evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy

Taaffeové

detailní info

kategorie: instituce / šlechtické rody
lokalita: horažďovicko

popis

Rod Taaffe pochází z Irska, kde měl titul Viscount Taaffe of Corren und Baron of Ballymote. V 1769 roce kupil rod Nalžovy, kupní smlouvu podepsal Nicholas, podle rodových memoárů je uváděn první majitel jeho syn Francis. Pro Františka to byla náhrada za panství Fryštát. O něj Mikuláše nečistým způsobem připravil kancléř Rudolf Chotek, jehož dceru měl za manželku Mikulášův starší syn John. Mikuláš po svém příbuzném zdědil titul Viscount, Byl 6. Viscount Taaffe z Ballymote, narodil se ještě v Irsku, hrabství Sligo. Vychováván už byl ale na dvoře vévody Lotrinského. Odtud se, jako věrný katolík, dostal k císařskému dvoru do Vídně. V císařské armádě získával stále vyšší vojenské hodnosti a zúčastnil se důležitých bitev tehdejší doby. Výrazně zasáhl do bitvy u Kolína roku 1757. Pod vedením maršála Dauna tehdy císařská vojska zastavila tažení pruské armády na Vídeň. Území císaře i císařovny pomáhal chránit, ovšem o rodový majetek v Irsku, Německu i Slezsku přišel díky příbuzným. Snad proto koupil pro svého syna Františka panství Nalžovy. Stejně jako on i jeho manželka zemřela zde v Nalžovech v roce 1769.  František Taaffe měl za manželku Klementinu Bellew, po níž se ves Mladice krátkou dobu jmenovala Klementice. Neměli další potomky, a tak František odkázal Nalžovy synovci Rudolfovi. Sám se odstěhoval do Českých Budějovic. František Taaffe, 8. Viscount (1788 - 1849) pokračoval v rodinné tradici a jako velice mladý vstoupil do armády. Bylo mu pouze 16 let. Jako císařský komoří brzy dosáhl vysokých vojenských hodností. Pod vedením arcivévody Karla bojoval r. 1809 u Wagramu proti Napoleonovi. Když Napoleon dostal za manželku dceru císaře Františka I., Marii Luisu, František Taaffe ji doprovázel. Jako prvorozený syn Rudolfa zdědil František Nalžovy, ale panství se vzdal ve prospěch bratra Ludvíka. Nejznámější do dnešních dnů je asi Eduard hrabě Taaffe (24.února 1833, Vídeň - 29.listopadu 1895, Nalžovské Hory), který byl rakouský státník, konzervativní sociální reformátor a zemský prezident Salcburska, Horních Rakous a Tyrolska. V letech 1868-1870 a 1879-1893 byl Taaffe rakouským premiérem. Roku 1882 jeho vláda provedla důležitou volební reformu. Na Šumavě vlastnili Kolinec, Nalžovské Hory, Podolí, Zavlekov. Na vrchu Prašivec nedaleko Nalžovských Hor nechali postavit kopii irského rodového sídla - hradu Ballymotte a vzdálenější kapli sv. Antonína Paduánského, kterou zvolili z rodinou hrobku.