Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Soběslav

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: táborsko
GPS: 49°15'34.029"N, 14°43'9.651"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Soběslav je historické město v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Soběslav si zachovala historický půdorys, včetně středověkých valů a staveb. Leží na soutoku Lužnice a Černovického potoka, který ze tří stran obtéká historické jádro města a v minulosti byl součástí městského opevnění. První zmínka pochází z roku 1293, kdy hrad a okolní obec byla v majetku rodu Rožmberků. Místu dal jméno jeho zakladatel, o němž se však nedochovaly žádné zprávy. Hrad a při něm založené město náležely Rožmberkům již od konce 13. století. První nepřímá zmínka o Soběslavi je z roku 1293, kdy zde Jindřich z Rožmberka působil jako rozhodčí ve sporu vyšebrodského kláštera se sirotky po Jindřichu z Kosové Hory. Jindřich z Rožmberka udělil v roce 1390 Soběslavi výsadu po vzoru královských měst, jež opravňovaly městskou správu k opevnění města. Rožmberský purkrabí, sídlící na soběslavském hradě, spravoval velkou rožmberskou državu prostírající se mezi městem a jiným rožmberským hradem Choustníkem, který byl v roce 1322 připojen k soběslavskému panství. Když část nespokojené šlechty zajala roku 1394 krále Václava IV. v městě Královém Dvoře, věznil ho Jindřich z Rožmberka (podle tvrzení pozdějšího rožmberského archiváře Václava Březana) mimo jiné v Soběslavi. Když se tábořili v roce 1420 zmocnili Příběnic, je dost možné, že se chtěli zmocnit také soběslavského hradu. Jan Žižka se roku 1421 spokojil s vypálením města, podobně jako v roce 1435 táborští. Za domácí války mezi králem Jiřím z Poděbrad a panskou zelenohorskou jednotou byly roku 1467 soběslavské hradby opraveny. V roce 1468 musel Jan z Rožmberka, odstoupivší od krále, vydat město Zdeňku ze Šternberka (hrad však podržel). Do Soběslavi přišla současně posádka polských žoldnéřů. Roku 1481 převzali bratři Vokovi z Rožmberka Soběslav opět do plného vlastnictví. Na hradě nadále sídlili rožmberští hejtmané (1502 Volkéř ze Štěkře, 1528 – 1529 Jan ze Štěkře). V roce 1565 postoupil Vilém z Rožmberka město Soběslav svému bratru Petru Vokovi. V 16. století byla Soběslav jedním z nejvýznamnějších měst rožmberského panství a představovala hospodářské centrum jižních Čech s vazbami na Bavorsko a Rakousko. Mnohé z toho, co Petr z Rožmberka skoupil v soběslavském okolí, jeho mladší syn a poslední člen rodu, Petr Vok, zase v letech 1593 – 1596 od soběslavského panství rozprodal. Jeho dědic, Jan Jiří ze Švamberka, vázán ustanovením Rožmberkovy závěti, přestavěl jižní trakt soběslavského hradu na českou školu pro mládež podobojí. České stavovské povstání z let 1618 – 1620 a také stavebníkova smrt (1617) zabránily dokončení díla. Král Ferdinand II. postoupil prázdnou školní budovu městu a to ji později (1628) proměnilo na pivovar. Z bývalého hradu stojí dosud vysoká válcová věž se střílnami v úrovni jednotlivých pater, s rožmberskou růží na průčelí. Věž stojí v severním rohu městského opevnění. Z něho se dodnes zachovala u hradu část zděného příkopu. V těsné blízkosti věže je zřícenina hradního paláce se zbytky původních oken. Hradní dvůr byl ohraničen na severu a západě hospodářskými budovami. Hradní areál znehodnotily přestavby prováděné v letech 1807 a 1881. Město znovu utrpělo za třicetileté války i za válek napoleonských. V roce 1871 byla otevřena železniční trať vedoucí přes Soběslav, a to úsek Dráhy císaře Františka Josefa (KFJB) z Českých Velenic do Prahy. Historické jádro města je navzdory vážnému narušení severní strany náměstí novou zástavbou (mezi Smrčkovým domem a obchodním domem) městskou památkovou zónou. Pamětihodnosti: děkanský kostel svatých Petra a Pavla, gotický kostel sv. Víta, Rožmberský hrad Hláska, Smrčkův dům na náměstí, dům Petra Voka nebo také Rožmberský dům), bývalý hřbitovní kostel sv. Marka, Stará radnice. Osobnosti spjaté s městem: Josef Bertl (architekt, profesor pozemního stavitelství v Brně a v Praze), Jan Bezděk,(1858–1915,mykolog, pedagog, botanik), Karel Bodlák (1903–1989, pedagog, básník, filozof a literární kritik), Jaroslav Brodský (1920–1981, pedagog, ředitel školy, vězeň komunismu v letech 1950–1960, zakladatel organizace K 231, emigrant, publicista), Emilie Fryšová (1840–1920, pedagožka, ředitelka školy, etnografka, sběratelka zejm. blatských krojů a výšivek, spolupracovnice K. Lustiga), Jaromír Hořejš (1903–1961, pedagog, spisovatel a básník, dramatik a překladatel z angličtiny), Edmund Chvalovský (1869–1934, herec, dramatik, režisér Národního divadla, od roku 1906 žil v Soběslavi, kde silně ovlivnil místní divadelní život), Helena Johnová (1884–1962,česká sochařka, keramička; profesorka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze), František Kotlaba (1927, botanik a mykolog, vědecký pracovník Národního muzea a Botanického ústavu ČSAV, publicista), Jiří Laburda (1931, hudební skladatel, vysokoškolský pedagog), Karel Lustig (1856–1924, pedagog, ředitel školy a zakladatel muzea v Soběslavi, spisovatel, spolkově i veřejně činný), Otakar Ostrčil (1879–1935, pedagog, hudební skladatel, dirigent v ND, dlouholetý letní host Soběslavi), Antonín Skočdopole (1828-1919, pedagog, katolický kněz, národní buditel), František Josef Studnička (1836–1903, matematik, pedagog a organizátor vědeckého života v Čechách), Václav Špaček ze Starburgu (1840–1912, podnikatel, velkostatkář, císařský rada), Donát Šajner (1914–1990, spisovatel a básník, funkcionář v čs. kulturní politice), Ladislav Tikal (1905–1980, československý gymnasta, olympionik), Miroslav Valenta (1912-1933, básník), Rudolf Veselý (1884–1966, pedagog, publicista, botanik, mykolog – spoluzakladatel Čs. mykologické společnosti). Německý název Sobieslau.

odkaz: Soběslav

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Čižmárová Naďa

batoh
Čižmárová Naďa
Šumava A-Z: krimi
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Mariánský sloup, Soběslav

batoh
Mariánský sloup, Soběslav
Šumava A-Z: církevní
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kašna Soběslav

batoh
kašna Soběslav
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav

batoh
kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav
Šumava A-Z: kostely
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Čižmárová Naďa 0 km
Mariánský sloup, Soběslav 0,03 km
kašna Soběslav 0,04 km
kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav... 0,06 km
Pověst o zvonech na kostele svatéh... 0,06 km
Stará radnice Soběslav 0,07 km
kostel sv. Víta, Soběslav 0,08 km
Blatské muzeum Soběslav - Smrčkův ... 0,09 km
pomník Mistra Jana Husa, Soběslav... 0,1 km
Nová radnice Soběslav 0,1 km
infocentrum Soběslav 0,12 km
Blatské muzeum Soběslav - Rožmbers... 0,16 km
silniční most Černovický potok, So... 0,23 km
hradby Soběslav 0,24 km
Ostrčil Otakar 0,25 km
galerie sv. Marka, Soběslav 0,34 km
kostel sv. Marka, Soběslav 0,34 km
Černovický potok 0,41 km
vlakové nádraží Soběslav 0,65 km
Chlebov 2,16 km
kaple sv. Floriána, Chlebov 2,18 km
pomník padlých WWI, Chlebov 2,3 km
SDH Přehořov 2,97 km
Přehořov 2,97 km
Veselý Jan, mjr. letec 311 Sqdn. R... 2,97 km
Boušek, Václav Josef Klement 2,97 km
pomník padlých WWI, Přehořov 2,98 km
Kadlec Karel 2,98 km
muzeum loutek v kovárně, Záluží... 4,58 km
kaple Záluží 4,61 km
Záluží u Vlastiboře 4,62 km
To byla svatba, strýčku! 4,63 km
architektura soběslavsko-veselskýc... 4,63 km
To byla svatba, strýčku! 5,94 km
pomník padlých WWI, Vlastiboř 6 km
kaple Vlastiboř 6 km
Vlastiboř 6,04 km
zámek Lžín 6,51 km
lihovar Lžín 6,54 km
Lžín 6,58 km
dětské hřiště Doňov 6,58 km
pomník padlých WWI, Lžín 6,6 km
Doňov 6,61 km
SDH Doňov 6,61 km
dětské hřiště Lžín 6,62 km
kaple sv. Václava, Lžín 6,62 km
kaple Panny Marie, Doňov 6,62 km
Ančerl Karel 6,97 km
kaple Záhoří 7,73 km
SDH Záhoří 7,76 km
Záhoří 7,77 km
kaple výklenková Záhoří 7,81 km
řeka Nežárka 7,85 km
nádraží Doňov 8,15 km
dětské hřiště Komárov 9,18 km
Dubský Bedřich 9,2 km
kaple Komárov 9,2 km
Komárov 9,21 km
pomník padlých WWI i II, Komárov... 9,23 km
To byla svatba, strýčku! 9,27 km
zámek Dírná 9,31 km
Dírná 9,31 km
Janeček Jiří 9,31 km
Rajlich Jaroslav Antonín 9,42 km
O zatoulané princezně 9,88 km
Svatojánský věneček 10,01 km
Svatojánský věneček 10,17 km
Zlatá stoka 10,24 km
Červená Lhota 12,05 km
panský dvůr Červená Lhota 12,1 km
golf Bechyně 12,12 km
zámek Červená Lhota 12,12 km
pověst o červené barvě zámku Červe... 12,12 km
Zlatovláska 12,12 km
O štěstí a kráse 12,12 km
Pan Tau (tentokrát úplně jinak) 12,12 km
Princezna na hrášku 12,12 km
O zatoulané princezně 12,12 km
Au Pair II aneb Pohádka pokračuje... 12,12 km
Nemocnice na kraji města - Nové os... 12,12 km
Křížová trojka 12,12 km
Svatby pana Voka 12,12 km
Pan Vok odchází 12,12 km
kaple Nejsvětější Trojice, Červená... 12,17 km
studánka sv. Jana, Červená Lhota... 12,18 km
Zámecký rybník, Červená Lhota 12,22 km
lipová alej Červená Lhota 12,35 km
Čertova nevěsta 12,53 km
Pohoří 12,77 km
fara Kardašova Řečice 12,78 km
kostel sv. Jana Křtitele, Kardašov... 12,78 km
vražedkyně Dana Stodolová 12,79 km
Kardašova Řečice 12,79 km
Adéla ještě nevečeřela 12,79 km
Jablonský Boleslav (Karel Eugen Tu... 12,82 km
Marečková Marie 12,83 km
Jižná 12,86 km
zámek Kardašova Řečice 12,87 km
kaple Jižná 12,88 km
pomník padlých WWI i II, Kardašova... 12,91 km
zřícení Messerschmitt Bf 109G-6, b... 12,94 km
Reschke Willi 12,94 km
hřbitov Pluhův Žďár 13,12 km
kostel Narození Panny Marie, Pluhů... 13,13 km
pomník padlých WWI, Pluhův Žďár... 13,13 km
Beneš Bedřich 13,17 km
zámek Pluhův Žďár 13,17 km
Pluhův Žďár 13,2 km
Sokolovna Kardašova Řečice 13,26 km
nádraží Kardašova Řečice 13,28 km
fara Sudoměřice u Bechyně 13,43 km
dětské hřiště Sudoměřice u Bechyně... 13,44 km
kostel Všech svatých, Sudoměřice u... 13,44 km
Sokol Sudoměřice u Bechyně 13,45 km
pomník padlých WWI, Sudoměřice u B... 13,47 km
nádraží Sudoměřice u Bechyně 13,5 km
SDH Sudoměřice u Bechyně 13,58 km
stavení Bechyňská Smoleč 16 13,62 km
kaple Bechyňská Smoleč 13,63 km
chalupa Bechyňská Smoleč 10 13,64 km
Bechyňská Smoleč 13,7 km
Fierlinger Zdeněk 13,85 km
vila Zdeněka Fierlingera, Sezimovo... 13,85 km
vila Ludvíka Strimpla, Sezimovo Ús... 13,9 km
Strimpl Ludvík 13,9 km
Peterka František 13,93 km
Benešová Hana 13,98 km
Mnichovské dny, Edvard Beneš 13,98 km
Hana Benešová, Petr Zídek 13,98 km
vila Hany a Edvarda Benešových, Se... 13,98 km
Čapkova studánka, Sezimovo Ústí... 14 km
Památník dr. Edvarda Beneše, Sezim... 14,03 km
hrobka Dr. Edvarda Beneše, Sezimov... 14,03 km
vražda Soňi Illeové 14,12 km
Kozský potok 14,15 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Sezimov... 14,19 km
pomník padlých WWI i II, Sezimovo ... 14,21 km
Švehla Josef 14,22 km
pamětní deska Josef Švehla 14,22 km
Němec František 14,23 km
Sezimovo Ústí 14,23 km
SDH Březnice 14,89 km
pomník padlých WWI, Březnice 14,9 km
kaple Březnice 14,9 km
Březnice 14,92 km
rybník Ochoz u Mnichu 15,23 km
ZOO Větrovy, Tábor 15,24 km
kostel Nejsvětější Trojice, Malšic... 15,3 km
fara Malšice 15,34 km
Malšice 15,35 km
hrob Saprikin Petr 15,38 km
pomník padlých WWI, Malšice 15,38 km
Hýlačka 525 m n. m. 15,39 km
Pivovarský rybník, Bzí 15,4 km
zámek Bzí 15,41 km
Svatba upírů 15,41 km
Zlatí úhoři 15,41 km
vlaková zastávka Slapy 15,43 km
pivovar Bzí 15,46 km
SDH Malšice 15,48 km
vlaková zastávka Mnich 15,57 km
Bzí 15,65 km
kasárna a letiště Bechyně 15,65 km
hrob Anatolije Osipoviče Oskina 15,82 km
hřbitov Tábor 15,82 km
pomník padlých WWI, Slapy 15,86 km
Mnich 16,03 km
pomník padlých WWI, Mnich 16,04 km
kaple sv. Jana Křtitele, Mnich 16,04 km
kaple Slapy 16,05 km
dětské hřiště Mnich 16,06 km
pamětní deska Václav a Jan Nedoma,... 16,06 km
rodný dům Václava a Jana Nedomy, M... 16,07 km
Nedoma Jan 16,07 km
Nedoma Václav 16,07 km
vlaková zastávka Horky u Tábora 16,11 km
pomník padlých WWI, Žimutice 16,37 km
pamětní deska učitelské rodině Ern... 16,38 km
Žimutice 16,38 km
hřbitov Žimutice 16,39 km
Bečice 16,54 km
kaple sv. Víta, Bečice 16,56 km
Blázni, vodníci a podvodníci 16,85 km
pamětní deska rodný dům Františka ... 17,16 km
rodný dům Františka Bílka 17,18 km
Bílek František 17,26 km
Bílkova vila, Chýnov 17,26 km
sokolovna Tábor 17,3 km
kostel Československé církve husit... 17,36 km
kaple sv. Filipa a Jakuba, Tábor 17,42 km
fontána na náměstí TGM, Tábor 17,44 km
nádraží Tábor 17,45 km
Rudoarmějec - Luděk Varvažovský, T... 17,46 km
meteorologický sloup, Tábor 17,46 km
pamětní deska Josef Šmaha, Tábor... 17,48 km
Táborský poklad, hrad Kotnov 17,48 km
věž Kotnov 17,49 km
keramická fontána, Tábor 17,49 km
socha Brána času a Cesta, Tábor 17,53 km
Safariherna Tábor 17,54 km
pomník padlých WWI, Tábor 17,56 km
Možná přijde i kouzelník 17,59 km
divadlo Oskara Nedbala, Tábor 17,59 km
rodný dům Oskara Nedbala 17,6 km
pamětní deska rodný dům Oskar Nedb... 17,6 km
Nedbal Oskar 17,6 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, ... 17,6 km
Kolář Martin, prof. 17,6 km
pamětní deska budovatelů nových br... 17,6 km
parking centrum Tábor 17,66 km
staré nádraží Bechyně 17,67 km
Stárkův dům, Tábor 17,68 km
střelnice Tábor 17,71 km
kaple Kamenný Dvůr 17,71 km
Husitské muzeum - stará táborská r... 17,74 km
renesanční kašna Tábor 17,75 km
Táborská setkání 17,75 km
Tábor 17,75 km
Vojta Hugo gen. 17,75 km
Zenkl Petr PhDr. 17,75 km
To byla svatba, strýčku! 17,75 km
Schmid Jan 17,75 km
Kalousek Miroslav 17,75 km
Blázni, vodníci a podvodníci 17,75 km
Hanibal Jiří 17,75 km
Petřík Theodor Prof. Dr. 17,75 km
Novotný Antonín 17,75 km
Mareš Karel, bg., bombardovací pil... 17,75 km
Koblasa Jan 17,75 km
Hrzán Jiří 17,75 km
klášter bosých augustiniánů s kost... 17,76 km
infocentrum Tábor 17,76 km
Dobšice 17,76 km
pamětní deska Václav Křižík 17,77 km
Jan Žižka - Josef Strachovský, Táb... 17,77 km
kaple Dobšice 17,77 km
SDH Dobšice 17,78 km
pamětní deska Jaroslav Vacek 17,78 km
Husitské muzeum, Tábor 17,79 km
kostel Proměnění Páně, Tábor 17,8 km
nádrž Jordán 17,81 km
vodárenská věž, Tábor 17,81 km
muzeum Kouzlo starých časů, Tábor... 17,82 km
muzeum Strašidelné podzemí, Tábor... 17,82 km
Bechyňský most Duha 17,82 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 17,82 km
fara Tábor 17,83 km
kaple Svatého kříže, Tábor 17,85 km
Pevnosti - Tábor 17,91 km
dětské hřiště hradby Tábor 17,93 km
Housův mlýn, Tábor 17,95 km
vodopád Jordán, Tábor 18,01 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kl... 18,06 km
horní mlýn Bechyně 18,06 km
pomník padlých WWI, Klokoty 18,1 km
hřbitov Klokoty - Tábor 18,11 km
nádraží Bechyně 18,11 km
lázně Bechyně 18,16 km
židovský hřbitov Tábor (nový) 18,25 km
koloběžka Grand Prix, Bechyně 18,43 km
vila Vendelína Máchy, Bechyně 18,45 km
pomník padlých WWII, Tábor 18,47 km
klášter Bechyně a kostel Nanebevze... 18,49 km
pamětní deska Otto Gutfreund 18,5 km
Gutfreud Otto 18,5 km
Kryl Karel 18,5 km
kasárna Jana Žižky, Tábor 18,5 km
mlýn Bechyně 18,51 km
busta František Křižík, Bechyně... 18,55 km
zámek Bechyně 18,57 km
pomník padlých WWI i II, Bechyně... 18,57 km
radnice Bechyně 18,59 km
muzeum Vladimíra Preclíka 18,59 km
Preclík Vladimír 18,59 km
infocentrum Bechyně 18,59 km
Ohnivé léto 18,59 km
pamětní deska letců, Bechyně 18,59 km
muzeum turistiky Bechyně 18,59 km
synagoga Bechyně 18,59 km
Bechyně 18,62 km
hrob vojáků Rudé armády, Bechyně... 18,62 km
kašna keramická Bechyně 18,63 km
Krajc Rudolf 18,63 km
Brábek František 18,65 km
pamětní deska Václav Pichl 18,66 km
pamětní deska JUDr. Adolf Zahradní... 18,66 km
městské muzeum Bechyně 18,66 km
rodný dům Václava Pichla 18,66 km
fara Bechyně 18,66 km
pamětní deska kněz František Sláma... 18,66 km
Alšova jihočeská galerie, Bechyně... 18,67 km
kostel sv. Matěje, Bechyně 18,67 km
Tchán 18,74 km
dětské hřiště Pražské sídliště, Tá... 18,74 km
Židova strouha 18,74 km
Strakonický dudák 18,74 km
Čertova nevěsta 18,74 km
kostel sv. Michala, Bechyně 18,74 km
hrob Sergej Gerasimovič Marčenko 18,76 km
hrob Rudolf Krajc 18,76 km
hrob neznámého rudoarmějce, hřbito... 18,77 km
Luďkova Hračkolna 18,77 km
hřbitov Bechyně 18,77 km
Muzeum historických vozidel Pořeža... 18,78 km
židovský hřbitov Bechyně 18,81 km
kasárna Prokopa Holého, Tábor 18,83 km
SDH Bechyně 18,85 km
Ohnivé léto 18,92 km
koupaliště Bechyně 19,07 km
řetězový most Lužnice, Stádlec... 19,08 km
Konopický Alois, plukovník v.v. 19,2 km
kaple Nuzice 19,21 km
Ratiboř 19,22 km
lípy Ratiboř 19,27 km
kaple Panny Marie se zvoničkou, Ra... 19,27 km
pomník padlých WWI, Ratiboř 19,35 km
Hodův mlýn, Ratiboř 19,36 km
Třitim 19,62 km
kaple Neposkvrněného Početí Panny ... 19,65 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Husitské muzeum - stará táborská radnice...

  batoh
  Husitské muzeum - stará táborská radnice, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba...

  batoh
  Husitské muzeum, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otev...

  batoh
  muzeum Kouzlo starých časů, Tábor - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: táborsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0,08 km
Bankomat Komerční banka 0,08 km
Supermarket Renta Soběslav 0,1 km
Bankomat GE Money Bank 0,2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,27 km
Bankomat ČSOB 0,31 km
Jednota Soběslav 0,36 km
Bankomat Citibank 0,6 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 0,68 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 1,23 km
Jednota Klenovice 2,16 km
Jednota Přehořov 2,99 km
čerpací stanice OMV, Řípec 3,55 km
Jednota Myslkovice 4,78 km
Jednota Roudná 4,88 km
Jednota Řípec 5,18 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 6,97 km
Jednota Tučapy 7,07 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 7,21 km
Jednota Košice 7,63 km
Jednota Borkovice 7,9 km
Jednota Hlavatce 8,14 km
Bankomat Komerční banka 8,21 km
Jednota Želeč 8,22 km
Bankomat Česká spořitelna 8,24 km
Bankomat ČSOB 8,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8,3 km
Bankomat GE Money Bank 8,31 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 8,4 km
Jednota Dírná 9,28 km
Jednota Budislav 9,41 km
Bankomat Česká spořitelna 10,23 km
Jednota Choustník 11,96 km
Bankomat Česká spořitelna 12,74 km
Jednota Krtov 12,87 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 13,04 km
Jednota Sezimovo Ústí 13,19 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 13,21 km
Bankomat Komerční banka 13,25 km
Bankomat ČSOB 13,27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13,27 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 13,5 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 13,55 km
Jednota Dolní Bukovsko 14,12 km
Bankomat GE Money Bank 14,42 km
Bankomat Česká spořitelna 14,43 km
Bankomat Česká spořitelna 14,61 km
Bankomat Komerční banka 14,7 km
Jednota Tábor 14,77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,05 km
Bankomat GE Money Bank 15,09 km
Supermarket Malšice 15,23 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 15,24 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 15,26 km
McDonalds, Tábor 15,26 km
Jednota Malšice 15,45 km
Bankomat GE Money Bank 15,51 km
Bankomat ČSOB 15,67 km
Jednota Slapy 15,91 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 16,04 km
Bankomat Raiffeisenbank 16,09 km
Jednota Měšice 16,25 km
Jednota Zárybničná Lhota 16,56 km
Bankomat Česká spořitelna 16,72 km
Jednota Neplachov 16,77 km
čerpací stanice Shell, Tábor 17,03 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 17,09 km
Jednota Tábor 17,16 km
Bankomat Raiffeisenbank 17,31 km
Bankomat Raiffeisenbank 17,31 km
Bankomat Komerční banka 17,37 km
Bankomat ČSOB 17,38 km
Bankomat ČSOB 17,39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,4 km
Bankomat UniCredit Bank 17,41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,44 km
Bankomat Česká spořitelna 17,47 km
Bankomat GE Money Bank 17,48 km
Bankomat Česká spořitelna 17,48 km
Bankomat Komerční banka 17,48 km
Bankomat ČSOB 17,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,53 km
Bankomat ČSOB 17,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,53 km
Bankomat Fio banka 17,57 km
Bankomat GE Money Bank 17,59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,67 km
Bankomat Oberbank AG 17,7 km
Jednota Bechyně 17,99 km
Jednota Chýnov 18,18 km
Bankomat Komerční banka 18,41 km
Bankomat Česká spořitelna 18,43 km
Bankomat ČSOB 18,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,54 km
Jednota Bechyně 18,54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,57 km
Bankomat ČSOB 18,57 km
Bankomat Česká spořitelna 18,57 km
Jednota Tábor 18,62 km
Supermarket Zuzana Bechyně 18,67 km
Jednota Tábor 18,9 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 19,16 km

mohlo by Vás zajímat

Bechyňská Smoleč

batoh
Bechyňská Smoleč
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Bechyně

batoh
Bechyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: táborsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Po této cestě, spojující Pašice s Plástovicemi, ubíral se lichý starší muž, zvolna kráčeje proti chýlícímu se slunci, jež jako ohromná rudá koule stálo nad sinými horami věnčícími obzor. Vysoká, poněkud hubená postava jeho trochu kupředu se klonila: chůze člověka, jenž mnoho pracoval, mnoho a těžce se lopotil. Do brunátná osmáhlý obličej ostrých, skoro tvrdých rysů, nedbale oholený, poněkud přimhouřené oči, velké opálené ruce, oděv, režná košile, obuv, slaměný širák na hlavě, jedním slovem: celý jeho zevnějšek prozrazoval zřejmě, jakého druhu práce konal. Blatský sedlák typického rázu. Nepospíchal, každou chvíli se zastavoval, vpravo vlevo se zadívával; častěji vpravo, do žírných polních lánů, do Blat, za Blata, kde zahaleny poiou v závoji lehounkých par a počínajícího večerního soumraku, nové a nové lány se rozkládaly, kde zraky odpočívaly na bílých dvorcích, na červených střechách statků, na zeleni sadů četných vesnic a dědin blatských i zablatských; vlevo pak, k jihu, kam jen tu a tam pohledem zabrousil, rozlívala se široká hladina Volešku rybníka, rákosím vroubená a prorostlá, nehybná jako roztavený kov, sivosiná, nad níž poletovaly houfy bělavých, povykujících racků, po níž tiše plovala stáda divokých kachen. Viděl ty i ony, zrakem jich nesledoval, jen tu onde maně, opovržlivě, téměř zlostně rukou máchnul, jako by sám s sebou hovořil.

Došel k samým Plástovicům, k prvním chalupám této bohaté, úhledné vesnice. Kamenná hradba vroubila napravo cestu, za hradbou, podepíraje se o ni, stál člověk, padesátník jako on, jenž již drahnou chvíli na přicházejícího své oči upíral. Byl poněkud menší jeho, ale silnější, ramenatější. Na hlavě, která jedině přes hradbu čněla, měl podobný slaměný širák, starý, od slunce do šeda spálený, propocený, dlouhým užíváním úplně z formy vyšlý; neměl na sobě ani kabátu, ani vesty; ušpiněná, potem prosáklá, na krku a na prsou otevřená režná košile lepila se na plece a ramena.

„Jakube?" zvolal pojednou na příchozího, jenž, bera se mimo, pohroužen v myšlenky, nebyl si ho povšiml, ba, ani ho nespatřil. Oslovený sebou trhl.

„Aj, Jouzo, heleďme!"

Přistoupil blíže, přeje dobrého večera. Muž za hradbou se vzpřímil.

„Dejžto Pánbů!" odpověděl; „Přeju taky. Copak tě sem vede? Či jdeš dále, snad do Selce k bratrovi?" „Nejdu do Selce. Sem jdu, k tobě mám namířeno, Jouzo." „Nu, a?"

„Kakraholtské parno dnes. Už by, namouvěru, trochu vláhy neškodilo. Potom by zas mohlo být hezky, až by žně začaly. Stojí pěkně všecko, jaře lip než ozimy, jen to Kupkojc žito se mi nelíbí."

„Špatné semeno, Jakube! Řek jsem mu to hned, jak na podzim zašíval. Chtěl to ošidit, ošidilo jeho. Nu, nevěřil, smál se! Byl na studiích, rozumí všemu lip. — Nu, a co mi neseš? Posloužím ti něčím?"

„Nu víš, jen tak jdu. Promluvit se chce. Třeba poradíš. Jakpak, že se tě ptám, prodals tu svou dvouletou hřebičku v Netolicích? Povídali u nás, žes tam s ní byl."

„Neprodal, Jakube. Nebyly ceny, jen dvě stě padesát nabízeli. To radši počkám, pod tři sta ji nedám."

„Já jsem toho svého dvouletého valáška prodal včera ňákému židovi do Budějic za dvě stě osmdesát pět. Taky jsem se ošíval, tři sta deset jsem chtěl, ale žid dával dvě stě sedmdesát. Tak jsem mu ho musel nechat za ty peníze. Nic plátno, Pepík v Praze potřebuje pořád, Ferdovi a Frantovi aby člověk taky ještě dával. Je toho moc na mne."

Jouza pozatřásl hlavou.

„Dvě stě osmdesát pět za toho vraného valáška je málo," odpověděl. „I tři sta deset je málo. Takový koník! Kdybys byl čekal do jara, přes čtyři stovkys mohl žádat, a namouduši, byl bys je dostal. Ale tuhle o tom rozprávět nebudeme. Pojď, zajdeš k nám a povíme si."

Dal se podle hradby směrem k vesnici a došel po třiceti krocích místa, kde hradba byla prolomená polní cestičkou, uzavřenou laťovými dvířky, jež odstrčil a na cestu vyšel. Oba pak brali se mlčky do vsi.

Na návsi vstoupili do velice úhledného selského statku s pěkně omalovaným štítem, octli se na prostorném, čistě drženém dvoře, uzavřeném po levé straně obytným stavením a konírnou, naproti vratům stájí, kde umístěn byl hovězí dobytek, a stodolou, na pravé pak straně chlévy pro drobný brav a kůlnou. Vše bylo pěkné, zánovní, stavení taškami kryté, nikde neurážel nepořádek, ba, všude zámožnost a pečlivý dohled hospodářův se jevily.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky