Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zřícenina hradu Přimda

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: hrady
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: zřícenina
lokalita: tachovsko
GPS: 49°40'47.584"N, 12°40'1.345"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Přimda je zřícenina nejstaršího známého kamenného hradu na území ČR, jedná se o ranou románskou hradní architekturu. Nejstarší písemný doklad o existenci tohoto hradu se nachází v Kosmově kronice, která se zmiňuje o tom, že postavili nějací Němci uvnitř hranic českých ve hvozdu, k němuž se jde přes ves Bělou, hrad na strmé skále. Pravděpodobně nedlouho po dokončení stavby (1121), byla Přimda dobyta Vladislavem I., protože její výstavbu za hranicemi pohraničního hvozdu považoval za porušení svých svrchovaných práv. Dokladem o německém původu tohoto hradu je i srovnání s některými stavbami podobného charakteru na bavorské straně (např. Flossenbürg). Naopak ve stejné době v českých zemích takových staveb není. Zřícenina hradu Přimda stojí na vrcholu skalnatého hřebene nad stejnojmenným městečkem v severní části Českého lesa. První zmínka o Přimdě pochází z roku 1121 a proto je Přimda považována za nejstarší kamenný hrad na našem území. Existuje domněnka, že stavebníkem hradu byl německý markrabě Děpolt II. z Vohburgu, ale nejpozději od roku 1126 patřila Přimda již českým panovníkům jako důležitá pohraniční pevnost, která střežila obchodní cestu z Prahy a Plzně do Horní Falce. Kromě toho sloužila jako královské vězení, kde byl nucen pobývat mimo jiné i pozdější král Přemysl Otakar II. V 15. a 16. století byl hrad často dáván do zástavy šlechtickým rodům, zejména pánům ze Švamberka. Neudržovaný hrad pustl a v 17. století již byl neobývanou zříceninou. Z první poloviny 12. století zůstala zachována mohutná hranolová věž z lomového kamene, obložená žulovými kvádry. Zprávy o hradu jsou po většinu jeho historie velmi kusé. Přimda je obvykle spojována s blíže neznámým hradem, který měli podle Kosmovy kroniky roku 1121 vystavět Němci na české straně hraničního lesa a který jim vzápětí český kníže Vladislav I. vzal. Souvislost této zprávy z Kosmovy kroniky s Přimdou není ale prokázána, stejně jako v některé literatuře uváděná hypotéza, že uvedeným Němcem a zakladatelem hradu byl bavorský Děpold II. z Vohburku. Pravděpodobně byla Přimda ve své kamenné podobě založena českým knížetem k ochraně hranic. První zmínka o hradu pochází už z roku 1126, kdy hrad nechal přestavět (společně s Tachovem a Zhořelcem) kníže Soběslav I. Od počátku plnila Přimda i úlohu státního vězení. V průběhu neklidných dob 12. století zde byl dvakrát po řadu let vězněn budoucí kníže Soběslav II. svým bratrancem, knížetem Vladislavem II. Z prvého věznění byl Soběslav osvobozen svými přívrženci, kteří hrad přepadli, zabili purkrabího a shodili ho do vězení. Dalšího purkrabího Přimdy nechal Soběslav potrestat i po svém druhém osvobození, kdy se stal knížetem. V roce 1249 si vyzkoušel vězení na Přimdě i Přemysl (budoucí král Přemysl Otakar II.) po neúspěchu vzpoury proti svému otci a králi Václavu I. V průběhu 14. století se hrad Přimda stal centrem asi 15 chodských vesnic, jejichž obyvatelé byli povinni strážní službou na hranici. Dále byl i centrem přimdeckých manství, jejichž držitelé – manové – byli povinni vojenskou službou pro hrad. Zároveň se zde na jedné z větví norimberské cesty vybíralo clo. Za Jana Lucemburského byla Přimda výměnou za finanční hotovost zastavena (dána do držení) šlechtě. V roce 1336, v době sporů Jana Lucemburského s císařem Ludvíkem IV. Bavorským, byl hrad přepaden německým vojskem, obléhatelé překonali vnější opevnění, museli však ustoupit po zapálení dřevěných částí hradeb posádkou hradu. Karel IV. v rámci snah o upevnění panovnické moci a jejích opor - královských hradů - Přimdu vyplatil a ta se zařadila mezi hrady, které musí zůstat králi. V následující době však byla Přimda opět zastavována. V roce 1406 přešla Přimda do rukou Boreše z Rýzmburka. Borešem dosazený správce Tista však zřejmě se souhlasem svého pána loupežemi sužoval široké okolí (výpravy zasáhly až na Berounsko). V roce 1416 královské vojsko zajalo v hospodě v městečku skupinu 30 hradních ozbrojenců, kteří byli následně v Praze oběšeni. K potlačení odporu Rýzmburků proti králi vedla až výprava v roce 1418, kdy byl hrad oblehnut královským vojskem a jeho posádka se vzdala. Následně byl hrad Rýzmburkům odebrán. V husitském období, kdy jí držel Zikmundův straník Jindřich Žito z Jivjan, patřila Přimda k spolehlivým oporám katolické strany. Roku 1429 byla znovu krátce a neúspěšně obléhána, tentokrát husitským vojskem, které alespoň zničilo městečko pod hradem. V roce 1454 získali Přimdu do zástavního držení Švamberkové. V jejich rukách pak Přimda zůstala až do roku 1592. Bratři Adam a Jindřich ze Švamberka si v roce 1548 panství i hrad rozdělili, přičemž Adamovi připadl tzv. horní hrad, zatímco Jindřichovi hrad dolní (horní a dolní hrad byly odděleny podélným skalním hřebenem). Za Švamberků v 16. století Přimda chátrala a ani dílčí opravy a některé nové hospodářské budovy stav hradu nezlepšily. Došlo i k bourání některých částí hradu. Chodové, zajišťující ostrahu hranic, si panovníkovi stěžovali na zchátralost hradu a „tunelování“ financí, určených na jeho opravy. Po smrti obou bratří Adama i Jindřicha získal roku 1592 hrad s panstvím Rudolf II. a raději tento majetek rozprodal. Hrad následně koupila obec, ale již roku 1601 ho musela opět prodat. V roce 1609 byl již hrad uváděn jako pustý, zbořený a opuštěný. Následně zřícenina několikrát změnila majitele, až se roku 1675 dostala do majetku hraběte Jana Václava Novohradského z Kolovrat, který centrem panství učinil nedaleké Velké Dvorce. V roce 1711 do obytné věže uhodil blesk a následně se zbortila její jihozápadní část až do úrovně přízemí. První opravy zříceniny hradu byly provedeny v roce 1879 nebo 1880 za Filipa hraběte z Kolovrat. Další práce, tentokrát značně většího rozsahu, proběhly v letech 1919-1923. Týkaly se hlavně věže, která byla na řadě míst upravena do své současné podoby. V roce 1962 byla zřícenina hradu Přimda prohlášena vládou za národní kulturní památku. V roce 1968 pak došlo k zahájení dalších oprav. V rámci příprav a pro dopravu jeřábu byly tehdy značně poškozeny a zničeny části přístupové cesty a nádvoří a tedy i stopy zástavby v tomto prostoru.  Tehdejší opravy v důsledku použití těžké techniky a necitlivého přístupu památku připravily o její hodnoty. V rámci těchto úprav, trvajících do roku 1977 a přesto tehdy nedokončených, byl výrazně změněn také terén nejen obou nádvoří, ale i na severní a východní straně věže. Počátkem 21. století pak proběhlo další stavební zajištění věže, která byla stále v nevyhovujícím stavu. Státní hrad je ve správě Národního památkového ústavu a je přístupný veřejnosti. Zřícenina je chráněna jako národní kulturní památka ČR.

odkaz: zřícenina hradu Přimda

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Štíty království českého, Pomíjivá sláva...

batoh
Štíty království českého, Pomíjivá sláva světa
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Přemysl Otakar II.

batoh
Přemysl Otakar II.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Štíty království českého, Jak rostly hra...

batoh
Štíty království českého, Jak rostly hrady
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Soběslav II.

batoh
Soběslav II.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Štíty království českého, Pomíjivá... 0 km
Přemysl Otakar II. 0 km
Štíty království českého, Jak rost... 0 km
Soběslav II. 0 km
pramen Pod Přimdou 0.1 km
kaple Panny Marie, Přimda 0.19 km
přírodní rezervace Přimda 0.2 km
CHKO Český les 0.8 km
infocentrum Přimda 0.85 km
dětské hřiště Přimda 0.86 km
kašna Přimda 0.89 km
sv. Jan Nepomucký, Přimda 0.9 km
Přimda 0.9 km
Přimdská naučná stezka 0.91 km
kostel sv. Jiří, Přimda 0.94 km
skiareál Přimda 0.96 km
tři smírčí kříže, Přimda 1.02 km
pomník padlých WWI, Přimda 1.1 km
hřbitov Přimda 1.21 km
Kolowrat-Krakovský Alexander Josep... 2.44 km
pohřešovanou ženu z Tachovska našl... 3.28 km
zřícenina kostela sv. Apoleny, Mál... 4.54 km
stavení Rájov 4.95 km
Rájov u Přimdy 4.99 km
Nová Ves u Třemešné 5.91 km
dětské hřiště Nová Ves u Třemešné... 5.92 km
Třemešné 6.45 km
naučná stezka Milíře a vodní mlýny... 6.51 km
nádraží Třemešné pod Přimdou... 6.53 km
SDH Bezděkov 6.61 km
hřbitov Dubec 6.69 km
pomník padlých WWI, Bezděkov 6.74 km
zemědělský dvůr Dubec 6.76 km
Dubec 6.8 km
kostel Archanděla Michaela, Dubec 6.81 km
Bezděkov u Třemešné 6.85 km
vlaková zastávka Dubec 6.89 km
dětské hřiště Dubec 6.89 km
kaple sv. Žofie, Diana 7.51 km
zámek Diana 7.61 km
Kolowrat-Krakowský Jindřich Vilém... 7.61 km
dětské hřiště Pavlíkov 7.85 km
pomník padlých WWI, Pavlíkov 7.85 km
Pavlíkov 7.86 km
SDH Bělá nad Radbuzou 10.34 km
zámek Bělá nad Radbuzou 10.37 km
most Bezděkovský potok, Bělá nad R... 10.42 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 10.47 km
Bělá nad Radbuzou 10.48 km
barokní most, Bělá nad Radbuzou 10.59 km
hraniční přechod Rozvadov - Waidha... 10.59 km
nádraží Bělá nad Radbuzou 10.85 km
hraniční přechod Rozvadov (D5) - W... 11.27 km
hraniční přechod Železná - Eslarn... 12.48 km
hřbitov Újezd svatého kříže 12.74 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd s... 12.8 km
fara Újezd svatého kříže 12.83 km
Újezd Svatého Kříže 12.83 km
Tachov 13.09 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ta... 13.19 km
bitva u Tachova 13.7 km
Krvavá léta - Hrůzy v Tachově na k... 13.75 km
Zachraňte koně!, Mark Felton 15.2 km
operace Cowboy 15.2 km
Zázračná záchrana bílých hřebců... 15.2 km
Podhajsky Alois, plukovník 15.2 km
zámek Hostouň 15.21 km
fara Hostouň 15.24 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 15.26 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 15.27 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 15.33 km
Hostouň 15.33 km
nádraží Hostouň 15.5 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 15.54 km
hřbitov Hostouň 15.55 km
hraniční přechod Pleš - Friedrichs... 15.96 km
hraniční přechod Přední Zahájí - W... 16.36 km
Schubert Ottokar 16.67 km
fara Štítary 16.7 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 16.7 km
SDH Hostouň 16.7 km
Štítary 16.73 km
mlýn Štítary 16.8 km
vlaková zastávka Mutěnín 16.86 km
Slovanské hradiště Tasnovice 16.93 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 16.95 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 16.98 km
hřbitov Tasnovice 16.98 km
hřbitov starý Tasnovice 16.99 km
Tasnovice 17.34 km
tvrz Tasnovice 17.5 km
Šejna Jan 18.85 km
Vítání 18.85 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Havran... 19.83 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum paličkování Tiefenbach - otevírac...

  batoh
  muzeum paličkování Tiefenbach - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • čerpací stanice Benzina, Přimda

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Přimda
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Přimda

  batoh
  Jednota Přimda
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat UniCredit Bank

  batoh
  Bankomat UniCredit Bank
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřina

  batoh
  McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřina
  Šumava A-Z: fast food
  lokalita: tachovsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
čerpací stanice Benzina, Přimda 0.76 km
Jednota Přimda 0.92 km
Bankomat UniCredit Bank 4.35 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 4.64 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 4.93 km
Jednota Hošťka 5.24 km
Jednota Staré Sedliště 7.42 km
Jednota Stráž u Tachova 7.75 km
Bankomat UniCredit Bank 7.79 km
Jednota Rozvadov 8.09 km
Bankomat Česká spořitelna 8.47 km
Jednota Bor u Tachova 8.48 km
Jednota Bor u Tachova 8.51 km
Jednota Staré Sedliště 8.56 km
Bankomat GE Money Bank 8.57 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 8.84 km
Jednota Dlouhý Újezd 10.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.45 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 10.49 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 12.25 km
Jednota Tachov 12.47 km
Bankomat ČSOB 12.8 km
COOP DISKONT - Tachov 12.97 km
Bankomat Česká spořitelna 12.99 km
Jednota Tachov 13.01 km
Jednota Tachov 13.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.03 km
Bankomat ČSOB 13.04 km
Bankomat GE Money Bank 13.13 km
Bankomat Česká spořitelna 13.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.36 km
Bankomat ČSOB 13.36 km
Bankomat Komerční banka 13.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.43 km
Bankomat ČSOB 13.43 km
Jednota Tachov 13.54 km
Jednota Tachov 13.61 km
Jednota Tachov 13.63 km
Jednota Tachov 13.67 km
Bankomat GE Money Bank 13.83 km
Bankomat Česká spořitelna 13.84 km
Konzum Vidice 14.21 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 14.52 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 14.66 km
Konzum Hostouň 15.28 km
Jednota Halže 17.87 km
Konzum Miřkov 18.43 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 20.94 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 21.11 km
Konzum Poběžovice 21.13 km
Bankomat Česká spořitelna 21.21 km
Jednota Planá 21.54 km
Bankomat Česká spořitelna 21.56 km
Konzum Mnichov 21.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.61 km
Bankomat ČSOB 21.61 km
Bankomat GE Money Bank 21.62 km
Jednota Černošín 21.7 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 22.16 km
Jednota Kladruby 22.87 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 23.18 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 23.25 km
Jednota Stříbro 24.22 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 24.24 km
Jednota Chodová Planá 24.44 km
Konzum Nový Kramolín 24.7 km
Konzum Horšovský Týn 25.22 km
Jednota Stříbro 25.34 km
Bankomat Česká spořitelna 25.52 km
Bankomat GE Money Bank 25.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 25.7 km
Bankomat ČSOB 25.73 km
Bankomat Komerční banka 25.75 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 25.92 km
Jednota Stříbro 25.98 km
Bankomat Česká spořitelna 26.03 km
Bankomat Komerční banka 26.15 km
Bankomat ČSOB 26.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.22 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 26.38 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 26.4 km
Bankomat GE Money Bank 26.49 km
Konzum Postřekov 26.56 km
Jednota Lestkov 26.78 km
Konzum Díly 27.3 km
Konzum Semošice 27.56 km
Jednota Sytno 27.82 km
čerpací stanice OMV, Draženov 28.86 km
Konzum Draženov 29.19 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 29.27 km
Jednota Heřmanova Huť 30.51 km
Konzum Blížejov 30.81 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 31.14 km
Bankomat ČSOB 31.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.38 km
Konzum Trhanov 31.53 km
Jednota Konstantinovy Lázně 31.82 km
Konzum Staňkov 32.2 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 32.26 km
Konzum Domažlice 32.3 km
Bankomat Česká spořitelna 32.3 km
Bankomat Česká spořitelna 32.35 km
Bankomat ČSOB 32.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.35 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 32.39 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 32.4 km
Bankomat Komerční banka 32.43 km
Bankomat Komerční banka 32.43 km
Bankomat Česká spořitelna 32.56 km
Bankomat Komerční banka 32.58 km
Bankomat GE Money Bank 32.58 km
Konzum Staňkov 32.6 km
Bankomat Česká spořitelna 32.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.72 km
Bankomat Česká spořitelna 32.74 km
Bankomat ČSOB 32.74 km
Bankomat Raiffeisenbank 32.82 km
Konzum Milavče 32.87 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.89 km
Bankomat ČSOB 32.9 km
Konzum Osvračín 33 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 33.21 km
Konzum Domažlice 33.27 km
Jednota Bezdružice 33.4 km
Jednota Bezdružice 33.44 km
Konzum Hlohová 33.55 km
Jednota Pňovany 34.45 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 34.96 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 35.13 km
Jednota Úlice 35.78 km
Bankomat Komerční banka 36.05 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 36.05 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 36.05 km
Jednota Pernarec 36.06 km
Konzum Tlumačov 36.12 km
Bankomat Česká spořitelna 36.13 km
Konzum Čermná u Staňkova 36.19 km
čerpací stanice Benzina, Stod 36.26 km
Konzum Zahořany 36.54 km
Konzum Hlohovčice 36.66 km
Jednota Lázně Kynžvart 36.69 km
Konzum Mrákov 37.02 km
Konzum Česká Kubice 37.24 km
Konzum Srbice 37.72 km
Konzum Starý Klíčov 37.73 km
Jednota Nýřany 38.23 km
Bankomat ČSOB 38.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.32 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 38.47 km
Konzum Folmava 38.56 km
Jednota Pláň 38.7 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 38.82 km
Bankomat Česká spořitelna 38.99 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 39.01 km
Bankomat GE Money Bank 39.06 km
Konzum Kout na Šumavě 39.38 km
Bankomat Komerční banka 39.4 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 39.52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 39.94 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 40.45 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 40.45 km
Jednota Líšťany 40.62 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 40.82 km
Konzum Chocomyšl 40.96 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 41.32 km
Jednota Úněšov 41.34 km
Konzum Kdyně 41.74 km
Bankomat Česká spořitelna 41.9 km
Bankomat ČSOB 41.93 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 41.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.95 km
Konzum Kdyně 41.96 km
Bankomat Komerční banka 41.97 km
Bankomat GE Money Bank 42.05 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 42.6 km
Jednota Kozolupy 42.74 km
Jednota Město Touškov 43.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.35 km
Bankomat ČSOB 43.35 km
Konzum Chudenice 43.6 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 43.81 km
Konzum Černíkov 43.98 km
Bankomat Česká spořitelna 44.18 km
Jednota Všeruby 44.27 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 44.9 km
Bankomat Česká spořitelna 44.92 km
Bankomat GE Money Bank 44.96 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 45.05 km
Bankomat Komerční banka 45.11 km
Bankomat Komerční banka 45.11 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 45.14 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 45.42 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 45.52 km
Konzum Dobřany 45.52 km
Konzum Úsilov 45.85 km
Jednota Nevřeň 46.55 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 46.67 km
Konzum Vřeskovice 46.93 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 46.97 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 47.04 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 47.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.33 km
Bankomat ČSOB 47.33 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 47.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 47.48 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 47.77 km
Bankomat Česká spořitelna 47.94 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.96 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 47.96 km
Bankomat ČSOB 47.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48.04 km
Bankomat ČSOB 48.04 km
Bankomat Česká spořitelna 48.12 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 48.13 km
Jednota Radčice 48.17 km
Bankomat Komerční banka 48.44 km
Jednota Chotíkov 48.44 km
Jednota Nečtiny 48.46 km
Jednota Horní Bělá 48.85 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 48.86 km
Bankomat GE Money Bank 48.89 km
Bankomat Fio banka 48.89 km
Bankomat Česká spořitelna 48.95 km
Bankomat GE Money Bank 49 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 49.01 km
Bankomat Komerční banka 49.04 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 49.05 km
Bankomat ČSOB 49.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 49.11 km
Bankomat UniCredit Bank 49.14 km
Bankomat Česká spořitelna 49.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49.25 km
Bankomat Komerční banka 49.28 km
Bankomat ČSOB 49.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 49.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 49.57 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 49.68 km
Konzum Nezdice u Přeštic 49.69 km
Konzum Švihov 49.72 km
Jednota Dolní Bělá 49.75 km
Bankomat ČSOB 50.23 km
Bankomat ČSOB 50.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50.23 km
Bankomat GE Money Bank 50.23 km
Bankomat Česká spořitelna 50.23 km
Bankomat Česká spořitelna 50.28 km
Bankomat Česká spořitelna 50.31 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 50.33 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 50.34 km
Bankomat GE Money Bank 50.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50.38 km
Bankomat ČSOB 50.46 km
Jednota Loza 50.54 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 50.55 km
Bankomat Česká spořitelna 50.58 km
Bankomat Komerční banka 50.67 km
Bankomat ČSOB 50.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50.68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 50.75 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 50.75 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 50.92 km
Bankomat Česká spořitelna 50.98 km
Bankomat Fio banka 50.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 51.01 km
Bankomat GE Money Bank 51.02 km
Bankomat Česká spořitelna 51.02 km
Bankomat ČSOB 51.09 km
Bankomat Česká spořitelna 51.09 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 51.1 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 51.29 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 51.36 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 51.4 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 51.42 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 51.46 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 51.48 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 51.53 km
Bankomat Česká spořitelna 51.54 km
Bankomat GE Money Bank 51.54 km
Bankomat Komerční banka 51.54 km
Jednota Hvozd 51.65 km
Bankomat Česká spořitelna 51.69 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 51.71 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 51.72 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 51.76 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 51.83 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 52.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 52.05 km
Bankomat GE Money Bank 52.1 km
Jednota Mrtník 52.12 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 52.44 km
Bankomat Česká spořitelna 52.51 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 52.56 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 52.58 km
Jednota Horní Bříza 52.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.65 km
Konzum Bezděkov 52.67 km
Bankomat ČSOB 52.75 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 52.76 km
Bankomat Česká spořitelna 52.78 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 52.83 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 52.85 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 52.98 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 53 km
Bankomat Česká spořitelna 53.04 km
Supermarket Horní Bříza 53.05 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 53.11 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 53.15 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 53.16 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 53.17 km
Bankomat Česká spořitelna 53.29 km
Bankomat Komerční banka 53.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.31 km
Jednota-cukrárna Manětín 53.47 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 53.57 km
Bankomat ČSOB 53.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 53.58 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 53.6 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 53.68 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 53.93 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 53.93 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 53.93 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 53.93 km
Bankomat Česká spořitelna 53.99 km
Bankomat Česká spořitelna 54 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 54.08 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 54.18 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 54.19 km
Konzum Janovice 54.29 km
Bankomat ČSOB 54.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.31 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 54.37 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 54.39 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 54.41 km
Bankomat GE Money Bank 54.42 km
Bankomat Česká spořitelna 54.42 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 54.42 km
Bankomat Komerční banka 54.46 km
Market Třemošná 54.47 km
Jednota Třemošná 54.47 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 54.47 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 54.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.55 km
Bankomat ČSOB 54.55 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 54.59 km
Bankomat ČSOB 54.61 km
Bankomat ČSOB 54.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.65 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 54.81 km
Bankomat Komerční banka 54.89 km
Bankomat Fio banka 54.9 km
Bankomat Česká spořitelna 54.91 km
Bankomat Česká spořitelna 54.92 km
Bankomat Česká spořitelna 54.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.93 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 55 km
COOP DISKONT - Nýrsko 55.07 km
Konzum Nýrsko 55.07 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 55.07 km
Bankomat ČSOB 55.08 km
Bankomat UniCredit Bank 55.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.08 km
Konzum Klatovy 55.08 km
Bankomat GE Money Bank 55.1 km
Bankomat Komerční banka 55.13 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 55.15 km
Bankomat Česká spořitelna 55.16 km
Bankomat Česká spořitelna 55.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.18 km
Bankomat ČSOB 55.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.24 km
Bankomat Komerční banka 55.24 km
Konzum Nýrsko 55.41 km
Market Zruč 55.7 km
Bankomat GE Money Bank 55.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.73 km
Bankomat ČSOB 55.74 km
Bankomat Česká spořitelna 55.85 km
Bankomat GE Money Bank 55.86 km
McDonalds, OC Plzeň 55.86 km
Bankomat Komerční banka 55.86 km
Bankomat ČSOB 55.92 km
Konzum Předslav 56.03 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 56.04 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 56.2 km
Bankomat Česká spořitelna 56.23 km
Bankomat Komerční banka 56.42 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 56.47 km
Jednota Česká Bříza 56.55 km
Market Kaznějov 56.64 km
Market Kaznějov 56.68 km
Jednota Kaznějov 56.68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 56.74 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 56.98 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 57.43 km
Konzum Měčín 57.63 km
Jednota Druztová 57.7 km
Bankomat Česká spořitelna 57.86 km
Konzum Sobětice 57.93 km
Konzum Dešenice 58.01 km
Bankomat GE Money Bank 58.01 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 58.24 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 58.24 km
Konzum Bolešiny 58.53 km
Bankomat Česká spořitelna 58.76 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 58.78 km
Jednota Plasy 58.89 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 58.95 km
Jednota Plasy 59.02 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 59.11 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 59.23 km
Konzum Strážov 59.27 km
Jednota Plasy 59.32 km
Jednota Dolany 59.44 km
Jednota Žichlice 59.53 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 60.01 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 60.14 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 60.24 km
Jednota Mladotice 60.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 60.75 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 60.76 km
Konzum Mochtín 60.98 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 61.01 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 61.05 km
Konzum Víteň 61.16 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 61.46 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 61.72 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 61.72 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 61.75 km
Jednota Babiná 61.82 km
Jednota Dobříč 61.84 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 62.35 km
Konzum Běšiny 62.96 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 63.22 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 63.5 km
Bankomat Komerční banka 63.84 km
Bankomat Česká spořitelna 63.85 km
Jednota Žihle 64.58 km
Konzum Hojsova Stráž 64.73 km
Jednota Hadačka 64.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 64.93 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 64.95 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 65.89 km
Konzum Plánice 66.63 km
Bankomat Česká spořitelna 66.64 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 66.76 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 66.89 km
Bankomat Komerční banka 66.93 km
Bankomat Česká spořitelna 66.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.98 km
Bankomat UniCredit Bank 67.01 km
Bankomat Česká spořitelna 67.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.05 km
Bankomat GE Money Bank 67.1 km
Bankomat ČSOB 67.25 km
Bankomat Česká spořitelna 67.3 km
Jednota Osek u Rokycan 67.33 km
Konzum Malonice 67.34 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 67.36 km
Jednota Stupno 67.36 km
Bankomat GE Money Bank 67.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.45 km
Bankomat Rokycany 67.52 km
Bankomat ČSOB 67.52 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 67.56 km
Jednota Kralovice 67.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.6 km
Bankomat ČSOB 67.61 km
Jednota Kralovice 67.64 km
Jednota Kralovice 67.72 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 67.77 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 67.77 km
Bankomat Česká spořitelna 67.79 km
Supermarket Kralovice 67.82 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 67.83 km
Konzum Újezd sv. Kříže 67.9 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 67.92 km
Bankomat Česká spořitelna 67.95 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 68.03 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 68.1 km
Jednota Břasy 68.16 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 68.29 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 68.31 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 68.36 km
Konzum Chotěšov 68.46 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 68.89 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 68.97 km
Bankomat Česká spořitelna 69.35 km
Konzum Zborovy 69.36 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 69.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.4 km
Bankomat ČSOB 69.42 km
Bankomat Komerční banka 69.44 km
Konzum Velhartice 69.61 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 69.7 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 69.87 km
Konzum Ujčín 70.04 km
Konzum Kolinec 70.11 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 70.15 km
Bankomat Česká spořitelna 70.19 km
Bankomat Česká spořitelna 70.65 km
Konzum Zavlekov 70.74 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 70.77 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 71.04 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 71.06 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 71.23 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 71.74 km
Konzum Hlavňovice 71.82 km
Konzum Ústaleč 72.47 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 72.58 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 72.77 km
Konzum Železná Ruda 72.78 km
Konzum Velenovy 72.95 km
Bankomat ČSOB 73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 73 km
Bankomat Česká spořitelna 73.02 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 73.18 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 73.23 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 73.51 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 73.89 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 74.08 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 74.33 km
Konzum Nalžovské Hory 74.43 km
Konzum Myslív 74.43 km
REWE, Bodenmais (D) 74.54 km
NKD, Bodenmais (D) 74.68 km
Konzum Čejkovy 75.04 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 75.53 km
Konzum Hrádek 75.79 km
Konzum Petrovice u Sušice 75.92 km
Konzum Pačejov 76.04 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 76.64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 77.19 km
Konzum Pačejov 77.69 km
Bankomat Česká spořitelna 77.7 km
Konzum Břežany 77.89 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 78.02 km
Konzum Hradešice 78.03 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 78.55 km
Bankomat Česká spořitelna 78.76 km
čerpací stanice Shell, Sušice 78.82 km
Bankomat Česká spořitelna 78.91 km
Konzum Sušice 79.17 km
Bankomat ČSOB 79.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.27 km
Bankomat Česká spořitelna 79.28 km
Bankomat GE Money Bank 79.29 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 79.31 km
Konzum Sušice 79.32 km
Konzum Sušice 79.38 km
Bankomat Komerční banka 79.4 km
Bankomat UniCredit Bank 79.48 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 79.56 km
Konzum Budětice 79.66 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 79.75 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 79.84 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 80.35 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 80.43 km
Konzum Hartmanice 80.43 km
Café 27, Hartmanice 80.44 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 80.65 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 80.81 km
Konzum Malý Bor 80.86 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 80.98 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 81.02 km
Bankomat Česká spořitelna 81.11 km
Konzum Třebomyslice 81.19 km
Konzum Dlouhá Ves 81.22 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 81.63 km
Konzum Rabí 81.87 km
NKD, Regensburg (D) 81.89 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 81.92 km
Konzum Chanovice 81.97 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 82.16 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 82.31 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 82.35 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 82.58 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 82.58 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 82.58 km
Konzum Velký Bor 82.64 km
Konzum Žichovice 82.86 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 82.87 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 82.91 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 82.91 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 82.99 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 82.99 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 83.01 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 83.05 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 83.1 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 83.41 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 83.61 km
Konzum Velké Hydčice 83.66 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 84.21 km
Jednota Lnáře 84.29 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 84.36 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 84.43 km
Real, Zwiesel (D) 84.44 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 84.45 km
Burger King, Neutraubling (D) 84.45 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 84.47 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 84.48 km
Bankomat GE Money Bank 84.5 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 84.6 km
Müller, Zwiesel (D) 84.62 km
Intersport, Zwiesel (D) 84.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.63 km
Konzum Horažďovice 84.63 km
Bankomat ČSOB 84.63 km
Rossmann, Zwiesel (D) 84.65 km
TEDi, Zwiesel (D) 84.65 km
NKD, Zwiesel (D) 84.66 km
Norma, Zwiesel (D) 84.7 km
Bankomat Česká spořitelna 84.71 km
Bankomat Komerční banka 84.71 km
Konzum Svéradice 84.72 km
Penny Market, Zwiesel (D) 84.76 km
Konzum Horažďovice 84.88 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 84.94 km
Kik, Regensburg (D) 84.96 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 85.01 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 85.02 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 85.03 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 85.05 km
C&A, Regensburg (D) 85.05 km
Kik, Zwiesel (D) 85.06 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 85.06 km
Deichmann, Zwiesel (D) 85.06 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 85.07 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 85.07 km
Edeka, Zwiesel (D) 85.11 km
Lidl, Zwiesel (D) 85.12 km
Netto, Zwiesel (D) 85.19 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 85.23 km
REWE, Zwiesel (D) 85.25 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 85.28 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 85.38 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 85.42 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 85.64 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 85.65 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 85.68 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 85.69 km
Edeka, Regen (D) 85.71 km
NKD, Regen (D) 85.71 km
Takko Fashion, Regen (D) 85.72 km
Edeka center, Regen (D) 85.72 km
TEDi, Regen (D) 85.74 km
Deichmann, Regen (D) 85.75 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 85.75 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 85.75 km
Esprit, Regen (D) 85.75 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 85.8 km
REWE, Regen (D) 85.94 km
Norma, Regen (D) 86.18 km
Netto, Regen (D) 86.24 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 86.27 km
Konzum Nezamyslice 86.36 km
Aldi Süd, Regen (D) 86.37 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 86.41 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 86.42 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 86.46 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 86.47 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 86.54 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 86.67 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 86.79 km
Konzum Žihobce 86.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 87 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 87.3 km
Konzum Kašperské Hory 87.68 km
Bankomat Česká spořitelna 87.69 km
Konzum Čečelovice 88.14 km
čerpací stanice Srní 88.38 km
Konzum Srní 88.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.45 km
Sluneční kavárna, Srní 88.55 km
Konzum Nezdice na Šumavě 88.63 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 88.99 km
Jednota Bělčice 89.34 km
Jednota Střelské Hoštice 89.54 km
Konzum Strašín 89.8 km
Konzum Soběšice 90.49 km
Jednota Mečíchov 90.51 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 90.51 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 90.77 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 91.04 km
Bankomat Komerční banka 92.1 km
Bankomat GE Money Bank 92.11 km
Bankomat Česká spořitelna 92.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 92.15 km
Jednota Blatná 92.16 km
Bankomat ČSOB 92.16 km
Bankomat Česká spořitelna 92.25 km
Jednota Štěchovice 92.33 km
Bankomat ČSOB 93.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.35 km
Bankomat Česká spořitelna 93.45 km
Bankomat GE Money Bank 93.6 km
Jednota Mnichov 93.9 km
Burger King, Deggendorf (D) 94.42 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 94.53 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 94.6 km
Real, Deggendorf (D) 94.6 km
Bankomat Komerční banka 94.63 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94.77 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 94.8 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 94.83 km
Lidl, Deggendorf (D) 94.95 km
Norma, Deggendorf (D) 95.49 km
Jednota Katovice 95.51 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 95.57 km
Bankomat ČSOB 95.61 km
Netto, Deggendorf (D) 95.62 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 95.76 km
čerpací stanice OMV, Katovice 96.1 km
NKD, Deggendorf (D) 96.35 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 96.53 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 96.56 km
Esprit, Deggendorf (D) 96.57 km
C&A, Deggendorf (D) 96.59 km
Kik, Deggendorf (D) 96.61 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 96.64 km
Rossmann, Deggendorf (D) 96.66 km
New Yorker, Deggendorf (D) 96.67 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 96.68 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 96.69 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 96.7 km
TEDi, Deggendorf (D) 96.79 km
Müller, Deggendorf (D) 96.79 km
Jednota Stachy 96.89 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 96.98 km
Edeka, Deggendorf (D) 97.14 km
Jednota Škvořetice 97.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 97.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 97.83 km
Bankomat ČSOB 97.83 km
Jednota Vacov 97.83 km
Jednota Sedlice 97.86 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 98.15 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 98.43 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 98.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.88 km
Bankomat ČSOB 98.88 km
Bankomat GE Money Bank 99.63 km
Jednota Zdíkov 99.73 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 99.77 km
Jednota Radomyšl 99.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 99.87 km
Jednota Strakonice 100.06 km
Jednota Lom 100.07 km
Jednota Sousedovice 100.1 km
Jednota Čestice 100.1 km
Jednota Strakonice 100.27 km
Jednota Mirovice 100.34 km
Jednota Strakonice 100.52 km
Fortna Strakonice 100.54 km
Jednota Strakonice 100.58 km
Jednota Velká Turná 100.62 km
Bankomat Komerční banka 100.68 km
Bankomat Česká spořitelna 100.72 km
Bankomat UniCredit Bank 100.73 km
Jednota Strakonice 100.76 km
Bankomat GE Money Bank 100.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.9 km
Bankomat Česká spořitelna 100.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.91 km
Jednota Strakonice 100.91 km
Bankomat ČSOB 100.93 km
Bankomat Fio banka 100.94 km
Jednota Strakonice 100.96 km
Bankomat ČSOB 101 km
Bankomat Česká spořitelna 101.04 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 101.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.09 km
Bankomat ČSOB 101.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 101.26 km
Jednota Strakonice 101.46 km
Bankomat ČSOB 101.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.49 km
Jednota Strakonice 101.51 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 101.65 km
Supermarket Strakonice 101.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.82 km
Bankomat Komerční banka 101.83 km
Bankomat Česká spořitelna 101.84 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 101.86 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 102.77 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 103.72 km
Jednota Lety 103.89 km
Bankomat Česká spořitelna 103.92 km
Jednota Čimelice 103.92 km
Jednota Přeštovice 104.52 km
Jednota Čkyně 104.94 km
Jednota Volyně 105.03 km
Bankomat Česká spořitelna 105.05 km
Bankomat Komerční banka 105.16 km
Bankomat GE Money Bank 105.23 km
Jednota Volyně 105.31 km
Jednota Volyně 105.33 km
Jednota Bohumilice 105.48 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 105.69 km
Jednota Vimperk 105.76 km
Bankomat ČSOB 106.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.19 km
Bankomat GE Money Bank 106.35 km
Jednota Vimperk 106.36 km
Bankomat Česká spořitelna 106.36 km
Jednota Vimperk 106.36 km
Bankomat ČSOB 106.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.39 km
Bankomat Komerční banka 106.39 km
Jednota Vimperk 106.44 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 106.45 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 106.48 km
Jednota Štěkeň 107.12 km
Jednota Vimperk 107.12 km
Jednota Malenice 107.34 km
Jednota Probulov 108.58 km
Jednota Vimperk 108.59 km
Jednota Čejetice 108.73 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 109.34 km
Jednota Zálezly 109.45 km
Jednota Varvažov 109.78 km
Jednota Orlík nad Vltavou 109.9 km
Jednota Vráž 110.43 km
Jednota Bušanovice 111.15 km
Jednota Cehnice 111.26 km
Jednota Buk 111.3 km
Jednota Kestřany 111.37 km
Jednota Tvrzice 112.76 km
Jednota Horní Vltavice 112.82 km
Jednota Kostelec 113.25 km
čerpací stanice Benzina, Písek 113.58 km
Jednota Písek 114.06 km
McDonalds, Písek 114.15 km
Jednota Písek 114.19 km
čerpací stanice Shell, Písek 114.22 km
Jednota Písek 114.35 km
Bankomat Komerční banka 114.39 km
Bankomat ČSOB 114.53 km
Bankomat GE Money Bank 114.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.6 km
Bankomat ČSOB 114.61 km
Jednota Písek 114.63 km
Bankomat Raiffeisenbank 114.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.65 km
Bankomat Komerční banka 114.69 km
Bankomat GE Money Bank 114.76 km
Bankomat Česká spořitelna 114.77 km
Jednota Vlachovo Březí 114.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.82 km
Bankomat Fio banka 114.83 km
Bankomat ČSOB 114.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.91 km
Bankomat Oberbank AG 114.92 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 114.92 km
Bankomat ČSOB 114.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.93 km
Bankomat Česká spořitelna 114.95 km
Bankomat UniCredit Bank 114.97 km
Jednota Vlachovo Březí 114.98 km
Jednota Javornice 115.02 km
Jednota Drahonice 115.06 km
Jednota Písek 115.07 km
Bankomat Česká spořitelna 115.18 km
Bankomat Komerční banka 115.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 115.51 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 115.57 km
Jednota Písek 115.64 km
Jednota Přílepov 115.84 km
Bankomat Česká spořitelna 116.02 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 116.17 km
Jednota Dub 116.31 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 116.75 km
Jednota Kučeř 117.15 km
Jednota Kovářov 117.58 km
Jednota Lenora 117.58 km
Jednota Záhoří 117.75 km
Jednota Husinec 118.26 km
Jednota Pechova Lhota 118.66 km
Jednota Záblatí 118.91 km
Jednota Hrejkovice 119.19 km
Jednota Květov 119.35 km
Jednota Bavorov 119.59 km
Bankomat ČSOB 121.05 km
Jednota Kluky 121.1 km
Bankomat Česká spořitelna 121.23 km
Jednota Prachatice 121.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.63 km
Bankomat GE Money Bank 121.68 km
Bankomat Komerční banka 121.73 km
Bankomat Česká spořitelna 121.76 km
Jednota Prachatice 121.8 km
Jednota Jetětice 121.8 km
Bankomat ČSOB 121.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.95 km
Bankomat ČSOB 122.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.09 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 122.09 km
Bankomat Komerční banka 122.24 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 122.31 km
čerpací stanice Benzina, Volary 122.35 km
Jednota Zbelítov 122.4 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 122.76 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 123.26 km
Jednota Volary 123.28 km
Bankomat GE Money Bank 123.29 km
Jednota Volary 123.31 km
Jednota Volary 123.32 km
Bankomat Komerční banka 123.36 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 123.69 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 123.86 km
Jednota Hracholusky 123.9 km
Jednota Stožec 123.93 km
Jednota Podolí 123.97 km
Jednota Vitějovice 124.02 km
Bankomat Česká spořitelna 124.11 km
Jednota Vodňany 124.17 km
Bankomat Komerční banka 124.22 km
Bankomat GE Money Bank 124.23 km
Bankomat Komerční banka 124.24 km
Bankomat Česká spořitelna 124.3 km
Bankomat GE Money Bank 124.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.51 km
Bankomat GE Money Bank 124.51 km
Bankomat ČSOB 124.51 km
Bankomat Komerční banka 124.68 km
Bankomat Česká spořitelna 124.7 km
Bankomat ČSOB 124.7 km
Jednota Vodňany 124.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 124.78 km
CENTRUM Milevsko 124.79 km
Bankomat GE Money Bank 124.79 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 124.89 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 125.06 km
Bankomat ČSOB 125.53 km
Bankomat Komerční banka 125.53 km
Bankomat Česká spořitelna 125.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 125.58 km
Jednota Krč 126.45 km
Jednota Libějovice 126.51 km
Bankomat ČSOB 126.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.76 km
Jednota Slabčice 126.98 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 127.16 km
Jednota Čičenice 127.36 km
Jednota Albrechtice 127.61 km
Jednota Chyšky 128.08 km
Jednota Bernartice 128.4 km
Jednota Sepekov 129.46 km
Jednota Chroboly 129.48 km
Jednota Borovany 130.07 km
Jednota Božetice 130.93 km
Bankomat Česká spořitelna 131.04 km
Jednota Netolice 131.08 km
Bankomat Komerční banka 131.16 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 133.46 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 133.47 km
Real, Passau (D) 134 km
Jednota Radětice 134.27 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 134.51 km
Jednota Opařany 134.57 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 134.62 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 134.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 135.09 km
Jednota Dříteň 135.44 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 135.65 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 135.78 km
Bankomat ČSOB 135.84 km
Jednota Jistebnice 135.85 km
Jednota Ktiš 135.86 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 135.93 km
Jednota Nová Pec 136.03 km
Jednota Stádlec 136.06 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 136.25 km
COOP TUTY Nová Pec 136.26 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 136.39 km
Bankomat Komerční banka 136.41 km
Bety Týn nad Vltavou 136.5 km
Bankomat Česká spořitelna 136.57 km
Bankomat ČSOB 136.58 km
Bankomat GE Money Bank 136.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 136.63 km
Jednota Týn nad Vltavou 136.69 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 136.72 km
Edeka, Passau (D) 136.77 km
Bankomat Česká spořitelna 136.8 km
Jednota Týn nad Vltavou 136.92 km
Supermarket Zuzana Bechyně 136.95 km
Jednota Bechyně 137.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.06 km
Bankomat ČSOB 137.07 km
Bankomat Česká spořitelna 137.08 km
Bankomat Komerční banka 137.18 km
Jednota Bechyně 137.58 km
Jednota Olešník 138.51 km
Jednota-potraviny Brloh 140.23 km
Jednota-potraviny Brloh 140.59 km
Jednota Zliv 140.85 km
Bankomat Česká spořitelna 141 km
Jednota Borotín 141.62 km
Jednota-potraviny Horní Planá 142 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 142.02 km
Jednota Radkov 142.21 km
Jednota Pištín 142.39 km
Jednota Malšice 142.41 km
Supermarket Malšice 142.59 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 142.86 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 143.41 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 144.75 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 144.79 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 144.83 km
Jednota Slapy 144.84 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 144.95 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 144.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 144.97 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 145.28 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 145.64 km
Bankomat Česká spořitelna 145.8 km
Bankomat ČSOB 145.82 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 145.89 km
Bankomat ČSOB 146.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.04 km
Bankomat Česká spořitelna 146.06 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 146.24 km
Jednota Tábor 146.27 km
Jednota Chotoviny 146.64 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 146.69 km
Jednota-potraviny Křemže 146.76 km
Bankomat Oberbank AG 146.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.87 km
Bankomat Raiffeisenbank 147.04 km
Bankomat GE Money Bank 147.05 km
Bankomat Fio banka 147.1 km
Bankomat ČSOB 147.1 km
Bankomat ČSOB 147.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.1 km
Jednota Nemyšl 147.23 km
Bankomat Česká spořitelna 147.4 km
Jednota Hlavatce 147.55 km
Bankomat Komerční banka 147.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.61 km
Bankomat UniCredit Bank 147.69 km
Bankomat ČSOB 147.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.77 km
Bankomat Raiffeisenbank 147.86 km
Bankomat Raiffeisenbank 147.86 km
Bankomat GE Money Bank 147.9 km
Bankomat Česká spořitelna 147.9 km
Bankomat Komerční banka 147.9 km
Jednota Tábor 147.91 km
Jednota Tábor 147.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.02 km
Bankomat ČSOB 148.07 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 148.32 km
čerpací stanice Shell, Tábor 148.57 km
Jednota Želeč 148.62 km
Bankomat Česká spořitelna 148.87 km
Jednota Tábor 148.93 km
Bankomat GE Money Bank 148.97 km
Bankomat ČSOB 149.09 km
Bankomat Komerční banka 149.22 km
McDonalds, Tábor 149.24 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 149.25 km
Bankomat Česká spořitelna 149.27 km
Bankomat GE Money Bank 149.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.37 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 149.41 km
Jednota Dolní Bukovsko 149.62 km
Bankomat Česká spořitelna 149.76 km
Bankomat GE Money Bank 149.78 km
Jednota Měšice 149.97 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 150 km
Lužnice České Budějovice 150.1 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 150.25 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 150.27 km
Jednota-potraviny Kájov 150.52 km
Bankomat Komerční banka 150.52 km
Vltava České Budějovice 150.6 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 150.64 km
Bankomat ČSOB 150.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.68 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 150.89 km
Jednota Oldřichov 150.95 km
Jednota Sezimovo Ústí 151.03 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 151.28 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 151.32 km
Bankomat Česká spořitelna 151.58 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 151.8 km
Družba České Budějovice 151.9 km
Bankomat Česká spořitelna 152.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.04 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 152.13 km
Bankomat Česká spořitelna 152.26 km
Jednota Borkovice 152.28 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 152.3 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 152.31 km
Bankomat Česká spořitelna 152.58 km
Bankomat Oberbank AG 152.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.63 km
Bankomat Raiffeisenbank 152.65 km
Bankomat GE Money Bank 152.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.7 km
Bankomat ČSOB 152.7 km
Bankomat Česká spořitelna 152.72 km
Bankomat Česká spořitelna 152.72 km
Bankomat UniCredit Bank 152.74 km
Bankomat Fio banka 152.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.8 km
Bankomat Sberbank CZ 152.8 km
Bankomat ČSOB 152.8 km
Jednota Zárybničná Lhota 152.82 km
Jednota Neplachov 152.84 km
Bankomat ČSOB 152.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 152.92 km
Bankomat ČSOB 152.93 km
Bankomat UniCredit Bank 153.01 km
Bankomat ČSOB 153.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.02 km
Bankomat Komerční banka 153.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.13 km
Bankomat GE Money Bank 153.15 km
Bankomat Česká spořitelna 153.18 km
Bankomat Raiffeisenbank 153.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.21 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 153.22 km
Bankomat ČSOB 153.26 km
Bankomat ČSOB 153.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.29 km
Prior České Budějovice 153.3 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 153.31 km
Bankomat Česká spořitelna 153.34 km
TREFA Ćeské Budějovice 153.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.47 km
Bankomat UniCredit Bank 153.47 km
Bankomat ČSOB 153.48 km
Bankomat Komerční banka 153.52 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 153.53 km
Rožnov České Budějovice 153.55 km
Vesna České Budějovice 153.55 km
Jednota Ratibořské Hory 153.57 km
Bankomat ČSOB 153.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.6 km
Bankomat Česká spořitelna 153.6 km
Bankomat GE Money Bank 153.63 km
Bankomat GE Money Bank 153.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.71 km
Bankomat ČSOB 153.72 km
Bankomat Komerční banka 153.72 km
Supermarket Český Krumlov 153.75 km
Bankomat GE Money Bank 153.75 km
Bankomat UniCredit Bank 153.76 km
Bankomat Komerční banka 153.77 km
Bankomat Raiffeisenbank 153.79 km
Bankomat Česká spořitelna 153.79 km
Bankomat Oberbank AG 153.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.8 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 153.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.82 km
Bankomat Citibank 153.82 km
Bankomat Citibank 153.82 km
Bankomat Citibank 153.86 km
Bankomat Citibank 153.86 km
Bankomat Česká spořitelna 153.87 km
Bankomat ČSOB 153.88 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 153.89 km
Bankomat GE Money Bank 153.95 km
Bankomat GE Money Bank 153.95 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 153.96 km
Jednota Roudná 154.02 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 154.02 km
Jednota-potraviny Světlík 154.03 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 154.03 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 154.04 km
Bankomat Citibank 154.07 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 154.12 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 154.15 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 154.2 km
Bankomat Komerční banka 154.51 km
Bankomat Komerční banka 154.51 km
Jednota Klenovice 154.55 km
TREFA České Budějovice 154.62 km
Bankomat Česká spořitelna 154.76 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 154.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 154.9 km
Jednota-potraviny Větřní 154.93 km
Bankomat ČSOB 154.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 154.96 km
Bankomat Citibank 155 km
Supermarket Mladá Vožice 155.18 km
Jednota Mladá Vožice 155.18 km
Jednota Mladá Vožice 155.26 km
Supermarket Renta Soběslav 155.47 km
Jednota Košice 155.47 km
Bankomat Komerční banka 155.49 km
Bankomat Česká spořitelna 155.56 km
Bankomat GE Money Bank 155.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.73 km
Jednota Soběslav 155.74 km
Bankomat ČSOB 155.77 km
Jednota Kamenný Újezd 155.84 km
Jednota Myslkovice 155.92 km
Jednota Adamov 156.02 km
čerpací stanice OMV, Řípec 156.8 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 156.81 km
Bankomat Česká spořitelna 156.85 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 156.86 km
Bankomat Komerční banka 156.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 156.93 km
Bankomat ČSOB 156.93 km
Bankomat GE Money Bank 156.93 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 157.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 157.13 km
Jednota-potraviny Frymburk 157.14 km
Jednota Chýnov 157.54 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 157.65 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 158.02 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 158.15 km
Jednota Řípec 158.39 km
Jednota Přehořov 158.5 km
Bankomat Česká spořitelna 158.94 km
Jednota Lišov 158.99 km
Bankomat GE Money Bank 158.99 km
Jednota-potraviny Frymburk 159.66 km
Jednota Dolní Hořice 159.85 km
Jednota Smilovy Hory 160.25 km
Jednota Tučapy 160.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 160.42 km
Jednota-potraviny Velešín 160.67 km
Jednota Krtov 160.85 km
Bankomat GE Money Bank 160.98 km
Bankomat Česká spořitelna 161.04 km
Jednota-potraviny Velešín 161.29 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 161.4 km
Jednota-potraviny Lipno 161.4 km
Bankomat Česká spořitelna 161.42 km
Jednota Choustník 161.54 km
Bankomat Komerční banka 161.85 km
Bankomat ČSOB 161.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 161.96 km
Jednota Pořín 162.25 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 162.31 km
Jednota Budislav 162.58 km
Jednota-potraviny Velešín 163.26 km
Jednota Ledenice 164.13 km
Jednota Dírná 164.75 km
Jednota-potraviny Loučovice 164.8 km
Jednota-potraviny Střítež 165.05 km
Jednota-potraviny Loučovice 165.06 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 165.83 km
Jednota-potraviny Kaplice 166.29 km
Bankomat Česká spořitelna 167.35 km
Bankomat Česká spořitelna 167.45 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 167.96 km
Jednota-potraviny Bujanov 168.03 km
Bankomat Česká spořitelna 168.19 km
Bankomat Komerční banka 168.27 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 168.3 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 168.34 km
Jednota Borovany 168.36 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 168.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 168.42 km
Bankomat ČSOB 168.42 km
Jednota-potraviny Kaplice 168.45 km
Bankomat GE Money Bank 168.46 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 168.67 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 168.71 km
Jednota-potraviny Kaplice 168.77 km
Bankomat ČSOB 168.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 168.8 km
Tempo market Třeboň 168.81 km
Bankomat GE Money Bank 168.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 168.91 km
Bankomat ČSOB 168.92 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 168.95 km
Bankomat Komerční banka 168.98 km
Jednota-potraviny Kaplice 168.98 km
Jednota-potraviny Kaplice 168.98 km
Bankomat Česká spořitelna 169.04 km
Jednota-potraviny Kaplice 169.13 km
Jednota-potraviny Besednice 169.16 km
Bankomat Komerční banka 169.28 km
Bankomat Česká spořitelna 169.38 km
Bankomat GE Money Bank 169.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 169.61 km
Bankomat ČSOB 169.66 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 169.9 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 169.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 169.98 km
Bankomat ČSOB 170.02 km
Bankomat Česká spořitelna 170.07 km
Bankomat ČSOB 170.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 170.11 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 170.7 km
Bankomat Česká spořitelna 170.73 km
Bankomat Komerční banka 170.77 km
Bankomat GE Money Bank 170.9 km
Jednota Trhové Sviny 171.14 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 172.71 km
Konzum Milčice 172.97 km
Jednota-potraviny Kaplice 173.49 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 174.18 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 177.35 km
Jednota-potraviny Malonty 177.5 km
Jednota Horní Stropnice 181.62 km
Jednota Nové Hrady 182.48 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 182.5 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 182.71 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 182.72 km
Bankomat Česká spořitelna 182.8 km
Bankomat GE Money Bank 182.8 km
Bankomat Česká spořitelna 182.8 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 187.1 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 194.73 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 195.87 km

mohlo by Vás zajímat

bunkr (řopík) 172/43/B2-90

batoh
bunkr (řopík) 172/43/B2-90
Šumava A-Z: bunkry
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

klášter Kladruby

batoh
klášter Kladruby
Šumava A-Z: církevní
Šumava: tachovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Na formování krajiny Šumavy se podílel člověk svou činností zhruba od konce 12. století, kdy proběhla její první kolonizace. Celé území přibližně do poloviny 18. století pokrývaly neporušené pralesy, které byly součástí pomezního hvozdu. Přesto i v těchto dávných dobách na Šumavě existovaly značně frekventované přechody. Nejznámější „Zlatá stezka“ je doložená již v 11. století. Zásadní význam pro utváření dnešních lesních a nelesních ekosystémů Šumavy měla až novější kolonizace v 17. - 18. století, spojená s rozvojem sklářství, dřevařství a pastevectví. Výrazně se zmenšují plochy pralesů, vznikají nové dřevařské osady a s tím i nové typy stanovišť, do té doby neexistující. Objevují se i první projevy místně narušené přírodní rovnováhy (preference monokultury smrku v umělých výsadbách, pokračující pastva na rozsáhlých pasekách, lesní kalamity v 70. letech 19. století atd.). Po 2. světové válce nastaly podstatné změny v dosud tradičním využívání krajiny. Spočívaly v téměř čtyřicetiletém útlumu všech činností v pohraničním pásmu. Charakter šumavské krajiny dodnes dotvářejí některé dochované historické památky, doklady osídlení a přítomnosti člověka v území. Dnes je na území NP Šumava 7 obcí, v nichž žije trvale kolem 1 000 obyvatel, naproti tomu v letní i zimní sezoně počet návštěvníků mnohonásobně vzrůstá. Přesto oproti jiným oblastem ČR nejsou změny způsobené lidskou činností na Šumavě tak radikální. Pro poznávání Šumavy (německy Böhmerwald) využijte široké nabídky levného ubytování na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro dovolenou a relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody. Šumava je ideální pro turistické výlety, sportovní aktivity jako zejména lyžování, snowboarding, cyklistiku, golf, plavání, relaxace, in-line bruslení, turistiku, letání, rybolov či jízdu na koních. Šumava je ideálním místem pro sport, rekreaci, regeneraci, odpočinek, romantické a ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi, pro rodiny se psem, sportovce, lyžaře, běžkaře, cyklisty, pěší turisty.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Soudce se obrátil k Martinákovi.

„A vy, Martináku, říkáte, že jste s děvčetem, které jste tam potkal, ,špásoval'. Jaképak to bylo špásování, co ?" i Na obličeji tázaného objevily se zřejmé známky rozpaků. Nechtělo se mu odpověděti a oči jeho se klopily ku podlaze. Byv opětně vyzván, aby promluvil, pravil posléze:

„Prosím, neráčej si myslit nic zlého — já jsem se jí chtěl pouze podívat do košíku a ona se tomu vzpírala a... a... potom mi utekla."

Soudce se usmál bezděky a správce i porybí také.

„Nu, pantáto Potužáku," soudce se obrátil na tohoto, „teď je řada na vás! Má snad vaše dcera milovníka?"

„Ne," odpověděl tento, „holce je teprve šestnáct let."

„Nu," smál se soudce, „to by zrovna nebyl důvod. Než, tuhle Martinák sám neví, uhodil-li ho váš syn, váš syn tvrdí, že ne, a jiný obviňován není. O té loupeži nebudeme mluvit, té vůbec nebylo. Věc je odbyta. Vy, mladíčku, jděte spánem-bohem a s tatínkem domů a podruhé neutíkejte, až uhlídáte někde poraněného člověka, a úřadů se nebojte, máte-li dobré svědomí."

Potužák se poděkoval jak panu sudímu, tak panu správci, Václav stál, nevěda, porozuměl-li dobře, až Krušnej ho chopil za rameno a tíhl s ním ke dveřím, ze všech první však byl venku z úřadovny pěšák Martinák. Správce s porybím ještě zůstali, se soudcem se loučíce.

„Balvan mi odpadnul od srdce," pravil správce, „že to takhle prošlo a že jsem se mohl trochu odsloužit Potužákovi za jeho dnešní skutek. Děkuji vám z té duše, pane sudí!"

„Jsem sám rád, že se to takhle skončilo," odpověděl, usmívaje se soudce; „již ráno jsem měl dojem, že ten hoch je nevinen a že tu běží buď o omyl, nebo o bídnou mstu. Vyjasněná ta věc úplně není, ale na jedno bych přísahal, a vy asi také o tom nebudete pochybovat, všiml-li jste si rozpaků onoho zatro-leného pěšáka: ta holka, s níž si ,zašpásoval', byla Potužákova dcera a ta dle všeho nebyla samotná a nešla neprovázena do­mů. Myslím, že se nemýlím, řeknu-li, že tu ránu mu zasadil její nápadník."

Správce se dal do smíchu.

„V tom máte namouduši pravdu, pane sudí."

„Nu, myslím si, chlapovi se mnoho nestalo, a tak jsem raději dále nepátral, abych ubohému Potužákovi nezkazil ra­dost, kdyby snad vyšlo najevo něco delikátního v příčině jeho dcery. To je řečeno mezi námi, pánové, rozumí se, a vy o tom také mlčte, Kozlíku!"

Písař se jen uklonil, ostatní se smáli...

Na chodbě zatím přistoupil k Potužákovi sluha Novák, řka s okázalou blahosklonností:

„Co jsem vám řekl, pantáto? — Jak vidíte, nepřelhal jsem vás. Pustili jsme ho. Jak by taky ne? Na první pohled se vědělo, že je nevinen jako novorozeně. Spánembohem teď a mnoho štěstí! Dá-li Pánbůh, o posvícení se tam trochu podívám k vám..."

„Jen přijďte — bude nás těšit, u nás je každý vítán." —

Když vyšli ze soudní budovy a ulicí se brali, pravil Kruš­nej:

„Ten se namáhal, ten chlap, ten Novák! Ani prstem ne­hnul a nepřijít pan správec, snad týden by si byl poseděl Václav v té šatlavě. Čímpak ti přilepšil, chlapče? Tvůj táta mu dal přece desítku na tvoje stravování..."

„Nu, on mi přinesl dvě buchty — ale kdeže bych je byl snědl! — druzí mi je vzali! — Byli tam ještě dva, celou noc povykovali a řeči vedli, že mi vlasy hrůzou vstávaly... Za­plať Pánbůh, že jsem venku..."

Dal se do pláče.

„Odpusťte mi, tatíčku, že jsem vám takovou hanbu udělal," pravil v slzách... „ten pán měl pravdu. Kdybych byl ne­utekl, nebylo by se to stalo..."

„Neplač, dítě, — byls nevinen, nemám ti co odpouštět. Teď pospěšme domů, aby matka byla zbavena starostí. Máme dalekou cestu — přímo jít nemůžeme..."

„Já na tvém místě," ozval se Krušnej, „bych tomu žvanilovi Novákovi tu desítku nenechal. Stravovat tuhle Vaška nebude, tak ať ty peníze vrátí..."

Potužák máchnul rukou.

„I ať si ji nechá," pravil, „ať si přeje dnes, když se nám to tak dobře povedlo. Také chudé u nás podělím na slávu

Boha, který modlitby moje vyslyšel. Ale jiná věc mě napadá. Musíme se ještě zastavit, než odejdeme. Budeš mít hlad a ží­zeň, Jakube..

„Nu, lhal bych, kdybych řekl, že ne..."

„Pojďme tedy tuhle ke Kobrčům, nadlouho se nezdržíme. Musel bych tam zajít tak jako tak; však víš, že jsem slíbil Karhounovi zaplatit útratu. Nesmíme zapomenout, že on to byl, který upozornil pana správce a tím mi zjednal jeho pomoc a zakročení..."

Obličej Krušného se velice zkřivil při těchto slovech.

„Cože?" zakoktal, „za tím lajdákem chceš jít? Ještě ke všemu tam budou oba. Mnoho cti člověk nedojde v jejich společnosti..."

„Nic plátno, dal jsem slovo a musím je dodržet; beztoho už asi na mne čekají..."

„Vždyťs mu dal pětku, zaplatiti může. Ručím ti za to, že si k tobě přijde o další diškereci. Pojďme jinam, povečeříme a půjdeme odsud, abychom se dostali domů, než padne noc..."

Potužák se nedal přemluvit; neustoupil od svého úmyslu, ani když Krušnej mu řekl, že bratří Karhounové mu přísahali pomstu za to, že před soudem proti nim svědčil, a že se jich bojí.

„Stojím ti za to," pravil, „že v mé přítomnosti žádný z nich ti neublíží, ale máš-li z nich strach, zajdi jinam, třeba tuhle na ,obec' a já se pak pro tebe zastavím. Dlouho tam nepobudu, tolik ti slibuji."

S tímto návrhem Krušnej souhlasil, a odloučiv se od Potu-žáka otce a syna, zašel do „obce".

Když Potužákové vešli ke Kobrčovi, přistoupil k nim už v předsíni hostinský, jenž, uvítav je, pravil:

„Jsou tu bratří Karhounové a pijou, až se hory zelenají. Přibrali si ještě tři jiné chlapíky a Polda tvrdí, že vy jste ho sem objednal a že pitka se koná na vaše útraty. Já jim ne­věřím, znám tu bandu, a právě jsem jim řekl, že už jim ne-naliju, ačkoli Polda cosi žvaní, že uvidím, jakou vám prokázal dnes službu. Také se bojím, aby se mi tu nepopřáli, začínají se hašteřit, neboť Honza Karhoun tvrdí, že mu Polda ukradl šunku. Je-li to pravda, ukrad ji, dareba, beztoho napřed sám..."

„Pivo!" zařval vtom ve formance hrubý hlas a někdo uhodil pěstí na stůl, že bylo slyšet, jak sklenice řinčely.

„Jen jim jděte nalít," pravil Potužák. „Polda mluvil pravdu: pijou na mé útraty."

Hostinský pozatřásl hlavou.

„Nu, když vy poroučíte, vyhovím jim, ale je mi to divné — už odpustíte... do smrti bych byl nevěřil, že vy byste byl ve spolku s touhle pakáží..."

„Také s nimi v žádném spolku nejsem," přerušil ho Potu­žák, „ale nemám dnes času, abych vám to vyložil. Povím vám to jindy. Ostatně budu hledět, abych je přivedl do míry. Myslím, že uposlechnou."

„Tatíčku," ozval se Václav, „snad abychom tam ani ne­vcházeli. Ti dva tam, víte, kteří byli se mnou —" slovo „vě­zení" uvázlo mu v hrdle — „o těchhle Karhounech mluvili... hanba povídat, zhrozil jsem se..."

Potužák se zamyslil.

„Máš pravdu," pravil po chvíli, „ty tam nechoď, jdi za strýčkem Krušným. Ale já tam vejdu, splácím dluh, chlapče!"

Hoch odešel a Potužák vstoupil do formanky. Pateronásobný pustý řev jej uvítal.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky