Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zřícenina hradu Angerbach u Kožlan

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: zřícenina
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: hrady
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°59'56.877"N, 13°33'34.366"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Hrad Angerbach jsou dnes nepatrné zbytky hradu, který stával pod městečkem Kožlany a  8 km západně od hradu Krakovec na zalesněném ostrohu obtékaném z jedné strany Javornicí a z druhé Hradeckým potokem. V době existence hradu se rozlévala voda obou toků doširoka a vytvářela pod ním bažinu a nepřístupné údolí. Dnes protíná toto údolí s velkým rybníkem silnice, vedoucí z Rakovníka přes Kralovice do Plzně. První zmínka o Kožlanech je z roku 1230, kdy je král Václav I. postoupil cisterciáckému klášteru v nedalekých Plasích za 200 hřiven stříbra. V roce 1238 však vyměnil Kožlany s plaským klášterem za ves Žihli. Lovecký hrad zde nechal postavit v roce 1240 a v roce 1245 je uváděn pod jménem Nový hrádek. Ovšem již v roce 1250 jako Angerbach. Jednalo se o přechodný typ mezi hradištěm a hradem. Hrad patřil mezi tzv. přechodné typy a skládal se ze dvou částí, neměl věž a rychle zastarával. Angerbach je jedním z nejstarších archeologicky zkoumaných hradních areálů u nás. Roku 1313 držel ve Kožlany Ota z Kožlan, snad levoboček Viléma Zajíce z Valdeka. Ota byl pravděpodobně i správcem hradu, kde snad i sídlil. Roku 1351 povýšil Karel IV. ves Kožlany na městečko s právem týdenního trhu. Tehdy sídlil na hradě purkrabí. V roce 1360 postoupil Karel IV. hrad Angerbach a městečko Kožlany s vesnicemi Zavidovem, Chmelišťnou, Všesulovem, Broumy, Újezdcem a Mlečicemi za 1000 kop grošů rýnskému knížeti Janovi, levobočku bavorského vévody Rudolfa II. V roce 1361 však náležely Kožlany s Angerbachem opět Karlu IV. Po jeho smrti v roce 1378 připadly pod správu královského hradu Týřova. Roku 1422 připsal král Zikmund celé Křivoklátsko i s Týřovem přednímu vůdci katolické strany Alešovi Holickému ze Šternberka. Proti němu podnikali až do roku 1424 výpady husitští hejtmané bratři Absolon a Žibřid, pocházející z Chříče nedaleko Kožlan. V těchto bitkách byl pravděpodobně vypálen i hrad Angerbach pod Kožlany a od té doby je zříceninou. Hrad je uváděn v listinách, knihách a katastrálních mapách pod jménem Angerbach, Angerpach nebo Handrbach či Handrboch. Protože však rovněž hrad Týřov nad Mží, pod jehož správu náležel hrad Angerbach u Kožlan od roku 1361, byl uváděn pod německým jménem Angerbach, docházelo k častým záměnám. Teprve archeologický průzkum pod vedením dr. Tomáše Durdíka z Archeologického ústavu ČSAV dosvědčil, že Angerbach u Kožlan byl na rozdíl od středověké pevnosti Týřova jen loveckým hradem. Angerbach u Kožlan byla hrázděná stavba, opevněná příkopy a sypanými valy, které jsou dokladem přechodu slovanského hradištního opevnění ke středověkému. Obytná budova byla postavena na špici ostrohu a odděloval ji příkop a val, na němž stála jiná budova, chráněná dalším příkopem a valem. Přes příkopy vedly dřevěné mosty. Vstup do hradiště byl pouze ze západní strany, z lesa zvaného Královská hora. Pozůstatky hradiště jsou dnes zarostlé jehličnatým lesem, vysázeným roce 1891, základy hradu jsou přikryty nánosem hlíny a jehličí. Kámen ze zříceniny byl rozebírán a využit na stavbu obecního mlýna pod Angerbachem a na jiné stavby. Dosud jsou však dobře zachovalé valy a příkopy.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Krajinou příběhů českých hradů známých i...

batoh
Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých 1
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Štíty království českého, Pomíjivá sláva...

batoh
Štíty království českého, Pomíjivá sláva světa
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

zřícení Fw 190 A-8/R2, žlutá 5

batoh
zřícení Fw 190 A-8/R2, žlutá 5
Šumava A-Z: bitvy
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

rybník Vožehák

batoh
rybník Vožehák
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Krajinou příběhů českých hradů zná... 0 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 0.01 km
zřícení Fw 190 A-8/R2, žlutá 5... 0.27 km
rybník Vožehák 0.27 km
hřbitov Kožlany 0.86 km
hrob Matěje a Anny Benešových 0.88 km
NS Kožlany 0.94 km
pomník padlých WWI i II, Kožlany... 0.96 km
Kopta Václav 1.01 km
Klír Josef 1.01 km
Kožlany 1.01 km
fara Kožlany 1.02 km
pamětní deska s bustou Dr. Edvard ... 1.04 km
sv. Jan Nepomucký, Kožlany 1.04 km
Městské muzeum Kožlany 1.05 km
sv. Josef, Kožlany 1.07 km
kostel sv. Vavřince, Kožlany 1.07 km
pamětní deska rodný dům Dr. Edvard... 1.33 km
Beneš Edvard Dr. 1.34 km
Beneš Vojta 1.34 km
rodný dům Dr. Edvarda Beneše, Kožl... 1.34 km
Sokolovna Kožlany 1.5 km
pomník dr. Edvarda Beneše, Kožlany... 1.61 km
keramická manufaktura s komínem vy... 1.87 km
Hádanky domů života - Kožlanský ži... 2.21 km
židovský hřbitov Kožlany 2.21 km
kaple sv. Anny, Čistá 3.24 km
hrob Filipa Jakuba Frídy 3.26 km
SDH Čistá 3.27 km
hřbitov Čistá 3.27 km
pomník padlých WWI i II, Čistá 3.27 km
Čistá 3.28 km
muzeum Čistecka 3.29 km
NS Čistá 3.3 km
kostel sv. Václava, Čistá 3.35 km
kaple Dřevec 3.43 km
pamětní deska Jiřího Radima 3.44 km
pomník padlých WWI, Dřevec 3.45 km
Dřevec 3.46 km
kaple sv. Vavřince, Dřevec 3.6 km
kaple Bělbožice 3.67 km
Bělbožice 3.68 km
Šípy 4.41 km
pomník padlých WWI, Šípy 4.43 km
dětské hřiště Šípy 4.53 km
evangelický kostel Kralovice 5.24 km
pomník Mistra Jana Husa, Kralovice... 5.26 km
Sokolovna Kralovice 5.32 km
Marek Jan Jindřich, Jan z Hvězdy 5.54 km
Kralovice 5.54 km
Trojer Ondřej opat 5.54 km
Eckert Otto 5.54 km
Škoda lásky, Irena Bukačová; Miros... 5.54 km
Nachtikal František 5.54 km
kašna Kralovice 5.57 km
infocentrum Kralovice 5.59 km
pomník padlých WWI, Kralovice 5.64 km
pomník spisovatele Jana Jindřicha ... 5.84 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kralovic... 5.88 km
fara Kralovice 5.93 km
Štíty království českého, Jak rost... 5.95 km
Štíty království českého, Můj hrad... 5.95 km
Štíty království českého, Čas hojn... 5.95 km
pomník padlých WWI, Krakovec 6.02 km
SDH Krakovec 6.02 km
Krakovec 6.04 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 6.04 km
Štíty království českého, Jak rost... 6.04 km
Štíty království českého, Hrady ne... 6.04 km
Ať žijí duchové! 6.04 km
zřícenina hradu Krakovec 6.04 km
Princ a Večernice 6.04 km
socha Mistra Jana Husa, Krakovec 6.05 km
kasárna Kralovice 6.31 km
Šubrtová Milada 6.55 km
Mariánský Týnec 6.89 km
Paměť stromů - 9. díl - Radimova l... 6.91 km
Týnecký rybník 7.05 km
Zápal Hanuš 7.09 km
proboštství cisterciáckého klášter... 7.12 km
muzeum a galerie severního Plzeňsk... 7.12 km
zájezdní hostinec Na Dyškánce, Had... 8.54 km
řeka Střela 9.66 km
Levý Václav 13.66 km
hřbitov Plasy 13.84 km
zájezdní hostinec, Plasy 13.86 km
hrobka Metternichů, Plasy 13.88 km
busta Bedřich Smetana, Plasy 13.93 km
sýpka s královskou kaplí Plasy 13.95 km
klášterní hospodářský dvůr, Plasy... 13.96 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pl... 14.01 km
Mladotice u Kralovic 14.04 km
nádraží Mladotice 14.04 km
cisterciácký klášter Plasy 14.05 km
pomník padlých WWII, Plasy 14.08 km
pivovar Plasy 14.09 km
galerie Stretti 14.1 km
Stretti Jakub 14.11 km
Wiehl Antonín 14.11 km
Metternich Klemens Wenzel 14.11 km
Stretti Jaromír (Zamponi) 14.11 km
Stretti Viktor 14.11 km
Plasy 14.11 km
Lavička Vítězslav 14.11 km
infocentrum Plasy 14.14 km
HZS Plzeňského kraje - Požární sta... 14.17 km
sv. Jan Nepomucký, Plasy 14.21 km
venkovský dům, Plasy 14.21 km
železářská huť sv. Klimenta, Plasy... 14.22 km
Alej vzdechů, Plasy 14.22 km
NS Plasy 14.4 km
Plaský rybník 14.41 km
radnice Plasy 14.53 km
infocentrum Plasy 14.53 km
pomník padlých WWI, Plasy 14.54 km
nádraží Plasy 14.92 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 14.97 km
vlaková zastávka Horní Hradiště... 15.18 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 15.21 km
vlaková zastávka Mladotice 15.55 km
letiště Plasy 15.64 km
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proto... 15.64 km
Heber František Alexander 16.44 km
Rybnice 16.59 km
kaple Rybnice 16.61 km
Štíty království českého, Jak rost... 16.72 km
Štíty království českého, Hrady ne... 16.72 km
Štíty království českého, Štíty Př... 16.72 km
Kaznějov 17.31 km
nádraží Kaznějov 17.54 km
Manětínský potok 17.84 km
Cesta z města 18.48 km
Očenášek Ludvík 18.75 km
Potůček Jiří 18.86 km
Kroc Raymond Ray Albert 19.47 km
Svatojánský věneček 19.62 km
Personal Jesus, klip Depeche Mode 19.62 km
Šťastný smolař 19.62 km
kamenný most Střela, Rabštejn nad ... 19.62 km
Loretánská kaple, Rabštejn nad Stř... 19.68 km
zámek Rabštejn nad Střelou 19.68 km
muzeum Rabštejn nad Střelou 19.72 km
info-café Četnická stanice, Rabšte... 19.72 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 19.76 km
památník T. G. Masaryka, Rabštejn ... 19.77 km
klášter servitů, Rabštejn nad Stře... 19.78 km
Rabštejn nad Střelou 19.81 km
zřícenina hradu Rabštejn nad Střel... 19.82 km
Cesta z města 19.92 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Městské muzeum Kožlany - otevírací doba...

  batoh
  Městské muzeum Kožlany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Čistecka - otevírací doba

  batoh
  muzeum Čistecka - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum a galerie severního Plzeňska, Mar...

  batoh
  muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • čerpací stanice Benzina, Kralovice

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Kralovice
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Supermarket Kralovice

  batoh
  Supermarket Kralovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Kralovice

  batoh
  Jednota Kralovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 5.17 km
Supermarket Kralovice 5.44 km
Bankomat Česká spořitelna 5.48 km
Jednota Kralovice 5.53 km
Bankomat ČSOB 5.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.64 km
Jednota Kralovice 5.66 km
Jednota Kralovice 5.75 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 7.27 km
Jednota Hadačka 8.36 km
Jednota Babiná 11.5 km
Jednota Plasy 13.91 km
Jednota Mladotice 13.96 km
Jednota Plasy 14.19 km
Jednota Plasy 14.33 km
Jednota Dobříč 14.41 km
Bankomat Česká spořitelna 14.46 km
Jednota Žihle 14.67 km
Konzum Újezd sv. Kříže 15.46 km
Bankomat Česká spořitelna 16.15 km
Market Kaznějov 17.16 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 17.23 km
Market Kaznějov 17.24 km
Jednota Kaznějov 17.24 km
Bankomat Komerční banka 17.4 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 18.2 km
Jednota Břasy 18.58 km
Jednota Žichlice 19.15 km
Jednota Stupno 19.35 km
Jednota Česká Bříza 20.95 km
Jednota Mrtník 21.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 21.42 km
Jednota Hvozd 22.2 km
Supermarket Horní Bříza 22.43 km
Bankomat Česká spořitelna 22.46 km
Jednota Dolany 22.46 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 22.65 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 22.65 km
Jednota Loza 22.7 km
Jednota Horní Bříza 22.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.19 km
Bankomat ČSOB 23.19 km
Jednota-cukrárna Manětín 23.3 km
Jednota Dolní Bělá 23.46 km
Market Třemošná 23.54 km
Jednota Třemošná 23.54 km
Bankomat Komerční banka 23.56 km
Jednota Druztová 23.81 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 24.01 km
Market Zruč 24.09 km
Jednota Horní Bělá 24.37 km
Jednota Osek u Rokycan 24.69 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 26.4 km
Bankomat Česká spořitelna 26.52 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 26.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 27.14 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 27.16 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 27.42 km
Bankomat Česká spořitelna 27.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 27.75 km
Bankomat Česká spořitelna 28 km
Jednota Nevřeň 28.21 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 28.25 km
Bankomat Komerční banka 28.37 km
Bankomat GE Money Bank 28.37 km
Bankomat Česká spořitelna 28.37 km
Jednota Nečtiny 28.38 km
Bankomat Česká spořitelna 28.56 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 28.58 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 28.58 km
Bankomat Česká spořitelna 28.61 km
Bankomat Česká spořitelna 28.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.65 km
Bankomat UniCredit Bank 28.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.66 km
Bankomat GE Money Bank 28.68 km
Bankomat ČSOB 28.7 km
Jednota Chotíkov 28.74 km
Bankomat Komerční banka 28.74 km
Bankomat Komerční banka 28.82 km
Bankomat Česká spořitelna 28.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.87 km
Bankomat GE Money Bank 28.87 km
Bankomat ČSOB 28.87 km
Bankomat Česká spořitelna 28.87 km
Bankomat ČSOB 28.87 km
Bankomat ČSOB 29.05 km
Bankomat Rokycany 29.05 km
Bankomat ČSOB 29.08 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 29.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.09 km
Bankomat GE Money Bank 29.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.11 km
Bankomat ČSOB 29.27 km
Bankomat Česká spořitelna 29.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.31 km
Bankomat GE Money Bank 29.32 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 29.33 km
Bankomat Česká spořitelna 29.33 km
Bankomat GE Money Bank 29.33 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 29.34 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 29.35 km
Jednota Všeruby 29.39 km
Bankomat ČSOB 29.4 km
Bankomat Česká spořitelna 29.49 km
McDonalds, OC Plzeň 29.51 km
Bankomat GE Money Bank 29.51 km
Bankomat Komerční banka 29.55 km
Bankomat Česká spořitelna 29.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29.58 km
Bankomat ČSOB 29.58 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 29.83 km
Bankomat Fio banka 29.83 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 29.98 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 30.15 km
Bankomat Česká spořitelna 30.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.2 km
Bankomat Česká spořitelna 30.27 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 30.28 km
Bankomat Česká spořitelna 30.44 km
Bankomat Česká spořitelna 30.44 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 30.49 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 30.51 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 30.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.92 km
Bankomat ČSOB 30.93 km
Jednota Radčice 31.17 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 31.25 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 31.25 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 31.29 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 31.35 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 31.38 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 31.39 km
Bankomat Komerční banka 31.75 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 32.01 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 32.03 km
Jednota Úněšov 32.1 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 32.47 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 32.49 km
Bankomat Česká spořitelna 32.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 32.81 km
Bankomat ČSOB 32.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.84 km
Bankomat Česká spořitelna 32.85 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 32.86 km
Jednota Líšťany 32.9 km
Bankomat ČSOB 33.05 km
Bankomat GE Money Bank 33.13 km
Bankomat Komerční banka 33.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.18 km
Bankomat ČSOB 33.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.18 km
Bankomat ČSOB 33.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.21 km
Jednota Město Touškov 33.29 km
Bankomat Česká spořitelna 33.29 km
Bankomat Česká spořitelna 33.35 km
Bankomat Česká spořitelna 33.47 km
Bankomat GE Money Bank 33.47 km
Bankomat UniCredit Bank 33.54 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 33.58 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 33.66 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 33.72 km
Bankomat Komerční banka 33.77 km
Bankomat Česká spořitelna 33.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.97 km
Bankomat ČSOB 33.98 km
Bankomat GE Money Bank 34.01 km
Bankomat Fio banka 34.01 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 34.03 km
Bankomat GE Money Bank 34.15 km
Bankomat Česká spořitelna 34.23 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 34.28 km
Jednota Kozolupy 34.31 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 34.41 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 34.6 km
Bankomat ČSOB 34.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 34.62 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 34.8 km
Jednota Pláň 36.11 km
Bankomat Česká spořitelna 36.19 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 36.29 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 36.43 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 36.54 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 36.84 km
Jednota Pernarec 37.15 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 37.19 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 37.68 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 37.91 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 38.11 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 38.11 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 39.27 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 39.51 km
Jednota Úlice 39.61 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 39.63 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 39.67 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 39.84 km
Jednota Pňovany 39.91 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 40.02 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 40.03 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 40.03 km
Bankomat Komerční banka 40.31 km
Bankomat GE Money Bank 40.57 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 40.62 km
Bankomat Česká spořitelna 40.66 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 40.7 km
Jednota Nýřany 41.02 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 41.04 km
Bankomat ČSOB 41.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.13 km
Bankomat ČSOB 41.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 41.58 km
Bankomat Česká spořitelna 41.62 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 42.05 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 42.09 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 42.41 km
Konzum Dobřany 42.41 km
Bankomat Komerční banka 42.82 km
Bankomat Česká spořitelna 42.82 km
Bankomat GE Money Bank 42.89 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42.9 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42.9 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 42.9 km
Bankomat Česká spořitelna 42.95 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 43.27 km
Jednota Bezdružice 43.3 km
Jednota Bezdružice 43.36 km
Jednota Konstantinovy Lázně 43.39 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 43.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.89 km
Bankomat ČSOB 43.89 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 43.93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 44.19 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 44.94 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 45.81 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 45.98 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 46 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 46.06 km
Bankomat Komerční banka 46.17 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 46.24 km
Bankomat Komerční banka 46.45 km
Bankomat Česká spořitelna 46.48 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 46.51 km
Jednota Heřmanova Huť 46.53 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 46.86 km
Jednota Sytno 46.94 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 47.5 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 47.76 km
Jednota Stříbro 47.76 km
Bankomat Komerční banka 48.14 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 48.17 km
Bankomat ČSOB 48.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 48.21 km
Bankomat GE Money Bank 48.25 km
Jednota Stříbro 48.36 km
Bankomat Česká spořitelna 48.37 km
čerpací stanice Benzina, Stod 48.54 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 48.69 km
Bankomat Česká spořitelna 48.83 km
Bankomat Komerční banka 49.03 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 49.03 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 49.03 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 49.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 49.15 km
Jednota Stříbro 49.52 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 49.52 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 49.71 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 49.99 km
Bankomat Česká spořitelna 50.19 km
Bankomat GE Money Bank 50.22 km
Bankomat Komerční banka 50.3 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 50.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 50.4 km
Bankomat ČSOB 50.75 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 50.8 km
Jednota Lestkov 51.02 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 51.04 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 51.05 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 51.11 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 51.69 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 51.89 km
Jednota Kladruby 52.19 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 52.51 km
Jednota Černošín 52.53 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 52.61 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 52.64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 53.03 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 53.25 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 53.41 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 54.38 km
Konzum Nezdice u Přeštic 54.87 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 54.89 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 55.06 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 55.12 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 55.27 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 55.27 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 55.31 km
Bankomat ČSOB 55.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.39 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 55.73 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 55.78 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 55.78 km
Bankomat Česká spořitelna 55.88 km
Bankomat Komerční banka 55.95 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 56.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 56.13 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 56.18 km
Konzum Vřeskovice 56.46 km
Bankomat ČSOB 56.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.53 km
Bankomat Česká spořitelna 56.55 km
Bankomat GE Money Bank 56.68 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 56.9 km
Bankomat ČSOB 57.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 57.14 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 57.14 km
Bankomat Komerční banka 57.17 km
Bankomat Česká spořitelna 57.19 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 57.59 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 58.55 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 58.69 km
Konzum Měčín 58.75 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 58.91 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 59.29 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 59.53 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 59.71 km
Jednota Bělčice 59.76 km
Jednota Chodová Planá 60.41 km
Bankomat Česká spořitelna 60.46 km
Jednota Planá 60.48 km
Bankomat GE Money Bank 60.57 km
Bankomat ČSOB 60.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.65 km
Bankomat Česká spořitelna 60.7 km
Konzum Staňkov 60.7 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 60.81 km
Konzum Švihov 60.89 km
Konzum Staňkov 60.93 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 60.96 km
Konzum Čermná u Staňkova 61.04 km
Bankomat Česká spořitelna 61.06 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 61.49 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 61.59 km
Konzum Hlohovčice 62.02 km
Konzum Hlohová 62.34 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 62.4 km
Jednota Lnáře 62.41 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 62.48 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 62.7 km
Konzum Srbice 62.95 km
Konzum Předslav 63.05 km
Jednota Mirovice 63.74 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 63.85 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 64.46 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 64.48 km
Bankomat GE Money Bank 64.68 km
Jednota Bor u Tachova 64.73 km
Jednota Bor u Tachova 64.75 km
Bankomat Česká spořitelna 64.77 km
Konzum Osvračín 65.14 km
Konzum Chudenice 65.35 km
Jednota Lety 65.58 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 65.7 km
Konzum Semošice 65.86 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 66.25 km
Konzum Miřkov 66.69 km
Konzum Chocomyšl 66.73 km
Jednota Lázně Kynžvart 66.78 km
Konzum Chanovice 67.06 km
Konzum Bolešiny 67.09 km
Jednota Stráž u Tachova 67.37 km
Konzum Vidice 67.41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 67.61 km
Bankomat GE Money Bank 67.7 km
Bankomat Komerční banka 67.76 km
Bankomat Česká spořitelna 67.79 km
Konzum Pačejov 67.8 km
Bankomat Česká spořitelna 67.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.87 km
Jednota Blatná 67.87 km
Bankomat ČSOB 67.87 km
Konzum Plánice 68.04 km
Bankomat Česká spořitelna 68.06 km
Jednota Staré Sedliště 68.26 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 68.33 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 68.38 km
Bankomat GE Money Bank 68.42 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 68.43 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 68.48 km
Bankomat Česká spořitelna 68.51 km
Konzum Zborovy 68.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.66 km
Bankomat ČSOB 68.66 km
Bankomat Komerční banka 68.83 km
Konzum Horšovský Týn 68.9 km
Jednota Staré Sedliště 68.91 km
Konzum Blížejov 68.93 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 69.12 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 69.22 km
Jednota Tachov 69.32 km
Bankomat Česká spořitelna 69.34 km
Bankomat GE Money Bank 69.41 km
Bankomat Česká spořitelna 69.43 km
Bankomat GE Money Bank 69.54 km
Konzum Klatovy 69.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.77 km
Jednota Tachov 69.78 km
Bankomat Česká spořitelna 69.78 km
Bankomat ČSOB 69.78 km
Jednota Čimelice 69.8 km
Bankomat Česká spořitelna 69.8 km
Bankomat Komerční banka 69.81 km
Bankomat Česká spořitelna 69.81 km
Bankomat UniCredit Bank 69.82 km
COOP DISKONT - Tachov 69.83 km
Jednota Tachov 69.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 69.91 km
Konzum Pačejov 69.93 km
Bankomat Komerční banka 69.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.02 km
Bankomat ČSOB 70.02 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 70.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.08 km
Bankomat Česká spořitelna 70.1 km
Jednota Tachov 70.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.11 km
Bankomat ČSOB 70.11 km
Bankomat Komerční banka 70.11 km
Bankomat GE Money Bank 70.12 km
Bankomat ČSOB 70.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.15 km
Jednota Orlík nad Vltavou 70.2 km
Jednota Tachov 70.2 km
Jednota Tachov 70.2 km
Bankomat Česká spořitelna 70.2 km
Bankomat ČSOB 70.2 km
Bankomat Česká spořitelna 70.21 km
Bankomat Fio banka 70.24 km
Jednota Probulov 70.3 km
Jednota Tachov 70.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.55 km
Bankomat GE Money Bank 70.57 km
Bankomat ČSOB 70.58 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 70.89 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 70.91 km
Konzum Svéradice 71.02 km
Konzum Černíkov 71.15 km
Bankomat Česká spořitelna 71.19 km
Konzum Velký Bor 71.42 km
Jednota Dlouhý Újezd 71.54 km
Konzum Čečelovice 71.56 km
Konzum Velenovy 71.57 km
Konzum Sobětice 71.59 km
Jednota Škvořetice 72.04 km
Konzum Milavče 72.28 km
Jednota Lom 72.42 km
Konzum Břežany 72.45 km
Konzum Mochtín 72.56 km
Konzum Třebomyslice 72.59 km
Jednota Halže 72.61 km
Jednota Kostelec 72.73 km
Konzum Bezděkov 72.79 km
Jednota Přimda 73 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 73.03 km
Konzum Zavlekov 73.85 km
Konzum Úsilov 74.07 km
Konzum Nalžovské Hory 74.31 km
Konzum Myslív 74.31 km
Jednota Kovářov 74.39 km
Jednota Sedlice 74.49 km
Jednota Přílepov 74.52 km
Konzum Malý Bor 74.63 km
Konzum Zahořany 74.66 km
Jednota Mečíchov 74.7 km
Konzum Hostouň 74.77 km
Jednota Varvažov 74.97 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 75.06 km
Bankomat ČSOB 75.19 km
Konzum Hradešice 75.26 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 75.55 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 75.64 km
Konzum Horažďovice 75.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 75.71 km
Bankomat GE Money Bank 75.72 km
Bankomat Česká spořitelna 76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.12 km
Konzum Horažďovice 76.13 km
Bankomat ČSOB 76.13 km
Bankomat Komerční banka 76.16 km
Konzum Ústaleč 76.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 76.51 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 76.64 km
Jednota Pechova Lhota 76.7 km
Jednota Hošťka 76.72 km
Bankomat GE Money Bank 76.79 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 76.79 km
Bankomat ČSOB 76.8 km
Bankomat Česká spořitelna 76.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.8 km
Konzum Janovice 76.85 km
Bankomat Česká spořitelna 76.88 km
Bankomat Raiffeisenbank 76.9 km
Bankomat Česká spořitelna 76.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 76.92 km
Bankomat ČSOB 76.92 km
Konzum Poběžovice 76.99 km
Bankomat Komerční banka 77.01 km
Bankomat Komerční banka 77.01 km
Bankomat ČSOB 77.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.03 km
Konzum Domažlice 77.04 km
Konzum Kdyně 77.06 km
Bankomat UniCredit Bank 77.07 km
Bankomat Česká spořitelna 77.17 km
Bankomat Česká spořitelna 77.29 km
Bankomat ČSOB 77.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.3 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 77.34 km
Bankomat Komerční banka 77.37 km
Konzum Kdyně 77.41 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 77.56 km
Konzum Domažlice 77.57 km
Konzum Kout na Šumavě 77.57 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 77.69 km
Bankomat GE Money Bank 77.7 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 77.93 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 78.07 km
Konzum Draženov 78.1 km
Konzum Velké Hydčice 78.16 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 78.25 km
čerpací stanice OMV, Draženov 78.31 km
Konzum Kolinec 78.32 km
Jednota Hrejkovice 78.43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 78.75 km
Konzum Čejkovy 78.77 km
Jednota Velká Turná 78.77 km
Konzum Mrákov 79.31 km
Konzum Nový Kramolín 79.35 km
Jednota Střelské Hoštice 79.41 km
Konzum Starý Klíčov 79.46 km
Jednota Vráž 79.56 km
Konzum Budětice 79.65 km
Jednota Mnichov 79.78 km
Konzum Běšiny 79.82 km
Jednota Kučeř 79.9 km
Konzum Mnichov 79.96 km
Konzum Rabí 80.02 km
Konzum Malonice 80.11 km
Konzum Ujčín 80.14 km
Konzum Tlumačov 80.24 km
Jednota Radomyšl 80.43 km
Bankomat UniCredit Bank 80.51 km
Konzum Strážov 80.59 km
Jednota Rozvadov 80.78 km
Konzum Postřekov 80.91 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 80.93 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 81.51 km
Konzum Žichovice 81.57 km
Jednota Chyšky 81.75 km
Jednota Zbelítov 81.82 km
Jednota Květov 81.92 km
Konzum Víteň 82.06 km
Konzum Hrádek 82.23 km
Konzum Nezamyslice 82.36 km
Konzum Velhartice 82.48 km
Konzum Díly 82.83 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 82.85 km
Konzum Trhanov 82.96 km
Jednota Katovice 83.13 km
Bankomat ČSOB 83.3 km
čerpací stanice OMV, Katovice 83.32 km
COOP DISKONT - Nýrsko 83.56 km
Konzum Nýrsko 83.56 km
Bankomat Komerční banka 83.81 km
Bankomat Česká spořitelna 83.84 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 83.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.88 km
Konzum Chotěšov 83.88 km
Bankomat ČSOB 83.9 km
Konzum Sušice 83.9 km
Bankomat GE Money Bank 83.95 km
CENTRUM Milevsko 83.95 km
Jednota Štěchovice 83.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.04 km
Bankomat ČSOB 84.05 km
Bankomat Komerční banka 84.23 km
Bankomat Česká spořitelna 84.32 km
Bankomat Česká spořitelna 84.35 km
čerpací stanice Shell, Sušice 84.57 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 84.57 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 84.61 km
Bankomat Česká spořitelna 84.67 km
Bankomat Česká spořitelna 84.79 km
Bankomat ČSOB 84.8 km
Bankomat Komerční banka 84.8 km
Konzum Nýrsko 84.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.87 km
Jednota Strakonice 85 km
Bankomat GE Money Bank 85.05 km
Bankomat UniCredit Bank 85.19 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 85.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.22 km
Jednota Strakonice 85.23 km
Jednota Strakonice 85.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 85.31 km
Bankomat GE Money Bank 85.36 km
Konzum Hlavňovice 85.37 km
Bankomat Česká spořitelna 85.37 km
Konzum Dešenice 85.4 km
Bankomat ČSOB 85.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.45 km
Bankomat ČSOB 85.45 km
Bankomat Komerční banka 85.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.46 km
Fortna Strakonice 85.49 km
Konzum Sušice 85.5 km
Bankomat Česká spořitelna 85.56 km
Jednota Strakonice 85.57 km
Bankomat UniCredit Bank 85.58 km
Konzum Sušice 85.59 km
Jednota Přeštovice 85.63 km
Bankomat Komerční banka 85.67 km
Jednota Strakonice 85.69 km
Bankomat Česká spořitelna 85.74 km
Jednota Strakonice 85.79 km
Bankomat GE Money Bank 85.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.87 km
Bankomat Fio banka 85.88 km
Jednota Strakonice 85.88 km
Bankomat ČSOB 85.89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.9 km
Bankomat ČSOB 85.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.99 km
Bankomat ČSOB 86.07 km
Bankomat Česká spořitelna 86.11 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.12 km
Jednota Jetětice 86.2 km
Jednota Strakonice 86.26 km
Konzum Česká Kubice 86.3 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 86.37 km
Jednota Strakonice 86.43 km
Bankomat Komerční banka 86.54 km
čerpací stanice Benzina, Písek 86.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.59 km
Bankomat ČSOB 86.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.76 km
Jednota Záhoří 86.83 km
Jednota Písek 86.89 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 86.89 km
Bankomat Česká spořitelna 86.95 km
Supermarket Strakonice 86.95 km
Jednota Písek 87.13 km
Jednota Písek 87.19 km
Jednota Písek 87.24 km
Konzum Petrovice u Sušice 87.24 km
Konzum Žihobce 87.33 km
Bankomat Komerční banka 87.47 km
Jednota Štěkeň 87.52 km
Bankomat ČSOB 87.54 km
Bankomat GE Money Bank 87.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.6 km
Bankomat ČSOB 87.61 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 87.62 km
Bankomat Raiffeisenbank 87.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.72 km
Bankomat Česká spořitelna 87.78 km
Bankomat Fio banka 87.79 km
Bankomat Komerční banka 87.81 km
Bankomat ČSOB 87.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.83 km
Bankomat Česká spořitelna 87.83 km
McDonalds, Písek 87.85 km
čerpací stanice Shell, Písek 87.85 km
Bankomat UniCredit Bank 87.91 km
Konzum Folmava 87.94 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 87.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.05 km
Bankomat Oberbank AG 88.06 km
Jednota Sousedovice 88.07 km
Jednota Božetice 88.34 km
Jednota Písek 88.54 km
Bankomat GE Money Bank 88.56 km
Bankomat Komerční banka 88.56 km
Bankomat Česká spořitelna 88.59 km
Konzum Soběšice 88.6 km
Jednota Písek 88.6 km
Jednota Sepekov 88.63 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 89.13 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 89.17 km
Bankomat Česká spořitelna 89.19 km
Jednota Kestřany 89.21 km
Jednota Podolí 89.26 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 89.29 km
Jednota Čejetice 89.36 km
Konzum Dlouhá Ves 89.56 km
Jednota Jistebnice 89.94 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 90.04 km
Jednota Kluky 90.69 km
Konzum Strašín 91.44 km
Konzum Hojsova Stráž 91.44 km
Jednota Bernartice 91.58 km
Konzum Nezdice na Šumavě 91.97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 92.42 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 92.45 km
Konzum Hartmanice 92.57 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.63 km
Café 27, Hartmanice 92.64 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.65 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 92.9 km
Jednota Borotín 93.53 km
Jednota Cehnice 93.55 km
Jednota Slabčice 93.56 km
Jednota Čestice 94.17 km
Jednota Opařany 94.17 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 94.18 km
Jednota Borovany 94.4 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 94.73 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 94.9 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 94.9 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 94.9 km
Konzum Kašperské Hory 95.14 km
Bankomat Česká spořitelna 95.15 km
Bankomat Komerční banka 95.55 km
Bankomat GE Money Bank 95.56 km
Jednota Volyně 95.56 km
Bankomat Česká spořitelna 95.6 km
Jednota Volyně 95.75 km
Jednota Volyně 95.84 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 95.86 km
Jednota Radkov 96.1 km
Jednota Stádlec 96.35 km
Jednota Drahonice 96.35 km
Jednota Vacov 96.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 96.78 km
Bankomat ČSOB 96.78 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 96.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 97.08 km
Jednota Nemyšl 97.71 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 98.61 km
Bankomat Česká spořitelna 98.61 km
Konzum Železná Ruda 98.63 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 98.65 km
Jednota Radětice 98.7 km
Jednota Albrechtice 98.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.71 km
Bankomat ČSOB 98.71 km
Jednota Oldřichov 98.79 km
Jednota Chotoviny 99.13 km
Jednota Malenice 99.89 km
Jednota Stachy 100.14 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 100.24 km
Jednota Čkyně 100.25 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 100.48 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 100.49 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 100.5 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 100.5 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 100.68 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 100.73 km
Bankomat GE Money Bank 100.87 km
Bankomat Komerční banka 100.89 km
Bankomat Česká spořitelna 100.94 km
čerpací stanice Srní 101.45 km
Jednota Tábor 101.49 km
Bankomat ČSOB 101.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.52 km
Konzum Srní 101.6 km
Bankomat Česká spořitelna 101.6 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.67 km
Sluneční kavárna, Srní 101.74 km
Jednota Bušanovice 101.83 km
Jednota Malšice 101.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 101.86 km
Jednota Bechyně 101.87 km
Bankomat ČSOB 101.87 km
Bankomat Komerční banka 101.89 km
Supermarket Zuzana Bechyně 101.91 km
Jednota Tvrzice 101.98 km
Supermarket Malšice 102.05 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 102.08 km
Jednota Bohumilice 102.08 km
Jednota Bechyně 102.12 km
Bankomat Česká spořitelna 102.13 km
Jednota Zálezly 102.2 km
Jednota Zdíkov 102.22 km
Jednota Krč 102.27 km
Jednota Slapy 102.33 km
Bankomat Oberbank AG 102.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102.52 km
Bankomat GE Money Bank 102.69 km
Bankomat Fio banka 102.73 km
Konzum Milčice 102.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 102.75 km
Bankomat ČSOB 102.75 km
Bankomat ČSOB 102.75 km
Jednota Tábor 102.82 km
Jednota Javornice 102.86 km
Bankomat Česká spořitelna 102.98 km
Bankomat Komerční banka 103.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.14 km
Bankomat UniCredit Bank 103.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.27 km
Bankomat ČSOB 103.28 km
Bankomat Česká spořitelna 103.32 km
Bankomat Komerční banka 103.32 km
Bankomat GE Money Bank 103.32 km
Bankomat Raiffeisenbank 103.37 km
Bankomat Raiffeisenbank 103.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.42 km
Bankomat Raiffeisenbank 103.46 km
Jednota Tábor 103.48 km
Bankomat ČSOB 103.48 km
Jednota Mladá Vožice 103.59 km
Supermarket Mladá Vožice 103.59 km
Jednota Mladá Vožice 103.74 km
čerpací stanice Shell, Tábor 104.01 km
Jednota Dub 104.35 km
Bankomat Česká spořitelna 104.38 km
Bankomat Česká spořitelna 104.54 km
Jednota Bavorov 104.54 km
Bankomat Komerční banka 104.6 km
Jednota Vodňany 104.64 km
Bankomat GE Money Bank 104.78 km
Bankomat GE Money Bank 104.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 104.92 km
Bankomat ČSOB 104.93 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 104.93 km
Bankomat GE Money Bank 105.04 km
Bankomat ČSOB 105.04 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 105.09 km
Jednota Vodňany 105.11 km
McDonalds, Tábor 105.36 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 105.37 km
Jednota Tábor 105.38 km
Jednota Měšice 105.42 km
Jednota Ratibořské Hory 105.42 km
Bankomat GE Money Bank 105.47 km
Jednota Vimperk 105.52 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 105.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 105.55 km
Bankomat Komerční banka 105.61 km
Bankomat Česká spořitelna 105.69 km
Jednota Vimperk 105.82 km
Bankomat GE Money Bank 105.83 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 105.84 km
Jednota Vimperk 105.85 km
Jednota Vimperk 105.85 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 105.88 km
Jednota Čičenice 105.88 km
Jednota Vlachovo Březí 105.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.03 km
Jednota Vimperk 106.06 km
Bankomat ČSOB 106.07 km
Bankomat Česká spořitelna 106.13 km
Bankomat Komerční banka 106.14 km
Bankomat GE Money Bank 106.14 km
Jednota Vlachovo Březí 106.19 km
Bety Týn nad Vltavou 106.2 km
Bankomat Česká spořitelna 106.25 km
Bankomat ČSOB 106.27 km
Bankomat Česká spořitelna 106.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.3 km
Bankomat ČSOB 106.31 km
Jednota Týn nad Vltavou 106.31 km
Jednota Vimperk 106.31 km
Bankomat Komerční banka 106.31 km
Bankomat ČSOB 106.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 106.33 km
Bankomat GE Money Bank 106.61 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 106.66 km
Jednota Týn nad Vltavou 106.7 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 106.75 km
Bankomat Česká spořitelna 106.8 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 106.93 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 107.17 km
Bankomat Komerční banka 107.25 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 107.32 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 107.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.35 km
Bankomat ČSOB 107.35 km
Jednota Zárybničná Lhota 107.56 km
Jednota Sezimovo Ústí 107.65 km
Jednota Smilovy Hory 107.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.97 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 108.14 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 108.14 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 108.22 km
Jednota Libějovice 108.35 km
Bankomat ČSOB 108.53 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 108.54 km
Bankomat Komerční banka 108.57 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 108.57 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 108.62 km
REWE, Bodenmais (D) 108.62 km
NKD, Bodenmais (D) 108.63 km
Jednota Buk 108.93 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 108.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.03 km
Bankomat ČSOB 109.04 km
Jednota Želeč 109.07 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 109.12 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 109.14 km
Jednota Hlavatce 109.44 km
Bankomat Česká spořitelna 109.47 km
Jednota Husinec 109.58 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 109.63 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 109.89 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 109.92 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 109.93 km
Jednota Dříteň 110.93 km
Jednota Chýnov 111.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 111.26 km
Jednota Hracholusky 111.3 km
Netto, Zwiesel (D) 111.81 km
Jednota Dolní Hořice 112.01 km
Intersport, Zwiesel (D) 112.03 km
NKD, Zwiesel (D) 112.14 km
Rossmann, Zwiesel (D) 112.17 km
TEDi, Zwiesel (D) 112.17 km
Norma, Zwiesel (D) 112.21 km
Müller, Zwiesel (D) 112.22 km
Jednota Vitějovice 112.35 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 112.36 km
Kik, Zwiesel (D) 112.36 km
Deichmann, Zwiesel (D) 112.36 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 112.37 km
Edeka, Zwiesel (D) 112.44 km
Real, Zwiesel (D) 112.7 km
Penny Market, Zwiesel (D) 112.75 km
Lidl, Zwiesel (D) 113.12 km
Bankomat ČSOB 113.36 km
REWE, Zwiesel (D) 113.48 km
Bankomat Česká spořitelna 113.48 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 113.5 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 113.54 km
Jednota Prachatice 113.63 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 113.69 km
Jednota Košice 113.8 km
Jednota Roudná 113.82 km
Bankomat Komerční banka 114 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.01 km
Jednota Prachatice 114.04 km
Bankomat GE Money Bank 114.06 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 114.1 km
Bankomat ČSOB 114.11 km
Bankomat Česká spořitelna 114.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.13 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 114.34 km
Jednota Záblatí 114.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.61 km
Bankomat ČSOB 114.63 km
Bankomat Komerční banka 114.73 km
Jednota Olešník 115.02 km
Jednota Pořín 115.03 km
Jednota Netolice 115.13 km
Bankomat Česká spořitelna 115.17 km
Bankomat Komerční banka 115.25 km
Jednota Myslkovice 115.47 km
Jednota Klenovice 115.51 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 115.69 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 116.19 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 116.57 km
Bankomat Citibank 116.65 km
Jednota Horní Vltavice 116.81 km
Jednota Krtov 116.96 km
Supermarket Renta Soběslav 117.16 km
Bankomat Komerční banka 117.19 km
Bankomat Česká spořitelna 117.25 km
Jednota Soběslav 117.31 km
Bankomat GE Money Bank 117.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.52 km
Bankomat ČSOB 117.56 km
Jednota Borkovice 117.67 km
Jednota Dolní Bukovsko 118 km
Takko Fashion, Regen (D) 118.14 km
Jednota Choustník 118.18 km
Deichmann, Regen (D) 118.19 km
TEDi, Regen (D) 118.19 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 118.29 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 118.29 km
NKD, Regen (D) 118.3 km
Esprit, Regen (D) 118.34 km
Edeka center, Regen (D) 118.35 km
REWE, Regen (D) 118.54 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 118.64 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 118.65 km
Edeka, Regen (D) 118.66 km
Norma, Regen (D) 118.67 km
Netto, Regen (D) 118.81 km
Aldi Süd, Regen (D) 118.83 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 118.97 km
Jednota Zliv 119.23 km
Jednota Tučapy 119.25 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 119.27 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 119.32 km
Bankomat Česká spořitelna 119.36 km
čerpací stanice OMV, Řípec 119.88 km
Jednota Přehořov 120.08 km
Jednota Budislav 120.9 km
Jednota Lenora 121 km
Jednota Chroboly 121.61 km
Jednota Řípec 121.74 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 121.78 km
Bankomat Česká spořitelna 122.1 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 122.13 km
Bankomat Komerční banka 122.13 km
Jednota Pištín 122.16 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 122.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 122.2 km
Bankomat ČSOB 122.2 km
Bankomat GE Money Bank 122.2 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 122.27 km
Jednota Neplachov 122.51 km
Bankomat Česká spořitelna 122.79 km
Bankomat ČSOB 122.81 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 122.83 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 122.91 km
čerpací stanice Benzina, Volary 123.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 123.23 km
Bankomat GE Money Bank 123.34 km
Jednota Volary 123.41 km
Jednota Volary 123.47 km
Bankomat Komerční banka 123.47 km
Jednota Volary 123.59 km
Bankomat Česká spořitelna 123.85 km
Jednota Dírná 125.1 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 125.34 km
Jednota-potraviny Brloh 127.07 km
Jednota Ktiš 127.16 km
Jednota Stožec 128.2 km
Jednota-potraviny Brloh 128.24 km
Lužnice České Budějovice 128.9 km
Vltava České Budějovice 129.56 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 129.66 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 129.75 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 129.77 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 129.78 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 129.87 km
Bankomat Česká spořitelna 129.96 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 130.14 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 130.52 km
Družba České Budějovice 130.68 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 131.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.39 km
Bankomat Česká spořitelna 131.39 km
Bankomat GE Money Bank 131.53 km
Bankomat Česká spořitelna 131.56 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 131.62 km
Bankomat Raiffeisenbank 131.66 km
Bankomat ČSOB 131.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.69 km
Bankomat Oberbank AG 131.69 km
Bankomat Česká spořitelna 131.71 km
Bankomat Česká spořitelna 131.71 km
Bankomat UniCredit Bank 131.8 km
Bankomat Fio banka 131.8 km
Bankomat ČSOB 131.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.81 km
Bankomat Sberbank CZ 131.81 km
Bankomat UniCredit Bank 131.84 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 131.9 km
Bankomat ČSOB 131.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.99 km
Bankomat Česká spořitelna 132.02 km
Bankomat GE Money Bank 132.04 km
Bankomat Raiffeisenbank 132.04 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 132.11 km
Bankomat Komerční banka 132.11 km
Prior České Budějovice 132.13 km
Bankomat UniCredit Bank 132.13 km
Bankomat ČSOB 132.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.15 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 132.15 km
Bankomat ČSOB 132.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.19 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 132.2 km
Bankomat Komerční banka 132.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.37 km
Bankomat Česká spořitelna 132.37 km
Bankomat ČSOB 132.37 km
Bankomat GE Money Bank 132.39 km
Bankomat ČSOB 132.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.61 km
Jednota Adamov 132.76 km
Vesna České Budějovice 132.77 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 132.77 km
Bankomat Česká spořitelna 132.89 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 132.92 km
TREFA Ćeské Budějovice 132.93 km
Bankomat ČSOB 132.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.95 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 133.01 km
Jednota-potraviny Křemže 133.08 km
Bankomat Česká spořitelna 133.08 km
Jednota Lišov 133.1 km
Bankomat GE Money Bank 133.1 km
Bankomat Česká spořitelna 133.16 km
Rožnov České Budějovice 133.56 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 133.64 km
TREFA České Budějovice 133.81 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 134.62 km
Burger King, Deggendorf (D) 134.65 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 134.83 km
Real, Deggendorf (D) 134.96 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 135.04 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 135.15 km
Lidl, Deggendorf (D) 135.19 km
Norma, Deggendorf (D) 135.39 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 135.64 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 135.72 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 135.91 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 135.99 km
Netto, Deggendorf (D) 136.12 km
NKD, Deggendorf (D) 136.45 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 136.66 km
Esprit, Deggendorf (D) 136.69 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 136.69 km
C&A, Deggendorf (D) 136.71 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 136.74 km
Rossmann, Deggendorf (D) 136.76 km
New Yorker, Deggendorf (D) 136.79 km
Kik, Deggendorf (D) 136.85 km
TEDi, Deggendorf (D) 136.88 km
Müller, Deggendorf (D) 136.88 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 136.91 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 136.92 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 136.93 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 137.16 km
Edeka, Deggendorf (D) 137.3 km
COOP TUTY Nová Pec 137.68 km
Jednota Kamenný Újezd 138.44 km
Jednota Nová Pec 138.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 139.21 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 139.85 km
Tempo market Třeboň 139.86 km
Bankomat ČSOB 140.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140.36 km
Bankomat Komerční banka 140.58 km
Bankomat Česká spořitelna 140.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140.8 km
Bankomat GE Money Bank 140.83 km
Bankomat ČSOB 140.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 141.09 km
Jednota Ledenice 141.11 km
Bankomat ČSOB 141.12 km
Bankomat Poštovní spořitelna 141.12 km
Bankomat ČSOB 141.13 km
Bankomat Česká spořitelna 141.16 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 141.16 km
Jednota-potraviny Kájov 141.3 km
Jednota-potraviny Horní Planá 141.36 km
Supermarket Český Krumlov 141.91 km
Bankomat Komerční banka 141.94 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 141.98 km
Bankomat GE Money Bank 142.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.02 km
Bankomat Česká spořitelna 142.04 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 142.11 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 142.15 km
Bankomat ČSOB 142.16 km
Bankomat GE Money Bank 142.18 km
Bankomat GE Money Bank 142.18 km
Bankomat Citibank 142.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.52 km
Bankomat ČSOB 142.56 km
Bankomat GE Money Bank 142.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 142.74 km
Bankomat ČSOB 142.76 km
Bankomat UniCredit Bank 142.82 km
Bankomat Citibank 142.86 km
Bankomat Citibank 142.86 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 142.88 km
Bankomat Komerční banka 142.98 km
Bankomat Oberbank AG 142.99 km
Bankomat Poštovní spořitelna 143 km
Bankomat Raiffeisenbank 143 km
Bankomat Česká spořitelna 143.08 km
Bankomat Citibank 143.09 km
Bankomat Citibank 143.09 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 143.25 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 143.3 km
Bankomat Komerční banka 143.45 km
Bankomat Komerční banka 143.45 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 143.62 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 143.82 km
Bankomat Česká spořitelna 145.08 km
Jednota-potraviny Velešín 145.29 km
Bankomat GE Money Bank 145.5 km
Bankomat Česká spořitelna 145.58 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 145.74 km
Bankomat ČSOB 146.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.01 km
Jednota-potraviny Velešín 146.01 km
Jednota-potraviny Větřní 146.02 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 146.31 km
Jednota Borovany 146.44 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 147.1 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 148.09 km
Jednota-potraviny Světlík 148.7 km
NKD, Regensburg (D) 149.1 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 149.2 km
Jednota-potraviny Velešín 149.24 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 149.76 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 149.8 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 149.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 149.81 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 149.83 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 149.83 km
Burger King, Neutraubling (D) 149.88 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 149.95 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 150.24 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 150.24 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 150.27 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 150.28 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 150.35 km
Bankomat Česká spořitelna 150.59 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 150.62 km
Bankomat Komerční banka 150.63 km
Bankomat GE Money Bank 150.7 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 150.79 km
Jednota Trhové Sviny 150.86 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 151.04 km
Jednota-potraviny Střítež 151.24 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 151.82 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 151.85 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 151.85 km
Kik, Regensburg (D) 151.91 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 151.96 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 151.97 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 152.03 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 152.03 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 152.06 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 152.1 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 152.27 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 152.3 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 152.33 km
C&A, Regensburg (D) 152.37 km
Bankomat Česká spořitelna 152.42 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 152.65 km
Jednota-potraviny Besednice 152.68 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 152.9 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 153.24 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 153.25 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 153.46 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 153.74 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 154.1 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 154.21 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 154.23 km
Jednota-potraviny Kaplice 154.35 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 154.37 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 154.56 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 154.82 km
Jednota-potraviny Kaplice 154.97 km
Jednota-potraviny Frymburk 155.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.15 km
Bankomat ČSOB 155.15 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 155.44 km
Jednota-potraviny Kaplice 155.6 km
Jednota-potraviny Kaplice 155.6 km
Bankomat Komerční banka 155.62 km
Jednota-potraviny Kaplice 155.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 155.63 km
Bankomat GE Money Bank 155.63 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 155.66 km
Bankomat ČSOB 155.66 km
Bankomat Česká spořitelna 155.67 km
Jednota-potraviny Kaplice 155.74 km
Bankomat GE Money Bank 155.78 km
Bankomat Česká spořitelna 155.94 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 156.17 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 156.34 km
Jednota-potraviny Bujanov 157.42 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 157.94 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 157.95 km
Bankomat Česká spořitelna 158.19 km
Jednota-potraviny Lipno 158.2 km
Jednota-potraviny Frymburk 158.36 km
Bankomat Komerční banka 158.58 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 158.64 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 158.68 km
Bankomat ČSOB 158.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 158.71 km
Real, Passau (D) 158.76 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 158.78 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 158.8 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 159 km
Edeka, Passau (D) 159.06 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 159.14 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 160.45 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 160.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 160.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 160.74 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 160.77 km
Jednota Nové Hrady 160.8 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 161.02 km
Jednota-potraviny Loučovice 161.28 km
Jednota-potraviny Loučovice 161.38 km
Jednota Horní Stropnice 161.83 km
Jednota-potraviny Kaplice 162.48 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 162.48 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 162.8 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 162.87 km
Bankomat Česká spořitelna 163.1 km
Bankomat Komerční banka 163.19 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 163.21 km
Bankomat GE Money Bank 163.46 km
Jednota-potraviny Malonty 163.6 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 166.9 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 170.07 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 170.7 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 179.98 km

mohlo by Vás zajímat

zřícenina hradu Rabštejn nad Střelou

batoh
zřícenina hradu Rabštejn nad Střelou
Šumava A-Z: zřícenina
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

zřícenina kostela sv. Kříže, Starý Plzen...

batoh
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý Plzenec
Šumava A-Z: zřícenina
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumavské podhůří je rozsáhlou a značně členitou vrchovinou s průměrnou nadmořskou výškou 634 m, která obepíná od severu mnohem známější a vyšší Šumavu. Šumavské podhůří se rozkládá na celkové ploše 2 407 km2. Šumavské podhůří je geomorfologickým celkem Šumavské hornatiny. Na západě a na jihu sousedí s Šumavou, na severu s Blatenskou pahorkatinou a Švihovskou vrchovinou, na východě pak s Českobudějovickou pánví a Novohradským podhůřím. Nejvyšším vrcholem tohoto rozsáhlého horského celku je Libín (1 096 m n. m.). Dalšími významnými vrcholy Šumavského podhůří jsou Kleť (1 084 m n. m.), Plešivec (862 m n. m.), Buglata (832 m n. m.), Běleč (922 m n. m.), Svatobor (845 m n. m.), Sedlo (902 m n. m.), Borek (859 m n. m.) a řada dalších. Oblast Šumavského podhůří je odvodňována řekami Otava, Blanice, Vltava a Volyňka. Na řadě úseků těchto vodních toků vznikla hluboká kaňonovitá údolí, která se zaryla hluboko do podkladu tvořeného převážně rulami, svory a granulity. Na území Šumavského podhůří se velice zřetelně projevuje tzv. fénový efekt, jenž má podstatný vliv na místní klima. Šumavské podhůří stojící ve srážkovém stínu Šumavy má tak poměrně nízký roční úhrn vodních srážek a vyšší teplotu vzduchu. V důsledku toho se stálá sněhová pokrývka udržuje v zimním období jen ve výškách nad 800 - 900 m. Do Šumavského podhůří zasahují dvě velkoplošná chráněná území. Jsou to CHKO Blanský les ve východní části a CHKO Šumava v jižních okrajových částech pohoří. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici různí druhy ubytování jako kempy, horské chaty, romantické chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením a grilem, úschovny kol a lyží, parkoviště u objektů, vybavení pro děti jako vnější hřiště a dětské koutky. K vnitřnímu vybavení patří společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení k netu Wi-Fi signálem.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Přestávala plakat, jeho slova se neminula účinkem. Četl jí to z očí, přestal se smáti; i pohled jeho očí nebyl už zdaleka tak divoký. Kráčeli drahnou chvíli mlčky druh podle druha.

„Slyš, Apoleno," ujal se pak zase slova, mluvě zcela změněným hlasem,  „tys přece rozumná holka a dobře víš, co mám před sebou. Ale nejde o mne tu běží, taky o tebe jde. Kdybys se prořekla, mho kdybych já tu věc na sebe vzal, vyšlo by najevo všecko. Kdekdo by zvěděl, že jsme se spolu scházeli, žes mi došla pro ryby do Zlivi, žes za mnou přišla na Blata a co ještě všecko! Pomysli si, co by řekla tvá matka! Zkrátka, byli bychom všichni nešťastni, a ty nejvíc."

„Ale Vojto, já nic neřeknu, já jsem taky ve Zbudově ničeho neřekla... A nevíš, nepomyslíš si, jak mi bylo, když ten krejčí přišel s novinou. Já bez tvé vůle ani nehlesnu... Mne jen srdce bolí, že já jsem všeho příčinou..."

„Nesmíš už na to myslet," vpadl jí do řeči, mluvě zase prudce, velitelsky; „nesmíš! — Václav se vrátí dojista brzy, o to se postará tvůj táta. Nechci vůbec, abys více o té věci mluvila. Mně je jen líto, že jsem toho pacholka nezabil. Dobít jsem ho měl, byl by teď pokoj."

Máchl pravicí, z očí mu vyšlehl příšerným plamenem pohled plný záští a zloby, takže dívka se zachvěla hrůzou. Než, v následujícím okamžiku se zase usmíval, přistoupil k ní těsně, objal ji v pasu, k sobě přivil a vášnivě se jal líbat její rty, oči, líce, krk, šíji...

„Nebudeš více myslet na Václava," šeptal, „nebudeš, viď?..."

Chvěla se všecka hrůzou i rozkoší, střed těch širých, rovných lánů obilních, v padajícím dešti, pod rouškou šedobílých mlh, jež zastíraly obzor, daleký i blízký, i rodnou dědinu, jedva pět set kroků vzdálenou...

„Nebudu, ach Vojto — nebudu," šeptaly chvějící se rty.

„...A má budeš, celá má! Musíš být má, víš, čemu se říká má..."

„Tvá budu, celá tvá... můj Vojto... kdy budeš chtít... ale měj smilování, můj miláčku... vždyť vidíš, že dělám, co poroučíš... ale slituj se... proboha..."

Líbal ji jako šílený, oběma rukama ji objal, k sobě tiskl. Nohy se jí podkosily, ztratila vládu, byla by upadla na rozmočenou zem, do polehlé pšenice, podle níž je vedla cesta; ale on ji pevně držel ve svých ramenech a jen líbal... líbal...

„...Už pusť, pro Matku božskou... můj Vojto... slituj se... abys mi neublížil."

Uprosila ho zas jako v předvečer na Blatech, v houštině u Soudného potoka. Pustil ji, jen za rameno ji podržel, aby neupadla. Přemohl svou divou vášeň, po těžkém boji zvítězil nad sebou. Všecek se třásl, dech jeho sipěl, hlas se v hrdle zajíkal, z očí šlehaly znojné plameny.

„Dobře... Pustím tě, Apoleno... Pustím tě, abys viděla, že tě... mám rád... že ti nechci ublížit... Ten tam včera, co jsem ho nedobil... já blázen... kvůli tobě nedobil, ten by tě byl nepustil. Nezapomeň! Ten by tě byl nepustil, a já jsem tě pustil, proto žes mě prosila." . Tulila se k němu, na jeho rámě se věsila.

„Můj zlatý! Můj miláčku..."

Tu on vážně, skoro otcovsky:

„Nevím, uprosíš-li mě podruhé, Apoleno. Třeba, abys taky ty měla rozum. Člověk není ze dřeva, víš! Neměla ses tak vykasat — z toho padne závrať na člověka..."

„Ale vždyť jsi sám tak nařídil," odpověděla s holubicí prostotou.

„Dobře, ale v takových věcech nemáš poslouchat! Co z toho, kdyby se ti byly sukně namočily! Jako bys už beztak nebyla promokla. Trochu více nebo méně, to už je jedno. Pamatuj si to!"

Nechápala — neodpověděla. A on svou dále:

„Dnes ještě to šlo — jsme oba promoklí do těch nití, zem mokrá, obilí jako hnůj, bláto — k tomu bílý den. Toho všeho nebýt, jakže bych se byl zdržel ? — A potom, jednou to bude, Apoleno! Nic naplat, jednou to bude. Ale ty se neboj, já tě neopustím. My jsme si souzeni."

„My jsme si souzeni," opakovala po něm šeptem.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky