největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy

Adlarové

detailní info

kategorie: instituce / šlechtické rody
lokalita: klatovsko

popis

Rod z Adlaru se objevuje na začátku 14. stol. - Plichta z Adlaru jenž se vyskytuje v okolí Žerotína, na konci téhož století se vyskytují Adlarové na Šumavě, kde mají statky v okolí Strážova. Později drží statky v Čechách i na Moravě např. Točník, Týřov aj. Členové rodu střídavě stáli v husitských válkách na obou stranách, často byli v královských službách jako hejtmané, později jako císařští radové, sudí apod., stavební činností se zasloužili zejména o Zlonice, severně od Slaného, kde okolo roku 1601 Bohuchval z Adlaru obnovil zlonickou tvrz i statek, Václav Jan Vojtěch zařídil pro Zlonice městská práva i pořádání trhů, v roce 1701 byl povýšen do panského stavu, avšak zároveň jím rod roku 1722 vymírá. Rod se v 15. století rozdělili na dvě větve, na Valkouny a Osovské.