Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

fara Svatý Kámen

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: fary
lokalita: kapličsko
GPS: 48°39'16.650"N, 14°29'30.892"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Fara u poutního místa Svatý Kámen, jehož původ sahá až do první poloviny 16. století, kdy se objevily legendy, vážící se k balvanu, rozdělenému na dvě části, ležícímu nedaleko Rychnova nad Malší. Podle pověsti se okolo roku 1500 zjevila pastýřům na tomto místě Panna Maria, obklopená nebeskou září a doprovázená prozpěvujícími anděly. Ti prý také rozdělili velký kámen na dvě části, jež se od sebe neustále vzdalují. Až bude prostor mezi balvany tak velký, že jím projede vůz se senem, nastane konec světa. Pověsti o podivuhodném kamenu vedly v 17. století, které bylo prodchnuto vypjatou zbožností, k založení mariánského poutního kostela českokrumlovskými klariskami. K poutním areálu Svatý Kámen náleží také šestiboká Studniční kaple z roku 1709 nad pramenem zázračné vody. Kaple je situována nedaleko západní strany kostela.Voda v kapli stéká z vyšší kašny do nižší. Přebytečná voda vytéká z boku kaple ven dřevěným korýtkem pro případ, že je kaple mimo termíny bohoslužeb kostela zavřená, a přijde žíznivý poutník. Již cesta z Rychnova nad Malší ke Svatému Kameni, která dlouhá 1,5 km, je vroubena šesti barokními poutními kapličkami, renovovanými v roce 1993. Kapličky byly ve větším počtu postaveny z různých směrů na přístupových poutních cestách, bohužel se jich mnoho nezachovalo. Pověsti o podivuhodném kamenu a zjevení Panny Marie vedly v 17. století k založení mariánského poutního místa. Poutní místo získalo postupně mnoho příznivců, kteří kostelu věnovali množství finančních a věcných darů. Roku 1778 se tak do chrámu dostaly i ostatky mučednice svaté panny Konkordie, umístěné v ozdobné skleněné rakvi. Ty byly však později odvezeny do farního kostela v Bavorově. Poutní místo založily českokrumlovské klarisky, kterým patřilo toto území včetně Rychnova nad Malší. Abatyše Kristina Pöperlová nechala zbudovat roku 1653 jednoduchou kapli nad posvátným balvanem. Vzhledem k tomu, že kaple svoji velikostí přestala vyhovovat návalu poutníků, bylo přistoupeno ke stavbě velkého poutního kostela, zasvěceného Panně Marii Sněžné. Ten byl dokončen roku 1655.  Roku 1666 byly postaveny dvě rovnoběžné větve křížových chodeb, na východní straně zakončené kaplemi. Na financování stavebních prací se podílela i kněžna Anna Marie Braniborská z Eggenberku. Velké zásluhy o Svatý Kámen měla také abatyše Božena Vintířová, která nechala k dosavadnímu kostelu - dnes presbytář - přistavět rozlehlou chrámovou loď s věží. Autorem projektu byl vídeňský architekt, působící ve službách Schwarzenberků, Antonín Erhard Martinelli. Stavba kostela se protáhla až do první poloviny 18. století, kdy bylo dokončeno západní průčelí s věží. Současně s budováním kostela byla zahájena i výstavba malého kláštera, přiléhajícího k východní straně chrámu. Klášter sestával ze tří ramen ambitu a prosté obytné jednopatrové budovy s celami. Do života poutního místa negativně zasáhly reformy císaře Josefa II., jež vedly roku 1782 ke zrušení kláštera klarisek v Českém Krumlově, jemuž Svatý Kámen patřil. Poutní kostel byl v této souvislosti několik let uzavřen a až později byla obnovena opět duchovní správa,  vykonávaná cisterciáky z Vyššího Brodu.  Od roku 1801 patřilo patronátní právo na kostel Schwarzenberkům, kteří získali majetek po zrušeném klášteře klarisek. Ve čtyřicátých letech 19. století byli duchovní správou poutního místa pověřeni redemptoristé, které roku 1895 vystřídala kongregace bratří Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic (tzv. petrini). Redemptoristé však Svatý Kámen získali znovu v roce 1924 a spravovali jej až do roku 1949, kdy byl kostel uzavřen a postupně zcela zdevastován. Do roku 1938 patřil Svatý Kámen k hojně navštěvovaným poutním místům. Od 50. let 20. století leželo místo v hraničním pásmu a věž kostela sloužila pro pohraničníky jako vyhlídková věž k ostraze hranic (jako strážní hláska Pohraniční stráže) a kostel jako skladiště, dokonce i jako stáj pro ovce. Po roce 1948 tak nastala zkáza poutního místa, ambity byly zbořeny, interiér kostela vydrancován. V Rakousku, vpravo od silnice mezi Dolním Dvořištěm a Freistadtem byla tehdy postavena téměř přesná replika tohoto kostela, včetně obou kamenů. Po listopadové revoluci v roce 1990 díky iniciativě bývalých rodáků ze zdejšího kraje a pod záštitou zemského hejtmana Horního Rakouska Dr. Ratzenbockera začala rekonstrukce poutního areálu, jež byla dokončena v roce 1993. Celkové náklady činily asi 10 mil. Kč, na níž se podíleli věřící z Rakouska a Německa (především rodáci) částkou asi 4 mil.Kč, rakouské státní úřady a diecéze Linz asi 3 mil.Kč a Český stát 3 mil. Kč. Barokní kostel je jednolodní, s trojboce zakončeným presbytářem a hranolovitou věží nad západním průčelím. K východní straně presbytáře je přičleněna sakristie s čtvercovým půdorysem. K severní straně lodi přiléhá původní trojboká kaple, v níž se nachází posvátný kámen. Na kameni je umístěna dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem v náručí v doprovodu andělů. Sochy byly restaurovány akademickým malířem a restaurátorem prof. Malthauserem z Příbrami v roce 1991. lnteriér chrámu je sklenut falešnou valenou klenbou s výsečemi, na níž se dochovaly zbytky původní malířské a štukatérské výzdoby. Barokní mobiliář se nedochoval - zařízení bylo v padesátých letech 20. století zničeno, nebo rozkradeno. K poutnímu místu patří také šestiboká kaple z roku 1706, postavená nad pramenem s léčivou vodu. Kaple je situována nedaleko západní strany kostela. Interiér kaple je vybaven původní kamenickou výzdobou ze světlé žuly. Originály vstupních mříží se nedochovaly (rozkradeny v sedmdesátých letech 20. století), nyní osazeny repliky.

odkaz: fara Svatý Kámen

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

legenda o Panně Marii - Svatý Kámen

batoh
legenda o Panně Marii - Svatý Kámen
Šumava A-Z: báje, legendy...
Šumava: kapličsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

legenda o zjevení Panny Marie - Svatý Ká...

batoh
legenda o zjevení Panny Marie - Svatý Kámen
Šumava A-Z: báje, legendy...
Šumava: kapličsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kaple studniční, Svatý Kámen

batoh
kaple studniční, Svatý Kámen
Šumava A-Z: kaple
Šumava: kapličsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel Panny Marie Sněžné, Svatý Kámen...

batoh
kostel Panny Marie Sněžné, Svatý Kámen
Šumava A-Z: kostely
Šumava: kapličsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
legenda o Panně Marii - Svatý Káme... 0.06 km
legenda o zjevení Panny Marie - Sv... 0.06 km
kaple studniční, Svatý Kámen 0.06 km
kostel Panny Marie Sněžné, Svatý K... 0.06 km
U Svatého Kamene 0.09 km
3. rPS - Kamenná 0.13 km
kaple Bolestné Panny Marie při ces... 0.99 km
pomník padlých WWI, Rychnov nad Ma... 1.62 km
kašny Rychnov nad Malší 1.63 km
kostel sv. Ondřeje, Rychnov nad Ma... 1.63 km
Rychnov nad Malší 1.63 km
sv. Jan Nepomucký, Rychnov nad Mal... 1.63 km
Tichá 2.64 km
hřbitov Dolní Dvořiště 2.73 km
tvrz Tichá 2.9 km
kašna Dolní Dvořiště 2.91 km
sv. Jan Nepomucký, Dolní Dvořiště... 2.91 km
Stilzel, skřet šumavský, Hans Watz... 2.92 km
Watzlik Hans 2.92 km
Dolní Dvořiště 2.92 km
kostel sv. Jiljí, Dolní Dvořiště... 2.98 km
hraniční přechod Dolní Dvořiště - ... 3 km
fara Dolní Dvořiště 3.02 km
ve Wullowitzu vraždil třiatřicetil... 3.09 km
nouzové přistání amerického B-17G ... 3.68 km
Koněspřežní železnice 3.95 km
dopravní nehoda autobusu u osady N... 4.35 km
nádraží Rybník 4.44 km
Rybník 4.64 km
přírodní památka Horní Malše 5.61 km
pomník zavražděných amerických let... 5.85 km
4. rPS - Cetviny 6.03 km
Cetviny 6.05 km
kostel Narození Panny Marie, Cetvi... 6.14 km
kašna Cetviny 6.18 km
Skoronice 6.37 km
Květoňov 6.46 km
minimuzeum koněspřežky Bujanov 6.84 km
vlaková zastávka Bujanov 6.87 km
SDH Bujanov 7 km
Bujanov 7 km
Malonty 7.28 km
kašna Malonty 7.29 km
hraniční přechod Horní Dvořiště - ... 8.06 km
hřbitov Horní Dvořiště 8.21 km
nádraží Omlenice 8.48 km
Horní Dvořiště 8.49 km
kostel sv. Michaela, Horní Dvořišt... 8.5 km
kašna Horní Dvořiště 8.51 km
Bylo nás pět 8.51 km
fara Horní Dvořiště 8.51 km
pomník padlých WWI, Horní Dvořiště... 8.53 km
SDH Rožmberk nad Vltavou 9.08 km
Rafťáci 9.1 km
fara Rožmberk nad Vltavou 9.13 km
kašna Rožmberk nad Vltavou 9.13 km
Rafťáci 9.14 km
sv. Jan Nepomucký, Rožmberk nad Vl... 9.15 km
dětské hřiště Rožmberk nad Vltavou... 9.16 km
kostel sv. Mikuláše, Rožmberk nad ... 9.16 km
silniční most Vltava, Rožmberk nad... 9.16 km
hřbitov Rožmberk nad Vltavou 9.16 km
pomník padlých WWII, Kaplice 9.17 km
jilm habrolistý, Kaplice 9.17 km
kašna na náměstí Rožmberk nad Vlta... 9.21 km
renesanční dům, Rožmberk nad Vltav... 9.21 km
Rožmitál na Šumavě 9.22 km
sv. Jan Nepomucký na sloupu, Rožmb... 9.23 km
naučná stezka Řemeslo na řece 9.25 km
infocentrum Kaplice 9.25 km
památník 63 obětí pochodu smrti, O... 9.27 km
kašna malá Rožmberk nad Vltavou 9.28 km
Březan Václav 9.3 km
Hop nebo trop 9.3 km
Rafťáci 9.3 km
kašna hradní Rožmberk nad Vltavou... 9.3 km
Pavučina 9.31 km
Rožmberk nad Vltavou 9.31 km
Městský pivovar Kaplice 9.31 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 9.32 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 9.32 km
hrad Rožmberk nad Vltavou 9.33 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 9.33 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 9.34 km
Kaplice 9.34 km
Historická expozice Kaplicka 9.34 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 9.35 km
lávka Vltava, Vyšší Brod 9.36 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Ka... 9.37 km
radnice Kaplice 9.38 km
kašna Kaplice 9.39 km
fara Kaplice 9.4 km
Rafťáci 9.41 km
hřbitov Kaplice 9.43 km
židovský hřbitov Rožmberk nad Vlta... 9.46 km
hřbitov Blansko 9.6 km
kostel sv. Jiří, Blansko 9.62 km
fara Blansko 9.62 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Omlen... 9.72 km
Omlenička 9.72 km
SDH Blansko 9.75 km
Blansko 9.75 km
památník dosídlení Omleničky 9.76 km
dub letní, Blansko 9.76 km
Pohořský potok 10.64 km
Horní Mlýn 10.98 km
vlaková zastávka Herbertov 11.19 km
hřbitov Pohorská Ves 11.53 km
Pohorská Ves 11.57 km
pomník padlých WWI, Pohorská Ves... 11.59 km
infocentrum Pohorská Ves 11.59 km
Pohorská lípa 11.59 km
kostel sv. Linharta, Pohorská Ves 11.62 km
dětské hřiště Pohorská Ves 11.68 km
Rafťáci 12.85 km
Náš venkov - Obecní obývák 12.85 km
Náhořany u Větřní 12.89 km
železniční most Vltava, Vyšší Brod... 13.34 km
Náš venkov - Novohradsko – krajina... 13.37 km
nádraží Kaplice - nádraží 13.5 km
Kaplice - nádraží 13.51 km
Nepřímá výprava vlaků 13.51 km
Hop nebo trop 13.62 km
Větrná 13.65 km
Bílý mlýn, Vyšší Brod 13.66 km
fara Zátoň 13.77 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zátoň 13.81 km
hřbitov Zátoň 13.83 km
Hop nebo trop 13.86 km
Zátoň u Českého Krumlova 13.87 km
nádraží Vyšší Brod 13.9 km
památník města Vyšší Brod 13.91 km
pranýř, Vyšší Brod 13.91 km
Vyšší Brod 13.92 km
hřbitov Vyšší Brod 13.93 km
památník I. S. Kutčerenko 13.94 km
silniční most Vltava, Zátoň 13.94 km
fara Vyšší Brod 13.96 km
kostel sv. Bartoloměje, Vyšší Brod... 13.96 km
radnice Vyšší Brod 13.96 km
infocentrum Vyšší Brod 13.96 km
pomník padlých WWI i II, Vyšší Bro... 13.97 km
kaple sv. Josefa, Vyšší Brod 13.97 km
kašna na náměstí Vyšší Brod 13.98 km
klášterní rybník Vyšší Brod 14 km
SDH Vyšší Brod 14.02 km
sv. Jan Nepomucký, Vyšší Brod 14.02 km
5. rota PS, Černé Údolí 14.04 km
kašna klášterní nádvoří Vyšší Brod... 14.06 km
vodáctví Vyšší Brod 14.06 km
Černé Údolí 14.1 km
hrob Petra Voka, klášter Vyšší Bro... 14.11 km
Vyšebrodský cyklus - Mistr vyšebro... 14.13 km
poštovní muzeum Vyšší Brod 14.13 km
cisterciácký klášter Vyšší Brod... 14.13 km
kaple Studánky 14.13 km
Studánky 14.24 km
společný hrob obětí transportu u N... 14.28 km
pomník obětí WWII, Netřebice 14.28 km
přehrada Lipno II 14.62 km
Ostrov 15.03 km
přírodní park Vyšebrodsko 15.04 km
křížová cesta na Maria Rast, Vyšší... 15.05 km
obelisk Friedricha Nietsche 15.06 km
Jílek Josef, páter 15.06 km
Hop nebo trop 15.16 km
silniční most Vltava, Zátoňské Dvo... 15.16 km
vodní elektrárna Vyšší Brod 15.18 km
kostel Srdce Ježíšova, Malšín 15.19 km
kaple Neposkvrněného početí Panny ... 15.2 km
roubenka Malšín 15.26 km
Netřebice 15.31 km
zvonička Netřebice 15.35 km
pomník padlých WWI, Netřebice 15.36 km
kaple spočinutí Panny Marie, Maria... 15.37 km
SDH Netřebice 15.39 km
vodopád sv. Wolfganga 15.68 km
mlýn Čertova stěna 15.76 km
nejjižnější bod České republiky... 16.32 km
Svéráz 16.34 km
Příběh opravdové vášně, Blanka Mil... 16.34 km
Milfaitová Blanka 16.34 km
hraniční přechod turistický Radvan... 16.38 km
památník Čs. hraničářům 1938, Stud... 16.4 km
Čertova stěna, Eliška Krásnohorská... 16.42 km
Výprava za českými čerty - Čert ni... 16.42 km
Čertova Stěna - Luč 16.42 km
hraniční přechod Studánky - Weiget... 16.44 km
Švédské šance, Rading (A) 16.46 km
Vyklestilka 887 m n. m. 16.76 km
Mlýnský vrch 17.14 km
Šporcl Pavel 17.23 km
Rading (A) 17.26 km
skiareál Loučovice 17.37 km
Vltavský mlýn Loučovice 17.39 km
Čertova stěna a proudy - Jiří Genz... 17.47 km
Oka slatí v Neuhütten - Josef Vách... 17.47 km
Přídolí 17.47 km
Loučovice 17.65 km
nádraží Loučovice 17.69 km
SDH Loučovice 17.7 km
vila Eugena Poráka, Loučovice 17.79 km
Staré Hutě 17.81 km
kaple Staré Hutě 17.83 km
vlaková zastávka Lipno nad Vltavou... 18.4 km
Holidayinfo - Lipno, Březovice 18.52 km
silniční most Vltava, Větřní 18.55 km
kaple výklenková Hojná Voda 18.56 km
kostel sv. Prokopa, Loučovice 18.56 km
kostel sv. Oldřicha, Loučovice 18.68 km
fara Loučovice 18.68 km
Barokní srdce Evropy - Města 18.82 km
expozice vodní elektrárny Lipno na... 18.85 km
kašna horní Hojná Voda 18.87 km
skiareál Sternstein (A) 18.88 km
NS Lipno nad Vltavou 18.89 km
sedačkové lanovky Lipno 18.92 km
francisova turbína Lipno 18.94 km
Holidayinfo - Lipno, Kramolín 19.11 km
Oberlaimbach (A) 19.14 km
horská služba Kramolín 19.15 km
Winter Zikmund 19.19 km
Hojná Voda 19.19 km
fara Hojná Voda 19.2 km
pomník František Binder 19.21 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 19.22 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 19.23 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 19.25 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 19.25 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 19.25 km
yacht Lipno nad Vltavou 19.3 km
Vysoká 1034 m n. m. 19.32 km
přírodní park Novohradské hory 19.35 km
běžecké lyžování Lipno nad Vltavou... 19.37 km
Lipno nad Vltavou 19.37 km
AccuWeather - Lipno nad Vltavou 19.37 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 19.39 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 19.5 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 19.51 km
SDH Velešín 19.52 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 19.55 km
Sternstein (A) 1122 m n. m. 19.61 km
infocentrum Lipno nad Vltavou 19.64 km
Spiro Ignác 19.7 km
papírna Větřní 19.7 km
dětské hřiště Lipno nad Vltavou... 19.78 km
Turistické Centrum Lipenska 19.78 km
bobová dráha Lipno nad Vltavou 19.83 km
akvapark Lipno 19.83 km
Větřní 19.85 km
Holidayinfo - Lipno, Foxpark 19.85 km
běžecké lyžování Lipno - Kramolín... 19.9 km
skiareál Lipno - Kramolín 19.9 km
Medvědí hora 19.9 km
lanové centrum Lipno nad Vltavou 19.97 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota-potraviny Kaplice

  batoh
  Jednota-potraviny Kaplice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Dolní Dvořiště

  batoh
  Jednota-potraviny Dolní Dvořiště
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: vyšebrodsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Bujanov

  batoh
  Jednota-potraviny Bujanov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Malonty

  batoh
  Jednota-potraviny Malonty
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota-potraviny Kaplice 1.63 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 2.88 km
Jednota-potraviny Bujanov 7 km
Jednota-potraviny Malonty 7.2 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 8.39 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 8.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 8.96 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 9.02 km
Jednota-potraviny Kaplice 9.16 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 9.22 km
Bankomat ČSOB 9.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.28 km
Bankomat GE Money Bank 9.28 km
Jednota-potraviny Kaplice 9.3 km
Bankomat Česká spořitelna 9.34 km
Bankomat Komerční banka 9.37 km
Jednota-potraviny Kaplice 9.41 km
Jednota-potraviny Kaplice 9.41 km
Bankomat ČSOB 9.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.67 km
Jednota-potraviny Kaplice 9.76 km
Jednota-potraviny Kaplice 10.01 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 12.86 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 12.92 km
Jednota-potraviny Střítež 13.45 km
Bankomat Česká spořitelna 13.89 km
Bankomat Komerční banka 13.9 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 13.95 km
Bankomat GE Money Bank 14.01 km
Jednota-potraviny Velešín 15.37 km
Jednota-potraviny Besednice 15.62 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 16.95 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 17.43 km
Jednota-potraviny Loučovice 17.63 km
Jednota-potraviny Loučovice 18.04 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 18.66 km
Jednota-potraviny Velešín 19.05 km
Bankomat Česká spořitelna 19.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.63 km
Bankomat ČSOB 19.63 km
Bankomat GE Money Bank 19.65 km
Bankomat Komerční banka 19.66 km
Jednota-potraviny Velešín 19.76 km
Bankomat Česká spořitelna 19.93 km
Jednota-potraviny Lipno 20 km
Bankomat Poštovní spořitelna 20.01 km
Bankomat ČSOB 20.01 km
Jednota-potraviny Větřní 20.04 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 21.11 km
Bankomat Komerční banka 21.12 km
Bankomat Komerční banka 21.12 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 21.24 km
Jednota Horní Stropnice 21.36 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 21.4 km
Bankomat Citibank 21.64 km
Bankomat Citibank 21.64 km
Bankomat Česká spořitelna 21.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.72 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.72 km
Bankomat Oberbank AG 21.73 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 21.76 km
Bankomat Komerční banka 21.77 km
Bankomat Citibank 21.77 km
Bankomat Citibank 21.77 km
Bankomat UniCredit Bank 21.83 km
Bankomat ČSOB 21.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.9 km
Bankomat GE Money Bank 22 km
Bankomat Citibank 22.05 km
Bankomat ČSOB 22.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.13 km
Bankomat GE Money Bank 22.15 km
Bankomat GE Money Bank 22.15 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 22.17 km
Bankomat ČSOB 22.18 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 22.21 km
Jednota-potraviny Světlík 22.29 km
Bankomat Česká spořitelna 22.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.3 km
Bankomat GE Money Bank 22.32 km
Bankomat Komerční banka 22.38 km
Supermarket Český Krumlov 22.4 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 22.55 km
Bankomat Komerční banka 23.21 km
Bankomat Česká spořitelna 23.22 km
Bankomat GE Money Bank 23.3 km
Jednota Trhové Sviny 23.39 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 23.44 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 23.51 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 23.84 km
Jednota-potraviny Frymburk 23.97 km
Jednota-potraviny Frymburk 24.08 km
Jednota-potraviny Kájov 24.55 km
Jednota Nové Hrady 25.92 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 26.7 km
Jednota Kamenný Újezd 27.11 km
Jednota Borovany 28.17 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 29.28 km
Bankomat Česká spořitelna 29.56 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 29.8 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 30.42 km
Jednota-potraviny Křemže 31.05 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 31.21 km
Jednota Ledenice 32.44 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 33.11 km
Rožnov České Budějovice 33.27 km
TREFA České Budějovice 33.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.01 km
Bankomat ČSOB 34.06 km
TREFA Ćeské Budějovice 34.21 km
Bankomat Česká spořitelna 34.22 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 34.47 km
Vesna České Budějovice 34.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.68 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 34.69 km
Bankomat ČSOB 34.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.01 km
Bankomat ČSOB 35.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.12 km
Bankomat ČSOB 35.13 km
Bankomat Česká spořitelna 35.21 km
Bankomat Komerční banka 35.36 km
Bankomat GE Money Bank 35.4 km
Bankomat Česká spořitelna 35.4 km
Bankomat ČSOB 35.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.4 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 35.43 km
Prior České Budějovice 35.52 km
Bankomat GE Money Bank 35.53 km
Bankomat Fio banka 35.54 km
Bankomat UniCredit Bank 35.54 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 35.56 km
Bankomat Česká spořitelna 35.57 km
Bankomat Komerční banka 35.57 km
Bankomat Sberbank CZ 35.58 km
Bankomat ČSOB 35.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.58 km
Bankomat Raiffeisenbank 35.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.59 km
Bankomat Česká spořitelna 35.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.6 km
Bankomat Oberbank AG 35.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.62 km
Bankomat ČSOB 35.63 km
Bankomat Česká spořitelna 35.67 km
Bankomat Česká spořitelna 35.68 km
Bankomat Raiffeisenbank 35.69 km
Bankomat UniCredit Bank 35.69 km
Bankomat UniCredit Bank 35.72 km
Bankomat ČSOB 35.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.74 km
Bankomat Česká spořitelna 35.81 km
Bankomat GE Money Bank 35.95 km
Jednota-potraviny Horní Planá 35.96 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 36.27 km
Jednota-potraviny Brloh 36.44 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 36.56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 36.58 km
Družba České Budějovice 36.66 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 37.17 km
Jednota-potraviny Brloh 37.2 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 37.33 km
Vltava České Budějovice 37.37 km
Jednota Adamov 37.52 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 37.66 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 37.83 km
Lužnice České Budějovice 38.04 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 38.15 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 38.17 km
Bankomat Česká spořitelna 38.26 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 38.54 km
Bankomat GE Money Bank 38.65 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 39.23 km
Jednota Ktiš 39.46 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 40.49 km
Bankomat Česká spořitelna 41.07 km
Jednota Lišov 41.13 km
Bankomat GE Money Bank 41.13 km
COOP TUTY Nová Pec 42.21 km
Jednota Pištín 43.07 km
Bankomat ČSOB 43.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.1 km
Jednota Nová Pec 43.32 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 43.32 km
Bankomat Česká spořitelna 43.53 km
Bankomat Komerční banka 43.59 km
Bankomat GE Money Bank 43.68 km
Bankomat ČSOB 43.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.78 km
Bankomat ČSOB 43.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.89 km
Bankomat Česká spořitelna 43.94 km
Bankomat ČSOB 44.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 44.1 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 44.23 km
Tempo market Třeboň 44.31 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 44.33 km
Bankomat ČSOB 44.43 km
Bankomat Česká spořitelna 44.44 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 44.75 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 44.85 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 45.28 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 45.51 km
Jednota Chroboly 45.82 km
Bankomat Česká spořitelna 46.31 km
Jednota Zliv 46.42 km
Bankomat Česká spořitelna 46.8 km
Bankomat Komerční banka 48.9 km
Bankomat Česká spořitelna 48.99 km
Jednota Netolice 49.02 km
Bankomat Česká spořitelna 49.9 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 50.83 km
Jednota Olešník 51.17 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 52.19 km
Bankomat Komerční banka 52.39 km
Jednota Volary 52.42 km
Bankomat GE Money Bank 52.44 km
Jednota Volary 52.45 km
Jednota Volary 52.53 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 53.06 km
Jednota Vitějovice 53.15 km
Bankomat Komerční banka 53.22 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 53.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.37 km
Bankomat ČSOB 53.38 km
Jednota Neplachov 53.44 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 53.45 km
čerpací stanice Benzina, Volary 53.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.62 km
Bankomat ČSOB 53.65 km
Jednota Prachatice 53.76 km
Bankomat Česká spořitelna 53.77 km
Bankomat Komerční banka 53.83 km
Bankomat GE Money Bank 53.84 km
Jednota Hracholusky 53.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.9 km
Jednota Stožec 54.14 km
Jednota Prachatice 54.17 km
Bankomat Česká spořitelna 54.35 km
Bankomat ČSOB 54.52 km
Jednota Dříteň 55.26 km
Jednota Libějovice 55.76 km
Jednota Záblatí 56.11 km
Jednota Dolní Bukovsko 57.73 km
Jednota Husinec 57.78 km
Jednota Čičenice 58.56 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 58.59 km
Jednota Lenora 58.94 km
Jednota Vodňany 59.02 km
Bankomat ČSOB 59.19 km
Bankomat ČSOB 59.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.21 km
Bankomat GE Money Bank 59.35 km
Bankomat GE Money Bank 59.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.48 km
Jednota Vodňany 59.49 km
Bankomat Komerční banka 59.53 km
Bankomat Česká spořitelna 59.59 km
Jednota Bavorov 60.08 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 60.92 km
Bankomat GE Money Bank 61.01 km
Bankomat ČSOB 61.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.02 km
Bankomat Česká spořitelna 61.08 km
Bankomat Komerční banka 61.11 km
Jednota Vlachovo Březí 61.28 km
Bankomat ČSOB 61.42 km
Jednota Dub 61.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.44 km
Jednota Vlachovo Březí 61.48 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 61.7 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 62.51 km
Jednota Borkovice 62.58 km
Jednota Krč 62.72 km
Bankomat Česká spořitelna 62.81 km
Jednota Týn nad Vltavou 62.87 km
Jednota Javornice 62.92 km
Bankomat GE Money Bank 62.94 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 62.97 km
Jednota Horní Vltavice 63.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.45 km
Bankomat ČSOB 63.49 km
Bankomat Česká spořitelna 63.52 km
Bety Týn nad Vltavou 63.54 km
Bankomat Komerční banka 63.55 km
Bankomat Česká spořitelna 63.68 km
Jednota Buk 63.69 km
Bankomat Komerční banka 63.73 km
Bankomat GE Money Bank 63.75 km
Jednota Týn nad Vltavou 63.76 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 63.88 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 64.05 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 64.21 km
Bankomat Česká spořitelna 64.51 km
Jednota Tvrzice 64.55 km
Jednota Řípec 64.79 km
Jednota Bušanovice 65.56 km
čerpací stanice OMV, Řípec 65.9 km
Jednota Vimperk 66.46 km
Jednota Zálezly 66.54 km
Jednota Vimperk 67.85 km
Jednota Drahonice 67.86 km
Jednota Albrechtice 68.18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 68.53 km
Jednota Vimperk 68.53 km
Bankomat Komerční banka 68.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.59 km
Bankomat ČSOB 68.6 km
Jednota Vimperk 68.61 km
Jednota Vimperk 68.62 km
Bankomat Česká spořitelna 68.62 km
Bankomat GE Money Bank 68.62 km
Jednota Přehořov 68.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.8 km
Bankomat ČSOB 68.83 km
Jednota Malenice 68.85 km
Bankomat ČSOB 69.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.11 km
Bankomat GE Money Bank 69.16 km
Jednota Vimperk 69.21 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 69.28 km
Bankomat Česká spořitelna 69.37 km
Bankomat Komerční banka 69.37 km
Supermarket Renta Soběslav 69.38 km
Jednota Soběslav 69.58 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 69.61 km
Bankomat Citibank 69.62 km
Jednota Bohumilice 69.74 km
Jednota Dírná 70.31 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 70.38 km
Jednota Čkyně 70.55 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 70.68 km
Jednota Cehnice 70.91 km
Bankomat Česká spořitelna 71.2 km
Jednota Klenovice 71.3 km
Supermarket Zuzana Bechyně 71.45 km
Bankomat ČSOB 71.66 km
Jednota Bechyně 71.66 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 71.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.67 km
Bankomat Komerční banka 71.77 km
Jednota Bechyně 71.84 km
Jednota Volyně 71.84 km
Jednota Hlavatce 71.89 km
Jednota Volyně 71.99 km
Bankomat GE Money Bank 72.04 km
Jednota Volyně 72.07 km
Bankomat Komerční banka 72.08 km
Bankomat Česká spořitelna 72.12 km
Jednota Myslkovice 74.03 km
Jednota Roudná 74.04 km
Jednota Radětice 74.06 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 74.16 km
Jednota Tučapy 74.4 km
Jednota Želeč 74.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 74.49 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 74.73 km
Jednota Kestřany 74.89 km
Jednota Čejetice 74.96 km
Edeka, Passau (D) 75.29 km
Jednota Zdíkov 75.29 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 75.47 km
Jednota Budislav 75.48 km
Jednota Slabčice 75.48 km
Bankomat Česká spořitelna 75.55 km
Jednota Kluky 75.7 km
Bankomat GE Money Bank 75.98 km
Bankomat Česká spořitelna 75.99 km
Jednota Čestice 76.03 km
Jednota Písek 76.07 km
Bankomat Komerční banka 76.15 km
Jednota Písek 76.15 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 76.55 km
Bankomat Oberbank AG 76.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.62 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 76.62 km
McDonalds, Písek 76.67 km
čerpací stanice Shell, Písek 76.68 km
Bankomat UniCredit Bank 76.8 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 76.8 km
Bankomat Česká spořitelna 76.83 km
Jednota Štěkeň 76.83 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 76.84 km
Bankomat Komerční banka 76.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.88 km
Bankomat ČSOB 76.89 km
Bankomat Fio banka 76.9 km
Jednota Košice 76.92 km
Jednota Borovany 76.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.95 km
Bankomat Raiffeisenbank 76.96 km
Bankomat Česká spořitelna 77.01 km
Bankomat ČSOB 77.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.06 km
Bankomat GE Money Bank 77.09 km
Bankomat ČSOB 77.12 km
Bankomat Komerční banka 77.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 77.3 km
Bankomat ČSOB 77.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.31 km
Jednota Vacov 77.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 77.35 km
Jednota Písek 77.49 km
Jednota Písek 77.51 km
Jednota Písek 77.52 km
Jednota Písek 77.77 km
čerpací stanice Benzina, Písek 78.02 km
Bankomat ČSOB 78.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.13 km
Jednota Stachy 78.14 km
Bankomat Česká spořitelna 78.75 km
Supermarket Strakonice 78.75 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 78.78 km
Jednota Sousedovice 78.82 km
Jednota Přeštovice 78.94 km
Supermarket Malšice 78.97 km
Bankomat Česká spořitelna 78.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79 km
Bankomat ČSOB 79.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.01 km
Bankomat Komerční banka 79.03 km
Jednota Malšice 79.11 km
Jednota Záhoří 79.21 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 79.22 km
Jednota Strakonice 79.25 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 79.32 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 79.34 km
Jednota Strakonice 79.34 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 79.55 km
Bankomat ČSOB 79.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.6 km
Bankomat Česká spořitelna 79.63 km
Jednota Choustník 79.64 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 79.66 km
Jednota Podolí 79.7 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 79.7 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 79.78 km
Bankomat ČSOB 79.8 km
Bankomat Fio banka 79.83 km
Jednota Strakonice 79.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.85 km
Bankomat GE Money Bank 79.89 km
Jednota Strakonice 79.96 km
Jednota Bernartice 79.97 km
Bankomat Česká spořitelna 80.01 km
Jednota Strakonice 80.03 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 80.05 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 80.05 km
Bankomat Česká spořitelna 80.06 km
Bankomat Komerční banka 80.07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 80.11 km
Bankomat UniCredit Bank 80.12 km
Jednota Strakonice 80.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.13 km
Bankomat ČSOB 80.14 km
Fortna Strakonice 80.25 km
Jednota Strakonice 80.39 km
Jednota Stádlec 80.51 km
Real, Passau (D) 80.6 km
Jednota Strakonice 80.62 km
Jednota Strakonice 80.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 80.7 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 80.76 km
Bankomat GE Money Bank 80.91 km
Jednota Krtov 81.02 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 81.56 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 81.86 km
Bankomat Komerční banka 81.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81.94 km
Bankomat ČSOB 81.94 km
Jednota Sezimovo Ústí 81.95 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 81.96 km
Jednota Slapy 82.1 km
Jednota Opařany 82.58 km
Jednota Jetětice 82.64 km
Bankomat Česká spořitelna 82.87 km
Bankomat GE Money Bank 82.88 km
Bankomat Česká spořitelna 82.9 km
Jednota Tábor 82.96 km
Bankomat Komerční banka 82.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 83.21 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 83.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.41 km
Bankomat GE Money Bank 83.43 km
Bankomat Komerční banka 83.52 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 83.58 km
McDonalds, Tábor 83.59 km
čerpací stanice OMV, Katovice 83.61 km
Bankomat Raiffeisenbank 83.62 km
Bankomat GE Money Bank 83.77 km
Bankomat ČSOB 83.86 km
Bankomat ČSOB 83.98 km
Jednota Katovice 84.01 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 84.17 km
Jednota Radomyšl 84.31 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 84.49 km
Jednota Měšice 84.86 km
Bankomat Česká spořitelna 85.03 km
Konzum Soběšice 85.14 km
Jednota Tábor 85.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.25 km
Bankomat ČSOB 85.25 km
Bankomat ČSOB 85.25 km
čerpací stanice Shell, Tábor 85.26 km
Bankomat Komerční banka 85.27 km
Konzum Strašín 85.28 km
Bankomat Fio banka 85.3 km
Bankomat GE Money Bank 85.3 km
Bankomat Česká spořitelna 85.31 km
Bankomat Raiffeisenbank 85.32 km
Bankomat Raiffeisenbank 85.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.32 km
Bankomat Oberbank AG 85.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.36 km
Bankomat UniCredit Bank 85.36 km
Bankomat ČSOB 85.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.38 km
Jednota Štěchovice 85.39 km
Bankomat ČSOB 85.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.51 km
Bankomat Česká spořitelna 85.52 km
Bankomat Komerční banka 85.52 km
Bankomat GE Money Bank 85.52 km
Jednota Vráž 85.53 km
Jednota Velká Turná 85.57 km
Jednota Zárybničná Lhota 85.72 km
Bankomat Česká spořitelna 85.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.96 km
Bankomat ČSOB 85.96 km
Jednota Sepekov 86.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 86.3 km
Konzum Nezdice na Šumavě 86.37 km
Jednota Tábor 86.44 km
Jednota Tábor 86.77 km
Jednota Mnichov 86.84 km
Jednota Květov 87.2 km
Jednota Chýnov 87.36 km
Bankomat Česká spořitelna 87.46 km
Konzum Kašperské Hory 87.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.65 km
Bankomat ČSOB 87.67 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 88.03 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 88.04 km
Sluneční kavárna, Srní 88.15 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 88.17 km
čerpací stanice Srní 88.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.24 km
Konzum Srní 88.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.25 km
Bankomat ČSOB 88.32 km
Bankomat Komerční banka 88.32 km
Bankomat Česká spořitelna 88.34 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 88.45 km
Jednota Božetice 88.52 km
Konzum Žihobce 88.54 km
Jednota Kučeř 88.56 km
Bankomat ČSOB 88.95 km
Jednota Pořín 88.95 km
Bankomat GE Money Bank 88.96 km
CENTRUM Milevsko 88.96 km
Bankomat Česká spořitelna 89.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.07 km
Bankomat Komerční banka 89.08 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 89.22 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 89.3 km
Jednota Střelské Hoštice 89.33 km
Jednota Sedlice 89.8 km
Jednota Zbelítov 90.03 km
Konzum Nezamyslice 90.19 km
Jednota Radkov 90.61 km
Jednota Dolní Hořice 90.71 km
Jednota Varvažov 91.04 km
Jednota Mečíchov 91.7 km
Jednota Lom 91.7 km
Jednota Škvořetice 92.12 km
Jednota Ratibořské Hory 92.31 km
Jednota Chotoviny 92.32 km
Jednota Hrejkovice 92.42 km
Jednota Jistebnice 92.54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 93.16 km
Konzum Žichovice 93.17 km
Konzum Velké Hydčice 93.72 km
Konzum Dlouhá Ves 93.79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 93.89 km
Bankomat Komerční banka 93.9 km
Bankomat ČSOB 93.97 km
Konzum Horažďovice 93.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.98 km
Bankomat Česká spořitelna 93.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 94.02 km
Konzum Horažďovice 94.03 km
Bankomat GE Money Bank 94.26 km
Konzum Rabí 94.41 km
Jednota Pechova Lhota 94.65 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 94.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 94.75 km
Konzum Čečelovice 94.85 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 94.9 km
Jednota Borotín 95 km
Konzum Hartmanice 95.02 km
Café 27, Hartmanice 95.03 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 95.04 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 95.04 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 95.08 km
Bankomat Česká spořitelna 95.25 km
Jednota Čimelice 95.26 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 95.53 km
Jednota Přílepov 95.55 km
Bankomat UniCredit Bank 95.56 km
Bankomat Komerční banka 95.62 km
Konzum Sušice 95.69 km
Bankomat GE Money Bank 95.73 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 95.73 km
Bankomat Česká spořitelna 95.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.74 km
Bankomat ČSOB 95.74 km
Konzum Sušice 95.76 km
Konzum Sušice 95.83 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 95.95 km
Bankomat Česká spořitelna 96.14 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 96.17 km
Jednota Kostelec 96.18 km
čerpací stanice Shell, Sušice 96.23 km
Bankomat Česká spořitelna 96.3 km
Konzum Budětice 96.3 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 96.48 km
Jednota Probulov 96.59 km
Jednota Blatná 96.6 km
Bankomat ČSOB 96.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.6 km
Bankomat Česká spořitelna 96.62 km
Bankomat Česká spořitelna 96.65 km
Bankomat Komerční banka 96.7 km
Jednota Nemyšl 96.71 km
Bankomat GE Money Bank 96.75 km
Konzum Svéradice 96.77 km
Jednota Chyšky 96.8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 97.04 km
Konzum Malý Bor 97.16 km
Jednota Kovářov 97.28 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 97.36 km
Jednota Orlík nad Vltavou 97.5 km
Konzum Velký Bor 97.65 km
Konzum Třebomyslice 97.9 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 98.4 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 98.4 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 98.57 km
Konzum Hradešice 98.96 km
Konzum Petrovice u Sušice 99.15 km
Konzum Hrádek 99.29 km
Netto, Zwiesel (D) 99.43 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 100.13 km
Edeka, Zwiesel (D) 100.13 km
Deichmann, Zwiesel (D) 100.13 km
Kik, Zwiesel (D) 100.13 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 100.13 km
Konzum Břežany 100.17 km
Jednota Mladá Vožice 100.22 km
Jednota Mladá Vožice 100.41 km
Supermarket Mladá Vožice 100.41 km
Jednota Lety 100.43 km
Konzum Čejkovy 100.47 km
Intersport, Zwiesel (D) 100.47 km
NKD, Zwiesel (D) 100.53 km
Norma, Zwiesel (D) 100.54 km
Rossmann, Zwiesel (D) 100.57 km
TEDi, Zwiesel (D) 100.57 km
Müller, Zwiesel (D) 100.66 km
Konzum Chanovice 100.66 km
Lidl, Zwiesel (D) 100.78 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 100.79 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 100.79 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 100.89 km
REWE, Zwiesel (D) 100.93 km
Penny Market, Zwiesel (D) 100.95 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 101.33 km
Jednota Mirovice 101.37 km
Real, Zwiesel (D) 101.39 km
Konzum Pačejov 101.47 km
Konzum Myslív 102.09 km
Konzum Nalžovské Hory 102.09 km
Jednota Smilovy Hory 102.24 km
Jednota Oldřichov 102.28 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 102.44 km
Jednota Lnáře 103.1 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 103.13 km
Konzum Ústaleč 103.23 km
Konzum Hlavňovice 103.3 km
Konzum Pačejov 103.61 km
Konzum Velenovy 104.17 km
Jednota Bělčice 104.42 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 104.73 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 104.82 km
Konzum Ujčín 104.96 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 105.03 km
Konzum Kolinec 105.04 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 105.09 km
Aldi Süd, Regen (D) 105.1 km
Norma, Regen (D) 105.21 km
Bankomat Česká spořitelna 105.25 km
Konzum Zavlekov 105.28 km
Netto, Regen (D) 105.28 km
Takko Fashion, Regen (D) 105.32 km
Deichmann, Regen (D) 105.33 km
TEDi, Regen (D) 105.34 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 105.36 km
Konzum Velhartice 105.39 km
REWE, Regen (D) 105.44 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 105.45 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 105.46 km
Esprit, Regen (D) 105.51 km
NKD, Regen (D) 105.52 km
Edeka center, Regen (D) 105.57 km
Edeka, Regen (D) 105.96 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 105.97 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 105.98 km
Bankomat Česká spořitelna 106.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.48 km
Bankomat ČSOB 106.48 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 106.62 km
Konzum Chotěšov 106.69 km
Konzum Železná Ruda 106.72 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 106.75 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 106.98 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 107.31 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 107.38 km
Konzum Malonice 107.63 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 107.74 km
Bankomat GE Money Bank 107.79 km
Bankomat Česká spořitelna 107.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.92 km
Bankomat ČSOB 107.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.92 km
Konzum Zborovy 108.05 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 109.73 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 110.39 km
Bankomat Česká spořitelna 110.4 km
Konzum Plánice 110.42 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 110.98 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 111.25 km
NKD, Bodenmais (D) 112.01 km
Konzum Běšiny 112.07 km
REWE, Bodenmais (D) 112.21 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 112.44 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 112.66 km
Konzum Hojsova Stráž 113.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.13 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 113.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 113.56 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.59 km
Norma, Deggendorf (D) 113.71 km
Bankomat Komerční banka 113.73 km
Bankomat Česká spořitelna 113.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.77 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.78 km
Bankomat ČSOB 113.8 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 113.85 km
Müller, Deggendorf (D) 113.88 km
TEDi, Deggendorf (D) 113.88 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 113.91 km
Rossmann, Deggendorf (D) 113.91 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 113.93 km
NKD, Deggendorf (D) 113.95 km
New Yorker, Deggendorf (D) 113.95 km
C&A, Deggendorf (D) 113.97 km
Esprit, Deggendorf (D) 113.97 km
Edeka, Deggendorf (D) 113.97 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 114.01 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 114.05 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 114.11 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 114.15 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 114.17 km
Kik, Deggendorf (D) 114.17 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 114.17 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 114.19 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 114.19 km
Konzum Víteň 114.22 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 114.28 km
Konzum Mochtín 114.3 km
Lidl, Deggendorf (D) 114.39 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 114.41 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 114.41 km
Burger King, Deggendorf (D) 114.43 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 114.54 km
Real, Deggendorf (D) 114.64 km
Netto, Deggendorf (D) 114.76 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 115.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.37 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 115.61 km
Konzum Strážov 116.01 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 117.22 km
Konzum Sobětice 117.29 km
Konzum Bolešiny 117.6 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 118.51 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 118.53 km
Konzum Dešenice 118.54 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 118.85 km
Bankomat Česká spořitelna 118.96 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 119.17 km
Bankomat ČSOB 119.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119.51 km
Bankomat GE Money Bank 119.52 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 119.73 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 119.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120.06 km
Bankomat Komerční banka 120.07 km
Bankomat ČSOB 120.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120.14 km
Bankomat Česká spořitelna 120.16 km
Bankomat UniCredit Bank 120.22 km
Bankomat GE Money Bank 120.25 km
Konzum Klatovy 120.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120.32 km
Bankomat Česká spořitelna 120.33 km
Bankomat Fio banka 120.34 km
Bankomat Komerční banka 120.36 km
Bankomat Česká spořitelna 120.38 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120.44 km
Bankomat ČSOB 120.47 km
Bankomat ČSOB 120.62 km
Konzum Janovice 120.79 km
Konzum Předslav 120.97 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 121.09 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 121.1 km
COOP DISKONT - Nýrsko 121.27 km
Konzum Nýrsko 121.27 km
Bankomat Česká spořitelna 121.3 km
Konzum Nýrsko 121.3 km
Konzum Měčín 121.31 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 121.36 km
Bankomat Česká spořitelna 121.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.41 km
Bankomat ČSOB 121.42 km
Bankomat Komerční banka 121.42 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 121.94 km
Konzum Bezděkov 122.31 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 122.6 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 122.64 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 123.34 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 124 km
Bankomat Česká spořitelna 124.2 km
Bankomat Komerční banka 124.23 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 124.72 km
Bankomat Česká spořitelna 124.72 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 124.74 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 124.84 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 124.84 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 125.48 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 126.42 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 126.72 km
Konzum Švihov 127.26 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 127.42 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 127.42 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 128.01 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 128.87 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 129.18 km
Konzum Úsilov 129.24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 129.31 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 129.4 km
Konzum Nezdice u Přeštic 129.73 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.22 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.35 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 130.35 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 130.68 km
Konzum Černíkov 130.99 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 131.09 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 131.31 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 131.35 km
Konzum Vřeskovice 131.44 km
Konzum Chudenice 131.84 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 132.23 km
Bankomat ČSOB 132.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.48 km
Bankomat Komerční banka 132.51 km
Bankomat Česká spořitelna 132.59 km
Bankomat Česká spořitelna 132.67 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 132.75 km
Bankomat GE Money Bank 132.79 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 133.22 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 133.25 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 133.58 km
Bankomat Komerční banka 133.84 km
Bankomat GE Money Bank 133.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 133.85 km
Bankomat ČSOB 133.87 km
Konzum Kdyně 133.87 km
Bankomat Česká spořitelna 133.9 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 133.91 km
Konzum Kdyně 134.01 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 134.06 km
Konzum Chocomyšl 134.2 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 134.31 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 134.59 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 135.09 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 135.55 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 135.76 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 135.76 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 136.06 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 136.18 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 136.24 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 136.56 km
Konzum Kout na Šumavě 136.66 km
Bankomat Česká spořitelna 136.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.91 km
Bankomat GE Money Bank 136.91 km
Bankomat Rokycany 136.92 km
Bankomat ČSOB 136.92 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 136.97 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 137.13 km
Bankomat Česká spořitelna 137.2 km
Bankomat ČSOB 137.34 km
Bankomat Komerční banka 137.36 km
Bankomat GE Money Bank 137.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.46 km
Bankomat UniCredit Bank 137.48 km
Bankomat Česká spořitelna 137.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.49 km
Bankomat GE Money Bank 137.62 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 137.62 km
Bankomat Česká spořitelna 137.65 km
Bankomat Česká spořitelna 137.65 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 137.71 km
Konzum Srbice 137.99 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 137.99 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 137.99 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 138.07 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 138.08 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 138.08 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 138.18 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 138.3 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 138.41 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 138.73 km
Bankomat Komerční banka 138.87 km
Konzum Zahořany 138.95 km
Konzum Starý Klíčov 139.05 km
Konzum Hlohovčice 139.24 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 139.55 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 139.73 km
Konzum Mrákov 139.76 km
Konzum Čermná u Staňkova 139.96 km
Jednota Osek u Rokycan 141.06 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 141.08 km
Konzum Tlumačov 141.12 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 141.3 km
Konzum Dobřany 141.3 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 141.38 km
Bankomat Komerční banka 141.38 km
Bankomat GE Money Bank 141.48 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 141.49 km
Bankomat Česká spořitelna 141.56 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 141.77 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 141.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 142.01 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 142.08 km
Konzum Hlohová 142.22 km
Konzum Osvračín 142.23 km
Konzum Milavče 142.33 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 142.58 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 142.74 km
Konzum Folmava 142.77 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 142.88 km
Konzum Domažlice 142.99 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 143.01 km
Konzum Česká Kubice 143.19 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 143.37 km
Bankomat Raiffeisenbank 143.43 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 143.43 km
Bankomat ČSOB 143.51 km
Bankomat Česká spořitelna 143.51 km
Bankomat Komerční banka 143.51 km
Bankomat Česká spořitelna 143.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.53 km
Konzum Staňkov 143.54 km
Bankomat GE Money Bank 143.55 km
McDonalds, OC Plzeň 143.55 km
Bankomat Komerční banka 143.59 km
Bankomat ČSOB 143.61 km
Bankomat GE Money Bank 143.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 143.69 km
Bankomat Česká spořitelna 143.78 km
Bankomat Komerční banka 143.87 km
Bankomat Komerční banka 143.87 km
Bankomat ČSOB 143.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143.88 km
Bankomat Česká spořitelna 143.88 km
Bankomat Česká spořitelna 143.92 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 143.95 km
Konzum Staňkov 144.01 km
Bankomat GE Money Bank 144.02 km
Bankomat Česká spořitelna 144.02 km
Konzum Blížejov 144.17 km
Konzum Domažlice 144.2 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 144.24 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 144.24 km
Bankomat Česká spořitelna 144.26 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 144.37 km
Bankomat Česká spořitelna 144.57 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 144.59 km
Bankomat ČSOB 144.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.64 km
Bankomat Komerční banka 144.69 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 144.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.85 km
Bankomat ČSOB 144.85 km
Bankomat Česká spořitelna 144.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 144.91 km
Bankomat ČSOB 144.92 km
Bankomat ČSOB 144.99 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145 km
Bankomat GE Money Bank 145 km
Bankomat Česká spořitelna 145 km
Bankomat GE Money Bank 145.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.02 km
Bankomat ČSOB 145.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.09 km
Bankomat Česká spořitelna 145.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.14 km
Bankomat ČSOB 145.14 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 145.28 km
Bankomat Česká spořitelna 145.34 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 145.37 km
Bankomat Česká spořitelna 145.4 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 145.44 km
Bankomat ČSOB 145.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.48 km
Bankomat Česká spořitelna 145.49 km
Bankomat Komerční banka 145.53 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 145.59 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.61 km
Bankomat Fio banka 145.63 km
Bankomat GE Money Bank 145.63 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 145.64 km
Bankomat Komerční banka 145.72 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 145.74 km
Bankomat Česká spořitelna 145.74 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 145.78 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 145.8 km
Bankomat UniCredit Bank 145.85 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 146.08 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 146.08 km
Bankomat Komerční banka 146.08 km
Bankomat Česká spořitelna 146.15 km
Jednota Stupno 146.2 km
čerpací stanice Benzina, Stod 146.21 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 146.5 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 146.6 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 146.65 km
Jednota Břasy 146.65 km
Bankomat ČSOB 146.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.69 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 146.81 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 146.81 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 146.88 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 146.91 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 146.98 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 147.01 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 147.16 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 147.16 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 147.18 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 147.18 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 147.22 km
Bankomat GE Money Bank 147.31 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 147.35 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 147.48 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 147.52 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 147.53 km
Konzum Semošice 147.57 km
Konzum Trhanov 147.65 km
Konzum Draženov 147.71 km
Bankomat Česká spořitelna 147.74 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 147.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.84 km
Bankomat ČSOB 147.86 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 147.88 km
Jednota Dolany 147.93 km
Bankomat Fio banka 147.93 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 147.95 km
Jednota Druztová 147.95 km
čerpací stanice OMV, Draženov 148.15 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 148.3 km
Bankomat Česká spořitelna 148.34 km
Bankomat Česká spořitelna 148.42 km
Bankomat Česká spořitelna 148.48 km
Bankomat ČSOB 148.48 km
Bankomat GE Money Bank 148.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.52 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 148.57 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 148.59 km
Bankomat Česká spořitelna 148.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.76 km
Bankomat ČSOB 148.76 km
Bankomat Česká spořitelna 148.81 km
Bankomat Komerční banka 148.83 km
Bankomat Česká spořitelna 148.94 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 149.03 km
Bankomat Česká spořitelna 149.05 km
Bankomat GE Money Bank 149.05 km
Bankomat Komerční banka 149.05 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 149.07 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 149.23 km
Bankomat Česká spořitelna 149.32 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 149.32 km
Bankomat Česká spořitelna 149.41 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 149.47 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 149.48 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 149.6 km
Market Zruč 149.6 km
Jednota Radčice 149.68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 149.71 km
Konzum Horšovský Týn 149.76 km
Konzum Újezd sv. Kříže 149.87 km
Bankomat ČSOB 150 km
Bankomat Česká spořitelna 150 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150 km
Bankomat GE Money Bank 150 km
Bankomat ČSOB 150 km
Bankomat Komerční banka 150.15 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 150.27 km
Bankomat Česká spořitelna 150.3 km
Bankomat GE Money Bank 150.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.66 km
Bankomat ČSOB 150.66 km
Jednota Nýřany 150.92 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 151.47 km
Bankomat Komerční banka 151.72 km
Jednota Žichlice 151.72 km
Jednota Třemošná 151.74 km
Market Třemošná 151.74 km
Konzum Postřekov 151.98 km
Konzum Díly 152.38 km
Jednota Chotíkov 152.65 km
Bankomat Komerční banka 152.66 km
Jednota Česká Bříza 152.72 km
Konzum Nový Kramolín 153.13 km
Jednota Kozolupy 153.17 km
Jednota Město Touškov 153.81 km
Bankomat ČSOB 153.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 154.51 km
Jednota Horní Bříza 155.56 km
Jednota Dobříč 155.59 km
Bankomat Česká spořitelna 155.59 km
Bankomat Česká spořitelna 155.6 km
Supermarket Horní Bříza 155.64 km
Jednota Heřmanova Huť 155.66 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 155.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 155.67 km
Konzum Poběžovice 155.73 km
Konzum Miřkov 156.7 km
Konzum Mnichov 156.88 km
Jednota Úlice 157.07 km
Jednota Nevřeň 157.16 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 158.13 km
Market Kaznějov 159.47 km
Jednota Kaznějov 159.47 km
Jednota Pňovany 159.69 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 159.75 km
Bankomat Komerční banka 159.79 km
Market Kaznějov 159.85 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 159.91 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 160.23 km
Jednota Sytno 160.24 km
Jednota Všeruby 160.71 km
Konzum Hostouň 160.76 km
Konzum Vidice 160.94 km
Jednota Kladruby 161.21 km
Jednota Líšťany 161.73 km
Jednota Babiná 162.25 km
Jednota Mrtník 162.4 km
Jednota Plasy 163 km
Bankomat ČSOB 163.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 163.04 km
Bankomat Komerční banka 163.06 km
Jednota Loza 163.08 km
Bankomat GE Money Bank 163.14 km
Bankomat Česká spořitelna 163.15 km
Jednota Plasy 163.18 km
Bankomat Česká spořitelna 163.2 km
Bankomat ČSOB 163.43 km
Jednota Stříbro 163.51 km
Jednota Horní Bělá 163.65 km
Jednota Dolní Bělá 163.82 km
Jednota Stříbro 163.84 km
Jednota Hadačka 163.88 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 163.9 km
Jednota Plasy 163.94 km
Jednota Stříbro 163.97 km
Bankomat ČSOB 164.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 164.41 km
Jednota Kralovice 164.48 km
Supermarket Kralovice 164.55 km
Bankomat Česká spořitelna 164.62 km
Jednota Kralovice 164.81 km
Jednota Kralovice 164.91 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 165.44 km
Konzum Milčice 165.57 km
Jednota Pernarec 165.84 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 165.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166.06 km
Jednota Úněšov 167.82 km
Jednota Stráž u Tachova 168.33 km
Jednota Hvozd 168.49 km
Jednota Mladotice 169.04 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 170.53 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 170.69 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 170.93 km
Bankomat GE Money Bank 171.44 km
Jednota Bor u Tachova 171.48 km
Bankomat Česká spořitelna 171.55 km
Jednota Bor u Tachova 171.62 km
Burger King, Neutraubling (D) 172.66 km
Jednota Pláň 173.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 173.52 km
Jednota Přimda 174.06 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 174.09 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 174.09 km
Jednota Černošín 174.12 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 174.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 174.46 km
Bankomat ČSOB 174.46 km
Jednota-cukrárna Manětín 174.49 km
Jednota Žihle 174.82 km
Jednota Konstantinovy Lázně 175.01 km
Bankomat ČSOB 175.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 175.21 km
Jednota Nečtiny 175.54 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 175.84 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 177.66 km
Jednota Bezdružice 177.73 km
Jednota Bezdružice 177.75 km
NKD, Regensburg (D) 177.99 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 178.04 km
Kik, Regensburg (D) 178.23 km
Jednota Staré Sedliště 178.27 km
Bankomat UniCredit Bank 178.28 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 178.29 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 178.29 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 178.3 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 178.33 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 178.41 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 178.42 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 178.48 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 178.57 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 178.68 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 178.73 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 178.76 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 178.78 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 178.84 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 178.84 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 178.86 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 179.18 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 179.2 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 179.52 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 179.59 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 179.62 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 179.64 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 179.65 km
C&A, Regensburg (D) 179.68 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 179.68 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 179.79 km
Jednota Hošťka 179.91 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 179.93 km
Jednota Staré Sedliště 180.17 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 180.2 km
Jednota Lestkov 180.2 km
Bankomat UniCredit Bank 180.29 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 180.44 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 180.48 km
Jednota Rozvadov 180.52 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 180.79 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 181.77 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 182.16 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 182.17 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 182.59 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 182.62 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 182.96 km
Jednota Dlouhý Újezd 183.38 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 183.88 km
Jednota Tachov 184.51 km
COOP DISKONT - Tachov 185 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 185.15 km
Bankomat Česká spořitelna 185.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 185.2 km
Bankomat ČSOB 185.24 km
Jednota Tachov 185.25 km
Jednota Tachov 185.26 km
Jednota Tachov 185.26 km
Bankomat GE Money Bank 185.32 km
Bankomat Česká spořitelna 185.42 km
Jednota Planá 185.42 km
Bankomat Komerční banka 185.46 km
Bankomat Česká spořitelna 185.47 km
Bankomat GE Money Bank 185.5 km
Jednota Tachov 185.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 185.52 km
Bankomat ČSOB 185.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 185.52 km
Bankomat ČSOB 185.52 km
Bankomat Česká spořitelna 185.53 km
Bankomat GE Money Bank 185.58 km
Bankomat ČSOB 185.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 185.65 km
Jednota Tachov 185.79 km
Jednota Tachov 185.96 km
Jednota Chodová Planá 188.1 km
Bankomat ČSOB 190.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 190.58 km
Bankomat Česká spořitelna 190.6 km
Jednota Halže 190.71 km
Jednota Lázně Kynžvart 202.44 km

mohlo by Vás zajímat

fara Kaplice

batoh
fara Kaplice
Šumava A-Z: fary
Šumava: kapličsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

fara Blansko

batoh
fara Blansko
Šumava A-Z: fary
Šumava: kapličsko
šumavská poloha: mapy.cz
detail

další informace

Nejstarší uznávaný národní park Německa (Nationalpark Bayerischer Wald) s majestátným Velkým Javorem (Großer Arber ), původní tradice, zvyky a obyčeje, rozmanitá nabídka sportovního vyžití, wellness a jen několik málo kilometrů do sousedního Česka - to je Arber Land - země kolem Velkého Javora v Bavorském lesem (německy Bayerischer Wald) v sousedství Šumavy (německy Böhmerwald s rozlohou třikrát větším Národním parkem. Pestrá nabídka pro volný čas a cenově výhodná dovolená se vším, co k ní patří. V srdci Bavorského lesa najde každý host to své. Tento region dnes není jen soused Šumavy, ale doslova jeden celek zeleného pohoří se souvislou nabídkou pro turisty, cykloturisty, lyžaře a další. Obě strany spolupracují v ochraně přírody, výukových a zábavních programů, v dopravě. K poznávání regionu využijte nabídky ubytování již za velmi příznivé ceny bez ztráty kvality. Podle počtu osob jsou k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové, čtyř i vícelůžkové pokoje, s možností přistýlky, kuřácké i nekuřácké pokoje. Parkování u objektu samozřejmostí a u vybraných kapacit na pozemku ubytovatele či uzavřené parkoviště. Zvykem bývá úschovna kol a lyží, zahrada s nábytkem, dětským koutkem a grilováním. Zápůjčka dětských postýlek v objektech, lyží a horských kol v každém větším hotelu či středisku standardem. Běžné připojení k netu WiFi free, internetové kavárny, přípojné body již naprostý standard také v téměř každém informačním středisku. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdybych se byl nadál," ujal se slova Potužák, „že způsobím mrzutost, požádám-li Jakuba, aby šel se mnou, nebyl bych mu řekl, kmotra. Máte pravdu, není třeba, aby se mnou chodil. Vyřídím si to sám. Mějte se tu dobře!"

„To by tak bylo!" ozval se Krušnej, jenž se byl zatím přistrojil; „slíbil jsem ti, že půjdu s tebou, a při tom setrvám."

„Rozumí se, že půjdeme oba s vámi," vece Jakub syn; „co jste se vy do toho míchala, mámo? Či byste chtěla urazit tuhle pantátu?..."

„Jako bych já čeho byla říkala!" hájila se Krušná; „jako bych já byla chtěla, aby táta nechodil s kmotrem!... Já jsem jen myslila... Já jsem se jen divila... Copak já mohu poroučet?... Teď vidíte nejlépe, kmotře, co moje slovo tady platí..."

Dala se do vzlykání.

„Pojďme!" vece Krušnej.

A šli. Mlha, hustý, vše pronikající déšť. Cesta jedno bláto, dotěrné, slizké, lepkavé, každým krokem se do něho bořili. Za sebou se brali, nemluvíce, každý zabrán do svých myšlenek. Kolem dokola jednotvárné polní lány, nikde rozhled, vše zapadávalo do mokrého šera. Nesmírné, mrtvé ticho vládlo; němě táhly nad jich hlavami mraky, skupené ve špinavé chuchvalce, a mlhy jim po boku se valily, žádný zvuk, ne-li srkání padajícího deště. Vpravo vlevo mezi poli, na pažitech stavěly se mocné kaluže, zažloutlou vodou naplněné.

Došedše do Pištína, tu onde zastavili se ve statcích. Z mužů skoro nikoho nezastihli doma; odešli již téměř všichni do Češňovic a k bezdrevské hrázi. Tu a tam ženy plakaly; bude prý z toho reberie; muži prý jsou odhodláni k nejkrajnějšímu odporu, třeba k násilnému vypuštění vody z Bezdrevi; knížecí se budou vzpírat a dovolávati se pomoci četníků, jichž prý přivolali odevšad. Jedna z žen dokonce tvrdila, že z Budějovic bylo přivoláno vojsko.

Jediný člověk se k nim přidal, místní kovář. Šli císařskou silnicí — rychlými kroky se brali vpřed. —

„Vám prý včera zavřeli syna, pantáto Potužáku?" tázal se cestou kovář. „To se podívejme, jakou váhu má slovo takového pěšáka! Je věru čas, aby povstal zas ňáký Kubáta. Nás tisíc kdyby se dovolávalo pomoci úřadů proti knížecím, nikdo by nehnul prstem, aby nám pomohl."

„Proto si musíme pomoci sami," vece Jakub Krušných. „A já řku: Vášu Potužákovic musí pustit! Je to jednání s námi? Přijde takový pěšák a řekne: Obral mě o dva zlaté! a na tohle hloupé udání ho zatknou, jako by byl raubíř!"

„To já si spravím sám," pravil Potužák; „do toho se vy nemíchejte, za to vás prosím."

„Já jsem váš, pantáto!" vece kovář; „chcete-li, půjdu s vámi na Hlubokou."

Potužák odmítl.

„Mějte rozum," napomenul kováře i mladšího Jakuba; „domluvte se a uvidíte, že rybník vypustí. Násilím ničeho nepořídíte."

„Nu, což my," vece Jakub Krušnejch, „my víme, že nadarmo nemluvíte, pantáto, a že co řeknete, má rozum. Ale jsou tam jiní, kteří všecko neuvažují, jak vy činíte, a tuze jsou rozezlení, a při všem člověk se jim divit nemůže. Jsou-li pak pohromadě a jeden začne křičet, jako by ďas do nich vjel. Druh strhne druha a všickni dohromady vyvedou, nač by žádný sám o sobě nepomyslil. Jsou jako zpití a člověk, namouduši, je-li s nimi v proudu, není o nic moudřejší a neuposlechne, i kdyby některý rozum podržel a ho napomenul. Když potom něco provedou, vystřízliví a koukají na sebe a každý drmolí: Já? Já že jsem to byl? — Já namouduši ani nevím, co se přihodilo!' — Ale páni u soudu pak na takovou řeč nedají. A jakože větším dílem nebývá možno vypátrat toho, skrze něhož všechno pošlo, odnese to často právě ten, který vlastně měl nejméně viny a skutečně nevěděl, co učinil."

„To je rozumná řeč," potvrdil kovář. „Já jsem, jak víme, z druhé strany, od Třeboně, a to se vám jednou u nás něco zrovna takového stalo. Hořelo jednou, u ňákých Vavřínků ten oheň vyšel a vyhořelo asi deset statků. Asi tři dni předtím tenhle Vavřínek vyhnal čeledína, protože ho dopadl při ňákém šmejdu. Tu najednou při tom požáru kdosi prohodil, že třeba ten čeledín ze msty oheň založil. Ani se neví, kdo tohle řekl, ale hned se toho chytili jiní. On, pravda, ten chasnik za moc nestál; taky při ohni se postavil opodál a prstem nehnul, aby pomáhal hasit, ale co mu udělali, nebylo přeci v pořádku. Deset, dvacet, snad třicet osob se na něho vrhlo, povalili ho, utloukli, nohama udupali a potom ještě jej hodili do hořící stodoly. Z toho nebyl malý poprask, víme! Skoro celá ves přišla do vyšetřování a tři byli odsouzeni na tři roky, několik jich na tři, čtyři měsíce, na půl roku, a přece všichni na svém stáli, oni že ne, oni že ani nevědí, jak se to mohlo stát... A ještě k tomu vyšlo později najevo, že ten ubitý a upálený čeledín nezapálil. Požár zavinily děti Vavřínkovy, které si udělaly za humny ohníček. Do dneška jsem rád, že jsem v té věci neměl ruce. Hasil jsem na opačné straně, a když ten rámus mě přilákal, bylo už po všem. Být tam s nimi, dojista by mě byli taky strhli do té mely."

„Nu, a v Břehově před lety," ujal se slova Krušnej, „snad ty se taky pamatuješ, Jouzo ? — jak tam selská chasa ztloukla mysliveckého mládence z Piciny. Bylo jich v tom asi dvacet a žádný se nechtěl znát k činu. Zavřeli jich asi pět. Celé měsíce strávili ve vyšetřovací vazbě a pak ještě každý si odnesl velký trest, protože prý myslivecký byl ve službě, když se mu to stalo."

Za těchto řečí se dostali do Češňovic, kde se k nim přidalo ještě několik lidí, tíhnoucích za ostatními, kteří už dávno byli odešli.

Odbočili nalevo od silnice, zase polními cestami se ubírali. Pole, nic než pole zpočátku, a bezedné bláto na cestě; potom v levou stranu půda se klonila, cosi temného vystupovalo z mlh, jakási hladina ocelová, ztrácející se zrakům v dáli: jihozápadní chobot Bezdrevi, jehož severní okraj nebylo již lze postřehnouti. Pole přestala, jich místo zaujaly písčiny, prostoupené kalužinami a zelenými pásmy rákosí a ostřice. Jindy tyto písčiny se jevily mnohem rozložitějšími, avšak tohoto rána daleko široko voda se přes ně přelévala. Pak cesta poněkud stoupala, i po pravé straně nebylo více polí; lány ustoupily nízkému boru, špinavě černě se vyjímajícímu v tomto nesmírném, vše potírajícím, každému předmětu barvu i tvar odnímajícím šedém šeru, jehož smutná, duši skličující jednotvárnost se sdílela každému stromu, každé drobné bylince, každé travině.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky