Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

České Velenice

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: novohradsko
GPS: 48°46'4.725"N, 14°57'52.698"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

České Velenice jsou město v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji, na hranici s Rakouskem. Hospodářský a stavební rozmach města na území dnešních Českých Velenic zapříčinila stavba železnice, neboť na strategicky výhodném místě nedaleko od historického centra Gmündu bylo vybudováno nádraží. To tehdy tvořilo významný železniční uzel celého Rakouska-Uherska. Postupně zde byly vybudovány tratě z Vídně do Plzně (1869) a do Prahy (1871). Pokračovala výstavba úzkokolejné dráhy do Líčova a Kamýku (1900) včetně výtopny a konečné stanice této lokální zemské železnice – Niederösterrechische Waldviertelbahnen (dolnorakouské dráhy Lesní čtvrti), dále výstavbou druhé větve úzkokolejky do Vitoraze a Velkých Kerušic (1902). Velký provoz potřeboval i železniční dílny a opravny -  ty dali práci více než 1000 zaměstnanců a tak za prací do předměstí Gmündu přistěhovalo spousta dělníků. Prvním přednostou dílen se stal Čech Josef Karel a železniční dílny byly spravovány ředitelstvím drah v Praze. Význam dílen i nádraží neustále vzrůstal. V roce 1874 byly dílny a nádraží v Gmündu poprvé rozšiřovány. Projekt zahrnoval rozšíření krytých pracovišť i zvýšení počtu kolejí pro vlakovou přepravu. V roce 1897 byly dílny přiděleny k ředitelství drah do Vídně. Důležitost železničního uzlu nebyla touto změnou příliš ovlivněna. Také nebyly narušeny ani neustálé inovace dílenských prostor. Vývoj dílen se nezastavil ani v době 1. světové války. Roztroušené osady se tak změnily v moderní městský ráz. Ještě v roce 1870 nebylo na území dnešních Českých Velenic, kromě stavení původního osídlení v České Cejli, Josefsku a Dolních Velenicích žádných domů. Stále trvající nedostatek ubytovacích možností pro narůstající počet pracovníků si vynucoval potřebu obytných budov. Z počátku byl problém ubytování řešen pronájmy v okolních vesnicích a samém městě Gmündu. Dolnoveleničtí sedláci prozíravě započali s výstavbou obytných dvoupodlažních budov po obou stranách dnešní Vitorazské ulice, které výhodně pronajímali. Stejně tak i na území České Cejle podél komunikace shodné s dnešními ulicemi Československých legií a Revoluční byly vystavěny obytné jedno, dvou, výjimečně třípodlažní domy s četnými obchodními a výrobními provozovnami. V období 1898 až 1904 byla zaznamenána stavební exploze, kdy vzniklo 125 novostaveb. Z vojenských potřeb získat dostatek prostoru pro přeložiště a posun vlakových souprav bylo zřízeno též nové nádraží v roce 1909.  Po 1. světové válce bylo na základě smlouvy ze Saint-Germain-en-Laye 10. září 1919 město Gmünd rozděleno. Větší a historická část zůstala v Rakousku a severozápadní část, tj. nádraží a okolí za řekou Lužnicí, byla od Rakouska odtržena. Dne 31. července 1920 byla přičleněna k Československu. Dnešní České Velenice vznikly spojením původních vesnic Dolní Velenice (1387 Wielants, 1496 Bielants, Unter a Ober Wielands), Česká Cejle (od 1280, německy Böhmzeile) a Josefsko (od 1780). Tento útvar se zpočátku nazýval Cmunt v Čechách. Český Cmunt se 1. prosince 1922, podle výnosu ministerstva vnitra č. 85374, stal městem, které dostalo název České Velenice. Na začátku 20. století zde byl jeden z prvních trolejbusových provozů v celém tehdejším Rakousko-Uhersku (1907 až 1916). Tuto výstavbu si vynutila poměrně velká vzdálenost od centra města rakouského Gmündu (2,6 km). Sloužila k přepravě osob i nákladů od poštovního úřadu na gmündském náměstí až ke starému nádraží v místech dnešní zásobárny ČSD ŽOS. Bylo to tehdy ojedinělé dopravní dílo. O-busy jezdily 15 krát denně za obyčejné jízdné 20 haléřů rychlostí 15 km/hod. V Českých Velenicích bylo až do roku 1927 také nádraží úzkorozchodné železnice vedoucí do Groß Gerungs (Velkých Kerušic), Litschau (Ličova) a Heidenreichstein (Kamýku). V roce 1927 bylo nádraží zrušeno, ale úzkokolejka přes České Velenice jezdila až do roku 1951, kdy byly rakouské dráhy nuceny postavit přeložku po jižním břehu řeky Lužnice. České Velenice byly po celou dobu prosperujícím městem s živou železniční křižovatkou. Po anšlusu Rakouska v březnu roku 1938 vznikly pouze některé hospodářské problémy, které vyplývaly z částečné závislosti na sousedním Gmündu zásobujícím do té doby město elektrickou energií a vodou. V říjnu 1938, tedy po Mnichovské dohodě byly České Velenice připojeny k Německé říši, k městu Gmünd, a dostaly název Gmünd III.-Bahnhof. Během druhé světové války byl v Gmündu zřízen sběrný tábor, v němž byli umístěni maďarští Zidé. Válka zde skončila velice nešťastně: na žádost Rudé armády byly 23. března 1945 České Velenice jako důležitý železniční uzel, jímž proudily na východ německé zbraně, bombardovány americkým letectvem. Třicet bombardérů Consolidated B-24 Liberator 15. letecké armády USA zasypalo nádraží, železniční dílny a okolí tisícem leteckých bomb. Zahynulo asi 1 300 lidí. V celém městě bylo zničeno 27 domů a různě poškozeno 176 dalších, včetně nádraží a dílen. Bombardování způsobilo hromadný odchod obyvatel z města. Důvodem odchodu byla ztráta obydlí, ale i ztráta zaměstnání v rozbořených železničních dílnách. Rudá armáda vstoupila do města 7. 5. 1945 a den nato převzala správu nad celými dílnami a nádražím. České Velenice tak byly po šesti letech připojeny k Československu.ˇPo válce bylo postaveno takřka nové město. Bylo vybudováno nádraží, železniční dílny i obytné domy. Předválečný ruch se ale do Velenic už nikdy nevrátil, zapříčinila to zejména „železná opona“, která města izolovala od okolního světa. Až do roku 1989 kontrolovala každého příchozího, a to i z vnitrozemí, Pohraniční stráž.  V letech 2010 - 2012 bylo celé nádraží zrekonstruováno investicí 870 000 000 Kč a České Velenice opět tvoří moderní stanici evropského měřítka. Slouží jako přestupní stanice pro spoje z Vídně do Českých Budějovic (Plzně) a Veselí nad Lužnicí (Prahy). Trať České Budějovice – České Velenice je nově v celé délce elektrifikována. Pamětihodnosti: kostel sv. Anežky České, stoletá jírovcová alej, památná strom Velenický klen.

odkaz: České Velenice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlým sovětským vojákům, České V...

batoh
pomník padlým sovětským vojákům, České Velenice
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel sv. Anežky České, České Velenice...

batoh
kostel sv. Anežky České, České Velenice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

dětské hřiště sídliště Na Sadech, České ...

batoh
dětské hřiště sídliště Na Sadech, České Velenice
Šumava A-Z: děti
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

nádraží České Velenice

batoh
nádraží České Velenice
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
pomník padlým sovětským vojákům, Č... 0,09 km
kostel sv. Anežky České, České Vel... 0,2 km
dětské hřiště sídliště Na Sadech, ... 0,21 km
nádraží České Velenice 0,52 km
Born Adolf 1,32 km
zámek Gmünd (A) 1,39 km
hraniční přechod České Velenice - ... 1,43 km
pomník padlých WWI, Gmünd (A) 1,51 km
kašna Gmünd (A) 1,62 km
Stará radnice Gmünd (A) 1,65 km
městské muzeum Gmünd (A) 1,65 km
Nowotny Walter - Nowi 1,67 km
Gmünd (A) 1,67 km
muzeum Glas und Stein, Gmünd (A) 1,67 km
infocentrum Gmünd (A) 1,67 km
fara Gmünd (A) 1,78 km
kostel St. Stephan, Gmünd (A) 1,81 km
akvapark solné lázně, Sole-Felsen-... 2,32 km
Breitensee (A) 3,19 km
kaple Breitensee (A) 3,57 km
Fischerovy chalupy 5,87 km
8. rota PS, Fišerovy Chalupy 5,87 km
vlaková zastávka Neu-Nagelberg (A)... 5,98 km
hraniční přechod Hálmky - Neu-Nage... 6,02 km
Vyšné 7,63 km
Halámky 10,01 km
Nakolice 10,08 km
pomník padlých WWI, Halámky 10,17 km
hraniční přechod Nové Hrady - Pyhr... 11,41 km
kaple nad Novými Hrady 12,66 km
hrobka Buquoyů, Nové Hrady 12,93 km
nádraží Nové Hrady 12,93 km
hrob vojáků Rudé armády, Nové Hrad... 12,95 km
pomník padlých WWII, Nové Hrady 12,97 km
hřbitov Nové Hrady 13,04 km
hrob Jaroslav Švestka 13,11 km
Jakulský rybník 13,25 km
kaple Byňov 13,29 km
Byňov 13,3 km
pomník padlých WWI, Byňov 13,34 km
NS Pamětí Vitorazska 13,54 km
zámek Nové Hrady 13,59 km
Novohradský jinan 13,62 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nové H... 13,63 km
městský špitál a vězení, Nové Hrad... 13,68 km
klášter Božího Milosrdenství, Nové... 13,7 km
pomník padlých WWI, Nové Hrady 13,71 km
kostel sv. Petra a Pavla, Nové Hra... 13,72 km
buquoyská rezidence Nové Hrady 13,8 km
barokní lékárna Nové Hrady 13,8 km
studna na náměstí Nové Hrady 13,83 km
Nové Hrady 13,84 km
Švestka Jaroslav Borský 13,84 km
Orwellův rok, Jaroslav Švestka 13,84 km
kašna Nové Hrady 13,85 km
alej Sokolí hnízdo, Údolí - Nové H... 13,87 km
infocentrum Nové Hrady 13,9 km
radnice Nové Hrady 13,9 km
SDH Nové Hrady 13,92 km
NS Paměti Novohradska 13,97 km
NS Sokolí hnízdo - Nové Hrady 13,97 km
NS Buquoyská krajina 13,97 km
historická kovárna Nové Hrady 13,99 km
hradní studna Nové Hrady 14,1 km
Oppolzer Johann 14,1 km
hrad Nové Hrady 14,1 km
Buquoy Karel Bonaventura 14,11 km
Buquoyové 14,11 km
hraběcí pivovar Údolí - Nové Hrady... 14,25 km
kaple Panny Marie, Údolí u Nových ... 14,28 km
Údolí u Nových Hradů 14,28 km
socha sv. Jana Nepomuckého, Údolí ... 14,36 km
Terčino údolí, Nové Hrady 14,43 km
NS Terčino údolí 14,43 km
hraniční přechod Horní Stropnice (... 14,45 km
Tušť 14,74 km
kostel sv. Mikuláše, Suchdol nad L... 14,83 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Suchdo... 15,06 km
vlaková zastávka Suchdol nad Lužni... 15,14 km
dvůr Filipíny, Světví 15,16 km
Světví 15,29 km
kaple výklenková Světví 15,31 km
SDH Suchdol nad Lužnicí 15,51 km
kostel Jiříkovo Údolí 15,66 km
Královský slib 15,7 km
Ať žijí rytíři! 15,7 km
tvrz Cuknštejn 15,7 km
Jiříkovo Údolí 15,74 km
Suchdol nad Lužnicí 16,08 km
muzeum Novohradských hor, Sýpka St... 16,54 km
fara Horní Stropnice 16,64 km
kostel sv. Mikuláše, Horní Stropni... 16,66 km
Horní Stropnice 16,75 km
Mariánský sloup, Horní Stropnice... 16,78 km
památník dosídlení Horní Stropnice... 16,83 km
přírodní park Novohradské hory 17,56 km
Vysoká 1034 m n. m. 17,6 km
kaple sv. Anny, Hojná Voda 17,87 km
pramen sv. Anny, Hojná Voda 17,87 km
o léčivém pramenu u sv. Anny ve Vi... 17,87 km
kostel (zaniklý) sv. Anny a kostel... 17,88 km
pomník padlých WWI, Hojná Voda 17,9 km
pomník František Binder 17,9 km
Winter Zikmund 17,91 km
Hojná Voda 17,91 km
fara Hojná Voda 17,91 km
fara Dobrá Voda u Horní Stropnice... 17,93 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie Dob... 17,95 km
Dobrá Voda u Horní Stropnice 17,98 km
hřbitov Dobrá Voda u Horní Stropni... 18,14 km
kašna horní Hojná Voda 18,18 km
kaple výklenková Hojná Voda 18,45 km
Žárský rybník 18,52 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Šalman... 19,04 km
Šalmanovice 19,06 km
kaple Staré Hutě 19,16 km
pískovna Cep 19,17 km
Staré Hutě 19,19 km
Žár u Nových Hradů 19,3 km
SDH Žár u Nových Hradů 19,37 km
Oka slatí v Neuhütten - Josef Vách... 19,45 km
Mlýnský vrch 19,79 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • půda plná pohádek, mlýn Borovany - oteví...

  batoh
  půda plná pohádek, mlýn Borovany - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent...

  batoh
  Noční prohlídky pivovaru Bohemia Regent
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: třeboňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jihočeské muzeum (historická budova), Če...

  batoh
  Jihočeské muzeum (historická budova), České Budějovice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: budějovicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • čerpací stanice Benzina, České Velenice...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, České Velenice
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: budějovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • čerpací stanice OMV, České Velenice

  batoh
  čerpací stanice OMV, České Velenice
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: krumlovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady

  batoh
  čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrady
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota Nové Hrady

  batoh
  Jednota Nové Hrady
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: kapličsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
čerpací stanice Benzina, České Vel... 0,56 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 1,27 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 13,36 km
Jednota Nové Hrady 13,86 km
Bankomat Česká spořitelna 14,89 km
Bankomat GE Money Bank 15,13 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 15,58 km
Jednota Horní Stropnice 16,93 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 20,5 km
Bankomat Česká spořitelna 21,37 km
Jednota Trhové Sviny 24,92 km
Bankomat GE Money Bank 25,18 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 25,2 km
Bankomat Komerční banka 25,33 km
Bankomat Česká spořitelna 25,36 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 26,12 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 26,13 km
Jednota Borovany 26,97 km
Bankomat Česká spořitelna 27,84 km
Bankomat Česká spořitelna 29,77 km
Bankomat ČSOB 29,79 km
Jednota-potraviny Malonty 29,82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,83 km
Bankomat ČSOB 29,83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29,83 km
Bankomat ČSOB 30,03 km
Bankomat GE Money Bank 30,03 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 30,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,07 km
Bankomat Česká spořitelna 30,12 km
Jednota-potraviny Besednice 30,14 km
Bankomat Komerční banka 30,24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30,38 km
Bankomat ČSOB 30,39 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 30,88 km
Tempo market Třeboň 31,02 km
Jednota Ledenice 31,26 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 31,69 km
Jednota-potraviny Kaplice 34,63 km
Bankomat Česká spořitelna 34,69 km
Jednota-potraviny Kaplice 34,71 km
Jednota-potraviny Kaplice 34,71 km
Bankomat Komerční banka 34,75 km
Jednota-potraviny Kaplice 34,86 km
Bankomat GE Money Bank 34,92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34,92 km
Bankomat ČSOB 34,95 km
Bankomat ČSOB 35,2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35,2 km
Jednota-potraviny Kaplice 35,21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 35,48 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 35,72 km
Jednota-potraviny Střítež 36,46 km
Jednota-potraviny Kaplice 37,06 km
Jednota-potraviny Velešín 37,38 km
Jednota-potraviny Velešín 37,42 km
Bankomat Česká spořitelna 37,43 km
Bankomat GE Money Bank 37,45 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 37,52 km
Jednota-potraviny Velešín 37,8 km
Jednota Lišov 37,85 km
Bankomat GE Money Bank 37,85 km
Bankomat Česká spořitelna 37,88 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 38,38 km
Jednota-potraviny Kaplice 38,53 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 39,57 km
Jednota Adamov 39,6 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 39,9 km
Jednota-potraviny Bujanov 39,95 km
Jednota Kamenný Újezd 40,42 km
Bankomat Česká spořitelna 40,56 km
TREFA České Budějovice 40,68 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 41,27 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 41,33 km
Bankomat GE Money Bank 41,66 km
Bankomat ČSOB 41,7 km
Bankomat Česká spořitelna 41,7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41,7 km
Vesna České Budějovice 41,74 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 41,77 km
Rožnov České Budějovice 41,79 km
Bankomat Komerční banka 41,79 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 41,82 km
Bankomat UniCredit Bank 41,84 km
TREFA Ćeské Budějovice 41,91 km
Bankomat Česká spořitelna 41,96 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 41,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42 km
Prior České Budějovice 42 km
Bankomat ČSOB 42,02 km
Bankomat ČSOB 42,04 km
Bankomat Raiffeisenbank 42,09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,1 km
Bankomat Česká spořitelna 42,12 km
Bankomat GE Money Bank 42,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,18 km
Bankomat Komerční banka 42,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,28 km
Bankomat ČSOB 42,29 km
Bankomat UniCredit Bank 42,3 km
Bankomat ČSOB 42,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,39 km
Bankomat ČSOB 42,4 km
Bankomat ČSOB 42,5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,5 km
Bankomat Sberbank CZ 42,5 km
Bankomat Fio banka 42,56 km
Bankomat UniCredit Bank 42,56 km
Bankomat Česká spořitelna 42,57 km
Bankomat Česká spořitelna 42,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,6 km
Bankomat ČSOB 42,6 km
Bankomat GE Money Bank 42,62 km
Bankomat Raiffeisenbank 42,65 km
Bankomat Oberbank AG 42,67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 42,67 km
Bankomat Česká spořitelna 42,72 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 42,94 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 42,99 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 43 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 43,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43,26 km
Bankomat Česká spořitelna 43,27 km
Družba České Budějovice 43,42 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 43,62 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 44,03 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 44,08 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 44,43 km
Vltava České Budějovice 44,71 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 44,89 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 44,91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 45,04 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 45,07 km
Lužnice České Budějovice 45,23 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 45,45 km
Bankomat Citibank 46,5 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 46,58 km
Bankomat GE Money Bank 46,63 km
Bankomat GE Money Bank 46,63 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 46,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46,69 km
Bankomat Komerční banka 46,7 km
Supermarket Český Krumlov 46,71 km
Bankomat ČSOB 46,74 km
Bankomat Česká spořitelna 46,76 km
Bankomat Česká spořitelna 46,78 km
Bankomat GE Money Bank 46,81 km
Bankomat Česká spořitelna 47,03 km
Bankomat Komerční banka 47,04 km
Bankomat Komerční banka 47,04 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 47,48 km
Bankomat Citibank 47,64 km
Bankomat Citibank 47,64 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 47,67 km
Bankomat ČSOB 47,71 km
Bankomat UniCredit Bank 47,71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47,71 km
Bankomat GE Money Bank 47,72 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 47,75 km
Bankomat Česká spořitelna 47,81 km
Bankomat Citibank 47,84 km
Bankomat Citibank 47,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47,85 km
Bankomat Oberbank AG 47,85 km
Bankomat Raiffeisenbank 47,87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47,9 km
Bankomat ČSOB 47,93 km
Bankomat Komerční banka 47,96 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 47,99 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 48,09 km
Jednota Neplachov 48,15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49,47 km
Bankomat ČSOB 49,47 km
Jednota-potraviny Větřní 49,53 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 49,82 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 49,92 km
Bankomat ČSOB 50,01 km
Bankomat Česká spořitelna 50,03 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 50,13 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 50,33 km
Bankomat GE Money Bank 50,36 km
Bankomat ČSOB 50,37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50,37 km
Bankomat Komerční banka 50,44 km
Bankomat Česká spořitelna 50,46 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 50,57 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 50,66 km
Jednota-potraviny Křemže 50,67 km
Bankomat Česká spořitelna 50,8 km
Bankomat Komerční banka 50,81 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 50,84 km
Bankomat GE Money Bank 50,92 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 51,03 km
Jednota-potraviny Kájov 51,95 km
Jednota Řípec 52,35 km
Jednota Dolní Bukovsko 52,79 km
Jednota Pištín 52,94 km
Jednota Dírná 53,53 km
čerpací stanice OMV, Řípec 54,12 km
Jednota Borkovice 54,28 km
Jednota-potraviny Loučovice 54,42 km
Bankomat Česká spořitelna 54,58 km
Jednota Zliv 54,73 km
Jednota-potraviny Loučovice 54,83 km
Jednota-potraviny Světlík 55,38 km
Jednota Přehořov 55,5 km
Bankomat ČSOB 56,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56,08 km
Bankomat Komerční banka 56,09 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 56,12 km
Jednota-potraviny Brloh 56,14 km
Bankomat Česká spořitelna 56,29 km
Jednota-potraviny Lipno 56,36 km
Bankomat ČSOB 57,22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57,26 km
Bankomat GE Money Bank 57,33 km
Jednota-potraviny Brloh 57,34 km
Bankomat Česká spořitelna 57,56 km
Bankomat Komerční banka 57,6 km
Supermarket Renta Soběslav 57,62 km
Jednota Soběslav 57,63 km
Jednota Olešník 57,75 km
Bankomat Citibank 58,06 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 58,11 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 58,75 km
Jednota Budislav 59,26 km
Jednota Tučapy 59,4 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 59,42 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 59,59 km
Jednota Klenovice 59,66 km
Jednota-potraviny Frymburk 59,79 km
Jednota-potraviny Frymburk 60,56 km
Jednota Myslkovice 61,24 km
Jednota Dříteň 61,41 km
Jednota Roudná 62,19 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 62,43 km
Bankomat ČSOB 62,68 km
Jednota Ktiš 63,26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63,33 km
Jednota Choustník 63,55 km
Jednota Hlavatce 63,77 km
Bankomat Česká spořitelna 63,86 km
Jednota Košice 63,95 km
Jednota Týn nad Vltavou 63,96 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 63,99 km
Bankomat GE Money Bank 64,06 km
Bankomat Komerční banka 64,24 km
Jednota Týn nad Vltavou 64,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64,31 km
Jednota Netolice 64,32 km
Bankomat ČSOB 64,36 km
Bankomat Česká spořitelna 64,37 km
Bankomat Česká spořitelna 64,39 km
Bety Týn nad Vltavou 64,44 km
Bankomat Komerční banka 64,5 km
Jednota Krtov 65,14 km
Jednota Želeč 65,23 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 65,79 km
Bankomat Česká spořitelna 67,56 km
Jednota-potraviny Horní Planá 68,38 km
Jednota Čičenice 68,63 km
Bankomat Česká spořitelna 68,82 km
Jednota Libějovice 68,85 km
Jednota Bechyně 68,98 km
Jednota Chroboly 68,99 km
Supermarket Zuzana Bechyně 69,06 km
Bankomat ČSOB 69,13 km
Jednota Bechyně 69,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69,15 km
Bankomat Komerční banka 69,15 km
Jednota Sezimovo Ústí 70,38 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 70,39 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 70,48 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 70,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70,53 km
Bankomat ČSOB 70,53 km
Bankomat Komerční banka 70,53 km
Jednota Krč 70,65 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 70,85 km
Jednota Vodňany 70,91 km
Bankomat ČSOB 71,1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71,1 km
Bankomat GE Money Bank 71,13 km
Bankomat GE Money Bank 71,16 km
Bankomat Komerční banka 71,41 km
Jednota Vodňany 71,44 km
Bankomat Česká spořitelna 71,51 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 71,66 km
Bankomat GE Money Bank 71,75 km
Bankomat Česká spořitelna 71,76 km
Supermarket Malšice 71,78 km
Jednota Hracholusky 71,83 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 71,95 km
Jednota Vitějovice 71,97 km
Jednota Malšice 71,98 km
Bankomat Česká spořitelna 72 km
Jednota Pořín 72,05 km
Bankomat Komerční banka 72,09 km
Jednota Tábor 72,19 km
Jednota Radětice 72,25 km
Jednota Albrechtice 72,38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72,39 km
Bankomat GE Money Bank 72,45 km
Jednota Chýnov 72,47 km
Bankomat Česká spořitelna 72,53 km
Bankomat Komerční banka 72,59 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 72,6 km
Bankomat GE Money Bank 72,61 km
McDonalds, Tábor 72,61 km
Bankomat GE Money Bank 72,89 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 72,91 km
Jednota Zárybničná Lhota 72,96 km
Bankomat ČSOB 73,02 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 73,1 km
Jednota Slapy 73,31 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 73,32 km
Jednota Měšice 73,41 km
Bankomat Raiffeisenbank 73,61 km
Bankomat Česká spořitelna 74,04 km
COOP TUTY Nová Pec 74,14 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 74,37 km
čerpací stanice Shell, Tábor 74,37 km
Jednota Tábor 74,58 km
Jednota Dolní Hořice 74,72 km
Bankomat Raiffeisenbank 74,72 km
Bankomat Raiffeisenbank 74,72 km
Bankomat ČSOB 74,77 km
Bankomat ČSOB 74,8 km
Bankomat Komerční banka 74,81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,83 km
Bankomat UniCredit Bank 74,84 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 74,86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74,87 km
Bankomat GE Money Bank 74,88 km
Bankomat Komerční banka 74,88 km
Bankomat Česká spořitelna 74,88 km
Bankomat Česká spořitelna 74,92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75 km
Bankomat ČSOB 75 km
Bankomat ČSOB 75 km
Bankomat Fio banka 75,04 km
Bankomat GE Money Bank 75,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75,16 km
Bankomat Oberbank AG 75,19 km
Bankomat Komerční banka 75,27 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 75,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75,36 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 75,38 km
Bankomat ČSOB 75,4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75,42 km
Bankomat ČSOB 75,44 km
Jednota Prachatice 75,52 km
Bankomat Komerční banka 75,6 km
Bankomat Česká spořitelna 75,62 km
Jednota Nová Pec 75,69 km
Bankomat GE Money Bank 75,7 km
Jednota Bavorov 75,7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75,74 km
Jednota Prachatice 75,85 km
Bankomat Česká spořitelna 75,94 km
Jednota Tábor 75,95 km
Bankomat Česká spořitelna 76,01 km
Jednota Stádlec 76,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76,07 km
Bankomat ČSOB 76,07 km
Bankomat ČSOB 76,21 km
Jednota Tábor 76,39 km
Jednota Borovany 76,39 km
Jednota Slabčice 77,03 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 77,81 km
Jednota Husinec 78,24 km
Jednota Opařany 78,37 km
Jednota Ratibořské Hory 78,73 km
Jednota Dub 79,2 km
Jednota Bernartice 79,34 km
Jednota Záblatí 79,77 km
Bankomat GE Money Bank 80,13 km
Bankomat Komerční banka 80,13 km
Jednota Volary 80,14 km
Jednota Volary 80,21 km
Jednota Kluky 80,32 km
Jednota Volary 80,38 km
Jednota Javornice 80,41 km
Jednota Drahonice 80,7 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 80,88 km
Jednota Vlachovo Březí 81,18 km
Bankomat ČSOB 81,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 81,32 km
Jednota Podolí 81,33 km
Jednota Vlachovo Březí 81,36 km
Jednota Chotoviny 81,48 km
čerpací stanice Benzina, Volary 81,55 km
Jednota Radkov 81,74 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 82,27 km
Jednota Tvrzice 82,79 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 82,99 km
Bankomat Česká spořitelna 83,12 km
Jednota Sepekov 83,47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 83,57 km
Jednota Písek 83,65 km
Bankomat Komerční banka 83,75 km
Jednota Písek 83,94 km
Bankomat Česká spořitelna 83,97 km
Bankomat GE Money Bank 84,08 km
Jednota Záhoří 84,21 km
Jednota Stožec 84,3 km
Bankomat Oberbank AG 84,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84,31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 84,34 km
Bankomat Česká spořitelna 84,37 km
Bankomat UniCredit Bank 84,38 km
Jednota Jetětice 84,4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84,44 km
Jednota Cehnice 84,45 km
Bankomat ČSOB 84,45 km
Bankomat Česká spořitelna 84,51 km
Bankomat Fio banka 84,51 km
Bankomat Komerční banka 84,56 km
Jednota Bušanovice 84,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84,64 km
Bankomat Raiffeisenbank 84,65 km
Jednota Božetice 84,69 km
Bankomat ČSOB 84,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84,73 km
čerpací stanice Shell, Písek 84,75 km
Bankomat GE Money Bank 84,75 km
McDonalds, Písek 84,78 km
Bankomat ČSOB 84,8 km
Bankomat Komerční banka 84,9 km
Jednota Písek 84,94 km
Jednota Písek 85,1 km
Jednota Písek 85,2 km
Jednota Nemyšl 85,29 km
Jednota Písek 85,41 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 85,52 km
Jednota Mladá Vožice 85,66 km
Jednota Kestřany 85,68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85,81 km
čerpací stanice Benzina, Písek 85,82 km
Bankomat ČSOB 85,83 km
Jednota Smilovy Hory 85,87 km
Supermarket Mladá Vožice 85,88 km
Jednota Mladá Vožice 85,88 km
Jednota Borotín 85,88 km
Jednota Jistebnice 86,01 km
Jednota Zálezly 86,69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86,78 km
Bankomat Komerční banka 86,86 km
Bankomat ČSOB 86,86 km
Bankomat Česká spořitelna 86,87 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 86,91 km
Jednota Lenora 87,12 km
Jednota Buk 87,18 km
Jednota Čejetice 87,51 km
CENTRUM Milevsko 87,67 km
Bankomat GE Money Bank 87,67 km
Bankomat ČSOB 87,7 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 87,73 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 87,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87,76 km
Bankomat Česká spořitelna 87,78 km
Bankomat Komerční banka 87,81 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 87,92 km
Jednota Malenice 88,58 km
Jednota Květov 88,76 km
Jednota Vimperk 89,2 km
Jednota Oldřichov 89,21 km
Jednota Štěkeň 89,28 km
Jednota Zbelítov 89,53 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 89,71 km
Jednota Volyně 90,11 km
Jednota Volyně 90,12 km
Bankomat GE Money Bank 90,2 km
Bankomat Komerční banka 90,27 km
Bankomat Česká spořitelna 90,4 km
Jednota Volyně 90,43 km
Jednota Kučeř 90,72 km
Jednota Horní Vltavice 90,73 km
Jednota Vimperk 91,42 km
Jednota Čkyně 91,56 km
Jednota Bohumilice 91,56 km
Jednota Přeštovice 91,82 km
Jednota Vráž 91,84 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 92,09 km
Jednota Vimperk 92,19 km
Jednota Vimperk 92,2 km
Jednota Vimperk 92,2 km
Bankomat GE Money Bank 92,2 km
Bankomat Komerční banka 92,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92,43 km
Bankomat ČSOB 92,43 km
Bankomat Česká spořitelna 92,45 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 92,56 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 92,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92,69 km
Jednota Chyšky 92,71 km
Jednota Hrejkovice 92,73 km
Bankomat ČSOB 92,73 km
Jednota Vimperk 92,83 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 93,73 km
Bankomat Česká spořitelna 93,74 km
Supermarket Strakonice 93,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93,81 km
Bankomat Komerční banka 93,82 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 94,01 km
Bankomat ČSOB 94,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,08 km
Jednota Strakonice 94,14 km
Jednota Strakonice 94,16 km
Bankomat ČSOB 94,46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 94,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,53 km
Bankomat Česká spořitelna 94,58 km
Bankomat ČSOB 94,65 km
Jednota Pechova Lhota 94,68 km
Bankomat Fio banka 94,71 km
Jednota Strakonice 94,73 km
Jednota Strakonice 94,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,79 km
Bankomat Česká spořitelna 94,79 km
Bankomat ČSOB 94,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94,81 km
Bankomat GE Money Bank 94,81 km
Jednota Strakonice 94,88 km
Bankomat Česká spořitelna 94,92 km
Bankomat UniCredit Bank 94,94 km
Bankomat Komerční banka 94,97 km
Jednota Strakonice 95,11 km
Fortna Strakonice 95,12 km
Jednota Strakonice 95,12 km
Jednota Sousedovice 95,23 km
Jednota Strakonice 95,44 km
Jednota Strakonice 95,58 km
Jednota Čestice 95,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95,75 km
Jednota Varvažov 95,78 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 95,85 km
Bankomat GE Money Bank 95,99 km
Jednota Přílepov 96,53 km
Jednota Radomyšl 97,04 km
Jednota Velká Turná 97,09 km
Jednota Kovářov 97,2 km
Jednota Kostelec 98,07 km
Bankomat ČSOB 99,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99,08 km
Jednota Vacov 99,08 km
Jednota Zdíkov 99,11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 99,3 km
čerpací stanice OMV, Katovice 99,4 km
Bankomat ČSOB 99,86 km
Jednota Katovice 99,96 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 100,16 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 100,28 km
Jednota Probulov 100,28 km
Jednota Orlík nad Vltavou 100,43 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 100,55 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 100,72 km
Jednota Lom 100,73 km
Jednota Sedlice 100,78 km
Bankomat Česká spořitelna 101,28 km
Jednota Čimelice 101,29 km
Jednota Stachy 101,76 km
Jednota Mnichov 101,92 km
Jednota Škvořetice 102,26 km
Jednota Štěchovice 102,96 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 104,13 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 104,93 km
Jednota Lety 105,05 km
Bankomat ČSOB 105,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105,06 km
Konzum Soběšice 105,38 km
Jednota Střelské Hoštice 105,9 km
Jednota Mečíchov 105,94 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 106,17 km
Konzum Strašín 106,94 km
Jednota Mirovice 107,16 km
Bankomat Česká spořitelna 107,51 km
Bankomat ČSOB 107,52 km
Jednota Blatná 107,52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107,53 km
Bankomat Česká spořitelna 107,56 km
Bankomat Komerční banka 107,62 km
Bankomat GE Money Bank 107,64 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 108,33 km
Konzum Nezdice na Šumavě 108,53 km
Konzum Čečelovice 108,75 km
Konzum Nezamyslice 109 km
Konzum Žihobce 109,26 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 109,31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 109,84 km
Konzum Horažďovice 110,63 km
Bankomat Komerční banka 110,74 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 110,75 km
Bankomat Česká spořitelna 110,76 km
Konzum Horažďovice 110,82 km
Bankomat ČSOB 110,82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110,82 km
Bankomat Komerční banka 110,92 km
Bankomat GE Money Bank 110,99 km
Bankomat Česká spořitelna 111,09 km
Konzum Kašperské Hory 111,1 km
Edeka, Passau (D) 111,53 km
Konzum Velké Hydčice 111,64 km
Konzum Svéradice 111,66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 111,83 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 111,84 km
Konzum Žichovice 112,62 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 112,75 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 112,81 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 112,99 km
Konzum Velký Bor 113,34 km
Konzum Rabí 113,51 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 113,59 km
Jednota Bělčice 113,79 km
Sluneční kavárna, Srní 114,03 km
čerpací stanice Srní 114,04 km
Konzum Srní 114,1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114,11 km
Konzum Třebomyslice 114,44 km
Konzum Malý Bor 114,52 km
Bankomat GE Money Bank 114,56 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 114,59 km
Bankomat Česká spořitelna 114,71 km
Bankomat ČSOB 114,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114,75 km
Konzum Chanovice 115,03 km
Jednota Lnáře 115,17 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 115,22 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 115,41 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 115,6 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 115,6 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 115,7 km
Konzum Budětice 115,8 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 115,84 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 115,95 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 116 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 116,12 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 116,12 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 116,41 km
Konzum Dlouhá Ves 116,56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 116,67 km
Real, Passau (D) 116,73 km
Konzum Sušice 116,85 km
Bankomat UniCredit Bank 117,09 km
Bankomat Komerční banka 117,26 km
Konzum Hradešice 117,26 km
Bankomat GE Money Bank 117,35 km
Bankomat Česká spořitelna 117,36 km
Konzum Sušice 117,36 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 117,39 km
Bankomat ČSOB 117,41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117,41 km
Konzum Břežany 117,53 km
Konzum Sušice 117,56 km
Bankomat Česká spořitelna 117,59 km
čerpací stanice Shell, Sušice 117,66 km
Bankomat Česká spořitelna 117,67 km
Bankomat Česká spořitelna 117,95 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 117,98 km
Konzum Pačejov 118,02 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 118,05 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 118,6 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 118,64 km
Konzum Hartmanice 118,95 km
Café 27, Hartmanice 118,98 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 118,98 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 118,98 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 119,26 km
Konzum Pačejov 119,88 km
Konzum Hrádek 120,47 km
Konzum Čejkovy 120,62 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 120,64 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 120,72 km
Konzum Myslív 120,87 km
Konzum Nalžovské Hory 120,87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 121,55 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 121,68 km
Konzum Petrovice u Sušice 121,97 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 122,17 km
Konzum Velenovy 122,37 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 122,41 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 122,96 km
Konzum Ústaleč 123,01 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 124,05 km
Konzum Zavlekov 124,62 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 125,78 km
Konzum Kolinec 125,87 km
Konzum Zborovy 126,02 km
Konzum Hlavňovice 126,08 km
Konzum Ujčín 126,37 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 127,38 km
Konzum Velhartice 127,56 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 127,88 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 127,88 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 127,92 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 128,22 km
Bankomat Komerční banka 128,42 km
Netto, Zwiesel (D) 128,44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 128,47 km
Bankomat ČSOB 128,47 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 128,48 km
Bankomat Česká spořitelna 128,48 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 128,57 km
Bankomat Česká spořitelna 128,7 km
Konzum Plánice 128,71 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 128,81 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 129,27 km
Kik, Zwiesel (D) 129,27 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 129,27 km
Deichmann, Zwiesel (D) 129,27 km
Edeka, Zwiesel (D) 129,28 km
Konzum Malonice 129,38 km
Konzum Chotěšov 129,41 km
Intersport, Zwiesel (D) 129,55 km
NKD, Zwiesel (D) 129,64 km
Norma, Zwiesel (D) 129,66 km
TEDi, Zwiesel (D) 129,68 km
Rossmann, Zwiesel (D) 129,68 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 129,72 km
Müller, Zwiesel (D) 129,78 km
Lidl, Zwiesel (D) 130,09 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 130,18 km
Penny Market, Zwiesel (D) 130,19 km
REWE, Zwiesel (D) 130,3 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 130,31 km
Real, Zwiesel (D) 130,62 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 131,59 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 132,12 km
Bankomat Česká spořitelna 132,78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132,89 km
Bankomat ČSOB 132,89 km
Konzum Železná Ruda 133,12 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 133,16 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 133,38 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 133,42 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 133,52 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 133,56 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 133,84 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 134,15 km
Konzum Běšiny 134,21 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 134,21 km
Konzum Mochtín 134,64 km
Aldi Süd, Regen (D) 135,49 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 135,51 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 135,53 km
Norma, Regen (D) 135,57 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 135,58 km
Takko Fashion, Regen (D) 135,59 km
Deichmann, Regen (D) 135,61 km
TEDi, Regen (D) 135,62 km
Netto, Regen (D) 135,67 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 135,75 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 135,75 km
REWE, Regen (D) 135,77 km
Esprit, Regen (D) 135,81 km
NKD, Regen (D) 135,82 km
Edeka center, Regen (D) 135,87 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 136,22 km
Edeka, Regen (D) 136,32 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 136,33 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 136,33 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 136,36 km
Bankomat Česká spořitelna 136,46 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 136,62 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 136,62 km
Konzum Bolešiny 136,77 km
Konzum Víteň 137,1 km
Bankomat Česká spořitelna 137,52 km
Bankomat Komerční banka 137,55 km
Konzum Sobětice 137,7 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 138,02 km
Konzum Hojsova Stráž 138,07 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 138,13 km
Konzum Měčín 138,47 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 138,55 km
Konzum Strážov 138,65 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 138,8 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 138,85 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 139,31 km
Konzum Předslav 139,39 km
Bankomat Česká spořitelna 139,41 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 139,57 km
Bankomat ČSOB 139,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139,85 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 139,85 km
Bankomat GE Money Bank 139,87 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 139,89 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 140,11 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 140,24 km
Bankomat Komerční banka 140,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140,28 km
Bankomat ČSOB 140,32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140,33 km
Bankomat Česká spořitelna 140,35 km
Bankomat GE Money Bank 140,39 km
Konzum Klatovy 140,41 km
Bankomat UniCredit Bank 140,44 km
NKD, Bodenmais (D) 140,55 km
Bankomat Česká spořitelna 140,6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140,63 km
Bankomat Česká spořitelna 140,66 km
Bankomat Komerční banka 140,66 km
Bankomat Fio banka 140,67 km
REWE, Bodenmais (D) 140,75 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 140,96 km
Bankomat ČSOB 140,97 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 141 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 141,03 km
Bankomat Česká spořitelna 141,51 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 141,71 km
Bankomat Česká spořitelna 141,95 km
Konzum Dešenice 142,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142,48 km
Bankomat ČSOB 142,51 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 142,57 km
Konzum Janovice 142,81 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 142,82 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 142,82 km
Konzum Bezděkov 143,44 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 143,83 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 143,9 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 144,13 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 144,28 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 144,42 km
Bankomat Česká spořitelna 144,43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 144,77 km
COOP DISKONT - Nýrsko 144,85 km
Konzum Nýrsko 144,85 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 145 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145,1 km
Bankomat ČSOB 145,11 km
Bankomat Komerční banka 145,15 km
Bankomat Česká spořitelna 145,16 km
Konzum Nýrsko 145,16 km
Konzum Švihov 145,76 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 145,77 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 146,1 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 146,39 km
Norma, Deggendorf (D) 146,49 km
Bankomat Česká spořitelna 146,51 km
Bankomat Rokycany 146,52 km
Bankomat ČSOB 146,52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146,53 km
Bankomat GE Money Bank 146,53 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 146,55 km
Bankomat Česká spořitelna 146,82 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 146,84 km
Müller, Deggendorf (D) 146,85 km
TEDi, Deggendorf (D) 146,85 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 146,85 km
NKD, Deggendorf (D) 146,86 km
Rossmann, Deggendorf (D) 146,86 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 146,86 km
Konzum Nezdice u Přeštic 146,87 km
New Yorker, Deggendorf (D) 146,9 km
C&A, Deggendorf (D) 146,9 km
Esprit, Deggendorf (D) 146,91 km
Bankomat ČSOB 146,95 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 146,95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 146,96 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 146,98 km
Edeka, Deggendorf (D) 146,99 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 147,01 km
Bankomat Komerční banka 147,06 km
Bankomat GE Money Bank 147,06 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 147,08 km
Burger King, Deggendorf (D) 147,08 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 147,09 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 147,11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147,11 km
Lidl, Deggendorf (D) 147,12 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 147,12 km
Kik, Deggendorf (D) 147,12 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 147,13 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 147,13 km
Bankomat Česká spořitelna 147,13 km
Bankomat UniCredit Bank 147,14 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 147,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147,16 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 147,24 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 147,26 km
Real, Deggendorf (D) 147,32 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 147,52 km
Netto, Deggendorf (D) 147,6 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 147,94 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 147,94 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 148,29 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 148,46 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 148,51 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 148,53 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 148,66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148,71 km
Bankomat Komerční banka 148,72 km
Bankomat ČSOB 148,73 km
Bankomat Česká spořitelna 148,87 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 148,99 km
Bankomat GE Money Bank 149,01 km
Konzum Milčice 149,02 km
Konzum Vřeskovice 149,17 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 149,29 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 149,34 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 149,34 km
Bankomat GE Money Bank 149,73 km
Bankomat Česká spořitelna 149,8 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 150,11 km
Jednota Osek u Rokycan 150,19 km
Konzum Úsilov 151 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 151,31 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 151,55 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 151,56 km
Konzum Chudenice 151,74 km
Konzum Černíkov 152,16 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 152,47 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 152,47 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 153,17 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 153,5 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 153,68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 154,14 km
Konzum Chocomyšl 154,51 km
Bankomat Komerční banka 154,62 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 154,74 km
Jednota Stupno 154,81 km
Jednota Břasy 155,02 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 155,1 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 155,13 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 155,13 km
Bankomat Komerční banka 155,28 km
Bankomat Česká spořitelna 155,29 km
Bankomat GE Money Bank 155,32 km
McDonalds, OC Plzeň 155,32 km
Bankomat ČSOB 155,35 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 155,48 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 155,57 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 155,86 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 155,86 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 156,01 km
Bankomat Komerční banka 156,02 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 156,17 km
Bankomat Česká spořitelna 156,17 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 156,2 km
Konzum Dobřany 156,31 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 156,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156,38 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 156,38 km
Bankomat Komerční banka 156,38 km
Bankomat ČSOB 156,39 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 156,4 km
Bankomat Česká spořitelna 156,41 km
Konzum Kdyně 156,42 km
Bankomat Česká spořitelna 156,43 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 156,43 km
Bankomat GE Money Bank 156,45 km
Konzum Kdyně 156,49 km
Bankomat Komerční banka 156,49 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 156,51 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 156,6 km
Bankomat GE Money Bank 156,61 km
Bankomat Česká spořitelna 156,69 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 156,78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156,84 km
Bankomat ČSOB 156,84 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 156,94 km
Bankomat Česká spořitelna 156,94 km
Bankomat GE Money Bank 156,94 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 156,94 km
Bankomat GE Money Bank 156,98 km
Bankomat Česká spořitelna 156,98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157 km
Bankomat ČSOB 157,03 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 157,05 km
Bankomat Česká spořitelna 157,11 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 157,18 km
Bankomat ČSOB 157,29 km
Bankomat Česká spořitelna 157,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157,34 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 157,39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157,41 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 157,46 km
Bankomat Česká spořitelna 157,55 km
Konzum Srbice 157,58 km
Bankomat ČSOB 157,58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157,59 km
Bankomat Komerční banka 157,63 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 157,68 km
Bankomat Česká spořitelna 157,69 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 157,79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 157,9 km
Bankomat Česká spořitelna 157,91 km
Bankomat ČSOB 157,94 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 157,98 km
Bankomat GE Money Bank 157,98 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 158 km
Konzum Újezd sv. Kříže 158,06 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 158,13 km
Bankomat ČSOB 158,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158,29 km
Jednota Dolany 158,29 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 158,31 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 158,35 km
Konzum Hlohovčice 158,66 km
Jednota Druztová 158,73 km
Bankomat Fio banka 158,89 km
Bankomat GE Money Bank 158,89 km
Bankomat Komerční banka 158,93 km
Bankomat Česká spořitelna 158,97 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 159 km
Bankomat UniCredit Bank 159,01 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 159,05 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 159,16 km
Konzum Čermná u Staňkova 159,19 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 159,24 km
Konzum Kout na Šumavě 159,25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 159,42 km
Bankomat GE Money Bank 159,53 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 159,6 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 160,17 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 160,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 160,19 km
Bankomat ČSOB 160,19 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 160,3 km
Bankomat Fio banka 160,34 km
Market Zruč 160,7 km
Bankomat Česká spořitelna 160,75 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 160,79 km
Bankomat Česká spořitelna 160,8 km
Bankomat ČSOB 160,8 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 160,83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 160,85 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 160,86 km
Bankomat Česká spořitelna 160,87 km
Bankomat Česká spořitelna 160,89 km
Konzum Zahořany 160,97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 161 km
Bankomat ČSOB 161,01 km
Bankomat Česká spořitelna 161,19 km
Bankomat Komerční banka 161,19 km
Bankomat GE Money Bank 161,19 km
Bankomat Česká spořitelna 161,4 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 161,49 km
Bankomat Česká spořitelna 161,65 km
Jednota Žichlice 161,73 km
Konzum Hlohová 161,76 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 161,88 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 161,88 km
Konzum Starý Klíčov 162,01 km
Konzum Osvračín 162,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162,35 km
Bankomat GE Money Bank 162,35 km
Bankomat ČSOB 162,35 km
Bankomat ČSOB 162,35 km
Bankomat Česká spořitelna 162,35 km
Jednota Radčice 162,56 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 162,66 km
Bankomat Česká spořitelna 162,68 km
Konzum Mrákov 162,68 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 162,74 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 162,79 km
Konzum Staňkov 162,81 km
Bankomat Komerční banka 162,86 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 162,86 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 162,86 km
Bankomat Česká spořitelna 162,89 km
čerpací stanice Benzina, Stod 162,89 km
Bankomat Komerční banka 162,9 km
Market Třemošná 162,92 km
Jednota Třemošná 162,92 km
Bankomat Česká spořitelna 163,13 km
Konzum Staňkov 163,23 km
Jednota Česká Bříza 163,33 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 163,48 km
Bankomat ČSOB 163,6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 163,61 km
Bankomat Česká spořitelna 163,71 km
Bankomat Komerční banka 163,77 km
Konzum Milavče 163,87 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 163,91 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 164,17 km
Konzum Tlumačov 164,21 km
Jednota Dobříč 164,82 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 165 km
Konzum Blížejov 165,04 km
Bankomat Komerční banka 165,13 km
Jednota Chotíkov 165,14 km
Bankomat Komerční banka 165,14 km
Bankomat GE Money Bank 165,35 km
Bankomat Česká spořitelna 165,36 km
Konzum Domažlice 165,45 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 165,53 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 165,66 km
Bankomat ČSOB 165,84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 165,84 km
Bankomat Raiffeisenbank 165,85 km
Bankomat Česká spořitelna 165,93 km
Bankomat ČSOB 165,94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 165,95 km
Bankomat GE Money Bank 166,03 km
Jednota Nýřany 166,07 km
Bankomat Česká spořitelna 166,25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 166,28 km
Bankomat Česká spořitelna 166,28 km
Bankomat ČSOB 166,28 km
Bankomat Komerční banka 166,31 km
Bankomat Komerční banka 166,31 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 166,62 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 166,71 km
Konzum Domažlice 166,74 km
Bankomat Česká spořitelna 166,79 km
Supermarket Horní Bříza 166,83 km
Jednota Horní Bříza 166,85 km
Jednota Kozolupy 166,92 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 166,98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 167,04 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 167,13 km
Konzum Folmava 167,23 km
Konzum Česká Kubice 167,35 km
Jednota Město Touškov 167,35 km
Bankomat ČSOB 167,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 167,47 km
Konzum Semošice 167,82 km
Bankomat GE Money Bank 169,22 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 169,3 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 169,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 169,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 169,53 km
Bankomat ČSOB 169,53 km
Bankomat Komerční banka 169,63 km
Market Kaznějov 169,64 km
Jednota Kaznějov 169,64 km
Jednota Nevřeň 169,66 km
Bankomat Česká spořitelna 169,68 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 169,94 km
Bankomat Komerční banka 170 km
Market Kaznějov 170,01 km
Konzum Draženov 170,28 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 170,41 km
Konzum Horšovský Týn 170,56 km
čerpací stanice OMV, Draženov 170,74 km
Konzum Trhanov 171,1 km
Jednota Babiná 171,21 km
Jednota Úlice 171,96 km
Jednota Heřmanova Huť 171,97 km
Bankomat ČSOB 172,08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 172,09 km
Jednota Kralovice 172,14 km
Jednota Hadačka 172,15 km
Supermarket Kralovice 172,18 km
Bankomat Česká spořitelna 172,25 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 172,46 km
Jednota Plasy 172,47 km
Jednota Kralovice 172,48 km
Jednota Kralovice 172,59 km
Jednota Plasy 172,73 km
Bankomat Česká spořitelna 172,78 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 172,95 km
Jednota Mrtník 173,41 km
Jednota Plasy 173,45 km
Jednota Všeruby 173,45 km
Jednota Loza 174,39 km
Jednota Pňovany 174,6 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 174,69 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 174,73 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 174,73 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 174,75 km
Konzum Postřekov 174,92 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 175,01 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 175,01 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 175,11 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 175,13 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 175,13 km
Jednota Líšťany 175,17 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 175,19 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 175,19 km
Jednota Dolní Bělá 175,27 km
Jednota Horní Bělá 175,29 km
Konzum Díly 175,65 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 175,66 km
Konzum Nový Kramolín 175,75 km
Jednota Sytno 176,53 km
Konzum Miřkov 176,88 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 177,17 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 177,31 km
Bankomat Česká spořitelna 177,68 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 177,73 km
Konzum Poběžovice 177,83 km
Jednota Mladotice 178,16 km
Jednota Kladruby 178,49 km
Jednota Hvozd 179,42 km
Bankomat ČSOB 179,44 km
Konzum Mnichov 179,46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 179,47 km
Bankomat Komerční banka 179,48 km
Bankomat GE Money Bank 179,57 km
Bankomat Česká spořitelna 179,61 km
Jednota Stříbro 179,83 km
Jednota Pernarec 179,97 km
Jednota Stříbro 180,27 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 180,55 km
Jednota Stříbro 180,62 km
Jednota Úněšov 180,83 km
Konzum Vidice 181,08 km
Konzum Hostouň 182,25 km
Jednota Žihle 183,15 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 184,55 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 184,55 km
Bankomat ČSOB 184,85 km
Bankomat ČSOB 184,99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 184,99 km
Jednota-cukrárna Manětín 185,05 km
Jednota Pláň 186,48 km
Jednota Nečtiny 187,09 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 187,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 187,43 km
Jednota Stráž u Tachova 188,06 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 188,5 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 188,68 km
Jednota Konstantinovy Lázně 189,72 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 189,97 km
Bankomat ČSOB 190 km
Bankomat Poštovní spořitelna 190,01 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 190,02 km
Bankomat GE Money Bank 190,48 km
Jednota Bor u Tachova 190,53 km
Bankomat Česká spořitelna 190,6 km
Jednota Bor u Tachova 190,67 km
Jednota Černošín 190,69 km
Jednota Bezdružice 192,16 km
Jednota Bezdružice 192,19 km
Jednota Přimda 194,41 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 194,56 km
Jednota Lestkov 195,92 km
Jednota Staré Sedliště 197,44 km
Bankomat UniCredit Bank 199,02 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 199,25 km
Jednota Staré Sedliště 199,29 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 199,39 km
Jednota Hošťka 200,45 km
Bankomat UniCredit Bank 201,46 km
Jednota Rozvadov 201,72 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 202,26 km
Bankomat Česká spořitelna 202,42 km
Jednota Planá 202,44 km
Bankomat GE Money Bank 202,59 km
Bankomat ČSOB 202,67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 202,67 km
Jednota Dlouhý Újezd 202,68 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 202,69 km
Bankomat ČSOB 202,81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 202,83 km
Bankomat Česká spořitelna 202,85 km
Jednota Tachov 203,38 km
COOP DISKONT - Tachov 203,83 km
Jednota Tachov 203,95 km
Bankomat Česká spořitelna 204,04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 204,05 km
Bankomat ČSOB 204,1 km
Jednota Tachov 204,13 km
Jednota Tachov 204,13 km
Bankomat Česká spořitelna 204,15 km
Bankomat GE Money Bank 204,17 km
Bankomat GE Money Bank 204,2 km
Bankomat Komerční banka 204,27 km
Jednota Tachov 204,29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 204,33 km
Bankomat ČSOB 204,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 204,34 km
Bankomat ČSOB 204,34 km
Bankomat Česká spořitelna 204,37 km
Burger King, Neutraubling (D) 204,49 km
Jednota Tachov 204,59 km
Jednota Chodová Planá 204,79 km
Jednota Tachov 204,81 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 207,58 km
NKD, Regensburg (D) 209,39 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 209,43 km
Jednota Halže 209,45 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 209,69 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 209,76 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 209,79 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 209,88 km
Kik, Regensburg (D) 209,94 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 210,02 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 210,05 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 210,18 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 210,22 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 210,28 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 210,28 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 210,29 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 210,33 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 210,34 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 210,59 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 210,61 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 210,61 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 211,13 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 211,19 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 211,25 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 211,25 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 211,27 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 211,34 km
C&A, Regensburg (D) 211,35 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 211,4 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 211,52 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 211,69 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 212,07 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 212,16 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 212,59 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 213,37 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 213,88 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 213,93 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 214,3 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 214,31 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 214,57 km
Jednota Lázně Kynžvart 218,44 km

mohlo by Vás zajímat

Žumberk

batoh
Žumberk
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Žár u Nových Hradů

batoh
Žár u Nových Hradů
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: novohradsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Podnebí Šumavy je mírné vlhké až chladné s vysokými úhrny srážek. Ty dosahují místy až 1 600 mm za rok. Tyto vysoké úhrny srážek, chladné klima a neprostupné horninové podloží na horských pláních Šumavy vytvořily vhodné podmínky pro vznik četných slatí. Těmi nejznámějšími jsou Tříjezerní slať, Jezerní slať, Modravské slatě či Chalupská slať, které vznikly na šumavských horských pláních v poměrně velkých nadmořských výškách. Slatě patří k nejcennějším a nejbohatším biotopům Šumavy. To byl také jeden z důvodů vyhlášení CHKO Šumava a Národního parku Šumava. Drsné podnebí a hluboké neprostupné hvozdy nikdy příliš člověka nelákaly, objevovali se tady prakticky jen pastevci a později hledači pokladů. Od 12. století dochází ke kolonizaci i šumavských hvozdů, ale prakticky jen německým obyvatelstvem. Větší prosperitu přináší až rozvoj hornictví ve 14. století a rozvoj obchodu ve stoletích 15. a 16. V 19. století však následuje odliv obyvatel, který pokračoval tentokráte nikoliv z ekonomických, ale geopolitických důvodů. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici kempy, horské chaty, romantické chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu WiFi signálem. Nabízí se Vám ubytování Šumava. Z apartmánových domů, které si můžete plně vybavené pronajmout celé, a nebo jednotlivé byty, doporučujeme Rudík v Železné Rudě http://www.rudik.sumava.cz/ a Starou Poštu v Hartmanicích http://www.staraposta.sumava.cz/. Přijeďte si užít přírodu s pohodlím. Pokud máte rádi na dovolené doplňujíc služby jako je snídaně, večeře (polopenze) , nebo i s obědem (plná penze) , pak budou nasnadě penziony Šumava. Pensiony tvoří páteř ubytovacích služeb. Pro většinu typů platí slogan „Šumava levné ubytování“, to ale neznamená to, že se ztrátou kvality, a nebo to, že v nabídce nenajdete luxusní zařízení jako jsou byty, hotely, zámky. Šumava to je v létě kolo, voda, turistika, v zimě sjezdové lyže, běžecké lyže, snowboardy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Však odvykneš takovým hloupým strachům," pravil; „přenesl bych tě na zádech, ale neučiním toho, protože chci, abys trochu zonačila. Vykasej se, podej mi ruku a pojď!"

Nerozpakovala se, neváhala; všechen strach z ní spadl jakoby kouzlem; po jeho boku i přes moře by se byla pustila.

„Výš se vyhrni! Přes kolena ještě!" velel.

Uposlechla bez okolků, ni v nejmenším nedávajíc najevo, že by se před ním styděla, nedbajíc jeho vytřeštěných zraků, jež hltavě spočívaly na obnažených jejích bílých nohách. Zachytila se za jeho rameno a vydala se s ním pevným, jistým krokem.

Za málo vteřin vystoupili společně na protější břeh rmutné zátoky, které se tolik byla děsila. Spustila sukně, objala také druhou, nyní volnou rukou jeho rameno, usmála se jakýms vroucím, vděčným úsměvem. „Děkuju ti, Vojto!" zašeptala.

„Jaképak děkování?" odpověděl hrdě; „vždyť vidíš, že bys to byla samotná taky dokázala. Třeba jen trochu kuráže. Vidíš, já jsem byl dnes časně ráno u samého potoka, celými Blaty jsem se probrodil. Chtěl jsem se přesvědčit, neodnesla-li mi voda moje sádky."

Zarazila ji tahle řeč. O svých sádkách mluvil; že by pro Václava byl podnikl jediného kroku, o tom se slovem nezmínil. Chtěla se ho tázat po bratrovi, ale slovo uvázlo na rtech. A on svou dále:

„K sádkám jsem se nedostal, ačkoli o místech jsem nebyl v pochybnosti. Proud je v potoce takový, že by mě byl strhl bůhvíkam. Třeba počkat, až voda trochu opadne, pak se přesvědčím. Snad ty klece přece vydržely náraz proudu; byl by to malér, kdyby mi to všecko bylo odplovalo. Co se člověk nadře, než si těch pár kluků opatří — a pak, aby to bylo pryč!"

Odmlčel se; jeho zraky zatékaly s plachým, starostlivým výrazem ve stranu Blat. Nepronikly ovšem hustým závojem mlh a nízkých mraků, jež zastíraly všecek kraj. Ubohá dívka bojovala s pláčem, očekávajíc s krutým napětím, že promluví o osudu Václavově, sama však tázat se neodvážila. Zpozoroval patrně její neklid, neboť pojednou pravil:

„Mně se zdá, že nabíráš! To by bylo hloupé! — Bojíš se nul domů? Máš strach, že panímáma se bude vadit? — Ani jí napadni, ti povídám! - Byla ráda a děkuje Pánubohu, že se uchýlila k bábě do Zbudova. Taky tě nečeká a myslí, že tam pobudeš dva nebo tři dni, až bude po velké vodě. Já jsem ni neříkal nic, ale věděl jsem, že tam nevydržíš a že se vrátíš, i kudy půjdeš. Dá přece rozum, že se nemohla se vydat rovnou cestou zatopenými Blaty. Sel jsem li naproti a viděl jsem tě, jak jsi šla skrze Selce, ale ustoupil jsem stranou, aby mě lidé s tebou neviděli, a teprv když jsi minula, jsem se za tebou vydal. Bylo tě mi líto, že máš jít samotná, a byl bych šel dál, kdybys byla nepřicházela. Musel jsem se zdržet u Železného, který odejel do Vodňan — všaks ho potkala. Čekal na mne, až mu přinesu nějaké ryby a něco zvěře. Ryb jsem mu ovšem dodat nemohl, ale dva zajíčky jsem mu přinesl, vybral jsem je z ok dnes v noci, za největšího lijáku. Hlupák pacholek myslel, že spím — řekl mi dnes ráno, že v noci ke mně mluvil a divil se, že mu neodpovídám — a já jsem zatím byl až někde u Výhlavi..."

Očekával-li z její strany nějaký projev obdivu jeho srdnatosti a dovednosti, zmýlil se tentokrát. Jí ubožce v hlavě se vířilo z krutého, bolestného zklamání. Bratr, ubohý a nevinný, byl na Hluboké ve vězení, a ten, k němuž zalétaly všecky její naděje, o němž nepochybovala, že jediný na světě dovede pomoci a jistojistě pomůže, mluvil klidně a vesele o své noční výpravě za zajíci do oka chycenými! Hořkost pomyšlení ji přemohla: propukla v usedavý pláč.

„Co bečíš?" osopil se na ni; „minula ses rozumem?"

„Ty nic neříkáš, Vojto," vydrala se jí řeč; „ty nic neříkáš, a přece Václav... Václav..."

„Nu, tu je toho! Václav se ještě nevrátil z Hluboké, ale sedlák se za ním vydal, jenže nevím, došel-li. Možná dost, že se strhla hráz Zlivského rybníka. Pak by tam marně chodil, musel by se vrátit a počkat. Na Vomáčku se dát nemůže, tamtudy je všecko pod vodou."

„Ale pro všemohoucího Boha, Vojto, — jakpak ho mohli zavřít, když tím vším vinen není ?... My přece víme, jak se to všecko stalo, a my ho máme nechat v tom jeho neštěstí!... To přeci není možno!"

Vojta stanul; oči jeho utkvěly na ní s divým, hrozivým výrazem.

„Snad nemíníš říci," pravil, „že jsem měl předstoupit před onoho četníka a říci, že jsem já toho lumpa udeřil?... Udat mu také příčinu, ne? Za tak hloupého mě neměj!"

„Ale co dělat ?... Co dělat ?" zaúpěla dívka.

„Mlčet a počkat!" přeťal jí zlostně řeč. „Já ti řeknu jen tolik, že by mi třeba ani nebyl věřil, ten pochop. Pěšák udal, že ho uhodil Václav, tož to byl Václav, a kdybych řekl, že jsem to byl já, byli by nás zavřeli oba a konec by byl býval, že Václava by byli pustili, protože sedlák má peníze, a já bych tam byl zůstal. Takhle Václava pustí taky a na mne nikdo nepřipadne. Tomu přeci rozumíš ? — Tu je toho, že si tam tvůj bratr ňáký den posedí! Seděli jiní taky, seděl Lochmout a ten je jinaký než Václav, jemuž nadto nikdo nedokáže, že je vinen tou věcí. Tak co! Nech to být a nestarej se! To spraví tvůj táta. Či bys mě tam chtěla vidět místo Václava ? Děkuji ti!..."

„Ach Vojto, můj zlatý Vojto, nehněvej se! Možná že jsem hloupá — ale já mám takový strach, taková hrůza na mne chodí... Já jsem si myslila, že pomůžeš, žes už pomohl... žes jim ho vyrval..

Vojta se dal do posupného smíchu.

„Tohle sis myslila? Proboha tě prosím, řekni mi, jak jsem mu měl pomoci?"

„Já nevím, Vojto — ale já jsem si řekla, že ty dovedeš všecko, co chceš."

„Všecko taky nezmohu, ty bláhová! Aspoň teď ještě ne. Později snad. Ale aby k tomu došlo, musím se vycvičit, získat moc — rozumíš ?... A bylo by po moci, kdyby mě teď zavřeli. Nestarej se, já jim nedaruju, co tvému bratru udělali! Já ten účet vyrovnám! Ale vyrovnám ho, až bude čas. Ale nechat se zavřít, poštvat na sebe celou tu smečku baštýřů, pěšáků, hajných, mysliveckých a četníků, a to jen proto, aby pustili o nějaký den dříve z vězení člověka, kterého tam bez-toho podržet nemohou, protože se jeho nevina tak jako tak dokáže, to se mi, panenko, nevidí! To bych se musel leda zbláznit, ha, ha, ha!"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky