ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy

Stadionové

detailní info

kategorie: instituce / šlechtické rody
lokalita: domažlicko

popis

Stadionové byli jihoněmecký panský a později hraběcí rod, který na české území přišel koncem 17. století. Ve 14. století se rozdělili na alsaskou a švábskou větev. Švábská vyhynula koncem 17. století, kdy do Čech přišel příslušník alsaské linie, Jan Filip, který zde koupil od dědiců Lamingera z Albenreutu - Chodov, Kout na Šumavě, Rýzmberk, Všeruby, Záhořany a další statky. Na počátku 18. století povýšili do stavu říšských hrabat. Rod vymřel počátkem 20. století. Jednalo se o velmi státotvorný a krajinotvorný rod, jehož stopy jsou dodnes patrné.