Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

památník Theodor Mokrý

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: památníky
lokalita: strakonicko
GPS: 49°9'34.732"N, 14°10'34.173"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Památník na břehu rybníka Malá Podvinice s textem: „K uctění památky vynikajícího odborníka Ing. Dr. h.c. Theodora Mokrého 1.7.1857 - 11.8.1945“. Ing. Dr. h. c. Theodor Mokrý (1. července 1857, Vodňany - 11. července 1945, Písek) byl významný český lesnický a rybářský odborník a spisovatel. Theodor Mokrý se narodil do vlastenecké rodiny  c. k. okresního notáře, bývalého poslance Ústavodárného shromáždění ve Vídni a Kroměříži a účastníka Slovanského sjezdu v Praze Antonína Mokrého. Matkou byla Marie Pávková, jejíž bratr Lambert (1849 - 1927) působil v administrativě lnářského velkostatku.  Theodorův starší bratr Otokar Mokrý (1854 - 1899) patřil spolu s Juliem Zeyerem a Františkem Heritesem k vodňanské básnické trojici. Stejně jako jeho o necelý rok starší spolurodák Alois Václav Majer, pozdější převor lnářského kláštera, navštěvoval biskupské gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Po absolvování gymnázia Theodor pokračoval ve studiu na Vyšším lesnickém ústavu v Bělé pod Bezdězem. Od roku 1879 působil jako lesní úředník na schwarzenberských panstvích (Protivín, Český Krumlov, Chýnov u Tábora). Pro své vlastenecké postoje však nebyl svými převážně německými spolupracovníky oblíben, a proto raději z vlastní vůle odešel do Lnář, kde přijal roku 1891 funkci nadlesního (až do roku 1925).  Svou roli při tom sehrálo i to, že na zdejším velkostatku pracoval tehdy jeho strýc Lambert Pávek a do funkce jej jmenoval velkostatkář baron Karel z Lilgenau. Zde zavedl celou řadu pokrokových opatření, jejíchž význam přesáhl hranice nejen lnářského velkostatku a blatenského okresu, ale i jižních Čech. Když roku 1895 zasáhla velkostatek katastrofální povodeň způsobená nenadálou průtrží mračen nad Třemšínem. Velká voda tehdy zničila celou soustavu rybníků na Smoliveckém potoce a zatopila Blatnou. Mokrý však byl schopen během dvou let uvést do provozu všechny poškozené rybníky a nechal propojit jednotlivé rybniční služebny velkostatku telefonem, aby si v krizových situacích mohli baštýři předávat rychleji zprávy o stavu vody a podnikat neprodleně opatření k zabránění podobné katastrofě. Dále upravil výživu ryb, na velkostatku se z jeho iniciativy začalo s umělým přikrmováním. Neopomíjel ani zlepšení ochrany prostředí kolem rybníků. Aby usnadnil rybářům práci při výlovech, nechal k větším rybníkům postavit úzkokolejné dráhy. Zvýšil tak velkostatkovou produkci tržních ryb, které se prodávaly nejn na domácích trzích, nýbrž se vyvážely i do zahraničí. Lnářské rybníkářství dosáhlo díky Mokrému před první světovou válkou svého vrcholu. Vědeckému bádání prokázal pozoruhodnou službu zřízením Hydrobiologické a rybářské stanice u rybníka Pálence. Zasloužil se o otevření Rybářské školy v jeho rodných Vodňanech. Psal, publikoval, přednášel, řídil vynikající Časopis pro lesnictví, myslivost a přírodovědu (po desetiletí ze Lnář). Činnost, kterou v poměrně chudém kraji dokázal široce rozvinout, nemohla zůstat odbornou veřejností nepovšimnuta. Byl povolán do nejrůznějších funkcí: Byl členem Národohospodářského ústavu při České Akademii věd a umění, členem Zemědělské Akademie, členem Masarykovy Akademie Práce, suplentem na Vysoké škole zemědělské a lesního inženýrství při České vyšší škole technické v Praze, členem zkušební komise pro II. státní zkoušku této vysoké školy, odborným spisovatelem z oborů lesních věd a rybářství. V národním ohledu dobyl si zásluh organizováním české menšiny v Českém Krumlově počátkem let osmdesátých minulého století, jsa prvním jednatelem Čtenářské Besedy, Místn. odb. Ústř. Matice Školské, spoluzakladatelem České školy a všech ostatních vlasteneckých ústavů česko-krumlovských. Průkopníkem čes. lesnictví a jedna z nejstarších legendárních postav lesníků-vlastenců. Šíře jeho rozhledu, odborné schopnosti a pracovitost byla neuvěřitelná. Za celoživotní vědeckou, pedagogickou a veřejnou činnost mu brněnská Vysoká škola zemědělská udělila čestný doktorát technických věd. Nejvýznamnějším počinem Theodora Mokrého ovšem bylo vyšlechtění nové odrůdy kapra lysce, nazývaného pro nafialovělé zabarvení „modrák“, na němž pracoval se svým zástupcem Václavem Peckou čtrnáct let. Šlo o vysokojakostní tenkokožní rybu bez šupin se zavalitým tělem, malou hlavou a chutným masem. Poprvé byla veřejnosti představena roku 1921. Dodnes oceňovaným přínosem bylo i založení Hydrobiologické stanice u rybníka Velký Pálenec a z iniciativy Mokrého byla rovněž roku 1920  zřízena odborná rybářská škola v jeho rodných Vodňanech. Roku 1925 pro pokročilý věk ze Lnář odešel, odstěhoval se do Písku a věnoval se akademické činnosti. Na Lesnické fakultě ČVUT přednášel rybářství a do roku 1937 byl stálým členem komise při závěrečných zkouškách. Roku 1938 byl zvolen předsedou přípravného výboru celostátní výstavy československého rybářství. Za celoživotní přínos obdržel čestný doktorát Vysoké školy zemědělské v Brně. Místo posledního odpočinku nalezl na starém, dnes již zaniklém, hřbitově v rodných Vodňanech. Roku 2000 byla na jeho počest odhalena před zdejší Střední rybářskou školou pamětní deska.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c.

batoh
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Podvinická lípa, Vodňany

batoh
Podvinická lípa, Vodňany
Šumava A-Z: památné strom...
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kaple výklenková pod vinící, Vodňany...

batoh
kaple výklenková pod vinící, Vodňany
Šumava A-Z: kaple
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Rybářské muzeum, Vodňany

batoh
Rybářské muzeum, Vodňany
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 0 km
Podvinická lípa, Vodňany 0.07 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 0.07 km
Rybářské muzeum, Vodňany 0.08 km
rybník Malá Podvinice 0.18 km
rybník Velká Podvinice 0.28 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 0.37 km
rybník Velká Outrata 0.37 km
silniční most Blanice, Vodňany 0.52 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 0.57 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 0.59 km
Mostecký mlýn, Vodňany 0.74 km
Sokol Vodňany 1.04 km
Jánský most, Vodňany 1.1 km
naučná stezka Vodňanská 1.11 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 1.12 km
Hliněný mlýn, Vodňany 1.15 km
zámeček Vodňany 1.18 km
Kam čert nemůže 1.19 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 1.24 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 1.25 km
Spořitelna Vodňany 1.28 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 1.29 km
infocentrum Vodňany 1.29 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 1.3 km
Beránek Tomáš, Mons. 1.3 km
Herites František PhMr. 1.3 km
Vodňany 1.31 km
kašna Vodňany 1.32 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 1.4 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 1.44 km
jižní městská bašta Vodňany 1.48 km
městské opevnění Vodňany 1.48 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 1.49 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 1.49 km
park Jana Pavla II., Vodňany 1.51 km
pamětní kámen František Herites... 1.51 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 1.52 km
Zeyer Julius 1.53 km
Zrzavý Jan 1.53 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 1.53 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 1.53 km
Útěk, Jiří Hejda 1.56 km
Rádl Alois 1.56 km
Husův sbor Vodňany 1.58 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 1.58 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 1.59 km
nádraží Vodňany 1.62 km
Poprask na silnici E 4 2.6 km
Dřemlinský rybník 2.88 km
vlaková zastávka Pražák 2.92 km
nádraží Číčenice 3.39 km
Číčenice 4.01 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 4.01 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 4.05 km
Na Lázni, Chelčice 4.08 km
kostel sv. Martina, Chelčice 4.17 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 4.17 km
hřbitov Chelčice 4.18 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 4.2 km
socha Panny Marie, Chelčice 4.2 km
fara Chelčice 4.23 km
Chelčický Petr 4.24 km
pomník padlých WWI, Chelčice 4.26 km
Chelčice 4.29 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 4.41 km
SDH Chelčice 4.6 km
zámek Protivín 5.02 km
Už zase skáču přes kaluže 5.03 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 5.07 km
platan javorolistý, Protivín 5.08 km
pamětní deska Václava Raba 5.11 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 5.11 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 5.11 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 5.15 km
SDH Libějovice 5.16 km
děkanství Protivín 5.18 km
dětské hřiště Libějovice 5.19 km
Libějovice 5.23 km
pomník padlých WWI, Libějovice 5.24 km
památník města Protivína 5.25 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 5.26 km
Protivín 5.29 km
naučná stezka na břehu Blanice 5.34 km
zámek (nový) Libějovice 5.37 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 5.38 km
Krokodýlí ZOO Protivín 5.44 km
přírodní rezervace Libějovický par... 5.52 km
kaplička Panny Marie, Protivín 5.6 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 5.63 km
Sokolovna Protivín 5.64 km
sýpka Protivín 5.65 km
evangelická církev metodistická, P... 5.7 km
platanová alej Protivín 5.71 km
pivovar Platan, Protivín 5.73 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 5.73 km
kaple sv. Anny, Protivín 5.79 km
kaple Panny Marie, Protivín 5.8 km
Skočický hrad 5.99 km
pomník padlých WWI, Protivín 6.1 km
hřbitov Protivín 6.1 km
Fučík Vít - Kudlička 6.11 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 6.11 km
Černěves 6.13 km
kaple Černěves 6.15 km
SDH Černěves 6.16 km
dětské hřiště Černěves 6.18 km
židovský hřbitov Protivín 6.21 km
Svinětice 6.22 km
pomník padlých WWI, Truskovice 6.25 km
kaple Truskovice 6.26 km
Truskovice 6.38 km
Nestanice 6.55 km
kaple Nestanice 6.57 km
rybník Rabyň 6.84 km
Poprask na silnici E 4 6.98 km
slovanské mohyly, Lomec 7.11 km
Zeyerova stezka 7.11 km
silniční most Blanice, Myšenec 7.16 km
fara Lomec 7.17 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 7.18 km
poutní místo Lomec 7.2 km
lípa Naděje, Lomec 7.2 km
studna Lomec 7.21 km
křížová cesta, Lomec 7.29 km
hřbitov Lomec 7.36 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 7.41 km
kostel sv. Havla, Myšenec 7.43 km
pomník padlých WWI, Myšenec 7.44 km
Myšenec 7.45 km
dětské hřiště Myšenec 7.47 km
zřícenina hradu Myšenec 7.55 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 7.57 km
hřbitov Myšenec 7.58 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 7.66 km
Klokočínský rybník 7.86 km
bitva u Zablátí 7.87 km
Klokočín 7.88 km
Markéta Lazarová 7.95 km
tvrz Klokočín 7.96 km
vlaková zastávka Malovice 8.12 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 8.17 km
pamětní deska Jindřich Veselý 8.25 km
Veselý Jindřich PhDr. 8.25 km
Jakší Josef 8.27 km
Bavorov 8.27 km
kašna Bavorov 8.27 km
Panský dům, Bavorov 8.27 km
morová deska Bavorov 8.28 km
Malovice 8.3 km
pomník padlých WWI, Malovice 8.3 km
kaple sv. Václava, Malovice 8.31 km
SDH Malovice 8.32 km
fara Bavorov 8.33 km
kaple Krtely 8.34 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ba... 8.35 km
pomník padlých WWI, Krtely 8.35 km
stavení Bavorov 8.36 km
Princezna ze mlejna 8.36 km
Lhotovský rybník, Čichtice 8.38 km
dětské hřiště Krtely 8.38 km
SDH Krtely 8.41 km
Krtely 8.42 km
SDH Bavorov 8.48 km
Maletice 8.49 km
pomník padlých WWI, Maletice 8.49 km
kaple Maletice 8.5 km
Žďárské Chalupy 8.53 km
SDH Heřmaň 8.57 km
Krška Václav 8.59 km
Benešovský mlýn 8.59 km
dětské hřiště Heřmaň 8.59 km
schwarzenberský Nový Dvůr 8.6 km
Hluboký rybník 8.64 km
Rabín 8.66 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 8.66 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 8.67 km
Smutný život, Jan Čarek 8.68 km
Čarek Jan 8.68 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 8.68 km
rodný dům Jana Čarka 8.68 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 8.68 km
hřbitov Heřmaň 8.68 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 8.69 km
hrob Jana Čarka 8.69 km
pamětní deska Jan Čarek 8.69 km
Heřmaň 8.72 km
fara Heřmaň 8.72 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 8.86 km
Velký vepřský rybník 8.87 km
Žďár u Protivína 8.99 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 9 km
rybník Bašta, Čichtice 9.04 km
Trápení 9.23 km
Čichtice 9.31 km
památník osovobození Čichtice 9.32 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice... 9.34 km
kaple Panny Marie, Čichtice 9.34 km
Chvalešovice 9.47 km
Selibovský rybník 9.51 km
SDH Chvalšovice 9.56 km
Hradiště u Malovic - keltské kulto... 9.64 km
Malý Bor u Strunkovic 9.86 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malo... 9.9 km
Hradiště u Malovic 9.94 km
SDH Hradiště 9.95 km
Blanice 9.97 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 10.01 km
hřbitov Blanice 10.02 km
Maloborský rybník 10.04 km
pohádková kovárna Selibov 10.35 km
Tálínský rybník 10.37 km
kaple Selibov 10.4 km
Selibov 10.4 km
pomník padlých WWI, Selibov 10.4 km
Tálín 10.41 km
kaple sv. Václava, Tálín 10.46 km
SDH Podeřiště 10.59 km
Podeřiště 10.61 km
kaple Podeřiště 10.62 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 10.63 km
Ražice 10.65 km
nádraží Ražice 10.68 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 10.68 km
pomník padlých WWI, Ražice 10.69 km
Krajníčko 10.79 km
dětské hřiště Podeřiště 10.85 km
špejchar Ražice 10.86 km
Sedlec u Temelína 11.02 km
zaniklý hrad Poděhusy 11.1 km
kašna zámecká Kratochvíle 11.16 km
zámek Kratochvíle 11.2 km
Protivec 11.23 km
Marcin Martin, rotný / štábní prap... 11.24 km
kaple Panny Marie, Protivec 11.27 km
kostel Narození Panny Marie, Krato... 11.28 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 11.52 km
pomník padlých WWI, Paseky 11.56 km
hřbitov Netolice 11.58 km
Třetina u Olšovice 11.59 km
parkoviště pod Helfenburkem 11.66 km
potok Rapačov 11.7 km
hájovna pod Helfenburkem 11.75 km
kaple Paseky 11.75 km
Paseky 11.78 km
pomník Františka Žáka 11.79 km
Žák František, generálmajor 11.79 km
nádraží Netolice 11.8 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 11.91 km
pomník padlých WWI, Hlavatce 11.92 km
kaple Hlavatce 11.93 km
Hlavatce 12.01 km
kostel sv. Václava, Netolice 12.02 km
pomník padlých WWI, Netolice 12.03 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 12.07 km
nádraží Putim 12.07 km
vlaková zastávka Strunkovice nad B... 12.09 km
Petrův Dvůr 12.1 km
fara Strunkovice nad Blanicí 12.14 km
dům Jana Cimbury, Putim 12.15 km
pamětní deska Jan Cimbura 12.16 km
pomník padlých WWI, Strunkovice na... 12.16 km
SDH Netolice 12.18 km
Havlasa Bohumil 12.18 km
kostel sv. Dominika, Strunkovice n... 12.18 km
náves Putim 12.21 km
Měšťanský pivovar, Netolice 12.22 km
Strunkovice nad Blanicí 12.23 km
kaplička Olšovice 12.23 km
zřícenina kostela sv. Jana, Netoli... 12.25 km
archeopark Netolice 12.26 km
bitva u Sudoměře 12.26 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 12.26 km
SDH Olšovice 12.27 km
památník bitvy u Sudoměře 12.28 km
dětské hřiště Putim 12.28 km
Olšovice 12.28 km
Kam čert nemůže 12.3 km
Neuhausenův dům, Netolice 12.3 km
Podkostelní rybník, Putim 12.3 km
SDH Putim 12.3 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 12.34 km
Netolice 12.34 km
Cehnice 12.35 km
John Josef 12.35 km
hotel Beseda 12.36 km
SDH Cehnice 12.36 km
NS Netolice 12.36 km
kašna Netolice 12.37 km
Už zase skáču přes kaluže 12.37 km
náměstní lípa Netolice 12.38 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Neto... 12.38 km
Hořínek Tony Antonín 12.38 km
pamětní deska Ing. Antonín Hořínek... 12.38 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 12.38 km
pamětní deska Štepánek Netolický... 12.38 km
solnice, Netolice 12.39 km
děkanství Netolice 12.4 km
pamětní deska JUDr. Otakar Kudrna,... 12.41 km
infocentrum Netolice 12.41 km
pomník padlých WWI i II, Putim 12.41 km
radnice Netolice 12.41 km
muzeum JUDr.Otakara Kudrny - Netol... 12.42 km
filmová četnická stanice Putim 12.42 km
Poslušně hlásím 12.42 km
stavení Olšovice 12.43 km
Putim 12.44 km
zaniklá Rožmberská obora 12.44 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 12.44 km
kamenný most Blanice, Putim 12.45 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 12.45 km
Gregora František 12.46 km
rodný dům Františka Gregora, Netol... 12.46 km
pamětní deska František Gregora, N... 12.47 km
hřbitov Putim 12.47 km
Záhada putimské kostnice 12.47 km
silniční most Blanice, Putim 12.48 km
hrob Jan Cimbura 12.48 km
kostel sv. Vavřince, Putim 12.49 km
fara Putim 12.52 km
Roučků mlýn, Putim 12.56 km
most se sochou sv. Jana, Netolice 12.61 km
sv. Jan Nepomucký, Netolice 12.61 km
Arabela 12.61 km
Princezna ze mlejna 12.61 km
Tři životy 12.61 km
Princezna ze mlejna 12.63 km
kamenný most, Netolice 12.67 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavor... 12.67 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 12.67 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci ... 12.67 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenbur... 12.67 km
rybník Mnich 12.77 km
rozvodna Kočín 12.77 km
kaple sv. Anny, Putim 12.78 km
pamětní deska J. Š. Baar 12.8 km
kaplička Netolice 12.84 km
Panský rybník, Temelín 12.86 km
lípa u Putimské silnice 12.94 km
Peklo u Netolic 12.97 km
rybník Školňák, Temelín 13.05 km
pomník padlých WWI, Temelín 13.06 km
hřbitov Dub 13.08 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 13.11 km
Žíchovec 13.11 km
fara Dub 13.13 km
památník osvobození Dub 13.14 km
vlaková zastávka Sudoměř 13.2 km
Temelín 13.21 km
Javornice 13.23 km
Dub u Prachatic 13.25 km
pomník padlých WWI, Dub 13.29 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatic... 13.3 km
Tiché vody, Bohumil Havlasa 13.3 km
zámek Dub 13.3 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 13.36 km
Lhota u Kestřan 13.4 km
Všeteč 13.41 km
kaplička Sudoměř 13.54 km
Koječín 13.56 km
VW Golf meeting Podroužek 13.57 km
kaple Panny Marie, Koječín 13.6 km
SDH Sudoměř 13.6 km
Drahé tety a já 13.63 km
stavení Mahouš 13.65 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 13.66 km
dětské hřiště Sudoměř 13.66 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 13.69 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 13.69 km
jilm vaz Kestřany 13.69 km
řeka Blanice 13.7 km
silniční most Otava, Kestřany 13.71 km
kovárna Mahouš 13.72 km
kaple Sudoměř 13.72 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 13.73 km
Kočín 13.73 km
Mahouš 13.73 km
dětské hřiště Mahouš 13.74 km
Sudoměř 13.76 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 13.78 km
soutok Otava - Blanice 13.78 km
rybník Podroužek 13.8 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 13.86 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 14.03 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 14.04 km
statek Jiřetice 4 14.11 km
Tři chlapi na cestách 14.12 km
statek Jiřetice 12 14.12 km
Jiřetice 14.16 km
Drahé tety a já 14.2 km
SDH Kestřany 14.22 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 14.22 km
renesanční statek Grejnarov 14.23 km
Albrechtice nad Vltavou 14.24 km
pomník padlých WWI, Kestřany 14.26 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 14.28 km
Kestřany 14.32 km
zámek Kestřany 14.34 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 14.35 km
kaple u Dubu 14.37 km
Lužice 14.39 km
Jízda 14.4 km
Horní tvrz Kestřany 14.42 km
fara Albrechtice nad Vltavou 14.44 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 14.46 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 14.48 km
Rafťáci 14.56 km
Tři chlapi na cestách 14.58 km
Všemyslice 14.59 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 14.59 km
kaple Všemyslice 14.59 km
SDH Všemyslice 14.6 km
Albrechtická lípa 14.62 km
kaple Čepřovice 14.64 km
Čepřovice 14.66 km
tvrz Čepřovice 14.66 km
SDH Čepřovice 14.74 km
jaderná elektrárna Temelín 14.76 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Li... 14.8 km
Tchán 14.84 km
Olešník 14.84 km
pomník padlých WWI i II, Olešník... 14.85 km
kaple Olešník 14.87 km
pomník padlých WWI, Mydlovary 14.97 km
Ondok Josef Petr, Doc., CFSS 14.98 km
Muklovský Vatikán, Josef Petr Ondo... 14.98 km
Hašek František 14.98 km
Mydlovary 14.98 km
kaple Nejsvětější Trojice, Mydlova... 14.99 km
Mydlovary, Tři sestry 14.99 km
tvrz Lipovice 15.03 km
SDH Olešník 15.07 km
Bohunice 15.08 km
Zátavský most 15.1 km
kaple Bohunice 15.18 km
Hrbov 15.22 km
golf Kestřany 15.23 km
kaple Hrbov 15.23 km
Křtěnov 15.24 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 15.24 km
pomník padlých WWI, Hrbov 15.24 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 15.25 km
fara Křtěnov 15.25 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 15.3 km
hřbitov Křtěnov 15.3 km
SDH Čejetice 15.33 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 15.37 km
Zemský hřebčín Písek 15.42 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 15.42 km
nádraží Písek 15.44 km
zámek Vysoký Hrádek 15.47 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 15.48 km
Obecní rybník, Čejetice 15.49 km
minerál písekit 15.65 km
hřbitov Zahájí 15.71 km
Na Vápenici 15.71 km
hrob obětí WWII, Zahájí 15.73 km
Drahé tety a já 15.76 km
železito-sirný vývěr, Mydlovary - ... 15.76 km
kostel sv. Mikuláše, Němčice 15.83 km
Němčice u Netolic 15.83 km
Březí u Týna nad Vltavou 15.84 km
pomník padlých WWI, Němčice u Neto... 15.86 km
pomník obětem bitvy u Zahájí 1742... 15.89 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 15.95 km
Bohunice 15.98 km
kaple Těšovice 15.99 km
kaple Panny Marie, Písek 16.09 km
pamětní deska francouzským vojákům... 16.09 km
kaple Všechlapy 16.1 km
Všechlapy 16.11 km
fara Zahájí 16.12 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zah... 16.13 km
NS Lesní dřeviny 16.14 km
Zahájí 16.18 km
pomník padlých WWI i II, Zahájí... 16.18 km
SDH Zahájí 16.19 km
studna Zahájí 16.2 km
Mydlovarský rybník 16.26 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 16.29 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 16.31 km
Těšovice 16.38 km
pítko Písek 16.4 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 16.42 km
koupaliště Písek 16.42 km
Putimská brána 16.42 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 16.43 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 16.43 km
Lístek do památníku 16.43 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 16.43 km
fara Písek 16.43 km
mohyla z doby bronzové, Písek 16.43 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 16.44 km
Stříbrný vítr 16.44 km
Bakaláře, Písek 16.44 km
fontána u hotelu Otava, Písek 16.45 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 16.45 km
Dům U Bílého beránka, Písek 16.46 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 16.47 km
Šrámek Fráňa 16.47 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 16.47 km
Dům u koulí, Písek 16.47 km
hradby Písek 16.47 km
hotel Otava, Písek 16.48 km
hrázděná restaurace, Písek 16.48 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 16.49 km
Čtyři slunce 16.49 km
dětské hřiště ostrov Písek 16.5 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 16.51 km
Jeremiáš Otakar 16.51 km
vyhlídka píseckých lesníků 16.51 km
tvrz Údraž 16.51 km
pěší most Otava, Písek 16.51 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 16.51 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 16.52 km
rozhledna Jarník 16.55 km
Kronbergerův altán, Písek 16.55 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 16.56 km
morové sousoší Písek 16.57 km
hrob Otakara Ševčíka 16.57 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 16.57 km
Měsíc nad řekou 16.59 km
Kluci na řece 16.6 km
Ohnivé léto 16.6 km
sochy sochařské sympozium Písek 16.6 km
hřbitov bývalý Písek 16.6 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 16.61 km
synagoga Písek 16.61 km
městská vodní elektrárna Písek... 16.62 km
SDH Údraž 16.62 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 16.63 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 16.65 km
pověstí o Čertově strouze 16.65 km
Čertova strouha 16.65 km
Údraž 16.66 km
Filip František 16.67 km
Putna Martin C. 16.67 km
Pilař Radek 16.67 km
Srnka Jiří 16.67 km
infocentrum Písek 16.68 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 16.69 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 16.69 km
Festival nad řekou 16.69 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 16.69 km
pomník padlých WWI, Údraž 16.69 km
fontána Sladovna, Písek 16.7 km
Bolestné kameny 16.71 km
NS Cesta drahokamů 16.71 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 16.71 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 16.72 km
Odcházeti s podzimem 16.72 km
NS Čertova stezka 16.72 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.73 km
Brukner Petr 16.73 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 16.73 km
radnice Písek 16.73 km
festival Cool v Plotě 16.73 km
Písek 16.73 km
Dobré světlo 16.73 km
Discopříběh 16.74 km
hradní kašna Písek 16.74 km
bitva u Zahájí 16.75 km
Prácheňské muzeum, Písek 16.75 km
dětské hřiště Logry, Písek 16.75 km
zámek Neznašov 16.75 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 16.75 km
MVE Písek 16.76 km
Údražský rybník 16.77 km
Štíty království českého, Štíty Př... 16.77 km
hrad Písek 16.77 km
pamětní deska českých králů 16.77 km
dětské dopravní hřiště Písek... 16.77 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 16.77 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 16.78 km
Palackého sady, Písek 16.79 km
kaple Neznašov 16.79 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 16.81 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 16.81 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 16.81 km
Schrenkův pavilon, Písek 16.83 km
židovský hřbitov Neznašov 16.83 km
dětské hřiště park Písek 16.85 km
strom hrdina, akát Písek 16.85 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 16.85 km
V peřině 16.85 km
kamenný most Otava, Písek 16.85 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 16.86 km
Trhák 16.86 km
Dům U slona, Písek 16.87 km
Zlivský rybník 16.88 km
Cipískoviště, Písek 16.88 km
památník letcům RAF, Písek 16.89 km
pomník padlých WWII, Písek 16.89 km
Hogo fogo Homolka 16.9 km
Sokol Písek 16.9 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 16.91 km
Neuslužice 16.92 km
Horáková Milada, JUDr. 16.92 km
hřbitov starý Písek 16.94 km
kostel sv. Václava, Písek 16.95 km
pamětní deska osvobození Písek 16.97 km
plovárna U sv. Václava, Písek 16.98 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 16.99 km
studánka U Smetáka 16.99 km
pomník padlých WWI, Písek 17 km
vila Adolfa Raaba, Písek 17.03 km
dětské hřiště Písek 17.04 km
Heyduk Adolf 17.06 km
památník Adolfa Heyduka 17.06 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 17.06 km
Čáp František 17.07 km
stavení s barokním štítem, Litocho... 17.08 km
kostel sv. Vavřince, Pištín 17.09 km
Pan Tau a Claudie 17.1 km
Chvalovice 17.1 km
Litochovice 17.1 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 17.11 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 17.11 km
Babovřesky 17.12 km
Záluží u Týna nad Vltavou 17.13 km
vlaková zastávka Písek město 17.19 km
Štěkeň 17.21 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 17.27 km
fara Štěkeň 17.28 km
Ježek Jaroslav 17.29 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 17.29 km
vlaková zastávka Písek 17.29 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 17.32 km
Žižkova kasárna, Písek 17.35 km
Kluci z bronzu 17.35 km
duby Štěkeň 17.36 km
hrob Otakara Jeremiáše 17.36 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 17.38 km
zámek Štěkeň 17.38 km
soutok Lužnice - Vltava 17.38 km
řeka Lužnice 17.38 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 17.4 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 17.41 km
hřbitov Štěkeň 17.43 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 17.44 km
památník bernartickým hrdinům, les... 17.44 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 17.45 km
lesní hřbitov Písek 17.46 km
křížová cesta, Štěkeň 17.48 km
hřbitov řádový Štěkeň 17.62 km
Dobev (Stará a Nová) 17.7 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 17.72 km
Předslavice 17.75 km
barokní brána u stavení Předslavic... 17.76 km
pomník padlých WWI, Předslavice 17.81 km
židovský hřbitov Písek 17.82 km
SDH Předslavice 17.82 km
lidové stavení Předslavice 4 17.82 km
kostel sv. Václava, Předslavice 17.83 km
hřbitov Předslavice 17.83 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 17.83 km
židovský hřbitov Vlachovo Březí... 17.83 km
javor Vlachovo Březí 17.84 km
fara Předslavice 17.85 km
Babovřesky 17.86 km
kaple Lhenice 17.86 km
kaple Horní Chrášťany 17.86 km
U Masáka 17.87 km
kostel sv. Cyrila a Mětoděje, Husi... 17.88 km
hřbitov Husinec 17.89 km
Horní Chrášťany 17.89 km
památník čet. V. Rys a npor. M. Ry... 17.9 km
pivovar (Schmiedův) Vlachovo Březí... 17.96 km
dětské hřiště Vlachovo Březí... 17.99 km
křížová cesta, Vlachovo Březí... 17.99 km
pamětní deska Jakub Bursa 18 km
Bursa Jakub 18 km
studánka Husinec 18 km
sv. Jan Nepomucký, Vlachovo Březí... 18.01 km
infocentrum Vlachovo Březí 18.01 km
fara Vlachovo Březí 18.03 km
Husinec 18.03 km
pamětní deska Jan Neruda 18.04 km
zámek Vlachovo Březí 18.05 km
pítko Vlachovo Březí 18.05 km
dětské hřiště Lhenice 18.05 km
pivovar (panský) Vlachovo Březí 18.06 km
kašna Vlachovo Březí 18.06 km
pomník padlých WWI, Kluky 18.06 km
Kluky 18.06 km
kaple Kluky 18.06 km
pomník František Rakovan, Kluky 18.06 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Husinec... 18.08 km
socha Panny Marie, Vlachovo Březí... 18.08 km
Vlachovo Březí 18.08 km
Drahé tety a já 18.08 km
hvězdárna Husinec u Prachatic 18.09 km
pomník padlých WWI, Husinec 18.09 km
kostel Zvěstování P. Marie, Vlacho... 18.09 km
fara Husinec 18.1 km
sv. Jan Nepomucký, Husinec 18.14 km
rodný dům Václava Matouška 18.15 km
pamětní deska Václav Matoušek 18.15 km
pomník padlých WWI, Vlachovo Březí... 18.16 km
SDH Husinec 18.19 km
Jehnědno 18.21 km
rodný dům a ateliér Josefa Krejsy... 18.23 km
kaple sv. Ducha, Vlachovo Březí 18.23 km
hřbitov Vlachovo Březí 18.25 km
pamětní deska rodný dům Jan Hus... 18.31 km
rodný dům Jana Matulky 18.31 km
Matulka Jan 18.31 km
Hus Jan 18.31 km
rodný dům Mistra Jana Husa, Husine... 18.31 km
Mistr Jan Hus - Karel Lidický, Hus... 18.31 km
nádraží Týn nad Vltavou 18.31 km
studna rodný dům Jana Husa, Husine... 18.31 km
Šebellův mlýn, Husinec 18.32 km
SDH Týn nad Vltavou 18.34 km
kostel Církve bratrské, Husinec 18.34 km
renesanční panský dům Lhenice 18.39 km
Probulov 18.4 km
lávka Blanice, Husinec 18.41 km
kostel sv. Jakuba, Lhenice 18.42 km
pomník padlých WWI, Lhenice 18.43 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 18.46 km
kašna Karla IV., Lhenice 18.46 km
Lhenice 18.49 km
pamětní deska osvobození Lhenice... 18.51 km
socha sv. Vojtěcha, Lhenice 18.51 km
radnice (bývalá) Lhenice 18.52 km
SDH Lhenice 18.54 km
dětské hřiště Dobčice 18.54 km
Sokolovna Lhenice 18.54 km
návesní rybník, Dobčice 18.55 km
Dobčice 18.55 km
Babovřesky 18.55 km
kaple Dobčice 18.55 km
tvrz Dobčice 18.57 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 18.61 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 18.68 km
paraskupina Glucinium 18.7 km
NS lesní Semenec 18.72 km
NS Onen Svět 18.74 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 18.75 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 18.82 km
rybník Podhorák 18.84 km
Chrastiny 18.86 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 18.86 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 18.87 km
kaple Chrastiny 18.87 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 18.87 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 18.88 km
vodáctví Blanice 18.9 km
SDH Dolní Novosedly 18.9 km
Dolní Novosedly 18.91 km
kaple Dolní Novosedly 18.92 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 18.93 km
přehrada Husinec 18.94 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 18.97 km
hřbitov vojenský Písek 19.02 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 19.02 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 19.02 km
pamětní deska Josef Bílý 19.02 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 19.03 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 19.03 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 19.03 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 19.03 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 19.04 km
Kameňák 1, 2, 3 19.08 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 19.1 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 19.12 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 19.13 km
radnice Týn nad Vltavou 19.13 km
fara Týn nad Vltavou 19.14 km
Týn nad Vltavou 19.16 km
Tchán 19.16 km
Vojna Jaroslav 19.16 km
kašna Týn nad Vltavou 19.17 km
Vltavotýnské podzemní chodby 19.18 km
studna Týn nad Vltavou 19.18 km
solnice, Týn nad Vltavou 19.2 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 19.2 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 19.21 km
infocentrum Týn nad Vltavou 19.21 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 19.21 km
Dolní Nakvasovice 19.21 km
pamětní deska Josef Sakař 19.23 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 19.24 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 19.24 km
kaple Dolní Nakvasovice 19.26 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 19.31 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 19.32 km
kaple sv. Anny, Češnovice 19.33 km
hrob Matěje Kopeckého 19.33 km
pomník padlých WWI, Češnovice 19.34 km
SDH Češnovice 19.37 km
hřbitov Týn nad Vltavou 19.37 km
kaple Račí 19.38 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 19.39 km
kaple Černětice 19.39 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 19.4 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 19.43 km
Češnovice 19.44 km
ranč Šimona Pláničky, Hoštice u Vo... 19.49 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 19.53 km
SDH Černětice 19.57 km
kostel sv. Petra a Pavla, Prachati... 19.58 km
stavení s barokním štítem, Černěti... 19.59 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 19.6 km
pomník padlých WWI i WWII, Prachat... 19.6 km
hřbitov Prachatice 19.64 km
kaple Přešťovice 19.65 km
zámek Černětice 19.66 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 19.67 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 19.67 km
Černětice 19.69 km
mlýn Černětice 19.71 km
hřbitov Podsrp 19.74 km
Troška Zdeněk 19.75 km
Slunce, seno, jahody a pár facek, ... 19.75 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 19.79 km
pomník padlých WWI, Hoštice u Voly... 19.8 km
Hoštice u Volyně 19.82 km
Linka Tomáš 19.82 km
Lábus Jiří 19.82 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 19.82 km
zámek Chřešťovice 19.82 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 19.82 km
fara Hoštice u Volyně 19.82 km
SDH Hoštice u Volyně 19.83 km
hřbitov Hoštice u Volyně 19.85 km
dětské hřiště Hoštice u Volyně... 19.85 km
Tučný Michal 19.86 km
hrob Michal Tučný 19.86 km
kostel Narození Panny Marie, Hošti... 19.87 km
zámek Hoštice u Volyně 19.87 km
Husová Anna Regina 19.87 km
Chřešťovice 19.87 km
fara Podsrp 19.89 km
kaple Záboří 19.9 km
horní mlýn Nišovice 19.9 km
SDH Záboří 19.9 km
kaple výklenková Záboří 19.91 km
Cihelny 19.91 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 19.92 km
dětská dílna Albatros, Prachatice... 19.93 km
křížová cesta, Prachatice 19.94 km
SDH Chřešťovice 19.95 km
Babovřesky 19.95 km
dětské hřiště Záboří 19.96 km
Záboří 19.96 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Městské muzeum a galerie Vodňany - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Vodňany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: strakonicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • špejchar Ražice - otevírací doba

  batoh
  špejchar Ražice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 1.27 km
Bankomat Komerční banka 1.28 km
Jednota Vodňany 1.38 km
Bankomat GE Money Bank 1.39 km
Bankomat GE Money Bank 1.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 1.57 km
Bankomat ČSOB 1.58 km
Jednota Vodňany 1.74 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 2.16 km
Jednota Čičenice 3.93 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 5.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 5.09 km
Bankomat Komerční banka 5.24 km
Bankomat Česká spořitelna 5.24 km
Jednota Libějovice 5.25 km
Bankomat GE Money Bank 5.26 km
Jednota Krč 6.61 km
Jednota Bavorov 8.22 km
Jednota Drahonice 8.53 km
Jednota Netolice 12.26 km
Jednota Cehnice 12.33 km
Bankomat Česká spořitelna 12.33 km
Bankomat Komerční banka 12.38 km
Jednota Dříteň 12.52 km
Jednota Hracholusky 12.94 km
Jednota Dub 13.25 km
Jednota Javornice 13.31 km
Jednota Albrechtice 14.3 km
Jednota Kestřany 14.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.45 km
Jednota Vitějovice 14.58 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 14.75 km
Jednota Olešník 15 km
Bankomat ČSOB 15.15 km
Jednota Čejetice 15.38 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 15.42 km
Bankomat Česká spořitelna 15.46 km
Bankomat GE Money Bank 15.6 km
Bankomat Česká spořitelna 15.66 km
Jednota Písek 15.79 km
Jednota Tvrzice 15.82 km
Bankomat Komerční banka 16 km
Jednota Písek 16.05 km
McDonalds, Písek 16.24 km
čerpací stanice Shell, Písek 16.26 km
Bankomat Oberbank AG 16.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.37 km
Bankomat Komerční banka 16.57 km
Bankomat Česká spořitelna 16.58 km
Bankomat UniCredit Bank 16.6 km
Bankomat Fio banka 16.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.69 km
Bankomat Raiffeisenbank 16.69 km
Bankomat ČSOB 16.7 km
Bankomat ČSOB 16.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.8 km
Bankomat GE Money Bank 16.83 km
Bankomat ČSOB 16.86 km
Bankomat Komerční banka 16.87 km
Bankomat Česká spořitelna 16.91 km
Jednota Štěkeň 17.21 km
Jednota Písek 17.22 km
Jednota Písek 17.23 km
Jednota Písek 17.33 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 17.36 km
Jednota Zliv 17.46 km
Jednota Písek 17.48 km
Bankomat Česká spořitelna 17.61 km
čerpací stanice Benzina, Písek 17.65 km
Jednota Vlachovo Březí 17.97 km
Jednota Vlachovo Březí 17.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.99 km
Bankomat ČSOB 18.01 km
Jednota Kluky 18.13 km
Jednota Husinec 18.15 km
Jednota Bušanovice 18.15 km
Bankomat GE Money Bank 18.73 km
Jednota Týn nad Vltavou 18.77 km
Bankomat Česká spořitelna 18.84 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 18.89 km
Bankomat Komerční banka 19 km
Bety Týn nad Vltavou 19.09 km
Bankomat ČSOB 19.14 km
Bankomat Česká spořitelna 19.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.16 km
Jednota Pištín 19.61 km
Jednota Přeštovice 19.69 km
Jednota Týn nad Vltavou 19.72 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 19.86 km

mohlo by Vás zajímat

hrob Michal Tučný

batoh
hrob Michal Tučný
Šumava A-Z: památníky
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska Josef Kovář

batoh
pamětní deska Josef Kovář
Šumava A-Z: památníky
Šumava: strakonicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí České republiky, která má svým návštěvníkům co nabídnout během celého roku. V letní sezóně jsou pobyty na Šumavě atraktivní především pro turisty a cykloturisty (turistické trasy na Šumavě, šumavské cyklostezky) nebo milovníky vodních sportů – ti navštěvují hlavně okolí vodní nádrže Lipno (koupání, rybaření, windsurfing a kiting na Lipně) . V zimním období přichází ke slovu lyžování na Šumavě – kvalitní služby poskytuje Skiareál Špičák, Železná Ruda, Lipno Kramolín, lyžařský areál Zadov – Churáňov nebo se můžete vydat za hranice a využít možnosti lyžování na Velkém Javoru, Hochfichtu, Sternsteinu. Penziony, chaty, chalupy, hotely, apartmány na Šumavě poskytují útulné ubytování v krásné přírodě a zároveň jsou ideálním východištěm pro poznávání okolí nebo můžete posedět v restauraci některé ze stylových šumavských chalup. Ubytování na Šumavě - ubytování v chalupách, rodinných penzionech, apartmánech, farmách a dalších objektech na Šumavě. Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Národní park Šumava přitahuje stále více vyznavačů cykloturistiky. Mimo veřejné komunikace lze na kole jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách. Cyklotrasy jsou značeny v severozápadní části území symbolem cyklisty na dřevěných směrovkách nebo na žlutých plechových směrovkách, podobně jako pěší trasy. Šumava nabízí ideální podmínky pro zimní turistiku na běžkách (informuje server Bílá stopa). Pozvolná stoupání a mírné sjezdy jsou charakteristická pro rozsáhlé Šumavské Pláně. Nadmořská výška se téměř stále pohybuje nad 1 000 m, a proto jsou zde i sněhové podmínky po většinu zimy dostatečné. Trasy vedené podél plavebních kanálů (Shwarzenberský a Vchynicko-tetovský) jsou velmi zajímavé a vůbec ne náročné. Na Šumavě je proznačena síť lyžařských tras o celkové délce 450 km, z toho 250 km přímo v Národním parku Šumava, rolbou se udržuje 320 km. Zimní krajina je nádherná, když se příroda ukládá k zimnímu spánku. Pro obyvatele lesa je to ovšem období strádání. Ubytujte se na Šumavě a buďte šetrní k přírodě, jejíž krásy stojí za zachování v nezměněné podobě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Pane Nováku," pravil na to Krušnej, „my víme, že vaše slovo něco platí, a proto jsem řekl, aby se kmotr obrátil napřed na vás. Já mám syna, ten je v Praze na právech, za půl roku bude doktorem, paragrafy zná jako otčenáš, a ten, toť se rozumí, když přijde domů, leccos nám poví a poučí nás, tak já tedy taky vím, co leccos obnáší. A potom tuhle kmotr není žádný žebrák a zachovalý člověk. Podívejte se do knih a uvidíte, jak si stojí v Plástovicích Potužák. Nemá zapotřebí, aby skrblil, a není taky člověk, který by koukal na ňákou tu zlatku..."

Potužák vtom už vyňal z nějaké kapsy desítku, a podávaje ji sluhovi, jenž honem nastrčil ruku, pravil:

„Můj zlatý pane... nechci urážet... ani svádět, ale byl bych rád, kdybyste tu maličkost přijal... a navždy vděčným se ukážu..."

„Dobře, dobře," odvětil velmi přívětivě pan Novák, „já rozumím, pantáto. Vy mi jako dáváte ty peníze, abych vašemu synovi přilepšil na stravě. To je v pořádku, to zákon dovoluje, dosud obžalovaný není odsouzen. Já mu taky přilepším, o to se nestarejte..."

„Toť se rozumí, že je to dovoleno," vece Krušnej, „to můj syn nám stokrát řekl. A potom: představte si jen, pane Nováku, nastávají žně — neshnije-li nám všecko na polích — jaká to rána pro kmotra, jediný jeho syn vytržen z práce! Dyť to nemůže ani být, pro takové nařčení!"

„Ale, to je na dlani, že je to hloupé nařčení," přesvědčoval pan Novák, který už nekrčil ramenoma ani hlavou nepotřásal, ani brv nestahoval; „takový zachovalý mladík aby něco podobného provedl, jakže by to mohlo být! Nemějte žádných starostí, pantáto Potužáku, to vám povídám já! Jaká by to byla spravedlnost, podržet ho tady? Pustíme ho, to je bez řečí! Jako ptáček vyletí..."

„Nu tak vidíš, Jouzo," ujal se slova Krušnej, „dobře bylo, že jsme se obrátili na pana Nováka... Musí přece vědět pan Novák, co může být a co být nemůže. Já bych řekl, že máš po starosti..."

Než Potužák po starosti neměl.

„Děkuji za dobré slovo, pane Nováku," pravil, „ale přece bych rád věděl, kdy ho asi pustí, a proto bych rád promluvil s panem soudcem..."

A pan Novák s okázalou srdečností:

,,Nestarejte se pranic! Pustíme ho, možno ještě dnes, možná že až zítra... za dva, za tři dni... řeknu vám to, jen jak do toho protokolu nahlédnu. A s panem soudcem promluvíte, to vám výmolní, jak tu před vámi stojím! Taky mu vyložím celou tu věc a řeknu mu, že ten hloupý četník provedl nesmyslnou věc. Řekněte mi, jak se to vlastně stalo všecko, abych to pověděl do posledni maličkosti."

Potužák mu pověděl.

„Cože?" zvolal Novák, vyslechnuv ho do konce; „cože? Toho já znám, ten už tu byl zavřen u nás! Tomu že by byl vzal dva zlaté ? — Ten jakživ neměl dva zlaté, protože kdyby měl šesták, by ho šel propít! — Takhle na holky, na ty je jako kocour na myši! Pro takovou věc — darmo o ní mluvit! — byl taky vyšetřován, jenže to zapřel a svědků nebylo! a dvě děti má, každé s jinou, ten lump darebácká! — Řekněte mi, nebyla v tom snad holka?"

„Nevěděl bych..."

„A já vám povídám: byla!" — Pan Novák stáhl náramně brvy a hustá, prošedivělá kštice skákala po lebce jako lebeční kůže opice gorily.

„Nu, počkej!" pokračoval ve své řeči; „až já budu s panem správcem, já mu jak náleží strčím pod nos, jak takového lumpa, zloděje, taškáře, holkáře mohou přijmout za pěšáka! Panu soudci taky řeknu, aby na jeho svědectví nedával, že to není hodnověrný člověk. A k tomu ten ochlasta baštýř z Vomáčky! Ten si v tom taky smočil svůj zakalený rozum!..."

Zkrátka, spravedlivý hněv páně Novákův s chvíle, co dostal desítku na přilepšení stravy Václavovy, stupňoval se neustále

„Že ti dva za nic nestojí," pravil Krušnej, „a že na jejich slovo nelze dát, řekl sám pan správec. Mluvili jsme s ním dnes na bezdrevské hrázi. Nebýt tuhle kmotra, byl by se utopil mládek Radonický..."

„To je ten, co chodí za vaší dcerou, viďte?"

„Nu, chodí, ale já to nemám rád. Holka si ho vzala do hlavy..."

„To je hodný člověk! Tomu nebraňte! Ten by už dávno měl být baštýřem. Taky se jím stane, ručím vám za to. A vy jste ho vytáhl z vody, pantáto Potužáku?"

„Nu, já nebo jiný, na tom nezáleží. Podal jsem mu tyč a on vylezl. O tom bych ani nemluvil."

„A proč byste nemluvil o tom? Hleďte, já jsem taky vytáhl topícího se člověka z vody a mluvím o tom. To bylo na vojně, když náš regiment ležel v Terezíně..."

Počalo dlouhé vypravování o tomto záchranném skutku, jenž byl vypsán do všech podrobností. Konec pak vyzněl v ten smysl, že člověk, jenž jinému člověku život zachránil, má právo a nároky na nepomíjející úctu a vděčnost svých spoluobčanů a že by jeho jméno se mělo vyhlásit veřejně všemi úřady po celé zemi. Že se tak nečiní, je citelný nedostatek veřejného řádu a dokonalé spravedlnosti, jenž jedině nese vinu, že pan Novák do té chvíle není kancelistou.

„Ale vašeho syna propustíme," dodal, „jen vyčkejte pana soudce, já ho náležitě připravím a pak vás sám k němu dovedu."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky