Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Mořice, Mouřenec

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'19.758"N, 13°30'28.171"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Románská stavba z první poloviny 13. století se vypíná nad údolím Otavy u Annína na vrchu Mouřenec (617 m n. m.). Vznik původní svatyně je spojen s rýžováním zlata a poustevníkem Vintířem. Jednolodní stavba s dvoupatrovou věží nad chórem a apsidou z doby kolem roku 1230. Kostel byl stavebně upravován v 15., 18., a 19. století. V roce 1993 byly v kostele objeveny a následně restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. století. Na severní straně hřbitova se dochovala barokní kostnice z 18. století. Lidé k tomuto pahorku nad řekou Otavou měli vztah již od samotného osídlování podhůří Šumavy slovanskými kmeny. Pohanské obětní rituály nahradil malebný, původně románský kostelík sv. Mořice, údajně založený samotným sv. Vintířem. Někdy na konci 12. století nebo na počátku 13. století byl na místě bývalé svatyně, patrně malé a z velké části dřevěné, vybudován kamenný chrám s mohutnou hranolovou věží. Stavba z hlediska vnější podoby nedoznala od doby svého vzniku žádných velkých změn. A proč na zdánlivě odlehlém místě, samotě, byl kostel postaven? Při pokusných důlních pracích se nedaleko našly zlaté žíly. Horníci založili osadu, kterou pojmenovali Novým Městem - zdali pro porovnání s dvěma horními královskými městy Horním a Dolním Rejštejnem (dnes Kašperskými Horami a Rejštejnem), nebo blízkou Sušicí, těžko říci. Zlata se však vyskytovalo pramálo a horníci brzy práce zastavili. Z budoucího velkého města, které již mělo kostel, zůstalo pár domů a název Nové Městečko. Farní správa u kostela sv. Mořice měla ještě jedno důležité poslání. Poblíž vznikaly drobné vsi a byly k sv. Mořici přifařovány. Z doby první vrcholné slávy kostela pochází zvon, dochovaný díky faráři jménem Franz Andraschko do současnosti. Vyhnulo se mu dvojí „rekvírování" za obou světových válek. Zvon má na plášti dataci 1329. Farnost sv. Mořice byla v minulosti velmi rozsáhlá a lidé se na mši svatou scházeli až ze Stodůlek, Prášil, Hartmanic či Zhůří. Nebožtíci z Annína byly na Mouřenec dopravování koňským potahem po cestě známé jako „Toten-weg" (Cesta mrtvých). Malý hřbitov za mohutnou zdí skýtal jen omezený prostor pro pohřbívání, a proto byly ostatky zemřelých po několika letech vykopány, uloženy do kostnice a na místě starého hrobu byl uložen nový nebožtík. Odtud zřejmě vycházejí j pověsti o upírech, protože se občas podařilo vykopat nebožtíka ve velmi zachovalém, stavu. Na Mouřenci do nedávné minulosti stávalo kromě dodnes zachovalé školy i několik stavení. Šlo o stavení pana Geigera, stojící blíže ke kostelu, v kterém bylo malé pohostinství a druhý domek obýval do odsunu v roce 1946 pan Jandowski. Po pravé straně stávala původní německá škola, posléze stavení pana Lömbachera. Budova fary se nenacházela nahoře, ale duchovní správce na toto místo docházel z fary postavené v Rajsku. Dnes je toto zbořeniště nad cestou vedoucí do Annína (poblíž koupaliště) zarostlé olšemi. Za své vzaly i všechna stavení Mouřence. Buď vyhořely, nebo se zřítily během šedesátých let. Svědky dříve čirého ruchu jsou jen staré ovocné stromy, základy domů a zrekonstruovaná budova nové německé školy. Značně zchátral i kostel. V roce 1991 byl založen Podpůrný spolek sv. Mořice s cílem zachránit kostel před totálním zničením. Dílo se podařilo a 26. září 1993 byl obnovený kostel českobudějovickým biskupem Msgre. Antonínem Liškou znovu vysvěcen. Významnými duchovními správci byli jak děkan Kordík poslední farář, zcela nezaměnitelný a svébytný Franz Andraschko. Oba jsou pohřbeni při kostelní zdi. Franz Andraschko nosil typický dlouhý vous, což bylo v rozporu s tehdejší regulí, která určovala, jak má být římskokatolický kněz upraven. Nicméně Andraschko si z toho pranic nedělal a aby uklidnil své nadřízené, opatřil si doklad o omezené hybnosti rukou, díky čemuž se nemusel holit. Byl to velice oblíbený člověk v okolí a k jeho osobě se váže řada mýtů. Co je však nezpochybnitelné, že se zcela ztotožnil s tímto místem a v roce 1946 odmítl jít do odsunu a opustit tento malebný kraj. Další důkaz toho, že si dokázal stát za svým názorem i v takto pohnuté době. Přál si zde v klidu zemřít, což se mu splnilo ještě v témže roce a ve svých 71 letech byl pochován zde na hřbitově. Vzácnou kulturní památkou jsou mouřenecké kostelní fresky, pocházející přibližně z počátku 14. století, z doby, kdy byl pořízen také nejstarší dochovaný kostelní zvon. Fresky představuji několik křesťanských motivů. Poslední soud obohacuje málokde vídaná postava anděla, vážícího prohřešky lidských duší. Jiné ukazuje Krista mezi apoštoly. Neznámý autor část fresek věnoval mariánskému cyklu. V řadách Kristových bojovníků v další fresce nalezneme portrét patrona kostela sv. Mořice. Náhrobní desky patří šlechtickým, rodinám Dejmů, Boryňů ze Lhoty, Villaniů a zdejšímu duchovnímu Josefu Jakubu Gertovi. Dochovala se také místní kostnice, ossartum. Protože v suchém písčitém terénu hřbitova kosterní ostatky nezetlely, byly ukládány do kostnice. V ní mají také být ostatky švédských vojáků, uložené v době, kdy se mnoho hřbitovů rušilo.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Anděl Páně

batoh
Anděl Páně
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Andraschko Franz

batoh
Andraschko Franz
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Moje místa (Stream.cz) - Začal advent

batoh
Moje místa (Stream.cz) - Začal advent
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec

batoh
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Anděl Páně 0 km
Andraschko Franz 0 km
Moje místa (Stream.cz) - Začal adv... 0 km
hřbitov u sv. Mořice, Mouřenec 0.01 km
Zmizelá Šumava, Farářem na Mouřenc... 0.02 km
NS Radešovské skály 0.09 km
Lesa stíny stínat můžem - Petr Fal... 0.15 km
kaple Annín 0.36 km
lávka Otava, Annín 0.43 km
Annín 0.49 km
koupaliště Annín 0.49 km
sklářské muzeum Annín 0.5 km
kaple s hrobkou Schmidů, Annín 0.55 km
interaktivní muzeum skla Rajský dv... 0.56 km
brusírna křišťálového skla Rajský ... 0.57 km
Rajsko 0.58 km
silniční most Otava, Annín 0.68 km
lávka Otava, kemp Annín 0.71 km
Prší cestou k Mouřenci - Petr Falt... 0.83 km
bunkr (řopík) H-40/20/D2 0.84 km
bunkr (řopík) H-40/18/D2 0.84 km
muzeum lehkého opěvnění Annín, H-4... 0.91 km
Švédské hroby, Hartmanice 0.92 km
bunkr (řopík) H-40/19/A-140 1 km
Nové Městečko 1.05 km
Brzobohatý Ondřej 1.05 km
bunkr (řopík) H-40/17/D1 1.23 km
bunkr (řopík) H-40/24/A-160 1.26 km
Bohdašice 1.37 km
kaple u Bohdašic 1.39 km
kaple Bohdašice 1.42 km
bunkr (řopík) H-40/25/D1 1.62 km
most Otava, Dlouhá Ves 1.72 km
zámek zaniklý Vatětice 1.76 km
Radešov 1.77 km
Vatětická lípa 1.78 km
bunkr (řopík) H-40/26/D2 1.79 km
Vatětice 1.8 km
alej památných stromů Vatětice 1.81 km
Vatětický jasan 1.85 km
bunkr (řopík) H-40/28/D2 1.88 km
Vatětický klen 1.88 km
bunkr (řopík) H-40/30/B1-90 1.9 km
rybník Cihelna, Dolejší Krušec 1.9 km
zámek Palvínov 1.96 km
Palvínovská alej 1.96 km
MVE Radešov 1.96 km
Radešovská lípa 1.99 km
Palvínovská lípa 2 km
Palvínov 2.01 km
bunkr (řopík) H-40/31/D1 2.05 km
Kočandrle Vladimír 2.17 km
Matuška Waldemar 2.17 km
Fischer Ivo 2.17 km
mlýnský náhon, Dlouhá Ves 2.24 km
hrušeň Dlouhá Ves 2.32 km
hřbitov Dlouhá Ves 2.42 km
zřícenina barokní kaple, Skalní ko... 2.45 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 2.45 km
židovský hřbitov Dlouhá Ves 2.45 km
SDH Dlouhá Ves 2.5 km
fara Dlouhá Ves 2.56 km
MVE Dlouhá Ves 2.57 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Dlouhá... 2.57 km
dětské hřiště Dlouhá Ves 2.58 km
pomník padlých WWI, Dlouhá Ves 2.59 km
lípy Dolejší Krušec 2.61 km
Dolejší Krušec 2.65 km
Zmizelá Šumava, Sloní potok 2.66 km
zámek Dolejší Krušec 2.66 km
Dlouhá Ves 2.68 km
Tuškov 2.75 km
Velký Radkov 2.78 km
židovský hřbitov Hartmanice 2.78 km
zámek Dlouhá Ves 2.84 km
ocelový most Otava, Dlouhá Ves 2.86 km
kašna Dlouhá Ves 2.87 km
sv. Jan Nepomucký, Dlouhá Ves 2.93 km
rybník Dlouhá Ves 2.93 km
kaple Dlouhá Ves 2.95 km
kaple nad Velkým Radkovem 2.98 km
smolná pec Radkov 3 km
klasicistní vila Klášterský Mlýn... 3.04 km
Prostřední Krušec 3.08 km
kaple Platoř 3.11 km
MVE Klášterský Mlýn 3.12 km
lípa Platoř 3.12 km
Platoř 3.13 km
Trpěšice 3.15 km
Vzteklina, díl 1. 3.16 km
Vzteklina, díl 6. 3.16 km
Nuzerov 3.17 km
Klášterský Mlýn 3.23 km
Šumná Šumava - Klášterský mlýn... 3.27 km
secesní vila Maxmiliana Spauna, Kl... 3.28 km
kostel sv. Mikuláše, Kašperské Hor... 3.33 km
kaplička Prostřední Krušec 3.33 km
hřbitov Kašperské Hory 3.34 km
kaple sv. Anny, Kašperské Hory 3.34 km
most Otava, Rejštejn 3.41 km
kaple výklenková, Kašperské Hory... 3.42 km
Štěpanice 3.42 km
řeka Losenice 3.42 km
rybník Hartmanice 3.43 km
Kundratice 3.45 km
most Losenice, Rejštejn 3.49 km
Beneš Edvard Dr. 3.49 km
zámek Kundratice 3.49 km
Coolidge - Hašková Eliška 3.5 km
Malý Radkov 3.56 km
Rejštejn 3.57 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 3.57 km
Cyklotoulky - Rejštejn 3.59 km
socha světce Rejštejn 3.6 km
kašna Rejštejn 3.6 km
rýžovní kámen, Rejštejn 3.6 km
kostel sv. Bartoloměje, Rejštejn 3.6 km
infocentrum Rejštejn 3.6 km
náhrobky Klostermannů 3.6 km
dětské hřiště Rejštejn 3.6 km
SDH Rejštejn 3.61 km
hrobka sklářské rodiny Lötz a Spau... 3.61 km
pomník Josef Kieslinger 3.62 km
hřbitov Rejštejn 3.63 km
Hořejší Krušec 3.63 km
fara Rejštejn 3.64 km
lípa s kaplí Hartmanice 3.64 km
kaple sv. Šebestiána, Kašperské Ho... 3.65 km
koupaliště Hartmanice 3.72 km
Zálužice 3.73 km
zámek Hořejší Krušec 3.73 km
skiareál Hartmanice 3.75 km
vila továrníka Isaaka Simona Bloch... 3.81 km
Bloch Isak Simon 3.81 km
hřbitov Hartmanice 3.81 km
kaple hřbitovní, Hartmanice 3.82 km
radnice Hartmanice 3.84 km
Blochova kašna Hartmanice 3.85 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 3.85 km
kaple nad Rejštejnem 3.86 km
pomník padlých WWI i II, Rejštejn... 3.86 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 3.88 km
Ziegler August 3.88 km
Hartmanice 3.88 km
Cyklotoulky - Hartmanice 3.88 km
Šumná Šumava - Hartmanice 3.88 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 3.89 km
Zmizelí sousedé 3.89 km
horská synagoga Hartmanice 3.89 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 3.9 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 3.9 km
městské informační stredisko Hartm... 3.91 km
lípa na náměstí Hartmanice 3.92 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 3.92 km
horní kašna Hartmanice 3.92 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 3.94 km
SDH Hartmanice 3.97 km
Anděl Páně 3.98 km
horská vila, Hartmanice 3.98 km
Milčice 3.99 km
Vzteklina, díl 4. 4.06 km
srub, Hartmanice 4.08 km
koně Divišov u Sušice 4.11 km
kaple U Gabriela 4.14 km
Zmizelá Šumava, Legendy hradu Kašp... 4.14 km
hrad Kašperk 4.14 km
Zimní prohlídky na hradě Kašperk... 4.14 km
Toulavá kamera ČT - hrad Kašperk... 4.14 km
U Gabriela 4.15 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 4.18 km
Vzteklina, díl 3. 4.22 km
Hamižná hora 854 m n. m. 4.22 km
infocentrum NP Kašperské Hory 4.31 km
lípy Staré Volšovy 4.33 km
Staré Volšovy 4.33 km
Vzteklina, díl 2. 4.36 km
dětské hřiště na Pátečku 4.37 km
zámek Loučová 4.39 km
lávka Otava, na Pátečku 4.4 km
Stráž 755 m n. m. 4.45 km
dětské hřiště, Kašperské Hory... 4.46 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 4.46 km
Loučová 4.46 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 4.46 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 4.47 km
Již nikdy Mnichov 4.48 km
zaniklá továrna Bohemia-Werke, Rej... 4.48 km
NS Hamižná 4.51 km
mlýn Dolní Chlum 4.52 km
Rýžovní potok 4.52 km
Chlum u Hartmanic 4.53 km
zřícenina Pustý hrádek 4.56 km
bunkr (řopík) H-40/35/B1-90 4.58 km
pranýř, Kašperské Hory 4.59 km
infocentrum Kašperské Hory 4.6 km
Myší domky - Maushäusel 4.6 km
kaple Dolní Chlum 4.61 km
radnice Kašperské Hory 4.62 km
pamětní deska osvobození Kašperské... 4.62 km
Vůně vanilky 4.64 km
pomník Karla Klostermanna 4.67 km
Policie Modrava 4.67 km
NS Cesta zlatokopů 4.68 km
včelín Loučová 4.68 km
kostel sv. Markéty, Kašperské Hory... 4.7 km
Novák František, páter 4.7 km
jezírko na Stimlingu 4.7 km
studánka Nad Stimlingem 4.71 km
Stimling 4.71 km
NS Strážců hranice 4.71 km
Kintzl Emil 4.71 km
kašna Kašperské Hory 4.71 km
Kohoutí kříž, Kašperské Hory 4.71 km
Červené Dvorce 4.71 km
sv. Jan Nepomucký, Kašperské Hory... 4.72 km
mlýnské kameny ze zlatorudných mlý... 4.72 km
horské městské domy Kašperské Hory... 4.72 km
smrk na Stimlingu 4.72 km
studánka Na Stimlingu 4.72 km
Pekelské údolí 4.73 km
Vrabcov 4.74 km
jeskyně Peklo 4.74 km
kaple nad Kašperskými Horami 4.75 km
motomuzeum, dřevěná hračka, Kašper... 4.75 km
pivovarnické muzeum, Kašperské Hor... 4.75 km
Pěkný potok - Wundebach 4.78 km
kostel Panny Marie Sněžné, Kašpers... 4.79 km
kaple Panny Marie Klatovské, Kašpe... 4.79 km
lípa na Wunderbachu 4.79 km
Cyklotoulky - Kašperské Hory 4.8 km
běžecké lyžování Kašperské Hory... 4.8 km
Ruppert Matěj 4.8 km
AccuWeather - Kašperské Hory 4.8 km
Zmizelá Šumava, Karla IV. jsem oso... 4.8 km
Zmizelá Šumava, Hadry, kosti, papí... 4.8 km
Toulavá kamera ČT - Kašperské Hory... 4.8 km
Kašperské Hory 4.8 km
Vzteklina, díl 6. 4.8 km
Vzteklina, díl 2. 4.81 km
Zlatý potok 4.82 km
Vzteklina, díl 5. 4.82 km
Vzteklina, díl 4. 4.82 km
Zmizelá Šumava, Poklad na Wunderba... 4.85 km
Haratnův mlýn, Bystrá - Wunderbach... 4.85 km
Bystrá - Wunderbach 4.85 km
muzeum Šumavy, Kašperské Hory 4.87 km
Volšovy 4.88 km
pomník padlých WWI i II, Kašperské... 4.88 km
zřícenina Sedlo 4.91 km
Světlá 4.93 km
operace Argument 4.94 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 4.94 km
zámek Volšovy 4.94 km
přírodní rezervace Žežulka 4.96 km
Volšovská lípa 4.97 km
SDH Volšovy 4.98 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna na S... 4.98 km
Sedlo u Albrechtic 902 m n. m. 4.98 km
parkoviště Dobrá Voda 4.99 km
Volšovská stráž 790 m n. m. 5.01 km
Záluží u Sušice 5.05 km
Žlíbek 5.11 km
koryto Žlíbek 5.11 km
štola na úpatí vrchu Friedlholz 5.12 km
Velký Babylon 5.13 km
Jaglmühle 5.14 km
zámek Horní Chlum 5.14 km
kaple Žlíbek 5.15 km
rybníček v Pekle 5.17 km
hřbitov Albrechtice 5.2 km
vyhlídka Velký Babylon 5.21 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 5.22 km
lípa Albrechtice 5.23 km
I. zóna NP U Kapličky 5.25 km
most Otava, Paštěcký most 5.26 km
Vzteklina, díl 3. 5.27 km
naučná stezka Hrátky se zvířátky, ... 5.27 km
důl sv. Panny Doroty, Paště 5.29 km
kaple Panny Marie Pomocné u štol, ... 5.29 km
zámek Kojšice 5.34 km
Vzteklina, díl 4. 5.35 km
Albrechtice u Sušice 5.37 km
bunkr (řopík) H-40/6/A-140 5.39 km
Holidayinfo - Kašperské Hory 5.41 km
lípa Kojšice 5.41 km
Kojšice 5.41 km
Žižkův vrch 591 m n. m. 5.41 km
skiareál Kašperské Hory 5.42 km
Muzikant 5.42 km
hřbitov Dobrá Voda 5.42 km
Tesařová Vladimíra 5.43 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 5.43 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 5.43 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 5.43 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 5.43 km
lípa Dobrá Voda 5.44 km
zaniklá výrobna zápalek Amálino úd... 5.44 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 5.45 km
studánka Dobrá Voda 5.45 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 5.47 km
Adler Šimon 5.47 km
Dobrá Voda 5.47 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 5.47 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 5.47 km
kamenné patníky při cestě z Paští ... 5.48 km
pramen U Michla 5.51 km
VÚ Dobrá Voda 5.53 km
bunkr (řopík) H-40/5/A-160 5.54 km
studánka U Michla 5.55 km
Staré Hutě – Althütten 5.56 km
Žižkův kalich 5.59 km
Chamutice 5.6 km
zámek Chamutice 5.61 km
rybník Chamutice 5.66 km
dětské hřiště Volšovská, Sušice... 5.67 km
zvonice páteru Františku Ferdovi 5.68 km
bunkr (řopík) H-40/4/A-220 5.7 km
Hořejší Těšov 5.71 km
Jiřičná 5.77 km
židovský hřbitov Sušice (nový)... 5.77 km
tvrz Jiřičná 5.78 km
památník umučeným, Sušice 5.78 km
lávka na ostrov Santos, Otava 5.82 km
koupaliště Sušice 5.83 km
dětské hřiště Santos, Sušice 5.85 km
Dolní Staňkov 5.85 km
skatepark Sušice 5.85 km
Malý Babylon 5.85 km
koně Jiřičná 5.86 km
kaple Dolní Staňkov 5.86 km
usedlost Dolní Staňkov 7 5.87 km
Dračí skály 5.89 km
kašna zámek Karlov 5.89 km
bytový dům (nízkoenergetický) Suši... 5.91 km
štola Amálino údolí 5.92 km
kaple Karlov 5.93 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 5.93 km
pila U Štroubů 5.94 km
Paštěcká lípa 5.94 km
bunkr (řopík) H-40/3/B1-100 5.94 km
U Malého Babylonu 5.95 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 5.97 km
zámek Karlov 5.97 km
Přední Paště 5.98 km
regulační nádrže na Zlatém potoce... 5.99 km
kaple Karlů, Sušice 6 km
buk na Berglu 6.02 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 6.02 km
Bergl - Na Kopečku 6.02 km
kaple Panny Marie Pomocné, Přední... 6.02 km
Vzteklina, díl 5. 6.04 km
hájovna Pustina 6.04 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 6.04 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 6.04 km
lípa Chamutice 6.06 km
zámek Dolejší Těšov 6.06 km
štola 216 Amálino údolí 6.08 km
stavení u Pretlů, Ostružno 6.1 km
kaple Ostružno 6.1 km
štola 8 Amálino údolí 6.15 km
Dolejší Těšov 6.17 km
SDH Ostružno 6.17 km
Ostružno 6.19 km
kaple nad Sušicí 6.19 km
hřbitov Sušice 6.22 km
Vzteklina, díl 1. 6.23 km
lípa Dolejší Těšov 6.23 km
lípa Trsice 6.23 km
Františkova Ves 6.25 km
bunkr (řopík) H-40/2/A-160 6.25 km
Trsice 6.25 km
bazén Sušice 6.26 km
Vzteklina, díl 2. 6.28 km
kašna u hřbitova, Sušice 6.29 km
vyhlídkový vodojem Faustinka 6.3 km
bruslení Sušice 6.3 km
Prostřední Paště 6.31 km
Schopfrův dvůr 6.32 km
Zmizelá Šumava, Návrat paštěckých ... 6.33 km
dětské hřiště Fuferna, Sušice... 6.33 km
sportoviště Sušice 6.33 km
Offpark Sušice 6.33 km
Toulavá kamera ČT - Offpark, Sušic... 6.33 km
Sněžné jámy na Křemelné 6.34 km
Svatoš Michal nstržm. 6.35 km
SDH Sušice 6.35 km
mlýn Pelant, Sušice 6.37 km
Gabrielův dům 6.37 km
Svojše 6.37 km
kaple Svojše 6.37 km
pomník padlých WWI, Svojše 6.37 km
pamětní deska JUDr. Josef Ambrož G... 6.38 km
pstruhová líheň Sušice 6.4 km
roubenka Svojše 6.4 km
židovský hřbitov Sušice (starý)... 6.4 km
Hádanky domů života - Malé pošumav... 6.4 km
kostel sv. Felixe a kapucínský klá... 6.41 km
Zmizelá Šumava, Majzlíky a kladiva... 6.41 km
Ferda František, páter 6.42 km
pamětní deska páter František Ferd... 6.42 km
kostel Panny Marie, Sušice 6.43 km
Babí hněv - Petr Faltus 6.44 km
pramen Rovina 6.44 km
kostel sv. Václava, Sušice 6.44 km
pivovar u Švelchů, Sušice 6.44 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 6.45 km
řeka Volšovka 6.45 km
vikariát Sušice 6.46 km
silniční most Otava, Sušice 6.47 km
pamětní deska Tomáš Beránek 6.47 km
Vzteklina, díl 5. 6.48 km
koupaliště Petrovice u Sušice 6.48 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 6.48 km
Vlastějov 6.48 km
lípa Vlastějov 6.49 km
Vintíř svatý, Günther 6.51 km
Březník 1006 m n. m. 6.51 km
měšťanský dům, hotel Fialka, Sušic... 6.52 km
Rozacínovský sgrafitový dům, Sušic... 6.52 km
Rovina 6.52 km
NS sv. Vintíře 6.52 km
kaple sv. Vintíře, Březník 6.53 km
pamětní deska J. K. Haška 6.53 km
pamětní deska J. Holík 6.54 km
pamětní deska osvobození Sušice... 6.54 km
Vzteklina, díl 2. 6.54 km
Voprchovský dům, Sušice 6.55 km
pramen Pod Křemelnou 6.56 km
muzeum Šumavy, Sušice 6.57 km
Toulavá kamera ČT - historie sirka... 6.57 km
Lízátko - Petr Faltus 6.58 km
kašna Sušice 6.58 km
bunkr (řopík) H-40/1/A-140 6.58 km
Kámen neštěstí 6.58 km
javory Ždánov 6.58 km
Vzteklina, díl 6. 6.59 km
oslavy osvobození Sušice 6.59 km
galerie Sirkus 6.59 km
lípa Svobody Sušice 6.6 km
Seitz Jan 6.6 km
Scheinost Jan 6.61 km
Polanka Jakub 6.61 km
Scheinost Vojtěch 6.61 km
Čelakovský Miloslav 6.61 km
Hledání ztraceného času - americké... 6.61 km
Sušice 6.61 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 6.61 km
Josef Ambrož Gabriel 6.61 km
Pokorný Milan 6.61 km
Faltus Petr 6.61 km
Houra Karel 6.61 km
Holý Roman 6.61 km
Rush Daniella 6.61 km
Čech Přemysl PhDr. 6.61 km
Pojar Břetislav 6.61 km
památník nábřeží Karla Houry 6.61 km
infocentrum Sušice 6.61 km
AccuWeather - Sušice 6.61 km
Cyklotoulky - Sušice 6.61 km
PAP Sušice 6.62 km
NS Sušická pavučina 6.62 km
mlýn Tamíř, Petrovice u Sušice 6.63 km
radnice Sušice 6.63 km
pamětní deska M. Pirner 6.64 km
Pirner Maxmilián 6.64 km
pamětní deska Vojtěch Scheinosta... 6.67 km
základní škola T.G.Masaryka, Sušic... 6.67 km
pamětní deska Václav Klement Petr... 6.67 km
T. G. Masaryk - O. Švec, Sušice 6.67 km
pamětní deska F. Stupka 6.67 km
kašna u školy, Sušice 6.67 km
pomník padlých WWI i II, Sušice 6.68 km
Úhoři mají nabito 6.68 km
lávka 28.října, Otava, Sušice 6.69 km
galerie Branka 6.69 km
hřiště pro seniory, Sušice 6.7 km
Spořitelna Sušice 6.71 km
reliéf Sušice - brána Šumavy 6.71 km
Paště 6.71 km
Šumná Šumava - Sušice 6.71 km
Kubíčkův Dvůr 6.73 km
Zadní Paště 6.75 km
vila Františka Sládka, Sušice 6.82 km
obytný dům Mořice Schwarzkopfa, Su... 6.87 km
Zmizelá Šumava, Tragédie na Ždánov... 6.87 km
Paštěcký vodopád 6.88 km
Vrásky z lásky 6.88 km
hotel Svatobor, Sušice 6.88 km
Ždánov u Nezdic na Šumavě 6.9 km
kaple sv. Antonína, Sušice 6.91 km
štola Kristýna, seismologická stan... 6.93 km
Úhoři mají nabito 6.93 km
Sokolovna Sušice 6.94 km
pamětní deska Vaníčkové 6.94 km
dětské hřiště u gymnázia, Sušice... 6.96 km
roubenka, Petrovice u Sušice 6.96 km
fara Petrovice u Sušice 6.99 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 6.99 km
NS Rýžování zlata 7 km
Štíty království českého, Bůh za h... 7 km
paragliding Sušice 7 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 7.02 km
Bárta Dan 7.02 km
gymnázium Sušice 7.02 km
Šumná Šumava - Čeňkova pila 7.03 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 7.03 km
Křemelná 1125 m n. m. 7.03 km
soutok Vydra - Křemelná 7.04 km
Zmizelá Šumava, Poslední plavení d... 7.05 km
řeka Křemelná 7.06 km
Smetanův smrk 7.06 km
Smetana Bedřich 7.06 km
řeka Vydra 7.06 km
žlab Čeňkova Pila 7.08 km
Mistr Jan Hus - Emanuel Kodet, Suš... 7.09 km
štola Naděje 7.09 km
Amálino údolí 7.09 km
vila manželů Skálových, Sušice... 7.1 km
křížová cesta, Sušice 7.1 km
Petrovice u Sušice 7.1 km
kaple Dohaličky 7.12 km
poutní kaple Anděla Strážce, Sušic... 7.15 km
Třicet případů majora Zemana - Kří... 7.15 km
studánka U Scheinostovo zátiší 7.16 km
přístřešek Scheinostovo zátiší, Su... 7.17 km
hřbitov Petrovice u Sušice 7.18 km
Dohaličky 7.19 km
Nebe z tebe - Peter Balhar 7.19 km
Nad Svatoborem - Peter Balhar 7.19 km
Svatobor 845 m n. m. 7.19 km
javorová alej u Busilu 7.2 km
Petrovice ART 7.21 km
SDH Petrovice u Sušice 7.22 km
Jelenov 7.25 km
ocelový most Otava, Sušice 7.27 km
Čeňkova pila 7.27 km
Z mého života 7.27 km
vila Daliborka, Sušice 7.28 km
rybník Žíkovy 7.29 km
parkoviště Čeňkova Pila 7.29 km
Odpověď vody - Peter Balhar 7.29 km
Zmizelá Šumava, Vogelsang – Osada,... 7.32 km
Zadní Chalupy 7.33 km
kaple u Červené 7.36 km
koupaliště Nezdice na Šumavě 7.37 km
Dům zdravotní péče Solo, Sušice... 7.4 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 7.41 km
Ruda Štěpán 7.41 km
zámek Kněžice 7.42 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 7.42 km
kaple sv. Martina, Zadní Paště 7.44 km
lípy Zadní Paště 7.44 km
Vojetice 7.45 km
Šumná Šumava - Sušice, Solo 7.47 km
bunkr (řopík) 194a/88/A-200Z 7.48 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 7.48 km
SDH Nezdice na Šumavě 7.48 km
expozice Šumavská energie, Čeňkova... 7.49 km
vodní elektrárny Čeňkova pila 7.49 km
továrna SOLO 7.52 km
Javoří u Hartmanic 7.52 km
bytové domy SOLO, Sušice 7.52 km
bunkr (řopík) 194a/89/A-140Z 7.53 km
bunkr (řopík) 194a/87/A-180Z 7.53 km
výroba korálků a páteříků Wudy, Ne... 7.55 km
Toulavá kamera ČT - korálky, Nezdi... 7.55 km
zámek Žíkovy 7.55 km
bunkr (řopík) 194a/91/A-140Z 7.56 km
Karlina pila 7.57 km
kaple Posobice 7.58 km
dům nižší šlechty, Nezdice na Šuma... 7.58 km
ranch Vogelsang, Kašperské Hory – ... 7.58 km
kaple Nezdice na Šumavě 7.58 km
Žíkovy 7.59 km
Posobice 7.6 km
Nezdice na Šumavě 7.6 km
Odolenka - Peter Balhar 7.6 km
bunkr (řopík) 194a/90/A-140Z 7.62 km
Červená 7.63 km
Záhady Josefa Klímy - Kam až může ... 7.63 km
kaple Panny Marie, Odolenka 7.66 km
kaple Panny Marie Pomocné, Červená... 7.68 km
Odolenka 7.68 km
přezimovací obůrky pro jelení zvěř... 7.68 km
skiareál Nezdice na Šumavě 7.7 km
koloběžky Nezdice na Šumavě 7.72 km
Zettl Zephyrin 7.74 km
Stodůlky 7.74 km
bunkr (řopík) 194a/85/A-140Z 7.76 km
Vzteklina, díl 2. 7.78 km
Stopy, fakta, tajemství - Anděl sm... 7.81 km
Fikáčková Marie 7.81 km
Svatý Mikuláš 7.81 km
bunkr (řopík) 194a/86/B1-80Z 7.83 km
Čermák Antonín Josef, starosta Chi... 7.84 km
NS Vlčí jámy 7.84 km
7. brigáda PS, Sušice 7.86 km
stavení Nezdice na Šumavě 7.88 km
Souhvězdí kaštanu - Peter Balhar... 7.96 km
skupina stromů, Kleny na Novém Sed... 8.03 km
vodní zámek Sedlo u Srní 8.07 km
bunkr (řopík) 194a/84/B2-80Z 8.08 km
Klostermannova vyhlídka 810 m n. m... 8.1 km
dětské hřiště Rozsedly 8.12 km
V ráji šumavském, Karel Klosterman... 8.13 km
koupaliště Rozsedly 8.15 km
Strunkov 8.17 km
dětské hřiště Podmokly 8.17 km
Odolenov 8.18 km
Vchynicko-tetovský plavební kanál... 8.19 km
mlýn Žežulka 8.2 km
peřeje, řeka Křemelná 8.21 km
pomník padlých WWI, Podmokly 8.22 km
SDH Rozsedly 8.22 km
kašna Podmokly 8.23 km
kaple Podmokly 8.24 km
SDH Podmokly 8.24 km
Podmokly 8.25 km
Rozsedly 8.25 km
Vydra - Josef Váchal 8.25 km
Rozvodněná Vydra - Josef Váchal 8.25 km
Čermákův jilm, Mochov 8.26 km
Sedlo u Srní 8.27 km
Žežulka 8.27 km
kaple sv. Antonína, Rozsedly 8.29 km
studánka Podmokly 8.29 km
Dvořák Antonín 8.29 km
Kopta Václav 8.29 km
Šarlatán 8.31 km
Milada 8.31 km
Hrabánek Václav JUDr. 8.31 km
Tři životy 8.31 km
Obsluhoval jsem anglického krále 8.31 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 8.31 km
Sterzmühle 8.31 km
Cesta pustým lesem 8.31 km
synagoga Podmokly 8.32 km
javor klen, Sedlo u Srní 8.34 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 8.34 km
Mochovské modříny, Mochov 8.35 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 8.35 km
Mochov 8.36 km
klostermannovské stavení Sedlo u S... 8.38 km
Pařezí 8.38 km
Částkov 8.41 km
stavení Částkov 8.43 km
most Křemelná, Stodůlky 8.43 km
akumulační nádrž Sedlo u Srní 8.45 km
Vzteklina, díl 6. 8.47 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 8.49 km
Zbraslav 8.52 km
Mlýnský potok (Křemelná) 8.52 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 8.52 km
nástupní místo kemp Sušice - Otava... 8.59 km
vodáctví Sušice 8.61 km
Vzteklina, díl 5. 8.62 km
Údolí 8.63 km
nádraží Sušice 8.63 km
Podhrázský dražovický rybník 8.64 km
Zuklínský potok 8.67 km
Frauenthal 8.68 km
Ano, šéfe! - 6. řada, 2. díl - hot... 8.69 km
kaple Panny Marie, Řetenice 8.72 km
Řetenice 8.72 km
lípa nad Sušicí 8.73 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 8.73 km
Mourková Pavlína 8.73 km
královácký dvorec Busil 8.73 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 8.75 km
pomník padlých WWI, Pohorsko 8.82 km
lípa Svojšice 8.83 km
Buzošná 8.84 km
Zmizelá Šumava, Smrt v plamenech 8.85 km
rybník Svojšice 8.85 km
Pohorsko 8.86 km
kostel sv. Jana Křtitele, Svojšice... 8.87 km
Svojšice 8.87 km
hřbitov Svojšice 8.88 km
kaple sv. Prokopa, Pohorsko 8.88 km
tvrz Svojšice 8.9 km
skiareál Srní 8.91 km
Kocíkův statek, Svojšice 8.92 km
SDH Svojšice 8.95 km
Strašínská jeskyně 8.97 km
Rovná u Petrovic u Sušice 9.02 km
lípa Rovná 9.06 km
Klostermanova chalupa Srní 9 9.1 km
nejmenší studánka na světě ve Stra... 9.11 km
kaple výklenková u kostela Narozen... 9.11 km
Strašínský klen u kostela Narození... 9.11 km
Pod Jezevčí skálou 9.12 km
Na pytlácké stezce 9.12 km
Za trnkovým keřem 9.12 km
stavení Rovná 9.12 km
kaple sv. Barbory, Strašín 9.13 km
zjevení Panny Marie ve Strašíně... 9.15 km
legenda o stavbě Strašínského kost... 9.15 km
Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách... 9.15 km
kostel Narození Panny Marie, Straš... 9.15 km
Strašínská madona - Petr Faltus 9.15 km
Jak ukrást Dagmaru 9.15 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 9.17 km
Skelná 9.18 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 9.18 km
Merth František Daniel, Msgre. 9.18 km
fara Strašín 9.19 km
parkoviště Skelná 9.21 km
Lazny 9.26 km
roubenka Lazny 9.27 km
Vzteklina, díl 5. 9.27 km
Pích 9.28 km
kaple sv. Václava, Dražovice 9.29 km
Šerlův dvůr 9.29 km
Dražovice 9.3 km
pamětní deska obce Dražovice 9.31 km
alej ke kostelu Narození Panny Mar... 9.34 km
Maršovice 9.35 km
parkoviště Vysoké Lávky 9.35 km
Muzikant 9.36 km
lípa Břetětice 9.4 km
hřbitov Strašín 9.41 km
Břetětice 9.41 km
Vzteklina, díl 4. 9.42 km
Spálený 1013 m n. m. 9.45 km
pomník padlých WWI, Dražovice 9.45 km
pověst o Spáleném vrchu u Srní 9.46 km
SDH Strašín 9.46 km
Vzteklina, díl 2. 9.46 km
parkoviště Srní 9.49 km
Velká Chmelná 9.52 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 9.57 km
parkoviště Velký Bor 9.58 km
přírodní rezervace Poustka 9.58 km
Mrazové srázy u Lazen 9.6 km
pomník padlých WWI, Strašín 9.6 km
pozorovací místo Velký Bor 9.61 km
Toulavá kamera ČT - jelení obora, ... 9.61 km
pozorovací místo Beranky 9.61 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 9.61 km
koupaliště Žihobce 9.61 km
Velký Bor 9.62 km
Dolní Kochánov 9.62 km
Policie Modrava 9.65 km
běžecké lyžování Srní 9.66 km
Srní 9.66 km
vyjížďky kočárem po Šumavě, Srní... 9.66 km
Cyklotoulky - Srní 9.66 km
AccuWeather - Srní 9.66 km
Libětice 9.66 km
Soukup Jaroslav 9.67 km
roubenka Strašín 9.67 km
kaple Nicov 9.67 km
Strašín 9.67 km
Hostinný dům, Karel Klostermann 9.67 km
Královský kámen 1045 m n. m. 9.68 km
fara Nicov 9.68 km
hrad u Strašína 9.68 km
fara Srní 9.68 km
infocentrum Srní 9.69 km
roubenka Nicov 9.69 km
kašna Strašín 9.7 km
hřbitov Nicov 9.7 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 9.7 km
SDH Nicov 9.71 km
Nicov 9.71 km
kostel sv. Martina, Nicov 9.71 km
Prášilský potok 9.72 km
kostel Nejsvětější Trojice, Srní... 9.72 km
pomník padlých WWI, Nicov 9.72 km
Zmizelá Šumava, Útěk za čáru 9.74 km
pomník padlých WWI, Srní 9.74 km
hřbitov bývalý Srní 9.74 km
Toulavá kamera ČT - Klostermannov... 9.74 km
kašna Srní 9.75 km
SDH Srní 9.75 km
Král Šumavy 9.75 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 9.76 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 9.76 km
Jak ukrást Dagmaru 9.77 km
zřícenina Obří hrad 9.77 km
sv. Jan Nepomucký, Hrádek u Sušice... 9.77 km
pamětní deska František Pravda 9.81 km
zámecký park Hrádek u Sušice 9.85 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 9.85 km
akce Let 9.85 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 9.85 km
Zmizelá Šumava, Štědrovečerní kata... 9.86 km
lípy Kochánov 9.86 km
zámecká kašna Hrádek u Sušice 9.86 km
dětské hřiště Hrádek u Sušice... 9.87 km
mlýn Hrádek u Sušice 9.9 km
Jezerní potok jezera Laka 9.9 km
zámek Hrádek u Sušice 9.91 km
muzeum zámek Hrádek u Sušice 9.91 km
Pravda František 9.91 km
Toulavá kamera ČT - Hrádek u Sušic... 9.91 km
Hrádek u Sušice 9.93 km
zámecká studna Hrádek u Sušice 9.94 km
pomník padlých WWI, Hrádek u Sušic... 9.94 km
Radkov 9.94 km
sv. Vincenc Ferrerský, Hrádek u Su... 9.96 km
lípa Hrádek u Sušice 9.96 km
hřbitov Zdouň 9.97 km
kostel sv. Vavřince, Zdouň 9.97 km
lípy Zdouň 9.98 km
SDH Hrádek u Sušice 10 km
Hrádecký dub 10.01 km
Turnerova chata 10.04 km
Vydrýsek - O vydřím setkání 10.04 km
Slunečná hora 996 m n.m. 10.05 km
fotopoint Zhůří 10.05 km
Zhůří 1160 m n. m. 10.05 km
hájovna Podzuklín 10.06 km
Podzuklín 10.06 km
Kohoutí kříž, Nicov 10.07 km
nádraží Hrádek u Sušice 10.09 km
Copak je to za vojáka 10.09 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 10.09 km
kaple Staré Srní 10.1 km
zámecký skleník, Hrádek u Sušice... 10.12 km
Žihobce 10.16 km
sv. Jan Nepomucký, Žihobce 10.16 km
Doblba 10.16 km
fara Žihobce 10.17 km
hřbitov Žihobce 10.17 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 10.17 km
muzeum Lamberská stezka, Žihobce 10.18 km
infocentrum Žihobce 10.18 km
řeka Ostružná 10.19 km
kostel Proměnění Páně, Žihobce... 10.19 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 10.19 km
pamětní deska Karel Orlt 10.19 km
pamětní deska František Procházka... 10.19 km
zámek Žihobce 10.21 km
naučná stezka Netopýřím parkem, Ži... 10.21 km
Toulavá kamera ČT - Lamberská stez... 10.22 km
Slatinný potok 10.23 km
pomník padlých WWI, Žihobce 10.23 km
lípa svobody Žihobce 10.24 km
zámecký park Žihobce 10.25 km
dětské hřiště Žihobce 10.26 km
stavení Cihelna 10.27 km
Truhlářský mlýn, Dolní Hrádky... 10.32 km
rybník Přestanice 10.34 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 10.35 km
Žďár u Velhartic 10.37 km
Tedražice 10.37 km
Galušková Karolína 10.37 km
lípa Lešišov 10.38 km
menhiry Lešišov 10.38 km
trasy pro vozíčkáře, Povydří 10.41 km
Povydří 10.41 km
Malý Bor 10.43 km
Mechov 10.43 km
NS Obří hrad - Keltové na Šumavě... 10.45 km
menhiry Manželé / Dvojčata, Javorn... 10.46 km
parkoviště Malý Bor 10.46 km
Kochánov 10.47 km
Staré Srní 10.49 km
Cihelna 10.49 km
Dolní Hrádky 10.52 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 10.55 km
Pozorka u Lešišova 10.55 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štump... 10.56 km
Lešišov 10.56 km
Touha potoční - Peter Balhar 10.58 km
kaple sv. Martina, Lešišov 10.58 km
viklany Panna, Baba, Mnich a Posl... 10.59 km
Lešišovský rybník 10.62 km
Hájek Petr 10.63 km
Zuklín 10.63 km
Dobršín 10.65 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 10.65 km
zámek Hlavňovice 10.66 km
Zvíkov 10.67 km
Stará Huť 10.67 km
kaple sv. Anny, Hrádek u Sušice 10.7 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 10.7 km
parkoviště Staré Hutě 10.74 km
parkoviště Mechov 10.74 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 10.96 km
Brandl Petr Jan 10.96 km
Přestanice 10.96 km
Zahrádka - Alena Holá 10.96 km
Balhar Kopřivák Peter 10.96 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 10.96 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 10.96 km
Lomecký mlýn 11.03 km
Zelenohorské Chalupy 11.05 km
Zimní - Alena Holá 11.06 km
fara Hlavňovice 11.07 km
Klostermannův most, Vydra 11.08 km
U Adamců 11.09 km
hrob Marušky Klímové 11.1 km
hřbitov Hlavňovice 11.11 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 11.11 km
tanková střelnice Prášily 11.15 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 11.15 km
Hlavňovice 11.15 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 11.15 km
Stébel gotika - Alena Holá 11.15 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 11.15 km
Pampelišky - Alena Holá 11.15 km
Za deště - Alena Holá 11.15 km
kaple Hlavňovice 11.17 km
Nová Studnice 11.19 km
dřevěnice Hlavňovice 11.19 km
Tejmlov 11.2 km
Z meze (2) - Alena Holá 11.21 km
Z meze (1) - Alena Holá 11.21 km
alej Hlavňovice 11.21 km
Z aleje (1) - Alena Holá 11.21 km
Z aleje (2) - Alena Holá 11.21 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 11.22 km
Cestář, Jiří Straka 11.23 km
přírodní rezervace Na Volešku 11.24 km
Javorník 1089 m n. m. 11.25 km
Vysoké Lávky 11.27 km
Gruberg 11.28 km
dřevěná plastika Věční milenci... 11.3 km
Javoříčko 11.3 km
Měsíční menhir, Javorník 11.32 km
hamr Paseka 11.33 km
sejpy Hory Matky Boží 11.34 km
parkoviště Slunečná 11.36 km
Kamenný dům, Horní Hrádky 11.36 km
Horní Hrádky 11.36 km
SDH Hlavňovice 11.39 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 11.41 km
archeopark Prášily 11.44 km
žhář v archeoparku Prášily 11.44 km
Zámyšl 11.44 km
Horní Staňkov 11.45 km
Vzteklina, díl 3. 11.46 km
kašna zámecká Horní Staňkov 11.48 km
Švankmajer Jan 11.49 km
zámek Horní Staňkov 11.5 km
Schreiner Gustav 11.5 km
První sníh - Peter Balhar 11.5 km
Zimní nebe - Peter Balhar 11.55 km
Odešlá - Peter Balhar 11.55 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 11.55 km
štola Horní Staňkov 11.55 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 11.57 km
koupaliště Hory Matky Boží 11.58 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 11.59 km
mlýn Milínov 11.62 km
Šebestov 11.63 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 11.63 km
Pod Kostelním vrchem 11.64 km
roubenka Milínov 11.66 km
památník K. I. Těrentěvič 11.67 km
Popelná hora 1075 m n. m. 11.68 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 11.68 km
Radostice u Hlavňovic 11.69 km
Bílé dny - Alena Holá 11.7 km
Podzim - Alena Holá 11.7 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Ja... 11.7 km
Paseka 11.71 km
Prášilská papírna 11.71 km
SDH Kašovice 11.72 km
Podolí u Bílenice 11.72 km
Keply 11.74 km
Kašovice 11.76 km
Švehlova chata, Javorník 11.77 km
horská služba Prášily 11.77 km
Stále spolu 11.77 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží... 11.77 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 11.78 km
SDH Hory Matky Boží 11.79 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 11.81 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, ... 11.81 km
Kepelská studánka 11.81 km
Hory Matky Boží 11.82 km
infocentrum Prášily 11.82 km
Slunečná (turistické rozcestí) 11.83 km
bizoni Prášily 11.84 km
dětské hřiště Prášily 11.86 km
vlaková zastávka Mokrosuky 11.86 km
botanická zahrada Prášily 11.88 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 11.89 km
výlety s průvodcem 11.89 km
koně Prášily 11.89 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 11.89 km
Chalupy 11.9 km
zřícenina Kašovice 11.9 km
stavení Chalupy 101 11.91 km
Říha Olda 11.91 km
NS Hory Matky Boží 11.92 km
rybník Keply 11.92 km
Karel Klostermann, Javorník 11.93 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky ... 11.94 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Bož... 11.95 km
roubenka s balkonem Chalupy 11.95 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 11.95 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 11.95 km
roubenka Javorník 11.95 km
parkoviště Prášily 11.96 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 11.96 km
Drouhaveč 11.96 km
pomník padlých WWII, Javorník 11.96 km
hřbitov Prášily 11.96 km
naučná stezka Měsíční kámen, Javor... 11.97 km
skiareál Javorník 11.97 km
Zmizelá Šumava, Bílá tma na Zelené... 11.97 km
pomník padlých WWI, Javorník 11.97 km
Javorník 11.97 km
žlab Javorník 11.98 km
stodola Prášily 11.98 km
roubenka Chalupy 190 11.99 km
rybníky Dalovák, Velká a Malá Stra... 11.99 km
poklad na Javorníku 12 km
pomník Josefa Váchala 12 km
mlýn Šebestov 12 km
Brücknerův dům Prášily 12 km
chata Baťovna, Javorník 12 km
Kreuziger Roman 12 km
kaple Prášily 12.01 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 12.02 km
Co vyprávěla Pstružná řeka, Milan ... 12.02 km
Formberg 12.03 km
Zmizelá Šumava, S dynamitem na kap... 12.03 km
Toulavá kamera ČT - Karel Klosterm... 12.03 km
Hauswaldská kaple 12.03 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 12.04 km
pamětní deska Jožko Strnad a Georg... 12.04 km
Prášily 12.04 km
skiareál Prášily 12.04 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 12.04 km
běžecké lyžování Prášily 12.04 km
Cyklotoulky - Prášily 12.04 km
pramen u Hauswaldské kaple 12.05 km
hájovna Prášily 12.05 km
Bílá Lucie 12.05 km
Vojta Václav, Prof. MUDr. DrSc. 12.07 km
památník Prof. MUDr. Václav Vojta,... 12.07 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 12.07 km
Boublík Vladimír, Prof. ThDr. 12.08 km
pamětní deska Prof. ThDr. Vladimír... 12.08 km
SDH Bílenice 12.08 km
kaple Milínov 12.09 km
Mokrosuky 12.09 km
pivovar Prášily 12.09 km
Pláně - Alena Holá 12.1 km
hřbitov Hory Matky Boží 12.1 km
Méďové II - Šumavské klouzání... 12.11 km
kaple Mokrosuky 12.12 km
zámek Mokrosuky 12.12 km
Borek 859 m n. m. 12.15 km
křížová cesta, Hory Matky Boží... 12.16 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 12.16 km
Rokyta 12.2 km
Bílenice 12.21 km
studánka u kaple Proměnění Páně, H... 12.22 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky B... 12.22 km
koupaliště Čejkovy 12.22 km
Štěpnička Jiří 12.25 km
kaple s hrobkou Prášily 12.25 km
parkoviště Rokyta u Srní 12.26 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 12.26 km
Klostermannova stezka 12.28 km
Čepičná 671 m n. m. 12.31 km
geologická expozice Rokyta 12.31 km
most Otava, Čepice 12.36 km
zimní splouvání Otavy 12.36 km
Čepice 12.36 km
Vývraty ve Schrollenhaidě - Josef ... 12.37 km
Liščí díry 12.41 km
kaple Čepice 12.41 km
Brabec Lubomír 12.41 km
infocentrum NP Rokyta 12.42 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 12.42 km
Čeletice 12.42 km
SDH Čepice 12.42 km
kaple Čeletice 12.44 km
Hamerský potok 12.45 km
stavení Čeletice 12.46 km
NS Povydří 12.46 km
lokalita Úbislav 12.49 km
javor mléč Zhůří 12.5 km
roubenka Čeletice 12.5 km
Bukovník 12.51 km
kostel sv. Václava, Bukovník 12.53 km
Častonice 12.53 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 12.55 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 12.57 km
NS Velhartice 12.57 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 12.58 km
žlab Zhůří 12.6 km
pramen pod Borkem 12.6 km
stavení Častonice 12.61 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 12.61 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 12.61 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 12.62 km
přírodní rezervace Čepičná 12.62 km
Kříž smíření, Zhůří 12.62 km
Zhůří 12.64 km
Zhůřský potok 12.64 km
Werich Jan 12.64 km
fara Zbynice 12.65 km
Heřmánková Hana 12.65 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 12.65 km
bitva o Zhůří 12.66 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 12.66 km
Osamělý - Alena Holá 12.67 km
Kepelské mokřady 12.68 km
Kolja 12.68 km
Úbislav 12.68 km
Zhůřská brusírna 12.68 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zby... 12.7 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 12.7 km
Kohoutí kříž, Úbislav 12.71 km
Antýgl (Horní a Dolní) 12.73 km
Krásné údolí Ostružná 12.74 km
kaple Antýgl 12.76 km
Slučí Tah 12.77 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 12.78 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 12.78 km
Bušek z Velhartic 12.78 km
Velhartice - Josef Váchal 12.78 km
hrad Velhartice 12.78 km
Tři chlapi na cestách 12.78 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 12.78 km
Štíty království českého, Hrady ne... 12.78 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 12.78 km
Drozdí potok 12.79 km
NS Vchynicko-Tetovský plavební kan... 12.8 km
sýpka Bukovník 12.8 km
parkoviště Antýgl 12.81 km
Zbynice 12.83 km
kaple Panny Marie, Keple 12.83 km
hřbitov Bukovník 12.85 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 12.87 km
skanzen Velhartice 12.87 km
Skláři, Karel Klostermann 12.91 km
SDH Úbislav 12.92 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 12.92 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 12.92 km
infocentrum NP Kvilda 12.94 km
expozice NP Šumava, Kvilda 12.94 km
pítko u hradu Velhartice 12.94 km
pomník padlých WWI, Úbislav 12.95 km
přírodní rezervace Borek 12.98 km
Konín 12.99 km
Vaice Matěj 13.01 km
pamětní deska Matěj Vaice 13.01 km
pověst o bitvě na vrchu Bitovín 13.01 km
štola Velhartice 13.03 km
přírodní park Kochánov 13.1 km
SDH Stojanovice 13.11 km
Čermná u Hrádku 13.12 km
Stojanovice 13.12 km
mlýn Velhartice 13.14 km
Čejkovy 13.15 km
Čejkovy a Zbynice, Milan Pokorný 13.15 km
Velhartický betlém 13.16 km
Rábí - Josef Váchal 13.16 km
rybník Bušek 13.16 km
Rankelské rašeliniště - Josef Vách... 13.16 km
Parýzek 13.2 km
Cyklotoulky - Horská Kvilda 13.21 km
Benda František 13.21 km
Horská Kvilda 13.21 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 13.25 km
Rankl Sepp - L. Pavel, Horská Kvil... 13.25 km
Zmizelá Šumava, Šumavský obr Sepp ... 13.25 km
pamětní deska Ottokar Kareis 13.26 km
Kavale Jan 13.27 km
Boží muka, Mačice 13.28 km
nádraží Žichovice 13.28 km
Bošice 13.3 km
Prášilské jezero (ledovcové) 13.3 km
židovský dům Velhartice 13.32 km
SDH Žichovice 13.35 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 13.35 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 13.35 km
SDH Velhartice 13.36 km
synagoga Velhartice 13.36 km
starý mlýn Velhartice 13.36 km
pomník Michal Růt 13.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 13.37 km
historická kovárna, Velhartice 13.38 km
kašna Velhartice 13.38 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 13.39 km
hřbitov Velhartice 13.39 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 13.39 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 13.39 km
Ráno na Rankelské pláni - Josef Vá... 13.4 km
pouť s kulturním programem a řemes... 13.4 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 13.4 km
Muzikant 13.41 km
roubenka Velhartice 13.41 km
roubenka Velhartice 52 13.41 km
Velhartice 13.42 km
pomník padlých WWII, Velhartice 13.44 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 13.44 km
parkoviště Nová Hůrka 13.46 km
Novohůrecká jedle 13.47 km
památník Crhova silnice 13.47 km
Šrail Jan 13.48 km
Nová Hůrka 13.48 km
zámecký park Žichovice 13.49 km
fara Velhartice 13.49 km
židovský hřbitov Velhartice 13.5 km
lom Rabí 13.5 km
SDH Stachy 13.52 km
pošumavské hasičské muzeum Stachy... 13.56 km
Toulavá kamera ČT - Pošumavské has... 13.56 km
lípa zámek Žichovice 13.56 km
pamětní deska Josef Jungmann 13.56 km
zámek Žichovice 13.57 km
Budětice 13.57 km
Pinkas Jakub 13.57 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 13.58 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 13.58 km
kaple Panny Marie, Budětice 13.58 km
mlýn Tajanov 13.58 km
pivovar Žichovice 13.58 km
Puchverk 13.58 km
Hornokvildské slatě 13.59 km
lipová alej Stará Hůrka 13.59 km
přírodní park Buděticko 13.59 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 13.59 km
hřbitov Budětice 13.59 km
rybník Stachy 13.6 km
Raději zešílet v divočině: Setkání... 13.62 km
Události v regionech ČT - Život mi... 13.62 km
kaple Jarkovice 13.62 km
Jarkovice 13.63 km
Klepš Bedřich 13.64 km
pamětní deska Bedřich Klepš 13.64 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 13.64 km
fara Budětice 13.64 km
mlýn Jámy 13.65 km
Na pytlácké stezce 13.66 km
barokní horní most, Žichovice 13.67 km
barokní dolní most, Žichovice 13.69 km
Žichovice 13.7 km
Radvanice 13.73 km
Abelové 13.74 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 13.74 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 13.74 km
památník obětem Železné opony 13.74 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 13.74 km
zámek Mačice 13.75 km
Stará Hůrka 13.75 km
Divá Bára 13.75 km
golf Zahrádky 13.75 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 13.75 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 13.76 km
kaple Mačice 13.77 km
Střední Svinná 13.77 km
sýpka a špýchar, Žichovice 13.78 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 13.78 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 13.78 km
hřbitov Stará Hůrka 13.79 km
památník třem obětem Železné opony... 13.79 km
infocentrum Horská Kvilda 13.8 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 13.81 km
Vích Josef 13.81 km
pomník padlých WWI, Žichovice 13.82 km
Churáňov 13.82 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 13.85 km
Mačice 13.9 km
Tajanov u Kolince 13.9 km
most Otava, Žichovice 13.91 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 13.92 km
Zlatá Studna 13.94 km
pamětní deska osvobození Stachy 13.95 km
pamětní deska Bartík - Kalina, Sta... 13.95 km
mlýn Ujčín 13.96 km
roubenka Stachy 240 13.96 km
Cirkus Humberto - Eduard Bass 13.96 km
Světák z Podlesí, Karel Klosterman... 13.96 km
Stachy 13.96 km
empírová sýpka, Žichovice 13.96 km
Ždánidla 1308 m n. m. 13.96 km
fara Stachy 13.97 km
Svinná rozcestí 13.97 km
Churáňov 1118 m n. m. 13.98 km
NS Churáňov 13.98 km
Holidayinfo - Zadov, Churáňov 13.98 km
kaple Svinná u Javorné 13.98 km
zámek Ujčín 13.99 km
pamětní deska F. Foltýna, Stachy... 13.99 km
dětské hřiště Stachy 14.04 km
roubenky Stachy 14.05 km
Oblík 1224 m n. m. 14.07 km
kostel Navštívení Panny Marie, Sta... 14.07 km
kostel Panny Marie Bolestné, Stach... 14.07 km
kaple Panny Marie Bolestné, Stachy... 14.07 km
pomník padlých WWII, Stachy 14.08 km
Dolíškův mlýn, Mačice 14.08 km
kaple Ujčín 14.09 km
Ujčín 14.09 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 14.1 km
rybník Chotěšov 14.11 km
infocentrum Stachy 14.13 km
SDH Ujčín 14.13 km
Nezdický potok 14.16 km
Ranč u Zelené sedmy 37. díl 14.16 km
hrob posledního rychtáře Stachy 14.17 km
hrob Rankla Seppa 14.17 km
hřbitov Stachy 14.21 km
Neumannová Kateřina 14.23 km
kaple Rabí 14.23 km
Gerlův Dvůr 14.24 km
Dolejší Svinná 14.24 km
Ranč u Zelené sedmy 38. díl 14.25 km
lanové centrum Zadov 14.25 km
AccuWeather - Zadov 14.28 km
Zadov 14.28 km
sedačkové lanovky Zadov - Churáňov... 14.29 km
Holidayinfo - Zadov 14.3 km
vápenka Svinná 14.3 km
židovský hřbitov Rabí 14.32 km
Na cestě po Plzeňsku 14.33 km
zřícenina hradu Rabí 14.33 km
Štíty království českého, Co všech... 14.33 km
Štíty království českého, Hrady do... 14.33 km
Štíty království českého, Jak rost... 14.33 km
infocentrum Zadov 14.33 km
nouzové nocoviště Poledník 14.37 km
dobití Rábí 14.37 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 14.37 km
běžecké lyžování Zadov - Churáňov... 14.38 km
studna Rabí 14.41 km
skiareál Zadov - Churáňov 14.42 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 14.45 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 14.48 km
Zmizelá Šumava, Zánik samoty Torfs... 14.49 km
fotopoint Poledník 14.52 km
dub u Dvora, Nemilkov 14.54 km
Chotěšov u Velhartic 14.54 km
kašna Rabí 14.55 km
Poledník 1315 m n. m. 14.55 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 14.55 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 14.56 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 14.56 km
pomník padlých WWI, Rabí 14.57 km
Rabí 14.57 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 14.59 km
Zlatý stoleček 14.6 km
SDH Chotešov 14.61 km
Kalný potok 14.65 km
dětské hřiště Kolinec 14.66 km
Vrásky z lásky 14.66 km
nádraží Kolinec 14.66 km
vodní kanál z jezera Laka 14.67 km
mlýn Nemilkov 14.67 km
kašna Nemilkov 14.68 km
Spící snící kameny - Peter Balhar... 14.68 km
Horní Ždánidla 14.69 km
rechle Vchynice-Tetov 14.69 km
trasy pro vozíčkáře, Rechle 14.69 km
Vedle tebe - Peter Balhar 14.71 km
koupaliště Kolinec 14.71 km
horská služba Zadov 14.72 km
zámek Nemilkov 14.72 km
fotopoint Rechle u Modravy 14.73 km
židovský hřbitov Kolinec 14.74 km
Jezero Laka (ledovcové) 14.75 km
kaple Nemilkov 14.76 km
mlýn papírna Kolinec 14.77 km
parkoviště Hradlový most 14.77 km
Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě... 14.77 km
V zátočině 14.79 km
Holidayinfo - Zadov, Kobyla 14.8 km
Rudská křižovatka 14.81 km
Rohanov 14.81 km
Šárský rybník 14.82 km
SDH Rohanov 14.82 km
Rezek Petr 14.82 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 14.84 km
SDH Nemilkov 14.84 km
Starý Brunst 14.85 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 14.86 km
hřbitov Rabí 14.88 km
studánka Filipínka, Kolinec 14.88 km
Tříjezerní slať 14.89 km
NS Tříjezerní slať 14.89 km
NS park Kolinec 14.9 km
studánka Kolinec 14.9 km
kaple Navštívení Panny Marie, Bene... 14.91 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 14.91 km
Nemilkov 14.93 km
Benešova Hora 14.94 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 14.94 km
zámek Kolinec 14.94 km
roubenka Benešova Hora 14.95 km
Kolinec 14.96 km
pomník padlých WWI, Benešova Hora... 14.97 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 14.98 km
Sedlečko 14.99 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 15.01 km
Panský nezamyslický rybník 15.02 km
Gsenget 15.04 km
SDH Kolinec 15.04 km
bunkr (řopík) H-41/1/A-160 15.09 km
koně Nový Dvůr 15.1 km
Buchar 15.11 km
Sedlečský rybník 15.12 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 15.15 km
fara Kolinec 15.15 km
hřbitov Kolinec 15.16 km
bývalý skokanský můstek Churáňov... 15.19 km
rozhledna na skokanském můstku Chu... 15.19 km
Mlýnský rybník, Ujčín 15.24 km
roubenka Nový Dvůr 15.25 km
Popelní domky 15.25 km
hraniční kámen 12 15.27 km
Panské Mlýny 15.29 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 15.3 km
bunkr (řopík) H-41/2/A-220 15.34 km
pomník padlých WWI, Nový Dvůr 15.38 km
Nový Dvůr 15.4 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 15.41 km
SDH Nový Dvůr 15.41 km
Vidhošť 759 m n. m. 15.41 km
kaple Vlkonice 15.43 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 15.43 km
Krutěnice 15.43 km
Páteříková Huť 15.44 km
kaple návesní Vlkonice 15.45 km
Vlkonice u Budětic 15.46 km
fotopoint Roklanský potok - Rybárn... 15.46 km
statek Vlkonice 9 15.47 km
sv. Jan Nepomucký, Zdíkovec 15.48 km
hájovna Rybárna 15.48 km
Chvalšovice 15.5 km
kaple Vrbice 15.52 km
Toulavá kamera ČT - Kvilda, Horská... 15.54 km
trasy pro vozíčkáře, Jezerní slať... 15.54 km
Jezerní slať 15.54 km
SDH Zdíkovec 15.55 km
rybník Braníčkov 15.55 km
Nad Pilou 15.59 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 15.6 km
stavení Zdíkovec 15.6 km
hřbitov Nezamyslice 15.62 km
stavení Braníčkov 15.63 km
parkoviště U Jezerní slati 15.64 km
NS Jezerní slať 15.64 km
pomník obětem nacismu, Zdíkovec 15.64 km
Zdíkovec 15.64 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 15.65 km
pomník padlých WWI, Zdíkovec 15.65 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 15.65 km
Braníčkov 15.66 km
kostel sv. Petra a Pavla, Zdíkovec... 15.67 km
fara Zdíkovec 15.67 km
kaple Nad Pilou 15.67 km
Tmavý potok 15.68 km
Javoří Pila 15.68 km
hřbitov Javorná 15.68 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 15.69 km
kostel sv. Anny, Javorná 15.69 km
kaple Kunkovice 15.71 km
Kunkovice 15.72 km
stavení Kunkovice 15.72 km
Javoří pila 15.73 km
Masákova Lhota 15.73 km
roubenka Kunkovice 15.73 km
smírčí kámen, Kolinec 15.73 km
pítko Masákova Lhota 15.74 km
hřbitov Zdíkovec 15.74 km
lípy Dobřemilice 15.74 km
kaple Dobřemilice 15.74 km
Tmavý potok 15.74 km
Javorná 15.74 km
zámek Kunkovice 15.76 km
roubenka Masákova Lhota 69 15.78 km
roubenka Masákova Lhota 78 15.78 km
Nezamyslice 15.79 km
roubenka Víska 15.8 km
parkoviště Pod Přilbou 15.8 km
rybník Zdíkovec 15.81 km
Podhájí 15.83 km
Peckov - žila 18 měsíců s mrtvolou... 15.89 km
Dobřemilice 15.9 km
jezero Nový Kýz 15.91 km
Zmizelá Šumava, Vraždy na Filipově... 15.94 km
kaple Šimandlův Dvůr 15.94 km
Šimandlův Dvůr 15.96 km
SDH Jindřichovice 15.98 km
Zdíkovská alej 16 km
lípa na návsi Malonice 16.02 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 16.02 km
Malonice 16.02 km
pomník padlých WWI, Malonice 16.03 km
kaple Malonice 16.03 km
Ústaleč 16.04 km
Filipova Huť 16.06 km
lípa Malonice 16.09 km
Pod Polomem 16.1 km
SDH Malonice 16.1 km
Gerlova Huť 16.1 km
zámek Malonice 16.13 km
Boryně František 16.13 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 16.13 km
Debrník 1337 m n. m. 16.14 km
U Obrázku 16.15 km
lidové stavby Čábuze 16.15 km
Čábuze 16.15 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čábuz... 16.15 km
Jindřichovice 16.16 km
zámek (nový) Jindřichovice 16.18 km
skiareál Javorná 16.19 km
zámek (starý) Jindřichovice 16.21 km
návesní rybník Jindřichovice 16.23 km
roubenka Mladíkov 16.25 km
Mladíkov 16.27 km
roubenka Jindřichovice 16.27 km
kaple Mladíkov 16.29 km
pravěké, mezolitické sídliště na M... 16.33 km
SDH Nová Ves 16.36 km
SDH Čábuze 16.36 km
dům s ateliérem architekta V. Hoda... 16.37 km
pomník padlých WWI, Nová Ves 16.37 km
Zámecký rybník Jindřichovice 16.4 km
Tvrdoslav 16.4 km
Modravský potok 16.4 km
obývák u Modravského potoka 16.4 km
Roklanský potok 16.42 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 16.42 km
Bojanovice 16.44 km
Klostermannova chata 16.45 km
Šumná Šumava - Modrava 16.45 km
Policie Modrava 16.47 km
Nová Ves u Soběšic 16.47 km
kaple Zejbišský Dvůr 16.48 km
SDH Modrava 16.48 km
běžecké lyžování Modrava 16.48 km
Modrava 16.48 km
AccuWeather - Modrava 16.48 km
kaple Nová Ves 16.49 km
lanové centrum Modrava 16.5 km
Zejbišský Dvůr 16.51 km
skiareál Modrava 16.51 km
Bienertova pila, Modrava 16.51 km
centrum dřevařství - Dřevák Modrav... 16.51 km
Bakala Zdeněk 16.52 km
infocentrum Modrava 16.52 km
Cyklotoulky - Modrava, zimní 16.52 km
Cyklotoulky - Modrava 16.52 km
fara Vacov 16.54 km
parkoviště Gerlova Huť 16.54 km
pomník padlých WWI i II, Zdíkovec... 16.54 km
nouzové nocoviště Modrava 16.54 km
dub Chrástov 16.55 km
kostel sv. Ludmily, Zdíkov 16.55 km
kostel sv. Mikuláše, Vacov 16.56 km
Vacov 16.57 km
pivovar Modrava 16.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vacov 16.59 km
Tetřevská slať 16.61 km
Makov u Javoří (rozcestí) 16.61 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 16.64 km
kaple Eisnerův Dvůr 16.65 km
Černíč 16.65 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 16.66 km
Polom 1295 m n. m. 16.66 km
usedlost Černíč 10 16.67 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 16.67 km
kaple Černíč 16.67 km
pomník padlých WWI, Černíč 16.67 km
kaple u Jindřichovic 16.68 km
roubenka Zdíkov 16.71 km
Přilba 1219 m n. m. 16.71 km
Chrástov 16.72 km
hřbitov Vacov 16.73 km
tvrz Frymburk u Sušice 16.76 km
Frymburk u Sušice 16.78 km
SDH Letovy 16.78 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 16.79 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 16.79 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 16.79 km
Letovy 16.8 km
mlýn Jesení 16.81 km
stodola, Javorná 16.83 km
SDH Frymburk u Sušice 16.83 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 16.84 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 16.85 km
Zdíkov 16.89 km
Nový Brunst 16.93 km
přírodní rezervace Prameniště 16.96 km
zámek Zdíkov 16.96 km
NS zámecký park Zdíkov 16.97 km
Hamrlík 16.98 km
hřbitov Mlázovy 16.99 km
Valcha 16.99 km
kaple Hamrlík 17 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 17 km
Grossmann Jiří 17.05 km
rybník v zámeckém parku Zdíkov 17.06 km
zámecký rybník Zdíkov 17.07 km
mlýn Javorná 17.08 km
Rajský mlýn 17.13 km
4. rPS - Polom 17.13 km
Pod políčky 17.15 km
pohádková chalupa Mlázovy 17.16 km
koně Mlázovy 17.16 km
Olšinka 17.18 km
SDH Zdíkov 17.19 km
rybník Valcha 17.2 km
kaple Miřetice 17.21 km
Lipplův Dvůr 17.23 km
nádraží Nemilkov 17.26 km
kaple Lipplův Dvůr 17.27 km
V Jamách 17.27 km
Mlynářská slať 17.3 km
Mlázovy 17.35 km
fara Mlázovy 17.37 km
lípa Javoří u Běšin 17.38 km
Javoří u Běšin 17.39 km
roubenka Mlázovy 17.39 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy... 17.4 km
Střítež 17.41 km
nádraží Malonice 17.42 km
stavení Miřetice 17.43 km
zámek Mlázovy 17.43 km
Šmauzy 17.43 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 17.48 km
Jesení 17.48 km
rybníček Rajské 17.51 km
Král Šumavy 17.52 km
Rajské 17.56 km
Fišerův Dvůr 17.6 km
Mladice 17.6 km
traktoriáda Mlázovy 17.62 km
kaple Mladice 17.64 km
hřbitov Nalžovské Hory 17.67 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 17.69 km
Nowotný Franz, Kilián, král Šumavy... 17.69 km
Smrt krále Šumav, Martin Sichinger... 17.69 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 17.7 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17.7 km
Hlaváčová Jana 17.72 km
Sluhov 17.76 km
Sluhovská lípa 17.76 km
dětské hřiště Kvilda 17.76 km
SDH Hradešice 17.77 km
Pazderna Javoří u Běšin 17.78 km
fotopoint Kvilda 17.78 km
Suchá 17.78 km
fara Kvilda 17.79 km
Král Šumavy 17.8 km
Cyklotoulky - Kvilda 17.8 km
Kalčík Rudolf 17.8 km
běžecké lyžování Kvilda 17.8 km
Kvilda 17.8 km
Toulavá kamera ČT - prameny Vltavy... 17.8 km
AccuWeather - Kvilda 17.8 km
Pohan Jan 17.8 km
Kapitoly z minulosti Kvildy, Jaros... 17.8 km
Markéta Lazarová 17.81 km
NS Nelesní krajina 17.81 km
kostel sv. Štěpána, Kvilda 17.81 km
hřbitov Kvilda 17.82 km
Král Šumavy 17.82 km
pomník padlých WWII, Kvilda 17.82 km
Kocové z Dobrše 17.85 km
český rytíř na koni - šumavský Don... 17.85 km
Nalžovské Hory 17.86 km
hřbitov Nové Hutě 17.91 km
Král Šumavy 17.92 km
běžecké lyžování Nové Hutě 17.93 km
Hájek Otto Herbert 17.93 km
Nové Hutě 17.93 km
pomník padlých WWI, Nové Hutě 17.94 km
pamětní deska farář Bruno Nowotný... 17.94 km
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšov... 17.95 km
obecní sál Kvilda 17.95 km
Král Šumavy 17.95 km
skiareál Nové Hutě 17.96 km
SDH Brod 17.96 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 17.96 km
kaple Brod 17.97 km
Král Šumavy 17.99 km
SDH Nalžovské Hory 18.02 km
Král Šumavy 18.02 km
Za trnkovým keřem 18.02 km
kaple Hradešice 18.02 km
nádraží Velké Hydčice 18.03 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 18.03 km
Taaffe Eduard hrabě 18.03 km
Slunce, seno, jahody 18.03 km
Radost na Zemi - Peter Balhar 18.04 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 18.06 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 18.06 km
SDH Úloh 18.11 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 18.11 km
Čachrov 18.12 km
fara Hradešice 18.14 km
skiareál Kvilda 18.14 km
horská služba Kvilda 18.17 km
Hradešice 18.17 km
Šukačka 18.18 km
Na pytlácké stezce 18.18 km
hřbitov Čachrov 18.19 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 18.19 km
NS Velké Hydčice 18.2 km
kostel sv. Václava, Čachrov 18.2 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 18.2 km
SDH Čachrov 18.2 km
škola Hradešice 18.21 km
cyklo most Otava, Hydčice 18.22 km
fara Čachrov 18.23 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 18.23 km
Bláhovec František 18.23 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 18.23 km
Šimek Miloslav 18.23 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 18.23 km
památník Miloslav Šimek 18.24 km
Stříbrné Hory 18.25 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 18.25 km
hřbitov Hradešice 18.25 km
tvrz Čachrov 18.25 km
Onen Svět 18.26 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 18.27 km
skiareál Šukačka 18.27 km
Úloh 18.28 km
kaple Úloh 18.29 km
SDH Velké Hydčice 18.31 km
Malé Hydčice 18.32 km
Za trnkovým keřem 18.32 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 18.32 km
Velké Hydčice 18.33 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 18.33 km
Za trnkovým keřem 18.33 km
Na pytlácké stezce 18.33 km
Za trnkovým keřem 18.33 km
pomník padlých WWI, Nespice 18.34 km
Nespice 18.36 km
Zavlekov 18.36 km
Pod Jezevčí skálou 18.38 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 18.39 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 18.41 km
hřbitov Zavlekov 18.42 km
kaple Panny Marie, Nespice 18.42 km
SDH Zavlekov 18.46 km
Pamferova huť 18.48 km
zřícenina tvrze Zavlekov 18.48 km
Pancíř 1214 m n. m. 18.48 km
Na pytlácké stezce 18.48 km
Tomandlův křížek 18.51 km
pramen Řezné (Regen) 18.51 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 18.52 km
hamerské domky Vilémov, Kvilda 18.55 km
Höllbachgespreng (D) 18.6 km
rybníky Zavlekov 18.6 km
monogram LK ze stromořadí 18.6 km
Podolský mlýn 18.6 km
Podolí u Kolince 18.61 km
Habr 1203 m n. m. 18.63 km
SDH Hoslovice 18.64 km
kaple sv. Václava, Hoslovice 18.64 km
zámek Podolí 18.65 km
Hoslovice 18.67 km
bunkr (řopík) H-41/3/A-200 18.68 km
ranč Podolí 18.69 km
Bernartice u Kolince 18.69 km
Ohrazenice 18.7 km
SDH Bernartice u Kolince 18.71 km
Ruckowitzschachten (D) 18.72 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 18.73 km
kaple sv. Anny, Čachrov 18.73 km
kaplička Bradné 18.75 km
Na pytlácké stezce 18.76 km
pomník padlých WWI, Kalenice 18.76 km
pramen Úhlavy 18.77 km
kaple sv. Františka, Kalenice 18.77 km
Kalenice 18.77 km
koupaliště Chlistov 18.78 km
koupaliště Velké Hydčice 18.79 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 18.79 km
Spiro Ignaz 18.8 km
Bradné 18.81 km
Suché Studánky 18.81 km
Sokolovna Kalenice 18.81 km
Zámecký les 18.85 km
koupaliště Bernartice 18.86 km
bunkr (řopík) H-41/4/A-160 18.88 km
Tržek 18.89 km
Slať Weitfällernská - Josef Váchal... 18.91 km
Rokytská slať 18.91 km
pamětní deska Vltavy 18.93 km
návesní rybník Tržek 18.94 km
jelení obora Scheuereck (D) 18.98 km
kaple Kalenice 18.99 km
hrobka rodiny Kordíků 19 km
Tři bratři 19.05 km
Vodník a Karolínka 19.05 km
Kouzla Králů 19.05 km
Toulavá kamera ČT - mlýn Hoslovice... 19.05 km
mlýn Hoslovice 19.05 km
včelín Hoslovice 19.06 km
roubenka Tržek 19.06 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 19.14 km
bunkr (řopík) H-41/5/A-160 19.14 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 19.16 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 19.18 km
kaple Suché Studánky 19.18 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 19.18 km
hřbitov Chlistov 19.22 km
bunkr (řopík) 194/15/A-140 19.22 km
bunkr (řopík) 194/15/A-140 19.22 km
Hofmanky 19.23 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 19.23 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. ... 19.23 km
Boříkovy 19.25 km
tvrz Boříkovy 19.25 km
kaple pod Hořákovem 19.27 km
Můstek 1234 m n. m. 19.3 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 19.3 km
koupaliště Železná Ruda 19.31 km
Polesí (Nové Hutě) 19.31 km
koupaliště Běšiny 19.33 km
infocentrum Běšiny 19.33 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 19.33 km
Lukoviště 19.33 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 19.34 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 19.34 km
Tažovický platan a jinan 19.34 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 19.35 km
bunkr (řopík) 194/13/A-140 19.36 km
dětské hřiště Běšiny 19.36 km
SDH Žár 19.38 km
U Bradenského křížku 19.38 km
pamětní prkno Franty Šraita 19.4 km
rybník pod Hořákovem 19.4 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 19.43 km
Březí 19.46 km
rozcestí Pod Švýcárnou 19.47 km
zámek Tažovice 19.49 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 19.49 km
přírodní rezervace Chřepice 19.49 km
SDH Chlistov 19.51 km
Chřepice 19.53 km
SDH Volenice 19.53 km
Vltavské stráně 19.54 km
fara Volenice 19.56 km
fara Chlistov 19.56 km
kaple Březí 19.57 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 19.57 km
kašna Volenice 19.57 km
pomník padlých WWI, Volenice 19.57 km
Hromádka Jan Prof. PhDr. 19.57 km
Můstek - rozcestí 19.57 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chl... 19.58 km
pamětní deska Dr. Jan Hromádka 19.58 km
mlýn Tažovice 19.58 km
SDH Veřechov 19.59 km
Volenice 19.59 km
kostel sv. Petra a Pavla, Volenice 19.6 km
Žár u Vacova 19.6 km
bunkr (řopík) 194/12/A-160 19.6 km
kaple Veřechov 19.61 km
Veřechov 19.62 km
zámek Hořákov 19.64 km
pomník padlých WWI i II, Žár 19.64 km
kaple Narození Panny Marie, Žár 19.64 km
muzeum selského statku, Volenice 19.65 km
horní rybník Chlistov 19.65 km
kamenný barokní most, Tažovice 19.65 km
Hořákov 19.66 km
hřbitov Volenice 19.67 km
Černohorská nádrž 19.68 km
Mayer Rudolf 19.69 km
SDH Tažovice 19.69 km
U Hradišťské hospody 19.7 km
památník obětí transportu smrti, V... 19.7 km
kaple Nová Hospoda 19.71 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 19.72 km
Chlistov 19.72 km
roubenka Chlistov 19.73 km
dětské hřiště Volenice 19.74 km
památník Rudolf Mayer 19.75 km
Boubín u Horažďovic 19.77 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 19.77 km
kaple Boubín u Horažďovic 19.78 km
pamětní deska František Kubeš 19.82 km
Pancířské stráně 19.82 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 19.84 km
kaple Tažovice 19.85 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 19.85 km
Tažovice 19.86 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 19.87 km
bunkr (řopík) 194/11/A-200 19.9 km
Hašek Dominik 19.91 km
židovský kupecký dům, Chlistov 19.94 km
parkoviště Šindlov 19.96 km
bunkr (řopík) 194/10/A-140 19.98 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 19.99 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 19.99 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 20 km
ubytování v okolí

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail

chalupa 8801, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 20
cena ubytování: od 0 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Konzum Dlouhá Ves

  batoh
  Konzum Dlouhá Ves
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá Ves

  batoh
  čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá Ves
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • čerpací stanice RoBiN OIL, Hartmanice

  batoh
  čerpací stanice RoBiN OIL, Hartmanice
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • půjčovna lyží a snowboardů, Hartmanice...

  batoh
  půjčovna lyží a snowboardů, Hartmanice
  Šumava A-Z: lyže, snowboa...
  lokalita: sušicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Konzum Dlouhá Ves 2.49 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 2.93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 3.44 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 3.72 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 3.85 km
Konzum Hartmanice 3.87 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 3.93 km
Café 27, Hartmanice 3.94 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 4.01 km
Konzum Kašperské Hory 4.68 km
Bankomat Česká spořitelna 4.69 km
Konzum Sušice 6.47 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 6.5 km
Konzum Sušice 6.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 6.62 km
Bankomat ČSOB 6.62 km
Bankomat Komerční banka 6.63 km
Bankomat Česká spořitelna 6.71 km
Bankomat GE Money Bank 6.72 km
Bankomat UniCredit Bank 6.94 km
Konzum Petrovice u Sušice 7.09 km
Bankomat Česká spořitelna 7.42 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 7.44 km
čerpací stanice Shell, Sušice 7.51 km
Konzum Nezdice na Šumavě 7.58 km
Bankomat Česká spořitelna 7.73 km
Konzum Sušice 8.37 km
čerpací stanice Srní 9.51 km
Konzum Strašín 9.65 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 9.66 km
Konzum Srní 9.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.74 km
Sluneční kavárna, Srní 9.81 km
Konzum Hrádek 9.93 km
Konzum Žihobce 10.2 km
Konzum Hlavňovice 11.19 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 11.89 km
Konzum Čejkovy 13.28 km
Konzum Žichovice 13.35 km
Konzum Soběšice 13.43 km
Konzum Velhartice 13.51 km
Konzum Budětice 13.56 km
Konzum Ujčín 13.96 km
Jednota Stachy 14.04 km
Konzum Rabí 14.52 km
Konzum Chotěšov 14.56 km
Konzum Kolinec 14.95 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 15.09 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 15.43 km
Konzum Nezamyslice 15.72 km
Konzum Ústaleč 15.9 km
Konzum Malonice 16.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 16.31 km
Bankomat Komerční banka 16.52 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 16.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.61 km
Bankomat ČSOB 16.61 km
Jednota Vacov 16.61 km
Jednota Zdíkov 16.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.83 km
Bankomat ČSOB 17.84 km
Konzum Myslív 17.9 km
Konzum Nalžovské Hory 17.9 km
Konzum Hradešice 17.97 km
Konzum Velké Hydčice 18.27 km
Konzum Zavlekov 18.32 km

mohlo by Vás zajímat

kostel sv. Petra a Pavla, Petrovice u Su...

batoh
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovice u Sušice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Felixe a kapucínský klášter, ...

batoh
kostel sv. Felixe a kapucínský klášter, Sušice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: sušicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Na formování krajiny Šumavy se podílel člověk svou činností zhruba od konce 12. století, kdy proběhla její první kolonizace. Celé území přibližně do poloviny 18. století pokrývaly neporušené pralesy, které byly součástí pomezního hvozdu. Přesto i v těchto dávných dobách na Šumavě existovaly značně frekventované přechody. Nejznámější „Zlatá stezka“ je doložená již v 11. století. Zásadní význam pro utváření dnešních lesních a nelesních ekosystémů Šumavy měla až novější kolonizace v 17. - 18. století, spojená s rozvojem sklářství, dřevařství a pastevectví. Výrazně se zmenšují plochy pralesů, vznikají nové dřevařské osady a s tím i nové typy stanovišť, do té doby neexistující. Objevují se i první projevy místně narušené přírodní rovnováhy (preference monokultury smrku v umělých výsadbách, pokračující pastva na rozsáhlých pasekách, lesní kalamity v 70. letech 19. století atd.). Po 2. světové válce nastaly podstatné změny v dosud tradičním využívání krajiny. Spočívaly v téměř čtyřicetiletém útlumu všech činností v pohraničním pásmu. Charakter šumavské krajiny dodnes dotvářejí některé dochované historické památky, doklady osídlení a přítomnosti člověka v území. Dnes je na území NP Šumava 7 obcí, v nichž žije trvale kolem 1 000 obyvatel, naproti tomu v letní i zimní sezoně počet návštěvníků mnohonásobně vzrůstá. Přesto oproti jiným oblastem ČR nejsou změny způsobené lidskou činností na Šumavě tak radikální. Pro poznávání Šumavy (německy Böhmerwald) využijte široké nabídky levného ubytování na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro dovolenou a relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody. Šumava je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako zejména lyžování, snowboarding, cyklistiku, golf, plavání, relaxace, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či jízdu na koních. Šumava je ideálním místem pro sport, rekreaci, regeneraci, odpočinek, romantické a ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi, pro rodiny se psem, sportovce, lyžaře, běžkaře, cyklisty, pěší turisty.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Soudce se obrátil k Martinákovi.

„A vy, Martináku, říkáte, že jste s děvčetem, které jste tam potkal, ,špásoval'. Jaképak to bylo špásování, co ?" i Na obličeji tázaného objevily se zřejmé známky rozpaků. Nechtělo se mu odpověděti a oči jeho se klopily ku podlaze. Byv opětně vyzván, aby promluvil, pravil posléze:

„Prosím, neráčej si myslit nic zlého — já jsem se jí chtěl pouze podívat do košíku a ona se tomu vzpírala a... a... potom mi utekla."

Soudce se usmál bezděky a správce i porybí také.

„Nu, pantáto Potužáku," soudce se obrátil na tohoto, „teď je řada na vás! Má snad vaše dcera milovníka?"

„Ne," odpověděl tento, „holce je teprve šestnáct let."

„Nu," smál se soudce, „to by zrovna nebyl důvod. Než, tuhle Martinák sám neví, uhodil-li ho váš syn, váš syn tvrdí, že ne, a jiný obviňován není. O té loupeži nebudeme mluvit, té vůbec nebylo. Věc je odbyta. Vy, mladíčku, jděte spánem-bohem a s tatínkem domů a podruhé neutíkejte, až uhlídáte někde poraněného člověka, a úřadů se nebojte, máte-li dobré svědomí."

Potužák se poděkoval jak panu sudímu, tak panu správci, Václav stál, nevěda, porozuměl-li dobře, až Krušnej ho chopil za rameno a tíhl s ním ke dveřím, ze všech první však byl venku z úřadovny pěšák Martinák. Správce s porybím ještě zůstali, se soudcem se loučíce.

„Balvan mi odpadnul od srdce," pravil správce, „že to takhle prošlo a že jsem se mohl trochu odsloužit Potužákovi za jeho dnešní skutek. Děkuji vám z té duše, pane sudí!"

„Jsem sám rád, že se to takhle skončilo," odpověděl, usmívaje se soudce; „již ráno jsem měl dojem, že ten hoch je nevinen a že tu běží buď o omyl, nebo o bídnou mstu. Vyjasněná ta věc úplně není, ale na jedno bych přísahal, a vy asi také o tom nebudete pochybovat, všiml-li jste si rozpaků onoho zatro-leného pěšáka: ta holka, s níž si ,zašpásoval', byla Potužákova dcera a ta dle všeho nebyla samotná a nešla neprovázena do­mů. Myslím, že se nemýlím, řeknu-li, že tu ránu mu zasadil její nápadník."

Správce se dal do smíchu.

„V tom máte namouduši pravdu, pane sudí."

„Nu, myslím si, chlapovi se mnoho nestalo, a tak jsem raději dále nepátral, abych ubohému Potužákovi nezkazil ra­dost, kdyby snad vyšlo najevo něco delikátního v příčině jeho dcery. To je řečeno mezi námi, pánové, rozumí se, a vy o tom také mlčte, Kozlíku!"

Písař se jen uklonil, ostatní se smáli...

Na chodbě zatím přistoupil k Potužákovi sluha Novák, řka s okázalou blahosklonností:

„Co jsem vám řekl, pantáto? — Jak vidíte, nepřelhal jsem vás. Pustili jsme ho. Jak by taky ne? Na první pohled se vědělo, že je nevinen jako novorozeně. Spánembohem teď a mnoho štěstí! Dá-li Pánbůh, o posvícení se tam trochu podívám k vám..."

„Jen přijďte — bude nás těšit, u nás je každý vítán." —

Když vyšli ze soudní budovy a ulicí se brali, pravil Kruš­nej:

„Ten se namáhal, ten chlap, ten Novák! Ani prstem ne­hnul a nepřijít pan správec, snad týden by si byl poseděl Václav v té šatlavě. Čímpak ti přilepšil, chlapče? Tvůj táta mu dal přece desítku na tvoje stravování..."

„Nu, on mi přinesl dvě buchty — ale kdeže bych je byl snědl! — druzí mi je vzali! — Byli tam ještě dva, celou noc povykovali a řeči vedli, že mi vlasy hrůzou vstávaly... Za­plať Pánbůh, že jsem venku..."

Dal se do pláče.

„Odpusťte mi, tatíčku, že jsem vám takovou hanbu udělal," pravil v slzách... „ten pán měl pravdu. Kdybych byl ne­utekl, nebylo by se to stalo..."

„Neplač, dítě, — byls nevinen, nemám ti co odpouštět. Teď pospěšme domů, aby matka byla zbavena starostí. Máme dalekou cestu — přímo jít nemůžeme..."

„Já na tvém místě," ozval se Krušnej, „bych tomu žvanilovi Novákovi tu desítku nenechal. Stravovat tuhle Vaška nebude, tak ať ty peníze vrátí..."

Potužák máchnul rukou.

„I ať si ji nechá," pravil, „ať si přeje dnes, když se nám to tak dobře povedlo. Také chudé u nás podělím na slávu

Boha, který modlitby moje vyslyšel. Ale jiná věc mě napadá. Musíme se ještě zastavit, než odejdeme. Budeš mít hlad a ží­zeň, Jakube..

„Nu, lhal bych, kdybych řekl, že ne..."

„Pojďme tedy tuhle ke Kobrčům, nadlouho se nezdržíme. Musel bych tam zajít tak jako tak; však víš, že jsem slíbil Karhounovi zaplatit útratu. Nesmíme zapomenout, že on to byl, který upozornil pana správce a tím mi zjednal jeho pomoc a zakročení..."

Obličej Krušného se velice zkřivil při těchto slovech.

„Cože?" zakoktal, „za tím lajdákem chceš jít? Ještě ke všemu tam budou oba. Mnoho cti člověk nedojde v jejich společnosti..."

„Nic plátno, dal jsem slovo a musím je dodržet; beztoho už asi na mne čekají..."

„Vždyťs mu dal pětku, zaplatiti může. Ručím ti za to, že si k tobě přijde o další diškereci. Pojďme jinam, povečeříme a půjdeme odsud, abychom se dostali domů, než padne noc..."

Potužák se nedal přemluvit; neustoupil od svého úmyslu, ani když Krušnej mu řekl, že bratří Karhounové mu přísahali pomstu za to, že před soudem proti nim svědčil, a že se jich bojí.

„Stojím ti za to," pravil, „že v mé přítomnosti žádný z nich ti neublíží, ale máš-li z nich strach, zajdi jinam, třeba tuhle na ,obec' a já se pak pro tebe zastavím. Dlouho tam nepobudu, tolik ti slibuji."

S tímto návrhem Krušnej souhlasil, a odloučiv se od Potu-žáka otce a syna, zašel do „obce".

Když Potužákové vešli ke Kobrčovi, přistoupil k nim už v předsíni hostinský, jenž, uvítav je, pravil:

„Jsou tu bratří Karhounové a pijou, až se hory zelenají. Přibrali si ještě tři jiné chlapíky a Polda tvrdí, že vy jste ho sem objednal a že pitka se koná na vaše útraty. Já jim ne­věřím, znám tu bandu, a právě jsem jim řekl, že už jim ne-naliju, ačkoli Polda cosi žvaní, že uvidím, jakou vám prokázal dnes službu. Také se bojím, aby se mi tu nepopřáli, začínají se hašteřit, neboť Honza Karhoun tvrdí, že mu Polda ukradl šunku. Je-li to pravda, ukrad ji, dareba, beztoho napřed sám..."

„Pivo!" zařval vtom ve formance hrubý hlas a někdo uhodil pěstí na stůl, že bylo slyšet, jak sklenice řinčely.

„Jen jim jděte nalít," pravil Potužák. „Polda mluvil pravdu: pijou na mé útraty."

Hostinský pozatřásl hlavou.

„Nu, když vy poroučíte, vyhovím jim, ale je mi to divné — už odpustíte... do smrti bych byl nevěřil, že vy byste byl ve spolku s touhle pakáží..."

„Také s nimi v žádném spolku nejsem," přerušil ho Potu­žák, „ale nemám dnes času, abych vám to vyložil. Povím vám to jindy. Ostatně budu hledět, abych je přivedl do míry. Myslím, že uposlechnou."

„Tatíčku," ozval se Václav, „snad abychom tam ani ne­vcházeli. Ti dva tam, víte, kteří byli se mnou —" slovo „vě­zení" uvázlo mu v hrdle — „o těchhle Karhounech mluvili... hanba povídat, zhrozil jsem se..."

Potužák se zamyslil.

„Máš pravdu," pravil po chvíli, „ty tam nechoď, jdi za strýčkem Krušným. Ale já tam vejdu, splácím dluh, chlapče!"

Hoch odešel a Potužák vstoupil do formanky. Pateronásobný pustý řev jej uvítal.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky