Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero

Šumava

kategorie: instituce
podkategorie: ochrana přírody
lokalita: špičácko
GPS: 49°10'16.521"N, 13°10'48.552"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero byla založena k ochraně dvou z osmi šumavských ledovcových jezer (5 jezer leží na české a 3 na německé straně) – šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na území České republiky. Příkré skalní stěny u Černého a Čertova jezera jsou jediným místem na Šumavě, kde každoročně vznikají sněhové laviny. Mezi oběma jezery probíhá hlavní evropské rozvodí. Koupání v jezerech je přísně zakázáno, pohyb v rezervaci pouze po turisticky značených cestách. První chráněné území tu bylo vyhlášeno již 31. prosince 1933. V roce 2010 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo chráněné území znovu v pozměněné podobě vyhláškou č. 326/2010, která nabyla platnosti k 15. prosinci 2010. Území bylo nově vyhlášeno jako národní přírodní rezervace, což potvrdilo jeho význam v národním, ale i evropském měřítku. Chráněné území zahrnuje Černé jezero a Čertovo jezero a mezi nimi ležící Jezerní horu (1343 m), na západě zasahuje ke státní hranici. Rozlohu má 175 ha a nadmořská výška je v rozmezí 1000 až 1343 m n. m. Předmětem ochrany jsou přirozená lesní společenstva několika typů, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména vodní bylina šídlatka jezerní (Isöetes lacustris), a jejich biotop, a typy přírodních stanovišť a biologické druhy, kvůli nimž byla vyhlášena evropsky významná lokalita Šumava. Dvě jezera, Černé a Čertovo, vyplňující dna výrazně modelovaných ledovcových karů s vyvinutými suťovými karovými smrčinami a fragmenty subalpínských bezlesých společenstev a s přirozenými klimaxovými smrčinami na hřbetu Jezerní hory. V Černém jezeře roste na jediné lokalitě v ČR šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris). V národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero žije dnes již velmi vzácný pták tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Pravidelně zde hnízdí datlík tříprstý (Picoides tridactylus), kos horský (Turdus torquatus) a krkavec velký (Corvus corax). K Jezerní hoře často zavítá chráněná šelma rys ostrovid (Lynx lynx). V jezerních karech se v ostrůvkovitých porostech objevuje borovice kleč (Pinus mugo), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a vrba velkolistá (Salix appendiculata). V území je hojná kapradina papratka horská (Athyrium distentifolium), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) a udatna lesní (Aruncus vulgaris). Vzácněji zde roste hořec šumavský (Gentiana pannonica), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius) a oměj šalamounek (Aconitum callibotryon). V Černém jezeře roste jako na jediné lokalitě v ČR šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris).

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Jezerní hora 1343 m n. m.

batoh
Jezerní hora 1343 m n. m.
Šumava A-Z: vrcholy, rozh...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Zmizelá Šumava, Juránkova chata

batoh
Zmizelá Šumava, Juránkova chata
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Juránek Arna Arnošt

batoh
Juránek Arna Arnošt
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

výstup na Juránkovu chatu na Svarohu

batoh
výstup na Juránkovu chatu na Svarohu
Šumava A-Z: akce
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Jezerní hora 1343 m n. m. 0.43 km
Zmizelá Šumava, Juránkova chata 0.84 km
Juránek Arna Arnošt 0.84 km
výstup na Juránkovu chatu na Svaro... 0.84 km
Juránkova chata 0.84 km
Šídlatka jezerní, Černé jezero... 0.89 km
Romance o Černém jezeře, Jan Nerud... 0.89 km
Parnasie, Alois Vojtěch Šmilovský... 0.89 km
Toulavá kamera ČT - elektrárna Čer... 0.89 km
U horského jezera, Chvály jižních ... 0.89 km
Černé jezero (ledovcové) 0.89 km
Státní bezpečnost - akce Neptun 0.89 km
Svaroh - Zwercheck 1333 m n. m. 1.04 km
pamětní deska Arnyho Juránka 1.04 km
Dámská cesta na Svaroh 1.09 km
evropské rozvodí 1.26 km
rozcestí na Rozvodí, Špičák 1.28 km
1. rota PS, Černé jezero 1.4 km
Čertovo jezero (ledovcové) 1.46 km
studánka Pod Malým Špičákem 1.54 km
kamenné moře Jezerní Hora 1.76 km
hraniční kámen 33 1.86 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 1.99 km
parkoviště Lohberg - Scheiben (D)... 2.04 km
běžecké lyžování Lohberg - Scheibe... 2.06 km
rozhledna Špičák 2.07 km
naučná stezka Po stopách zajíce... 2.07 km
Špičák 1202 m n. m. 2.07 km
studánka cestou k Čertovu jezeru (... 2.25 km
Pramen svobody, Špičák 2.37 km
Silvestrovský sjezd s pochodněmi n... 2.51 km
Čertův kámen 2.58 km
vodopád Bílá Strž 2.67 km
přírodní rezervace Bílá Strž 2.67 km
hraniční kámen 27 / 10 2.77 km
Komárkova jedle 2.83 km
hotel Rixi, Špičák 2.94 km
horní zrcadlová huť 2.94 km
Rudolfovna 2.98 km
Holidayinfo - Špičák, nástupní sta... 3.02 km
pamětní deska Julius Hofmann 3.02 km
přečerpávací elektrárna Černé jeze... 3.03 km
Bikepark Špičák 3.05 km
skiareál Ski&Bike Špičák 3.05 km
Evropský pohár ve sjezdu iXS EDC 3.05 km
Velký Kokrháč 1229 m n. m. 3.06 km
úmrlčí prkno Šedý Vlk 3.06 km
železniční tunel Špičák 3.06 km
sedačková lanovka Špičák 3.08 km
Ostříž 3.11 km
horská služba Špičák 3.12 km
vyhlídka Hindenburgkanzel (D) 3.14 km
sportoviště Špičák 3.17 km
hraniční kámen 27 3.17 km
2. rota PS, Svaroh 3.21 km
NS historie obce Špičák 3.22 km
ekobus na Černé jezero 3.23 km
Brčálnické údolí 3.23 km
Úhlavské údolí 3.24 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Šp... 3.26 km
Úhlavský luh 3.26 km
Brčálnické mokřady 3.27 km
nádraží Špičák 3.28 km
vlek Sirotek a dětský Penguinland,... 3.3 km
pohádková stezka Brčálník 3.31 km
stavení Úhlavské údolí 3.32 km
vila rodiny Prokopů, Špičák 3.33 km
Vajsova louka, Špičák 3.39 km
Pendl bus Špičák 3.42 km
Špičák 3.44 km
poutní místo Křížkov – Kreutzwinke... 3.56 km
parkoviště Kaskády, Špičák 3.58 km
vodní zámek Bílý potok 3.59 km
motokáry Špičák 3.62 km
Sruby 3.67 km
tovární vila papírny, Hamry 3.71 km
horská služba Železná Ruda 3.71 km
sedačková lanovka Pancíř 3.72 km
Nebe nad hlavou, klip Olympic 3.72 km
myslivna Bárta 3.76 km
jasany na Brčálníku 3.79 km
rybníček u Brčálníku 3.8 km
Malý Kokrháč 1169 m n. m. 3.8 km
vlaková zastávka Hojsova Stráž - B... 3.81 km
kaple Brčálník 3.84 km
pomník padlých WWI, Špičák 3.84 km
Bouřňák 3.87 km
Brčálník 3.87 km
Hašek Dominik 3.92 km
Brčálnická lípa 3.92 km
dětské hřiště Brčálník 3.95 km
NS Brčálník 3.95 km
MVE Gustavsthal 3.97 km
Koutek Stanislav JUDr. 4 km
továrna stará papírna Hamry 4 km
kaple pod Tomášovým Dvorem 4 km
Brčálnický jasan 4.03 km
skiareál Brčálník 4.06 km
pohřebiště Barabů 4.17 km
mini ZOO Brčálník 4.17 km
Pohádkové země Brčálník 4.17 km
Tomášův Dvůr 4.19 km
Stuiberova vila, Hamry 4.22 km
Brčálnický buk 4.27 km
PH 202, Hojsova Stráž 4.33 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 4.34 km
rozcestí Pod Švýcárnou 4.36 km
pomník Adolfa Kašpara 4.38 km
věštec Sepp Wudy 4.38 km
hřbitov Hojsova Stráž 4.41 km
kostel Neposk. početí Panny Marie,... 4.41 km
pomník padlých WWI, Hojsova Stráž... 4.42 km
stromy v Hojsově Stráži 4.43 km
naučná stezka Hojsova Stráž 4.43 km
fara Hojsova Stráž 4.45 km
infocentrum Hojsova Stráž 4.49 km
SDH Hojsova Stráž 4.49 km
Stateček 4.5 km
Cyklotoulky - Hamry 4.5 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 4.5 km
zámek Hojsova Stráž 4.52 km
Šumavský orloj, Hojsova Stráž 4.55 km
skiareál Hojsova Stráž 4.58 km
Hojsova Stráž 4.59 km
vyhlídka zamilovaných, Hojsova Str... 4.6 km
Hofmanky 4.62 km
Oslí studánka 4.73 km
vlaková zastávka Železná Ruda měst... 4.73 km
kaple Knížecí Dvůr 4.76 km
kaple sv. Barbory, Železná Ruda 4.77 km
sáňkování Železná Ruda 4.83 km
Hamerský buk 4.83 km
Knížecí Dvůr 4.83 km
kamenobetonový bunkr, Železná Ruda... 4.87 km
kaple (nová) Hojsova Stráž 4.89 km
Brennes (D) 4.91 km
palebný objekt KŽ-4, Železná Ruda... 4.93 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 4.94 km
dětské hřiště Železná Ruda 4.94 km
kaple Hojsova Stráž 4.96 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Nad ná... 4.97 km
slalomové káry Železná Ruda 4.98 km
lanové centrum Železná Ruda 4.98 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 4.98 km
pomník padlých WWI i II, Železná R... 4.99 km
MVE Bílý potok 4.99 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 5 km
Pangerlhof 5 km
pivovar Hojsova Stráž 5.02 km
Bílý potok 5.04 km
skiareál Nad Nádražím, Železná Rud... 5.05 km
hřbitov bývalý Bayerisch Eisenstei... 5.05 km
SDH Železná Ruda 5.05 km
Mally Leo Hans 5.1 km
Štefanův Dvůr, Hamry 5.1 km
Hamry 5.1 km
pramen Úhlavy 5.1 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 5.11 km
silniční most přes železnici, Žele... 5.15 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda 5.18 km
infocentrum Železná Ruda 5.19 km
environmentální (návštěvnické) cen... 5.19 km
úkryt ÚŽ-6, Železná Ruda 5.2 km
sdružený objekt ÚŽ-2 a PŽ-2, Želez... 5.22 km
kaple nad Bayerisch Eisenstein (D) 5.22 km
lípa Alžbětín 5.23 km
Pancířské stráně 5.23 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Že... 5.24 km
stavení Bayerisch Eisenstein 5.24 km
Železnorudské slavnosti 5.26 km
Mooshütte (D) 5.27 km
Štaidl Ladislav 5.28 km
alej při křížové cestě, Železná Ru... 5.28 km
venkovní posilovna Železná Ruda 5.3 km
dětské hřiště Železná Ruda 5.31 km
pramen Řezné (Regen) 5.31 km
pozorovatelna PŽ-1, Železná Ruda... 5.31 km
kasárna 7. bPS - 1. prPS, Železná ... 5.33 km
pivovar Belveder, Železná Ruda 5.33 km
Kriminální příběhy ze staré Šumavy... 5.34 km
železniční tunel Železná Ruda 5.34 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad západ... 5.34 km
pivovar Späth-Bräu (D) 5.35 km
hřbitov bývalý Železná Ruda 5.36 km
Zmizelá Šumava, 100 roků na lyžích... 5.36 km
infocentrum Lohberg (D) 5.38 km
úkryt 25/S, Železná Ruda 5.38 km
hostinec Železná Ruda 5.38 km
památník legionářům Železná Ruda... 5.4 km
Sperl Lothar 5.4 km
koupaliště Železná Ruda 5.4 km
Pancíř 1214 m n. m. 5.4 km
stará pošta a škola, Železná Ruda... 5.41 km
historie lyžování na Železnorudsku... 5.41 km
motomuzeum Železná Ruda 5.41 km
Šumná Šumava - Železná Ruda 5.41 km
Hejda Míra 5.41 km
hřbitov Lohberg (D) 5.42 km
fara Lohberg (D) 5.42 km
kostel sv. Walburga, Lohberg (D) 5.42 km
kaple Lohberg (D) 5.43 km
Toulavá kamera ČT - pohádková stez... 5.43 km
zámek Železná Ruda 5.43 km
závod Horsefeathers Iron Jam 5.44 km
pamětní deska osvobození Železná R... 5.45 km
Cyklotoulky - Železná Ruda 5.45 km
Cyklotoulky - Železná Ruda, zimní... 5.45 km
NS Sklářská 5.46 km
NS Utajená obrana železné opony 5.46 km
Utajená obrana železné opony, Dubá... 5.46 km
běžecké lyžování Železná Ruda... 5.5 km
Komárek Julius Miloš, Prof. Dr. 5.5 km
Dorf und Markt Eisenstein sowie Ba... 5.5 km
Jakš Martin 5.5 km
Ztracený Marek 5.5 km
Nový Pavel 5.5 km
Šumava krásná i smrtící, Jan Lakos... 5.5 km
Železná Ruda 5.5 km
Lohberg (D) 5.5 km
kostel Panny Marie Pomocné z Hvězd... 5.52 km
hřbitov bývalý u kostela Železná R... 5.53 km
fara Železná Ruda 5.54 km
sv. Jan Nepomucký, Železná Ruda 5.54 km
Holidayinfo - Železná Ruda, Belved... 5.55 km
sklárna Starý kostel, Lohberg (D)... 5.56 km
samoty Jižní Stráň 5.56 km
Alte Kirche, Lohberg (D) 5.56 km
hamr Želená Ruda 5.56 km
projíždka kočárem, na saních, Žele... 5.57 km
kaple Železná Ruda 5.57 km
Alžbětín 5.57 km
skiareál Belveder, Železná Ruda 5.58 km
Tomandlův křížek 5.6 km
Grádelský potok 5.6 km
šumavská chalupa, Železná Ruda 5.61 km
EuroVelo 13 - Stezka železné opony... 5.63 km
kaple výklenková Lohberg (D) 5.63 km
Schwarzauer Haus, Lohberg (D) 5.66 km
Jak ukrást Dagmaru 5.66 km
kamenný rodinný dům, Železná Ruda... 5.67 km
vlaková zastávka Železná Ruda cent... 5.67 km
hraniční přechod Železná Ruda - Ba... 5.67 km
hrob rodiny Prokopů 5.68 km
hřbitov Železná Ruda 5.68 km
Pozor! Státní hranice - Z druhé st... 5.68 km
pamětní deska padlých WWII, Železn... 5.68 km
památník 7. obětí pochodu smrti, Ž... 5.69 km
NS protipěchotní překážky Debrník... 5.73 km
potok Svarožná 5.74 km
Bayerisch Eisenstein (D) 5.75 km
Habr 1203 m n. m. 5.77 km
ArberLand Halle, Bayerisch Eisenst... 5.78 km
FFW Bayerisch Eisenstein (D) 5.78 km
Noc vykuřování - Rauhnächte 2016, ... 5.79 km
adventní trhy Bayerisch Eisenstein... 5.79 km
skiareál Samoty, Železná Ruda 5.85 km
Rysí slavnosti, Železná Ruda 5.86 km
dětské hřiště nádraží Bayerisch Ei... 5.87 km
pamětní deska Ing. Jan Zenkl, Alžb... 5.88 km
hraniční kámen, společné nádraží B... 5.89 km
Průšvihy první republiky - Šumavsk... 5.9 km
Železnorudské povstání 5.9 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 5.9 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 5.9 km
nádraží Alžbětín - Bayerisch Eisen... 5.9 km
infocentrum Alžbětín 5.9 km
Cyklotoulky - Bayerisch Eisenstein 5.9 km
Pozor! Státní hranice - Železná op... 5.9 km
Můstek 1234 m n. m. 5.9 km
Zakrslík na Můstku - Josef Váchal... 5.9 km
javorová alej Debrník 5.91 km
infocentrum Bayerisch Eisenstein (... 5.91 km
Křídlo anděla - Václav Fiala, Baye... 5.91 km
Česko-bavorská neděle na hraničním... 5.91 km
Kunsträume grenzenlos, Bayerisch E... 5.92 km
přírodní rezervace Svobodova niva... 5.92 km
kaple Bayerisch Eisenstein (D) 5.97 km
pomník padlých WWII, Bayerisch Eis... 5.99 km
kaple Hamry 5.99 km
železniční muzeum Bayerisch Eisens... 6 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Bayer... 6.02 km
fara Bayerisch Eisenstein (D) 6.02 km
Pamferova huť 6.05 km
dětské hřiště za nádražím Bayerisc... 6.06 km
kaple Jižní Stráň 6.1 km
parkoviště Velký Javor 6.14 km
Jižní Stráň 6.14 km
skiareál Velký Javor (D) 6.16 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda... 6.18 km
studánka V lipách, Hamry 6.19 km
U Mužíku 6.19 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 6.2 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 6.2 km
NS Železná opona – protitanková př... 6.21 km
bunkr KŽ-1, Debrník - Železná Ruda... 6.22 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 6.23 km
horská služba Osser (D) 6.24 km
horská služba Zwiesel (D) 6.25 km
kabinková lanovka Velký Javor (D)... 6.26 km
zámek (zaniklý) Debrník 6.27 km
Debrník 6.27 km
Denkův Dvůr 6.27 km
vodotrysk, Velký Javor (D) 6.28 km
dětské hřiště Velký Javor (D)... 6.29 km
žlab, Velký Javor (D) 6.3 km
hraniční kámen 123 6.34 km
Künische Kapelle, Osser (D) 6.34 km
Kámen doteku Osser (D) 6.34 km
3. rota PS, Debrník 6.35 km
Velká jedle u Debrníku 6.36 km
naučná stezka Tetřeví stezka 6.42 km
Můstek - rozcestí 6.43 km
kašna Debrník 6.46 km
Lohberghütte (D) 6.49 km
Kleine Arbersee Bahn 6.53 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 6.54 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 6.54 km
památník Společná cesta 6.57 km
ZOO Lohberg (D) 6.59 km
hřbitov Hamry 6.59 km
FFW Lohberghütte (D) 6.61 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 6.63 km
kaple Dolní Špátův dvůr 6.63 km
pomník padlých WWI, Hamry 6.63 km
NS Úhlavským luhem 6.64 km
Malé Javorské jezero (ledovcové) (... 6.64 km
Dolní Špátův dvůr 6.65 km
fara Hamry 6.65 km
památník Karl Teischl 6.67 km
potok Bramersbach (D) 6.68 km
pramen Na Sjezdovce 6.7 km
Kámen doteku Hamry 6.72 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 6.72 km
dětské hřiště ZOO Lohberg (D) 6.74 km
Na Sjezdovce 6.77 km
bunkr KŽ-1, Debrník 6.82 km
přírodní rezervace Prameniště 6.9 km
Nový Brunst 6.92 km
Šmauzy 6.93 km
Na Sedle 7.03 km
stanoviště NATO NADGE, Velký Javor... 7.21 km
kaple sv. Bartoloměje, Velký Javor... 7.28 km
Západ slunce nad Javorem - Josef V... 7.28 km
Velký Javor - Großer Arber (D) 145... 7.28 km
WetterOnline - předpověď Velký Jav... 7.28 km
parkoviště Gerlova Huť 7.37 km
Ferdinandovo údolí 7.44 km
kaple Suché Studánky 7.44 km
Prenet 1071 m n. m. 7.48 km
hraniční přechod Debrník - Ferdina... 7.61 km
Gerlova Huť 7.74 km
Hamerský Dvůr 7.8 km
Zámecký les 7.86 km
Svinský potok 7.94 km
SDH Zelená Lhota 7.97 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 8.05 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 8.08 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 8.08 km
Röderova pila 8.09 km
Röderovský Dvorec 8.09 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 8.12 km
pohádkový les Märchenwald (D) 8.14 km
Zelená Lhota 8.15 km
pomník padlých WWI, Velké Javorské... 8.17 km
parkoviště Velké Javorské jezero... 8.19 km
Malý Javor - Kleiner Arber (D) 1.3... 8.2 km
Velké Javorské jezero (ledovcové) ... 8.29 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 8.37 km
hřbitov Zelená Lhota 8.37 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 8.38 km
lesní restaurace Schwellhäusl (D)... 8.56 km
sluneční hodiny Schwellhäusl (D)... 8.61 km
plavební kanál Schwellgraben (D) 8.65 km
nádraží Zelená Lhota 8.7 km
U Obrázku 8.73 km
skiareál Šukačka 8.75 km
kaple Lipplův Dvůr 8.76 km
Lipplův Dvůr 8.79 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 8.82 km
Šukačka 8.83 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 8.88 km
Popelní domky 8.91 km
Suché Studánky 8.96 km
kaple Gubrův Dvorec 8.98 km
Gubrův Dvorec 9 km
Seebachschleife (D) 9.02 km
Grossmann Jiří 9.04 km
4. rPS - Polom 9.05 km
hamr Městiště 9.05 km
Polom 1295 m n. m. 9.08 km
studánka u Grosse Deffernik (D) 9.1 km
muzeum minerálů, Lam (D) 9.11 km
FFW Lam (D) 9.18 km
Křížový vrch 9.19 km
kaple Na Špirku 9.22 km
Datelov 9.23 km
Spirker 9.25 km
Špirkův Dvorec 9.25 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 9.26 km
katr Lambach (D) 9.28 km
kaple Datelov 9.28 km
roubenka Datelov 9.28 km
památník Franz von Baader, Lambach... 9.33 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 9.33 km
Fišerův Dvůr 9.34 km
lanové centrum Lam (D) 9.35 km
NS Holzweg, Lambach (D) 9.35 km
žlab Lambach (D) 9.38 km
přehrada Nýrsko 9.43 km
Městiště 9.43 km
kaple Městiště 9.44 km
Datelovský mlýn 9.49 km
kaple Lambach (D) 9.54 km
Starý Brunst 9.61 km
přírodní rezervace Páteříková Huť... 9.66 km
Lambach (D) 9.69 km
Páteříková Huť 9.71 km
skiareál Javorná 9.72 km
nádraží Lam 9.74 km
Na Drahách 9.75 km
Šimandlův Dvůr 9.81 km
hřbitov Lam (D) 9.81 km
stodola, Javorná 9.82 km
kaple Matějovice 9.85 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 9.85 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 9.85 km
Matějovice 9.86 km
fara Lam (D) 9.87 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 9.88 km
nejstarší hostinec Bavorského lesa... 9.92 km
kaple Šimandlův Dvůr 9.94 km
Lam (D) 9.95 km
infocentrum Lam (D) 9.98 km
Zwieslerwaldhaus (D) 9.98 km
horská služba Lam (D) 10.01 km
kaple Eisnerův Dvůr 10.02 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 10.02 km
Na Lesní Louce 10.03 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 10.06 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 10.12 km
vodopád Rissloch (D) 10.18 km
kaple sv. Jana, Dešenice 10.23 km
mlýn Javorná 10.24 km
Ruckowitzschachten (D) 10.3 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 10.3 km
Onen Svět 10.34 km
Javorná 10.36 km
Zadní Chalupy 10.42 km
přírodní rezervace Zhůrská pláň... 10.43 km
parkoviště Zwieslerwaldhaus (D) 10.43 km
parkoviště pod Zwieslerwaldhausem ... 10.43 km
kostel sv. Anny, Javorná 10.48 km
hřbitov Javorná 10.49 km
muzeum vycpaných zvířat - Tiermuse... 10.51 km
parkoviště běžky Zwieslerwaldhaus ... 10.51 km
běžecké lyžování Zwieslerwaldhaus ... 10.53 km
strážní domek sv. Jan 10.54 km
akvapark Lam (D) 10.63 km
Glashüttenmuseum Regenhütte (D) 10.65 km
Děpoltice 10.68 km
fara Děpoltice 10.71 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 10.72 km
Regenhütte (D) 10.73 km
Pod Polomem 10.74 km
Stará Lhota 10.84 km
kaple Hamrlík 10.89 km
běžecké lyžování Bretterschachten ... 10.91 km
Hamrlík 10.91 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 10.93 km
parkoviště Bretterschachten (D) 10.96 km
Wildniscamp am Falkenstein (D) 10.97 km
Chřepice 10.98 km
kaple Stará Lhota 11.01 km
parkoviště Nová Hůrka 11.06 km
Nová Hůrka 11.11 km
Šrail Jan 11.11 km
Zhůřský potok 11.19 km
bitva o Zhůří 11.2 km
památník padlých bitvy o Zhůří... 11.2 km
Kříž smíření, Zhůří 11.23 km
Zmizelá Šumava, Voják dvou armád... 11.25 km
Zmizelá Šumava, Deset mrtvých Amer... 11.25 km
kaple Dešeníčky 11.25 km
Buchar 11.25 km
Zhůří 11.25 km
žlab Zhůří 11.25 km
kaple Nejsvětější Trojice, Zhůří... 11.28 km
kaple Divišovice 11.28 km
Divišovice 11.29 km
Drozdí potok 11.31 km
dětské hřiště Dešenice 11.32 km
Dešeníčky 11.32 km
pítko Dešenice 11.34 km
rybníky Dešenice 11.35 km
javor mléč Zhůří 11.35 km
kaplička Milence 11.36 km
přírodní rezervace Chřepice 11.37 km
přírodní rezervace Zhůřská hnízdiš... 11.4 km
Zhůřská brusírna 11.42 km
kaple Zejbišský Dvůr 11.42 km
Zejbišský Dvůr 11.43 km
Novohůrecká jedle 11.44 km
kaple Nad Pilou 11.45 km
Prales na Hollenbachsprengu - Jose... 11.45 km
Nad Pilou 11.47 km
kašna Dešenice 11.47 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 11.49 km
kaple Engelshütt 11.5 km
Kámen doteku Dešenice 11.5 km
Hadí vrch 1023 m n. m. 11.5 km
lípa Engelshütt (D) 11.51 km
pomník padlých WWI, Dešenice 11.52 km
památník první sklárny, Engelshütt... 11.53 km
Skláři, Karel Klostermann 11.53 km
Gerlův Dvůr 11.53 km
zámek Dešenice 11.53 km
Rudská křižovatka 11.53 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 11.54 km
Milence 11.56 km
fara Dešenice 11.57 km
FFW Engelshütt (D) 11.58 km
památník dosídlení Milenců 11.58 km
SDH Milence 11.58 km
kaple Milence 11.59 km
Dešenice 11.6 km
Slučí Tah 11.62 km
Horní Polánky 11.64 km
Prales pod Falkensteinem - Josef V... 11.69 km
parkoviště Deffernik (D) 11.7 km
Kepelské mokřady 11.74 km
Höllbachgespreng (D) 11.74 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 11.75 km
U Kryštofů 11.79 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádk... 11.8 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 11.8 km
vlaková zastávka Dešenice 11.82 km
Jesení 11.83 km
hřbitov Dešenice 11.83 km
kaple hřbitovní Dešenice 11.88 km
železniční most Ludwigsthal (D) 11.89 km
Suchý Kámen 11.91 km
vápenka Svinná 11.94 km
Pláně - Alena Holá 11.94 km
kaple U Kryštofů 11.95 km
Pajrek 11.98 km
lipová alej Stará Hůrka 11.98 km
nouzové nocoviště Stará Hůrka 11.99 km
hřbitov Stará Hůrka 12 km
památník třem obětem Železné opony... 12 km
rybník Dešenice 12.01 km
zřícenina kostela sv. Vincence Fer... 12.02 km
Velký Falkenstein (D) 1315 m n. m.... 12.04 km
Stará Hůrka 12.04 km
Divá Bára 12.04 km
Abelové 12.05 km
kaple sv. Kříže, Stará Hůrka 12.05 km
památník obětem Železné opony 12.05 km
pamětní deska Josef Klostermann, S... 12.05 km
V zátočině 12.05 km
vysoký kanál, Stará Hůrka 12.07 km
Zmizelá Šumava, Šňupeček a pivíčko... 12.07 km
Zmizelá Šumava, Tanec s mrtvolami... 12.08 km
Střední Svinná 12.08 km
Debrník 1337 m n. m. 12.14 km
přírodní rezervace Zhůřský lom... 12.15 km
bitva u Nýrska 12.17 km
zřícenina Pajrek 12.17 km
vyhlídka Pajrek 12.19 km
Dolejší Svinná 12.24 km
vodní kanál z jezera Laka 12.24 km
kaple Panny Marie, Keple 12.24 km
Toulavá kamera ČT - Hůrecký vrch, ... 12.26 km
Hůrecký vrch 1099 m n. m. 12.27 km
kaple Svinná u Javorné 12.29 km
Svinná rozcestí 12.31 km
U Bradenského křížku 12.34 km
Debrnický potok - Grosse Deffernik... 12.37 km
Chvalšovice 12.45 km
Paseka 12.48 km
lesní divadlo Nýrsko 12.53 km
akvapark Silberberg, Bodenmais (D) 12.55 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 12.56 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 12.57 km
Zmizelá Šumava, Po nás Paseka 12.57 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 12.58 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 12.58 km
nádraží Bodenmais (D) 12.61 km
Patraska 12.61 km
infocentrum Bodenmais (D) 12.62 km
Kepelská studánka 12.64 km
pivovar Adam-Bräu, Bodenmais (D) 12.65 km
pomník Michal Růt 12.66 km
obrazárna galerie Leimberger, Bode... 12.67 km
Jezero Laka (ledovcové) 12.69 km
Bradné 12.73 km
rybník Keply 12.75 km
vlaková zastávka Ludwigsthal (D) 12.77 km
park na jezeře Arrach (D) 12.79 km
židovský hřbitov Nýrsko 12.81 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 12.83 km
mlýn Jesení 12.84 km
Kámen doteku Arrach (D) 12.84 km
Mladotice u Strážova 12.84 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 12.84 km
kaplička Bradné 12.87 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 12.88 km
NS poznávací okruh Nýrsko 12.88 km
Farmářská stezka - cyklotrasa 12.88 km
Keply 12.91 km
skiareál Silberberg (D) 12.92 km
Bodenmais (D) 12.92 km
dětské hřiště Silberberg (dolní st... 12.93 km
hřbitov Bodenmais (D) 12.93 km
Rittsteig (D) 12.93 km
sedačková lanovka Silberberg (D) 12.93 km
FFW Bodenmais (D) 12.96 km
kaplička Žiznětice 12.96 km
parkoviště Haus zur Wildnis, Ludwi... 12.97 km
fara Bodenmais (D) 12.98 km
lípa Krotějov 13.01 km
koupaliště Nýrsko 13.01 km
hamr Paseka 13.01 km
kašna Bodenmais (D) 13.01 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 13.01 km
pomník padlých WWI i II, Bodenmais... 13.02 km
kostel Nanebevzetí P. Marie, Boden... 13.02 km
SDH Skelná Huť 13.03 km
bobová dráha, Silberberg 13.04 km
Silberberg, Bodenmais (D) 13.05 km
Krotějov 13.05 km
Skelná Huť 13.07 km
přírodní park Kochánov 13.08 km
kaple Žiznětice 13.09 km
Žiznětice 13.09 km
rybníky Skelná Huť 13.09 km
studna Žiznětice 13.1 km
SDH Žiznětice 13.11 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 13.11 km
FFW Ludwigsthal (D) 13.12 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 13.13 km
Haus zur Wildnis - Dům k divočině ... 13.14 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 13.14 km
dětské hřiště Silberberg (střední ... 13.15 km
parkoviště Staré Hutě 13.16 km
Splž 13.16 km
Haibühl (D) 13.16 km
Dětský koutek, Haus zur Wildnis (D... 13.18 km
expozice historický důl, hora Silb... 13.18 km
hřbitov Nýrsko (nový) 13.19 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 13.19 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 13.19 km
Hájek 13.2 km
hřbitov Ludwigsthal (D) 13.25 km
pomník padlých WWI i II, Ludwigsth... 13.26 km
SDH Horní Němčice 13.26 km
Horní Němčice 13.26 km
hřbitov Nýrsko (starý) 13.27 km
kaple Horní Němčice 13.27 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 13.28 km
Blau Josef 13.28 km
Stará Huť 13.29 km
kostel Ježíšova srdce, Ludwigsthal... 13.3 km
Silberberg (D) 955 m n. m. 13.31 km
fara Nýrsko 13.32 km
stavení Nýrsko 13.33 km
fara Ludwigsthal (D) 13.34 km
kašna Nýrsko 13.35 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 13.36 km
parkoviště Malý Bor 13.44 km
kašna Joska, Badenmais (D) 13.46 km
Ludwigsthal (D) 13.46 km
Malý Bor 13.47 km
Zlatý stoleček 13.48 km
Okula Nýrsko 13.5 km
dětské hřiště Joska, Bodenmais (D)... 13.5 km
park, hřiště, biergarten, galerie ... 13.5 km
Ota I. Bavorský 13.52 km
zámek Ludwigsthal (D) 13.52 km
galerie skla, dekorací, dárků Josk... 13.52 km
infocentrum Nýrsko 13.57 km
Jarkovice 13.57 km
kaple Jarkovice 13.6 km
Nutrie říční 13.61 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 13.64 km
muzeum železničních drezín, Čachro... 13.64 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 13.64 km
kašna Arrach (D) 13.65 km
infocentrum Arrach (D) 13.65 km
Čachrov 13.66 km
pamětní deska osvobození Čachrov... 13.66 km
SDH Čachrov 13.7 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 13.7 km
tvrz Čachrov 13.72 km
zámek Kunkovice 13.74 km
kaple Kunkovice 13.78 km
dětské hřiště Hodousice 13.78 km
Kunkovice 13.78 km
Hodousice 13.81 km
družstevní elektrárna Ostružná, Ča... 13.81 km
Eck (D) 13.82 km
roubenka Kunkovice 13.82 km
Schott Anton 13.83 km
kaple Hodousice 13.83 km
pomník padlých WWI, Uhliště 13.84 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 13.84 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 13.84 km
Multerer Hans 13.84 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann... 13.87 km
Bláhovec František 13.87 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 13.87 km
fara Čachrov 13.87 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 13.87 km
kostel sv. Václava, Čachrov 13.88 km
SDH Nýrsko 13.88 km
Holub Josef 13.89 km
Nýrsko 13.89 km
Cyklotoulky - Nýrsko 13.89 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 13.89 km
hřbitov Čachrov 13.9 km
Arnbruck (D) 13.9 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 13.91 km
radnice Nýrsko 13.91 km
SDH Hodousice 13.92 km
stavení Kunkovice 13.94 km
Kámen doteku Uhliště 13.97 km
fara Uhliště 13.97 km
hřbitov Svatá Kateřina 13.99 km
kostel sv. Bartholomäus, Arnbruck 14 km
Kochánov 14.01 km
kaple Nýrsko 14.03 km
Svatá Kateřina 14.03 km
kaple Božtěšice 14.05 km
Božtěšice 14.06 km
Vysoký hřbet 1078 m n. m. 14.07 km
FFW Arnbruck (D) 14.08 km
Březí 14.08 km
pomník padlých WWI i II, Arnbruck ... 14.08 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 14.08 km
kaple Březí 14.09 km
SDH Víteň 14.1 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 14.11 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 14.11 km
Radkovská vyhlídka 915 m n. m. 14.12 km
Víteň 14.13 km
nádraží Nýrsko 14.15 km
kaple Panny Marie, Arnbruck (D) 14.17 km
vlaková zastávka Böhmhof (D) 14.17 km
kostel sv. Aegidius, Drachselsried... 14.23 km
Radkov 14.23 km
pomník padlých WWI, Drachselsried ... 14.24 km
infocentrum Drachselsried (D) 14.24 km
Drachselsried (D) 14.26 km
kaple Panny Marie Lurdské, Kocháno... 14.28 km
zámek Rabenstein (D) 14.28 km
Ždánidla 1308 m n. m. 14.29 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 14.31 km
přírodní rezervace Poustka 14.33 km
Slatinný potok 14.36 km
lípy Dobřemilice 14.36 km
kaple Dobřemilice 14.36 km
Hanger (D) 14.37 km
studánka Panny Marie Klatovské, Če... 14.39 km
krytá lávka Řezná (D) 14.48 km
stavení Čeletice 14.51 km
kaple Čeletice 14.52 km
Čeletice 14.52 km
Vysoké Lávky 14.54 km
hrobka rodiny Kordíků 14.56 km
Dobřemilice 14.56 km
Blata 14.56 km
roubenka Čeletice 14.56 km
kaple Blata 14.57 km
kaple Panny Marie, Chudenín 14.57 km
studánka u Blat 14.61 km
pomník padlých WWI i II, Rabenstei... 14.65 km
Rabenstein (D) 14.66 km
pítko Rabenstein (D) 14.66 km
kaple sv. Jiří, Rabenstein 14.68 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Raben... 14.72 km
Radvanice 14.73 km
železniční most Theresienthal (D)... 14.73 km
Vrba u Vysokých Lávek - Josef Vách... 14.76 km
lípy Kochánov 14.8 km
parkoviště Skelná 14.87 km
Vzteklina, díl 5. 14.87 km
Zmizelá Šumava, S kudlou v břiše... 14.88 km
vražda v Horrerově hostinci na Gla... 14.88 km
Skelná 14.88 km
Jak ukrást Dagmaru 14.91 km
kaple pod Hořákovem 14.93 km
Oberlindbergmühle (D) 14.94 km
Javoříčko 14.99 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 15 km
kaple sv. Anny, Čachrov 15 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 15.02 km
Jezerní potok jezera Laka 15.03 km
jelení obora Scheuereck (D) 15.05 km
rybník pod Hořákovem 15.07 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 15.08 km
dřevěná plastika Věční milenci... 15.08 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 15.09 km
Formberg 15.12 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 15.15 km
Bystřice nad Úhlavou 15.15 km
Dolní Kochánov 15.18 km
královácký dvorec Busil 15.19 km
Mourková Pavlína 15.19 km
kaple sv. Václava, Dolní Kochánov... 15.19 km
zámek Hořákov 15.21 km
Starý Láz 15.24 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 15.25 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 15.27 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 15.29 km
Hořákov 15.31 km
Opálka 15.32 km
SDH Strážov na Šumavě 15.38 km
kašna Strážov na Šumavě 15.38 km
stavení Strážov na Šumavě 21 15.43 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 15.43 km
fara Strážov na Šumavě 15.45 km
kaple sv. Anny, Opálka 15.48 km
pamětní deska Václav Soušek 15.48 km
radnice Strážov na Šumavě 15.49 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 15.49 km
Strážov na Šumavě 15.5 km
parkoviště Pod Vysokým hřbetem 15.5 km
Zámyšl 15.52 km
Vzteklina, díl 6. 15.53 km
Král Šumavy 15.53 km
tvrz Opálka 15.54 km
kaple Klautzenbach (D) 15.54 km
pamětní prkno Miloslava Říhy 15.54 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 15.54 km
stavení Strážov na Šumavě 185 15.59 km
Prášilský potok 15.59 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 15.59 km
stavení Častonice 15.59 km
Tři životy 15.6 km
Obsluhoval jsem anglického krále 15.6 km
Cesta pustým lesem 15.6 km
Milada 15.6 km
Šarlatán 15.6 km
Hrabánek Václav JUDr. 15.6 km
Sterzmühle 15.6 km
Zmizelá Šumava, Sterzmühle – Šumav... 15.6 km
Častonice 15.61 km
Zmizelá Šumava, Poslední skauti 15.61 km
Žežulka 15.62 km
Vzteklina, díl 2. 15.63 km
pomník Maruška Klímová, Zvíkov... 15.63 km
Zmizelá Šumava, Tragický omyl 15.63 km
stavení Braníčkov 15.64 km
Horní Ždánidla 15.65 km
Zvíkov 15.67 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 15.67 km
parkoviště Vysoké Lávky 15.68 km
Jezerní potok Prášilského jezera... 15.69 km
Rajský mlýn 15.69 km
mlýn Žežulka 15.69 km
rybník Braníčkov 15.7 km
kaple s hrobkou Prášily 15.71 km
Klautzenbach (D) 15.72 km
Vzteklina, díl 4. 15.73 km
Mochov 15.73 km
pec Klautzenbach (D) 15.74 km
Mochovské modříny, Mochov 15.74 km
U Adamců 15.75 km
Braníčkov 15.75 km
Šerlův dvůr 15.76 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 15.77 km
Čermákův jilm, Mochov 15.8 km
rybník Chotěšov 15.82 km
Lehen (D) 15.82 km
SDH Chotešov 15.83 km
Theresienthal (D) 15.85 km
hřbitov Strážov na Šumavě 15.85 km
hraniční přechod Prášily - Scheuer... 15.85 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 15.87 km
Lamberg (D) 15.87 km
Lindberg (D) 15.89 km
Chotěšov u Velhartic 15.91 km
kostel sv. Josefa, Lindberg (D) 15.94 km
Gsenget 15.97 km
selský skanzen Lindberg (D) 16 km
infocentrum Lindberg (D) 16.02 km
most zaniklý Křemelná, Frauenthal... 16.02 km
V Rybníce 16.07 km
pivovar Prášily 16.09 km
Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil... 16.09 km
kostel sv. Stephanus, Spiegelhütte... 16.1 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 16.11 km
pomník padlých WWII, Theresienthal... 16.11 km
hřbitov Prášily 16.12 km
muzeum skla, zámek Theresienthal (... 16.13 km
zřícenina kostela sv. Prokopa, Prá... 16.13 km
Bílá Lucie 16.15 km
hájovna Prášily 16.15 km
rybníček Rajské 16.16 km
Rajské 16.16 km
Pozor! Státní hranice - Zmizelé os... 16.16 km
skiareál Prášily 16.16 km
Prášily 16.16 km
Cyklotoulky - Prášily 16.16 km
běžecké lyžování Prášily 16.16 km
stodola Prášily 16.17 km
U Soušků 16.17 km
Frauenthal 16.19 km
parkoviště Prášily 16.19 km
Brücknerův dům Prášily 16.19 km
Kreuziger Roman 16.21 km
Vzteklina, díl 2. 16.21 km
památník zaniklých obcí a osad, Pr... 16.21 km
Rameno 16.23 km
pomník Josefa Váchala 16.24 km
Toulavá kamera ČT - chovatel koní,... 16.24 km
Toulavá kamera ČT - Musheři, Práši... 16.24 km
Cestář, Jiří Straka 16.25 km
Osina 16.26 km
žhář v archeoparku Prášily 16.26 km
archeopark Prášily 16.26 km
projíždka kočárem, na saních, Práš... 16.3 km
koně Prášily 16.3 km
výlety s průvodcem 16.3 km
vyjížďky se psím spřežením, Prášil... 16.3 km
horská služba Prášily 16.32 km
Stojanovice 16.32 km
dětské hřiště Prášily 16.32 km
infocentrum Prášily 16.33 km
stavení Rovná 16.33 km
Rovná u Strážova 16.35 km
pozorovatelna, bunkr Frauenthal 16.35 km
kaple Rovná u Strážova 16.36 km
Javoříčko 16.36 km
lípa Rovná 16.36 km
SDH Stojanovice 16.37 km
hraniční kámen 12 16.37 km
botanická zahrada Prášily 16.39 km
kaple Prášily 16.4 km
Rovná u Petrovic u Sušice 16.41 km
Prášilská papírna 16.42 km
bizoni Prášily 16.42 km
Přední Fleky 16.43 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 16.43 km
Dvorecký Mlýn 16.44 km
akvapark Zwiesel (D) 16.52 km
dětské hřiště, akvapark Zwiesel (D... 16.53 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 16.62 km
Saunová vesnička, ZEB Zwiesel (D)... 16.62 km
javorová alej u Busilu 16.63 km
mlýn Nemilkov 16.64 km
Tvrdoslav 16.64 km
Osamělý - Alena Holá 16.65 km
Zadní Chalupy 16.66 km
zámek Nemilkov 16.75 km
kašna Nemilkov 16.76 km
Ondřejovice 16.76 km
Toman Josef 16.78 km
Lukavice 16.78 km
Petrovice nad Úhlavou 16.8 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 16.82 km
Kuzovská lávka 16.84 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 16.84 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 16.87 km
koupaliště Kozí 16.87 km
SDH Lukavice 16.89 km
dub u Dvora, Nemilkov 16.9 km
kaple Milínov 16.9 km
kaple Lukavice 16.92 km
SDH Nemilkov 16.93 km
Nemilkov 16.94 km
roubenka Milínov 16.94 km
kaple Nemilkov 16.95 km
pomník padlých WWI i II, Nemilkov... 16.95 km
osvobození Běšiny 16.95 km
FFW Atzlern (D) 17 km
mlýn Milínov 17.01 km
Hvízdalka 17.02 km
Javoří u Hartmanic 17.05 km
přehrada Gumpenried, Schwarzer Reg... 17.06 km
nádraží Zwiesel (D) 17.07 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 17.08 km
sv. Jan Nepomucký, Schwarzer Regen... 17.09 km
hrob Marušky Klímové 17.09 km
parkoviště Slunečná 17.1 km
SDH Úloh 17.1 km
Kubíčkův Dvůr 17.11 km
hřbitov Hlavňovice 17.11 km
Zmizelá Šumava, Masakr na Grubergu... 17.12 km
SDH Hlavňovice 17.12 km
Červené Dřevo 17.12 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Bě... 17.13 km
infocentrum Běšiny 17.14 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 17.14 km
koupaliště Běšiny 17.14 km
Schwarzach (D) 17.15 km
dětské hřiště Běšiny 17.16 km
tanková střelnice Prášily 17.16 km
kaple Úloh 17.16 km
V Jamách 17.17 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 17.18 km
hřbitov Červené Dřevo 17.19 km
Vajce Josef 17.19 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavň... 17.2 km
Hlavňovice 17.2 km
Úloh 17.2 km
Kozí 17.2 km
kaple Hlavňovice 17.22 km
Copak je to za vojáka 17.22 km
Ostrovský rybník Běšiny 17.23 km
fara Hlavňovice 17.23 km
Radostice u Hlavňovic 17.24 km
Nový rybník Běšiny 17.25 km
dřevěnice Hlavňovice 17.26 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 17.26 km
Gruberg 17.26 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běši... 17.27 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 17.27 km
Husův pomník, Běšiny 17.27 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 17.27 km
vlaková zastávka Außenried (D) 17.3 km
kaple Kozí 17.3 km
Petrovický mlýn 17.31 km
pomník padlých WWI, Kozí 17.31 km
vodáctví Bayerisch Kanada (D) 17.32 km
Slunečná hora 996 m n.m. 17.33 km
SDH Běšiny 17.33 km
zámek Běšiny 17.33 km
Lehom 17.33 km
židovský hřbitov Velhartice 17.34 km
Außenried (D) 17.34 km
Sejdeme se v Eurocampu 17.34 km
kostel sv. Kříže, Zwiesel (D) 17.35 km
Běšiny 17.35 km
nádraží Běšiny 17.35 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 17.35 km
nádraží Nemilkov 17.36 km
rybník Bušek 17.37 km
Mittagstein 1034 m n. m. (D) 17.37 km
zámek Hlavňovice 17.38 km
mlýn Jámy 17.39 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 17.41 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 17.41 km
pomník padlých WWI, Běšiny 17.43 km
Samiel na Sonnbergu - Josef Váchal... 17.43 km
vlaková zastávka Úborsko 17.45 km
PP Svatý Bernard 17.46 km
fara Běšiny 17.46 km
Chrástov 17.47 km
Pařezí 17.49 km
roubenka Sládečků, Běšiny 17.51 km
Schopfrův dvůr 17.53 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 17.56 km
Sokolovna Běšiny 17.59 km
dub Chrástov 17.59 km
Rovina 17.59 km
památník 42 obětí pochodu smrti, B... 17.6 km
hrob vězeň Plocienník 17.61 km
alej Hlavňovice 17.61 km
Zwieseler Glastage - Zwieselské dn... 17.62 km
skleněná křišťálová pyramida, Zwie... 17.62 km
Reisachmühle (D) 17.63 km
hřbitov Běšiny 17.63 km
památník Červený František, pplk. ... 17.63 km
kostel Jména Mariina, Zwiesel (D) 17.63 km
Zmizelá Šumava, Hotel Seno 17.63 km
Z aleje (2) - Alena Holá 17.65 km
Z aleje (1) - Alena Holá 17.65 km
Langdorf (D) 17.66 km
Krvavá léta - Chladnokrevná vražda... 17.66 km
akce Let 17.66 km
Akce Let, Jaroslav Klenovský 17.66 km
pramen Rovina 17.67 km
monogram LK ze stromořadí 17.69 km
kašna malá Zwiesel (D) 17.69 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhart... 17.7 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erb... 17.7 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 17.71 km
kaple Zwiesel (D) 17.71 km
hřbitov Velhartice 17.72 km
železniční most Reisachmühle (D)... 17.74 km
kostel sv. Mikuláše, Zwiesel (D) 17.79 km
dětské hřiště Zwiesel (D) 17.8 km
hřbitov Zwiesel (D) 17.82 km
Zwieselská noc skla 17.83 km
Zwiesel (D) 17.83 km
památník pádu balonu Monte 17.84 km
kaple Panny Marie, Reisachmühle (D... 17.84 km
Spielende Kinder - M. Killinger, Z... 17.84 km
Jara příslib - Alena Holá 17.85 km
muzeum lesa a hraček, Zwiesel (D) 17.87 km
kašna na nádvoří muzea, Zwiesel (D... 17.89 km
Vzteklina, díl 2. 17.9 km
pomník oběti bombardování Zwiesel ... 17.9 km
Schönecker Riegel (D) 833 m n. m. 17.91 km
Flösser - S.Schriml, Zwiesel (D) 17.91 km
Bezděkovský kopec 820 m n. m. 17.91 km
NS sv. Vintíře 17.91 km
Šálený mlýn, Běšiny 17.91 km
kaple na okraji Zwieselu (D) 17.91 km
pomník padlých WWI i II, Zwiesel (... 17.92 km
Úborsko 17.92 km
Regenbogen - Oswald Faber, Zwiesel... 17.93 km
infocentrum Zwiesel (D) 17.93 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Zwie... 17.94 km
lípa Dolejší Těšov 17.94 km
náměstní kašna Zwiesel (D) 17.94 km
lípy Úborsko 17.94 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 17.95 km
Roj havranů - Sebastian Roser, Zwi... 17.95 km
Vzteklina, díl 1. 17.95 km
Galerie kávy, Zwiesel (D) 17.95 km
Weissbierbräuhaus, Zwiesel (D) 17.96 km
zámek Karlov 17.96 km
Zmizelá Šumava, Udavač z Karlova... 17.96 km
Vzteklina, díl 5. 17.98 km
kašna Zwiesel (D) 18 km
kašna s kaskádami, Zwiesel 18 km
Zbraslav 18.01 km
Muzikant 18.01 km
kaple Karlov 18.01 km
Březník 1006 m n. m. 18.01 km
Vintíř svatý, Günther 18.01 km
Dolejší Těšov 18.01 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 18.02 km
FFW Unterzwieselau (D) 18.02 km
skleněná kaple, Zwiesel (D) 18.02 km
Makov u Javoří (rozcestí) 18.03 km
kašna zámek Karlov 18.03 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 18.05 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 18.06 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 18.06 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 18.06 km
kostel Unterzwieselau (D) 18.06 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šum... 18.06 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 18.07 km
pamětní deska J. K. Haška 18.07 km
kaple sv. Vintíře, Březník 18.07 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 18.07 km
hřbitov Unterzwieselau (D) 18.07 km
Liščí hájovna 18.07 km
pomník padlých WWII, Unterzwiesela... 18.07 km
Pazderna Javoří u Běšin 18.07 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 18.09 km
dětské hřiště Unterzwieselau (D)... 18.1 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 18.12 km
zámek Dolejší Těšov 18.13 km
Vzteklina, díl 5. 18.14 km
Nacht fiel über Gotenhafen (D) 18.2 km
zámek Oberzwieselau (D) 18.2 km
památník Crhova silnice 18.2 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 18.21 km
skiareál Hohen Bogen (D) 18.22 km
lípa Javoří u Běšin 18.23 km
galerie Klenová 18.23 km
zámek a hrad Klenová 18.23 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 18.23 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 18.23 km
peřeje, řeka Křemelná 18.23 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 18.24 km
Javoří u Běšin 18.24 km
Grenzlandfest Zwiesel (D) 18.26 km
Zimní - Alena Holá 18.3 km
Hořejší Těšov 18.3 km
parní pivovar Zwiesel (D) 18.3 km
Vlastějov 18.31 km
vila Paula, manželů Kotrbových 18.33 km
Kotrbová Vilma Vrbová 18.33 km
Borek 859 m n. m. 18.34 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 18.35 km
Liščí 18.4 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 18.4 km
golf Oberzwieselau (D) 18.41 km
Slunečná (turistické rozcestí) 18.43 km
Podolský mlýn 18.45 km
starý mlýn Velhartice 18.45 km
Šumná města - Klenová 18.46 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 18.48 km
SDH Velhartice 18.49 km
synagoga Velhartice 18.49 km
mlýn Velhartice 18.5 km
přírodní rezervace Borek 18.5 km
Kostrouch Zdeněk MUDr. 18.52 km
hájovna Pustina 18.52 km
Zmizelá Šumava, Doktor na koni 18.52 km
Velhartický betlém 18.52 km
židovský dům Velhartice 18.52 km
Klenová 18.53 km
roubenka Velhartice 52 18.54 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 18.55 km
kaple sv. Felixe, Klenová 18.55 km
úmrlčí prkno MUDr. Zdeněk Kostrouc... 18.56 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 18.58 km
historická kovárna, Velhartice 18.59 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 18.59 km
muzeum šumavských minerálů, Velhar... 18.59 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 18.6 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ve... 18.61 km
pomník padlých WWII, Velhartice 18.62 km
Jezvinec 18.62 km
štola Velhartice 18.63 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 18.63 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 18.63 km
pouť s kulturním programem a řemes... 18.63 km
Velhartice 18.64 km
Pích 18.64 km
poloroubené stavení Velhratice 100... 18.65 km
Orlovická hora 18.65 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřel... 18.65 km
kašna Velhartice 18.65 km
roubenka Velhartice 18.65 km
lípa Vlastějov 18.66 km
fara Velhartice 18.67 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 18.69 km
rybníček v Pekle 18.7 km
VÚ Dobrá Voda 18.72 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 18.74 km
Adler Šimon 18.74 km
V údolí smrti, Sinaj Wolfgang Adle... 18.74 km
Dobrá Voda 18.74 km
pamětní deska PhDr. Šimon Adler 18.75 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velh... 18.76 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým neb... 18.77 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje... 18.77 km
studánka Dobrá Voda 18.79 km
pramen sv. Vintíře, Dobrá Voda 18.79 km
Tesařová Vladimíra 18.8 km
zámek Hubenov 18.8 km
lípa Dobrá Voda 18.8 km
kostel sv. Vintíře, Dobrá Voda 18.81 km
Šumná Šumava - Dobrá Voda 18.81 km
Barokní srdce Evropy - Kostely 18.81 km
Toulavá kamera ČT - sklářka, Dobrá... 18.81 km
hřbitov Dobrá Voda 18.83 km
Muzikant 18.84 km
Vzteklina, díl 4. 18.84 km
Hubenov 18.84 km
NS Vlčí jámy 18.85 km
Libětice 18.86 km
pítko u hradu Velhartice 18.87 km
přírodní rezervace Žežulka 18.87 km
ranč Podolí 18.89 km
operace Argument 18.89 km
Zmizelá Šumava, Messerschmitt v Pe... 18.89 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 18.89 km
Tři chlapi na cestách 18.92 km
Pokoj bez oken - série Černí anděl... 18.92 km
Bušek z Velhartic 18.92 km
hrad Velhartice 18.92 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartic... 18.92 km
Štíty království českého, Hrady ne... 18.92 km
kostýmované prohlídky hradu Velhar... 18.92 km
Velhartice - Josef Váchal 18.92 km
Zettl Zephyrin 18.93 km
Stodůlky 18.93 km
Orlovice 18.95 km
most Křemelná, Stodůlky 18.95 km
Podolí u Kolince 18.95 km
zámek Podolí 18.96 km
skanzen Velhartice 18.97 km
pramen pod Borkem 18.98 km
Balhar Kopřivák Peter 18.99 km
Zahrádka - Alena Holá 18.99 km
Přestanice 18.99 km
Brandl Petr Jan 18.99 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 18.99 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 19.02 km
Pampelišky - Alena Holá 19.02 km
Stébel gotika - Alena Holá 19.02 km
Za deště - Alena Holá 19.02 km
Wi Wa Du Kinderland, Indoorspielpa... 19.03 km
Odešlá - Peter Balhar 19.04 km
Zimní nebe - Peter Balhar 19.04 km
Z meze (1) - Alena Holá 19.07 km
Z meze (2) - Alena Holá 19.07 km
jeskyně Peklo 19.09 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 19.1 km
štola Horní Staňkov 19.1 km
Liščí díry 19.11 km
Bílé dny - Alena Holá 19.12 km
Podzim - Alena Holá 19.12 km
Krásné údolí Ostružná 19.13 km
SDH Malonice 19.14 km
Pekelské údolí 19.16 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 19.17 km
zámek Horní Chlum 19.17 km
Prášilské jezero (ledovcové) 19.22 km
První sníh - Peter Balhar 19.22 km
Bettmannsäge (D) 19.25 km
Kalvoda Alois 19.26 km
zámek Běhařov 19.27 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 19.28 km
infocentrum Naturpark Haus, Zwiese... 19.29 km
lípa na návsi Malonice 19.29 km
Vojetice 19.29 km
Ano, šéfe! - 2. řada, 6. díl - Kně... 19.3 km
Ruda Štěpán 19.3 km
parkoviště Dobrá Voda 19.31 km
Zmizelá Šumava, Utopenec na jezeře... 19.31 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňko... 19.32 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 19.32 km
pamětní deska Ottokar Kareis 19.32 km
vlaková zastávka Bettmannsäge (D)... 19.33 km
rybník Přestanice 19.33 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 19.34 km
Běhařov 19.35 km
pítko Běhařov 19.35 km
SDH Pocinovice 19.38 km
Malonice 19.38 km
hřbitov Pocinovice 19.39 km
pomník padlých WWI, Malonice 19.39 km
hasičské muzeum Běhařov 19.39 km
kaple Dolní Chlum 19.4 km
SDH Janovice nad Úhlavou 19.4 km
Stodůlecký mlýn - Polalmühle 19.41 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 19.41 km
SDH Neznašovy 19.41 km
Mlýnský potok (Křemelná) 19.41 km
Neznašovy 19.41 km
roubenka Pocinovice 47 19.41 km
U Malého Babylonu 19.41 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 19.42 km
dětské hřiště Pocinovice 19.43 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 19.43 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 19.43 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 19.43 km
Pocinovice 19.44 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 19.44 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 19.44 km
kaple Neznašovy 19.45 km
úmrlčí prkno Julius Komárek 19.45 km
NS Hamižná 19.45 km
kaple pod Hamižnou horou, Hartmani... 19.45 km
kaple Malonice 19.46 km
ochranářský koutek Hamižná hora... 19.46 km
pamětní prkno Franty Šraita 19.47 km
SDH Běhařov 19.47 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 19.48 km
fara Pocinovice 19.48 km
studená válka Mi-24 vs. Cobra 19.48 km
radnice Janovice nad Úhlavou 19.49 km
pamětní deska osvobození Janovice... 19.49 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 19.5 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 19.5 km
nouzové nocoviště Poledník 19.51 km
Boryně František 19.51 km
zámek Malonice 19.51 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 19.51 km
Pacner Karel 19.51 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 19.53 km
Janovice nad Úhlavou 19.53 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 19.53 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 19.53 km
památník Kašpar Bosák 19.53 km
rybník Běhařov 19.56 km
hřbitov Běhařov 19.56 km
mlýn Dolní Chlum 19.58 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 19.59 km
SDH Radinovy 19.59 km
Heřmánková Hana 19.6 km
SDH Petrovice u Sušice 19.61 km
říčka Jelenka 19.61 km
lípa Malonice 19.62 km
vlaková zastávka Zwieselau (D) 19.63 km
Radinovy 19.63 km
Poledník 1315 m n. m. 19.64 km
Toulavá kamera ČT - rozhledna Pole... 19.64 km
Petrovice ART 19.64 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice... 19.64 km
nádraží Malonice 19.65 km
Velký Bor 19.66 km
Petrovice u Sušice 19.66 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Polední... 19.66 km
Pozor! Státní hranice - Nepřítel n... 19.66 km
Štíty království českého, Bůh za h... 19.67 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 19.68 km
fotopoint Poledník 19.69 km
zámek Kněžice 19.69 km
RD s oblou střechou, Hartmanice 19.69 km
koně Jiřičná 19.69 km
kostel sv. Petra a Pavla, Petrovic... 19.7 km
Werich Jan 19.71 km
javor klen Kněžice, Petrovice u Su... 19.72 km
Malý Babylon 19.72 km
tvrz Jiřičná 19.72 km
parkoviště Velký Bor 19.73 km
roubenka bílá, Petrovice u Sušice... 19.74 km
Chlum u Hartmanic 19.74 km
pomník padlých WWI, Velký Bor 19.75 km
NS Rýžování zlata 19.75 km
kašna zámecká Horní Staňkov 19.76 km
Kněžice, Petrovice u Sušice 19.76 km
kaple výklenková, Petrovice u Suši... 19.76 km
zámek Horní Staňkov 19.77 km
Schreiner Gustav 19.77 km
Jiřičná 19.77 km
srub, Hartmanice 19.78 km
Hamižná hora 854 m n. m. 19.78 km
Švankmajer Jan 19.78 km
Horní Staňkov 19.78 km
hřbitov Petrovice u Sušice 19.79 km
roubenka, Petrovice u Sušice 19.79 km
fara Petrovice u Sušice 19.82 km
Světlá 19.82 km
zřícenina mlýna na stříbrnou rudu,... 19.85 km
Pláně 19.85 km
kaple sv. Ludmily a sv. Josefa, Ve... 19.86 km
Strunkov 19.86 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 19.86 km
Šárský rybník 19.86 km
horská vila, Hartmanice 19.86 km
SDH Hartmanice 19.87 km
NS Velhartice 19.87 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 19.88 km
selská usedlost s pavlačí Hartmani... 19.9 km
Tržek 19.9 km
horní kašna Hartmanice 19.91 km
lípa na náměstí Hartmanice 19.92 km
sv. Jan Nepomucký, Hartmanice 19.92 km
návesní rybník Tržek 19.92 km
městské informační stredisko Hartm... 19.93 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 19.93 km
Zmizelí sousedé 19.93 km
horská synagoga Hartmanice 19.93 km
pamětní deska Isak Simon Bloch, Ha... 19.93 km
Kvetoucí čas - Alena Holá 19.94 km
kostel sv. Kateřiny, Hartmanice 19.94 km
Ziegler August 19.96 km
Hartmanice 19.96 km
Šumná Šumava - Hartmanice 19.96 km
Toulavá kamera ČT - Hartmanice 19.96 km
Cyklotoulky - Hartmanice 19.96 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 19.96 km
stavení Cihelna 19.96 km
palebné postavení Boudovka 19.97 km
roubenka Tržek 19.97 km
Blochova kašna Hartmanice 19.98 km
pomník padlých WWI, Hartmanice 19.98 km
rybník Veselí 19.98 km
radnice Hartmanice 19.99 km
ubytování v okolí

apartmán 2042, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmán
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou: 6
cena ubytování: od 300 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumav...

  batoh
  půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e-Šumava.cz
  Šumava A-Z: e-kola, e-sků...
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Hojsova Stráž

  batoh
  Konzum Hojsova Stráž
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: špičácko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Železná Ruda...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Železná Ruda
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumava

  batoh
  Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumava
  Šumava A-Z: lyže, snowboa...
  lokalita: železnorudsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 4.17 km
Konzum Hojsova Stráž 4.61 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 5 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 5.21 km
Konzum Železná Ruda 5.23 km
Bankomat ČSOB 5.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.46 km
Bankomat Česká spořitelna 5.52 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 5.61 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 5.65 km
Konzum Dešenice 11.42 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 12.81 km
NKD, Bodenmais (D) 12.81 km
REWE, Bodenmais (D) 12.85 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 13.21 km
Konzum Nýrsko 13.21 km
Bankomat Česká spořitelna 13.63 km
Bankomat Komerční banka 13.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.82 km
Bankomat ČSOB 13.82 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 13.93 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 14.08 km
COOP DISKONT - Nýrsko 14.1 km
Konzum Nýrsko 14.1 km
Konzum Víteň 14.14 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 14.51 km
Konzum Strážov 15.47 km
Konzum Chotěšov 15.84 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 16.3 km
Konzum Běšiny 17.19 km
Konzum Hlavňovice 17.21 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 17.61 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 17.85 km
Intersport, Zwiesel (D) 17.87 km
NKD, Zwiesel (D) 17.94 km
TEDi, Zwiesel (D) 17.95 km
Rossmann, Zwiesel (D) 17.95 km
Müller, Zwiesel (D) 17.95 km
Norma, Zwiesel (D) 17.99 km
Real, Zwiesel (D) 18.07 km
Netto, Zwiesel (D) 18.16 km
Penny Market, Zwiesel (D) 18.28 km
Kik, Zwiesel (D) 18.29 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 18.29 km
Deichmann, Zwiesel (D) 18.29 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 18.3 km
Edeka, Zwiesel (D) 18.36 km
Konzum Velhartice 18.47 km
Lidl, Zwiesel (D) 18.67 km
REWE, Zwiesel (D) 18.92 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 19.03 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 19.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.27 km
Bankomat ČSOB 19.27 km
Konzum Malonice 19.4 km
Konzum Janovice 19.51 km
Konzum Petrovice u Sušice 19.66 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 19.91 km
Café 27, Hartmanice 19.91 km
Konzum Hartmanice 19.96 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 19.98 km

mohlo by Vás zajímat

přírodní rezervace Městišské rokle

batoh
přírodní rezervace Městišské rokle
Šumava A-Z: ochrana příro...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

přírodní rezervace Svobodova niva

batoh
přírodní rezervace Svobodova niva
Šumava A-Z: ochrana příro...
Šumava: špičácko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Nejstarší uznávaný národní park Německa (Nationalpark Bayerischer Wald) s majestátným Velkým Javorem (Großer Arber ), původní tradice, zvyky a obyčeje, rozmanitá nabídka sportovního vyžití, wellness a jen několik málo kilometrů do sousedního Česka - to je Arber Land - země kolem Velkého Javora v Bavorském lesem (německy Bayerischer Wald) v sousedství Šumavy (německy Böhmerwald s rozlohou třikrát větším Národním parkem. Pestrá nabídka pro volný čas a cenově výhodná dovolená se vším, co k ní patří. V srdci Bavorského lesa najde každý host to své. Tento region dnes není jen soused Šumavy, ale doslova jeden celek zeleného pohoří se souvislou nabídkou pro turisty, cykloturisty, lyžaře a další. Obě strany spolupracují v ochraně přírody, výukových a zábavních programů, v dopravě. K poznávání regionu využijte nabídky ubytování již za velmi příznivé ceny bez ztráty kvality. Podle počtu osob jsou k dispozici jednolůžkové, dvoulůžkové, třílůžkové, čtyř i vícelůžkové pokoje, s možností přistýlky, kuřácké i nekuřácké pokoje. Parkování u objektu samozřejmostí a u vybraných kapacit na pozemku ubytovatele či uzavřené parkoviště. Zvykem bývá úschovna kol a lyží, zahrada s nábytkem, dětským koutkem a grilováním. Zápůjčka dětských postýlek v objektech, lyží a horských kol v každém větším hotelu či středisku standardem. Běžné připojení k netu WiFi free, internetové kavárny, přípojné body již naprostý standard také v téměř každém informačním středisku. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdybych se byl nadál," ujal se slova Potužák, „že způsobím mrzutost, požádám-li Jakuba, aby šel se mnou, nebyl bych mu řekl, kmotra. Máte pravdu, není třeba, aby se mnou chodil. Vyřídím si to sám. Mějte se tu dobře!"

„To by tak bylo!" ozval se Krušnej, jenž se byl zatím přistrojil; „slíbil jsem ti, že půjdu s tebou, a při tom setrvám."

„Rozumí se, že půjdeme oba s vámi," vece Jakub syn; „co jste se vy do toho míchala, mámo? Či byste chtěla urazit tuhle pantátu?..."

„Jako bych já čeho byla říkala!" hájila se Krušná; „jako bych já byla chtěla, aby táta nechodil s kmotrem!... Já jsem jen myslila... Já jsem se jen divila... Copak já mohu poroučet?... Teď vidíte nejlépe, kmotře, co moje slovo tady platí..."

Dala se do vzlykání.

„Pojďme!" vece Krušnej.

A šli. Mlha, hustý, vše pronikající déšť. Cesta jedno bláto, dotěrné, slizké, lepkavé, každým krokem se do něho bořili. Za sebou se brali, nemluvíce, každý zabrán do svých myšlenek. Kolem dokola jednotvárné polní lány, nikde rozhled, vše zapadávalo do mokrého šera. Nesmírné, mrtvé ticho vládlo; němě táhly nad jich hlavami mraky, skupené ve špinavé chuchvalce, a mlhy jim po boku se valily, žádný zvuk, ne-li srkání padajícího deště. Vpravo vlevo mezi poli, na pažitech stavěly se mocné kaluže, zažloutlou vodou naplněné.

Došedše do Pištína, tu onde zastavili se ve statcích. Z mužů skoro nikoho nezastihli doma; odešli již téměř všichni do Češňovic a k bezdrevské hrázi. Tu a tam ženy plakaly; bude prý z toho reberie; muži prý jsou odhodláni k nejkrajnějšímu odporu, třeba k násilnému vypuštění vody z Bezdrevi; knížecí se budou vzpírat a dovolávati se pomoci četníků, jichž prý přivolali odevšad. Jedna z žen dokonce tvrdila, že z Budějovic bylo přivoláno vojsko.

Jediný člověk se k nim přidal, místní kovář. Šli císařskou silnicí — rychlými kroky se brali vpřed. —

„Vám prý včera zavřeli syna, pantáto Potužáku?" tázal se cestou kovář. „To se podívejme, jakou váhu má slovo takového pěšáka! Je věru čas, aby povstal zas ňáký Kubáta. Nás tisíc kdyby se dovolávalo pomoci úřadů proti knížecím, nikdo by nehnul prstem, aby nám pomohl."

„Proto si musíme pomoci sami," vece Jakub Krušných. „A já řku: Vášu Potužákovic musí pustit! Je to jednání s námi? Přijde takový pěšák a řekne: Obral mě o dva zlaté! a na tohle hloupé udání ho zatknou, jako by byl raubíř!"

„To já si spravím sám," pravil Potužák; „do toho se vy nemíchejte, za to vás prosím."

„Já jsem váš, pantáto!" vece kovář; „chcete-li, půjdu s vámi na Hlubokou."

Potužák odmítl.

„Mějte rozum," napomenul kováře i mladšího Jakuba; „domluvte se a uvidíte, že rybník vypustí. Násilím ničeho nepořídíte."

„Nu, což my," vece Jakub Krušnejch, „my víme, že nadarmo nemluvíte, pantáto, a že co řeknete, má rozum. Ale jsou tam jiní, kteří všecko neuvažují, jak vy činíte, a tuze jsou rozezlení, a při všem člověk se jim divit nemůže. Jsou-li pak pohromadě a jeden začne křičet, jako by ďas do nich vjel. Druh strhne druha a všickni dohromady vyvedou, nač by žádný sám o sobě nepomyslil. Jsou jako zpití a člověk, namouduši, je-li s nimi v proudu, není o nic moudřejší a neuposlechne, i kdyby některý rozum podržel a ho napomenul. Když potom něco provedou, vystřízliví a koukají na sebe a každý drmolí: Já? Já že jsem to byl? — Já namouduši ani nevím, co se přihodilo!' — Ale páni u soudu pak na takovou řeč nedají. A jakože větším dílem nebývá možno vypátrat toho, skrze něhož všechno pošlo, odnese to často právě ten, který vlastně měl nejméně viny a skutečně nevěděl, co učinil."

„To je rozumná řeč," potvrdil kovář. „Já jsem, jak víme, z druhé strany, od Třeboně, a to se vám jednou u nás něco zrovna takového stalo. Hořelo jednou, u ňákých Vavřínků ten oheň vyšel a vyhořelo asi deset statků. Asi tři dni předtím tenhle Vavřínek vyhnal čeledína, protože ho dopadl při ňákém šmejdu. Tu najednou při tom požáru kdosi prohodil, že třeba ten čeledín ze msty oheň založil. Ani se neví, kdo tohle řekl, ale hned se toho chytili jiní. On, pravda, ten chasnik za moc nestál; taky při ohni se postavil opodál a prstem nehnul, aby pomáhal hasit, ale co mu udělali, nebylo přeci v pořádku. Deset, dvacet, snad třicet osob se na něho vrhlo, povalili ho, utloukli, nohama udupali a potom ještě jej hodili do hořící stodoly. Z toho nebyl malý poprask, víme! Skoro celá ves přišla do vyšetřování a tři byli odsouzeni na tři roky, několik jich na tři, čtyři měsíce, na půl roku, a přece všichni na svém stáli, oni že ne, oni že ani nevědí, jak se to mohlo stát... A ještě k tomu vyšlo později najevo, že ten ubitý a upálený čeledín nezapálil. Požár zavinily děti Vavřínkovy, které si udělaly za humny ohníček. Do dneška jsem rád, že jsem v té věci neměl ruce. Hasil jsem na opačné straně, a když ten rámus mě přilákal, bylo už po všem. Být tam s nimi, dojista by mě byli taky strhli do té mely."

„Nu, a v Břehově před lety," ujal se slova Krušnej, „snad ty se taky pamatuješ, Jouzo ? — jak tam selská chasa ztloukla mysliveckého mládence z Piciny. Bylo jich v tom asi dvacet a žádný se nechtěl znát k činu. Zavřeli jich asi pět. Celé měsíce strávili ve vyšetřovací vazbě a pak ještě každý si odnesl velký trest, protože prý myslivecký byl ve službě, když se mu to stalo."

Za těchto řečí se dostali do Češňovic, kde se k nim přidalo ještě několik lidí, tíhnoucích za ostatními, kteří už dávno byli odešli.

Odbočili nalevo od silnice, zase polními cestami se ubírali. Pole, nic než pole zpočátku, a bezedné bláto na cestě; potom v levou stranu půda se klonila, cosi temného vystupovalo z mlh, jakási hladina ocelová, ztrácející se zrakům v dáli: jihozápadní chobot Bezdrevi, jehož severní okraj nebylo již lze postřehnouti. Pole přestala, jich místo zaujaly písčiny, prostoupené kalužinami a zelenými pásmy rákosí a ostřice. Jindy tyto písčiny se jevily mnohem rozložitějšími, avšak tohoto rána daleko široko voda se přes ně přelévala. Pak cesta poněkud stoupala, i po pravé straně nebylo více polí; lány ustoupily nízkému boru, špinavě černě se vyjímajícímu v tomto nesmírném, vše potírajícím, každému předmětu barvu i tvar odnímajícím šedém šeru, jehož smutná, duši skličující jednotvárnost se sdílela každému stromu, každé drobné bylince, každé travině.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky