Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava

Černé jezero

Šumava A-Z: voda - ledovcová jezera
lokalita: Šumava


informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavě
tato galerie je propojena s objektem

Černé jezero (ledovcové)


Informace o objektu Černé jezero (ledovcové):

Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě. Plocha hladiny je 18,43 ha, max. hloubka 40,6 m (největší hloubka jezera na naší straně Šumavy), průměrná hloubka 15,6 m a leží ve výšce 1008 m n. m. (nejníže ležící z našich pěti jezer). Obvod vodní hladiny je 1 809 m, objem vody 2 878 000 m krychlových. Vzdálenost od hráze k Jezerní stěně je 800 m. Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů. Dominantu nad jezerem tvoří 335 m vysoká karová stěna Jezerní hory (1 343 m n. m.). Kamenité dno jezera je pokryto několik metrů hlubokou vrstvou pylu okolních jehličnanů, ukládaného zde po statisíce let. Je součástí Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (o rozloze 175 ha) - okolí a jezerní stěny jsou vzácnými přírodními lokalitami, mezi jezery probíhá hlavní evropské rozvodí Černého a Severního moře. Rozvodí je rovněž název sedla nad jezery z dáli viditelným vysílačem mezi Špičákem a Jezerní horou. Hráz je zpevněná a hluboko pod hrází, v údolí Úhlavy, byla postavena v letech 1929–30 přečerpávací elektrárna, dnes technická památka (první přečerpávací elektrárna v ČSR, vybudovaná Škodovými závody Plzeň pro ZČE). Černé jezero inspirovalo řadu významných umělců a spisovatelů – Antonína Dvořáka, Jana Nerudu, A. V. Šmilovského, J. Vrchlického, A. Heyduka... Dne 21. ledna 1926 byla spuštěna na dno jezera urna s popelem průkopníka plzeňského lyžování ing. Julia Poláka za účasti jeho přátel Arna Juránka, náčelníka lyžařů Norberta Langa, V. Hory, bratrů Hudcových, Stangla, Dr. Mayera aj. Na památku je do skály proti hrázi vsazena bronzová destička, která byla poškozená střelbou bývalé hraniční stráže. V roce 1965 byly v jezeře objeveny údajné písemnosti říšského bezpečnostního úřadu v Berlíně, které zde údajně zanechala ustupující německá armáda. Akce však byla fingována a jednalo se o provokaci a nepovedenou frašku inscenovanou STB. Vyloveny byly předem potopené bedny prázdného papíru a archiválie ze zdrojů KGB se na cestě z Moskvy opozdily. V jezeře porosty šídlatky jezerní a zevaru splývavého. Na stěně exponované k severu arktoalpinské rostliny. Žijí zde vzácné druhy bezobratlých. Jezero leží uvnitř zmíněné přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (175 ha), vyhlášené již roku 1911 tehdejším majitelem tohoto panství knížetem Hohenzollernem. Vznik jezera musíme hledat ve čtvrtohorách, kdy byly vrcholky některých šumavských hor pokryty menšími svahovými ledovci. Po ústupu doby ledové zůstaly po těchto ledovcích pánve zvané kary, které daly vzniknout všem šumavským jezerům. Kar Černého jezera je zahlouben do svorového podloží severovýchodního sahu Jezerní hory, nejvyššího vrcholu Železnorudské hornatiny.


RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky