nejvýše položený rybník v Čechách - Olšina zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
největší výrobce těstovin ve střední Evropě „Bratři Zátkové" - Boršov nad Vltavou zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy

Klimeš Jeroným

detailní info

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: prachaticko
GPS: 49°0'46.258"N, 13°59'52.157"E Zobrazit na mapy.cz

popis

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD. (3.dubna 1967, Prachatice) je český psycholog zabývající se psychologií rodiny, vztahy a rozchody, rodinnou problematikou včetně náhradní rodinné péče (adopce, pěstounství, hostitelství), psychologií náboženství, okrajově policejní psychologií, psychologií reklamy a církevně-pastorální psychologií. Vystupuje často v médiích. Narodil roku 1967 v Prachaticích, absolvoval gymnázium ve Vimperku, vystudoval hydrogeologii na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1990), Konzervatoř Jaroslava Ježka, psychologii na FF UK (1996) a na University Of Texas v Austinu, roku 2002 pak získal doktorát (Ph.D.) ze sociální psychologie na Karlově univerzitě v Praze. Pracoval v Městském centru pro adopci a náhradní rodinnou péči, věnoval se psychologii reklamy ve firmě Dimar, byl zaměstnán v organizaci Užitečný život, přednášel psychologii na střední policejní škole, na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na filozofické fakultě UK a VŠE. Je poradcem u veřejného ochránce práv a na MPSV. V médiích se vyjadřuje například k tématům korupce, policejních zásahů, partnerských vztahů. Jako římskokatolický křesťan se kriticky a angažovaně účastní církevního života. Arcibiskupa Miloslava Vlka obviňoval z manipulativních a intrikářských postupů a z porušování základních pravidel komunikace, čeští biskupové podle Klimeše jen udržují církev v chátrání. Je dlouhodobým odpůrcem povinného celibátu, který podle něj je jednou z příčin nedostatku kněží. Je od roku 2003 ženatý a má 2 dcery a syna. Diplomovou práci z hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě UK v roce 1990 napsal na téma Metodologie vyhledávání vody pro výlučně pitné účely s příkladem aplikace v Káraném. V roce 1991 napsal Úvod do teoretické psychologie. V roce 1991 navrhl úspornou metodu transkripce anglické výslovnosti pro výuku. V roce 1995 napsal práci na téma psychofyzického problému - vztahu mezi myslí a tělem a spory mezi isomorfickým a dualistickým pojetím. V roce 1996 napsal na katedře psychologie UK Praha diplomovou práci Psychologie člověka v poli katolické morálky. V roce 1996 se zabýval problematikou náboženské konverze církevně angažovaných lidí pryč od víry a z církve. V roce 1997 napsal práci o axiomatické výstavbě morální terminologie. Z oblasti policejní psychologie napsal například v roce 1998 analýzu dvou demonstrací ekoaktivistů či se zabýval korupcí policistů (1998, 2004). Ve své disertační práci se zabýval teorií reakce na ambivalentní objekt, a to zejména ve vztahu k problematice náhradní rodinné péče a týraných dětí (2002). V psychologii reklamy se zabýval detekcí signálu a výzkumem sledování pohybu očí při čtení reklamy (2002, 2003). Napsal studii o evolučním pohledu na morálku jako adaptační mechanismus (2003). Píše knihy, příručky, příspěvky a rozvíjí svoje rozsáhlé webové stránky. Pravidelně přispívá do deníků Mf Dnes a Lidové noviny, je autorem významné knihy Partneři a rozchody (Portál, 2005).

doplňující info

odkaz: http://www.klimes.us/

Klimeš Jeroným na mapě

místa v okolí

kašna Prachatice

kašna Prachatice

kategorie: kultura a památky / kašny, studny
lokalita: prachaticko
GPS: 49°0'45.793"N, 13°59'51.772"E

zobrazit více

další místa v okolí