Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Kluky

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: písecko
GPS: 49°18'53.961"N, 14°14'54.167"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Kluky je název malebné vesnice v Jižních Čechách v okresu Písek na úpatí Píseckých hor. První písemná zmínka o vsi Kluky je z roku 1323. Kolem poloviny našeho století zapsal archeolog Bedřich Dubský do inventární knihy píseckého muzea zlomky nádob z 13. století, jež byly nalezeny v čp. 10 v Klukách. Stejně starou keramiku odevzdal do muzea v roce 1961 tehdy dvanáctiletý Jiří Kolařík, který ji objevil na staveništi hokejového stadionu. Roku 1964 na stejném místě objevil další nálezy z uvedeného období archeolog píseckého muzea Jiří Fröhlich. V roce 1974 při kopání základů rodinného domku čp. 29, patřícího rodině Bílých, byla nalezena středověká tuhová zásobnice, která měla ve stěně ještě další malé otvory. Z původního obsahu zůstala na vnitřních stěnách nádoby zčernalá vrstva. Další zmínky o existenci obce pocházejí z 15. století, kdy roku 1451 vstoupila Anežka, dcera po Radečkovi z Kluk, otcovským statkem tamtéž ležícím, ve svazek s manželem svým Janem z Kluk. Roku 1465 prodal Matyáš "Faber de Kluk", syn Vocelkův, dvůr tamtéž svému švagrovi Markovi z Kluk. Rovněž prodal roku 1482 Petr Baroch z Kluk dvůr s půl lánem pozemků Matyáši z Kluk a roku 1484 Bartoloměj, jinak Bareš z Údraže, držel dvůr manský v Klukách a zapisuje svému synu Janovi po své smrti 5 kop grošů českých na svém dědičném dvoře poplužním v Klukách. V 16. století drželi Kluky zvíkovští Švamberkové a 1. prosince 1575 koupil jeden díl obce Bohuslav Kalenice, po jehož smrti převzal statek jeho syn Oldřich. (Bohuslav Kalenice byl od roku 1572 také pánem Chřešťovic). Oldřich se oženil s Annou, dcerou Buriana Tetaura z Tetova. Pozdější povstání českých stavů proti Habsburkům se mu na rozdíl od mnoha jiných nestalo osudným - zdá se, že zemřel na jeho počátku a nestačil tedy připojit se k povstalcům. Vdova Anna, která se synem Janem Adamem sídlila na tvrzi Bzí, nebyla po porážce povstání postižena žádnými tresty. Poněvadž v oněch válečných dobách však bylo obtížné udržet statek pohromadě, roku 1628 byla část majetku prodána Aleně Marii Šternberkové, rozené z Hozlau. Jednalo se o tvrz Chřešťovice s poplužním dvordem v Dobešicích, díl řeky Vltavy s třemi mlýny a vsi Kluky, Březí a Dobešice a vyplacená suma činila 12.500 kop grošů míšeňských. Od té doby byly osudy Kluk spojeny s osudy statku chřešťovického. Už roku 1636 byl majetek prodán Kateřině Kotarové a roku 1642 zase Janu Jiřímu Kořenskému z Terešova. Ten spojil svůj statek Radomilice se zbožím chřešťovickým a přikoupil roku 1662 dvůr v Jehnědnu, což vše pak držel spolu se svou manželkou Annou Zuzanou Čábelickou ze Soutic. Roku 1669 ve své závěti vše odkázal svému strýci Václavu Kořenskému z Terešova. Chřešťovický statek včetně vsi Kluky prodán už v říjnu 1679 obci Nového Města Pražského a od ní majetek v listopadu 1695 zakoupil i se statkem v Oudraži a Jehnědnu Zikmund Ludvík hrabě z Trauttmansdorfu, držitel panství protivínského. Jeho dědicové pak dne 20. května 1711 prodali statek knížeti Adamu Františkovi ze Schwarzenbargu (byl to onen Adam František, jenž byl nešťastnou náhodou zastřelen roku 1732 na lovu u Brandýsa nad Labem císařem Karlem VI.) Tento rod zůstal pak až do roku 1848 pro obyvatele Kluk a okolí vrchností. Když roku 1711 kníže Adam František koupil statek chřešťovický, patřily k němu Chřešťovice s bývalou tvrzí, Kluky, Březí, Jehnědno, Údraž, Slavětice, dále poplužní dvory chřešťovický, údražský, jehnědský, březský, slavětický a Nový Dvůr (patrně dvůr v Temešváru). Kdy byl poplužní dvůrd v Klukách zrušen a rozdělen osadníkům není přesně známo, ani u žádného čísla v gruntovních knihách není poznamenání, že by mu byly přiděleny pozemky ze zrušeného dvora. Název obce bývá odvozován od staroslovanského výrazu "klučiti", tedy mýtiti les. Na takto vzniklém vymýceném místě byla založena osada s původním názvem Klúky. Postupem času se pak název pozměnil na Klauky, německy Klauk. V gruntovní knize z roku 1739 je použit opět tento název - Klauky. V 19. století se pak pojmenování změnilo na Klouky, což také v lidové řeči přežívá dodnes, ačkoliv podle Statistického lexikonu obcí v Čechách, vydaného ministerstvem vnitra roku 1923, je jedině správný název obce Kluky. Osada Březí, která k obci Kluky náleží, dostala své jméno podle místa, kde byla založena a kde patrně dříve býval březový háj či lesík. Pamětihodnosti: návesní kaple se zvonicí, pomník padlým v I. světové válce, pomník FR. RAKOVAN, průčelí a brána s brankou u venkovské usedlosti čp. 18, výklenková kaple u silnice do Mlaky ve směru z obce Kluky, výklenková kaple v Mlakách, kaple uprostřed osady Mlaka u Klouk. Části obce: Kluky, Březí, Dobešice a samoty Probulov a Mlaka.

odkaz: Kluky

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlých WWI, Kluky

batoh
pomník padlých WWI, Kluky
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple Kluky

batoh
kaple Kluky
Šumava A-Z: kaple
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník František Rakovan, Kluky

batoh
pomník František Rakovan, Kluky
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Probulov

batoh
Probulov
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pomník padlých WWI, Kluky 0 km
kaple Kluky 0.01 km
pomník František Rakovan, Kluky 0.01 km
Probulov 1.46 km
kaple Chrastiny 2.88 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 2.88 km
Chrastiny 2.9 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 2.99 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 3.04 km
zámek Chřešťovice 3.04 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 3.04 km
Husová Anna Regina 3.06 km
Chřešťovice 3.06 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 3.12 km
SDH Chřešťovice 3.15 km
rybník Podhorák 3.25 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 3.34 km
Ohnivé léto 3.69 km
minerál písekit 3.75 km
hadiště Chřešťovice 3.96 km
hřbitov Horní Záhoří 3.96 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 3.96 km
fara Horní Záhoří 3.97 km
Hogo fogo Homolka 3.98 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 3.99 km
hřbitov Chřešťovice 3.99 km
Ohnivé léto 4 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 4.01 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 4.02 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 4.03 km
Dolní Novosedly 4.08 km
kaple Dolní Novosedly 4.11 km
rozhledna Jarník 4.13 km
SDH Dolní Novosedly 4.15 km
Skalička 4.44 km
nádraží Záhoří 4.5 km
vyhlídka píseckých lesníků 4.62 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 4.63 km
kaple Svatonice 4.7 km
Svatonice 4.74 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 4.76 km
Jehnědno 4.8 km
Výlet 4.87 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 4.92 km
Podolský most, Vltava 5.02 km
NS Lesní dřeviny 5.12 km
Bolestné kameny 5.4 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 5.71 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 5.73 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 5.73 km
Údraž 5.74 km
pomník padlých WWI, Údraž 5.74 km
tvrz Údraž 5.74 km
lesní hřbitov Písek 5.74 km
památník bernartickým hrdinům, les... 5.77 km
SDH Údraž 5.78 km
Údražský rybník 5.81 km
hrob Otakara Jeremiáše 5.82 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 6.03 km
NS Cesta drahokamů 6.03 km
Vlastec 6.2 km
kaple sv. Václava, Vlastec 6.21 km
pomník padlých WWI, Vlastec 6.25 km
vlaková zastávka Vrcovice 6.27 km
dětské hřiště Logry, Písek 6.29 km
SDH Vrcovice 6.3 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 6.3 km
Hessoun Josef, Msgre. 6.3 km
Vrcovice 6.3 km
vlaková zastávka Písek město 6.32 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 6.34 km
Zemský hřebčín Písek 6.35 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 6.36 km
vila Adolfa Raaba, Písek 6.51 km
Už zase skáču přes kaluže 6.52 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 6.65 km
pomník padlých WWI, Písek 6.65 km
kaple Panny Marie, Písek 6.67 km
pamětní deska francouzským vojákům... 6.67 km
Vojníkov 6.68 km
SDH Vojníkov 6.68 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 6.7 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 6.72 km
pomník Františka Žáka 6.96 km
Žák František, generálmajor 6.96 km
Paseky 7 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 7.02 km
kaple Paseky 7.05 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 7.1 km
Jeremiáš Otakar 7.1 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 7.11 km
Kronbergerův altán, Písek 7.12 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 7.13 km
hotel Otava, Písek 7.14 km
synagoga Písek 7.15 km
fontána u hotelu Otava, Písek 7.16 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 7.17 km
mezinárodní folklorní festival, Pí... 7.18 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 7.2 km
Palackého sady, Písek 7.2 km
památník Adolfa Heyduka 7.2 km
Heyduk Adolf 7.2 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 7.21 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 7.23 km
fara Písek 7.24 km
Sokol Písek 7.24 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 7.24 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 7.25 km
pomník padlých WWII, Písek 7.25 km
morové sousoší Písek 7.26 km
Schrenkův pavilon, Písek 7.26 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 7.28 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 7.28 km
pítko Písek 7.28 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 7.3 km
pomník padlých WWI, Paseky 7.31 km
Bakaláře, Písek 7.32 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 7.32 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 7.33 km
mohyla z doby bronzové, Písek 7.33 km
Písek 7.33 km
Dobré světlo 7.33 km
dětské hřiště park Písek 7.34 km
Festival nad řekou 7.34 km
Srnka Jiří 7.35 km
Putna Martin C. 7.35 km
Pilař Radek 7.35 km
Filip František 7.35 km
Brukner Petr 7.35 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 7.35 km
Dům U Bílého beránka, Písek 7.35 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 7.36 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 7.36 km
festival Cool v Plotě 7.36 km
radnice Písek 7.36 km
Horáková Milada, JUDr. 7.38 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 7.38 km
památník letcům RAF, Písek 7.39 km
Dům U slona, Písek 7.4 km
fontána Sladovna, Písek 7.4 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 7.4 km
hradní kašna Písek 7.41 km
Štíty království českého, Štíty Př... 7.42 km
hrad Písek 7.42 km
infocentrum Písek 7.42 km
Prácheňské muzeum, Písek 7.42 km
pamětní deska českých králů 7.43 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 7.43 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 7.44 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 7.44 km
Šrámek Fráňa 7.44 km
Odcházeti s podzimem 7.44 km
Putimská brána 7.45 km
Dům u koulí, Písek 7.45 km
Měsíc nad řekou 7.46 km
městská vodní elektrárna Písek... 7.46 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 7.47 km
Lístek do památníku 7.47 km
hradby Písek 7.47 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 7.48 km
kamenný most Otava, Písek 7.48 km
V peřině 7.48 km
Stříbrný vítr 7.48 km
Cipískoviště, Písek 7.52 km
strom hrdina, akát Písek 7.53 km
koupaliště Písek 7.57 km
Ohnivé léto 7.59 km
Kluci na řece 7.59 km
sochy sochařské sympozium Písek 7.6 km
kaple sv. Václava, Tálín 7.62 km
dětské hřiště ostrov Písek 7.65 km
pěší most Otava, Písek 7.67 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 7.68 km
hřbitov bývalý Písek 7.68 km
Čtyři slunce 7.69 km
Tálínský rybník 7.69 km
hrob Otakara Ševčíka 7.7 km
Tálín 7.7 km
hrázděná restaurace, Písek 7.78 km
Trhák 7.79 km
pamětní deska osvobození Písek 7.8 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 7.81 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 7.82 km
fara Albrechtice nad Vltavou 7.85 km
Albrechtice nad Vltavou 7.86 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 7.88 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 7.88 km
nádraží Písek 7.9 km
pomník padlých WWI, Selibov 8 km
Selibov 8.01 km
kaple Selibov 8.03 km
pohádková kovárna Selibov 8.06 km
Kluci z bronzu 8.06 km
Žižkova kasárna, Písek 8.06 km
Albrechtická lípa 8.13 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 8.15 km
Ježek Jaroslav 8.15 km
vlaková zastávka Písek 8.17 km
Čáp František 8.24 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 8.41 km
dětské dopravní hřiště Písek... 8.47 km
dětské hřiště Písek 8.49 km
kostel sv. Václava, Písek 8.5 km
Kavkovna 8.51 km
hřbitov starý Písek 8.51 km
MVE Písek 8.65 km
Selibovský rybník 8.75 km
židovský hřbitov Písek 8.83 km
Discopříběh 8.87 km
plovárna U sv. Václava, Písek 8.89 km
památník obětí fašismu, Oslov 9.05 km
hřbitov Oslov 9.05 km
Trápení 9.08 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 9.09 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 9.1 km
studánka U Smetáka 9.12 km
SDH Křenovice 9.14 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 9.23 km
hřbitov vojenský Písek 9.24 km
Žďár u Protivína 9.25 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 9.25 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 9.26 km
pamětní deska Josef Bílý 9.28 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 9.28 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 9.38 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 9.54 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 9.54 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 9.73 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 9.73 km
Zátavský most 9.78 km
fara Oslov 9.78 km
Oslov 9.8 km
kostel sv. Linharta, Oslov 9.81 km
pomník padlých WWI, Oslov 9.84 km
kaple Maletice 9.91 km
pomník padlých WWI, Maletice 9.92 km
Maletice 9.93 km
lípa u Putimské silnice 10.06 km
Žďárské Chalupy 10.16 km
nádraží Putim 10.2 km
Na Vápenici 10.25 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 10.28 km
tvrz Klokočín 10.39 km
Markéta Lazarová 10.39 km
NS Čertova stezka 10.4 km
Klokočínský rybník 10.42 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 10.44 km
Klokočín 10.46 km
soutok Otava - Blanice 10.46 km
pověstí o Čertově strouze 10.47 km
Čertova strouha 10.47 km
řeka Blanice 10.49 km
hřbitov Myšenec 10.5 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 10.5 km
Podkostelní rybník, Putim 10.51 km
zřícenina hradu Myšenec 10.52 km
dětské hřiště Myšenec 10.6 km
Myšenec 10.62 km
pomník padlých WWI, Myšenec 10.63 km
kostel sv. Havla, Myšenec 10.64 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 10.66 km
kaple sv. Anny, Putim 10.74 km
pamětní deska J. Š. Baar 10.74 km
SDH Putim 10.86 km
hřbitov Putim 10.87 km
Záhada putimské kostnice 10.87 km
kostel sv. Vavřince, Putim 10.87 km
Putim 10.88 km
hrob Jan Cimbura 10.89 km
pomník padlých WWI i II, Putim 10.9 km
silniční most Blanice, Myšenec 10.91 km
fara Putim 10.91 km
dětské hřiště Putim 10.96 km
Cernan Eugene Andrew 10.97 km
náves Putim 10.98 km
pamětní deska Jan Cimbura 10.99 km
dům Jana Cimbury, Putim 10.99 km
Poslušně hlásím 11 km
filmová četnická stanice Putim 11 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 11.05 km
kamenný most Blanice, Putim 11.06 km
Roučků mlýn, Putim 11.1 km
Krška Václav 11.16 km
Benešovský mlýn 11.16 km
silniční most Blanice, Putim 11.23 km
věžový vodojem Vráž 11.23 km
Hrubec Rudolf 11.24 km
kašna Bernartice 11.27 km
pomník padlých WWI, Bernartice 11.27 km
Všeteč 11.27 km
paraskupina Intransitive 11.3 km
Bernartice 11.3 km
fara Bernartice 11.32 km
zámek Vráž 11.32 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 11.34 km
kostel sv. Martina, Bernartice 11.36 km
pomník padlých WWII, Bernartice 11.44 km
SDH Zlivice 11.49 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 11.5 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 11.5 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 11.5 km
Zlivice 11.51 km
Nová a Stará Vráž u Písku 11.52 km
rybník Dejmov 11.52 km
Krzák Rudolf 11.53 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 11.53 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 11.53 km
Husova kaple Bernartice 11.62 km
památník popravených Bernartice 11.7 km
hřbitov Bernartice 11.71 km
vlaková zastávka Čížová 11.75 km
rybník Rabyň 11.96 km
šlechtický pivovar, Čížová 11.97 km
infocentrum Čížová 12.01 km
Čížová 12.09 km
sýpka Čížová 12.12 km
kaple sv. Anny, Oslov 12.14 km
zámek Čížová 12.16 km
Svatá Anna 12.18 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 12.18 km
rodný dům Jana Čarka 12.28 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 12.28 km
Smutný život, Jan Čarek 12.28 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 12.28 km
Čarek Jan 12.28 km
fara Heřmaň 12.28 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 12.32 km
Heřmaň 12.33 km
hrob Jana Čarka 12.33 km
pamětní deska Jan Čarek 12.33 km
dětské hřiště Heřmaň 12.33 km
hřbitov Heřmaň 12.34 km
SDH Heřmaň 12.35 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 12.37 km
Plavecký mariáš 12.43 km
kaple sv. Anny, Protivín 12.48 km
kaple Panny Marie, Protivín 12.48 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 12.5 km
evangelická církev metodistická, P... 12.56 km
platanová alej Protivín 12.59 km
židovský hřbitov Protivín 12.6 km
pivovar Platan, Protivín 12.6 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 12.6 km
sýpka Protivín 12.63 km
fara a špitál Čížová 12.65 km
Zvíkovský Vltavský most 12.65 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 12.65 km
Sokolovna Protivín 12.66 km
studna krytá Čížová 12.66 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 12.67 km
kaple sv. Barbory, Čížová 12.69 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 12.7 km
kaplička Panny Marie, Protivín 12.7 km
Štědronín - Plazy 12.71 km
pomník padlých WWI, Protivín 12.71 km
hřbitov Protivín 12.72 km
hřbitov Čížová 12.73 km
zvonice Čížová 12.75 km
nádraží Ražice 12.78 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 12.82 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 12.83 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 12.85 km
Zvíkovský Otavský most 12.86 km
Zvíkovské Podhradí 12.89 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 12.91 km
Krokodýlí ZOO Protivín 12.94 km
golf Kestřany 12.97 km
naučná stezka na břehu Blanice 13.05 km
špejchar Ražice 13.07 km
Protivín 13.12 km
památník města Protivína 13.18 km
kaple Neznašov 13.21 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 13.22 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 13.23 km
zámek Neznašov 13.24 km
děkanství Protivín 13.24 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 13.27 km
pamětní deska Václava Raba 13.34 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 13.34 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 13.34 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 13.35 km
řeka Skalice 13.37 km
platan javorolistý, Protivín 13.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 13.39 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 13.4 km
Ražice 13.41 km
pomník padlých WWI, Ražice 13.42 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 13.44 km
Už zase skáču přes kaluže 13.45 km
zámek Protivín 13.46 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 13.51 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 13.55 km
kaple Všemyslice 13.55 km
SDH Všemyslice 13.57 km
Všemyslice 13.57 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 13.59 km
zámek Kestřany 13.59 km
pomník padlých WWI, Kestřany 13.6 km
Horní tvrz Kestřany 13.6 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 13.65 km
Kestřany 13.65 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 13.72 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 13.72 km
jilm vaz Kestřany 13.73 km
SDH Kestřany 13.75 km
Lhota u Kestřan 13.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 13.79 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 13.79 km
silniční most Otava, Kestřany 13.82 km
židovský hřbitov Neznašov 13.85 km
soutok Lužnice - Vltava 13.92 km
řeka Lužnice 13.92 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 13.95 km
pomník padlých WWI i II, Radětice... 13.98 km
židovský hřbitov Koloděje nad Lužn... 13.99 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 14.05 km
U Masáka 14.07 km
řeka Otava 14.11 km
pomník padlých WWI i II, Koloděje ... 14.19 km
zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužn... 14.21 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 14.21 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kolodě... 14.22 km
dětské hřiště Koloděje nad Lužnicí... 14.22 km
kaple Radětice 14.22 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 14.22 km
SDH Koloděje nad Lužnicí 14.34 km
pamětní deska Alfréda a Emila Rado... 14.34 km
Radok Emil 14.34 km
Radok Alfréd 14.34 km
rodný dům Alfréda a Emila Radoků, ... 14.34 km
hrad Zvíkov 14.34 km
lesní budhistický klášter Koloděje... 14.35 km
Koloděje nad Lužnicí 14.36 km
památník Matěje Kopeckého, Koloděj... 14.37 km
kontribuční sýpka a Josefovský špý... 14.51 km
Stanice Pomoc přírodě, Týn nad Vlt... 14.57 km
Dobev (Stará a Nová) 14.62 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 14.63 km
zámek Drhovle 14.65 km
Drhovle Zámek 14.65 km
modřínová alej, Týn nad Vltavou... 14.77 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 14.87 km
Bohunice 14.9 km
Dolní Ostrovec 14.9 km
Cihelny 14.91 km
NS lesní Semenec 15 km
NS Onen Svět 15 km
rozhledna Semenec 439 m n. m. 15.03 km
SDH Týn nad Vltavou 15.04 km
lipová alej míru, Týn nad Vltavou... 15.13 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 15.15 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 15.22 km
Panský rybník, Temelín 15.35 km
Benda Břetislav 15.46 km
Vlk Miloslav PhDr. kardinál 15.46 km
nádraží Týn nad Vltavou 15.46 km
rybník Školňák, Temelín 15.46 km
pomník padlých WWI, Temelín 15.47 km
SDH Velká 15.48 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 15.49 km
Velká 15.5 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 15.5 km
Temelín 15.55 km
památník bitvy u Sudoměře 15.65 km
bitva u Sudoměře 15.66 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 15.66 km
vlaková zastávka Sudoměř 15.68 km
koupaliště Bechyně 15.74 km
kaple Nuzice 15.77 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 15.77 km
zámek Varvažov 15.78 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 15.82 km
Proč nevěřit na zázraky 15.83 km
Je třeba zabít Sekala 15.83 km
Stříbrná paruka 15.83 km
O zatoulané princezně 15.83 km
Střílej oběma rukama 15.83 km
kaplička Sudoměř 15.83 km
dětské hřiště Týn nad Vltavou... 15.85 km
Varvažov 15.87 km
Ohnivé léto 15.88 km
Husova kaple, Týn nad Vltavou 15.91 km
pamětní deska obětem nacismu, Týn ... 15.92 km
SDH Bechyně 15.92 km
židovský hřbitov Bechyně 15.95 km
Sokolovna Týn nad Vltavou 15.95 km
kaple Panny Marie Karlovské, Týn n... 15.96 km
železný most Vltava, Týn nad Vltav... 15.98 km
hřbitov Bechyně 15.99 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 16 km
hrob Rudolf Krajc 16 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 16 km
kostel sv. Michala, Bechyně 16.02 km
hřbitov Varvažov 16.03 km
kaple hřbitovní Varvažov 16.05 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 16.06 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 16.07 km
rodný dům Václava Pichla 16.07 km
pamětní deska kněz František Sláma... 16.07 km
fara Bechyně 16.07 km
městské muzeum Bechyně 16.07 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 16.07 km
pamětní deska Václav Pichl 16.08 km
SDH Sudoměř 16.08 km
rodný dům Antonína Jaroslava Puchm... 16.09 km
Puchmajer Antonín Jaroslav 16.09 km
pamětní deska Antonín Jaroslav Puc... 16.09 km
kašna keramická Bechyně 16.11 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 16.11 km
dětské hřiště Sudoměř 16.11 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 16.11 km
hřbitov Týn nad Vltavou 16.11 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 16.11 km
Krajc Rudolf 16.11 km
Zámecké divadlo, Týn nad Vltavou... 16.11 km
Strakonický dudák 16.12 km
Čertova nevěsta 16.12 km
Židova strouha 16.12 km
pamětní deska Josef Sakař 16.12 km
Bechyně 16.12 km
radnice Týn nad Vltavou 16.12 km
dům č.p. 25, Týn nad Vltavou 16.13 km
dům U Modré hvězdy, Týn nad Vltavo... 16.13 km
muzeum Vladimíra Preclíka 16.14 km
Preclík Vladimír 16.14 km
pamětní deska letců, Bechyně 16.14 km
Ohnivé léto 16.14 km
Vltavotýnské podzemní chodby 16.14 km
studna Týn nad Vltavou 16.14 km
radnice Bechyně 16.15 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 16.15 km
kostel sv. Víta, Týn nad Vltavou 16.15 km
infocentrum Bechyně 16.15 km
zámek Bechyně 16.15 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 16.16 km
muzeum turistiky Bechyně 16.16 km
synagoga Bechyně 16.16 km
kašna Týn nad Vltavou 16.17 km
Vojna Jaroslav 16.17 km
Tchán 16.17 km
Týn nad Vltavou 16.17 km
dům U Zlatého slunce, Týn nad Vlta... 16.17 km
infocentrum Týn nad Vltavou 16.17 km
hrob Matěje Kopeckého 16.17 km
kostel sv. Jakuba, Týn nad Vltavou... 16.18 km
vyhlídkové plavby Týn nad Vltavou... 16.19 km
kaple Sudoměř 16.19 km
mlýn Bechyně 16.21 km
Boží muka, Týn nad Vltavou 16.21 km
stará pošta, Týn nad Vltavou 16.21 km
busta František Křižík, Bechyně... 16.22 km
fara Týn nad Vltavou 16.24 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 16.24 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 16.25 km
Sudoměř 16.28 km
dětské hřiště sídliště Týn nad Vlt... 16.28 km
Kryl Karel 16.31 km
pamětní deska Otto Gutfreund 16.31 km
Gutfreud Otto 16.31 km
Kameňák 1, 2, 3 16.31 km
NS Milevský vyhlídkový okruh 16.32 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 16.34 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 16.37 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 16.39 km
zřícenina hradu Týn nad Vltavou 16.41 km
kamenný most Skalice, Varvažov 16.47 km
otáčivé hlediště, Týn nad Vltavou... 16.48 km
Záluží u Týna nad Vltavou 16.5 km
Arcibiskupský pivovar, Týn nad Vlt... 16.5 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 16.5 km
solnice, Týn nad Vltavou 16.61 km
lázně Bechyně 16.62 km
Sedlec u Temelína 16.69 km
horní mlýn Bechyně 16.7 km
nádraží Bechyně 16.7 km
pomník vojákům Rudé armády, Milevs... 16.88 km
Sokolovna Milevsko 16.94 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 16.94 km
Bechyňský most Duha 16.94 km
kaple svatého Jana Nepomuckého, Mi... 16.95 km
kostel sv. Bartoloměje, Milevsko 16.98 km
kaple Kamenný Dvůr 17 km
pomník padlých WWI i II, Milevsko... 17.02 km
staré nádraží Bechyně 17.05 km
pamětní deska Jan Jeřábek, Milevsk... 17.05 km
pamětní deska Josef Buzek, Milevsk... 17.05 km
pamětní deska Karel Papoušek a Jar... 17.05 km
památník obětem komunismu, Milevsk... 17.05 km
pamětní deska František Koláček, M... 17.05 km
pamětní deska Vladislav Chvála, Mi... 17.05 km
Milevské maškary 17.05 km
Nová radnice Milevsko 17.06 km
Milevsko 17.06 km
Spořitelna Milevsko 17.07 km
pomník hrdinům 2. světové války, M... 17.11 km
fara stará Milevsko 17.11 km
Stará radnice Milevsko 17.15 km
SDH Chvalšovice 17.28 km
dětské hřiště Hůrka, Milevsko... 17.28 km
kaple Nejsvětější Trojice, Milevsk... 17.29 km
synagoga (stará) Milevsko 17.3 km
infocentrum Milevsko 17.31 km
Občanská záložna, Milevsko 17.33 km
Karel Stehlík - František Mrázek, ... 17.34 km
Stehlík Karel 17.34 km
Chvalešovice 17.35 km
synagoga (nová) Milevsko 17.36 km
pomník obětem genocidy, Milevsko 17.36 km
Křtěnov 17.44 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 17.44 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 17.44 km
fara Křtěnov 17.46 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 17.48 km
jaderná elektrárna Temelín 17.49 km
hřbitov Křtěnov 17.5 km
Petr ze Sepekova 17.61 km
Sepekov 17.61 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 17.83 km
Žulová sympozia, park Bažantnice, ... 17.91 km
Historické panoptikum jihočeského ... 17.91 km
Milevské muzeum 17.91 km
Šindelář Vladimír 17.91 km
Zkažená krev, Vladimír Šindelář... 17.91 km
Klášterní most, Milevsko 17.92 km
zámek Vysoký Hrádek 17.94 km
klášterní lípa Milevsko 17.94 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 17.94 km
SDH Čejetice 17.95 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 17.96 km
kašna klášterní Milevsko 17.97 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 17.97 km
klášter premonstrátů Milevsko 17.97 km
Opatská kaple, klášter Milevsko 17.99 km
kostel Navštívení Panny Marie, Mil... 17.99 km
děkanství Milevsko 17.99 km
Karlovské duby 18 km
Rybářské muzeum, Vodňany 18.01 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 18.01 km
Podvinická lípa, Vodňany 18.03 km
Ohnivé léto 18.05 km
Obecní rybník, Čejetice 18.05 km
Číčenice 18.05 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 18.05 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 18.06 km
památník Theodor Mokrý 18.06 km
nádraží Číčenice 18.07 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 18.07 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 18.07 km
kostel sv. Jiljí, Milevsko 18.09 km
lípa u hřbitova, Milevsko 18.09 km
Březí u Týna nad Vltavou 18.13 km
hřbitov Milevsko 18.14 km
keltské oppidum Nevězice 18.16 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 18.17 km
rybník Velká Podvinice 18.2 km
rybník Malá Podvinice 18.23 km
Poprask na silnici E 4 18.27 km
rybník Velká Outrata 18.28 km
Štěkeň 18.38 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 18.41 km
židovský hřbitov Milevsko 18.48 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 18.49 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 18.53 km
zámek Štěkeň 18.53 km
fara Štěkeň 18.53 km
Mostecký mlýn, Vodňany 18.57 km
silniční most Blanice, Vodňany 18.57 km
křížová cesta, Štěkeň 18.58 km
Břehy 18.63 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 18.68 km
hřbitov Štěkeň 18.68 km
hřbitov řádový Štěkeň 18.71 km
duby Štěkeň 18.73 km
hotel Pecka, Sepekov 18.77 km
siamská dvojčata, sestry Blažkovy... 18.77 km
kaple Smetanova Lhota 18.83 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 18.86 km
Spadla s měsíce 18.86 km
Smetanova Lhota 18.87 km
Koller Jan 18.87 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 18.88 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 18.9 km
rozvodna Kočín 19.01 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 19.01 km
kasárna a letiště Bechyně 19.08 km
zámeček Vodňany 19.09 km
Sokol Vodňany 19.09 km
Radobytce 19.11 km
Kočín 19.12 km
Jánský most, Vodňany 19.13 km
Nevězická bílá paní 19.15 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 19.16 km
naučná stezka Vodňanská 19.16 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 19.17 km
Dřemlinský rybník 19.17 km
Venkovský učitel 19.18 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 19.19 km
Hliněný mlýn, Vodňany 19.2 km
Kam čert nemůže 19.23 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 19.23 km
kaple Kbelnice 19.25 km
pomník padlých WWI, Kbelnice 19.27 km
SDH Cehnice 19.28 km
Vaněk František Bernard, Msgre. 19.28 km
infocentrum Vodňany 19.3 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 19.3 km
Brábek František 19.3 km
Spořitelna Vodňany 19.31 km
Vodňany 19.33 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 19.33 km
Beránek Tomáš, Mons. 19.33 km
Herites František PhMr. 19.34 km
kašna Vodňany 19.34 km
Jízda 19.34 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 19.35 km
kaple výklenková Nevězice 19.36 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 19.37 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 19.37 km
Nevězice 19.39 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 19.4 km
Cehnice 19.42 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 19.43 km
park Jana Pavla II., Vodňany 19.44 km
Rádl Alois 19.44 km
Útěk, Jiří Hejda 19.44 km
pamětní kámen František Herites... 19.45 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 19.47 km
Husův sbor Vodňany 19.49 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 19.49 km
jižní městská bašta Vodňany 19.5 km
městské opevnění Vodňany 19.5 km
nádraží Vodňany 19.52 km
Zeyer Julius 19.54 km
Zrzavý Jan 19.54 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 19.54 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 19.54 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 19.55 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 19.58 km
Skočický hrad 19.66 km
Čtyři slunce 19.69 km
most Lomnice, Mirotice 19.85 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 19.85 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 19.87 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 19.88 km
Třitim 19.91 km
radnice Mirotice 19.92 km
pivovar Mirotice 19.96 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 19.97 km
Mirotice 19.98 km
pomník padlých WWI, Mirotice 19.98 km
lávka Lomnice, Mirotice 19.98 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • špejchar Ražice - otevírací doba

  batoh
  špejchar Ražice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Kluky

  batoh
  Jednota Kluky
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Záhoří

  batoh
  Jednota Záhoří
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice RoBiN OIL, Písek

  batoh
  čerpací stanice RoBiN OIL, Písek
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Písek, Semický ...

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Písek, Semický kříž
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: písecko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Jednota Kluky 0.15 km
Jednota Záhoří 4.03 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 6.1 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 6.33 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 6.43 km
Bankomat Česká spořitelna 6.57 km
Jednota Písek 6.6 km
Jednota Slabčice 6.62 km
Bankomat Česká spořitelna 6.66 km
Bankomat Komerční banka 6.84 km
Jednota Podolí 6.94 km
Bankomat ČSOB 7.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.04 km
Bankomat UniCredit Bank 7.05 km
Jednota Písek 7.08 km
Bankomat Fio banka 7.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.23 km
Bankomat Oberbank AG 7.23 km
Bankomat Česká spořitelna 7.28 km
Bankomat ČSOB 7.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 7.36 km
Bankomat GE Money Bank 7.36 km
Bankomat Raiffeisenbank 7.37 km
Bankomat Komerční banka 7.38 km
Jednota Písek 7.41 km
Bankomat ČSOB 7.41 km
Jednota Písek 7.44 km
Bankomat Komerční banka 7.56 km
Jednota Písek 7.63 km
Bankomat Česká spořitelna 7.64 km
Jednota Písek 7.66 km
Jednota Albrechtice 7.88 km
Bankomat GE Money Bank 7.9 km
čerpací stanice Shell, Písek 8.1 km
čerpací stanice Benzina, Písek 8.14 km
McDonalds, Písek 8.2 km
Jednota Jetětice 8.52 km
Jednota Borovany 10.86 km
Jednota Bernartice 11.32 km
Jednota Vráž 11.74 km
Jednota Květov 12.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 13.12 km
Bankomat GE Money Bank 13.15 km
Bankomat Komerční banka 13.17 km
Bankomat Česká spořitelna 13.19 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 13.23 km
Jednota Kučeř 13.27 km
Jednota Krč 13.3 km
Jednota Kestřany 13.76 km
Jednota Radětice 13.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 14.91 km
Jednota Varvažov 15.91 km
Bankomat Komerční banka 15.96 km
Bety Týn nad Vltavou 16.04 km
Supermarket Zuzana Bechyně 16.08 km
Bankomat Česká spořitelna 16.1 km
Bankomat ČSOB 16.12 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 16.15 km
Bankomat Česká spořitelna 16.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.17 km
Jednota Bechyně 16.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.24 km
Bankomat ČSOB 16.25 km
Bankomat GE Money Bank 16.32 km
Jednota Týn nad Vltavou 16.32 km
Bankomat Komerční banka 16.39 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 16.41 km
Jednota Týn nad Vltavou 16.42 km
Bankomat Česká spořitelna 16.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.79 km
Jednota Zbelítov 16.82 km
Jednota Bechyně 16.83 km
Bankomat Komerční banka 16.83 km
Bankomat ČSOB 16.83 km
Bankomat Česká spořitelna 16.86 km
Bankomat ČSOB 16.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17 km
Bankomat ČSOB 17.02 km
CENTRUM Milevsko 17.03 km
Bankomat GE Money Bank 17.03 km
Bankomat Česká spořitelna 17.06 km
Bankomat Komerční banka 17.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.14 km
Jednota Sepekov 17.59 km
Bankomat ČSOB 17.7 km
Jednota Drahonice 17.84 km
Jednota Čejetice 17.91 km
Jednota Hrejkovice 18.02 km
Jednota Čičenice 18.2 km
Jednota Štěkeň 18.34 km
Jednota Opařany 19.08 km
Jednota Stádlec 19.12 km
Bankomat GE Money Bank 19.28 km
Bankomat Komerční banka 19.28 km
Bankomat Česká spořitelna 19.3 km
Bankomat GE Money Bank 19.3 km
Jednota Cehnice 19.39 km
Jednota Vodňany 19.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.5 km
Bankomat ČSOB 19.52 km
Jednota Vodňany 19.61 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 19.94 km

mohlo by Vás zajímat

Putim

batoh
Putim
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Týn nad Vltavou

batoh
Týn nad Vltavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Každý turistický region má rozličné přírodní a turistické podmínky a také jiné možnosti poznávání a odhalování přírodních krás a památek. Turistický region Šumava nabízí různé možnosti ubytování. Jde o rozličná ubytovací zařízení - luxusní pension, levný pension, rodinný pension, pension pro děti, romantický pension, penzion se snídaní, hvězdičkový penzion, klasifikovaný pension, pension s domácím mazlíčkem, bed and breakfast pension atd., situovaná v turistickém regionu Šumava. Tato zařízení Vám nabízejí své ubytování vhodné pro jednotlivce i pro různé skupiny, dle Vašich přání a zaměření, jak v oblasti kultury, tak i sportu a ostatních aktivit pro Vaši příjemnou dovolenou, strávenou v turistickém regionu Šumava. Šumava nabízí rodinné ubytování, ubytování s dětmi, ubytování hvězdičky, luxusní ubytovací zařízení, romantický penzion, penziony, bed and breakfast, B&B, nocleh se snídaní, rezervace, rezervování, rezervovat, zamluvit, Šumava penzion se snídaní, pokoje, ubytovací služby, nocleh, byt, ubytování stravování, seznam ubytování, Šumava pensiony tip, top, nejlepší, hvězdičky, penzion s hvězdičkou, hvězdičkový penzion, hodnocení penzionu, dovolená, pensiony Šumava, pes, domácí mazlíčci, ubytování v soukromí, apartmán, Šumava apartmány, ubytování v rodině, Šumava motel, motely, služby apartmány, kde se ubytovat, prázdninové balíčky, Bed & Breakfast nocleh, zájezd, Šumava pobyt, rekreace, romantický hostel, zábava hostel, zábava penzion, nocleh pro rodiny, domek, dům, Šumava ubytování v rodinném domě. Mnoho informací přináší nejstarší šumavský web, doména http://www.sumava.cz/ je o rok starší než sumavanet.cz. Aktuální informace můžete poslouchat na internetovém nebo pozemském rádiu Rock Radio Šumava nebo Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Vrať se domů!" osopil se na dívku; „nemáš tam co hledat! Je to nezpůsob tohle, běhat až sem za mládkem..."

„V tom mi nemáte co poroučet, táto!" odsekla prudce; „chci ho vidět... musím ho vidět. Je prý potlučen..."

„Arciť — kamenem dostal do ruky," smál se Karhoun, „ale to ho nezabilo. Tuhle se poděkujte pantátovi; kdyby ten ho nebyl vytáhl z vody, plaval by teď k Bavorovicům. Krásně byl vaším šamstrem, já bych v tej plavbě nebyl bránil..."

„Nechte těchhle zbytečných řečí," skočil mu do slova Krušnej, „a ty, holka, povídám ti, vrátíš se domů! Vydáváš na posměch nás všecky..."

„Ani mi nenapadá!" odtušila vzdorovitě a zahnula bez dalších okolků ke vchodu a do obydlí porybího, mimo něž právě kráčeli.

Krušnej se chtěl spustit za ní, zadržet ji mocí, ale Potužák ho zadržel.

„Nech ji teď, Jakube!" pravil mírně, ale s důrazem; „zde není místo ani čas, abys ji cepoval..."

„Já jí ukážu! Já ji vytrestám, slotu nehodnou, neposlušnou takovou," zlobil se Krušnej.

Než Rozárka už zmizela za vchodem.

Krušnej stál, chvěje se zlostí na celém těle, jeho pěsti se křečovitě svíraly, vzduchem mávaly. Po chvíli ramena sklesla v bezvládí.

„Pojď, pojď, nech toho teď a nerozčiluj se!" domlouval mu Potužák.

„Nic se nezlobit, pantáto!" děl s úšklebkem Karhoun; „není vám nic platno — už sou takoví, neposlouchají. Vzpomeňte si, že vy jste třeba taky dycky nebejval vtělenou poslušností oproti svým rodičům..."

Krušnej neodpověděl, slzy mu vytryskly z očí.

„Vidíš, Jouzo, čeho jsem se dočkal!" zašeptal, obraceje se k Potužákovi. „Raděj bych živ nebyl..."

„Nu, nu — nebude tak zle," dobíral si ho Karhoun, mžhouraje jízlivě očima. „Osud je osud. Podívejte se na mne, pantáto, já taky nežiju jako kníže pán, nu, a snáším to..."

Tu Krušnej se vzepjal, všecka jeho zlost se probudila znovu a svezla se na ošumělého obejdu, jehož průvod a společnost beztak těžce snášel.

„Co vy budete mluvit?" osopil se naň; „jděte po svých a nelepte se nám na paty. Nikdo vás nevolal…“

A Karhoun na to, ušklíbaje se neustále po svém:

„Aj, aj — pantáto, aj, aj! Vy si ňák zhurta se mnou vedete, podívejme se! Zeptejte se tuhle pantáty Potužáka, posloužil-li jsem mu a zachce-li se mu mě odhánět ? Tady je veřejná cesta, a chce-li se mi tudy jít, vy mi nezabráníte. Ani dost málo se vás nebojím..."

„Poslechněte, Karhoune," vpadl mu do řeči Potužák, „já vám něco povím. Pustí-li mi mého Václava, bude to v první řadě vaší zásluhou a do své smrti vám toho nezapomenu, na to můžete spoléhat. Ale teď mi udělejte ještě něco k vůli a nechte nás. Máme spolu co vyjednávat. Tu máte prozatím pětku a na Hluboké si zajděte do hospody a jezte a pijte, co hrdlo ráčí, rozumí se na moje útraty. Až mi pustí chlapce, zajděte si k nám do Plástovic a stojím vám za to, neřeknete, že Potužák je nevděčný člověk."

Vyňal z kapsy pětku a podal ji Karhounovi, který ji přijal, ušklíbaje se, avšak nikoli již jízlivě jako dosud, nýbrž co jen mohl přívětivě.

„Vy jste mužák, pantáto!" zvolal, „namouduši, pořád povídám, že není na světě nad pantátu Potužáka. Co se řekne, je slovo a váhu to má. Řekne se: sedlák! Nu jo, sedlák! Sedlák je dvojí, pán a škrob! A vy jste pán, pantáto Potužáku, ať jsem zatracenej !..."

„Nu, dobře, dobře. Mockrát vám děkuju, Karhoune, a spánembohem!"

„Dyť už jdu, dyť vím, že tuhle pantáta Krušnej si oddechne, až mě neuvidí. Podívám se za bratrem, ten šel asi na hlubocké nádraží. S poledne se vrátíme na Hlubokou, zajdeme trošku ke Kobrčům. Přece ho smím vzít s sebou, viďte, pantáto? Bylo by mu líto, dyby se dověděl, že jsem tam byl bez něho – bratr, je bratr, víme!"

,,I jen ho vezměte s sebou..."

„No, dyť jsem povídal: vy jste mužák, pantáto! Taky si vás vážíme, jak náleží. — To víte, ve dvou se lip pije. Na vaše zdraví si zavdáme..."

Zažvanil ještě cosi o svých zásluhách a o nastávajícím osvobození Václavově a odešel.

Kráčeli sami dva překrásnou cestou kolem Vondrovského knížecího dvora směrem k ohradskému zámku. Krajina vůkol skvostný park, i v tomto dešti, této šeré, vše pohlcující mlze, zelený jako brčál. Mluví cosi k srdci z nádherných, věkovitých dubů, jež vroubí cestu; kráčíš pod hustou klenbou jejich větví jako v stínu uprchlých, navždy zapadlých věků, dob slávy a moci pětilisté růže, pod jejíž záštitou dobře a klidně se žilo našemu venkovskému lidu, na nějž teprve ti, kdož po ní přišli k vládě, uvalili těžké jařmo nevolnictví. Ale i tyto doby plné strasti se převalily, jiné, jasnější časy nastaly, a nehybné tělo v mrákotách smrti se potácejícího lidu novým svěžím životem ožilo. Lid náš obstál, přečkal tíhu strašných věků a obrozuje se. Vytrval jako tyto duby, pamětníci jeho poroby a utrpení, nad jichž košatými temeny se přehnalo bouřek na tisíce, jimiž lomcovaly bezpočetné vichřice, jichž šťávy tuhly v třeskutých zimních hrázích, jichž kořenům strojily úklady hniloba a vlhko...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky