poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
nejmodernější a největší stroj v roce 1911 na výrobu novinového rotačního papíru na světě - Větřní zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy

Sova

detailní info

kategorie: příroda / zoologie
lokalita: Šumava

popis

Sovy (Strigiformes) jsou poměrně početným řádem třídy ptáků obsahujícím více jak 200 druhů. Sovy jsou většinou samostatně žijící noční živočichové (ačkoli existují i výjimky, např. sýček králičí), kteří se živí malými savci, hmyzem a jinými druhy ptáků, některé, např. ketupy, jsou specializovaní výhradně na lov ryb. Nestravitelné části kořisti poté vyvrhují ve formě vývržků. Sova má velké strnulé oči, až o 270 stupňů otáčivá hlava a téměř neslyšný let. Od nepaměti je tento noční pták spojován s moudrostí a neštěstím zároveň. V evropské kultuře spojovány s moudrostí (podle řecké bohyně moudrosti Athény, často zobrazované se sovou). V rané křesťanské mytologii je naopak sova symbolem ďábla. Houkání sýčka je chápáno jako věštba smrti. Také v Japonsku je sova považována za symbol smrti a špatné znamení, u indiánů kmene Hopi jsou sovy tabuizované, neboť jsou nečisté a zlověstné. Jeden z největších a nejvýznamnějších druhů sov na Šumavě je puštík bělavý. Podobně jako jestřáb má světlé zbarvení a je tmavě šedě kropenatý. Má dlouhý ocasem a vyrovná se mu i svou obratností. V Bavorském lese upřednostňují sovy bukové lesy na slunných stráních. Rádi hnízdí v dutinách stromů nebo dokonce i ve stávajících hnízdech dravých ptáků. Odstřelem posledního puštíka bělavého v roce 1926 byla populace těchto sov v Bavorsku kompletně vyhubena. Dnes díky intenzivním snahám národních parků (Šumava a Bavorský les) proti volnému odstřelu zvěře se zde nyní usídlilo 6 až 7 chovných párů. Pro trvalý návrat puštíka bělavého je však nutné zajistit mu vhodná hnízdiště a ochranu jeho životního prostředí.

Sova na fotografiích

Sova

Sova

kategorie: příroda
lokalita: Šumava

zobrazit více