Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

pamětní deska Dr. August Sedláček, Písek

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: památníky
lokalita: písecko
GPS: 49°18'38.234"N, 14°9'21.725"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pamětní deska na čp. 355 na dnešní Žižkově třídě v Písku s textem: "Zde žil a pracoval v letech 1899 - 1926 historik Dr. August Sedláček, archivář města Písku". August Sedláček (28.srpna 1843, Mladá Vožice – 15.ledna 1926, Písek) byl český historik, genealog, sfragistik, heraldik a tvůrce patnáctidílného monumentálního díla Hrady, zámky a tvrze království Českého. August Sedláček se narodil 28. srpna 1843 v Mladé Vožici. Otec Augusta Sedláčka František Sedláček se narodil v roce 1805 v Slomnikách v dnešním Polsku, jeho rodina záhy přesídlila do Čech. Absolvoval filosofickou a právnickou fakultu University Karlovy, potom působil jako aktuár a justiciár na různých panstvích. Právě práce na panství Neustupov ho zavedla do Mladé Vožice, kde delší dobu pobýval. Matka Augusta - Františka, rozená Šemberová (narozená v roce 1817) pocházela z kupecké rodiny v Blatné. August Sedláček měl ještě tři sourozence Rudolfa, Františka a Aloise. Alois a Rudolf byli právníky, František po krátké kariéře důstojníka vystudoval techniku a nakonec působil jako inženýr u železnic. Do školy chodil Sedláček od roku 1848 v Mladé Vožici, dále v Počátkách (kam byl jeho otec přeložen v roce 1850) a po té v Jindřichově Hradci. Po skončení hlaví školy začal studovat na gymnáziu v Jihlavě, odkud záhy přestoupil na gymnázium v Písku, kde v roce 1863 maturoval. Už s gymnaziálními lety v Písku jsou spjaty jeho první pokusy zpracovávat dějiny hradů, zámků a tvrzí. Po maturitě v roce 1863 August Sedláček v roce 1863 studoval na Universitě Karlově historii. Navštěvoval mj. přednášky historiků Václava Vladivoje Tomka, Antonína Gindelyho, Konstantina Höflera, archeologa Jana Erazima Vocela a klasického filologa Jana Kvíčaly. Podobně jako Zikmunda Wintera i Sedláčka nejvíce inspiroval archivář Josef Emler. Podle jeho vlastních vzpomínek mu mnohem více znalostí než vlastní universitní přednášky dalo studium v pražských archivech. To zahájil již v roce 1864 záhy po příchodu do Prahy, kdy na výzvu prof. Gindelyho začal dělat výpisy z desek zemských pro potřeby zemského archivu. Toto bádání v deskách zemských bylo počátkem jeho sbírky výpisků k dějinám hradů, zámků a tvrzí a vůbec k historické topografii Čech. Při studiu v pražských archivech se blíže seznámil i s dalším význačným historikem J. Emlerem, který později výrazně napomohl k vydávání jeho Hradů. Studium na universitě zakončil Sedláček v roce 1867 závěrečnými zkouškami z všeobecných a rakouských dějin, latiny, řečtiny, češtiny a němčiny. Dne 1. října 1867 se August Sedláček stává středoškolským učitelem, které zůstane po celý život. Prvním profesorským působištěm Augusta Sedláčka se stalo piaristické gymnázium v Litomyšli, kde působil do roku 1869. Hned po příchodu do města se seznamuje se zdejším městským archivem a dělá si z něho množství výpisků, pracuje i v městském archivu v nedalekém Vysokém Mýtě. Poznatky získané v době svého litomyšlského působení využívá především v 1. díle svých Hradů. Je úctyhodné, že v podmínkách profesora gymnázií Sedláček vytvořil dílo, které svým rozsahem a významem odpovídá dílu tvořenému celými vědeckými ústavy. Od prvního října 1868 začíná August Sedláček působit na piaristickém gymnáziu v Rychnově nad kněžnou a v roce 1871 se oženil s Ernestinou Hlavatou. V Rychnově dále pokračuje v přípravách na vydání díla o českých hradech, zámcích a tvrzích. Pro cesty po Čechách i pro bádání v dalších hlavně pražských archivech je Rychnov nad Kněžnou nevýhodně položený a proto Sedláček začíná uvažovat o přeložení na nové působiště výhodněji položené. Snad láska k rodným jižním Čechám nakonec rozhoduje o tom, že podává žádost o přeložení na gymnázium v Táboře. Působení v Táboře zahájil Sedláček 1. října 1875 – tam působí mimo jiné také Martin Kolář (význačný český genealog a heraldik), zde učil mj. Emanuela Chalupného. Záhy po příchodu do Tábora začíná dělat první kroky k realizaci svého celoživotního plánu - vydání díla o českých hradech, zámcích a tvrzích. Význačným pomocníkem v tomto úsilí je Sedláčkův známý z doby universitních studií prof. J. Emler. Ten zajistil vydavatele díla - Františka Šimáčka, podílel se i na přípravě celkové koncepce díla, s kterou byla veřejnost poprvé seznámena v časopise Pokrok 1878. Koncepce nakladatele byla vytvořit reprezentační dílo s popisy hradů, čtivě zpracovanými dějinami doplněnými různými zajímavostmi, pověstmi apod. Tím začala pro Sedláčka nová etapa intenzivní práce obsahující jednak výzkumné cesty po hradech, jednak rozsáhlé bádání v nejrůznějších archivech nejen v Čechách, ale i na Moravě, ve Slezsku, Německu, Rakousku. Na vánoce vychází první sešit I. dílu jeho Hradů a potom průměrně v dvouročních intervalech je vydáván vždy jeden díl. Kromě této základní činnosti však Sedláček publikuje i nadále články v nejrůznějších regionálních i ústředních časopisech, které v této době většinou souvisí s tématikou zpracovávanou v Hradech. Přichází ale i těžké období – v roce 1891 mu umírá matka, v roce 1892 bratr František, v roce 1896 otec a v roce 1899 po dlouhé nemoci jeho manželka Ernestina, jejíž obětavost a péče byla jedním ze základních předpokladů jeho vědecké činnosti. Tyto události negativně ovlivnily Sedláčkovy tvůrčí schopnosti, takže po určitou dobu ochabla jeho publikační činnost a zdržela se i práce na přípravě posledních 3 dílů Hradů. V roce 1899 požádal A. Sedláček o předčasné penzionování, aby se mohl dále věnovat jen odborné činnosti. Jeho žádost byla vyřízena k 31. července 1899. Léta penze se rozhodl trávit ve městě svých gymnaziálních studií v Písku, kde kupuje dům čp. 355 na dnešní Žižkově třídě, v němž žije do konce svého života. Seznámil s učitelkou Terezií Barcalovou, , která byla téměř o polovinu mladší, s kterou se v roce 1922 podruhé oženil. Do Písku sice přijel jako penzista, ale i zde pokračoval v intenzivní vědecké práci - uspořádal písecký archiv, věnoval se práci nad posledními svazky Hradů, sepsal dějiny Písku, zabýval se historií Prácheňského kraje, vydal několik prací, které představují syntézu jeho poznatků z různých oblastí historického bádání. August Sedláček umírá 15. ledna 1926, jeho pohřeb, který byl význačnou událostí v životě Písku, se konal 17. ledna 1926. Sedláček byl pohřben na starém Trojickém hřbitově, který je dnes upravený jako pietní park. Zde při jižní straně bývalého hřbitova je udržovaný Sedláčkův hrob. Svoji pozůstalost, která je význačným pramenem pro topografické bádání a regionální dějiny, odkázal A. Sedláček Historickému ústavu. V Historickém ústavu ČAV je tato pozůstalost uložena i dnes. Část Sedláčkovy pozůstalosti, hlavně některé jeho osobní věci, zůstaly nadále v Písku v majetku jeho druhé manželky Terezie. Po její smrti v roce 1974 byly uloženy v píseckém muzeu. Při práci v archivech shromáždil nepředstavitelné množství materiálu (jen genealogická a topografická kartotéka má přes 400 000 lístků), řada knih zůstala načrtnuta jen v rukopisných torzech. Četné příspěvky k historii českých měst završila téměř patnáctisetstránková monografie Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou (1911 - 1913), která vyšla k výročí prvního desetiletí trvání Československé republiky ve druhém vydání.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlých WWI, Písek

batoh
pomník padlých WWI, Písek
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

vila Adolfa Raaba, Písek

batoh
vila Adolfa Raaba, Písek
Šumava A-Z: architektura
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Třicet případů majora Zemana - Mimikry...

batoh
Třicet případů majora Zemana - Mimikry
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek

batoh
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek
Šumava A-Z: sochy
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pomník padlých WWI, Písek 0.16 km
vila Adolfa Raaba, Písek 0.27 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 0.29 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 0.41 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 0.42 km
dětské hřiště Logry, Písek 0.44 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 0.46 km
Palackého sady, Písek 0.49 km
synagoga Písek 0.5 km
Kronbergerův altán, Písek 0.51 km
Heyduk Adolf 0.52 km
památník Adolfa Heyduka 0.52 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 0.52 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 0.52 km
Jeremiáš Otakar 0.52 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 0.52 km
Sokol Písek 0.52 km
vlaková zastávka Písek město 0.52 km
pomník padlých WWII, Písek 0.53 km
Schrenkův pavilon, Písek 0.54 km
hotel Otava, Písek 0.57 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 0.57 km
fontána u hotelu Otava, Písek 0.61 km
morové sousoší Písek 0.61 km
dětské hřiště park Písek 0.62 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 0.62 km
Písek 0.63 km
Dobré světlo 0.63 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 0.63 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 0.65 km
Brukner Petr 0.65 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 0.65 km
Festival nad řekou 0.65 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 0.65 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 0.66 km
Horáková Milada, JUDr. 0.66 km
Srnka Jiří 0.66 km
Filip František 0.66 km
Pilař Radek 0.66 km
Putna Martin C. 0.66 km
festival Cool v Plotě 0.66 km
radnice Písek 0.66 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 0.67 km
památník letcům RAF, Písek 0.67 km
fara Písek 0.67 km
Dům U slona, Písek 0.68 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 0.69 km
hradní kašna Písek 0.7 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 0.7 km
fontána Sladovna, Písek 0.71 km
Štíty království českého, Štíty Př... 0.71 km
hrad Písek 0.71 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 0.71 km
NS Cesta drahokamů 0.71 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 0.71 km
Prácheňské muzeum, Písek 0.71 km
pamětní deska českých králů 0.72 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 0.72 km
pítko Písek 0.73 km
infocentrum Písek 0.73 km
Bakaláře, Písek 0.73 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 0.73 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 0.74 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 0.74 km
Odcházeti s podzimem 0.74 km
mohyla z doby bronzové, Písek 0.75 km
Dům U Bílého beránka, Písek 0.75 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 0.76 km
V peřině 0.76 km
kamenný most Otava, Písek 0.76 km
pamětní deska francouzským vojákům... 0.77 km
kaple Panny Marie, Písek 0.77 km
městská vodní elektrárna Písek... 0.79 km
Měsíc nad řekou 0.79 km
Cipískoviště, Písek 0.8 km
strom hrdina, akát Písek 0.81 km
Šrámek Fráňa 0.83 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 0.83 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 0.83 km
Dům u koulí, Písek 0.83 km
hradby Písek 0.85 km
Putimská brána 0.85 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 0.86 km
Stříbrný vítr 0.87 km
Lístek do památníku 0.87 km
Kluci na řece 0.91 km
Ohnivé léto 0.91 km
sochy sochařské sympozium Písek 0.93 km
koupaliště Písek 0.97 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 1 km
hřbitov bývalý Písek 1 km
dětské hřiště ostrov Písek 1.01 km
pěší most Otava, Písek 1.02 km
hrob Otakara Ševčíka 1.03 km
Čtyři slunce 1.04 km
hrob Otakara Jeremiáše 1.04 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 1.07 km
Trhák 1.07 km
pamětní deska osvobození Písek 1.08 km
památník bernartickým hrdinům, les... 1.13 km
hrázděná restaurace, Písek 1.13 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 1.16 km
lesní hřbitov Písek 1.16 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 1.17 km
Bolestné kameny 1.34 km
Žižkova kasárna, Písek 1.4 km
Kluci z bronzu 1.4 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 1.46 km
Ježek Jaroslav 1.46 km
vlaková zastávka Písek 1.49 km
Čáp František 1.53 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 1.53 km
Zemský hřebčín Písek 1.54 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 1.74 km
dětské dopravní hřiště Písek... 1.76 km
dětské hřiště Písek 1.77 km
kostel sv. Václava, Písek 1.78 km
hřbitov starý Písek 1.79 km
nádraží Písek 1.81 km
NS Lesní dřeviny 1.83 km
MVE Písek 1.94 km
Discopříběh 2.16 km
vyhlídka píseckých lesníků 2.17 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 2.17 km
plovárna U sv. Václava, Písek 2.17 km
židovský hřbitov Písek 2.22 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 2.37 km
studánka U Smetáka 2.4 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 2.47 km
rozhledna Jarník 2.66 km
Hogo fogo Homolka 2.74 km
hřbitov vojenský Písek 3.05 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 3.06 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 3.06 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 3.08 km
pamětní deska Josef Bílý 3.08 km
vlaková zastávka Vrcovice 3.46 km
Zátavský most 3.52 km
SDH Dolní Novosedly 3.52 km
kaple Dolní Novosedly 3.57 km
Dolní Novosedly 3.59 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 3.6 km
minerál písekit 3.62 km
NS Čertova stezka 3.71 km
Na Vápenici 3.76 km
pověstí o Čertově strouze 3.79 km
Čertova strouha 3.79 km
SDH Vrcovice 3.96 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 3.99 km
Hessoun Josef, Msgre. 4.06 km
Vrcovice 4.06 km
rybník Podhorák 4.22 km
Chrastiny 4.55 km
kaple Chrastiny 4.58 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 4.58 km
kaple Svatonice 4.66 km
Svatonice 4.67 km
soutok Otava - Blanice 4.7 km
řeka Blanice 4.77 km
lípa u Putimské silnice 4.84 km
Kavkovna 4.92 km
nádraží Záhoří 5.01 km
Vojníkov 5.05 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 5.07 km
Už zase skáču přes kaluže 5.09 km
SDH Vojníkov 5.09 km
pamětní deska J. Š. Baar 5.42 km
kaple sv. Anny, Putim 5.43 km
nádraží Putim 5.47 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 5.52 km
Podkostelní rybník, Putim 5.53 km
fara Horní Záhoří 5.53 km
Probulov 5.54 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 5.55 km
hřbitov Horní Záhoří 5.58 km
kostel sv. Vavřince, Putim 5.68 km
hřbitov Putim 5.69 km
Záhada putimské kostnice 5.69 km
hrob Jan Cimbura 5.7 km
fara Putim 5.7 km
Putim 5.72 km
pomník padlých WWI i II, Putim 5.75 km
SDH Putim 5.77 km
Poslušně hlásím 5.82 km
filmová četnická stanice Putim 5.82 km
Roučků mlýn, Putim 5.82 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 5.83 km
kamenný most Blanice, Putim 5.85 km
dětské hřiště Putim 5.86 km
náves Putim 5.91 km
pamětní deska Jan Cimbura 5.94 km
dům Jana Cimbury, Putim 5.95 km
silniční most Blanice, Putim 5.96 km
vlaková zastávka Čížová 6.4 km
SDH Zlivice 6.51 km
Zlivice 6.53 km
golf Kestřany 6.6 km
Kluky 6.72 km
pomník padlých WWI, Kluky 6.72 km
šlechtický pivovar, Čížová 6.72 km
kaple Kluky 6.73 km
pomník František Rakovan, Kluky 6.73 km
infocentrum Čížová 6.73 km
Čížová 6.81 km
sýpka Čížová 6.84 km
zámek Čížová 6.85 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 6.87 km
kaple Selibov 7.01 km
Selibov 7.03 km
pomník padlých WWI, Selibov 7.04 km
pohádková kovárna Selibov 7.06 km
fara a špitál Čížová 7.17 km
studna krytá Čížová 7.18 km
kaple sv. Barbory, Čížová 7.2 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 7.2 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 7.22 km
hřbitov Čížová 7.24 km
zvonice Čížová 7.27 km
Vlastec 7.29 km
pomník padlých WWI, Vlastec 7.34 km
kaple sv. Václava, Vlastec 7.37 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 7.38 km
Horní tvrz Kestřany 7.45 km
zámek Kestřany 7.46 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 7.47 km
pomník padlých WWI, Kestřany 7.49 km
Kestřany 7.53 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 7.64 km
SDH Kestřany 7.65 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 7.69 km
věžový vodojem Vráž 7.74 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 7.78 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 7.78 km
jilm vaz Kestřany 7.78 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 7.86 km
silniční most Otava, Kestřany 7.87 km
Lhota u Kestřan 7.91 km
zámek Vráž 7.93 km
Dobev (Stará a Nová) 7.94 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 7.94 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 7.95 km
Selibovský rybník 7.95 km
nádraží Ražice 8.07 km
Trápení 8.09 km
Tálínský rybník 8.18 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 8.18 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 8.19 km
špejchar Ražice 8.22 km
Nová a Stará Vráž u Písku 8.25 km
Drhovle Zámek 8.29 km
zámek Drhovle 8.29 km
Krška Václav 8.35 km
Benešovský mlýn 8.35 km
kaple sv. Václava, Tálín 8.48 km
kaple Maletice 8.59 km
pomník padlých WWI, Ražice 8.59 km
Maletice 8.6 km
pomník padlých WWI, Maletice 8.61 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 8.61 km
Ražice 8.61 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 8.62 km
Tálín 8.72 km
fara Heřmaň 8.75 km
rodný dům Jana Čarka 8.77 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 8.77 km
Čarek Jan 8.77 km
Heřmaň 8.78 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 8.79 km
hrob Jana Čarka 8.79 km
pamětní deska Jan Čarek 8.79 km
hřbitov Heřmaň 8.81 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 8.83 km
dětské hřiště Heřmaň 8.86 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 8.87 km
SDH Heřmaň 8.88 km
tvrz Klokočín 9.13 km
Markéta Lazarová 9.14 km
Klokočín 9.22 km
Klokočínský rybník 9.3 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 9.33 km
Žák František, generálmajor 9.62 km
pomník Františka Žáka 9.62 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 9.68 km
Paseky 9.68 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 9.72 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 9.72 km
zámek Chřešťovice 9.72 km
kaple Paseky 9.73 km
Výlet 9.73 km
Husová Anna Regina 9.73 km
Chřešťovice 9.73 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 9.75 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 9.76 km
SDH Chřešťovice 9.82 km
vlaková zastávka Sudoměř 9.89 km
Podolský most, Vltava 9.93 km
pomník padlých WWI, Paseky 9.95 km
kaplička Sudoměř 9.96 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 10.05 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 10.08 km
Žďár u Protivína 10.11 km
památník obětí fašismu, Oslov 10.12 km
památník bitvy u Sudoměře 10.13 km
hřbitov Oslov 10.15 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 10.15 km
bitva u Sudoměře 10.15 km
SDH Sudoměř 10.2 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 10.21 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 10.21 km
dětské hřiště Sudoměř 10.21 km
Ohnivé léto 10.28 km
kaple Sudoměř 10.29 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 10.34 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 10.35 km
Sudoměř 10.37 km
zřícenina hradu Myšenec 10.37 km
hadiště Chřešťovice 10.4 km
hřbitov Chřešťovice 10.42 km
Ohnivé léto 10.44 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 10.45 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 10.46 km
dětské hřiště Myšenec 10.46 km
Myšenec 10.46 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 10.47 km
pomník padlých WWI, Myšenec 10.47 km
hřbitov Myšenec 10.47 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 10.47 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 10.49 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 10.49 km
kostel sv. Havla, Myšenec 10.51 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 10.54 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 10.58 km
silniční most Blanice, Myšenec 10.64 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 10.66 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 10.66 km
fara Oslov 10.66 km
Oslov 10.69 km
kostel sv. Linharta, Oslov 10.7 km
pomník padlých WWI, Oslov 10.7 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 10.88 km
Skalička 10.92 km
Jehnědno 11.22 km
Žďárské Chalupy 11.43 km
tvrz Údraž 11.49 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 11.53 km
Údraž 11.54 km
pomník padlých WWI, Údraž 11.56 km
SDH Údraž 11.57 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 11.64 km
Údražský rybník 11.66 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 11.7 km
řeka Skalice 11.74 km
SDH Čejetice 11.78 km
Obecní rybník, Čejetice 11.86 km
Štěkeň 11.92 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 12.02 km
zámek Štěkeň 12.05 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 12.05 km
fara Štěkeň 12.07 km
křížová cesta, Štěkeň 12.08 km
kaple sv. Anny, Oslov 12.1 km
Svatá Anna 12.13 km
hřbitov Štěkeň 12.21 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 12.21 km
hřbitov řádový Štěkeň 12.21 km
Plavecký mariáš 12.22 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 12.24 km
duby Štěkeň 12.26 km
Dolní Ostrovec 12.27 km
rybník Dejmov 12.3 km
Štědronín - Plazy 12.34 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 12.36 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 12.38 km
Albrechtice nad Vltavou 12.52 km
kaple sv. Anny, Protivín 12.52 km
kaple Kbelnice 12.54 km
kaple Panny Marie, Protivín 12.55 km
pomník padlých WWI, Kbelnice 12.56 km
evangelická církev metodistická, P... 12.58 km
fara Albrechtice nad Vltavou 12.61 km
sýpka Protivín 12.65 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 12.66 km
platanová alej Protivín 12.66 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 12.66 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 12.67 km
Sokolovna Protivín 12.71 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 12.72 km
pivovar Platan, Protivín 12.72 km
kaplička Panny Marie, Protivín 12.75 km
rybník Rabyň 12.76 km
Albrechtická lípa 12.97 km
Krokodýlí ZOO Protivín 13.04 km
Zvíkovský Otavský most 13.09 km
naučná stezka na břehu Blanice 13.14 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 13.19 km
Protivín 13.21 km
židovský hřbitov Protivín 13.23 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 13.25 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 13.27 km
památník města Protivína 13.28 km
Zvíkovské Podhradí 13.3 km
pomník padlých WWI, Protivín 13.31 km
děkanství Protivín 13.32 km
hřbitov Protivín 13.33 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 13.34 km
pamětní deska Václava Raba 13.42 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 13.42 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 13.42 km
platan javorolistý, Protivín 13.45 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 13.47 km
Už zase skáču přes kaluže 13.53 km
zámek Protivín 13.54 km
Rohozná (Osek) 13.63 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 13.64 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 13.68 km
kaple Přešťovice 13.7 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 13.72 km
kaple před zámkem, Osek 13.91 km
zámek Osek 13.92 km
SDH Cehnice 13.92 km
Zvíkovský Vltavský most 13.95 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 13.95 km
kaple Osek 13.95 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 14.04 km
Cehnice 14.07 km
řeka Otava 14.23 km
zámek Varvažov 14.3 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 14.34 km
Je třeba zabít Sekala 14.36 km
Proč nevěřit na zázraky 14.36 km
Střílej oběma rukama 14.36 km
Stříbrná paruka 14.36 km
O zatoulané princezně 14.36 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 14.39 km
Varvažov 14.43 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 14.45 km
hrad Zvíkov 14.49 km
Radobytce 14.53 km
kamenný most Skalice, Varvažov 14.58 km
Venkovský učitel 14.59 km
hřbitov Varvažov 14.6 km
kaple hřbitovní Varvažov 14.61 km
židovský hřbitov Radomyšl 14.71 km
Karlovské duby 14.83 km
Ohnivé léto 14.89 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 14.91 km
SDH Křenovice 15.07 km
rybník Brůdek, Radomyšl 15.21 km
zámek Strážovice 15.41 km
Pevnost Fort Hary 15.41 km
Čtyři slunce 15.49 km
Všeteč 15.51 km
SDH Strážovice 15.53 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 15.56 km
Princezna ze mlejna 15.56 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 15.57 km
hřbitov Radomyšl 15.59 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 15.64 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 15.7 km
radnice Mirotice 15.81 km
pivovar Mirotice 15.82 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 15.83 km
most Lomnice, Mirotice 15.84 km
Intimní osvětlení 15.85 km
pomník padlých WWI, Mirotice 15.85 km
kaple Rojice 15.86 km
Mirotice 15.86 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 15.87 km
Rojice 15.88 km
křížová cesta, Radomyšl 15.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 15.88 km
NS Alšova 15.89 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 15.89 km
pamětní deska Benedikt Žák 15.89 km
pomník padlých WWII, Mirotice 15.9 km
hřbitov Mirotice 15.91 km
lávka Lomnice, Mirotice 15.92 km
fara Mirotice 15.95 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 15.96 km
rybník Vražda, Radomyšl 15.97 km
Aleš Mikoláš 15.99 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 15.99 km
Kopecký Matěj 15.99 km
Spadla s měsíce 16.04 km
kaple Smetanova Lhota 16.04 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 16.05 km
Smetanova Lhota 16.07 km
Koller Jan 16.07 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 16.07 km
SDH Radomyšl 16.17 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 16.19 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 16.19 km
pamětní deska Josef Kovář 16.19 km
fara Radomyšl 16.2 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 16.22 km
židovský hřbitov Mirotice 16.22 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 16.25 km
pamětní deska Bohumír Lifka 16.25 km
Lifka Bohumír Dr. 16.25 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 16.25 km
Radomyšl 16.25 km
radnice Radomyšl 16.25 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 16.26 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 16.26 km
infocentrum Radomyšl 16.27 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 16.27 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 16.27 km
pamětní deska Jan Matějka 16.28 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 16.29 km
Hořejší mlýn, Mirotice 16.31 km
Skočický hrad 16.32 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 16.33 km
Novotný Miloslav, PhDr. 16.33 km
SDH Lom 16.36 km
Lom 16.38 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 16.55 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 16.65 km
Rybářské muzeum, Vodňany 16.79 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 16.83 km
Podvinická lípa, Vodňany 16.85 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 16.86 km
památník Theodor Mokrý 16.86 km
rybník Velká Outrata 16.95 km
hřbitov Podsrp 17.01 km
rybník Malá Podvinice 17.01 km
kaple Domanice 17.07 km
rybník Velká Podvinice 17.08 km
zámek Sedlice 17.08 km
Domanice 17.09 km
fara Podsrp 17.12 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 17.14 km
hřbitov Sedlice 17.22 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 17.22 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 17.25 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 17.26 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 17.3 km
fara Sedlice 17.31 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 17.34 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 17.34 km
Sedlice 17.35 km
silniční most Blanice, Vodňany 17.38 km
Sedlická krajka 17.42 km
infocentrum Sedlice 17.42 km
Hrubec Rudolf 17.45 km
kašna Bernartice 17.49 km
pomník padlých WWI, Bernartice 17.49 km
paraskupina Intransitive 17.52 km
Bernartice 17.52 km
Mostecký mlýn, Vodňany 17.53 km
fara Bernartice 17.53 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 17.57 km
kostel sv. Martina, Bernartice 17.58 km
Cernan Eugene Andrew 17.61 km
pomník padlých WWII, Bernartice 17.67 km
keltské oppidum Nevězice 17.67 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 17.73 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 17.74 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 17.74 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 17.78 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 17.78 km
Krzák Rudolf 17.78 km
rybník Stejskal 17.83 km
Dolní řepický rybník 17.85 km
Husova kaple Bernartice 17.87 km
Sokol Vodňany 17.88 km
naučná stezka Vodňanská 17.95 km
Jánský most, Vodňany 17.95 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 17.96 km
památník popravených Bernartice 17.97 km
Hliněný mlýn, Vodňany 17.98 km
hřbitov Bernartice 17.98 km
Bisingrov 17.99 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 18 km
kaple Všemyslice 18 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 18 km
Všemyslice 18.02 km
hřbitov Čimelice 18.02 km
Kam čert nemůže 18.02 km
SDH Všemyslice 18.02 km
zámeček Vodňany 18.03 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 18.06 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 18.09 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 18.11 km
nádraží Číčenice 18.12 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 18.12 km
Spořitelna Vodňany 18.13 km
Beránek Tomáš, Mons. 18.14 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 18.14 km
infocentrum Vodňany 18.15 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 18.15 km
Škvořetice 18.15 km
Herites František PhMr. 18.15 km
Vodňany 18.16 km
kašna Vodňany 18.18 km
vlaková zastávka Pražák 18.19 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 18.26 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 18.27 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 18.27 km
vodáctví Strakonice 18.28 km
pomník padlých WWI, Čimelice 18.28 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 18.29 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 18.3 km
SDH Velká 18.3 km
zámek Škvořetice 18.3 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 18.31 km
Velká 18.31 km
Nevězická bílá paní 18.31 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 18.33 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 18.33 km
městské opevnění Vodňany 18.33 km
jižní městská bašta Vodňany 18.33 km
Číčenice 18.33 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 18.33 km
Čimelice 18.34 km
Paulik Franciszek Daniel 18.34 km
Dastich Josef 18.34 km
Hogo fogo Homolka 18.35 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 18.35 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 18.35 km
morový sloup, Čimelice 18.36 km
park Jana Pavla II., Vodňany 18.36 km
pamětní kámen František Herites... 18.37 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 18.37 km
kaple Neznašov 18.38 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 18.39 km
Zrzavý Jan 18.39 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 18.39 km
Zeyer Julius 18.39 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 18.39 km
zámek Neznašov 18.39 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 18.39 km
hřbitov Strakonice 18.4 km
Rádl Alois 18.41 km
Útěk, Jiří Hejda 18.41 km
Husův sbor Vodňany 18.43 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 18.44 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 18.45 km
nádraží Strakonice 18.45 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 18.45 km
nádraží Vodňany 18.47 km
rybník Kostelák, Čimelice 18.49 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 18.51 km
kostel sv. Václava, Strakonice 18.53 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 18.53 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 18.56 km
pomník padlých WWI, Strakonice 18.57 km
kaple výklenková Nevězice 18.58 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 18.59 km
Nevězice 18.61 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 18.65 km
strašení krutého čimelického majit... 18.65 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 18.65 km
zámek Čimelice 18.65 km
nádraží Čimelice 18.67 km
Pivovarský rybník, Čimelice 18.68 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 18.73 km
Dřemlinský rybník 18.85 km
židovský hřbitov Neznašov 18.95 km
SDH Strakonice 18.98 km
Panský rybník, Temelín 19.03 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 19.04 km
morový sloup, Strakonice 19.05 km
Hledání ztraceného času - americké... 19.08 km
Masné krámy, Strakonice 19.15 km
soutok Lužnice - Vltava 19.16 km
řeka Lužnice 19.16 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 19.19 km
řeka Volyňka 19.19 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 19.19 km
rybník Školňák, Temelín 19.2 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 19.2 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 19.2 km
pamětní deska Josef Skupa 19.2 km
Skupa Josef 19.2 km
pomník padlých WWI, Temelín 19.21 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 19.21 km
Spořitelna Strakonice 19.22 km
Šmidinger Josef 19.22 km
Strakonice 19.22 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 19.22 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 19.23 km
radnice bývalá Strakonice 19.23 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 19.24 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 19.26 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 19.28 km
Pavel Pavel 19.29 km
Turek Roman 19.29 km
Salák Alexander 19.29 km
Kochan Valentin z Prachové 19.29 km
Vachler Petr 19.29 km
Křížková Hana 19.29 km
Čelakovský František Ladislav 19.29 km
Horký František 19.29 km
Rakovický mlýn 19.29 km
Svinětice 19.29 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 19.31 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 19.32 km
pivovar (původní) Strakonice 19.32 km
Pacelice 19.32 km
Temelín 19.33 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 19.38 km
Tři chlapi na cestách 19.39 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 19.4 km
hrad Strakonice 19.4 km
U Masáka 19.42 km
NS Podskalí ve Strakonicích 19.43 km
pěší most Otava, Strakonice 19.45 km
dudácký festival Strakonice 19.49 km
pivovar Strakonice 19.52 km
Sedlec u Temelína 19.6 km
Bohunice 19.61 km
Novodvorský rybník 19.62 km
SDH Chvalšovice 19.62 km
Chvalešovice 19.65 km
Nový Dvůr 19.72 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 19.81 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 19.83 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 19.99 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • špejchar Ražice - otevírací doba

  batoh
  špejchar Ražice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0.08 km
Bankomat ČSOB 0.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.36 km
Bankomat UniCredit Bank 0.42 km
Bankomat Fio banka 0.48 km
Jednota Písek 0.57 km
Bankomat Česká spořitelna 0.63 km
Bankomat ČSOB 0.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.64 km
Bankomat GE Money Bank 0.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.67 km
Bankomat Raiffeisenbank 0.68 km
Bankomat ČSOB 0.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.7 km
Bankomat Oberbank AG 0.71 km
Bankomat Komerční banka 0.72 km
Jednota Písek 0.79 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 0.81 km
Jednota Písek 0.82 km
Bankomat Komerční banka 0.85 km
Bankomat Komerční banka 0.87 km
Jednota Písek 0.96 km
Jednota Písek 1.09 km
Jednota Písek 1.25 km
Bankomat Česká spořitelna 1.43 km
Bankomat Česká spořitelna 1.48 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 1.51 km
čerpací stanice Shell, Písek 1.51 km
čerpací stanice Benzina, Písek 1.56 km
McDonalds, Písek 1.61 km
Bankomat GE Money Bank 1.7 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 2.25 km
Jednota Záhoří 5.45 km
Jednota Kluky 6.62 km
Jednota Kestřany 7.63 km
Jednota Vráž 8.59 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 8.68 km
Jednota Čejetice 11.73 km
Jednota Štěkeň 11.88 km
Jednota Albrechtice 12.57 km
Jednota Podolí 12.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 12.93 km
Jednota Jetětice 12.96 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 13.1 km
Bankomat GE Money Bank 13.22 km
Bankomat Komerční banka 13.24 km
Bankomat Česká spořitelna 13.29 km
Jednota Slabčice 13.32 km
Jednota Drahonice 13.55 km
Jednota Přeštovice 13.7 km
Jednota Cehnice 14.05 km
Jednota Krč 14.47 km
Jednota Varvažov 14.49 km
Jednota Velká Turná 14.72 km
Jednota Kučeř 15.22 km
Jednota Květov 15.36 km
Jednota Lom 16.37 km
Jednota Radomyšl 16.4 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 16.74 km
Jednota Sedlice 17.32 km
Jednota Borovany 17.47 km
Jednota Bernartice 17.52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 18.02 km
Bankomat Česká spořitelna 18.12 km
Bankomat Komerční banka 18.14 km
Jednota Škvořetice 18.17 km
Jednota Vodňany 18.23 km
Bankomat GE Money Bank 18.24 km
Bankomat GE Money Bank 18.25 km
Bankomat Česká spořitelna 18.28 km
Jednota Čimelice 18.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.43 km
Jednota Čičenice 18.43 km
Bankomat ČSOB 18.44 km
Bankomat Komerční banka 18.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.52 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 18.54 km
Jednota Vodňany 18.59 km
Jednota Strakonice 18.62 km
Bankomat ČSOB 18.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.67 km
Jednota Strakonice 18.71 km
Bankomat Česká spořitelna 18.78 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 18.79 km
Jednota Strakonice 18.87 km
Bankomat Česká spořitelna 18.88 km
Bankomat ČSOB 18.89 km
Supermarket Strakonice 18.91 km
Jednota Strakonice 18.94 km
Bankomat ČSOB 18.96 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 18.99 km
Bankomat UniCredit Bank 19.03 km
Bankomat Fio banka 19.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.07 km
Jednota Strakonice 19.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.09 km
Jednota Strakonice 19.13 km
Bankomat Česká spořitelna 19.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.17 km
Bankomat ČSOB 19.17 km
Bankomat GE Money Bank 19.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.2 km
Bankomat Komerční banka 19.21 km
Jednota Strakonice 19.21 km
Bankomat Česká spořitelna 19.21 km
Fortna Strakonice 19.21 km
Jednota Strakonice 19.44 km
Jednota Strakonice 19.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.89 km

mohlo by Vás zajímat

pamětní deska Fráňa Šrámek

batoh
pamětní deska Fráňa Šrámek
Šumava A-Z: památníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

hrob Jan Cimbura

batoh
hrob Jan Cimbura
Šumava A-Z: památníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Zelené srdce Evropy - tak se také nazývá Šumava - jeden z největších lesních porostů ve střední Evropě, Šumava. Rozlehlé náhorní planiny, rašeliniště, ledovcová jezera, hluboké lesy, divoké bystřiny, hrady, zaniklé obce, zříceniny, lidová architektura, kaplie, Vchynicko-tetovský a Schwarzenberský kanál, nejen to, ale mnohem víc je Šumava. To si uvědomovali již naši předkové a před sto lety v roce 1911 podali první žádost o vyhlášení národního parku na Šumavě. Až v roce 1991 se stala Šumava se svými 680 km2 největším národním parkem v ČR. Šumava jako typická lesní oblast středohorského charakteru je dodnes domovem původní středoevropské lesní zvěře. V lesích Šumavy se volně pohybuj losi a rysi, kteří byli do volné přírody vráceni v 80. letech. V potocích žije populace raka říčního. Na rašeliništích se vyskytuje vzácný tetřívek, v horských oblastech mohou návštěvníci zaslechnout tokání tetřeva a na otevřených mokřadech mohou pozorovat jeřábka lesního. Trasy pro pěší turistiku jsou doplněny i o trasy pro vozíčkáře a pro maminky s kočárky (více v této sekci Doprava – pro vozíčkáře). Rozsáhlá síť cyklotras láká pak na Šumavu každoročně tisíce turistů stejně tak, jako vodácký sport. Horní tok Vltavy, Otava a Vydra jsou splavné od jara do podzimu a sjet je může opravdu každý, kdo si půjčí loď. Lipno pak nabízí celoroční koupaní ať už v přímo v přehradě nebo v aqvaparku Lipno. Šumava díky vysoké nadmořské výšce a v zimě stabilní sněhové pokrývce má ideální podmínky pro zimní sporty. Většina běžeckých tratí je v poloze nad 1000 metrů nad mořem – více Bílá stopa. Běžecké stopy se upravují od poloviny prosince do konce března. Milovníci sjezdového lyžování jistě ocení vysokou kvalitu služeb, které poskytují ski areály Zadov-Churáňov, Lipno Kramolín, Špičák, Železná Ruda, bavorský Velký Javor nebo Mitterdorf - Philippsreut, rakouský Sternstein či Hochficht. K dovolené na Šumavě neoddělitelně patří návštěva historického města jako Prachatice, Sušice, Český Krumlov, hradu Velhartice, Rábí, Švihov, Kašperk, zámku Rožmberk, kláštera ve Vyšším Brodě a mnoha dalších. Rekreační střediska či odlehlá místa, apartmány, hotely, horské chaty a horské hotely, chaty a chalupy, pensiony jsou na Šumavě po celý rok připraveny vám nabídnout kvalitní a levné ubytování.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna: 

A na to zase Vojta: „Chci to zvědět, musím to zvědět, ale já se ptát nemohu, se mnou by se nerozpovídala. Ty se jí budeš vyptávat, ty, Apoleno! — Na všecko, na nic nezapomínej, rozumíš ? Já budu poslouchat. Vojska táhla po Blatech, pravíš, vojska táhla a vojny se vedly. Kdo byl silný a chytrý, vyhrál, ten nebo ten. A já ti povídám, zase se povedou vojny a zas vyhraje, kdo je silný a chytrý..."

Vmyslil, vmluvil se do vřavy bitevní, která, vynořujíc se ze šerých, omšených dob dávné minulosti, vyvstávala před jeho duševním zrakem. Z jeho očí jiskry sršely, pěsti se za­tínaly ...

Lány vpravo, lány vlevo — širé lány do nekonečna, holé, zorané, jen tu a tam ještě strniště, hnědožluté, hnijící traviny, mrkavě po nich běžely, hrály šikmé paprsky odpoledního slun­ce jesenního; na nízkém obzoru kupily se páry, tu bělavé, onde zahnědlé, podobné špinavému kouři; lehaly na dálné modré hory, jichž obrysy se stíraly v jejich kotoučích, a blankyt nebeský přibíral zelenavých odstínů. Před rychle vykračující mladou trojicí rozkládala se Blata, místy zelená ještě jako čerstvý brčál, jinde prohnědlá, šerá, žlutá, posetá většími i menšími loužemi, jichž tiché hladiny se leskly v slunci jako zrcadla, a vzduchem táhly dlouhé stříbrné pavučiny babího léta, váznoucí na drobných křích, na skupinách planých růžin, bodláků, hlohových houštin, otáčející se o všeliký předmět, o drobné rostlinky, po zemi se plazící, obetkávajíce je stříbřitým vyšíváním, přilípajíce se na oděv, na ruce, na tváře, na vlasy kráčejících jim v ústrety lidí. Apolena jich měla celé třásně na vlasech, na brvách, na řasách; lehtaly ji, v samém smíchu se s nimi rvala; a poletující nad jich hlavami čejky křičely, jako by se posmívaly jejím pokusům zbaviti se těchto dotěrných dítek posledních teplých dnů roku.

Blížili se křivolakému toku potoka Soudného, kynuly jim potroušené vysoké topoly a osiky, jež lemují jeho bahnité, rákosím zarostlé břehy, v samém srdci Blat se ocitli. Jako uhlí černá zem, z níž vyrůstaly trsy tlících skřípin, houpající se pod jejich kroky rašelina; půda rozbrázděna, rozryta všemi směry, památka, již zanechala stáda vepřů, kteří donedávna se tu pásli; díry, černou vodou naplněné, zbytky trávníku udupané kopyty hříbat, jež od nepamětných let se na těchto místech proháněla.

Když došli potoka, přes nějž vedla lávka — dvě prkna bez všelikého zábradlí, Vojta stanul,udo kalných vod se zadí­val.

„Pohlédni, Václave," pravil, „z dalekých hor přicházejí tyto vody, selskými grunty protékají, a přece prý jsou knížecí. Když sedláci chtějí zavlažit louky, brání se jim v tom, a sedláci mlčí. A ryby jsou knížecí a knížecí rybníky plní, ha, ha, ha! A to prý je právo!... A já ti zas povídám, že to právo není! Voda patří každému a ryba je toho, kdo ji chytne. Knížecí v těchhle vodách už nebudou dlouho lovit ani jiným bránit v lovení, a Horní rybník i Volešek i Bezdrev budou taky pro všecky, pro všecky, rozumíš, pro které já budu chtít, aby byly. Já, rozumíš, já, já!"

Václav přisvědčil; dle jeho rozumu ani jinak být nemohlo. Apoleniny líce hořely, její černé oči utkvěly na Vojtovi s vý­razem nadšeného obdivu. Toto sebevědomí hochovo jí impo­novalo ze všeho nejvíce. Nepřemítala o něm, neuvažovala, co v něm je klamného, fantastického. Trysklo z jeho síly a k síle žena lne...

Došli do Zbudova, prošli vraty statku Kubatovic. Na zá­praží stála babička, shrbená, maličká, svátečně oděná. Usmí­vala se, smály se sivé, staré oči, smál se z nich modrý blankyt nebeský, rozdováděly se sluneční paprsky po nesčíslných vráskách a rýhách vetchého, zvadlého obličeje, a bylo, jako by i všecky tyto vrásky a rýhy, jedna každá zvlášť a všecky dohromady, se smály a plesaly.

„Hněvat bych se měla, vnučko, opravdu hněvat," uvítala Apolenu; „tys mi tenkrát dala, jaks utekla, vjíš! Umřít mohla bába z toho strachu a soužení! To byl nápad, odpusť ti Pánbůh! A potom, ani přeptat se nepřišla, jak je bábě a jak přečkala leknutí... Vjída, vjída děti..."

„Babičko zlatá, vždyť jsme vám vzkázali, že všecko je dobře..."

„Dyť je dobře, dyť je dobře. Jen dyžs přišla, děvečko, potěšit bábu. Vjítám tě, vjítám a tebe taky, chlapče! Jak se máš ? To byly strachy o tebe! Nu, zaplať Pánbůh, že to nedo­padlo hůř. Však tvůj táta nám povjídal, a o tom panu správci taky, tam na Hlubokej, co se vás zastal. Nu, hodnej pán, dej mu Pánbůh štěstí za to! Ten na Vondrové tenkrát, ten takovej nebyl, dej mu Pánbůh nebe a odpusť mu jeho vjiny! Ten by se vás nebyl zastal. Nu, Němec byl tvrdý jako křesadlo, ani rozprávět s náma neuměl, jen nadávat a klít. Nu, už je na boží pravdě a doklel. Proklínali ho, ale já jsem ho neproklínala, vjíte! Odpouštět se má, děti, aby Pánbůh taky odpustil. Nu, pojďte děti, vejděte ke mně do komůrky, v sednici se sešla obec a muži se radí... A tenhle, kdo je ten ?"

Ukázala na Vojtu. Pověděli jí. Prohlédla si zkoumavým okem hříbka, vzpomněla si.

„Aj — už vím, to je ten tý Mariány, co šla do světa, co váš táta mu stál kmotrem. Nu, pojď taky, chlapče, pojď! Vítám tě."

„My potom přijdeme, bábo," ujal se slova Václav, „jen co trochu uslyšíme, jak se obec radí. Budete nám povídat, jak bývalo na Blatech, viďte? — A potom o Kubátovi, co dal hlavu za Blata."

„I budu povjídat, chlapče, budu — jenže paměť už se krátí. Už jsou tu léta, můj Bože, léta!"

Odvedla si vnučku do své komůrky a hoši zůstali v před­síni, kde kromě nich stálo ještě asi deset synků a chasníků. Dveře do světnice byly otevřeny dokořán.

Ve světnici mužů namačkáno — jedva místo stačilo. Sklenic dlouhé řady po stolech, dva tři mladí lidé pilně nosili pivo. Kotouče modrého dýmu tabákového se valily k dosti nízkému stropu, pod nímž se široce rozplývaly. Slovo sem, slovo tam, v temný šum splývaly hlasy.

Obec se radila. Forma porady nebyla nijak parlamentární; nikdo nepředsedal, nikdo neřídil debatu, a přece bylo, jako by každý slyšel, o čem ten který mluvil. Skupiny hlav se tvořily, skláněli se druh ke druhu, jak podle sebe a proti sobě seděli, pak některý vstal, k jiné skupině přistoupil, posedl k ní a mlu­vil, krátce, věcně, vážně; tu a tam ozvala se krátká, úsečná řeč a všichni vůkol ztichli a naslouchali chvíli, načež šumný hovor se rozpředl znovu. Nebylo stran, nebylo výkonů řečnických, nebylo napohled ani růzností v názorech, a přece tu běželo o řešení otázky, jež nadobro a navždy měla učinili konec od nepaměti panujícím poměrům. Cosi dojemného tryskalo z valné hromady těchto typických jihočeských tváří, těchto po valné většině statných, hřmotných, ba obrovitých postav, v nichž žil a byl a z nichž mluvil nezdolný a klidný ve svém konzervatismu duch celého národa, po dlouhé věky šlapaného, mučeného, porobeného, ale přes všeliká protivenství nezni­čeného a ve svém jádru nezměněného. Jakmile se přesvědčili, že poměry časové vyžadují změnu po tak dlouhou dobu platného zvyku a řádu, přistoupili také všichni, jednou myslí jsouce jati, ku provedení nutných změn. Na všechno pomyslili, o všech drobnostech důkladně a zrale již dříve byli uvažovali. Žádná z obcí, žádný z jednotlivých příslušníků obcí nesměl býti zkrácen, aniž komu křivda se měla stati. Dej jim do rukou řetěz odborného zeměměřiče, aby každému odměřil, co mu patřit bude; dej jim papír a inkoust, aby načrtli výměry ploch a vypočítali v cifrách, jak velký každého bude podíl: odmítnou a řeknou, toho že nedovedou.

Zato všichni vůbec a každý z nich zvlášť nosili v hlavě cosi jako jasně rozměřený plán celých širých Blat a dopodrobna a neomylně dovedli udat, které obci a kterému v ní žijícímu sedlákovi ten který díl připsati dlužno, a podivná věc, jak plán celku, tak i rozvrh dílů, jak si ho představovali, ve všech hlavách byl stejný, skoro totožný. A jedna řeč. „Žádná hádka, žádné spory, žádný advokát! My si to spravíme sami, geometr to rozměří, jak my to udáme, a tak se to pak zanese do katastru..."

Devět blatských obcí, devět dílů zprva. Ale průhony jsou do Blat pro dobytek také z jiných obcí. Na ty také třeba pomyslit, náhradu jim dát; kromě toho jsou jednotlivci z jiných obcí, kteří mají právo pastvy na Blatech a za to daň platí: i těm dlužno bud právo odkoupit nebo vykázat a vepsat jim do knih kus pozemku. Tohle se týče v prvé řadě obce Hlavatecké, pročež se této vykáže její celkový podíl na Blatech a ten ai si ona pak rozdělí na základě zvláštní porady. S tím Hlavatečtí souhlasí, proto se nedostavili k této všeobecné poradě.,.

Vojta podepřen o veřej naslouchal s vytřeštěnými zraky. Co slyšel a viděl, působilo naň přemocným dojmem. On zajisté znal na Blatech každý keř, každou strouhu a každou píd půdy, — v té příčině se nedoslechl ničeho, co by mu bylo novým; ale hovor o majetku a najmě o majetku jednotlivců přinášel mu nové pojmy. Blata náležela sedlákům — toť bylo vše, co o nich věděl; sedláci, co jich tu bylo, pasou tam svůj dobytek, a on pase koně jednoho z nich! Ale onen jeden je otec Apolenin. Apolena pak je jeho svět, jeho blaho, jeho pýcha; jí k nohám by složil vše, co vně sebe vidí; cítil zajisté už dávno, že se v něm dála ohromná změna: jeho divokým, nezřízeným žádostem, jež donedávna jako zhoubné plameny šlehaly maně a slepě po všem, co se mu stavilo do cesty a co jakýmkoli způsobem přicházelo jim v dosah, dostalo se pojednou určitého cíle a směru. Vše v něm už dávno vřelo, kvasilo. Pro ni, jí ke cti a slávě a aby jí dokázal, že je hoden její lásky, vidělo se mu vykonat něco velikého, něco, o čem všichni lidé, přítomní i budoucí, budou mluvit s obdivem a s uznáním, o čem se budou skládati pověsti a báje jako o Kubátovi... Kolem jeho skrání budoucí věky utkají zlatou zář, as takovou, jakou vídával na obrazech svatých a světic. Pak s jeho jménem se slije a sloučí navždy jméno Apolenino... Jeho srdce se vznítilo, jakýmsi milým, netušeným, necítěným dosud teplem se za­hřálo ... Cítil nyní pojednou, že otec té dívky, jenž tu seděl s ostatními, je blízkým i jemu, a ostatní, celé toto shromáždění, jež se radilo klidně, vážně, zachovávajíc navzájem dobrou vůli, jsou s Potužákem jedno, a on též je s nimi zajedno, ne­rozlučně s nimi spojen. Poprvé je viděl takto shromážděné, poprvé, co byl živ, vzbudil se v jeho nitru pocit příslušnosti k nim, jednoty s nimi. Tak mocně působil tento cit, že slzy ho zalily, první slzy jiného původu těch, jež kdy do té chvíle vytryskly z jeho očí, a volno a blaze bylo mu v duši. Oné chvíle kdyby Potužák, kdyby kterýkoli z těchto klidně a věcně se radících sedláků byl k němu přistoupil a řekl: „Vojto, podívej se na nás, jak tu jsme všichni zajedno! Tys taky náš, s námi jedno jsi, ale osvědčit se musíš, obětovat se třeba za všecky" — bez rozmyšlení i smrt by byl podstoupil...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky