první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy

Sokol

detailní info

kategorie: příroda / zoologie
lokalita: Německo

popis

Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) je kosmopolitně rozšířený sokolovitý dravec. Samice je výrazně větší než samec a může dosahovat až velikosti havrana. Má dlouhá špičatá křídla a krátký ocas, který se ke konci zužuje. Na zbarvení je nejnápadnější charakteristický tmavý vous na bílé tváři. Druh má množství popsaných poddruhů, ale ne všechny jsou uznávány. Různé prameny uvádí 15 – 17, někdy dokonce i 19 poddruhů. Sokol je rychlý, loví střemhlav. Ke hnízdění používá malé skalní dutiny nebo skalní stěny, ale i opuštěná hnízda jiných ptáků. Tito mimořádně krásní ptáci obývají širokou škálu různých stanovišť, především horské krajiny a strmá pobřeží. Sokoli stěhovaví jsou vynikající lovci. Jejich potrava sestává téměř výhradně z malých a středně velkých ptáků (do velikosti kachny), které loví v letu. Podsaditý, krátký tvar jeho těla mu umožňuje dosáhnout rychlosti až 300 km/h. V polovině 70. let byl sokol stěhovavý ve střední Evropě na pokraji vyhynutí. Důvodem bylo jeho střílení a používání umělých hnojiv v oblasti zemědělství a lesnictví. Dnešní programy na záchranu sokola stěhovavého a péče o jejich hnízdiště napomohly k obnovení populace těchto dravců a od konce 70. let byl zaznamenán opětovný nárůst jejich výskytu. Od roku 1980 opět v Národních parcích Šumava a Bavorský les jejich počet stoupá a sokol stěhovavý v nich zase může nerušeně žít a rozmnožovat se.