nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená horská obec v Čechách 1062 m n.m. - Kvilda zajímavosti ze Šumavy
jediné znaky na náhrobnících z křižáckých výprav v ČR - Radomyšl zajímavosti ze Šumavy
přední evropská seismologická stanice v počtu záznamů – štola Kristýna zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená synagoga v Česku a střední Evropě - Hartmanice zajímavosti ze Šumavy

hrob Gisela Bavorská (D)

detailní info

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: Německo
GPS: 48°34'25.03"N 13°28'12.09"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Téměř na cípu mezi stékajícími se řekami Dunaj a Inn v Pasově se nalézá klášter Niedernburg s kostelem sv. Kříže, ve kterém je pohřbena sv. Gisela, manželka maďarského krále Štěpána I., a tohle místo bylo vždy cílem maďarských poutníků. Klášter byl založen už v roce 739. Gisela Bavorská (985, Abbach u Řezna - 7. května kolem 1060, klášter Niedernburg, Passau) byla uherská královna a později abatyše benediktinského kláštera v bavorském Niedernburgu, který je dnes část Pasova. Uherská královna Gisela Bavorská byla dcerou bavorského vévody Jindřicha II. Svárlivého z rodu Liudolfingů, který byl úzce spřízněn s císařským domem Otonů, sestrou římského císaře Jindřicha II a jako mladá dívka se provdala za uherského knížete Štěpána, který jako první svého rodu dosáhl na počátku roku 1001 královské korunovace. Z manželství vzešlo mnoho potomů, ale bohužel brzy umíraly. Jen několik týdnů žily syn Štěpán, mladší Otto, dcery. Teprve roku 1007 přivedla královna na svět syna, který byl pojmenován podle jejího bratra, tehdy panujícího císaře Jindřicha II. Imre – Emmerich. Ten jediný z dětí se dožil dospělého věku, ale bohužel roku 1031 byl zraněn během lovu divokou sviní a na následky zranění zemřel. Královští manželé již neměli naději na narození dalšího potomka a nástupce Štěpánova díla a držav - Uherska a intenzivního budování státní i církevní organizace. V království bylo založeno devět biskupství, a dokonce také arcibiskupství v Ostřihomi. V této činnosti se Gisela stala zdatnou pomocnicí svého chotě. S Giseliným souhlasem si Štěpán vybral za svého nástupce synovce Petra Orseola, syna benátského dóžete a jedné ze svých sester. Když však roku 1038 král zemřel, zvedla se proti jeho následníku vlna odporu, na níž doplatil dvojím sesazením z trůnu a nakonec i oslepením. Ovdovělá Gisela ztratila po smrti svého královského manžela poslední pouto ke své druhé vlasti a rozhodla se opustit Uhry. Započala vyjednávání s tehdejším císařem Jindřichem III. o návratu do Bavorska. Doprovázena podle tradice svojí ovdovělou snachou Chicou, se vypravila do Pasova a vstoupila zde do kláštera Niedernburg. Po uplynutí noviciátu se stala jeho třetí abatyší. Ve vedení kláštera setrvala téměř dvě desetiletí a významně se zasloužila o jeho rozkvět. Zemřela mezi lety 1060-1065 jako téměř osmdesátiletá. Poté byla pochována v klášterním kostele sv. Kříže. Hrob bývalé uherské královny a niedernburské abatyše Gisely byl od počátku chován ve velké úctě, přestože nebyla nikdy oficiálně blahoslavena ani svatořečena a její hrob stal oblíbeným poutním místem.

hrob Gisela Bavorská (D) na mapě

hrob Gisela Bavorská (D) na fotografiích