nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položený rybník v Čechách - Olšina zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy

Schwarzenbergové

detailní info

kategorie: instituce / šlechtické rody
lokalita: Šumava

popis

Schwarzenbergové jsou původem franský šlechtický rod, poprvé doložený již v roce 1172 jménem Seinsheim (pod tímto jménem známi až do 15. století). Erkinger ze Seinsheimu (1362–1437) zakoupil panství Schwarzenberg a začal se psát ze Seinsheimu na Schwarzenberk. V letech 1420–21 se účastnil válečné výpravy proti husitům. Tím jakož i značnými půjčkami získal od krále Zikmunda zástavu měst Žatec, Kadaně a Berouna. Roku 1429 byl povýšen do stavu svobodných pánů ze Schwarzenbergu. Jeho potomci rod dělí na několik linií, např. bavorskou, stefansberskou, hohenlandsberskou, lutyšskou, západofrískou a nizozemskou a některé z nich pochopitelně již neexistují. V roce 1599 obdržel Adolf Schwarzenberg za vítězství nad Turky v bitvě u Rábu titul říšského hraběte a změnu erbu (pole s hlavou Turka, kterému vyklovává oči krkavec). Prvním trvalým majetkem v Čechách bylo panství Třeboň získané roku 1660, dále pak Hluboká nad Vltavou. Kníže Jan Adolf I. navštívil svá panství v dubnu 1661. Nákupem statků a dědictvím po Eggenbercích vytvořili rozsáhlou državu v jižních a severních Čechách (Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Netolice, Prachatice, Volary, Vimperk, Orlík) a připojili ji k územím drženým v Bavorsku, Dolních Rakousích a ve Štýrsku. Karel III. (1824–1904) byl zemským i říšských poslancem, patřili k představitelům a tvůrcům programu české konzervativní šlechty, hájil českou otázku. Jeho syn Bedřich (1862–1939) pokračoval v otcových vlasteneckých myšlenkách, předsedal Společnosti Národního musea či Národní besedě a České zemědělské radě. Před 1. světovou válkou vlastnily dvě větve rodu (hlubocko-krumlovská a orlická) jen v Čechách 176 146 ha půdy (lesy, pole a rybnky), doly, pivovary, cukrovary, vápenky a další podniky. Před rokem 1918 patřili Schwarzenbergové k nejbohatším v Evropě. Po pozemkové reformě v roce 1922 převzal postupně 61 000 ha stát. V roce 1942 byla na majetek orlické větve dosazena německá nucená správa. Majetek v Rakousku a Německu byl po druhé světové válce rodu vrácen. V roce 1947 byl zákonem převeden veškerý nemovitý majetek hlubocké větve i s inventářem a provozním kapitálem do vlastnictví státu. O dva roky později musel představitel orlické větve Karel VI. Schwarzenberg s rodinou uprchnout z Československa. Dnes je hlavním představitelem rodu syn knížete Karla VI. Karel Schwarzenberg, který byl v roce 1967 adoptován členem hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů Jindřichem Schwarzenbergem. Po Jindřichově smrti a smrti svého adoptivního strýce spojil Karel Schwarzenberg obě schwarzenberské větve i jejich majetek. Po přesídlení do České republiky v roce 1990 zrestituoval majetek orlické větve. Roku 2007 se stal ministrem zahraničních věcí ČR. Roku 2009 zakládá a předsedá politické straně TOP 09.