek Tony Antonín 15.09 km
SDH Netolice 15.11 km
děkanství Netolice 15.12 km
pomník padlých WWI i II, Malenice 15.12 km
Jirásková Jiřina 15.13 km
Pleskot Jiří 15.13 km
Malenice 15.13 km
Kühn Pavel 15.13 km
Jankovec Jaroslav 15.13 km
Podskalský Zdeněk 15.13 km
pamětní deska osvobození Malenice 15.13 km
kaple Malenice 15.17 km
SDH Malenice (starý) 15.18 km
SDH Smrčná 15.2 km
tvrz Smrčná 15.2 km
Lužice 15.21 km
pomník padlých WWI, Netolice 15.26 km
stavení Smrčná 15.26 km
kostel sv. Václava, Netolice 15.27 km
hamr Malenice 15.32 km
hřbitov Netolice 15.36 km
zřícenina kostela sv. Jana, Netolice... 15.36 km
rodinný dům Dubí 15.39 km
Malenická jeskyně 15.4 km
SDH Vimperk 15.42 km
archeopark Netolice 15.5 km
Truskovice 15.53 km
kaple Truskovice 15.58 km
pomník padlých WWI, Truskovice 15.59 km
Kuklwaitská lípa 15.59 km
SDH Lčovice 15.62 km
kaple v parku zámku Lčovice 15.62 km
Kuklovský dub 15.63 km
Lčovice 15.63 km
Zítek Josef 15.63 km
zámek Lčovice 15.63 km
kaple Lčovice 15.64 km
pamětní deska Josef Zítek 15.69 km
památník Charles Havlat 15.69 km
Bohumilice meteorit 15.7 km
SDH Černětice 15.79 km
potok Rapačov 15.8 km
nádraží Vimperk 15.83 km
stavení s barokním štítem, Černětice... 15.84 km
kaple Černětice 15.86 km
zámek Černětice 15.89 km
Rafťáci 15.91 km
Tři chlapi na cestách 15.91 km
kaple Čepřovice 15.93 km
Svinětice 15.94 km
Čepřovice 15.94 km
Černětice 15.96 km
SDH Čepřovice 15.96 km
tvrz Čepřovice 15.96 km
slovanské mohyly, Lomec 15.97 km
Hradiště u Malovic - keltské kultovn... 15.98 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malovi... 15.99 km
židovský hřbitov Čkyně 16.03 km
hřbitov Bohumilice 16.04 km
náhrobek rodiny Lumbe von Mallonitz 16.07 km
kostel Nejsvětější Trojice, Bohumili... 16.07 km
Jilmova skála 16.07 km
pamětní deska Antonín Liška 16.08 km
fara Bohumilice 16.08 km
pomník padlých WWI, Kuklov 16.08 km
zřícenina kláštera Kuklov 16.11 km
Údolí včel 16.11 km
Liška Antonín ThDr. 16.13 km
pomník padlých WWI, Bohumilice 16.14 km
Bohumilice 16.15 km
Kuklov 16.16 km
rybníky Bohumilice 16.18 km
SDH Hradiště 16.18 km
kaple výklenková Kuklov 16.19 km
koně zámek Skalice, Bohumilice 16.2 km
SDH Bohumilice 16.2 km
Holoubek František 16.21 km
zámek Skalice, Bohumilice 16.21 km
Hradiště u Malovic 16.21 km
lípa Bohumilice 16.21 km
Velká Niva 16.21 km
Malá farma 16.22 km
hřbitov Lomec 16.28 km
zřícenina hradu Kuglvajt 16.32 km
křížová cesta, Lomec 16.39 km
kaple Račí 16.4 km
Kubin Alfred 16.42 km
bunkr (řopík) H-41/25/B2-90 16.42 km
nádraží Čkyně 16.46 km
napadli zpěvačku Monkey Business ve ... 16.47 km
bunkr (řopík) H-41/27/A-120 16.49 km
fara Lomec 16.5 km
poutní místo Lomec 16.55 km
studna Lomec 16.55 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 16.55 km
bruslení Vimperk 16.56 km
lípa Naděje, Lomec 16.57 km
bunkr (řopík) 191/50/A-120 16.58 km
Zeyerova stezka 16.58 km
bunkr (řopík) H-41/24/A-120 16.59 km
bunkr (řopík) 191/48/A-140Z 16.6 km
bunkr (řopík) 191/49/A-160 16.6 km
Správa NP a CHKO Šumava 16.61 km
CHKO a NP Šumava 16.61 km
mlýn Černětice 16.63 km
infocentrum Vimperk 16.64 km
Zátoň u Lenory 16.64 km
nádraží Kubova Huť 16.67 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem do ... 16.67 km
bunkr (řopík) 191/47/A-120 16.68 km
synagoga Čkyně 16.68 km
zámek Čkyně 16.71 km
koupaliště Vimperk 16.71 km
Korkusova Huť 16.72 km
Čkyně 16.73 km
příslušníci čs. letectva v RAF (1940... 16.73 km
Zucker Alois 16.73 km
bunkr (řopík) H-41/22/A-160 16.74 km
bunkr (řopík) 41/21/A-140 16.74 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 16.75 km
pomník padlých WWI, Čkyně 16.76 km
kostel Nalezení sv. Kříže, Korkusova... 16.77 km
stavení s barokním štítem, Litochovi... 16.77 km
fara Korkusova Huť 16.78 km
bunkr (řopík) 191/46/A-140 16.78 km
Litochovice 16.79 km
SDH Čkyně 16.8 km
bunkr (řopík) 191/1/A-120Z 16.81 km
schwarzenberská hájovna Kubova Huť... 16.83 km
Steinbrener Jan 16.85 km
nový hřbitov Vimperk 16.85 km
bunkr (řopík) H-41/19/D2 16.85 km
Šumavský pivovar, Vimperk 16.86 km
Kubova Huť 16.86 km
vlaková zastávka Bohumilice v Čechác... 16.88 km
nová radnice Vimperk 16.88 km
pomník padlých WWI, Vimperk 16.88 km
kostel Navštívení Panny Marie, Vimpe... 16.9 km
pomník padlých WWI, Vimperk 16.9 km
bunkr (řopík) 191/45/A-140 16.9 km
sv. Jan Nepomucký, Vimperk 16.9 km
kostel Nejsvětejšího srdce Páně, Vim... 16.9 km
Peková Miluše 16.9 km
Vimperk 16.9 km
městská zvonice Vimperk 16.9 km
Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 193... 16.9 km
NS Zlatá stezka 16.9 km
AccuWeather - Vimperk 16.9 km
Tabery Erik 16.9 km
Kocovina šumavského léta, Martin Sic... 16.9 km
Karel Rziepel alias Citron 16.9 km
Cyklotoulky - Vimperk 16.9 km
kaple Kubova Huť 16.9 km
fara Vimperk 16.91 km
jasan ztepilý Kubova Huť 16.91 km
stará radnice Vimperk 16.92 km
dům U jelena, Vimperk 16.92 km
kašna novodobá, Vimperk 16.92 km
Toulavá kamera ČT - Sudslavický okru... 16.92 km
Chvalovice 16.92 km
pomník padlých WWI i II, Vimperk 16.94 km
dolní kašna Vimperk 16.95 km
Vanický mlýn, Sudslavice 16.95 km
socha Panny Marie, Vimperk 16.96 km
Toušlová Iveta 16.96 km
lípa Sudslavice 16.96 km
městské opevnění Vimperk 16.97 km
jasan ztepilý u Arnoštky 16.98 km
bunkr (řopík) 195/48/EZ 16.98 km
Měšťanský pivovar, Vimperk 16.99 km
bunkr (řopík) H-41/20/D2 17.02 km
NS Sudslavický okruh 17.02 km
fara Čkyně 17.02 km
vlaková zastávka Soumarský most 17.03 km
horní kašna Vimperk 17.03 km
U Mlynářů, Sudslavice 17.04 km
horská služba Kubova Huť 17.04 km
SDH Chelčice 17.04 km
bunkr (řopík) 195/68/A-160Z 17.06 km
bunkr (řopík) 191/4/A-120 17.07 km
pamětní deska Jan Preisler 17.1 km
bunkr (řopík) 195/67/A-180Z 17.1 km
kostel sv. Máří Magdalény, Čkyně... 17.1 km
bunkr (řopík) 191/44/A-140 17.1 km
hřbitov Čkyně 17.11 km
Sudslavická jeskyně 17.12 km
Soumarské rašeliniště 17.12 km
skiareál Kubova Huť 17.12 km
městské muzeum Vimperk 17.12 km
hrad a zámek Vimperk 17.12 km
bunkr (řopík) 195/66/A-180Z 17.13 km
horní mlýn Nišovice 17.13 km
zámecká kašna Vimperk 17.13 km
rozhledna Soumarský most 17.13 km
zřícenina hradu Haselburg 17.14 km
bunkr (řopík) 195/55/A-120 17.15 km
bunkr (řopík) 195/63/A-140Z 17.15 km
bunkr (řopík) 195/65/A-180Z 17.15 km
tvrz Dobčice 17.17 km
bunkr (řopík) 195/64/A-160Z 17.17 km
Solná Lhota 17.18 km
bunkr (řopík) 195/40/E 17.18 km
bunkr (řopík) 195/50/A-120Z 17.19 km
bunkr (řopík) 191/3/A-160Z 17.19 km
Soumarský most 17.2 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 17.2 km
dětské hřiště Dobčice 17.2 km
Babovřesky 17.21 km
Dobčice 17.21 km
bunkr (řopík) 195/51/A-140 17.21 km
bitva o Soumarský most 17.21 km
Rabín 17.22 km
návesní rybník, Dobčice 17.23 km
Zachova pila a slévárna 17.25 km
bunkr (řopík) 191/5/A-140 17.26 km
kaple Dobčice 17.27 km
bunkr (řopík) 195/53/A-160 17.27 km
bunkr (řopík) 195/54/A-160 17.28 km
Sudslavice 17.28 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 17.28 km
bunkr (řopík) 195/52/A-160 17.29 km
bunkr (řopík) 191/32/A-160Z 17.29 km
Chelčice 17.3 km
Šedivý Alois, plk. letec 311 Sqdn. R... 17.31 km
rechle Lenora 17.33 km
Chelčický Petr 17.34 km
pomník padlých WWI, Chelčice 17.34 km
zámek (nový) Libějovice 17.34 km
fara Chelčice 17.38 km
bunkr (řopík) 195/61/A-180Z 17.39 km
špýchar (památník Petra Chelčického)... 17.4 km
bunkr (řopík) 191/42/A-200 17.41 km
NS Naše rašeliniště 17.42 km
bunkr (řopík) 195/59/A-160 17.42 km
komunistické propaganda, Vimperk 17.43 km
vlaková zastávka Lenora 17.43 km
bunkr (řopík) 191/7/B2-90 17.43 km
Malá Niva 17.44 km
hřbitov Chelčice 17.44 km
socha Panny Marie, Chelčice 17.44 km
Neuslužice 17.45 km
kostel sv. Martina, Chelčice 17.46 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 17.46 km
Utajená obrana Šumavy, Jan Lakosil 17.46 km
bunkr (řopík) 195/60/A-180 17.47 km
Třetina u Olšovice 17.47 km
nádraží Lenora 17.49 km
bunkr (řopík) 191/41/A-140 17.53 km
bunkr (řopík) 195/39/A-120 17.53 km
bunkr (řopík) 191/15/A-160Z 17.54 km
bunkr (řopík) 191/6/A-140Z 17.54 km
městský dům Lenora 17.59 km
kaple Chlum 17.62 km
bunkr (řopík) 191/8/A-140 17.62 km
křížová cesta, Vimperk 17.63 km
bunkr (řopík) 195/38/A-160 17.65 km
dětské hřiště Lenora 17.65 km
dětské hřiště Lenora 17.67 km
Nestanice 17.67 km
bunkr (řopík) 191/37/A-160 17.67 km
vila Siegfrieda Kralika, Lenora 17.67 km
kaple Nestanice 17.71 km
Chlum u Volar 17.71 km
infocentrum Lenora 17.73 km
sklářské muzeum Lenora 17.73 km
pomník A. Hartauera, Lenora 17.73 km
Hartauer Andreas 17.73 km
kašna Lenora 17.74 km
bunkr (řopík) 195/36/B2-80 17.74 km
bunkr (řopík) 191/39/A-180 17.74 km
bunkr (řopík) 191/10/A-160 17.79 km
bunkr (řopík) 195/37/A-140 17.79 km
přírodní rezervace Libějovický park... 17.87 km
pec Lenora 17.91 km
Volarské šance 17.91 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 17.95 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 17.95 km
zaniklý hrad Poděhusy 17.96 km
dětské hřiště Libějovice 17.96 km
rybník Vodník 17.97 km
SDH Olšovice 17.99 km
kaplička Olšovice 17.99 km
Na Lázni, Chelčice 18 km
Cvrčkův mlýn 18.02 km
stavení Olšovice 18.03 km
Olšovice 18.04 km
pomník padlých WWI, Lenora 18.04 km
Houžná 18.05 km
Lenora 18.07 km
kašna Lenora 18.08 km
zámek Lenora 18.09 km
dětské hřiště Podeřiště 18.09 km
pomník padlých WWI, Libějovice 18.1 km
Libějovice 18.11 km
bunkr (řopík) 195/34/A-140Z 18.12 km
Svědectví z poválečné Šumavy, Rosa T... 18.12 km
SDH Libějovice 18.14 km
Dobrá 18.15 km
kaple Podeřiště 18.16 km
vlaková zastávka Pražák 18.17 km
Podeřiště 18.17 km
bunkr (řopík) 191/11/A-200Z 18.19 km
Dobrá 18.2 km
kaple Dobrá 18.21 km
Jakeš Miloš 18.21 km
Příběh komunisty, Miloš Jakeš 18.21 km
Milda 18.21 km
bunkr (řopík) 195/35/A-180Z 18.23 km
SDH Podeřiště 18.24 km
bunkr (řopík) 195/32/A-120 18.25 km
dřevěnice Houžná 18.26 km
vlaková zastávka Malovice 18.28 km
Mrtvý luh 18.28 km
Poprask na silnici E 4 18.28 km
bunkr (řopík) 195/33/A-140Z 18.3 km
kaple Dolany 18.36 km
bunkr (řopík) 195/31/A-140 18.36 km
bunkr (řopík) 195/28/B1-80 18.36 km
pamětní deska Václav Vágner 18.37 km
Dolany u Čkyně 18.38 km
roubenka Dolany 18.42 km
pomník padlých WWI, Dolany 18.44 km
bunkr (řopík) 195/29/A-140 18.49 km
bunkr (řopík) 195/30/A-160 18.51 km
Sokol Volyně 18.54 km
Pěkná 18.57 km
hřbitov Pěkná 18.57 km
kostel sv. Anny, Pěkná 18.57 km
Horní Vltavice 18.58 km
historický vodojem Pěkná 18.58 km
nejstarší hostinec Šumavy, Horní Vlt... 18.58 km
pomník padlých WWI i II, Pěkná 18.6 km
Malovice 18.61 km
fara Horní Vltavice 18.62 km
Štěpánek Zdeněk 18.62 km
galerie Na shledanou, Volyně 18.62 km
kostel Proměnění Páně, Volyně 18.62 km
svatba A. Vránová - V. Ráž 18.62 km
kostel sv. rodiny a sv. Jana Nepomuc... 18.62 km
hrobka rodiny Kralik von Meyrswalden 18.62 km
pomník padlých WWI, Horní Vltavice... 18.64 km
hrob Soni Štepánkové 18.65 km
hřbitov Horní Vltavice 18.65 km
kaple sv. Václava, Malovice 18.66 km
SDH Malovice 18.66 km
hřbitov Volyně 18.67 km
pomník padlých WWI, Malovice 18.67 km
SDH Černěves 18.68 km
hrob Jan Vratislav Želízko 18.69 km
pomník padlých WWI i II, Brloh 18.7 km
Černěves 18.72 km
Brloh 18.73 km
Skočický hrad 18.73 km
pamětní deska Josef Kárník 18.73 km
naučná stezka Brložsko 18.74 km
dětské hřiště Černěves 18.74 km
fara Brloh 18.75 km
kaple Černěves 18.75 km
řeka Teplá Vltava 18.77 km
řeka Vltava 18.77 km
kostel sv. Šimona a Judy, Brloh 18.77 km
vrba Horní Vltavice 18.78 km
řeka Studená Vltava 18.79 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Náhořan... 18.8 km
synagoga Volyně 18.8 km
Princezna ze mlejna 18.81 km
skiareál Horní Vltavice 18.81 km
silniční most Teplá Vltava, Horní Vl... 18.81 km
Náhořany 18.82 km
kaple sv. Jana Nepomuského, Horní Vl... 18.83 km
kaple Anděla Strážce, Volyně 18.84 km
Mariánský sloup, Volyně 18.85 km
Volyně 18.85 km
pomník padlých WWI i II, Volyně 18.85 km
stavení s obložením Horní Vltavice... 18.86 km
památník Josefa Kaizla 18.86 km
Kaizl Josef 18.86 km
bunkr (řopík) 195/27/A-140Z 18.87 km
radnice Volyně 18.88 km
parkoviště Dobrá 18.89 km
kostel Všech Svatých, Volyně 18.96 km
rodný dům a pamětní deska A.M. Píša... 18.97 km
fara Volyně 18.97 km
tvrz Volyně 18.99 km
městské muzeum Volyně 18.99 km
pamětní deska Edvard Turek 18.99 km
Husův dům, Volyně 18.99 km
Nová Houžná 19 km
NS Stožecký prales a skála 19.01 km
bunkr (řopík) 195/24/A-160 19.01 km
hřbitov Brloh 19.04 km
bunkr (řopík) 195/23/A-120 19.04 km
bunkr (řopík) 195/26/A-160Z 19.05 km
stavení Mahouš 19.06 km
bunkr (řopík) 195/25/A-160 19.07 km
nádraží Volyně 19.07 km
Mahouš 19.15 km
židovský hřbitov Volyně 19.16 km
kovárna Mahouš 19.16 km
dětské hřiště Mahouš 19.19 km
nádraží Lipka 19.19 km
bunkr (řopík) H-41/18/B2-80 19.19 km
bunkr (řopík) H-41/17/B1-80 19.19 km
bunkr (řopík) 195/22/A-160 19.25 km
Vlčí Jámy 19.25 km
hřbitov Náhořany 19.31 km
Lipka 19.31 km
Stožec 1064 m n. m. 19.32 km
Černý Kříž 19.36 km
vlaková zastávka Pěkná 19.4 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňany... 19.62 km
kaple výklenková Záboří 19.62 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňany... 19.62 km
Zrzavý Jan 19.62 km
Zeyer Julius 19.62 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 19.62 km
kasárna U Sloupů, Vimperk 19.63 km
městské opevnění Vodňany 19.63 km
jižní městská bašta Vodňany 19.63 km
NS Medvědí stezka 19.64 km
kašna u kulturního domu, Vodňany 19.66 km
bunkr (řopík) H-41/16/A-140 19.69 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 19.7 km
kaple Záboří 19.7 km
nádraží Černý Kříž 19.7 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany 19.71 km
Babovřesky 19.71 km
SDH Záboří 19.72 km
Beránek Tomáš, Mons. 19.73 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňany... 19.73 km
Herites František PhMr. 19.74 km
Záboří 19.76 km
kašna Vodňany 19.76 km
Spořitelna Vodňany 19.77 km
Vodňany 19.77 km
nádraží Vodňany 19.77 km
pamětní kámen František Herites 19.78 km
Husův sbor Vodňany 19.78 km
dětské hřiště Záboří 19.79 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II., ... 19.79 km
bunkr (řopík) H-41/15/D2 19.8 km
park Jana Pavla II., Vodňany 19.8 km
Kam čert nemůže 19.8 km
Hliněný mlýn, Vodňany 19.81 km
Městské muzeum a galerie Vodňany 19.82 km
infocentrum Vodňany 19.82 km
Rádl Alois 19.84 km
Útěk, Jiří Hejda 19.84 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňany... 19.85 km
pseudogotický most se dvěma vížkami,... 19.86 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany 19.86 km
naučná stezka Vodňanská 19.86 km
bunkr (řopík) H-41/14/D1 19.87 km
Machův včelín Krušlov 19.88 km
Trhák 19.9 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany 19.9 km
Sokol Vodňany 19.92 km
Jánský most, Vodňany 19.93 km
kaple Krušlov 19.94 km
SDH Krušlov 19.94 km
Krušlov 19.95 km
bunkr (řopík) H-41/13/A-180 19.98 km
HZS Jihočeského kraje - požární stan... 19.98 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

apartmány 5023, Srní

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: srňsko
šumavská obec: Srní

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 330 Kč detail

další informace

Mezi českými pohraničními horstvy měla Šumava vždy zvláštní, emocionálně nabitý význam. Po staletí se tu setkával a vzájemně obohacoval český a německý živel, po roce 1948 kraj rozťaly dráty železné opony a hraniční hvozdy bez lidí se pohroužily do tichého rozjímání narušované pouze barbarstvím domorodé armády. I přes plíživou komercializaci posledních let zůstává český příhraniční pás Šumavy z velké části pustý. Cesty tudy ale vedou. Ty, které za komunismu sloužily pohraničníkům, jsou dokonce většinou asfaltové. Co víc si cyklista může přát? Šumava je díky tomu a díky plánovanému rozvoji protkána stovkami cyklostezek a dvounozí turisté jsou dnes proti okoleným cykloturistům skoro v menšině. Šumava nabízí čistou přírodu, lesy, rybníky, přehrady, potoky, skály i spoustu zajímavostí v podobě šumavských vesnic a starých zřícenin. Na kole se můžete podívat i do chráněných přírodních rezervací a trasu si pohodlně naplánovat podle obtížnosti i délky. Navíc můžete využít místních cyklobusů, které vás nalodí i s vaším kolem, a podívat se tak do vzdálenějších míst nebo se nevracet stejnou cestou jako jste přijeli. Síť Zelených autobusů zajišťuje přepravu kol na přívěsu, jejich vykládku zajišťuje steward. V autobusech je instalován zvukový průvodce i světelné návěstí. Rezervace míst není nutná. Fialová linka jezdí trasu Nová Pec, Jelení Vrchy, modrá linka trasu Horská Kvilda – Kvilda – Bučina, žlutá linka trasu Sušice - Kašperské Hory – Srní – Modrava – Kvilda, zelená a červená linka Plzeň – Klatovy - Železná Ruda – Srní – Kvilda – Stachy – Zadov – Churáňov. Pokud nemáte své vlastní kolo, nebo se Vám nechce jej dopravovat s sebou, můžete využít řadu půjčoven horských kol. K pobytu můžete využít řady ubytování od levného po luxusní. O množství sněhu, o počasí na Šumavě se můžete informovat prostřednictvím netu pomocí šumavských web kamer. O upravenosti běžeckých tratí informuje Bílá stopa. Velké oblibě se těší Lipenská přehrada díky přehradní nádrži Lipno, skiareálu Lipno a službám Lipno servisu. Na Šumavě nebo prostřednictvím netu si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy a být v dění alespoň takto virtuálně. Časy se mění, Králem Šumavy dnes není pašerák, ale vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD Author Král Šumavy

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„To je pravda! Domkáři nemají práva, jen my starousedlí vlastníci takových živností, jimž přináleželo právo pastvy od starodávna. Soudil bych, že ani chalupníci by se neměli pojmout do toho dělení, jen my celolánní..."

„O tom my tu nerozhodneme, Jakube," pravil vážně Potužák; „dělit ano, ale dělit spravedlivě! A pokud možno dohodnout se mezi sebou, přibrat třeba geometra, který věci rozumí, ale žádných advokátů..."

„Máš svatou pravdu, jen žádných advokátů! V čem se nevyznáme, kde je třeba znát paragrafů, poradí nám můj syn Josef; ten takové věci má v malíčku, už devátý rok pořád v nich leží."

Potužák se zamračil.

„Tak ať v nich leží ještě deset let, než se z nich dá vyzkoušet," odvětil s důrazem; „já ti zase povídám, že do toho promluví právě tak málo jako který jiný doktor. My sami s to máme rozum, a nemáme-li, raději toho nechrne a nedělme!"

Krušnej neodpověděl. Kráčeli kus cesty mlčky podle sebe, každý zabrán svými myšlenkami. Došli tak skoro do polovice duby posázené hrázi Volešku, ve tmoucí tmě hlubokých stínů. V dálné dáli, od protějšího kraje rybníka, ozval se posupný "chechtot kteréhos racka, vyrušeného něčím z nočního klidu. Z levé strany, od Blat, stříbrným světlem politých, doznívalo zase kejhání pasoucích se tam hus a štěkot několika psů až ze Zbudova.

„Komáři štípají," promluvil pojednou Krušnej, třepnuv si rukou na tvář; „dá Pánbůh snad zítra vlažičku. Neškodila by, jen nepotrvá-li déšť po několik dní."

„Nu, vláhy bylo dost ještě předešlého týdne. Ať raději neprší. Já se teď vrátím, dobrou noc! — Či mi chceš ještě něco rci ?

„Už jsem ti řek, co mám na srdci. Jen přemýšlej o tom dělení. Tvoje slovo platí, u všech má váhu. Hleď, abys na to přemluvil starostu, aby předem naše obec byla s náma zajedno..."

Zakejhaly zase husy od Blat.

„Jen kejhejte! Jen kejhejte!" zabručel Krušnej; „však bude brzo po vaší slávě, vy potvory! — Víš, Jouzo, stará nebude chtít slyšet o tom dělení. Bude to s ní kříž a boj a kdo ví, kolik těch ženských ještě nasadí proti nám, a řečí bude moc! Vztekat se budou, až se jim řekne, že je konec s těmi stády hus. Což tvoje, Jouzo, ta se tomu dělení vzpírat nebude ?"

„Mám, chválabohu, ženu rozumnou..."

„Ovšem, ovšem, rozumnou! Stokrát jsem to přál té své. Má hus sotva sto."

„Nevím ani, mnoho-li jich má, ale jistě ne více než kdekterá domkářka u nás, které jich tam pasou po stech."

„To není v pořádku, vidíš! Tomu se musí učinit přítrž. Cožpak je to rozum, když řekněme paní řídící z Pištína jich tam taky má osmdesát! Když má stará o tom zvěděla, div čert ji nevzal."

Potužák se nemohl udržet smíchu, slyše tato slova. Stanul pak, dal Krušnému ještě jednou dobrou noc, podal mu ruku a už odcházel zpět k Plástovicům.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky